Page 1

MÜRGISTUSED Mürgistus on organismi talituse ulatuslik häirumine, mis on tingitud organismi sattunud toksilistest ainetest. Mürgi sattumiseteed on: • Hingamisteed. Põhjustajaks mürgised gaasid ja aurud. • Seedetrakt. Vedelikud ja tahked ained. • Nahk, limaskest. Vedelikud ja tahked ained. Tervisehäirete tekkimise kiirusest ja ohtlikkusest lähtudes jagunevad mürgistused: • Ägedad mürgistused Organismi sattunud aine kogused on suured. Mürgistusnähud ilmnevad minutitega/sekunditega. Põhjustavad kiireid muutusi keha funktsioonides, elusignaalide häireid või isegi surma. Esmaabi on vajalik ja elupäästev. • Kroonilised mürgistused Toksilised ühendid tungivad organismi väikestes kogustes pikema aja jooksul. Mürgistusnähud kujunevad välja kuude ja aastatega. Alguses on tunnused minimaalsed. Seisund halveneb aastatega. Probleemiga tegelevad kutsehaiguste kliinikud ja töötervishoiu meedikud.

MÜRGISED GAASID Näiteks vingugaas, ammoniaagiaurud jne. Reaktsioon mürgile on kiire – sõltuvalt ainest tekib reaktsioon sekundite või minutite jooksul.


Tunnusteks on: • Lämbumistunne. • Hingeldus, naha sinakus. • Kõrisev hingamine. • Vahutav röga suust. • Vingugaasi puhul on tüüpiline teadvusehäirete tekkimine uimasusest teadvusetuseni, telliskivipunane nahavärv.

ESMAABI OHUTUS !!! Kuna mürgi toime on kiire, siis peab esmaabiandja kaaluma oma võimalusi kannatanut abistada ja ruumi siseneda. Oluline on avada aknad ja uksed. Kui gaasi või auru toksilisus on ülikõrge, siis võib ruumi siseneda vaid kaitsevarustusega. Selle puudumisel võib väljastpoolt purustada aknad. Väldi uute ohvrite teket! Alusta töötajate evakueerimist õnnetuskoha kõrval olevatest ruumides, mobiliseeri selleks abilisi. Kutsu abi! Helistamisel on vaja teatada, milline aine põhjustas mürgistust, sest sageli on vaja lisaks kiirabile sündmuskohale saata päästemeeskond. Too kannatanu värske õhu kätte, kui selleks on võimalus. Kontrolli teadvust, hingamist ja pulssi, ole valmis elustama. KASUTA KAITSEVAHENDEID! Ülitoksiliste ainete (ammoniaak, kloor jne) tekitatud hingamis- ja südameseiskuse korral on kunstliku hingamise tegemine läbi elustamiskile abistajale üliohtlik. Võib teha südamemassaaži. Eelnevalt pannakse kannatanu kaela ja turja alla riietest rull, et hingamisteed oleksid lahti. ÄRA KAOTA PEAD! ÜHTEGI ELU EI PÄÄSTETA TEISE ELU HINNAGA!


MÜRGISED VEDELIKUD Alused, happed Satuvad organismi põhiliselt suu kaudu. Tunnuseks on kõrvetus ja valu suus, neelus, kõhus; iiveldus ja oksendamine,

ESMAABI • Anna juua jahedat vett, kuid mitte nii palju, et kannatanu hakkaks oksendama, sest eesmärgiks on mürgi lahjendamine. • Kutsu abi. Anna kiirabile üle mürgitust põhjustanud ainega pudel, et vajadusel saaks seda laboratooriumis analüüsida. • Ära ürita mürki seedetraktis neutraliseerida, andes hapet joonud kannatanule aluselist vedelikku või vastupidi. • Ära anna kannatanule piima.


Lenduvad, rasvlahustuvad vedelikud Bensiin, süütevedelik, atsetoon, lahustid jne. Allaneelamisel kõrvetustunne ülakõhus, iiveldus, oksendamine, röhitised. Oksendamine võib olla ohtlik, sest selle käigus tekib hingamisteede kahjustus, mis võib lõppeda surmaga.

ESMAABI • Anna kannatanule süüa võid, õli või rasva – see seob mürgi ja söövituse ning hingamisteede põletuse oht väheneb. • Kutsu abi. Säilita sissevõetud ainet sisaldav anum ning anna see meedikutele üle. • Ära anna haigele juua. • Ära kutsu haigel esile oksendamist.

Myrgistused  

myrgistused, esmaabi, ohutus

Myrgistused  

myrgistused, esmaabi, ohutus