Page 9

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovi : POKAZALI STE NA NAJBOLJI MOGU I NA IN KAKO SE MOGU IMATI DVIJE DOMOVINE, KAKO JE MOGU E IMATI DVA IDENTITETA I BITI BOGATSTVO I U HRVATSKOJ I U CRNOJ GORI Pozdravljen dugotrajnim aplauzom – kakvim je bio do ekan i njegov ulazak u dvoranu Kulturnogospodarstvenog centra eškog doma – prisutnima se obratio i Predsjednik Republike Hrvatske. Ispri avši svoju obiteljsku pri u (jer je život udesio da udajom dvije tetke u Nikši u ima više rodbine u Crnoj Gori nego li u Hrvatskoj!) na najbolji je na in istakao koliko i kako su hrvatski i crnogorski narod povezani i da ih povezuje puno više dobroga nego li onih loših stvari koje su ih, na žalost, vezivale zadnjih godina, a onda je Predsjednik nastavio: «Nacionalni savez Crnogoraca Hrvatske nastao je, uli smo, u zaista teškim vremenima kad su Crnogorci ovdje u Hrvatskoj pokazali koliko vole svoju Hrvatsku, kada su – šire i ideju mirotvorstva, pa i trpe i nešto što nisu trebali trpjeti – pokazali da vole i svoju Crnu Goru. Ja vam zaista estitam, jer ste na najbolji mogu i na in pokazali kako se može imati dvije domovine, zapravo dvije domovine koje volite, kojima pripadate – i jednoj i drugoj; kako je mogu e imati dva identiteta: jedan državni i jedan nacionalni (u onom našem klasi nom smislu) i kako možete biti bogatstvo i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Kada pogledamo što je to Hrvatska – Hrvatska je zemlja koja jest domovina Hrvata i domovina i mnogih drugih naroda, izme u ostalih i Crnogoraca. Kada pogledamo ko i kako je sve utkao svoj doprinos u ljepotu koju naša Hrvatska ima, onda su tu zasigurno i Crnogorci. Bojim se uop e nabrajati brojne umjetnike, znanstvenike, profesore, sportaše koji su kao Crnogorci obogatili hrvatsku kulturu, jer u nekoga ispustiti i bi e onih koji su se uvrijedili. Ali zaista hrvatska kultura – kad govorim o hrvatskoj kulturi uvijek mislim na cjelinu: i na onu komponentu koja je rezultat hrvatske tradicije, ali jednako mislim i na komponente koje su nam dale naše manjine – je dakle nezamisliva bez vašeg doprinosa. Govorilo se o tome da smo danas pred vratima Evropske Unije. Postavlja se esto pitanje: što to zna i za naš odnos prema susjedima, naravno i prema Crnoj Gori. Mislim da je to dobra vijest za sve nas. Hrvatska je, sasvim sigurno, kroz ovaj postupak pridruživanja postala bolja država. Ne u re i da je savršena – daleko smo od savršenstva – ali smo postali bolje društvo. Mislim da je jedan od aspekata tog našeg poboljšanja i odnos prema nacionalnim manjinama i, isto tako, odnos prema susjedima. Svi zajedno smo upamtili ta teška vremena kad je Hrvatska bila izložena agresiji, kada je bilo puno žrtava – žrtava ne samo na strani kod nas Hrvata i onih koji su branili domovinu, jer bilo je žrtava i na strani civila, nepotrebnih žrtava, bilo je nepravdi, bilo je izbacivanja iz stanova ... ; ali, ta vremena su sre om iza nas. Danas sam uvjeren da Hrvatska može i jest pravedna država i da može biti pravednija nego što je sada i siguran sam da i naš odnos prema susjedima, pa naravno i prema Crnoj Gori, jest odnos najve eg prijateljstva, odnos podrške i ja sam uvjeren da e Crna Gora vrlo skoro isto tako vrsto zakora iti na evropski put i budite uvjereni da e Hrvatska podržavati evropski put Crne Gore na svaki mogu i na in ... Na kraju, estitam vam na dvadesetgodišnjem radu, estitam vam na tome što uvate crnogorski nacionalni identitet u Hrvatskoj. Hvala vam što ste most prijateljstva izme u Crne Gore i Hrvatske!» C r n o g o r s k i g l a s n i k – B r o j 7 2 – 2 0 1 1.

Stranica 9

Profile for Vijece Crnogoraca

crnogorski glasnik 72  

GODINA XII. _ BROJ 72. _ STUDENI-PROSINAC / NOVEMBAR-DECEMBAR _ 2011. Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i VijeÊa crnogorske n...

crnogorski glasnik 72  

GODINA XII. _ BROJ 72. _ STUDENI-PROSINAC / NOVEMBAR-DECEMBAR _ 2011. Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i VijeÊa crnogorske n...

Profile for vijececg
Advertisement