Page 1

Headline Date MediaTitle Section Journalist Frequency Circ / Read

Rakyat Malaysia disenarai Wira Dermawan Forbes Asia 29 Jun 2011 Language Berita Harian Page No Nasional Article Size N/A Color Daily ADValue 192,982 / 1,521,000 PRValue

Malay 6 2 217 cm Full Color 9,560 28,680

Rakyat Malaysia disenarai Wira Dermawan Forbes Asia KUALA LUMPUR Rakyat Ma laysia Datuk Vijay Eswaran dari Kumpulan Syarikat QI Tan Sri Vincent Tan dari Berjaya Corpo ration Bhd Pengasas UM Corp Koon Yew Yin dan arkitek terke

diilhamkan oleh Bill Gates isterinya Melinda dan Warren Buffett

Arkitek terkemuka Hijjas Kastu ri 74 dan Angela Hijjas 61 menaja dan menjadi hos lebih 100 artis

penulis dan penggiat seni sejak me

muka Hijjas Kasturi dan isteri mulakan program residen pada Angela Hijjas adaiah antara 48 1994 di rumah tradisional Melayu orang yang dinamakan sebagai Wi mereka di satu taman tropika di ra Dermawan Forbes Asia Senarai itu disusun oleh Forbes luar Kuala Lumpur

setiap tahun dengan tujuan mem

perkenalkan tokoh terkemuka di

Program itu dibiayai sebahagi annya oleh keuntungan dari satu

rantau ini

hotel butik di Georgetown Pulau Vijay Pengerusi Eksekutif dan Pinang yang mereka tukar dari Pengasas Bersama Kumpulan QI satu kluster rumah kedai sebelum terpilih kerana sumbangan meluas perang Pemuliharaan itu memban

bern端ai jutaan dolar bagi pelbagai tu menghidupkan kawasan tingga tujuan di seluruh dunia termasuk lan dan menjadi satu Studio untuk inisiatif program kesihatan awam artis Koon 78 Pengasas Bersama pendidikan dan kebudayaan UM Corp menderma kira kira Beliau mengendalikan syarikat US 300 000 RM900 000 setahun un nya berasaskan falsafah RYTHM tuk pelbagai tujuan Beliau juga

singkatan bagi Raise Yourself to Help Mankind Memajukan Diri Anda Bagi Membantu Kemanusia an yang diterapkannya di kala ngan warga kerja perniagaannya di seluruh dunia

membiayai biasiswa pelajar yang memeriukari dan menaja 80 pelajar Universiti Tunku Abdul Rahman Beliau sebelum ini berkata mem

pelajari nilai pendidikan bagi ke luar dari kemiskinan seiepas mem besar dalam keluarga seramai 12

Kepelbagaian urus niaga kum pulan syarikatnya termasuk perun adik beradik citan pengembaraan telekomuni kasi jam tangan produk mewah kecergasan latihan teknologi dan pelaburan korporat Februari lalu seorang lagi rakyat Malaysia yang berada dalam sena rai Forbes Asia Vincent Tan ber

ikrar untuk menderma sekurang kurangnya separuh daripada keka yaannya untuk kerja amal

Ini berikutan keputusannya untuk menyertai The Giving Pledge yang

BERNAMA

Rakyat Malaysia disenarai Wira Dermawan Forbes Asia  

Berita Harian, a prominent Malay paper features the Malaysians on the Forbes Philanthropy list including Dato Vijay Eswaran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you