LSS veiklos ataskaita (2020 m. rugpjūtis – 2021 m. kovas)

Page 1

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS ATASKAITA 2020 M. RUGPJŪČIO 21 D. – 2021 M. VASARIO 26 D.


GAUDEMUS IGITUR

Gaudeamus igitur Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus. Vivat academia! Vivant professores! Vivat membrum quodlibet! Vivant membra quaelibet! Semper sint in flore! Vivat et res publica et qui illam regunt! Vivat nostra civitas, Maecenatum caritas, qui nos hic protegunt!

2


33

TURINYS

Turinys Turinys Sveiknimo žodis Įvadas Apžvalga LSS strategija (2016-2020 m.) Aukštojo mokslo pažanga Pozicijų formavimo ir įgyvendinimo proceso pokyčių veiklos kryptis Žmogiškųjų išteklių stiprinimo veiklos kryptis Finansinių išteklių stiprinimo veiklos kryptis Lietuvos studento pažymėjimo tobulinimo kryptis Veiklos, tiesiogiai nesusijusios su strategija LSS veiksmai, susiję su COVID-19 pandemija Pabaigai – reikšmingiausi rezultatai

3 4 11 12 17 18 21 23 25 26 27 28 29


SVEIKINIMO ŽODIS

Sveikinimo žodis

Lietuvos studentų sąjungos bendruomene, studentai, kolegos, prabėgo dar vienas Lietuvos studentų sąjungos veiklos etapas. Patarieji metai buvo sudėtingi, pandemija ir su ja atėjusi nauja realybė, kurioje gyvename, daugiau ar mažiau palietė kiekvieną iš mūsų. Natūralu, jog tai palietė ir Sąjungos veiklą. Dalį iniciatyvų teko atidėti, keitėsi jų įgyvendinimas, tačiau, reaguojant į pandemijos situaciją, atsirado ir visiškai naujų iššūkių, kurie palietė studentus ir prie kurių sprendimų, vykdydami savo misiją, mes prisidėjome. Noriu nuoširdžiai pasidžiaugti, jog per pandemiją Lietuvos studentų sąjunga buvo ne pasyvi stebėtoja, tačiau proaktyvi iniciatorė. Finansinės padėties gerinimas bei emocinės būsenos gerinimas buvo tie momentai, kurie studentams leido ir tebeleidžia šį sudėtingą laikotarpį išgyventi lengviau. Tačiau noriu prisiminti ne tik praėjusius metus, bet kartu pasidžiaugti ir visais pastaraisiais – šiek tiek daugiau negu trejais – metais, nešant Lietuvos

studentų sąjungos vėliavą į priekį. Tai buvo įdomus, kupinas iššūkių ir be galo prasmingas laikas. Dėl studentų, stengiausi šią vėliavą nešti garbingai ir atsakingai. Tikiuosi, jog man tai pavyko. Kaip bebūtų, ši atsakomybė nėra vienasmenė – būtent mūsų visų pastangos ir indėlis leidžia pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Todėl ačiū Jums, Sąjungos bendruomenei, už visą skirtą laiką ir energiją. Tikiu, jog Lietuvos studentų sąjunga ir toliau išliks atvira diskusijoms, įvairioms skirtingoms nuomonėms, kels vertybinius klausimus ir, svarbiausia, lygiai tokiu pat vieningu balsu atstovaus studentų interesams.

Eigirdas Sarkanas

4


SVEIKINIMO ŽODIS

Mieli jaunieji kolegos, vertiname Lietuvos studentų sąjungą kaip mūsų nuolatinį partnerį bendrame darbe – siekiant tarptautinės studijų kokybės ir sąlygų mūsų valstybės studentijai. 2020-ieji visomis prasmėmis – pasauliui, mūsų šaliai, mūsų švietimo sistemai, kiekvienam asmeniškai – buvo iššūkių metai. O iššūkiai – tai ne tik išbandymas, bet ir galimybė atsinaujinti, įprastus dalykus pamatyti kitaip ir ieškoti naujų, geresnių sprendimų. Ir čia kaip pokyčių katalizatorius labai svarbus aktyvus jūsų – Lietuvos jaunimo žiedo – balsas. XVIII Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių siekių išskiria tarptautinio lygio mokslą ir studijas. Kryptingų mūsų bendrų pastangų reikės ir būsimiems darbams – siekiant tvarių sisteminių studijų pokyčių.

Kokybė kainuoja. Jei norime, kad ji būtų tarptautinio lygio, turime į ją atsakingai investuoti.

Be adekvataus aukštojo mokslo finansavimo negalime siekti geresnės studijų bazės, studentų gyvenimo sąlygų, aukštesnių dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų, didesnių skatinamųjų stipendijų gerai besimokantiems. Todėl vienas iš pirmųjų Vyriausybės darbų šiais metais buvo padidintas valstybės finansavimas studijoms. Nuo 2022 iki 2027 metų valstybė numato apie 35 mln. eurų aukštojo mokslo finansavimui padidinti. Ankstesnės finansuojamų studijų kainos tik iš dalies dengė realias studijų organizavimo išlaidas, o finansavimas, tenkantis vienai studijų vietai, buvo vienas mažiausių tarp EBPO šalių. Šis didinimas – tik pirmas žingsnis, valstybės finansavimas turi ir toliau didėti, o studijų finansavimo principai keistis iš esmės. Tam subūrėme mokslo ir studijų institucijų finansavimo ir veiklos peržiūrėjimo darbo grupę, į kurią tarp visų suinteresuotų šalių įeina ir studentų atstovai. .

5


SVEIKINIMO ŽODIS

Šiuo metu studentai iš valstybės gauna trijų rūšių finansinę paramą studijoms: ne tik valstybės finansuojamas studijų vietas, bet ir stipendijas bei lengvatines paskolas. Visų šių rūšių valstybės parama didėja. Nuo praėjusių metų liepos valstybė skiria dvigubai daugiau lėšų socialinėms stipendijoms, o nuo šių metų rugsėjo lėšos skatinamosioms stipendijoms išaugs dešimtadaliu 2020 m. pabaigoje išplėsta paramos besirenkantiems mokamas studijas sistema – pakoreguota valstybės remiamų paskolų teikimo tvarka, kurioje atsižvelgta ir į studentų pasiūlymus: gerinamos paskolos grąžinimo sąlygos, nuo 2022 m. didės maksimali galima paskolos suma tiek studijoms, tiek pragyvenimui. 2021 m. atsisakoma nepagrįsto valstybės finansuojamų studijų vietų planavimo – investuojama į kokybę, o ne skaičiaus didinimą, kaip atsitiko 2020 m.

Nustatant naujas valstybės finansuojamų studijų kainų maksimalias normas, modeliavimai atlikti pagal faktiškai pernai priimtų studentų skaičių. Studijų prieinamumas 2021 m. išliks aukštas, nes mažėja ir pačių abiturientų skaičius, nebus tiek daug perstojančių iš aukštesnių kursų valstybės nefinansuojamų vietų, kaip atsitiko pernai. Noriu pakviesti jus ir toliau aktyviai ir atsakingai dalyvauti visuose su studijomis susijusiuose procesuose. Linkiu, kad pastaraisiais metais mums tenkantys iššūkiai ne slėgtų, o įkvėptų naujiems bendriems ambicingiems darbams ir kokybiniams pokyčiams.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

6


SVEIKINIMO ŽODIS

Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai, džiaugiuosi sveikindamas jus – veikliuosius visos Lietuvos studentijos atstovus, žvelgiančius į neeilinius savo veiklos metus. 2020-ieji buvo nelengvi: patyrėme daugybę pokyčių, atrėmėme nemažų iššūkių. Kai kurie iš jų, tikiu, prisidės prie universitetų tobulėjimo, paskirties, įtakos perkainojimo, naujo įprasminimo bei kokybės. Kreipdamasis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos vardu, noriu padėkoti jums už susitelkimą ir darbą pasikeitusio pasaulio akivaizdoje, už tai, kad prisidedate kurdami tokią studentų bendruomenę, kuria galima pasikliauti ir pagrįstai didžiuotis. Tai reiškia, jog esame išvien ir galime dirbti kaip komanda. Jūs dalyvaujate rašant

šalies aukštojo mokslo istoriją, esate ypatingai svarbi akademinės bendruomenės dalis. Nuoširdžiai žavi jūsų kasmet augantis aktyvumas, pilietinis sąmoningumas ir drąsa. Darbų visada bus daug, iššūkių netrūksta, jūsų potencialas ir bendradarbiavimas nepaprastai reikalingi, siekiant sėkmingo aukštojo mokslo reformavimo ir atgimimo Lietuvoje, stiprinant akademinį pasitikėjimą ir sąžiningumą, mokslo ir studijų kokybę bei kultūrą. Jūsų stiprybė – tai atvirumas naujojo pasaulio užduotims, gebėjimas jas kūrybiškai ir ryžtingai spręsti. Geros kloties!

Prof. Eugenijus Valatka Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas

7


SVEIKINIMO ŽODIS

Mieli studentai, prabėgo neįprasti metai. Šiandien, kai apibendrinate Lietuvos studentų sąjungos veiklos rezultatus, vis dar turime galvoti kaip studijuosime, gyvensime ir dirbsime pandemijos sąlygomis. Jūs vertinate laikotarpį, kupiną ne tik švietimo politikos iššūkių ar patirčių, tačiau ir pokyčių kiekvieno mūsų kasdieninėje veikloje. Sąvokos mokytis ir mokyti transformavosi, įgavo naujas formas ir realybę. Šiame kontekste Jūsų, kaip organizacijos, veikla tapo dar labiau svari ir matoma. Džiaugiuosi, kad aktyviai veikėte siekdami užtikrinti visapusiškai sėkmingas studijas. Rūpinotės studentų finansine padėtimi ir psichikos sveikata, akcentavote tobulintinus dėstytojų skaitmeninių kompetencijų aspektus, kurie itin aktualūs vykstant nuotolinėms studijoms. Sąžiningumas atsiskaitymų metu, bendrabučių apmokestinimas, finansinės studentų problemos, praktikų atlikimas bei baigiamųjų darbų rengimas – jautrios temos, kurių aktualumą dar labiau išryškino šalyje paskelbtas karantinas.

Atstovaudami savo bendruomenės interesams ir siekdami išsikeltų tikslų, Jūs ne tik aktyviai dirbote su suinteresuotomis šalimis, tačiau, siekdami geriausių rezultatų, radote reikalingus sutarimus. Bendradarbiavimas ir partnerystė šiuose procesuose buvo ta varomoji jėga, kurios dėka kuriate vertę ne tik studentų, bet ir visai Lietuvos aukštojo mokslo bendruomenei. Lietuvos kolegijų direktorių konferencija vertina Jūsų veiklos rezultatą, kaip brandaus požiūrio organizacijos, prisidedančios kuriant modernią ir konkurencingą šalies švietimo sistemą, indėlį. Išlikite diskutuojančiais bendraminčiais, Lietuvos studentus vienijančios organizacijos nariais, išsakančiais savo nuomonę, reaguojančiais į vykstančius procesus ir kylančius iššūkius. Organizacijos, sėkmingai veikiančios aukštojo mokslo pažangos, studentų padėties gerinimo ir organizacijos stiprinimo vektoriais. Puoselėkite studentiško judėjimo tradicijas!

Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas

8


SVEIKINIMO ŽODIS

Mieli studentai, jūs keičiate Lietuvos švietimo istoriją, stebinate savo išskirtiniais talentais, nuolat prisidedate prie kasdienių sprendimų gerinti aukštojo mokslo kokybę. Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos studentų sąjungą prasukus dar vieną įsimintiną vienerių metų ratą. Pastarąjį dešimtmetį daug kalbama apie aukštąjį mokslą, apie dėstytojų bei aukštųjų mokyklų atsakomybes, tačiau visų svarbiausia yra jūsų pačių atsakomybė sėkmingai studijuoti, prisidėti prie studijų tobulinimo, įsiklausyti į dėstytojų patarimus ir daug mokytis vardan savo sėkmės. Šiandien susiduriame su įvairiais iššūkiais aukštajame moksle: mažėjantis prieinamumas dėl augančios socialinės atskirties, konkurencija su kitų šalių aukštosiomis mokyklomis, geresnės studijų kokybės paieškos, pasaulinio lygio mokslo vystymas. Šiuos iššūkius Lietuvai padeda įveikti ir Lietuvos studentų sąjungos kasdienė veikla, įsitraukimas į sprendimų priėmimą, Lietuvos studentų teisių gynimas.

Kiekvienas studentas atsako už savo išsilavinimą. Kiekvienas iš jūsų turite savo sritį, kurioje esate geriausi, kiekvienas iš jūsų galite kažką svarbaus pasiūlyti Lietuvos valstybei ir pasauliui. Jūsų atsakomybė sau yra atrasti tą talentą, o aukštoji mokykla jums sukuria šią galimybę: technologinių žinių, kurios ateityje padės vystyti technologijas, mažinančias klimato kaitą, gamtos moksluose įgytos žinios prisidės prie jūsų išradimų kovojant su vėžio ligomis, humanitarinių ir socialinių mokslų dėka ateityje ginsite žmogaus teises, prisidėsite prie socialinės atskirties mažinimo, kursite verslus ir naujas darbo vietas, menų srityje jums bus atvertos galimybes į pasaulines parodų ir koncertų sales, dirbti su žymiausiais pasaulio režisieriais, prašyti geriausią savo gyvenime knygą. Kiekvieno Jūsų gebėjimas ir žinios padeda kurti konkurencingą ir laisvą Lietuvą. Atsakomybė sėkmingai studijuoti reiškia ir jūsų atsakomybę už mūsų visų valstybės ateitį.

Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Prof. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė

9


SVEIKINIMO ŽODIS

Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai, sveikinu su dar vienais sėkmingos veiklos metais! Esate aktyvūs, atsakingi ir žavūs savo entuziazmu, drąsa bei pasitikėjimu. Dėkoju, kad savo kryptinga ir reikšminga veikla nuolat prisidedate prie teigiamų pokyčių Lietuvos švietimo srityje, aktyviai dalyvaujate rengiant ir priimant nacionalinės reikšmės sprendimus. Jūsų pastangos ryškiai atsispindi kuriant kokybišką aukštojo mokslo aplinką Lietuvoje. Gyvename globaliame, labai sudėtingame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje. Todėl drauge turime siekti užsibrėžtų tikslų, kad Lietuvos aukštajame moksle studijų kokybė būtų pasaulinio lygio ir leistų atliepti vis naujus iššūkius. Turėtume kartu stengtis, kad vis didesnė studentų dalis turėtų galimybę dalyvauti tarptautinėse akademinių mainų ir stažuočių programose, studijuodami savo aukštojoje mokykloje sutiktų kolegų iš užsienio šalių, studijų metu galėtų dirbti akademinį darbą savo aukštojoje mokykloje, ypač vykdant mokslinius projektus, laiku užbaigtų studijas ir po to sėkmingai įsidarbintų aukštojo mokslo reikalaujančiose darbo vietose arba patys kurtų tokias darbo vietas.

Ypač svarbu pasiekti, kad Lietuvos auštųjų mokyklų išlaidos, tenkančios vienam studentui, priartėtų prie tarptautinių standartų, tuo tikslu ne vien didinant valstybės biudžeto asignavimus aukštajam mokslui, bet ir pritraukiant daugiau paramos iš verslo, mecenatų ir kitų rėmėjų. Be to turėtume diskutuoti apie studijų prieinamumo didinimą tam, kad visi mokyklų abiturientai, kurie yra pasirengę studijuoti, turėtų galimybę įstoti į aukštąją mokyklą, nepriklausomai nuo savo socialinės padėties ir gyvenamosios vietos. Džiaugiuosi, kad prisidedate ir palaikote tarpusavio pagarba ir akademine etika paremtas vertybes. Nenustokite ir toliau taip veikti! Linkiu ryžto tolimesnėms idėjoms bei veikloms jas sėkmingai įgyvendinant ir įsitraukiant į Lietuvos ateitį lemiančius įvykius. Sėkmės Jums!

Prof. Artūras Žukauskas LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas

10


ĮVADAS

Įvadas 2020 m. išties galime vadinti ššūkių metais. Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama studentams nacionaliniu mastu, šiemet sprendė ne tik įsisenėjusius probleminius klausimus, tokius kaip bendrabučių būklė, darbo ir studijų derinimas ar finansinė padėtis, tačiau kartu itin daug dėmesio skyrė psichologinės pagalbos prieinamumo aukštosiose mokyklose didinimui bei studijų kokybei ir jos užtikrinimui, pereinant į nuotolinę erdvę. Ataskaitiniu laikotarpiu LSS gynė studentų interesus sprendžiant švietimo politikos klausimus, dalyvavo viešosiose diskusijose ir jas inicijavo. Taip pat Sąjunga aktyviai dalyvavo tarptautinės akademinės bendruomenės veikloje ir bendradarbiavo su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis. LSS nuosekliai atstovavo studentų nuomonei ministerijose, komitetuose, darbo grupėse, posėdžiuose, konferencijose, televizijos ir radijo

laidose, bendravo su verslo, politikos, akademinės bendruomenės atstovais, siekiant, o į studentų balsą buvo atsižvelgiama priimant sprendimus. Ataskaitiniu laikotarpiu LSS teikė ir vykdė projektus, skirtus gerinti studentų socialinę ir akademinę padėtį bei stiprinti psichikos sveikatą, organizavo mokymus, seminarus, diskusijas, konsultavo bendruomenės nares. Šiemet įvyko ir tradiciniai Sąjungos renginiai – LSS vasaros sąskrydis, Asamblėja, Alma Mater bei Kalėdinis Padėkos vakaras, kuriuose dalyvavo ne tik dabartiniai savivaldų atstovai, bet ir LSS alumni, partneriai, svečiai. Lietuvos studentų sąjunga yra kompetentinga, iniciatyvi ir aktyvi organizacija, vienijanti studentus ir jų atstovus nacionaliniu lygmeniu. Turėdama jau daugiau nei 29-erių metų patirtį, Lietuvos studentų sąjunga ir toliau gins studentų interesus ir drąsiai imsis naujų darbų bei iššūkių.

11


APŽVALGA

Apžvalga Lietuvos studentų sąjungos Taryba Klaudijus Buivydas AKSA (iki 2019 m. spalio 15 d.) Aurimas Žvirblys AKSA (iki 2020 m. liepos 18 d.) Aurimas Kašėta AKSA (iki 2021 m. vasario 3 d.) Laikinai einanti prezidento pareigas Aiva Butautienė AKSA Tsimafei Malakhouski EHU SC (iki 2019 m. spalio 24 d. ) Sabina Aliyeva EHU SC (iki 2020 m. spalio 26 d.) Tsimafei Misiukevich EHU SC (dabar) Indrė Ubartaitė ISM SA (iki 2019 m. gegužės 9 d.) Viktorija Pociūtė ISM SA (iki 2020 m. birželio 1 d.) Aistė Jaudegytė ISM SA (dabar) Rimvydas Aksomas KK SA (iki 2020 m. birželio 27 d.) Eglė Jurevičiūtė KK SA (dabar) Lukas Kijauskas KTU SA (iki 2019 m. kovo 28 d.) Augustinas Laimonas Bytautas KTU SA (iki 2020 m. gegužės 23 d.) Kristė Skaudaitė KTU SA (dabar) Irma Vilutytė KUSS (dabar) Girmantė Zavadzkytė KVK SA (iki 2019 m. balandžio 5 d.) Akvilė Žebelytė KVK SA (iki 2020 m. birželio 20 d.) Mindaugas Rimgaila KVK SA (iki 2020 m. rugsėjo 24 d.) Laikinai einanti prezidento pareigas Vestina Petkutė KVK SA (iki 2020 m. lapkričio 6 d.) Kornelija Dapkutė KVK SA (dabar) Jogailė Žiliūtė LAJM SA (iki 2019 m. balandžio 11 d.) Jolita Valaitytė LAJM SA (iki 2020 m. rugsėjo 5 d.) Arina Dumčiūtė LAJM SA Danielė Bučinskaitė LSMU SA (iki 2019 m. lapkričio 28 d.) Evelina Alūzaitė LSMU SA Aurelijus Gutas LSU SA (iki 2019 m. balandžio 12 d.) Paulius Kučas LSU SA Ausma Kairytė MRUSA (iki 2021 m. sausio 27 d.) Lineta Ragažinskaitė MRUSA Aistė Žilevičiūtė ŠUSA (iki 2020 m. birželio 10 d.) Darius Jonas Eidimtas ŠUSA (iki 2021 m. sausio 1 d.) Greta Šmaižytė VDU SA (iki 2020 m. kovo 15 d.) Paulius Vaitiekus VDU SA Dominykas Tvaska VGTU SA Kotryna Naglinskaitė VIKO SA (iki 2019 m. gegužės 16 d.) Vilinda Latožaitė VIKO SA (iki 2020 m. liepos 9 d.) Karolis Vasiliauskas VIKO SA

12


APŽVALGA

Evaldas Striaukas VTDK SA (iki 2020 m. vasario 12 d.) Paulina Vaičiūnaitė VTDK SA

Lietuvos studentų sąjungos Valdyba Dovydas Kinderys (Kauno regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Mantas Simanavičius (Kauno regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Vladas Pūtys (Vilniaus regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Uršulė Sadauskaitė (Vilniaus regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Kasparas Nacius (Klaipėdos regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Tomas Urniežius (Klaipėdos regionas) (iki 2020 m. kovo 8 d.) Dabar: Danielė Bučinskaitė Aurelijus Gutas Lukas Kijauskas Vytautas Kučinskas Matas Povilauskas Samanta Bulovaitė

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas Izabelė Rainytė (pirmininkė) Greta Šmaižytė Algirdas Arlauskas Akvilė Montrimaitė Deividas Gildebrandt

13


APŽVALGA

14

Lietuvos studentų sąjungos nariai Nr. Studentų savivalda

Statusas

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys

Alytaus kolegijos Studentų atstovybė (AKSA) Europos humanitarinio universiteto Studentų atstovybė (EHU SA) ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė (ISM SA) Kauno kolegijos Studentų atstovybė (KK SA) Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA) Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė (LAJM SA) Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė (LSU SA) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė (LSMU SA) Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRUSA) Šiaulių universiteto Studentų atstovybė (ŠUSA)

(iki 2021 m. sausio 1 d.)

13. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) 14. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė (VGTU SA) 15. Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė (VIKO SA) 16. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybė (VTDK SA) 17. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Studentų atstovybė (LKA SA) 18. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK SA) 19. Kauno technikos kolegijos Studentų atstovybė (KTK SA) 20. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybė (KSU SA) 21. LCC Tarptautinio Universiteto Studentų atstovybė (LCC SC) 22. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė (LMTA SA) 23. Marijampolės kolegijos Studentų atstovybė (MK SA) 24. Socialinių mokslų kolegijos Studentų atstovybė (SMK SA)

Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Tikrasis narys Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas (nuo 2019 m. gruodžio 15 d.)

25. Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (ŠVK SA) 26. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Studentų atstovybė (ILK SA) 27. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Studentų atstovybė (TTVAM SA) 28. Utenos kolegijos Studentų atstovybė (UK SA) 29. Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybė (VVK SA) 30. Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė (KOK SA)

Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas Narys stebėtojas


APŽVALGA

Lietuvos studentų sąjungos biuras Prezidentas Eigirdas Sarkanas Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė Viceprezidentas Mantas Gedrimas (iki 2019 m. lapkričio mėn.) Socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė (nuo 2020 m. vasario mėn.) Komunikacijos vadovė Vaiva Sadauskė (nuo 2020 m. balandžio mėn.) Komunikacijos vadovė Viktorija Vasiljeva Organizacijos stiprinimo vadovė Gailė Žebrytė (iki 2019 m. balandžio mėn.) Organizacijos stiprinimo vadovė Kotryna Garbaliauskaite (iki 2019 m. rugsėjo mėn.) Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė (iki 2020 m. birželio mėn.) Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas (nuo 2020 m. birželio mėn.) Projektų vadovė Sandra Matoškaitė (iki 2020 m. vasario mėn.) Projektų vadovė Vaida Spūdytė (nuo 2020 m. vasario mėn.) LSP projekto vadovas Deividas Gudiškis LSP administratorė Roberta Rekašiūtė Biuro vadovas Romas Kupčiūnas

Ataskaitinio laikotarpio metu biuro komanda teikė konsultacijas savivaldoms ir studentams visais su studijų procesu bei Lietuvos studento pažymėjimu susijusiais klausimais. Siekiant tinkamai atstovauti studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vyko studentų savivaldų kompetencijų kėlimas bei nuolatinė tarpusavio komunikacija. Biuro komandos nariai dalyvavo ataskaitiniuose, rinkiminiuose, kultūriniuose bei pramoginiuose narių renginiuose. Organizuojant įvairius mokymus bei seminarus bendrauta ir bendradarbiauta su organizacijos alumnais ir partneriais. Buvę Studentų sąjungos nariai buvo nuolat kviečiami dalyvauti organizacijos renginiuose ir dalintis patirtimi su esamais studentų lyderiais.

15


LSS STRATEGIJA 2016-2020 M.

LSS strategija 2016-2020 m. Veiklos ataskaita teikiama pagal LSS veiklos plano, parengto 2019-2021 m., strategines kryptis. Taip pat į ataskaitą įtrauktos papildomos veiklos bei iniciatyvos, kurios buvo įgyvendintos, tačiau neįtrauktos į veiklos planą. 2016-2020 metų Lietuvos studentų sąjungos strategija į organizaciją turėjo atnešti du esminius pokyčius – visų pirma, įtvirtinti aiškią organizacijos tapatybę, apibrėžtą organizacijos misija, vizija ir veiklos kryptimis, ir antra, įgyvendinti identifikuotus esminius pokyčius, kurie organizacijai yra būtini, siekiant užsibrėžtos vizijos organizacijos viduje ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama visų studijų pakopų ir formų studentams, rūpinasi studijų kokybe ir studentų sėkme, dėl to savo veikloje neapsiriboja tik iniciatyvomis, nukreiptomis į Lietuvos aukštojo mokslo sektorių. Siekdama savo misijos, Sąjunga gali inicijuoti pokyčius ir Lietuvos mokyklų sektoriuje bei vykdyti veiklą, susijusią su žmogiškųjų išteklių planavimu valstybiniu mastu ar aukštąjį mokslą baigusių asmenų įsidarbinamumu.

Misija – Sėkmingos studijos studentų akimis. Vizija – Studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo pažangą. Vertybės: Atsakomybė jaučiama ir suprantama pareiga prieš save, organizaciją ir studentus. Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas. Laisvė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir priemones. Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius organizacijos narius. Studentiškumas – atvirumas nestandartiniams veiklos metodams ir jaunatviškam maksimalizmui.

16


AUKŠTOJO MOKSLO PAŽANGA

Aukštojo mokslo pažanga

Atstovavimas studentams yra esminė Studentų sąjungos veiklos funkcija. Sąjunga vykdo šią veiklą dalyvaudama teisėkūros procese – Lietuvos aukštojo mokslo strateginių dokumentų rengime, įstatymų ir poįstatyminių aktų keitime, viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose apie aukštąjį mokslą, posėdžiuose ir konferencijose, kuriuose formuojama aukštojo mokslo kryptis. Studentų sąjunga siekia užtikrini, kad pokyčiai teisės aktuose reikštų ir realų pokytį aukštosiose mokyklose. Šis užtikrinimas pasireiškia bendruomenės kultūros pokyčiais. Lietuvos studentų sąjunga turi ginti teisėtus studentų interesus, užtikrinant, kad teisės aktų būtų laikomasi visuotinai, visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Aukštųjų darbuotojų gairės

mokyklų pedagoginių kvalifikacijos tobulinimo

Birželio 19 d. buvo pasirašytas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių patvirtinimo“, kuris įsigaliojo birželio 20 dieną.

Patvirtintos aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairės. Daugiau informacijos: http://bit.ly/2Xy2bzB Projekto įgyvendinimo klausimas įtrauktas į LSS Tarybos patvirtintą poziciją „Dėl būtinųjų pokyčių siekiant aukštojo mokslo proveržio“. Pozicijoje pabrėžiama: Įgyvendinti kolektyvinėse sutartyse su dėstytojų profsąjungomis numatytus įsipareigojimus, Užtikrinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių įgyvendinimą aukštosiose mokyklose.

17


AUKŠTOJO MOKSLO PAŽANGA

Stipendijos, patenkinančios studentų finansinius poreikius

geriausių

Siekti, kad studentų skatinimui skirtas valstybės finansavimas nuosekliai didėtų: Sausio 10 d. buvo patvirtintas naujas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimas dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) įgyvendinimo, kuriame išlaidos studentams skatinti padidintos nuo 3,5 BSI iki 4 BSI. Šiuo metu yra patvirtintas LRV projektas, kuriame numatytas kilimas nuo 4 BSI iki 4,5 BSI.

Išorinis vertinimas, darantis teigiamą ir realią įtaką studijų kokybei Vykdyti tyrimą, skirtą įvertinti baigiančiųjų studentų pasitenkinimą studijomis: Atlikta tyrimo analizė, parengtos rekomendacijos bei vaizdinis pristatymas. Rezultatai ir rekomendacijos pristatytos LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Su tyrimo aprašymu galite susipažinti čia. Su rekomendacijomis čia.

Vykdyti tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas“, siekiant nustatyti akademinio nesąžiningumo paplitimą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir kurti prevencines priemones akademiniam nesąžiningumui mažinti: Tyrimo duomenys buvo naudojami dirbant LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės inicijuotoje darbo grupėje, kuri yra atsakinga už naująją dokumento „Mokslo ir studijų institucijų

akademinės įgyvendinimo redakciją.

etikos kodeksų priėmimo, ir priežiūros rekomendacijos“

Rugpjūčio 25 dieną LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė savo įsakymu patvirtino dokumentą: „Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo rekomendacijos“. LSS atlieka gairių įgyvendinimo aukštosiose mokyklose stebėseną.

Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis Paruošti bendrabučių kokybės standartą: Kovo mėnesį buvo reorganizuotas bendrabučio kokybės standarto kūrimo darbas, atnaujinta darbo grupės sudėtis bei turinys. Įvyko 4 susitikimai su darbo grupe, kurių metu buvo sudėlioti bendrabučių vertinimo kriterijai, vertinimo skalės bei šiuo metu yra rengiama vizitacijų metodologija. .Šiuo metu baigiamas kurti kokybės standarto įrankis. Vizitacijos dėl pandemijos nevyko.

Studijų finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant didesnio socialinio teisingumo Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašo tobulinimas: LSS dar 2018 m. inicijavo LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo svarstymą, kurį įgyvendinus, po

18


AUKŠTOJO MOKSLO PAŽANGA

ilgų derybų buvo pasiekta, kad socialinė stipendija būtų atskirta nuo akademinių rezultatų tam, kad ji atitiktų tikrąją – finansinės paramos – paskirtį, kartu praplėstas gavėjų ratas – nuo šiol ją gauti gali ir trečiosios pakopos, profesinių bei trumpųjų studijų studentai, o kartu pakeitimai leis studentams, patiriantiems socialinių sunkumų, mažiau nerimauti dėl galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose ir siekti geresnių akademinių rezultatų, nes stipendijos kilo nuo 3,25 iki 6,5 BSI (nuo 126,75 iki 253,5 eurų). Įstatymo pakeitimas įsigaliojo š. m. liepos 1 d. Daugiau informacijos čia.

Studijų kainos kompensavimo sistemos tobulinimas Atliktas tyrimas „Studentų socialinė padėtis ir darbo paplitimas studijų metu“, kurio pagalba yra nustatytas studentų pasitenkinimas valstybės teikiama finansine paramos sistema. Tyrimas atskleidė, kad: ·Beveik kas antras studentas dirba, o dažniausios to priežastys – siekis įgyti patirties ir finansiniai sunkumai, su kuriais tenka susidurti. Pagrindinis studentų pajamų šaltinis – finansinė tėvų parama ir darbo užmokestis. Studentai dirbantys apmokamą darbą, skiria vidutiniškai daugiau laiko darbui, nei studijoms. Darbo sukeliamas nuovargis ir laiko stygius kenkia studijoms. Didžioji dalis studentų negauna AM skiriamos skatinamosios stipendijos, o gaunančiųjų studentų stipendijos dydis yra nepakankamas padengti patiriamas išlaidas.

Studentai yra nelinkę pasinaudoti galimybe gauti valstybės remiamas paskolas, dėl nenoro turėti finansinių įsipareigojimų. Plačiau apie tyrimą čia.

Didinamas studijų prieinamumas turintiems studentams:

negalią

LSS atliko tyrimą, skirtą išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria individualių poreikių turintys studentai Lietuvoje ir kaip studijų procesas yra pritaikytas jų poreikiams. Atsižvelgiant į gautus tyrimo rezultatus, LSS aukštosioms mokykloms pateikė rekomendacijas, apimančias tris kryptis – akademinės, finansinės ir psichologinės paramos sistemų priemones nacionaliniu bei instituciniu lygmenimis.

Studijų kainų ideksavimo analizė pagal krepšelio turinį: Lietuvos švietimo taryba, kartu su Lietuvos studentų sąjunga, naujai LR Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ir socialiniams partneriams, atsakingiems už aukštojo mokslo politikos formavimą, pateikė siūlymus dėl veiksmų, siekiant aukštojo mokslo proveržio. LSS pozicija dėl būtinų švietimo pokyčių, siekiant aukštojo mokslo proveržio

19


POZICIJŲ FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PROCESO POKYČIŲ VEIKLOS KRYPTIS

Pozicijų formavimo ir įgyvendinimo proceso pokyčių veiklos kryptis Pats svarbiausias Lietuvos studentų sąjungos vidinis procesas yra pozicijų formavimas. Organizacija turi siekti šį procesą optimizuoti, užtikrinti išorinių pozicijų deramumą, jų pagrįstumą organizacijos puoselėjamomis aukštojo mokslo vertybėmis, kurios turėtų būti aiškiai identifikuotos ir žinomos bei suprantamos visiems nariams. Taip pat organizacija turi vystyti savo išorinę komunikaciją.

pozicija dėl studentų garantijų konsolidacijos kontekste, kurios privalo būti įtrauktos į įstatymo bei aukštųjų mokyklų jungimosi planą.

Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas

Susipažinti su pozicija galite čia.

LSS nuosekliai atstovavo studentų interesams, teikė siūlymus dėl aukštojo mokslo pokyčių tiek prieš LR Seimo rinkimus, tiek formuojant naująją LR Vyriausybę, todėl ilgalaikės pozicijos nebuvo formuojamos. Aukštųjų mokyklų konsolidacijos kontekste užtikrinti visas studentų garantijas bei teisėtus jų lūkesčius: LR Seime vyko LR Mokslo ir studijų įstatymo projekto klausimų, susijusių su AM valdymu bei konsolidacija, svarstymas. Jų metu išsakyta

Sąjunga 2018 m. priėmė poziciją, kurioje sakoma, kad optimizuojant tinklą ir konsolidacijos kontekste aukštosioms mokykloms rengiant reorganizavimo ar likvidavimo projektą, Sąjunga tikisi, kad projektų formuotojai laikysis teisėtų studentų lūkesčių principo ir vadovausis šiomis nuostatomis.

Ši pozicija aktuali yra ir dabar, o įvykus aukštųjų mokyklų prisijungimams, teisėti studentų interesai bei lūkesčiai nebuvo pažeisti.

Siekti, kad transporto lengvatos būtų skiriamos ir ištęstinių studijų studentams LSS jau ne vienerius metus siekia, kad būtų pakeistas diskriminacines nuostatas ištęstinių studijų studentų atžvilgiu įtvirtinantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, todėl kreipėmės į miestų ir rajonų savivaldybes su

20


POZICIJŲ FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PROCESO POKYČIŲ VEIKLOS KRYPTIS

raginimu biudžete numatyti papildomų lėšų ir pasinaudoti turima teise savo nustatyta tvarka leisti įsigyti bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų, nei numatyta įstatyme, asmenims, šiuo atveju – ištęstinių studijų studentams. Su raštais susipažinti galite čia. Savivaldybės skirti papildomą finansavimą iš savo turimo biudžeto atsisakė.

Seksualinio priekabiavimo ir psichologinio smurto prevencijos įgyvendinimo aukštosiose mokyklose – monitoringo grupė: Kovo 27 dieną LURK posėdžio metu vienbalsiai buvo patvirtintas dokumentas: „Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairės“. LSS vykdo stebėseną, kaip aukštosioms mokykloms sekasi jas įgyvendinti.

mokyklose, veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę. Buvo pradėtos vykdyti individualios konsultacijos (EN, LT ir RU kalbomis). Taip pat pradėti vykdyti nuotoliniai seminarai bei nuotolinės grupinės konsultacijos. Nuotolinės veiklos buvo prieinamos visų regionų, kuriuose Lietuvoje veikia aukštosios mokyklos, studentams. Projekto rezultatai: suteikta 1000 individualių konsultacijų, 67grupinės konsultacijos (335 studentai), 50 prevencinių veiklų. Bendras dalyvių skaičius: 1707 studentai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) ir 641 studentas (Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena) Taip pat su sociologo pagalba parengtas tyrimas „Psichologinė studentų būklė“, kuriuo siekiama įvertinti per dvejus metus įgyvendintų priemonių poveikį studentų psichinei būklei.

Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairės.

Taip pat, siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą aukštosiose mokyklose, yra rengiamas susitarimo projektas, kurį turi pasirašyti LSS, LURK, LKDK vadovai.

Daugiau informacijos čia.

Daugiau informacijos čia.

Psichologinės ir akademinės pagalbos teikimo proceso tobulinimas aukštosiose mokyklose: Po karantino paskelbimo, LSS vykdomo projekto „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuriuo siekiama skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose

21


ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMO VEIKLOS KRYPTIS

Žmogiškųjų išteklių stiprinimo veiklos kryptis

Sąjungos veiklos pagrindas yra jos narių – studentų savivaldų – vienijami asmenys, kurių kompetencija ir motyvacija veikti yra visos Sąjungos interesas. Todėl Lietuvos studentų sąjunga rūpinasi šių asmenų ugdymu, organizuodama jiems mokymus, seminarus ir kitokio pobūdžio veiklas.

Besimokančios kūrimas

organizacijos

kultūros

Rugpjūčio 28-30 d. įvyko LSS Asamblėja, kurios metu, ruošiantis LR Seimo rinkimams, suorganizuota konferencija ir debatai su politinių partijų atstovais, o antrąją dieną – darbo grupės LSS strategijai rengti. Daugiau informacijos čia. Spalio 24-25 d. suorganizuoti „Veik“ nuotoliniai mokymai. Pirmojoje dienoje užsiregistravo 167 dalyviai, antrojoje 63 žmonės. „Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką.

Daugiau informacijos apie mokymus čia. Lapkričio 21-22d. suorganizuoti nuotoliniai „Startuok“ mokymai. Pirmoji diena buvo atvira visiems, antrojoje dienoje užsiregistravo 91 žmogus. Pirmosios dienos, kurios metu buvo ugdomos bendrosios narių kompetencijos, 2-osios dienos metu vyko praktinės užduotys pirmakursiams. Daugiau informacijos apie mokymus čia.

22


ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMO VEIKLOS KRYPTIS

Vasario 21 d. vyko LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektų fondo mokymai, kuriuose dalyvavo 55 žmonės. Mokymų tikslas savivaldų narius plačiau supažindinti su šio fondo galimybėmis bei išgeneruoti iniciatyvų, kurioms būtų galima rašyti projektus.

Priemonių, formuojančių atmintį, kūrimas

institucinę

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko trys tinklalaidės „cukinija“ transliacijos: ·Lapkričio 16 d. „Ar studijos taps pagrindine studentų veikla?“. Kalbėjome apie studentų problemas ir lūkesčius bei apie tai, kaip jos bus sprendžiamos.

Lapkričio 30 d. „Kaip neprarasti ryšio per ekraną?“. Kalbėjome apie savanorystę, patirtį, asmeninį produktyvumą ir komandos stiprinimą nuotoliniu būdu. Vasario 1 d. „Turiu individualių poreikių. Ar aukštoji mokykla gali juos patenkinti?“. Kalbėjome apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria individualių poreikių turintys studentai Lietuvoje ir kaip studijų procesas yra pritaikytas jų poreikiams. Su įrašais susipažinti galite čia.

23


FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMO VEIKLOS KRYPTIS

Finansinių išteklių stiprinimo veiklos kryptis Sąjungos veikla nėra įmanoma be finansinių išteklių, kurie yra naudojami Studentų sąjungos ir savivaldų veikloms vykdyti bei Lietuvos studentų sąjungos biuro komandos išlaikymui.

Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir projektinėje veikloje Dalyvauti nacionalinio ir tarptautinio projektų rengime ir įgyvendinime:

masto

LSS dalyvavo ir laimėjo AB „Lietuvos paštas“ viešąjį pirkimą, kuris suteikia galimybę studentams su LSP gauti nuolaidas naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis, o LSS už tai gauna finansinę naudą. Parengtos bei pateiktos projektų tarpinės, metinės veiklos ir finansų ataskaitos. Pateiktos projektų paraiškos į fondus: Europos Socialinio Fondo Agentūra (paraiška nebuvo patvirtinta); LR Sveikatos apsaugos ministerija (paraiška nebuvo patvirtinta);

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija (paraiškos pateiktos į 2 fondus) (laukiame atsakymo); VŠĮ Lietuvos radijas ir televizija (laukiame atsakymo); Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (paraiška patvirtinta); Valstybinis studijų fondas (laukiame atsakymo); Western Union Foundation (laukiame atsakymo). 2021 m. nacionaliniu lygmeniu kuriama nauja partnerystė su Lietuvos sakaliukų sąjunga.

24


LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO TOBULINIMO KRYPTIS

Lietuvos studento pažymėjimo tobulinimo kryptis LSP išdavimo sistemos tobulinimas Parengtas išsamus sistemos techninis aprašas, kuris buvo suderintas su kompetentingais IT srities specialitstais. Aprašas išsiųstas 6 skirtingoms įmonėms, iš kurių pasirinktas partneris (UAB „Nordcode technology“) naujos sistemos sukūrimui. .

Balandžio 1-ą dieną buvo pasirašyta sutartis su (UAB „Nordcode technology“), kurie kuria naują LSP sistemą. Naujos sistemos darbai turėjo būti baigti iki 2020 m. lapkričio 30 d., vėliau bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas pratęsti terminą iki gruodžio 31 d. Dėl įmonės vėlavimų, sistema dar nėra sukurtas ir pabaigos darbai vyksta ataskaitiniu laikotarpiu.

25


VEIKLOS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIOS SU STRATEGIJA

Veiklos, tiesiogiai nesusijusios su strategija Naujos LSS strategijos rengimas Gegužės mėnesį buvo parengtas strategijos rengimo konceptas, sukurta virtuali darbo aplinka. Birželį surinkta strategijos rengimo darbo grupė ir pradėti darbai. Atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, pradėta sisteminti informacija. Vykdoma moderatorių paieška, atliekamas dalyvių kompetencijų tyrimas. Rugpjūtį-vasarį rengiama strategija. Vykdomi reguliarūs susitikimai skirtingose darbo grupėse, projekto eiga buvo pristatoma LSS Taryboje, vėliau galutinis projektas tvirtintas Taryboje ir Valdyboje. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat baigiama rengti komunikacijos strategija, kuri bus tvirtinama Sąjungos Valdybos.

Dėl studentų nedarbo išmokų

gauti jiems priklausančių socialinių garantijų, yra prieštaraujanti Konstitucijai. Dėl šios priežasties, LR Vyriausybė vasario 19 d. pritarė įstatymo pataisoms ir pavasario Seimo sesijoje bus priimti galutiniai sprendimai. Balandžio 30-ą dieną LR Seime buvo patvirtintos Užimtumo įstatymo pataisos, kurios nuo šiol studentams suteikia teisę gauti nedarbo išmokas. Pagal nuolatinę studijų formą studijuojantys asmenys, sukaupę ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių, turi teisę į nedarbo draudimo išmoką. Tai buvo ypatingai svarbus žingsnis karantino laikotarpiu, dėl kurio nemaža dalis studentų neteko darbo, tačiau toliau turėjo mokėti už bendrabučius ar studijas. Svarbu, kad dėl šio pokyčio, studentai, net jei nėra sukaupę reikiamo darbo stažo, kaip ir kiti bedarbio statusą turintys asmenys, iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo teisę gauti 200 eurų paramą, kuria siekiama mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes. Daugiau informacijos čia.

2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis teismas nutarė, kad iki šiol galiojusi nuostata, jog darbo netekę nuolatinių studijų studentai neturi teisės

26


VEIKLOS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIOS SU STRATEGIJA

Savivaldų iniciatyvų fondas Liepos 5 d. Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti LSS savivaldų iniciatyvų fondo nuostatai. Su nuostatais galite susipažinti čia. Patvirtintų projektų finansavimas: KTU SA „Tyrėjų naktis 2020“ skirta 1997,48 eur. / panaudota 1184,43 eur. KUSS „KU vakarai“ skirta 1250 eur. / panaudota 0 Eur. (dėl pandemijos situacijos Lietuvoje, renginys buvo atšauktas); ·ISM SA „Creative schock“ skirta 2000 eur / išnaudota 1944,38 eur.

27


LSS VEIKSMAI, SUSIJĘ SU COVID-19 PANDEMIJA

LSS veiksmai, susiję su COVID-19 pandemija 2020 m. balandžio 6 d. LSS Taryba priėmė poziciją dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo pavėlinimo, siekiant užtikrinti studentams visas galimybes atlikti kokybiškai baigiamuosius darbus.

Suderintas klausimas su ŠMSM dėl LSP galiojimo pratęsimo tiems studentams, kuriems buvo pratęsti mokslo metai. Derinimai vyko pavasario ir rudens semestrais.

Pozicija: Dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo terminų pavėlinimo;

Kreipimasis: Dėl Lietuvos studentų pažymėjimo galiojimo termino pratęsus mokslo metus

2020 m. birželio 3 d. buvo priimta LSS Tarybos pozicija dėl paramos studentams, nukentėjusiems dėl COVID-19 pandemijos.

Nuolatinis dalyvavimas diskusijose bei darbo grupėje, susijusiose su brandos egzaminų organizavimu ir priėmimu į aukštąsias mokyklas.

Pozicija: Dėl paramos studentams, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos pasekmes

Įgyvendinta bendra iniciatyva su LMS, LiJOT ir VU SA „Studentas moksleiviui, moksleivis studentui“. Daugiau informacijos čia.

28


PABAIGAI – REIKŠMINGIAUSI REZULTATAI

Pabaigai – reikšmingiausi rezultatai Stipendijos kilo nuosekliai

iki 6,5 BSI (nuo 126,75 iki 253,5 eurų).

Studentų finansinė padėtis yra jau ne vienerius metus aktualus klausimas, todėl Lietuvos studentų sąjunga nuosekliai dirba, kad studentų finansavimas ir jų skatinimui skirtos lėšos palaipsniui didėtų. 2019 m. LR Vyriausybė pritarė LSS siūlymui, kad norminėje studijų kainoje studentų skatinimui skirta dalis kiltų nuo 3,1 iki 3,5 BSI, praėjusiais metais ši dalis kilo nuo 3,5 iki 4 BSI, o 2021 m. – iki 4,5 BSI.

Daugiau informacijos čia.

Tuo tarpu nuo 2020 m. liepos 1 d. buvo padvigubintos socialinės stipendijos, atskirtas jų skyrimas nuo akademinių rezultatų bei praplėstas gavėjų ratas – ją gauti gali ir trečiosios pakopos, profesinių bei trumpųjų studijų studentai. Šio klausimo svarstymas prasidėjo dar 2018 m., Lietuvos studentų sąjungai (LSS) pasiūlius socialinę stipendiją atskirti nuo akademinių rezultatų tam, kad ji atitiktų tikrąją – finansinės paramos – paskirtį. Šis Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas ne tik įgyvendino šią nuostatą, tačiau kartu padeda studentams, patiriantiems socialinių sunkumų, mažiau nerimauti dėl galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose ir siekti geresnių akademinių rezultatų, nes stipendijos kilo nuo 3,25

Studentų nedarbo išmokos Tiek LSS, tiek tarptautiniai tyrimai rodo, jog studentams neretai tenka derinti darbą su studijomis, dėl ko nukenčia jų akademiniai rezultatai. Nepaisant to, kad studentai sudaro nemažą dalį darbo rinkos, dar 2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis Teismas konstatavo, jog galiojusi tvarka, kuomet nedarbo draudimo išmokas galėjo gauti tik ištęstinių studijų studentai, buvo antikonstitucinė bei diskriminacinė nuolatinių studijų studentų atžvilgiu. Ilgametis LSS darbas davė vaisių 2020 m. balandžio mėnesį, kai LR Seimas galutinai pritarė Užimtumo įstatymo pakeitimui, kuriuo visiems, sukaupusiems reikiamą darbo stažą, studentams užtikrinama teisė į nedarbo draudimo išmoką – užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, kaip ir kiti darbo netekę ar ieškantys asmenys, studentai gali gauti valstybės paramą.

29


PABAIGAI – REIKŠMINGIAUSI REZULTATAI

Sistemingo studentų psichikos sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose Lietuvos studentų sąjunga 2019 m. rugpjūčio – 2020 m. rugsėjo mėnesiais įgyvendino projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuriuo siekiama skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose. Projektas buvo finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis. Dėl egzistuojančio didžiulio psichologinės pagalbos studentams poreikio, šiuo metu LSS inicijuoja susitarimo tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų ir LSS pasirašymą, kuriuo siekiama, kad aukštosios mokyklos, su LSS pagalba, įsipareigotų didinti psichologinės pagalbos prieinamumą studentams bei vykdyti prevencines veiklas, kurios prisidėtų prie studentų psichikos sveikatos gerinimo. Tuo tarpu naujausio LSS tyrimo rezultatai atskleidė, kad įgyvendinus projektą pastebėta teigiamų pokyčių: vidutinis per metus suteikiamų psichologinių konsultacijų skaičius išaugo 100-tu; išplėstas prevencinių priemonių ratas, daugelyje aukštųjų mokyklų karantino laikotarpiu sudaryta galimybė gauti nuotolinę konsultaciją. Daugiau informacijos čia.

Lengvatinių paskolų sistemos pokyčiai Besibaigiant 2020-iesiems, Vyriausybė priėmė nutarimą dėl lengvatinių paskolų studentams, kuriam pasiūlymus teikė ir Lietuvos studentų sąjunga. Teisės akto pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d., todėl atnaujinta redakcija aktuali dar šį pavasarį pasiimti paskolą planuojantiems studentams. Pristatome svarbiausius pokyčius: Supaprastinta paskolos grąžinimo atidėjimo tvarka – tai padaryti studentas gali ne daugiau nei 5 kartus. Iki šiol yra nutikusi ne viena situacija, kuomet vis dar studijuojantys studentai turėjo pradėti grąžinti studijų paskolas, nepaisant to, ar turi darbą bei aukštojo mokslo diplomą. Pritarta LSS siūlymui – nuo 2022 m. sausio 1os dienos didės maksimali galima paskolos suma tiek studijoms, tiek pragyvenimui.

Tačiau esminiai pokyčiai dar neįvyko – nors kol kas tam nebuvo pritarta, paskolų grąžinimas turi būti tiesiogiai susietas su asmens gaunamomis pajamomis. Pokyčiai paskolų sistemoje numatyti ir šių metų LR Vyriausybės programoje – pavyzdžiui, planuojama užtikrinti, kad studijas toliau tęsiančiam asmeniui ar esančiam akademinėse atostogose nereikėtų iš karto grąžinti paskolos. Daugiau informacijos čia.

30


30

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS ATASKAITA 2020 M. RUGPJŪČIO 21 D. – 2021 M. VASARIO 26 Redagavo: Vaiva Sadauskė Viktorija Vasiljeva

Dizainas: Viktorija Vasiljeva


Lietuvos studentų sąjunga Adresas: A. Vivulskio g. 36, 2 a., LT-03114 Vilnius Tel. nr.: 8 (5) 2685330 Faks. nr.: 8 (5) 2611797 info@lss.lt www.lss.lt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.