Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

53.7%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 01/4/2011 – 07/4/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 143 lít

12:00 trưa ngày 31/03/2011: AUD $1 = USD 1.0321

VND 21,477

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 667 tuần này:

Chiếc Audi S8 sẽ ra mắt trong năm 2012

Điều tra vụ cướp giật, quấy rối tình dục tại nhà ga Central Station

Auburn: Phát hiện xác vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng Villawood: Mất trộm container hàng mỹ phẩm trị giá $100,000 Sydney: Taxi đâm vào tiệm café, làm ba người bị thương South Granvile: Suýt mất mạng sau khi vô cớ bị bắn

Cabramatta: Một phụ nữ bị cướp giật mất túi xách ngay tại cửa nhà riêng

Belfield: Bị chó tấn công, ba người phải nhập viện Cartwright: Vụ chém người ngay tại nhà riêng Bắt giữ người đàn ông có liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập West Hoston: Bị cướp xe hơi vì dừng lại gọi điện thoại

Sức tàn phá không ngờ của việc ngoại tình trong tư tưởng

Đàn ông 30, đừng đứng lại! • Giúp con thoát khỏi trầm cảm Dấu hiệu xấu cho sức khỏe • Bạn sẽ bất tử vào năm 2045? Duy trì "chuyện ấy" sau 50 • Quyến rũ biển Sihanoukville Cách dạy con của người Nhật • Ngừa nếp nhăn và bọng mắt Lý do khiến người dùng chọn mobile Android thay vì iPhone

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại

BUSINESS & MANAGEMENT

• Certificate IV in Business (6 Months) - $3,500* • Diploma of Management (6 Months) - $3,500* • Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $5,950*

MENZIES

ENGLISH CENTRE

IELTS CLASS (CUỐI TUẦN) $80/tuần - Nằm trong tòa nhà riêng - Phòng học rộng rãi - Trang thiết bị hiện đại

Chỉ

60183-667/HTO/11

Hãy chọn khóa học dựa trên CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM.

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

Khoá học tiếng Anh

ology n h c n! al Te Dent ming Soo Co

*Kết thúc vào tháng 7/2011

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

190/tuần

$

Specialists in Technology

CRICOS: 02815M

CÔNG NGHỆ XE HƠI, QUẢN LÝ & THƯƠNG MẠI CÓ LỚP HỌC VÀO CUỐI TUẦN!


2

MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn

Chuøm Tour Chaøo Möøng Leã 30-04 vaø 01-05

PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5N) - KH thöù 357 haøng tuaàn BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn CHAÂU ÑOÁC - HAØ TIEÂN - CAØ MAU - SOÙC TRAÊNG - BAÏC LIEÂU - CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn PHAN THIEÁT - ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG - NHA TRANG, PHAN THIEÁT - NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

SAØI GOØN - HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - PHONG NHA (7,8N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

K rea

HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - HAØ NOÄI (5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng tuaàn XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT - SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn

(5 Ngaøy)

HAØ NOÄI - CHUØA HÖÔNG - TAM COÁC - HAÏ LONG - SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

29-04-2011

H Ñaø Naüng

LEÃ HOÄI P AÙO OA

918 USD THAÙI LAN

(5,6 Ngaøy)

KH 6,13*,21,26*/04 - 10,21/05 - 4,7,18,25/06

248 USD

29-04-2011

CAMPUCHIA (4 Ngaøy) KH thöù 5 haøng tuaàn (Ks 4 - 5 sao)

199 USD

SINGAPORE - MALAYSIA (6 Ngaøy) KH 12,15,26*/04 - 11,25/05 - 8,22/06

K hu

468 USD

HONG KONG - THAÅM QUYEÁN - QUAÛNG CHAÂU (6 Ngaøy) KH 18/04 - 20,31/05 - 7,22/06

SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (4N)

HOÀNG KOÂNG - DISNEYLAND (4 Ngaøy)

- KH t7 haøng tuaàn

628 USD

PHUÙ QUOÁC - KH t7 haøng tuaàn (daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy )

688 USD

SAØI GOØN – HUEÁ – HAØ NOÄI (13N-KS 4 sao) 19.285.000ñ/1 khaùch

(Giaù chöa bao goàm tieàn thueá + dòch vuï)

HoaHop Central Travel: (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services: (03) 9689.1030 Hanah Travel: (03) 9687.9081

Fitzroy: Kim Travel: (03) 9419.8152

Cabramatta:

BUOÂN MEÂ THUOÄT – PLEIKU – KONTUM (5N) - KH t6 haøng tuaàn

TR.QUOÁC: B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU (7 Ngaøy) KH haøng tuaàn

Footscray:

CHAÂU ÑOÁC – HAØ TIEÂN – CAØ MAU – BAÏC LIEÂU –

668 USD

KH haøng tuaàn

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

noäi ñòa y eán maõi Tour

VienDong Tourist Service: (02) 7525.7242

giaûm 5%

St Albans: YES TRAVEL: (03) 9356.0555

HOT

LINE

(03) 9001.8832 hoaëc (03) 9001.8838

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng CN Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

Truï sôû: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

The Best of VietNam

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: - Trám răng: $10-$15 AUD - Răng sứ : $55-$200 AUD - Tẩy trắng răng: $60-$120 AUD - Implant: $600-$700 AUD - Abutment: $200-$300 AUD - Răng trên implant: $100-$260 AUD

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9988 6943 (Thay cho số trước đây là 03 9001 6753)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-652/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

KEILOR K KE E ORR DOWNS DOW OW COLLEGE

Online eNews: www.viet-times.com.au

3

Quý vị đang tìm một chương trình học thú vị và đầy thách thức cho con em vào bậc trung học?

Chương trình tuyển SEAL của Keilor Downs College là câu trả lời.

Keilor Downs College 100-110 Odessa Ave, Keilor Downs. T: 03 9367 4200 www.kdc.vic.edu.au T

Xin liên lạc thầy chủ nhiệm chương trình SEAL: Thầy Nathaniel Becher Tel: 9367 4200 Email: becher.nathaniel.m@edumail.vic.gov.au Chi tiết và đơn ghi danh tại: www.kdc.vic.edu.au

60114A-667/HTO/11

Chương trình học tuyển SEAL (Select Entry Accelerated Learning Program) đã được giảng dạy tại Trường Trung Học Keilor Downs từ năm 2002. SEAL là chương trình học tuyển dành cho các học sinh có năng khiếu tự nhiên. Chương trình này được thực hiện nhằm để nâng cao chương trình học cho các học sinh giỏi, và đồng thời cũng thách thức và giúp các em tiếp tục đạt thành quả xuất sắc trong vấn đề học tập. Học sinh được tuyển vào chương trình SEAL sẽ được xếp chung trong nhóm - nhà (homegroup) để các em dễ dàng xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các bạn học cùng lớp, đồng thời nhận được sự hỗ trợ như nhau. Chương trình này sẽ đem đến cho học sinh: • Một môi trường học thú vị và thách thức hơn • Một chương trình học tốc dộ với nhiều cơ hội tiến xa hơn • Cơ hội tham khảo về những vấn đề và văn học một cách sâu sắc và trừu tượng hơn • Cơ hội làm việc đơn phương và đồng đội chung với những bạn học cùng khả năng và sở thích • Cơ hội học những lãnh vực yêu thích • Cơ hội tham gia những cuộc thi của tiểu bang và toàn quốc như cuộc thi giải Khoa học Rio Tinto, giải Toán của Westpac và giải Khoa học và Kỹ sư của Đại học Victoria. Học sinh đang theo học lớp 6 và sẽ lên lớp 7 vào niên học 2012 có thể đăng ký tham gia cuộc thi tuyển vào chương trình SEAL, được tổ chức vào ngày 21/05/2011. Ngày hết hạn đăng ký sẽ là Thứ Sáu, ngày 6/05/2011. Nếu quý vị có ý định đăng ký cho con em tham gia chương trình, quý vị có thể đến trường tiểu học của con quý vị và hỏi xin đơn đăng ký.


4

MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Caroline Springs Blvd

DENTURE CLINIC

Giúp trẻ giỏi hơn và thông minh hơn! DHA Super 45 Complex

TRUNG TÂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG • Full and Partial Dentures (Răng giả từng cây hoặc nguyên hàm)

• Relines (Làm đều răng)

• Repairs (Sửa chữa răng)

• Mouthguards (Dụng cụ bảo vệ hàm)

Dental Prosthetist Marina Nemcek

Suite 3, First Floor Business Centre

Mecure Hotel Complex 234 Caroline Springs Bourlevard Ph: 8390 2702 - 0432 165 310 www.selectchiropractic.com.au

HIỆN CÓ MẶT TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM MỚI

TẠI SAO BẠN PHẢI TIẾP TỤC CHỊU ĐAU CỔ VÀ ĐAU LƯNG!

Trong giai đoạn khuyến mãi, bạn sẽ được tặng hộp sữa dê 300 viên. Hàng có giới hạn. Hiện có bán tại các tiệm thuốc tây của người Việt. Xem nhãn hiệu để biết thêm thành phần cấu tạo.

Chúng tôi có thể giúp bạn điều trị:

Chỉ có tại:

• Đau lưng, đau thắt lưng • Đau cổ, mỏi cổ • Nhức đầu/chứng đau nữa đầu • Đau dây thần kinh tọa • Các triệu chứng đau và nhức mỏi khác và được tận tình tư vấn giúp đở.

Khám lần đầu giá $45, bao gồm: • Lập hồ sơ bệnh án • Kiểm tra các động tác, tư thế • Chụp hình bàn chân bằng máy tính

70313-650/HTO/10

60141A-662_2/HTO/11

• Chụp X-ray nếu có chỉ định lâm sàng

70361-665/HTO/11

• Medicare Scheme (EPC) • Veterans Affairs • Victorian Denture Scheme


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết!

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

BIG CAP

$29

SON SONY ONY ERICSSON XPERIA X10I XP PE

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$450/tháng

Trước chỉ có $190/tháng LẤY PHONE MIỄN PHÍ

LG OPTIMUS ONE

BIG CAP

IPHONE 4 16GB/32GB

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

$54/tháng Được gọi $300/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

$29

Phong cách mớig! đẹp và sang trọn

$450/tháng $190/tháng

Được gọi Trước chỉ có

70052-655/HTO/11

Mob:

9574 0376

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING SENIOR ADVERTISING QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư MRS. Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. BÀI VỞ: HEAD Mọi đóng góp về bài vở, thư gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Cảnh sát cho hay họ đã phát hiện được xác của một người đàn ông và một phụ nữ ở ngay sau một căn hộ tại phía Tây Sydney.

Cảnh sát đang điều tra vụ mất trộm một lượng hàng mỹ phẩm trị giá khoảng $100,000 trong vụ đột nhập tại khu vực Villawood tuần trước. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11.15pm hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng Ba, trong đó thủ phạm là ba người đàn ông. Nhóm thủ phạm đã đục thủng tường bao và đột nhập vào cơ sở của một doanh nghiệp trên đường Marple Street. Khi vào được bên trong cơ sở này, ba tên trộm đã đẩy một container vận chuyển hàng lên chiếc xe kéo, sau đó lái cả chiếc xe tải chở container trốn thoát khỏi hiện trường bằng lối cổng sau. Đến khoảng 3.45am hôm thứ Bẩy, ngày 26 tháng Ba, thì cảnh sát tìm lại được chiếc xe kéo bị lấy trộm trên đường Hollywood Drive, thuộc khu vực Lansvale. Tuy nhiên, container chở hàng thì vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, vào khoảng 2pm thứ Hai, hai xác chết này được phát hiện tại khu nhà kho của một căn hộ trên đường Simpson Street, thuộc khu vực Auburn. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của hai nạn nhân xấu số vẫn chưa được xác định, nhưng cảnh sát cho hay có nhiều dấu hiệu khả nghi xung quanh cái chết của họ. Do đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn bộ căn hộ này. Một người hàng xóm cho biết gần đây bà không nhìn thấy cặp vợ chồng sống trong căn nhà này. Tối hôm trước khi phát hiện vụ việc, bà có nghe thấy tiếng động lớn phát ra trong căn nhà của hai nạn nhân. Sau khi

Lực lượng cảnh sát Bankstown vẫn đang tiếp tục điều tra vụ đột nhập, đồng thời cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong khu vực chú ý phát hiện bất kỳ đối tượng nào chào bán một lượng hàng mỹ phẩm lớn, là sản phẩm của hãng 'Nivea Visage'. Ba thủ phạm mà cảnh sát đang truy tìm được miêu tả là mặc trang phục đen hoặc tối màu, áo khoác có mũ trùm đầu. Một trong ba tên mặc bộ quần áo lao động có ánh sáng phản quang. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ đột nhập hoặc nhìn thấy chiếc xe kéo bị mất trộm, có biển kiểm soát P82674, hãy liên hệ với phòng Cảnh

Auburn: Phát hiện xác vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

PHÍ ĐĂNG KÝ

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Sáng thứ Hai, tại khu vực nội thành Sydney đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một taxi và một chiếc xe hơi khác, hậu quả làm ba người phải nhập viện và khiến một tiệm café bị hư hỏng nặng do bị chiếc taxi đâm vào. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10.30am, ngay tại ngã tư giữa đường Crown

NHẬN DẠY KÈM

9711 5529

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

Trung tâm giữ trẻ Hillside Educational ChildCare Services

40%

• Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

8%

đến ngày 31/07/2010

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

Sydney: Taxi đâm vào tiệm café, làm ba người bị thương

Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

GIẢM 50%

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Trong lúc giằng co, tên cướp đã bắn ba phát đạn lên không trung, sau đó giật chiếc túi và bỏ chạy khỏi hiện trường. Được biết, bên trong chiếc túi có một lượng tiền mặt tương đối lớn. Tên cướp bỏ chạy ra một chiếc Toyota Corolla đậu ở gần đó rồi trốn thoát khỏi hiện trường. Nhận được thông báo, cảnh sát đã đến căn nhà của hai nạn nhân để xây dựng hiện trường và điều tra vụ việc. Hiện vụ cướp vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12

Xin liên lạc: 03

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ. 60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Cảnh sát đang điều tra một vụ cướp có vũ khí xảy ra tại khu vực Cabramatta tối hôm thứ Năm tuần trước, trong đó thủ phạm đã nổ súng để uy hiếp, khống chế nạn nhân. Cảnh sát cho hay vụ cướp xảy ra vào khoảng 11pm, sau khi một cặp nam nữ rời khỏi một hộp đêm ở Fairfield để về nhà riêng trên đường Kauri Street, thuộc khu vực Cabramatta. Khi vừa vào nhà, một người đàn ông đeo mặt nạ đen, tay cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào phía người phụ nữ 51 tuổi, yêu cầu người phụ nữ này đưa cho thủ phạm chiếc túi xách của bà.

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em. Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

Kết quả khảo sát năm 2009

Cabramatta: Một phụ nữ bị cướp giật mất túi xách ngay tại cửa nhà riêng

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

70348-658/HTO/11

GENERAL INFORMATION

Nạn nhân cho hay khi cô đang rửa tay thì bất ngờ có một người đàn ông vào khu nhà vệ sinh, tay cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào người cô. Sau khi có hành vi quấy rối tình dục đối với cô gái, tên cướp bỏ chạy khỏi hiện trường với một lượng tiền mặt lấy được của nạn nhân. Đối tượng được miêu tả là người gốc Trung Đông/Địa Trung Hải, khoảng gần 30 tuổi, cao 185cm, người tầm thước, tóc đen và để ngắn. Lúc xảy ra vụ việc, tên này mặc chiếc áo phông màu xám, quần dài. Cảnh sát Trung tâm thành phố hiện đang truy tìm thủ phạm.

Villawood: Mất trộm container hàng mỹ phẩm trị giá $100,000

sát Bankstown thông qua Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên.

70171-645/HTO/10

Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

Chiều hôm thứ Bảy tuần trước, một cô gái trẻ đã bị quấy rối tình dục ngay tại tại khu nhà vệ sinh công cộng ở ga Central Station.

70342-657/HTO/11

Year 14th, Edition 667 • Friday, 01/4/2011

nhận được thông báo, Đội điều tra tội phạm đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng nạn nhân. Kết luận sẽ sớm được đưa ra.

Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

Sydney Central: Điều tra vụ cướp giật, quấy rối tình dục tại nhà ga Central Station

70172-645/HTO/10

6


Online eNews: www.viet-times.com.au

South Granvile: Suýt mất mạng sau khi vô cớ bị bắn

Trưa hôm thứ Hai, một gia đình ở khu vực phía Tây Sydney đã vô cớ bị bắn súng vào nhà. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11.50pm, khi một thanh niên trong gia đình vừa ra mở cửa thì bất ngờ có người đứng từ ngoài bắn liền nhiều phát súng vào căn nhà trên đường Banksia Street, thuộc khu vực South Granville. Được biết viên đạn bay thẳng vào nhà và phía cửa chắn gió, nhưng rất may không trúng vào người cậu thanh niên. Cảnh sát cho hay vào cùng thời điểm đó, có người nhìn thấy một người đàn ông đứng gần một chiếc xe hơi ngay bên ngoài một căn nhà bên cạnh gia đình nạn nhân. Quyền thanh tra Cindy Noakes, thuộc cảnh sát khu vực Granville, cho biết họ chưa tìm ra dấu vết nào cho thấy có sự liên quan giữa vụ bắn súng này với vụ việc một nhân viên tại tiệm chuyên xăm hình bị bắn chết ở khu vực phía Tây Bắc Sydney tối hôm thứ Bảy tuần trước.

Belfield: Bị chó tấn công, ba người phải nhập viện

Hôm thứ Sáu tuần trước đã xảy ra một vụ chó tấn công tại một gia đình ở khu vực

Belfield, làm ba người phải nhập viện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8.30am, một chú chó Golden Retriever đã bất ngờ tấn công một người đàn ông 23 tuổi ngay tại căn nhà trên đường Margaret St. Cả người anh trai và mẹ của nạn nhân vào can cũng bị chó tấn công. Anh trai của nạn nhân này, một người đàn ông 24 tuổi, cũng được đưa tới bệnh viện Canturbury Hospital. Do bị cắn nhiều ở cả hai cánh tay, nên người đàn ông này đã phải phẫu thuật do bị ảnh hưởng đến thần kinh, còn người hàng xóm của gia đình thì được đưa tới bệnh viện Royal Prince Alfred Hospital để phẫu thuật. Người phụ nữ là mẹ của hai nạn nhân chỉ bị thương ở tay. Nhân viên Hội đồng thành phố Canterbury đã đến để đưa con chó rời khỏi căn nhà. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc theo quy định của Luật nuôi động vật trong gia đình.

Cartwright: Vụ chém người ngay tại nhà riêng

Sáng sớm hôm thứ Sáu tuần trước, tại khu vực Cartwright đã xảy ra một vụ hành hung nghiêm trọng, trong đó nạn nhân, là một

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN!

10067-637/RE/10

Vụ va chạm khiến người lái chiếc taxi, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, bị chấn thương ở lưng, còn người đàn ông cùng ngồi trên chiếc taxi, khoảng hơn 70 tuổi, thì bị chấn thương nhẹ ở đầu. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm một người đi bộ bị thương ở lưng. Cho đến thời điểm hiện tại, cả ba nạn nhân nói trên sức khoẻ đều ổn định.

7

TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

KIDS HEAVEN Family Day Care

70227-660/HTO/11

Street và đường Liverpool Street, thuộc khu vực Darlinghurst.

MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

9689 0720

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

60139A-643/HTO/10

Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

VA MẦM NON

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“*

nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

60079-617/HTO/10

60428-630/HTO/10

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

LA KOSTA

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi)

Trung tâm dạy kèm

9857 7654 - 0413 347 679

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

60352-602/TH/9

TIẾN SĨ KHOA HỌC

70156-641/HTO/10

Chuyên dạy:

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

70042-641/RE/10

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay! Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

ACTIVE LEARNING CHILD CARE • Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

60197-630/HTO/10

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING


8

MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 người đàn ông 40 tuổi, bị đâm nhiều nhát vào người ngay tại nhà riêng của mình. Cảnh sát cho hay nạn nhân, là một công nhân xây dựng, bị tấn công ở sân phía sau nhà trên đường Hoxton Park Rd vào khoảng 5am hôm đó. Trung sỹ David Hatchwell, thuộc đội cảnh sát Green Valley, cho hay nạn nhân đã bị ngất xỉu sau khi bị đâm một nhát vào lưng. Nhưng khi tỉnh dậy, nạn nhân lại bị đâm liên tiếp bốn nhát dao vào ngực và phần thân trên. Sau khi tấn công nạn nhân, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cả nhà dọn về Việt Nam, bán tất cả

đồ đạc trong nhà với giá bèo!

Tủ lạnh 420L Westinghouse bằng kim loại của Mỹ

Tủ trưng bày rượu của Úc

950 đô

500 đô

Ti vi 42” 4 loa của Nhật hiệu JVC

100 đô

Ghế dựa sắt và gỗ ngoài vườn Bàn và ghế gỗ hardwood ngoài vườn

70 đô

300 đô

1 Ghế dựa Trung Quốcvà 1 ghế nhỏ để chân

150 đô

Chậu sung việt nam

350 đô

Bàn ăn gỗ hardwood và 6 ghế của Malay

750 đô

Lò nướng bằng Gas

Cặp loa Wintel 220w của Mỹ

250 đô

60 đô

Cây bonsai trên 10 năm Bàn của bộ salon hardwood

120 đô

Xin liên lạc: 11 Mark Crt, Chadstone ĐT:

Kingsgrove: Bắt giữ người đàn ông có liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập

Hôm thứ Sáu tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có hành vi ẩn nấp cùng với dụng cụ dùng để đột nhập tư gia tại khu vực Kingsgrove. Tên này sau đó bị cáo buộc hai tội danh về đột nhập, hai tội danh về sử dụng vũ khí với mức độ phạm tội có thể bị truy tố. Được biết, vào khoảng 9.40am hôm đó, người đàn ông 30 tuổi này đã bị cảnh sát chặn lại tại ngã tư giữa đường Homer Street và đường Pangee Street, Kingsgrove. Người đàn ông này bị phát hiện mang theo người một con dao gập Stanley mà cảnh sát nghi rằng có thể được sử dụng để đột nhập vào các căn hộ nhằm trộm cắp đồ. Sau đó, cảnh sát đã khám xét nhà riêng của thủ phạm và tìm được một số đồ dùng được cho là đồ lấy cắp từ một số vụ đột nhập gần đây trong khu vực này, gồm một chiếc TV, đồ trang sức, đồ điện và camera, cùng một lượng tài sản lớn khác bị nghi là đồ lấy cắp. Thủ phạm đã bị tạm giam chờ xét xử. Hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các vụ đột nhập và tìm kiếm chủ nhân chính xác của những tài sản bị mất cắp nói trên.

120 đô

...và còn nhiều vật dụng trong nhà có giá trị, xin mời quý khách đến xem bán giá rất rẻ!

Vợ của nạn nhân phát hiện vụ việc và đã gọi cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện Liverpool để phẫu thuật. Theo thông tin ban đầu thì tình trạng vết thương của nạn nhân nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trung sỹ Hatchwell cho biết cảnh sát khẳng định thủ phạm là một người đàn ông, tuy nhiên họ chưa xác định chính xác số hung thủ tham gia vụ tấn công dã man này. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

0412 794 032

Kingsgrove: Một giáo viên bị cáo buộc quấy rối tình dục

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons

Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh vụ quấy rối tình dục trẻ em ở khu vực Kingsgrove liên quan đến vụ một người đàn ông bị cáo buộc nhiều hành vi phạm tội mà người này đã thực hiện trước đây.

• Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

Được biết, cảnh sát khu vực Campsie điều tra cáo buộc liên quan đến một giáo viên đã bạo hành tình dục với một nam sinh 14 tuổi,

là học sinh một trường trung học cơ sở ở khu vực Kingsgrove vào năm 1992. Nguồn tin từ cảnh sát cho hay các vụ bạo hành xảy ra nhiều lần ngay tại nhà riêng của giáo viên này. Theo yêu cầu của cảnh sát, một người đàn ông 61 đã được đưa đến trạm cảnh sát Bowral vào khoảng 1pm hôm thứ Tư tuần trước. Tại đây, người đàn ông này đã bị cảnh sát cáo buộc nhiều tội danh về quấy rối tình dục và hiếp dâm trẻ em. Sau đó, người đàn ông này được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử tại Tòa án Moss Vale Local Court vào ngày 18 tháng Tư tới đây.

West Hoston: Bị cướp xe hơi vì dừng lại gọi điện thoại

Cuối tuần vừa qua, một người đàn ông đã bị cướp mất chiếc xe hơi đắt tiền khi dừng lại nghe điện thoại tại khu vực West Hoxton. Vụ cướp xảy ra khi nạn nhân, một người đàn ông 33 tuổi, đang lái chiếc Lexus IS200 màu đen trên đường Mannow Drive thì dừng lại để nghe điện thoại. Ngay khi đó, một người đàn ông tiến đến phía cửa xe đang mở và dí súng vào đầu người đàn ông này.

Đ

Sau khi buộc người đàn ông này xuống khỏi chiếc Lexus, tên cướp lên xe và chạy đi theo hướng đường Cowpasture Rd. Đến khoảng 12.30am, cảnh sát lục soát khắp khu vực và phát hiện chiếc xe bị mất cắp bị cháy tại khu vực đường Chandos St, thuộc khu vực Fairfiled. Hiện cảnh sát đang truy tìm người đàn ông được miêu tả cao khoảng 170cm, người tầm thước, mặc áo khoác tối màu có mũ trùm đầu, quần màu ghi sáng.

Moorebank: Một học sinh bị ra tòa vì cất giấu súng

Vụ việc được phát giác vào khoảng 11.30am hôm thứ Sáu tuần trước. Một phát ngôn viên của Sở giáo dục cho hay trường học của nam học sinh này đã hỗ trợ cảnh sát trong công tác điều tra vụ việc. Trước đó, đã có một học sinh lớp 2 bị đình chỉ học do có hành vi dùng dao đe dọa một học sinh khác tại một trường tiểu học ở Liverpool vào ngày 11 tháng Ba. Qua đó, nữ phát ngôn viên này cũng cho biết hành vi bạo lực tại các trường học sẽ không được tha thứ. Nhà trường và các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt đối với những học sinh có hành vi này. Trưởng ban hình sự thuộc phòng cảnh sát Liverpool, thanh tra Danny Doherty, cho biết vụ việc tại trường học ở Moorebank không có tính chất nghiêm trọng. "Thông thường những vụ việc như vậy được nhân viên của trường xử lý rất nghiêm ngặt. Họ phát hiện vụ việc và nhanh chóng báo cáo với cảnh sát", ông Doherty cho hay. Nam học sinh có liên quan trên đây sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 2 tháng Năm sắp tới, với cáo buộc tàng trữ hung khí nơi công cộng. Phương Nguyên

SAMURAI KARATE Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

70038-641/RE/10

70168-651/HTO/10

Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

9 10076-667/RE/11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Đàn ông 30, đừng đứng lại! B

ạn có biết, ở tuổi 35, nhiều người đàn ông không còn quẩn quanh với những í ý tưởng, những dự định và kế hoạch trong đầu nữa, họ đã hoàn thành xong những việc quan trọng trong đời?

Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta nghĩ rằng mình còn rất trẻ (nhất là khi xem quảng cáo) nhưng tuổi 30 không phải tuổi 20. Nếu bạn không đi đúng hướng để đạt được những điều mình muốn, nếu bạn vẫn chưa làm những việc đáng ra đã phải làm, thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ như ý, trừ phi bạn thôi không ảo tưởng và vỗ về bản thân, hãy bắt đầu những việc quan trọng ngay bây giờ.

Bạn không tự nhiên có được công việc mơ ước

Sự nghiệp thành đạt cần lao động chăm chỉ. Ước mơ lớn còn cần nhiều hơn thế. Theo một thống kê mới đây, bạn cần 10.000 giờ đồng hồ luyện tập để có thể thành thục một kỹ năng nào đó, thiên tài cũng cần nỗ lực bên cạnh sự thông minh thiên bẩm. Sẽ không thể thành công nếu bạn chỉ bước đi uể oải trên con đường đã chọn nhưng lại luôn mơ ước những điều xa xôi, mơ hồ. Mỗi ngày hãy làm việc ở mức tối đa và trở thành người mà bạn mong muốn ngay từ lúc này. Bạn sẽ không bao giờ có được điều mình muốn nếu không dồn hết tâm sức vào những mục tiêu lớn trong đời.

Tình yêu không tự nhiên đến với bạn

Hãy học cách tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Giàu có không tự nhiên rơi xuống, và bạn không tự nhiên kiếm được nhiều tiền. Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời nếu nghỉ hưu mà có 2 triệu đô trong tài khoản. Nhưng bạn có thấy những người đàn ông có 20 tỉ trong ngân hàng nói rằng họ sẽ về hưu không? Không, họ không ngừng làm việc. Bạn có thấy họ nói chuyện như những ông già cổ lỗ sĩ không? Không, họ luôn cập nhật cái mới và cố gắng theo kịp thời đại. Hãy học theo cách làm của họ. Ngay từ bây giờ hãy học cách tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. Hãy lên kế hoạch tiết kiệm tiền và lắng nghe những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính.

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163 Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com

Sức khỏe không phải lúc nào cũng tốt

Những năm về sau, bạn càng lúc càng thấy khó khăn để giữ nguyên phong độ. Càng ngày việc chạy bộ, đạp xe, leo núi càng trở nên khó khăn. Hãy thay đổi những thói quen xấu gây ảnh hưởng tới sức khỏe trước khi bạn thấy những dấu hiệu của tuổi già bắt đầu xuất hiện như tóc thưa dần và trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Nên tập thể dục, khám bệnh định kỳ, chăm sóc cơ thể đều đặn. Không uống rượu như khi bạn còn là cậu thanh niên 21 tuổi nữa. Cơ thể bạn sẽ “ghi nợ” những lúc bạn bắt nó hoạt động quá tải và trừng phạt bạn về sau.

Đừng thờ ơ với cuộc sống của mình

Nghĩ về những thay đổi lúc tuổi già, bạn thấy thật thất vọng. Nhưng không nhìn trước những nguy cơ sẽ khiến chúng xảy đến nhanh hơn. Hãy hiểu rằng tuổi trẻ ra đi không trở lại, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua vô ích và thờ ơ với cuộc sống của chính mình một phút giây nào. <

Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT Nhân dịp Noel và năm mới, Nha khoa Trường Thành

Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ!

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong những Doanh

nhân thời đại mới năm 2009.

• Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958 10178-654/RE/10

Nếu bạn định để tình yêu đến một cách hoàn toàn tình cờ và hi vọng số phận sẽ an bài mọi thứ cho mình thì thật ảo tưởng. Hãy gặp gỡ những đối tác tiềm năng, nếu bạn cứ quanh quẩn với những mối quan hệ hời hợt, không có tương lai thì một ngày sẽ bất ngờ nhận ra mình là người đàn ông duy nhất còn cô độc.

Bạn không giàu sụ qua đêm

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

10079-653/RE/10

Hình minh họa

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 lo lắng. Còn nếu đã bất chấp tất cả, họ đã không hề vướng bận, đã đạp lên tất cả mà đi rồi. Sẽ không có khái niệm “ngoại tình tư tưởng” nếu ý thức về ranh giới chung tình/ ngoại tình không tồn tại trong mỗi người. Vậy cho nên phải xem việc “ngoại tình tư tưởng” là một cố gắng đáng trân trọng. Đó là những người đang leo dốc với một hòn đá nặng trên lưng, và đừng vì hòn đá kia không có hình thù như mình mong muốn mà co chân đạp người ta lăn luôn xuống vực thẳm.

Hình minh họa

Sức tàn phá không ngờ của việc ngoại tình trong tư tưởng H nhớ thầm”, “đồng sàng dị mộng” hay “ngoại tình tư tưởng” chỉ là cách nói. Bản chất vấn đề vẫn nằm ở chỗ người ta đã không còn bằng lòng, không còn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hôn nhân hiện tại. Người ta mơ tưởng đến một điều gì xa hơn, một ai đó khác hơn. Dù chưa đến chỗ gặp mặt cầm tay hay chung đụng thể xác, bản thân sự mơ tưởng đó đã là một bước đi, vượt ra khỏi những ranh giới quy ước ban đầu của đời sống hôn nhân.

ôn nhân là một cơ thể nhạy cảm, và có vẻ như cuộc sống càng hiện đại, cơ thể ngày càng dễ bị tổn thương. Bên cạnh những cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng cho cuộc sống chung, những virus nhỏ bé với cơ chế hoạt động rất tinh vi và có sức tàn phá không ngờ cũng hằng ngày tìm cách xâm nhập vào cơ thể bền vững nhưng cũng rất mỏng manh này.

Đồng sàng dị mộng

Câu chuyện cũ kỹ và cũng mới mẻ như chính sự tồn tại của con người: sống cùng nhau, rất gần nhau nhưng có lúc trong lòng không còn có nhau nữa. Trong thực tiễn, có một người thứ ba xuất hiện là đã gây bao phong ba bão tố. Nhưng trong tâm tưởng, không ai có thể kiểm soát được đã có những bóng hình nào đến rồi đi. “Thương vụng

Cũng có quan niệm khác cho rằng, ngoại tình tư tưởng là một cuộc đấu tranh mà phần thắng vẫn đang thuộc về lý trí. Sở dĩ người ta mất công giấu diếm, người ta dằn vặt cân nhắc, người ta không dám biến ý tưởng thành hành động là vì ở đâu đó vẫn còn một bờ đê vững chãi, vẫn còn những rào cản hữu hiệu, vẫn còn tình yêu, vẫn còn nỗi

Còn nữa, cùng với internet, tình ảo, vợ chồng online, hẹn hò qua mạng… đã chen chân góp mặt, làm nên gương mặt mới trong thế giới muôn hình vạn trạng những hình thức ngoại tình tư tưởng. Không chỉ là mơ tưởng hay nhung nhớ đơn phương, giờ đây người ta còn có thể phân thân làm một nhân cách khác, có thể chuyện trò an ủi nhau mỗi ngày mỗi đêm, có thể nói lời âu yếm dù chưa bao giờ gặp mặt, hoặc cũng có thể hẹn hò nhau sau chỉ vài lần chát chít. Khi hai thế giới ảo và thật bắt đầu nhòa dần vào nhau, khả năng chuyển từ “tư tưởng” sang “thể xác” càng lớn. Ranh giới giữa “có lỗi” và “không có lỗi” mỏng manh hơn cả sợi tóc, đến nỗi nhiều khi vượt quá rồi người ta mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa để nó lại sau lưng. Ngoại tình tư tưởng đối với phụ nữ khác hẳn nam giới. Thật sai lầm khi nghĩ rằng thấy một chiếc xe hơi đắt tiền bóng lộn, phụ nữ liền hình dung mình ngồi vào đó; thấy một quý ngài phong độ lắm tiền nhiều của, phụ nữ liền hình dung mình trong vai trò người vợ hay người tình của ông ta. Thực ra, phần đông phụ nữ không cảm mến, ham muốn thông qua những kích thích vật chất hay những hình ảnh đẹp chung chung. Những tình cảm của họ xuất phát từ những nhu cầu thực, con người thực. Họ mong muốn sự quan tâm, yêu thương chia sẻ, chứ không mơ những chuyện huyễn hoặc xa vời.

Thậm chí tơ tưởng đến ai vì một câu nói có khi cũng xuất phát từ chỗ mong muốn chồng mình nói ra câu ấy mà mãi không thấy đâu. Trong khi nam giới có thể “choáng” vì một cái váy ngắn, một đôi chân dài, rồi bị cả váy cả chân choán hết tâm trí, mang theo về nhà lên giường mà không cần biết váy ấy tên gì chân ấy của ai; thì đa phần những mộng mơ của phụ nữ đều có “địa chỉ”. Điều nguy hiểm chính là đây: phụ nữ khó sa vào những cơn mơ tưởng hơn cánh đàn ông, nhưng nếu đã sa vào thì khó gỡ, “địa chỉ” nhân vật đã có ngay cụ thể trước mắt, chỉ cần tích tắc một bước là ý nghĩ chuyển thành hành động, thành sự thực, việc thực ngay. Người bản lĩnh thì coi những phút “ngoài chồng ngoài vợ” ấy là chuyện tào lao, coi như ra đường thì gặp nhiều xe chạy, phải tránh xe lớn nhường xe nhỏ. Người hay lo âu thì hình dung trăm vạn nẻo đường vợ hay chồng mình có thể sẩy bước sa chân. Người ta cố gắng ngăn chặn, cố gắng rào đón, thậm chí cố gắng truy bức. Nhưng ít ai nghĩ rằng nguyên nhân chính là ở mình, thuốc chữa bệnh cũng chính là ở mình, không đâu khác.

Kiềm chế, tự thú hay im lặng?

Phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi người, việc giải quyết ngoại tình tư tưởng là một lựa chọn mang tính cá nhân, không thể áp đặt một mô thức nào chung. Cách giải quyết mang màu sắc đạo đức hơn cả là tự thú và cùng bạn đời tìm cách giải quyết. Bản thân việc “tự thú” là đã mang hàm ý rằng mình có lỗi, mình đã phạm lỗi. Thường phụ nữ chọn cách này với mong muốn chia sẻ và được người bạn đời quan tâm hơn. Nhưng đa phần những tự thú này mang kết quả ngược lại: gieo thêm những nghi ngờ, làm sứt mẻ lòng tin trong người nghe thú tội, trong nhiều trường hợp, là nguyên nhân của chuỗi nghi ngờ và ghen tuông, theo dõi tiếp sau đó. Tâm lý hơn thua ở đàn ông khó tha thứ cho bà vợ nào, dù chỉ trong ý nghĩ, dám so sánh

MELODY VALVE AMPLIFIER THƯƠNG HIỆU ÚC $

4,999

RRP

$

1,299

Melody Astro black 50 integrated

RRP

$

2,299

Tube 211x2 4p1s x2 12AX7x1 54R4x1 Power output: 16W+16W Classic A Frequency: 20HZ ~30 KHz Input Impedance: 100Kohms output 4ohms, 8ohms Channel Balance <0.5db (20 Hz-100 kHz) Total gain: 20dbs/n>90db Dimension 450(W) x255(H) x390(D) Weight 40kg

Tube 5881 x4 EF92x4, 6AU6x2 Power output 25W+25W class AB1 Frequency response: 20 Hz-20 kHz Input impedance; 250kohms Output impedance 4~8ohms, Input sensitivity: 480 MV S/N :> 90dbT.H.D.1% Weight 19.5 kg with remote control

Tube KT88x4 6SN7x4.101Dx1 Power output 30W+30W Classic A Frequency response: 20 Hz-20 kHz Input impedance; 250kohms output impedance4~8ohms Input sensitivity: 480 MV S/N :> 90db T.H.D.1% Dimension 440Wx215Hx380D Weight 30KGWith remote control and auto bass

Melody Astro black 8 integrated

Melody P1688 Signature Valve PRE

Melody Pure blavk28 Mono block power

RRP

$

2,999

Tube 300B x2 6N7x4 101D x1 Power output 8W+8Wclassic A Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) weight: 28kg With remote control

RRP

$

4,399

RRP

Tube 101D x2 6N7x4 5AR4 x1 Output: 3V. (Max) 28V Frequency response: 3Hz-100kz Input impedance: 250k ohms T.H.D 002 % Channel Balance <0.5db (20 Hz~100 kHz) Total Gain: 20db S/N :> 90db Dimension (mm) 440(w) x185(H) x380(D) Weight: 28kgWith remote control

Melody M845 Mono block power

RRP

$

5,999

Tube 845x1 2A3x1 6SN7x1 Power output 18W+18W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 1V S/N>85db T.H.D.:1% Dimension (mm) 300(w) x215(H) x480(D) weight: 21kg

Melody Astro black 40 integrated

RRP

$

2,199

RRP

Melody Astro black 40 integrated Valve AMP Tube EL34 x4 6N7x4 101D x1 Power output 27W+27W classic A / AB1 Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms output impedance4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) Weight: 30kgWith remote control

Melody Pure blavk50 Mono block power

$

4,999

RRP

Tube 300B x2 6N7x2 Power output 21W+21Wclassic A Power output 28W+28W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Input impedance: 250kohms output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800Mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x480(D) Weight: 20.5kg

Melody Astro black 22 integrated

$

3,699

2,999

Tube 2A3 x4 6N7x4 101D x1 Power output 13W+13W classic A Power output 18W+18W classic AB1 Frequency response: 20Hz-20kz Input impedance: 250kohms Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 480MvS/N>90db T.H.D.:1% Dimension (mm) 440(w) x215(H) x380(D) Weight: 22kgWith remote control

Melody PM845 Mono block power

RRP

Tube KT88x2 6N7x2 Power output 50W+50W classic AB1 Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800Mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x480(D) Weight: 20.5kg

$

$

7,999

Tube 845x2 2A3x1 6SN7x1 Power output 70W+70W classic A Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 1V S/N>85db T.H.D.:1% Dimension (mm) 300(w) x215(H) x700(D) Weight: 45kg

70179-666/HTO/11

RRP

Melody SP3 valve signature Integrated

Melody Pure Black8 Mono block power

RRP

$

4,399

Tube 300Bx1 6SN7x1 5AR4x1 Power output 8W+8W classic A Frequency response: 20Hz-30 kHz Output impedance 4~8ohms Input sensitivity: 800mv S/N>88db T.H.D.:1% Dimension (mm) 290(w) x215(H) x290(D) Weight: 17kg

Mời quý khách đến nghe thử tại DTS-HIFI Shop 13-310 Springvale Rd, Springvale 3171 Tel:

9574 6800

Fax:

9574 6811

U&S Audio visual ,449 High St, Preston 3072 70179-666/HTO/11

Melody Valve integrated AMP AN211

9478 6555

Tel: Xem thêm chi tiết tại website:

www.dts-hifi.com.au


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tuy nhiên, cảm xúc là thứ khó làm chủ nhất, nên đừng quá tự tin rằng mình sẽ kiểm soát được tất cả. Nhất là đối với phụ nữ, một khi trong tim đã có một bóng hình, thường lúc nào cũng nghĩ về người ấy, rồi cũng từ đó mà thấy cái người thực đang sống với mình sao thấp kém, sao đầy rẫy những lỗi lầm. Những lúc lẽ ra nên bình tĩnh nhìn nhau, người ta lại nhớ đến bóng dáng kia với một chữ “giá mà…” tai hại. “Thả mồi bắt bóng” là chuyện cũng có thể gặp. Hạnh phúc thật thì đổ vỡ, bóng hình ảo mộng cũng tan tành theo.

Cũng có quan điểm “dĩ độc trị độc”, cho rằng không thể chữa được chứng bệnh mơ tưởng chỉ bằng ý chí, bằng sự kiềm chế, mà phải chữa bằng phương pháp thực chứng. Đứng xa nhìn lại thì có vẻ long lanh đẹp đẽ, xa vời cuốn hút lắm, nhưng cứ xộc thẳng tới nơi, cầm lên lột ra xem nó là cái gì thì rõ ngay thôi. Tiếng hát Trương Chi chỉ dệt tơ vàng khi lơ lửng giữa sông, còn khi đã gặp mặt đối diện một lần thì bao ảo ảnh tan thành cát bụi. Đây có thể là lựa chọn cho những ai giàu bản lĩnh, nhưng cũng là một lựa chọn nhiều rủi ro, bất trắc. Có mấy ai đã cầm lên, đã lột ra rồi mà lại bỏ xuống được ngay! Hay chắc gì đã chỉ cầm lên có mỗi một lần!

Vậy nên, nếu xác định để “tư tưởng” chỉ đúng là “tư tưởng”, để mình không bao giờ bị trượt quá ranh giới, hãy xây đắp chiến lũy của mình, đừng để ranh giới càng ngày càng hao mòn, mỏng mảnh! Huệ Trần biên soạn

VANSSING FINANCE SERVICES • Phát triển gia cư • Vay tiền mua xe • Vay nợ thuế chấp nhà

Chấp nhận mau và dễ dàng Mức lờ i THẤP

n cá nhâ ch ợ n y í a V đa lợi i ố t g để tăn iảm thuế. được g

70329-656/HTO/11

SPA - SAUNA - STEAM - FOOT & BODY MASSAGE

Sang trọng và lớn nhất ở tại Melbourne • Kỹ thuật massage cao cấp của Trung Hoa và Mã Lai • Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý vị • Phòng LUXURY rộng rãi, Foxtel TV, miễn phí nước uống

547 Elizabeth Street, Melbourne 3000 Tel:

9328 4886

www.royalcityrelax.com.au

Mở cửa 7 ngày Từ 1pm đến 2 am

Nhà hàng BBQ Bar không khói sang trọng, máy nghe nhạc Musicbox KTV tại Ground floor. Điện thoại: 9326 7880

Registered Migration Agent (MARN 0964816) 70242-663/HTO/11

AO công C h n à h t Mức

70245-664/HTO/11

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT

ACL: 397 590

• Vay tiền mua nhà • Vay tiền kinh doanh • Vay tiền mua nhà và trọn gói

Trung Tâm Thư Giãn

DLT Immigration & Translation Services

CHUYÊN CHO VAY TIỀN NHÀ VÀ THƯƠNG VỤ

0402 996 397

VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI

Cần coi như mình đang có bệnh, đừng dung túng con bệnh, phải chữa càng sớm càng tốt. Gặp đúng thầy đúng thuốc là một cách, hoặc tự làm cho cơ thể tăng thêm sức đề kháng để con bệnh không làm gì được cũng là một cách. Có người bị bệnh và công khai kể lể, mô tả bệnh chứng của mình; có người bị bệnh và âm thầm chữa trị, hết bệnh thì tốt, đến lúc nào cố gắng hết sức mình mà bệnh không thể dứt mới cầu viện đến người thân. Trong cả hai cách, chưa chắc ai đã đúng hơn ai. Vấn đề vẫn tùy thuộc vào cá nhân mỗi người, cân nhắc “bệnh trạng” của mình, tự điều chỉnh mình, và chủ động giúp người khác điều chỉnh theo.

Hình minh họa

Để được hướng dẫn tận tình, xin gọi ngay Thùy Dương

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA!

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

Mọi chi tiết xin liên lạc: 759 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)8307 0878 Fax: (03) 9318 9389 Email: pham_louisa@y7mail.com

VĂN PHÒNG KẾ TOÁN - LUẬT SƯ HOÀNG GIA Do Luật sư Vinh đang hành nghề LUẬT VIỆT NAM tại VIC, NSW, QLD, ACT, SA, WA, TAS và NT chuyên đảm trách về:

+ Đi du lịch vào ASEAN không cần Visa.

a/ Dịch vụ pháp lý: Quốc tịch VN, Passport, Visa; Di trú ; Nhà đất; Đầu tư; Hôn nhân gia đình; Dân sự; Hình sự.

+ Thường trú tại VN không cần visa hồi hương.

b/ Đại diện ủy quyền/Đại diện thương mại.

+ Nhập cảnh vào VN không cần Visa

c/ Tố tụng tại Toà án VN. + Đầu tư - kinh doanh, mua chứng khoán không hạn chế (là nhà đầu tư trong nước), sở 2. KHAI THUẾ-KẾ TOÁN: TỪ $ 60 hữu nhà tại VN không bị hạn chế. Dịch vụ BAS, dịch vụ kế toán, Khai thuế (do TDN + Làm việc tại VN không cần Giấy phép lao Tax Agent thực hiện) động và còn được quyền làm công sở. 3. DỊCH THUẬT - ĐIỀN ĐƠN (NAATI). + CON SINH TẠI ÚC SẼ ĐƯỢC SONG TỊCH. 4. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ & KIỂM TOÁN TẠI VN:

Call: (03) 9428 1035

M: 0402 615 711

E: vinhpham62@yahoo.com W: www.hoanggia-scct.com

66A Baker St, Richmond Vic 3121 (góc Nhà hàng Vân Mai, Victoria St) Có sân đậu xe.

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas: • Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

70362-667/HTO/11

1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ CẤP QUỐC TỊCH VIỆT NAM: TỪ $ 200 ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI NHƯ NGƯỜI VN (không chịu nghĩa vụ pháp lý như người VN):

Tại VN do Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia - SCCT thành lập từ năm 1992 trụ sở số: 46 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài Gòn và VP Hà Nội B18, P6, Khu Kim Liên đảm trách.

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

Giữ mọi việc trong tầm kiểm soát và lặng lẽ tự mình xử lý là cách làm khó khăn hơn cả. Dưới nhiều góc độ khác nhau, có thể sẽ nhiều người phản đối cách này, nhưng nếu thực hiện thành công, cách này hạn chế được tối đa hậu quả gây ra đối với cuộc sống chung. Đừng coi sự im lặng về chuyện này là một sự phản bội bí mật. Vấn đề không hẳn nặng nề đến thế.

anh ta và người đàn ông khác, ở cạnh anh ta mà mơ tưởng đến người khác. Thà chịu khổ chứ không thể chịu nhục, hiếm ông nào có thể kiềm chế để thông cảm và tự điều chỉnh mình cho phù hợp với những mong muốn khao khát của vợ. Suy cho cùng, “tự thú” là cách làm khi bản thân đã bất lực, không thể kiểm soát được cảm xúc, suy nghĩ của mình, và cầu viện tới sự giúp đỡ từ bên ngoài. Điều cần cân nhắc ở đây là liệu người ta có đủ sức để giúp mình không, nếu không phải là chồng/vợ, thì ai là người có khả năng đó?


12 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Chuyeân baùn vaø bôm möïc maùy in, maùy photocopy & fax. Möïc chai vaø hoäp möïc töï bôm.

Hình minh họa

Giúp con thoát khỏi trầm cảm

. Ñuû loaïi, haøng chính haõng hoaëc töông thích.

T

. Giao haøng mieãn phí trong ngaøy*

rẻ em ở nhiều lứa tuổi, từ mẫu giáo cho tới độ tuổi thiếu niên đều có khả năng rơi vào trầm cảm. Các bậc cha mẹ cần tìm cách tiếp cận và giúp đỡ con trẻ, đặc biệt khi thấy con bạn có dấu hiệu của bạo lực hoặc cực đoan trong cuộc sống thường nhật.

. Baûo ñaûm giaù reû nhaát trong vuøng*

refill &

(Reû hôn Officeworks, Cartridge World, Dick Smith, Wholesale Toner, Inkspot, vaø caùc tieäm khaùc trong vuøng.)

save up to

70

%

. Möïc chai töø 100ml ñeán 1 lít. Keøm tôø höôùng daån. Hand tools.vv..

Triệu chứng của trầm cảm ở trẻ nhỏ bao gồm: buồn chán, khó chịu, không quan tâm đến các hoạt động vui chơi, giải trí, khó ngủ, ăn uống thất thường, tuyệt vọng hay thường xuyên suy nghĩ về cái chết. Trầm cảm có thể được bắt nguồn từ nguyên nhân sinh học, nguyên nhân xã hội hay bắt đầu từ các vấn đề tình cảm trong cuộc sống hàng ngày… Trầm cảm cũng có thể là có căn nguyên và hậu quả từ các vấn đề khác. Trầm cảm thường rất khó chẩn đoán. Triệu chứng của nó thường kéo dài ít nhất hai tuần và thường kéo dài trong thời gian khá lâu.

. 100% quality products, lifetime guaranty!

Printgear cuõng laø coâng ty baûo trì caùc loaïi maùy in vaên phoøng, coù thôï ñöôïc caáp baèng chuyeân moân IT vaø Electronics, kinh nghieäm trong ngheà töø naêm 1997 ñeán nay.

PrintGear

PGEAR-659/HTO/11

Dòch vuï bôm möïc vaø taát caû caùc saûn phaåm möïc in cuûa PrintGear ñeàu coù baûo haønh. vaø chæ duøng caùc loaïi möïc toát nhaát, hoaøn toaøn töông thích, nhö theá seõ khoâng laøm maát tình traïng baûo haønh chính haõng treân maùy moùc c?a khaùch haøng.

.......................................... www.printgear.com.au Phone: (03) 95460400 - (03) 99493474 100 lightwood road. Noble Park. VIC 3174

Tuy nhiên, bạn có thể từng bước tìm hiểu những vấn đề con bạn đang trải qua, giúp chúng đối phó, cải thiện tình hình và có cái

nhìn lạc quan về cuộc sống. Khi thấy con bạn có dấu hiệu của bạo lực hoặc cực đoan trong mọi việc, các bậc cha mẹ phải tinh tế nắm bắt các dấu hiệu của con và dành thời gian quan tâm tới chúng. Bạn phải thật nhẹ nhàng khi giao tiếp và chia sẻ với chúng như một người bạn. Cho chúng thời gian và không gian riêng tư. Loại bỏ cafein trong thực đơn ăn uống hàng ngày và đừng bao giờ cho con trẻ đụng tới rượu. Đồng thời, dành thời gian để tham gia các hoạt động thể chất với con, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Tìm hiểu các loại thuốc mà con bạn đang dùng. Khuyến khích trẻ ăn uống và giúp con bạn duy trì giấc ngủ điều độ… Dù con bạn là trai hay gái thì chúng cũng đều có những cung bậc tình cảm: thất vọng, lo âu, nản lòng, đau khổ… Những cung bậc tình cảm này có thể liên tục thay đổi trong một thời gian ngắn. Cha mẹ cần quan tâm đúng mực tới con trẻ tránh để những thay đổi này kéo dài khiến trẻ trầm cảm. <

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm

9311 9 9 9 4

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

SHINING HANDS MASSAGE

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

60086-620

Mở cửa 7 ngày!

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

Bác sĩ

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ)

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

70041-640/HTO/10

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

ỆT ĐẶC BI Giảm

$20

01/04 Từ ngày

1 - 31/05/1

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-666/HTO/10

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

9546 6673

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

60083-629/HTO/10

Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

60436-631/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

60416-628/HTO/10

Terry PC Solution

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Dấu hiệu xấu cho sức khỏe

Andre 60400-616/RE/10

trưởng nhiều thì có thể là dấu hiệu cảnh báo một triệu chứng sức khỏe tiềm ẩn. Nếu lông tăng trưởng trên ngực, mặt hoặc trở nên dày hơn ở chân có thể là một dấu hiệu bị rối loạn nội tiết như bệnh buồng trứng đa nang, hoặc bệnh về tuyến giáp. Ngoài ra, nó cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư buồng trứng hay tuyến thượng thận. Sự tăng trưởng lông tóc trên cơ thể thường được gây ra do dư thừa các hormone giới tính nam hoặc do cơ thể bạn đang không đủ hormone giới tính nữ.

Nguyệt san thất thường

L

à phụ nữ, nếu đang có một trong những triệu chứng sau thì hãy cảnh giác nhé vì rất có thể chúng báo hiệu những điều tồi tệ đang xảy ra với sức khỏe mà bạn không hề hay biết.

Mệt mỏi

Đây là một triệu chứng phổ biến ẩn chứa nhiều bất thường về sức khỏe của phụ nữ. Triệu chứng này có nhiều mối liên quan đến nội tiết tố sinh sản của cơ thể phụ nữ, chẳng hạn như các vấn đề về tuyến giáp và các bệnh tự miễn dịch. Những vấn đề sức khỏe này thường gây ra các dấu hiệu và triệu chứng mơ hồ làm cho bạn mệt mỏi và cũng rất khó khăn cho một bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác.

Lông tăng trưởng đột ngột

Trong khi một số phụ nữ do gen di truyền nên xuất hiện khá nhiều lông tóc trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu lông đột ngột tăng

Nếu như một số phụ nữ luôn có chu kỳ đèn đỏ bất thường thì đều có thể là một dấu hiệu báo hiệu tình trạng sức khỏe tồi tệ. Kinh nguyệt không đều hoặc thất thường có thể là triệu chứng của bệnh buồng trứng đa nang, hoặc là dấu hiệu của rối loạn nội tiết tố. Nhiều chuyên gia nói rằng, nếu bạn luôn có chu kỳ đèn đỏ bất thường trong hơn ba năm, hoặc có các triệu chứng sức khỏe khác như lông trên cơ thể phát triển, tăng khối lượng cơ bắp thì có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng hormone.

Tăng cân

Nếu như trọng lượng cơ thể bạn tăng đột đột mà không có nguyên nhân rõ ràng thì đó có thể là một dấu hiệu báo hiệu một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đôi khi một sự mất cân bằng nội tiết tố cũng là nguyên nhân khiến bạn bị tăng cân không giải thích được. Bệnh buồng trứng đa nang cũng có thể gây ra hiện tượng tăng cân. Ngoài ra, tăng trọng lượng cơ thể cũng có thể là một triệu chứng của chứng trầm cảm.

MENSWEAR HOUSE Tiệm Thời trang Nam Giới lớn nhất vùng Đông Nam • Nơi bán đủ loại thời trang nhập thẳng từ Châu Âu • Chất lượng tuyệt hảo, nhiều size để chọn lựa • Giá luôn rẻ hơn các tiệm khác rất nhiều

Huệ Trần ST

Nhanh chân để có bộ đồ vừa ý!!!

FACTORY (OPEN 7 DAYS)

SHOP (OPEN 6 DAYS)

6/35 Garden Rd, Clayton 3168

309 High St, Northcote 3070

Tel: 9558 5244

Tel: 9482 2270

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn!

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 2:

Giảm 20% cho tất cả các loại lotion! (hoặc mua 4 tặng 1 miễn phí)

store n w e N soo g n i n ope ybrook! in Bra

70228A-663/HTO/11

Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Thùng thứ 2 : giảm 1/2 giá

10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


14 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Mỗi ngày

Xem truyền hình giải trí tiếng Việt của các đài: Hình minh họa

Bạn sẽ bất tử vào năm 2045? T

Đài truy n hình Sài Gòn

theo dõi sức khoẻ của chúng ta, làm tăng năng suất lao động, khả năng tư duy và tạo ra những phiên bản dự trữ tất cả những gì nằm trong bộ não chẳng khác gì bạn lưu trữ các file của máy tính”. “Điều này có nghĩa là có thể lưu lại được từng ý nghĩ của chúng ta, toàn bộ trải nghiệm của chúng ta… Tóm lại, tất cả những gì làm nên một cá nhân đã từng tồn tại. Trí tuệ và cơ thể của một người có thể “cất vào” một chiếc máy của mỗi người và biến chiếc máy thành một ‘supercyborg’ (sinh vật viễn tưởng với “phụ tùng” là các linh kiện cơ học và điện tử)”.

ương lai của loài người sẽ thay đổi rất bất ngờ với sự phát triển của công nghệ sinh học và công nghệ nano. Mỗi người là sản phẩm kết hợp của mình với những linh kiện điện tử và ranh giới giữa thế giới ảo và thật không còn.

• Tiền lắp đặt: $350 Xem 6 tháng: $548 • Giới thiệu bạn bè tới Pacific Media, quý khách được thưởng 1 tháng xem miễn phí

60108-661/HTO/11

Đài truy n hình C n Th

Năm 2045 loài người có thể tiến sát tới sự bất tử thật sự. Đó là điều khẳng định của nhà tương lai học nổi tiếng, chuyên gia hàng đầu về đổi mới công nghệ của Mỹ là Raymond Kursweil trong một bài báo đăng trên Tạp chí Time. Ông cho rằng vào thời điểm ấy, con người sẽ ở dưới dạng cùng tồn tại với máy móc và cái chết trở thành không đáng sợ. Ông mô tả từ nay đến giữa thế kỷ 21 thế giới sẽ như sau:

Ý tưởng này của Kursweil được nhiều người hưởng ứng. Thực ra nó đã được đề xuất khoảng 50 năm về trước. Lúc đó, nhà thống kê người Anh Irving John Hood đã nêu ra luận điểm rằng đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện chiếc máy “siêu thông minh”, tiếp theo đó là hiện tượng “bùng nổ trí tuệ” và người

“Tôi cho rằng trong vòng 20 năm nữa, người ta sẽ đưa vào máu của mình hàng nghìn con nanorobot điều khiển bằng máy tính để

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

H LẬP

NĂM THÀN

% 0 2 T BMỚ NG! ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Model 4/8/16 CH DVR L! SUPER SPECIA System included 1000GB HDD L! SUPER SPECIA

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hiện nay, Kursweil phát triển thuyết của Hood và tìm mọi cách đưa vào cuộc sống. Ông là người ủng hộ nhiệt thành nhất công nghệ sinh học và công nghệ nano, là những ngành công nghệ cho phép con người điều khiển cơ thể của minh và môi trường xung quanh ở mức độ phân tử.

Internet sẽ biến đổi ra sao

Theo Kursweil, internet tạo ra một môi trường ảo, tác động lên mọi giác quan của chúng ta, khiến chúng ta không phân biệt rõ ràng giữa con người thật và “phiên bản điện tử” của mình. Vào một ngày đẹp trời nào đó nhà khoa học tiên đoán - chiếc màn hình nhỏ xíu gắn trên đôi mắt kính sẽ giúp ta chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác và chúng ta có thể hiểu được bất kỳ tiếng nước ngoài qua những dòng phụ đề hiện ra và chỉ việc đọc. Nhờ hệ thống chiếu hình trên võng mạc sẽ xuất hiện môi trường ảo thay vì thực tế. Điều khiển bằng những lệnh miệng hoặc bấm nút, bạn có thể đi lại và hoạt động trong môi trường này. Vào một trang web có nghĩa là bạn đã lang

thang trong rừng, du ngoạn trên bãi biển hoặc bước vào một gian phòng để tham gia một Hội nghị của thực tế ảo.

Trí não sẽ thay đổi ra sao Rất nhiều nnorobot cài đặt sẵn các nhiệm vụ khác nhau sẽ được bơm vào cơ thể bạn, tại đó chúng sẽ chuyển đến các mao mạch não và tương tác với các nơron sinh học. Khi tương tác với các chất dẫn truyền thông tin của não, nó sẽ xoá đi những đường biên hạn chế khả năng tư duy của con người. Những đông đúc ấy sẽ khu trú trong não, mở rộng bộ nhớ của chúng ta, hình thành hàng tỷ mối liên kết mới, làm tăng gấp bội khả nảng cảm nhận, khả năng suy luận logic và khả năng nhận thức. Nnorobot có thể được lập trình để bảo đảm các phần mềm của mạng, thay đổi cấu hình của nó, khi cần thiết dễ dàng loại bỏ ra khỏi có thể.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Còn Trái đất thì sao? Kursweil tiên đoán thời điểm xảy ra “điểm kỳ dị công nghệ” kiểu như điểm kỳ dị trong thuyết Bigbang - là điểm làm thay đổi cơ bản một quá trình tiến hoá - sẽ xảy ra vào năm 2045. Kết quả của nó là: Trái đất biến thành một chiếc máy tính khổng lồ và dần dần, quá trình nay sẽ lan ra toàn vũ trụ. Hồng Hà ST

Terry PC Solution Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

Máy hút hơi bếp cực mạnh HÀNG MỚI

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-654/HTO/10

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

dễ lắp đặt, tháo ráp PR300 (60cm width) PR936

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)

70014-646/HTO/10

ta cảm thấy đầu óc của con người thua kém rất xa các chiếc máy do chính họ tạo nên… Như vậy chiếc máy siêu thông minh đầu tiên sẽ trở thành phát minh cuối cùng mà con người sáng chế, rồi chính chiếc máy đó đủ khôn ngoan để điều khiển chúng ta, đặt chúng ta dưới sự khống chế của chúng.


16 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 nghĩ, xử lý khác với đàn ông. Sự thay đổi lượng estrogen trong chu kỳ kinh nguyệt khi cao khi thấp có phần ảnh hưởng đến tính tình, sức khoẻ cũng như ham muốn tình dục ở phái nữ.

Cơn “bốc hỏa” bất thường

Hình minh họa

Duy trì "chuyện ấy" sau 50

S

au tuổi 50, cả hai giới đều có những thay đổi rất quan trọng về mặt sinh học. Đây cũng là thời điểm bắt đầu cho những mầm mống bệnh tật xuất hiện, các bệnh mãn tính lộ rõ hơn. Các bệnh như tim mạch, dư thừa chất béo, cholesterol, cao huyết áp, đái tháo đường, thấp khớp, u xơ buồng trứng, ung thư vú, ung thư tử cung... xuất hiện. Khi đã “xế chiều”, ở cái tuổi mà ý thức về việc hưởng thụ lạc thú đã chín muồi, cảm nhận về “đối tác” đã trở nên rõ ràng, họ hiểu nhau, biết ý thích của nhau hơn. Thời gian này được mệnh danh là sống cho nhau và vì nhau, không còn vị kỷ và hấp tấp như thủa còn son sẻ.

Thay đổi ở phụ nữ

Khi buồng trứng đã hoàn toàn thoái hoá, là lúc người phụ nữ hết khả năng sinh sản, là lúc chấm dứt một sự kiện quan trọng trong đời sống và họ bắt đầu một tiến trình mới,

đó là hiện tượng nam hoá, sẽ có những thay đổi quan trọng về cả sinh lý và sinh dục. Về sinh lý: Sự thay đổi chấm dứt các hormone sinh dục sẽ kéo theo các nguy cơ như chứng loãng xương, béo phì, suy giảm trí nhớ... Các bệnh tật thường xuất hiện trong thời kỳ này như: thấp khớp, tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp... Về tình dục: Mãn kinh là một bước ngoặt trong cuộc sống của người phụ nữ, nó được mệnh danh là sự thay đổi của cuộc đời. Estrogen là một chỉ giới làm cho có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ. Ở tuổi dậy thì, nó là yếu tố kích thích phát triển hệ thống sinh dục như, làm cho da mịn màng, tạo thêm lớp mỡ đùi, mông làm cho thân thể của người phụ nữ có những đường cong mềm mại. Nó hoạt động dưới sự chỉ huy, giám sát, điều hoà của một kích thích tố sản xuất từ tuyến yên. Estrogen ảnh hưởng trên sự hình thành nhân cách và tâm lý của phụ nữ, làm cho người phụ nữ có cách suy

D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

70121-635/HTO/10

CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không? • Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

Khi buồng trứng không còn sản xuất estrogen nữa, thì cơ thể người phụ nữ thay đổi rõ rệt, làm cho phụ nữ có cảm giác nóng bừng, hừng hực rất khó chịu. Các cơn nóng bừng thường xảy ra từng đợt có thể làm thay đổi tính tình và đôi khi là nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mà nguyên nhân khởi đầu chỉ là những thay đổi thuần tuý về mặt sinh học.

Hình minh họa

Duy trì “chuyện ấy”

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì? Dịch vụ thám tử tư

Trong cơ thể của nam và nữ, tinh hoàn, buồng trứng hay tuyến thượng thận, các kích thích tố được tiết ra với một số lượng cân bằng nào đó. Ngay sau giai đoạn mãn kinh khoảng vài năm, buồng trứng ở một số phụ nữ vẫn còn tiết ra một số lượng testoterone làm kích thích ham muốn tình dục trong một giai đoạn nào đó. Khi ấy người phụ nữ có cảm giác thích gần gũi, âu yếm, vì lúc đó lượng estrogen còn chi phối và chịu trách nhiệm về các vận động chức năng sinh lý như: phát triển sinh dục, tình dục, hành kinh, rụng trứng, thai nghén, kể cả lúc sinh nở. Sự thiếu hụt estrogen sẽ làm cho người phụ nữ mang tâm lý căng thẳng, tính tình nóng nảy, bứt rứt hay gây gổ...

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

Liệu pháp hormone thay thế được các thầy thuốc ưa chuộng và khuyến khích nhưng các quí bà lại rất e ngại, vì tâm lý của họ muốn để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, họ không muốn “cải tạo” quy luật tự nhiên của đời sống. Liệu pháp hormone thay thế đó là đưa vào cơ thể một số lượng estrogen thay thế cho lượng estrogen đã mất. Có nhiều cách để đưa thuốc vào cơ thể như uống, chích cấy dưới da, băng dán... Sau một vài tuần điều trị, estrogen sẽ làm thay đổi triệu chứng trước đó, người phụ nữ sẽ dễ chịu hơn, các cơn bốc hỏa giảm rõ rệt, giọng nói bớt trầm... và họ cảm thấy yêu đời hơn, khả năng ham muốn tình dục quay trở lại, ngực nở và săn chắc hơn... Liệu pháp hormone thay thế sẽ giúp cải thiện sức khoẻ cho phụ nữ ở lứa tuổi khoảng 50, nó trả lại những ham muốn đã đánh mất do tình trạng mãn kinh, mang “mùa xuân” trở lại...

VĂN PHÒNG DI TRÚ

Buổi “hoàng hôn” của quí ông

Phụ nữ thường mãn kinh ở tuổi 50, còn đàn ông thì có thể “mãn kinh” muộn hơn một chút. Một thống kê của giới y khoa HoaB Kỳ cho thấy: ở lứa tuổi khoảng 55 có đến gần 50% đàn ông bị “mãn kinh”, còn ở tuổi khoảng 65 thì số quí ông bị “tắt lửa” là 49%. Vào tuổi này, khi làm chuyện ấy, nếu chẳng may nam giới bị thất trận một lần, hai lần rồi ba lần thì ngay lập tức họ và người bạn tình càng lo lắng, nghi ngờ “năng lực” của mình. Bị câu hỏi “Tại sao?” dày vò, không ít quí ông lại nôn nóng lâm trận và lại thất bại ê chề hơn. Trong hầu hết những trường hợp “hoạt động” không ra gì ấy, các bà vợ lại bối rối nhận lỗi về mình. Lịch sử nhà Đường đã ghi lại chuyện bí mật trong cung cấm rằng “Dương Quý Phi đã làm cho vua Đường Minh Hoàng lụ khụ cũng trở nên rừng rực lửa”. Và một quí bà ở Bắc Kinh than thở: “Thật bất hạnh, tôi không phải là Dương Quý Phi” rồi dốc hết tiền đến mỹ viện hòng cứu vãn tình thế. Sự nhầm lẫn này rất nguy hại, vì rất có thể đẩy người đàn ông đến những quyết định dại dột là “đi thử vận may” với những đối tượng khác trẻ hơn, đẹp hơn. Và lần thua trận này mới thật nặng nề. Hầu hết các đức lang quân thường không dám thổ lộ với một ai chuyện thầm kín này. Song không thể một mình chịu đựng được cảnh “ê chề”, nên các ông chồng bỗng trở lên chán đời, hay cáu bẳn. Sự thay tính, đổi nết đột ngột này đẩy gia đình vào một không khí ngột ngạt. Việc các ông chồng “ngủ lịm” suốt đêm không “ngóc đầu dậy”, và hơi một tý là cáu bẳn quát tháo đã gieo vào tâm trí bà vợ nỗi nghi ngờ: Hay là chồng mình đã ăn vụng ở đâu? Thật là oan uổng và nỗi oan này càng khiến người đàn ông giận dữ hơn do bị xúc phạm. Nếu ông ta trút nỗi sầu vào hũ rượu, cờ bạc thì mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Khi đến buổi “hoàng hôn”, người đàn ông nên nhìn nhận vấn đề này một cách điềm tĩnh và khoa học. Trước hết, phải hạn chế tối đa hai thứ: Thuốc lá và rượu. Những người uống rượu giỏi nhất kết cục sẽ là người bạn tình tồi nhất. Thay vì bù khú rượu bia, bạn hãy dành thời gian đi đánh tennis, đi bơi, tập chạy... và ăn những món có lợi cho sức khỏe như rau xanh, bí đỏ, thịt dê, cá... Trong thời gian này, đôi lúc quí ông cũng nên cách ly vợ để có điều kiện nhen nhóm lại ngọn lửa cho chính mình. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội mau chóng dũng mãnh trở lại. Còn nếu bạn bị “tắt lửa” hoàn toàn thì cách tốt nhất là nên đến bác sỹ và tâm sự với vợ để khỏi nghi ngờ nhau. Nhưng các đức lang quân cũng đừng vội thất vọng, bởi tình dục không hoàn toàn đồng nghĩa với hạnh phúc. Quí ông có thể sử dụng nhiều cử chỉ, hành động để biểu hiện tình yêu. Vợ chồng cảm thấy luôn cần có nhau trong cuộc sống. Đó mới là hạnh phúc mãi mãi. Phương Dzung biên soạn

Tiệm Hoa Tươi

BA (HON)

Nhiều năm kinh nghiệm

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

70002-633/HTO/10

Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508

Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

giảm 10%

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

70346-662/HTO/11

MARN: 9367342


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au

HOLIDAY TRAVEL

Biên tập viên: Huệ Trần, Phương Dzung

Quyến rũ biển Sihanoukville

vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, có nhiều khu vực san hô đẹp, là thiên đường cho các dịch vụ lặn. Dân lặn “amateur” thường mua các tour lặn bằng ống thở ở những hòn đảo gần bờ trong chừng nửa ngày. Dân lặn chuyên nghiệp thì thường chọn tour hai ngày, lặn bằng bình khí nén và qua đêm giữa khung cảnh hoang sơ ở các hòn đảo xa bờ.

L

à một bán đảo nhô mình ra vịnh Thái Lan, Sihanoukville sở hữu hàng loạt bãi biển tuyệt vời. Bãi Sokha yên tĩnh, cát trắng mịn màng, rải rác vài quầy bar và dịch vụ thể thao dưới nước sang trọng. Bãi Occheuteal đông đúc, nhộn nhịp với những quán hải sản bình dân. Bãi Victory với ngọn đồi lúc nào cũng rộn ràng những dịch vụ vui chơi giải trí suốt ngày đêm. Rồi bãi Otres, bãi Hawaii, bãi Independence, bãi Serendipity…, mỗi bãi đều có một nét hấp dẫn riêng. Ở Sihanouville, bờ biển hướng về phía tây nên việc ngồi trên bãi cát mịn khi hoàng hôn buông xuống, ngắm mặt trời từ từ lặn là một trải nghiệm khó quên với du khách.

Khu vực biển chung quanh Sihanoukville có vô số các hòn đảo nhỏ: Koh Pos, Koh Russei, Koh Tas, Koh Tang, Kos Prins… Đảo gần thì cách bờ chỉ vài trăm thước, đảo xa thì mất vài tiếng đi tàu. Những hòn đảo này

9 y à ng

20ày

ng

o Ba gói n ọ r t

G iá

5 ,39 $2+ thuế

5* $3,+6th9 uế

TOUR MỸ VÀ CANNADA

ĐÓN GIÁNG SINH VÀ TẾT TÂY HONGKONG

Khởi hành 22/06/2011 NewYork, Philadelphia, Washington DC, Motreal, Quebec Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

Khởi hành 23/12/2011 Hong Kong - Disneyland - Ma Cau - Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải

ĐẠI HỘI Y - NHA - DƯỢC

Công viên quốc gia Preah Sihanouk cũng là một điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Sihanoukville. Công viên trải dài trên diện tích 21.000 ha, gồm nhiều cảnh quan như: rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, cửa sông, biển, đảo, rặng san hô… Preah Sihanouk có nhiều chương trình tour khám phá như đi tàu trên sông, tham quan làng chài, tìm hiểu động thực vật hai bên bờ, đi bộ xuyên rừng, chinh phục các đỉnh núi... Tuy chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây nhưng các dịch vụ du lịch của Sihanoukville rất đầy đủ và đa dạng. Du khách có thể thoải mái lựa chọn các dịch vụ lưu trú, từ resort 4 hay 5 sao ở bãi biển đến những khách sạn, nhà nghỉ bình dân. Các nhà hàng, quán ăn, quán bar cũng rất nhiều. Bên cạnh dịch vụ taxi, xe ôm, xe gắn máy cho thuê, Sihanoukville còn có một phương tiện di chuyển lý tưởng cho du khách là xe tuk tuk.

60145B-666/HTO/11

West World International Travel TOUR ĐẶC BIỆT

TRANG DU LỊCH, NGHỈ NGƠI

Trên toàn thế giới ngày 11,12 &13 tháng 8 tại Canada.

15 y

ĐẠI HỘI GIA LONG

ngà

Trên toàn thế giới ngày 11,12,13 & 14 tháng 8 tại Mỹ.

G iá

5* 9 2 , 3 $ ế

Hãy tham gia tour Mỹ và Canada. Khởi hành ngày 3/8/2011

+thu

Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

9

19 y

G iá

ngà

ngày

*

5 $3,+6th9 uế

g Trọn

ói

9 $1,99

TOUR ÂU CHAU

TOUR HONGKONG - CHINA - MACAU

Khởi hành 23/09/2011 Bao trọn gói bao gồm:: khách sạn 3 sao, vé máy bay, vé vào cửa. 2 người 1 phòng, ăn uống, di chuyển.

Khởi hành 23/01/2011 Bao trọn gói bao gồm: vé máy bay, thuế, khách sạn, vé vào cửa, ăn uống, di chuyển, hướng dẫn viên

Đến Sihanoukville tắm biển, lặn ngắm san hô, ngồi trên bãi cát mịn ngắm vầng dương từ từ khuất giữa muôn trùng sóng nước…, du khách sẽ cảm nhận một “góc lạ” trên đất nước Chùa Tháp. <

• Có tour đi khắp nơi trên thế giới • Bán ve máy bay từ Australia đến mọi nơi trên thế giới (và ngược lại) mà không cần văn phòng Liên lạc Kim Tel: 03 9318 7880 Fax: 03 9689 2228 Mob: 0433 201 776

ĐẶC BIỆT:

www.westworldtravel.com.au • info@westworldtravel.com.au *Áp dụng có điều kiện/có HDV đi từ Úc

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM $430

DỊP LỄ PHỤC SINH TỪ Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp TOUR ĐẶC BIỆT thế giới và khắp nước Úc ĐẢM BẢO SẼ KHỞI HÀNH NGÀY 14/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850

TOUR MỚI

GIÁ TRỌN GÓI.

Bao gồm vé máy bay & 4 đêm khách sạn. SAIGON/HA NOI MA LAI BANGKOK PHUKET SINGAPORE

$690 $770 $710 $740 $720

Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

ĐẶC BIỆT 16 NGÀY TOUR VIỆT NAM - CAMPUCHIA $2690 Thăm viếng: Hanoi (Ha Long Bay), Hue, Danang, Hoian, Nha Trang, Phan Thiet (Mui Ne), Saigon, Siem Riep (Angkor Wat, Angkor Thom), Phnom Penh. Khới hành: 02/04, 25/06, 18/09/2011 ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011 CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011 CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK........................................ $550 THƯỢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẮC KINH ........................................ $530 QUÃNG CHÂU ................................. $530

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ .... TỪ $850 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-663/HTO/11

CHO MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ


18 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 Tông xây dựng. Ngôi chùa này vào thời Trần gồm nhiều toà kiến trúc, cả thẩy đã có trên 50 gian nhà, lại có gác chuông, nhà bia; quy mô đồ sộ như những ngôi chùa lớn khác thời Trần và sau đó. Chùa Phúc Minh là một ngôi chùa có qui mô lớn với tổng diện tích rộng đến 13.900 m2, gồm nhiều công trình kiến trúc khá đồ sộ như: Tam quan, chính điện, nhà tổ, nhà mẫu, tăng đường, nhà khách, vườn tháp, tòa thủy đình. Chùa Phúc Minh còn là ngôi chùa duy nhất ở Thái Bình ngoài những công trình thờ tự về Phật giáo có một công trình rất độc đáo với Tòa Thủy Đình, dựng trên một hồ sen lớn được khởi công xây dựng vào năm 2007. Từ nhà khách có một cây cầu đá dài chừng 20 mn nối từ bờ ra. Hòa văn trang trí hết sức tình xảo, chủ yếu là các họa tiết hình rồng, phượng, hoa và lá…

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi! Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi. Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

Hình minh họa

Ngôi chùa huyền thoại Phúc Minh

C

hùa Phúc Minh còn gọi là chùa An Để, hay là chùa Ông Lâu thuộc thôn An Để xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Xưa thuộc hương Mạn Để, châu Hoàng, phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Theo Văn bia phía trước sân dựng năm Đại Trị thứ 12 (1369), do Đỗ Nguyên Chương chức Triều thỉnh đại phu Hàn lâm quyền học sỹ tri chế cáo, thượng kỵ đô úy đời Trần thì: Chùa do Linh Nhân Thái hậu (tức Nguyên Phi Ỷ Lan) đời Lý sáng lập, được trùng tu vào đời Trần (năm 1336). Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa Phúc Minh vẫn tồn tại theo dòng chảy lịch sử. Dù đã qua nhiều lần trung tu, tôn tạo xong chùa Phúc Minh vẫn mang trong mình vóc dáng cổ xưa. Đặc biệt, tại chùa còn có 3 văn bia cổ khắc 1 mặt, có kích thước 1,20 x 0,80m. Bia chùa Phúc Minh là một trong di vật thời Trần hiếm hoi ở Thái Bình. Văn bia cũng

cho biết vào thời Trần, ở đây ngoài ngôi chùa này ra, còn có một ngôi quán đạo. Ngôi quán đạo ở đây hiện nay không còn. Bia được dựng khắc vào năm 1377, song do mờ mòn, nên đến thời Nguyễn, lại được khắc lại. Vì vậy phong cách trang trí hiện nay tuy trên cơ sở bố cục của trang trí bia thời Trần là trán bia có hai rồng chầu vào ô chữ tên bia ở giữa, nhưng rồng ở đây đã được khắc mới hình rồng thời Nguyễn cách điệu hoa văn chữ triện, diềm bia cũng khắc lại hoa văn thường gặp trên diềm bia Nguyễn là những cánh lá lớn nối tiếp nhau. Sau khi hoàn tất xây dựng, các tín đồ còn mua được một quả chuông của vị họ Trần ở Cổ Lũ về treo, rồi mời người về soạn văn bia. Như vậy, chúng ta được biết đến ngôi chùa Phúc Minh ở Thái Bình là một trong nhiều ngôi chùa được Linh Nhân Thái hậu, tức ỷ Lan Hoàng Thái hậu, vợ của Lý Thánh

Chùa Phúc Minh cũng là ngôi chùa được rất nhiều cao tăng chọn làm nơi tu hành: Cụ Tổ là Hòa thượng Thích Thanh Tắc từng trụ trì chùa Chí Thiện xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, Hòa Thương là một trong những nhà sư có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Trụ trì hiện nay của chùa là Đại đức Thích Thanh Hòa, Phó trường bản kiêm Chánh thư ký Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Thái Bình. Đại đức là một vị sư có nhiều đóng góp trong việc trùng tu, tôn tạo chùa mới khang trang như ngày hôm nay. Để tạo ra được công trình như hiện tại, theo trụ trì của chùa, phải tốn hết 20 năm ròng để quên góp từ những đóng góp của các tăng ni, phật tử thập phương sau đó là lên kế hoạch xây dựng tôn tạo. Nếu đến Thái Bình đi thăm chùa Keo nổi tiếng mà chưa đi thăm chùa Phúc Minh có lẽ là một thiếu sót. Đây là một di tích lịch sử có từ lâu đời và có cảnh quan rất đẹp cho những người muốn vãn cảnh. Phương Dzung biên soạn

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11. TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.) TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 21/05/2011 và 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11 và 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay). Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/04/11 & 21/05/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-664/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Vẻ đẹp nguyên sơ của “khu vườn bị thất lạc” Nằm gần thị trấn Mevagizi thuộc thành phố Cornwall, "khu vườn bị thất lạc" Heligan có tên trong danh sách những khu vườn nguyên sơ nhất vương quốc Anh - nơi được coi là thủ đô vườn tược của thế giới. Vườn được trang trí theo phong cách điển hình thế kỷ XIX, chia thành các khu vực với hình dạng khác nhau và được trang trí riêng.

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM

www.sylaitravel.com

(tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

S

A

vấn DU LỊCH CóMiễnVisa:phỏng 3 - 4 Tuần 160 usd 150 usd DU HỌC Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt ến Mãii Từ 01/11/2010 Khuyn nhận đăng ký Tours Tết 2011 ọ gó

tr

Với hơn ba trăm bức tranh và tác phẩm điêu khắc, cuộc hành trình của bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Cảm xúc khi khám phá ra những khuôn mặt người, những bóng dáng như bị vùi vào quên lãng sẽ khiến bạn cứ miên man muốn bước tiếp và sẵn sàng cho một khám phá nho nhỏ khác. Chắc chắn khu vườn độc đáo này sẽ khơi gợi cho bạn cảm giác về những câu chuyện cổ tích, về những con ma cây, người đá ma mãnh.

Các thành viên của gia đình Cornish Tremayne đã thiết kế khu vườn từ giữa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Sau chiến tranh thế giới thứ I, khu vườn bị bỏ hoang và được khôi phục vào năm 1990. Khu vườn nổi tiếng với bộ sưu tập tuyệt đẹp các loài hoa đỗ quyên cổ và hoa sơn trà, một loạt các hồ nước, các vườn hoa và rau màu mỡ. Ngoài ra còn có khu vườn Ý với các tác phẩm làm từ cây cỏ theo phong cách Ý và một khu vực cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp với những cây dương xỉ nguyên thủy.

Bruno Torfs đã thành công tuyệt đối khi tạo một trong những trải nghiệm kì lạ và sâu sắc nhất thế giới, truyền cảm hứng cho rất nhiều con người yêu nghệ thuật và kĩ năng làm vườn.

Phía bắc khu vườn có bức tượng hình phụ nữ làm vườn trong một điệu nhảy cổ điển và bao quanh là bộ sưu tập các loại cây quý hiếm được mang về từ dãy Himalaya bởi nhà sưu tập thực vật Joseph Hooker. <

Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

SG - Thái Lan

Cambodia 5N4D

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

176 usd K/s 3*- 4*

HK - TQ

SIN - MAL

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

6N5D: 528 usd

7N6D: 538 usd

K/s 3*- 4*

K/s 3* - 4*

lẻ & khách Đoàn Hotel: Khách từ Bắc đến Nam VN

VÉ MÁY BAY

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

SYLAI-667/RE/11

Tại một thị trấn nhỏ Marysville ở thành phố Melbourne, một khu vườn “bí mật” mang tên Bruno Torf thu hút hàng trăm khách du lịch tới tham quan. Quả thực, vườn điêu khắc của họa sĩ Bruno Torfs trở thành một điểm thu hút tuyệt vời, bởi nó đánh vào tâm lý tò mò khai phá bản năng của con người. Tới đây bạn như bước vào một không gian của một khu rừng nhiệt đới huyền ảo chưa đựng vô số những bất ngờ thú vị.

SYÕ LAI V I

Khu vườn ma quái ở thành phố Melbourne

Tel:03.86835800 ext 888 9243 467 Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại: www.sylaitravel.com

ABN 31 831409517

License #: 32799

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

10460-636/RE/10

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Hương Trần 0413 527 552

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE


10081-667/RE/11


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Lòng thả xứ Quảng: Ăn và nhớ

Lòng thả là món ăn phổ biến ở một vài nơi trong tỉnh Quảng Nam. Một số gia đình dùng lòng gà tươi trụng với ít nước luộc gà, kèm dăm sợi miến là có ngay một món vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Nhưng đúng hơn, lòng thả phải là một kiểu cháo có vị chua, không nấu nhừ như các loại cháo thịt, cá, xương… Nhưng điều quan trọng với tôi nhất là món này thật khoái khẩu, ngon đến lịm cả người.

“Lòng thả xứ Quảng, cô ăn một tô nhé!” Bác chủ quán tóc lấm tấm sợi đen sợi trắng đeo cái tạp dề đã ngả màu, nheo nheo mắt nhìn tôi. Ồ! Lòng thả, lâu lắm rồi mới được nghe nhắc đến, nhất là ở nơi vốn rất nổi tiếng với món này... Cái nắng tháng 3 nơi vùng sơn cước xứ Quảng như xô hết những khoảng lạnh còn sót lại của mấy đợt gió mùa tràn về. Thị trấn bé nhỏ vốn không ồn ào, gấp gáp càng làm cho lòng lữ khách thêm bồn chồn phân vân. Xa xa, một quán nhỏ nhấp nhô, không biển hiệu, không chữ xanh chữ đỏ như ở phố nhưng rõ ràng là một quán ăn ven đường. Vậy là không thể không dừng chân, nhất là thấy quán khá đông lại đúng lúc đói lòng như thế này. “Một tô nhé?” - Bác chủ quán hỏi lại. Người như tôi lần đầu ghé quán chưa cắt nghĩa sao quán lại đông nghịt, thử một lần rồi mới hiểu thêm vì sao một người bạn từng nói: “Về Quảng Nam không ăn lòng

Để cho lòng thả ngon phải chọn loại gà ta khỏe mạnh, chưa già, thịt mềm. Cắt lấy tiết, nhổ lông, rửa sạch sẽ, tách từng bộ phận gan, lòng và lóc những miếng nạc ở lườn và đùi. Bộ lòng làm sạch, cắt miếng nhỏ ướp gia vị. Thịt lườn và đùi xắt thật mỏng cho vào nồi ướp với hành tím, tỏi, nước mắm, tiêu, bột ngọt. Trộn đều tất cả cùng với bánh tráng nướng đã giã hoặc xay nhuyễn, xong đậy kín để tạo vị chua (có thể thay bánh tráng bằng chanh). Công đoạn tiếp theo là nấu cháo. Gạo đem nấu cháo được rang sơ qua mỡ gà, để lửa cho sôi đến lúc chừng như vừa nở lúp búp là thả lòng gà vào. Đặt thịt gà đã ướp vào chén, múc cháo cùng lòng gà đang sôi chan lên. Như vậy thịt, gan, tim, lòng vừa chín tái, khi ăn, nếu cần rắc thêm tiêu vào. Khách ăn lòng thả thường không thể thiếu bánh tráng. Hương vị giòn tan của bánh tráng nướng vàng chìm trong vị béo mềm của lòng thả, thêm một ít rau răm nữa là đủ các vị cay, ngọt, bùi. Vừa ấm bụng, vừa thấm cái chất mộc mạc, dân dã lại được trò chuyện vui vẻ bên những người bạn thân thiết đúng là bữa ăn ngon không gì bằng. Quả thật, cũng chỉ là chén cháo gà thôi mà sao xa rồi vẫn còn thèm thuồng và nhớ!

ĐỒNG HÀNH ABN 94121053898

Licence No 32718

701 SWANSTON S ST, CARLTON VIC 3053 Gần Lygon gon St, Carl Carlton (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

T:

9347 8848 F: 9347 0688 Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

ặc b Vé đ

iệt về

VN

660 giá $ 2 /04 từ 01

+t h u

ế

2011 2/09/

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

70339-660/HTO/11

thả coi như tiếc một chuyến đi”. Tôi gật đầu nhanh: "Vâng ạ!".

Công ty Du Lịch

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 04 6666 7289 Ni: 0422 881 988

Điện thoại tại Úc: (03) 9001 6754

Tặng 10%

Nâng ngực lớn bằng kỹ thuật nội soi với túi Gel (túi hình giọt nước) Thu gọn - nâng ngực xệ, ngực lớn Chỉnh sửa đầu vú, thu gọn quầng vú Đặt túi độn mông

Xin liên lạc để được tư vấn miễn phí tại Úc

Tel: (03) 9001 6754

10071-667/RE/11

cho tất cả khách hàng khi mang theo mẫu quảng cáo này.


22 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Vietnamese Students Excel

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN

0411 222 626

VSL CELEBRATES VCE STUDENT ACHIEVEMENT Australia with a long history of academic excellence. The VSL provides a positive learning environment, comprehensive curriculum and qualified teachers.” Yen pointed out the global, cultural and personal importance of learning Vietnamese, “As a migrant from Vietnam, I am still struggling to adapt to the environment in Australia. Attending Vietnamese classes gave me a sense of belonging, acceptance and also a sense of family.”

Dịch vụ visa theo diện: • Cha mẹ / Người phối ngẫu / Tay nghề / Thân nhân cuối cùng / Thương mại • Nghề nghiệp của bạn KHÔNG còn trên danh sách tay nghề Skilled List? • Kháng án toà MRT và Liên bang về việc huỷ hay từ chối visa? • Xin visa thường trú New Zealand?

GENERAL SKILL MIGRATION

FAST

T MEN

GE

LOD

Hãy liên lạc với đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có được những tư vấn thiết thực!

The Honourable Inga Peulich addressed the audience and shared her experiences in her past as a teacher and language student. The Minister later presented students with certificates.

Xin mời các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp chúng tôi để có được những thông tin mới nhất về di trú và nhập cư từ ngày 1/7/2010 và những thay đổi về cách tính điểm từ ngày 1/7/2011.

Tư vấn miễn phí

Giảm giá

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín – Kết quả cao 195 Victoria Street West Melbourne VIC 3003

C

Two Vietnamese students achieved a perfect 50 and Yen Ngoc Bao Ho (picture insert) recounted her personal experiences, “I chose to study with the VSL because I believe that the VSL is a well-known language school in

Fax : (+61 3) 9328 4388 Mobile : 0411 222 626

Tel: 9329 7786 enquiry@newlandmigration.com

Established in 1935, the VSL is a government Department of Education complementary provider of languages to school students across the state of Victoria. Students from government, independent and Catholic sectors from Years 1 to 12 (VCE) are eligible to study at VSL language centres. For further information you can visit the VSL website www.vsl.vic.edu.au or conctact the VSL Head Office on 9474 0500. Minh Trinh

Nâng cao bằng cấp từ Diploma lên

ADVANCED DIPLOMA tại GIT

Advanced Dipl p oma of Business Advanced Diploma of Hospita

lity

SCHOOL OF BUSINESS

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

‡Diploma of Business ‡Diploma of Management ‡Advanced Diploma of Business

‡Diploma of Information Technology (Networking) ‡Diploma of Information Technology (Software Development)

SCHOOL OF ACCOUNTING

SCHOOL OF HOSPITALITY

‡Diploma of Hospitality ‡Certificate III in Financial Services (Accounts Clerk) ‡Advanced Diploma of Hospitality ‡Certificate IV in Financial Services (Accounting) SCHOOL OF ENGLISH ‡Diploma of Accounting ‡General English ‡English for Academic Purposes

KHÓA KHAI GIẢNG 2011 • 7 March (khai giảng đặc biệt) • 25 April • 18 July • 3 October

CÁC KH Ó ĐƯỢC C A HỌC HÍNH P TÀI TRỢ * HỦ . Liê n lạc vớ i chúng tôi để b iế thông ti n chi tiế t thêm t. * dàn

GIT

h cho si nh viên đủ điều kiện

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

70077M-649/HTO/10

www.migrationtoaustralia.com.au MARN: 94858 David Chua

Students Thanh Nhan Nguyen (left), Yen Ngoc Bao Ho and Hon. Inga Peulich, Parliamentary Secretary for Education ongratulations to the Victorian School of Languages on their excellent VCE achievements for 2010. A celebratory event was held at the University of Melbourne to acknowledge those students who excelled in their chosen language and achieved top scores between 40 and 50. A total of 172 students achieved top scores, with 23 Vietnamese students receiving Achievement Awards.

Visit us at: 28-32 Elizabeth Street, Melbourne, VIC 3000 Ph: (03) 8639 9000 | Fax: (03) 8639 9001 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Con đường dẫn đến các trường đại học hàng đầu. Join us on www.facebook.com/gurkhasinstitute

Gurkhas Institute of Technology Pty Ltd trading as GIT Australia. National Provider No. 22088 ABN 68 127 999 160 CRICOS Code 03002G

60130-661/HTO/11

IAA 201001368 New Zealand Immigration Adviser

Bạn cần trợ giúp?

70221-654/HTO/10

David Chua Managing Director MARN 94858


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Cách dạy con của người Nhật

thời gian dài, em bé sẽ quen và thích tiếng máy, tiếng băng đĩa hơn và không có biểu hiện cảm xúc với tiếng nói thực của người mẹ. Với các bé gần 3 tháng, khi cho em bé nghe nhạc, hãy cho em bé đứng trên đầu gối mẹ, cho em bé đu đưa từ sau ra trước theo nhịp nhạc xem sao. Mẹ đừng quên nói chuyện nhiều với em bé từ khi lọt lòng. Khi cho em bé bú, khi thay tã lót, khi tắm cho bé, hãy nhẹ nhàng nói chuyện với bé.

Mẹ có thể dùng khăn xô thấm 1 ít nước nguội, nước lạnh, nước vị ngọt, nước vị mặn, nước vị chua, từng vị một cho bé nếm. Đây là cách kích hoạt vị giác rất tốt.

Ngửi mùi

Mẹ đừng nghĩ em bé mới sinh chưa biết gì hết nhé! Hãy để treo trên tường của phòng bé những bức tranh đầy màu sắc. Ngay trên các kệ hoặc giá sách (nếu có) hoặc các đồ vật trong phòng, đồ chơi, cần có những đồ chơi nhiều màu sắc tươi sáng.

Hãy cho em bé ngửi hương thơm của hoa. Bé sẽ ngoái đầu về phía có hương thơm đó. Nếu cho em bé ngửi nhiều mùi khác nhau, khứu giác sẽ được kích thích phát triển.

Theo kinh nghiệm của các bà mẹ Nhật: Nếu bé mới sinh, dưới một tháng tuổi, mỗi ngày cho bé nhìn hình kẻ ka-rô ô đen trắng, mỗi ngày 3 phút, liên tục như vậy trong vòng một tuần. Khả năng tập trung của bé, từ lúc chỉ chưa đầy 5 giây, sẽ tăng lên 60- 90 giây. Khả năng tập trung cao độ, sẽ liên quan tốt tới việc học nhiều điều sau này. Khả năng tập trung là nền móng của khả năng học tập. Màu sắc mà em bé sơ sinh thích, không phải như bố mẹ vẫn nghĩ là màu hồng cho bé gái hay màu xanh lơ cho bé trai. Màu sắc mà em bé thích nhất là 2 tông màu rõ ràng sắc nét đen và trắng.

Bú sữa mẹ, đây là bài học đầu tiên bằng xúc giác của em bé. Chúng ta hãy quan sát kĩ một em bé bú mẹ, sẽ thấy, thao tác tìm ti mẹ, ngậm miệng vào ti, mút sữa tiến bộ rất nhanh. Lúc đầu còn bị đập mũi hay vập cằm khó khăn lắm mới tìm được đúng đầu ti mẹ để đúng vào miệng, nhiều người mẹ lấy tay giúp con, song tự em bé có thể điều chỉnh được rất nhanh.

Nên dán bảng chữ cái gần giường bé ngủ với những chữ cái được in màu đỏ, to, rõ ràng. Em bé được làm quen với chữ cái từ lúc lọt lòng khi lớn lên, nhìn thấy chữ sẽ rất thích thú. Bế em bé tới gần bảng chữ cái, mỗi ngày 1 một lần, mỗi lần 2,3 giây thôi, lặp đi lặp lại như vậy, cũng khiến bé vui sướng vùng vẫy chân tay mỗi khi được bé tới gần bảng chữ cái đó.

Tai nghe

Hàng ngày, mẹ nên cho bé nghe những bản nhạc có chọn lọc. Mỗi lần chỉ nghe khoảng 15 phút, mỗi ngày nghe khoảng 30 phút là được. Nên để bé nghe những bản nhạc nhẹ nhàng với âm lượng không quá lớn. Nhưng nếu để em bé nghe băng hay đĩa CD trong

Tay sờ

and job search make you stressed? IELTS

TÌM VIỆC

• Bạn đã từng thi IELTS nhưng kết quả không được như ý? • Quy định di trú mới khó hơn với đòi hỏi điểm Band 8! • Tăng điểm band score nhanh chóng và hiệu quả với sự hỗ trợ của chúng tôi! • Các giảng viên giàu kinh nghiệm, là những nhà khảo thí IELTS có đăng bạ. • Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu của bạn và có những trợ giúp hiệu quả.

• Tìm việc ngày càng khó vì bạn không có kinh nghiệm và chưa có PR? • Không biết làm cách nào để biến giấc mơ nghề nghiệp thành hiện thực? • Không cần phải thất vọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một chuyên viên tư vấn nghề nghiệp có thể giúp đỡ bạn. • Hãy nói với chúng tôi mục tiêu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được ước nguyện đó!

Don’t waste your time any more!!! Call or email us now for an obligation-free consultation!!! 70321-659/HTO/11

Mắt nhìn

IELTS preparation

Cho bé nếm thử

Người mẹ nên cố tình để đầu ti chạm vào những vị trí khác môi, miệng bé như hàm trên, hàm dưới, cằm, má phải, má trái. Làm vậy để em bé nhanh chóng học được cách điều chỉnh không gian, cảm nhận được vị trí trên- dưới, phải-trái.

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH

Không chỉ bằng đầu ti mẹ như trên, còn có thể dùng ngón tay, cái khăn xô, hay cái ống hút cọ nhè nhẹ hàm trên, hàm dưới của bé. Bé sẽ biết được cảm giác khi được liếm, cắn vào những vật này, và sẽ không cắn mút những thứ này như khi mút ti mẹ. Hãy cho em bé cầm nắm ngón tay của mẹ. Em bé khi mới lọt lòng được huấn luyện cầm nắm đồ vật ngay, sẽ rất nhanh khéo léo. Càng lúc mới sinh, em bé càng có khả năng nắm giữ đồ vật gì đó bên mình, song khả năng này lại biến mất rất nhanh.

Liên lạc ngay Josefa

Lưu ý: Khi luyện tập cho con cầm nắm, bố mẹ không được rời mắt, kẻo bé va quệt đồ vật vào đầu, vào mặt, vào người. <

0419 324 667

YMCA Những điều thú vị dịp School Holiday Vui vẻ, thân thiện và an toàn nơi mà con bạn được chơi đùa cùng những người bạn dưới sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và có kiến thức.

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12

70353-659/HTO/11

hông ai có thể phủ nhận: “Người Nhật rất thông minh”. Nhưng tất cả đó cũng phần lớn nhờ cách dạy dỗ của bố mẹ với con cái ngay từ khi con nhỏ mà nên. Từ 0 đến 3 tháng tuổi, đây là giai đoạn bé có thể tiếp thu và học được nhiều thứ nhất. Bố mẹ hãy tận dụng cơ hội này để dạy bé nhé. Quan trọng nhất là mọi hoạt động của bé đều hướng vào 5 giác quan chính là: thị giác, thính giác, xúc giác, vị khác và khứu giác.

Vừa thay tã lót cho em bé, vừa cầm nắm tay, chân bé vừa nói “Đây là cái tay này, tay, tay, tay” lặp đi lặp lại. Đó là cách dạy em bé rất hiệu quả. Đọc thơ, hát cho em bé nghe bằng giọng thực của người mẹ. Tuyệt đối không được cho em bé xem TV, chỉ cho em bé xem TV khi đã tròn 3 tuổi.

• Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

ENTS M L O R EN OW OPEN Ncơ hội này! ỏ qua Đừng b

Những hoạt độ ng thú vị bao gồm :

• Private Mov ie Screening • Dinosaurs A live! • Luna Park • King of Kara oke • Crazy Const ructions

YMCA Healthy Kids OSHC St Albans | Strathmore | Essendon T 8371 0500 www.healthykidsoshc.ymca.org.au

60148-666/HTO/11

K

Hình minh họa


60390-657/RE/11

Your Eye Care Professionals


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hình minh họa

Ngừa nếp nhăn và bọng mắt T

2. Đắp mặt nạ cho mắt: Bỏ vào tủ lạnh 2 chiếc muỗng nhỏ trong 15 phút. Sau đó, đặt 2 chiếc muỗng lạnh lên mắt chừng 10 phút. Thực hiện đều đặn động tác này vào mỗi buổi sáng sẽ buộc các nếp nhăn phải từ từ biến mất. Những lát dưa chuột mọng nước có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt cho đôi mắt. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, hãy đắp 1 lát dưa chuột mỏng lên trên mắt để thư giãn “cửa sổ tâm hồn”. Bọng mắt sưng phồng nên bạn tư ti giấu mình trong những chiếc kính size XXL. Hãy thoát khỏi sự mặc cảm ấy chỉ với mẹo nhỏ sau: đắp túi trà đã sử dụng hoặc bã cà phê và đã được làm lạnh (cho vào tủ lạnh) lên mắt trong 10 phút. Dùng bông tẩy trang sạch đã thấm ướt sữa không đường đắp lên mắt chừng 10 phút. Cảm giác mệt mỏi sẽ nhanh chóng tiêu tan. Hoặc, gói những viên đá nhỏ vào khăn sạch rồi chườm lên mắt có tác dụng giảm phồng rõ rệt cho bọng dưới mắt vì đá lạnh kích thích sự lưu thông mắt. Nếu đặt túi đá lên vùng nếp nhăn khoảng 10 phút còn khiến bạn ngạc nhiên hơn! 3. Dưỡng mắt: Không nhất thiết phải xoa kem chống nhăn xung quanh mắt quá sớm khi bạn chưa bước qua tuổi 30. Một cách đơn giản để dưỡng ẩm cho mắt là hãy mát xa nhẹ nhàng khu vực quanh mắt với tinh dầu hạnh nhân vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tẩy trang cũng là một khâu dưỡng mắt quan trọng. Tuy nhiên, khi tẩy trang vùng mắt, đừng điên cuồng chà xát, kì cọ để lấy đi

ARTISTRY-666/HTO/11

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

4. Bổ sung vitamin A, C: Vitamin A không những quan trọng với cơ thể mà còn rất cần thiết cho sự khỏe mạnh của đôi mắt. Thiếu vitamin A, mắt bị khô, mí mắt sưng phồng dẫn đến bọng mắt xuất hiện. Những nguồn thực phẩm giàu vitamin A để bổ sung là gan, các loại cá béo, những loại hoa quả có màu vàng và rau có lá màu xanh sẫm. Để phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn về mắt, hãy “nạp căng” vitamin C từ trái cây và rau xanh.

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

5. Duỗi thẳng lưng khi ngủ: Nằm ngửa và duỗi thẳng lưng là tư thế ngủ giúp bạn tránh được bọng mắt và nếp nhăn vì chất lỏng không có cơ hội tích tụ dưới mắt. Để đôi mắt luôn sáng khỏe và trẻ trung, bí quyết đơn giản nhất chính là ngủ đủ 8 tiếng/ngày. 6. Bớt ăn mặn và không uống nhiều nước vào buổi tối: Sự phối hợp giữa muối và nước khiến bọng mắt xuất hiện dưới mắt bạn. Vì vậy, để trẻ ra tới 10 tuổi, hãy dừng ngay thói quen ăn mặn và cố gắng uống đủ nước trong suốt cả ngày. Đừng để tối trước khi lên giường rồi mới uống nước! 7. Nhỏ mắt: Chọn loại nước nhỏ mắt phù hợp để rửa sạch mắt. Huệ Trần biên soạn

Beauty: - Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi

CTT HAIR N NAIL SALON Shop 17, 268 - 274 Springvale Road Springvale 3171 Nằm trong Shopping Central, kế tiệm tạp hóa Đỉnh Hảo, đối diện Phở Hùng.

Hair:

- Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

70372-667/HTO/11

Tel: (03) 8555 9997 Mob: 0434 497 703

• Salon rộng rãi, thoải mái • Salon cắc tóc và làm nail • Salon có phòng wax riêng • Ghế gội đầu có massage • Salon có spa cho nail • Thợ làm tóc nhiều năm kinh nghiệm • Giá cả phải chăng

60437-634/HTO/10

1. Mát-xa mắt buổi sáng: Mát-xa nhẹ nhàng khu vực quanh mắt vào buổi sáng khi thức dậy có tác dụng phục hồi đôi mắt mệt mỏi. Dùng một đầu ngón tay di chuyển từ trong hốc mắt ra bên ngoài, chuyển động từ từ theo vòng tròn quanh mắt. Lập lại chuyển động tròn nhiều lần rồi lấy ngón tay vỗ nhẹ theo vòng tròn đã di chuyển để kích thích sự lưu thông máu.

các lớp phấn. Động tác quá mạnh không chỉ làm vùng da quanh mắt bị tổn thương mà còn tạo cơ hội cho nếp nhăn và bọng mắt xuất hiện. Cách làm đúng là dùng bông tẩy trang thấm chút nước hoa hồng (để lạnh) nhẹ nhàng thấm lên bọng mắt, mí mắt để lấy đi các lớp trang điểm. Nước hoa hồng không chỉ giúp vùng da quanh mắt khỏe mạnh mà còn để lại hương thơm dễ chịu.

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 Tel: (03) 9687 6828 • Mob: 0400 199 168

70030-666/HTO/11

uổi tác và những thói quen không tốt khiến bạn bị ám ảnh bởi các nếp nhăn nơi khóe mắt và bọng ở mí mắt dưới. Thay đổi một vài thói quen và áp dụng những bí kíp dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin hơn với “cửa sổ tâm hồn”…


26 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Lý do khiến người dùng chọn mobile Android thay vì iPhone

T

rước đây khi nói đến điện thoại thông minh thì iPhone có vẻ như là một “chiến binh” đơn độc trong thị trường này. Nhưng giờ đây với sự xuất hiện hàng loạt điện thoại Android thì iPhone đã thực sự có “đối thủ” xứng tầm. Không chỉ ngang ngửa, thậm chí điện thoại Android còn có những ưu điểm vượt trội hơn cả iPhone. Dưới đây là 11 lý để người dùng xem xét và suy ngẫm trước khi quyết định lựa chọn giữa iPhone và điện thoại Android, dưới góc độ của người dùng thông thường.

Khoá mạng:

iPhone vốn nổi tiếng vì khoá mạng và chỉ làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ di động duy nhất đã được đăng kí mà không chấp nhận thẻ SIM của nhà mạng khác. Nhưng hầu hết các loại điện thoại Android hều không có hạn chế đó và người sử dụng có thể tự do sử dụng bất kì hệ thống mạng nào mà họ thích.

Giá: iPhone đúng là chiếc điện thoại dành cho những người sành điệu nên giá của máy cũng khá cao và thường vượt quá khả năng kinh tế của nhiều người dùng. Trong khi điện thoại Android lại cung cấp nhiều loại máy và nhiều mức giá khác nhau phù hợp với tiền của nhiều người dùng. www.charisphotography.com.au

LTCHACHA-667/RE/11

60142-655/HTO/11

P: (03) 9778 5263 | M: 0438 788 999

Widget: Không giống như màn hình của iPhone với hàng loạt các biểu tượng rối rắm, điện thoại Android có màn hình gọn gàng với nhiều loại widget cho phép người dùng truy cập vào nhanh chóng.

Không cần phần mềm trên máy tính: Người dùng iPhone phải cài

đặt iTunes trên máy tính để dễ dàng đồng bộ mọi dữ liệu từ máy tính vào iPhone như chuyển các ứng dụng, nhạc, video hoặc địa chỉ liên lạc. Và iTunes thì chiếm dụng rất nhiều dung lượng ổ cứng cũng như bộ nhớ hệ thống khi hoạt động, hơn nữa việc đồng bộ dữ liệu vẫn chỉ giới hạn với một số máy tính. Nếu người dùng sử dụng điện thoại Android thì không cần cài đặt bất kì ứng dụng nào lên máy tính mà chỉ cần cắm điện thoại vào máy tính và dễ dàng thao tác như: chuyển dữ liệu chỉ với thao tác kéo thả.

Thuận tiện: Ngay lập tức người dùng có thể bật hoặc tắt kết nối Bluetooth, WiFi, Mobile Network hay GPS trên điện thoại Android bằng cách nhấn bấm vào các nút trên màn hình. Điều này sẽ tiết kiệm được khá nhiều pin cho điện thoại do thao tác nhanh và dễ dàng. Trong khi với iPhone bạn phải truy cập dài dòng vào các thiết lập mới có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng này.

LTANDYQ-667/RE/11

Sẵn có: Điện thoại Android gần như nơi nào cũng có, không giống như iPhone, mà chỉ có sẵn tại cửa hàng của riêng Apple.


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au Trình duyệt web tốt hơn: Các trình duyệt web trên điện thoại Android thì hết sức đơn giản và bất kì người dùng nào cũng có thể sử dụng dễ dàng mà không cần phải có kinh nghiệm. trình duyệt web trên điện thoại Android có tốc độ làm việc nhanh hơn so với Safari, có mọi tính năng mà bạn mong đợi từ một trình duyệt web và hỗ trợ Flash. Là một hệ điều hành được phát triển bởi Google vì vậy mà Google được tích hợp vào hệ thống ngay từ ban đầu. Và nếu bạn muốn tìm kiếm thông qua Google, chỉ cần vào nút tìm kiếm và nhập từ khóa, kết quả sẽ xuất hiện nhanh chóng. Tất nhiêntrải nghiệm duyệt web sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào tốc độ của bộ vi xử lí bên trong điện thoại Android, có nghĩa là bạn sẽ có được những kinh nghiệm duyệt web tốt nhất trên các điện thoại đắt tiền hơn.

Tuỳ biến không giới hạn: ới điện

thoại Android người dùng có thể tuỳ biến và cá nhân hoá theo cách mà mình muốn. Vì vậy người dùng có thể làm chiếc điện thoại xuất hiện theo cách mà bạn muốn cũng như thực thi theo cách bạn muốn.

Hệ thống thông báo: Trong iPhone

hệ thống rất hạn chế. Ví dụ, nếu bạn là một người dùng Twitter thì để tìm các cập nhật mới nhất bạn cần phải mở ứng dụng Twitter lên. Nhưng trên điện thoại Android, các thông báo được tổ chức tốt hơn và khoa học hơn. Ứng dụng này có thể truy cập hệ thống thông báo của hệ điều hành và thông báo cho bạn biết khi có một email mới, tin nhắn thoại, Twitter hay Facebook trên thanh thông báo. Ứng dụng này hoạt động nền và bạn không cần phải mở lên để tìm các bản cập nhất.

Ứng dụng: Cũng giống như App Store, có hàng nghìn ứng dụng cho điện thoại Android có sẵn trong Android Market. Và nếu thích người dùng có thể dễ dàng tải và cài đặt mà không cần phải đăng kí thành viên dài dòng, và thường các ứng dụng đó được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Và Market cũng có quy định kiểm duyệt tự do hơn cho các ứng dụng Android.

Tùy thuộc vào mỗi người dùng mà có thể cấu hình mỗi màn hình theo các kiểu khác nhau để phục vụ theo nhu cầu. Nếu là một doanh nhân, bạn có thể tuỳ biến màn hình với danh bạ, email, cập nhật cổ phiếu và tin tức thông qua qua RSS... Với người dùng thường xuyên sử dụng mạng xã hội có thể tuỳ biến màn hình với Facebook hay Twitter. Thậm chí người dùng có thể thêm một màn hình hoàn toàn mới nếu muốn và thiết lập các hành động mặc định cho các địa chỉ liên lạc khác nhau. Điều này là không thể thực hiện được trên iPhone. Từ những lí do ở trên đủ để nhiều người dùng suy nghĩ và quyết định nên đầu tư cho một chiếc điện thoại Android hay iPhone.

THE SAMSUNG GALAXY S

EXCLUSIVELY IN WHITE

Các phone đẹp với lựa chọn hấp dẫn này chỉ có tại:

TELECHOICE SPRINGVALE

TEL: 9574 2882

WORK OR PLAY

Galaxy S Built-in GPS

5 Megapixel Camera

4” Touch Screen

Available in Dark Silver or Silver

Swipe Teting

20150-663/HTO/11

Available in White or Black

Terms & Conditions apply, please see in store for full details


28 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011

Mở cửa 6 ngày/tuần (Đóng cửa Thứ Ba) Giờ mở cửa: Bữa trưa: 11:30am-3:00pm Bữa tối: 5:30pm-10:00pm

Tiệc Buffet Đồ biển và Lẩu tươi

Hàng đêm!

Đồ biển: Hào tươi, cá hồi tươi, cua xào gừng hành, điệp xào gừng hành, cá biển, tôm hấp, mussel. Lẩu: Cừu cuốn, bò cuốn, cá viên, đậu hũ tươi, cua biển, tôm, muscle, rau tươi… và tới 24 món lẩu khác nhau. Đồ chiên: Gà chiên, mực chiên, chả giò, cà ri chiên, me viên chiên. Đồ ăn nóng: Vịt quay, heo quay, bò quay, kem chuối chiên, gà hấp tẩm xì dầu. Súp nóng: Gà nấu súp sâm, súp đồ biển, súp bí đỏ Các thứ khác: Đồ ăn ướp lạnh, bánh mì tỏi, pizza, đồ xào đủ loại, sushi, bánh ngọt, kem trái cây các loại, cà phê, trà, v.v… BỮA TỐI (Mon-Thur) Người lớn: $19.80/pp Người già: $17.80/pp 8-11 tuổi: $16.80/pp 4-7 tuổi: $13.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

G

BỮA TỐI (Fri-Sun) Người lớn: $26.80/pp Người già: $26.80/pp 8-11 tuổi: $19.80/pp 4-7 tuổi: $16.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

ĐẶC BIỆT ĐỒ BIỂN CUỐI TUẦN! Thêm thức ăn và đồ biển tươi mỗi ngày! Lẩu: Chỉ trả thêm $4/lẩu

60132-664/RE/10

BỮA TRƯA Người lớn: $14.90/pp Người già: $11.90/pp 8-11 tuổi: $11.90/pp 4-7 tuổi: $8.90/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Phong cách ẩm thực gói và cuốn

ói và cuốn là một trong những phong cách ẩm thực hết sức dân dã nhưng cũng khá độc đáo, gọi là dân dã vì phong cách ăn thật là mộc mạc và hầu như ở nơi nào cũng có vì nó phảng phất một đặc điểm ẩm thực của chất liệu sẵn có trong tự nhiên. Gói và cuốn còn thể hiện được sự nhàn tản, ung dung, khéo léo trong văn hoá ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới.

Gói và cuốn trong ẩm thực của Nhật Bản và Nam Hàn

1563 High Street, Glen Iris VIC 3146

Tel: 9886 0688

Văn hoá ẩm thực của người Việt có nhiều điểm tương đồng với người Nhật và người Nam Hàn. Nét tương đồng ấy được thể hịên rõ nhất ở phong cách gói và cuốn. Nếu như người Việt chuộng các món gói và cuốn, thì người Nhật và người Hàn cũng vậy. Người Nhật có món sushi nổi tiếng và nó không chỉ là món ăn, mà còn chứa đựng trong đó một phần văn hoá của người Nhật. Sushi là món ăn phổ biến của người Nhật và giờ lan rộng ra nhiều nước và trở thành món ăn được yêu

Có rất nhiều chỗ đậu xe. Mel Ref: 59 K8

thích. Cũng giống như người Việt Nam ăn cơm, thì người Nhật cũng dùng sushi là món ăn chính trong bữa ăn của mình. Sushi được chia ra nhiều loại, đặc biệt là món Makizushi (sushi cơm cuộn) giống như các món ăn cuốn của người Việt, hay món Oshisushi được gói giống như bánh. Mỗi loại sushi lại có nét độc đáo riêng của nó, cách chế biến khác nhau, hấp dẫn thực khách bởi màu sắc, hương vị đặc biệt. Sushi cơm cuộn được chế biến với thức ăn nằm giữa phần cơm, cuộn tròn dài trên lớp rong biển, sau đó được cắt thành từng khoanh nhỏ, hay có loại sushi phần cơm được bao quanh bởi lá rong biển, thức ăn xếp lên trên mặt. Với món sushi, cũng cần có cách thưởng thức riêng biệt. Khi ăn sushi nên ăn nguyên cả miếng để thưởng thức trọn vẹn hương vị trong từng khoanh sushi. Sushi thường được dùng kèm nước tương đậu nành. Nếu dùng thêm wasabi, bạn nên cho từ từ từng chút vào chén riêng, đến khi có được độ cay mong muốn. Cách chấm nước tương cũng

Thực phẩm CHAY Địa Cầu Xanh FUNCTION CENTRE

Xem thêm chi tiết tại Website: www.globalgreenvegetarian.com.au

CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI THỰC PHẨM CHAY & THUẦN CHAY DINH DƯỠNG (Đồ đông lạnh chay, đồ khô chay, tương chay, gia vị chay...) • Nếu khách hàng có hứng thú với nấu đồ chay hoặc có những câu hỏi liên quan đến các món chay, xin quý khách vui lòng đến với cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của quý khách. • Phục vụ giao hàng cho Chùa, Nhà hàng, Food Carerers, Take away Outlet, Tiệm tạp hóa... • Giao hàng tận nơi

525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

9768 3822

OFF 15%

Đồ khô chay

Đồ đông lạnh chay

Nước tương chay

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

8683 5708

70112-643/HTO/10

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!!

dịp Nhân i trương ha k i ớ m Shop

60435-632/HTO/10

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

70231-662/HTO/11

105 South Road, Braybrook VIC 3019 • Tel/Fax: (03) 9939 8566 Mở cửa 7 ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Phương tiện giao thông công cộng: Đi xe bus 216, 219


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 29

Online eNews: www.viet-times.com.au

Món cơm cuốn kimbap của người Hàn cũng có những nét tương đồng với makizushi của Nhật Bản. Kimbap – “kim” là tên gọi của lá rong biển khô; “bap” đơn giản là cơm. Tên gọi của món ăn rất đơn giản, cơm gói trong lá rong biển. Về hình dạng, kimbap “có vẻ” giống món maki. Nhưng để ý thêm thì sẽ thấy, kimbap thường to hơn (béo hơn) vì bên trong, “nhân” gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau. Kimbap cũng được cắt khoanh tròn với độ dày mỏng hơn so với maki. Nhân trong món kimbap thường là trứng, cà rốt, dưa chuột, xúc xích… Rau trong món kimbap chiếm đến 70%, vì thế mà khi ăn kimbap không bị ngán. Không chỉ có món cơm cuốn kimbap theo phong cách gói và cuốn, ẩm thực Hàn còn phổ biến với những món nướng như: thịt bò nướng lửa sườn heo, sườn bò nướng cũng là món ăn tiêu biểu của Nam Hàn. Trong chế biến món này, người ta dùng loại tương riêng biệt để làm tăng vị ngọt của thịt, khiến cho món ăn thêm đậm đà và mang một sắc thái riêng. Sườn, lưng, thịt mềm là loại được sử dụng nhiều nhất. Thịt bò được thái mỏng, ướp với nước lê, rượu trắng, nước tương đặc, hành băm, tỏi băm, dầu mè, nước gừng, bột tiêu... sau đó nướng trên ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ. Đây cũng là món ăn thể hiện rõ nét phong cách ẩm thực gói và cuốn của người Nam Hàn.

Tacos của người Mêxicô

Nói lời chào với ẩm thực của hai nước châu Á, ta cùng đi hết nửa vòng trái đất để khám phá những điều mới mẻ từ ẩm thực của một nước Trung Mỹ, Mêxicô với món bánh tacos. Từ một món ăn truyền thống lâu đời, giờ đây cái tên tacos được khắp các châu lục biết đến nhờ sự bùng nổ của các món thức ăn nhanh trên thế giới. Tacos đã trở thành thương hiệu riêng trong ẩm thực Mexico. Trong một chiếc tacos, bánh tráng sẽ được chiên qua để mềm và gấp cùng với nhân. Nhân bánh được làm từ thịt bò, thịt heo, cá, thịt gà, nước sốt cà chua, nấm, ớt... tất cả sẽ được nướng (hoặc hấp) cùng. Món ăn này đậm chất Mexico không chỉ ở vỏ bánh tráng bằng bột ngô mà còn vì vị ớt được ăn kèm với bánh và nước sốt. Màu sắc của nhân chính là từ những loại thức ăn trong đó, có thể thưởng thức một chiếc tacos thịt và nước sốt thơm ngon ngầy ngậy hoặc một chiếc tacos với thành phần chính là rau xanh kèm theo một chút thịt nướng. Món bánh của người Mêxicô giống với bánh sandwich của châu Âu, nhưng cũng

Phong cách gói và cuốn trong ẩm thực Việt Nam

Tính nông nghiệp là nét đặc trưng, nổi bật trong văn hóa người Việt nói chung và ẩm thực nói riêng, trong đó việc sử dụng các nguyên liệu, chất liệu tạo nên các món ngon có phóng cách “gói và cuốn” là một biểu hiện tinh tế cho nét đẹp đó. Thôi thì có đến hàng chục món được gói, cuốn được tạo nên từ bất kì nguyên liệu nào. Nguyên liệu tự nhiên, sẵn có trong thiên nhiên hay nguyên liệu được chế biến đều được người Việt khéo léo phối hợp, gói ghém để tạo nên những món ăn nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại chứa đựng trong nó sự tinh tế của người đầu bếp cũng như tinh hoa của văn hóa ẩm thực dân tộc Việt – một dân tộc có nền văn minh nông nghiệp từ lâu đời.

BỔ RƯỢU ỜNG CƯ TĂNG ĂNG N KHẢ LÝ SINH

Phong cách gói và cuốn là một trong những phong cách ẩm thực độc đáo của nhiều nền văn hoá khác nhau. Mỗi nơi lại đem đến cho phong cách này những món ăn hấp dẫn, đặc sắc và những ý nghĩa riêng của nó. Huệ Trần sưu tầm và biên soạn

Mobile Internet: www.viet-times.com.au

NHÀ THUỐC BẮC

F 10VOUOCHFER

$

Quý khách đưa Voucher này khi thanh toán sẽ được

APHRODOPE

GIẢM $10

HERBAL LIQUEUR Chế tạo từ 18 loại thảo dược khác nhau. Ngon miệng và hiệu quả!

cho chai Aphrodope Liqueur loại 500ml. Có giá trị đến ngày 20/05/2011.

139 Bách Thảo Đường BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI Linh Chi Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

• Tiến sĩ danh dự Y khoa và Dược phẩm Đại học Yemaneli (UK) • Phó chủ tịch Hiệp hội Đông y toàn thế giới • Chủ tịch hiệp hội Đông y và Châm cứu liên bang Úc • Người thành lập ban Đông Y và Châm cứu tại Đại học RMIT • Giáo sư thuyết giảng Đại học Đông y Nanjing Trung Quốc

NHÂN SÂM

Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước. (có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1 (1 hộp tặng 10 viên) Sâm dạng viên

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

Sâm dạng bột

SẢN PHẨM TỐT

NHẤT

TOÀN CẦU

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn. Sâm dạng cao

Dầu gió Singapore

GIÁ RẤT RẺ!

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

Sâm dạng củ

 CHÚ Ý:

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

ĐẶC BIỆT: Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Tel:

(03) 9687 3388

THẦN NÔNG

Chuyên trị: • Tiến sĩ Y khoa Đại học Nam Kinh, chuyên khoa nội, gan.

(03) 9532 0404

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

Phòng mạch Đông y, Châm cứu và Trật đả.

Giáo sư Chaing Lin, J.P. (Lâm Tử Cường)

IGA Yarraville 12 Anderson St, Yarraville D’Amore Cellars McKimmies Rd, Lalor Thirsty Camel Seddon 180 Victoria St, Seddon Bennet Street Liquor 9 Bennet St, Dandenong Noble Park Cellars 18 Douglas St, Noble Park Lucky Cellars 275 Springvale Rd, Springvale Cellarbrations 320 Cheltenham Rd, Keysborough Foodworks 9-13 Alpine Rd, Ferntree Gully Menzies Cellars 52 Menzies Ave, Dandenong Ice Cool Liquor 393 Chandler Rd, Keysborough Liquor Legends 247 Lonsdale St, Dandenong Liquor Legends 129 Jackson Rd, Noble Park Dandenong Cellars 106B Herbert St, Dandenong Cellarbrations 35 Police Rd, Mulgrave IGA 2-4 Linden Place, Doveton Bottle-O 2 Raymond McMahon Blvd, Endevour Hills Steve’s Liquor 561 Springvale Rd, Springvale T.A.Bottleshop 12 Buckingham Ave, Springvale Psarakis Market 2-8 Clarendon St, Thornbury Reynor Cellars 3c Leonard Ave, Noble Park Duncan’s on Church 196 Church St, Richmond

Tel:

Để biết thêm thông tin chi tiết xem tại website: www.aphrodope.com

Thế mới thấy, các món gói và cuốn có khởi nguyên từ các vùng quê là có “lí” của nó và hợp logic. Người ta có thể lấy bất cứ thứ lá nào có trong vườn để “gói và cuốn” nên những món ăn dân dã. Nào lá ổi, lá sung, rau má, lá đinh lăng, rau cải… làm nguyên liệu bao bọc, gói, cuộn, cuốn để giữ chặt nhân bên trong, chỉ thế thôi mà đã có những món ăn thật độc đáo và cũng không kém phần thi vị. Này nhé, chỉ cần một vài lá sung, cho một ít thịt tai (nem tai) vào cuộn, gói lại, khéo tay pha chút nước chấm chua ngọt, thế là đã có món để nhâm nhi, ngân nga lót dạ rồi. Nhưng độc đáo nhất phải kể đến món gói – đó là các món bánh. Cũng chỉ từ những nguyên liệu “nông nghiệp” đó mà không ít loại bánh đã trở thành đặc sản, tượng trưng cho ẩm thực mỗi miền và gắn liền với các dịp lễ, Tết quan trọng như: tục gói bánh chưng, bánh dầy trong dịp Tết Nguyên Đán, bánh răng bừa, bánh ít, bánh gai… cũng có nơi lấy luôn nguyên liệu gói để đặt tên cho bánh – bánh lá (Thanh Hóa). Không chỉ dừng lại ở đó, món gói và cuốn khoác cho mình những tấm áo mới, sắc màu mới dưới bàn tay khéo léo và sành ăn của người thành phố bởi sự phong phú về nguyên liệu gói và cuốn cũng như cách thức gói, cuốn: bánh tráng, bánh phở và các loại rau… Điều đặc biệt là, các nguyên liệu này đơn giản thế thôi nhưng lại không thể thiếu trong các món ăn gói và cuốn. Nếu thiếu nó thì các món ăn này sẽ đơn thuần là các món khác với những tên gọi khác.

Tặng

Sản phẩm hiện có bán tại các cửa hàng sau:

70188-652/RE/10

Cơm cuốn kimbap Nam Hàn

mang chút nhấn nhá của bánh xèo trong ẩm thực Việt.

70228-661/HTO/11

rất quan trọng vì có thể làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn, nên chấm phần mặt thức ăn vào nước tương, không nên chấm vào phần cơm vì món sushi sẽ bị mặn.

Mob:

0406 49 50 51

Th B uố án c B đủ ắc cá &S cl âm oại Nh un g!

ISABEL LA BEAUTÉ • Tất cả các bệnh nội khoa và trật đả • Thuốc bổ cho làn da quý cô • Dị ứng, Hayfever, đau về khí quản, suyển trở nên trắng mịn. • Bệnh đàn bà, kinh nguyệt không đều • Lọc thận làm tăng cường • Bệnh bất lực của đàn ông, sinh lực và bổ dưỡng • Cai thuốc lá, giảm cân dùng cho cả nam lẫn nữ. • Đau nhức khớp xương, đau lưng, đau đầu • Thần kinh, đau bao tử

6 Paisley St, Footscray 9689 1571 • 265 Springvale Rd, Springvale 9547 8154

70012-650/HTO/10

và các bệnh về bộ phận tiêu hóa...


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675

TRADE & SERVICES 30

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

30

   Working with Children Check). Việc làm bán thời hoặc toàn thời, lương trả theo thương lượng. Hạn chót để nộp đơn cho công việc là ngày thứ tư 06/04/2011.

• Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 Trợ lý sản xuất (Production Assistant). Người xin việc cần có tối thiểu chứng chỉ cấp I và II về an toàn thực phẩm (Certificate I&II in Food Handling), có kinh nghiệm lấy hàng theo đơn đặt hàng, quản lý kho, biết sử dụng các phần mềm vi tính như: ERP, Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Excel, Word, MYOB và Outlook. Nói Điện thoại: 9396 1922 và viết khá tiếng Anh, tiếng Việt, có Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray kiến thức về thực phẩm là 1 lợi thế. Website : www.avwa.org.au Việc làm toàn thời, lương trả theo • Hội đồng thành phố Moonee Valley kinh nghiệm. đang cần tuyển 2 nhân viên giữ • Công ty bán tấm pin năng lượng trẻ có bằng cấp và không có bằng mặt trời (solar panel) vùng Preston cấp (Early Childhood Educators). đang cần tuyển 2 nhân viên bán Ứng viên cần phải có kinh nghiệm hàng qua điện thoại (Telephone và chứng chỉ/bằng cấp trong ngành Sales). Ứng viên cần có kinh nghiệm giữ trẻ (Certificate III/Diploma in bán hàng qua điện thoại, nói, hiểu Children’s Services). Nói và viết khá được tiếng Anh, Việt nếu biết tiếng tiếng Anh, có hạnh kiểm tốt và thẻ Hoa là một lợi thế. Có kỹ năng làm việc với trẻ em (Police Check & giỏi trong giao tiếp, thuyết phục

Khảo giá miễn phí 60090-619/HTO/10

758 809

RELIABLE

ĐIỆN LẠNH TNT

LICENSED

EXPERIENCED

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

8307 2210

nguyen t e c h n ic a l s olut ion s

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

Tony Kiranci

0409 341 069 Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596 Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV • Lắp mới hay tháo gỡ các loại • Plasma and LCD TV máy lạnh cho nhà và shop • CCTV camera & alarm system • Kiểm tra an toàn các thiết bị • Door bell intercom và dụng cụ điện và điện tử. • Cài đặt và sửa chữa mạng Đặc biệt!!! máy tính Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay hôm nay! 60293-644/HTO/10

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

REC 18759

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

0404 037 522

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

ELECTRICAL

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

QUALIFIED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha 60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

khách hàng và vi tính căn bản. • Công ty may màn cửa vùng Việc làm toàn thời, lương trả theo Thomastown đang cần tuyển 1 thư kinh nghiệm. ký văn phòng (Office Clerk). Ứng viên cần có kinh nghiệm làm các công • Trung tâm giữ trẻ vùng South Morang đang cần tuyển 2 nhân việc hành chánh văn phòng, nói và viên giữ trẻ có bằng cấp (Qualified viết khá tiếng Anh. Có kỹ năng giỏi Childcare Workers). Ứng viên cần trong giao tiếp, phục vụ khách hàng phải có kinh nghiệm và bằng cấp và biết sử dụng các phần mềm vi trong ngành giữ trẻ (Diploma in tính văn phòng. Việc làm toàn thời, Children’s Services). Nói và viết khá lương trả theo kinh nghiệm. tiếng Anh, có hạnh kiểm tốt và thẻ • Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng làm việc với trẻ em (Police Check & Preston cần tuyển 1 thợ sơn, 1 Working with Children Check). Việc thợ cưa và 1 thợ lắp ráp (Furniture làm bán thời hoặc toàn thời, lương Painter, Sawyer and Assembler). trả theo thương lượng. Hạn chót để Người xin việc cần có kinh nghiệm nộp đơn cho công việc là ngày thứ tư làm việc, không cần Anh ngữ, có sức 06/04/2011. khỏe tốt và xe để đi làm. Công việc • Tiệm làm móng tay vùng toàn thời, có thể bắt đầu ngay, lương Canterburry đang cần tuyển 2 thợ trả theo kinh nghiệm. làm móng tay (Nails Technicians). Người xin việc cần phải có kinh • Công ty sửa chữa và mua bán cơ nghiệm làm chân tay nước, đắp giới đang cần tuyển gấp một thợ sửa móng bột và gel nếu biết vẽ móng xe máy dầu (Diesel Mechanic). Người và xoa bóp chân tay là một lợi thế. xin việc cần phải có kinh nghiệm sửa Tiếng Anh giao tiếp khá để giao tiếp xe máy dầu, không cần Anh ngữ. với chủ nhân. Việc làm toàn thời hay Việc làm toàn thời hay bán thời, bán thời, có chỗ ở cho người ở xa, ổn định, làm việc vùng Braybrook, lương trả theo kinh nghiệm. lương trả theo kinh nghiệm.

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117

TK

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

ELECTRICIAN

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

Liên lạc Thành

www.viet-times.com.au

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với: Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au

Xin liên lạc: 0425

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

SERVICE

60393-618/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

9791 7863

36

Bán Xe ............................................................ 36 Cần Người ...................................................... 36 Dạy Guitar – Trống ........................................ 37 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 37 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 37 Kết Bạn Bốn Phương ..................................... 37 Hình Album ................................................... 37 Linh Tinh ....................................................... 37 Lời Nguyện..................................................... 37 Nhà Bán ......................................................... 37 Nhận Dịch Thuật .......................................... 37 Phim Người Lớn............................................. 37 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 37 Sang Thương Vụ ............................................ 37 Shop Bán Nhà Bán ....................................... 38 Thuê Shop, Share Shop ................................. 38 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 38 Tìm Người Thân ............................................ 38 Truyền Hình Satellite..................................... 38 Water Tanks For Sale ..................................... 38 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 38

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

EMPLOYMENT

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Giàn Móc Đồ, Kệ ........................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 33 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 33 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 33 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Massage – Bấm Huyệt .................................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 34 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 34 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 34 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 34 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 35 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 35 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 35 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 35 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 35 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 35 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

RAO VẶT

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

70323-654/HTO/10

Fax:

Từ 9.00am – 5:00pm

Suite 7, 4 St James Avenue

Split System Air Conditioning • Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

70196-648/HTO/10

quá dễ dàng!

Email:

0430 190 518

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK • Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

70113-633/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds REMOVALS

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

ORIENT BONSAI NURSERY

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

60191-629/HTO/10

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

CHỈ MAY, LEN ĐAN

Knit ‘n’ Purl Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm) CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

Liên lạc

0430 067 836

70053-643/HTO/10

Miễn phí đo và khảo giá!

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

VINA WINDOWS & DOORS Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

70318-651/RE/10

Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

9402 5782

www.northernshutters.com.au

Hãy gọi Claudio:

Khảo giá miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

70162-642/HTO/10

Nam và Nữ huấn luyện viên

*có điều kiện áp dụng

Xin liên lạc: Thuận

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

AUTO và MANUAL

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

459 456

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

KARAOKE LƯU NIỆM • Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang

DẠY NHẠC

Liên lạc: David 0423 495 813

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

• Tất cả các vùng Melbourne.

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248

Muốn được giảm giá?

Glen Waverley

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Cho thuê cổng cưới, mâm quả, rạp che, bàn ghế, lư hương, chân đèn, bảng vu quy và tân hôn

9887 9883

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

- 0466 434 755

• Nhận trang trí nhà đám cưới, đám hỏi

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Dandenong

0401 155 171

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

9791 3011

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Springvale - Melbourne - Airport Bus • Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại * • Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

SECURIT Y DOORS

70044-642/HTO/10

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Telephone: 9713 0268

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS

70176-632/HTO/10

8 Mitford Pd, West Footscray

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

60218-650/TH/9

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

Tel: 9314 4702

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

Ph.

Công ty Công Chánh

Mob: 0403 349 455

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI

Xin gọi:

DRIVING SCHOOL

Đặng Tuyển

60169-622/HTO/10

9793 3530

8511 4979 - 0417 667 858

THUẬN

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

TDL CONTRACTORS P/L

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ! 70186-647/HTO/10

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

0431 536 421

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Tel:

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476

70257-667/HTO/11

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

Xin liên lạc Trúc

0466 438 864

70107-632/HTO/10

391 Victoria Street, Abbotsford

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

70330-657/HTO/11

60383-614/HTO/10

0431 168 816

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Trường dạy lái xe

20313-608

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

60247-645/HTO/10

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

Giá cả phải chăng

DỌN NHÀ 70059-644/HTO/10

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

70136-637/HTO/10

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

PREMIUM DRIVING SCHOOL

50232A-559/RE/6

SHUTTERS Nature’s Hidden ROLLER • Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi Treasure • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

Trường dạy lái xe

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

60496-625/HTO/10

0422 838 769

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Nói và hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN on

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

EXCLUSIVE

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

Mob:

Driving School

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược Liên lạc Vũ

DẠY LÁI XE

MINH LONG Tự động hay tự điều khiển

0418 105 871 70370-666/HTO/11

L/l Tài:

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

70226-654/HTO/10

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

60145A-667/HTO/11

60455-617/HTO/10

50112-544/RE/8

70334-667/HTO/11

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

9792 3675

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

gọi tới từ báo Viet Times! 31


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

GIÀN MÓC ĐỒ, KỆ

QUỐC - RACKING P/L

TIỆM BÁNH WING LA CAKES

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chuyên làm các loại:

Quý vị có thể xem kiểu bánh: • Trên Internet: www.puritycakes.com.au

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

70265-666/HTO/11

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới • Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Ngày 15-16/01/2011

299 Barkly Street Footscray 3011

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Fax: 9689 4708

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray (Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

An Giặt Thảm

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Website: www.crack-a-jack.com.au

PHIÊN DỊCH

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

60499-624/HTO/10

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Gọi ngay An hôm nay

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

60193-639/HTO/10

HANDYMAN

Handyman

9544 7180 • 0432 871 744

HANDYMAN HOA

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Cân sàn nhà và Handyman

Total Renovation

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

70317-658/HTO/11

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

topreinz-508/TH/6

GIẶT THẢM

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

60468-623

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

50239-650/RE/10

Tiệm Bánh Bích Thuần

0413 93 22 77

TD HANDYMAN

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

60617-622/HTO/10

Liên lạc: Justin

613-664

• Chuyên sơn sửa nhà, shop • Lót gạch, gắn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cấp và làm mới phòng tắm, toilet, nhà bếp. Nới rộng phòng

60489-622/HTO/10

9546 0756 - 0417 542 840

Hoàng: 0413 597 379

Hải 0433 357 555 • 9798 6161

70255-644/HTO/11

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Chủ nhân người Việt kính mời!

• Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

Liên lạc Lộc:

0466 323 948

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Công việc kỹ lưỡng

0413 690 948 - 0416 546 936

LỘC HANDYMAN

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

SƠN SỬA NHÀ 60495-623/HTO/10

Chứng Hôn Nhân

60401C-642/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

Jacqueline Celestin Corentin

70021-636/HTO/10

HOME & MAINTANENCE SERVICES

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước... • Bảo đảm rất sạch và mau khô

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

32

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

LT BUILDING PTY LTD 70060-644/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TẬN TÂM Thanh: 0425 869 838 - 8790 5723

• Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

60422-629/HTO/10

70015-636/HTO/10 70334-659/HTO/11

60339-600/TH/9

0422 069 248

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

Hàng rào - Cổng - Cửa kéo tự động Máng xối - Mái che - Carport

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

Liên lạc Chị Huệ:

9687 2485

Hàng rào ColorBond

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Celestin Corentin Civil Celebrant

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

QUÂN HANDYMAN Vùng Springvale và các vùng phụ cận.

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

CATERING

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

0418 372 155 - 0451 412 799

SUPER STAR

Làm việc tận tâm, vui vẻ

60117-609-658

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

Tel:

(Có điều kiện áp dụng) 60064A-643/HTO/10

• Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặc sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sự là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

GIẢM

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

60166-622/HTO/10

20%

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh

60480-632/HTO/10

70259-666/HTO/11

VINA GIẶT THẢM PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

VRD

0422 875 956

9367 3165 (AH)

Liên lạc Dũng: 76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429 Mob:

0401 678 599

70355-659/HTO/11

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified) 60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa... Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936 Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

60155-615/RE/10

rkcm@bigpond.net.au

KIẾNG NHÀ TẮM

Thợ khóa BWT Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Miễn phí đo & khảo giá Trên 20 năm kinh nghiệm

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020

WESTPOINT LOCKSMITHS

Tel.

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Reg. Tax Agent

Liên lạc Lee/Thiện:

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

www.viet-times.com.au

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

60481-621/HTO/10

0421 898 866

MÁI NHÀ – ROOFING

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

0411 507 076

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

Khảo giá miễn phí

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642 Email: in_styleblinds@yahoo.com

MASSAGE – BẤM HUYỆT

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

60104-591/TH/9

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

ACOUNTANT

70328-656/HTO/11

60399-624/HTO/10

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

LÓT GẠCH

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Văn Phòng Kế Toán

Mob.

Chuyên làm:

LÓT GẠCH

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

9077 1353

IN-STYLE Blinds

60179-627/HTO/10

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

60076-616

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

Thương mại - Gia dụng - Tự động

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

60482-621/HTO/10

70137-638/HTO/10

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

Tel: 9796 9441

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

MOBILE LOCKSMITH

FIVE STAR FENCING & GATES

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Liên lạc: Ross

575*hong1

LSQ-467/RE/6

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

KIẾNG, GẠCH MEN

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

ABN 21 087 901 460

Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

QUYÊN – LOCK SMITH

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

31645-463/RE/6

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

KHOÁ – THỢ KHOÁ

MINH CÔNG Minh: 0422 597 622

Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

ABN 60 953 626 384

70335-656/HTO/11

Liên lạc Đức:

MÁI HIÊN – VERANDAH

60214-582/TH/9

60397-616/HTO/10

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

Lâm Hữu Lộc HB Metal

60460-618/HTO/10

50162-627/HTO/10

Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

Xin gọi anh Cường

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

THỢ MỘC - SƠN • Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

www.viet-times.com.au

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

ĐỨC FENCING

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Xin liên hệ 0433 916 235 70354-659/HTO/11

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

TÔ GẠCH, TƯỜNG

SAN’S

Liên lạc Hậu:

• Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

ABN 43 633 077 976 Wall Cladding & Coating P/L

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

làm hàng rào color bond

Accountant & Business Advisor

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

REMOTE CONTROL ACCESS

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

ACCOUNTING SERVICES

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

CƯỜNG-SƠN NGÓI

60088-644/HTO/10

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

60402/HTO/10

60195-630/HTO/10

Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

Massage Thư Giãn Xin liên lạc Jason:

0469 029 004

70226A-654/HTO/10

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA

9792 3675

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

PHONG MASSAGE

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng. 70378-667/RE/11

and SHOPFITTING

60261-664

MÁY TÍNH – MỰC IN

Xin vui lòng liên lạc Phong:

Nhà lý số MINH AN

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Website: www.keyman.net.au

Terry PC Solution Máy mới và Refurbished Laptops

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Hiển:

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

9555 8755

KT CHIEF ARCHITEC

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

Tel:

www.viet-times.com.au

Tel:

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

KITCHEN CABINETS

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

60461-667/HTO/10

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

Miễn phí đo & Tel: 9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416 FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8) khảo giá! 34

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

Tel:

9364 9636

Thắng Flooring

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

0433 300 501

Muốn nhanh chóng?

DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP

4792 – 0411 165 292

0421 590 889

Painting for you ABN: 77 881 289 885

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining)

Liên lạc: ZIBI 8707

Liên lạc Huy:

Chúng tôi chuyên về:

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

119 McIntyre Rd, Sunshine

Giá cả phải chăng!

TARNO FLOORS

Kiên 0413 515 418

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại vanities và laundry theo ý thích của quý vị.

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

MINH THỢ SƠN

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

HUY-THỢ SƠN

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

Kitchens 4 All

HOÀ BÌNH

321 178

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

Khảo giá miễn phí

60100-622/HTO/10

23/260 Wickham Rd (Via Commercial Rd) Moorabbin Melway 77 J8

70127-635/HTO/10

70248-664/HTO/11

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

*

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

60457-618/HTO/10

Xem thêm chi tiết tại website:

www.apacnotebooks.com.au email: sales@apacnotebooks.com.au

2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

Liên lạc John Trung:

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

0402 383 705

ĐẶC BIỆT

0402 932 077 Tel: 9312 3329

PHONG THỦY “GIA CÁT“

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay!

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

Mob: 0400 060 390

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ! Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

SUNSHINE KITCHEN

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

PHONG THỦY GIA CƯ

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM 60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

70145-639/RE/10

Ted Wu 0423363688

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

Gọi cho chúng tôi để được

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

60468-620

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

0431 088 428

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

ABN 12 470 342 449

70114-634/HTO/10

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

NEW KEYMAN KITCHEN

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

Liên lạc: Nam

VNTTIMBER TRADING

Thợ sửa ống nước + Gas • Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Cho tất cả các loại sàn gỗ

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

0402 88 66 99

SS MASSAGE Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

9547 5205

60478-637/HTO/10

0457 595 144

Liên lạc Nhanh:

70151-650/HTO/10

Điện thoại:

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

70332-656/HTO/11

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

Muốn nhanh chóng?

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

60188-652/HTO/11

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

60496-620

60137B-641/HTO/10

640-690

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

• Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • THAY MÁNG XỐI, GẮN BỒN NƯỚC MƯA • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • LẮP ĐẶT TOILET • Lắp đặt máy lạnh

664-715

Huyệt Massage

Licence 52080 & Compliance Certificate

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm

HỒ PLUMBING & GAS

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60488-622/HTO/10

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

60452-666/HTO/11

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

70023-637/HTO/10

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

70225-654/HTO/10

Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

60464-619/HTO/10

Full Body Massage K.E. KITCHEN PTY/LTD

9792 3675

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

60401A-626/HTO/10

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

Liên lạc

0401 446 714

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

D&F CONSTRUCTIONS ALL TYPES CONCRETING NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

60466-621/HTO/10

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

0419 003 075 – 0414 849 280

SR CONCRERE Nhận đổ tất cả các loại xi măng • Footpath, pavement, drive way • Car park, garage...

Tel: 0423 963 707

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

Nền móng và xi măng

JO JO FLORIST 62 Alfrieda St, St Albans

Tel: 9310 9983

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

60407-626/HTO/10

Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

60483-646/HTO/10

9793 1080

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

Liễu 0432 823 585

Design & Build

Hãy chọn đúng Builder • Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

Ph: 9314 8945 70334-657/HTO/11

60463-620/HTO/10

MAT’S MODERN HOMES

Victoria Concrete Works

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

Alex: 0425 200 663 63

70239-663/HTO/11

60421-650/HTO/10

BẢO HÀNH 7 NĂM!

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

60164-644/HTO/10

PCA 492B

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848 PCA 5709b

FIVE STAR

5 REBLOCKING & STAR

UNDERPINNING

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

9314 4242

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

Last

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu.

REBLOCKING & UNDERPINNING

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

and

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình

NSB-645/RE/5

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi

First

Bác sĩ Ian Burns

70253-664/HTO/11

NAM CONSTRUCTIONS

0402 042 816

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Viện Thú Y Yarraville

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

YARRAVILLE VETERINARY CLINIC ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

VẬT NUÔI – THÚ NUÔI

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

DB-U 15357

BEST IN TOWN!

Đổ xi măng từ $300

MỞ CỬA 7 NGÀY

• CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

ngay!

CONCRETE-XI MĂNG

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

M.J RENOVATION

9792 0166

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi AZNTEK CONCRETE

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Xin liên lạc:

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

50168-628/RE/10

• Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit • Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới!

• Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

70203-650/HTO/10

DBU-20471

31702-559/RE/8

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng. 60023-574/RE/9

BenGee Homes

D B

CALIFORNIA CONCRETE

TIỆM HOA KIM QUẾ

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

0408 505 626

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

60475-621/HTO/10

433/MFR433/TH/5

Phiến & Ngọt Kính mời

Liên lạc với chúng tôi: Darren

HOTPUSSY-541

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Tel: 9689 8434

Miễn phí khảo giá!

cho tất cả các công việc

• Nhận giao bông về Việt Nam

Pca No. 3702be

fmflorist/TH/6

Khảo giá miễn phí

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn Liên lạc Simon:

9309 0700 • 0411 174 000

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Trung tâm giải trí và thư giãn

FAIR LADIES 417

Beautiful Ladies

60453-617/HTO/10

BUILDER LINTELS

70360-664/HTO/11

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

60087-666/HTO/11

Tiệm Hoa Footscray Market

60458-647/HTO/10

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

9792 3675

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

LADIES ALWAYS WELCOME 417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: 9416 3038 35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

www.clubkeysstudio.com

50153-641/RE/10

6

PCA100be

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái PCA6646B

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 60015-647/0

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

RAO VẶT HÀNG TUẦN BÁN XE

PCA3337BE

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

S T U D I O

67 Keys Rd, Moorabbin

9553 0192

6 Bignell Road Moorabbin East

PCA 5109be

Tel: (03) 9696 9199

Tel: 9555 8100

MITSUBISHI VERADA ET 2000 Reg 10/11 chạy 120.000 km, xe đẹp, hoàn hảo, kiếng màu, mâm đúc, toàn bộ tự động. Giá bán $6.250. Xin gọi 0468 797 225.

Telephone:

-------------------------------------------------- 667-670-------------------------------------------------------------------------------------------

9793 5289

PCA 7023B

MITSUBISHI VERADA ET 2000 reg 10/2011 mâm đúc, kiếng màu, rear spoiler, alarm, air con. Xe đẹp, hoàn hảo. Bán $6.250 bao RWC. -------------------------------------------------- 664-667 ------------------------------------------------------------------------------------------

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt

9793 2988

BÁN XE 7 CHỖ • Kia Carnival 2000 • Xe 7 chỗ ngồi • Số tự động • Màu: Blue/Silver • Air Condition • Registration to December 2011 • Registration No’s – XKF 326 • Bán $6,000 bao giấy Road Worthy (RWC)

1/2 giờ

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available! Telephone:

895

Liên lạc: Lý 0419 580 966 - 9363 1356.

PCA 7218BE

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

Xe hoàn hảo từ trong ra ngoài. Giá $8,000.

9366 6444

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

42 Cromer Avenue, Sunshine North

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

Mel: Map. 26 Ref: H5

CẦN NGƯỜI

Southern Comfort International

Mountain Hwy Bayswater 3153

667-682

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

9720 4044

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

70258-666/HTO/11

CẦN THỢ CƠ KHÍ Cần thợ cơ khí chính và phụ cho hãng sửa xe model châu Âu

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

Hot Live by Twin Sex Shows

SWA 7660B/7665B

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195

36

• Phòng ốc hiện đại tiện nghi • Các thiếu nữ mới trẻ đẹp • Chỗ đậu xe kín đáo • Escort Available • Mới tân trang

CẦN THỢ MAY

Ban ngày

$105 1/2 giờ

n Maso

St. e St.

marl

Albe

it Cre Koro

e

ây Tại đ . k Rd

666-668

Cần thợ may có kinh nghiệm

of Melbourne

PCA 7085BE

t. dox S

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

9588 0743 Melway 88 A8

Sea Pearls

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp! 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Tel:

PCA 4015BE

Liên lạc Michael 9460 5755

70270-666/HTO/11

Khu đèn đỏ của Melbourne

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO!

vùng Reservoir. Lương cao.

Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

Mad

rs” e n w O “New

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên Ladies welcome! Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

70230-661/HTO/11

Chủ nhật 11am - khuya

Toàn bộ tự động, V6, máy rất tốt.

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

70178-646/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya

80

$

từ

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

Landrover, free lander 2000. Màu trắng.

60094-620/HTO/10

65

$

BÁN XE LANDROVER

60226-584/TH/9

Full Services

665-669

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông Thư giãn

70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

Liên lạc Gamini 0407 060 240. 665-669

TUYỂN TRỢ LÝ / THƯ KÝ

Cơ sở vật lý trị liệu (chiropratic office) cần tuyển một trợ lý / nhân viên tiếp tân để làm việc cho văn phòng chúng tôi ở St Albans và Sunshine. Ứng viên cần năng động và kỹ năng giao tiếp. Sẽ được đào tạo thêm. Xin fax CV về 9356 4733 hoặc email đến darcywillaert@hotmail.com.

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740 Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại: Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

www.viet-times.com.au

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 666-668

HÌNH ALBUM

659-671

CẦN THỢ MAY

9792 3675

MAKERS WANTED Black Apple is seeking experienced makers to produce a wide range of knits and wovens.

Cần thợ may (máy công nghiệp) vùng Dandenong & Springvale. Có kinh nghiệm về polo shirt sẽ được ưu tiên.

667-774

SANG TIỆM THỊT

Michael on 9547-8211

Liên lạc Gamini 0407 060 240.

70211-652

Address: 1 Regal Drive, Springvale, VIC, 3171

666-678

659-671

CẦN NGƯỜI

FACTORY STAFF Person to work in flysreen door / window manufacturing factory. Experience not required as training will be provided. Please call Christine 5940 2225 Mon – Fri, between 10am & 12pm

Nhà hàng Dandelion mới mở ở Elwood cần gấp hai nhân viên bán bánh mì và làm gỏi cuốn. Phải nói được tiếng Anh.

LINH TINH

Xin gọi Geoff 0438 227 448

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

Cửa hàng thời trang có uy tín vùng Brunswick cần

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

tuyển một nhóm thiết kế / thợ may thời trang

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

đồ dạ hội phụ nữ. Làm việc với đội ngũ nhân viên

SANG SHOP Cần sang tiệm cà phê fish & chip ở Apolo Bay với giá $540K + sav (neg). Tiệm lâu năm, lợi nhuận cao. Thiết bị mới, bảo trì tốt. Bán rất đắt trong mùa hè và khá đắt trong suốt năm. Menu đơn giản, dễ điều hành, hợp đồng thuê dài hạn. Thích hợp cho gia đình hoặc hai partner. Không có nhiều thương vụ tương tự như thế này trên thị trường. Ai thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

LỜI NGUYỆN

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu ai đọc lời nguyện này chín lần, đọc càng nhiều càng linh nghiệm. Cầu gì được nấy.

NHÀ BÁN

hiện tại của chúng tôi, may khoảng 30 món đồ thời trang mỗi tuần. Cơ hội việc làm quanh năm.

Stephen 0411 136 416

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

666-675

SANG TIỆM TÓC

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam

Xin liên lạc John 0431 640 444.

Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

CẦN NGƯỜI

Tiệm trong Footscray Shopping Plaza, vị trí tuyệt vời, có phòng wax riêng, làm beauty & massage. Thương vụ nhiều năm, đông khách, có thể phát

Giá $450,000 USD ONO

Cần tuyển nhiều nhân công fish processing filleters hoặc meat /chicken boner cho hãng cá ở Oakleigh South.

Liên hệ:

triển thêm ngành nails. Vì lý do sức khoẻ cần

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

sang. Cần thợ tóc và waxing.

Liên lạc 0413 116 639

• Ban đầu làm việc casual. • Lương khởi điểm tốt. • Cần biết chút tiếng Anh.

NHẬN DỊCH THUẬT 663-675

Xin gọi Katharina hay Steven

664-676

HAIR SALON FOR SALE

KHOA ART

Chuyên dịch thuật các tài liệu Anh ngữ, nhận thảo văn thư, hướng dẫn viết tiếng Anh - Việt - Hoa. Có bằng NAATI cấp III. Nhận vẽ bảng hiệu tiệm, làm menu, logo, catalogues, websites... Có bằng cao học chuyên ngành.

SASK-661/HTO/11

9530 4355

667-679

LỜI NGUYỆN

DẠY GUITAR – TRỐNG

CẦN NGƯỜI

Michael Hu (03) 9898 9898 Mob: 0411 569 810

-------------------------------------------------- 667-670-------------------------------------------------------------------------------------------

664-668

661-670

Đây là tiệm đã giành được giải thưởng của địa phương. Nằm trên con đường sầm uất ở vùng phía Bắc Melbourne. Tiền thuê khá hợp lý với thu nhập cao. Hiện được quản lý một phần (semimanagement) với hoạt động kinh doanh ổn định trong thời gian dài. Hợp đồng thuê dài hạn với khả năng gia hạn thêm. Có thể trả giá. Liên lạc:

CẦN MUA TẤT cả hàng dư thừa như quần áo, mỹ phẩm, tạp hoá, nữ trang… Liên lạc 0431 4222 277.

Xưởng làm cửa và cửa lưới cần tuyển nhân viên. Không cần có kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo. Xin gọi Christine 5940 2225 (từ 10am – 12pm, Mon-Fri).

Điều kiện làm việc và lương cao.

(03)

SANG THƯƠNG VỤ

Cần sang tiệm tóc & thẩm mỹ vùng Clayton. Tiệm gồm 5 ghế, 2 bàn gội, có phòng thẩm mỹ. Nằm

70329-656/HTO/11

Liên lạc 0413 783 949

DỌN DẸP NHÀ CỬA

• Position will be casual for 3 months and then full • Time option will be offered • Beauty experience an advantage but not essential • We offer full in house training to the right person • Flexibility with hours is required and a current • Victorian Drivers Licence.

Please send CV to info@justlashes.com.au or call

0438 245 555

THANH HẰNG CLEANING SERVICES Xin liên lạc 0421 475 489.

KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702 //

TELEMARKETER(S) WANTED Viet Times / Adpro Media is seeking to employ part-time telemarkerter(s). The applicant(s) require to have the follows: clear voice, good command of spoken English & Vietnamese, interpersonal & communications skills and a can-do attitude. If interested, please call Minh Tran 0402 234 157 or send resume to mtran@viet-times.com.au Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Giá sang chỉ có $49.000 ONO.

DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày). -------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP 625-676

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

KẾT BẠN Mature stylist attached (Caucasian) gentleman seeks mature stylish Asian lady for chatting, meeting and more. Contact: gentlemoments@gmail.com

Thăm website:

viet-times.com.au/directory để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

Xin liên lạc Peter 0415 084 140 664-668

BÁN BAKERY EQUIPMENTS Thiết bị lò bánh mì ít dùng, gần như mới, cần bán gấp: 1 meat slicer ($300), cake mixer 20lit ($800), spiral mixer 25kg ($1000), meat mincer ($600), s/s cold cake display counter 1200mm ($1500), two door upright freezer ($3000), bakbar turbo fan 6 tray convection oven ($4000), bakbar prover ($2000), pastry sheeter 520mm ($3000), 200 pie warmer ($1500), pie filling depositor ($1000)… và nhiều dụng cụ mới hơn một năm.

Bớt 20%

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

667-676 639-690

PHIM NGƯỜI LỚN

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ. JUSTLASHES-659/HTO/11

JUST LASHES DOCKLANDS

649-675

trên con đường chính khu thương mại.

Xin liên lạc 0439 388 789

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN

www.viet-times.com.au

43 Anna St, St Albans VIC 3021 Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567 662-674

SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

SANG COMMERCIAL CLEANING SERVICE

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp. CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ. LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

GIÁ ĐẶC BIỆT

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

70237-662/HTO/11

BEAUTY WORKER/ EYELASH TECHNICIAN

Công việc làm ít giờ (3 ngày trong tuần), có thể làm buổi chiều tối sau giờ làm việc, thích hợp cho người có công việc chính thức ban ngày, muốn kiếm thêm lợi tức. Công việc bảo đảm có lời và lâu dài, trừ mọi chi phí sẽ kiếm được $2.100/tháng, bảo đảm sẽ hoàn vốn trong sáu tháng. Giá bán $12.500.

Xin liên lạc anh Thành: 0403 320 088 - 0432 552 833

37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds SANG HÃNG GÀ

Cần bán trang trại nuôi nai ở Bắc Tasmamia, gồm 400 nai, lò mổ, licensed kitchen, nhà trọ B&B cottage, farm sheds và ngôi nhà 3 phòng ngủ. Trại đã thành lập 20 năm, nuôi & gây giống và bán thịt nai cho nhà hàng ở Tasmania và Melbourne. . Nguồn nước tự cấp và không trả phí. Trang trại nằm dưới chân đồi Great Western Tiers, cách Mole Creek town khoảng 5 km. Gần trường tiểu học địa phương, có xe buýt đến trường trung học ở Deloraine, Launceston & Devonport. Chủ nhân nghỉ hưu và cần bán business và bất động sản cho chủ mới quan tâm đến những khách hàng hiện có của trang trại. Sang thương vụ bao gồm trang trại, nai, cây trồng và máy móc. Giá $1 triệu AUD ONO.

Hãng gà chuyên bán sĩ và lẻ nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất vùng Đông Nam cần sang gấp. Thương vụ dễ điều hành, lợi nhuận cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Xin gọi 0488 272 870.

667-686

TÌM NGƯỜI THÂN Tìm chú Phạm Hồng Đức trước ở 12 Đường Nguyễn Trãi, Q5, Sài Gòn.

661-686

CHO THUÊ SHOP MỚI Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $4000/tháng + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn.

Poultry Supplier (Wholesale & Retail) Located in one busy shopping centre in South East suburbs. Highly profitable, easily manageable. Opportunity not to be missed. Enquiries to 0488 272 870

Cháu Phạm Hồng Tuấn ở Sài Gòn cần gặp, liên lạc điện thoại (+84-8) 987 779 942 hoặc email phtuan54@yahoo.com.vn. Tại Australia, xin liên lạc số 0403 036 268

657-669

Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả.

SANG SHOP SUNBURY Hair & Beauty Salon & Fashion Boutique cần sang gấp. Thương vụ hoạt động trên chín năm ở khu thương mại sầm uất vùng Sunbury, lợi nhuận cao. Thương vụ gồm các dịch vụ về tóc, waxing, làm đẹp, massage, spraytan, bán hàng thời trang, nữ trang…. Bao gồm thiết bị, đồ dùng và stock. Hợp đồng thuê dài hạn. Thu nhập $4680 mỗi tuần, lợi nhuận ròng $2000 mỗi tuần. Giá $85.000. Để thêm chi tiết, xin gọi Simon 0408 177 650.

Phone: (03) 6363 1282 • 0427 522 527 Website: www.springfielddeerfarm.com Email: vaughantas@activ8.net.au

SANG SHOP TOC • Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông

657-669

SANG THƯƠNG VỤ Café – bistro – take away chuyên bán fish & chips ở Tasmania. Thị trấn du lịch đẹp với trên 6.000 xe đến mỗi ngày. Thương vụ mới được 12 tháng tuổi. Bày trí đẹp, thiết bị hoàn toàn mới. Mở cửa 7 ngày trong mùa hè, 5 ngày trong mùa đông. Doanh thu 12-14K mỗi tuần. Doanh nghiệp có thể tăng gấp đôi nếu điều hành tốt. Lợi nhuận cao, thích hợp cho gia đình. Giá $150.000 plus stock (approx. $20.000). Giá thuê $50.000/năm plus outgoings.

70230-661/HTO/11

• Giá sang $60k có thể thương lượng

656-671

Tiệm massage đã có sẵn 4 phòng + 4 giường massage, 5 bộ ghế massage chân. Tiệm nằm trên đường Barkly, ngay trung tâm Footscray, đã có giấp phép của council. Tiền thuê $1,200/tháng. Liên lạc Lê Tuấn 9689 3133 – 9689 4455 – 0413 111 810

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

SAN REMO BAKEHOUSE Tiệm bánh / café San Remo cần sang gấp. Nằm trên đường chính đi Philip Island, doanh thu cao khoảng $760.000/năm, partially managed, hợp đồng thuê dài hạn (trên 9 năm). Thiết bị chất lượng tuyệt vời. Sang giá $480.000 plus SAV. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

667-671

BUNGALOW / NHÀ KEYSBOROUGH Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư phòng và new bungalow mới cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi. Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099.

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa, một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

Nhà ở trung tâm Springvale, cách trạm xe lửa 5 phút cho nam, nữ du học sinh độc thân thuê phòng. Liên lạc 0413 847 707 – 0413 527 652.

SHOP BÁN NHÀ BÁN 663-667

658-671

SANG TAKE AWAY SHOP

651-670

Tiệm rộng có bàn bên trong và bên ngoài. Thiết bị Giá bán $285.000. Xin liên lạc:

Nhà ở góc trên mảnh đất 526m2. Nhà có 3 phòng ngủ, ensuite, một phòng học và pergola ở ngoài sau. Gần shopping centre, ga xe lửa Deer Park, park và freeway. Nhà ở hướng Đông rất sáng sủa. Solar panel cho bình nước nóng và điện.

George (03) 5995 3887 – 0413 706 019

Xin liên lạc Ngọc Tú 0401 073 597.

còn mới, tiền thuê thấp. Doanh số $7.500 – 8.000.

VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. (Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm) L¡p Ç¥t rÈ nhÃt

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

0425 903 718 WATER TANKS FOR SALE 667-676

WATER TANK Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

TÌM NGƯỜI THÂN 665-674

TÌM NGƯỜI THÂN

Con là Nguyễn Thị Kim Ngọc, có chị là Nguyễn Thụy Thu Trang, hiện sống với mẹ Vũ Thị Kim Hồng (đang ở Hoa Kỳ). Con muốn tìm bố Nguyễn Tấn Đạt, thường gọi Thương, quê Bến Tre - Mỏ Cày, xưa ở đường Nguyễn Thông, Q3, Sài Gòn. Xin gọi cho bạn của con ở Australia: Huy 0432 718 650.

MADE IN AUSTRALIA RE THAN TARGETING MO

5,000 2000L 75000L

Giảm giá đặc biệt bồn chứa * nước! POTENTIAL BU YER S!

$595

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

38

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

Liên lạc Văn:

Place a Classified Advert

Free on Internet!

$599*

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

CHIA PHÒNG SPRINGVALE

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

Cần sang gấp tiệm fish & chips. Mở cửa 6 ngày/

BÁN NHÀ DEER PARK

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM

-------------------------------------------------- 664-667 ------------------------------------------------------------------------------------------

665-669

tuần trong Aldi Supermarket Shopping Centre.

Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

NHÀ NOBLE PARK tầng lầu, hai phòng, đầy đủ tiện nghi, riêng biệt. Thích hợp cho sinh viên, vợ chồng một con. Gần bus stop và ga xe lửa. Xin liên lạc 0406 558 584.

Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211

Paul 0408 380 040

• Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580

-------------------------------------------------- 664-667 ------------------------------------------------------------------------------------------

SANG SHOP NAIL

649-668

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

CHIA PHÒNG: NHÀ gần Hihgpoint Shoppig Centre, gần xe tram, xe bus, shop Tàu… Nhà đẹp, sân rộng, có sẵn giường tủ, bàn và có đầy đủ tiện nghi. Bao điện nước 0469 347 953.

LIÊN LẠC TONY 0427 521 731

659-671

CHO THUÊ SHOP MASSAGE

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

60108A-661/HTO/11

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

THUÊ SHOP, SHARE SHOP

70210-652/HTO/10

657-669

TRẠI NUÔI NAI TASMANIA

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

$695

GIÁ TỪ NHÀĐẠI SẢNDIỆN XUẤT CẦN Ầ RẺ NGƯỜI E Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng! L phẩm Nails Cần một nữ đại A diệnM bánPsản &

S

ẦN U T / 5 Ô Website: www.topnotchtanks.com.au Liên iên lạc ạ mobile: 0000 000 000

70141-638/HTO/10

662-674

9792 3675

Beauty. kỹ vàHoppers nhiệt tình, cần phải . LàmOldviệc p 2/435 Geelong Road Crossing $ lưỡng 1300 901Làm - 9369 - 0433 103 956 có569 xe riêng. việc9383 P/T, F/T, Weekend. 639-648

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC

TUYỂN THỢ MAY

PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Xưởng ở Glenroy cần tuyển thợ may. Hàn Quốc,may Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... LiênCần hệ:cóShop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

SAMPLE N $ 0/TUẦ 1

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

quan trọngÔ trong nhưng phải có kinhchóng? nghiệm tron Muốn nhanh điều quầnCard! áo. Hãy khiển thanhmáy toánmay, bằngmay Credit Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng. VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds CƯỚI HỎI & LỄ LẠT Alternative Classic Convertibles .......................Sunshine ........................ 1300 720 361 Betterwood Funeral Services............................Mulgrave ..............................9547 1818 Crack A Jack Fireworks Australia .....................Keilor Downs .......................9310 8771 Doan Viet Trung ................................................Springvale South ................ 9546 8484 Global Monument Design P/L ...........................Heidelberg ...........................9458 1818 Golden Chef Cooking ........................................East Keilor............................9370 1816 Le Pine Asian Footscray ...................................Footscray.............................9315 3877 Villa Adriana......................................................Dandenong ......................... 9768 3822 Wedding Celebrant ...........................................Springvale........................... 9546 0756

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP Abbotsford Financial Group Pty Ltd .................Coburg .................................9201 0310 Bao Long Quach & Associates PL ....................Springvale........................... 9547 8266 Bui Huy Dien - Translator ..................................Yarraville ..............................9314 4442 Cong ty Chau Dai Duong.....................................................................+848 3948 1580 DLT Migration & Financial Referral Services ....Melbourne............................9687 7427 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat ................................................................ 04 3971 6229 Duc Mai Lawyers ..............................................Athol Park ...................... 08 8345 5888 Great Wall Insurance.........................................Springvale............................9574 2833 Hoang Gia Accountant ......................................Richmond ............................9428 1035 Investigative Solutions P/L ...............................Doncaster East ................... 9483 0293 KT Chief Architec ..............................................Richmond ............................9410 4090 Long T. Nguyen .................................................Springvale .......................... 9540 3830 Ly So Minh An...................................................Springvale............................8511 4609 Lyca Mobile Pty Ltd ..........................................Melbourne South ................ 9690 0956 Mekong Corporate Services .............................Springvale........................... 9548 4466 ND Accounting Services ...................................Keysborough ...................... 9583 4488 New World Taxation P/L ...................................Springvale........................... 8502 8639 Newland Migration Law ....................................West Melbourne.................. 9329 7786 Ngo & Associates .............................................Springvale........................... 9558 5366 Provey Property & Conveyancing Services ......Springvale............................9010 5510 S & W Consulting Group ...................................Melbourne........................... 9629 6068 Sica & Co Barrister & Solicitors........................St Albans ............................ 9366 8044 Springvale Financial Group Pty Ltd...................Springvale........................... 8543 1068 Top Reinz ..........................................................Footscray............................ 9689 3855 Vanssing Finance Services ...............................Brooklyn ............................. 8307 0878 VIP Estate .........................................................Springvale........................... 9540 8586 Visatec Australia...............................................East Melbourne................... 9694 4406 VRD Accounting Services.................................Albanvale .............................9356 0214

DU LỊCH NGHỈ NGƠI Friendly Travel Service P/L ...............................North Melbourne................. 9326 9899 Kim Travel .........................................................Fitzroy .................................. 9419 8152 Panoworld Travel ..............................................Preston ............................... 9478 8668 Springvale Travel ..............................................Springvale............................9547 5122 Sy Lai Service ............................................................................................ 8 6264 5930 Van Hoa Viet .....................................................Mount Pritchard ...................3938 9717 Vietravel ............................................................Quan 3 ........................+848 3828 898 West World International Travel ........................QLD..............................(03) 9318 7880 With U Travel.....................................................Carlton ................................ 9347 8848

GIẢI TRÍ VUI CHƠI Adult Cherry Blossoms Service ........................Melbourne Sth .................... 9682 8848 Club 741............................................................Brooklyn ..............................9314 4242 Club Striptease .................................................Richmond ............................9421 0105 Clubkeys ...........................................................MoorabinEast ......................9555 8100 Glengala Hotel ..................................................Sunshine ..............................9361 1007 Golden Star VCD P/L.........................................Springvale........................... 9540 8868 Harbin Yao P/L (Flame Angels) .........................Bayswater ........................... 9720 4044 Hot Gossip ........................................................Sunshine ............................. 9366 6444 Massage ...........................................................Sunshine ..............................9311 0198 Melbourne Colosseum......................................South Melbourne .................9696 9199 Moon Club ........................................................Dandenong ......................... 9793 5289 Ngo Chuong Dance Club ...................................Maribyrnong ....................0414792 096 Pacific Media (Classy) ......................................Cheltenham......................... 9001 8821 Phuong Nam DVD .............................................St Albans ............................ 9364 0976 Red Lantern Relax ............................................Dandenong South .......... 0401 353 392 Red Light Relaxation Centre .............................Clayton ............................... 9543 8820 Sea Pearls of Melbourne...................................Williamstown North .............9399 9740 Shinning Hands Massage .................................Footscray............................ 9362 0277 Southern Comfort International ........................Braeside...............................9588 0743 The Bignell ........................................................Moorabbin East ...................9553 0192 Vu Su Long Thuy ..............................................St Albans ............................ 9366 1065

GIÁO DỤC HUẤN NGHỆ Active Learning Childcare Centre .....................Springvale............................9574 0699 Cradles To Crayons Childcare...........................Kealba ................................. 9356 9466 Early Learning Family Day Care ........................Albanvale .............................9310 7077 First Pass Driving School .................................St Albans ....................... 0432 459 456 Gurkhas Institute ..............................................Melbourne........................... 8639 9000 Hillside Educational Child Care Services ..........Hillside ................................9390 2100 International Brain Academy.............................Glen Waverley ..................... 9887 9883 Josefa Tutoring .................................................Cairnlea................................9361 1031 Kids Heaven Family Day Care ...........................Braybrook ........................... 9689 0720 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten .......Noble Park .......................... 9798 0999 Menzies Institute of Technology .......................West Melbourne.................. 9329 8877 Minh Guitar Tuition ...........................................Noble Park ...........................9795 0707 New Careers .....................................................Melbourne............................9654 2818 Nola-Dee Child Care Centre ..............................Clayton ............................... 9544 8783 Preschool Activity House .................................Springvale Sth .................... 9546 2659 Prestige Education............................................Broadmeadows................... 9309 4000 Private Tuition (Dạy kèm tư nhân).....................Endeavour Hills .............. 0431 197 730 Professional Private Tutoring............................Kings Park ......................... 9366 7658 Sandown Park Kindergarten .............................Springvale........................... 9546 4429 School No 1 ......................................................West Footscray....................9363 8717 Thu Hien - Driving School .................................Dandenong ........................ 8707 4968 Vina Driving School ..........................................Maribyrnong ........................9318 8540 YMCA................................................................Moonee Ponds.................... 8371 0500

MÁY TÍNH ĐỒ ĐIỆN Able Cash..........................................................Mordialloc........................... 9580 8807 Apac Notebooks ...............................................Moorabbin ......................... 9555 8755 Brother Green Group P/L ..................................Epping................................. 8401 4620 E-Solutions Pty Ltd...........................................Springvale........................... 9547 2364

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Fast Track Computer.........................................Ascot Vale........................... 9326 2967 HKC Electrical P/L.............................................Springvale........................... 9560 3437 JV Mobile Springvale ........................................Springvale............................ 9574 0611 Lam Son Electrical Contractor..........................St Albans .............................8307 2210 Melb Jace Satellite TV Instalation .....................Carton ................................. 8683 8301 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................Deer Park ....................... 0403 360 636 Print Gear..........................................................Noble Park .......................... 9546 0400 TeleChoice Springvale ......................................Springvale............................9574 2882 Terry PC Solution..............................................Springvale............................9546 7974

NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG Charis Photography ..........................................Scoresby ............................ 9778 5263 Dong Son Art ....................................................Footscray.............................9711 1838 Frog Photobook ................................................Carlton ................................ 9347 8960 Knit 'n Purl ........................................................Dandenong ......................... 9793 3530 Pixiekinks .........................................................Clayton ............................... 9558 6661

NHÀ CỬA VƯỜN TƯỢC 5 Star Reblocking & Underpinning ...................Roxburg Park .................. 0411 174 000 Acclaim Electrical Technologies .......................Darley ............................ 0425 758 809 All Types Concreting.........................................Hillside ........................... 0408 505 626 Auto Sunroof and Trimming..............................Oakleigh ...............................9568 0015 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service...........Sunshine .............................9312 7248 Better Living Furniture HK Pty Ltd ....................Blackburn .......................... 9894 7768 Bui Quang Binh .................................................Springvale South ................ 9547 4557 C-Vila Security Doors .......................................Avondale Heights .................9317 9899 Chiropedic Bedding ..........................................Braybrook ............................ 9318 1211 Cường - Sơn Ngói .............................................Springvale Sth .................... 8502 7870 D&F Constructions ...........................................West Sunshine .................... 9364 9280 Deesigns ..........................................................St Albans .............................9364 5746 Dinh Pham ........................................................Springvale.......................0412 605 501 DM Auto Universal ............................................Dandenong ..........................8753 0797 Door Star ..........................................................Clayton South ......................9544 1155 Duc Fencing ......................................................Sunshine Nth .......................9367 3165 Essential Filtration P/L ......................................Narre Warren ...................... 9704 8079 Fine Finish Rendering .......................................Point Cook .......................... 9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning...........Fawkner ............................. 9323 9666 Five Star Fencing ..............................................Narre Warren East ......... 0409 996 936 Fix2Qik ..............................................................Noble Park .......................... 9546 0400 Garden Door & Cafe ..........................................West Footscray....................9314 2002 Green Engineering Pty Ltd ................................Mt Waverley .........................9562 7951 Green Space Pty Ltd .........................................Oakleigh Sth ....................... 9544 9576 Ho Plumbing & Gas Services............................Noble Park .......................... 9547 5205 Hoa Binh Kitchen Cabinet .................................Springvale........................... 9546 6352 Huy - Thợ Sơn...................................................Mulgrave ........................ 0421 590 889 HV Aluminium Windows ...................................Springvale........................... 9548 5960 In-Style Blinds ..................................................Burnside ............................. 8361 7642 Interior Fitting ...................................................Sunshine ............................. 9364 9386 Jolly Electrical Services P/L .............................Dingley Village .................... 9551 6505 KE Kitchen P/L ..................................................Braybrook ............................9312 2291 Kitchens 4 All....................................................Sunshine ............................. 9364 9636 LT Buidling P/L..................................................Sunshine Nth .......................9312 7903 Mat's Modern Homes .......................................Maribyrnong .................. 0403 058 918 Minh - Tho Son .................................................Keysborough .......................9798 1753 Minh Cong Welding...........................................St Albans ............................ 9356 4697 MJ Construction ...............................................St Albans .............................9366 9173 MS Drive Shafts ................................................Sunshine North ....................9310 8700 Nam Constructions...........................................Yarraville ..............................9332 2717 Nature's Hidden Treasure .................................Reservoir ............................ 9478 5779 New Keyman Kitchen & Shopfitting .................Blackburn ........................... 9894 1868 Northern Window .............................................Lalor .................................. 9402 5782 Northwest Electrical Trade ...............................St Albans ............................ 9078 0036 Orient Bonsai Nursery ......................................Reservoir ............................ 9469 5026 Paint Spot Footscray ........................................Footscray............................ 9689 8500 Phuc Fencing ....................................................Clayton South ..................... 9548 2854 PJ Garage Doors P/L.........................................Emerald .............................. 5968 2985 Quoc Racking P/L .............................................Sunshine West .................... 9360 4696 Rainbow One Blinds & Curtains........................Sunshine ............................. 9077 1353 Richard Auto Security.......................................St Albans ....................... 0431 240 630 RKCM Blinds .....................................................Narre Warren Nth ................ 9796 9441 San's Fencing ...................................................Keilor Downs ...................... 9078 9803 Select Chiropractic ...........................................St Albans ............................ 9356 4833 Sunline Roller Shutter .......................................Kealba ................................. 9364 2232 Sunshine Furniture............................................Sunshine ..............................9311 1629 Sunshine Glass .................................................Braybrook ............................9311 3553 Sunshine Kitchen ..............................................Tottenham............................ 9314 1811 Tai Trinh Gardener.............................................Springvale.......................0418 105 871 TD Handyman ...................................................St Albans .............................9364 3214 Thien Trung Ly ..................................................Springvale...................... 0421 898 866 Timber Floor Sanding & Polishing ....................St Albans ............................ 8307 2392 TNT Refrigeration Services ..............................Delahey ...........................0411 190 650 Top Notch Water Tanks ....................................Hoppers Crossings ............. 9369 9383 Total Renovation ...............................................Patterson Lake............... 0432 942 389 TPD Paint & Decorating ....................................Ascot Vale...................... 0433 300 501 Trang Son sua nha ............................................Deer Park .............................9266 1165 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith .........Springvale............................9546 1269 Ultratex .............................................................Kealba ................................. 9364 4489 Van Tan Tran - Handyman.................................St Albans .............................9310 7597 Venus Drapes ...................................................Campbellfield...................... 9357 1055 Vina Windows and Doors .................................Dandenong ..........................9713 0268 VNT Timber Trading ..........................................Sunshine ..............................9312 3329 Westpoint Locksmiths ......................................Tottenham...................... 0408 094 102 Yes Timber Floors .............................................Cairnlea............................... 8361 9541 Yingli Group P/L ................................................Oakleigh South ................... 9543 1991

NHÀ HÀNG TẠI MELBOURNE Dai Duong Restaurant.......................................Footscray............................ 9689 9899 Gabriella's Restaurant .....................................Kealba ................................ 9364 5552 Hoa Binh Karaoke Restaurant ...........................St Albans ............................ 9356 0228 iSpicy Richmond...............................................Richmond ........................... 9429 4559 Mandalay Bay ..................................................Fitzcroy ............................... 9486 0880 New Royal Garden ............................................Mt Waverley ........................ 9886 1388

QUẦN ÁO THỜI TRANG Andre J .............................................................Clayton ............................... 9558 5244 DK Fashion Collection.......................................Springvale........................... 9546 2500 Roslyn Hong Hoa ..............................................Springvale........................... 9548 2994

9792 3675 SỨC KHỎE Y TẾ Bai Cao Tang .....................................................Footscray............................ 9687 3388 Benross ............................................................Moorabbin .......................... 9532 0404 Caroline Springs Blvd Denture Clinic ................Caroline Springs ................. 8390 2702 Concord Health Group ......................................Glen Waverley ..................... 8802 9388 Eye Trend ..........................................................Forest Hill............................ 9878 7328 Hoa My Dental ..................................................Quan 11 ..........................08 3955 1812 Namo Dental Pty Ltd.........................................St Albans ............................ 9364 4446 Nhan Tam Dental ..............................................Q10 ................................ 08 3509 5755 Oriental Massage Therapy ................................Sunshine ..............................9311 9994 Phong's Massage .............................................Deer Park .............................8390 1424 Royal City Health Centre...................................Melbourne........................... 9328 4886 Truong Thanh Dental ........................................Quận 2 ........................... 08 5402 3009 Universal Pharmaceuticals (Wealthy Health) ...Silverwater..................... 02 9648 4838 Viet Giao Dental ........................................................................................08 3820 4103 Westcoast International Dental Clinic ...............District 1 ....................... 03. 9001 6756 Winner Trading P/L ...........................................Kensington.......................... 9376 0088

THÚ NUÔI VẬT NUÔI Fastway Aquarium & Hydroponics ...................West Footscray.................... 9314 1119 Yarraville Veterinary Clinic ................................Yarraville ..............................9314 8945

THỨC UỐNG ĐỒ ĂN 7 Seas Cakes ....................................................Springvale.......................0413 932 277 CAG Asian Food Warehouse Sale .....................Noble Park .......................... 8683 5708 Global Green Vegetarian Food Mart ..................Braybrook ........................... 9939 8566 My Tam Asian Groceries...................................Springvale Sth .................... 9548 5688 New Eastland P/L..............................................Keysborough ...................... 9798 5800 Purity Cake Design ...........................................Richmond ............................9429 1495 Sonex Cafe........................................................Scoresby ............................ 9642 2033 Star Restaurant Springvale ...............................Springvale........................... 9546 9000 Vincent Vegetarian Food ...................................Footscray.............................9325 1188 Wingla Cakes ....................................................Footscray............................ 9687 2485

TRANG ĐIỂM LÀM ĐẸP Art To Life Artistry ............................................Sunshine North ...............0424 185 687 CTT Hair & Nail Salon .......................................Springvale .......................... 8555 9997 Gerbera Nails ....................................................Springvale .......................... 9546 6673 Imagery - Hair & Beauty Concepts ...................Footscray............................ 9687 6828 My Day Spa.......................................................Nth Melbourne .................... 9328 5581 Skinique Beauty ...............................................Footscray.............................9687 1817 LDT Nail & Beauty Supply.................................Springvale........................... 9548 0851 Xuan Yen Beauty ...............................................St Albans ............................ 8307 3827

TRUNG TÂM MUA SẮM Chic Gallery ......................................................Heatherton .......................... 9558 0564 Commercial Food Machinery VIC .....................Clayton ................................9543 1611 Jo Jo Florist ......................................................St Albans .............................9310 9983 Sunshine Master Buy ........................................Sunshine ..............................9311 1868 Superior Tanks Pty Ltd .....................................Sunshine .............................. 9312 1164 Yen Direct Supply P/L .......................................Sunshine ..............................9311 8847

XÂY DỰNG NHÀ CỬA A-Z Building & Construction Group ..................Springvale South ................ 8555 2521 Able Truss Pty Ltd ............................................West Sunshine .................... 9364 9544 Archi Build Commercial P/L..............................Laverton North.....................9314 9788 Archiclad P/L ....................................................Thomastown....................... 9464 3666 BG Auctions P/L ...............................................Deer Park .............................8348 5174 BH Tank Solutions.............................................Keysborough ...................... 9706 3073 Boran Real Estate .............................................Sunshine ............................. 9312 4444 California Concrete ...........................................Springvale Road ..................9793 1080 Chau Handyman ...............................................Hampton Park ..................... 8787 8685 Expert Glass Co. ...............................................Sunshine North ....................9312 2322 Hallmarc Developments ...................................Melbourne........................... 9548 9088 HB Metal ...........................................................Deer Park ............................ 9363 8734 K C Locksmiths ................................................Springvale........................... 9346 9399 Lam Handyman ................................................Springvale...................... 0431 635 044 Maxcool Refrigeration ......................................Vermont .............................. 9873 0973 Nguyen Phung Hoang - Handyman...................Sunshine ..............................8307 3410 Oztec Window Shutters ....................................Keilor Park .......................... 9336 0005 Pacific Rangehoods..........................................Nunawading .........................9873 2176 Paint Doctor ......................................................Springvale...................... 0438 985 628 Statue Innovations ............................................Dandenong ......................... 9794 9930 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers...........Sunshine ..............................9312 4377 Sunshine Stone & Marble Universe P/L ............Sunshine North ....................9364 7718 Tarno Floors......................................................Dandenong North ................8707 4792 TDL Contractors PL ..........................................West Footscray....................9314 4702 Thang Flooring .............................................................................................. 9366 3028 Triple Star Diecasting .......................................Dandenong South ................ 9793 1114

XE HƠI & PHỤ TÙNG BM's R Us .........................................................Reservoir ............................ 9460 5755 Combined Truck Bodies....................................Mordialloc............................9546 2135 Complete Options - Car Audio & Alarms ..........Clayton South ..................... 9562 3885 Custom Body Repairs .......................................Sunshine Nrth ..................... 9366 7376 Garry & Warren Smith Mazda ...........................Brandon Park ...................... 8562 5555 Good Year Auto Care Essendon ........................Essendon ............................ 9370 0777 Imlachs Auto Parts ...........................................Clayton ................................9552 1971 Independent Car Parts ......................................Ravenhall ............................ 9361 2004 KAM Auto Parts ................................................Braybrook ............................9317 0055 Kim Auto Paint (Sunshine)................................Sunshine ..............................9311 5446 Lemans Toyota - Footscray ..............................Footscray............................ 9689 2944 Maidstone Speedy Tyres ..................................Maidstone ............................9317 7744 Nam Duong .......................................................Sunshine North ...............0417 557 999 OZ Rent A Car P/L .............................................Sunshine .............................. 9311 8774 Patterson Cheney Toyota..................................Dandenong ..........................9215 2222 Pickles Auctions ...............................................Sunshine ...............................90093111 Repco AUTO REPAIRS P/L ...............................Springvale............................8502 7312 Sunshine Plaza Hand Car Wash ........................Broadmeadows..................................... The Tyre Professionals .....................................Sunshine ............................. 9364 9761 Van Quang Autos ..............................................Footscray.............................9687 1188

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

39


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

Cash for Cars EU kêu gọi cấm xe hơi lưu hành trong thành phố vào năm 2050 Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

70116-654W/HTO/10

60333-600/TH/9

PAINT DOCTOR

LMCT 10502

Liên lạc Garry:

năm 2050. Bản kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu 50% các hành trình từ 300km trở lên phải thực hiện bằng tàu. Các chính trị gia của Anh lập tức phản đối ý tưởng này. Bộ trưởng giao thông Anh, ông Norman Baker, cho rằng kế hoạch này thật vô lý. Trong khi đó, ông Hugh Bladon, một người phát ngôn của Hiệp hội những người lái xe hơi Anh quốc, cho rằng ý tưởng này thật “điên rồ”, và có thể trở thành thảm hoạ kinh tế.

9749 0706 - 0401 272 114 Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park) 60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng? • Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

OPEN HOURS

Hình minh họa

U

ỷ ban châu Âu (EC) vừa công bố bản kế hoạch đưa cuộc chiến toàn cầu với xe hơi động cơ đốt trong lên một tầm mới - cấm lưu hành tại các thành phố.

Châu Âu luôn nổi tiếng là khu vực “hà khắc” nhất trong vấn đề hạn chế tiêu thụ nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, ông Siim Kallas, cao uỷ giao thông của EU, hôm 28/3 đã công bố bản kế hoạch kêu gọi các nước thành viên thống nhất cấm xe hơi chạy xăng và dầu diesel lưu hành tại các thành phố vào

Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

EC cho rằng việc loại bỏ lưu hành xe hơi động cơ đốt trong tại các khu đô thị sẽ giảm sự lệ thuộc vào dầu mỏ và giúp giảm 60% lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, theo ông Norman Baker, không nên can thiệp vào lựa chọn giao thông của từng thành phố. Trọng tâm quy hoạch giao thông của Anh quốc là tuyến đường sắt cao tốc trị giá 17 tỷ bảng, nối London với Birmingham. Bên cạnh đó, lãnh đạo các thành phố và chính phủ cũng đang tìm cách khuyến khích sử dụng xe hơi chạy điện, bằng cách giảm giá 5.000 bảng/xe cho người mua. Hồng Hà

DỊCH VỤ RỬA XE VÀ TẮM CHÓ CHUYÊN NGHIỆP

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

GIÁ ĐẶC BIỆT $20

ĐẶC BIỆT RỬA BẰNG TAY

$20

Rửa bằng tay rất kỹ từng chi tiết, các dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tốt hơn những gì bạn mong đợi.

vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm

• RỬA SẠCH BẰNG TAY VÀ KHÔ • HÚT BỤI THẬT KỸ TOÀN XE • KIẾNG XE SÁNG BÓNG • VỎ XE SẠCH SẼ

DỊCH VỤ TẮM CHÓ GIẢM

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ?

Mua phiếu giá trị $10 và nhận dịch vụ tắm chó giá trị $20!

Góc đường Hampshire Rd & Services St (Chỗ đậu xe dưới tầng hầm )

Manager Rami

0410 333 914

Tắm chó giá từ $1 - Rửa xe - Rửa xe bằng tay - Bơm bình gas Chúng tôi mở cửa Thứ Hai - Thứ Năm: từ trưa - 4pm, Thứ Sáu - Chủ nhật: 10am -6pm, thời gian khác vui lòng liên lạc đặt chỗ qua số: 0417 545 710

92 Station Road, Deer Park

(Vừa xuống từ Ballarat Road)

Email: colin@hyperwash.com.au • Website: www.hyperwash.com.au

70226-666/HTO/11

70020-652/HTO/10

• NƯỚC ẤM • XÀ PHÒNG • SẠCH BỌ CHÉT • SẤY KHÔ

Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

SUNSHINE PLAZA

$20


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O

Nguồn cung xe hơi toàn cầu giảm mạnh do động đất tại Nhật

Ông Michael Robinet, một nhà phân tích của IHS, cho rằng đó là trường hợp xấu nhất. Tình hình thực tế có thể khá hơn. “Vẫn có quá sớm để kết luận điều gì, nhưng đây là tình trạng chưa từng có trước đây”, ông nói. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã phải ngừng gần như toàn bộ hoạt động sản xuất trong nước sau trận động đất 9 độ richter và sóng thần hôm 11/3 ở đông bắc Nhật Bản. Sản lượn của Nhật chiếm 13% tổng nguồn cung xe hơi toàn cầu. Ảnh hưởng của trận động đất đã vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản, khi GM tại Mỹ và PSA Peugeot Citroën tại Pháp đã phải thông báo tạm ngừng một phần sản xuất. Các nhà sản xuất xe hơi Đức có khả năng cũng phải cắt giảm công suất do thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng từ Nhật Bản.

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies • Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

Mặc dù hầu hết các nhà máy lắp ráp xe hơi lớn của Nhật đều nằm ở phía nam khu vực bị động đất, nhưng nhiều nhà sản xuất phụ tùng lại nằm ở vùng tâm chấn. “Ở thời điểm này, không ai biết rõ ảnh hưởng thực sự,” ông Jeff Schuster, một chuyên gia dự báo của J.D. Power & Associates, nói. “Sự xáo trộn có thể sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng vì Nhật Bản khó trở lại bình thường trong nhiều tháng tới”. Một số phụ tùng thì dễ tìm nguồn cung thay thế, nhưng một số linh kiện điện tử sản xuất tại Nhật có tính đặc thù cao nên không dễ tìm nguồn cung cấp khác. Một số nhà máy sản xuất linh kiện điện tử chuyên dụng cần nhiều thời gian sửa chữa nhà xưởng để có thể trở lại hoạt động bình thường, vì họ cần những phòng hoàn toàn không có bụi, giống như các phòng phẫu thuật của bệnh viện. Nhật Bản hiện cung cấp hơn 15% linh kiện điện tử cho ngành xe hơi toàn cầu, và hơn 60% xi silicon, theo IHS. <

9587 0006

70340-658/HTO/11

Theo nhận định của công ty nghiên cứu thị trường xe hơi IHS Automotive của Mỹ, sản lượng xe hơi toàn cầu có nguy cơ giảm tới 35% do tình trạng gián đoạn nguồn cung linh kiện, phụ tùng xe hơi từ Nhật Bản kéo dài. Dự đoán này dựa trên giả thiết tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài 12 tuần, khiến sản lượng xe hơi toàn cầu giảm gần 5 triệu xe du lịch.

Tại Nhật, các nhà sản xuất đang từng bước khôi phục hoạt động. Nissan đã nối lại dây chuyền sản xuất xe Leaf tại nhà máy Oppama, và đang cân nhắc vận chuyên động cơ 6 xy-lanh sản xuất ở Tennessee (Mỹ) sang Nhật để thay thế nguồn cung trước đây do nhà máy động cơ Iwaki ở Nhật đảm nhiệm. Honda đã khôi phục một phần sản xuất linh kiện, phụ tùng, nhưng sẽ kéo dài thời gian đóng cửa nhà máy lắp ráp xe ít nhất đến ngày 3/4. Toyota đã khôi phục sản xuất xe Prius và hai mẫu xe hybrid thương hiệu Lexus - những xe chỉ sản xuất tại Nhật. Các nhà máy khác của tập đoàn ở Nhật vẫn đóng cửa, ít nhất đến hết tuần này.

COMBINED

ƠNG VIỆT GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

NAM!

Pham: 0423

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195 CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

3NGÀY

Ứ BẢY THỨ SÁU TH 8:30AM - 6PM 8:30AM - 6PM

CHỦ NHẬT 10AM - 5PM

ẬT KẾT THÚC LÚC 5PM CHỦ NH

MIỄN PHÍ 3 Year Roadside Assist+ MIỄN PHÍ 3 Year GWS Mechanical Protection Plan^ GIẢM 15% On Allianz Comprehensive Car Insurance* ỉ Giá ch

$

0 17,I9N9 GAY

ỉ có Giá ch Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

60227-667/HTO/11

LÁI Đ

$

21,99G0AY

N LÁI ĐI

ỉ có Giá ch

$

Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

36,I9N9G0AY

LÁI Đ

MAZDA CX-7 CLASSIC AUTO

MAZDA 2 NEO AUTO

MAZDA 3 NEO MANUAL

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale 715S i l Rd, Rd Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


42 MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Với giá cao

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Ngăn chặn 99% UV • Giảm sức nóng 68%

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery • Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992

From

$119

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

Tel: 9311 4838

Rolls-Royce mở đại lý lớn nhất thế giới tại Abu Dhabi

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vốn nổi tiếng thích những thứ “bậc nhất”, nên không có gì ngạc nhiên khi đại lý lớn nhất thế giới của Rolls-Royce vừa khai trương ở Abu-Dhabi.

60084-641/RE/10

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

Đặc biệt Car service

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

215/45/17 $130

KUMHO

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

KUMHO

NANKANG

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

205/55/16 $135 205/55/16 $115

KUMHO $89 YOKOHAMA $105 185 R14 LT

KUMHO

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

YOKOHAMA

205/65/15 $99

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng! • Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

FREE

• CV Joints

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

235/45/17 235/40/18 2 225/35/20 2 245/35/19 2 225/45/17

Cho tất cả các đời và model xe!

THẾ CHƯƠNG

Trường dạy lái xe

MONTHS INTEREST

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

$90 $119 $119 $ 119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

6, 12 OR 24

FREE

MAIDSTONE

Speedy Tyres

235/40/18 $179

60231-585/RE/9

OPEN 7 DAYS

Tuy nhiên, tân binh nhà Kia lại không ra đời để nhắm đến khách hàng lục địa già. Thay vào đó, thị trường Mỹ mới là đích đến của mẫu xe mạnh nhất trong gia đình Kia. Có lẽ nguyên nhân khiến Kia quyết định không mang K9 đến thị trường Châu Âu là vì hiểu rõ thị hiếu của người tiêu dùng lục địa già

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

235/40/18 $149

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

Theo các nguồn tin từ Nam Hàn tiết lộ với phóng viên tạp chí Car, hãng Kia sẽ phát triển mẫu xe sedan trang bị hệ dẫn động cầu sau và “cỗ máy” V8 để sớm có mặt trên thị trường trong thời gian tới. Dự kiến, mẫu xe mới của hãng Kia sẽ được gọi với cái tên K9 cho phù hợp với cách đặt tên tại thị trường Nam Hàn. Trước đó, Kia từng giới thiệu với làng xe nội địa một số sản phẩm đặt tên theo lối tương tự như K5, K7…

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

NANKANG

235/45/17 $120

Được cho là mẫu xe mạnh nhất trong gia đình Kia, K9 sẽ đổ bộ thị trường Mỹ thay vì thị trường Châu Âu.

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

Chúng tôi chuyên về:

KUMHO

Kia K9 không nhắm đến thị trường Châu Âu

LMCT 9081

Trên 20 năm kinh nghiệm

205/65/15 $89

Để đánh dấu sự kiện mở đại lý lớn nhất thế giới này, Rolls-Royce đã trưng bày một chiếc Phantom Drophead Coupé phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm ra đời biểu tượng “Spirit of Ecstasy”. Chỉ có đúng 100 chiếc như vậy được sản xuất, với một số chi tiết thiết kế đặc biệt như logo hai chữ R màu trắng và đen lồng vào nhau, biểu tượng “Spirit of Ecstacy” nhỏ trên xe.

D.M. AUTO UNIVERSAL

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

215/60/16 $119

KUMHO

Nằm ở khu Umm Al Nar, đại lý mới này có diện tích 900 mét vuông, nhưng chỉ dành chỗ để trưng bày 5 chiếc xe, còn lại là khu dịch vụ, quầy bar và phòng khách cao cấp, nơi các khách hàng có thể ngồi chọn lựa màu sắc, trang bị và tùy chọn cho chiếc Rolls-Royce tương lai của mình. Tại lễ khai trương, CEO Torsten Müller-Ötvös của HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

Được biết, tại Thượng Hải Auto Show 2009 mẫu Panamera Turbo nguyên bản cũng đã được trình làng, do đó việc phiên bản S ra mắt tại Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Về thông số kỹ thuật, phiên bản mới Porsche Panamera Turbo S nhiều khả năng được trang bị động cơ V8 4.8 lít tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất 550 mã lực (405 kW / 542 hp) và mô-men xoắn đạt hơn 800 Nm (590 lb-ft). Sức mạnh này sẽ cho phép phiên bản hatchback tăng tốc từ 0-96 km/ giờ chưa đầy 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa 303 km/giờ (tương đương 188 dặm). Nếu những tin đồn là đúng sự thật, thì chiếc Porsche Panamera Turbo S sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin nào về giá được đưa ra.

60477-621/HTO/10

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

70235-665/HTO/11

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

Rolls-Royce cho biết: “Showroom ở Abu Dhabi nằm trong hệ thống showroom mới và mở rộng của Rolls-Royce đã được mở trên khắp vùng Vịnh trong 18 tháng qua. Sự đầu tư này khẳng định sự tự tin của công ty vào tiềm năng phát triển của thương hiệu Rolls-Royce trên thị trường Trung Đông”. “Trung Đông vẫn sẽ là động lực quan trọng trong sự tăng trưởng toàn cầu của RollsRoyce. Năm ngoái, khu vực này đóng góp hơn 15% vào doanh số toàn cầu của công ty. Abu Dhabi không phải là ngoại lệ, và sẽ vẫn có tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt bậc”, ông cho biết.

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel:

9317 7744

RICHARD AUTO SECURITY

8511 4979 - 0417 667 858

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

0431 240 630

60459-624/HTO/10

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

Theo một số nguồn tin cho biết, hãng Porsche sẽ cho ra mắt phiên bản Panamera Turbo S mới vào tháng 4 tới. Mặc dù vậy, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía nhà sản xuất về việc sẽ ra mắt mầu Panamera Turbo S. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó xuất hiện tại Triển lãm xe hơi diễn ra tại New York và Thượng Hải Auto Show.

70181-646/HTO/10

Đặc biệt

60337-654/HTO/10

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

70044-642/HTO/10

Nhận khắp các vùng

Porsche sắp ra mắt phiên bản Panamera Turbo S


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Chiếc xe mới của Porsche sẽ được trang bị động cơ ở giữa và sẽ là đối thủ của Ferrari 458 và McLaren MP4-12C. Tuy nhiên, quyết định đi vào sản xuất hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào việc Volkswagen có chấp thuận hay không. “Chúng tôi đang tìm mọi cách để mở rộng phạm vi hoạt động của mình”, chủ tịch của Porsche ông Mathias Muller nói trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây. “Chúng tôi đang có ý tưởng cho ra mắt một phiên bản trang bị động cơ ở giữa, nó sẽ mạnh hơn phiên bản 911 nhưng lại thuộc phân khúc dưới so với 918 Spyder”. “Hiện tại, chúng tôi đã có những ý tưởng về kiểu dáng và thiết kế, dự kiến sẽ được đưa vào phát triển trong những tháng tới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải đánh giá về mặt kinh tế sau khi đi đến quyết định sản xuất hay không”. Ông nhấn mạnh.

LÀM ĐỒNG - SƠN XE Nhận làm đồng các loại xe

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Mặc dù chưa có hình ảnh chính thức của chiếc Audi S8 mới được công bố, nhưng báo cáo cho thấy mô hình mới sẽ được trang bị động cơ V8 4.0 lít twin-turbo có nguồn gốc Bentley, sản sinh ra công xuất lên đến 520 mã lực (388 kW / 527 PS). Nếu mọi thứ diễn biến đúng theo kế hoạch, chiếc S8 2012 sẽ là đối thủ cạnh tranh của BMW Alpina B7 công xuất 500 mã lực (kW 373 / 507 PS) và chiếc Mercedes S63 AMG có công xuất 537 mã lực (400 kW / 544 PS). Ngoài ra, trọng lượng và thiết kế nội thất cũng là một trong những đặc điểm được Audi đặc biệt chú trọng.

50133-666

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TST

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

0466 438 864

Auto & Manual Certificate IV in Road Transport and Driving Instruction(Với chứng Driving School chỉ cấp 4 về luật giao thông ,kỹ năng lái xe an toàn) Dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận. Nói và, hướng dẫn bằng tiếng Việt và English Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

First Pass Driving School

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Qualified Instructor / Certificate III - IV • Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’. • Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

Hãng xe Đức cho biết, mẫu Audi S8 2012 sẽ chính thức có mặt tại Mỹ vào đầu năm 2012, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào về giá được công bố.

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

Hồng Hà tổng hợp

Chuyên sửa xe:

• • • •

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171

(Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

NHIỀU LỢI ĐIỂM KHÔNG CHỈ LÀ GIÁ RẺ! Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe! V§i lãi xuÃt chÌ

2010 yaris

COROLLA

3.9%

- Có ki‹u xe 3 cºa ho¥c 5 cºa hatch và 4 cºa sedan - 7 loåi xe khác nhau Ç‹ ch†n l¿a - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

cho toàn b¶ các xe ÇÒng ki‹u

2010 prius hybrid camry V§i lãi xuÃt chÌ cho toàn b¶ các xe ÇÒng ki‹u

- Có ki‹u xe 5 cºa hatch ho¥c 4 cºa sedan - 7 loåi xe khác nhau Ç‹ ch†n l¿a - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing Tr†n Gói Bäo Trì ñ¥c BiŒt: - T¥ng 1 næm Bäo hi‹m hai chiŠu cûa Totoya - 1 næm kéo xe hÜ d†c ÇÜ©ng miÍn phí - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

70262-667/HTO/11

4.9%

Tr†n Gói Bäo Trì ñ¥c BiŒt: - T¥ng 1 næm Bäo hi‹m hai chiŠu cûa Totoya - 1 næm kéo xe hÜ d†c ÇÜ©ng miÍn phí - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

Driveaway pricing and bonus offer applicable for private and ABN buyers on 2010 build vehicles purchased and delivered between 1-28 February 2011. Toyota reserves the right to extend any offer. Excludes Demos. While stocks last. Offers not available in conjunction with other registered fleet discounts or offers.*3.9% comparison rate applicable across new Yaris (2010 build only), Prius (2010 build only) and Hybrid Camry range and ^4.9% comparison rate applicable across new Corolla range is available to approved personal applicants and *3.9% and ^4.9% annual percentage rate is available to approved bronze fleet applicants of Toyota Financial Services. Applications must be received by 30 April 2011 and delivered by 31 May 2011. Finance term of 48 months applies, conditions, fees and charges apply. Comparison rate is based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the example given. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. #A Free 1 year Toyota Insurance comprehensive motor vehicle policy will be offered to all eligible Private & Bronze Fleet customers. Conditions apply. Please refer to the Product Disclosure Statement at toyotainsurance.com.au or call 137 200 before making a decision about this product. Toyota Insurance is a division of Aioi Nissay Dowa Insurance Co. Ltd; ABN 39 096 302 466, AFSL no. 254489 (Andia). The Insurer is Andia. †Expires 1 year from vehicle first registration date and available to Private & Bronze Fleet customers. Peace of Mind offer valid for any new Hybrid Camry or Prius (2010 build only) models from across the range purchased between 1 February 2011 and 30 April 2011. §Maximum payable for standard scheduled servicing (normal operating conditions) until first of 3 years or 60,000 kms (up to the first 4 services for Camry, Hybrid Camry & Aurion/6 services all remaining vehicles). Excludes Government and Rental vehicles. Contact your Toyota Dealer or go to advantage.toyota.com.au for other exclusions and eligibility. ††Extras refer to comparison with 2010 Camry Altise. Valid 8652-1 TOY08903/FP/M

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc Vy Đặng để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

Melway 89H9 LMCT578

60145A-665/HTO/11

L P

Sau khi gây được sự chú ý của hầu hết người hâm mộ vào mẫu xe Audi S6 và RS6, nhà sản xuất xe hạng sang của Đức lại tiết lộ kế hoạch tung ra mẫu Audi S8 thiết kế lại sẽ ra mắt trong năm 2012.

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

Chiếc Audi S8 2012 sẽ ra mắt trong năm 2012

Trường dạy lái xe

70162-642/HTO/10

70367-666/HTO/11

G+H SMASH REPAIR

60247-588/TH/9

Sau khi chính thức xác nhận siêu xe 918 Spyder sẽ đi vào sản xuất trong thời gian tới, với mức giá khởi điểm là 845.000 USD. Cũng theo một số tin đồn cho rằng, hãng này sẽ tiến hành sản xuất một siêu xe mới nhằm cạnh tranh với Ferrari 458 Italia và McLaren MP4-12C.

Mob App: viet-times.com.au

FNFAUTO-607/RE/9

Porsche sản xuất xe cạnh tranh Ferrari 458

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy các vùng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

60177-626/HTO/10

Theo kế hoạch, mẫu sedan cỡ lớn mới của Kia sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào năm 2012. Được kỳ vọng là thành viên mạnh nhất nhà Kia, K9 sẽ nằm trên K7/ Cadenza ứng dụng động cơ V6, dung tích 3,5 lít, dẫn động cầu trước. Nhiều người dự đoán, nằm bên dưới nắp capô Kia K9 sẽ là khối động cơ Tau V8 của Hyundai kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp tương tự Genesis R-Spec từng trình làng trong triển lãm Chicago 2011 vừa qua.

VINA DRIVING SCHOOL

Nếu được xây dựng, mô hình mới sẽ đến trong cả hai phiên bản coupe và roadster với mức giá khởi điểm vào khoảng 275.000 USD. Phiên bản mới có thể được xây dựng chủ yếu bằng nhựa và sợi carbon nhằm giảm trọng lượng cho chiếc xe. Cung cấp sức mạnh cho chiếc siêu xe Porsche trong tương lai sẽ là động cơ công suất vào khoảng 550 đến 600 mã lực để cạnh tranh với siêu xe Ferrari và McLaren. Được biết, chiếc 458 Italia sử dụng động cơ V8 dung tích 4.499 cc có công suất 570 HP và mô-men xoắn là 398 lb-ft. Trong khi đó, MP4-12C trang bị động cơ V8 dung tích 3.800 cc sản sinh công suất 592hp và mô-men xoắn đạt 443 lb-ft.

70182-646/HTO/10

vẫn tập trung vào dòng xe giá rẻ và chất lượng tốt.

1300 062 996 Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

Tâm Hà Finance Manager


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, April 01, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

Sử dụng mobile khi lái xe: Mối nguy hiểm được báo trước

T

heo nghiên cứu của GoodMobilePhones – một website nổi tiếng của Anh - trên 1.859 người cho thấy, có 81% số người được hỏi thừa nhận họ vẫn sử dụng mobile mà không cần đến thiết bị rảnh tay khi đang lái xe, mặc dù trên thực tế đó là vi phạm pháp luật tại Anh.

Trong số 81% đó, thì có đến 52% sử dụng mobile để thực hiện cuộc gọi, 44% sử dụng để nhắn tin, 31% dùng để kiểm tra mail và 24% sử dụng để truy cập các trang web, mạng xã hội như Facebook, Twitter. Trong tất cả những người trả lời, chỉ có 12% nói rằng họ sẽ không bao giờ thực hiện cuộc gọi khi đang lái xe mà không có một bộ rảnh tay, và chỉ có 3% trả lời rằng sẽ không bao giờ sử dụng mobile của họ khi đang điều khiển xe trên đường. Một điều đáng lo ngại hơn, có đến 62% số người được hỏi không nắm bắt được những hình phạt đối với người đang tham gia giao thông sử dụng mobile, 11% không chắc chắn khi được hỏi. Chỉ có 27% số người tuyên bố nắm bắt được đầy đủ những quy định của pháp luật về việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe. Trong khi đó tại Hoa kỳ, có khoảng hơn 100 triệu mobile, thì 85% chủ nhân đều sử dụng khi lái xe. Họ đã tận dụng thời gian

CAR AUDIO & ALARMS

ngồi trên xe rồi điện đàm hoặc dùng vi tính để giải quyết công việc. Nó thực sự tiện lợi, nhưng mặt trái của sự việc cũng có nhiều ảnh hưởng không tốt tới khả năng điều khiển tay lái, cũng như quan sát sự vật xung quanh. Nghiên cứu tại Trung tâm Phân Tích Rủi Ro, Đại học Harvard (Harvard Center of Risk Analysis) cho hay, hàng năm tại Hoa Kỳ, lái xe + điện đàm gây ra 636.000 vụ đụng xe, 333.000 thương tích với 12.000 thương tích nặng, 2.600 tử vong. Nói về con số của cuộc khảo sát, ông Mark Owen, người sáng lập GoodMobilePhones cho biết. “Thật đáng ngạc nhiên vì con số người vẫn thực hiện cuộc gọi mà không có một bộ rảnh tay, đặc biệt nó gây ra nguy hiểm cho chính bạn và những người tham gia giao thông khác”. Dưới đây là những nguy hiểm thường trực của việc dùng mobile khi đang lái xe: - Gây bối rối, lãng trí người đang lái xe khiến cho họ không tập trung nhìn làn đường trong khi nói và quay số điện thoại. - Giảm khả năng điều khiển, kiểm soát động tác lái xe. Tài xế say mê với điện đàm mà lơ đãng việc điều khiển tay lái, đưa tới rủi ro cho người trên xe và khách bộ hành. - Giảm sự chú ý của tài xế với mọi sự việc đang diễn ra trên đường phố ở xung quanh. - Không lái đúng trong làn đường quy định. - Không giữ được tốc độ cố định thích hợp. - Không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. - Phản ứng với các biến cố thường chậm lại. - Giảm khả năng nhận xét về an toàn xa lộ, dấu hiệu chỉ đường. Hồng Hà tổng hợp

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

Mongoose Car Alarm

RRP $299

Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

Tel: 9460 5755

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday) Wri

Ave

Sun

shin

eR

Ma

rke

t Rd

tral

Orm ond

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

Cen

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

St

Ave

ght

d

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

9317 0055

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

60024-574/RE/9

www.bmsrus.com

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

MONGOOSE

9366 7376

VT/KAP-617/RE/0

60182-658/HTO/10

Mel: 18 C5

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs

BMW Specialist

250 Edwardes Street Reservoir 3073

$119

Car DVD & GPS

$219

BM’S R US Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

RRP $249

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

PARTS & REPAIRS

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe: • Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

Hình minh họa

COMPLETE

105

Autumn Car Service giá đặc biệt từ $ Các dịch vụ bao gồm: • Top up all fl uid levels • Kiểm tra transmission và drive line • Kiểm tra hệ thống tay lái • Kiểm tra và điều chỉnh thắng xe • Cân bằng và điều chỉnh áp suất cho bánh xe

Miễn phí tiền lãi suất lên đến 12 tháng cho các thanh toán trên $500 Hiện có Gift cards VIPCard - Hỏi chúng tôi để biết thêm chi tiết

RD OMER CA VIP CUST

Essendon St 73 Fletcher

9370 0777

Call 9370 0777

73 Fletcher St, Essendon

Sửa chữa máy móc Chăm sóc xe Suspension Pin xe Tay lái xe Thắng xe Vỏ xe

70272-667/HTO/11

• Lên đến hơn 5 lít dầu semi-synthetic premium • Oil fi lter • Kiểm tra pin • Kiểm tra và làm báo cáo 55 điểm an toàn trong xe


PRIUS HYBRID

CAMRY HYBRID

YARIS YR 5DR

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Prius Hybrids mới và trưng bày lắp ráp 2010 và dòng xe Camry Hybrids mới và trưng bày.

4.9%

O FR

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

Tiền lãi suất cho dòng xe Toyota Corolla mới.

M

PRADO GXL PETROL

M

CAMRY TOURING

M O FR

LÁI ĐI NGAY

Chỉ có

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Toyota Yaris mới lắp ráp năm 2010.

HILUX 4X2 WORKMATE $21,990

COROLLA ASCENT

$30,888

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

O

3.9%

TOYOTA

FR

Chỉ có

LeMans

$59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

01 TOYOTA CAMRY

07 KIA RIO JB MY07 LX

07 SUZUKI SWIFT RS415

05 TOYOTA COROLLA

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$10,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • 45 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Clock - Digital

• 5 speed Manual • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Rear Wiper/Washer

• 4 speed Automatic • Silver • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • 6 Speaker Stereo • Audio - Mp3 • Clock - Digital • Power Door Mirrors • Power Steering

• 4 speed Manual • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cruise Control • Power Steering

• Burgundy • 4 Speaker Stereo • Central Locking • Cd Player • Tacho

• Silver • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

• Black • 6 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

05 HONDA ACCORD

07 TOYOTA HILUX

07 TOYOTA CAMRY

07 NISSAN MURANO

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$17,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$28,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Cruise Control • Power Steering

• 5 speed Man • 2 door 3 seat • Air Conditioning • Engine Immobiliser • Headrests

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 6 speed Cons Var • 4 door 5 seat • Airbags • Abs • Cruise Control

• White • 2 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-665/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

R

LMCT 691

ON GT SIN

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

N KE

N

R

ET

D OA

CAIRNLEA D

STREET

BARKLY ST RE

AD

EE T STR ING IRV

RO

BUYCKLE

STREET

S ON

PH: 9689 2944

DONALD

BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• Chacoal • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Power Steering • Power Windows

TOYOTA

LeMans WY SH

• Cyber Green • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

STATION RO

• Black • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, April 01, 2011 47

Online eNews: www.viet-times.com.au

Since 1987

The

SMASH

REPAIRS

Professionals 155 Anderson Road, Sunshine VIC 3020

Tel: (03) 9311 5446 Fax: (03) 93112544 Mob: 0402 949 329 Website: www.kimautopaint.com.au email: kimautopaint@gmail.com


Chỉ với Viet Times,

Bạn có thể đọc tin, tìm thương vụ, nghe radio, kiếm và gửi rao vặt bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

Báo in miễn phí

Trên trang mạng Viet Times

Mobile phone (viet-times.com.au)

Cập nhật thông tin nhanh hơn trong năm con Mèo, trên phone của bạn! Năm mới Tân Mão, Cập nhật thông tin nhanh hơn với các dịch vụ của báo Viet Times như Báo in tặng miễn phí, Trang mạng Internet, Radio online, và đặc biệt là Phone App (chương trình cho Smart Phone).

Để quảng cáo trên hệ thống mobile phone, xin gọi (03) 9792 3675

Để có chương trình cho Mobile Smart App, chỉ cần tra trang mạng: viet-times.com.au từ mobile internet browser của bạn.

Viet Times, tờ báo thân thiện nhất của người Việt tại Úc.

Magazine 168, Friday 01 April 2011  

Magazine 168, Friday 01 April 2011

Advertisement