Page 1

Viktorie Dostรกlovรก portfolio


školní projekty Bydlení Břevnov, ulice Radimova, Praha, ateliér Kuzemenský & Kunarová, ATSS Dům dětí a mládeže, ulice Podbranská, Klatovy, ateliér Novotný Koňata Zmek, ATZBP Dům pro matky s dětmi, ulice Na Hřebenkách, Praha, ateliér Novotný Koňata Zmek, ATOS Bytový dům, ulice Bechyňová, Praha, ateliér Císler, ATBS Marina, Braník, Praha, ateliér Fořtl, ZAT Pěší lávka, ulice Horoměřická, Praha, ateliér Fořtl, ZAN mimoškolní projekty Vestibul metra, Palackého náměstí, Praha, norma space, galerie Mimochodem Náměstí a přilehlé ulice, Velké Meziříčí, ateliér ILEX Design OTA - Ostrov tuzemské architektury, Litomyšl bez průtahu, Letní škola architektury Skautská klubovna, ulice Kafkova, Praha, Studentská soutěž Zanový Buddha

4.10.1993 Litomyšl 00420 732 100 962 viktorie.dostalova@gmail.com studium 2013 - dosud Fakulta architektury ČVUT Praha 2005 - 2013 Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 2008-2013 Výtvarné studio, Mgr. Šárka Hrouzková Dolní Újezd praxe 12/2016 - dosud Asimetr 05/2016 - 12/2016 ILEX Design workshopy 10/2017 Proměna vestibulu města na Palackého náměstí - norma space, galerie Mimochodem 09/2015 Letní škola architektury - Litomyšl bez průtahu 09/2012 - 02/2013 Kurz přípravy ke studiu architektury, Kuřim soutěže 03/2015 Soutěžní přehlídka studentských prací Druhá Kůže, 1. místo 05/2014 Studentská soutěž Zanový Buddha dovednosti AutoCAD Rhinoceros SketchUp Photoshop InDesign Illustrator


Bydlení Břevnov Kuzemenský & Kunarová ATSS zs 17/18


tabulka ploch a kubatur plocha parcely zastavěná plocha HPP kubatura počet bytů počet obyvatel

5 730 m2 2 200 m2 8 310 m2 26 180 m2 59 186

druhy jednotek 2 + KK 3 + KK 4 + KK 5 + KK

Parcela obklopená přírodou hledící do ticha. Místo klidu, místo pro život. Výhled, atmosféra, stín, světlo, tma. Urbanismus území je různorodý. Od prázdné klášterní zahrady, přes rodinné vily, řadové domy, solitérní zástavbu, terasové bytové domy až po velký komplex Ústřední vojenské nemocnice. Dům se této skutečnosti přizpůsobuje a snaží se navázat. Svou velikostí a tvarováním prodlužuje linii vysokoškolkých kolejí Na Větrníku. Ze západní strany odstupuje od vily a ponechává ji dostatečný prostor. Nárysná a půdorysná stopa jsou rozehrány, stěny ustupují, patra uskakují. Důvodem je docílení příjemného měřítka domu, rozmělnění velkých objemů, ponechání co největší plochy zeleně, naskytnutí nečekaných průhledů na pozemku a nasměrování výhledů v interiéru. Struktura plující po pozemku reaguje na terén. Pět postupně uskakujících částí sesouvajících se po vrstevnici. Materiály jsou navrženy v barvě bílé a odstínech šedé. Šedá omítka, bílá hliníková okna, šedá zeď, šedé chodníky, šedé schody, bílé interiéry. Struktura je složena z pěti

53 - 90 m2 71 - 112 m2 99 - 130 m2 134 m2

10 ks 25 ks 15 ks 9 ks

čtyřpodlažních hlav, které jsou pevně rozmístěny podél ulice a ze čtyř terasových žiletek, které příčně rozdělují pozemek na intimnější zahrady. Od západu na východ se žiletky zkracují, opisují hranici pozemku. Směrem do ulice jsou třípodlažní, směrem do zahrady pětipodlažní. Havní vstupy jsou umístěny ve středu každé žiletky, v útrobách, a jsou přisvětleny átrii. Nejsou tak od ulice jasně čitelné. Vnitřní dispozice jsou tvořeny dvěma principy. V žiletkách jsou navrženy dlouhé chodbové byty ustící do obytné prosvětlené místnosti s terasou. Místnosti jsou řazeny po levé, či právé straně. Ve dvou kratších žiletkách se s ustupujícími patry byty spojují a z dispozice chodbové se stává dispozice obchozí. Dispoziční řešení v prvním podlaží hlav je chodbové, poté se půdorys zvětšuje a stává se obchozím. V domě je 59 bytů, v nejvyšším podlaží východní žiletky je společná terasa s kuchyní a v prvním podlaží východní hlavy se nachází klubovna. Celý objekt je podsklepen hromadnými celorampovými garážemi. Sklepy, kočárkárna a prostor pro odpad jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží při severní fasádě.


Dům dětí a mládeže klatovy Novotný - Koňata - Zmek ATZBP zs 15/16


Ateliérové zadání na téma Ideální Klatovy. Urbanismus, doplnění struktury města, podpoření jeho obrazu, ucelení. Hledání hmoty a jejího programu. Hmota domu dětí a mládeže spojeného s funkcí malé galerie a podzemního multifunkčního sálu jako výrazný rovný prvek doplňuje městský okruh, navazuje na stávající strukturu, zvýrazňuje jednu z hlavních os starého náměstí, oživuje sady, přináší život. Dlouhá úzká hmota podél zdi, hradba podél hradby. Prostor mezi zdmi, pro lidi, pro děti. hradba park stromy klid dům děti umění ruch prolnutí spojení rovnováha cit Mezi starou městskou hradbou a hmotou domu dětí vzniká úzký park, který nabývá svým měřítkem a proporcemi útulnou atmosféru. Objekt je čtyřpodlažní. V prvním podzemním podlaží ve východní části se nachází parkoviště s technickými místnostmi. V pravé části je umístěn podzemní multifunkční sál, který může sloužit jednak pro potřeby samotné

instituce, ale také pro veřejné výstavy a přednášky. Nástupní podlaží je také rozděleno na dva celky. Na východě se nachází hlavní vstup do domu dětí a mládeže a na straně západní je vstup do recepce podzemního sálu a malých výstavních prostorů, které jsou umístěny vertikálně nad sebou. Fasáda směrem do ulice je co nejvíce izolovaná od okolního ruchu. Na hlavní chodbě se objevuje pouze dlouhá úzká škvíra v úrovni podlahy. Naopak fasáda směrem k hradbě je výzrazně odhmotněná a co nejvíce prosklená. Jasně definovaná přísná hmota je částečně zjemněna systémem uskakování hmot v jednopodlažní části domu, který se propisuje do dispozičního řešení. Dům se stává pro jeho návštěvníky lépe uchopitelný, zábavný a nabízí jiné možnosti pohybů a průhledů v prostoru. Na střechu jednopodlažní části vybíhá dlouhý úzký světlík, který osvětluje hlavní chodbu domu. Do jednotlivých tříd jsou navrženy vestavěné boxy, které slouží jako šatny pro děti, úložný prostor na pomůcky a hygienický kout.


B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

8100

I

8100

H'

D'

G'

F'

C' A

J

6000

K

6000

L

6000

6000

81200 7900

200

7900

200

7900

200

7900

200

7900

200

7900

200

7900

200

23800

200

4000

4

4

200

±0,000

2%

2%

2%

E'

2%

400

6270

VZT DN 100

Větrací hlavice DN 100

2%

±0,000 2%

±0,000

+4,740

+13,110

Větrací hlavice DN 100

+4,740

2%

2%

5900

K1

5900

4,2 %

2%

2%

5900

2%

4,2 %

3400

+4,740

4860

2%

±0,000

K1

K1

K5

±0,000

2%

Výstup na střechu 600 x 800 mm 2% 2%

K1

800

12270

2%

2,4 %

Větrací hlavice DN 100

200

+13,110

1000

4220

K1

K1

+4,740

2%

+4,740

2%

+4,740

2%

200

2%

3

200

-4,230

K3

K3

+4,740

3

±0,000

K1

+13,110

200

±0,000

E

Střešní vpusť DN 150 16,4 % 160

+4,740

2%

K5

2690

8,9 %

VZT DN 100

5010

B' Střešní vpusť DN 125

Komín DN 300

Střešní vpusť DN 150 2,8 %

+ 3,840

2,7 %

5950

8260

9580

4,1 %

4,1 %

+ 7,680

2%

2950

5320

3,1 %

4,7 % Střešní vpusť DN 150

2

17,2 %

14440 16,6 %

17440

2,6 %

8260

2,5 %

17,2 %

O14

+ 3,840

Střešní vpusť DN 125

2,7 %

910

2%

Střešní vpusť DN 125

2,5 %

10,5 %

+ 3,840

2%

2

1150

2%

+ 7,680

300

2%

2%

+ 7,680 5530

O15

Střešní vpusť DN 125

2,8 %

12500

11800

Střešní vpusť DN 100

B

790

4220

5010

8000

300

2%

2%

2%

Větrací hlavice DN 100

2%

2%

4220

5900

800

5900

2%

beton monolitický

K6

K6

+ 4,050

zatravněná plocha

+ 4,050

+ 4,050 říční kamenivo

O13

O13

žulová kostka

2%

O13

2,7 %

O13

2%

O13

30 %

O13

30 %

2%

30 %

2%

2%

4,9 %

1840

Střešní vpusť DN 150

±0 A'

K1

K2

K2

+13,110

K2

+13,110

K1

1

+4,740

2%

+4,740

2%

2%

+4,740

2%

+13,110

2%

2%

1

200

A

LEGENDA

Výstup na střechu 600 x 800 mm

5040

5360

2% K6

K5

16,4 %

160

2800

4000

530

5040

5900

2%

2%

1000 2%

K1

ústav

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

FAKULTA

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

obsah

VÝKRES STŘECHY

číslo výkresu

formát

-1,800

-3,520

±0,000

datum stupeň

G

B

C

8100

D

8100

E

8100

I

J

K

G'

F F'

C' A

H

F

8100

L H

F

G

8100

H

8100

I

8100

H'

E

D

D

D'

C

C

B

G

A

J

6000

K

6000

L

6000

6000

81200 48100

24500

4000

4000

4

4

8600

350

+4,740 3 8100

350

11800

2200

200 1700

1800

1550 100 (2700)

700 2100

2820

K7 350

4450 3290(0) 10200

B'

11800

T6

5230

2

50,1

schodiště schodiště

10600

obklad

beton / extenzivní zeleň

-

minerální tepelná izolace

5650

zatravněná plocha

4600

200

±0

150 350

1

200

A'

150

24500

81200

7600 2850(0)

D

E

8100

6000

6000

H

6000

I

F

8100

FAKULTA

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

obsah

PŮDORYS 2 NP

číslo výkresu

G

8100

H

8100

I

8100

stupeň

K

J

6000

L

K

6000

datum

6000

J

G'

F' C 8100

8600

8100 G

F

C

B 8100

prof. Ing. arch Ján Stempel

H

8100 F

C' A

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

formát

8100 E

ústav

H'

8100 D

D

8100 C

D'

8100 B

G

8100 A

beton beton

LEGENDA

5800

350

K2

K2

48100

beton beton beton

dlažba

414,1

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

+4,740 150

K2

8600

marmoleum

STĚNY

marmoleum

19,7

4000

D1 P

6200 8600

23800 200

500

500

+4,740

PODLAHA cementová stěrka cementová stěrka cementová stěrka

73,4

hygienické zázemí terasa

instalační předstěna

1600

1600

11800

200

1600

150 350

27,8

ateliér ateliér

T7

1700

O13

2200

O13

30 %

O13

35,0 144,2

2.04 2.05

železobeton

900 2600

150 1100 2700

1850

2.03

S [m2]

ÚČEL galerie

2.02 2.03

2.06 2.07

1200

+ 3,840

150

2.01

Z7

1850

1200

K SD 2700

D1 L

TABULKA MÍSTNOSTÍ ČÍSLO

25

460

1100 2700

80 270

SDK 3290

1200

4600

2.05

+ 3,840

3080 Z8

12 x 280/160

1150 150

1050 150

150 150

1200

150 500

150 1800

12 x 280/160

640

200

250 O13

350

150

O13

1450

1700

1600

O13

30 %

350

1450

150

+4,740 350

+ 4,050

250

+ 4,050

30 %

200

SD 27 K 00

200 1600

2800

1

A

5800

1200

5800

K6

K6

+ 4,050

1600

D11

7900

Z8

900 2600

150 1100 2700

K6 80 270

1600 49

1200

1100

350

150

12

1200

SEC Vertical H 1350 x 1400 DW 900 1900 150

2060

2060

Z2 1200

2200

4000

100

+ 1,920

2200

24 200 1200

3080

12 x 280/160

150 1000

700

Z1

150

200

(2700)

5800

1200 5230

+ 3,840

2180

200 13

T5

SD 32 K 90

8400 3290 11800

O9

8100 7130(0)

2.04

2180

1200 10200

10600

2 4000

150

150

100

800 2150

2.06

2100

80

Z7

200

550

750

+ 3,840

150

530

1450 D5 P

100

1000 2150

5900

500 4040

8100 7130(0)

O8

7070

8400 3290(0)

6040

3080

12 x 280/160

270

2.07

+ 3,840

910 36

180 150

100

D3 P

1050

1250

K SD 00 27

900 2150

K1

SDK 3290

+ 1,920

420

2150

100

100 800 2150

900 2100

300

800 2150

150

8000

7600

4150 7130(0)

8600

12500

8100

6150

7600

1670

8100

900 2150

100

270 350

1670

80

+4,740

2.02

570

100

D5 L

100100

725

Z3

+ 3,840

150

300

150

150 100 1000

D5 L

1350

1350

1000

500

100

100

500 (2700)

300

+4,740

(2700)

1100 1550

500 150 2820

±0,000

3350

+4,740

100

7600

700 2100

500

700 2100

7600

1800

200 500

±0,000

K5

±0,000

7600

1700

K1

500

2200

7600

K1

500

150

150 +4,740

350

350 K1 1350 500

2200

+4,740

7600

1600

Z1

37 5070

±0,000

500

200

SDK 2700

+ 3,840

7600

1700

1100 2700 1700

1200

180 150

11800

2.01

12500

B

+4,740

330

150 150 420 700

1000

150

350

1600 2800

D12

150

8000

2300

SD 27 K 00

1100 7900

1700 2800

4000

1600

270

1700

SEC Vertical H 1100 x 1400 DW 900

150 1430

200

350

150

1550

1750

1550

150

1430

200

200

3

150

E'

K3

150

350

K3

+4,740

100 150

350

E

L

6000

6000

81200 500

7600 2850(0)

500

7600 2850(0)

500

7600 2850(0)

500

7600 2850(0)

500

7600 2850(0)

500

24000 5500 2850(0)

500

5500 2850(0)

12500

4

4

Z15

SD 27 K 00

1100

D10 P

600

8000

1170

9100

8010

12500

8 x 270/175

beton / bílá omítka beton obklad

marmoleum marmoleum

beton / bílá omítka beton beton beton beton

1.11 1.12 1.14

respirium

32,8 63,6

učebna

67,2

učebna

47,0

učebna

49,3

kabinet kuchyňka

10,4 4,6

toaleta

cementová stěrka marmoleum marmoleum marmoleum marmoleum dlažba dlažba

bílá omítka beton beton beton bílá omítka bílá omítka obklad

1.17

vstupní hala se schodištěm

38,4

1.18

chodba

10,4

dlažba

bílá omítka

1.19

umývárna

4,6

dlažba

obklad

toalety

10,5

dlažba

obklad

4,3

dlažba

obklad

1.20 1.21

1170

STĚNY

obklad

cementová stěrka

marmoleum

úklidová místnost

cementová stěrka

beton / bílá omítka

umývárna

3,7

dlažba

obklad

1.23

toalety

13,1

dlažba

obklad

1.24

invalidní toaleta

4,0

dlažba

obklad

1.25

chodba

2,3

cementová stěrka

beton

2 150 1890

8 x 270/175

1800

350

LEGENDA

železobeton

490

24

4000

200

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

instalační předstěna

150 D9 P

PODLAHA cementová stěrka cementová stěrka cementová stěrka cementová stěrka

cementová stěrka

1.15

900 2100

67,2 63,6 67,2 18,2

1.22

50 200

minerální tepelná izolace

1200

±0

1800

A' 1

500 6000

6000

6000

ústav

15127 Ústav navrhování I

FAKULTA

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

6000

I

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

datum

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

obsah

PŮDORYS 1 NP

číslo výkresu

6000

J

stupeň

K

L H

H

G

H

8100

4,1 4,1 149,3

učebna učebna učebna nouzové schodiště

1.16

16

D3 P

1000 2150

6000

150

350

150

150

18350

3

500

200

1890

8 x 270/175

D5 P

450 D5 P

150 150

250

150

400

1200 2250

800

B'

60,0 14,7

toaleta toaleta chodba

1.13

1.24

1500

1.18

vstupní hala s recepcí schodiště

1.05

1.08 1.09 1.10

9

S [m2]

ÚČEL

1.01

1.04 1.06 1.07

1800

200 1600 3490

1300 3340

1220 350 3300

5800

Z14

350

1150

150

900 2100

150

150

17

1000 2150 5800

SDK 2700

ČÍSLO

8

Z13

1450

1.02 1.03

150

1800

(2700)

D3 P

1200

200

475

200

950

800 2150

700 2100

150

2250

2250

1650

150

1890

150

150 250

150

3550

150 50

4000

900

800 2150

850

700 2100

850

1.22

1

150

1750

100

200

1450

100

SDK 2700

(2700)

850 600

400

150

800

150 1100 2700

150 1050 2150

150

D1 L

700

1000 2150

900 2600

350

1550

200

3600 D7 L

200

1100 2500

1500

1400

150 1400

150

150 100 D3 P

4000

1.23

SDK 2700

(2700)

3080

900 2100

12 x 280/160

D3 P

50

1550

SEC Vertical H 1100 x 1400 DW 900

D

F 8100

150

350

150 2220 1000 2150 50

50

1200

E 8100

850

2050

1200

G'

F D 8100

150

formát

8100 G

F' C 8100

150 50

D5 P

O7

8100 F

C

B 8100

7900 700 (0)

O7

8100 E

C' A

200

350

7900 700 (0)

81200

O7

8100 D

C

200

800 2150

900 2400

I

8100

H'

O7

8100

7900 700 (0)

100 900

5050

1.25

D'

O7

8100 B

200

150

7900 700 (0)

900 800 2150

450

1780 800 2150

150

1050 2150

1 1200

G

O7

8100 A

200

150

7900 700 (0)

150

200

150

7900 700 (0)

K8

150

150

150

8450

50

D5 P

1.20

±0,000 1600

1200 2500

1600 2700

1600

6200

18000

150

200

D5 P

150

Z3

150

1150 150

1050 150

vý mřížko0 270

2000

1500 150

150

D1 L

460

1100 2700

1.17

5800

1050

800 2150

1.19

500

150 1800 150

150 750

2000 1100 2700

640

150

200

100

5050

D5 P

1200

200

7900 700 (0)

1200

SEC Vertical H 1350 x 1400 DW 900 1900 150

1950

1500 200

200 1600

1800

1800

1600

200 1600

7900 700 (0)

900 2600

900 800 2150

900 2100

200

2200

150

3600

2700 1100 (700)

8300

200

200

450

2180

2180 1200

200 1200

200 1600

5400

200

150

900 2600 1500 150

200

±0,000

1800

4900

1.05

7900 700 (0)

150

D1 L

900 2600

4700 vý mřížko0 270

150

3800 3200

700 2100

5800

4880

8350

SD 30 K 00

6850

1.14

±0,000

1500

900 2600

150

150

750 2000

mřížkový 2700

SDK 2700

1100 2700

16400

200

(2700)

2720

(2700)

3570

D3 L

200 8050

200

D2 P

T3

1100 2700

1100 2700

100

1650 2700 1100 (700)

7900 700 (0)

5800

±0,000

8350

4850 6440

4100

D14

200

5400

SD 30 K 00

8050

80 2530

100 1690

6300

8 x 270/175 1890

8 x 270/175 1100 2700 1500 200

200

1.13

±0,000

D2 L

2700 1100 (700)

1800

200 1600

1800

7900 700 (0)

5800

1300

1.21

350

200

200

1.12

T4

31

- 1,220

150

5400

7900

150

D1 L

1100 2700

900 2600

1.11

±0,000

Z5

1.09

8100

7900 700 (0)

38

1880

8050 1500

Z5

150 2000

mřížkový 2700

200

150

50

80 970 1000 2150

6550

6550

900 2100

1300

1.16

525

1400

150

650

1400

2900

1.15

3270

200

450

150

650

200 100

2700 1100 (700)

3800 2700 1100 (700)

1400 2600

200 1600

200

4100

150

650 200

900 2600

D1 P

1500 150

150

900 2150 1200 2500

750

3160

1100 2700

200 1600 2700 1800

SDK0 270

80

3970

80 6850

7250

1.10

T3

150

900 2600

T1

7900

200

±0,000

Z6

150

200

4900 3000(0)

200

± 0,000 ±0,000

D2 P

150

150

(2700)

12 x 280/160

3080 250

D7 P

1200

5800 3000(0)

300 200

200 (2700) O6

150

150

150

3570

200

D5 L

5800 3000(0)

1970

200

350

150

500 80 270 O3

1970

1970

150

150

7900 3000(0)

1.08

±0,000

23

D4 P

200

150

2800 3000(0)

30

7900

1600

200

100

150 150

1250

800 2100

700

1000

150

5650

1.07

T2

7900

200

6850

3160

7900

1.06

Z1

750 1100

200

6550

1755

200

±0,000

8350

3080

(2700)

12 x 280/160

SD 270 K 0

200

25

1

E'

80 270

80 270 1970

1700

800 2100

150

200

1755

1200

SD 270 K 0

2

6150 4000

150

4000

7900 3000(0)

K SD 00 27

650

200

200

O4

650

910

5070

SDK 2700

- 1,920

1.04

350

150

7900 3000(0)

7900

12

150

150

150

80

270 SD 27 K 00

150 700

1.03

4900

A

200

450

1250 150

150 11800

12500

1430

150 1430 1000

O1

4450 3490(0)

8000

4150 3340(0)

200

13

1.02

200

150 O3

700 2100

900 2150

D4 L

900

150

700 2100

1200

±0,000

4000

200

7900 3000(0)

200

250

1.01

B

7900 3000(0)

700 2100

200

200

O2

700 2100

1200

750

150

1600 3900

1100

150

200

2130

2300

7900 4000

1600

1100 2700

SEC Vertical H 1100 x 1400 DW 900

4000 350

150

150

1550

1750

1550

150

150

1700

330

200

200

100 150

1700

4000

R 20

O5

150

350

150 3

200

2200

150

O2

4000

4000

15 %

O3

E

J

6000

K

6000

L

6000

6000

5600

4 150

150 200

4100

1700

200

150

1200

toalety

11,7

dlažba

obklad

umývárna

11,6

dlažba

obklad

300

2650

2500

2650

300

beton / bílá omítka

garáže

470,8

chodba

17,7

matný polyuretanový nátěr matný polyuretanový nátěr matný polyuretanový nátěr

beton / bílá omítka

beton beton / bílá omítka

kotelna

25,8

0.26

technická místnost

81,5

matný polyuretanový nátěr

beton / bílá omítka

0.27

sklad

26,8

matný polyuretanový nátěr

beton / bílá omítka

2650

2500

2650

300

2850

2850

300

3500

2250

200

beton / bílá omítka

1950 150

1200

5800

200

5800

železobeton

350

1200

instalační předstěna

500

minerální tepelná izolace

4000

3600

3800

3800

hydroizolační asfaltový pás

200

rostlý terén

1600

0.22

900 2400

±0 A'

650

300 150

1

150

200

- 6,650

ústav

15127 Ústav navrhování I prof. Ing. arch Ján Stempel Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

8100

6000 H

6000 I

6000

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

datum

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

obsah

PŮDORYS 1 PP - 2. ÚROVĚŇ

číslo výkresu

K

F

G

8100

stupeň

L

8100

H

I

8100

6000

J 6000

H'

D'

G'

F E 8100

6000

J D

G

H

8100 F

F' D

FAKULTA

vedoucí ústavu vedoucí projektu

formát

8100 E

8100

bílá omítka beton / bílá omítka

bílá omítka / obklad bílá omítka beton beton

cementová stěrka

D10 L

2800

8100

C

obklad

obklad obklad

marmoleum

cementová stěrka

extrudovaný polystyren

3800

200

D

8100

cementová stěrka

cementová stěrka

8,7

2 2650

1100 2500

1200

C

B 8100

dlažba cementová stěrka cementová stěrka/prefa dílce dlažba dlažba dlažba

24,6 12,6

2000

900 2100

C' A

20,2 4,2 4,6 30,2

únikové schodiště technická místnost

150

150 2200

1600

1800

5 x 450/160

8100 C

22,6

hygienické zázemí úklid kuchyňka sklad

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

200

G

8100 B

12,3 14,9 195,2

chodba

šatna

0.20 0.21 0.23

10150

toalety audiovizuální zázemí sál

0.18 0.19

0.22

83200 8100 A

beton

0.10 0.11

8250

150 1050

bílá omítka bílá omítka bílá omítka bílá omítka / obklad obklad obklad

LEGENDA

8250

1900

dlažba

STĚNY

obklad

0.15

150 150 1150

1800 150

cementová stěrka

obklad

0.25

500

150

10650 700

700

1200

PODLAHA cementová stěrka cementová stěrka cementová stěrka cementová stěrka dlažba dlažba dlažba

0.16

200 300

21,4 2,2 3,9 3,9 11,6

0.14

8000

4450

17100

7300

6800

7300

5800

56,9

8,2

umývárna

0.17

B'

13,4 14,3

úklid invalidní toaleta invalidní toaleta

0.24

700

700 1200

D3 P

1800

1600

16 x 450/160

200

- 4,200

200 1750

8

15

400

chodba zázemí galerie

0.07 0.08 0.09

0.12

Z13

S [m2]

ÚČEL schodiště

šatna

0.05

1750

1900

SEC Vertical H 1100 x 1400 DW 900

foyer

0.03 0.04 0.06

5

1

6750

650

- 3,840

1

2700

D10 L

0.01 0.02

1

1550 8 x 270/175

150

900 2100

900 2100

150

150

0.13

5300

100 1690 200 100

200 1200

3800

200 1200

TABULKA MÍSTNOSTÍ ČÍSLO

330 150 250

1100

D3 P

900 2400

1100 2500

1500

D3 P

1000 2150

150

3

150 200

350 700

700

900 2400

3320

4100

0.26

- 3,360

22

300 150 200

950

1000 2150 1200 2500

D6 P

1600 2700

250

1600 2700

5900

1800

0.01

1000 2150

- 3,360

1000 2150

3400

150

16

150

1700 2800

K SD 2700

D11

900 2100

600

450 150

300

D8 L

6800

2330 1750

1880

6300

2150

2000

3150

11800

200

E'

9

Z5 1890

5870

6770

650

D5 P

1200

1600 2700

925 100 475

50

500 6150

P D10

1000 2150

0.23

5870 2700

1800 D3 P

200

1

0.24

4750

0.25

- 5,600

150

3730

2780

12 x 280/160

6350 50

1600

D5 P

50 75

800 2150

7350 1100

- 3,360

Z5

200 1070

200

- 3,360

200

8 x 270/175

8600

11800

- 6,400

4700 925 100 475

225

700 1300 2100100

50 75

800 2150

150

225

700 2100 1300 100

D5 P

180 150

900 2100

14950

33100

8 x 900/320

- 3,840

100

1200 200

5800

D3 P

200

ak 53 ustic 60 ký (6 00 desk x 50 ový )/ po 59 dh 60 le (4 d / 50 SD x4 K 50 )

0.14

4300 2700(900)

4300 2700(900)

- 3,840

SDK 2700

0.13

8600

11800

0.02

- 3,840

650

150 1

925 100 475

200

- 3,360

200

0.21

Z1

300 150 200 150

475

A

0.10

1650

SD 270 K 0 D5 P

150 750

0.27

15 %

14950

2800

150 925

50 75

800 2150 700 2100 100

75

225

1300

800 2150

150

(2700) 75

700 2100 1300 100

4000

650

1000

R 20

- 2,800

14 (2700)

3000

3500 3140

4900

2000 2500

2100 2500

- 6,650

100

2900

(2700)

1400

300 150 200

300

18150

1800 2400

600

450

- 3,840

150

2650

7700

200 1200

- 3,840

2

800

180

2500

100

5

1800

Hydraulická vysokozdvižná plošina HEAVY DUTY 2.A

1400

2140

1800

23 200

0.09

2650

5 x 450/160 1750

2150

2000

D3 L

0.04

D3 P

4000

300

150

900 2100 1430 2700

1430 200

2650

5300

6750

D3 L

200 1200

1

16 x 450/160 2700

8

950

1600

250

2200

1

1600 2700

1200 2500 1000 2150

D6 L

1600 2700

5900

150

900 2100

900 2150

1

16

200 200

200

200

- 5,600

200

18050

1250

1250

1250 150

5600

150

150

150

150

150

150 1700

450

4650

1700

50

200

2800

0.20

4000

4200

200

3650 3290

150

0.15

- 5,600

D13

12600

3800

SDK 3500

150

2400

0.19

0.18 1900

3800

150

2400

2250

1900

650

200 150 300

150

150

1800

500

0.17

2250

1800

(2700)

(2700)

1800 150 1550

(2700)

450

150

150

2800

150

150

150

150

600 (2700)

3800

400

- 5,600

SD 3000K

420 150 180

150

1400

800

1580

0.16

330

150 1700 2800

150

200

3700

1000 2150

50

900 2100

800

380

150

SDK 3500

1950

150

1000

150

B

1000 2150

1100 2700 270

900 2100 750 1000 2150

1000 2150

2020

750

150 500

450

- 3,840

150

900 2100

D3 L

1150

1800

(2700)

0.08

150 950 150

1600

0.03

1550

5050

100

2150

1690

150

150 550

2350

1800

D3 L

(2700)

2150

150

17100

8000

150

1750 SEC Vertical H 1100 x 1400 DW 900

1000 2150

D12

900 2100

400

1580

SDK 2700

150

150

150 450

500

800

SD 27 K 3130 00

100 150

1550

4000

1400

0.07

475

700 2100

D3 L

2150

200 D3 L

1690

150

3675

0.11

- 3,840

2900

(2700)

3

800

0.06

380

150

2290

650

200 900 2100

D5 L

100

1400

K SD 00 27

450

925

1300

150

- 3,840

(2700)

D5 P

800

150

K SD 00 27

0.05

50 800 2150

150

E

1790

500

D5 L

150

450

1000

1700

75 2850

500

300 150 200 150

2150 (2700) 200

150 150

150

200

5050 700 2100

4000

750

0.12

925

1300

800 2150

150 700 2100

750

2500

75

75

650

650

(2700)

3850

500

800

800 2150

4

200 150 300

83060

K 6000

L 6000

82650

2400

2400

D3 L

D3 P

600

150

900 2100

4200 900 2100

150

0.19

250

1000 2150

10500

0.15

1000 2150

- 5,600

250

1000 150 2150

200

2800

1200 2500 5

1

3200

200 1

5 x 450/160 1800

1800

1200

1

1750

1600

1600

16 x 450/160

E'

- 5,600

16850

6750

300 300

0.20

3

900 2150

600

3

800 2100

2250 1150

12600

7700

900 2100

900 2150

150

50

4650

950

SDK 3500

D3 P

D4 L

1250

- 5,600

150

0.18 1900

900 2100

150

150 650 730

200

800 2150

150

D3 P

0.16

1000 2150

800 2150

D4 L

1050

150 1700

250

4

650 500

0.17 1900

300 300

700 2100

1000 2150

150

450

150

150

1580

1250

400

1800

800 D5 L

2250

380

150

SDK 3500 930

800 2100

1580

150

150

150 400

1800

800 D5 L

(2700)

(2700)

1800

900 2100

150

150

150 (2700) 450

50 800 2150

1550

150 950 150 140

E

D5 P

4000

2290

700

650

700 2100

(2700)

380 D3 L

150

5200

600

700 2100

600

4

1790

300 300

46750

200 150 300

28300

150 200 150 300

7600

D8 P

2000

2000 2500

1800 2400 Hydraulická vysokozdvižná plošina HEAVY DUTY 2.A

100 200 D3 P

2330

1000 2150

B'

ČÍSLO 0.14 0.15 0.16 0.17

- 5,600

0.18

Z4

200 100

ÚČEL

S [m2]

sál

195,2 22,6

chodba hygienické zázemí

20,2 4,2

úklid kuchyňka

4,6 30,2

PODLAHA cementová stěrka/prefa dílce cementová stěrka

STĚNY beton / bílá omítka beton / bílá omítka

dlažba

obklad

dlažba

obklad

dlažba

bílá omítka / obklad

0.19

šatna

0.20

sklad

24,6

0.21

únikové schodiště

12,6

cementová stěrka

beton

0.22

technická místnost

8,7

cementová stěrka

beton

marmoleum cementová stěrka

bílá omítka beton / bílá omítka

LEGENDA

1 2

2

100

1690

1890

Z5 8 x 270/175

6

100

7

6 x 270/175

8600

0.14

- 6,400

- 6,800

11900

TABULKA MÍSTNOSTÍ

0.21

- 5,600 2800

8 x 900/320

B

400

15800

ak us 53 tic 60 ký (6 de 00 sk x 50 ový )/ podh 59 60 led (4 50 / SD x4 K 50 )

8000

17100

- 6,650

900 2100

železobeton

100 1750

3400

200 1200

200 1200 1880

7200

600

6800

300 300

16750

400

1200

- 6,650

D3 L

300

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

300

instalační předstěna

600

4000

200

900 2100

extrudovaný polystyren

1750

1800

1800

1200

200

2800 1600

5 x 450/160

1600

16 x 450/160

5

1

1

hydroizolační asfaltový pás

6750

rostlý terén

0.22

±0

- 6,650

650 7450

10435

1

300 150 200

A' 1

A

17950

46750

ústav

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

obsah

PŮDORYS 1 PP - 1. ÚROVĚŇ

číslo výkresu

82650

formát

8100 E

8100 F

8100 G

6000 H

6000 I

6000

6000

J

K

datum stupeň

L H

8100 D

D

C

8100 C

G

8100 B

F

8100 A

FAKULTA

vedoucí projektu konzultant


2%

dilatace butylethylenový tmel dilatační provazec

R1

K1 oplechování atiky

R1

2% K2 oplechování atiky

OSB deska tl. 40 mm OSB deska 40 mm

30 %

JANSEN VISS TVS

30 % K6 oplechování světlíku

Triflex PMMA tekutá hydroizolace

SKLADBY S3 systémová okapnička

hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 200 mm ROOFMATE LG tepelně izolační deska tl. 20 mm plastbeton tl. 10 mm tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 3 mm

stěna v kontaktu se záporovým pažením zateplená R2

původní zemina záporové pažení I 300 ocelové I nosníky + prkna tl. 40 mm torkret tl. 30 mm tepelná izolace XPS tl. 150 mm pojistná hydroizolace hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x ochranná geotextilie tl. 2 mm železobetonová stěna tl. 200 (300) mm vodostavební beton - bílá vana

R3

R1 SKLADBY S1

SKLADBY P7

extenzivní zeleň substrát tl. 104 - 314 mm geotextilie tl. 2 mm nopová folie tl. 20 mm geotextilie tl. 2 mm hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 200 mm spádová vrstva min 2% - lehčený beton tl. 40 - 250 mm pojistná hydroizolace - asfaltový pás tl. 4 mm železobetonová deska tl. 250 mm

2%

ateliér

R1

tmel interiérová čistící zóna vstupní rohož GAPA 1450 x 1500 x 27

marmoleum tl. 2,5 mm samonivelační stěrka tl. 2,5 mm betonová mazanina tl. 65 mm separační fólie kročejová izolace ISOVER tl. 30 mm železobetonová deska tl. 250 mm

exteriérová čistící zóna vstupní rohož GAPA 1450 x 3000 x 30

Triflex PMMA tekutá hydroizolace

R1

P11

2% železobeton

interiérová příčka

tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 1 mm keramické příčkové tvárnice HELUZ, 497 x 140 x 238 m tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 1 mm

R2

pochozí zpevněná střecha

2%

beton s kari sítí tl. 80 mm povrchová úprava v pohledové kvalitě, nenasákavý geotextilie tl. 2 mm podkladní štěrk tl. 40 - 250 mm geotextilie tl. 2 mm nopová folie tl. 20 mm geotextilie tl. 2 mm hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 200 mm spádová vrstva min 2% - lehčený beton tl. 40 - 250 mm geotextilie tl. 2 mm pojistná hydroizolace - asfaltový pás tl. 4 mm železobetonová deska tl. 250 mm

chodník v zahradě

beton s kari sítí tl. 80 mm povrchová úprava v pohledové kvalitě, nenasákavý nátěr, dilatace 3x3 m drcené kamenivo FR. 4 - 8 mm tl. 30 mm drcené kamenivo FR. 8 - 16 mm tl. 50 mm drcené kamenivo FR. 16 - 32 mm tl. 200 mm zhutněný násyp

pochozí terasa na terénu

beton s kari sítí tl. 56 - 246 mm povrchová úprava v pohledové kvalitě, nenasákavý nátěr, dilatace 3x3 m geotextilie tl. 2 mm nopová folie tl. 20 mm geotextilie tl. 2 mm hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 200 mm spádová vrstva min 2% - lehčený beton tl. 40 - 230 mm geotextilie tl. 2 mm pojistná hydroizolace - asfaltový pás tl. 4 mm železobetonová deska tl. 250 mm

kotvící prvek LEGENDA

S6

pochozí střecha na terénu

S3

P7

pochozí vegetační střecha

obvodový plášť

tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 3 mm minerání tepelná izolace tl. 150 mm železobetonová stěna tl. 200 mm

beton s kari sítí tl. 56 - 246 mm povrchová úprava v pohledové kvalitě, nenasákavý nátěr, dilatace 3x3 m geotextilie tl. 2 mm nopová folie tl. 20 mm geotextilie tl. 2 mm hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm 2x tepelná izolace ISOVER EPS 70F tl. 200 mm spádová vrstva min 2% - lehčený beton tl. 40 - 230 mm geotextilie tl. 2 mm pojistná hydroizolace - asfaltový pás tl. 4 mm železobetonová deska tl. 250 mm

obvodový plášť

tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 3 mm minerání tepelná izolace tl. 150 mm železobetonová stěna tl. 200 mm

R3

SKLADBY S1

S1

JANSEN Janisol HI

LEGENDA LEGENDA železobeton železobeton betonová mazanina betonová mazanina

lehčený beton

lehčený beton lehčený beton minerální tepelná izolace

S6

minerální tepelná izolace

LEGENDA

pěnový polystyren EPS pěnový polystyren EPS

pěnový polystyren EPS železobeton

tepelná izolace XPS

betonová mazanina

hydroizolační asfaltový pás

lehčený beton

stavební řezivo

minerální tepelná izolace

drcené kamenivo

pěnový polystyren EPS

zhutněný násyp

hydroizolační asfaltový pás

rostlý terén

hydroizolační asfaltový pás

tepelná izolace XPS

substrát

hydroizolační asfaltový pás

říční kamenivo

S1

říční kamenivo

stavební řezivo

ústav

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koň

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

vypracovala

Viktorie Dostálová

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

prof. Ing. arch Ján Stempel Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová formát

630 * 594

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

datum

10.1.2017

stupeň

BP

1:5

část

C - ARCHITEKTONICKY KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

C.02.02.03

obsah

D3 - PRÁH

číslo výkresu

D6 - SVĚTLÍK

stupeň

BP

1:5

část

C - ARCHITEKTONICKY KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

1:5

C.02.02.03

obsah

D4 - NÁVAZNOST PODZEMNÍHO OBJEKTU NA TERÉN

číslo výkresu

C.02.02.04

1430 1040

590 265

K

4,7 %

185

R4

4,1 %

+ 13,110

K1 + 12,010

+ 11,155

+ 10,970

+ 10,970

T5

L

+ 13,110

1100

R3

3,4 %

+ 11,155

3290

3840

2%

+ 12,010

185

3840

3290

J

+ 13,110

R4

1430

I

2%

590

H

K1

T6

4,1 %

+ 12,010

1040

G

265

F

K1

9070

Z4 P6

265 100

550

+ 7,680

+ 7,680 3 NP

+ 7,315 + 7,130

13110

+ 7,130

185

200

+ 7,315

250 100

550

+ 7,680

185

185

550

265 100

550

+ 7,315

P5

9770

P6

10410

P8

250 100 1140

C - ARCHITEKTONICKY KON

obsah

1040

590 250

1630 3840 2700

D11

790

+ 7,330

část

10.1.2017

+ 10,970

P7

+ 7,680

E

630 * 594

datum

+ 11,155

790

+ 11,170

D

Dům dětí a mládeže, Klato

formát

Dům dětí a mládeže, Klatovy

1100

1100

C

stavba

Viktorie Dostálová

1430

2%

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Ing. Aleš Poděbrad

stavba

R4

2%

300

1100 1430

+ 12,310 R3

300

+ 12,010

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

vypracovala

185

B

+ 13,110

2%

prof. Ing. arch Ján Stempel

konzultant

C.02.02.05

265 100

A

K1

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu vedoucí projektu

10.1.2017

3840

BP

ústav

630 * 594

3290

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu vedoucí projektu

1100

ústav

630 * 594 10.1.2017

590

C.02.02.01

1040

1:5

250

BP

měřítko číslo výkresu

200

10.1.2017

stupeň

3840

datum

3290

C - ARCHITEKTONICKY KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D1 - ATIKA

590

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT 630 * 594

formát

část obsah

265

15127 Ústav navrhování I

ústav

D1

stavební řezivo

SDK podhled RIGIPS na kovové konstrukci nosný rošt připevňovací táhla desky RF 600 x 600 x 20 tenkovrstvá pastovitá omítka Weber, zrnitost 1 mm

+ 4,740

3840

3290 100 250

350

250

350 O11

150

+ 3,340

D9 P

3340

3340

12 LEGENDA

Z3

D6 L

D2 P

P7

+ 3,840 2 NP

+ 3,490

4250

3840

3840 D2 L

2700

O11

P7

D2

+ 2,700

2800

D8

2800

O11

+ 3,840

+ 3,490

+ 2,700

3490

+ 2,700

2800

O11

D2 P

P7

2800

O11

D6 P

2800

2800

D4 P

P7

+ 3,840

1140 550

550

550

550

550

250

+ 2,700

P4

500

+ 3,840

100

+ 3,250

+ 2,700

T6

P5

O13

100 + 3,250

O13 + 3,840

3840

Z1

2700

2700

3840

37 36

2700

1340

790

1140

250 1140

790

+ 3,490

O13

100

49

100

+ 3,840

3840

T5

+ 4,740 P5

O13 + 3,840

250

+ 4,740

O13 + 3,840

3490

+ 4,740

O13

3290

S1

3840

S1

Z4

3290

2700 16730

Z1

3840

S1

3290

3840

61 60

D11 P7

železobeton

P7

Z14

R1

P11

510 250

360

760

350

250 100

350

250 100

250

100 710

360 250

keramické př

minerální tep

940

extrudovaný

žulová kostka

4700

3690

3440

4100

3850

4100

3850

3490

4100 6700

2500

substrát

zhutněný nás

1420

500

100 300 100

500

100 300 100

500

100 300 100

100 1420

500

100 300

15127 Ústav n

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch

vedoucí projektu

Ing. T. Novotn

konzultant

Ing. Aleš Podě

vypracovala

Viktorie Dostá

stavba

Dům dětí a

část

C - ARCHITE

obsah

ŘEZ PODÉLN

L

+ 13,110

+ 12,010

+ 13,110

265

+ 11,155

+ 11,155

+ 10,970

+ 10,970

4,1 %

+ 12,010

2095

4,1 %

590

4,7 %

K1

1100

R4

3,4 %

185

1100 1430

185

185

+ 10,970

K

R3

2%

+ 12,010

1040

2140

2140

J

+ 13,110

R4

1430

I

2%

1040

H

K1

590

G

840

F

250

E

K1

R4

590

D

ústav

S4

- 6,650

100

500

100

C

500

100 300

500 P1

265

SR6

2600

1

rostlý terén

- 4,200 1 PP

450

1200

- 6,400

- 4,200

D3 L

5 x 450 1

100 300 590 265

drcené kamen

D10 L

P1

- 4,200

1040

1240

590 250

1630

1100

K5

5

/160

SR4

S4

- 4,200

+ 11,155

790

+ 11,170

O14

1430

2%

+ 12,310

300

1100

K5 300

1430

R3 + 12,010

6300

3000

P2

/160

1700

2560 2560

450

- 5,600

1420 B

+ 13,110

2%

D3 P

- 4,200

500

100 300 400

900

16 x

- 6,800

A

lehčený beton

- 0,760

P1

D3 P

P1

K1

± 0,000 1 NP

16

- 4,240

100

900

100 300 400 100

500

100

900

100 300 400

- 3,840

6700

1

D1

- 0,350

D3 P

P2

- 3,840 - 4,240

± 0,000

2%

- 0,710

3490

- 2,600

2700 D7 P

P3

S2

- 0,350

D3

1

2600

2250 4140

4140

3000

2700

Z1

D5 P

- 3,520

D11

6700

D5 P

- 0,350

± 0,000

- 0,710

- 1,440

5360

D5 P

± 0,000

S4

3890

4140 2700 D5 P

± 0,000

- 0,840

13 12

S1

350

100

- 0,350

600

- 1,140

± 0,000

250

360 250

100 490 250

- 0,350

- 0,840

1300

± 0,000

1440

250

100

± 0,000

1140

100

790

100

840

250 790

250 790

1140

- 0,350

1140

25

100

± 0,000

490 250

prostý beton

± 0,000

3290

3840

3840

3290

550

7130

265 100

550

13110

185

265 100

550

185

550

3290

3840

3290

11270

3840

3290

3290 900

+ 3,490

4400

1140

790 Z8

Z7

S1

O3

P5

3840

3840 SR3

P5

P5

P5

LEGENDA

Z14

2700

3840

+ 1,920

3000

O2

K7

+ 3,000

železobeton

P9

P11 prostý beton

100 350

250

250

350

250 100

keramické př

minerální tep

4200

4700

4100

3850

3850

4100

3850

žulová kostka

S4

drcené kamen

I

100 300

500

100

P1

1500

500

100 300 100

100

500

100 300

500

1420

1500

2450

6

rostlý terén

- 4,200 1 PP

150

2600

- 5,700

H

ústav

15127 Ústav n

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch

vedoucí projektu

Ing. T. Novotn

konzultant

Ing. Aleš Podě

vypracovala

Viktorie Dostá

stavba

Dům dětí a

část

C - ARCHITE

obsah

ŘEZ PODÉLN

S4

1420

100

650

1

100 300

1200 100 300

- 6,650

100

100

500

100 300

1700

2560 2560

- 6,800

zhutněný nás

- 4,200

S7

1 - 6,400

P1

- 4,200

Z4

SR5

P1

- 4,200

P2 - 5,600

1420 J

15

- 4,420

14

D3 P

500

2150

substrát

6700 3000

6700

5360

100

100

500

100

/320

1420

K

lehčený beton

- 0,350

P1

D3 P

8 x 900

S4

L

100

4100 3490

4140

Z5

500

- 4,240

900

- 4,240

- 0,350 - 0,710

22

16

900

- 3,840

100 300 400

- 3,840

- 0,350 - 0,710

± 0,000 1 NP

extrudovaný

- 2,600

P2

100 300 400

1970

P2

± 0,000

31

- 1,400

30

± 0,000

650

2250

- 1,440

10050

600

- 0,840

± 0,000

710

360 250

100 250

38

- 0,350

2700

3000

2700

± 0,000

2600

100 490 250

± 0,000

13 4140

350

3350

O4

P7

1440

100 250 790

1140

100 840

- 0,350

1140

790

250

3490

490 250

100

± 0,000

- 1,140

250 100

3890

17120

16870

+ 3,000

Z6 P5

D3 L P3

3000

3350

3000

O3

P5

+ 3,840 2 NP

100

+ 3,840

250

100 840

490 250

590 250

590 250

+ 3,000

3350

O3

3000

3000

3350

3840 2700

350

250 100

2700 2700

P5

+ 3,490

Z5

100 250 1140 4140

S3

900

T6

+ 3,840

SR2

O2

P5

SR2

100 300 400

2,5 %

+ 3,840

37

790

250

Z7 + 5,760

R3

+ 3,000

- 0,840

4740

2,7 %

840

900

2,8 %

+ 3,840

840

900 590

2%

250

590

840

250

1140

790

250

3490 1920

2,7 %

+ 3,840

840

1570

100

2,5 %

+ 3,000

24

- 1,140

3640

3290

3290

3290 550 3290

3840

3290

350

3840 2700 100 250 1140

R3

Z3

Z1

- 0,350

T5

P5

P9

± 0,000

+ 7,680 3 NP

+ 4,740

SR2

3840

3340

3340

Z2

P7

2%

Z8

SR2

+ 4,740

P7

48

+ 2,700

± 0,000

+ 7,315 + 7,130

SR2

790

150

+ 3,490

+ 7,680

+ 7,315 + 7,130

61

+ 4,740

Z1 + 3,840

O10

P6

+ 7,680

SR2

P7

O1

3840

3290 + 7,130

1920 + 6,540

S1

T6

P6

185

+ 7,315

250 100

1140

72

790

+ 7,330

O9

Z3 265 100

250 100

Z2

550

Z1

P11

O8

P8

9770

P7

+ 7,680

T5

6450

2700

3290

3840

+ 10,380

G

F

E

D

C

B

A

K1

+ 13,110

K1

+ 7,680 3 NP

± 0,000

± 0,000

K3 + 3,840 2 NP

± 0.000

+ 1,970

+ 1,970

+ 1,970

+ 1,970

LEGENDA Z14

O6

Z12

O5

Z12

O3

O2

O4

O3

O2

O3

železobeton

Z15

P11

R1

R1

P11 prostý beton

1140

keramické př

minerální tep

- 1,140

550

1340

150 S4

lehčený beton

510 - 0,760

2100

- 0,760

380 250

510

± 0,000

250

510

760

250

250

250

510

P12

910

330

15 % - 0,250

± 0,000

510

± 0,000

R 20

760

± 0,000

extrudovaný

S3

4740

3730

2700

2150 100

500

100 300 400

500

2150

1420

1760 1420

700

100 300 400 100

900

100 300 400

C - ARCHITE

ŘEZOPOHLE

+ 13,110

13110

3780

4040

1180

590 1140

6340

2700

900 2700

1100

prostý beton

O4

700

700

100 350

250

100 350

250

± 0,000 1 NP

lehčený beton

K7

keramické příčkové zdivo Heluz 14 t

P10

1600

510

760

- 0,710

250

železobeton

700

900

1230

840 590 250 3350

3000

2850

2850 510

760

- 0,350

250

minerální tepelná izolace

extrudovaný polystyren

číslo výkresu

C.02.01.11

3850

4100

- 6,000

1050 - 6,800

- 6,650

3100

substrát

S3

zhutněný násyp

S7

- 6,800

15127 Ústav navrhování I

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová formát

630 * 430

stavba

Dům dětí a mládeže, Klatovy

datum

8.1.2017

stupeň

BP

část

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

měřítko

1:50

obsah

ŘEZOPOHLED F - F'

číslo výkresu

C.02.01.13

500

100 300

D5

100

500

100

500

100 300

± 0,000 = 407 m n.m. BPV

rostlý terén

- 4,200 1 PP

- 4,200

100 300

- 4,200

1420

ŘEZ PŘÍČNÝ D-D'

drcené kamenivo

D3 P

zhutněný násyp

100

obsah

6

75

0/1

27

1420

1:50

630 * 430

1420

BP

6x

- 5,600 1 PP

900

8.1.2017

stupeň měřítko

- 5,600

100 300 400

datum

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ústav

- 5,600

100

Dům dětí a mládeže, Klatovy

část

3850

3440

3440

4700 6500

4840

5490

S3

5890

6700

Viktorie Dostálová

stavba

1

300 250

1890 4740

4740

5365

D13

P2

150

C.02.01.10

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

formát

LEGENDA

D6 L

P1

100 300

číslo výkresu

Ing. T. Novotný, P1 Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

D3 L

D2 L

žulová kostka

drcené kamenivo

rostlý terén

100

ŘEZ PŘÍČNÝ C - C'

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

- 6,650

O11

P7 ± 0,000

- 1,600

S3

650

obsah

- 0,760

D8 P

D3 P

1700

1:50

100 300

BP

2800

15

100

8.1.2017

stupeň měřítko

2450

630 * 430

datum

C - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2150

formát

Dům dětí a mládeže, Klatovy

část

75

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

650

Viktorie Dostálová

stavba

150

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

T4

+ 3,840 2 NP

S1

substrát

0/1

27

vedoucí ústavu

100 300

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Koňata, Ing. arch. T. Zmek

konzultant

minerální tepelná izolace

- 2,800

± 0,000 = 407 m n.m. BPV

100

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

K2 D6

P5

2%

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

2450 2800

6700

6300

- 4,200

15127 Ústav navrhování I

ústav

O1

± 0,000

30 %

2%

extrudovaný polystyren

4150

4700

3340 FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

lehčený beton

Z4

1420

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

1420

ústav

8x

17,2%

žulová kostka

S3

D5

+ 3,840

R1

prostý beton

31

22

rostlý terén

- 4,200 1 PP

± 0,000 1 NP

Z5

drcené kamenivo

500

± 0,000 = 407 m n.m. BPV

1890

900 590

840

260 - 1,400

žulová kostka

S3

- 4,200

P11

D4

O13

R2

K6 4,2%

P11

± 0,000

2%

- 0,350

extrudovaný polystyren

zhutněný násyp

100 300

S2

R3

S1

D4 ± 0,000

- 0,760

P10

P1

- 4,200

R1

100 250

75

0/1

27 8x

- 0,350

100

rostlý terén

3350

3000 4400

350

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

1 - 3,840 1 PP

+ 3,840 2 NP

LEGENDA

O4

P7

350

700

700

100 350

38

2150

D3 P P1

S1

+ 3,000

minerální tepelná izolace

1935

Isokorb přerušení tepelného mostu

K7

Z6

Z5

± 0,000

lehčený beton

140 580

100 350

250

100

O4

substrát

zhutněný násyp

±0,000

železobeton

P7 prostý beton

± 0,000 1 NP

substrát

- 3,200

1230

600

6675

2700

D6 P

železobeton

P11

4100

4100

4140

drcené kamenivo

+ 4,740

K1

K3

+ 3,840

3980

LEGENDA Z15

P12 ± 0,000

250

350

3780

4040 3840

S1

žulová kostka

500

SR

60

1540

P1

2700

D7 P

0/1

900

x 28

100 300 400

12

D3 L

P10

K1 8,9 %

+ 2,700

P9

3850

S3

+ 7,680 3 NP

+ 3,000

- 1,935

12

100 300

- 1,920

1140

790 1570

+ 1,570

- 0,350

100

13

Dům dětí a

obsah

550 100 250 550 100 250

3490 350

3840 2700 1

R3

16,6 %

+ 3,250

+ 1,920

minerální tepelná izolace

100

500

± 0,000

R2

K6 2%

S1

200

S1

1420

S7

100 300

12

- 0,350

100

P1

- 5,740

1140

790 lehčený beton

keramické příčkové zdivo Heluz 14 tl. 150/100

4650

2

1970 400

3730

900

100 300 400

- 4,240

100 1500

- 0,050

O13

D6 S1

1700

60

1

- 3,840

- 4,240

x 28

3

100

± 0,000 1 NP

1140

790

790 550 2150 P2

- 3,840

60

0/1

12

extrudovaný polystyren

SR

Viktorie Dostá

část

± 0,000

+ 4,740

+ 4,740

+ 3,840 2 NP

SR

250

300

25

0/1

- 2,270

P3

Z8

prostý beton

P7

2700

4740 S3

D6 L

železobeton

250

2

Z1

1420

S1

100

SR

- 1,140

Ing. Aleš Podě

stavba

O9

30 % K2

+ 3,490

P7

510 1140

380 250

- 1,140

Ing. T. Novotn

vypracovala

K1

+ 7,680 3 NP

+ 2,700

LEGENDA

60

24

x 28

D5 P

+ 3,840

250

250 1140

790 D6 P

x 28

2700

12

P10

12

P9

Z8

13

36 Z1

- 0,760

1

prof. Ing. arch

konzultant

+ 5,410

25

+ 1,920

0/1

- 0,350

2

+ 24,300

P7

+ 1,570

± 0,000

x 28

+ 2,700

P7

2%

12

+ 3,490

R1 ± 0,000

3

vedoucí ústavu vedoucí projektu

1630

250

D1 L

+ 3,840

P7

37

4

+ 13,110

15127 Ústav n

1140

790 P7

100

+ 3,840 2 NP

3840

17160

16910

60

2

4

- 6,000

ústav

+ 5,760

36

60

0/1

P5

100

49

0/1

SR

3

O8

SR

2

+ 2,700

S4

- 6,000

K1

2

SR

x 28

2

+ 7,680 3 NP

350

3840

60

Z8

T7

16310

Z3

x 28

48

S1

P11

350

100

100

250

+ 7,330

37

Z2

12

0/1

12

rostlý terén

- 5,600

+ 12,010

P7 + 6,540

3490

60

+ 5,410

P7

+ 3,490

+ 7,680

Z9

3840

+ 5,760

3290

61

- 4,240

3840

P7

+ 3,840

P9

Z8

13160

13110

60

2

1

+ 13,110

2150

0/1

SR

100

1420

1800

S4

2150

D5 P

5410

P7

250

550

250 100

+ 7,680

200

x 28

- 4,240

Z10 + 7,680 3 NP

+ 7,330

12

+ 7,130

D5 P

- 3,840 1 PP

3840

3840 P5

D1 L

O8

72

+ 7,330

substrát

- 3,840

T7

P7

+ 7,680

3490

3840

3290

+ 10,380

Z3

drcené kamen

P3

790

+ 11,170

200

+ 10,970

4

D3 P

590

+ 12,010

+ 11,170

+ 11,170

P3

- 5,600

K1

1100

R3

1430

K5

1040

590

O15

840

590

2%

+ 12,310

10,5 %

1430

2,7 %

2150

500

500

100 300 3

K5

1100

R3 + 12,010

D1

D3 P

P2

100

500

100 300 100 2

+ 13,110

K1 + 12,010

250

1100

250

1

+ 13,110

K1 1430

300 590

1100

1430

R3

590

300

K5

+ 12,010

250

840

1

O14

K5

+ 12,310

250

2

+ 13,110

R3

1040

3

K1

D1

1350

1350 3500

500

500

100

100 300

- 4,200

1420 4

D5 P

zhutněný nás

R 20 - 4,200

P3

3900

4840

P1

D3 L

5490

15 %

1960

3690

3440

3065

3290

4200

3870

4700

žulová kostka

D13

- 2,100

ústav

15127 Ústav navrhování I

vedoucí ústavu

prof. Ing. arch Ján Stempel

vedoucí projektu

Ing. T. Novotný, Ing. arch. J. Ko

konzultant

Ing. Aleš Poděbrad

vypracovala

Viktorie Dostálová

stavba

Dům dětí a mládeže, Klato

část

C - ARCHITEKTONICKO STA

obsah

ŘEZOPOHLED G -G'


ústav

15127 Ús

vedoucí ústavu

prof. Ing.

vedoucí projektu

Ing. T. No

konzultant

Ing. Tomá

vypracovala

Viktorie D

stavba

Dům dě

část

H - INTE

obsah

AXONOM


800

vedení TZB rozvodů odpočinková plocha úložný úložný prostor prostor odpočinková plocha úložný prostor

1100

3400

550

850

850

850

850

538

850

F

1100

3400

800 odpočinková plocha úložný prostor

300

850

850

850

550

300

850

850

850

550

300

850

850

850

538

550

1662

umyvadlo knihovna

1662 538

vedení TZB rozvodů odpočinková plocha úložný úložný prostor prostor

538

umyvadlo knihovna

7900 1100

3400 7900

vedení TZB rozvodů úložný prostor vedení TZB rozvodů úložný prostor odpočinková plocha vedení TZB rozvodů úložný prostor úložný prostor

526

7900 tříděný odpad

odpočinková plocha vedení TZB rozvodů úložný úložný prostor prostor

úložný prostor

odpočinková plocha úložný prostor

umyvadlo knihovna

odpočinková plocha úložný prostor

umyvadlo knihovna

850

úložný prostor

umyvadlo knihovna

850

úložný prostor tříděný odpad

850

300

850

850

850

300

policová skříň na batohy a obuv policová skříň na batohy a obuv policová skříň na batohy a obuv

550

tříděný odpad 850

425

425

425

425

425

425

1100

550

7900 tříděný odpad 850

425

425

425

425

425

425

1100

425

425

425

425

425

425

1100

1500

F

tříděný odpad

3400

umyvadlo knihovna

1662 800

vedení TZB rozvodů úložný prostor

7900

1100

850

1500 850

300

850

tříděný odpad

1500 400

850

úložný prostor

526

1500 400

850

7900

800

3000 3000 3000

1686

3000

1686 526

800 1662

batohy a obuv odpočinková plocha úložný prostor

umyvadlo knihovna 400 1100

3000

úložný prostor vedení TZB rozvodů věšáky na oblečení

věšáky na oblečení policová skříň na batohy a obuv vedení TZB rozvodů úložný prostorskříň na policová

850

2200

400 524 76 200

F

vedení TZB rozvodů 850

úložný prostor policová skříň na věšáky na oblečení batohy a obuv

850

věšáky na oblečení

úložný prostor vedení TZB rozvodů

C

850

800

850

850

1100

312

387

1500 850

1100

věšáky na oblečení

312476

363 363

850 7900

věšáky na oblečení

1686 476 312 476

387

850

800

tříděný odpad

387

850

úložný prostor

1500

C

850

363 363

850

800

387

C

850

2200

1500

850

2200

tříděný odpad

3000

odpočinková plocha 387 úložný 363 prostor 363 387

1100

2200

tříděný odpad umyvadlo 162 1100

vedení TZB rozvodů úložný prostor

850

úložný prostor

538

úložný prostor umyvadlo

850

E

800

úložný prostor vedení TZB rozvodů

úložný prostor úložný prostor umyvadlo

E

800

vedení TZB rozvodů

úložný prostor prostor vedeníúložný TZB rozvodů

850

1500

E

B

850

800

úložný prostor

1500

850

7900

1500

B

850

2200

B

1100

1500

3000

2200 2200

3000

odpočinková plocha vedení TZB rozvodů úložný úložný prostor prostor

2200

3000

vedení TZB rozvodů úložný prostor

2200

1500

538 162 1100 162 1100162 400 1100 524 40076 524 200400 76 200 538 524 76 200

800 800

D

538

3000 3000 3000 3000 tříděný odpad

D

úložný prostor odpočinková plocha

650100 10306501030432 1030 476 432 312 476 432 312476

3000

ení

úložný prostor vedení TZB rozvodů

úložný prostor odpočinková plocha

650 100 3000 3000 3000

úložný prostor

A

odpočinková plocha knihovna

100 850 7900

vedení TZB rozvodů

knihovna

312

850

A

úložný prostor

109 420109420 420 109 420 420420420 420420423 420420476 423420312 476 423 312476

0

D

prostor vedeníúložný TZB rozvodů knihovna

312

3000

109 420109420 420 109 420 420420420 420420423 420420476 423420312 476 423 312476

312

A

850

850

850

300

550

850 7900

850

7900

C

B

A

800

půdorys

D

úložný prostor

E 1500

2200

policová skříň na batohy a obuv

F

tříděný odpad

850

425

425

425

425

425

1100

425

850

850

850

850

850

7900

850

850

850

1100

7900

A

B

C

8100

D

8100

E

8100

F

8100

G

8100

H

8100

8100

I

6000

J

K

6000

L

6000

6000

81200

Č

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1.25

1

1

1

1.15

1.16

1.21

1

1

8000

1.20

1

1.23

1

1

1.03

1

1

12500

1.06

T2

1.07

1.08

1.09

1.10

T4

1.11

1.12

1.13

1

1.14

1

1.01

1

1

1.02

1.19 T3

1.22

1

1.24

1

1

T3

2

T1

2

1.04 1.17

4000

1.18

1.05 1

550

1

300

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1


A

mít

Dům dvě

Dům pro matky s dětmi

n

s

Novotný - Koňata - Zmek ATOS ls 14/15

Svým programem a spojením více funkcí by měl dům přinést obyvatelům důležitou sociální integraci, částečné začlenění do neznámé společnosti.

Kontakt s okolním světem je této životní situaci důleži prvkem, ovšem skrze všechny skutečnosti není jednoduché ho udržet.

Dům je vymyšlen jako jedna paktní hmota, která se z je né poloviny skrývá pod zemi Viditelnou část lze rozděli čtyři hmoty, které se sunou pozemku jak v horizontálním .ve vertikálním směru..


V první hmotě se nachází hlavn vstup do objektu a vjezd do podzemních garáží.Administrativní prostory určené pro sociální poradny a náplně podobného zaměření jsou umístěny v podlaží nad vstupem. Nad ním s nachází patro s kavárnou a v podlaží pod střechou je umístě galerie, která může sloužit ja výstavní prostor, klubovna neb prostor pro pořádání přednášek Druhá hmota ze směru od ulice obsahuje tělocvičnu s dvěma sály, kdy jeden z nich má světlou výšku necelých pět metrů. V této části se také nachází společná prádelna a byt pro správce objektu. V horních patrech jsou navrženy minimální byty pro jednotlivé rodiny.

V třetí hmotě se pod úrovní terénu nachází dětská herna a promítací sál. Na úrovni terénu lze vstoupit do společn kuchyně, která může být například využívaná při kurzec vaření. V horním patře se nachází dvě bytové jednotky. Poslední hmota je naplněna dalšími bytovými jednotkami

Díky uskakování jednotlivých částí a vykousávání hmot vzniV prvním objektu se nachází hlavní Zadáním semestrálního projektu byla kají zajímavé prostory, které parcela stávajícího hotelu Vaníček, který vstup do domu a vjezd do podzemních můžeme nazvat malými dvorky. V je neobydlený a viditelně zchátralý.Velký garáží. V dalším patře jsou umístěny pozemek s krásným výhledem na Prahu, kanceláře, nad nimi kavárna a v posledním těchto místech se vyskytují pří- klidné místo pro život. V blízkosti veliký podlaží malý výstavní prostor. Druhá hmota obsahuje tělocvičnu s jemné průhledy z jedné strany kus přírody. byty Objekt je navržen tak, aby na první dvěma sály. V této části se také nachází pozemku na druhý, byty které celkovou byt pohled zapadl do stávající zástavby ulice společná prádelna a byt pro správce byty byta přidávájí na Na Hřebenkách, ale aby se i přes toto stavbu odlehčují objektu. V horních patrech jsou navrženy byt společná kuchyň galerie minimální byty pro jednotlivé rodiny. kritérium stal neobyčejný svým kouzlem, pohybu. prádelna,variabilitě správce herna kavárna V třetí hmotě se pod úrovní terénu svou atmosférou. Vertikální odsazování jednotmalý sál, šatny tělocvična kanceláře nachází dětská herna a promítací sál. Na Navržený dům je rozdělen na dva garáže hlavní vstup livých půl úrovnipodlaží terénu lze vstoupitnado společné provozní celky. částí Ubytování pro o neúplné V horním patře se rodiny a administrační část s kancelářemi kuchyně.výhledu pomáhá k nerušenému nanachází sloužícími k poradenským účelům jak pro dvě bytové jednotky. Poslední hmota je krásnou všech dalšímihorních bytovými jednotkami obyvatele domu, tak Prahu pro veřejnost. ze naplněna Díky uskakování jednotlivých částí a Azylové domy a zařízení podobné podlaží. byty

byty

byty

byt

galerie

byt

společná kuchyň

kavárna

prádelna, správce

herna

kanceláře

malý sál, šatny

tělocvična

hlavní vstup

garáže

byt

Celý svah lze přejít od jihu na sever po terenním schodišti, které se táhne nejprve po levé straně pozemku a poté přechází na pravý okraj.

náplně jsou často umisťovány do starých vykousávání hmot vznikají prostory, které nevyužitých prostor, které nemají pro tento můžeme nazvat malými dvorky. V těchto Druhá hmota ze směru ulice místech se vyskytujíod příjemné průhledy účel správné dispoziční přdpoklady. obsahuje tělocvičnu z jedné strany pozemkusna dvěma druhý, které Svým programem a spojením více funkcí by měl dům přinést obyvatelům stavbu odlehčují přidávájí na sály, kdy jeden celkovou z nich má a světdůležitou sociální integraci, usnadnit variabilitě pohybu po pozemku. Vertikální loudo výšku necelých pět částí metrů. odsazování jednotlivých o půl podlaží proces začlenění neznámé společnosti. k nerušenémunachází výhledu ze všech Hlavní V hmota administrativní části napomáhá této části se také navazuje na uliční čáru okolní zátavby. horních podlaží. společná a odbyt pro jihu na sever po Hmoty obsahující samotné bydlení prádelna se Celý svah lze přejít sunou správce po pozemku směrem od ulice v terennímVschodišti. objektu. horních pahorizontálním i ve vertikálním směru.

V p vst pod tiv ciá néh pod nac pod gal výs pro

trech jsou navrženy minimální byty pro jednotlivé rodiny.

V t ter na ter kuc nap vař chá

Pos dal

Díky uskakování jednotlivých částí a vykousávání hmot vznikají zajímavé prostory, které můžeme nazvat malými dvorky. V těchto místech se vyskytují příjemné průhledy z jedné strany pozemku na druhý, které celkovou stavbu odlehčují a přidávájí na variabilitě pohybu. Vertikální odsazování jednotlivých částí o půl podlaží napomáhá k nerušenému výhledu na krásnou Prahu ze všech horních podlaží.

Celý svah lze přejít od jihu na sever po terenním schodišti, které se táhne nejprve po levé straně pozemku a poté přechází na pravý okraj.


Bytový dům Bechyňova Císler - Oth ATBS zs 14/15


Prostředkem domu jde střešní světlík, který pomocí zdí z luxferových kostek přináší do prostoru ještě více světla, a tím bydlení v těchto prostorech získává na vyšší kvalitě.

Zadání na téma bytový dům v Dejvicích. Dům na hraně vysokoškolského kampusu v rezidenční části oblasti. Doplnění struktury, tvorba města. Projekt nového bytového domu je založen na myšlence vytvoření nového kompaktního bloku, který jakožto sám o sobě podporuje a rozšiřuje městskou strukturu. Blok bytových domů je situován v Praze Dejvicích, obklopen ulicemi Bechyňova, Kolejní a Zelená, na okraji univerzitního kampusu ČVUT. Sedmipodlažní bytový dům je navržen tak, aby co nejlépe navazoval na okolní zástavbu. Je výškově rozdělen na tři části. Navrhuji parter s komerčními prostory, bytovou část a v nejvyšších podlažích domu umisťuji dvoupodlažní vily s výhledem na Dejvice. Čelní fasádu s klasičtějším výrazem je navržena z hladkého betonu s ozdobnou bosáží v parteru, která podporuje městský výraz domu a přináší do ulice příjemný detail. Vrchní podlaží jsou odlišena nejen odsazením oken od uliční čáry, ale také zatahovacími roletami z perforovaného plechu. Dvorní fasáda navazuje na hlavní fasádu domu, avšak je přetrvořena tak,

aby co nejlépe vyhovovala dispozičnímu uspořádání vnitřních prostorů. Lodžie do dvora je opět možno zatahovat roletami, jako v přední části domu. V prvním podlaží se nachází parter s komerčními prostory a zázemí samotného domu, jako je kočárkárna a kolárna, úklidová místnost a místnost na odpadky. V dalších čtyřech patrech se nachází osm prostorných bytových jednotek, které svým zónovaným dispozičním uspořádáním přinášejí do tohoto typu bydlení žádaný pocit soukromí a zároveň možnost variability. Poslední dvě patra jsou navržena ve smyslu dvoupodlažní městské vily, která je programově uspůsobena pro potřeby obyvatel Prahy, pro které jsou hodnoty jako je dostatek prostoru, individualita a soukromí zásadními, ovšem nemůžou nebo nechtějí žít mimo Prahu. Oba typy obytných jednotek jsou založeny na stejném prostorovém uspořádání, kdy ve středu stojí jedno velké členěné obslužné jádro a okolo něj jsou rozestavěny obytné místnosti. Schodišťové átrium je osvětleno střešním světlíkem. Zdí z luxferových kostek přináší do prostorů bytu více světla.


Z

Marina Fořtl - Belko

V

ZAT ls 13/14 J

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

S

PRODUCED PRODUCED BY AN BY AUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCT

PRODUCED PRODUCED BY AN BY AUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Oblast loděnice, se nachází v jižní části Prahy v blízkosti golfového hřiště a cyklostezky, která je v teplejších měsících hojně využívána k volnočasovým aktivitám. Aktuálně loděnice slouží místnímu jachtařskému klubu k uskladnění a opravě lodí. Rozhodli jsme se potenciál tohoto místa využít k rozvinutí sladkovodní turistiky v Praze a zároveň ho více otevřít veřejnosti. Předmětem tohoto projektu bylo urbanistické řešení oblasti a návrh hlavní budovy a obytných chatek. Nejradikálnější úpravou terénu bylo rozšíření zálivu. Hlavní budova se dělí na dvě části, z nichž jedna je využívána jachtařským klubem jako klubovna s potořebným zázemím a zároveň je zde umístěna recepce a infocentrum pro ubytované hosty. Druhou částí objektu je bezbariérově přístupná kavárna. Spodní betonové podlaží je z jedné poloviny zapuštěno do svahu, aby kvůli své veliké rozloze nepůsobilo morbidně a bylo v symbióze s terénem. Horní podlaží je obloženo cortenem, jenž svou barvou a vjemem podporuje prostředí a podstatu místa jacht klubu. Stavba je zastřešena zborcenou

sedlovou střechou, která se otevírá ve směru zálivu. Tím pádem celá stavba z pohledu od hlavní komunikace působí nenápadně, avšak z pohledu od řeky se stává dominantou. Při návrhu tohoto objektu je kladen důraz jak na správnou dispozici, tak na splnění norem, jimž podléhá návrh občanské stavby. Podél zátoky jsou umístěny chatky, které jsou uzpůsobeny k pobytu turistů cestujících po Vltavě. Návrh vnitřního prostoru kombinuje minimální způsob bydlení s ohledem na komfort rekreantů. Sedlově zastřešená chata je lehce vykonzolována nad vodu a tím pádem působí odlehčeným dojmem. Dlouhé úzké molo je ideální pro ukotvení menší jachty. Vnější obal chaty je navržen stejně jako u vrchního patra hlavní budovy z cortenu. Prosklená štítová strana směrem k záivu zajišťuje veliké prosvětlení obytného prostoru chaty a přináší klientovi krásný výhled do přírody. Severozápadní strana chaty není narušena žádným otvorem, tudíž při seřazení více chat podél zálivu vytváří efekt absolutního soukromí pro obyvatele.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

JZ

SV

JV

SZ


Lรกvka Foล™tl - Belko ZAN zs 13/14


Vestibul norma Space - galerie Mimochodem 10/17


mimochodem na pivo

lucerna

dům

vestibul

ulice

galerie

park světlo prosklení umění

schody vzhůru kontakt s ulicí spirála propojující

objeveno zabydleno na červeno na zeleno

přede mnou za tebou vedle ní okolo nic není vyčištění

předprostory předzahrádky před domem předělán provoz odkloněn

čára světlo zázemí nový prostor zvětšení

krása vnitřku šumění se nezmění světlem vtažení za ruku držení nahoru točení u baru sezení zasnění


Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí ILEX Design Ditzová - Marešová - Vaněk 05/16


Náměstí ve Velkém Meziříčí nepatří lidem, ze všeho nejvíc patří autům. Dostanou se všude, kolem dokola. Velká středová část náměstí slouží jako parkování oblopené jednoproudovou komunikaci. Lidé chodí jen po uzkých chodnících. Před projíždějícími auty je chrání obrubník. Když se chtějí schovat pod strom, musí se rozhlídnout, přejít přes přechod. Náměstí nemá být parkovištěm. Je veřejným prostranstvím pro lidi, občany. Je místem shromáždění, radostných i neradostných.

Návrh

Měníme dopravu. Odstraňujeme obrubníky. Auta už nesmí všude. Musí jezdit pomalu, opatrně. Centrální prostor náměstí čistíme, zpřehledňujeme. Barvou dlažby odlišujeme funkce prostoru. Žulová slouží k pohybu, čedičová k zastavení. Změna dopravních vztahů v centru vyžaduje rozšíření řešeného území o dvě křižovatky. Zároveň se předmětem návrhu

stal i cíp u soutoku řek, kam se přemístil pomník z náměstí. Okružní náměstí v současnosti slouží spíše k parkování aut než k pobytu. Nesourodá plocha neumožňuje volný průchod a její prostorové uspořádání omezuje způsob využívání náměstí. Dva nové vjezdy na náměstí severní vjezd městskou branou, na jihu propojení s novým kruhovým objezdem a dva nové výjezdy - ulicemi Kostelní a Vrchovecká. Vytvoření dvou menších jednosměrných okruhů na severu a jihu umožňuje příležitostně uzavřít náměstí při zachování dopravní obslužnosti. Redukce automobilové dopravy zjednoduší průchod pěších centrem města. Sjednocením náměstí podporujeme přirozenou linii mezi řekou, centrem a zámkem. Zároveň navrhujeme trvalé zpřístupnění průchodů k řece, které ještě zvyší pěší prostupnost.


OTA - Ostrov tuzemské architektury Letní škola architektury - Litomyšl bez průtahu Maršíková - Ressová Ditzová - Chotěbor - Jezbera - Poslušný 08/15


VLAK

I. MŠ

ZÁMEK

POŠTA SMETANŮV DŮM

VOŠP SPGŠ

PIVOVAR FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ

PIARISTICKÁ KOLEJ

III. ZŠ MĚSTSKÁ HALA POLICIE ČR

II. ZŠ

I. ZŠ MĚSTSKÁ POLICIE

SPORTOVIŠTĚ VĚTRNÍK

ZUŠ

POLIKLINIKA

GYMNÁZIUM ALOISE JIRÁSKA

III. MŠ

INTERNÁT

SPORTOVNÍ HALA

LIDOVÝ DŮM ZIMNÍ STADION

ATLETICKÝ AREÁL

KOUPALIŠTĚ II. MŠ

INTERNÁT PLAVECKÝ BAZÉN

BUS

FÚ SPORTOVIŠTĚ WEMBLEY

SOKOLOVNA

DÚ NEMOCNICE PÚ HASIČI

Tématem Letní školy architektury 2015 bylo zhodnocení možnosti urbanistického rozvoje Litomyšle po vybudování obchvatu, díky němuž pozbyde čtyřproudový průtah městem svého významu. Jako jednu z nejpozitivnějších vlastností Litomyšle vnímáme její přístup k moderní české architektuře, který je ve srovnání s ostatními českými městy ojedinělý. V rámci našeho návrhu na revitalizaci silnice I35 tohoto přistupu využíváme a zároveň ho posouváme o kousek dál. Silnici I35 vnímáme jako jakousi Ringstraße, která objíždí centrum a po cestě potkává jedny z nejdůležitějších staveb města. Zde se ale chová stejně jako řeka Loučná, a obě probíhají městem jako jemně se klikatící souběžné linie. Linie, které rozdělují město na dvě části, a mezi sebou nechávají úzký pruh zeleného ostrova. Jedna část starší, s podlouhlým náměstím a zámkem, druhá, mladší, s městským úřadem a oblastí škol. Vytvořením obchvatu kolem Litomyšle se charakter komunikace, která dnes město svou obtížnou prostupností dělí na dvě poloviny, výrazně změní. Už nebude tak vytížená, nebude potřebovat čtyři pruhy, nebude muset být oddělená zábradlím.

Bude přátělštější, měkčí. Vytváříme architektonickou promenádu, která dává nejenom zkušeným, ale i mladým architektům příležitost podílet se na vytváření veřejného prostoru. Vstupy do něj jsou malé, akupunkturní, možná i dočasné. Zároveň ale dostatečně velké na to, aby způsobily změnu. Stejně jako se za zbouranými městskými hradbami stavěly stavby dřevěné, které prověřily funkčnost nově nabytého prostoru tím, že se staly nepostradatelnými a po jejich shoření bylo nutné je nahradit stavbami kamennými, tak tyto vstupy oživují a prověřují oblast ostrova a vyšlapávají cestičku trvalejším zásahům. Zároveň tak mění mentální mapu obyvatel a spojují dvě části města odtržené řekou, ostrovem a komunikací zpátky k sobě Úsek silnice I35, na kterém provádíme konkrétní úpravy, začíná a končí tam, kde se na cestě z centra vytrácí městský charakter. Po celé jeho délce upravujeme uliční profil. Čtyřproudové silnici ubíráme dva pruhy a místo nich navrhujeme chodníky a cyklostezky. V oblasti ostrova, který je ohraničen

architekty, kteří zde získávají možnost vystavit svou práci a zároveň definovat podobu moderní české architektury. Zároveň je určen pro studenty architektury, kteří zde mohou čerpat inspiraci z nových zdrojů, ke kterým by se běžně nedostali.

dvěma kruhovými objezdy - jedním stávájícím a druhým navrženým, provádíme výraznější zásahy. Vytváříme přechody a spojnice tak, aby komunikace přestala být bariérou Navrhujeme pobytové plochy a upravujeme přilehlé veřejné prostory tak, aby cesta byla zároveň i místem k zastavení a odpočinku.

OTA festival mladé architektury

Prostor, který navrhujeme v rámci konceptu Ostrova tuzemské architektury, vytváří ideální prostředí nejen pro běžný pohyb, setkávání a pobývání obyvatelů Litomyšle, ale může také sloužit jako místo pro pořádání festivalových akcí. Litomyšlský Ota je fiktivní architektonický festival, pomocí kterého demonstrujeme variabilitu navrhovaných prostorů. Je zameřen na menší architektonická studia a začínající

VLAK

I. MŠ

ZÁMEK

POŠTA SMETANŮV DŮM

VOŠP SPGŠ

PIVOVAR FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ

PIARISTICKÁ KOLEJ

III. ZŠ MĚSTSKÁ HALA POLICIE ČR

II. ZŠ

I. ZŠ MĚSTSKÁ POLICIE

SPORTOVIŠTĚ VĚTRNÍK

ZUŠ

POLIKLINIKA

GYMNÁZIUM ALOISE JIRÁSKA INTERNÁT

III. MŠ

SPORTOVNÍ HALA

LIDOVÝ DŮM ZIMNÍ STADION

ATLETICKÝ AREÁL

KOUPALIŠTĚ II. MŠ INTERNÁT PLAVECKÝ BAZÉN

BUS

FÚ SPORTOVIŠTĚ WEMBLEY

SOKOLOVNA

DÚ NEMOCNICE PÚ HASIČI


1 V místě, kde se dnes nachází rušná světelná křižovatka navrhujeme kruhový objezd. Stává se jednou z dvou vstupních bran na ostrov. Kruhový objezd křižují dvě cyklostezky. První z nich je součástí komunikace, druhá sjíždí pod úroveň silice a na malou chvíli se stává součástí vodního toku. 2 Střed kruhového objezdu a podzemní prostor podél řeky jsou určeny k architektonické expozici. 3 Parcelu před supermarketem Billa vymezujeme pro stavbu nového domu, který má za úkol definovat prostor na momentální územní rezervě. 4 Parkoviště, které je umístěno na samotné špičce ostrova, bude během festivalu určeno pro instalaci vertikálního prvku. 5 Objekt supermarketu Albert zapojujeme do ostrovního dění přetvořením stávající fasády, která může soužit jako plátno mladým umělcům. 6 Z důvodu lepšího propojení mezi břehy ostrova zasypáváme podchod a pěší cestu přesouváme na úroveň silnice. V podchodu navrhujeme veřejné toalety, kterých je ve městě nedostatek. 7 Vzniklý palouk nad zasypaným

podchodem se nabízí k uměleckému využití. 8 Úrovňové přechody přes komunikaci dimenzujeme a umisťujeme tak, aby se chodcům umožnil plynulý pohyb mezi frekventovanými místy. 9 Místo levého břehu řeky Loučné předurčujeme ke vzniku nového nábřeží, které by mohlo procházet ostrovem od jihu až na sever. 10 Momentálně neprůchozí schody vedoucí skrze ostrov renovujeme a plynule je spojujeme se schody, které vedou až na úroveň městského úřadu. 11 Parkoviště před městským úředem je nevhodně umístěno. Díky poloze ve středu ostrova a příčinou velikého převýšení je z těchto míst výhled na celé město. Parkoviště přesouváme a prostor necháváme volný k realizaci architektonické soutěže. 12 Zeď podél komunikace se u Lidového domu zvedá do takové výšky, až se z ní stává dominanta silničního provozu. Snažíme se využít potenciál této části a navrhujeme zde prostory zahloubené do zdi. Součástí podzemní stavby je parkoviště a čtyři komerčí prostory využitelné jako bary, kavárny nebo bistra.

11 8

3

12 10

6

13

5

1

9 7 24

2 4

14


13 Stávající přechod přes silnici vedocí v ose radnice ztrácí z důvodu pozemních přechodů na své důležitosti. Proto horizontální prve přechodu bouráme a zachováváme jen schodiště na východní straně komunikace, které se přemění na městskou rozhlednu, Je to také jedno z míst určené k instalaci uměleckého objektu. 14 V důsledku zrušení nadchodu u polikliniky vytváříme přechod přes silnici, který navazuje na historicé schody a vytváří tak ničím nerušenou spojnici mezi oběma šástmi města. 15 Prostranství, na kterém se dnes nachází parkoviště, bylo před výstavbou I/35 součástí parku u Smetanova domu. Obnovujeme tuto vazbu a plochu začleňujeme zpět do zeleně, definujeme jí jako místo veřejného dění s potenciálem pro další rozvoj. 16 Park okolo smetanova domu může po menší úpravě cest a kultivaci zeleně fungovat jako prostor pro libovolné rozmístění expozic. 18 Na mírný svah mezi rovnoběžnými komunikacemi, který se nachází v oblasti s velkým počtem základních a středních škol umisťujeme pobytové schody. Vytváříme místo k zastavení, odpočinku

15 18 21 19

nebo pozorování uměleckých instalací v přilehlém parku. 19 Kvůli zůžení komunikace ztrácí existující nadchod svůj účel. Schody na něj rušíme a přetváříme ho v portál klenoucí se nad cestou. 20 Dnes nevyužívanou halu v areálu klubu Kotelna proměňujeme v dílnu a ateliéry sloužící účastníkům workshopů konajících se v průběhu festivalu. 21 Železniční stanice v Litomyšli je stanicí konečnou a díky malé frekventovanosti spojů je zadní část areálu nevyužitá. Umisťujeme sem vagóny s občerstvením a propojujeme oblast pěší cestou se zbytkem ostrova. 22 Stejně jako v jižní části i zde tvoří kruhový objezd vstupní bránu na ostrov. Kdysi se uprostřed nacházela socha, která na něj může být v jiné podobě navrácena v rámci festivaliu. 23 Díky vytvoření obchvatu a snížení frekventovanosti průtahu přestanou být sklady a industriální budovy potřebné. V rámci revitalizace oblasti navrhujeme vytvoření ubytování pro studenty. 24 Navrhujeme lépe artikulovaný prostor před kostelem Sboru církve bratrské.

23

15 18 21 19

23

16 20 17

22

16 20 17

22

Dočasné expozice

říčka Loučná

soutěž

cyklotrasa

navržené úpravy

pěší cesta

chodníky

vymezení objektů

cyklopruh

významné objekty

upravovaná místa

zelené plochy

komunikace

soukromé pozemky

Dočasné expozice

říčka Loučná


Skautská klubovna Zanový Buddha Ditzová 05/14


V

Z

J

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

12npnp

Při pro navrhování celkového vzhledu Terasa tak slouží jako velmi Ideová soutěž první ročníky fakulty stromům. stavby jsme se snažily navázat příjemný a chráněný prostor k pobytu architektury ČVUT na téma nová klubovna logické spojení mezi objektem skautského oddílu Záře okolím v dejvickém a jeho i jeho venku. účelem. Budova tedy dostala klasický Dispozice objektu je jednoduchá a tedy vnitrobloku. krov, který spolu s obložením dětem, které budou objekt Klubovna je umístěna do vnitrobloku v srozumitelná ze sibiřského modřínu vytváří vzhled připomínající útulnou Kafkově ulici, přiléhajícímu k budově č.p. využívat. lesní chaloupku. Do zádveří budovy se vstupuje ze 23, původnímu sídlu skautské klubovny. Většinu plochy vnitrobloku o velikosti západní strany, tento prostor slouží zároveň 3696 m2 zabírá álej vysokých lipových jako šatna. Následuje chodba, ze které stromů, která místu dodává specifickou je umožněn vstup do všech provozních místností objektu. Po levé straně se nachází útulnou atmosféru. Východní a západní průčelí jsou vedoucích skautského Rozhodly jsme se ponechat hlavní sklad a kancelář kromě oblasti krovu zcela velín. prostor vnitrobloku nenarušený, nadále oddílu, neboli prosklená, díky čemuž je jinak před sluncem schovaná budova Do skladu, který zároveň slouží jako využitelný veřejností, a umístily jsme dostatečně prosvětlená. stavbu do východní části, kde se za mírným technické zázemí objektu, je možno svahem skrývá palouček jako stvořený pro vstoupit i z exteriéru, což je výhodou při klubovnu malých skautů. Skoro až tajemný manipulaci s uskladněnými věcmi. Na konci chodby se nám otevře pohled charakter tohoto místa spolu s jehličnatými na hlavní prostor, který je určen jak ke stromy vytváří dojem lesní mýtiny. Celkovou hmotu objektu jsme schůzkám a poradám oddílu, tak k trávení Budova je ze tří stran volného času. Tato místnost je pomocí přizpůsobily svažitému terénu a budova obehnána terasou, která se ve pobytových schodů rozdělena na dvě části, tak sklouzává východní z hlavní částičásti vnitrobloku do vyhýbá přítomným které se dají předělit mohutným závěsem, jeho odlehlejšího zákoutí.jež poskytují jak stromům, stín, ochranu před očima mohou být využívány nezávisle na Východnítak a obyvatel západní průčelí jsouzvědavýma kromě a tak okolních domů. Terasa sobě. oblasti krovu zcela díky čemuž tak prosklená, slouží jako velmi příjemný a chráněný prostor U zdi vedle knihovny se nachází žebřík je jinak před sluncem schovaná budova k pobytu venku. vedoucí do podkrvního prostoru, který dostatečně prosvětlená. občasné přespávání dětíjednoduchá ve Klubovna je ze tří stran obehnána je určen pro Dispozice objektu je a tedy srozumitelná dětem, kter terasou, která se ve východní části vyhýbá spacích pytlích.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

budou objekt využívat.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

21npnp

S

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


2018

portfolio  
portfolio  
Advertisement