Ти си Варна брой 31

Page 12

ИЗЛОЖБА

ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“ НА АНДАРИ На 13 юли от 18:00 ч. в арт-галерията на Морското казино се открива многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ на АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Образът на „СТРАЖА“ – свят пазител на същността в пространство, сътворено от божествената азбука Глаголица е пресъздаден чрез 16 художествени творби, заедно с видео филми с преживявания, вплетени в танцови изпълнения на „ArtExtreme“ моделите – световни балетни изпълнители и хореографи от България, Канада, САЩ, Куба, Южна Африка, Швейцария, Украйна и Италия. Националният етнографски музей участва с колекция накити – отличителен знак на стража. Музиката на изложбата е създадена от композитора Александър Карагьозов по археометрирана мелодия на името на изложбата и буквите от Глаголицата – дело на Сдружение „АМАТ“ и е аранжирана ведно с български ритми. В програмата на изложбата до края на август ще се проведат „АртЕкстремни разговори“, работилница „Азбука Глаголица“, най-доброто от БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 „Образ Български“ и пешеходна обиколка „ArtExtreme СТРАЖА“. Повече на www.andaribg.com.

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.