Page 1

1

V I E T N A M E S E W E E K LY P R O P E R T Y G U I D E • L I F T- O U T

10 sept 2010

Real Estate Online: www.viet-times.com.au/realestate

HOUSE OF THE WEEK

Nhà đẹp và tiện nghi (Xem tiếp trang 2)

Leyton Real Estate

9547 0345


2

2

VIET TIMES REAL ESTATE • Friday 10/9/2010

FARREN LAND SURVEYS Licensed Land Surveyor, Town Planning & Conveyancing Sáş˝ giĂşp bấn giải quyáşżt tẼt cả máť?i vẼn Ä‘áť liĂŞn quan Ä‘áşżn đẼt Ä‘ai nhĆ°: • Phân chia lĂ´ đẼt Ä‘áťƒ cẼt thĂŞm units phĂ­a sau nhĂ Ä‘áťƒ áť&#x; hoạc đầu tĆ° (Subdivision). • Xây cẼt hoạc náť›i ráť™ng thĂŞm nhĂ , garage trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng ranh giáť›i đẼt (Title Boundary Survey). • ThĂ nh láş­p bản váş˝ hiᝇn trấng vĂ  cĂĄc vĂšng ph᝼ cáş­n (Features & Site Analysis Survey). • Ä?áť‹nh váť‹ nhĂ  áť&#x;, hĂŁng xĆ°áť&#x;ng vĂ  Ä‘o đấc cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh láť›n nháť? (Setout Survey). • Hᝣp thᝊc hĂła viᝇc sáť&#x; hᝯu phần đẼt khĂ´ng cĂł trong báşąng khoĂĄn (Adverse Possession). • Tranh chẼp ranh giáť›i váť›i hĂ ng xĂłm, thay hĂ ng rĂ o máť›i Ä‘Ăşng cháť— (Re-establishment Survey). • Ä?ấi diᝇn xin giẼy phĂŠp xây cẼt, chia đẼt cho nhĂ  áť&#x;, business (Town Planning & Permits). • Sang nhưᝣng viᝇc sáť&#x; hᝯu đẼt Ä‘ai, business (Conveyancing).

Nhà đẚp v᝛i nhiᝠu tiᝇn nghi trong khu v᝹c Springvale South!

N

LICENSED LAND SURVEYOR

Hân hấnh ph᝼c v᝼ tẼt cả ngĆ°áť?i Viᝇt Ä‘áť“ng hĆ°ĆĄng trong tiáťƒu bang Victoria!

70035-640/HTO/10

NgĆ°áť?i duy nhẼt hᝣp phĂĄp trong tiáťƒu bang Victoria cĂł thẊm quyáť n xĂĄc Ä‘áť‹nh lấi ranh giáť›i cho đẼt cᝧa bấn vĂ phân lĂ´, chia đẼt cho tẼt cả cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh dân d᝼ng, cĂ´ng nghiᝇp.

Xin vui lòng liên lấc cho chúng tôi: BÊ Ngô 0422 314 254 (gi� hà nh chính) Tel: 9689 1000 (Nói tiếng Anh) Fax: 9689 1002

Email: bengo@farrenlandsurveys.com.au peterfarren@farrenlandsurveys.com.au Website: www.farrenlandsurveys.com.au

97 Geelong Rd, Footscray 3011 (Gần góc đư�ng Geelong Rd và Barkly St)

gĂ´i nhĂ Ä‘áşšp vĂ  ráť™ng rĂŁi náşąm ngay trung tâm Springvale: Chᝉ cần Ä‘i báť™ máť™t Ä‘oấn ngắn lĂ  Ä‘áşżn Safeway, khu shopping, trĆ°áť?ng háť?c, cĂ´ng viĂŞn, giao thĂ´ng cĂ´ng cáť™ng vĂ  cĂĄc tiᝇn nghi cĂ´ng cáť™ng khĂĄc. Váť›i váť‹ trĂ­ lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng nhĆ° váş­y, ngĂ´i nhĂ  Ä‘áşšp vĂ  đầy đᝧ tiᝇn nghi nĂ y lĂ  máť™t láťąa cháť?n Ä‘Ăşng đắn dĂ nh cho ngĆ°áť?i mua nhĂ  đầu tiĂŞn hay mua Ä‘áťƒ đầu tĆ°!

NgĂ´i nhĂ gấch nĂ y cĂł mĂĄi lᝣp Terracotta, gáť“m ba phòng ngᝧ cĂł tᝧ âm, phòng khĂĄch máť&#x; ráť™ng ra khu vĆ°áť?n phĂ­a trĆ°áť›c. NhĂ  báşżp máť›i váť›i tiᝇn nghi hiᝇn đấi, phòng tắm máť›i tân trang, hᝇ tháť‘ng sĆ°áť&#x;i vĂ  Ä‘iáť u hòa âm‌ VĂ  còn nhiáť u tiᝇn nghi vĂ  đạc Ä‘iáťƒm nᝯa mĂ  bấn phải táťą khĂĄm phĂĄ! Xin liĂŞn lấc anh PhĂşc LĂŞ, Leyton Real Estate qua sáť‘ 9547 0345 – 0422 765 899 Ä‘áťƒ biáşżt thĂŞm chi tiáşżt!

Ä?áť‹a chᝉ: 13 Finchley Court GiĂĄ bĂĄn: Tᝍ 400,000 Xem nhĂ : Thᝊ TĆ° & Thᝊ Bảy: 12pm – 12:30pm Agent: Leyton Real Estate 345 Springvale Rd, Springvale

9547 0345

Ph: www.leytonrealestate.com.au

       !"! #$%&'()*!  +,-. !/(  0!12-&)3 24 - )5!678 $9 &)3 %+ !"# $%&'()* + ,*-./01* &'()2 * 34 + 5 -* &'()6,2* 78 9  :&'();</=>. / ?*;@2 A%B C(=/ &'() ,%02 * A  +D,.&'() E@FG<8 : !-0;6 4& 4< ! 2- &*=- $9%,(>?(&*  + @!A -A :+B CD% E-F

Ď&#x20AC; 0457 524 770 Âľ ;+M; #$+ -+

Important things you should know: Full approval within 5 days is dependent on Bankwest receiving all necessary documentation at time of application. Lending criteria, fees and charges apply. Terms and conditions apply and are available on request. Bank of Western Australia Ltd ABN 22 050 494 454 AFSL 236872. HOST10-9970


Red23

3

3 bước đơn giản để đầu tư bất động sản sinh lợi nhưng không phiền phức 1 Đầu tư vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới, TIẾT KIỆM HÀNG NGÀN ĐÔ tiền thuế! Đầu tư vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô tiền thuế stamp duty. Thông thường, bạn sẽ trả thuế Stamp duty trên tổng giá trị của một căn nhà xây cất hoàn chỉnh nhưng với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới, bạn sẽ chỉ phải trả tiền thuế này trên giá trị của đất. Ví dụ: bạn sẽ trả $19,070 tiền stamp duty cho ngôi nhà hoàn chỉnh trị giá $400,000, so với $5,870 cho kế hoạch trọn gói nhà và đất mới có giá trị $400,000, trong đó giá trị đất lên tới

Thuế Stamp duty trên căn nhà hoàn chỉnh, có giá trị là $400,000 = $19,070

Kế hoạch trọn gói nhà và đất mới. Thuế stamp duty trên đất có giá trị là $180,000 = $5,870

$180,000. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm $13,200!

2 Đầu tư vào những khu vực đang phát triển nhanh ở Melbourne

Tỷ lệ tăng trưởng trung Tỷ lệ tăng trưởng vốn mỗi bình trong 12 tháng qua năm trong vòng 10 năm tới

Vùng

Để tăng lợi nhuận đầu tư lên mức cao nhất, hãy đầu tư

Lợi nhuận ròng

vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới tại những khu vực

Keysborough

9.9%

11.4%

4.5%

ở Melbourne có tiềm năng tăng trưởng hằng năm cao

Melton

10.6%

8.8%

5.4%

trong vòng mười năm tới. Những vùng tăng trưởng nhanh

Pakenham

12.7%

10.6%

4.9%

ở Melbourne gồm Keysborough (11.4%), Melton (8.8%),

Wallan

12.2%

8.6%

5.2%

Wyndham Vale

11.6%

9.8%

5.2%

Pakenham (10.6%), Wallan (8.6%) và Wyndham Vale (9.8%). Trích nguồn: API Magazine August 2010

3 Yêu cầu được tư vấn MIỄN PHÍ để giúp bạn chọn kế hoạch trọn gói nhà và đất mới Sovereign Homes có thể giúp bạn tiết kiệm tiền thuế và tăng mức lợi nhuận đầu tư của bạn lên mức cao nhất với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới có giá cố định, giao chìa khóa ngay khi hoàn công nhà tại một trong những vùng phát triển nhanh ở Melbourne với giá từ $310,000.

Kế hoạch trọn gói nhà và đất mới của Sovereign Homes giá từ:

Keysborough

$500,000

Wallan

$370,000

Melton

$310,000

Wyndham Vale $330,000

Pakenham

$380,000

Hãy gọi Sovereign Homes qua số điện thoại (03) 9317 8108

Sovereign Homes có nhiều kế hoạch trọn gói nhà và đất mới có giá cố định, giao chìa khóa ngay khi hoàn công nhà tại những vùng đang phát triển ở Melbourne.

hoặc Ms Hoa 0435 906 292 sắp xếp buổi hẹn tư vấn MIỄN PHÍ để giúp bạn tiến đến thành công trong việc đầu tư bất động 60135-639/HTO/10

sản sinh lợi nhưng không nhức đầu với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới.

Sovereign Highpoint Sovereign Homes Australia Pty Ltd

T: (03) 9317 8108 F: (03) 9317 8995 E: infohp@spga.com.au A: Suite 107 / 44-56 Hampstead Rd, Maidstone VIC 3012

© Copyright. Reproduction in any form either in whole or part is forbidden. red23 Investment and the builder reserves the right to amend specification and prices without notice. All plans and facades are indicative conceptions and are not intended to be an actual depiction of the building, fencing, paths, driveway or landscaping and are not necessarily to scale. All dimensions are approximate, refer to contract documentations for details. Working drawings take precedence over brochure.


4

4

Real Estate Online: www.viet-times.com.au/realestate

TIN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TIN VUI

Lời toà soạn: Kể từ số báo 633, bạn đọc sẽ có thêm một mục “Tin kinh tế thị trường”. Mục này sẽ do Công ty Tài chánh và Chuyển tiền Quốc tế Paramount Lending đảm nhiệm.

CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN MUA NHÀ MÀ KHÔNG CÓ TIỀN DEPOSIT.

Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên ngành, am hiểu thị trường tài chánh tại Úc, Paramount Lending chuyên giúp quý vị vay mượn tiền ngân hàng để đầu tư, mua nhà, dùng cho cá nhân. Ngoài ra, Paramount Lending còn giúp chuyển tiền về Việt Nam và đi các nước khác trên thế giới với giá rẻ, nhanh chóng và an toàn. Xem thêm dịch vụ tại trang 10, phần Địa Ốc.

BANKS SAY NO? NO WORRIES!

Mọi chi tiết, xin quý bạn đọc liên hệ với:

Suite 7, 4 St James Ave, Springvale VIC 3171 Telephone: (03) 9546 0888

Mức tăng trưởng sẽ đẩy tỷ lệ lãi suất lên đến 9%

• CHÚNG TÔI CHO VAY TIỀN TRỰC TIẾP ĐỂ MUA NHÀ KHÔNG CẦN QUA NGÂN HÀNG (VENDOR FINANCE). CÔNG TY CHÚNG TÔI CHO VAY 100%.

Áp lực lạm pháp nghiêm trọng sẽ là một thử thách cho chính phủ mới do Lao động lãnh đạo cho đến cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến vào cuối năm 2013. Áp lực này cũng có thể đẩy tỷ giá tiền mặt lên đến 6.5% và lãi suất nhà cửa tới 9%.

• CÔNG TY CHÚNG TÔI GIÚP ĐỠ KHÁCH HÀNG CÓ HỒ SƠ XẤU. • TẠI SAO PHẢI ĐI THUÊ NHÀ? TRONG KHI ĐẾN VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI, QÚI VỊ CÓ THỂ LÀM CHỦ MỘT CĂN NHÀ.

Bản dự báo dài hạn 2010-2015 của BIS Shrapnel cho biết mức độ tăng trưởng kinh tế sẽ ở tỷ lệ tăng trung bình 3.8% mỗi năm trong vòng ba năm tới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống dưới 4%. Bản báo cáo cũng cho biết tỉ lệ việc làm giảm và thắt chặt chi tiêu hộ gia đình sẽ làm tăng lạm phát.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

HOÀNG BÙI: 0423 503 106

Suite 230, 23-25 Milton Parade Malvern, Victoria 3144 Level 1, Suite 107, 25-29 Berry Street North Sydney, Australia 2060

0423 503 106

60350A-631/HTO/10

ahb ACTIVE HOME BUYERS Phone: Website: www.activehomebuyers.com.au

VIET TIMES REAL ESTATE • Friday 10/9/2010

BIS Shrapnel cũng cho biết tình trạng thiếu nhà ở đang là “một vấn đề lớn” bởi tình trạng này làm tăng lạm phát nợ vay thế chấp, tăng mức độ nhạy cảm của việc tiêu dùng gia đình trong tình hình lãi suất tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng và thâm thủng ngân sách của chính phủ ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng thiếu nhà ở cũng là một ảnh hưởng chính đến sự gia tăng chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) do tác động của nó đến tiền thuê nhà.

Theo báo cáo, tăng trưởng dân số dự kiến sẽ giảm dần, khiến làm giảm áp lực đối với nhu cầu nhà cửa trong thời gian ngắn trong tương lai, mặc dù hiện nay vấn đề thiếu nguồn cung cấp không thể được giải quyết do lãi suất vay thế chấp nhà vẫn còn ở mức mà BIS gọi là mức trung lập. BIS cho biết sự tổng hợp giữa nhu cầu nhà đang gia tăng mạnh, giá cho thuê cao và lãi cao, tăng mức thu nhập và giảm nhẹ vốn cho các nhà đầu tư bất động sản dự kiến sẽ đẩy mạnh sự hồi phục trong vòng 2-3 năm tới. Tuy nhiên, nhà kinh tế cao cấp của BIS Shrapnel, Richard Robinson lại cho rằng điều đó sẽ không kéo dài lâu. “Sự tăng trưởng chậm của thị trường lao động, sự phục hồi trong chi tiêu dùng và kinh doanh đầu tư sẽ khiến những khiếm khuyết của khả năng cung trên thị trường nhà đất xuất hiện lại”, ông Robinson nói. Do tình trạng thiếu hụt lao đông đang diễn ra và sự đồng bộ hóa các chu trình xây dựng, BIS dự kiến áp lực lạm phát sẽ xảy ra trong năm 2011/12 và 2012/13, nó sẽ buộc Ngân hàng Dự trự (RBA) phải tăng lãi suất và buộc thị trường vào “tình trạng suy thoái kiểm soát được” trong năm 2013/14.

Người nước ngoài mua nhà chiếm 9% thị trường

Luật đầu tư nước ngoài được sửa lại hồi tháng 4 không làm giảm đi sự hứng thú của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường nhà đất, khảo sát của Ngân hàng National cho biết. Khảo sát hàng quý về thị trường nhà ở tại 250 đại lý bán nhà, các nhà phát triển, chủ nhà và giám đốc các quỹ cho rằng họ tin 9% của số nhà mua trong hơn 12 tháng qua có thể là do người mua từ nước ngoài – tức là 47,000 trên 520,000 nhà rao bán. (Xem tiếp trang 6)

CÔNG TY TÀI CHÍNH & CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ ABN 36 122 588 194

Office: Suite 7 / 4 St James Ave, Springvale VIC 3171 - Tel

03 9546 0888 Fax 03 9546 1688 Mob 0403 885 655 (Lộc)

Chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng, kín đáo trong các dịch vụ: HOME LOANS REFINANCING

COMMERCIAL & BUSINESS LENDINGS CAR LOANS PERSONAL LOANS INSURANCES DEBT CONSOLIDATE LO DOC/NO DOC SECOND MORTGAGE SHORT TERM/ URGENT

- Vay mua nhà, đất, xây cất... & Vay đầu tư mua và xây cất thương vụ, mua shop, farm, hãng xưởng... - Tái tài chính (Refinance) lấy tiền mặt sử dụng cá nhân. - ĐẶC BIỆT Hồ sơ xấu, Defaults, Bankrupcy, không đủ giấy tờ thu nhập, bị ngân hàng từ chối* - Vay cấp tốc urgent homeloan settle khẩn cấp trong vòng 3 ngày business*. - Vay tiền cá nhân Personal Loan từ $5000 - $50,000, approval ngay trong 24 hrs* - Lowdoc không cần 12 tháng BAS (true NO Doc). - Giúp thủ tục xin trợ cấp căn nhà đầu tiên FHOG - FREE service!!! - Bảo hiểm nhân thọ cho nợ mortgage, bảo hiểm nhà/xe, xây cất...

Chính thức đại diện trên 30 ngân hàng và lender của Úc, bao gồm:

SETTLEMENTHome Loan: Lãi suất đặc biệt hiện tại

5.99% pa

1 yr discount *

- Chuyển tiền từ Úc về Việt Nam (Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và tất cả tỉnh thành khác) và các nước khác trên thế giới (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campodia.v.v...) - Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, uy tín, tuyệt đối kín đáo, bảo mật. - Chuyển về VN (Sài Gòn, Hà Nội) nhận ngay trong vòng 3 tiếng*. - Đặc biệt cho đến 30/6/20009: quý khách sử dụng dịch vụ tài chính & ngân hàng của Paramount Lending công ty sẽ kính tặng thẻ VIP Chuyển Tiền MIỄN PHÍ*.

(*): Có điều kiện áp dụng

Bảng giá chuyển tiền về VN Số tiền chuyển (AUD)

Phí

$0

$300

$301

$600

$5 $7

$601

$900

$12

$901

$1,200

$15

$1,201

$1,500

$18

$1,501

$2,000

$22

$2,001

$3,000

$28

$3,001

$4,500

$32

$4,501

$5,500

$38

$5,501

$6,500

$42

$6,501

$7,500

$48

$7,501

$8,500

$52

$8,501

$9,500

$62

$9,501

$10,000

$72

$10,001

$15,000

$105

$15,001

$20,000

$125

Direct Deposit: ANZ Bank - Account Name: IFIG Pty Ltd BSB: 015 010 - Account: 4921 16033


BORAN

5

Yukel Kemal

136 Durham Road, Sunshine

9312 4444

www.boranrealestate.com.au

U1 & U2, 80 ROCKBANK ROAD

09 Đấ / u 1: 10/ giá 00 20 PM 10

ARDEER

email: joanne@boranrealestate.com.au

Joanne Thu Nguyen

JP Principal

Sales & Marketing Manager

0416 124 441

0412 571 555

COBURG

MUA TỪNG UNIT HOẶC CẢ HAI

VỊ TRÍ TUYỆT VỜI - PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Căn unit mới vừa được tân trang mới có vị trí riêng biệt nằm trong vùng rất nổi tiếng tại Ardeer chắc

Hãy nắm bắt ngay trong khi giá cả thị trường ngày càng tăng với ngôi nhà phòng ngủ với tiềm năng phát triển trong tương lai (SCTA). Vị trí trong khu vực nổi tiếng của Coburg, gần các cửa hàng, trường học và phương tiện giao thông công cộng, dễ dàng đi đến Hume Highway. • 3 phòng ngủ rộng rãi • Nhà bếp với khu vực ăn • Central bathroom • Phòng khách với hệ thống sưởi điện • Thêm khu vực dành cho khách • Hệ thống sưởi âm • Khu vực vui chơi bên ngoài và nhà kho Một cơ hội không thể bỏ qua!

chắn sẽ làm cho bạn hài lòng. Mỗi căn unit hiện đại này có 3 phòng rộng rãi, nhà bếp mới và phòng tắm cung cấp một cuộc sống thân thiện cho gia đình người thuê nhà, chủ nhà hoặc chủ đầu tư khôn ngoan. Mỗi unit gồm có: • 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm và phòng học

iá g u Đấ

• Phòng khách có nhiều tiện nghi cho gia đình • Nhà bếp hiện đại, các thiết bị bằng thép không rỉ • Nhà bếp/phòng ăn mở rộng, phòng giặt riêng • Phòng tắm sạch bóng, toilet riêng • Sàn nhà lót gỗ, hệ thống sưởi âm

KEILOR

1 TIFFANY CT

DERRIMUT

6 INVERNESS AVENUE

MỘT NGÔI NHÀ AN TOÀN, KÍN ĐÁO VÀ TUYỆT VỜI TẠI KEILOR VILLAGE!!!

MỘT NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI VÀ RỘNG RÃI RẤT QUYẾN RŨ

Đây là ngôi nhà 2 tầng xinh đẹp trong khu phố yên tĩnh, những người hàng xóm thân thiện tại vị trí tốt nhất của Keilor Village. Chỉ đi bộ một đoạn ngắn đến Brimbank Park và khu thương mại Keilor Village, các đặc điểm nổi bật của ngôi nhà: • 4 phòng ngủ có tủ âm và phòng học • Phòng ngủ chính có WIR và được trang bị đầy đủ ensuite • Phòng khách rộng rãi và phòng ăn • Nhà bếp được trang bị cao cấp • Phòng rumpus với trần nhà kiểu cathedral • Khu vườn đẹp và hồ bơi được bảo dưỡng tốt, hệ thống sưởi dùng năng lượng mặt trời hoặc gas • Garage có 3 chổ đậu xe • Diện tích khoảng 656m2

$850,000 CHARLTON

147 HIGH STREET

$585,000 SUNSHINE NORTH

86 WARWICK ROAD

HOÀN HẢO NGƯỜI MUA LẦN

ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI TẠI ĐÂY!

ĐẦU - SẲN SÀNG XÂY DỰNG! Chủ sở hữu sẽ được hướng dẫn tận tình ... mảnh đất này sẽ được bán • Có đầy đủ dịch vụ, vị trí trên con đường chính • Hàng rào 3 mặt thật tuyệt vời, diện tích rộng khoảng 740m2 • Một cơ hội tuyệt vời để xây dựng một ngôi nhà mới trong khu dân cư • Đi bộ một đoạn đến các cửa hàng • Khoảng cách một giờ từ Bendigo • Vị trí cách khoảng 250km từ trung tâm thành phố

$30,000

$800,000+

Melbourne.

GREENVALE

11 STRANRAER CLOSE

Bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới, hiện đại, phong cách, chi phí bảo dưỡng thấp và rộng rãi có vị trí tốt cho gia đình? Không cần tìm đâu xa, đây là ngôi nhà mới xây chưa tới một năm trong khu vực mới của Brimbank Gardens. Ngôi nhà sạch sẽ được bão dưỡng tốt gồm 4 phòng ngủ rộng rãi với phòng học, nhà bếp tuyệt đẹp, phòng sinh hoạt gia đình rộng thoáng, tất cả được thiết kê trên diện tích đất lớn khoảng 605m2. Bao gồm các tính năng: • 4 phòng ngủ có tủ âm, + phòng học • Phòng ngủ chính trang bị ensuite rộng rãi (hai bồn rữa mặt) và W.I.R • Nhà bếp hiện đại và các thiết bị dùng gas • Sàn nhà lót gỗ bóng loáng • Thêm phòng rumpus và khu vực ngoài xinh đẹp • Hệ thống sưởi và điều hòa khí hậu khắp nhà • Hệ thống báo động và intercom • Garage đôi có điều khiển từ xa

Cơ hội rất hiếm chỉ có một lần trong đời thôi, vị trí tại Sunshine North hiện có 4 lô. Chỉ ít phút đi tới Ballarat Rd, trường đại học Victoria và không tới 14km là đến trung tâm Melbourne. Bất cứ khi nào bạn mua bất động sản thì điều quan trọng nhất là chọn “địa điểm, địa điểm và địa điểm”. Tại đây có tất cả, tùy theo chọn lựa của bạn: • Nếu bạn là người thợ máy, bạn có thể mua kinh doanh và đầu tư tại thời điểm này. Tại sao phải trả tiền thuê nhà? • Nếu bạn là nhà đầu tư thì đây là cơ hội không thể bỏ qua. Cho thuê có thu nhập tốt có giá trị phát triển trong tương lai. • Nếu bạn người thợ xây dựng, bạn có thể mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách xây dựng thương hiệu của cửa hàng mới với nhà ở (STCA) Và thật tuyệt nếu bạn có đủ 3 điều kiện thì tốt hơn.

HILLSIDE

1 KATE WAY

CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ XÂY

HIỆN ĐẠI, PHONG CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

DỰNG NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC!!

Hiện đại và hiệu quả trong phong cách sống trong tầng 1 và 2 của Apartment, nằm trong khu vực phổ biến Hillside. Từ 1, 2 và 3 phòng ngủ, một số nhà trên tầng 2, bao gồm một balcony, providing a commanding view.

Chủ sở hữu sẽ được hướng dẫn tận tình ... mảnh đất này sẽ được bán Đây là một trong những mảnh đất cuối cùng có

Số lượng căn hộ có giới hạn, hãy nắm chắc ngay hôm nay!

diện tích rộng khoảng 652.50m2 trong khu vực phổ biến tại Greenvale để xây dựng ngôi nhà mơ ước.

Căn hộ 1 phòng ngủ giá từ $275,000 Căn hộ 2 phòng ngủ giá từ $348,000 Căn hộ 3 phòng ngủ giá từ $382,000

Nếu bạn đang quan tâm việc đầu tư cho tương lai của mình, hãy bắt tay làm ngay hôm nay. Bạn sẽ rất ấn tượng và hài lòng với tất cả mọi thứ tại khu vực

$325,000

LOT 205 FONTANA CL, CALLAWAY PARK

ĐẦU TƯ CUỘC SỐNG CHO TƯƠNG LAI!!

SYDENHAM

SHOP 3 CNR KINGS RD & HUME DRV

TOTTENHAM

36/12-20 JAMES CT

Một cơ hội rất hiếm có đang gõ cửa bạn, không nên bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chân lên! The Callaway Park Estate cung cấp một mảnh đất to lớn ngay góc đường thuận tiện cho bạn xây dựng ngôi nhà mơ ước. Tại vị trí phổ biến chỉ cách trung tâm Melbourne 14km, dể dàng đi ra đường Western Ring Road, chỉ đi bộ một đoạn ngắn đến khu thương mại Fitzgerald Road và Ardeer Campus.

$289,900

Khu vực này rất hiếm những mảnh đất trống là một địa điểm lý tưởng để xây dựng ngôi nhà cho cả gia đình bạn.

$200,000

TIỆM BÁNH MÌ - VỊ TRÍ TUYỆT VỜI Hãy bắt lấy cơ hội ngay bây giờ với tiệm bánh mì tại một địa điểm lý tưởng trong vùng Sydenham. Takings: $8,000 hàng tuần - Trial: 7.000 $ hàng tuần 2.333 $/tháng (bao gồm thuế GST và Outgoings) Hợp đồng: 5x5x5 Mở cửa: Mon-Fri: 6 AM - 6 PM • Sat-Sun: 6 AM - 5 PM

Our Service Makes The Difference

er ff O r e $225,000 nd U FACTORY/WAREHOUSE NGAY KHU ƯA CHUỘNG NHẤT!!! Factory/Warehouse nằm trong khu có nhiều hãng xưởng khác. Diện tích nền/sử dụng khoảng 160m2. Thích hợp cho hãng, xưởng hay các nhà phân phối.

60398-640/HTO/10

SUNSHINE WEST

Điều kiện: 10% Deposit, 14 ngày kể từ ngày đăng ký plan (sau khi hoàn thành)

này. Gần với Somerton Road và khu thương mại.


6

6

Real Estate Online: www.viet-times.com.au/realestate

Tin tức tài chánh địa ốc

3 bước đơn giản để đầu tư bất động sản sinh lợi nhưng không phiền phức 1

Đầu tư vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới, TIẾT KIỆM HÀNG NGÀN ĐÔ tiền thuế!

(Tiếp theo từ trang 4)

nhu cầu đang tăng của việc xây nhà mới.

Các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài đã được gỡ bỏ trong giai đoạn khủng hoảng tín dụng như là một phần của việc thúc đẩy kinh tế, nhưng đã được sửa lại vào tháng 4 để ngăn chặn tình trạng thị trường quá nóng. Hiệp hội địa ốc của Úc đã tiến hành điều tra xem liệu ban điều hành đầu tư nước ngoài có nghiêm khắc theo sát quy định đưa ra hay không.

Việc mở rộng vùng phát triển đô thị của Melbourne sẽ mở cánh cửa mới cho việc xây dựng thêm khoảng 134.000 nhà mới. Cơ quan có thẩm quyền của bang Victoria về khu vực phát triển nói rằng 24.500 hecta đất sẽ được mở cho nhà dân, dịch vụ, hạ tầng cơ sở và các khu vực công cộng.

Melbourne mở rộng biên giới phát triển

Đầu tư vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô tiền thuế stamp duty. Thông thường, bạn sẽ trả thuế Stamp

Quốc hội Victoria đã đồng ý tăng thêm 24.500 hecta đất mới cho việc phát triển vùng dân cư ở rìa Melbourne để đáp ứng

duty trên tổng giá trị của một căn nhà xây cất hoàn chỉnh nhưng với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới, bạn sẽ chỉ phải trả tiền thuế này trên giá trị của đất. Ví dụ: bạn sẽ trả $19,070 tiền stamp duty cho ngôi nhà hoàn chỉnh trị giá $400,000, so với $5,870 cho kế hoạch trọn gói nhà và

Paramount Lending

164 Cheltenham Rd, Dandenong 3175 • OPEN MON-SUN: 10.30AM-6PM

Tel: 9794 0263 • Fax: 9792 2201 • fishworldaquarium@yahoo.com.au

Đầu tư vào những khu vực đang phát triển nhanh ở Melbourne

• Chuyên bán các loại cá vàng hiếm có và đủ loại cá kiểng nhiệt đới – giá cả phải chăng! • Nhiều kiểu cá nước mặn, san hô, đồ trưng bày và động vật biển

Để tăng lợi nhuận đầu tư lên mức cao nhất, hãy đầu tư vào kế hoạch trọn gói nhà và đất mới tại những khu vực ở Melbourne có tiềm năng tăng trưởng hằng năm cao trong vòng mười năm tới. Những vùng tăng trưởng nhanh ở Melbourne gồm Keysborough (11.4%), Melton (8.8%),

• Đủ loại thức ăn khô cho cá và nhiều phụ tùng cần thiết để nuôi và chơi cá kiểng • Thử nước hoàn toàn miễn phí! • Chế tạo đủ loại hồ nuôi cá kiểng. Xin gọi ngay để được khảo giá miễn phí!

Gọi chúng tôi

ngay hôm nay

9794 0263

Pakenham (10.6%), Wallan (8.6%) và Wyndham Vale (9.8%). Trích nguồn: API Magazine August 2010

Yêu cầu được tư vấn MIỄN PHÍ để giúp bạn chọn kế hoạch trọn gói nhà và đất mới

60064-636/RE/10

3

Chính phủ bang Victoria đã chỉ định cơ quan điều hành vùng phát triển làm việc với chủ đất, ngành công nghiệp phát triển và chính quyền địa phương để hoàn tất 40 vùng quy hoạch trên khắp Melbourne vào năm 2012, từ đó hứa hẹn sẽ tạo ra 90,000 nhà mới.

Fish World Aquarium

đất mới có giá trị $400,000, trong đó giá trị đất lên tới $180,000. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm $13,200!

2

VIET TIMES REAL ESTATE • Friday 10/9/2010

Thảm nhà + Sàn nhà gỗ + Sàn nhà bằng nhựa Nơi duy nhất tại Melbourne chuyên về đấu giá các loại dụng cụ và vật liệu cho sàn nhà như Thảm nhà (Carpet), Sàn nhà gỗ (Timber Flooring) và Sàn nhà bằng nhựa (Vinyl Flooring)

Sovereign Homes có nhiều kế hoạch trọn gói nhà và đất mới có giá cố định, giao chìa khóa ngay khi hoàn công nhà tại những vùng đang phát triển ở Melbourne.

tiền thuế và tăng mức lợi nhuận đầu tư của bạn lên mức cao nhất với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới có giá cố định, giao chìa khóa ngay khi hoàn công nhà tại một trong những vùng phát triển nhanh ở Melbourne với giá từ $310,000. Hãy gọi Sovereign Homes qua số điện thoại (03) 9317 8108 hoặc Ms Hoa 0435 906 292 sắp xếp buổi hẹn tư vấn MIỄN PHÍ để giúp

ĐẤU GIÁ MỖI THỨ TƯ LÚC 10 GIỜ SÁNG

Kế hoạch trọn gói nhà Sovereign Homes’ Newvà đất mới của Sovereign House & Land Packages Homes giá từ:

prices range from: Keysborough

$500,000

Melton

$310,000

Pakenham

$380,000

Wallan

$370,000

Wyndham Vale

$330,000

Sovereign Highpoint Sovereign Homes Australia Pty Ltd

T: (03) 9317 8108 F: (03) 9317 8995 E: infohp@spga.com.au A: Suite 107 / 44-56 Hampstead Rd, Maidstone VIC 3012 © Copyright. Reproduction in any form either in whole or part is forbidden. red23 Investment and the builder reserves the right to amend specification and prices without notice. All plans and facades are indicative conceptions and are not intended to be an actual depiction of the building, fencing, paths, driveway or landscaping and are not necessarily to scale. All dimensions are approximate, refer to contract documentations for details. Working drawings take precedence over brochure.

Sàn gỗ và Vật dụng gỗ

• Thảm: 30x Pure Wool carpet rolls • Thảm: 60x Nylon carpet rolls assorted • Thảm: 40x Polypropylene Wool carpet • Thảm: 30x Solution Dyed Nylon rolls • Thảm: 250x Cartons Carpet Smoothedge laminate flooring to clear • Thảm: 400x Wool Rugs Assorted Designs

Quá nhiều các loại gỗ gia dụng, sàn gỗ đẹp đủ loại, đã cắt và chưa cắt, cửa kiếng, cửa chính, lưới ruồi… • Gỗ MDF sheets in asstd sizes -18mm thick • Gỗ cho Decking, loại A khoảng15 bó lớn loại 90x19 keranji • Gỗ thông đã ra size và chưa ra size • Assorted Architraves • Kiln Dried Hardwood • Assorted Plywood • F17 Hardwood (đủ kích cỡ) • Các loại cửa ra vào đủ kích cỡ

Vật liệu và Dụng cụ trong nhà

60135-639/HTO/10

bạn tiến đến thành công trong việc đầu tư bất động sản sinh lợi nhưng không nhức đầu với kế hoạch trọn gói nhà và đất mới.

Thảm trải và Thảm lót nền nhà

• Bồn rửa mặt: 30x Assorted Vanities in various sizes, 1800mm, 1500mm, 1200mm, 1000mm and 900mm • Lò nấu bếp: 30x Cooktops Smeg, Technika, Omega and more • Bồn tắm: 20x Baths and Spabaths • Lò nướng: 30x Ovens Smeg, Technika, Omega • Máy hút hơi: 30x Rangehoods Smeg, Technika, Omega và còn nhiều nữa

VÀ CÒN RẤT NHIỀU NỮA! XIN GHÉ THĂM WEBSITE HAY GỌI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY!

MỞ CỬA 7 NGÀY Tel: (03) 9265 5555 2099 Princes Highway, Clayton (Góc đường với Blackburn Road)

www.fowles.com.au

60198-631/RE/10

Sovereign Homes có thể giúp bạn tiết kiệm


LJ HOOKER FOOTSCRAY

MAIDSTONE

1 Spurling Street

7

NORTH MELBOURNE

5/61 Haines Street

KÍCH THƯỚC RỘNG SẼ LÀM BẠN NGẠC NHIÊN

NGÔI NHÀ 2 TẦNG SÁNG ĐẸP, TIỆN NGHI VÀ RỘNG RÃI

Ngôi nhà ở vị trí thuận lợi chỉ một đoạn ngắn đến các cửa hàng, giao thông công cộng, trường học và khu thương mại Highpoint. Ngôi nhà mới xây 8 năm rộng rãi tiện nghi sinh hoạt gia đình hoặc cơ hội đầu tư tuyệt vời. Tầng trên: 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng tắm và toilet. Tầng dưới: phòng ăn mở rộng, bếp nấu dùng gas, hệ thống sưởi âm, toilet và garage đơn. Mời bạn tham quan ngôi nhà ấn tượng này.

Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm tốt, kích thước rộng và tiềm năng, thì bạn đã tìm được. Căn apartment tuyệt hảo này nằm trong khu vực nổi tiếng tại North Melbourne, một cơ hội tuyệt vời để sở hửu nhà trong city. Vị trí tầng một của tòa buiding này, ngôi nhà rộng rãi ánh sánh chan hòa, khu vực sinh hoạt, phòng ăn mở rộng và có lối đi ra ban công dài. Một hành lang dẫn đến 3 phòng ngủ rộng rãi, 2 phòng có tủ âm, phòng tắm rộng. Phòng giặt riêng biệt có nhiều kệ tủ chứa đồ.Chổ đậu xe có mái che, vài mét với trạm xe tram Abbotsford St, cửa hàng, chỉ 2km đến trung tâm Melbourne.

Ngôi nhà vừa mới tân trang làm mới lại có 4 phòng ngủ rộng rãi với phòng khách, khu vực ăn và nhà bếp. Ngoài ra còn có 3 máy lạnh, 2 phòng tắm hơi, 1 sauna, máy rửa chén 2 ngăn, lò nướng và oven của Ý, bàn nhà bếp lót đá cao cấp, cổng điện tử, garage có điều khiển và nhiều chức năng nổi bật khác nữa. Nên đến tham quan nhà hoặc gọi ngay điện thoại cho John Thomas 0403 282 817 để biết thêm chi tiết.

SOLD

$450,000+ MELBOURNE

BRAYBROOK

206/155 Bourke Street

NGÔI NHÀ 2 TẦNG SANG TRỌNG TẠI BRAYBROOK Ngôi nhà 2 tầng mới xây được một năm rất hiện đại, mở rộng, phong cách đẹp và chất lượng và nhà bếp được trang bị đầy đủ. Gồm có 4 phòng ngủ và phòng học, garage đôi, tổng diện tích khoảng 37sp, trần nhà cao trang trí đèn downlight, sàn nhà lót gỗ. Hệ thống báo động, sưởi âm và máy lạnh. Phòng ngủ chính có đầy đủ en-suite và tủ âm và ban công nhìn ra dòng sông xinh đẹp Maribyrnong...Khu vườn xinh đẹp và còn nhiều tính năng tuyệt vời khác nữa. Chỉ ít phút đến trường học, phương tiện giao thông công cộng, khu thương mại Central West, Braybrook và Highpoint Shopping và các cơ sở khác. Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi Kim Nguyen số 0422 711 420.

MELBOURNE

401/11 Cohen Place

$330,000 MELBOURNE

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TUYỆT VỜI! Đây là một căn hộ được trang trí thật tuyệt vời gồm có một phòng ngủ nằm tại vị trí trung tâm của City và hiện đang cho thuê rất an toàn, hợp đồng với Quest apartments đến năm 2017, cộng thêm gia hạn 2 x 10 năm. Hiện tại cho thuê với giá net là $12,634 mỗi năm.

Tìm kiếm một sự đầu tư mà không nhức đầu không? Đây là cơ hội của bạn. Căn hộ gồm một phòng ngủ được trang trí đầy đủ nội thất và là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng danh mục đầu tư. Vị trí ngay trung tâm Chinatown, gần các cửa hàng và rạp chiếu phim, tất cả mọi thứ chỉ đi bộ đoạn ngắn. Phòng gym, hồ bơi nước nóng và phòng họp - ước mơ trở thành sự thật của nhà đầu tư. Cho thuê an toàn tại Punt Hill Apartments đến 11/2010 với hợp đồng 5 năm - bạn có thể an tâm mà không cần lo lắng với thu nhập khoảng $16,000 năm, tăng 3% mỗi năm. Người thuê nhà trả tất cả các bill, khá đơn giản và thực tế cho đầu tư. Xem nhà: Điện thoại hẹn trước

Một cơ hội thật tuyệt vời để sở hửu căn hộ ngay khu vực sôi nổi Flinders Street của Melbourne. Nằm trong building rất an toàn, đi ra hoặc đi vào phải dùng thẻ, hệ thống thang máy rất tiện lợi cho sự di chuyển trong apartment rất lý tưởng để hưởng thụ cuộc sống trong city hoặc tuyệt vời để đầu tư. Bao gồm 1 phòng tắm sạch sẽ, nhà bếp hiện đại có quạt hút, tủ lạnh và microwave, khu vực sinh hoạt/phòng ngủ có 1 giường ngủ, bàn làm việc, bộ bàn ghế và tủ quần áo. Ngoài ra còn có sân thượng, phòng tập thể dục và phòng giặt dùng tiền xu coin. Hiện tại đang cho thuê $300/tuần.

MELBOURNE

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ VỊ LÀ QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI!

Zindilis Barristers & Solicitors Shop 3, 785 Pascoe Vale Rd, Glenroy, Vic 3046 Tel: (03) 9304 4444 Fax: (03) 9304 4222

$200,000

Xem nhà: Điện thoại hẹn trước.

HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG TẠI CITY HOẶC ĐẦU TƯ

161 Barkly Street, Footscray Vic 3011 Tel: (03) 9689 7829 Fax: (03) 9689 2244 Mob: 0418 398 255 Email: info@zedlaw.com.au

19/43 - 51 Lonsdale Street

ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ KHÔNG NHỨC ĐẦU, THU NHẬP VỀ GẦN 7% NET

Cần thêm nhà để bán/thuê. Định giá miễn phí Còn nhiều apartment ở trung tâm Melbourne để bán, cho thuê. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi Kim Nguyen: 0422 711 420 John Thomas: 0403 282 817

MELBOURNE

Địa điểm ngay tại trung tâm thành phố Melbourne, là cơ hội đầu tư tuyệt vời. Căn hộ gồm có khu vực sinh hoạt rộng rãi mở rộng với trần nhà cao, các cửa sổ lớn, hệ thống sưởi và máy lạnh 2 chiều. Nhà bếp rộng rãi được trang bị đầy đủ các thiệt bị bằng thép không rỉ, máy rửa chén và các kệ tủ có không gian rộng. Gồm có 2 phòng ngủ, phòng ngủ chính có tủ âm rộng rãi với gương soi. Một nhà tắm rất rộng có spa được trang bị hiện đại sang trọng và thêm máy giặt. Sự đầu tư an toàn cho bạn.

322B/ 256-268 Flinders Street

$195,000

$570,000+

Văn phòng luật sư Zindilis chuyên đảm nhận các dịch vụ pháp lý:

Chúng tôi nói được các thứ tiếng như: Việt Nam, Hy Lạp, Kurdish, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ

305/172 William Street

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ!!! Cơ hội tuyệt vời để thêm vào danh mục đầu tư của bạn. Căn hộ gồm có một phòng ngủ và phòng học. Hiện tại đang cho thuê giá $17,687/năm. Hợp đồng thuê dài hạn đến năm 2013, gia hạn mỗi lần 5 năm. Sự đầu tư được bảo đảm bằng việc cho thuê dài hạn. Xem nhà: Điện thoại hẹn trước

$295,000

LJ Hooker Footscray 161 Barkly Street (03) 9689 7774

CỐ ĐỊNH GIÁ MUA HOẶC BÁN NHÀ $595 HOME LOAN: Có chuyên viên ngân hàng tư vấn miễn phí LUẬT HÌNH SỰ: Đại diện trong mọi vấn đề THƯƠNG MẠI: Khiếu nại nợ, tranh chấp và kiện tụng CONVEYANCING: Mua, bán, cho thuê nhà ở và kinh doanh LUẬT CÔNG TY: Thành lập và giải thể DI TRÚ: Nhận làm tất cả các loại visa LUẬT BẢO HIỂM: Claims TÀI CHÍNH: Dân dụng và Thương mại THỦ TỤC PHÁ SẢN: Phá sản, sắp xếp với các chủ nợ HƯU BỔNG: Tư vấn và setup TRUSTS: Tư vấn và thành lập WORKCARE: Khiếu nại và tư vấn KẾ HOẠCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN: Tư vấn và chứng thực di chúc

60096-640/HTO/10

$480,000

$240,000

5 Jacinta Way

NGÔI NHÀ SÁNG ĐẸP VÀ GẦN VỚI PARK-VIEW

SOLD

$760,000

KINGS PARK


8

8

Real Estate Online: www.viet-times.com.au/realestate

VIET TIMES REAL ESTATE • Friday 10/9/2010

50246-589/RE/9

Một thế giới riêng dành cho bé

Hàng được bán thẳng từ nhà sản xuất

STATUE INNOVATIONS • Chỉ một nơi duy nhất bán đầy đủ các loại Tượng đá, Hồ phun nước, Hộp thư kiểu, Dụng cụ tưới nước vườn… Đa dạng và rất kiểu cách Có bán • Có nhiều các loại cây cảnh, cây trồng bằng nhựa cây cảnh gi)ả như thiệt, tiết kiệm nước (Artificial Plants • Hơn 40 năm trong nghề. Giá thành hạ, giao hàng ngay Cây giảm giá

Tượng bé ngủ

Now $19 Trước đây: $39

Now $19 Trước đây: $39 Hoa sen thả hồ

Now 75¢ Tại tiệm khác: $12 Ghé thăm website để xem hàng:

www.statueinnovations.com.au 113-123 Cheltenham Rd, Dandenong 3175

Ghé thăm ngay!

Tel: 9794 9930

B

ạn đừng nghĩ rằng biến phòng riêng của bé thành một thế giới mơ mộng và đầy màu sắc là khó.

điều này phụ thuộc vào nguồn tài chính và sở thích của bạn.

Ai cũng mong muốn đem lại cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Để trẻ được sống trong thế giới của riêng mình với những khung cảnh và đồ vật mà chúng ưa thích là điều mà nhiều bậc cha mẹ muốn làm, tuy nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không cần một ngân sách quá lớn để thay đổi diện mạo phòng bé. Công việc dễ làm nhất, tiết kiệm nhất và cũng tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho căn phòng là tranh tường. Hiện nay có rất nhiều nơi nhận vẽ tranh tường cho phòng trẻ. Bạn có thể search Google ra hàng loạt địa chỉ đáng tin cậy. Nhưng trước hết, bạn hãy chủ động trao đổi với bé về chủ đề hoặc nhân vật mà bé yêu thích để có một bức tranh tường như ý. Nếu không muốn thuê thợ vẽ tường, bạn cũng có thể đặt mua những bức tranh kích thước lớn hoặc mua sticker dán tường,

Sau khi hoàn thiện tranh tường, hãy tìm mua những vật dụng cho phù hợp. Không cần quá đắt tiền, thậm chí là những đồ vật được tái sử dụng, nhưng với óc sáng tạo của bạn và lũ trẻ, biết đâu đó bạn có thể tạo ra cho chúng những căn phòng độc đáo có một không hai. <

60467-639/HTO/10

MARBLE & GRANITE PTY LTD

Tư gia quý khách sẽ trở nên sang trọng, lịch sự và tăng giá trị với các sản phẩm màn cửa của chúng tôi.

Chúng tôi chuyên làm mặt bàn nhà bếp bằng đá hoa cương

chất lượng cao, sang trọng, lịch sự, hiện đại

creative shades

CURTAINS AND BLINDS

Mặt bồn rửa mặt • Mặt bàn bar rượu • Mặt lò sưởi

Đo và khảo giá

miễn phí

Xin liên lạc: Đức Huy

0422 118 168

Hãy gọi cho chúng tôi để được giá đặc biệt! GIỜ MỞ CỬA: Mon- Fri 9:00AM 5:00PM Sat 10:00AM – 4:00PM

Thợ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng. Nhiều kiểu mẫu vải mới và đẹp phù hợp với sở thích nhu cầu của quý khách. Kính mời quý khách đến cửa hàng tham khảo các loại sản phẩm của chúng tôi trước khi có quyết định.

220 Cheltenham Rd, Keysborough VIC 3173

Tel: 9798 8116 - Fax: 9798 8316 Email: sales@abele.com.au - Website: www.abele.com.au

Huyền: 0422 311 841 • Tel: 9310 1223 • Fax: 9310 1519

Email: htmarble@live.com • Website: www.htmarble.com.au 60336-600/TH/9

Cơ sở thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt các loại màn cửa uy tín của người Việt • Curtains, drapes - màn vải phủ đứng • Swag and Tail • Pelmet, Valances - hộp màn • Austrian Blind - màn kiểu Áo • Roman Blinds - màn vải ngang • Roller Blinds - màn cuốn các loại • Vertical Blind - màn sáo đứng • Panel Glide Blind • Micro/Slimline/Timber Venetian Blind - màn sáo ngang nhôm và gỗ

TERRA COTTA & CONCRETE TILES

SUNSHINE ROOFING TILES BRICKS & PAVERS 576 Ballarat Road, Sunshine

MỞ CỬA 7 NGÀY

9312 4377 0429 902 621

CSR Monier/Wunderlich chuyên về mái nhà • Gạch mới và gạch đã dùng • Khảo giá miễn phí • Cửa hàng trưng bày nhiều loại gạch, pavers, retaining walls và gờ trang trí làm vườn

Chúng tôi bán tất cả những sản phẩm bạn cần để làm mái nhà, mái nhà mới, nới rộng, lợp lại mái, re-spraying và sửa chữa mái

60486-622/HTO/10

542 SOMERVILLE RD, WEST SUNSHINE VIC 3020


DOUGLAS KAY

9

Douglas Kay t a 18 Meehan Court Keilor

t

e

a

g

e

n

t

s 279 Main Road East St Albans

Ngôi nhà sang trọng tại vị trí tuyệt đẹp Nhà gạch nằm ngay trung tâm Keilor, gần trường học, phương tiện giao thông công cộng. Nhà gồm 4 phòng, phòng ngủ chính có đầy đủ ensuite, tất cả đều có tủ âm. Phòng khách rộng rãi, nhà bếp và phòng ăn tiện nghi hiện đại, có central bathroom và toilet. Các tiện nghi khác gồm có hệ thống sưởi và điều hòa âm, garaga đôi và cửa cuốn. Ngôi nhà còn có phòng khách thứ hai, có sẳn quầy bar và lò sưởi.

Địa điểm, địa điểm và địa điểm

NG Đ ÀY ẤU LÚ 2/1 GIÁ C 0/ 1P 20 M 10

s

NG Đ ÀY ẤU LÚ 11 GIÁ C /9/ 1P 20 M 10

e

douglaskay.sales@telstra.com

Đây là cơ hội an toàn để thay đổi chổ ở tại trung tâm St Albans East, chỉ vài bước là đến các cửa hàng, quán cá phê, trạm xe bus, đi bộ một đoạn ngắn đến trường tiểu hoc/trung học St Albans, trạm xe lửa St Albans, Alfrieda St và dễ dàng đi đến Freeways. Gồm có 3 phòng ngủ rộng rãi, 2 phòng có tủ âm, sàn nhà lót gạch, nhà bếp gỗ hiện đại với khu vực ăn, phòng khách, toilet và phòng giặt riêng. Ngoài ra còn có: nhà để xe đậu được 2 chiếc, máy lạnh, lò sưởi âm, hệ thống intercom, cửa cuốn dùng điện, mái hiên phía sau.

Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho những người thích phong cách sống phóng khoáng, gần với các nơi giải trí, mua sắm.

Hãy gọi cho chúng tôi ngay trước khi bạn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

ĐẤU GIÁ

GIÁ BÁN: P.O.A

ĐẤU GIÁ

23 Eddie Street St Albans

GIÁ BÁN: P.O.A

7 Aitken Drive Delahey Một vị trí quyến rũ

Ngôi nhà rộng rãi tuyệt vời!

Ngay lúc bạn vào tham quan ngôi nhà xinh đẹp này thì nó đã chiến thắng trái tim của bạn rồi.Vị trí gần trường học, khu thương mại, trạm xe bus va xung quanh góc đuòng Western Ring Road. Ngôi nhà xinh đẹp gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp với phòng ăn, phòng tắm và toilet riêng biệt. Ngoài ra còn có hệ thống sưởi trung tâm nhà, máy lạnh, cửa cuốn dùng điện, garage bằng thép và nhiều hơn nữa.

Hãy tận dụng và sở hữu an toàn ngôi nhà này ngay hôm nay! Vị trí trong khu vực yên tĩnh Delahey gần với trường học, trạm xe bus và chỉ ít phút đến khu thương mại.

Được xây dựng trên diện tích đất rộng có đường lái xe tới sân sau lớn bao gồm khu vực vui chơi giải trí hồ nước, gazebo và mái hiên cho bạn thư giãn và nghỉ ngơi.

Ngoài ra còn có nhà để xe đủ chổ cho 6 xe với cửa cuốn điện có điều khiển từ xa, hệ thống sưởi âm, máy lạnh 2 chiều và nhiều chức năng khác nữa.

Gồm 4 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm, phòng chính có tủ âm và phòng tắm có spa, nhà bếp /khu vực sinh hoạt gia đình, phòng khách sang trọng, central bathroom, phòng giặt và toilet.

Còn chờ gì nữa! Gọi cho chúng tôi ngay.

FOR SALE

FOR SALE

GIÁ BÁN: $390,000-$410,000

Keilor Downs

5/7 Topaz Place St Albans Ngôi nhà 2 tầng rộng rãi

Cơ hội hiếm có

Ngôi nhà 2 tầng tuyệt vời này năm trong khu vực yên tĩnh là cơ hội lý tưởng để mở rộng gia đình đông người.

Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế rất đẹp tại một vị trí hoàn hảo, chỉ ít phút là tới trung tâm thương mại St Albans, gần với tất cả trường học và phương tiện giao thông công cộng và trạm xe lửa.

Gồm có 5 phòng ngủ tất cả đều có tủ âm, phòng ngủ chính được trang bị đầy đủ en-suite, nhà bếp rộng rãi lót gỗ với phòng ăn riêng biệt rộng rãi, dẫn xuống phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, phòng rumpus roomcó quầy bar và bồn rửa tay, central bathroom và toilets ở trên lầu và tầng dưới.

Bao gồm: 3 phòng ngủ rông rãi có tủ âm, phòng khách rộng rãi, nhà bếp với phòng ăn, phòng tắm và phòng giặt đồ riêng biệt. Ngoài ra còn có: garage xe, sân chơi, hệ thống sưởi và các thiết bị dùng gas.

Ngoài ra còn có: hệ thống sưởi âm, máy lạnh, intercom, ban công trước và sau, máy hiên, kệ tủ, cửa cuốn, garage đôi và nhiều chức năng khác nữa.

FOR SALE

GIÁ BÁN: $620,000

166 Station Road

FOR SALE

Cairnlea Ngôi nhà tuyệt đẹp tại Cairnlea!

Ngôi nhà đẹp gồm có: nhà bếp, khu vực sinh hoạt mở rộng, phòng rumpus, khu vực ngoài trời, garage đôi và 5 phòng ngủ rộng rãi, phòng ngủ chính đầy đủ ensuite, phòng giặt đồ, 2 central bathrooms và toilets và nhiều tính năng nổi bật khác nữa.

XEM NHÀ: ĐIỆN THOẠI HẸN TRƯỚC

9366 1322 63 Alfrieda Street,

XEM NHÀ: 11:30AM - 12PM

GIÁ BÁN: $310,000 - $320,000

Properties FOR SALE Bạn hãy ngừng cuộc tìm kiếm lại! Từ ngữ không thể miêu tả hết được những nét đẹp ấn tượng ngôi nhà, đến tham quan và khám phá những đều ấn tượng, lần lượt sẽ mang lại cho bạn những bất ngờ mới. Nằm trong khu vực nổi tiếng Cairnley, chỉ vài phút đến công viên, đi bộ ít phút đến trung tâm thương mại Brimbank, Western Ring Road, trường đại học và các trường học.

FOR SALE

Xin đừng chậm trễ, muốn biết thêm chi tiết hoặc xem nhà xin liên lạc với Douglas Kay ngay hôm nay!

ST ALBANS

GIÁ BÁN: P.O.A

6 Kororiot Approach 1 Dragon Way 92 McIntyre Rd 11 Rose Hedge Dr 46 McLeod Rd 7 West Espalande 27 Pottenger Way 20 Oberon Ave 2A Ruth St

Caroline Springs Kings Park Sunshine North Sydenham St Albans St Albans St Albans (XEM NHÀ 12PM - 12:30PM) St Albans St Albans

$470,000 $380,000SOLD - $390,000 $450,000 - $470,000 $440,000SOLD - $460,000 $390,000SOLD - $410,000 SOLD $550,000 $370,000SOLD - $395,000 $500,000 - $530,000 $335,000

Business FOR SALE 4/346 Main Road West

St Albans

Peter Kay 0412 541 000 Don Lam 0418 969 388 Spomenka (Seka) Sovilj 0450 519 076

$19,000

Tung Nguyen Quynh (Joseph) Steve Loh

0401 520 199 0401 331 008 0435 545 428

60172-640/HTO/10

7 Germain Court

GIÁ BÁN: $450,000-$470,000


10

10

Real Estate Online: www.viet-times.com.au/realestate

VIET TIMES REAL ESTATE • Friday 10/9/2010

ONE STOP SHOP nơi đáp ứng mọi nhu cầu về bất động sản của bạn!

uê nhà? th o h c y a h n á b n ế Bạn đang nghĩ đ GIÁ

HO C O À N I Ơ N Ó C K HÔNG TÔI! G N Ú H C N Ơ H T TỐ

Ảnh hưởng tivi và máy tính trong phòng ngủ đến quan hệ vợ chồng

• CHÚNG TÔI GIẢM GIÁ THỦ TỤC SANG TÊN KHI BẠN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA CÔNG TY! • ĐỊNH GIÁ NHÀ MIỄN PHÍ VÀ THẢO LUẬN BẢO MẬT.

M

(Tony) Lojanica

áy tính và tivi luôn được khuyến cáo là không nên đặt trong phòng ngủ do những tác động của chúng về mặt sức khoẻ. Không chỉ vậy, theo phong thuỷ, 2 đồ vật này có ảnh hưởng rất xấu đến mối quan hệ vợ chồng.

0409 186 609 • 9310 7773 70115-638/HTO/10

Tivi

Head office: P.O Box 684, Toorak, VIC 3142 Shop: 6/11 East Esplanade, St Albans, VIC 3021

Đại hạ giá thảm và sàn gỗ ĐẠI HẠ GIÁ THẢM NHÀ • THẢM LOẠI WOOL SISAL

$43/SQM

• THẢM LOẠI WOOL TWIST

$43/SQM

• LOẠI THẢM KINH TẾ

Ngoài ra còn có rất nhiều màu sắc, chất lượng khác nữa để quý vị chọn lựa. Tất cả các loại thảm đều được bao gồm laying và underlay.

ĐẠI HẠ GIÁ SÀN NHÀ GỖ • LOẠI GỖ SPOTTED GUM 85X14mm Selected Grade

• LOẠI GỖ BLACK BUTT 85X14mm Selected Grade

• LOẠI GỖ TASSIE OAK 85X13mm Selected Grade

• LOẠI GỐ KARRIE 85X14mm Selected Grade

• LOẠI GỐ KIỂU BAMBOO 60173-626/RE/10

14mm Thick Strandwoven

Đặt tivi trong phòng ngủ dễ gây ra những sự ngăn cách trong cuộc sống vợ chồng. Nếu chồng bạn thường xuyên đi công tác xa nhà và điều đó làm cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, hãy dời tivi sang phòng khác, điều đó giúp cho tình trạng căng thẳng lắng xuống một cách nhanh chóng.

Vấn đề được cho là nghiêm trọng hơn khi người phụ nữ mang công việc và máy vi

Xét về phương diện ngũ hành tương quan, máy tính để bàn còn có hại hơn máy tính xách tay. Đơn giản vì khi không sử dụng máy tính xách tay nữa bạn có thể gấp lại, trong khi đó khi đặt trong phòng ngủ, màn hình máy tính để bàn trở thành bề mặt phản chiếu cố định nên sẽ gây ra các tác hại nghiêm trọng hơn. Nếu sống trong căn hộ chỉ có một phòng, bạn nên dùng vách ngăn để ngăn cách giường ngủ và khu vực làm việc. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp gọn gàng hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến công việc để khí trong phòng được lưu thông tốt hơn. Phòng ngủ là nơi cần nhiều năng lượng âm hơn năng lượng dương, vì vậy tốt nhất là giữ cho không gian này được yên tĩnh. <

$64/SQM

Khảo giá miễn phí

$61/SQM

Gọi Luis 0400 500 523 Để biết thêm chi tiết và hình ảnh, xem tại website:

$38/SQM

http://www.kwikkerb.net.au/hunter

$52/SQM $49/SQM

Ngoài ra chúng tôi còn nhận đánh bóng, trải thảm, lót sàn nhà đủ loại, giá rẻ! Giá đã có thuế GST.

www.grandcarpets.com.au Chuyên về Thảm, Sàn gỗ, Sàn nhựa Laminate, Sàn bằng Vinyl, Sàn Gạch bông

239 Sunshine Road Tottenham VIC 3012

Giống như gương, màn hình tivi cũng có bề mặt phản chiếu hình ảnh. Do vậy, để tivi trong phòng ngủ cũng gây ra những ảnh hưởng tương tự như gương, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì nó phát ra nhiều năng lượng dương hơn.

Máy tính và các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến công việc đặt trong phòng ngủ sẽ khiến năng lượng trong phòng chủ về xung đột, điều này dễ làm nảy sinh mâu thuẫn. Màn hình máy tính có bề mặt phản chiếu nên nó cũng gây ra những hậu quả không tốt tương tự như gương và tivi, hơn nữa công việc bận rộn trên máy tính dễ làm người ta bỏ qua các hành động quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

TỪ $23.50/SQM

Nhanh chân, hàng hạ giá chỉ có giới hạn!

Tivi phát ra năng lượng dương rất mạnh và có thể dẫn đến tình trạng không chung thuỷ của bạn đời, vì vậy, bạn không nên đặt tivi trong phòng ngủ của mình.

Máy tính

Loại extra heavy duty

tính vào phòng ngủ. Theo phong thuỷ, đây là hành động trực tiếp đối kháng với năng lượng Thổ của quả Khôn, tượng trưng cho mẹ Đất. Ngoài ra, máy tính thuộc hành Kim, và Kim sẽ làm tiêu hao năng lượng Thổ, vốn là nguồn năng lượng cần thiết để nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ hôn nhân.

Tel: 9314 1742

• Chuyên đổ bê tông trang trí đường viền làm đẹp phong cảnh • PHONG PHÚ VỀ MÀU SẮC • Đa dang mẫu mã để lựa chọn • Trang trí hấp dẫn quanh vườn

• Gạch viền trang trí

• Tráng xi măng đường driveway

• Nhiều phong cách sáng tạo cho: - Nhà cửa - Bãi đậu xe - Xây dựng thương mại - Khu công nghiệp

70149-640/HTO/10

Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay Bojan


YPA

11

11 MAWSON AVENUE Xem nhà:

DEER PARK

Thứ Bảy, 11/09/10 2PM - 2:30PM

Xem nhà:

Thứ Bảy, 11/09/10 1PM - 1:30PM

Thứ Bảy, 18/09/10 2PM - 2:30PM

3 LAWTON ST Xem nhà:

BRAYBROOK

Thứ Bảy, 18/09/10 2:30PM - 3PM

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

• 3 phòng ngủ • 2 phòng tắm • Central toilet • Nhà đẹp có phong cách • Gần với tất cả các tiện nghi

• 3 phòng ngủ • 1 phòng tắm • Nhà bếp mới, máy rửa chén • Sân sau rộng rãi

• 3 phòng ngủ • 1 phòng tắm • Garage đơn • Diện tích đất 500sqm (approx)

BURNSIDE

Thứ Bảy, 11/09/10 11:30AM - 12PM

Thứ Tư, 15/09/10 5:30PM - 6PM

12 WESTBURY ST Xem nhà:

CAIRNLEA

Thứ Bảy, 11/09/10 1:30PM - 2PM Thứ Bảy, 18/09/10 1:30PM - 2PM

Thứ Tư, 15/09/10 5:30PM - 6PM

5 JENNIFER COURT Xem nhà:

DERRIMUT

Thứ Bảy, 11/09/10 12:30PM - 1PM

Thứ Bảy, 18/09/10 12:30PM - 1PM

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

• 4 phòng ngủ • 2 phòng tắm • Garage đôi • Ngôi nhà đẹp và hiện đại

• Nhà 2 tầng • 3 phòng ngủ • Phòng khách, phòng trang điểm • Garage đơn • Sân chơi rộng rãi

• 3 phòng ngủ • 2 phòng tắm • Garage đôi • Trần nhà cao • Hệ thống sưởi âm, máy lạnh

9 DOBELL CRESCENT

CAROLINE SPRINGS

Thứ Bảy, 18/09/10 1:30PM - 2PM

7 PATTERSON CLOSE Xem nhà:

CAROLINE SPRINGS

Thứ Bảy, 11/09/10 12PM - 12:30PM Thứ Bảy, 18/09/10 12PM - 12:30PM

Thứ Tư, 15/09/10 5:30PM - 6PM

3 CALTHORPE GREEN

CAROLINE SPRINGS

Xem nhà: Thứ Bảy, 11/09/10 12:30PM - 1PM

Thứ Bảy, 18/09/10 10:30AM - 11AM

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

• Nhà 2 tầng • 3 phòng ngủ + phòng học • Phòng khách • Nhà bếp, khu vực ăn uống • Diện tích đất 770m2 • Đối diện công viên

• 4 phòng ngủ • 2 phòng tắm • Garage đơn • Gần trường học, cửa hàng và các phương tiện công cộng

• 3 phòng ngủ • 1 phòng học • 2 phòng tắm • Garage đôi • Diện tích đất 530m2 • Diện tích nhà 28sqm 60099-640/HTO/10

Xem nhà:

BRAYBROOK

NGÔI NHÀ GỒM CÓ:

37 STRICKLAND CRES Xem nhà:

6 HINKLER ST

DEE (TỶ) NGUYỄN MICHAEL WANNOUCH JESSICA TCHONGUE NATELIE WANNOUCH ALEX HLEBNIKOV ALEXANDER WANNOUCH RENEE DARMANIN 0404 816 663 0405 177 582 0449 256 649 0416 079 798 0414 699 698 0404 969 872 9363 1455

SHOP T38, CAROLINE SPRINGS SQUARE 13 - 19 Lake Street, Caroline Springs

ypa.com.au

9363 1455


LEYTON

12

9547 0345 “Góp Ý Kiến Đáng Tin Cậy Nhất Tại South Eastern” 16 SHIRLEY ST

NOBLE PARK

13/77 ATHOL RD

SPRINGVALE SOUTH

M à 4P M nh 0 - 0P m :3 :3 Xe 3 - 12 ăm 12 N ứ ảy Th ứ B h T

ĐảÃthBậtÁtuNyệt vời!

ENTRY PRICE CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SPRINGVALE SOUTH Rất lý tưởng cho gia đình trẻ hay chủ đầu tư khôn ngoan. Ngôi nhà unit 3 phòng ngủ nằm trong nhóm được bảo dưỡng chu đáo trên đường Athol Road. Chỉ tản bộ một đoạn ngắn đến trung tâm thương mại Mackay và đi bộ ít phút tới trường tiểu học Springvale South, trường trung học Heather Hill và công viên, trạm xe bus ngay trước nhà. Gồm có 3 phòng ngủ có tủ âm, phòng khách trang trọng, tất cả phòng ngủ và phòng khách đều lót thảm, garage đôi có cửa tự động và sân sau rất rộng.

Kết qu

BẠN ĐANG TÌM NGÔI NHÀ 5 PHÒNG NGỦ...

Là đây, ngôi nhà 2 mặt tiền xinh đẹp, nhà mới sơn BV nằm trên con đường yên tĩnh, gần ga xe lửa Sandown và khu thương mại Springvale. Bao gồm phòng ngủ chính, 2 phòng tắm, 2 toilet, các thiết bị dùng gas, phòng khách hình chữ L, nhà bếp và phòng ăn, garage đôi, cửa cuốn an toàn, diện tích đất rộng khoảng 580m2. Thích hợp để đầu tư hoặc cho gia đình lớn. Hãy đến xem nhà ngay! Giá bán: Từ $490,000 Liên lạc: Tony Le 0412 133 378 or Trung Le 0401 940 190

4/47 AVONHURST DR

Đấu giá: 18/9/2010 lúc 1:00pm (Trừ khi được bán trước) Điều kiện: 10% Deposit, 30/60 Days Liên lạc: Tony Le 0412 133 378 or Trung Le 0401 940 190

GLEN WAVERLEY

PM à nh 0 - 1 M P m 3 : Xe 12 0 - 3 m 2:3 ă N ứ Bảy Th hứ T

8 YORK COURT

T

KEYSBOROUGH

à PM nh :30 4 m Xe y 4 Bả hứ

NHÀ ĐẦU TƯ HAY NGƯỜI MUA NHÀ ĐẦU TIÊN! Ngôi nhà tuyệt đẹp nằm trong khu vực yên tĩnh, gần với các tiện nghi như: trường trung học Chandler, trường tiểu học Maralinga & Chandler và các phương tiện giao thông công cộng. Chỉ đi ít phút là đến trung tâm mua sắm Parkmore và cũng dễ dàng đi đến East Link Freeway… Gồm có: • 3 phòng ngủ rộng rãi, 2 phòng có tủ âm • Phòng khách rộng • Các thiết bị dùng gas • Lò sưởi gas + máy lạnh • Garage đôi + kho chứa đồ • Hiện đang cho thuê giá $1343/tháng

LỰA CHỌN ĐÚNG! Ngôi nhà unit gạch đỏ dễ dàng chăm sóc rất lý tưởng cho gia đình trẻ hay chủ đầu tư khôn ngoan. Ngay khi bước chân vào nhà bạn sẽ thấy được khu vực sinh hoạt rộng rãi có máy lạnh và đi đến nhà bếp lót gỗ có bồn rửa chén đôi và khu vực ăn. 3 phòng ngủ rộng rãi có tủ âm và hệ thống sưởi âm toàn nhà, garage đơn có khóa, bên ngoài có BBQ và khu vực giải trí có decking. Dễ dàng đi đến các phương tiện giao thông công cộng và Monash Freeway. Ngôi nhà không thể bỏ qua, hãy hẹn ngày xem nhà ngay hôm nay! Đấu giá: 25/9/2010 lúc 1:00pm (Trừ khi được bán trước) Liên lạc: Tony Le 0412 133 378 or Troy Le 0401 940 190

15 LENORE ST

Người mua nhà đầu tiên hay nhà đầu tư không thể bỏ qua!! Giá bán: Từ $400,000 Liên lạc: Thu Le 0421 903 814

SPRINGVALE

à PM nh :30 1PM 2 m Xe 2 - :30 Tư y 12 ứ ả Th B ứ Th

SPRINGVALE SOUTH

y à Bả nh hứ M P m T Xe & 2:30 Tư - 1 ứ M Th 2P 1

D E T S I L T S U J

NHÀ ĐẸP VỚI NHIỀU TIỆN NGHI!

SẴN SÀNG XÂY DỰNG!

Chỉ đi bộ đoạn ngắn đến Safeway, trung tâm thương mại Springvale, phương tiện giao thông công cộng, trường học và công viên. Ngôi nhà tại ví trí tuyệt vời rất lý tưởng cho người mua nhà đầu tiên hoặc đầu tư. Gồm có: • Ngôi nhà B/V với nóc Terracotta chất lượng • 3 phòng ngủ có tủ âm • Phòng khách mở rộng ra khu vườn trước • Nhà bếp mới có máy rửa chén và lò nấu/oven bằng inoc • Các thiết bị dùng gas • phòng tắm mới tân trang • Sàn nhà lót gỗ / lót gạch ở khu vực ẩm ướt • Đèn downlights / quạt trần • Hệ thống sưởi/máy lạnh âm • Khu vực BBQ ngoài trời có mái che • Garage đơn rất rộng khóa lại được • Cửa cuốn xunh quanh + cửa an toàn • Hệ thống báo động an toàn và nhiều chức năng khác nữa... Giá bán: Từ $ 400,000 | Liên lạc: Phuc Le 0422 765 899

Ngôi nhà gỗ 2 phòng ngủ chỉ cách đoạn ngắn đến trung tâm thương mại Springvale, trường học, phương tiện giao thông công cộng và các tiện nghi khác. Hiện tại đang chờ phê duyệt của hội đồng thành phố để xây dựng 2 căn nhà (đã có sẵn plan) Hiện đang cho thuê giá $1083/tháng Diện tích đất: 710 m2 Giá bán: Từ $500,000 Liên lạc: Thu Le 0421 903 814

19 COMBER ST

13 FINCHLEY COURT

NOBLE PARK

7 WATERSIDE DR

WATERWAYS

y à Bả nh hứ M m T Xe & :30P Tư - 2 ứ M Th 2P

NGÔI NHÀ ĐẦY CÁ TÍNH!

MỘT TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẸP NHẤT Ở WATERWAYS

Ngôi nhà gỗ đẹp tại vị trí chỉ đi bộ một đoạn ngắn đến trạm xe lửa Sandown Station, trung tâm Springvale, trạm xe bus và các trường học. Gồm có: 3 phòng ngủ, phòng khách lót gỗ được đánh bóng, nhà bếp hiện đại với các thiết bị bằng inoc, lò sưởi hiệu Coonara, 2 chổ đậu xe, diện tích đất khoảng 580m2 Nhanh chân lên…kẻo bỏ lỡ cơ hội!

Dù là bình minh hay hoàng hôn, ngôi nhà “Waterways sales office“ trước nay phản ảnh những cảnh đẹp thiên nhiên này từ phòng khách trang trọng ở tầng dưới đến hành lang tầng trên qua những cánh cửa xếp to lớn. Nổi bật với các tính năng: • 3 phòng ngủ và phòng học, FES + WIR cho phòng chính • Trần nhà cao, trang trí hài hòa • Ánh nắng chan hòa khu vực sinh hoạt • Hệ thống sưởi/máy lạnh âm + máy lạnh 2 chiều • Nhà bếp rộng rãi hiện đại với tủ đựng đồ đẹp • Hệ thống báo động, garage đôi tự động • Khu vực BBQ ngoài trời + tropical villa hut equals FUN • Diện tích đất rộng khoảng 940m2 Giá bán: $875,000 | Liên lạc: Phuc Le 0422 765 899 or Thu Le 0421 903 814

Giá bán: Từ $ 400,000 Liên lạc: Phuc Le 0422 765 899

TONY LE

0412 133 378

PHUC LE

0422 765 899

THU LE

0421 903 814

TRUNG LE 0401 940 190

ANN TRINH Property Manager

345 Springvale Road, Springvale

CHRIS POOLE Assistant Property Manager

HARPREET Rental assistant

JADE DIEP

Admin Manager

CYNTHIA

Office Manager

www.leytonrealestate.com.au

60080-640/HTO/10

à ật nh Nh m C M Xe & 30P y : Bả - 3 T 3

Real Estate, Friday 10 September 2010  

Real Estate, Friday 10 September 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you