Page 1

2 013 . N O V E M B E R

LVII/5.


A P A P Í R - É S NYO M DA IP A R I M Û SZA KI E G Y E SÜ L E T SZA KM A I F O LYÓ IRATA

NÍ VÓDÍ J 2004

M A G M A D ÍJ 2 0 0 9


Offering the right solutions for your applications Product portfolio Polyurethane Adhesives

• Standard grades • MicroEmission grades • Low temperature grades

UV Coatings Cleaners coatings • Metallic PUR Cleaners • Special Hotmelt effect Cleaners varnishes

Hotmelts

Waterbased Adhesives

• EVA-based grades • Polyolefin-based

• Aerated adhesives • Protein-based

grades • Low temperature (cool) grades

adhesives • Standard waterbased grades • Low Migration grades

Adhesive Technologies Cleaners Contact and Technical support: Zoltán Máriás Mobil: +36 30 919-2910 E-mail: zoltan.marias@henkel.com Cleaners • PUR

Cleaners • Hotmelt Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. www.henkel.hu


2 013. N O V E M B E R

Fszerkeszt: Faludi Viktória Lapterv: Maczó Péter Korrektor: Endzsel Ernné Szerkesztbizottság Eiler Emil, dr. Garáné Bardóczy Irén, Maczó Péter, Péterfi Sándor, Szentendrei Zoltán, Szikszay Olivér A Magyar Grafika védnökei Bálint Csaba, Burger László, dr. Egyed Béla, dr. Endrédy Ildikó, dr. Horváth Csaba, Jászkuti László, Kelemen Eörs, Kelényi Ákos, Lendvai László, dr. Peller Katalin Kiadó Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület 1135 Budapest, Tahi út 53-59. Telefon: 06 1 783 0347 E-mail: faludi@mgonline.hu Honlap: www.mgonline.hu facebook.com/MagyarGrafika Felels kiadó: Fábián Endre elnök Nyomdai elkészítés: Kiss Gergely (Aldus Stúdió) Nyomtatás: AduPrint Kft. Felels vezet: Dr. Tóth Zoltán Borító felületnemesítés: Stanctechnik Kft. Felels vezet: Hermann Tibor Terjeszti a Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület Elfizethet a titkárságon Egyes szám ára a titkárságon: 1000 Ft+áfa, postázva: 1200 Ft+áfa Elfizetés egész évre: 7200 Ft+áfa Megjelenik évente hatszor Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 201 8891 E-mail: batthyany@kultur-press.hu Hirdetésfelvétel a Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület titkárságán Index: 25537 HU ISSN 0479-480X Borító: Maczó Péter

LV II/5.

A Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület mint a Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagegyesületének szakmai folyóirata

tartalom Faludi Viktória Faludi Viktória Mészáros István Wunderlich Péterr Németh Nikoletta Kiss Nóra

Langó Károly Maczó Péterr Maczó Péterr Svraka Angéla, Nagy Miklós

Kedves Olvasónk! AduPrint nyomda Könyv az élménytársadalomban Különvélemény, nyomdász szemmel… Íves nyomatok felületnemesítése MBO M80 hajtogató rendszer – a jöv változó igényeihez tervezve Papír Akadémia Bígelés, hajtogatás és perforálás egy munkafolyamatban A fenntarthatóság és a teljesítmény összhangja Ágazati karbantartók 2013. évi találkozója A HP és az Esko ersíti együttmködését Negyvenszeres gyorsulás és technológiai áttörés szélesformátumban Heidelberg és a kelet-európai régió Hommage a Bruno Munari A HUNGAROPACK K Magyar Csomagolási Verseny 2013. évi díjazottjai

3 4 6 8 10 14 16 19 20 22 24 26 28 32 39


BENEFIT FROM A WIDER CHOICE Mets채 Board proudly presents a wider range of white liners for new possibilities in both traditional corrugated and microfl flute packaging. Manufactured from fresh forest fibres, all Mets채 Board liners are suitable also for direct contact with food and other sensitive products. metsaboard.com


Kedves Olvasónk!

A Magyar Grafika novemberi száma egyben a PPDexpo kiállítási katalógusa is. E számunk kivitelezése az Aduprint Nyomda munkáját dicséri. A több mint fél évszázados múltra visszatekint budapesti nyomda a kartonált fedel és füles borítóval készül könyvek igen hatékony és professzionális kivitelezésében nyert teret a magyar könyvpiacon. Jelen számunk kiemelten foglalkozik a postpress-szel, így praktikusan mi is az ismert, de nem túl gyakori kötésmódot, a füles borítót választottuk megjelenésünkhöz. A PPDexpo több mint félszáz kiállítójával ismerkedhet meg olvasónk vagy készülhet a már jól ismert partner meglátogatására a november 19-étl 21-dikéig nyitva tartó PPFest rendezvényen, ami magába foglalja a PPDexpo kiállítást és a vele egy idben megrendezésre kerül szakmai programokat is. A kiállítók mellett a szakmai képzés és a szaksajtó példaérték összefogással képviseli a szakma színejavát. Az Edukáció szigeten a szakmai képzés legersebb pillérei várják a látogatókat. A Sajtósziget résztvevi követend példát mutatnak, nemcsak a vásáron való közös jelenlétükkel, hanem aktív együttmködésükkel, a szakma iránti elkötelezettségükkel és bizalmukkal. A nyomtatott sajtó lehetségeit és kihívásait taglaló pódiumbeszélgetésen a szaksajtó képviselinek értékes gondolatait ismerheti meg. Egy irányba tekintve, közösen gondolkodni egymást inspiráló ötletekkel már a Sajtósziget résztvevinek elzetes találkozóján is hangulatteremt volt. Tartson velünk, hallgassa meg a szaksajtó képviselinek véleményét, ossza meg velünk a témával kapcsolatos gondolatait él szóban, személyesen a PPDexpo sajtófórumán! Itt a helye mindenkinek, akinek fontos a nyomdaipar, a csomagolóanyag-gyártás; megrendelje, résztvevje vagy beszállítója e területeknek! Találkozzunk a Syma csarnokban a PPFest programjain! A vásárra a belépés elzetes regisztrációval díjmentes, a helyszínen 2000 Ft. Ingyenes regisztráció: www.mgonline.hu/ppdexpo-tiszteletjegy Viszontlátásra a PPDexpón!

fszerkeszt

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

3


AduPrint nyomda Faludi Viktória

Az AduPrint azon piaci szereplk egyike, amelyek folyamatosan képesek a megújulásra. Az immáron több mint húsz éve mköd vállalkozás állandóan keresi a fejldési lehetségeket, mindeközben igyekszik megrizni valamit a nyomdaipar nemes hagyományaiból is. Dr. Tóth Zoltánnal, a nyomda cégvezetjével beszélgettünk.

BOLDOGULNI – ÁRR AL SZEMBEN ÚSZVA Míg a könyvnyomdák kitörési pontokat keresnek, addig az AduPrint egy célirányos fejlesztéssel a könyvgyártás piacának feltörekv képviseljévé vált. Régi tervüket valósították meg, amikor a nyomda kötészetét olyan eszközzel fejlesztették, amellyel egyedi szolgáltatást tudnak nyújtani a folyamatosan szkül, ers nyomás alatt lév piacon. Az AduPrint nyomda immáron egy éve a füles fedéllel készül kiadványok, elssorban könyvek leghatékonyabb gyártója Magyarországon. CSAK A VÁLTOZ ÁS ÁLL ANDÓ  A belföldi megrendelések teljesítése mellett az AduPrint nyomda egyre növekv arányban gyárt nyomdatermékeket külföldre. Akcidens és kisebb példányszámú megrendelések mellett nagy volumen, projekt jelleg munkákat is ké-

4

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

szít az AduPrint. Az elmúlt évben az export aránya már meghaladta a 30 százalékot a nyomda árbevételében, és a számok azt mutatják, hogy ez idén akár a 40 százalékot is elérheti. Ez azt jelenti, hogy idben sikerült egy életképes exportágazatot felépíteni. Erre a belföldi megrendelések átrendezdése, a piac szkülése miatt is szükség volt. Míg néhány évvel ezeltt az AduPrint számos magazint és periodikát gyártott, addig ezek megfogyatkozásával a könyvgyártás nyert nagyobb teret a cég tevékenységében. A cégvezet kifejezetten büszke arra, hogy a nyomda meghatározó, stabil kiadókat tudhat ügyfelei között, amelyeknek dolgozni a nyomda számára presztízst jelent.


NEM ELÉG CSAK SZ AKMAIL AG EREDMÉNYESNEK LENNI

dát maga alá temet vészt, de javultak a mutatói, és megbízható vev hírében áll a beszállítóknál is.

A nyomda helyzetét javítja, hogy az elmúlt évek- MODERN GÉPEK – ÓVATOS CÉLOK ben megvalósított nyomtatási és kötészeti fejlesztéseik alkalmasnak bizonyultak a megváltozott  A korszer, hatékony géppark és a nyomdai piapiaci igények rugalmas kiszolgálására. Hatéko- con végbemen tisztulás ellenére a cégvezet nyan, gyorsan és versenyképesen tudják kielé- szerint  az AduPrint nyomda piaci részesedése gíteni a megrendeli igényeket. A saját munkák rövid távon nem fog meghatározó mértékben mellett több más nyomda számára is végeznek növekedni. Nem terveznek látványos bvítést a kötészeti bérmunkát, és ezeknél a munkáknál is gépparkot illeten. „A szükséges minségi fejnagyon fontos az ár, a minség és persze a meg- lesztéseket természetesen meg fogjuk lépni” – zárta a beszélgetést Tóth Zoltán. bízhatóság.

A szakmai eredményesség mellett az AduPrint nyomda tulajdonosai és menedzsmentje büszke a gazdálkodásban elért eredményekre is. Megítélésük szerint a válságból az AduPrint Kft. megersödve került ki: nemcsak túlélte a sok nyom-

Az ofszet nyomóforma készítést Agfa Avalon típusú, B1 formátumú, vegyszermentes termál ctp lemezlevilágító berendezéssel végezzük. Kett Heidelberg nyomógépünkön (B1 öt szín és B2 négy szín+lakk) hatékonyan és rugalmasan tudjuk kinyomtatni az egyszínes és többszínes munkákat. A nyomógépekhez színmér pultok tartoznak, amelyek elsegítik a denzitásértékek tartását és a színhelyes nyomatok elállítását. A nyomott ívek továbbfeldolgozása Stahl és MBO hajtogatógépeken kezddik, majd terméktl függen Wohlenberg ragasztóköt gépsoron, Müller Martini Inventa II automata cérnafzgépen, Heidelberg Stitchmaster ST100 irkafzgépen folytatódik. 2012 augusztusában Wohlenberg ragasztóköt gépsorunkat frontvágó kiegészít berendezéssel szereltük fel. A fejlesztés eredményeként nagyobb hatékonysággal és jobb minségben tudjuk elállítani a túlnyúló füles fedéllel készül kiadványokat, legyen szó útikönyvrl, könny irodalomról, mvészeti katalógusról vagy akár folyóiratról. A nemrég telepített berendezés segítségével a nyílásnál történ vágás közvetlenül a borítófelrakás eltt, de azzal egy menetben történik, így lerövidül a kötészeti átfutási id. A továbbiakban egy füles fedeles könyv ragasztókötése közel azonos idt igényel, mint egy normál fedéllel ellátott brosúra. Nagyobb példányszám gyártásánál az idmegtakarítás dönt jelentség lehet.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

5


Könyv az élménytársadalomban Mészáros István Prosystem Kft.

Az ezredforduló utáni komplex kulturális változások tükrében a könyvpiacon végbemen átrendezdés okát nem kereshetjük kizárólag a nyomtatott és a digitális tartalom horizontján. Az olvasási szokásokról készített kutatások is erre hívják fel figyelmünket, az eredmények korunk kulturális trendjeinek alakulását vetítik elre. Amikor Gerhard Schulze német szociológus a kilencvenes évek elején meghatározta az élménytársadalom fogalmát, akkor egy olyan világ megszületését írta le, melyben a hatvanas-hetvenes évek konzumjavakat fogyasztó társadalmát egy olyan váltja fel, amelyik az élet minségi eltöltését, az élmények fogyasztását helyezi eltérbe. A fogyasztó, a „kulturális állampolgár” számára megjelenik a vágy egy olyan világ iránt, mely nem adottságként hever, hanem saját igényeihez formálható. Ez a változás az ezredforduló után mindinkább bizonyította az elméletét, ma már az élet minden területén tetten érhet. Olyan mértékben változtatta meg mind a magas-, mind a tömegkultúrát, hogy e kett már egyáltalán nem is értelmezhet egy vertikális dimenzióban. A köztük lév határok eltntek, a közösségi élet már elssorban nem társadalmi rétegzdés alapján szervezdik, hanem érdekldés alapján. Ez az anyagi lehetségek figyelembevétele mellett is érvényes, hiszen, bár egy operajegy igen drága, az élmény a fogyasztás átszervezésével alsóbb társadalmi rétegek számára is elérhet. Ezen jelenség megértéséhez természetesen azon alapvet közgazdasági felvetés is hozzásegít bennünket, hogy a fogyasztás nem kikényszeríthet cselekvés, hogy a fogyasztói választás szabad döntést jelent. Kulturális javak befogadása individuális módon, egy bels indíttatás alapján történik, melynek során az egyén az élmények fogyasztásán túl befolyásolja is azokat. A kulturális termékek és szolgáltatások piacán ezen igényeknek egyre nehezebben megvalósítható lekövetése történik, az önmagát alakító társadalom fo-

6

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

gyasztási szokásai egyre bonyolultabb trendek alapján formálódnak. Tehát a piac, mind a technikai lehetségek, mind az élmények kínálatának terén komoly erfeszítéseket tesz. Ha szkeptikusak lennénk az élmények felértékeldésével szemben, akkor gondoljunk csak az ezredforduló óta elszaporodott kulináris és kulturális fesztiválokra, önszervezd, lokális rendezvényekre, eseményekre. A könyvek, a nyomtatott termékek is ebben az „új világban” próbálják megtalálni a helyüket. A különböz szabadids lehetségek és impulzusok egyre növekv kínálatával szemben kell meghatározniuk magukat. Minden félelmünk ellenére, a digitális átalakulás a könyvpiacon nem zajlik olyan ütemben, mint azt a technikai eszközök lehetvé tennék. Az e-könyvek piaci részesedése növekszik, de az élménytársadalomban nem csupán technikai forradalom zajlik, hanem a „kulturális tartalom” forradalma. Ennek megfelelen a nyomtatott könyv, a nyomtatott tartalom nem a digitális szerkezetekkel, mint adathordozókkal vívja meg harcát, hanem mint „élményokozókkal”. A legfontosabb kérdés, hogy a könyvpiac milyen megoldásokat tud adni a felmerül igényekre. Egyfajta válaszként értelmezhetk azon igyekezetek, melyek a gyerekkönyvek piacán próbálnak utat törni az interaktív, 3D jelleg termékekkel. Ugyanezen az élménypiacon hódítanak a szakácskönyvek és a kreatív hobbi könyvek. Itt nem egyszeren arról van szó, hogy az ilyen jelleg kiadványok továbbra is nyomtatott formában a legkedveltebbek, hanem hogy fizikai, tapintható formájukban jobban illeszthetk egy tágabban értelmezett élményfolyamathoz, például a konyhamvészethez, mely a vásárcsarnokokban, piacokon kezddik, és családi, baráti ebédekkel vagy vacsorákkal ér véget. Hogy a tárgykultúra területérl is hasonló példát ragadjak meg, és ezzel a lakberendezési könyvek, magazinok népszerségét magyarázzam, azonos folyamat megy végbe, amikor egy dísztárgyat nyilvános helyeken, bolhapiacokon, üz-


letekben szerzünk be, majd végül legintimebb, privát közegünk részévé tesszük. Ezt a kutatások is megersítik. A könyvmfajok lakossági preferencialistájának élén a hobbikönyvek és a természettel, állatokkal, utazással foglalkozó könyvek állnak. Ez azért van így, mert a mai ember mindent élményként akar megélni. Ha az olvasási szokásokra vonatkozó kutatásokat tovább elemezzük, akkor azt láthatjuk, hogy nem kizárólag a korosztályok és társadalmi rétegek közötti eltéréseket vizsgálják, mivel, ahogy már említettem, a kulturális hierarchiák és a generációk közötti határok elmosódnak. Magyarországon az MTA megbízásából készített felmérés olyan olvasói csoportokat állít fel, melyek a kulturális aktivitást jelzik. Ennek megfelelen „aktív kulturális”, „tevékeny fiatalos”, „békés otthonül”, „lusta TV-néz”, illetve „a nem besorolható” kategóriák jelennek meg. Megmaradnak ugyanezen felosztások, amikor az életkori, nemi, iskolai végzettséget és gazdasági aktivitást érint összefüggéseket vizsgálják. Ezen túlmenen az említett szabadids csoportok könyv-, internet- és újságolvasási szokásai is összevetésre kerülnek. Ebbl is látható, hogy a tudományos kutatások egy olyan fogyasztásközpontú életvitelt tárnak fel és értékelnek, melyben az egyének a hobbijaikkal, szabadids szokásaikkal definiálják magukat. Ennek megfelelen a könyv jövjét illet fejtegetéseink még hosszú ideig nagyrészt kiszámíthatatlan folyamatok vizsgálatairól fognak szólni. Bár a fentiek értelmében inkább a keresleti oldal kultúrszociológiai sajátosságaira szerettem volna rávilágítani, fontosnak tartom megemlíteni, hogy a piaci kínálat mennyiségét és jellegét a nyers, gazdasági tényezkön kívül természetesen egyéb szempontok is befolyásolják. A teljesség igénye nélkül fontos kérdés például, hogy a könyvnek milyen kommunikációs szerepe lesz a jövben. A kutatásokból látható, hogy az olvasás visszaszorulása elssorban nem könyvszakmai, hanem intellektuális kérdés. Tehát a digitális könyvek megjelenésével nem fognak többen irodalmat olvasni. Másrészrl, a digitális térhódítás esetén létrejönnek-e azok a legális csatornák, melyeken keresztül a bevétel garantálható. Ez esetben, a tartalom ellenrzésének tekintetében, látszólag iránymutatóak lehetnek a zeneipar tapasztalatai, de a két mfaj nagyon sok szempontból eltér. A könyvpiac nem kínálja azokat az alternatív bevételi forrásokat, melyek az illegális

letöltésekbl származó kiesést pótolják. Meghatározó szempont az is, hogy szellemi termékeinket, kulturális örökségünket milyen módon akarjuk kezelni. Itt nem csak az esetleges veszteséget kell látni, hanem a lehetségeket olyan irodalmi és egyéb mvek esetén, melyek nyomtatásban már soha nem jelennének meg, de digitális úton eséllyel elérhetvé válnak. Annak ellenére, hogy a jövben a használati élmény felülkerekedik a birtoklás élményén, bízunk abban, hogy a könyv megrzi kulturális fogalmát és azt az értékhordozó szerepét, mely civilizációnkban évszázadokon keresztül kialakult. Források: Clifford Lynch – The battle to define the future of the book in the digital world (2001); Gyenes Edina – Olvasási szokások (MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2005); Gerhard Schulze – Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart (1992); Mary Douglas, Baron Isherwood – A javak használatának változatai (1978); Ernst Piper – Bedrohung oder chance – Buch und Buchmarkt im Zeitalter der Digitalisierung (2006)

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

7


Különvélemény, nyomdász szemmel… Wunderlich Péter

Részt vettem a MKKE szeptemberi nyitott ülésén, melyet a Pallas Páholyban tartottak meg. Alapjában véve a piacon meghatározó szerepet visel könyvkiadók vezeti vettek részt az ülésen, de engem leginkább azért érdekelt ez a beszélgetés, mert a három nagy könyvkeresked cég képviselje is hivatalos volt beszélgetpartnerként, hogy elmondják, mit tapasztaltak az év els felében, milyen kereskedelmi eredményeket várnak az idei év hátralev részében, illetve általánosan, melyek a meglátásaik a könyvek értékesítésérl, a piaci résztvevk szerepérl. Rögtön le kell szögeznem, hogy az összefoglalómat egyáltalán nem kritikának szánom, hanem szeretnék egy szakmailag fontos és független áttekintést adni. Ez a téma nem kontúrok mentén fekete vagy fehér, ennél sokkal árnyaltabb gazdasági, szociológiai vonatkozásai is vannak. Kocsis András, a Kossuth Kiadó vezetje nyitotta meg a kerekasztal-beszélgetést, és rögtön belevágott a srjébe, amikor Kovács Pétert, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. igazgatóját, Kolosi Tamást, a Líra igazgatóját és Matyi Dezst, a Pécsi Direkt igazgatóját kezdte faggatni a könyv- teljesen lecserélnek. Ezenfelül több sikerrel kepiaci trendekrl. csegtet fejlesztésen dolgoznak. A karácsonyi kereskedelemmel kapcsolatosan mindenki álKovács Péter nyitott. Négyzetméterre vetítve kifejtette, hogyan redukálódik a könyvesboltok talánosan optimistán várja az adatokat. Matyi térfogata, mert gazdasági okok miatt egyre keve- Dezs az év második felét illeten szintén nasebb négyzetméteren indokolt könyvesboltlánc gyon optimista volt. Részletekbe nem merülve mködtetése. Ezt elssorban az egyre kiterjed- vázolta, hogy az év második felétl radikálisan tebb online kereskedelemnek tudja be. Én úgy változtatott az ügymenet financiális dolgain, a látom, hogy az online és alternatív direkt érté- banki kondíciókon, és ettl reméli, hogy hamakesítési csatornák egyre nagyobb térnyerése a rosan jelentsen javulni fognak a fizetési tendennagykereskedk kikerülésére tett törekvés miatt ciák a korábbi negatív tapasztalatokhoz képest. tört utat leginkább. Az ilyen értékesítések során Természetesen szóba kerültek a legnagyobb megkerülhet a magas árrés, nincs többhónapos feszültséget generáló finanszírozási kérdések is kifizetés sem. A WEB 2.0 is remek lehetségeket – Kocsis András igazgató úr keményen kérdezett kínál a kiadónak a saját közösség – ezáltal vásár- a fizetési átfutási id hosszáról – és engem is a belói kör – építéséhez. szélgetésnek ez a része érdekelt a leginkább. Én A Libri egyébként egy remek ötlettel állt el: ugyan nem vezetek könyvkiadót, de mivel én sikerlistás könyvesboltot nyitnak a közeljöv- is több ers könyvkiadónak dolgozom, közveben, ahol zömében az aktuális TOP bestsellerek tetten érint a kereskedk piaci, anyagi helyzete lesznek kaphatók, és amelyeket néhány hetente és fizetési hajlandósága. Nagyon pozitív ígére-

8

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5


tek hangoztak el a nagykereskedk képviselitl, mert k is érzik a lélektani robbanáspontot. A könyvkiadók, mint eddig is, ersen sérelmezték, hogy a fizetést illeten komoly késedelem áll fenn egyes nagykereskedk részérl, aminek egyik következményeként n a nyomdai tartozásuk, kevés pénz jut a „következ” könyvek finanszírozására, egyre zsugorodik a szépirodalmi kínálat, a bestsellerrel szemben. Csordás Gábor, a Jelenkor igazgatója konkrétan így reagált: ha az ember Nádas Pétert szeretne olvasni, akkor nem vesz helyette Esterházyt. Viszont, ha a gyorsan forgó címek kiszorítják a kereskedelmileg gyengébben muzsikáló viszont állandóan aktuális és kulturális szempontból elengedhetetlenül szükséges könyveket az üzletbl, akkor azok milyen sorsra jutnak? Nem lesz széles kínálat, csak a könnyen értékesíthet könyvekbl, mert azokban van a pénz? De ha olyan gyorsan értékesíthetek azok a könyvek, akkor viszont jogos a kérdés, miért ilyen lassú a pénzmozgás a kiadó, majd a nyomda irányába? Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amirl ezen a beszélgetésen ugyanakkor egyáltalán nem esett szó. Mégpedig arról, hogy ki is finanszírozza a teljes könyvpiac jelents részét. Mert ha nem fizet a keresked, akkor a kiadónak nincs mibl fizetni a nyomdát. Tehát a logikai sorrend azt mutatja, hogy sok esetben az esztelen árverseny ellenére is talpon maradt nyomda finanszírozza a könyvkiadók jelents szeletét. Vágó Magdi mondta egy beszélgetés során, hogy itthon, a kizárólag hazai piacra gyártó klasszikus könyvnyomda szinte képtelen a nyereséges mködésre a jelen piaci körülmények mellett. Ráadásul, az év derekán bevezetett útdíj, valamint a papírbeszállítói logisztikai költségek közel négyszeresére emelése kíméletlenül a nyomdákra terheldnek. Mindezek kényszer továbbhárítása komoly feszültséget szülhet a nyomda és a kiadó között. A keresked késedelmes fizetése miatt a kiadó sok esetben, az egyébként sem rövid fizetési határid lejárta után, kénytelen a nyomdaszámlát kiegyenlíteni. A nyomdának eközben fix határidre fizetnie kell pl. a lízingdíjat, a papírt, a festéket, a béreket, az alvállalkozókat, a rezsit és az adókat. A kintlévség egyre csak n, a fizetési hajlandóság folyamatos gyengülésével. A nyomda ennek megfelelen nem tud bért emelni, jutalmazni, azaz dolgozóit motiválni és nem utolsósorban fejleszteni. Természetesen én is az olcsóbb gyártási árat (ár/minség arányt)

keresem, de csak indokolt esetben alkuszom, mert nem kenyerem belepréselni a nyomdát az önköltségi, pláne az alatti állapotba. Mi lehet ennek a jelenségnek a hosszú távú következménye? Én, aki a kiadót képviselve járom a nyomdákat, azt látom, hogy ennek a fizetési kálváriának a következménye az, hogy egyre korszertlenebb a géppark, szerényebbek az eszközbeszerzések, fejlesztések. Humánpolitikai vonatkozásban pedig csökken a személyi állomány, a motiváció már sok esetben csak a szakmai presztízs. Tulajdonképpen a nyomdának egyre olcsóbban és gyorsabban kell az egyre modernebb minségi követelményeknek megfelelnie. Arról is fontos beszélnünk, hogy a papír beszerzésének a körülményei az utóbbi két-három évben alapveten változtak meg. A papírbeszállító cégek már korábban szigorítottak, mert ma már „szabályrendszert” alkottak a papír árát és beszerzését illeten. Gyakran kérnek a nyomdák arra, hogy adjak prognózist, milyen papírból, körülbelül mennyit fogok rendelni a következ hónapokban, ami fként a nagy kereskedelmi idszakok környékén fontos, ha idben szeretném megkapni a gyártott könyveket. Egyes papírfajták beszerzését nehezíti a mennyiségi limit és a szállítási határid, amire a papiros cégek gyakran négy-öt hetet igazolnak vissza megrendelésnél. Mindenféle homályos magyarázatokat kapok, miszerint a „kínai piac miatt” vagy „ismét bezárt egy papírgyár”. A nyomda pedig ma már nem képes több tízmilliós raktárkészletet finanszírozni. A gyorsan forgó könyvek esetében a nyomdai átfutási id nem lehet több mint öt-hét munkanap. Ekkor pedig a piaci nyomás miatt a technológiai idket a végletekig leszorítja a kiadó és ugyanakkor a nyomda felelssége marad biztosítani a papírt, a kapacitást és az elvárt minséget. Majd a könyv a kiadón keresztül ismét a kereskednél landol, és növekszik a nyomda kintlévsége. Ennek a lefele mutató árspirálnak vajon hol van az alja? Lehetséges végkifejlet, hogy hamarosan bezár majd néhány nyomda, amelyik feladja a küzdelmet és akkor a szkül kapacitás lehetvé teszi az árak és a fizetés optimalizálását? Nem azt akarom ezzel megfogalmazni, hogy a jövben szeretnék drágán dolgoztatni, csupán követni egy egészséges trendet, mert szeretném, ha a hazai könyvnyomtatás európai színvonalon fejldne. Ezáltal lehet a saját vállalkozásom a nemzetközi piacon is versenyképesebb. M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

9


Íves nyomatok felületnemesítése – sajátosságok, amikre jó odafigyelni Németh Nikoletta

A Postpress számhoz kötden e cikkben felelevenítem a leggyakoribb nyomdai felületnemesítési módszereket, ezek elnyeit, hátrányait. Bár elnyei és hátrányai az elmúlt tíz évben alig változtak, ez azt is jelenti, hogy ugyanazon döntések eltt találja magát mindenki, aki a tulajdonságaikból adódó problémát szeretné elkerülni. Ha ismerjük a csapdákat, könnyebb elkerülni ket elven, összeszedem ismét a lehetségeket. Amikor felületnemesítésre gondolunk, soha nem szabad figyelmen kívül hagyni annak célját, azt, hogy mit szeretnénk vele elérni: Védelmet a mechanikai hatások ellen? Könnyebb feldolgozhatóságot a további munkafolyamatok során? Esetleg azt, hogy a nyomtatott termékünk felé több vásárló keze induljon meg a tetszetsebb kinézet miatt? A megfelel eredmény elérése érdekében jó, ha ismerjük a leggyakrabban alkalmazott technológiák elnyét és hátrányát.

Hátrányai között az egyik legszembetnbb, hogy sárgulásra hajlamos. Ehhez, a nyomat tárolási körülményeitl függen, nem is kell mindig heteket várni, és tény, hogy függetlenül mindentl, ahogy telik az id, úgy változtatja a színét. Vannak már sárgulásra kevésbé hajlamos fajták, de ezek is csak kevésbé hajlamosak. Oxidatív száradási tulajdonságai miatt ers a szaga, így élelmiszer-csomagoláshoz már ezért sem alkalmas, s emellett migrációszegény kivitelben kellene elállítani.

OL AJBÁ ZISÚ L AKK Összetétele hasonló a festékekéhez, de persze pigmentet nem tartalmaz. Összeállítása átgondoltságot igényel, mivel egyrészt megfelel száradási tulajdonsággal kell rendelkeznie, másrészt megfelel kapcsolatot kell ápolnia a pigmentekkel, amikkel érintkezik a nyomaton. Feladata a mechanikai védelem és a nyomatok problémamentes továbbfeldolgozása mellett a nyomatok fényének változtatása; matt, selyemfény és fényes változata van, de a fényes ennél a technológiánál nem olyan hatású, mint például a vizes bázisú lakkok esetében. A mechanikai védelmet körülbelül 1,5 g/m2 terhelés mellett biztosítja. Elnyei jobbára ismertek: festékezmbl felvihet, regiszterpontos lakkozási eredményt ad, nem nyúlik meg a nyomathordozó ennek alkalmazása során (legalábbis, ha megfelel festék-víz egyensúllyal történik a nyomtatás), alkoholálló, és nedvességzáró réteget ad.

10

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

Gyakorlati hátránya az, hogy más lakkokhoz képest, ahol a párolgás vagy a kémiai kikeményedés a száradás módja, ez a felvitt vékony réteg ellenére is lassan szárad, alacsony rakat képezhet belle, amit jócskán kell porozni. Emellett figyelni kell arra, hogy kétoldali lakkozás és fleg magas festékterhelés esetén levegztetni kell az íveket, mivel az oxidációs száradás során h termeldik, ami meglágyíthatja a nyomatot. Ha az ívek összeragadnak, már senki nem használja fel ket, csak újrahasznosított papírnak. VIZES BÁ ZISÚ L AKK Tulajdonságaiban szinte teljes ellentéte az olajbázisú lakkoknak. Ezek párolgás útján száradnak, ami (többek között) egy megfelelen


beállított lakkszárítóval biztosítja a magas rakatképzési lehetséget, megspórolva ezzel helyet és raklapmozgatási idt. Pigmentálhatók és tulajdonságaik az olajbázisú lakkokéhoz képest lényegesen szélesebb felhasználási igényekhez módosíthatók. Adhat csúszós felületet, vagy éppen fokozhatja a lakkozott termékek tapadását. Csökkentheti a címkék pöndörödését, lehet hálló s így hegeszthet is, arany, ezüst, iriodin, illetve a matt és magas fény változatok közötti számos átmenet. Ez csak néhány példa, mivel tulajdonságaik az adalékokkal kis fokozatonként is jól módosíthatók a kívánt cél elérése érdekében. Mivel nincs oxidatív száradása, mint az olajbázisú lakkoknak, és tulajdonságai jól módosíthatók (migrációszegény kivitel is megvalósítható), így alkalmas élelmiszer-csomagolások és olyan fogyasztói cikkek nyomtatására, ahol a migráció és/vagy a szaghatás semmiképpen nem kívánatos. Elnyei közé tartozik a fentieken felül, hogy gyors gyártást tesz lehetvé a gyors filmképzdés miatt, alkalmazásához kevés púder kell, végeredményként pedig egyenletes, sima, elasztikus felület nyomatot kapunk, ami ha kell, különlegesen fényes is tud lenni, és nem sárgul az id elteltével. A lakk letisztítása a felületekrl egyszer, hiszen vízben oldódó elegyrl beszélünk, de száradás után ugyanez a procedúra már meglehetsen körülményessé válik. Ezért is fontos a lakkozóhengereket idnként ultrahangos áttisztításra küldeni, mert mosófolyadékkal a rasztercsészék aljába lerakódott és odaszáradt lakkot nem lehet kiszedni. Ez a lerakódás azzal, hogy csökkenti a felhordott lakk mennyiségét, minségromlást idéz el a nyomaton. Hátránya amellett, hogy be kell szerezni használatához egy lakkozómvet, egy lakkszárítót és a formalakkozáshoz külön fotopolimer lakkozólemezeket (vagy vagdoshatjuk ki kézzel a gumikendt) az, hogy lúgálló festéket kell alkalmaznunk. Az alap CMYK színek lakkozhatók is, de direkt színek esetében a festékbeszállítót mindenképp tájékoztatni kell a lakkozásról, mert kellemetlen meglepetésben lehet részünk a kész nyomat láttán. Kétoldali lakkozásra nem mindegyik alkalmas, és a víz-bázisú lakk eleve okozhatja a papírok nyúlását. A nem megfelelen kiválasztott lakk kétoldali felvitele nagyon kockázatos. További probléma lehet, hogy ha a lakk felületi

feszültsége nagyobb, mint az alatta lév festéké, akkor nem tud megfelelen terülni, és cseppekben összeáll, illetve ha az alatta lév festékréteg lassabban szárad (pl. túl magas kitöltési arány miatt), akkor kicserepesedhet a lakk. Környezetvédelmi kitekint, hogy a vizes lakkozás VOC-technológia, így pontforrást kell létesíteni, engedélyeztetni, méregetni és éves jelentéseket szolgáltatni. (10/2001. [IV.19] KöM rendelet.)

UV-L AKK Hét-nyolc évvel ezeltt a magyar nyomdák is küszködtek megismerésével és számos meglepetésével, de a gyakorlat és az id meghozta az eredményét. Az újfajta száradási metódus miatt új alapokra kellett helyezni a korábbi ismereteket, de összességében (ha az anyagiaktól eltekintünk), mint technológia számos elnnyel rendelkezik. Ennek a célja alapjaiban más, mint az olajbázisú lakké, hiszen nem a gyártás és továbbfeldolgozás mveleteinek megkönnyítésére szolgál, és csak részben vethet össze a vizes bázisú lakkokkal is, mivel megjelenésében a két nyomat nem igazán tehet egy lapra. Feldolgozásbeli és a megszáradt lakk küllemét tekintve számos elnye van: gyorsan szárad, gyors gyártást tesz lehetvé, igencsak magas fény, felülete inkább egy fóliázott nyomatéval vethet össze, nagyon jó a dörzsállósága, nem sárgul, és az egyetlen majdhogynem jelentéktelen kis elnye – legalábbis a pénztárcánk szempontjából –, hogy nem kell púder a felhasználása során. A hátránya? Ezt mindenki ismeri: UV-szárítót igényel, megfelel festéket és lakkot (UV-festék hiányában primer lakkot is), emellett speciális mosóanyagot. Bár oldószert nem tartalmaz, de a kikeményedés során keletkez ózon miatt ki kell M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

11


építeni az elszívást. Ezt persze engedélyeztetni kell, évente bevallást készíteni, és a fent említett törvényben meghatározott idszakonként méretni. Csakúgy, mint a vizes lakkozás esetében, de ott a szerves illékony összetevk miatt. Kezdetben ers szaga és nem migrációszegény kivitele miatt nem volt javasolt élelmiszer-csomagoláshoz való felhasználásra. A hagyományos változatokban lév benzofenon származékok és az ITX kifejezetten nem kívánatosak élelmiszer-csomagolásokhoz, így ezek ma sem használhatók. Napjainkban már léteznek ezektl mentes, migráció- és szagszegény kivitelben is, gyártói garanciával és a szükséges nyilatkozatokkal rendelkez UV-festékek és lakkok is. Az UV-lakk elnyeit természetesen csak teljes száradáskor tapasztalhatjuk. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, a nyomatok összeragadhatnak, mivel a lakk felülete tapadóssá válik. Csökken a csúszóssága, enyhébb esetben csak rossz lesz a nyomat dörzsállósága, „Tesa-teszt” esetén le is kapjuk a ragasztószalaggal a lakkréteget, illetve a kívánt fényességet sem érjük el. Alapveten rossz lesz a nyomat mechanikai ellenállósága és a megszokottnál is ersebb szaga marad. Ezt megelzhetjük, ha betartjuk a következket: Az UV-lámpák üzemidtl függ, rendszeres ellenrzése, szükség esetén cseréje, illetve ezek és a reflektorok rendszeres tisztítása. Akárcsak a lakkrendszeré. Annak szennyezettsége is okozhatja az elégtelen kémiai száradást. Ezer üzemóra felett javasolt lecserélni az UV-lámpát. A nyomási sebességet a felhasznált festék és lakk száradásának függvényében állítsuk be. Hiába akarunk nagyobb tempót diktálni, ha a kémiai folyamat, ami a száradást elidézi, nem megy végbe ennyi id alatt. Ami minden lakkra igaz, az az, hogy látható és mérhet színeltérés észlelhet használatukkal. A színek általában erteljesebbnek, élénkebbnek tnnek lakkozás után. Ez köszönhet annak, hogy a lakkozással egy simább felületet kapunk, melyrl egyenletesebben verdik vissza a fény, és így több jut vissza belle a szemünkbe. Mérni pedig azért is lehet, mert a lakkréteg bármennyire is átlátszónak tnik, van színe és vastagsága. Ez nem kiküszöbölhet. PRIMEREK A felsorolásban ezek töltik be a kakukktojás szerepét, mivel a felületnemesítésben csak annyi-

12

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

ban játszanak szerepet, hogy tapadásközvetítként megteremtik annak a biztos feltételét, hogy olajbázisú festékre UV-lakkot hordassunk fel és az eredmény stabil, ismételhet és meglepetésektl mentes legyen.

FÓLIAL AMINÁL ÁS Ragasztó segítségével fóliaréteget viszünk fel a nyomatra. Hideg vagy meleg eljárás lehet, ahol vagy a nyomás, vagy a h segíti a megfelel tapadás létrejöttét, vagy mindkett. Megfelel állósági tulajdonságú festék kell ehhez. A ragasztók lúgosak, és tartalmaznak oldószert. Ha ezeknek nem ellenálló festéket választunk, akkor laminálás során a pigmentek károsodnak és a festékréteg színe megváltozik. A leggyakoribb probléma a színváltozás mellett a delaminálódás és buborékképzdés. Nagy elnye viszont a lakkokkal szemben a még fokozottabb termék-, tehát nyomatvédelem, illetve az, hogy UV-szr fajtái is léteznek, így hosszabbítva meg a nyomtatott termék élettartamát. Ez kifejezetten fontos, például kirakatba tett könyvek esetében. De itt se felejtsük el, hogy csak meghosszabbítja, nem pedig örökre védi a színeket a fakulástól. (További részletek a fólialaminálásról a Magyar Grafika 2012/3. számában találhatók.) A felületnemesítés többnyire a nyomdatermék küls megjelenését emeli, de sokszor csak a gyorsabb és problémáktól mentes továbbfeldolgozást szolgálja. Ami minden lakkal vagy fóliával történ felületnemesítésre egyaránt vonatkozik, hogy minden esetben figyelembe kell venni a szín valamilyen mérték megváltozását. Ezt sok esetben lehet javítani, de sok esetben csak finomítani lehet a festéken.


7$ 1 É & 6 $ ' É 6   e 5 7 e . ( 6 ĂŒ 7 e 6   $ / . $7 5 e 6 = . ( 5 ( 6 . ( ' ( / ( 0   6 = ( 5 9 , =   * e 3 ) ( / Ă” - ĂŒ 7 É 6

&623257

Ă?ves ofszetnyomĂł gĂŠpek Tekercses ofszetnyomĂł gĂŠpek DigitĂĄlis inkjet nyomĂłgĂŠpek KombinĂĄlt tekercsnyomĂł gĂŠpek

KemĂŠny ĂŠs puhatĂĄblĂĄs nyomdaipari termĂŠkeket gyĂĄrtĂł gĂŠpek ĂŠs berendezĂŠsek

KemĂŠny ĂŠs puhatĂĄblĂĄs nyomdaipari termĂŠkeket gyĂĄrtĂł gĂŠpek ĂŠs berendezĂŠsek

Flexo nyomĂłgĂŠpek ĂŠs perifĂŠriĂĄk DigitĂĄlis cĂ­mkenyomĂł gĂŠpek

HajtogatĂłgĂŠpek ĂŠs perifĂŠriĂĄk

HajtogatĂłgĂŠpek, mailing rendszerek, StancolĂłgĂŠpek, tekercsvĂĄgĂłk ĂŠs speciĂĄlis berendezĂŠsek

VĂĄgĂłgĂŠpek ĂŠs perifĂŠriĂĄk

CÊrnafŹző gÊpek Ês perifÊriåk

IrkafŹző sorok, drótfŹző gÊpek, tŹzőfejek

ĂšjsĂĄg ĂŠs folyĂłirat szĂĄllĂ­tĂł rendszerek, rotĂĄciĂłs vĂĄgĂłgĂŠpek, Ă­vkĂśtegprĂŠsek, keresztkirakĂłk

KisteljesĂ­tmĂŠnyĹą kemĂŠnytĂĄblĂĄs kĂśnyveket gyĂĄrtĂł gĂŠpek

PĂĄntolĂłgĂŠpek

+)yW-y]VHI$WWLODX .|]SRQW eUWpNHVtWpV ProfesszionĂĄlis spirĂĄlozĂł ĂŠs lyukasztĂłgĂŠpek

Papírfúró Ês gyŹrŹsmappa kÊszítő gÊpek

6]HUYL]$ONDWUpV] )D[ SURV\VWHP#SURV\VWHPKX ZZZSURV\VWHPKX


MBO M80 hajtogató rendszer – a jöv változó igényeihez tervezve P OS T PR E SS AC A D E M Y Kiss Nóra

Bemutatjuk Önöknek az új hajtogatógép-koncepciót: Az M80 hajtogató rendszert teljesen az ügyfelek igényeihez és megrendelési állományához tervezték. A döntés a táskás- vagy kombi hajtogatógép között feleslegessé válik, mivel flexibilitása és rendszerfelépítése révén az M80 mindkét követelménynek megfelel. Köszönheten az M80 alapmoduljának, valamint a megfelel kiegészítknek és egységeknek, a gép egyedileg konfigurálható, és igény esetén tovább bvíthet vagy automatizálható. Minden a múlt évi drupán kezddött: egyre több érdekldés érkezett az ügyfelek részérl egy olyan flexibilis hajtogatási rendszer iránt, amely a folyamatosan változó megrendelési struktúrával együtt fejldik, lehetleg egy táskás- és egy kombinált hajtogató rendszer elnyeit egyesíti, és ezenkívül a kezdeti beruházás költségeit csökkenti. A saját kötészettel rendelkez nyomdaüzemek és az önálló könyvkötészetek manapság gyorsabb megrendelési ciklusokkal, csekélyebb példányszámokkal és változó megrendelési struktúrával, valamint rövidebb átfutási idkkel szembesülnek. Ez megnehezíti a hosszú távú terveket és a nagyobb beruházásokat – ahol ma még egy táskás hajtogatógép optimálisnak tnik, ott néhány hónappal késbb egy kombi hajtogató rendszer már ésszerbb lehet. Az ötlet egy olyan géprl, amely flexibilisen használható, régóta létezi az MBO-nál. A múlt nyáron ezek a tervek konkretizálódtak: az MBO szakemberei megtervezték és megépítették a gép prototípusát. Ezután a gépet bemutatták a pekingi China Printen, amelyen a világpremiert rendkívüli érdekldés övezte. MODUL ÁRIS KONCEPCIÓ Az új hajtogatógép-rendszer a következ koncepción alapul: A gépsor szíve az M80 alapmodul,

14

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

amely bármikor bvíthet komponensekkel és kiegészítkkel. Az ügyfél az aktuális megrendelési szituációja alapján választhatja ki pontosan azokat a kiegészítket, amelyekre jelenleg valóban szüksége van. Ezek utólag bármikor és gyorsan kicseréltethetek. Így az M80 egy táskás gép konfigurációjában és utólag kombinált gépként is alkalmazható. Ez a flexibilitás ez idáig világszerte egyedülálló, és tulajdonosának lehetvé teszi például új ügyfelek és megrendelések gyors megszerzését. Ezáltal egy további, új gép beszerzése már nem szükséges, ami a beruházási büdzsét jelentsen tehermentesíti. Egy további példa az M80 flexibilis gépkoncepciójára az a lehetség, hogy egy 4 táskával felszerelt M80 utólagosan bármikor 6 táskásra bvíthet. Ha a kisebb példányszámok és gyakoribb munkaváltás irányába változik az ügyfél megrendelési struktúrája, különlegesen fontos tulajdonság, hogy a hajtogatótáskák és -hengerek utólag automatizálhatóak. Ezáltal az átállítási idk érzékelheten csökkenthetek. A bármikor utólag felszerelhet késtengelykazetta szintén hozzájárul az átállítási idk jelents lerövidüléséhez, és nagyobb komfortot kínál a beállítási folyamat során. Egy változó megrendelési szituációnál az ügyfél már nincs a géppel eredetileg megrendelt berakó típusára korlátozva, hanem bármikor választhat a síkköteg-, palettás- és forgódobos (folyamatos) berakók közül, és ezeket utólagosan kicserélheti. Ezenfelül felszereltetheti az M80 optimalizált,


meghosszabbított kiigazító-illesztékét golyós vezetvel vagy vákuumos szívószalaggal. A különböz perifériás készülékek, mint például a mobilkéses hajtogató egység vagy továbbító-sarokasztal és a különféle kirakók teszik teljessé a rendszert. Mindent egybevéve sok olyan lehetség van, amely az ügyfélnek beruházási biztonságot nyújt, mivel a gépük gyorsan és flexibilisen hozzáigazítható a jöv változó igényeihez. Minden modul saját meghajtással rendelkezik, amelyek csak szükség esetén üzemelnek. Ezzel energiaköltségek takaríthatóak meg és csekély a kopás. Az egész gépsort egy elhajtható és ikonos alapú érintképerny vezérli, amely intuitívan kezelhet. Ezen kerülnek jól áttekinthet módon kijelzésre, például a teljesítményadatok, üzemelési állapotok és emellett rálátást kínál a felhasználónak a legfontosabb gép- és munkaadatokra. Ezenfelül a gyártó a teljes rendszernek egy világos, modern dizájnt adott, melynek üzemelés során csekélyebb a zajkibocsátása. A biztonságra vonatkozó funkciók részben a borítás alatt találhatóak. Az új M80-at a 70 × 100-as formátumra tervezték.

KISEBB KEZDETI BERUHÁ Z ÁS Az M80 és a megfelel modulok jelentsen kedvezbbek a hasonló táskás- vagy kombi hajtogató rendszereknél. A csekély kezdeti beruházás mellett további elny az igény szerinti felszerelhetség, amely lehetvé teszi, hogy az ügyfél a rendszert saját követelményeihez és büdzséjéhez tudja igazítani. A modulok/bvítések a legrövidebb idn belül leszállíthatóak, mivel ezekbl sok már eleve raktáron van. Ezáltal a nyomdaüzemek és kötészetek bármikor gyorsan utólag hozzáigazíthatják a gépet a lehetséges új megrendelésekhez, amelyeket eddig nem tudtak volna feldolgozni. A hagyományos táskás- és kombinált hajtogatógépek továbbra is az MBO kínálatában maradnak, ámde a portfólió jelentsen koncentrálódik. E cél érdekében készítette el az MBO tavaly év végén az M80 kistestvérét, az M60-ast ugyanilyen funkcionalitással, 50 × 70-es formátumhoz. Amennyiben több információra lenne szükségük az új MBO hajtogató rendszerekrl, a Prosystem Print Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

15


Papír Akadémia A „ ZÖ L D R E FE S T É S” H É T F B N E , É S H O G YA N K E R Ü L H E T J Ü K E L E Z E K E T

A zöldre festés arra utal, amikor egy terméket, delkezünk. Az FSC® által tanúsított nyomtatott vállalatot vagy szolgáltatást környezetbarátként anyagokat vagy szén-dioxid-semleges terméketüntetnek fel kijelentésekben, reklámokban ket mindig el kell látni jelöléssel és referenciavagy a PR segítségével anélkül, hogy az tényle- számmal. Szerezzen bizonyosságot a nyomdától gesen megfelelne a vonatkozó követelmények- vagy a papírkereskedtl. nek. A határvonal a jóhiszem és a szándékosan félrevezet információszolgáltatás között eléggé 3. A homályosítás bne elmosódott. szinte környezetvédelmi kinyi- A nem világos és homályos állítások félreértéshez latkoztatásokat is könnyen zöldre festésnek titu- és megválaszolatlan kérdésekhez vezethetnek. lálhatnak a kritikusok. A zöldre festés hét f b- Az olyan kifejezések, mint a „irányított erdbl ne az összes fontos kérdést körüljárja, melyet a származó fa”, „környezetbarát elállítású”, „körkörnyezetvédelmi kommunikációnál a papírral nyezetbarát” és az egyre gyakrabban elforduló kapcsolatban érdemes figyelembe venni. „természetes nyomdafesték” nem nyújtanak kézzel fogható információt. Ellenkez hatást lehet az ilyen állításokkal elérni az ügyfeleknél, még 1. A negatívum elfedésének bne Ne emeljünk ki egy jó tulajdonságot csak azért, akkor is, ha nem volt cél a félrevezetés. hogy ezzel elvonjuk a figyelmet a termék egy Papyrus-tipp: Fogalmazzuk meg világosan a negatív tulajdonságáról. Ezt tesszük, ha például környezetvédelemre vonatkozó állításainkat. kiemeljük, hogy a könyv szén-dioxid-semleges Példa: száz százalékban a Kék Angyal-rendszer nyomdai eljárással készült, habár a papír, amit követelményeinek megfelel, hivatalos újrahasználtunk, kétes eredet. hasznosítási csatornán keresztül gyjtött házPapyrus-tipp: A környezettudatos nyomtatott tartási hulladékpapírból elállított újrahasznoanyagok készítése a nyersanyagok és egyéb kom- sított papír. Ez világos és lényegre tör. Az olyan ponensek kiválasztásával kezddik. Szén-dioxid- kifejezések, mint „fenntartható”, „környezetbasemleges termékrl csak tanúsított szz rostok- rát”, „természetes” vagy „zöld” általánosítanak kal vagy újrahasznosított papírral kapcsolatban és ezért körültekinten kell ket alkalmazni. beszéljünk. 4. A fiktív jelölések magasztalásának bne 2. A bizonyíték hiányának bne A jelölések erdeje már így is kissé nehezen átláthaKerüljük a megalapozatlan vagy dokumentáció- tó, ezért a be nem jegyzett, kitalált jelölések csak val nem alátámasztható állításokat. Tipikus pél- rontják a helyzetet. A papírkereskedk által kitada erre az „FSC® papírra nyomtatva” megjegyzés lált, privát környezetvédelmi jelölési rendszereka megfelel jelölés és a tanúsítványi hivatkozás nek nincs helyük a nyomtatott anyagokon. használata nélkül. A „Szén-dioxid-semleges paPapyrus-tipp: Csak elismert szervezetek jelölépírra nyomtatva” állítás is hasonló módon gon- seit használjuk, az irányelveik betartásával. Haszdot okozhat, különösen, ha a fogyasztóknak nos lehet a jelölés rövid ismertetése. Vigyázat: a nincs lehetségük az állítás ellenrzésére a hiva- legtöbb jelölés nem használható általánosan. talos jelölés vagy azonosítószám hiányában. Papyrus-tipp: A környezetvédelmi tulajdonsá- 5. A jelentéktelenség bne gokra utaló állításoknak mindig igazolhatóaknak Ne emeljünk ki lényegtelen terméktulajdonsákell lenniük. Ha valaki igényli, a bizonyítéknak gokat. Példa erre az elemi klórmentes (EFC): igen azonnal rendelkezésre kell állnia. A legbiztosabb, kevés papír van már Európában, amit nem klórha tanúsítvánnyal vagy más bizonyítékkal ren- mentesen fehérítenek. Tehát nincs sok értelme 2/13/13 10:35 AM

16

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5


az EFC hangsúlyozásának, mint valami különleges környezetvédelmi tulajdonságnak nyomtatott anyagok esetén. Környezetvédelmi kontextusban megjeleníteni, hogy „Az ISO 9001 szabványnak megfelelen elállított papír”, félrevezet lehet, mivel ennek a szabványnak gyakorlatilag semmi környezetvédelmi vonatkozása sincsen. Papyrus-tipp: a jelöléseket és a leírásokat jelentségteljes módon használjuk. Csak a termékre vagy a szolgáltatásra vonatkozó jelöléseket és állításokat használjuk. Persze elfordul, hogy nehéz különbséget tenni a lényeges és lényegtelen információk között. Például: a papír gyakorlatilag mindig újrahasznosítható, ezt mindenki tudja, ennek ellenére nem árt emlékeztetni erre a fogyasztókat – az újrahasznosítás népszersítése érdekében. 6. A megtévesztés bne A hamis állítások és a helytelenül használt jelölések a zöldre festés legkirívóbb formái, akkor is, ha nem szándékos. Annyi ellentmondásos információ kering, a fogyasztók pedig egyre inkább igénylik az átláthatóságot, így nem csoda, ha az emberek összezavarodtak. Papyrus-tipp: alapszabály, hogy ne használjunk olyan jelölést, amíg nem tudjuk, honnan származik. Kérdezze meg a jelölés kibocsátóját vagy beszállítóját, hogy használja-e a jelölést és hogyan. Szintén ellenrizze, hogy a kibocsátó rendelkezik-e dokumentált bizonyítékkal a jelöléssel ellátott termékrl szóló állításokról. Ha kételye van, legyen elvigyázatos. A papírkereskedknek minden kérdést meg kell tudniuk válaszolni a papírjaikkal kapcsolatban, a nyomdáknak pedig képesnek kell lenniük információt nyújtani a nyomdai folyamatokkal és csomagolással kapcsolatban. 7. A kisebbik rossz bne Félrevezet részletekbe menen hangsúlyozni egy termék pozitív tulajdonságait csak azért, hogy elfedjünk más komoly negatívumokat. Példa erre, ha a gyártó kihangsúlyozza a gyártás szén-dioxid-kibocsátását, de nem szól más kibocsátásokról (víz, leveg). Ez akkor különösen félrevezet, ha a kibocsátás igen magas. Papyrus-tipp: közöljünk minél több, a környezetet érint információt. Alapveten be kellene számolni a nyersanyagok eredetérl és a gyártási folyamatokról is. Továbbá, az állításait tudja alátámasztani elismert jelölések használatával.

Nyomdavilág Zöld Díj – GPwA 2013 A Z É V ZÖ L D N YO M DÁ J A É S A Z É V ZÖ L D PA PÍ R K E R E S K E D J E

Díjkiosztó ünnepség Idpont: 2013. november 19. kedd, 13:00–15:00 Helyszín: Budapest SYMA csarnok – PrintPackaging Fesztivál Pódium Program 13:00 – Prof. dr. Patkó István, az Óbudai Egyetem dékánja, az RKK Környezetmérnöki Intézet igazgatója 13:05–13:10 0 – Köszönt Prof dr. Endrédy Ildikó, ó a Nyomdavilág szerkesztje, az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézet professzora 13:10–13:25 5 – Megnyitó Dr. Fábián Endre, a Papírés Nyomdaipari Mszaki Egyesület elnöke 13:25–13:45 5 – Környezettudatosság az ipari gyakorlatban Borbás Gábor, a Zrínyi Nyomda Zrt. vezérigazgatója Miért fontos ma a környezettudatosság a nyomdák számára? 13:45–14:05 5 – Dr. Schulz Péter, a GPwA projektvezetje, a Nyomdavilág felels szerkesztje, a P&E Kft. mszaki igazgatója Jöv – Fenntarthatóság 14:05–14:15 Prof dr. Endrédy Ildikó A GPwA 2013 pályázat háttere, a minsítés rendszere 14:15–14:45 5 A díjak átadása Schuck István, a GPwA zsrijének elnöke A GPwA fvédnökei és médiatámogatói: Igepa, Lupe Magazin, Magyar Grafika, manroland, Napi Gazdaság, Nyomdavilág, Óbudai Egyetem, PNYME, Printinfo, Ricoh, Sappi, Xerox, X-Rite.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

17


A legtöbb jó ötlet akkor születik, amikor a lehetetlent teljesítjük ügyfeleink számára.

Michael Huber Hungaria www.huber.hu

www.hubergroup.com


Bígelés, hajtogatás és perforálás egy munkafolyamatban

A CRF-362 bígel- és hajtogatógép az új „perforáló” opciónak köszönheten még gazdaságosabb. Kompakt gép három felhasználási területre. Miután a CRF-362 a drupa 2012-ön ünnepélyes keretek között bemutatkozott, gyorsan eladási slágerberendezéssé vált. Ezzel a kiegészít funkcióval a rendszer termelékenysége meghatározó mértékben megntt. A bígelés és hajtogatás mellett mostantól a perforálás is elérhet opcióként. Az átállás gyorsan, néhány mozdulattal elvégezhet, csak két könnyen hozzáférhet csavart kell meglazítani, hogy a bígelegységet a kívánt perforálószerszámra cserélje. Így lehetvé válik, hogy pl. szórólapokat, válaszkuponokat vagy jegyeket kísér információkkal ellátva kis- és közepes példányszámban könnyen feldolgozhasson. Egy munkafolyamat során feldolgozhat érzékeny anyagot egészen 350 g/m2-ig bígelve, haj-

togatva és perforálva. A nyomott gerinc csúf kitörése ezzel a kombinációval megbízhatóan és idtakarékosan akadályozható meg, különösen vastagabb digitális nyomatoknál lehet ez fontos szempont. Kétkéses hajtogatóegység és két bígelegység (vagy perforáló) bonyolultabb munkákat is elvégezhetvé tesznek, és ezzel a CRF-632-nek az érintképerny segítségével történ könyny kezelhetségével ebben a szegmensben nincs alternatívája. A kompakt építési módnak és a görgknek köszönheten a gépet egyszeren oda helyezi, ahol használni kívánja, ahol szükség van rá: ma a digitális nyomtatónál, holnap a csarnokban az ofszet nyomógép mellett. A 4900 ív/óra maximális teljesítmény, a minimális átállási idk lehetvé teszik drága, munkaigényes termékek, mint pl. füles kártyák minden általánosan használt méretben, könyvborítók és brosúraborítók gyors és jövedelmez gyártását.

Tisztán bígelt, perforált és hajtott: a CRF-362 a lehet legkisebb helyen mindhárom feladatot elvégzi egy munkafolyamatban

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

19


A fenntarthatóság és a teljesítmény összhangja

A Henkel becsvágyó fenntarthatósági célokat tzött ki önmagának, megkettzve eltökéltségét, hogy haladást ér el ezen a területen. Röviden, a Henkel többet akar elérni kevesebbel. A csökkentett anyagfelhasználás, a hulladék elkerülése, a víz tisztaságának javuló fenntartása és a nagyobb biztonság mind a munkahelyeken, mind a fogyasztók számára a Henkel ragasztófejlesztési tevékenységének központi célkitzései. A FENNTARTHATÓSÁG MINT INNOVÁCIÓS PL ATFORM A Henkelnek a nyomdaipar számára gyártott portfóliója számos példát nyújt arra, hogy miként lép még elrébb a fenntarthatóság és a teljesítmény kéz a kézben. Például a poliuretán-ragasztók mikroemissziós tartománya új szabványt hozott létre a munkaegészségügyben. A további fejlesztés a felhordási hmérsékletet 30 °C-kal csökkentette és ez nem csupán az energiafogyasztás csökkenését eredményezi. A Purmelt QR és ME Cool termékekkel kötött könyvek és magazinok tovább-

20

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

feldolgozása is gyorsabban történhet. A Purmelt Cool termékek forró tapadása is jobb, mint valaha, így jobb a gerincek minsége és kinézése és jelents a formatartásuk a gépen belül. Másik példát alkotnak az oldalenyvezéshez használt, poliolefin alapú Technomelt Ultra termékek. A csomagolóiparban széles körben alkalmazott nyersanyagbázis azt is lehetvé teszi, hogy a kötészetek jelentsen csökkentsék a ragasztó felhordási mennyiségét. A vékonyabb ragasztóréteg javítja a könyvfedelek megjelenését is, a jobb felületi simaságnak köszönheten. Ezenfelül ezeknek a termékeknek a nagy hállósága zavartalanná teszi a gyártást, megnövelve mind a gépek, mind a pótalkatrészek élettartamát. A vizes alapú ragasztórendszerek, amelyek lágyítókat tartalmaznak, például a feldolgozhatóság és hajlékonyság fenntartására, általában uralkodó szerepet játszanak a könyvtáblák gyártásában, például a könyvtestbeakasztásnál. A lágyítóknak általában kicsi a molekulasúlya, ami növeli a migrációs hajlamukat. Az élelmiszeriparban ez a jelenség a fogyasztóknál egészség-


ügyi aggodalmakhoz vezetett, rendszerint a nyomdafestékekkel és az újrahasznosított kartonnal kapcsolatban is. Bár a könyvek a hagyományos értelemben vett élelmiszerekkel nem kerülnek érintkezésbe, a problémának mégis van jelentsége, különösen a gyermekkönyveknél, amelyek gyakran megtalálják az utat a pici szájakba. Annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságát a lehet legmagasabb szintre emelje, a Henkel forgalomba hozta lágyítómentes könyvbeakasztó ragasztók csoportját Adhesin LM (Low Migration = alacsony migráció) néven. A DIGITÁLIS NYOMTATÁS HATÁSA A R AGASZTÓKR A A kiadói tevékenység növekv digitalizációjával a nyomdaipar mozgalmas átalakulás közepette találta magát, és a helyzetet még bonyolította a digitális nyomtatás további gyors fejldése. A digitális nyomtatás fejldésének köszönheten nyereségessé váltak a kis példányszámok. És ez a fejldés hatással van a könyvgyártásra és a könyvkötésre is. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált ragasztóknak kisebb és lassúbb kötészeti gépekre is alkalmasnak kell lenniük, mint korábban. A kisebb példányszámok gyakoribb átállást

is jelentenek, azaz nem folyamatos gyártást. Ezért a ragasztók viszkozitásának stabilitása ma fontosabb, mint valaha. A digitális nyomtatás virágzó fotóalbumipart is létrehozott. Ez reaktív poliuretán-ragasztókat használ, amelyeknél gyors továbbfeldolgozhatóságra van szükség. A termékfejlesztk azzal a kihívással találják szemben magukat, hogy gyorsítaniuk kell ezeknek a rendszereknek a kémiai reaktivitását, és a reaktív ragasztók fizikai megszilárdulási gyorsaságát a lehet legközelebb kell vinniük a standard hotmeltekéhez. Bár a szükséges ragasztó tulajdonságait még mindig a felhasznált papír típusára kell beállítani, most éppen olyan dönt a géppark és az általa támasztott mszaki követelmények. A Henkel létrehozta olyan termékek választékát, amelyek meg tudnak felelni a digitális nyomtatás követelményeinek és ezt a kompatibilitási szempontot új termékek kifejlesztésénél is alkalmazza. A szóban forgó termékek kisebb kiszerelésben is kaphatók. A szoros együttmködés az iparágat kiszolgáló gépgyártókkal és az egyetemesen alkalmazható, fenntartható megoldások kifejlesztése a digitális nyomtatás és más nyomtatási eljárások számára a Henkel cég kötészeti és nyomatfeldolgozási szektorra vonatkozó stratégiájának központi szempontja.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

21


Ágazati karbantartók 2013. évi találkozója C S E R K E SZ L, 2013. SZ E P T E M B E R 26 –27.

Miért nem mködik semmi rendesen? – Költi kérdéssel indult a dr. Horváth Csaba és Faragó István szervezésében megvalósult program a nyomdaipar karbantartásban érdekelt szakemberei számára. A három évtizedes múlttal rendelkez szakmai találkozó résztvevi közül sokan régi ismersök, de idén is több új kolléga csatlakozott a programhoz. A rendezvény els napján szakmai eladásokat hallgattak a résztvevk, majd az esti bankettvacsorán folytatódott az értekezés. Másnap a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezs repülbázison tett látogatással és tapasztalatcserével zárult a szakmai program.

Várda a i László

Venczz el István

dr. Horváth Csaba és Faragó István

A szakmai találkozó eladásaira Cserkeszln, az Aqua-Lux Wellness Hotel konferenciatermében került sor. A baráti hangulatú rendezvényen nemcsak az eladók, de a hallgatóság is bemutatkozott. Els eladóként „A vitáknak vége: Egyszer mobil megoldás a szervizfolyamatok dokumentálására” címmel Várdai László, ó a Synaptel Kft. képviselje tartotta meg prezentáció-

22

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

ját, melyben fejlesztésük segítségével a gyors, biztonságos és hiteles adatkezelési lehetségeket mutatta be. Ezt követen Venczel Istvántóll „A Heidelberg »partnerprogram« elnyei a felhasználók részére” cím eladásában részletes információkat kaphatott a hallgatóság. A partnerprogram keretében a Heidelberg Magyarország 16 szerviztechnikussal bizto-

Péczely ly Csaba

sítja szolgáltatását, amibe nem csupán a gépek javítása és karbantartása tartozik, hanem a vállalatirányítási rendszertl a színkalibráláson át a technológiai oktatás is beletartozik. A második eladásblokk Péczely Csaba, az A. A. Stadium képviseljének eladásával indult „A TPM, azaz a teljes


Hári I mréné

Pintérr György

kör hatékony karbantartás a nyomdaiparban” címmel. Konkrét gyakorlati példákkal szemléltette, hogy a racionalizálás és átszervezés milyen eredményes lehet egy küls szakért segítségével. A rendezvény záró eladását az Omron Kft. képviseletében Hári Imrénéé és Pintér Györgyy prezentálta. Az eladók bemutatták kézbe fogható mintadarabokkal is az Omron nyomdaipar számára érdekes új fejlesztés reléit és tápegységeit, valamint az optikai érzékelk és ellenrz és azonosító rendszerek kínálatát. Eladásukban kitértek a munkavédelmi elírásoknak és direktíváknak megfelel biztonsági rendszereik ismertetésére is.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

23


A HP és az Esko ersíti együttmködését KÖZÖS M E G O L DÁ S A I K H AT É KO N YS ÁG Á N A K B E M U TATÁ S Á R A

A Kongsberg XP Auto digitális kivágó asztal is helyet kap a HP barcelonai Demo Centerében az Esko megoldásai között Ghent (Belgium), 2013. október. – Az Esko (www. esko.com) m sajtóközleményben tájékoztat arról, hogy a Kongsberg XP Auto digitális kivágó asztal az Esko legújabb megoldásaként helyet kap a HP barcelonai Demo Centerében. A teljesen automatizált, POS hullámtermékeket feldolgozó, kivágó és kissorozatú csomagolóanyagokat gyártó berendezés a HP legújabb portfóliója, a HP Scitex FB10000 Industrial Press mellett fog mködni. A két berendezés együtt prezentálja, hogy a hullámtermék csomagolóiparban tevékenyked

24

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

partnerek hogyan tudnak zökkenmentes, kezdettl a befejezésig tartó munkafolyamatot megvalósítani hatékony, termelékeny és gazdaságos megoldással. A HP és az Esko tartós partneri kapcsolatot alakított ki, ami csaknem tíz évvel ezeltt kezddött. Ma már az Esko termékei a HP nyomtatói mellett kerülnek bemutatásra világszerte a HP demo központjaiban. „Mind az Esko, mind a HP úgy gondolják, hogy fontos bemutatni a nyomdáknak, mennyivel hatékonyabb megoldások születnek, ha az iparág vezet cégei együttmködnek” – jegyzi meg Stuart Fox, az Esko Business Development Managere. „A helyszíni bemutató során a látogatók megoldást láthatnak arra,


hogyan tudják a termékeiket a nyomtatástól a késztermék elkészültéig hatékonyan legyártani. Az egész folyamatot látva benyomást kapnak arról, hogyan fejlesztheti ez a beruházás saját üzleti lehetségeiket – ma és a jövben. Az ilyen jelleg tapasztalatok a vásárlási folyamat dönt tényezjévé váltak és megvalósítását a HP-vel kialakult együttmködési kapcsolatunk teszi lehetvé.” Agustin Comadran, a HP Graphics Solutions Business, EMEA Sign & Display Category Managere hozzáteszi: „Az Esko és a HP között létrejött sikeres együttmködés hozzájárul olyan megoldások kialakításához, amik hatékonyan válaszolnak a ma piaci kihívásaira, és a partnereknek els kézbl adnak rátekintést arra, hogyan tudják ezeket a kihívásokat kezelni. A HP bízik az Esko megoldásaiban. Együtt biztosítani tudjuk partnereiknek, hogy a lehet leghatékonyabbak lehessenek.”

Annak demonstrálására, hogy milyen eredményt tudnak a felhasználók ezzel a megoldással elérni, a HP Demo Centerben a Kongsberg XP Auto az Esko szoftvereivel mködik, így az Automation Engine, az ArtiosCAD és az i-cut Suite hatékonyan támogatják a berendezés mködését. IPAR ÁGON TÚLMUTATÓ EGYÜT TMKÖDÉS A HP Demo Centerben bemutatott többi megoldás között található az HP Indigo digitális nyomtatókba telepített Esko Digital Front-End szoftver megoldása. A HP Indigo és az Esko szoros és sikeres stratégiai együttmködést és úttör partneri kapcsolatot alakított ki a digitáliscímke- és csomagolóanyag-gyártásban. Az Esko vezet munkafolyamat-megoldásai és a HP Indigo digitális nyomtatók csúcsminsége és hatékonysága magas elvárási szintet állított a címkék és csomagolóanyagok minségével szemben. A kizárólag a HP Indigo részére kifejlesztett Esko HP SmartStream Labels and Packaging Print Servers biztosítja a partnerek számára a szükséges irányító eszközöket a munkafolyamat automatizálásához és egyszersítéséhez éppúgy, mint a megfelel színmenedzsmenthez, ami garantálja az azonos színeket ismételt prepress és nyomtatási folyamatok esetén. További funkcióként alkalmazható a vonalkód-generálás, a step & repeat (optimális ívkilövés) és a változóadat-kezelési lehetségek.

GÖRDÜLÉKENY MEGOLDÁSOK A HP Scitex FB10000 nagyformátumú síkágyas inkjet nyomtató, ami 625 m2/óra vagy kevesebb mint két órán belül 1000 B1 ív sebességgel tud nyomtatni. Ezzel a sebességgel a nyomdák növelni tudják termelékenységüket a számukra szükséges minség biztosítása mellett. A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, csomagolások és POP displayek gyártására kialakított, stancszerszám nélkül mköd berendezés.

.H HU Re n d s z e r é Hasselblad

pít é s

Edale

Csomagolás k Termé

Sign

Display

F xo Fle

t ámo gat á s

Rolf Meyer Kongsberg

Cape Systems

Adobe

Epson

3M

DUPONT

ESKO

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

25


Negyvenszeres gyorsulás és technológiai áttörés szélesformátumban Langó Károly

A szélesformátumú nyomatok iránti igény növekedése világszinten, így a magyar piacon is jellemz tendencia. Az InfoTrends elrejelzése is megersíti ezt a keresletnövekedést, hiszen a tanulmányuk szerint 2016-ban csak Észak-Amerikában közel 8 százalékkal bvül majd ennek a szegmensnek a piaca, ami több mint 26 milliárd dolláros forgalmat jelenthet a tengerentúli nyomdáknak.

A bvül megrendeléseket egyre gyorsabban kell kiszolgálni, amihez elbb-utóbb extra sebességgel mköd nyomdagép is szükséges. A Xerox ennek jegyében vezeti be a már Magyarországon is elérhet IJP 2000-et, amely jelenleg egyike a leggyorsabban dolgozó berendezéseknek a nyomdai szektorban. A digitális nyomdagépek esetén jellemz nyomtatási sebességhez viszonyítva az IJP 2000 negyvenszer gyorsabban termel, akár 1067 mm szélesség nyomatot elállítva. Impozáns tény, hogy 420 m2/óra sebességgel gördülnek le róla a kész anyagok 1600 × 1600 dpi felbontással. Öt másodpercenként színes posztereket, egy perc

26

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

alatt pedig kilencméteres bannert képes készíteni. A berendezés kevés mozgó alkatrészbl áll, és többek közt öt fi xen rögzített nyomtatófejjel rendelkezik. Ennek köszönheten a nyomatok gyártása gyorsabb, a karbantartásra pedig rövidebb idt kell fordítani. Az IJP 2000 élénk szín és részletgazdag nyomatairól a rendkívül apró, 1,3 pl cseppméret és a vízbázisú tinta gondoskodik. Ennek használatával az ezer színben pompázó kiállítási bannerektl kezdve az életnagyságú fotókon át a promóciós megállító táblákig bármilyen nyomat elkészíthet. A hordozók terén sem kell a felhasználóknak kompromisszumot kötniük. A Xerox berendezése a legváltozatosabb felületekre is kiváló minség nyomatokat helyez el, így többek


Magyarországon elsként vásárolta meg a Xerox új nyomdagépét a Digitalpress, mivel a nyomda számára mindig a legfbb szempont, hogy folyamatosan fejlesztve a gépparkot a lehet legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa az ügyfeleknek. A nyomda tulajdonosa, Veres István úgy látja, hogy az IJP 2000 beszerzésével komoly versenyelnyre tehetnek szert, mert az eddigieknél is gyorsabban fogják teljesíteni a megrendeléseket, és igazi újdonság lesz az ügyfeleiknek, hogy fotóminség nyomatokat állíthatnak el szélesformátumban, gyakorlatilag várakozási id nélkül. Még tesztelik, hogy milyen felületek megnyomására használják a gépet, de azt már lemérték, hogy plakátpapírra, fóliára és textilre is kiválóan nyomtathatnak vele, ami elssorban beltéri munkák esetében biztosít újabb alternatívát a portfóliójukban most használt megoldások mellé. Veres István hozzátette, hogy a Digitálpress-nél arra törekednek, minél több idt hagyjanak az ügyfeleiknek arra, hogy megfogalmazhassák az üzeneteiket, és mindezeket grafikai formában is az elképzeléseiknek megfelelen véglegesíthessék. Az IJP 2000 beüzemelésével ez a szándék még inkább valósággá válik. A gép gyorsasága idt spórol a nyomdának, és több idt biztosít a finomításra a megrendelknek.

között bevonatos, öntapadó, szatén, film nyersanyagra is, 64 g/m2–190 g/m2 tartományban. A papírkiszolgálásról a kézitálca és két darab, akár négy médiát fogadó nagytálca gondoskodik, akár 2 inch (50 mm) vagy 3 inch (76 mm) hengerrl van szó. A gép professzonális használatát a vezet szélesformátumú munkafolyamat-támogató szoftver, a Caldera GrandRIP+ segíti el, amely maximális sebességgel hozza mködésbe a berendezést, hogy a nyomatok minél gyorsabban készülhessenek el. Ez a könnyen használható szoftveres megoldás alkalmas arra is, hogy

egységesítse a különböz felületekre kerül nyomatok képét, színvilágát. Opcionálisan perszonalizációs alkalmazással is bvíthet a berendezés. Az IJP 2000-hez hozzáadható a FreeFlow® VI Design Express szoftver, amelynek révén jelentsen egyszersíthetk a különféle alkalmazások – táblák, templatek, használati útmutatók stb. – tervezési és kivitelezési munkái.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

27


Túl a felfedezésen… HEIDELBERG ÉS A KELET-EURÓPAI RÉGIÓ Maczó Péter

kandallótûz mellett került sor az ismerkedésre. Öten, mind házigazdák, fogadták a környezô országokból érkezôket. Hamar kiderült, hogy az angol mellett a vendéglátó szlovák (és persze cseh) nyelven kívül a legkelendôbb a német.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. A Heidelberg News aktuális számával és (persze) egy ezüstösen csillogó repi dossziéval fogadtak bennünket az elsô reggeli meetingen a Heidelberg vendéglátói. Az új szám borítóján két mosolygós úr: winner from Hungary, a Keskeny Nyomda, családi vállalkozás tulajdonosai láthatók… mintegy igazolva, hogy Magyarország jobban teljesít. 2010 és 2012 között, amint a cikkben nyilatkozták, 5 millió eurós beruházást valósítottak meg, köztük legújabb a Heidelberg Speedmaster XL 75-ös kétoldalas, amely már UV-nyomtatásra is képes, és a kiegészítô FoilStar hidegfóliázásával, valamint a postpress (lásd lapunk fô témáit) öt csatolt gépével: a Dymatrix és a hat Polar vágóegységgel egy komplett gyártósort alkot. Bizonyára van okuk az örömre! De nem akarok elôre rohanni (go fast), így is én voltam az elsô, aki szeptember 11-én Piesˇtanyba, (alias Pöstyén, Csák Máté földjén), a három napos rendezvény helyszínére érkezett. Áthallások magyarázata helyett lásd képünket jobbra. Ez a K.u.K kisváros igazi gyógyfürdôhely, ahol unos-untalan egy fokosát tördelô fiatalember szobrába botlunk (valóságosan és szimbolikusan is), merthogy azt jelképezi, aki itt

28

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

kúráltatja magát, az igazi fanyûvôvé válik. Bár most azért nem ez volt a célunk! A Winter család által felvirágoztatott település Sándor Pavillonjában otthonosan berendezkedtem. Egy kis fürdô és szauna is várta a vendégeket. A városka idillikus nevû La Provance éttermében, családi • Zászlódísz fogadta a vendégeket. • A belváros régi házainak szeceszsziós bája megmaradt. • Josef Moser bemutatja a Heidelberg birodalom keleti régióját. • Az alsó képen kötetlen beszélgetés mindarról, ami a nyomdászat jövôjét illeti…


• Nové Mesto. Az épület már kívülrôl is igényes ipari csarnok, színben tartott logóval, gondozott kerttel. • Ahol a dolgok értelmet nyernek: az egyik szerelôrészleg • Automata gépsorok végzik a bonyolult mûvelet nagy részét.

Ami a Levis 501 a farmerek, az a Heidelberg a nyomdagépek között – mondhatnánk és itt, a hely vonzásában a sörökre ezt a hasonlatot nem is bontanánk ki jobban. Szóval igazán minôségi körülmények között került sor a találkozóra! Agendánk szerint (go far, go together) – egyúttal utalva arra amit a lead jelent: vagyis, ha messzire megyünk, menjünk együtt – kisbusszal érkeztünk Nové Mestora. Ez igazi Heidelberg destináció: több futballpálya méretû csarnokkal, de a fociban (én sem) vagyok otthon, itt viszont nagyon is – egy coffe break után –Josef Moser úr, a Kelet-Európai Régió vezetôje köszöntött bennünket hivatalos bevezetôvel a múltról és a jövô kihívásairól. Hogy mit jelent a fenti meghatározás a Heidelbergnél? Nos a nyomdagépgyártás központja nevét egy patinás német város után kapta. Napjainkra kereskedelmi tevékenységét már az egész világra kiterjesztette: hat régiója (bár ez mutat bizonyos speciális megosztottságot) másképpen is igen kifejezô. Nem véletlenül, miénk M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

29


fékezés és az irányváltás is sokkal több elôkészületet és megfontolást igényel, tovább tart. A kézi vezérlés talán régen és máshol hatásos lehet. Itt azonban komoly logisztikára van szükség, és a korábban példaként idézett farmer (de még egy autó) sem vethetô össze a nyomdagéppel, amelynek értékesítése mindig egyedi megrendelésekhez igazodik. És a nyomdák ritkán fizetnek zsebbôl… Mindezt személyesen is megtekinthettük. (A zsebet nem, a legnagyobb! Területileg 25 millió km2, tíz idôzónára bomlik, merthogy Vlagyivosztokig tart (hála a nagy Oroszországnak), amely így szintén Európa keleti részéhez tartozik… 525 munkatársuk csak a mi régiónk jobb kiszolgálásán fáradozik – éjjel-nappal. A meghívottak között tehát volt finn, lengyel, orosz, bolgár, magyar és osztrák résztvevô, valamint néhányan a szlovák nyomdák és a Heidelberg szlovák gyárának képviseletében. Hasonló hangsúlyt kapott Csehország is, ahova a harmadik napon vittek bennünket nyomdalátogatásra. De maradjunk a napirendnél, amely alapos és gazdag volt. Sôt: ôszinte is! Ami azért fontos, mert ebben a helyzetben a gépgyártás és a termelés kapcsolata közvetlen láncolat, oda és visszahatásai nyilvánvalóak. Az ismert gazdasági körülmények pedig egyik félnek sem hoztak könnyû éveket. A nyomdaiparon belül a digitális és a hagyományosnak is mondható technológiák versenyében szinte minden hónap újabb változásokat hozhat. A kommunikációs stratégiák,

30

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

egyáltalán az információs utak sokfélesége (és ne kerteljünk) itt a tévétôl a tabletig és az oly hihetetlenül szövevényes, mindent behálózó internetig – szóval erôsen leszûkíti a nyomtatott világot. Moser úr hatásos hasonlatával élve egy óceánjáró hajónak a

de a gyárat igen): vagyis annyit tudhatunk, hogy a szlovák gyár – Nové Meston – originál Heidelberg, és kétszámjegyû a kapacitása. 2010 óta termel, gyártmányai a Diana doboz hajtogató- és ragasztógépek. Termékeibôl nem csak Európába, a tengeren túlra is (legtávolabb Brazíliába) szállított. A hatalmas szerelôcsarnokban a hüvelyknyi vastag rozsdamentes acélpanelek elôkészítésétôl és automatizált megmunkálásától a bonyolult elektronikai egységek beépítéséig és az összeszerelésig minden helyben található.


A dolgozók lazának tûnô csoportokban (néhol szinte egyedül) teszik a dolgukat, és ez a személyes szabadság érzetét adja. Ám a gyártás minden pontján részletes tájékoztatás fogad, táblákon is látható az, ami éppen a szemünk elôtt zajlik. Látványossá az utolsó harmadban válik: ekkor már látni a nyomdagépet, a részletek egymásra találnak (mi is a csoport vezetôivel) – és megtudjuk, hogy az elkészült sort az átadásig 200 órát járatják próbaüzemben, de persze üresen.

• Bal oldalon a Neografia Martin gépterme a legújabb Heidelberg nyomdagéppel. • Jaroslav Drahosˇ: 20 millió könyv évente, az export 80%-os… és mindezt napi 24 órás váltott mûszakokkal érik el.

A megrendelô választhat, ha master XL 145-6+LYY L LX-et, és kívánja leszállítják és annyi, de itt a Hammer becenév érthetô, természetesen a helyszíni öszám a 145 az csak akkor, ha látszeszerelés és a betanítás is juk – ez a papír formátuma. A sebességét meg a tízezres része lehet a megállapodásnak körül jegyzik… a kapcsolható a minden apróságra figyelô nyomómûvek száma nyolc. szervizeléssel együtt… A Heidelberg ebben igazán nagy! Ivan Topolsky, y a Heidelberg SloDe egyedül vagyok, elôre szavensko vezetôje hazáját mutaladtam: visszatérnék hát a máta be néhány adattal, és a szaksodik napra és a dilemmánkra mai helyzetet ismertette: a GDP növekedése 4,2 és 3,4% – hova tovább? – az elmúlt három évre vetítve, Stefan Hasenzahl, l aki kifejezetaz ötszáz nyomdai vállalkozás ten a postpress packaging és a VFL (very large format) terüközül 450-ben alig húsz fô dolgozik, de az iparág 5000 emletének igazgatója, a kitörés markáns lehetôségeként bemu- bernek kínál munkát. Pozsony tatta a zászlóshajót, a Speed(és környékén) közel 150, míg

Trencsényben 72, Kassán 43 nyomda van, vagyis keletre haladva a harmadára csökken. Gondolom, nyomdák alatt igazi, és nem printing officeszerû üzemeket értenek. Programunk szerint – aznap – a Neografia Martin nyomdáját látogattuk meg. A sípályák közelében épült, új létesítmény négy Heidelbergi és négy Roland géppel dolgozik. Alig egy éves beruházása a Heidelberg XL 145-ös gép (1060×1450 mm-t nyomtat) és egy új CTP sor meg a kombinált Kolbus BF 530. A nyomtatást komplett kötészeti feldolgozás egészíti ki: egy-egy Müller Martini, Ferag és 2×3 24 állomásos Kolbus gépsor puha- és keménytáblás kötésre. Egyszóval mindenevôk! Sok magazin, periodika és reklámkiadvány mellett a könyvkészítésük is jelentôs. Egy ilyen sokszereplôs és több napos program összeállításában – logisztikailag – a területi elhelyezkedés is fontos tényezô, ám kétségtelen és a szervezôk rutinját jelzi, hogy miként a Moulin Rouge-ban a finálé hatásos eleme a kánkánt táncoló lányok spárgázó sikkantása, úgy nekünk (na nem-nem!) de impulzív és optimizmust is adó élmény volt a lengyel határ ˇeský Têsˇ ín nyomdámenti C jának a megtekintése. A cseh piacot Jan Proháczka mutatta be, majd a FINIDR egyszemélyes tulajdonosa Jaroslav Drahosˇ fogadott bennünket. Övé a legnagyobb könyvnyomda Közép-Európában. A hét minden napján, három mûszakban dolgozik dolgozik. Öt magyar könyvvel találkoztam az expedícióban… Külön köszönet Frantisˇek Martancˇiknek a kapott fotókért! M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

31


–nô–vér–vonal– HOMMAGE A BRUNO MUNARI Maczó Péter

A Design Héten a Budapesti Olasz Kultúrintézetben rendezett kiállításnak egy kavics a szimbóluma. Talán legfontosabb üzenetét magán viseli: XX! „Ahhoz, hogy megállapíthassuk egy sejt kromoszómaszámát, metafázisban kell vizsgálnunk a sejtet in vitro o kolhicinnel megállítva a sejt ciklusát… A sejtek kromoszómáit festik, fényképezik és kariogramba rendezik. Mint a szexuálisan szaporodó fajok, az ember is rendelkezik ivari kromoszómákkal, a nôk XX-szel, a férfiak XY-nal.” Nos, ezen a kiállításon húszan, nôk, in vitro, vagyis az impozáns elôadóterem kínálta tágas térben, metafázisban – ami Orosz István érdeme, aki nagy tetszést arató megnyitóbeszé-

32

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

A kiállítás szimbóluma i Farkas Anna meghívójáról… Orosz István személyre szóló értékeléseit – képaláírásként – a munkák mellé illesztettük: Farkas Anna ¦ a tovarezgô üzenetek átkódolása


A bal oldalon láthatók: Balla Dóra ¦ a szimmetriák sejtelmes drámaisága Déri Enikô ¦ a betûk mitikus struktúrái

Ezen az oldalon láthatók: Csipler Dorottya ¦ a test galaktikus leképezése Diósi Réka ¦ a mozgáspályák humanizálása Duboczky Anna ¦ a transzparenciák frissessége Hidvégi Anna ¦ a villaírás játékos artisztikuma

dével (lásd alább) valamennyi kiállító arcát rózsásre festette – egy sajátos posztersorozattal tisztelgett B. M. elôtt. S bár kariogramról szó se volt, az ivari kromoszómák rendesen mûködtek, sôt a fényképezés is sikerrel járt: ezt a facebookon olvasóink megtekinthetik. Hogy a dolgot jobban megértsük, íme a köszöntés, amely kellô körültekintéssel, a téma s fôként az alkotók iránti elkötelezett érzékenységgel született: „Húsz nô kitalál magának egy férfit, a bonyodalmak elkerülése végett egy olyat, aki nem él, M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

33


vagyis fikciók és legendák kapcsolhatók hozzá, illetve olyat, aki azért mégiscsak élt, tehát konkrétumok is szóba jöhetnek. A konkrétum adott, lévén a hölgyek választottjukhoz hasonlóan maguk is dizájnerek, tehát a téma legyen maga a dizájn. Bonyolításképpen a dizájn mégsem annyira konkrét fogalom, mint hinnénk, mindnyájan mást értenek alatta, mentségükre szóljon, hogy a választott férfiú, akinek kapcsán alapos háttérkutatást végeztek (ilyesmire vették rá az önök elôtt ágáló beszélô embert is), szó-

Kálmán Tünde ¦ a futurizmus feminin bája Koroknai Kira ¦ a mûvészet és a természet találkozásának paradoxonja Kovács Adrienn ¦ az önállósulni akaró betûk elszántsága és magukra-utaltsága

34

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5


val választottjuk, Bruno Munari olasz tervezô is hol így, hol meg úgy definiálja. Mert, hogy el ne felejtsem mondani, az illetô nem csak dizájnerként, hanem a dizájn teoretikusaként is jeleskedett, sôt jól tipografálható rövid szállóigéket postitelt ki a világhálón, illetve tették ezt az életmû feldolgozásába belemélyedô Munari-szakértôk, akik történetesen (bár a fess férfiú fényképeit nézegetve aligha véletlenül) mindnyájan hölgyek voltak. Tanuljuk meg másvalaki szemével nézni a világot!! – íme egy klasszikus Munari-mondás, tegyük hozzá, igazi dizájner álláspont, egy képzômûvész ugyanis épp fordítva mondaná: tanulja meg mindenki az én szememen keresztül nézni a világot. A szállóigét felvezetô magyarázat szerint csak az, aki nyitott a látás különféle módjaira, az, aki tudja egyszerre többféleképpen látni a világot, az képes rávezetni mást is a látómezô szélesítésére, és ez a soknézôpontúság, ez a panorámázó tekintet, ez tulajdonképpen maga a dizájn, a progettazione… Murakeözy Gabriella ¦ az óceáneum jellé kódolása Nádi Bogi ¦ a villaszignó csokorburjánzása

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

35


be a nyakkendôtûtôl a mandzsettagombig, ízlésébe a duce magasztalásától szapulásáig szinte minden belefért. Picasso, akivel egyszerre ünnepelte a születésnapját, korunk Leonardójának nevezte, amibôl akár a dizájn jolly jokere definíció is kihallható, én persze tiltakoznék, és nem csupán az hommage-tárlat ünnepi pillanatai miatt, hanem azért is, mert történetesen az a bizonyos közös szülinap engem is kötelez. Lehet, hogy ezért lettem ideállítva? Talán érzékelik, hogy a cyranói zsákutcába momentán nem

Szóval szokjuk meg, hogy másvalaki szemével nézzük a világot. Egyelôre persze Munarit próbáljuk meg a húsz hölgy szemével látni: negyven szemmel. Univerzális mindentudó: foglalkozott az igazi mûvészettel meg az alkalmazottal, csinált világítótestet és kresztáblát, betûtípust és plakátot, mesekönyvillusztrációt és újsághirdetést, díszcsomagolást és autókaroszszériát, karosszéket és bélyegsorozatot. Oly sok mindent, hogy stílusába a futurizmustól az absztraktizmusig, imidzsé-

36

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

Pletser Cecília ¦ a csigavonal szofisztikált jelentésrétegei Szabó Andrea ¦ a marginalitás fontossága és a fontosság fontatlansága Tiszka Annamária ¦ a véletlen determináltsága


Varga Tütyi ¦ a monogramba sûrített lexikális teljessége Rozmann Ági ¦ az arcára emlékezô levélpapír szomorúvidám kitárulását-bezáródása

nagyon mennék bele, abba tudniillik, hogy az erkély alatt lapulva én találom ki a fényezô dumát, ôk meg mind a huszan agyba-fôbe lájkolják az olaszt. De fordítsuk komolyra a szót. Tudom én, hogy az lenne píszí (politically correct), ha nem venném észre, hogy ôk húszan mind nôk, az meg egymagában mind férfi, az meg már egyenesen píájj lenne (political ly incorrect), ha azt is konstatálnám, hogy nemcsak nôk, hanem helyesek és ifjak és üdék, ami ugyebár csak a konvencionális esztétika sillabuszai szerint mond ellene az MSZM (mértékadó szellemi mûhely) tradicionális szabályainak, egyébként az égadta világon semmi köze hozzá. Sôt! (mondhatnám, ha ez a sôt nem volna olyan áthallásos), utalván – és ezt már duplazárójelben teszem hozzá – az imént megnyílt MPT (Magyar Plakát Társaság) kissé mácsósra sikerült gender összetételére. Mindazonáltal a kiállítók, ha már Nô-vér-vonalnak keresztelték a kiállítást, bizonyára egyetértenek a szószólójukká válaszM A G YA R G R A F I K A 2 013/5

37


tott illetôvel (történetesen férfi), hogy a hazai dizájnban vérfrissülés szükségeltetik (korábban és más apropóból úgy fogalmaztam: vér kell a pucájába), és e fényes társaság, amelynek egyébként neve is van: MATT A (Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága), és amelynek mellesleg férfi tagjai is vannak (sôt sokkal több férfi tagja van) alapítása, vagyis 2006 óta imponáló lelkesedéssel és kívülrôl úgy látszik, hasznosan és sikeresen munkálkodik e vérfrissülés érdekében. Akik ismerik a Munari-életmûvet, azok bizonyára észreveszik, hogyan kapcsolódnak a magyar lányok munkái az olaszéihoz, miféle parafrázisokon keresztül nyerik el értelmüket, akik meg nem ismerik, azok higgyék el, és visszafelé, a hölgyek transzparens munkáin átnézve fedezzék fel az olasz alakváltó sziluettjeit. – Mind a húszat.” Akiknek ez a helyszínen nem adatott meg, ím most megtehetik!

38

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

Novotny Dóra ¦ az átlók és a hajtások eleganciája Riba Hilka ¦ a dizájn és a mûvészet színes egymásba lépcsôzése Valicsek Évi ¦ a raszterek sokértelmû Eco-i listamámora


A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 2013. évi díjazottjai Svraka Angéla, Nagy Miklós

A VERSENY ELZMÉNYEIRL Az els HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt még az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet szervezte 1967-ben, a 2000. év óta pedig a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség gondozásában jutottunk el idén a sorrendben 30. versenyhez. A verseny kezdetektl fogva a nemzetközi versenyek szabályrendszerén alapult, elbb az Európai Csomagolási Szövetség EuroStar, késbb pedig a Csomagolási Világszövetség WorldStar versenyének nemzeti programja lettünk. Idén a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny a Csomagolási Világszövetségtl megkapta az elismert nemzeti verseny címet. Ez azt jelenti, hogy a WorldStar csomagolási világversenyen Magyarországról csak a HUNGAROPACK-on díjazottak jogosultak részt venni. Ezt a kitüntet címet minden bizonnyal a WorldStar versenyre az elmúlt évek során benevezett sok kitn magyar nevezésnek is köszönhetjük.

Csomagolószerek oldaláról Az idei versenyre feltnen sok hullámpapírlemezbl készült csomagolószer (rekesz, doboz, display állvány) érkezett, összesen 30. A kartondoboz-nevezésekkel együtt a papír csomagolószerek gyártóinak munkái alapveten meghatározták idén a versenyt. A manyag csomagolószer nevezések száma négy, míg konzerves üvegbl, faládából egyet-egyet kaptunk. Fém csomagolószerekkel ezúttal sem neveztek a gyártóik. Sajnálatosan a hajlékony falú, társított csomagolóanyagokkal sem pályáztak idén. Kész csomagolások oldaláról Csokoládét tartalmazó nevezésbl egyet, tea-, baromfi-, ital- és gyógyszercsomagolásból kettt-kettt, mszaki termékek csomagolásából pedig négyet kaptunk. E pályázatok közül kett is (desszert, pálinka) kistermeltl, „manufaktúrából” származik. NÉHÁNY SZ AKMAI MEGÁLL APÍTÁS

A Z IDEI VERSENY SZ ÁMSZ AKI ADATAI A 2013. évi versenyre 32 vállalattól 58 nevezés érkezett. Az 58 nevezésbl 52 tartozik a fogyasztói és gyjtcsomagolás, míg hat a szállítási csomagolás kategóriába. Idén is nagyobb részt képviseltek a csomagolószer-gyártóktóll érkezett nevezések, számuk 44 db. Csomagolási tevékenységet végz vállalattóll 14 db kész, terméket tartalmazó csomagolást kaptunk. A versenyen részt vev 32 vállalat közül 6 els nevez, visszatér – tehát egy-egy év kihagyása után, megfelel szint munka esetén pályázó – 19 db és a hosszabb ideje minden évben pályázók száma pedig hétre tehet. NÉHÁNY ÁLTAL ÁNOS MEGÁLL APÍTÁS A megállapítások szempontjából fontos szétválasztani a csomagolószereket és a csomagolásokat.

Fejlesztési oldalról A hullámpapírlemez dobozok k esetében a konstrukciós gazdagság mellett két szempontot érdemes kiemelni, mint újdonságot:  az elmúlt évben, Európában bemutatott legújabb flexográfiai nyomóforma-készítési eljárás azonnal bevezetésre került Magyarországon és több ilyen pályamunka is bemutatásra került,  a hullámpapírlemezek közvetlen digitális nyomtatásának bevezetése ugyancsak tavaly kezddött és idén már az els ilyen nevezés meg is érkezett, display állvány formájában. E két kiemelés azért is fontos, mert a verseny egyik és talán legfontosabb célja az új eljárások megismertetése, mielbbi széles kör bevezetése. A kartondobozokk esetében a gyártók minden, jelenleg ismert dobozgyártási igényt (domboríM A G YA R G R A F I K A 2 013/5

39


tás, aranyfóliázás, formalakkozás, fóliázás, ablakozás) ki tudnak elégíteni és ez az exportmegrendeléseikben visszaigazolást is nyer. Idei újdonságnak tekinthetk a már-már elfeledett, merev falú, papírlemezbl készül dobozok, amelyek elssorban exkluzív igények kielégítését szolgálják. Feléledésükhöz bizonnyal nagyban hozzájárul a megújított, a hatékonyságot segít gyártástechnológia is. A karton- és hullámpapírlemez dobozos megoldások viszonylag nagy száma azt is mutatja, hogy a jelen gazdasági körülmények között a viszonylag kisebb költséggel és rövid átfutási idvel megvalósítható, ugyanakkor látványos fejlesztések irányába tolódott el a hangsúly. Idén elször két esetben olyan nevezést is kaptunk, amelyhez a gyártó mobilmegoldást is kapcsolt, így a csomagolt termékrl internetes hozzáférés útján, megfelel program – applikáció – segítségével további információkat tudhat meg a felhasználó. A kész csomagolásii megoldások közül talán a fogyasztók kényelmét kiszolgáló megoldásokat – süttasak, sütésre kész csomagolás – lehet tendenciaként kiemelni. A VÉGEREDMÉNY A verseny Bírálóbizottsága 2013. szeptember 3-án tartotta ülését, amelyen pontozásos szavazással hozta meg döntését. A nevezések közül a hat legtöbb pontot elért pályamunka HUNGAROPACK díjat, további 32 magas pontszámot elér nevezés különdíjat, illetve egy nevezés okleveles elismerést kapott. Az alábbiakban a hat HUNGAROPACK 2013 díjat nyert nevezést – a benyújtó vállalatok nevének ábécérendjében – mutatjuk be részletesen, a különdíjasokat az adományozó megnevezésével ismertetjük, és felsoroljuk az elismer oklevelet nyert pályázatot is. HUNGAROPACK 2013 DÍJ NYERTESEI FSD Packaging Kft. Snack Box display állvány

Snack termékek display állványa háromréteg, barnabarna fedréteg hullámpapírlemezbl készült. A konstrukció négyféle elembl épül fel, részben ragasztással (állványtest), részben pedig hajtogatással összeállítható (polcok) szerkezetben.

40

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

A display hátfala döntött, így a polcok lentrl felfelé egyre hátrébb kerülnek, ezáltal is többet mutatva a termékekbl. Ez a megoldás azt is lehetvé teszi, hogy a polcok azonos méretben készülhessenek, ami tovább egyszersíti a gyártást. A grafikát közvetlen digitális nyomtatással vitték fel a hullámpapírlemezre, amely napjaink legújabb, Magyarországon tavaly bemutatott eljárása. Az állvány megjelenése fa hatását hivatott kelteni, érdekesség, hogy a grafikán szerepl deszka száliránya megegyezik a palást hullámirányával. Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. Valdor kacsapecsenye csomagolása 

Az egész kacsa (2400 g) csomagolásához ragasztott önzáró fenékszerkezet és akasztott bedugónyelves zárású, teljes felületén dekoratív, „étvágygerjeszt”, termékcsaládra utaló grafikával nyomtatott kartondoboz készült. A 480 g-os kacsamellfiléé doboz speciális, ovális alakú, ragasztott önzáró fenékszerkezet, akasztófüles zárású kartondoboz, a termékcsaládba teljesen illeszked grafikával. Mindkét fogyasztói csomagolásforma esetében a terméket tanúsított minség süttasak-


ba csomagolják, amely közvetlenül süttálra helyezhet. A pályázó a nevezéshez több csomagolási öszszetev minségjellemzinek dokumentációját is csatolta. Mosonpack Kft. Audi részegység szállítási csomagolása

Az Audi alkatrész egy és több (7) darabos szállítási csomagolására olyan megoldást kellett kialakítani, amelynél a termék felülete nem érintkezik sem egymással (a többdarabos kivitel esetében), sem pedig a csomagolás felületével. További követelmény a csomagolás egyszer, lehetleg segédeszköz nélküli összeállíthatósága, az anyagtakarékosság és az egyanyagúság volt.

A merevfalú doboz régrl ismert csomagolóeszköz forma, amely most a különleges, magas minségi igényt megkövetel alkalmazásokhoz korszersített technológiát alkalmazva az exkluzív csomagolást igényl mszaki cikkek, kozmetikumok és édességek egyre kedveltebb csomagolóeszköze. A csomagolóeszköz további különlegessége a mobileszköz segítségével internet útján nyerhet – jelen esetben reklámot tartalmazó – információ. Sz. Variáns Kft. Cinq Filles Budapest – ajándékcsomagolás kollekció

A nevezés lényegi része a betétszerkezet, amelynek minden eleme hullámpapírlemezbl készült, részei az elválasztó lapok, valamint ezek tartóelválasztó szerkezete. A konstrukció a kiinduló feltételeknek teljességgel megfelel. A betétszerkezet a küls csomagolásra használt tet-, fenéklapolt dobozzal együtt a szállítási próbák szerint kifogástalan védelmet ad. STORA Enso Packaging Kft. Karóra díszdoboza

A kétrészes, merev falú doboz 1,5 mm vastag papírlemezbl készült. A két dobozrész hajlítási éleit a vastag anyagban ún. V-vágással, speciális gép segítségével alakították ki. A doboztesteket a négy él találkozásánál termoszalag segítségével egyesítették, amit kasírozással takartak el. A doboz mindkét része kívül-belül kasírozott. Bels felülete – a beküldött mintán – egyszín fekete, a küls felülete pedig több színnel nyomtatott, matt fóliával bevont és formalakkozott is.

A Cinq Filles Budapestt kollekció a különféle magyar gyártású kézmves termékek, így pl. gyertya, szappan, jegyzetfüzet, képeslap, valamint édességek exkluzív ajándékcsomagolásban. Az iparmvész által tervezett csomagolóeszközök kétrészes, merev falú dobozok, amelyek szerkezeti részei papírlemezbl készülnek és ofszeteljárással nyomtatott mázolatlan papírral kívül-belül kasírozott formában. A dobozok fontos eleme a szaténszalagos masni díszítés. A dobozok alapszíne és a hozzá kapcsolódó szalag remek színösszhangban van. A csomagolóeszközön belül az egy, illetve többféle termék a doboz bels színéhez igazodó szín papírból burkolatot, esetenként mozgásmentesítést kap.

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

41


Az exkluzív csomagolás Budapest szépségeit, nevezetes helyeit, értékeit sugározza, és maradandó élményt kíván adni a vásárlóknak, amelyet fként a csomagolásra alapozza. Tokaj Kereskedház Zrt. Tokaji Grand Selection díszdobozos csomagolása

A Tokaji Grand Selection díszdoboz ívkasírozott mikrohullámosítású hullámpapírlemezbl készül. A doboz bedugónyelves tet- és hajtogatással önzáró fenékszerkezet. A két üvegpalackot a dobozon belüli egymáshoz ütdéstl felül a homlokoldalról behajtható nyakrögzít, míg alul a frontoldali behajtott ablakelem védi. Az üvegpalackok ún. rajnai típusúak, a címkegrafika a doboz illusztrációját követi, a hátcímke pedig hasznos fogyasztási tanácsokat tartalmaz. A csomagolóeszköz küls felülete matt fóliázott ívvel kasírozott, többszínnyomtatású, formalakkozott és aranyozott. A fehér és sötétkék színekre alapozott grafikával a csomagolás rendkívül elegáns, a prémium kategóriába sorolt termékhez méltó megjelenés.

MAGYAR GR AFIK A KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE Edelmann Hungary Packaging Kft. Belga csokoládé adagolódoboza A mogyorós csokoládészemekhez kialakított elegáns kartondoboz tetszerkezete bedugónyelves. A fenékszerkezet adja a csomagolóeszköz különlegességét, amely egy speciális adagolási és visszazárhatósági mód, és a fenékoldal egyik elemébl alakítottak ki. A dobozt ofszeteljárással több színnel nyomtatták, formalakkozták, majd az ablakkimetszést manyag fóliával fedték le. Vásárlásösztönz a csokiszemeket kiemel UV-lakk, az eloldali fóliaablak és a domborított aranyozás.

42

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

A kezelhetséget a doboz hátoldalán kialakított, behajtható markolónyílás is segíti. CSOMAGOL ÁSI ÉS ANYAGMOZGATÁSI ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI Dunapack Kft. Nyíregyháza HYBY lámpa hullámpapírlemez doboza  Rondo Hullámkartongyártó Kft. Ordna tároló és rendszerez termékcsalád  O-I Magyarország Kft. 380 ml-es HEXAGON üvegpalack 

ÉLELMISZER SZ AKL AP KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI Rondo Hullámkartongyártó Kft. – Intergraf Digiflex Kft. Szamos Marcipán display állványa  Sz. Variáns Kft. Tokaji aszú díszdoboza  Dunapack Kft. – Intergraf Digiflex Kft. Danone Danette Mousse gyjttálca 

GS1 MAGYARORSZ ÁG NONPROFIT ZRT. KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE Rollbox Trade Kft. Sütfólia kartondobozos és rollbox® rendszer fogyasztói csomagolása

A doboz a szokásos ragasztógépeken ragasztható, laposan kiterített állapotban költség- és helytakarékosan szállítható a töltés helyére.


MAGYAR MANYAGIPARI SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

PACKMARKET PORTÁL KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Greiner Packaging Kft. CHARME jégkrémcsalád manyag dobozai

MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGE KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

TR ADE MAGA ZIN KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Green Packaging Kft. XBody izomstimulátor fitneszgép export szállítási csomagolása

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI Adu-Alba Kft. – Logisztikai manyag tálca KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Újratölthet elemek kartondoboza

 

NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI GE Hungary Kft. Megalight Ultra autólámpa csomagolása  Dunapack Kft. Nyíregyháza Gyümölcslé aszeptikus csomagolókonténere  Edelmann Hungary Packaging Kft. CEBOX bélelt dobozok  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. OTC készítmények megújult csomagolásarculata 

Gyógyf Kft. – Digitart Kft. – ChemiPack Bt. Boszy tea termékcsalád szivarfilteres fogyasztói csomagolása

STI Petfi Nyomda Kft. – IS Innovative Solutions Kft. Törley pezsg promóciós csomagolása  STI Petfi Nyomda Kft. DUREX Mutual pleasure display óvszereknek  Dunapack Kft. – Intergraf Digiflex Kft. Danone Disney Avengers gyjttálca  KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Szamos-Disney figurák kínálódoboza 

TR ANSPACK SZ AKL AP KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI Adu-Alba Kft. Kompakt szállítási csomagolás  STI Petfi Nyomda Kft. – McMix doboz  PACCOR Hungary Kft. 1000 ml-es manyag flakonok 

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Marzek Kner Packaging Kft. Mozart pezsgs dobozcsalád

Bulyáki József pálinkafz mester Belfegor pálinkák csomagolása  STORK Élelmiszer Manufaktúra Kft. Méhes mézes szörpcsalád csomagolása  Gabriel Bonbon Kft. Sisi termékcsalád fogyasztói csomagolása

ÖKO-PANNON NONPROFIT KFT. KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

ZÖLD IPAR MAGA ZIN KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

Dunapack Kft. – Intergraf Digiflex Kft. Danone Activia gyjttálcái  Dunapack Kft. Nyíregyháza Lapraszerelt bútorok dobozcsaládja

NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARI SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE 

PACK AGING SZ AKL AP KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE Marzek Kner Packaging Kft. Belga csokoládé dobozcsaládja

KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Szalvétaadagoló és eveszköz-kínáló pultdisplay

OKLEVÉLLEL ELISMERT NEVEZÉS Dunapack Kft. Nyíregyháza Poharas tejtermék univerzális tálcája

A fotókat a Paqart Design Kft. készítette. Gratulálunk a nyerteseknek! M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

43


Csapat

Kapcsolat Siker

! k ü j szön

Az Ön választott papírspecialistája. Lendülettel és szaktudással ügyfeleinkért. Europapier Budapest Kft.

Központi iroda és raktár: 1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park DC3 épület Cash & Carry áruház: 1139 Budapest, Lomb u. 31/b Központi telefon: +36 1 371 7900 | Zöld szám: +36 80 372 747 e-mail: office@europapier-budapest.hu | rendelésfelvétel: rendeles@europapier-budapest.hu

www.europapier.hu


Termék,

amit – remélem – öröm kézbe venni. Informatív ÉS esztétikai élmény. Nagy gonddal készült és nem csak a mának, de az utókornak is szól. Mert a papíron rzött dokumentumok évszázadok múltán is minden technikai eszköz nélkül saját érzékszerveinkkel is hozzáférhetek maradnak, olvashatóak lesznek. Szemben a digitális állományokkal, az írott szöveget nyom nélkül manipulálni sem lehet. Anyaga újrahasznosítható, maradandó, és a fenntartható erdgazdálkodáson keresztül hozzájárul, hogy élhet környezet maradjon utódainkra is. Termék, ami az utóbbi években látszólag feleslegessé vált, hisz például a legutóbbi hazai szakkiállítás szervezinek már nem volt rá gondjuk. Milyen esemény az, amelynek tárgya a nyomtatás, és nincs szervesen

hozzá kapcsolódó nyomtatott Mert a PPDexpo egyfajta kítermék? Beülünk-e olyan étte- sérlet is. Annak kísérlete, hogy rembe, ahol nem fontos, hogy maradjon olyan fórum, ahol a só, bors, fogvájó legyen az asz- „Print & Packaging” szakmák kötetlenül, kényszermosolyok néltalon és szalvéta sincs? A print iparágak – ideértve a kül is találkozhatnak. Mert valanyomattal ellátott csomagoló- mit újraépíteni nem csak anyagokat is – hazai szakmai ki- nehezebb, de az elmúlóból az állításainak múltja rövid, a jöv- idtálló részeket kimenteni, bárje bizonytalan. A PPDexpo mennyire is jó lenne, mégse mindenképp fontos állomása – mindig sikerül. és talán fordulópontja is ennek a Kísérlet. Azt az egyre ersöd folyamatnak. Nem lehet, hogy globális trendet próbáljuk a haerrl ne maradjon fenn nyomta- zai viszonyokra átültetni, hogy tott formában is olyan doku- a regionális szakmai kiállítások mentáció, amely örökre rögzíti, a szakmai szervezetek és szakkik álltak mellé, kik voltak része- sajtók által szervezett nagy, sei és kik vállalták a kockázatát több szakterületet átfogó progennek a kísérletnek. ramok részeként valósulnak meg. Ez a tendencia is, mint annyi más, az USA-ból indult (a GASC és a Print Chicago, GraphExpo stb.) de Európában is számtalan példát találunk (FESPA, IFRAexpo, Sicpa/LabelExpo stb.). Ezek mindegyike egy-egy szakmai szervezet, szövetség rendezvénye és egyúttal egy-egy szakmai ág legnagyobb eseményei! (Az itt felsorolt példák mind globálisak, hisz a szervezetek is nemzetköziek, de ugyanez a helyzet az országos szervezetekkel is. DFTA Fachtagung, Zellcheming Expo stb.) A kiállítás sokba kerül. Ez általában jogos észrevétele a kiállítóknak, de az a sajátos helyzet PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

1

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

D011

Nyomtatott kiállítási katalógus…


állt el, hogy ez most a szervezkre is igaz. Talán soha meg nem térül rengeteg munka és hatalmas energia kellett ahhoz, hogy a PPDexpo ne csak egy ötlet legyen. Az eredeti elképzelés, hogy a piaci árak alatti, már-már irreálisan alacsony részvételi költségek – az esélyegyenlség jegyében – mindenki számára lehetvé teszik a részvételt. Nos, ez a „kísérlet” nem hozta a várt eredményt. Nem szervezi, hanem szakmai szempontból érthetetlen a nyomdák teljes bezárkózása és a papírkereskedk közönye. Régen volt 1981, mikor Sándor Pál filmjében Garas és Kern énekelték: „Egyedül nem megy”! Ma a dal arról szól: Csak egyedül! De valóban üdvözít „a magam rendezvényén én vagyok a kakas” mentalitás? És ha ma igen, akkor így lesz ez holnap, netán holnapután is? A kiállítói lista mutatja, kik gondolják másképp. Ahogy fentebb megfogalmazódik, ez kordokumentum. Elég nagy példányszámban készült ahhoz, hogy bizton állítsuk: rengeteg helyre, gyjteményekbe, majdani archívumokba fog elkerülni. A kötelespéldányok is bekerülnek a rendszerbe, hogy majd az utókor szakmatörténé-

2

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

GI

@E

K

G8 :B 8> @

szei forrásértéknek, kordokumentumnak tekinthessék. Reméljük, és nagyon-nagyon kívánjuk, hogy a most kiállítóknak majdan legyenek 50, 100 vagy még több éves céges ünnepségeik. És ahogy ez most is történik, a PÁR GONDOLAT cég múltját bemutató prezentá- AZ ELZMÉNYEKRL ciókhoz, házi kiállításokhoz a megbízható forrás a korabeli „Kezdetben vala” dokumentumokban található. a tavaszi BNV. Május közepén, a A PPDexpo katalógus bizton hiánygazdálkodás közepette 10 ilyenné válik! napra „Megnyitotta kapuit a beruházási javak szakvására”. Az eredetileg a mezgazdasági vásárokhoz épült istállóépület – a hajdani F2 pavilon – egyik szárnyában felvonultak a nyomdaipari kiállítók is. Nem voltak sokan, hisz a gépbeszerzések, néhány speciális esetet leszámítva, a Technoimpexszel kialakított kapcsolatoktól függtek, az tollukat pedig a Momsengasséról vezették, így ezen az érdekkörön kívüli cégeknek semmi értelme nem volt megjelenni. A szükséges segédanyagok esetében „merben más” volt a

E>


helyzet, mert ott a „nyomdagrafika” volt az egyébként azonos beszerzési lánc magyar hangja. De ezzel együtt mindig volt 6-8 (!) kiállító! Aki pedig szakmai kiállítást akart nézni, az elmehetett Brnóba vagy Zágrábba (akkor még a félig nyugat Jugoszlávia), esetleg Poznanba. Aztán eljött a Peresztrojka, és a világútlevél a devizakeretekkel, és vele párhuzamosan a nyomdaipari vállalkozások aranykorának a nyitánya. Egyszerre sokan lettek kíváncsiak az igazi szakmai kiállításokra is. Drupa, Ipex, TPG, GEC idején nyomdászokkal teltek meg a düsseldorfi, londoni, párizsi, milánói gépek. És Ferihegyen a tranzitváró. És volt fül, ami kihallotta a tranzitban zajló beszélgetésekbl az igényt: miért nincs nekünk is saját szakkiállításunk? Legalább egy „kicsi, savanyú, de a miénk”. És ln! 1989-ben már volt tágas, kulturált körülményeket biztosító sportcsarnokunk, ahol – akkor még nem így hívtuk, de – európai körülmények között sikerült egy valódi szakmai dzsembörinek is beill kiállítást rendezni. Úgy hívták, hogy Hungaroprint! (Erre idzítve jelent meg laptársunk, a Print & Publishing els száma is, így k jövre 25 évesek lesznek, amihez ezúton is gratulálunk!) Rá egy évre aztán lett Hungaroprint II., III., de negyedik már nem, mert nagyobb erk úgy akarták, legyen inkább helyette Printexpo a Hungexpo területén. És sorsa innentl összefonódott a Budatranspackkal, ami kezdetektl a Hungexpo kiállítása volt. Mindez ma már történelem, és az éremnek csak az egyik oldala. A másik oldal, és mivel az éremnek is van el- és hátoldala, hát akkor az eloldal, a nyomdai

technológiáknak az elmúlt 25- naponta alkalmazva el tudjuk-e 30 évben végbement teljes át- képzelni, hogy egy 100 négyalakulása. Mert való igaz, hogy zetméternél is nagyobb kiállítási a nyolcvanas évek eltt elvétve stand kelljen hozzá, hogy ezt a lehetséget bemutassa? jutottak ki honfitársaink a nagy Szóval a technológia látvákülföldi kiállításokra, de ezzel nem vesztettek olyan sokat. nyos fejldése a szakmai kiállítások szervezinek is aranykort je1972, a Hell (ki emlékszik még rá?) els szkennerének megjele- lentett. Jelentett! Múlt idben. nése óta a technológiáink töb- Amit pár éve, esetleg egy-két bet változtak, mint eltte 500 év évtizede nagy, látványos standokon lehetett, kellett bemutatalatt. És hasonló a folyamat a csomagolóanyagokat gyártók- ni, az a mai kiállításokon elfér nál, csomagolási technológiák- pár négyzetméteren. Ami pedig kal is. Egyes technológiák akár „nem gép”, az korábban is kevéskét kiállítási idpont között is tel- bé a látványról, sokkal inkább a jesen megújultak. Az 1995-ös személyes kontaktusról szólt. És így jutunk vissza a fentebb leírt drupán még egymás mellett voltak a hagyományos reproka- gondolathoz, hogy miért is kezmerák és az els digitális ún. ka- deményezte egyesületünk a merahátlapok! Akkor robbant PPDexpo és a PPFest életre hívábe az Indigo (még nem HP Indi- sát és miért csatlakoztak hozzá go) az els valódi digitális nyo- szinte els szóra a szakmai szermógépekkel. Költséges beruhá- vezetek. zási koncepció volt a „kép-szöveg A kiállítások aranykora – legintegráció”. A wordöt, PDFCrea- alábbis a mi szakmáinkban – letort vagy pláne a PhotoShopot zárult. Az aranykor persze utóPPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

3


kozn ta l á l

ak!

apok! N má k i k r a a z s p ag-i Ahol lóany o g a som a- és C d m o Ny

-21. ber 19 m e v 3. no st, 201 e p a d k, Bu o. h u csarno w w.ppdexp Syma w

lag válik azzá, mikor már látjuk, hogy mennyivel jobb volt, mint eltte, de annál azért sokkal jobb volt, mint ami most van. De ez csak a kiállításszervezkre igaz. A szakmai eseményekre továbbra is megvan az igény, csak más, sokkal szerényebb keretek között. A nagy, látványos kiállítások egyre többe kerülnek, mert azért még vannak olyan gépek és technológiák, amik nem mutathatóak be tabletop módon. Mivel a globalizált világban a távoli utazás is egyre inkább rutin és nem kaland, ezért ezek a nagy szakmai bemutatók is koncentrálódnak. Úgy tnik, marad a drupa, és kisgömböc módon egyre többet integrál magába. Mellette változatlanul életképesek az egy-egy specifikus szakterületet kiszolgáló kontinentális vagy globális kiállítások is. A meghatározó gépgyártók (esetleg -kereskedk) Open house rendezvényei, amik már szintén nem csak arról szólnak, hogy nyissuk ki a bemutatóterem ajtaját. És mindezek mellett, és az internet ellenében is, éledeznek azok a regionális szakmai találkozók, ahol nem feltét-

4

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

len a „legutolsó párizsi divat” a téma, hanem a helyi adottságok és aktuális körülmények szerinti lehetségek feltárása. És természetesen a megoldások keresése. A megoldás pedig az üzleti kapcsolatok létrehozása, fenntartása, optimális esetben a fejlesztése, ami nem lehetséges személyes részvétel és face-to-face kapcsolatok nélkül. Ezt kívánja szolgálni a PPDexpo, a fesztiválprogramok, és ehhez járul hozzá a nyomtatott kiállítási katalógus is. Nem tudni, a mai válságos idkben milyen a cipje a suszternak, de a mi katalógusunk gondos szakmai munka eredménye. Tisztelet és köszönet a kiállítóknak a tartalomért, a szerkesztknek és a nyomdának a kivitelezésért. Használják, és rizzék meg! AZ ELVI KÉRDÉSEK MELLETT KICSIT KONKRÉTABBAN A PPDEXPO 2013-RÓL A PPDexpo kiállítói listája beszédes – vagy inkább fecseg. Mást mond a szakmabelieknek, mást a küls szemlélnek és megint mást a „bennfenteseknek”.

A szakmabeliek azt látják, hogy a kiállítói összetétel vonzó, várhatóan sok gép, berendezés lesz bemutatva, tehát látványos is lesz. Ugyanakkor a „klasszikus kiállító cégek”, azaz az iparág beszállítói adják a kiállítók zömét. Nem hozza vissza a hajdani kiállítások sokszínségét, hisz hiányoznak pl. a nyomdák, a papirososok, viszont új reményt ébreszt a szaksajtó érdekeken felülemelked összefogása. A küls szemlél a számokat is nézi. Hetvenkilenc kiállító, 1131 m2 nettó beépített kiállítói stand, amihez több mint nettó 160 m2 egyéb beépített nettó kiállítói terület csatlakozik. Ez több mint az elmúlt évek hazai szakkiállításainak számai. Egy új, induló eseménytl nagyon szép eredmény. A kiállítói katalógust lapozva pedig a legnagyobb márkákkal találkozik, ami szintén pozitív benyomást kelt. A bennfentesek pedig zavarban vannak! Mindezeket az eredményeket természetesen látják, számukra is nagy öröm, de k látják a hátteret is. Hallgatták, olvasták a jól-rosszul eladott indokokat a távolmaradóktól, hogy természetesen legközelebb igen, de pont most miért nem. Higgyünk „a következ PPDexpón már természetesen…” ígéreteknek és bízzunk abban, hogy lesz legközelebb! Hogy a gazdasági környezet arra lehetséget ad és a szervezkben is marad annyi kitartás, lelkesedés, hogy legyen folytatás! Pesti Sándor A PPDexpo szervez koordinátora


› A000 ›

A000

kkiállítói iállító iállí á lí ói regiszter re egiszte egiszter gi er

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

5


D011

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület

a szakterületünkön tevékenyked mérnökök, közgazdászok, ill. technikusok körébl kerül ki.

A L A P Í T VA : 19 4 9

A P N YM E C É L J A

A Papír- és Nyomdaipari Mszaki Egyesület (PNYME) a papírés a nyomdaipar, a könyv- és lapkiadás, a restaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, ill. tanulók, nyugdíjasok stb., valamint az ilyen profillal mköd vállalkozások önkéntes társulása. Az egyesület minden olyan belépni szándékozó részére nyitott, aki egyetért céljaival és elfogadja alapszabályát. A P N YM E TAG J A I

C10

Egyéni tagságunk 62%-a felsfokú, további 5%-a technikusi végzettség, legnagyobbrészt

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

digitális kötészeti megoldások

Szolgáltató Bt. www.adrimex.hu

Szakterületein a tudományos és technikai haladás elsegítése társadalmi eszközökkel, a tagság ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének állandó bvítése. SZ A K M A I T E V É K E N YS ÉG E

Eladásokat, klubnapokat, vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat szervez; szakfolyóiratokat és egyéb kiadványokat, oktatási segédleteket szerkeszt és ad ki; szakmai továbbképzéseket, tréningeket szervez és a szakterületét érint állami oktatást segíti, eladókkal és más módon;

Az 1992-ben alakult Adrimex komplett kötészeti megoldásokat ajánl egyedi és hagyományos könyvek, fotóalbumok, prémium panoráma fotókönyvek gyors és egyszer gyártásához. Berendezéseink százait alkalmazzák hazánkban digitális nyomdák, könyvkiadók, kötészetek, másolószolgálatok, iskolák, intézmények, fotóstúdiók. Partnereink:

Punching & Binding System SINCE 1976

6

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, ill. felkérésekre véleményez; tudományos, mszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat hirdet, jutalmakat tz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz; különböz kitüntetések adományozására javaslatot tesz; a szakmai hagyományokat ápolja. Az Egyesület szakmai folyóiratai:

www.mgonline.hu

A PPFest és a PPDexpo koordinátora és szervezje, a szakmai összefogás pillére. www.pnyme.hu

Eladási program: finn Fastbind (keményborítókészítk, könyvkötk, bígelk, fotókönyvkészítk), német Planax (könyvkötk), olasz Tosingraf (laminálók), német EBA (papírvágók, iratmegsemmisítk), svéd Rapid (blokk- és irkatzk), svéd Plockmatic (összehordók), koreai SPC (papírfúrók, spirálozók), német Hefter (levélhajtogatók), francia Onglématic (regiszterkivágók).


AMCO Csomagolástechnikai Kft. www.amcokft.com Több mint 20 éve az Ön partnere a csomagolásban! Csomagológépek és csomagolóanyagok széles választéka nyomdák, logisztikai központok, gyjt és fogyasztói csomagolást végz vállalatok számára. Csomagol vagy csomagolástechnikai kérdései vannak? Igényelje díjmentes csomagolástechnikai konzultációnkat!

B01

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET! 

Képviselt márkák:

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

7

B03

skin és bliszter csomagolás vákuumcsomagolás  tálcás ételcsomagolás  formázó-tölt-zárógépek  fogófül felhordó berendezések  térkitöltés Szolgáltatásaink:  Csomagolástechnikai szaktanácsadás  Csomagológépek bérbeadása  Csomagolástechnikai szakszerviz 

Idszakos munkái vannak? Béreljen csomagológépet! Üzemi körülmények között szeretné kipróbálni a kiválasztott csomagológépet? Vegye igénybe tesztlehetségünket! Használt csomagológépét szeretné értékesíteni? Mszaki állapotfelmérést követen, egyedi megállapodás szerint lehetség van bizományosi értékesítésre. Vegye fel velünk a kapcsolatot: 06 1 204 4368 / Mszaki vezet Csomagolástechnikai megoldások:  zsugorfóliázás  fóliahegesztés  kartondobozzárás  ragasztószalag adagolás  pántolás  nyújthatófóliás egységrakomány rögzítés (raklap fóliázás)  burkoló fóliázás  bandázsolás

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.adualba.hu

Raklapgyártás Sokéves tapasztalattal gyártunk multinacionális partnereink részére egyedi méret raklapokat, ládákat nyárból, fenybl. Speciális tengerálló csomagolásunk ellenáll a nedvesség, a penész és a korrózió hatásainak. Biztosítja, hogy a csomagolt termék sérülésmentesen érkezzen meg a célállomásra, igény szerint légi és közúti szállításra alkalmas kivitelben. Vákuumformázott logisztikai tálcákat, raklapokat állítunk el, PS, PS-ESD ABS, ABS+TPU, PVC, PET, PE-HD, PP, PMMA alapanyagú fóliákból és lemezekbl vákuumformázással. 1500 × 1500 mm méretig, tizedmilliméteres vastagságtól 10 mm-es vastagságig és 650 mm mélységig.


C09

› www.amsy-jelolestechnika.hu

Vállalkozásunk húsz éve kizárólagos hazai forgalmazója a világ legnagyobb jelöléstechnikai gyártójának, az amerikai VIDEOJET cég készülékeinek, az ipari kis-, nagykarakteres-, grafikus tintasugaras feliratozóknak, fólia-felülnyomtatóknak, adatcímkézknek.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

D012

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

AMSY Jelöléstechnika Kft.

www. interpack.com

8

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Ez a tevékenység a készülékek eladását, üzembe állítását, karbantartását, javítását, továbbá kizárólag eredeti alkatrészekkel, kellékanyagokkal történ ellátását jelenti. A jelzett idszakban a jelölés óriásit fejldött, a kezdeti egy-két soros gyártási, felhasználhatósági id, adagszám gyakran soksoros szöveggé bvült, és emblémával, gépi olvasású kóddal egészült ki. A készülékek – akár saját fejlesztés – szoftver segítségével kapcsolódhatnak csomagoló- és gyártógépekhez, kamerához, termelési hálózathoz, és ezzel akár minden egyes termékre valós idej, egyedi felirat vagy komplett címke kerülhet.

Termékkínálatunk a nyomdaiparokban is használt készülékekkel, gépekkel is bvült. Ilyen lehet a különböz nagyvolumen munkákhoz is alkalmas grafikus tintasugaras nyomtatóval is rendelkez jelölési munkahely lapformájú termékek felülnyomtatására, címkézésére. Külön is kínáljuk az amerikai Streamfeeder cég kiváló lapadagolóit, a holland BandAll övez gépeit, és a szintén amerikai Primera cég kis- és közepes sorozatú színes öntapadó címkék nyomtatására szolgáló komplett digitális nyomtató gépeit.

A csomagolóipar világvására, az interpack 2014. május 8–14. között várja a szakmai látogatókat Düsseldorfban. Az interpack, méreténél fogva, lenygöz választékot és nemzetközi kitekintést kínál. A várhatóan mind az öt földrészrl érkez mintegy 170 000 szakmai látogatóval és 60 ország 2700 kiállítójával a háromévente rendezett interpack egyértelmen a világ csomagolóiparának központi seregszemléje.

Az interpack kínálata a jól bevált csoportosítást követi:  süt- és édesipari gépek és berendezések,  csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolóanyag-gyártás,

csomagolóipari gépek és berendezések: az italok és az élelmiszeripar, a kozmetika- és a gyógyszeripar, valamint a fogyasztási és az ipari termékek számára. Az interpack keretében számtalan szakmai fórum, workshop, konferencia kerül megrendezésre. Naprakész információkért keresse fel honlapunkat! Az interpack hivatalos magyarországi képviselje a BD-Expo Kft. www.bdexpo.hu/interpack


CNI Kft. www.cni.hu A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Termékek Kereskedelme és Szolgáltató Kft. 2006-ban alakult Tiszaújvárosban. F tevékenységi köre a nyomdaipari festékek és hígítók gyártása és forgalmazása. Elssorban oldószeres és vizes bázisú festékek színre keverése a jellemz, de termékpalettáján megtalálhatóak a fémdekorációs, az ofszet- és UV-festékek, melyek keverését a cég igény szerint végzi. A nyomdaipari hígítók gyártása tiszta alapanyagokból, fként víztelen szeszbl törté-

További információkat az érdekldk a www.cni.hu oldalon találnak. PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

9

E14

Szolgáltatásai közül a szódabikarbónás raszterhenger-tisztítás, illetve a megrendelk receptúrája szerinti bérgyártások emelhetk ki. A cég szorosan együttmködik a cseh és a szlovák CNI-vel, ahol összesen 100 nyomdaipari szakember dolgozik és cserél tapasztalatot a forgalmazott termékekrl, amelyek beszerzését a cég vezetése közösen végzi. Beszállítóink technikusaival is szoros kapcsolatot ápolunk, és gyakran látogatjuk együtt a magyar nyomdákat. A magyarországi forgalom mellé társul a testvérvállalatok kiszolgálása is, de emellett egyre n az exportforgalom Ukrajna, Románia és Szerbia felé is.

nik, de jelents mennyiség lassító, gyorsító gyártására és értékesítésére is sor kerül. A nyomdaipari hígítók mellett ipari hígítók, mosó- és tisztítófolyadékok, szélvédmosó folyadékok gyártása, valamint IPA, aceton forgalmazása is a cég tevékenységi körébe tartozik. A lakossági hígítók gyártásával és forgalmazásával az utóbbi években bvült a cég profilja. A CNI Kft. többféle nyomdaés csomagolóipari terméket forgalmaz, mint például hideg és meleg prégelfóliák, törlkendk, klisék. Legújabb termékei közé a TTR szalagok, a nyomtatott és nyomatlan etikett címkék tartoznak, kiegészülve az ezek nyomtatására szolgáló nyomtatógépek forgalmazásával, azok alkatrészellátásával és teljes kör szervizelésével.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Fbb beszállítóink:

C14

Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária és Horvátország legnagyobb nyomdaipari gumihenger beszállítója.

Leányvállalatok: BETA-ROLL s.r.l. RO-535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 41., tel.: +40 266/218-125, fax: +40 266 217 625, e-mail: beta-roll@beta-roll.ro,

www.beta-roll.hu

ROLL-GUM PROD Srl. Cluj Napoca Adresa: str. Orăştiei nr.10., hala roşie, tel.: 0364804 791, mobil: 0720600 760, nfax: 0364-804 790, e-mail: office@rollgum.ro BETA-ROLL d.o.o. SRB-21000 Novi Sad, Industrijska 3., tel.: +381 21/489-2800, fax: +381 21/489-2805, e-mail: beta-roll@beta-roll.rs BETA-ROLL d.o.o. Andrije Žaje 10 10 000 Zagreb, Tel: 01 6528 700, Fax: 01 6528 641, info@beta-roll.hr

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Hengergumizó Zrt.

Termékválasztékában az iparág valamennyi gumizott hengere szerepel. Csererendszerben értékesít Heidelberg, manroland, KBA és Adast hengergarnitúrákat magyarországi, romániai és szerbiai termelüzemeibl. Nyomda- és csomagolóanyag-ipari partnerei részére hengerápoló szereket, lemosó szereket, hígítókat és felületnemesítéshez kapcsolódó termékeket forgalmaz, mint festékek, lakkok, nyomókendk, teljes technológiai támogatással.


C13

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

E07

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.globeweb.hu

COPY-X Kft.

Cégünk digitális és ofszet nyomdák részére lamináló-, fóliázógépeket és az ehhez tartozó fogyóanyagokat szállítja. F beszállítóink a GMP és a KOMFI. Kiegészít kötészeti gépek forgalmazását is elkezdtük: hajtogatógépek, kötegvágók, kártyavágók. Új termékeink közé tartoznak az Audley digitális aranyozógépei, melyek klisékészítés nélkül dolgoznak. Textilnyomtatókat forgalmazunk a D.gen cégtl, melyek közvetlen vagy transzfereljárással használhatóak. Meghatározó termékkörünkké ntte ki magát a Bordeaux inkjet festék termékcsalád, melyek a legmagasabb minségi követelményeknek is eleget téve, olcsó alternatívát biztosítanak a gyári festékekkel szemben.

Kizárólagos magyarországi képviselet:

Szakképzett munkatársaink professzionális gépeinkhez technológiai és szaktanácsadással, pályázati és finanszírozási segítségnyújtással állnak ügyfeleink rendelkezésére. Számunkra a legnagyobb elismerés vevink elégedettsége.

Kis- és nagy nyomdai vállalkozások egyaránt megelégedéssel méltatják munkánkat, mert mi nem csupán berendezéseket értékesítünk, hanem teljes kör megoldásokat nyújtunk. Forgalmazott márkák:

www.copyx.hu

1991-ben alapított cégünk száz százalékban magyar tulajdonban lév vállalkozás, a Duplo, az EP és a GUK magyarországi disztribútora. Termékeink: irkakészít rendszerek, irkakészítk, összehordó tornyok, digitális gyorsmásolók, hajtogatógépek, könyvkötk, szegélyvágók, élvágók, bígelk, UV-lakkozók, beviteli és kirakó eszközök, egyéb berendezések, kellékek, alkatrészek, új és használt berendezések

10

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

A COPY-X Kft. célja A postpressben tapasztalható széles kör vevi igények kielégítése. Szakmai tevékenység Büszkék vagyunk arra, hogy olyan márkákat képviselhetünk, amelyek a folyamatos visszacsatolás eredményeképpen berendezéseiket a vevi igényekhez igazítják. Munkatársaink lépést tartanak szakterületük fejldésével, kreativitásukat ügyfeleink problémáinak megoldására fordítják.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 12. I/11. Telefon: 06 32 511 551 Iroda, bemutatóterem, szerviz: 1149 Budapest, Angol u. 34. Telefon: 06 1 696 1306 Mobil: 06 30 938 6747 copyx@copyx.hu


Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség A L A P Í T VA : 19 9 0

www.csaosz.hu

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

11

A13

A jogszabályi kötelezettségek és a szakmai ismeretek átadására tanfolyamokat, workshopokat és konferenciákat szervez. A CSAOSZ célja, hogy a szerteágazó szakterületek együttesét jelent csomagolóipar, ezen belül is elssorban tagvállalatai, érdekeit képviselje, mködési feltételeit javítsa, eredményeit, képességeit pedig mind bel-, mind pedig külföldön népszersítse. A CSAOSZ részt vesz az Európai Aeroszol Szövetség (FEA) és a Csomagolási Világszövetség (WPO) munkájában. A CSAOSZ kiadványa: Magyar Csomagolási Évkönyv. A CSAOSZ szervezi a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt és a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyt.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) elssorban a csomagolószerek és csomagológépek gyártásában, forgalmazásában, felhasználásában – ide értve a csomagolással kapcsolatos tevékenységeket a kutatásfejlesztéstl az értékesítésig – érdekelt vállalkozások által önkéntesen létrehozott szervezet. Feladatkörébe tartozik a szakterület szakmai és gazdasági érdekképviselete a jogalkotó kormányzati szerveknél és más hatóságoknál. Tevékenysége kiterjed a szakterület hazai és nemzetközi fórumokon való képviseletére is. Tagvállalatait információszolgáltatással, üzleti kapcsolatok közvetítésével, kiépítésének elsegítésével támogatja.

C01

A CYEB a kelet-közép-európai térség dinamikusan fejld, mérnöki szemlélet energetikai vállalatcsoportja.

www.cyeb.hu

nöki mérésekre alapozza ajánlatait, mindig fókuszálva a rövid megtérülési idkre. A CYEB csoport szilárd pénzügyi helyzete lehetvé teszi, hogy ne csak egyösszeg projektek implementálást kínálja ügyfeleinek, hanem akár költségbl fizetend szolgáltatásként is megvalósulhasson az energiamegtakarítás. A CYEB csoport az energiakereskedelem és energiahatékonyság-javítási megoldások portfólióját tekintve széles kör referenciákkal rendelkezik a nyomda és papíripari szegmensben is. Kiemelt referenciáink egyebek közt: Állami Nyomda, ICO, Marzek Kner, Pátria Nyomda, Prime Rate, STI Petfi Nyomda.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

CYEB Energiakeresked Kft.

Névválasztása („Cut Your Energy Bill” – csökkentsd az energiaszámlád) híven tükrözi a cég küldetését. A cégcsoporton belül a CYEB Energetikai Megoldások Kft. energiafelhasználást csökkent megoldásokat telepít, a CYEB Energiakeresked Kft. kedvez kondíciójú villamosenergia- és földgáz-szolgáltatást biztosít a CYEB ügyfeleknek, Magyarország teljes területén. A CYEB magyar tulajdonú társaság, melynek saját energetikai vállalatai mködnek Romániában és Szlovákiában is. A hatékony mködést a cégcsoport önálló informatikai vállalata támogatja. A CYEB energetikai auditra, helyszíni adatfelvételre, mér-


A12 www.deutsche-leasing.hu www.sparkassen-leasing.de

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

E11

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Hungaria Zrt.           

DUPRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. www.dupro.hu www.ragibolt.hu

A Dupro Kft. 1996 óta képviseli Magyarországon a Lohmann csoport kétoldalú ragasztószalag divízióját. Cégünk f tevékenysége a Lohmann kétoldalú ragasztószalagok forgalmazása és igény szerinti méretre vágása.

12

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

A Deutsche Leasing Hungaria a bad homburgi székhely, több mint 2200 munkavállalót foglalkoztató, 23 országban jelen lév Deutsche Leasing AG leányvállalata. A Sparkassen csoport tagjaként a Deutsche Leasing egyike a világ legnagyobb és legersebb pénzügyi szolgáltatóinak. A nemzetközi háttér, a szaktudás, valamint a teljes kör ügyfélkiszolgálás biztosítja partnereink részére a vállalkozásuk folyamatos növekedéséhez és sikeréhez szükséges megbízható pénzügyi támogatást. Lízingfinanszírozás terén több mint húszéves tapasztalattal rendelkezünk, így egyénre szabott, innovatív pénzügyi termékeket nyújtunk ügyfeleinknek, hogy els osztályú gépekhez, berendezésekhez juthassanak.

A Lohmann céget 1851-ben alapították, bár a vállalat csak 1929-tl viseli a Lohmann nevet. A ragasztószalag divízión belül a neuwiedi üzemben az oldószeralapú és diszperziós ragasztószalagok gyártása, konfekcionálása zajlik, az altendorfi üzemben a kaucsuk bázisú ragasztószalagok gyártása. Több üzemében stancolt termékek gyártását és a ragasztószalagok konfekcionálását végzik. Budapesti telephelyünkön a legmegfelelbb szalag kiválasztásához mszaki tanácsadással állunk rendelkezésükre. Szalagvágó gépeink segítségével lehetség van arra, hogy egyedi, a szabványtól eltér méretre vágással rugalmasan alkalmazkodjunk vevink különféle kívánságaihoz. A belvárosban található kiskereskedelmi boltunkban

(„RAGIBOLT” 1134 Budapest, Apály u. 2/c) egy- és kétoldalú szalagok széles választékával várjuk. Fbb felhasználási területek:  a nyomdaipar számára ajánljuk kliséragasztóinkat, amelyek fóliás, habalátétes és szövethordozós kivitelben, különféle kiszerelésekben állnak rendelkezésre;  papíripari területre papírhordozós végtelenít szalagokat manuális tekercsváltáshoz;  a csomagolóipar részére kínálunk tasaklezáró szalagokat nyújtott védréteggel, visszanyitható, valamint végleges zárást biztosító változatban. 1188 Budapest, Szövet u. 15. Tel.: 06 1 290 8359 Fax: 06 1 290 8359 info@dupro.hu


D09

közül a budapesti Szily Kálmán Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tótfalusi Kiss Miklós Nyomdaipari Tagozata, az egri IQ-Pont Gimnázium Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola, a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nyomdaipari szaka, valamint a debreceni Könnyipari Szakképz Iskola és Speciális Szakiskola társkiállítóként szerepel a közös standon.

Eurojet Hungária Kft. 1033, Budapest, Szlkert u. 15. Tel: +36 1 373 0930 eurojet@eurojet.hu

H010

Edukáció sziget www.mki.rkk.uni-obuda.hu www.szily.hu www.iqpont.hu www.szentgyorgyi.info www.konnyuipari.hu

A nyomdaipar számára szakembereket képz intézmények nem els alkalommal fognak össze közös vásári jelenlét formájában is. Dr. Horváth Csaba, az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyipari Intézetének igazgatója kezdeményezésére és az intézmény gesztorságával valósult meg a PPDexpo edukáció szigete. Az intézet Nyomda-média és  Papír- és csomagolástechnológiai szakcsoportja mellett a magyar nyomdaipari szakmunkásképzést képvisel szakközépiskolák

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Az Eurojet a reklámipari alapanyagok, eszközök és gépek importre és nagykereskedje. Az Eurojet célkitzése, hogy partnerei aktív közremködésével jól mköd, árbevételt növel és esztétikus reklámeszközökhöz juttassa a hazai vállalkozásokat. Az Eurojet termékválasztéka széles, több mint 1000 féle alapanyag, 50 féle nyomtató és egyéb gép található kínálatunkban.

Forgalmazott termékek:

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

13

www.eurojet.hu

mailag mindig felkészültnek és naprakésznek kell lenned. Mi, itt az Eurojetnél, így közelítjük meg a dolgokat, és ez alapján dolgozunk minden nap.” – Az Eurojet csapata –

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Eurojet Hungária Kft.

Éppen azért, mert a reklámeszközök gyártásához sokféle alapanyagra, festékre és gépre van szükség. A zavartalan elállítás pedig megbízható alapanyagés festékellátást, és nem kevésbé megbízhatóan mköd gépparkot igényel. Mi ezzel járulunk hozzá céged sikeréhez. „Üzleti filozófiánk szerint nálunk Te és vállalkozásod van a középpontban, nem pedig az általunk forgalmazott termékek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindig az adott célnak legjobban megfelel terméket adjuk, a legoptimálisabb áron, legyen szó csak egy alapanyagról vagy egy teljes géppark telepítésérl. Terméket eladni bárki tud. De ahhoz, hogy egy üzleti célkitzés eléréséhez a legmegfelelbb terméket add el, szak-


D07

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Flexo-Line 2001 Kft. www.flexoline.hu

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

C11

Cégünk 1996-tól készít csomagolóanyag-gyártók részére fotopolimer flexó, illetve magasnyomó kliséket.

www.pyroll.hu

14

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Tetszleges lemezvastagságban (1,14–6,0 mm-ig), 2030 × 1270 mm-es méretig, FLINT és DuPont alapanyagra. Vevkörünk a dobozgyártók, címkenyomók, fólianyomdák. Tevékenységi kör  Flexóklisé gyártása eredeti vagy negatív alapján tetszleges lemezvastagsággal (2030 × 1270 mm-ig)  Digitális fotopolimer klisé készítése (1520 × 1060 mm-ig)  Lakkozó lemezek, formalakkozáshoz  Magasnyomó és tamponklisék készítése  Grafikai elkészítés  Filmlevilágítás  Flexó nyomógépek és klisékészít berendezések üzembe helyezése  Elméleti és gyakorlati szaktanácsadás, oktatás és továbbképzés

 Klisé- és flexónyomtatási tesztek számítógépes és méréstechnikai értékelése  Mintakészítés (digitálisan nyomott mintadobozok, digitális stanc)

Társaságunk a finn Ikapaper, majd a Pyroll cégcsoport leányvállalataként kezdte meg mködését Magyarországon. Elsdleges célunk, hogy 40 éves finn papíripari tapasztalatunkat a hazai papír- és kartonpiac igényeihez igazított követelményrendszerre építve olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek partnereink számára hosszú távon kiszámítható, hatékony és rugalmas üzleti kapcsolatokat garantálnak. Szolgáltatásaink: ívre vágás 135–400 g/m2-es kartonokig. Ívméret: 600 × 600–1600 × 2000 mm, flexónyomtatás akár napi 10 tonna felett, 4+0 színben, vízbázisú festékkel, infraszárítóval. Legnagyobb pályaszélesség 1585 mm, tekercstárolás, logisztikai szolgáltatás.

Miért a FLEXO-ROLL? Mert 40 év papíripari tapasztalata áll mögöttünk! Mert mi is tudjuk, hogy a minségben nincsenek kompromisszumok! Mert Budapest déli részén az M0 autópályánál helyezkedünk el, így az ország bármely részére rugalmasan és gyorsan szállítunk! Mert mi nem csak kiszolgálni, hanem megérteni is szeretnénk az Ön igényeit. Azért, hogy a lehet legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek! Mert mi sohasem a legdrágább, hanem a legmegfelelbb megoldást fogjuk Önnek ajánlani! Mert nekünk az Ön elégedettségén túl is van egy célunk. Az, hogy úgy érezze, a legjobb csapatra bízta cége igényeit!

A fólia-, címke- és hullámkarton-nyomtatás terén számos olyan üzemet tudunk megrendelink sorában, akik a hazai és a külföldi piacon is sikereket értek el a csomagolás területén. Széles formátumú digitális nyomdai kapacitásunkkal kiegészülve vállaljuk 1:1-es méret nyomásvázlatok, proofok, nyomtatott mintadobozok készítését. A 2013-as évtl kínálatunkban megtalálhatóak az Eston Chimica vizes bázisú festékei, valamint vizes bázisú és UV-lakkjai.

Kiszámíthatóság, hatékonyság, rugalmasság… FLEXO-ROLL!


www.globemaster.net

Cégünk mintegy kilenc éve a magyar piac kiemelked résztvevje a plasztikkártyagyártás, a grafikai tervezés és a kártyanyomtató-forgalmazás területeken. Az általunk forgalmazott kártyanyomtató készülékekhez megfelel szervizhátteret biztosítunk. Kollégáink folyamatos szakmai képzésben részesülnek, ezzel járulva hozzá a legmagasabb szint, naprakész ügyfélkiszolgálás megvalósításához. HID, FARGO, ZEBRA, OMNIKEY – legnevesebb gyártók hivatalos partnerei vagyunk. Nyomon követjük a plasztikkártyagyártással, kártyanyomtatók fejlesztésével kapcsolatos legújabb eredményeket. Nemzetközi kiállítások rendszeres

D04

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

* Korábban washingtoni nagykövet, ma a Johns Hopkins University (USA) transzatlanti kapcsolatokat kutató központjának igazgatója.

résztveviként, látogatóiként követjük a piac mozgását, ami elengedhetetlen a versenyképességünk fenntartásához és a folyamatos megújuláshoz. A plasztikkártya szerves része életünknek, többségünk tárcájában legalább 5-6 db megtalálható különböz célokat szolgálva, legyen az bankkártya, törzsvásárlói kártya, pontgyjt kártya, klubkártya, tagsági kártya, belépkártya stb. Miért is ne készíthetné el cége saját belépkártyáit, alkalmazottai névjegykártyáit, ügyfélkártyáit, VIP-kártyáit, kedvezmény-belépkártyáit stb. az általunk forgalmazott legmodernebb kártyanyomtatók egyikével?

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

15

B04

Vállalkozásunk gépi berendezések teljes kör vagy részleges fenntartását végzi a megelz karbantartás és zavarelhárítás, az alkatrészgyártás és regenerálás korszer módszereivel a nyomdaiparban, de más iparágakban is. Mi hát a dolgunk a világban? Mindenekeltt, hogy segítsük a hozzánk fordulókat céljaik elérésében. Nem elég ezért megjavítani, ami éppen elromlott, vagy elejét venni a meghibásodásnak. Bár legtöbbször a részproblémával szembesülünk – rossz csapágy, jelfogó stb. –, látnunk kell az

www.frillmetal.hu

egészet is, a javítandó rész funkcióját a gépben, st a teljes termelési folyamatban is. Mert mindig a funkciót kell helyreállítani. Ha nincs cseredarab, akkor hatékony eszközökkel és sok év tapasztalatával készítünk olyant, ami lehet, hogy csupán ideiglenesen, de ellátja az eredeti darab feladatát. Vagy felderítjük azt az üzemállapotot, ahol a károsodott szerkezet még mködik. Ilyen szemlélettel élve szolgáltatásaink sokszor elnyösebbek és gazdaságosabbak a márkaszervizek kínálatánál.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Frill Metál Európa Kft.

„Egy cégnek kell, hogy legyen elképzelése arról, mi dolga a világban. Ennek hiányában csak egy üzleti vállalkozás. S hosszú távon halálra van ítélve.” (Simonyi András*)


E052

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET! K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

E051

www.goodwillint.hu

Grafi ka Kereskedelmi Zrt. www.grafika.hu

16

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

A Goodwill International Kft. 1991 óta van jelen a nyomdaipari piacon, magas minség színmenedzsment-megoldások, nyomdaipari segédanyagok és kötészeti gépek forgalmazásával foglalkozik. Cégünk figyelemmel kíséri a nyomdaiparban végbemen új irányzatokat és fejlesztéseket, így ezek mentén olyan megoldásokat kínál, melyek elsegítik a munkatermelékenység és a minség növelését a nyomdaüzemekben.

Technológiái a nyomdaüzemek nagy részében alkalmazhatók, komplett megoldásokat kínál a nyomatok színhelyességének biztosítására a digitális elkészítéstl a késztermékig. Kínálatunkban szerepelnek az Autobond, Leibinger, Nagel, Pantone, Rilecart, Theimer és X-Rite márkák termékei.

A Grafika Kereskedelmi Zrt. nyomdaipari alap-, kellék- és segédanyagok nagy- és kiskereskedelmi forgalmazásával évtizedek óta a hazai nyomdaipar meghatározó szereplje. Vevink teljes kör kiszolgálására törekszünk mind a formakészítési, nyomtatási és kötészeti területeken, a jól bevált hagyományos módszerek mellett a legújabb technológiákhoz kapcsolódó termékekkel is. Cégünk egyedülállóan széles kínálata az általános termékeken kívül lehetségeket teremt a különleges technológiákat alkalmazó partnereink kiszolgálására is. Célunk, hogy folyamatos fejlesztésekkel, korszer termékekkel, hatékony rendeléskezeléssel, a kiszállítás optimalizálásával, teljes kör mszaki segítségnyújtással tudjunk meg-

felelni partnereink igényeinek, legyen szó a legnagyobb nyomdáktól a kis családi vállalkozásokig.

Chem

ROYAL CARTTON


GS1 Magyarország Nonprofi t Zrt. www.gs1hu.org

A GS1 a globális szabványok, a globális szabványosítás területén mköd, negyven éve alakult, semleges, nonprofit szervezet. A szervezet a világ 111 különböz országának nemzeti tagszervezetei, az ún. GS1 Tagszervezetek hálózatán keresztül mködik.

A GS1 Magyarország a GS1 nemzetközi szervezet kizárólagos magyarországi képviselje, azaz a hazánkban közel harminc éve mköd GS1 Tagszervezet. Napjainkban a GS1 Rendszert világszerte közel kétmillió cég használja a világ 150 országában. Szabványainkat alkalmazza az egészségügy, a szállítás és logisztika, a vámügy, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor is. A felhasználók között egyaránt jelen vannak a multinacionális cégek és a kis- és középvállalatok, a vezet márkák tulajdonosai és az egyéni vállalkozók. A rendszer legismertebb eleme a vonalkódos azonosítás. A vonalkód jelkép nem hiányozhat a termékek csomagolásáról, mert ez teszi lehetvé

az információ automatikus áramlását a bolti pénztáraknál, raktári átvételnél, illetve mindenhol az üzleti folyamatok során. Segíti a nyomon követést és adott esetben a termékvisszahívást. Mindezeken túl a mobilkommunikáció világában a vonalkód kulcsként szolgál mobil eszközök segítségével a kiterjesztett csomagolási információkat tartalmazó adatbázisokhoz, a fogyasztók még szélesebb kör tájékoztatása érdekében. GS1 Magyarország 1139 Budapest, Fáy u. 1/b Tel: 06 1 412 3940 Fax:06 1 412 3949 info@gs1hu.org

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

17

E02

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

C03

A CMC ITALIA új Q-Cover TWO keménytábla-készít

HATÉKONY nyomtatási és feldolgozási RENDSZEREK, olyan NYOMDÁK számára, akiknek fontos, hogy a NYERESÉG ne folyjon el a termelésben.

berendezését mutatja be, amelyet olyan kötészeteknek ajánljuk, akik belépszint kötészeti feladataikra keresnek rendszert és nem ritka az egészen alacsony példányszámú megrendelés. A hullámkarton-feldolgozók figyelmébe ajánljuk a Lamina GL kézi adagolású hajtogató-, ragasztógépét, mellyel fként a kis- és közepes példányszámoknál gyorsíthatják a ragasztási folyamatokat. Kínálatunkban újdonság az Amsky CTcP lemezlevilágító gép, melyrl szívesen adunk tájékoztatást, és igény esetén bemutatót is le tudunk szervezni, illetve tájékozódhat újdonságainkról a flexócímkegyártás területén is.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.grimex.hu

A PPDexpo kiállításon olyan berendezéseket mutatunk be, melyek újdonságot jelentenek a hazai nyomdáknak. Új partnerünk, a Newbind, az Adventure PUR ragasztóköt gépét mutatja be, amely elsként a piacon saját fejlesztés zárt PUR ragasztó rendszerrel dolgozik, ideális rendszer kis példányszámokat feldolgozó kötészeteknek. A Mathias Bäuerle egy Prestige Fold Net 52/6 automata hajtogatógép és egy Bacciottini bígelgép kombinációját mutatja be, és egy különálló gépet is megtekinthetnek, mely akár 7500 ívet dolgoz fel óránként.


E13

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Magyarország Kft.

A Heidelberg csoport világszerte 250 székhelyen mködve nyújt megoldásokat a legkülönfélébb nyomtatási eljárásoktól a továbbfeldolgozási folyamatokig.

www.hu.heidelberg.com A Heidelberg Magyarország Kft. a Heidelberg Osteuropa Vertriebs-GmbH száz százalékos leányvállalataként mködve szolgálja ki a nyomdaipari vállalkozások igényeit, a cég termékskálája a gyártási folyamatok egészére kiterjed.

A Heidelberg Magyarország Kft. úgy követi a vevk egyedi igényeit, hogy modulárisan kiépíthet megoldásokat kínál az elkészítéstl a továbbfeldolgozásig, egy terméktl a teljes munkafolyamatig. Mindezt szakmai tanácsadással és teljes kör szervizszolgáltatással támogatva nyújtjuk ügyfeleinknek, hogy a márkanév iránti bizalmat mindenkor megrizhessék.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

F021

Célunk, hogy minden vevnk saját igényeinek megfelel, testreszabott megoldást kapjon.

Horizon GmbH www.horizon.de

18

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Igazi újdonság a kiállításon a CRF-362 típusú kompakt, gerendabetétes bígel- és hajtogatógép, melynek feldolgozási tartománya egészen a 865 mm hosszú ívekig és magas grammsúlyú papírokig terjed ki. A rendszerhez opcióként a perforáláshoz is megvásárolható tartozék, mely ideális az érzékeny digitális nyomatok kímél feldolgozásához. Az egy munkafolyamatban alkalmazható pozitív vagy negatív bígelés biztonságosan megakadályozza az érzékeny gerincen a festékkitörést. Az AF-406T6A automata hajtogatógép kétszer hat táskával új távlatokat nyit a 40 × 65 cm formátumtartományban, és különösen kedvelt a kicsi és legkisebb hajtások esetén, pl. a gyógyszeriparban is. A fóliakasírozás a robusztus

és könnyen kezelhet Mercury 400 SF gép képviseletében jelentkezik a kiállítás kínálatában. Kis- és közepes példányszámok kiegészít opcióval, egy munkafolyamatban, akár kétoldalasan is feldolgozhatók. A HOF-400 nagy teljesítmény digitális nyomatberakó fej-lábvágó egységgel, valamint gerendabetétes bígelmvel szekvenciálisan nyomtatott anyagot, a bemutatott SPF-200A irkafzvel összekötve, egészen 100 oldalas brosúrákig tud feldolgozni. Az automata egypofás BQ270V-EVA ragasztókötgép a beépített könyvgerincmér állomással példamutató módon termelékeny a közepes és kis példányszámokon túlmenen a különálló, egyes példányok esetében is.


Intergraf Kft. www.intergraf.hu

Intergraf Digi ex Kft. www.digi ex.intergraf.hu

A14

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ăœ NK ET!

Amit kĂ­nĂĄlunk: ď ľ biztonsĂĄgos fĂśldgĂĄzellĂĄtĂĄs ď ľ kedvez tarifĂĄk ď ľ rugalmas szerzdĂŠsi feltĂŠtelek ď ľ korrekt elszĂĄmolĂĄs ď ľ szakĂŠrtelem ď ľ ĂźgyfĂŠlkĂśzpontĂşsĂĄg

C02

www.hungaroenergy.hu

KeressĂŠk fel standunkat!

Az Intergraf Kft. f tevÊkenysÊgei: a spanyol CHIMIGRAF vizes- Ês alkoholbåzisú exó nyomdafestÊkek kizårólagos forgalmazåsa, magyarorszågi festÊkkever ßzem Ês labor, szaktanåcsadås partnereink szåmåra.

›

Partner a fĂśldgĂĄzkiadĂĄsok csĂśkkentĂŠsĂŠben.

Fontosak szĂĄmunkra a vevszĂĄllĂ­tĂł talĂĄlkozĂłk, ezĂŠrt dĂśntĂśttĂźnk Ăşgy, hogy megjelenĂźnk partnereink kiemelt szakmai kiĂĄllĂ­tĂĄsĂĄn.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ăœ NK ET!

Energiakereskedelmi ĂŠs SzolgĂĄltatĂł Kft.

A Hungaro Energy Kft. magyar tulajdonĂş, orszĂĄgos fĂśldgĂĄz-ĂŠrtĂŠkesĂ­tĂŠsi tevĂŠkenysĂŠget folytatĂł fĂśldgĂĄzkeresked cĂŠg. MĂĄsodik ĂŠve a Nyomda- ĂŠs PapĂ­ripari SzĂśvetsĂŠg fĂśldgĂĄzbeszerzĂŠsi tender nyertesekĂŠnt hozzĂĄjĂĄrulunk a csatlakozĂł tagok fĂśldgĂĄzkiadĂĄsainak csĂśkkentĂŠsĂŠhez. 2013. jĂşlius Ăłta CSAOSZ tagok rĂŠszĂŠre is nyĂşjtunk fĂśldgĂĄzszolgĂĄltatĂĄst. Magyar cĂŠgkĂŠnt tĂśrekszĂźnk arra, hogy minĂŠl jobban feltĂĄrjuk a hazai fĂśldgĂĄzfelhasznĂĄlĂł ipari, kereskedelmi cĂŠgek gĂĄzszolgĂĄltatĂĄssal kapcsolatos igĂŠnyeit ĂŠs alternatĂ­vĂĄt nyĂşjtsunk a gĂĄzpiaci szolgĂĄltatĂł vĂĄlasztĂĄsban.

Az Intergraf Digiex Kft. f tevĂŠkenysĂŠgei: professzionĂĄlis graďŹ kai elkĂŠszĂ­tĂŠs ĂŠs szĂ­nmenedzsment, exĂł nyomĂłforma-kĂŠszĂ­tĂŠs digitĂĄlis ĂŠs analĂłg technolĂłgiĂĄval, szĂĄmĂ­tĂłgĂŠpes klisĂŠmontĂ­rozĂĄs, kĂśpenyezĂŠs, exĂł graďŹ kai tervezĂŠs.

ƒŠ‹Â?‹‰”ƒˆ ‹Â?‹‰”ƒˆ Â?‹‰”ƒˆ ‰” •’ƒÂ?›‘Žƪ‡š •’ƒÂ? ‘Žƪ‡š× ‘ŽĆŞ ‘Žƪ‡š ƪ‡š× š× Ă—ÂˆÂ‡Â•Â–ÂąÂ?‡Â? ˆ‡• ÂˆÂ‡Â•Â–ÂąÂ?‡Â? ˆ‡ ‡‡•–¹Â?‡Â? •–¹Â?‡Â? IInterg •–¹Â?‡ Intergra ntergraf ergr erg rg f Kf Kft. t. Â?Â‹ÂœÂžÂ”Ă—ÂŽÂƒÂ‰Â‘Â• ÂžÂ”Ă—ÂŽÂƒÂ‰Â‘Â• ƒ‰ Šƒ Šƒœƒ‹ˆ‘”‰ƒ ‘”‰ƒŽ ”‰ƒŽŽÂ?ƒœ Â?ÂƒÂƒÂœĂ—ÂŒ Â? ÂƒÂœĂ—ÂŒÂƒ 1084 B Bu ud dapes pes pe est, Vig u u. 31– 31–33. 31 –33. 33. Tel.: el.: +3 + 1 210 +36 10 04 48 861 E-mail: -mail: ail: inte ail in int rgraf@inter rgraf@interg graf@interg graf@inter gr f@int grraf.hu u www.inte ww.inte w.interg w.intergra rg af.h f..h .hu hu u

Â?–‡ Â?–‡”‰”ƒˆ‹ ‰”ƒˆ‹‰‹ƪ‡šˆ–Ǥ ‰ Čˆ ’” ’”‘ˆ‡••œ‹‘Â?žŽ‹•’”‡nj’ ‡nj’”‡•• • 1084 10 84 Budapes B t, Vig u. 31–33. 33. Čˆ †‹‰‹–žŽ‹• †‹‰‹–žŽ‹•¹•ƒÂ?ÂƒÂŽĂ—Â‰ Tel.: Tel el.: +36 + 1 210 4861 Â?›‘ Â?›‘Â?Ă—ÂˆÂ‘ Â?Ă—ÂˆÂ‘Â”Â?ž ”Â?žÂ? ÇŚÂ?ÂƒÂ‹ÂŽÇŁ†‹‰‹ Â?ÂƒÂ‹ÂŽÇŁ†‹‰‹ ÂƒÂ‹ÂŽÇŁ†‹‰‹ƪ‡š̡‹Â?–‡”‰” ƪ‡š̡‹Â?–‡”‰”ƒ ĆŞ ƪ‡ ̡‹Â?–‡ ˆǤŠ— Čˆ Čˆ •œžÂ?À–׉¹’ •œž ׉¹’‡•Â?‘Â?Â–Ă€Â”Â‘ÂœÂž ‡•Â? ‡•Â?‘Â?Â–Ă€Â”Â‘ÂœÂž •ǥ ™™™Ǥ†‹‰‹ƪ‡šǤ ‹ƪ ‹‹Â?–‡”‰”ƒˆǤŠ— Â?–‡”‰”ƒˆǤŠ— ‡”‰ Â?ڒ‡Â?Â›Â‡ÂœÂąÂ• Â?Ăš

PPDE XPO KIĂ LLĂ?TĂ“I 2013

19


C06

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.juratrade.hu

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

F022

A Jura csoport szakembergárdája 1988 óta dolgozik együtt. 1990 óta foglalkozik színes nyomdai elkészít rendszerek fejlesztésével, telepítésével és szervizelésével.

A kilencvenes évek elejétl kezdve a Kodak (korábban Scitex, CreoScitex, Creo) prepress berendezéseinek hivatalos magyarországi forgalmazója. Közel két évtizede szállít a bankjegy- és magas biztonsági nyomatokat elállító nyomdák részére ilyen termékek elállítására szolgáló speciális grafikai munkaállomásokat, nyomdai elkészít rendszereket. Nemzetközi piaci sikerét jelzi az a több mint száz cég, amely megelégedéssel használja tervez szoftvereit és egyéb rendszereit világszerte. Megszemélyesít eljárása a különféle személyi dokumentumok biztonságos megszemélyesítésére terjed ki. Ez a JURATRADE Kft. szabadalommal védett IPI™ (Invisible Personal Information) technológiáján alapul.

Az els PPDexpo kiállításon saját standon állít ki a Jura, mint a Kodak grafikus kommunikáció csoport termékeinek magyarországi forgalmazója. Kiemelt termékek: Kodak Sonora XP környezetbarát, vegyszeres hívás nélküli termó ofszet nyomólemez, környezetbarát 400 xLo termólemez-kidolgozó rendszer, Kodak Achieve termó CtP, mely a kis nyomdák számára került fejlesztésre, Kodak Magnus és Kodak Trendsetter termó CtP berendezések, Kodak Prinergy munkafolyamat-vezérl új 6.0 verziója, Kodak Insite prepress portál, Kodak Preps szoftvercsomag, Kodak NexPress színes digitális nyomógép ötödik nyomómvének speciális alkalmazásai, Kodak Flexcel NX flexó formakészítés, Kodak Stream Inkjet technológia.

Bármilyen anyagminség megmunkálása: nyomdaipari, faipari, fémipari kések  Szerviz, karbantartás, áttelepítés, installálás  Horizon kötészeti gép szakszerviz

 Schneider Senator vágógép szakszerviz  Egyéb nyomdaipari berendezések szervizelése  2600 szervizelt gép  246 500 forgalmazott termék

Keményfém Kft. www.kemenyfem.hu

Busch stancagépek, rakat-fordítók, kötegelk, festékkeverk Horizon nyomdaipari továbbfeldolgozó gépek Klingelnberg vágókések

20 éve sikeresen mköd cég. 1000 m2 telephely, 22 munkatárs, 30 év szakmai tapasztalat, 1200 ügyfél, több mint 30 éves élezési tapasztalat, 12 féle élez berendezés, 19 500 élezett kés.

20

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

SALES SERVICE USA

Solema kötészeti berendezések WST ívellenrz rendszerek Drohmann stancoló lemezek, szerszámok

Schneider Senator vágógépek Schönenberger WIDIA keményfémbetétes vágókések

Dürselen papírfúrók SCS Automaberg kötészeti berendezések C&P microsystem vágógép elektronikák Henkel Hot-Melt ragasztók


Konica Minolta Magyarország www.konicaminolta.hu

Bizhub PRO 951

Bizhub PRO C6000L

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

B02

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

optimális megoldásokkal támogassa, és teljes mértékben eleget tegyen az egyre komplexebb igényeknek.

F04

Az irodatechnika és a dokumentumkezelés területén, valamint a digitális nyomdaipari megoldások piacán meghatározó szerepet betölt vállalat kiemelkedik üzleti tanácsadó programjával, az ehhez kapcsolódó implementációs és üzemeltetési szolgáltatásaival, továbbá a termék portfóliójának részét képez digitális nyomdaipari és multifunkciós rendszereivel, megoldásaival. A Konica Minolta, mint a piacvezetk egyike, számára elsdleges a folyamatos kutatás-fejlesztés, valamint az, hogy rendszeresen új sztenderdeket állítson az egész nyomtatóipar elé. Mindezzel megfelelve annak, hogy ügyfeleit, köztük a nyomdaipari felhasználókat is,

megrendelt áruk átadásával, hanem a beüzemelést követen biztosítjuk megrendelinknek a folyamatos karbantartást, alkatrészellátást és a fogyóeszközöket is (tamponok, klisék, kések). Az anyacégeink folyamatos fejlesztéseinek köszönheten idén is számos újításról számolhatunk be a Marabu tamponés szitanyomó festékek felhasználását, alkalmazását illeten. Bemutatjuk speciális effektjeinket, illetve személyre szabott szakmai tanácsadással készülünk. Kent tamponnyomógépek „zöldbarát” kiépítéseit mutatjuk be, ezenkívül vásári kedvezményeket biztosítunk gépvásárlások esetén.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.kent-hungary.hu

Vállalkozásunk immár több évtizede töretlenül jeles képviselje a szita- és tamponnyomás iparágnak. Ezen belül is cégünk a gyártókat igyekszik kiszolgálni. A teljes nyomdaipari kivitelezések megvalósításához forgalmazunk Marabu tampon- és szitanyomó festékeket, valamint ezen eljárásokhoz szükséges gépeket, kiegészít kellékeket. A Kent tampon- és szitanyomó gépeket gyártó vállalat kizárólagos magyarországi forgalmazójaként igyekszünk a gyártás teljes fázisában segíteni ügyfeleinket. Biztosítjuk az adott feladat – az elkészítésétl a kivitelezésén át a késbbi üzemeltetéséig – legmagasabb színvonalú megvalósítását. Szolgáltatási tevékenységünk nem fejezdik be az elkészült rendszerek, illetve a

21


E10

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET! K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

D06

www.lamitrade.hu

LCM Stanc Kft. www.lcm.hu

Az LCM Stanc Kft. Magyarország legnagyobb szerszámkészít vállalkozása, melynek szakmai múltja több mint húszéves.

22

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

A Lamitrade Kft. a PPDexpo kiállításon is a már tle megszokott módon a kis- és közepes nyomdák kötészeti megoldásait szeretné bemutatni. Különös tekintettel arra, hogy néhány beszállító az idén is új termékkel jelent meg, amit a Lamitrade Kft. is megmutat. Ilyen a ragasztóköt gépek közül a kívül és mszaki tartalmában belül is megújult hotmelt és PUR ragasztóköt gépek, illetve a füzetkészít rendszerek közül egy füzetgerinc-megmunkáló gép.

A technológia és a géppark teljesen azonos a világ legfejlettebb piacain alkalmazottakkal. A legkorszerbb automata kimetsz gépekkel felszerelt, nagy csomagolóeszköz-gyártó cégek igényeit is kielégítjük, de gyártunk az autóipar, a manyagipar és a szigetelipar részére is. Szerszámaink nagy pontosságúak és tartósak, CAD-CAM rendszerrel tervezünk és gyár-

Az újdonságokon kívül a már bevezetett kötészeti berendezések és fogyóanyagok is elérhetek az ügyfelek számára. Fóliázógépek, laminálók, vágógépek, bígelk, perforálók, spirálozók, füzetkészítk, hajtogatók, illetve lamináló filmek, fóliák, spirálok, ragasztók. Lamitrade Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. Tel: +36 1 92 00 110

tunk. Értékeink: rövid szállítási határid, folyamatos kommunikáció a vevkkel, megbízhatóság, ISO 9001 minség biztosítási rendszer, szakmai tanácsadás. Elérhetségeink: E-mail: lcm@lcm.hu Telefon: +36 1 278 5120 Fax: +36 1 425 4239 Telephely: 1222 Budapest, Gyár utca 15. H2-es épület


A manroland Magyarország Kft. segít Önnek, ha ofszet nyomdagép vagy kötészeti berendezések, illetve nyomdai

Masterfoam Kft. www.masterfoam.hu Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a kelet-középeurópai régió egyik vezet hszigetelanyag-gyártó és -forgalmazó vállalata, a világ 13 országában rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, jelenleg négy országban rendelkezik gyártóbázissal (Magyarország [Masterfoam Kft. és Masterprofil Kft.], Románia [Masterplast Romani s.r.l.], Szerbia [Masterplast YU doo], Ukrajna [Masterplast Ukraina TOB]), illetve további kilenc országban van jelen termékeivel nagykereskedként.

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

23

E08

len további feldolgozásokat végez: laminálás, táblásítás, méretre szabás. A termékek csomagolását, kiszerelését a partneri igényekhez igazítja, törekedve a leginkább testreszabott szállítási feltételek biztosítására. Rugalmasságának köszönheten vállalja akár kisebb, egyedi rendelési tételek teljesítését is. Logisztikai szolgáltatásának legfbb ismérve a pontosság és megbízhatóság. A Masterplast Group mindig is törekedett termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére, környezettudatosan mköd vállalati modell megvalósítására. Ennek értelmében a Masterfoam Kft. elkötelezett a folyamatos innováció, a kutatás-fejlesztés (K+F) és a környezetvédelem mellett. ISO 9001 és ISO 14001 rendszerek mentén mködünk.

A Masterfoam Kft. a 2005-ben Észak-Magyarországon létrehozott gyárával belépett a PE habfóliát gyártó cégek táborába. A vállalatban a fiatalos lendület ötvözdik az évek alatt megszerzett szakmai tapasztalattal. A Masterfoam Kft. Európában meghatározó építipari és csomagolóipari szereplk megbízható stratégiai beszállítójává vált. A vállalat célja, hogy a meglév és jövbeni partnerek számára – innovatív megoldásokon és termékeken keresztül – biztosítsa a partnerek piaci pozíciójának ersödését és a hosszú távú növekedését. Legnépszerbb termékei a habfólia tekercsek, lapok és táblák, laminált, antisztatikus és biológiai úton lebomló termékek. Konfekcionáló részlegében partneri igényeknek megfele-

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.nyomdasegedanyag.hu

› C11/A

www.manroland.hu

Európát, Ázsiát, Észak- és Dél-Amerikát és Ausztráliát. A 168 évvel ezeltt a legkiválóbb német mszaki hagyományokra alapozva megalakult Manroland neve ma a minség, a pontosság és a magas fokú megbízhatóság szinonimájává vált az ofszetnyomtatás területén. A Manroland Sheetfed a magánkézben lév Langley Holdings plc brit mérnöki csoport 100%-os tulajdona, mely több iparág és kereskedelmi folyamat számára gyárt kulcsfontosságú beruházási javakat. A manroland Magyarország Kft. képviseli hazánkban az augsburgi székhely manroland web systems GmbH-t is, mely az eladások értékét tekintve a legnagyobb tekercsofszet nyomdagépgyár a világon.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Magyarország Kft.

segédanyagok után érdekldik. Emellett pótalkatrészeket szállít, szervizszolgáltatást és egyéb nyomdai tanácsadást nyújt. F termékei az íves és tekercses ofszet nyomdagépek, valamint digitális rendszerek az újságnyomtatás, a kereskedelmi nyomtatás és a csomagolóanyag-gyártás számára. A termékskála a kis formátumú ofszet nyomdagépektl a bonyolult milliós példányszámok nyomtatására alkalmas újságnyomó gépekig terjed. A manroland Magyarország Kft. a Manroland Sheetfed GmbH magyarországi kereskedelmi képviselete. A Manroland Sheetfed a világ egyik vezet ofszet nyomógép gyártója. A cég saját leányvállalatokkal rendelkezik a világ több mint 40 országában, melyek lefedik


I01

› www.fedprint.hu

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

F01

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Szövetség

Nyomdaker Kft. www.nyomdaker.hu Mindent egy helyen a Nyomdakertl!

24

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Szövetségünk 1991 óta meghatározó szervezete a magyar nyomda- és papíriparnak. Európában egyedülálló módon nemcsak nyomdák, de papírgyárak és a legnagyobb nyomdaipari beszállítók csatlakoztak szervezetünkhöz. Büszkék vagyunk rá, hogy tagvállalataink sikeres, prosperáló cégek, melyek a legszigorúbb uniós elvárásoknak is megfelelnek. A Nyomda- és Papíripari Szövetség a folyamatosan változó igényekhez igazodva széles kör szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, de feladatának tekinti az ágazat érdekeinek védelmét és a több száz éves nyomdász hagyományok ápolását. F célkitzésünk, hogy szervezetünk különleges ismereteit és lehetségeit kihasználva tagjaink számára olyan szol-

gáltatásokat nyújtsunk, melyek hozzájárulnak versenyképességük megrzéséhez és hosszú távú fejldéséhez. 1991 óta tagja vagyunk az Intergrafnak, melynek révén közvetlenül is bekapcsolódhatunk az európai vérkeringésbe. Szövetségünk nyitott minden magyarországi nyomdaipari vagy a nyomdaiparral szoros kapcsolatban álló cég vagy szervezet eltt.

A Nyomdaker Kft. több mint két évtizede a reklámdekorációs és digitális nyomtatási piac vezet importr-nagykeresked szereplje, a Mimaki digitális ipari nyomtatási megoldások magyarországi forgalmazója. A cég kínálatában a szélesformátumú digitális nyomtatási megoldások, a nyomtatási és reklámdekorációs anyagok, alumínium display-szerkezetek, mobil prezentációs és POS-eszközök mellett a kivitelezéshez szükséges szerszámok, eszközök, festékek és vegyszerek széles választéka található. A Nyomdaker Kft. kiemelked színvonalú konzultációs és gépszerviz-szolgáltatással áll partnerei rendelkezésére.

 Széles formátumú oldószeres (solvent), latex, és UV-LED nyomtatók  Oldószeres nyomtatóvágógépek (címke és matrica)  Síkágyas UV-LED nyomtatók  Textilnyomtatók  Fotónyomtatók  Laminálógépek  Hprések  Akril, habosított PVC, polikarbonát, polietilén táblák  Plotterfóliák, 3D fóliák  Nyomtatható anyagok, fóliák, filmek, papírok, ponyvák, épülethálók  Display-szerkezetek, mobil prezentációs és POS-eszközök  Világítótábla-szerkezetek,  LED-panelek, szalagok és trafók  Szerszámok, dekorációs eszközök, szerszámgépek  Ipari ragasztók, tépzárak  Tinták, festékek  Felületkezel anyagok


www.paperfox.hu

Vágás, lyukasztás, hajtogatás. Papírfeldolgozó gépek tervezése, gyártása és forgalmazása. Ritzel-, biegel-, perforálógépek, saroklekerekítk, hajtogatógépek, papírvágók, kengépek és még sok hasznos és ötletes szerkezet. Elérhetség: 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 3/7. Tel: + 36 1 445 2327 E-mail: info@paperfox.hu

Saját gyártású gépeink mellett az alábbi cégek termékeit is forgalmazzuk:  Cyklos: hajtogatógépek, névjegyvágók, bígel és perforálógépek, naptárlyukasztó, saroklekerekítk,  JBI: fémikerspirálok, naptárakasztók, fém-ikerspirálozó gépek,  Warrior: fém-ikerspirálozó gépek, saroklekerekítk, névjegyvágók,  RC Systems: papírvágó gépek, karos és körkéses papírvágók, kötegvágók.

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

25

E09

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

ritzel-, perforálógépek, naptárlyukasztók, saroklekerekítk, áttekercselk, elektromos vagy lábpedálos lyukasztók, egyedi lehetségek kicsípésre, stancolásra kis méretben.

I03

Vállalkozásunk már több mint húsz éve gyárt és forgalmaz feldolgozó gépeket. A legels sorozatban készül alkotásunk az R-760 ritzel-bígel-perforáló gép, melynek továbbfejlesztett változatait a mai napig is gyártjuk. Így év vége felé igen népszer az S-3 saroklekerekítnk, amely akár 2 cm-es papírköteg sarkainak a lekerekítésére is alkalmas. A Paperfox világsikerét az MP-1 és KB-32 kézi stancprések alapozták meg, melyeket már öt kontinens több mint 50 országába exportáltunk. Pillanatnyilag a H-500A hengerstanc gépünk örvend a legnagyobb sikernek, de könnyen megeshet, hogy egy újabb fejlesztésünk ennek a sikerét is túlszárnyalja. Paperfox saját gyártású gépek:  hengerstancok, lyukasztók, eurolyukasztók, bígel-,

Paperfox – Fürcht Zoltán

dik országszerte, illetve a környez országokban egyaránt. A harmadik f ágazata a Kereskedelmi iroda. A kereskedelmi iroda kopó alkatrészek kereskedelmével foglalkozik, mely fként a nyomdaiparban használatos vágóléceket, szívógumikat és vágógépkéseket foglalja magában. Ezenkívül külföldi partnerekkel együttmködve forgalmazunk bálázógépeket, darabológépeket is.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.nyt.hu

A Nyomda-Technika Kft. 1991-ben alakult. Az egyik f ágazata a Nyomdagépszerviz. A nyomdagépszervizünk vezet vállalkozás az új és a használt nyomdaipari berendezések üzembe helyezésében, karbantartásában, áttelepítésében és leszerelésében, Magyarországon és külföldön egyaránt. A másik f ágazata az Energetikai-légtechnikai szerviz. Ez a részleg elssorban a papíripar, csomagolóipar és a nyomdák számára gyárt egyedi papírhulladék-elszívó rendszereket. A beruházásoknak köszönheten már az elemek legnagyobb részét saját magunk gyártjuk, és folyamatosan korszersítjük a rendszereinket. Jelenleg is több mint 200 egyedi gyártású rendszerünk mkö-


C07

› Cégünk, a partners Kft. több mint húsz éve foglalkozik csomagolástechnológiai és nyomdaipari berendezések és szoftverek forgalmazásával és üzembe helyezésével. Korszer és hatékony megoldásokat kínálunk a strukturális és grafikai tervezéshez, a csomagolástechnológiához, az ofszet- és flexónyomtatáshoz kapcsolódó elkészítési és utófeldolgozási feladatokhoz.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

E04

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www. partners.hu

Plastex s. r. o. www.plastex.sk

26

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Megoldási javaslatainkhoz a teljes technológiai folyamat eszközeit szállítjuk, emellett partnerek vagyunk az optimális konfiguráció kiválasztásától kezdden a szoftverek és berendezések üzembe helyezésén és betanításán keresztül a rendszer folyamatos és hatékony mködtetéséhez szükséges technológiai tanácsadásban és a folyamatos terméktámogatásban is. A szakterület világszerte vezet gyártóit és márkáit képviseljük, így beszállítóink közé tartozik az Esko Artwork – a hazai piacon jól ismert és méltán népszer termékeivel, mint pl. az ArtiosCad strukturális tervez szoftver, az ArtPro, Package, Deskpack prepress szoftverek, Kongsberg kivágó asztalok, CDI digitális flexó nyomóforma készít berendezések,

a DuPont – minségi fotopolimer kliséivel és lemezkidolgozó berendezéseivel, az Edale – költséghatékony keskenypályás flexó nyomdagépeivel, a Rolf Meyer – forradalmian új raszterhenger-tisztító folyadékával, kiváló minség raszterkéseivel, az Adobe – népszer grafikai tervez szoftvereivel, a Hasselblad – felülmúlhatatlan profeszszionális fényképezgépeivel. Ügyfeleink között találhatók a legnagyobb csomagolóanyag-gyártók, de partnerei vagyunk a kisebb csomagolóipari, S&D cégeknek, nyomdáknak és stúdióknak is. Felkészült kollégáink segítségével minden partnerünk számára rugalmas, gyors és szakszer szakmai támogatást és kiemelked szervizszolgáltatást biztosítunk. Keressen minket a PPDexpón!

A Plastex spol. s r.o. 1993-as megalapítása óta foglalkozik nyomóforma-készítéssel flexónyomtatáshoz. Cégpolitikánk abbéli igyekezetünket követi, hogy partnereinknek kizárólag csúcsminség termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk. Több mint húsz év elremutató technológiai fejlesztése garantálja a legjobb minséget megrendelink részére. Cégünk gyártási folyamatainak lépései egészen a nyomdai elkészítéstl a szállításig megfelelnek az ISO 9001:2008 tanúsítvány szabványainak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a partnereinkkel folytatott kommunikációra, és rendkívül fontosnak tartjuk a flexibilitást, illetve a gyors szállítási határidket. Nyomdai elkészít stúdiónkban mindennap tíz operátor áll az Önök rendelkezésére, több évnyi

flexós tapasztalattal a háta mögött. A nyomóformagyártás két csúcsteljesítmény gyártósoron történik több mszakban. Többszintes ellenrzés hivatott biztosítani a hibák minimalizálását, mivel mindenkori elsdleges célunk megrendelink folyamatos elégedettségének biztosítása. Az általunk használt technológiák:


www.colormanagement.hu Kereskedelem, oktatás, kalibrációs szolgáltatások, fejlesztés, Szerviz Cégünk hivatalos hazai képviselje a GMG GmbH & Co. KG. megoldásainak. Forgalmazzuk a GMG teljes termékskáláját, beleértve az újdonságnak számító GMG SmartProfiler és GMG ColorServer rendszereket, a GMG InkOptimizernek festékoptimalizáló szofvert, továbbá megtalálható a GMG ColorProof nemzetközileg elismert highend proof rendszere, mely a flexónyomdák speciális

C12

jelentségét és fontosságát, mely a modern nyomdaipar világában elkerülhetetlen tényezvé vált. A colormanagement.hu csapata teljes kör szolgáltatásokat nyújt a grafikai és fotóstúdióktól, egészen a kis- és nagy nyomdákig a színhelyes kalibrációk, munkakörülmények és módszerek kialakításában, folyamatos biztosításában. Segítségünkkel könnyen megvalósítható, hogy a képernyn látott kép, a színes nyomat, proof és nyomdai végtermék színhelyesen jelenjen meg.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

elvárásainak is megfelel. Szolgáltatásainkhoz tartozik a GMG rendszerek üzembe helyezése teljes szervizszolgáltatással, szakmai tanácsadással. A GMG mellett az XRite, a Techkon és a Pantone hivatalos partnereként azok termékeit is forgalmazzuk, kínálatunkban megtalálhatóak az X-Rite professzionális géptermi mszerei, nyomdai és ipari felhasználók számára. Fejlett mszerparkunkkal vállaljuk monitorok, proofnyomtatók beállítását, továbbá nyomdai rendszerek ISO12647 szerinti bevizsgálását és teljes összehangolását, miáltal hatékonyabb és színhelyes gyártási folyamat valósulhat meg. Rendszeresen prezentálunk eladásokat különböz fórumokon, hangoztatva a szabványosítás, colormanagement

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

27

D08

1037 Budapest, Zay u. 3 Tel.: 061 430 0138 Fax: 06 1 430 0139 Mobil: 06 20 424 6646

colormanagement.hu Print Control Group Kft.

Fontosnak tartjuk az interneten való rendszeres jelenlétet. A weboldalunkon – Magyarországon egyedüli Roland-forgalmazóként – nemcsak a termékek tulajdonságairól, hanem áráról is tájékozódhat. Hírlevélküld rendszerünkbe feliratkozva az elsk között értesülhet az új gépekrl, akciókról. A Youtube-on lév csatornánkon (plotterservice) oktató és termékbemutató videóinkból tájékozódhat. A Facebookon érdekességeket talál nálunk a Roland világából.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.plotterservice.hu

A Plotter Service Kft. 2002 óta foglalkozik Roland dekorációs berendezések forgalmazásával. Kínálatunkban jelen vannak a vágógépek, nyomtatók, nyomtató/vágók, gravírozók és 3D gépek is. A cég nem csupán a gépeket adja ügyfeleinek, hanem fontosnak tartja, hogy azoknak a használatát megkönnyítse, ezért a gép ára minden esetben tartalmaz egy szolgáltatáscsomagot is. Ezek a következek: helyszínre szállítás, üzembe helyezés, betanítás, folyamatos terméktámogatás. A vásárlóinkkal kialakított folyamatos jó viszonynak köszönheten ma már ügyfeleink nagy része visszatér ügyfél, vagy meglév ügyfél ajánlása alapján érkezik.


D03

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Prosystem Print és Prosystem Service Kft.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

E15

www.prosystem.hu

Press Service Center Bt. www.prsc.hu

28

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Nyomtatástechnológiai és továbbfeldolgozás-technológiai gépek.  KBA íves és tekercses ofszet nyomógépek, csomagolóanyag-nyomtatás, akcidens- és újságnyomtatás, digitális nyomtatás, speciális nyomtatások  ROTATEK kombinált tekercsnyomógépek címke- és csomagolóanyag-nyomtatáshoz (ofszet-, flexó-, mély-, szitanyomtatás stb.)  FOCUS flexó tekercsnyomógépek, digitális címkenyomó gépek és perifériák  GÄMMERLER újság- és folyóirat-szállító rendszerek, rotációs vágógépek, ívkötegprések, keresztkirakók  MECCANOTECNICA cérnafz gépek és perifériák  MBO, PALAMIDES és HERZOG+HEYMANN hajtogatógé-

pek minden célra, speciális berendezések, perifériák  PERFECTA egyenesvágógépek, háromkéses vágógépek, kisteljesítmény ragasztóköt gépek, perifériák  HOHNER irkafz sorok, drótfz gépek, tzfejek  PETRATTO hajtogató-ragasztó gépek, bígel-perforáló gépek, kombinált gépek  TAULER laminálógépek  SCHMEDT kisteljesítmény keménytáblás kötészeti gépek  KOLBUS/SIGLOCH nagyteljesítmény kemény- és puhatáblás kötészeti gépek  HUMBOLDT pántoló- és raklapcsomagoló gépek  HANG papírfúró- és gyrsmappa-készít gépek  RENZ professzionális spirálozó- és lyukasztógépek

A PRSC Bt. 15 éve alakult azzal a céllal, hogy együtt fejldhessen a nyomdaipar akkoriban alakuló, egyre inkább terjed digitális ágazatával. Kereskedelmi és szerviztevékenységünkkel elssorban az ipari termelés kategóriában voltunk és vagyunk jelen ma is. Igyekeztünk olyan, Magyarországon új technológiát, gépeket és kellékanyagokat bevezetni a digitális nyomdaiparba, melyek új piacokat nyitnak a felhasználók számára. A PRSC Bt. életét két f termékcsoport határozza meg napjainkban is. Az egyik az automatizált kötészeti gépek digitális és ofszetnyomdák részére, a másik a nagyformátumú digitális UV-nyomtatók szervize és a festékforgalmazás.

Keménytáblás automata kötészeti gépek:

In-line, off-line, near-line kötészeti gépek:

LFP Festékek:

unique quality inks & printers


www.ricoh.hu

E12

› ›

A000

Nyomdai megoldások A Ricoh elhivatott, nyomdai rendszerekkel foglalkozó csapata mindazokat a szolgáltatásokat, technológiát és támogatást nyújtja, amelyek mind a kereskedelmi, mind a vállalati nyomdai piac igényeit kielégítik – alkalmassá téve így ket arra,

hogy minden új üzleti lehetséget kihasználhassanak. A Ricoh a digitális nyomdai rendszerek teljes kör és szolgáltatásorientált megoldása. A Ricoh tisztában van azzal, hogy a nyomdai iparágban a vállalatoknak egyre gyorsabban kell válaszolniuk az ügyfelek igényeire. Új igényekkel és elvárásokkal szembesülnek, ezért olyan megoldásokra van szükségük, amelyek elérhetek a számukra, és könny ket adaptálni. Széles kör digitális nyomdagép- és szoftvermegoldás-portfóliót kínálunk nyomdáknak Európa-szerte, illetve tanácsadással segítünk ügyfeleinknek felépíteni digitális nyomdai tevékenységgel foglalkozó vállalkozásaikat. Kérem, tekintse meg alább a Ricoh nyomdai portfólióját.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Ricoh Hungary Kft.

A Ricoh egy globális vállalat, amely az irodai képalkotási eszközökre, nyomdai megoldásokra, dokumentummenedzsmentre és IT-megoldásokra specializálódott. A vállalat központja Tokióban található. A Ricoh Group több mint 200 országban és régióban van jelen. A 2013. március 31-én befejezdött üzleti évben a Ricoh Group árbevétele 1924 milliárd japán jen volt (körülbelül 20 milliárd USD).

Pro™ C5100 Pro™ C651EX Pro™ C5110S Pro™ C751 Pro™ C751EX

TotalFlow Solutions ProcessDirector FusionPro

Pro™ C901 GraphicArts+ Pro™ C901S Graphic Arts+ Pro™ C901 Graphic Arts Edition Pro™ C901S Graphic Arts Edition

InfoPrint® 4100 InfoPrint® 5000 GP InfoPrint® 5000 MP InfoPrint® 5000 VP

Pro™ 8100S Pro™ 8110S Pro™ 8120S

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

29


G01

› www.plakatnyomda.hu Budapesten egyedülálló módon, egyidejleg alkalmazzuk az ofszet-, a szita- és a digitális nyomtatás legkorszerbb technológiáit, így ügyfeleink kényelmesen, egy helyen intézhetik a legkülönbözbb nyomdai termékek, promóciós, reklám dekorációs és információs anyagok megrendelését és gyártását. A világ élvonalába tartozó nyomdagépeink garantálják a termékek mindenkori magas minségét.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

C04

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Nyomda Kft.

Reményi Csomagolástechnika Kft. www. remenyi.hu Telephelyeink: 1173 Budapest, Mátyás tér 9. 1173 Budapest, Régivám köz 6. 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13. 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 89. 9028 Gyr, József Attila u. 25. Elérhetség: 06 1 459 5080

30

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Képesek vagyunk a kampányok szinte teljes printanyagainak kivitelezésére, amely így az üzenet, a design és a megjelenés tökéletes összhangját testesíti meg. A 21. század piacának felgyorsult marketingkommunikációs tevékenysége fokozottan igényli a reklámok korlátok nélküli elállítását. Ön bármilyen kreatív ötlettel álljon is el, a megvalósítást nyugodt szívvel bízhatja nyomdánkra. Az általunk készített plakátokkal már szinte mindenki találkozhatott buszmegállóban, az épületek falain vagy az utak mentén.1992-ben elsként alapítottunk plakátgyártásra szakosodott nyomdát Magyarországon, így az eltelt évek során felgyülemlett tapasztalatoknak köszönheten ma már

eljutottunk arra a szintre, hogy a plakátnyomtatásról mi jussunk a megrendelk eszébe. A legmagasabb technikai és szakmai háttérnek köszönheten a plakátok a méret és a példányszám függvényében, akár egy nap alatt elkészülnek. Nyomdánkban nem csak nagyméret plakátokat gyártunk. Széles kör nyomtatási kapacitásunk lehetvé teszi, hogy az Ön cégének pl. teljes kör arculati anyagát el tudjuk készíteni a névjegytl az irattartókon át, egészen a prospektusokig.

A Reményi Csomagolástechnika Kft. egy családi vállalkozás, amelyet 1991-ben alapítottak. Feladata korszer, minségi csomagolóanyagok, csomagológépek elterjesztése, a piaci igények széles kör kielégítése. F tevékenységi körünk olyan csomagológépek és csomagolóanyagok gyártása, forgalmazása, amelyek felhasználásával vevink anyagtakarékos, környezetkímél technológiákat tudnak megvalósítani, a megfelel áruvédelem mellett. A cég termékkínálata nagyon széles. Kézi és gépi stretchfóliák, zsugorfóliák, pántszalagok, dobozok, okmánytáskák, PE-termékek és térkitöltk és saját gyártású légpárnás fóliák is megtalálhatók cégünk termékei között.

Többfajta egységrakományképz csomagológép, hegeszt - és tzgép, zsugorfóliázó gép, pántológép széles választékban várja ügyfeleinket. Nagykereskedelmi raktárak, kiskereskedelmi üzletek, csomagológép-szerviz, légpárnásfólia-gyártó és -feldolgozó üzem, valamint folyamatos képzéssel kialakított szakembergárda biztosítja ügyfeleink lehet legmegfelelbb kiszolgálását. A termékeink iránt érdekldk számára a webáruházunk is közvetlen kapcsolatot biztosít. Kérjük, látogasson el az Önhöz legközelebb es szaküzletünkbe az ország négy különböz pontján, vagy keressen bennünket bármely elérhetségünkön!

Elérhetségeink: 1211 Budapest, Duna lejáró 4–10 Tel: 06 1 278 4050, 06 1 278 3090, 06 30 554 0000 regiszter@plakatnyomda.hu


Stampy Kft. www.stampy.eu

E17

Rozsdamentes, gravírozható tálcák, digitális nyomtatópapírok nagykereskedelme.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Minden, ami a bélyegzkészítéshez kell! TRAXX bélyegzk kizárólagos magyarországi forgalmazója. Lézeres és polimeres bélyegzkészít berendezések, a gyártáshoz szükséges alapanyagok forgalmazása.

C08

Group

www.sublimation-tech.hu

Az erre tett törekvéseknek hála, sikerült mindent újragondolni, és megtervezni egy, az elvárásoknak mindenben megfelel pólónyomtatót. A legkorszerbb képalkotási teljesítménynek köszönheten az Epson SureColor F2000 egy új mérföldkövet jelent a pólónyomtatásban. A szublimációs nyomtatók terén is újat alkotott az Epson: a Surecolor SC-F6000 és SC-F7000 nyomtatók termelékeny és megbízható választás textilanyagok, reklámtáblák és zászlók, sportruhák és különböz ruházati termékek és reklámtárgyak nyomtatására. Alacsony fenntartási költségek, megbízhatóság és kivételesen könny használhatóság jellemzik a nyomtatókat.

office@stampy.eu 1095 Budapest, Ipar utca 2/B Telefon: 06 1 431 8436

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

31

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Solution Kft.

Az S.P.S Printing Solution Kft. több mint tíz éve a szublimáció területén tevékenykedik, melybl immár hat éve kiemelten a textilgyártásra koncentrál. Az Epson textilnyomtatóinak kizárólagos hazai forgalmazójaként olyan egyéb gyártók termékeit értékesíti, melyek biztosítják a mindenkor legmagasabb és folyamatosan megbízható minséget: ilyenek a Monti Antonio cég vasalóprései, a Kiian festékei vagy a Qualimage cég papírjai. A PPDexpo kiállításon nem csak akciókkal, hanem világújdonságokkal is várja a cég az érdekldket. Az Epson mérnökcsapata három évig azon dolgozott, hogy létrehozzon egy teljesen új képalkotási technológiát, direkt pólónyomtatókhoz.


D02

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

www.sti-group.com

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

B07

A kecskeméti székhely, nyomtatott és hajtogatott kartonilletve hullámkarton dobozokat és tekercses öntapadó címkéket gyártó nyomda 1840-es alapítása óta hosszú utat járt be,

SZARVAS András Térképész mérnök/ Engineer-cartographer www.map.hu      

32

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

hogy napjaink vezet csomagolóanyag-gyártójává váljon a régióban. Éves termelése közel 25 000 tonna hajtogatott karton és 8,9 millió m2 öntapadó címke, amelyet széles vertikumú, magas minség technológiával – ofszetnyomtatás, UV- és in-line lakkozás, melegfóliázás és -domborítás, gépi ablakozás, 6 pontos ragasztás és formaragasztás stb. – dolgoz fel. Az STI Group magyarországi üzemének portfóliója kiegészül összecsomagolási (Co-Packing) aktivitással is. Szakértelem Hajtogatott kartondobozok: ablakozás, dombornyomtatás és fóliázás, metalizált felületek nyomtatása, lakkozás, speciális felületkezelés, braille-domborítás, pozícionált hologram fóliák alkalmazása, hamisítás elleni

védelmi megoldások, tekercses öntapadó címkék, UV ofszet, flexó-, szita- és magasnyomtatás, melegfóliázás, laminálás, stancolás, íves és tekercses kiszerelés. Hullámkarton termékek:: magas hozzáadott értékkel rendelkez termékek a gyógyszer-, non-food, élelmiszeripar márkagyártói számára. Technikai háttérszolgáltatások: integrált szerszámkészítés, digitális elkészítés CTP-vel, festéklaboratórium és termékfejlesztés, logisztikai szolgáltatások (SCM, JIT). Minség/Tanúsítványok: házon belüli laboratórium minségi tesztekhez, ISO 22 000 tanúsítvány, higiéniai szabványokon alapuló gyártás, FSC- és PEFC-tanúsítvány, BRC-auditált folyamatok.

Új típusú turista- és biciklis térképek  Bakony, Bakonyalja, Balatonfelvidék 1:40.000 / 1:80.000  Balaton és környéke, Balatonfelvidék 1:80.000 / 50.000  Békés megye, Viharsarok, Körösök-völgye 1:125.000    Börzsöny, Naszály, Helembaihegység  1:30.000    Budai-hegység 1:25.000  Bükk 1:40.000    Csepel-sziget, Duna (Budapest-Dunaújváros) 1:30.000   Fejér megye, Mezföld, Velencei-tó   1:110.000   Fert, Lajta-hegység, Hanság   1:80.000    Gemenc, Szekszárdi-dombság, Geresdi-dombság 1:30.000   Gerecse 1:30.000   Göcsej, Hetés, Zalai-dombság   1:50.000   Gödölli-dombság 1:1:50.000

Heves megye, Bükk, Mátra, Tisza-tó 1:100.000  Kszegi-hegység 1:35.000   Mátra, Mátraalja  1:30.000    rség, Vend-vidék, Vasihegyhát 1:50.000   Pilis, Visegrádi-hegység, Szentendrei-sziget  1:30.000  Sokoró (Pannonhalmidombság) 1:50.000   Soproni-hegység, Sopron környéke 1:40.000 / 1:20.000  Szigetköz 1:75.000   Tisza-tó 1:30.000    Velencei-tó, Velenceihegység   1:25.000    Vértes 1:30.000   Zsámbéki-medence, Etyeki-dombság 1:50.000  

A térképek megvásárolhatók a www.map.hu térképes webáruházban és a nagyobb budapesti térképboltokban.


Varga-Flexo Kft. www.vargaflexo.hu

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

33

G03

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

gépváz, a gyors átállás, valamint a legjobb ár-érték arány és a költségtakarékos csomagolóanyag-gyártás. Fontos szempontok továbbá még az egyszer kezelhetség, a könny hozzáférhetség és a gépmesterbarát burkolatok kialakítása. Folyamatosan figyeljük és teszteljük a legújabb fejlesztéseket, hogy ügyfeleink a legmodernebb technikákkal rendelkezzenek. A növekv piaci verseny egyre magasabb minség hajlékonyfalú csomagolóanyag elállítását igényli. A VargaFlexo Kft.-nek az a célja, hogy ennek az igénynek megfelelen a minségi elállításhoz alapveten szükséges gépeket és berendezéseket tervezze és gyártsa.

D05

A Varga-Flexo Kft. 1993-ban alakult. Alapítója Varga Endre ekkor már több mint tizenöt éve foglalkozott flexonyomógépek tervezésével és gyártásával. Azzal az elhatározással alapította meg fiával a közös vállalkozását, hogy magyar gyártótól, új flexonyomó-, lamináló-, tekercsvágó- és kliséragasztó gépek jó minségben, a legjobb ár-érték arányon kerüljenek az európai piacra. A pozitív visszajelzések és az európai vevkkel meglév jó viszony igazolja, hogy a nyomdaipari piacon versenyképes pozíciót értünk el. A Varga-Flexo Kft. gépeinek tervezésénél a f szempontok a minségi nyomatok mellett a megbízható mködés, az ers

www.tecaprint.hu

A Teca-Print Hungária Kft. profiljához tarozik: tamponnyomó gépek, gépsorok és perifériák forgalmazása, szervizelése, karbantartása, ill. átalakítása, technológiai feladatok teljes kör kidolgozása, a tamponnyomáshoz szükséges kellékanyagok forgalmazása (tamponok, klisék, tamponfestékek, kések, kanalak…), valamint rövid határidvel (akár 24 órás szállítási idtartammal) vállalunk tampon- és klisékészítést, úgymint festékkeverést színskála alapján. Az elmúlt idszakban jelents mértékben csökkenteni tudtuk klisé alapanyagaink és klisékészítési árainkat. Jöjjenek el, és látogassák meg cégünket a PPDexpo kiállítás alkalmával.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET

Teca-Print Hungária Kft.

A Teca-Print Hungária Kft. több mint két évtizede képviseli Magyarországon a világ egyik legnagyobb tamponnyomó gépeket gyártó cégét, a svájci Teca Print AG-t. Az eltelt húsz év tapasztalata adja azt a biztos szakmai alapot, amely szükséges ahhoz, hogy partnereinket a lehet legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. Ezen évek alatt bebizonyosodott, hogy a tampontechnológia továbbra is nélkülözhetetlen szinte minden iparágban. Kiemelt felhasználási területek: autóipari alkatrészek, szórakoztató elektronika, háztartási gépek, izzók, lámpák, lámpatestek, elektronikai berendezések és alkatrészeik, valamint játékés irodaszergyártás.


B05

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET! K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

B06

www.anajet.hu; www.brother varrogepcentrum.hu www.varrogepcentrum.hu

VASCO Hungary Kft. www.vasco.hu

34

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

A textilnyomtatás gyorsan változik, kezdve a szitanyomástól a gyorsabb, olcsóbb és környezetbarát digitális direktnyomtatásig. Ezen a kiállításon bemutatjuk az AnaJet Sprint és mPower sorozatát. Ezek a nyomtatók híresek a könny kezelhetségükrl és az alacsony karbantartási igényükrl. A zárt festékpatronok kényelmes festékutánpótlást és biztos festékáramlást biztosítanak. Az AnaJet AnaBright és PowerBright nyomtatófesték környezetbarát és vízbázisú, kifejezetten direkt textilnyomtatásra lett kifejlesztve. Az élénk színek érdekében a festékek magas optikai srségek és rendkívüli módon ellenállnak a mosás és napsütés okozta fakulásnak.

A VASCO Hungary Kft törekvése, hogy a legújabb technológiákból azokat válogassa ki, amelyek a hazai – szkül és átalakuló – piac kihívásainak megfelelnek. Rendszereink a megfizethet árkategóriába tartoznak. Technológiáink a kisebb méret, rugalmasan alkalmazkodni kívánó nyomdáknak és dekorációs cégeknek kínálnak megoldásokat. Termékeinkbl kiemelném a leggyorsabb színes inkjet címkenyomtatót, a leggyorsabb és legegyszerbb szitakészítést, a környezetbarát, UV-fénnyel öt perc alatt száradó doming mgyantát és az összecsukható, dekorációs habvágó gépet. Valamennyi gépünk a gödölli bemutatóteremben kipróbálható.

Cégünk az amerikai AnaJet digitális textilnyomtatók mellett a Brother hímzgépek kizárólagos magyarországi képviselete. Textilnyomtatók, hímzgépek, kiegészítk és kellékek forgalmazásán túl üzletünkben vállalunk pólónyomtatást és gépi hímzést is.

SZÍNES CÍMKENYOMTATÓK

DEKORÁCIÓS HABVÁGÓGÉP

DOMING/MŰGYANTACSEPP

EXPRESSZ SZITAKÉSZÍTÉS


www.wanapack.hu

E18

› K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET

A szaksajtó példaérték összefogása adjon inspirációt a nyomdaipar és a csomagolóanyag-gyártók képviselinek! A PPDexpo kiállításon kart-karöltve vesznek részt a szaklapok, már a vásári jelenlétet is közös tervezés, egyeztetés elzte meg. Ezen a munkamegbeszélésen ugyan nem a teljes csapat látható, a nézpontunkat, véleményünket már igen, de a lapzárták idejét még nem egyeztettük, így a vásár lesz az az esemény, ahol együtt, egyszerre megtalálnak bennünket az olvasók. A szaksajtó képviseli egy emberként állnak ki a nyomtatott kommunikációért. A vásáron pódiumbeszélgetés kereté-

A060

Sajtósziget

Csapatunk azért dolgozik, hogy Önnek tetszets, stabil és termékre szabott csomagolást készítsünk. Standard dobozainkat, mint például a boros díszcsomagolás, irattári dobozok stb. és egyéb kiegészít csomagolóeszközöket (fólia, pántszalag, ragasztószalag, légpárnás fólia, papírzacskók, zsákok, gasztrocsomagolások, csak a legfontosabbakat említve) a csepeli boltunkban kínáljuk.

K ER ESSENEK FEL BEN N Ü NK ET!

Wanapack Kft.

A Wanapack Kft. 1991 óta készít és forgalmaz partnerei számára hullámpapírszelet, tekercs- és hullámpapírlemezbl készült doboztermékeket. F tevékenységünknek a papíralapú termékek (pl. dobozok) gyártása számít. Napról napra bvítjük az egyéb csomagolóeszközök kínálatát is, mert legfontosabb célunk vevink teljes kör kiszolgálása. A hullámpapírtekercset egyedi igény szerint méretre vágjuk. Tekercsértékesítésünk a csepeli csomagolástechnikai boltunkból és a mezfalvi telephelyünkrl történik. A hullámpapírlemezbl készült doboz rendelése esetén vállaljuk az igény szerinti megtervezését, és az Önök értékeit csinosan felöltöztetjük.

Faludi Viktória, Münnich Dénes, Tolnai László, Szilágyi Judit, Sándor Ildikó, Márföldi Zsanett

ben szó lesz a nyomtatott kommunikáció jelenérl, lehetségeirl, jövjérl. Várunk szeretettel minden érdekldt a beszélgetésre! Legyen része a személyes kommunikációnak is

a PPDexpo idején, vesse fel a témával kapcsolatos kérdéseit, gondolatait! Együtt gondolkodni nemcsak hatékonyabb, de jobb is. Tartson velünk! PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

35


A Sajtósziget további médiatámogatói: A vizuális kommunikáció magazinja Kiadja a Lupe Nyomdaipari Vállalkozás 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10. www.lupe.hu

A nyomdaipar és kapcsolódó szakterületeknek mszakitudományos folyóirata Kiadja a PNYME Székhely: 1027 Budapest, F utca 68. Szerkesztség: 1035 Budapest, Tahi utca 53–59. www.mgonline.hu

A nyomdaipari szakemberek és vállalkozók folyóirata Kiadja a Print Consult Kft. 1133 Budapest, Ipoly utca 5/F www.nyvonline.hu

A nyomtatott kommunikáció szaklapja Magyarországon Kiadja a PRINT & PUBLISHING Kiadói Kft. Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1392 Budapest, Pf.: 269. Produkciós iroda: 2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. www.print-publishing.hu

36

PPDE XPO KIÁLLÍTÓI 2013

Csomagolás, logisztika, szállítmányozás szaklapja Magyarországon Kiadja a TOLNAI & MESSER Enterprises Kft. Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1392 Budapest, Pf.: 269. Produkciós iroda: 2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. www.packaging.hu

Naprakész információ a nyomdaiparról Kiadja a Printinfo Kft. 1111 Budapest, Kende utca 11. www.printline.hu

Tradíciók és trendek az FMCG kereskedelemben Kiadja a Termékmix Kft. 1089 Budapest, Reguly Antal utca 44. www.termekmix.hu

Csomagolási, anyagmozgatási és logisztikai szaklap Kiadja a Horizont Média Kft. 6401 Kiskunhalas, Katona J. u. 6., Pf.: 191. www.transpack.hu

Az Ön partnere a csomagolás világában Kiadja a Pack-Market Kft. 6041 Kerekegyháza, Buhegy 10. www.packmarket.hu

Üzlet, gazdaság, társadalom Kiadja a MediaCity Magyarország Kft. 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. www.figyelo.hu

Kiadja a BTL News Kft. A signkészítés, szélesformátumú nyomtatás mindig is izgalmas és folyamatosan fejld iparágak voltak és maradnak. Ez a tény inspirálta a Sign reklámdekorációs magazin alapítóit, hogy létrehozzanak egy szakmai lapot, amely ezen iparág szakmai közösségének szól. A piac érdekldését igazolja, hogy lapunk immár 13 éve van a piacon, és érdekldési körünket folyamatosan bvítettük: elször hét éve a Digital Signage, majd 2011-ben pedig az In-Store marketing terület vált a lap részévé – ez utóbbi immár nevünkben is olvasható! www.magyarsign.hu


da- és i Nyom g-ipar a y n a goló csoma apok! n i a m szak

est, . Budap 19 –21 r e b m nove 2013. k c s ar no A M Y S

pp d e x w w w.

po.hu


6t t21 778

í3 14

1t345 i q tottrz

l;lllll: 29

.,,Láfltold,ol*alunkat "rt,

t-i,':.1::_.;i:i-.:.

rrii!:ra!.;::r;

r6b:b,$$i}$

i

f6eeb9oi{qnt] é ír&tksue :Í'Et t}írlBveliinltre" hogy eLs,őkénl

'

:

::r:j.$ r:i'.." .t::1sfitri4{:3i{:..-:

td **a${óre&ig't}*él'

vá}o,glt*&t{*8.' *ö

bb'éts m.é r gtü

falinaptárat, heti és havi bontású asltali nap árakat készítlletsz 0} a saját képeidből. Nincs más dolgod,

mint feltelopíteni az oldalunkról letölthető ingyenes albunrszerkesztő

programunkat, majd feltelepíteni hozzá a naptár kiegészítőt, és máris

indulhat a szerkesztés.

értesiilhess akcióinkrdJl

inÍg@we$Íotokonyv' hu f

acsbook.cornlwebtotokonyv-hu www.uuebfotokonyv,hu +36 70 8661723

ffi


2013 5 - november 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you