Page 1


F y r i r l i ð i n nB j ö r nP á l s s o nv a r a ðv o n u má n æg ð u r ei r 0 1s i g u r V í k i n g s g e g nGr i n d v í k i n g u ms í ð a s t l i ð i ðfi mmt u d a g s k v ö l d þ a r s e ml i ð i ðs ý n d i mi k l ab a r áuo gu p p s k a r þ r j úmi k i l v ægsg . „ Þ eav a r mj ö gs t e r k t h j áo k k u r a ðl e g g j ag o Gr i n d a v í k u r l i ða ðv e l l i . Mé r f a n n s t v i ðh a l d ag ó ð r i e i n b e in g ua l l a nl e i k i n n á s a mt þ v í a ðs ý n an at a k t aí s ó k n i n n i i n námi l l i . “ Ei ró r a r u mf e r ð i r h e f u r sg a s ö f n u ng e n g i ðv e l o gl i ð i ðk o mi ðme ð9sga f 1 2mö g u l e g u me nh v e r n i gme t u r B j ö r n s t ö ð u n aál i ð i n u ?„ K a n n s k i e r fia ðs e g j as v o n as n e mmae nþ eah e f u r g e n g i ðb a r an o k k u ðv e l . V i ðg e t u ms a mt e n n þ á b æo k k u r ás u mu ms v i ð u ma ðmí n uma“ Öl l sgV í k i n g s s e ma f e r s u mr i h a f ak o mi ðáúv e l l i e n d al i ð i ðe k k i e n ns p i l a ðh e i m, þ a ðh l ý t u r a ðv e r aá n æg j u e f n i ?„ J á þ a ðe r mj ö gj á k v æ. T i l a ðg e r ag ó ð ah l uí þ e s s a r i d e i l dþ a rua ðt a k amö r gsgáúv e l l i þ v í þ a ðe r fia ðæt l a s tl þ e s s a ðv i n n ah v e r ne i n a s t ah e i ma l e i kþ óv i ðs t e f n u ma ðs j á l f s ö g ð uáþ a ð . S t a ð r e y n d i ne r s a mt s úa ða f a r f á u ml i ð u mt e k s t þ a ðo gþ áþ u r f aúl e i k i r n i r a ðs k i l an o k k r u ms i g r u ml í k a . F e r ð i nh e i me r l í k ama r g f a l t s k e mm l e g r i ei r s i g u r l e i káúv e l l i . “ E i n usg i ns e ml i ð i ðh e f u r t a p a ðv o r usg i ng e g nS e l f y s s i n g u m, áu mv i ðme i r as k i l i ðú t ú r þ e i ml e i k ?„ V i ðn áú r u l e g a s k o r u ð u me k k e r t ma r ko gf e n g u me iáo k k u r þ a n n i ga ðí r a u náu mv i ðþ a ðe k k i s k i l i ð . V e n j u l e g ah ö f u mv i ðs a mt v e r i ð a ðn ý t af ær i no k k a r þ a ðv e l a ðf ær aö l d i n námó S e l f o s s i , s é r s t a k l e g aí f y r r i h á l fl e i k , h e f ð i oa s t s k i l a ðe i n ue ð afl e i r i mö r k u mþ a n n i ga ðþ eav a r v i r k i l e g as v e k k j a n d i . “ Þ a ðh e f u r v e r i ðn o k k u ðu mb r e yn g a r ál i ð i n u , h v e r n i gfi n n s t þ é r n ý j ume n n i r n i r h a f av e r i ða ðk o mai n ní þ ea ?„ Þ e i r k o mav e l i n ní þ ea . L e i k me n nh é r n ae r uv a n i r a ðf án ýa n d l i t í h ó p i n no ge r ua l v e gl a u s i r v i ðf e i mn i þ a n n i ga ðþ a ðe r a u ð v e l d a r ae ne l l af y r i r n ý j ame n na ðk o mai n n . S v oe r l í k ab a r ag a ma na ðe i g n a s t n ý j af é l a g a . “ L e i k u r i n ng e g nÞ r óv e r ð u r s áf y r sáÓl a f s v í k u r v e l l i í s u ma r , v e r ð u r þ a ðe k k i k ær k o mi ð ?„ J ú , mj ö gs v o . Mé r p e r s ó n u l e g a fi n n s t a l l t a f b e s t a ðs p i l aáh e i ma v e l l i . A l l t í k r i n g u ml e i k i n ne r e i n f a l d a r af y r i r l i ð i ða u kþ e s s s e mv i ðf á u mfl e i r i s t u ð n i n g s me n náv ö l l i n ns e mh j á l p a r mi k i ð . “ a ð al i ðv i n n u r HMí B r a s i l í uo gh v e r s v e g n a ?„ Ei r s t uad v ö l í E n g l a n d i í v e t u r l a n g a r mi ga ðl n e f n aþ áe nþ e i r e r ub a r a Hv þ v í mi ð u r e k k i n ó g ug ó ð i rl þ e s s . A ðs e g j aa ðB r a s i l í av i n n i e r a l l t o f k l a s s í s k t s v a r þ a n n i ga ðé gæt l aa ðv e r ad j a r f u r o g s e g j aa ðB e l g í av i n n i þ eaó v æn t . É gh e l da ðs u mi r s é ue k k i e n n þ áb ú n i r a ðf aaa l me n n i l e g ah v a ðþ e i r e r ume ðma r g a ó g n a r s t e r k al e i k me n n . “


1 tbl vefútgáfa  

Leikskrá Víkings Ólafsvík - Sumar 2014 | Vefútgáfa