Page 1


Hogyan csináljunk  akadálypályát   liberálisoknak?//

1 Hergeljük fel magunkat. Lépjünk ki a megbéklyózó racionalitás keretei közül. 2 Gondolkodjunk el az állampolgári lét kortárs módozatain – az állampolgár az, aki az általa elsajátított politikai ideológiák iránymutatásai szerint hat a világra, vesz részt a civil és politikai életben, vagy az, aki fogyasztói döntéseket hoz? Elmegy este egy magát liberálisnak valló fogyasztó egy trendi kocsmába (a trendi kocsmába járó liberális nem véletlenül lett toposz), ahova a “„liberálisok járnak” – mint a világra befolyással lenni kívánó állampolgár – és haza akarja küldeni a trendi kocsmában vele szemben ülő kisgyermekes anyát, vagy pszichológust javasol annak, aki nem ért vele egyet. 3 Most vegyük jobban szemügyre min is hergeltük fel magunkat. Mivel liberálisokról van szó, egyéneket is ér hibáztatni, de távlatokban gondolkodni célravezetőbb. Tekintsük át a problémaköröket, amelyekkel a liberalizmus helyi manifesztációja minket szembesít, az aktuális politikai játszmákat, amelyek a közösség/ egyén viszony mentén választódnak el. 4 Érezzük úgy, hogy a mindenkori, a liberalizmusra valamilyen szinten építő politikai köröknek önreflexiós eszköztárra és fórumokra van szüksége, nekünk pedig arra, hogy formát adjunk a frusztrációinknak. Tehát építsünk egy akadálypályát liberálisoknak. Használjuk ki a belső ellentmondásokat, apelláljunk a felszínességre, koncentráljunk a reprezentáció jelentésmódosító potenciáljára és persze a megkérdőjelezhetetlenül továbbadott patriarchális, soviniszta normákra.

2


1 Let’s get really, really pissed off and ready to transgress the shackles of rationality. 2 Let’s think about the contemporary modalities of citizenship. To be a citizen, is it to affect the world according to the modes offered up by political ideologies, to take part in civic society and political forums, or to make consumer choices? Our hypothetical liberal goes out to a trendy pub to consume (liberalis in trendy pubs, not a such topos without a reason), and as a citizen who wants to exert agency in the world he tells a woman, who has a child, to go home, or he tells someone who does not agree with him to get therapy, and so on. 3 Now let’s take a closer look at the sources of our anger. As we are dealing with liberals here, it is ok to get angry with individuals, but it is more productive to think further. Let’s think about the problematics faced/produced by our respective local manifestation of liberalism, the strategical clashes unfolding to define the relation of the individual and the wider community. 4 Have the feeling that politics based on liberal principles needs forums and toolkits of self-reflection, and we need to voice our frustrations. So, time to build an obstacle race course for liberals. The stratagems: make a good use of representation’s meaning-bending potentials, concentrate on the inner contradictions of the ideology, and appeal to the individual’s superficiality, and their lowest common denominator, such as unquestioned chauvinism in every form.

3


A műalkotásból egy, a helyi adottságokra adaptált prototípus készült Bánkon, a Bánkitó Fesztiválon, 2012-ben. 8 önkéntes segítette az üzemeltetést. Aki teljesíteni tudta az egész távot, az az ERSTE Stiftung logóját idéző méhecskés süteménnyel lett jutalmazva, amelyet Szakács Eszter kurátor a helyszínen készített el. Az akadálypálya Bánki manifesztációjának formai esztétikája túlmutat a letisztult „nyugati” (bármi is legyen az) dizájntárgyakon, avagy a kreatívok ízlésterrorján,a kézműves sörökön, a lézervágott rovásírás névtáblákon, a házi tönkölybúza-örlőmalmokon át, egyenesen a turul madaras dicső fantazmagóriákban talál feloldódást. Mindegyik akadályt a kizökkentő/furcsa/mögöttes erővonalakra fényt eresztő tapasztalataink inspirálták a magukat liberálisnak valló egyénekkel. A pálya egy nyomasztó aknamező, amely állóháborúk konfliktusait hozza a felszínre. Az akadálypálya során a résztvevők önmagukat értékelhették, nem volt célunk a tanítás vagy az értékállítás, munkánkra problémafelvetésként tekintünk. Az eredmény egy performatív, interakció-provokáló mező a saját tapasztalatainkból fakadóan, mások tapasztalataira kiélezve. A prototype of the obstacle race course was launched for 3 days in 2012, in the framework of the Bánkitó (Lake Bánk) Festival, in Bánk, Northern Hungary. We had 8 volunteers to aid the operation. Whoever was able to complete the course, was rewarded with a bee-cake in the shape of the ERSTE Stiftung’s logo, baked on the premises by the curator Eszter Szakács. The Bánk-manifestation of the obstacle race course incorporated a specific formal aesthetics, beyond the purist Western influence(whatever that may be),right through artisan beers, laser cut rune writings, until it dissolves into hybrid design laser cut wood carvings, and totem birds of the distant past, and an a-historical present.

4


Akadályok //  

5


politikai székfoglaló  //   Az első akadály a zenés politikai székfoglaló játék a szubjektum eszmélésnek horizontján, ahol kölcsönhatásba lép a társadalmi környezet és az emberi természet. Politikai eszméket, identitásokat promótáló, azokat idéző zenék szólnak hangosan. Ha leáll a zene, a versenyzőknek le kell ülniük a körberakott székekre, amelyekre politikai, vallási stb. jelképek vannak applikálva, az eszszencialista megközelítéshez méltó, ízléses módon. Szorgos liberális módjára minden individuum minden másik individuummal versenyzik. Aki szerencsésebb, erősebb, nyomulósabb, az kevésbé ciki széket foghat ki, és értelemszerűen elvárjuk tőle, hogy a kemény munkával elért sikere által különbnek érezze magát a többieknél. Viszont eggyel kevesebb szék van! Akinek nem jutott szék, kiesik; ki kell szállnia a vidám körtáncból, és vállalni kell a megmérettetéseket a rettenetes akadálypálya további állomásain. A többiek pedig a „választott” székek alapján megpecsételődnek: kereszttel, Nagy-Magyarországgal, EU-zászlóval testrészeiken folytathatják tovább. The obstacle race track begins at the sites of subjectification, with a game of political-musical chairs unfolding behind a neat little fence, right where human nature and the social environment intersect. The subjectifying-chairs are adorned with different religious and political symbols, in a straightforward, tasteful manner, in accordance with the essentialist principles underlying this game. The good liberals are of course set to compete against each other, and whoever gets to have a chair and a corresponding stamp that causes the least embarrassment is expected to internalize their success, and feel superior to everyone else right through the course of the track. The participant who is left without a chair has to leave the circle dance, and start on the whole scary obstacle race track, and the rest are to be stamped with various crosses, the pre-WWI symbol of Hungary, EU stars, etc., according to their respective chairs, until they are left without a chair as well.

6


7


formapárosító kocka  //   A második akadály a formapárosító, ahol a liberálisok vidáman gyömöszölhetik a kompetenciáikat igazoló, fontosabbnál-fontosabb bizonyítványokat és engedélyeket formáló szivacsokat az előbb-utóbb mindent elnyelő állami fakockába. Örömmel tehetik ezt, mert kevés logika van a dologban: neve van a lyukaknak és a szivacsoknak (pl. különböző vizsgákhoz, vizsgálatokhoz intézményileg előírt (elő)feltételek), tehát azt gondolhatják, hogy ügyesen, együttműködve, rájönnek a megoldások logikájára. Az állam-kocka igyekszik kicsinek lenni, de elég nagy. The second obstacle is the institutional shape-sorter, where liberals are welcome to merrily tug and tuck sponge shapes (licenses, permits) into an all-encompassing wooden state-cube, which then swallows up everything. The possibility of registering this process as a joyful, successful encounter is made possible to the participants through the need to exert agency, cooperation, and participation through the applied formal logic that maps the network of the rather large and offensive state cube and the slightly filthy sponges.

8


minigolf //   A harmadik akadály a civil minigolf pálya. Mindenki szabadon választhat, melyik civil szervezetnek vagy társadalmi intézménynek szeretné juttatni a pénz(labdá)t, de ez nem jelenti azt, hogy a rendszer a meghatározott keretek közt önmagát szabályozná; például a kutyamenhelynek szánt juttatás lehetséges, hogy egy alternatív kisegyházhoz kerül. The third obstacle is the civic mini golf track. Everyone is free to make their choices regarding the NGOs and social institutions they would like to reward with the money-ball, but it does not mean the system would regulate itself within the pre-arranged constraints. For instance, the flow intended to reach a dog shelter might land at an alternative church.

9


újraélesztés // A negyedik akadály egy elsősegély oktatáshoz használatos bábu, akit újra kell éleszteni. A bábu be van öltöztetve egy korábban pornófilmekből ismertté vált gárdistának, a helyszín pedig egy gázrobbanás Olaszlikán, egészen úgy, ahogy Budapesten elképzelik. A bábut újra kell éleszteni, hiszen mindenkinek egyenlő joga van az élethez, az elsősegélynyújtás állampolgári kötelezettség. Akinek nem sikerül az újraélesztés, mehet gyertyát gyújtani a Hannah Arendt és John Stuart Mill mellszobrával övezett kegyhelyre. The fourth obstacle is a first-aid educational dummy in drag who needs to be resuscitated. The social class/identity drag is of a member of a neo-fascist organization who is a well-known adult performer. The scene is unfolding in a house in Olaszliszka, devastated by a gas explosion, just in a way as people who live in Budapest would imagine it. The dummy must be resuscitated, as everyone has a right to live, and first aid is a civic duty. Whoever fails at the task, has to light the candle at the honorary shrine between the busts of Hannah Arendt and John Stuart Mill.

10


disznó vicc  kötéltánc  // Az ötödik akadály során egy önkéntes szexista és rasszista „vicceket” szaval. A játékosoknak a disznó viccek hallgatása közben kell egyensúlyozva haladnia egy végtelen jelet formáló, földbe vert kis cövekekből álló pályán, amelyek alatt plüss disznók és golliwoggok fetrengenek a sárban, várva, hogy a liberáliosok közéjük zuhanjanak. During the fifth obstacle, a volunteer is reciting unfunny sexist and racist jokes. The participants have to balance on rows of stilts fixed in the ground whilst they listen to the jokes. If they laugh, they fall down into the mud where pigs and Golliwoggs wallow.

11


kövérkosztüm // A hatodik akadály a testsúly-spektákulum kisháza, a Testszégyenít-Lak. Kövérkosztümöt viselve, életmód tanácsadást (Minden a fejben dől el! Csak rajtad múluk!) hallgatva kell átmászni egy nagy szűk, “csajosra” dizájnolt kisházon. Ha a ház falához hozzáér a játékos, akkor megszólal egy hangos duda, figyelmeztetvén a közönséget a rossz példára. The sixth obstacle is a fat-shaming cottage. The task is to crawl through a suburban chic little girly house, whilst wearing a large fat costume. In the meantime, lifestyle advice is being loudly conveyed (It’s all in your head! It’s all up to you!). If the participant touches the walls, a loud trumpet draws everyone else’s attention to the bad example being set.

12


szoborlövészet //   A hetedik akadálynál korábban már meggyalázott, összefestett szobrok sík replikáira vízipisztollyal lehet vörös festéket lőni, de le is lehet mosni a gyalázatot, egy másik, tiszta vizes vízipisztoly segítségével. The seventh obstacle involves replicas of statues which were defaced in the past. The participant is offered two shots: one with paint, the other one with water, to wash the paint away.

13


camera obsburka  // A nyolcadik akadály egy innovatív hordozható technológia, egy burka, amelybe egy camera obscura van beépítve. Ezt viselve kell egy egyszerű labirintus szlalomot teljesíteni. A burkát felvéve feltárulkozik a véget nem érő önreferenciák tükörbirodalma, ahol a jobb bal, a fent lent és a párhuzamok soha nem találkoznak a végtelenben. The eighth obstacle is a wearable tech item, the camera obsburqa- a burqa with a built-in camera obscura. The participant has to get through a simple, straightforward slalom labyrinth with the piece on, which then projects a self-referential string of figurations of a mirror world, where left becomes right, top becomes bottom, and vice versa, with no end in sight where the parallel point of views could meet.

üsd-­le-­a-­gyülekezést! //   A kilencedik akadály egy átirata a „whack-a-molenak”, avagy az „üsd-le-avakondot” játéknak. Az eredeti játék szerint a lyukakból kiugró „vakondokat” kell lecsapni. Itt a vakondok át vannak alakítva nagy orrokká, a háttérben pedig egy tükör van, amelyben a részvevő magát láthatja, egy nagy orral. A lyukak körüli részek különböző jeleneteket ábrázolnak: pl. melegpornó-forgatás, neonáci gyűlés, goa party, teljes pán-pogány panteon Kinder tojás figurákból. A résztvevő eldöntheti, hogy beleüti-e az orrát mások dolgába. The ninth obstacle is a take on the classic whack-a-mole game. The participants face a mirror with a large nose attached to it. The moles are big noses and they are very nosey; they constantly poke into scenes consisting of goa parties, neo-Nazi meetings, gay porn shootings, etc. The participant is free to decide whether they would allow their noses to poke into the business of others.

14


15


+1. kukázás  //   A ráadás akadály egy piedesztálra emelt arany kuka. A haladó liberálisok fityiszt mutathatnak a burzsoá erkölcs maradványainak egy kukázási szessönnel. Evolúciós biológia könyvek, ökopolitikai esszékötet, Heidegger-kiadványok, kommunista irományok és a sarki kisboltban vásárolt élelmiszerek válogathatók ki a kincses kukából. Igazi örömjáték az akadálypálya végére! The happy hour of the course is a supplementary obstacle, a golden cornucopia of a dumpster. The more progressive liberals are invited to give the finger to the remainder of bourgeois morals through a final dumpster diving session. Evolutionary biology books, the works of Heidegger, communist writings, and edible things from the corner shop—such a treasure trove! Choose your choice, if you can!

16


Jelmezek //  

17


jelmezek // Az önkéntesek, aki segítettek a pálya működtetésében, military jelmezt vettek fel. A jelmezek kontextusteremtő eszközként olyan archetipikus figurákat idéztek meg, mint a rabbi, a takarítónő, a hippi, a diák, a kurva, a helyi népviseletes menyecske, a sámán, a végzet asszonya egy sorozatból, a titkárnő. Egymás ellenében meghatározott, a kultúra eszköztárával egymástól elkülönülő identitások, akik egyszerű állampolgárként asszisztálnak ahhoz, hogy a politikai színtér ellentétpárjai egymást újratermeljék.

Every volunteer who helped in the operation of the tracks wore custom made military costumes. Every costume invoked a sort of archetypical character with a distinct identity, such as a rabbi, a cleaning lady, a hippy, a student, a prostitute, a traditional bride, a shaman, a dame from a TV series, a secretary—all the everyday citizens among us, who compliantly frame the self-perpetuating binaries of the political system.

18


19


Š Pseudo Race group 2012.


A kiadvány a tranzit.hu által szervezett Művészet veszélyes csillagzat alatt című kiállítás keretében készült. 2014. május 9-30. The booklet was produced in the framework exhibition Art Under a Dangerous Star produced by tranzit.hu. May 9-30, 2014

tranzit.hu, Budapest The project is part of Beginning As Well As We Can (How Do We Talk About Fascism?), which is supported by the European Cultural Foundation Main partner of tranzit is ERSTE Foundation


l i b e r a g i l i t y. t u m b lr. c o m

Liberagility  
Liberagility  
Advertisement