Page 1

5.”б” клас – клас като всеки един. 27 ученика (16 момичета и 11 момчета), които не могат да прекарат и един ден без карани-ци помежду си. Въпреки обидите, които всеки един от нас е


изричал, въпреки, че повечето не се понасяме, ние сме едно цяло и всеки от нас е специален. Ако дори 1 от нас го нямаше в този клас, всичко можеше да е съвсем различно. Но ето на – един клас, може би не идеален, но пък с добър успех - 5.26. Е, поне за първия срок. Като се замислим тепърва идват изходните нива и всички усилено се подготвяме. Радваме се, че вече имаме над 70


харесвания и повече от 5 човека, които ни следят.


Благодарим Ви: 5.”б” клас

5."Б" клас  

Благодарим!

5."Б" клас  

Благодарим!

Advertisement