Page 1

TỈNH/VN BẬC HỌC HIỆN NAY NGÀNH HỌC TRƢỜNG/VIỆN

NGUYỄN HUỲNH NHẬT TUẤN Bình Tân, TP.HCM Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dƣợc TP.HCM

JENESYS-ĐH TSUKUBA LAB/GS LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SAU ĐH NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC / CLB ĐỘI NHÓM

09/2010 - 08/2011 (1 NĂM) Neurosurgery Department/ Akira Matsumura Can thiệp nội mạch thần kinh Đại học Y Dƣợc TP.HCM Y khoa

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (VN)

Bệnh viện Chợ Rẫy

CHỨC VỤ EMAIL

Bác sĩ nhattuan_234@yahoo.com

FACEBOOK

Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

TỰ GiỚI THIỆU

Thích đi du lịch, chụp ảnh, uống café.

Đại học Y Dƣợc TP.HCM Chẩn Đoán Hình Ảnh Can thiệp nút mạch trong u gan vỡ


TỈNH/VN BẬC HỌC HIỆN NAY NGÀNH HỌC TRƢỜNG/VIỆN ĐH TSUKUBA LAB/GS LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SAU ĐH

LÊ MINH TÂM Thừa Thiên Huế Tiến sĩ Sản Phụ Khoa 09/2011 - 11/2011 (2 tháng)

Đại học Y Dƣợc Huế Bác sĩ đa khoa 2001 Sản Phụ Khoa Thạc sĩ Sản Phụ Khoa ĐH Y Dƣợc Huế Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Albert-Ludwigs-Freiburg, Germany 2007

NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Sản Phụ Khoa Phụ khoa - Vô sinh

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC / CLB ĐỘI NHÓM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (VN)

Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dƣợc Huế

CHỨC VỤ EMAIL FACEBOOK TỰ GiỚI THIỆU

Giảng viên - Bác sĩ điều trị leminhtam.vn@gmail.com www.facebook.com/drleminhtam


TỈNH/VN BẬC HỌC HIỆN NAY NGÀNH HỌC TRƢỜNG/VIỆN JENESYS-ĐH TSUKUBA LAB/GS LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SAU ĐH NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

TRẦN THỊ NHƯ MAI Hồ Chí Minh

09/2010 - 08/2011 (1 NĂM) Animal Center / Prof. Satoru Takahashi Vai trò của nhân tố phiên mã Large Maf trên tế bào macrophage Đại học KHTN TpHCM CNSH Stem cell Đại học KHTN TpHCM Sinh học động vật Stem cell + Recombinant Protein

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC / CLB ĐỘI NHÓM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (VN)

PTN Tế bào gốc

CHỨC VỤ EMAIL FACEBOOK

Nghiên cứu viên panda11885@yahoo.com

TỰ GiỚI THIỆU


TỈNH/VN BẬC HỌC HIỆN NAY NGÀNH HỌC TRƢỜNG/VIỆN

LÊ LAN PHƯƠNG Q.10, Tp.Hồ Chí Minh Thạc sĩ Dƣợc lý-Dƣợc lâm sàng ĐH Y Dƣợc Tp.Hồ Chí Minh

ĐH TSUKUBA LAB/GS LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SAU ĐH NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC / CLB ĐỘI NHÓM

09/2011 - 11/2011 (2 tháng) Yasunori Kanaho The interaction between Megalin and Arf6-PIP5K ĐH Y Dƣợc TP.Hồ Chí Minh Dƣợc Đa khoa ĐH Y Dƣợc TP.Hồ Chí Minh Dƣợc lý - Dƣợc Lâm Sàng Dƣợc lý - Dƣợc Lâm Sàng

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (VN)

ĐH Y Dƣợc TP.Hồ Chí Minh

CHỨC VỤ EMAIL

Giảng viên lanphuongd04@yahoo.com

English club of Faculty of Traditional Medicine

FACEBOOK TỰ GiỚI THIỆU

4 "lúa" (tức là lúa hơn 2, 3 lúa , lun) ^^


TỈNH/VN BẬC HỌC HIỆN NAY NGÀNH HỌC TRƢỜNG/VIỆN ĐH TSUKUBA LAB/GS LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU SAU ĐH

TÔN NỮ VÂN ANH Thừa Thiên Huế Tiến sĩ Nhi Khoa 09/2011 - 11/2011 (2 tháng) Yasunori Kanaho Đại học Y Dƣợc Huế Bác sĩ đa khoa 2001 Thần kinh Nhi Thạc sĩ Nhi Khoa ĐH Y Dƣợc Huế Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Albert-Ludwigs-Freiburg, Germany 2008

NGÀNH HỌC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thần kinh Nhi Thần kinh Nhi

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC / CLB ĐỘI NHÓM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (VN)

Bộ môn Nhi - Đại học Y Dƣợc Huế

CHỨC VỤ EMAIL FACEBOOK TỰ GiỚI THIỆU

Giảng viên - Bác sĩ điều trị vananhtonnu@gmail.com www.facebook.com/tonnuvananh


Du hoc sinh ngan han (Profile)  

Profile cua cac thanh vien tham gia khoa hoc ngan han tai Tsukuba (2 thang-1 nam)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you