Page 1

LJ U D N I C A aforizmi


Veljko RAJKOVIĆ IZDAVAČ UDRUŽENJE HUMORISTA I SATIRIČARA CRNE GORE

LJUDNICA a f o r i z m i

UREDNIK Ratko Božović RECENZENT Savo Martinović KORICE Darko Drljević KOMPJUTERSKI SLOG Nada Kovačević ŠTAMPA „GRAFO BALE“ - Podgorica TIRAŽ 500

UHS CG, 2011.


Ljudnica

Knjigu posvećujem sjenima davno preminulog čovjeka. Veljko Rajković

5


Ljudnica

PREDGOVOR Da se lucidan aforizam temelji na bogatom životnom iskustvu, na filosofiji egzistencije i koherentnoj viziji svijeta, uvjerljivo svjedoči stvaralaštvo Veljka Rajkovića. Biti zrio u mišljenju pretpostavka je za zrelost aforističarskog umijeća. To nam potvrđuje ovaj aforističar, koji ima sposobnost da i haotičnu stvarnost, snagom svoje individualnosti, vidi umno i oštroumno, proživljeno, duhovito i kritički. A kao hroničara stvarnosti i kao tvorca satiričnog aforizma, Veljka Rajkovića prevashodno interesuje naličje realnosti i strukturalni problemi društva. U njegovoj aforističarskoj osmatračnici zabilježena je apsurdna drama individualnih i kolektivnih strategija. Njegove ironične opservacije negacija su mrtvog i ustaljenog vladajućeg stereotipa i bespolnog mišljenja. Njegovi se aforizmi, u stvari, pojavljuju kao protivteža sivom dekoru svakodnevlja, kao njegovo duhovito i javno osporavanje. Teško je reći da li je za takvu satiričnu orijentaciju bila odlučujuća pouzdana percepcija realnosti ili snaga kritičke imaginacije ili darovitost dosjetljivosti ili ironijska neposrednost. Sigurno je, međutim, da se radi o važnom uticaju svih ovih predispozicija. Proživljeno i apsurdno iskustvo podupire snagu njegove individualnosti, njegovu oštroumnost i njegovu duhovitost. Intezitetom sažetosti svojih aforističkih varijacija, Rajković nastoji da prevrednuje sve što može da se prevrednuje, pored ostalog i s toga da bi se stiglo do inverzije, do inverzivnog 7


Veljko Rajković

Ljudnica

mišljenja. Prisustvo lapidarnosti i sentencioznog kazivanja pokazuje koliko je autor uspješno stizao do uvjerljive i nadahnute kontemplacije i sugestivne misaonosti. U knjizi nadmoćnih aforizama, Rajković se priklanja otvorenom, neočekivanom, prestupničkom i inverzivnom mišljenju. A za njega je aforizam bio i ostao čin slobode, forma kritičkog vrednovanja i mentalnog provjetravanja. To je i najbolji put do mislećeg čitaoca i kritičke javnosti. Iz naznačenih razloga, LJUDNICU - knjigu monumnetalnih minijatura duha i duhovitosti, najtoplije preporučujem istinskim ljubiteljima humora i satire. Ratko Božović

1.000.000 kilograma? Da, da... svaki početak je težak!

Bili smo odmakli na putu demokratije. A onda je došlo do zamora materijalista.

Kod nas su na visini zadatka samo oni koji se spuštaju ispod svakog nivoa.

8

9


Veljko Rajković

Ljudnica

Crna Gora je podijeljena. Preovlađuju nemanjići a vladaju imamovići.

Crnogorci ništa ne rade na sebi. Plaše se visine.

Kod nas su lopovi bez šansi. Svaku su iskoristili u prvom mandatu.

Naš stav nije poznat samo onima koji idu uzdignuta čela.

Prerano je za kritiku vlade. Još nije bivša.

Moja supruga je fenomen. I kad mršavi, ne gubi na težini.

10

11


Veljko Rajković

Ljudnica

Ludi, ovo je ljudnica!?

Svaka vlast zaslužuje moju pohvalu! Erazmo Roterdamski

Pun Mjesec – romantika čitav mjesec – dramatika!?

Nema struje? Znao sam! Tesla je to izmislio.

Privatizacija je uspjela pet odsto. Namirene su sve familije.

Materijalno smo se obezbijedili. Sačuvali smo svoju kožu.

12

13


Veljko Rajković

Ljudnica

U istoriji smo se uvijek branili. Od oružja, često, nijesmo imali ni muvaricu.

On je držao govor sa bine a mi smo ga pomno slušali. Bila je to glupost nad glupostima.

Vlast ne gazi preko leševa. I ustav i zakoni su još na snazi.

Crnogorci vječito traže đavola. On - nit’ ore, nit’ kopa.

Demokratija je kod nas daleko odmakla. Ne nazire se.

Okrugli sto se, ipak, održao. Svako je držao svoju stranu.

14

15


Veljko Rajković

Ljudnica

Crna Gora je prava država. Tu ni slovo ne može da se doda.

Crnogorci najteže postižu radnu temperaturu. Uvijek je u pitanju ležaj.

Žene su ravnopravne. Sve ih volim!

Moja baba je najmlađa baba na svijetu. Danas joj je pola godine.

Žene su neravnopravne. Volim samo jednu!

Za života - crvi sumnje poslije - crvi, bez sumnje!

16

17


Veljko Rajković

Ljudnica

Epitaf političaru: Živio je za istinu, još od kratkih nogu.

Manjine su kod nas ravnopravne. Ugrožena su im ista prava.

Zaklinjemo se pred Bogom i narodom da vlada nije kriva. Ništa nije uradila!

Đordano je bio prvi. Zato je Br. uno!

Našoj sreći bliži se kraj. Prati nas.

Živimo u državi jednakih šansi. Svi smo u autu.

18

19


Veljko Rajković

Ljudnica

Kod nas će, uskoro, svaki obrok biti molitveni. Molićemo se Bogu da ga bude.

Vlast se izdigla iznad kriminala. Ona je njegov anđeo čuvar.

Nikome ne klečimo! To je naš trenutak istine.

Muvu nije zgazio. Kupile su se na njega.

Umro je u toku rata. Iza sebe je ostavio dva žiranta.

U sukobu ruralnog i urbanog stradamo pluralno.

20

21


Veljko Rajković

Ljudnica

Selo sam napuštio kada sam se uvjerio da nema hljeba bez motike.

Samo vlast koja ništa ne obeća o b e ć a v a.

Za vrijeme fudbalskog derbija seks je najsporednija važna stvar na svijetu.

Pacifista je doživio mir. Sada živi od rata!

Komunistima je odzvonilo kada su porušili prvu crkvu.

Zahvaljujući izuzetnim naporima vlade u narodnim kuhinjama broj obroka se svakodnevno povećava.

22

23


Veljko Rajković

Ljudnica

Po njemu može da se navija časovnik. Uvijek kasni tačno sat.

Crnogorci su najzdraviji jer je zdravlje najpreče.

Lupanje smo podigli na viši nivo. Razmišljamo svojom glavom.

Čitavog života je mijenjao firmirana odijela. Radio je u devet fabrika.

Budimo ono što jesmo! I muve moraju da žive.

Crnogorci ne postoje. Čovjek je stil.

24

25


Veljko Rajković

Ljudnica

Svijet ima trodimenzionalnu sliku o nama: jad, bijeda i čemer!

Demokratije je bilo i biće. SAD je nema!

Borba za medalje je počela. Važno je učestvovati!

U puzanju smo bez premca. Ne damo na sebe!

Premijer nije na konju. On je pluralista.

Vaterpolisti, srećom, ne dijele sudbinu naroda. Oni su u vodi do grla.

26

27


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast će nas imati u vidu kad propadnemo u svakom pogledu.

Kada sam ugledao brata zasuzile su mi oči i… promašio sam!?

On uvijek dobije dobar posao. Pamet mu je jača stranka!

Neprijatelju možemo doskočiti samo ako ne mrdnemo s mjesta.

Kod nas stvari izmiču kontroli. Ljudi se još drže.

Konačno smo pomjerili pameću. Uskoro će nam doći iz dupeta u glavu.

28

29


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast se uspješno kocka sa povjerenjem naroda. Nekada dobije, nekad ne izgubi.

Imamo dokaze da je istina na našoj strani. Stalno je izvrćemo.

Političare na vlasti niko ne može da uhvati u krađi. Od toga nikada ne bježe.

U budućnosti ljudi će živjeti kao braća. Ako ne dođe do zahlađenja odnosa.

Pošto je ljeto na pragu godišnji odmor ću provesti kući.

Sudovi se mogu oprati samo ako se izvuku iz mašine.

30

31


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast nam kreira život. Stalna postavka je kolelekcija kost i koža.

Nikada ne bih mogao da budem dvorska budala. Svoja kućica, svoja slobodica!

Naše vrane su privilegovane. Koriste ispranu hranu.

Vlada je usvojila perfektan program. Tu futuristi nemaju čemu da se nadaju.

Imali smo ludačku sreću. Nijesmo ostali kratkih rukava.

Tek kad su se izuli uvjerili smo se da riba smrdi od glave.

32

33


Veljko Rajković

Ljudnica

Kada su saznali da mi je ime MITO većina ljekara opredijelila se za mene kao izabranog pacijenta.

Zakrpe su naša prošlost. I goli smo i bosi.

Država je iskorijenila korupciju. U zemlji je nema.

Razum će pobijediti. Ako ne bude izbora.

Na maskenbalu sam prepoznao taštu. Pogledi nam se nijesu sreli jer sam ja gledao u metlu.

Ljekar interne(t) medicine: zinite i recite @, @, @…!

34

35


Veljko Rajković

Ljudnica

Ne možemo da se vinemo visoko. Usrali smo motiku.

Sa velikima sarađujemo na principu reciprociteta. Koliko oni požele, toliko mi prežalimo.

Naš predsjednik nije kukavica. On je muško!

Prva crnogorska zapovijest: Sjedimo đe smo ionako će nas đavo odnijet!

Istina je samo jedna. Ostalo su njihove istine.

Kada su ljudi u pitanju nula je prerodan broj.

36

37


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast je racionalizovala učešće na izborima. Umiješala je samo jedan prst.

Zahvaljujući vladi, naš narod je srećan. Jer, sreća je lijepa samo dok se čeka.

Sam sebi je presudio. Njegova posljednja bila je: Da!

Zatekao sam je s drugim u krevetu. Prvi se već oblačio.

Naši političari su najozbiljniji. Nikada se ne šale na svom računu.

Godišnji odmor ću provesti na radnom mjestu. Ja sam čovjek kontinuiteta.

38

39


Veljko Rajković

Ljudnica

Kada sam ljekara poznanika upitao za taštinu dijagnozu odgovorio mi je da je ono najgore: Nije joj ništa!?

Naši preci su bili interaktivni. Ubijali su se međusobno.

Privatizacija nije izazvala traume među radnicima. Većina djeluje o(t)pušteno.

Ostali ne rade neđeljom Crnogorci sedmicom.

Poštuju devet božjih zapovijesti. Samo kradu!

I u vlasti su počeli različito da glasaju. Jedni dižu desnu, drugi lijevu ruku.

40

41


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast je obezbijedila mjesto zločina. Naše je samo da lokacija ne ostane neiskorišćena.

Nar - dar prirode šipak – dar društva.

Siromaštvo je kod nas ravnomjerno raspoređeno. Svako ima svoju istinu.

Nabavio sam čaj protiv zatvora. Pijem ga prije svakog suđenja.

Protest je bio masovan iako mu nije prisustvovao nijedan protestant.

Budale pamte pametni memorišu.

42

43


Veljko Rajković

Ljudnica

Naš kandidat je najbolji. To što je jedini dokaz je da je bez konkurencije.

Vlast je spriječila još jednu pljačku naroda. Odustala je u posljednjem trenutku.

Premijera premijera nije uspjela. Od svega je napravio predstavu.

U odnosu na ovu vlast svi treba da imamo rezerve. Zlu ne trebalo!

Građevinska dozvola je suvišna. Dogovor kuću gradi.

U porodici sam crna ovca u društvu bijela vrana. To je moj si-vi!

44

45


Veljko Rajković

Ljudnica

Đe su podobni validni a sposobni nevalidni država je invalidna.

Moja supruga ne ulazi u kuhinju. Pazi da ne zagorim.

Svjetske pandemije nam ne mogu ništa. Mi smo mimo svijeta.

Na sudu je dokazano da ljekar nije odgovoran za primanje mita. Prvo je odlijepio, pa onda uzeo novac!?

Svi smo mi at teisti. Vjerujemo konjima.

Treba im dozvoliti da nas žive sahranjuju. Jedino tako možemo da okrenemo ploču.

46

47


Veljko Rajković

Ljudnica

Imao sam drvostruku sreću. Dobio sam bitku, ali ne i brat.

Krenuo sam i neću da stanem. Niko me ne gura.

Manji problem: opozicija nije idealna veći problem: vlast je stvarna.

Đe su poslanici ispred poslenika ima hljeba bez motike.

Pozitivne efekte privatizacije svi osjećamo. Većina manje, manjina više.

Kod nas je korupcija većini nedostupna. Svedena je na razumnu mjeru.

48

49


Veljko Rajković

Ljudnica

Ovom narodu vrane su popile mozak. Sada jedna drugoj oči vade.

To što nam je rđa na čelu dokaz je da smo ljudi posebnog kova.

Braćo, rođaci, kumovi i prijatelji: Zapošljavanje je depolitizovano!

Konačno, i kod nas se lakše diše. Zatvorili smo i posljednju fabriku.

Crna Gora je stočarska zemlja. Svaki seljak i član njegove porodice imaju po jedno grlo!?

Pijani od vlasti dvostruko nas ne vide.

50

51


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlada sve manje obmanjuje javnost. Sve je više tajni u njenom radu.

Naše mišljenje je, na kraju, prevagnulo. Pametniji je popuštio.

Dobro se sjećam svojeg prvog pijanstva. Tada sam se zaljubio na prvi dvogled.

Komunistima je bilo lako da obilježe XX vijek. Krv nije voda.

Ko dobije šećer – gubi vid ko dobije so – gubi iz vida.

Budžet je zakon koji se usvaja većinom a prisvaja manjinom.

52

53


Veljko Rajković

Ljudnica

Erotika - za frajera trening za voajera – utakmica života.

Vode nas poluseparatisti: crkvu su odvojili od države a crkavanje spojili sa državljanima.

Vlast nas stalno zakida. Obećava nam brda i doline a mi zaslužujemo i gore!

Kod nas se ništa ne skriva. A, i kamera ga hoće.

Ljudi na vlasti su dokazali da imaju mjeru. Digli su koliko su mogli.

Olimpijanac sam od kad sam stasao. Svakog dana ispunim normu.

54

55


Veljko Rajković

Ljudnica

Ne daju da na nas muva padne. Veća su govna.

Ne živimo kao psi. Lajemo na poznate.

Našim uspjesima niko ne može da prigovori. A, ni žalba nije dozvoljena.

Vladi – sto prespavanih dana narodu – sto neprospavanih noći.

Rođenje – presuda život – izdržavanje kazne smrt – pomilovanje.

Specijalitet političke kuhinje: laskavačka mućkalica!?

56

57


Veljko Rajković

Ljudnica

Narod sve vidi. Naš mrak je rijetka pojava.

Vlada djeluje transparentno. Svima pokazuje lakat.

Plavuše plebiscitarno: Dug nije za vraćanje!?

Nemam dosije. Pratili su me nepismeni.

Digli su mu spomenik. U interesu istrage imena učinilaca biće naknadno uklesana.

Naši stari su bili pametniji. Oni su vodili konje.

58

59


Veljko Rajković

Ljudnica

Ne mogu da dobijem nijedan veliki posao. Imam vezu samo sa malim mozgom.

Za sve što nije normalno krivo je pravo.

Suprugu voli od kratkih nogu a ljubavnicu od kada živi na visokoj nozi.

Crnogorci su najsiromašniji. Svima je drago kamenje.

Zakon je na strani slabijih. Jači su ga odbačili.

Ostvarili smo jednakost u braku. Oboje smo u minusu.

60

61


Veljko Rajković

Ljudnica

I naš narod će ogrijati sunce. Sve se manje oblači.

Partizansko-četnička zapovijest: ’Ubi bližnjeg svog !?

Da bi viđeli da živite u mraku mora da vam se upali lampica.

Korupciji ne možemo stati na kraj. Kod nas od nje sve počinje.

Lako nose teret ratne slave. Rasteretili su se savjesti.

Bravar je bio stručnjak za ovce.

62

63


Veljko Rajković

Ljudnica

Ko nosi jaja snosi posljedice.

Ne živimo u policijskoj državi. Ovo nije život.

Vi koji nemate kičmu nosite se!

U Evropu ćemo s pameću Tamo je nošenje kratkog oružja dozvoljeno.

Da smo ekološka država nije prazna priča. Tu ima puno neistine.

Vlast nam nije vratila osmijehe na lica. A duguje nam i sve ostalo.

64

65


Veljko Rajković

Ljudnica

Vode nas napredni ljudi. S njima niko ne može da se vaga.

Srce: Montenegro! Mozak: Remontenegro!

Istina je naše najjače trofejno oružje!?

Vlast je budna. Ne može mirno da spava.

Naši političari su legalisti. Propisno se brukaju.

Nekada smo živjeli od kredita danas – od kredita do kredita.

66

67


Veljko Rajković

Ljudnica

Članovi vlade uložili su sebe u ostvarenje programa. Zato smo u govnima do grla.

Vlast je istakla probleme. Sada su to sve ugledni građani.

Crnogorci su savremeni. Ne vole bivše gospodare.

Zahvaljujući mađioničarskim potezima vlade naša sredina je na početku kraja.

Glupost je bolest dvadeset jednog vijeka.

Hranimo se ekološki. Sve čista hemija!

68

69


Veljko Rajković

Ljudnica

Fudbalske sudije ne prave greškice čime dokazuju svoju veličinu.

Selo sam napuštio iz emotivnih razloga. Već godinama komšijama nije crkla nijedna krava.

Svi smo mi moral isti. Moral nam je na nuli.

Vlada je debelo u pravu. Kod nas nije sve tanko crno!.

Lako se uspeti do vrha. Treba slijediti trag korupcije.

Spas nam je bio na vidiku. Ali, vlada je viđela dalje.

70

71


Veljko Rajković

Ljudnica

Nije vrijeme za paniku. Mjesto jeste.

Možemo i o poštenju! Nije izborna godina.

Pošto sam slab sa padežima ljetni odmor ću provesti na Kubu.

Slovna matematika: dv.+dv. = četr.

Kod nas je zakon sve. Osim zakon.

Gluposti nam nijesu strane. Oslanjamo se na domaće umove.

72

73


Veljko Rajković

Ljudnica

Crna Gora se nikome neće saginjati. Taj stav smo odavno zauzeli!

Epitaf poltronu: Budi ponosan na sve što nijesi činio!

Starac kome je otkazao bubreg dao je oglas: Prodajem muda za bubreg!

Poslanici podnose amandmane građani zakone.

Da je ležanje olimpijska disciplina Crnogorci bi stigli najdalje.

Osmog marta tašti ću da kupim cvijeće. Vijenci se ne prilažu.

74

75


Veljko Rajković

Ljudnica

Borba protiv korupcije je u završnoj fazi. Slijedi novi početak.

Sve je u genima. Otuda ovoliko majmunisanja.

Tražim razvod. Žena mi ne da!

Molim za minut postizbornog ćutanja! Umrla su predizborna obećanja.

Postizborni izbor: doručak, ručak ili večera? Glasaće se u krugu porodice!

Nijesmo crne ovce. Ne dozvoljavamo da nas niko farba.

76

77


Veljko Rajković

Ljudnica

U Evropu će nas povesti ništa. Ako mu ne istekne mandat.

Kolumbo je kriv za sve. On je NEKAD pronašao SAD!?

Perfektan političar: Govorio sam istinu i samo istinu!?

Poznavao sam mnoge komuniste koji mrava nijesu zgazili. Sve su zaradili na pušku.

Zahvaljujući vlasti, ne osjećamo krizu. Odavno nam je odrala kožu.

Ne hranimo se jednolično: manjina žvaće, većina guta!

78

79


Veljko Rajković

Ljudnica

Smeće sve više bačamo oko kontejnera. Mi smo ljudi širokih shvatanja.

Vlast ima visoku inteligenciju. Ostali oblici svojine su ravnopravni.

Europsihijatar? Ljekar opštepoznate prakse.

Želim da komnšiji crkne trava. Neka mu je samo krava zdravo!

Tašta mi je odmah iza majke. Bog dušu da im prosti!

Na dnu je morala kriza na vrhu je kriza morala.

80

81


Veljko Rajković

Ljudnica

Policiji sam prijavio svoju imovinu. Ne mogu od nje da živim.

Odolio je na nervnoj bazi. Bilo ga je briga za sve.

Ručak je gotov! – svakog dana se oglasi supruga kad sve pojede.

Živimo sa netaknutom prirodom. Glupiramo se od rođenja.

Iskorijenićemo prosjačenje. Prosaca je sve manje.

Vlastodršci su me uzeli na zub. Najljubaznije ih molim da ne jedu govna!

82

83


Veljko Rajković

Ljudnica

Policija je morala da rastjera demonstrante. Jer, ona bije koga stigne.

Nažalost, još dugo neće biti rata. I banke su u krizi.

Zatvor za ljude je sranje za čovjeka.

Ostajte ovdje, biće hljeba za sve! Mnogi idu trbuhom za kruhom.

Birajmo veće zlo! Kod nas je i zlo naopako.

Optimista sam od rođenja a pesimista od kad znam za sebe.

84

85


Veljko Rajković

Ljudnica

Kod nas manjina živi na visokoj nozi. Većina ne živi.

Među političarima najviše je nastranačkih ličnosti. To što nam rade, nije normalno!

Najteže je prošlo. Znači, ništa ni od posljednjeg voza.

Poltron je objesio cipele o klin. Tako je počela jedna uspješna karijera.

Političara ne interesuje koliko se na njegov račun priča nego koliko na njegovom računu piše.

86

Mnogi zaslužuju da im se digne spomenik!? Alfred Nobel

87


Veljko Rajković

Ljudnica

Epitaf trgovcu: Nije imao mjeru kada je zakidao na vagi!

Opstajemo zahvaljujući vjetrometini. Uvijek znamo odakle vjetar duva.

Unutrašnja trgovina je u ekspanziji. Pa što, i sa jednim bubregom može da se živi.

Mrtva usta ne govore ali mnogo kazuju.

Ljekari će dati sve od sebe kada mi damo sve što imamo.

Kod nas je sve naopako: dolje – boli glava, gore – boli dupe!

88

89


Veljko Rajković

Ljudnica

Kad bi Bin Laden došao na olimpijadu bio bi to bum za sve prisutne.

Birači biranima: Računajte na nas! Od nule ste i počeli!

Vlada na djelu dokazuje da je vlada za priču.

Što je kriza veća sve smo manje u velikoj nuždi.

Naše napredovanje nikome ne može da promakne. Posrćemo na svakom koraku.

Sve manje se sjekiramo. Nož je zakon!

90

91


Veljko Rajković

Ljudnica

Napredujemo u svakom pogledu. U strahu su velike oči.

Naša država je poluekološka. Preovlađuju čiste laži i prljave istine.

Naši šampioni se nijesu uspavali na lovorikama. Glad nema oči.

Najbolji smo u zemlji! Kremiranje ne dolazi u obzir.

Istina je univerzalna. Zaobilazi se sa svih strana.

Vlada zaslužuje Nobelovu nagradu za medicinu. Godinama dokazuje da od vazduha može da se živi.

92

93


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast treba slijediti do kraja. Zatvor je za ljude.

Umri muški! Ćutanje je zlato.

Ekološa vijest: Što zeleni urede, još zeleni unerede!

Kriza je, na nesreću, stigla i kod nas. Sreća nas, nažalost, još uvijek prati.

Vlada - teorijski potkovana narod – praktično jahan.

Stalno dokazujemo da nijesmo stoka. Neuspješni smo na svakom polju.

94

95


Veljko Rajković

Ljudnica

Ja i supruga djelujemo izgubljeno. Našli smo se!

In vino voda! reče bivši proizvođač vina na malo.

Kad tašta nešto skuva to je da radije prste pojedeš.

Nijesmo zaostali u razvoju. Glupiramo se od rođenja.

Vlast djeluje antisizifovski. Gura nizbrdo!

Digli su publiku na noge. Srećom, dojava je bila lažna.

96

97


Veljko Rajković

Ljudnica

Epitaf komunisti: U ratu je bio borac za dobro naroda u miru – borac za narodna dobra!

Naši političari su pragmatični. Ne govore gluposti.

Ne idem u crkvu. Stojim, i krstim se u čudu!

Nijesmo ni mi travu pasli. Stigli smo poslije kosidbe.

Huligani su masovno utrčali na teren. Ni oni nijesu pasli travu.

Komunisti su bili osuđeni na neuspjeh. Listom su išli u korjenite promjene.

98

99


Veljko Rajković

Ljudnica

Pukovniku nema ko da piše. Njegove usmene naredbe su izvršne.

Prazno nam je oko srca. Drugim riječima, glava nam je u torbi!

Svakodnevno obilazimo trgovine. Stvari treba posmatrati sa distance.

Rekorderi smo nad rekorderima. Oborili smo još jednog.

Vlast - salto morale narod - saldo mortale!?

Aforističar je pisac koji najviše stvara kada je um oran.

100

101


Veljko Rajković

Ljudnica

Hej, Sloveni bože pravde - tamo daleko!

Opet smo pokvarili stomak. Sole nam samo pamet.

Spremni smo za žrtve. Slava im!

Naš mini star informacija je velika medijska zvijezda.

Najgore je prošlo. Najbolje je iza nas.

Poruka bokserima: Ako hoćete da je sačuvate boksujte glavom!

102

103


Veljko Rajković

Ljudnica

Na Olimpijadi smo bili prvi. S lijeva.

U šahu nikada neću biti sjajan. Stalno me matiraju.

Satirični aforizam je opomena pred uključenje.

Kladim se često. Najčešće: iz iks u kiks!

U proteklom šampionatu bili smo prvi. Imali smo najviše apoena.

Zahvaljujući materijalistima svi smo mi materijal isti: kost i koža!

104

105


Veljko Rajković

Ljudnica

U našoj kuhinji može da se jede sa poda. Mravi i bubašvabe sve pokupe.

Ubuduće ćemo biti pošteđeni epidemija. I virusi su se se uvjerili da se kod nas niko nije usrećio.

Kada je kuhinja u pitanju moja supruga je pravi majstor. Montira je za tili čas.

Kad majka uđe u kuhinju znamo koliko je sati. Zato nikada ne zakasnimo u restoran.

Kocka: Fortuna iacta est!

Neponovljivi smo specijalisti. Ponavljamo iste greške.

106

107


Veljko Rajković

Ljudnica

Kockaru početniku sreća se smiješi kockaru veteranu – crkava od smijeha.

Evropa će nas objeručke prihvatiti. Mi smo joj usko grlo.

Bin Laden Kubertenu: Odvažno je učestvovati!

Rezultati rada vlade su neviđeni. U interesu istrage.

Pravi krivci se znaju. Zato su nepoznati.

Nijesmo nisko pali! Puzimo od rođenja.

108

109


Veljko Rajković

Ljudnica

U Evropu će nas odvesti kasom. Naši konji imaju stila.

Glad kuca na naša vrata. Srećom, kod nas nikada nije slobodno.

Kukala nam majka! Ni govora, tek će!?

Živa istina: Istina, na kraju, ispliva!?

Ko nije s njima nikada nije sam.

Konačno smo i mi digli glavu. Travu odavno niko ne pase.

110

111


Veljko Rajković

Ljudnica

U zimskom dijelu fudbalske lige najprijatnije se osjećaju rezervni igrači. Griju klupu!

Mnogi zaslužuju Nobelovu nagradu. Srećom, nikako da im upali!

Naši političari su u gro planu. Kriju se iza svojih uspjeha.

Krug osumnjičenih je toliko sužen da za krupne krivce nema mjesta.

Gore Vlada!? Dolje, ionako, ne može biti gore.

Napokon smo izabrali najbolje. Nijesmo glasali!

112

113


Veljko Rajković

Ljudnica

Vlast nas održava u životu. Da ne bi gazila preko leševa.

Živimo u zlatnoj sredini. Najgore je prošlo a najbolje je iza nas.

Zasnovao sam radni odnos. Na podređeno.

Poznajem aforističare koji nikada neće položiti ispit iz satire. Pišu samo dobre aforizme.

Ne plašimo se radijacije! Sve što počinje sa rad kod nas nema šansi.

Blago nezapošljenima! Veći su od makovog zrna.

114

115


Veljko Rajković

Ljudnica

Prava vladavna je vladavina prava.

Imam dokaze da vlast nije usrala stvar. Narod se nije uzmuvao.

Konačan rezultat Premijerove lige: Napredak : 0 – Budućnost : 0!

Ne damo te, Crna Goro! Era je tržišta.

Nemam problema sa mokrenjem. Kišobran mi je uvijek pri ruci.

Smeće sve češće bačamo oko kontejnera. Mi smo ljudi širokih shvatanja.

116

117


Veljko Rajković

Ljudnica

Porodica je osnovna ćelija društva a familija osnovna ćelija države.

Kod nas je nepisano pravilo da kršimo napisana pravila.

Vlast će stati na put kriminalu i tako započeti proces pridruživanja.

Ko pobijedi sebe pobijedio je gorega sebe.

Ne možemo da siđemo s uma. Još nam nije došlo iz dupeta u glavu.

Ovo nije kraj! Našim glupostima nema kraja…

118

119


Ljudnica

LJUDNICA

KNJIGA KOJA SE RAZLIKUJE (aforizmi neobične ljepote i lijepe neobičnosti) LJUDNICA Veljka Rajkovića je jedna više nego izazovna i provokativna knjiga. Knjiga kratke forme, a velikog dometa! A na početku, šok-aforizam: Knjigu posvećujem sjenima davno preminulog čovjeka. Autor, kako i priliči homo sapiensu, čovjeku koji misli, kao maljem udara po homo novusu, ‘’javnom’’ čovjeku, skorojeviću... i njegovim temeljnim (ne)vrijednostima – moralu, etici, čovječnosti, dobroti, strpljenju, altruizmi... Jer, kako autor eksplicitno uvodi čitaoca u avanturu čitanja i poimanja onoga što slijedi, od čovjeka koji bi po prirodi logike, ili po logici prirode, morao posjedovati elemementarne ljudske vrline, ostale su samo sjeni... Sjeni kojima bi se, na kraju, valjalo i pokloniti. I drugi početak je ne manje uzbudljiv, invertan i čudomisliv: Ludi, ovo je ljudnica! Nije štamparska greška, već duboka misao, u kojoj je ne plići smisao, a sve u granicama logike! Slijede rafali duha: Prerano je za kritiku vlade. još nije bivša. Bivša vlada je kao (prepo)rođena za ogovaranje. nijesmo izgubljeni. našlo nas je čudo. Što god da traži121


Veljko Rajković

Ljudnica

mo, uvijek nađemo isto. Ili isto nas. nikome se nećemo klanjati. Taj stav smo davno zauzeli. Autor nas još uvjerava kako je to čvrst stav. crna Gora je zemlja rijeka i planina, a država brda i dolina. Priroda nam je dala rijeke i planine, a politika obećala brda i doline. Čovjek je postao od majmuna, a nečovjek od ujčevine. Humora nikad dosta: Pa i ujčevina ima ujčevinu. Tonemo sve dublje. Pa što, od vazduha se ne živi. O kakve zgode - kad vazduha ima kao vode. Rođenje – presuda, život – izdržavanje kazne, smrt – pomilovanje. Opasna, fatalistička filozofija, koja prije svega tumači s v i j e t - čitaj: ljudnicu, u kojoj se izdržava kazna. Ljudnica je neka vrsta opravdanja za autorov fatalizam. Vlada – sto prespavanih dana, narod – sto neprospavanih noći! Dok jedni spavaju, drugi o tome mogu samo da sanjaju. Postoje, eto, i snovi o snu. uzeli su vlast. nijesu imali izbora! Izbori su kao sreća: Služe jake. Poslanici podnose amandmane, a narod – zakone! Kao da ovaj aforizam ima nečega benignog. Riječ je samo o pravednosti raspodjele podnošenja. naši preci su bili pametniji. Oni su vodili konje. Aforističar ostavlja čitaocu ‘’zadovoljstvo’’ domišljanja – ko danas koga vodi. crnogorci su savremeni. ne vole više bivše gospodare. Novi su tu svevremenu ljubav samo naslijedili. aforističar je stvaralac koji najviše radi kad je um oran(!) Niti jedno slovo, ni znak interpunkcije, već samo razmak – bio je dovoljan da pisac deparadoksilizira misao i tek tada joj da pun smisao! 122

A sad dva aforizma oprečna, suprotstavljena pojedinačno jedan za drugim, a opet logično i jednostavno moguća: Žene su ravnopravne. Sve ih volim. Žene su neravnopravne. Volim samo jednu. Zna se i koju. Svoju! A onda: Moja žena je fenomen. i kad mršavi, ne gubi na težini. Lako je piscu da kaže tako, ako se zna da se njegova žena Vesna ne umije naljutiti. Da se malo zađe u intimu... Da se radi o piscu aforizama koji se, jednostavno rečeno, razlikuje(!) pri tolikoj hiperprodukciji ovog oblika kratke forme, evo još dokaza: Đordano je bio prvi. Zato je Br. uno! Mnogi zaslužuju da im se digne spomenik. alfred nobel naš mini star informacija je velika medijska zvijezda. Svi smo mi at teisti. Obožavamo konje! Glupost je bolest dvadeset jednog vijeka. Ljekar interne(t) medicine: Zinite i kažite @, @, @...! Europsihijatar? Ljekar opšte poznate prakse. Autor se pravi da praznoslovi, pa je izostavio samo prvo slovo. A kome, kao Veljku, pođe za rukom da se razlikuje, može da grabi naprijed dugim korakom! Pišući LJUDNICU, Veljko Rajković je kao na đerdan nanizao preko trista bisera duha i mudrosti – aforizama neobične ljepote i lijepe neobičnosti. Zato je i dužnost i nužnost preporučiti ovo djelo za čitanje i uživanje u časovima sve rjeđe i brižnije dokolice! Savo Martinović 123


Ljudnica

O AUTORU Veljko Rajković je rođen 1954. godine u Dujevi (rodnom selu majke), Rijeka Crnojevića, Cetinje. Diplomirani je pravnik. Živi u Podgorici. Piše aforizme, epigrame, satirične priče i satirične pjesme. Objavio je knjige aforizama U ZNAK(U) UZVIKA (1999) i ČOVJEKOLIKI LJUDI (2007). Jedan je od autora Antologije crnogorskog aforizma RIJETKE ČESTICE (2006). Više puta je nagrađivan na Crnogorskom festivalu humora i satire u Danilovgradu – gdje je proglašen za satiričara godine u Crnoj Gori (2005). Na Prvom međunarodnom konkursu u Crnoj Gori za karikaturu i aforizam, dobio je prvu nagradu za aforizam (2005). Zastupljen je u više antologija i zbirki aforizama, između ostalog i u Antologiji slovenske umjetnosti – objavljenoj 2011. u Poljskoj i Antologiji balkanskog aforizma - 2008, kao i u knjizi Dr Ratka Božovića SEDMORICA PROTIV MENE, gdje je predstavljeno i esejistički tumačeno stvaralaštvo sedmorice crnogorskih aforističara.

125


Veljko Rajković

Ljudnica

126

127

Profile for Vijece Crnogoraca

ljudnica  

LJ U D N I C A a f o r i z m i Veljko RAJKOVIĆ a f o r i z m i TIRAŽ KORICE Darko Drljević UHS CG, 2011. UREDNIK Ratko Božović RECENZENT Sav...

ljudnica  

LJ U D N I C A a f o r i z m i Veljko RAJKOVIĆ a f o r i z m i TIRAŽ KORICE Darko Drljević UHS CG, 2011. UREDNIK Ratko Božović RECENZENT Sav...

Profile for vijececg
Advertisement