Việt Nam Gifts

Hà Nội, VN

Thông điệp của VIỆTNAM GIFTS là “Tự hào Việt Nam” bởi những sản phẩm VN chất lượng cao được sản xuất từ các làng nghề VN với mục tiêu không chỉ người VN tự hào, TỰ HÀO VIỆT NAM

http://vietnamgifts.online/