923

Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 17/06/2022

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Ahuntsic, nhà hàng Sushi 75,000. Villeray: Triplex, Chabot -cremazie, 2 x 4.5 + 1 x 3.5, gần chợ maxi, canadian tire ...trường học.. 749,000$. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell:

(514) 578-7420

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Tel.: (514) 329-0000 Courriel: baoanh.vu@gmail.com

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN - Tham khảo và định giá miễn phí - Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MD

Agence immobilière hypothécaire

CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN Mua nhà ở hay thương mại, Thu nhập thấp, không đủ, Có cho vay tư nhân.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

LO SỢ BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ LÂY LAN (TRANG 06)

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

CHUYỂN HÀNG VÀ CHUYỂN TIỀN VỀ VN VÀ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

Nhanh, bảo đảm, kín đáo và tận tâm Transfert d’Agent Change de devises Có bán nhiều hiệu nước hoa nổi tiếng

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Mua bán tiền Mỹ giá tốt Bán sữa ensure, entrust NEW

Carrefour Langelier 7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, Qc H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

ANH LƯƠNG: Bán phút điện thoại gọi long distance CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT SỮA BỘT ENTRUST CHO 514-899-1818 TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Tại tiệm VASE CARAVAN:

NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

Email: vasecaravan@gmail.com

Mở cửa 7/7 TIỆM VẪN MỞ CỬA NHẬN CHUYỂN HÀNG, GỞI TIỀN VÀ NHỮNG THỨ THIẾT YẾU

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

Chuyên thầu xây dựng nhà hàng, Clinique, Tiệm Nail & Cơ sở thương mại

514-237-6766

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

EÙVALUATION GRATUITE

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Ánh Hồng Lê (Anh Le)

MUA -BÁN nhà cửa Định giá nhanh chóng Tư vấn miễn phí

Chuyên viên địa ốc Courtier Immobilier résidentiel et commercial

Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Uy Tín

Promo Đặc biệt cho đồng hương

Courtier immobilier

Résidentiel & commercial

514.771.4199

4280, Beaubien Est Montréal, QC, H1T 1S6

Cell.: 514-992-2027

Tận tâm - uy tín - kín đáo

Thanh Tako Thân

520 rue Cherrier, bureau 201 Montreal, QC, H2L 1H3

Giúp quý vị vay nhà băng dễ dàng, lãi xuất thấp. Giúp quý vị trả tiền inspection hoặc certificat de localisation. *** Hiện nay chúng tôi có khách cần mua nhà Unifamiliale, duplex, triplex, quadruplex & cinqplex à Montréal.

GLA250 4matic 2022

GLC300 4matic 2022

763$ + tx/tháng*

992$ + tx/tháng*

CLA250 4matic 2022

762$ + tx/tháng* *Location 45 tháng

12525 Boul Métropolitain E, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 5R3

89


2

SOÁ 923 17/06/2022

suite 201 LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC ANH THƯ V7107, ĂNSt-Denis, PHÒNG Montreal, Quebec, H2S 2S5

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ TÍN NHIỆM HƠN 21 NĂM QUA

Cựu Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Liên Đoàn Luật Sư Di Trú Québec (AQAADI),

NGUYEÃN COÂNG SINH

Hội514.272.8580 viên Luật sư đoàn Québec, nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Tel.: Montréal, chuyên ngành về luật di trú và luật dân sự. Fax: 514.272.5670

Courtier immobilier agréé Chuyên Viên Địa Ốc

1434 Sainte-Catherine West, # 200, Montreal, Quebec H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca – Email: attd@tranlex.ca � 3KÜF YÜ TXÉ NK­FK W¶Q W±P X\ WÉQ � &KÙQJ WÒL VÀ KÝåQJ GµQ TXÉ NK­FK PXD õÝèF Y¾ P­\ ED\ Luật di trú: U¿ QK³W FKX\ÄQ ED\ YÞD ê · Soạn hồ sơ xin thẻ PR (thường trú nhân) theo diện bảo lãnh (vợ chồng, cha mẹ, ông bà), diện nhân đạo, � &KÙQJ WÒL OXÒQ õ¼W TX\ÃQ OèL TXÉ NK­FK OÂQ K¬QJ õ²X

hoặc thường trú tại Québec theo chương trình PEQ (công nhân lành nghề). · Xin và gia hạn giấy phép đi làm, du học, du lịch sang Canada hoặc đang có mặt tại Canada. · Kháng cáo các vụ bảo lãnh bị từ chối, thu hồi thẻ thường trú nhân hoặc quốc tịch Canada. · Chống án trục xuất và xin phục hồi quyền thường trú trước sở di trú (CISR) và toà án liên bang (Federal Court). Luật gia đình và dân sự: · Tranh chấp quyền lợi trong các vụ ly dị, ly thân hoặc thừa kế trước toà án Québec. · Tranh tụng trong các vụ kiện về quyền nuôi giữ con, trả tiền nuôi dưỡng con cái. · Tranh tụng bảo hiểm cho các vụ cháy nhà, trộm cắp xe, hoặc mua bán nhà gặp những nguy hại tiềm ẩn (vice caché). · Soạn thảo các loại hợp đồng trong việc mua bán, thuê, sang nhượng cổ phần và cơ sở thương mại. · Thành lập, hợp nhất, giải thể và thanh lý tài sản công ty. · Soạn thảo di chúc, giấy ủy quyền, công chứng, v.v Năm 2012, Luật sư Trần Đức Anh Thư đã được nhận Huân Chương Nữ Hoàng về những đóng góp cho Canada Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel

:

Email

: vietbaocanada@gmail.com

Website : www.vietbaocanada.com Adress : CP 52550 BP CASTELNAU MONTREAL QC H2R 3C5

MỤC LỤC / INDEX

MỤC LỤC / INDEX

ALARM TPK / Tél.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIỂM / DI TRÚ / TÀI CHÁNH 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyễn Đăng Trình / (514) 992.6889 .........................................48 TPK .....................................................01 Tran/ TÉL.: Hong (514) Loan 334-1998. (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1 Mach Nhut Hong ALARM

CHUYÊN VIÊN ỐC / TÀI CHÁNH BẢO HIỂM / DIĐỊA TRÚ Antoine Nguyễn Hữu Toàn / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo Di Loreto Maria Greco // 514-802-6088. (514) 374-4000...............01 .............. 23 TRAN HONG LOANvà (LA CAPITAL) Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 BM ASSURANCES / 514-543-9991................................... Ðàm Vinh Daniel /INC Cell: (514) 815-6618 ..................................10 7 David Đoàn Quốc Việt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC ............................................ 16 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 Lâm Hào / 514 467-3333 .............................................................. 1 KEVIN NGUYEN / CELL: (514) 777-81844..............................04 Lê Quang Vĩnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 ..................... 32-33 LE QUANG VINH THUY/ CELL: (514) 824-1972.....................21 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyễn CôngHOANG Sinh / Cell: (514)(514) 887-4141 ................................ 2 MINH CHINH / CELL: 712-8888. ......................15 .............................. 9 NGUYỄN CÔNG SINH/ /(514) CELL: (514) 887-4141......................02 Peter Nguyễn Quỳnh 953-9360 ..................................... 6 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) 998-5139......11 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ 15 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................13 .............................. 31 ....................... 25 VŨ ANH//Cell: CELL: (514) 578-7420. ....................................01 VũBẢO Bảo Anh (514) 578-7420 ............................................ 1 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129...................01 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 ................................................... 35 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 NGUYEN NAM PHUONG / 514-240-8627..............................08 COIFFURE St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6 NGUYEN HUU TOAN / 514-812-8626.....................................08

DU LỊCH VOYAGE .................................................... 13 LILIANE BUI //514-663-3775.

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 COIFFURE / NAIL .......................................................45 Fantaisie Tour 514-568-5998 ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06 ELECTRONICS / COMPUTER Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / repair VOYAGE TechLỊCH Computer / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580........................................02 SERVICE TELEPHONE VACANCES PHENIX / 450-466-5888......................................23 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

GARAGE MUFFLER GARAGE / /MUFFLER

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 AUTO H.K / 514-728-3114.......................................................09 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066........................................02 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 KoKi Muffler .........................................................55 GARAGE HOA/ 450-332-3717 / 438-793-3655. ...............................................07 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191..........................................02 GIẢI PHẪU THẨM MỸ

GIẢI PHẪU THẨM MỸ

52 N.Fanous / tél : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3 N.FANOUS / (514) 586 - 9906..................................................03 LÀM ĐẸP / NHA SĨ

Ethere Spa medico-dentaire LÀM ĐẸP / NHA SĨ/ /514-272-1175.............................. DENTUROLOGIE

................................................. 48 DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......15 12 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................

AVOCATS / LUẬT SƯ Huỳnh Minh-Nguyên / Tél: (514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 Nguyễn Đăng Trinh / Tél: (514) 992-6889 .................................. 48 HUỲNH CHÍ HỌC / (514) 722-0129.........................................09 NOTAIRES / CHƯỞNG KHẾ TRỊNH HIỆP / (514) 718-2507. .....................................18 Đinh Hữu AnhHƯNG Vũ / 514-759-7102 ............................................ 10 .............................................. 1 BAO TAX / 514-748-8765.........................................................02 MẮT KÍNH MTL-TAXES / 514-583-2980. ...................................................16 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 Trí Minh Huỳnh 514-875-2345 ................................................ 35

AVOCATS / LUẬT SƯ

INGENIEUR / KỸ SƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... 6 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780.....................................04

Quảng Cáo Xin Liên Lạc Tuần Pour Placer Votre Annonce

UY TÍN - HIỆU QUẢ - ĐÁNG TIN CẬY

NHAØ BAÙN

-

- METRO NAMUR: Condo 3 phòng ngủ 2 buồng tắm rộng 1349sf. Giá 650 000$, condo 2 phòng, 2 buồng tắm rộng 1100sf. Giá 490 000$ - MÉTRO JOLIETTE : - Duplex 1 phút đi bộ cửa Nam métro, lấy nhà liền. Giá 480 000$ - Quadruplex cách metro 10 phút đi bộ, tất cả đang cho thuê. Giá 898 000$ - MÉTRO FRONTENAC: Triplex 3 tầng lầu, tu bổ hoàn toàn mới cho mỗi tầng, tất cả cửa sổ (12 cái), tất cả cửa ra vào, mỗi tầng có bồn tắm mới và toilette mới thứ 2, gạch mới phía trước nhà, sơn mới, sân sau nhà có thể đậu được 2 hoặc 3 xe, lấy nhà ngay. Giá 890 000$ - METRO JARRY: Đi bộ vài phút métro Jarry, Triplex 8181 St-Hubert, logement 51/2 đang trống dành cho người mua dọn vào liền. Giá 880 000$ - METRO SAUVÉ: Vài trạm xe bus vô métro Sauvé, Duplex trên đường Verville góc Sauvé, logement 51/2 với fini sous-sol có bồn tắm dành cho người mua dọn vào liền. Giá 770 000$

Tiếp tục tận tâm chu đáo phục vụ chuyên nghiệp bảo vệ cho quý vị về mọi dịch vụ mua bán nhà và đầu tư địa ốc. ÑÒNH GIAÙ VAØ GOÙ P YÙ CAÊ N NHAØ QUYÙ VÒ MIEÃ N PHÍ

MASSAGE....................................................................................51 TBMON 813- 2166 Nguyen Cong Sinh Du (XoaNGUYEN Bóp Trị Liệu) ............................................................ 29 METaVINH / (514) 995-1279.......................................01 MUA HƯ, CŨ TRẦNXE ĐỨC ANHXE THƯ / (514) 509-7731..................................02 West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

NOTAIRES NHÀ HÀNG / CHƯỞNG KHẾ Bánh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 ĐINH HỮU ANH / 514-759-7102.......................................10 Bún Việt / Tel.: 514VŨ 272-6825 ...................................................... 13 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 HỒ TƯỜNG 514-994-4909.....................................09 LeME Cristal Chinois VÂN / Tel:/514-876-8778 ...................................... 28 Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ Ngun Shing / Tel: ...........................................................................20 (514) 725-6888 .............................................. MASSAGE Phở Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Phở Express / 514-389-9305 ........................................................ TRỊ Phở HinLIỆU / 514-723-0999 ............................................................... Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 DU Nam TA (XOA BÓP TRỊ LIỆU). ....................................................09 Phở Quan / Tel: (514) 722-1888 ......................................... 13 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 Yoko / 514-722-9656 21 MUA XE HƯ,..................................................................... XE CŨ 5 epices II / 514-273-8989 ..................................................................... 43 Phở Thành LACHAINE Nam Quân / 514-661-6161.....................................20 514-744-3014 .................................. 1 GARAGE Bánh Bao Mỹ Tiên / 438-383-6626 ............................................... 12 Hương thịnh / 514-729-4193 ........................................................ 13 NHÀKim HÀNG Fondue Long / 514-728-8088 ............................................... 51 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 BÁNH XÈO MINH / TEL: 514-272-4636..................................06 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Bánh mì Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BÚN VIỆT: 514-725-0007 / 514-272-6825 .............................07 LY LA / TEL: 514-272-8332.. SUPPLY LÀM VƯỜN ....................................................03 A & MN Garden Supply / 514-728-7039.................................... 31 SUPPLY NAIL ACADEMY NAIL Jardin Xuan Huong Inc / /514-295-3689 27 ..................................... L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 LAN NAIL / 514-722-4886. .............................................01 T&M / Tel :SUPPLY (514) 383-7748 ......................................................... 9 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, Montréal, Québec, H1Z 1Y2 1Y2 Montréal, Québec, H1Z

Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

Tél.: (514) (514) 729-6066 729-6066 Tél.:

ChuyênsÖn sÖnsºa sºaxe xebÎbÎtai tainån. nån. Chuyên SÖnxe, xe,sÖn sÖnloåi loåitÓt tÓt SÖn (BäoÇäm Çäm55næm). næm). (Bäo  Tân trang xe sét.  Tân trang xe bÎbÎrÌrÌsét.  Thay ki‰ng xe.  Thay ki‰ng xe. Kéoxe xemiÍn miÍnphí phíkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. Kéo  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt choxe xekhông không  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt cho có bäo hi‹m. có bäo hi‹m. ñ¥cbiŒt biŒtb§t b§t10% 10%cho chokhách kháchhàng hàngkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. ñ¥c Sºa5000$: 5000$:Quš QušvÎvÎsë sëcó có500$ 500$tiŠn tiŠnhÒi hÒiÇáp Çáp Sºa cûaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cûa

Sºach»a ch»amáy. máy. ñ¥c biŒt biŒt Sºa  Sºa ch»a h¶psÓ. sÓ. ñ¥c mua bán xe  Sºa ch»a h¶p mua bán xe ñiŒnxe. xe. cÃp bäng sÓ ñiŒn cÃp bäng sÓ  Full injection. tåi ch‡  Full injection. tåi ch‡  HŒ thÓng thoát khói.  HŒ thÓng thoát khói. Thùngxæng xæng(bäo (bäoÇäm Çämm¶t m¶tÇ©i Ç©ixe). xe). Thùng  Các loåi th¡ng.  Các loåi th¡ng. Sºavà vàki‹m ki‹mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. Sºa

Çäm trách trách thû thû tøc tøc bäo bäo hi‹m hi‹m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chóng chóng -- Giá Giá rÈ rÈ Çäm

GINA BEAUTÉ / 514-725-7878................................................01-20

SUPPLY LÀM VƯỜN SUPPLY NAIL Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039............................06 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&Mty/ (514) 383-7748. Công xây dựng và sửa..............................................................09 chữa / 514-237-6766.......................... 52 Mega (Máy hút hơi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG / SỬA CHỮA Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 2 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SỬA................................................. CHỮA / 514-237-6766.........01 Máy hút hơi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC 514-315-5790 ........................... 22 MEGA (MÁYDistributor HÚT HƠI) Ltd/ / 514-633-8773..................................12 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 29 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./ (514)............................. 993-1946..............09 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 MÁY HÚT HƠI / 450-466-6766................................................12 TRƯỜNG DẠY LÁI XE Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... CAOBEC INC / 514-967-8878 ................................................07 Trường dạy lái xe ROYALE/ 514-333-7779................................

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....06 PHARMACIE VAY TIỀN: MUA NHÀ, MUA XE Kieu TruongTHANH / 450-465-8099 1-37 VAY TIỀN MUA NHÀ Dr TRƯƠNG LÃNG / ............................................................... (514) 270-3983..............................08 Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 LE QUAN / 514-707-3779........................................................01 ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Dre THANH TÂM /THUẾ (514) 270-3983.....................................08 KẾTRẦN TOÁN / KHAI Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huỳnh Chí Học / (514) 722-0129 .............................................. 20 PHARMACIE / DƯỢC SĨ Hypotheca Luan John /514-917-4785 ....................................... 22 Trịnh Hiệp Hưng /(514)718-2507 ............................. 50 VASE CARAVAN / 514-899-1818.............................................20 LY THANH TRAN & ADAM ................................................ LEUNG / 514-259-4648...............19 Bao Tax /514-748-8765 21

KẾ TOÁN / KHAI THUẾ

Cell: 514.887.4141

TỬ VI.......................................................................................16 RAO VẶT..............................................................................17

Tư vi Rao vặt

trang 48 trang 49

Sửa chữa hệ thống ống bô

www.kinomuffler.com

Gắn phụ tùng với giá trong kho

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

Email: vietbaocanada@gmail.com 514-834-1001 Báo với514-553-0444 số lượng cao nhất tại /Québec ¦ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

95052550 Boul. BP Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7 CP CASTELNAU, MONTREAL QC H2R 3C5


SOÁ 923 17/06/2022

3

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT Consultation gratuite pour le face lift ou frontoplastie d’une valeur de 75$. Rabais de 800$ sur la chirurgies. Valide du 1 juin au 30 août 2022.

Tư vấn miễn phí cho căng da mặt hoặc căng da trán trị giá 75$. Giảm 800$ cho phẫu thuật căng da.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022.

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên hoặc dưới (sửa chữa

và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thoải mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao hoặc sửa lại bằng chất

nhựa đặc biệt hoặc sụn, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng (làn da của bạn trở nên mịn

màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở nên đẹp gọn. BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho thon nhỏ (nam và nữ). HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để bơm môi, bơm gò má hoặc

trị vết sẹo và vết nhăn....

LÔNG : Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau và lông không mọc lại. Bác Sĩ

Dr.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) - Phó giám đốc của Académie Canadienne de Chirurgie Plastique Faciale - Bằng cấp tại Mỹ và Canada, Giáo sư Đại học

1, Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Métro ATWATER

Tél: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906 ** Áp dụng trong một số điều kiện


4

SOÁ 923 17/06/2022

Tin MONTREÙAL - QUEÙBEC

ĐI RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐƯỢC PHẪU THUẬT SỚM HƠN

Haø Tuan á Chöông

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

NHIỀU NGƯỜI QUEBEC GẶP RỦI RO KHI MUỐN TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC ĐỂ PHẪU THUẬT Nhiều người bệnh đang chuyển sang các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tunisia để tiết kiệm thời gian và chi phí cho các ca phẫu thuật cắt da. Đây là một quyết định mạo hiểm, các bác sĩ cảnh báo.

Nhiều bệnh nhân Quebec chán nản với sự chờ đợi trên mạng công cộng và chi phí quá đắt trong khu vực khám chữa bệnh tư nhân đã phẫu thuật với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ tại quốc gia khác, họ tự chịu rủi ro và nguy hiểm, họ cũng thường không được theo dõi sau phẫu thuật.

P

hẫu thuật cắt da, chỉnh thị, phẫu thuật chỉnh hình, chăm sóc thẩm mỹ: Người mắc bệnh sẵn sàng đi hàng nghìn km để được điều trị nhanh chóng với chi phí thấp hơn. “Chúng ta có một hệ thống siêu tốt ở

Cơ thể bất động của một đứa trẻ 5 tuổi nằm trong cơn đau đớn và khốn khổ từ làn nước màu nâu của bể bơi dân cư ở Repentigny, những người hàng xóm đã chạy đến cứu em sau khi nghe thấy tiếng khóc đau lòng của mẹ em đêm qua.

Quebec, nhưng chúng tôi không có quyền truy cập vào hệ thống đó. […] Tôi không có đủ kiên nhẫn để đợi 5 năm nữa, ”MarieEve Lejour, người đã trải qua cuộc phẫu thuật bọng mắt ở Mexico vào năm ngoái, cho biết. Trong khi nhiều người Quebec trở lại với một trải nghiệm tích cực, thì những nguy cơ biến chứng (nhiễm trùng, chảy máu, v.v.) là có thật và có rất nhiều câu chuyện kinh dị. Các bác sĩ cảnh báo bệnh nhân hãy cảnh giác trước những lời đề nghị hấp dẫn nhưng đầy rủi ro này.

THỜI GIAN CHỜ ĐỢI QUÁ LÂU

Kể từ ngày 28 Tháng Ba, một người Quebec 38 tuổi, người đã trải qua cuộc phẫu thuật giảm cân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hôn mê. Sau hai năm xảy ra đại dịch, việc chờ đợi phẫu thuật chỉnh hình hoặc thẩm mĩ trên hệ thống y tế công cộng đã kéo dài và có thể mất nhiều năm, điều này khiến nhiều người nản lòng. Bệnh nhân trực tiếp liên hệ với các phòng khám ở nước ngoài, và các công ty du lịch Quebec cũng tổ chức du lịch khám chữa bệnh ở các nước có chi phí thấp hơn Canada (Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Tunisia). Chuyến đi thậm chí đôi khi kéo dài hơn bởi những ngày du lịch trước phẫu thuật hoặc sau khi phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân không mua bảo hiểm du lịch cụ thể để chăm sóc y tế, một lựa chọn rủi ro có thể khiến họ phải trả giá đắt. Cơ quan Nomades Médical của Quebec gửi 40 người Quebec đến Thổ Nhĩ Kỳ phẫu thuật mỗi tháng tại một bệnh viện tư nhân với tất cả các loại phẫu thuật (50% là phẫu thuật chuyên khoa). Trong phần lớn các trường hợp, chúng tôi đảm bảo rằng mọi

HAI NGƯỜI HÀNG XÓM ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ CỨU SỐNG CẬU BÉ

TÌNH TRẠNG BI KỊCH Phát ngôn viên cảnh sát Repentigny,

MỘT PHẦN BA GIÁ Rõ ràng, giá cả là một yếu tố thuyết phục để đi ra nước ngoài. Chi phí phẫu thuật vùng kín ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa đến 9.000 $ (bao gồm cả chi phí đi lại) và ở đây là hơn 20.000 $. Được kêu gọi hành động, chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Quebec, Moscou Côté trả lời rằng “phần y tế không liên quan gì đến giấy phép đại lý du lịch”. Tuy nhiên, các đại lý lại bán các ca phẫu thuật với giấy phép như vậy. Anh ấy không biết có bao nhiêu thành “Tôi sợ đi ngủ. Việc loại bỏ hình ảnh ra khỏi đầu bạn sẽ khó hơn. Khi tôi nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại bắt đầu ”, ông Tousicy nói thêm và cầu xin các gia đình hãy cẩn thận.

“T

ôi nghĩ rằng tôi đã lặn bốn lần, và lần thứ tư tôi tìm thấy cậu bé. Tôi thậm chí đã cố gắng tìm cháu bằng cây gậy bằng cách đi ra phía sau, nhưng tôi không đụng trúng bất cứ thứ gì. Khi tôi lấy cháu ra, tôi quay lại để không nhìn thấy nó ”, người hàng xóm gần đó, Marcel Tousicy, 58 tuổi, kể lại ngày hôm qua với sự nghẹn ngào. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, anh và người hàng xóm Joe Pereira, 41 tuổi, được cảnh báo khi nghe những tiếng khóc đau lòng và những lời kêu cứu từ mẹ của đứa trẻ, cô đã la hét bên ngoài ngôi nhà của mình. Ngay lập tức, họ lần lượt chạy đến để trợ giúp, trong hồ nước vẫn chưa mở và đầy lá, nơi người cha của đứa trẻ 5 tuổi đang mải miết tìm con. “Thứ duy nhất tôi chạm vào là đá hoặc đồ chơi. Tôi không thể tìm thấy đứa trẻ, ông Pereira nói, vẫn còn run. Tôi thấy anh ấy đi ra khỏi hồ bơi với đứa trẻ. Một cảnh sát đã nhảy xuống nước để giúp kéo cậu bé ra ngoài. Cậu bé không còn cử động nữa. »

thứ đều diễn ra tốt đẹp. “Đó là dịch vụ chìa khóa trao tay từ A đến Z”, Philippe Gervais, sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt thời gian họ lưu trú, cho biết. Chúng tôi đã có một vài trường hợp nhiễm trùng, và chúng tôi đã giữ bệnh nhân lâu hơn và chúng tôi chịu chi phí. » “Chúng tôi chọn bệnh nhân của mình, chúng tôi không nói đồng ý với bất kỳ ai”, ông nói và đảm bảo rằng ông làm việc với các bác sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Cha của hai đứa trẻ, Joe Pereira đã vội gọi điện cho người thân để nhắc nhở họ phải cẩn thận trong mùa hè này. “Chúng tôi nghe thấy điều đó trên bản tin và chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với chúng tôi. Khi nó ở ngay bên cạnh… Nó thường xảy ra trong một tích tắc ”, anh thở dài.

KẾT THÚC MỘT TUẦN BI THẢM BÉ TRAI 5 TUỔI BẤT ĐỘNG TRONG HỒ BƠI CÓ NƯỚC MÀU NÂU

Chỉ một ngày trước đó, một đứa trẻ 4 tuổi đã chết ở Saint-Lambert sau khi được

Một đứa trẻ 5 tuổi đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình sau khi được tìm thấy trong bể bơi của gia đình ở Repentigny ngày hôm qua. Trong ảnh nhỏ, Marcel Tousicy, 58 tuổi và Joe Pereira, 41 tuổi, đã hết sức giúp đỡ.

Bruno Marier, cho biết cậu bé vô hồn đã được chở đến bệnh viện Sainte-Justine, nơi cậu vẫn trong tình trạng nguy kịch vào đêm qua. Tổng cộng, ông ước tính rằng đứa trẻ sẽ ở dưới nước khoảng 20 phút. “Thật khó để chứng kiến việc này. Tôi tiếp tục tự trách rằng chúng tôi không đủ nhanh. Vợ tôi và tôi đã lớp học hô hấp

nhân tạo. Nếu chúng tôi có thể đưa con ra ngoài nhanh hơn, chúng tôi đã có thể bắt đầu hồi sức, ông Pereira run rẩy tiếp tục. Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi có thể. Tôi phải để điều đó vào đầu. » Theo hai người hàng xóm, bể bơi đã có hàng rào ngăn cách. Tuy nhiên, theo ý kiến của họ, đứa trẻ có thể đã leo qua hàng rào.

tìm thấy trong hồ bơi của gia đình. Một màn kịch tương tự đã được tránh vào buổi sáng ở Lévis. Raynald Hawkins, giám đốc điều hành của Hiệp hội Cứu sinh, ước tính rằng 85% trường hợp chết đuối ở trẻ em xảy ra mà người lớn không biết, vì đứa trẻ đã tiếp cận với nước mà họ không hề hay biết. Ông nói với TVA Nouvelles: « Đó là một vụ việc thầm lặng, chúng tôi không nghe thấy tiếng đứa trẻ kêu cứu. »


SOÁ 923 17/06/2022

Kevin Nguyễn

Cell. : 514.777.8184 kevinnguyen.qc.ca@gmail.com

CHÚNG TÔI MUA NHÀ CỦA QUÝ VỊ TRONG VÒNG 30 NGÀY, KHÔNG CẦN INSPECTION VÀ GARANTIE.

5


6

SOÁ 923 17/06/2022

BAÙNH XEØO MINH

2670 Jarry Est (gần đường 2è Avenue), Montreal, Quebec

Tel.: 514-272-4636

 Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng.  Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm.  Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm  Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm  Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Moùn Môùi: Mì Quaûng Virus đậu mùa khỉ có thể gây ra các tổn thương trên da như trên tay của bệnh nhân này.

LO SỢ BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ LÂY LAN Các chuyên gia đang kêu gọi những người có kế hoạch hành nghề du lịch tình dục trong dịp cuối tuần diễn ra giải Grand Prix ở Montreal nên thận trọng, vì các trường hợp mắc bệnh đậu mùa trên khỉ vẫn đang gia tăng ở Quebec.

“V

âng, điều đó làm tôi lo lắng. Bệnh đậu mùa khỉ được biết là lây truyền qua tiếp xúc da kề da, không chỉ qua quan hệ tình dục. Vì vậy, ngay cả bao cao su, vốn thường bảo vệ khỏi hầu hết các bệnh truyền nhiễm, cũng không thực sự giúp chống lại loại virus này, ”Tiến sĩ Michael Libman nói. Giáo sư khoa y tại Đại học McGill, chuyên về các bệnh truyền nhiễm, chỉ ra rằng mối nguy hiểm chủ yếu đến với những người sẽ đến Montreal để du lịch tình dục vào cuối tuần trong thời gian diễn ra giải đua xe. Những du khách này đặc biệt đến với mục đích quan hệ tình dục, có trả tiền hoặc không, với một số bạn tình. Đặc biệt, họ tận dụng các lễ hội ở một thành phố để thỏa mãn nhu cầu của mình.

CÁC TRƯỜNG HỢP NHIỄM BỆNH ĐANG GIA TĂNG “Chúng ta hãy lấy ví dụ một người bị nhiễm bệnh có nhiều mối quan hệ ẩn danh, chẳng hạn như một người hành nghề mại dâm, có thể khiến nguy cơ lây lan rất lớn. Đặc biệt là vì sau đó sẽ rất khó để xác định các trường hợp tiếp xúc, đặc biệt là với khách du lịch quốc tế, ”Tiến sĩ Libman nói. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa chỉ rõ rằng những người hành nghề mại dâm không nhất thiết phải là đối tượng có nguy cơ cao nhất vào lúc này. Ông nhớ lại rằng hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là ở Montreal và liên quan

đến những người đàn ông đã có quan hệ đồng giới. « Nhưng nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bệnh đậu mùa khỉ vẫn tồn tại trong cộng đồng này cho đến nay. Nó cũng có thể lây nhiễm cho các cặp đôi khác giới, chỉ cần một trường hợp là nó sẽ lây lan. » - Giáo sư McGill cảnh báo.

ĐỪNG HOẢNG SỢ Benoit Barbeau, giáo sư khoa khoa học sinh học tại Đại học Quebec ở Montreal (UQAM) và là chuyên gia về virus học, nói rằng có thể số ca mắc bệnh sẽ tăng nhẹ sau cuối tuần này. “Càng nhiều người tiếp xúc với nhau, virus càng có cơ hội lây lan. F1 là một trong số tất cả những sự kiện sẽ diễn ra vào mùa hè này. Chúng ta có nguy cơ thấy một mức tăng nhỏ, nhưng đó sẽ không phải vấn đề kinh khủng đối với tôi, ”ông Barbeau nói. Nhà virus học cho biết thêm rằng sau này sẽ rất khó xác định xem liệu bệnh nhiễm trùng có liên quan đến giải Grand Prix hay với các sự kiện khác như giải Francofolies ở Montreal hay không. “Đến thời điểm này, mọi người đã nhận thức được dịch bệnh. Chúng ta cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho các cộng đồng có nguy cơ mắc bệnh. Tôi nghĩ mọi người phải cẩn thận và theo dõi các triệu chứng của mình ”, ông Barbeau nhấn mạnh. Quebec đã có ít nhất 98 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ cho đến nay. Bộ Y tế Công cộng Montreal và Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội đã không trả lời các câu hỏi của chúng tôi về chủ đề này. Các nhân viên chăm sóc tình nguyện của Quebec, những người sẽ đảm bảo an toàn cho các tay đua trong Montreal Grand

THỜI ĐIỂM THEN CHỐT Bốn người đàn ông bị cáo buộc đã lừa gần 200 cụ già nhẹ dạ với số tiền khoảng một triệu đô la đã bị cảnh sát Laval bắt giữ.

C

ác nghi phạm, trong độ tuổi từ 23 đến 25, từng sử dụng cách lừa đảo kiểu “ông bà” để đạt được mục đích của mình, đã được các điều tra viên thẩm vấn trước khi được thả với một số điều kiện. Họ phải đối mặt với cáo buộc có âm mưu gian lận hơn 5.000 $.

Bánh xèo Minh cần nghỉ một vài tuần để sửa chữa.

Nhận đặt làm ở nhà to go

Prix, sẵn sàng cứu mạng người, sau hai năm tạm nghỉ do đại dịch. “Đã hơn ba mươi năm rồi, nên chúng tôi đã quen. Nếu có điều gì đó xảy ra, các tay đua biết rằng họ có đội ngũ tốt nhất để điều trị cho họ ”, Tiến sĩ Ronald Denis, chịu trách nhiệm về bảo hiểm y tế của mạch Gilles-Villeneuve cho biết. Cùng với đồng nghiệp của mình, Tiến sĩ Jacques Bouchard, Tiến sĩ Denis cũng sẽ theo dõi tiến trình của cuộc đua trên 32 màn hình từ tháp điều khiển - “những chiếc ghế tốt nhất! trượt cổ động viên lớn của Công thức 1. Tổng cộng, 50 bác sĩ, 23 nhà trị liệu hô hấp, 10 y tá và một kỹ thuật viên y tế từ Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - tất cả đều là tình nguyện viên - sẽ đồng hành cùng họ trong suốt cuộc thi. Đối với họ, đối với các tay đua, sự khởi đầu đầy sôi động của các cuộc đua chắc chắn là thời điểm căng thẳng nhất trong những ngày cuối tuần. “Đây là nơi mà thảm họa có thể xảy ra. Và chúng tôi biết rằng mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía chúng tôi nếu chẳng may có tai nạn xảy ra, ”bác sĩ Denis, cũng là giám đốc của Trung tâm chấn thương Sacred Heart, tiếp tục.

BỘ MÁY SẴN SÀNG Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, chính bác sĩ Ian Roberts sẽ là người can thiệp đầu tiên, một gương mặt được các tay đua biết đến trên đường đua, vì ông là điều phối viên y tế của F1 cho 22 sự kiện của mùa giải. Sau đó, mọi thứ sẽ đi vào quy luật. Một bác sĩ gây mê và một bác sĩ trị liệu hô hấp trên xe cứu hộ sẽ xuống tàu để cấp cứu những người bị thương, theo sau là bác sĩ Denis và những nhân viên y tế khác. Không cần chờ đợi, tay đua sẽ được coi là “trung tâm cuộc gọi” cho bộ tứ.

Mở cửa 6/7 từ 10am - 9pm Đóng cửa thứ ba, trừ ngày lễ

chuyển đến bệnh viện trên đường băng, sau đó được trực thăng vận chuyển trong bảy phút tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Sacré-Coeur nếu cần.

NHIỀU TAI NẠN Trong Grands Prix, Ronald Denis đã chứng kiến những vụ tai nạn ngoạn mục, bao gồm vụ va chạm dữ dội ở tốc độ 230 km / h của Pole Robert Kubica vào năm 2007, khiến anh lo sợ cho tính mạng của mình. “Nhưng tất cả những gì anh ấy phải chịu chỉ là một chiếc mắt cá bị gãy! Chúng tôi đã được cả thế giới coi như những người hùng, nhưng chúng tôi đã không làm gì cả, ”bác sĩ chấn thương nói đùa. Tuy nhiên, sự kiện bi thảm nhất đối với anh vẫn là tai nạn chết người của một tình nguyện viên năm 2013. Người đàn ông 38 tuổi đã bị tay lái của một chiếc xe đua đè lên người khi đang cố gắng khôi phục bộ đàm bị rơi xuống đất. “Cuộc đua đã kết thúc và hơn thế nữa ... Tôi đang nói về việc này, và tôi vẫn còn ớn lạnh,” bác sĩ của giải Grand Prix của Canada than thở. Mặc dù bối cảnh đặc biệt xung quanh F1, công việc của anh ấy hầu như không khác với cuộc sống hàng ngày của một bác sĩ chấn thương đối mặt với tai nạn đường bộ, anh ấy nói thêm. “Tất nhiên các tài xế đi nhanh hơn một chút, nhưng họ được bảo vệ tốt hơn nhiều. Cuối cùng, chúng tôi chỉ di chuyển công việc của mình [trên đường đua], ”Tiến sĩ Denis, được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Motorsports Canada vào năm 2017 vì đã tham gia vào công tác y tế. “Anh ta giả vờ cần tiền để được ra tù.

Tại hiện trường, lực lượng thực thi pháp

Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại,

luật đã thu giữ 18 chiếc điện thoại di động,

nghi phạm thứ hai sau đó đã đóng giả

hơn 13.000 $ tiền mặt và 4 chiếc xe là tài

cảnh sát hoặc luật sư. Anh ta hướng dẫn

sản có liên quan đến hành vi phạm tội.

nạn nhân các thủ tục để họ có thể đi rút

“Cuộc điều tra đã thu thập 187 hồ sơ trên khắp Quebec về hành vi gian lận với tổng số tiền hơn 900.000 $”, cảnh sát Laval cho biết trong một tuyên bố của mình.

KHÔNG ĐƯỢC ĐỀN BÙ? Như trong hầu hết các trường hợp lừa

tiền, giấu trong phong bì rồi đưa cho một kẻ tình nghi đến nhà lấy ”, cảnh sát Laval kể chi tiết. Điều làm tăng thêm bất hạnh cho tất cả những người cao tuổi bị lừa đảo này là họ có thể không bao giờ có thể lấy lại tiền của mình nữa. Thật vậy, các nhà chức

đảo kiểu “ông bà”, nghi phạm đầu tiên liên

trách đã chỉ ra rằng vì các nạn nhân “tự ý

KHẮP MỌI NƠI Ở QUEBEC

lạc với nạn nhân bằng cách đóng giả là

rút tiền”, họ phải chịu trách nhiệm trước

Cảnh sát Laval đã tiến hành một cuộc khám xét hôm Thứ Tư tại một nơi ở được

cháu của người đó và nói rằng anh ta đang

tổ chức tài chính của họ và do đó sẽ không

gặp rắc rối với chính quyền.

được đền bù.


SOÁ 923 17/06/2022

Bún Việt

7

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông 1. Bún nem nướng Ninh Hoà 2. Hủ tiếu Nam Vang 3. Hủ tiếu thập cẩm 4. Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.: 514.725.0007 CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THÀNH PHỐ CỦA SÚNG ĐẠN Bạo lực bằng súng bùng phát gần đây có thể khiến Montreal rùng mình, tình hình này vẫn còn lâu mới đạt đến mức độ kinh khủng như ở Toronto, nơi chúng tôi ghi nhận hơn 1.000 người chết và bị thương do các vụ xả súng kể từ năm 2018. Thủ đô của các vụ xả súng của Canada.

C

húng tôi đang ở giao lộ của Jane Street và Finch Avenue, trong khu phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất trong thành phố. Người qua đường bước nhanh, vẻ mặt lo lắng, trong khi không khí căng thẳng. Những kẻ trông có vẻ nham hiểm đang tụ tập trong một con hẻm gần đó theo dõi họ và tỏ vẻ nghiêm trọng. Hầu hết đều đặt một tay lên hông, dưới áo khoác hoặc áo hoodie, gần như sẵn sàng gây ra mối đe dọa. Trong vài ngày chúng tôi ở Toronto, 13 sự cố liên quan đến súng đã xảy ra, dẫn đến 5 người bị thương: cố gắng giết người, cướp bằng súng, xâm nhập nhà và nhiều vụ nổ súng.

NỖI LO SỢ THƯỜNG TRỰC “Người ta thường xuyên lo lắng rằng một vụ nổ súng có thể xảy ra. Ngay cả những người không có can dự gì cũng mang trong mình nỗi sợ hãi trở thành nạn nhân tiếp theo, ”Shauna Brown, người con trai của người đã mất mạng cách đây 5 năm, nói. “Thật đáng buồn, chúng tôi đã quá quen với thực tế này, nhiều người sợ ra ngoài hoặc thậm chí bị đánh trong nhà của họ. » Cách ngã tư này chừng trăm mét, chúng tôi nhận thấy trên mặt đất một vài mái che bị hư hỏng do thời tiết, ghi dấu cái chết của một cậu bé 12 tuổi “với tương lai ở phía trước”đã trúng đạn lạc vào năm 2020. “Những buổi tưởng niệm như thế này đã diễn ra ở Toronto. Giới trẻ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi bạo lực ”, Mục sư Andrew King, người cố gắng đóng góp của mình ngoài việc cầu nguyện (xem phần văn bản khác trang 12) cho biết. Tại thủ đô Ontario, 200 người đã bị bắn chết và 816 người bị thương kể từ năm 2018. Đây là một thực tế có vẻ khác xa so với Montreal, nơi con số thấp hơn đáng kể, với 55 người chết vì súng trong cùng thời gian. Tuy nhiên, không thể biết chính xác số người bị thương. Tuy nhiên, những người mà chúng tôi gặp ở Toronto thận trọng không để tình

hình vượt quá tầm kiểm soát trước khi hành động. “Đó là một bệnh dịch thực sự. Và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có gì ngăn chặn được. Tôi ghê tởm và thất vọng vì cuộc khủng hoảng bạo lực này vẫn được phép tiếp tục, như thể nó không nghiêm trọng, ”Shauna Brown tố cáo. Và cô ấy không phải là người duy nhất nghĩ rằng cách tiếp cận bằng đàn áp của các nhà chức trách không có bất kỳ tác động thực sự nào.

KHÔNG CÓ GIẢI PHÁP NÀO “Quebec không nên đi theo con đường mà Toronto đã đi. Jasmine Ramze Rezaee, giám đốc truyền thông của YWCA Toronto, người đã nghiên cứu tác động của bạo lực súng, cho biết chưa bao giờ tìm ra giải pháp thực sự cho bạo lực súng đạn. « Văn hóa sử dụng súng, bắt nguồn từ mô hình của Mỹ và đã tàn phá thành phố Toronto trong một thập kỷ, giờ đây đã xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. » Thẩm phán Dennis Galiatsatos viết trong phán quyết vào năm 2021. Người dân Toronto đang đề xuất một chiến lược phòng ngừa “đa hướng” để giải quyết “nguồn gốc của bạo lực súng” chứ không chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, họ không kêu gọi cảnh sát tác động, như nhiều người đã kêu gọi trong những năm gần đây. Lưu ý rằng cảnh sát Toronto đã từ chối đưa ra bình luận về việc này.

KHÔNG CHỈ CẢNH SÁT “Cảnh sát chỉ là một phần của giải pháp. Nhưng chúng ta cũng phải nhắm vào cộng đồng, vào các chương trình xã hội, vào giáo dục, giảm nghèo, vào khả năng tiếp cận nhà ở. Nó giống như một trò chơi xếp hình, và phải dùng đến tất cả các mảnh ghép của chúng ta “, Louis March, một nhà hoạt động đứng sau Phong trào Không dùng súng cho biết. “Chất lượng cuộc sống của một người nào đó sẽ bị ảnh hưởng bởi mã vùng của họ. Và điều xảy ra là chính những khu dân cư bất lợi này lại là những nơi có số lượng tội phạm cao nhất, ”anh tiếp tục. Những nhận xét tương tự có thể thấy ở Montreal, Rivière-des-Prairies và đặc biệt là Montreal-North, một dấu hiệu cho thấy chúng ta nên lấy bài học của Toronto để tránh phạm sai lầm và làm tốt hơn.

1320 Du Collège, ville St-Laurent Tel.: 514-678-1473 1263 St-Catherine Est (bên cạnh metro Beaudry) Tel.: 438-386-3979

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi * Thay baùnh xe, nhôùt * Kieåm tra maùy, ABS Airbag * Choáng ræ seùt * Sôn xe

MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE:

ª Silencieux - Suspension - Freins ª Radiateur - Antirouille - Check Computer ª Changement D'huile - Pneus Giôø môû cöûa:

Thöù hai - Thöù baûy: 10am - 8pm Chuû nhaät: apres-midi ( Appeler avant )

Thay daàu

Choáng seùt

Ñoåi baùnh xe

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

LÊN ĐẾN 50$/H ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT XUẤT Các vấn đề trong việc gia hạn hộ chiếu nghiêm trọng đến mức người Quebec phải thuê những người như Bryan Buraga với giá cao để tránh phải xếp hàng chờ đợi.

H

àng trăm người đã xếp hàng tại khu phức hợp Guy-Favreau vào sáng ngày 27 Tháng Năm. Trong ảnh nhỏ, quảng cáo của những người đề nghị xếp hàng thuê để chờ hộ chiếu tại Service Canada. Các vấn đề trong việc làm hộ chiếu khiến những người dân Quebec phải bỏ ra khoảng từ 20 $ đến 50 $ một giờ để thuê người xếp hàng tại Service Canada. “Phần lớn thời gian, những trợ lý của các doanh nhân giàu có tiếp xúc với tôi. Tôi nói rằng họ không có thời gian để xếp hàng cả ngày. Tôi làm điều đó cho họ vì có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, ”Bryan Buraga mỉm cười giải thích.

Hôm qua, chúng tôi đã gặp chàng thanh niên 23 tuổi này tại Complexe GuyFavreau, Montreal. Đây là nơi anh ta thường xếp hàng cho những người từ chối việc phải vạ vật hàng giờ để lấy hoặc gia hạn hộ chiếu của họ. Theo Service Canada, chính “khối lượng yêu cầu hộ chiếu cao chưa từng có đang cần được xử lý” và việc thiếu nhân lực trong bối cảnh đại dịch đã tạo ra những sự chậm trễ khổng lồ và kéo dài trong vài tháng nay. Do đó, Buraga đang rao dịch vụ với giá 21,17$ / h trên nền tảng TaskRabbit cho công việc mà anh bắt đầu vào Tháng Năm năm ngoái. Vì vậy, anh ấy thức dậy vào lúc bình minh để xếp hàng chờ hàng giờ tại Service Canada. Khi chuẩn bị đến cổng cơ quan chính phủ, Bryan Buraga nhắn tin cho khách hàng của mình đến thế chỗ. Khách hàng (Xem trang 8)


8

SOÁ 923 17/06/2022

HÀNG CHỤC TIN QUẢNG CÁO

50$ / giờ để đợi trong các dãy xếp hàng chờ lấy hộ chiếu ở Ottawa, Toronto, Quebec và Montreal. Những người có động lực nhất đã sẵn sàng xếp hàng từ lúc 4 giờ sáng cho khách hàng của mình.

Chúng tôi cũng đã tìm thấy hàng chục quảng cáo trên khắp đất nước cho loại công việc này. Chúng đã được hiển thị trên Facebook Marketplace, Kijiji và TaskRabbit. Hầu hết họ đều tính phí từ 20$ / giờ đến

“Tôi là một phụ huynh đơn thân. Tôi phải chăm sóc con gái, vì vậy tôi không thể ở đó suốt. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng đó là một mớ hỗn độn và mọi người đang chán nản. Mỗi ngày, tôi đều nhận được quảng

đổi cho anh ta vị trí của mình trong hàng đợi và thế là xong. “Nó rất đơn giản. Đối với tôi, đó là công thức đôi bên cùng có lợi, ”anh thừa nhận.

Có nguồn tin, một chính phủ của Đảng Tự do do Dominique Anglade lãnh đạo sẽ giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí sinh hoạt tăng cao.

« HỖN LOẠN »

cáo, ”Sam, một người Montreal, người từ chối tiết lộ họ của mình vì không biết việc làm này có hợp pháp hay không. Được liên hệ về chủ đề này, Service Canada đã không trả lời câu hỏi của chúng tôi vào ngày hôm qua. Lưu ý rằng mặc dù nhu cầu là rất cao và số lượng người có nhu cầu làm hộ chiếu rất đông, các văn phòng của cơ quan chính phủ cũng như các cơ quan quan hệ truyền thông đều đóng cửa vào cuối tuần.

THỦ TƯỚNG CANADA JUSTIN TRUDEAU MẮC COVID-19 LẦN THỨ HAI

HỨA HẸN SẼ GIẢM THUẾ

T

heo thông tin của chúng tôi, đây là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch bầu cử Tự do sẽ được trình bày vào hôm nay trước các thành viên tập hợp tại Hội đồng chung ở Montreal. Việc giảm gánh nặng thuế này có thể đạt mức tiết kiệm lên tới 1.000 $ mỗi người dân ở tầng lớp trung lưu. Nhà lãnh đạo muốn giáng một đòn với cam kết sớm này nhằm mục đích giải tỏa cho những công dân đang phải vật lộn để trả hóa đơn hàng tạp hóa và tiền thuê nhà do lạm phát, cho dù chiến dịch này sẽ không chính thức được phát động cho đến cuối ‘mùa hè. Đó là đèn đỏ cho PLQ, Đảng này đang rơi tự do trong khối Pháp ngữ kể từ cuộc bầu cử cuối cùng. Trong nhiều tuần, giống như một câu thần chú, Dominique Anglade đã lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác trước Quốc hội rằng người dân cần khoản viện trợ có cơ cấu, định kỳ và dài hạn để chống lại lạm phát. Một lần nữa, nhà lãnh đạo đảng Tự do cũng cáo buộc François Legault bằng lòng với các biện pháp ngắn hạn bằng cách hứa với người dân Quebec với một tấm séc mới nếu ông ta tiếp tục cầm quyền, sau khi đã hoàn trả i 500$ cho những người dân kiếm được ít hơn 100.000 $ trong bản ngân sách gần nhất.

MỘT BIỆN PHÁP CẠNH TRANH Đảng Tự do muốn giảm thuế 1,5% cho những người nộp thuế có thu nhập lên đến 92.000 $ hàng năm. Cụ thể, một công dân có thu nhập 50.000

NGƯỜI DÂN QUEBEC SẼ CÓ THÊM TỚI 1.000 $ TRONG TÚI CỦA HỌ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI LẠM PHÁT Trong vài tuần, lãnh đạo đảng Tự do Dominique Anglade đã liên tục nói rằng người dân Quebec cần giúp đỡ để chống lại lạm phát với tình hình giá cả sinh hoạt đang tăng cao. Bà sẽ đưa vấn đề này thành một vấn đề ưu tiên trong bản tham luận trong chiến dịch bầu cử và

$ sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế 525 $ định kỳ. Dưới chính phủ Anglade, một người từ 70 tuổi trở lên có thể được hưởng lợi từ cả việc giảm thuế và trợ cấp miễn thuế lên đến 2.000 $ cho những người cao niên muốn ở nhà. “Những gì chúng tôi muốn làm là giúp đỡ mọi người, không chỉ trước cuộc bầu cử khi bạn muốn mua lá phiếu của họ như François Legault đã làm. Nhưng năm này qua năm khác, một nguồn tin của Đảng Tự do nhấn mạnh. Chúng tôi muốn cho mọi người cảm giác được nghỉ ngơi. »

NGƯỜI CÀNG GIÀU ĐÓNG THUẾ CÀNG CAO Tuy nhiên, để bù đắp, những người giàu nhất sẽ phải đóng góp nhiều hơn. Một khung thuế mới sẽ được tạo ra cho những

người Quebec kiếm được 300.000 $ trở lên mỗi năm. Những người này sẽ thấy thuế suất của họ tăng thêm 2%, tăng mức đóng góp của họ vào kho bạc công Quebec từ 25,75% lên 27,75% thu nhập. Cuối cùng, việc cắt giảm thuế này dành cho tầng lớp trung lưu sẽ tước đi của kho bạc của nhà nước 2 tỷ $ mỗi năm. Không thể biết những biện pháp nào sẽ được thực hiện để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Theo thông tin của chúng tôi, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính và đương kim Nghị sĩ Tự do Carlos Leitao đã tích cực tham gia vào việc xây dựng biện pháp giảm thuế này. Vào Tháng Ba, khi ngân sách của CAQ đến gần, ông vẫn coi việc cắt giảm thuế ngắn hạn là không thể tưởng tượng được.

CƠN BÃO LỚN ĐANG ĐẾN TỪ PHÍA CHÂN TRỜI Ngân hàng Canada lo ngại rằng các hộ gia đình phải gánh nhiều khoản nợ nhất để mua nhà trong thời kỳ đại dịch phải trả cao hơn 45% khi khoản thanh toán thế chấp của họ, điều này đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính của đất nước.

NGÂN HÀNG CANADA DỰ ĐOÁN RẰNG CÁC HỘ GIA ĐÌNH MẮC NỢ NHIỀU NHẤT CỦA ĐẤT NƯỚC SẼ PHẢI THẮT LƯNG BUỘC BỤNG

ANNE CAROLINE DESPLANQUES “Chúng tôi đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức nợ cao của nhiều hộ gia đình Canada và giá nhà cao,” thống đốc ngân hàng trung ương Tiff Macklem hôm qua cho biết trong buổi trình bày Đánh giá hệ thống tài chính của mình. Nhà kinh tế học cấp cao tại Tập đoàn Desjardins, Benoît Durocher, không tỏ ra ngạc nhiên. “Nợ nần đã được nói đến trong nhiều năm. Nó đã được viết trên bầu trời rằng vấn đề sẽ đến với chúng tôi sớm hay muộn. »

TORONTO VÀ MONTREAL Vấn đề đã gia tăng mạnh trong đại dịch

COVID-19, do việc mua một bất động sản có giá trung bình cao hơn khoảng 50% kể từ khi bắt đầu đại dịch, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô Toronto và Montreal. Do đó, “ngày càng nhiều người Canada đã vay một khoản thế chấp rất lớn so với thu nhập của họ, và gắn nó với một tỷ lệ thay đổi và thời gian khấu hao hơn 25 năm”, bà Macklem lo lắng. Tuy nhiên, những hộ gia đình này đã mua bất động sản với giá cao và tỷ lệ thế chấp thấp vào năm 2020 và 2021 sẽ phải

thương lượng lại tỷ lệ này vào năm 20252026, khi chúng sẽ ở mức cao nhất. Ngân hàng cho biết với lãi suất thả nổi 4,4% và lãi suất cố định 4,5%, các hộ gia đình sẽ thấy khoản thanh toán trung bình hàng tháng của họ tăng từ 300 $ (lãi suất cố định) lên 700 $ (lãi suất thả nổi), theo mô phỏng của họ. Các hộ gia đình mắc nợ nhiều nhất đã chọn một tỷ lệ thay đổi sẽ phải chịu mức tăng lớn nhất, lên hơn 1.000 $ mỗi tháng hoặc 45%.

ÁP LỰC TĂNG KHẮP MỌI NƠI

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mắc COVID-19 lần thứ hai, sau lần mắc đầu tiên vào tháng 1/2022, nhưng ông cảm thấy sức khỏe ổn định do đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

T

heo Reuters, ngày 13/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo ông đã xét nghiệm dương tính

với virus SARS-CoV-2 và cảm thấy sức khỏe ổn định do đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Viết trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Trudeau nêu rõ: “Tôi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi sẽ tuân thủ các quy định về y tế công cộng và cách ly.” “Tôi cảm thấy sức khỏe ổn định song đó là do tôi đã tiêm vaccine. Vì vậy, nếu bạn chưa tiêm, hãy chủng ngừa vaccine và nếu có thể, hãy tiêm mũi tăng cường,” Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết. Lần trước nhà lãnh đạo Canada mắc COVID-19 là vào tháng 1/2022.

Thêm vào đó là sự gia tăng giá xăng và thực phẩm do lạm phát và sự gia tăng của tất cả các chi phí khác vì lãi suất cho các khoản vay khác (ô tô, thẻ tín dụng, v.v.) cũng đang tăng. Vào Tháng Tư năm 2021, Giám đốc của các Tổ chức Tài chính, Cơ quan Quản lý Ngân hàng Liên bang Jeremy Rudin, cảm nhận thấy tình hình đang nóng lên. Cho thấy lo ngại rằng các khoản vay thế chấp đang được cho phép quá tự do trong bối cảnh bất động sản tăng trưởng quá nóng, ông đã kêu gọi các ngân hàng và các tổ chức cho vay khác tăng cường cảnh giác. Ngay sau đó, bài kiểm tra độ căng thẳng đã tăng lên 5,25%. Chỉ những chủ nhà có thể chấp nhận được tỷ lệ thế chấp cao như con số này mới có thể được vay thế chấp. Do đó, “mặc dù tỷ lệ tăng, hầu hết các hộ gia đình sẽ có thể thanh toán”, ông Durocher nói. Tuy nhiên, để vượt qua cơn bão, họ có thể phải hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng, điều này có thể làm nền kinh tế chậm lại, nhà kinh tế nói.


SOÁ 923 17/06/2022

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

VIỆC SÀNG LỌC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG CÒN HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY MAI

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ TẠ ANYI

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT A.C.

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

website : www.acupuncturechinoiseduta.ca

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

GARAGE

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HOA KỲ SẼ KHÔNG CÒN PHẢI XÉT NGHIỆM NỮA Mỹ sẽ dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến nước này bằng đường hàng không, Nhà Trắng thông báo hôm qua.

Đ

ối mặt với sự xuất hiện của biến thể Omicron, các cơ quan y tế đã thắt chặt các thủ tục kiểm tra để nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào Tháng Mười Hai năm 2021. Tất cả các du khách trên 2 tuổi, lên chuyến bay từ nước ngoài đến Hoa Kỳ, đều phải xuất trình kết quả âm tính được thực hiện ít hơn một ngày trước khi cất cánh, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ. Theo phát ngôn viên của tổng thống, Kevin Munoz, người đã thông báo trên Twitter về việc dỡ bỏ yêu cầu này, các cơ quan y tế sẽ tiếp tục “đánh giá nhu cầu dựa trên cơ sở khoa học và bối cảnh lưu hành của các biến thể”. Theo truyền thông Mỹ, thời hạn kết thúc yêu cầu này sẽ có hiệu lực vào ngày mai.

VẪN CÓ 100.000 TRƯỜNG HỢP NHIỄM BỆNH MỖI NGÀY Mặt khác, ở giai đoạn này, chính phủ không chỉ rõ liệu họ có duy trì nghĩa vụ tiêm chủng cho người nước ngoài không cư trú vào Hoa Kỳ hay không. Một số quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Âu, đã ngừng yêu cầu du khách quốc tế xét nghiệm trước khi lên máy bay. Sau quyết định của tòa án, việc bắt buộc đeo khẩu trang cũng đã được dỡ bỏ tại Hoa Kỳ vào Tháng Tư trên các phương tiện giao thông công cộng, và đặc biệt là trên máy bay. Hoa Kỳ hiện đang ghi nhận hơn 100.000

9

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

TẠM NGỪNG CÁC XÉT NGHIỆM NGẪU NHIÊN TẠI CANADA

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boulevard Lacordaire, St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: info@notarius.net Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 5 : 9h-17h. Thứ 6 : 9h-12h30.

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, một con số cũng bị đánh giá là thấp theo các chuyên gia. Sự gia tăng gần đây có liên quan đến các biến phụ Omicron.

Về phía chúng ta, ở biên giới, chính phủ Trudeau sẽ đình chỉ xét nghiệm ngẫu nhiên bắt buộc tại tất cả các sân bay trong khoảng thời gian từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 30 Tháng Sáu và sẽ tiến hành ngoài địa điểm bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy. Bộ Giao thông vận tải Canada thông báo trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, liên quan đến việc giảm thời gian chờ đợi tại các sân bay của Canada, tạm thời đình chỉ việc xét nghiệm ngẫu nhiên bắt buộc. Cụ thể, việc xét nghiệm ngẫu nhiên bắt buộc sẽ bị tạm dừng trong khoảng thời gian từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 30 Tháng Sáu đối với những du khách đã tiêm phòng. Những du khách chưa được tiêm phòng vẫn sẽ được kiểm tra tại chỗ. Kể từ ngày 1 Tháng Bảy, tất cả các xét nghiệm, đối với những du khách đã được tiêm phòng và chưa được tiêm phòng, sẽ được tiến hành bên ngoài cơ sở. “Những nỗ lực của chúng tôi đang được đền đáp. Thời gian chờ đợi hiện tại tại các sân bay lớn của Canada đang giảm ”, Bộ Giao thông Vận tải Canada cho biết, đồng thời cho biết quyết định này phù hợp với một loạt các biện pháp khác của Chính phủ Canada và Bộ Giao thông Vận tải hàng không. Một trong số này là việc thuê 865 nhân viên soi chiếu từ Cơ quan An ninh Vận tải Hàng không Canada kể từ Tháng Tư.

(514) 728-4629

MỘT CHUYẾN DU LỊCH Y TẾ BIẾN THÀNH MỘT CƠN ÁC MỘNG Một người Quebec đến Tunisia để phẫu thuật thẩm mỹ đã không trở về với cơ bụng phẳng lì như mong đợi mà thay vào đó là vết thương bị nhiễm trùng sẽ để lại sẹo.

“T

ôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết trên máy bay [trên đường trở về], tôi đã rất đau đớn. Jasmine St-Onge nói. Chuyến đi của cô đến Tunisia vào Tháng Tư, do cơ quan du lịch y tế Laval Medcare Vacances tổ chức, không liên quan gì đến hình ảnh những người có ảnh hưởng ở Quebec “được đối xử như công chúa” mà cô nhìn thấy trên mạng xã hội. Bà mẹ hai con 27 tuổi, người đã giảm khoảng 80 kg, muốn phẫu thuật căng da bụng để loại bỏ phần da treo của mình. Cô cũng đã từng hút mỡ và tiêm chất béo vào mông, gọi là nâng mông kiểu Brazil. “Tôi chỉ muốn cảm thấy mình xinh đẹp,” cô thì thầm tiếc nuối.

Jasmine St-Onge đã phải đeo thiết bị này trong 6 tuần để làm sạch vết thương bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Tunisia.

Tuy nhiên, cô ấy để lại một vết sẹo trên bụng, mà cô ấy sẽ phải trả giá trong 5 năm nữa, với số tiền 9.000 $ còn nợ một cơ quan tài chính. Cô đã chọn Tunisia vì nó rẻ hơn tới hai lần so với Quebec. Cô được phẫu thuật vào ngày 11 Tháng Tư. Ngày hôm sau, bác sĩ phẫu thuật cho cô biết rằng ông ta nhận thấy vết hoại tử

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Xin Visa du lịch, du học, thăm thân nhân, - Thành lập giấy ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng. Dịch vụ mới: Giúp quý vị vay second mortgage với lãi xuất hợp lý *** Xin vui lòng gọi 514 603-9946 gặp anh Hòa để biết thêm chi tiết.


10

SOÁ 923 17/06/2022

trên bụng cô và cần phải theo dõi. Nhưng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta. Một lần tại khách sạn vào ngày 15 Tháng Tư, y tá thay băng cho cô hai ngày một lần nói với cô rằng cô chỉ bị bỏng, cô tiếp tục kể.

MỌI THỨ ĐỀU BÌNH THƯỜNG… Cô yên tâm rằng cô không có gì phải lo sợ về những cơn đau, từ chất lỏng thoát ra từ vết thương hoặc từ vùng da bị đen lại. Cô đã chia sẻ tin nhắn văn bản trao đổi với y tá, người này trả lời nhiều lần rằng “mọi thứ vẫn bình thường”. Đối với chuyến bay của mình vào ngày 22 Tháng Tư, cô gái trẻ thậm chí còn nói rằng cô đã đặt một chiếc váy quanh bụng để hạn chế dịch chảy. Hai ngày sau khi trở về Quebec, cô phải nhập viện hai tuần ở Châteauguay. “Họ rất ngạc nhiên, họ chưa bao giờ thấy điều gì nghiêm trọng như vậy”, cô nói.

10 cm da, tạo thành một hình tam giác đen bị hoại tử hoàn toàn, phải cắt bỏ. Trong sáu tuần, cô ấy đã đeo một thiết bị áp suất âm, loại VAC, để làm sạch vết thương và giúp vết thương mau lành.

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

ĐẠI LÝ ĐÃ LÀM GÌ? Cô St-Onge cho rằng việc Medcare Vacances không có phản ứng gì trong cơn ác mộng của cô. Mặc dù nguy cơ bị hoại tử do phẫu thuật, cô ấy cảm thấy tổn thương có thể được hạn chế nếu cô ấy được chăm sóc ở đó. Giám đốc điều hành Heykel Mansour lập luận rằng tình trạng hoại tử chỉ xuất hiện sau khi cô St-Onge rời Tunisia và không có chống chỉ định nào đối với chuyến bay của cô. Cô ấy chỉ bị “đau ngoài da”. Anh ta tuyên bố rằng anh ta và nhóm của mình cố gắng liên lạc với cô ấy liên tục nhưng cô St-Onge phủ nhận điều này.

2.000 $ MỘT ĐÊM CHO CÁC CĂN AIRBNBS

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân - Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản - Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký - Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

THỜI GIAN THẬT KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ Ở LỨA TUỔI 15-29 Người trẻ ngày càng ít cách rời bỏ tổ ấm gia đình để lên thành phố sinh sống. Chúng tôi nghi ngờ điều đó, nhưng một chỉ số khả năng tiếp cận nhắm mục tiêu đến đối tượng từ 1529 tuổi đã làm rõ bức tranh này.

B

ảng thống kê đang được đề cập được phát triển bởi Youthful Cities, nơi tự thể hiện mình như một phòng thí nghiệm các ý tưởng tập trung vào giới trẻ. Có trụ sở tại Toronto, tổ chức đã thu thập dữ liệu từ những người trẻ tuổi từ năm 2013 và đã hợp tác với RBC Future Launch để đưa ra chỉ số đô thị mới này.

750 $ MỖI THÁNG Sonder cho thuê 47 căn hộ trong tòa nhà ở Tây Nam có tên là Richmond. Một ví dụ căn nhà 3 phòng rưỡi trong tòa nhà này đang yêu cầu hơn 200 $ một đêm khi nó được cho thuê gần đây.

Một tòa nhà ở Griffintown đón khách như một khách sạn căn hộ rộng rãi với giá mỗi đêm từ 150 $ đến 2.000 $.

H

ôm qua, Văn phòng điều tra của chúng tôi đã báo cáo rằng giữa cuộc khủng hoảng nhà ở, Quebec sẽ cho công ty đa quốc gia Sonder vay 30 triệu $, họ chuyên cho thuê nhà ngắn hạn, chẳng hạn như Airbnb. Công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, quản lý việc cho thuê 389 căn hộ ở Montreal. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng 47 căn hộ trong số này nằm trong một tòa nhà, Richmond, nơi đáng lẽ phải có nhiều nhà ở truyền thống hơn. Vào năm 2011, nhà phát triển Groupe Dayan đã yêu cầu thay đổi quy hoạch để cho phép nó chuyển đổi các tòa nhà công nghiệp cũ ở Griffintown thành một dự án khu dân cư 300 căn. Khu phức hợp này là để đóng góp “vào việc tạo ra một môi trường sống mới”, chúng ta có thể đọc trong các tài liệu được trình bày cho các quan chức được bầu của quận Sud-Ouest ở Montreal.

QUYỀN ĐƯỢC YÊU CẦU Khi xin giấy phép xây dựng cho giai đoạn đầu của dự án của mình, thay vào đó, người lập dự án đã yêu cầu xây một khách sạn-căn hộ gồm 84 căn. Trong số này, 47 căn hộ hiện do Sonder quản lý và 7 căn hộ khác được Dayan Group cho thuê trên Airbnb. “Đó là một quyết định kinh doanh,” chủ tịch của công ty, Georges Dayan, người

không muốn bình luận thêm. Do đó, Sonder đã có thể tận dụng sự thay đổi quy hoạch để định cư ở Richmond, ngay trước khi quận Sud-Ouest hạn chế đáng kể khả năng cho thuê nhà kiểu Airbnb ở đó. “Tất nhiên nhiều năm sau, với một cuộc khủng hoảng nhà ở đang hiện hành, điều này hết sức khó chịu. Ở đó, chúng tôi hiện đang đảm bảo rằng chúng tôi không có bất kỳ trường hợp nào như thế này. Chúng tôi thực sự quản lý, ”thị trưởng của Tây Nam và chịu trách nhiệm về nhà ở trong chính quyền Plante, Benoît Dorais, nói.

CẤM TỪ NĂM 2019 Depuis 2019, la location de courte durée est interdite dans le Sud-Ouest sauf sur un court tronçon de la rue Notre-Dame. Kể từ năm 2019, việc cho thuê nhà ngắn hạn đã bị cấm ở Sud-Ouest ngoại trừ trên một đoạn ngắn của Phố Notre-Dame. “Việc sử dụng khách sạn-căn hộ, trong một khu dân cư, vẫn được cho phép vào năm 2018. Tuy nhiên, [Sonder] ngày nay thuộc” quyền được mua lại “”, nhân viên truyền thông của quận, Anyck Paradis nêu rõ. “Vào thời điểm giấy phép được cấp, các khu lưu trú du lịch được phép hoạt động trong lĩnh vực này,” Sonder cũng tự bào chữa cho mình. Trong dự án 300 căn hộ của mình, Tập đoàn Dayan cũng cam kết xây dựng 15% nhà ở xã hội và 15% nhà ở giá rẻ. Bốn mươi bảy đơn vị trong số này sẽ được bắt đầu vào mùa thu này.

Nó tiết lộ cho chúng ta điều gì? Rằng một sinh viên đang sống một cuộc sống sinh viên bình thường có mọi cơ hội tìm thấy chính mình trong lỗ hổng tại 27 thành phố của Canada được phân tích, bao gồm Montreal, Quebec, Laval và Ottawa-Gatineau. Chỉ số này dựa trên mức lương tối thiểu và giá của một gói hàng hóa và dịch vụ điển hình mà thanh niên tiêu dùng, bao gồm giá thuê nhà, học phí và phương tiện giao thông công cộng. Kết quả: ở Canada, người dân thành phố trung bình dưới 30 tuổi sẽ thâm hụt 750 $ mỗi tháng!

CÁC SẮC THÁI Rõ ràng, một con số như vậy nên được coi là hạt muối. Thứ nhất, phân tích dựa trên mức lương tối thiểu, không phản ánh mức thù lao của tất cả những người trẻ tuổi. Nó không bao gồm các nguồn thu nhập khác, chẳng hạn như các chương trình cho vay và cho vay nặng lãi và hỗ trợ của cha mẹ (khó xác định). Ngoài ra, kết quả bỏ qua một phản xạ mà chúng ta (hầu như) đều có: thích ứng với giá cả sinh hoạt, ngay cả khi nó đôi khi gây nhiều khó khăn. Sự thâm hụt được đề cập trong nghiên cứu vẫn là lý thuyết, chúng ta hãy nhấn mạnh điều này. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự thích ứng đẩy những người trẻ tuổi từ bỏ những gì thành phố mang lại, cho dù chúng ta nghĩ đến các sự kiện văn hóa và giải trí khác, bầu không khí của các quán bar và nhà hàng. Vâng, được rồi, cuộc sống sinh viên chưa bao giờ đồng nghĩa với xa xỉ và lần cuối cùng tôi kiểm tra, tuổi trẻ vẫn được thể hiện tốt trên sân thượng và trong rạp

chiếu phim. Tuy nhiên, rõ ràng là những gì bạn phải chi tiêu nhiều hơn cho nhà ở và cửa hàng tạp hóa, bạn phải cắt giảm ở những nơi khác. Tất cả chúng ta đều trải qua những ngày này, nhưng điều đó còn khó khăn hơn ở mức lương tối thiểu, chứ đừng nói đến khi bạn làm việc bán thời gian.

QUEBEC, TUYỆT VỜI CHO CÁC BẠN TRẺ Mức thâm hụt 750 $ là mức trung bình của 27 thành phố được nghiên cứu. Cụ thể, dữ liệu cho chúng ta biết điều gì? Ở Montreal, mức thâm hụt lý thuyết của một sinh viên lên tới hơn 874,05 $ mỗi tháng, đưa thành phố của chúng tôi ở vị trí thứ 11 trong số những thành phố ít tiếp cận nhất cho những người trẻ tuổi. Nơi tồi tệ nhất đối với sinh viên không phải là Vancouver hay Toronto, mà là Halifax, vì mức lương ít hào phóng hơn. Ở đó, bạn bắt đầu cuộc sống trưởng thành của mình bằng cách chìm trong sắc đỏ của hơn 1.290 $ một tháng. Ở đầu kia của quang phổ, chúng ta tìm thấy Lethbridge, một thành phố của Alberta với 95.000 tâm hồn khiến chúng ta tiếc nuối vì sự vắng mặt trong danh sách các thị trấn đại học có tầm quan trọng lớn hơn như TroisRivières và Sherbrooke. Sau Lethbridge, nơi sinh viên dễ tiếp cận nhất sẽ là Quebec. Theo các tham số của chỉ số, ở Quebec, một người trẻ tuổi sẽ tăng thâm hụt của mình ở mức “chỉ” 314 $ mỗi tháng, trừ khi anh ta làm việc toàn thời gian, khiến cho thời gian học ít hơn. Vì vậy, ở đó, anh ta sẽ tạo ra khoản thặng dư hàng tháng là 292 $ , có lẽ phải trả giá bằng một tương lai kém tươi sáng hơn. Rốt cuộc, các nghiên cứu, không phải chúng ta nói rằng nó là một khoản đầu tư?


SOÁ 923 17/06/2022

11

Courtier immobilier Cell.: (514) 998-5139 Bur: Bur (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Ahuntsic : Immense triplex dans le quartier recherché d'Ahuntsic. Exposition ouest de la cour arrière. Sous-sol avec hauts plafonds. Prix : 799 900$

Saint-Michel : Un grand quadruplex (28 X 40) , près de nombreuses commodités. Prix : 569 900$

Laval : Construction 2015. secteur paisible, emplacement très demandé, 5 chambres à coucher, 2 SDB à l'étage, 1 SDB au sous-sol, 1 salle d'eau au RDC, cuisine et salle familiale coup de coeur, foyer au gaz, très grande fenestration, luminosité maximale, beaucoup de rangement, immense sous-sol, thermopompe centrale, garage 2 places, 3 extérieurs, piscine creusé moderne. Prix 1 350 000$

Saint-Léonard : Château Jarry Condo 1 chambre situé au 7e étage. Comprend 1 garage intérieur.Beaucoup de lumière naturelle, planchers de bois franc,2 blacons privé et un gym commun. À quelques pas de la future station de métro Langelier. Prix 309 990$

Mua-bán, thuê-mướn: nhà ở và cơ sở thương mại (multilogement) Định giá tài sản ; vay tiền ngân hàng Tiếng Việt, Pháp, Anh

Villeray: Un bâtiment de 6 unités en plein coeur du quartier Villeray, emplacement A+, distance de marche de 2 minutes du métro Jarry, bien entretenu, beaucoup potentiel. Prix 1 699 000$

Saint-Léonard: Magnifique 5-plex entretenu de façon impeccable, Situé à proximité de nombreuses commodités. Remplacement de fournaise en 2015. Revêtement de sol du couloir en Terrazzo et armoires de cuisine en Formica. Prix 1 349 000$

Mercier : 6plex détaché, 3 x 4.5 + 3 x 3.5 appartements, chauffage électrique payé par les locataires. Propriété bien entretenue par la même famille depuis 1975. Prix 799 000$

Mercier: Duplex jumelé + GARAGE à quelques minutes de marche du métro Langelier. Cette propriété magnifiquement rénovée offre une cuisine fonctionnelle avec des comptoirs en marbre, un îlot pratique, un salon/salle à manger à aire ouverte avec des beau plancher en bois huilé en merisier, 3 CAC, 2 SDB dont celui de l'étage principal est rénové avec goût.. Prix 874 900$

Notre-Dame-de-Grâce : Beau appartement 31/2 a louer , une chambre à coucher, Prix 1 450$ par mois X 12 mois

Notre-Dame-de-Grâce : Beau appartement 41/2 a louer , 2 chambres à coucher, Prix 1 675$ par mois X 12 mois

Saint-Léonard : La Perla, prestigieuse construction Presti offrant 2 CAC, 2 SDB & une salle lavage séparée, beau hall d'entrée vous amenant à la cuisine ouverte sur salon. Superbe vue sur la ville. Carreaux de marbre sur les murs du salon + foyer électrique, céramique en mosaïque dans les 2 douches, portes italiennes en bois, walk-in chambre principale, céramique sur le balcon. Prix 599 000$

Saint-Léonard : Magnifique Propriété Intemporelle de Luxe sur coin de rue dans un secteur paisible et très recherché, Elle vous offre un espace de vie à la fois confortable et grandiose avec ces 3+1 chambres *2+1 Salle de Bains *Salon avec Foyer,Salle à manger & Salle Familial a concept ouvert. Prix 1 199 000$

Saint-Léonard: Grand 5plex, façade de 55 pieds, première fois sur le marché. Cette propriété offre un stationnement double, un garage double, un chauffage électrique payé par les locataires et un toit récent2019. L'appartement principal comprend 3 chambres, 3 salles de bain, 2 cuisines et une salle familiale lumineuse avec porte patio. Prix 1 299 000$


12

SOÁ 923 17/06/2022

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỚT PHỤ THUỘC VÀO CHIẾC XE CỦA BẠN Người ta thường nói rằng không thể sống mà không có ô tô. Điều này ngày càng ít đúng với nhiều người trong chúng ta.

T

ôi là bằng chứng sống. Tôi đã sống cuộc sống gia đình suốt một phần tư thế kỷ, và chúng tôi chỉ có một chiếc ô tô trong 24 năm (và tôi sống ở nông thôn). Khi chúng tôi sống ở Old Montreal, chúng tôi đã không có xe trong tám năm. Bạn sẽ nói với tôi rằng không phải ai cũng có đủ khả năng để sống ở trung tâm của một thành phố lớn, đặc biệt là khi có con cái. Đúng rồi. Nhưng vào năm 2022, nhiều công nghệ cho phép bạn tách mình khỏi ô tô. Bởi vì, xét về mặt tài chính, chiếc xe là một gánh nặng tài chính rất lớn.

CÁC CHI PHÍ Các hộ gia đình Canada đã chi 18,5% ngân sách cho phương tiện đi lại, nhiều hơn cả lương thực (14,9%). Trong số chia sẻ này, họ chi trung bình 11.258 đô-la cho chiếc xe của mình, theo số liệu được thống kê Canada công bố vào năm 2022. Trên thực tế, mỗi hộ gia đình Canada sở hữu trung bình 1,4 xe. Theo một cuộc khảo

Jean-Claude, 65 tuổi, đã làm việc trong cùng một công ty sản xuất hàng dệt may trong nhiều năm. Công việc của ông ấy được trả lương cao và ông cũng có thể làm thêm giờ để kiếm sống. COVID sẽ phá hủy sự cân bằng tài chính của ông.

sát do dịch vụ chia sẻ xe Turo thực hiện, 84% người Quebeer sở hữu hoặc thuê một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, từ quan điểm tài chính, tình huống này là hoàn toàn phi logic. Bởi vì, theo Turo, chiếc xe này được đậu 95,7% thời gian (một con số được tiết lộ cách đây 20 năm bởi nhà nghiên cứu California Donald Schoup).

THUẬT TOÁN Tệ hơn nữa, khoảng cách trung bình mà người Canada di chuyển để đi làm từ nơi làm việc đến nhà là dưới 30 km (dưới 5 km đối với 35% và từ 5 đến 10 km đối với 23% đối với chúng tôi), theo một phân tích của Trung tâm Giao thông vận tải tiên tiến quốc gia và Electric Mobility Canada. 74% người Canada sử dụng xe hơi. Tuy nhiên, đại dịch đại diện cho một cơ hội để đặt câu hỏi về thói quen của chúng ta. Với công việc từ xa, chúng tôi có thể bán ít nhất một trong hai phương tiện của mình. Tuy nhiên, theo khảo sát của Turo, những người Quebec là những người ngại xuống xe nhất; khoảng 13% sẵn sàng đổi nó để lấy phương tiện công cộng, đi chung xe hoặc chia sẻ xe hơi.

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

BỊ XA THẢI Khi Quebec bị phong tỏa lần đầu tiên vào Tháng Ba năm 2020, công ty nơi JeanClaude làm việc phải đóng cửa trong ba tháng. Khi hoạt động kinh doanh trở lại vào mùa hè, thời gian làm thêm bị loại bỏ, điều này làm giảm đáng kể thu nhập của người đàn ông sáu mươi tuổi. Cơ sở nơi ông làm việc đã ngừng hoạt động một lần nữa vào Tháng Mười Hai

AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

Ở khu vực Thành phố Montreal và Quebec, phí vận chuyển hàng tháng khoảng 100 đô la, so với 938,17 đô la cho một chiếc ô tô. Theo dữ liệu của Thống kê Canada, cho 30 phút của chuyến đi trung bình.

Cần có các phương tiện di chuyển mới, chẳng hạn như ô tô tự phục vụ (dịch vụ Flex từ Communauto) hoặc ô tô chia sẻ, như Turo, tương đương với AirBnB cho ô tô. Turo có 133.611 người dùng Quebec, chia sẻ 18.436 phương tiện.

COVID ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC VÀ BUỘC ÔNG TA PHẢI NGHỈ HƯU

C

ho đến Tháng Ba năm 2020, JeanClaude kiếm được từ 3.500 đến 4.000 $ hàng tháng. Ông sống trong một căn hộ với vợ của mình, Jeanine, người đã nghỉ hưu và nhận được 1.215 $ tiền trợ cấp của chính phủ. Từ quan điểm tài chính, cặp vợ chồng này có cuộc sống ổn định và sống đủ bằng lương. Không để dành được, Jean-Claude cũng đã dần dần tăng số dư thẻ và hạn mức tín dụng của mình, lên tới khoảng 20.000 $. Vì ông ấy chưa bao giờ bỏ qua một khoản thanh toán nào nên ông nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng tài chính tốt, nhưng một điều gì đó bất ngờ sẽ làm mọi thứ đảo lộn.

Giá đặc biệt:

năm 2020 do các vấn đề về nguồn cung do cuộc khủng hoảng sức khỏe gây ra. Khi nó mở cửa trở lại một vài tháng sau đó, một số vị trí đã bị cắt giảm vì không còn có thể duy trì mức sản xuất đủ. Đó là trường hợp của Jean-Claude. Người đàn ông có thể tin tưởng vào các quyền lợi bảo hiểm việc làm trong một vài tháng, nhưng chúng không đủ để trang trải nhu cầu của ông và ông nợ thêm 10.000 $ trên thẻ tín dụng của mình. Khi các khoản trợ cấp không còn, Jean-Claude hiện đang nợ hơn 29.000 $, số tiền này được cộng vào số dư tiền thuê xe của ông (9.000 $), tổng cộng là 38.000 $. Tuy nhiên, vì đã 65 tuổi nên ông quyết định không bắt đầu tìm kiếm một công việc mới mà xin nghỉ hưu. Hiện ông nhận được QPP và Trợ cấp An

ninh Tuổi già với tổng số tiền là 1,350 $ mỗi tháng. Kết hợp với thu nhập hưu trí của Jeanine, thu nhập của hai vợ chồng ở mức tương đương với 2,565 $. Với chi phí lên tới hơn 2.470 $ một tháng, cặp vợ chồng này hầu như không thể trang trải đủ cuộc sống. Hơn nữa, Jean-Claude không thể thực hiện các khoản thanh toán tối thiểu trên thẻ và hạn mức tín dụng của mình, và các chủ nợ ngày càng siết chặt.

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: PHÁ SẢN Tình hình nhanh chóng trở nên không thể giải quyết được. Không biết phải làm gì để lấy lại sự ổn định tài chính, ông quyết định tham khảo ý kiến của một công ty ủy thác mất khả năng thanh toán được cấp phép. Sau khi lập bảng cân đối tài sản và các

khoản nợ, Maxime Morin, giám đốc nhóm phục hồi tài chính (người tiêu dùng), phục hồi và phá sản tại Raymond Chabot, nhanh chóng nhận ra rằng Jean-Claude sẽ không thể vượt qua trừ khi thực hiện một cách quyết liệt hơn, hoặc một đề xuất của người tiêu dùng hoặc phá sản, hai lựa chọn trong trường hợp mất khả năng thanh toán. Maxime Morin giải thích: “Với tuổi tác, thu nhập, tình trạng sức khỏe yếu ớt của ông ấy và thực tế là ông ấy không có ý định xin thêm tín dụng, giải pháp tốt nhất trong trường hợp của ông ấy là phá sản”. Bằng cách này, ông sẽ có thể loại bỏ các khoản nợ thẻ và hạn mức tín dụng của mình, và sẽ thoát khỏi tình trạng phá sản sau chín tháng, trong thời gian đó ông sẽ trả một số tiền đã được thiết lập trước cho người được ủy thác. Được cập nhật trong việc thanh toán tiền thuê xe của mình, ông cũng có thể giữ chiếc xe. » “Nếu thu nhập của Jean-Claude tăng lên vì ông quay trở lại thị trường lao động, trong trường hợp này, thời gian được yêu cầu để được giải phóng khỏi phá sản có thể tăng lên 21 tháng”, giám đốc phục hồi tài chính nêu rõ. Số tiền phải trả hàng tháng cho người được ủy thác cũng có thể được tăng lên.


SOÁ 923 17/06/2022

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE INC.

13

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agence immobilière agréé Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome Franchisé indépendant et autonome de RE/MAXQuébec Québec de RE/MAX inc.inc. 7130 BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Beaubien Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657 Fax: 514-354-0657

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) VILLERAY

VILLERAY

LAVAL

7513-7521 Av. De Lorimier 5plex, 890 000$

1780 30e Rue, Maison à étages, 920 000$

LE SUD-OUEST

LE SUD-OUEST

ROSEMONT

Baisse de prix 2489-2499 Rue Jean-Talon E. 6plex, 1 495 000$ + TPS/TVQ HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Baisse de prix

OFFRE ACCEPTÉE

3876-3880 Rue Ontario E. 101 Rue Peel, app. 1210 549 Rue Ste-Madeleine Triplex, 820 000 $ + TPS/TVQ Condo, 1 525 $/mois X 12 mois Maison à étages, 1 495 000$ LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

VILLE-MARIE

5072 Av. Charlemagne Cottage, 699 000$ LE PLATEAU-MONT-ROYAL

OFFRE ACCEPTÉE

4131-4133 Av. de l'Hôtel-de-Ville une maison à étages, 699 000$ VILLE-MARIE

OFFRE ACCEPTÉE

4661-4665 Rue St-Urbain 8plex, 2 495 000$ VILLE-MARIE

4626-4630 Rue St-Urbain Triplex , 1 699 000$ VILLE-MARIE

1288 Av. des Canadiens-de-Montréal, 1433 Rue Bishop , Appartement, 1 500 $/mois X 12 moi app. 3904 Condo, 459 000$ SAINT-MICHEL

À Vendre par le Curateur Public 1454 Rue St-Mathieu Local commercial, 2 000$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

2449-2453 Rue de Rouen Triplex, 580 000$

SAINT-MICHEL

OFFRE ACCEPTÉE

7440 Boul. Pie-IX 4plex, 779 000$

7462-7466 Boul. Pie-IX Triplex, 749 000$


14

SOÁ 923 17/06/2022

TIN THẾ GIỚI

Công ty châu Âu ‘nếm đòn’ giá năng lượng Chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột ở Ukraine cản trở khả năng cạnh tranh của nhiều nhà sản xuất châu Âu, buộc họ phải giảm sản lượng hoặc thậm chí đóng cửa.

T

rong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp châu Âu phụ thuộc vào dầu và khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga để hoạt động. Giờ đây, trước tình trạng chi phí năng lượng tăng chóng mặt, các nhà sản xuất ở lục địa già đang mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với mối đe dọa rằng Moscow có thể đột ngột cắt đường ống dẫn khí đốt bất cứ lúc nào, khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ. Các nhà sản xuất hóa chất, phân bón, thép và hàng hóa sử dụng nhiều năng lượng khác của châu Âu đã chịu áp lực trong nhiều tháng qua. Một số đã đóng cửa trước sức ép cạnh tranh từ các nhà máy ở Mỹ, Trung Đông và khu vực khác, nơi giá năng lượng thấp hơn nhiều so với châu Âu. “Nhìn chung, mối lo ngại lớn đối với châu Âu là nhập khẩu ngày càng tăng, trong khi xuất khẩu giảm”, ông Marco Mensink, tổng giám đốc của tập đoàn thương mại công nghiệp hóa chất Cefic, cho biết. Không thể sản xuất nếu thiếu khí đốt Chi phí năng lượng cao được dự báo sẽ ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế nói chung của khu vực châu Âu trong năm nay. Việc Nga cắt đứt nguồn cung cũng có thể khiến ngành công nghiệp châu Âu rơi vào thế bất lợi trong cạnh tranh lâu dài, trừ khi các nhà sản xuất có thể triển khai những công nghệ giúp giảm mạnh mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của họ. Tuy nhiên, phần lớn công nghệ trong số này, chẳng hạn công nghệ sử dụng năng lượng gió và mặt trời, đòi hỏi các khoản đầu tư lớn và vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể sử dụng trong thương mại. Các nhà sản xuất phụ thuộc vào khí tự nhiên như một nguồn năng lượng và nguyên liệu thô trong sản xuất. Ở châu Âu, khí đốt tự nhiên thường định giá điện, do đó, khi giá khí đốt tăng, các nhà máy sẽ phải chịu mức tăng gấp đôi. Trong đó, amoniac là sản phẩm nhạy cảm nhất, chiếm khoảng 70% lượng khí đốt mà châu Âu sử dụng làm nguyên liệu. Hầu hết lượng amoniac này được sử dụng để làm phân bón. Các công ty có thể thích ứng với giá năng lượng cao hay không phụ thuộc vào khả năng tìm kiếm nguồn cung thay thế trên toàn cầu. OCI NV, một nhà sản

xuất phân bón có trụ sở tại Amsterdam, đã giảm sản lượng amoniac tại nhà máy ở Hà Lan để thay thế bằng hóa chất nhập khẩu từ các chi nhánh ở Texas, Ai Cập và Algeria, Giám đốc điều hành Ahmed ElHoshy cho biết. Động thái tiết chế sản xuất của các ngành công nghiệp “đói năng lượng” đã làm giảm áp lực ngắn hạn đối với nguồn cung khí đốt tự nhiên, giúp tăng cường sản xuất điện và sưởi ấm cho các ngôi nhà trong mùa đông tới. OCI thường chỉ nhập khẩu một lượng lớn amoniac vào châu Âu trong mùa đông khi giá khí đốt tăng cao nhất. Tuy nhiên, “bây giờ tháng nào cũng là một tháng mùa đông”, ông El-Hoshy nói. Các nhà sản xuất phân bón khác đã quyết định đóng cửa những nhà máy không thể nhập khẩu amoniac từ nước ngoài, chẳng hạn CF Industries Holdings Inc. “Là một nhà sản xuất chi phí cao trong một ngành công nghiệp toàn cầu cạnh tranh gay gắt, chúng tôi nhận thấy những thách thức đáng kể đối với tính bền vững lâu dài từ cách tiếp cận hoạt động hiện tại”, ông Brett Nightingale, giám đốc điều hành chi nhánh tại Anh của CF, cho biết. Trong khi đó, các nhà sản xuất thép châu Âu đã cắt giảm sản lượng kể từ tháng 10/2021 để tiết kiệm tiền cho khí đốt và điện. Vào tháng 3, giá điện tăng cao ở Tây Ban Nha đã khiến các nhà sản xuất thép phải giảm sản lượng hoặc đóng cửa hoàn toàn. “Điều này hoàn toàn điên rồ”, Miguel Ferrandis Torres, giám đốc tài chính của Acerinox SA có trụ sở tại Madrid, cho biết. Trong bối cảnh đó, các ngành công nghiệp đã vận động các nhà chức trách và chính phủ châu Âu đảm bảo rằng họ sẽ tiếp cận được khí đốt từ nguồn cung khác nếu Nga ngừng vận chuyển nhiên liệu này. “Với Nga, không ai biết điều gì sẽ xảy ra”, Jacob Hansen, Tổng giám đốc Fertilizers Europe, nhóm vận động hành lang chính của ngành, cho biết. “Chúng tôi không thể sản xuất bất kỳ loại phân bón nào nếu không có khí đốt”. Lường trước khó khăn Nếu Nga ngừng dòng khí đốt sang Đức, nước này sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình tư nhân, cũng như các sơ sở quan trọng bao gồm bệnh viện, đồn cảnh sát và doanh trại

Hơn 15.000 triệu phú dự kiến rời Nga năm 2022 Kết quả phân tích dữ liệu di cư hé lộ hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi Nga trong năm nay. Điều này được tin một phần vì chiến dịch tấn công quân sự của Moscow sang Ukraine.

K

hoảng 15% người Nga với tổng trị giá tài sản hơn 1 triệu USD dự kiến sẽ di cư tới những nước khác vào cuối năm 2022, theo các dự báo dựa vào dữ liệu di cư của Henley & Partners, một công ty có trụ sở tại London (Anh), đóng vai trò mai mối giữa giới siêu giàu và các quốc gia bán quyền công dân. Báo Guardian dẫn lời Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, nơi đã tổng hợp dữ liệu cho Henley & Partners nói: “Nga đang ‘chảy máu’ triệu phú. Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề đất nước đang phải đối mặt”. Ukraine cũng sẽ hứng chịu thiệt hại lớn nhất về số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) tính theo tỷ lệ dân số, khi 2.800 triệu phú (tương đương 42% tổng số HNWI ở quốc gia Đông Âu này) dự kiến sẽ rời khỏi đất nước vào cuối năm nay. Người giàu trên thế giới thường chuyển đến Mỹ và Anh nhưng theo Henley & Partners, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) dự kiến sẽ vượt qua hai quốc gia này để trở thành điểm đến số 1 cho những triệu phú di cư. “Anh đã đánh ‘mất ngôi vương’ trung tâm giàu có. Mỹ đang sụt giảm nhanh chóng sức hút

quân đội. Do đó, các công ty công nghiệp lớn sẽ phải đối mặt với tình trạng gián đoạn và bị giới hạn bởi sự phân bổ năng lượng, dẫn đến nguy cơ mất hàng nghìn việc làm. Tại Đức, quyết định phân bổ khí đốt như thế nào sẽ thuộc về Cơ quan Mạng lưới Liên bang - phụ trách quản lý năng lượng. Cơ quan này đã thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng gồm 65 người, dự kiến làm việc suốt ngày đêm trong trường hợp khẩn cấp nếu nguồn cung khí đốt đột ngột bị cắt đứt. Họ sẽ quyết định mức năng lượng phân bổ cho các công ty dựa trên dữ liệu tiêu thụ đã thu thập được. “Chúng tôi sẽ xem xét khả năng ứng phó của các công ty với vấn đề này. Công ty nào có thể tồn tại trong tình trạng gián đoạn hay cắt giảm khí đốt, và công ty nào chắc chắn không thể”, ông Klaus Müller, người đứng đầu cơ quan này, cho biết. Ông Müller và nhóm xử lý khủng hoảng

đối với người giàu trên thế giới, trong khi UAE dự kiến sẽ vượt qua xứ sở cờ hoa bằng cách thu hút dòng vốn ròng lớn nhất của các triệu phú trên toàn cầu vào năm 2022”, trích báo cáo của Henley & Partners, dựa vào việc “theo dõi một cách có hệ thống các xu hướng di cư của tài sản tư nhân quốc tế”. Khoảng 4.000 HNWI dự kiến sẽ chuyển đến UAE vào cuối năm nay, nhiều hơn Australia, nơi dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.500 người, Singapore với 2.800 người và Israel khoảng 2.500 người. Một lượng lớn triệu phú cũng dự kiến chuyển tới Malta, Mauritius và Monaco năm nay. Cụ thể, khoảng 300 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến Malta, một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng tài sản bằng USD là 87% trong giai đoạn 2011 - 2021. Mauritius, nơi đang có 4.800 HNWI, dự kiến sẽ có thêm gần 150 triệu phú. Monaco, nước từ lâu đã thu hút giới siêu giàu quốc tế vì không đánh thuế thu nhập, thuế trên thặng dư vốn hay thuế bất động sản, hiện có gần 7/10 cư dân là triệu phú. Số HNWI của Anh trong năm nay dự kiến sẽ giảm 1.500 người, khiến số cá nhân sở hữu tổng tài sản trị giá hơn 1 triệu USD chỉ còn 738.000 người. Tổng số HNWI trên toàn thế giới hiện nay là hơn 15 triệu người.

cũng sẽ xem xét các yếu tố như vị trí địa lý và cách vận chuyển khí đốt. “Chúng tôi cố gắng lường trước tất cả những yếu tố này, nhưng vẫn (hy vọng) không phải đối mặt với tình huống (xấu nhất)”, ông nói. Trong khi đó, theo ông Mensink, các nhà máy muốn thay thế điện sản xuất từ khí đốt bằng điện từ năng lượng tái tạo, nhưng nguồn cung năng lượng gió và mặt trời không đủ để đáp ứng nhu cầu. “Chúng tôi đang cố gắng hết mức có thể cho việc sản xuất, nhưng thực tế là châu Âu sẽ phải đầu tư và xây dựng nhiều hơn nữa”, ông nói. Các nhà sản xuất thép châu Âu đang cam kết đại tu nhà máy để sử dụng hydro thay vì khí tự nhiên làm nguyên liệu thô. “Nhưng vẫn cần nguồn cung khí đốt ngoài Nga khi không có cơ sở hạ tầng hydro với chi phí hợp lý”, ông Axel Eggert, người đứng đầu nhóm vận động hành lang thép châu Âu Eurofer, cho biết.


TIN THẾ GIỚI

Ở London, chỉ cần ‘đi ra đường và thở một cái rồi về cũng tốn tiền’ Mẹ tôi luôn nói “đừng có tiết kiệm quá, nhớ ăn uống đủ” nhưng tôi cũng không dám tin lời mẹ nữa vì nếu không chắt bóp, tôi sẽ chẳng thể sống sót ở London (Anh).

SOÁ 923 17/06/2022

nhật. Tôi chưa từng đến nhà hàng Việt Nam vì nó khá xa xỉ so với số tiền trong túi của mình. Để ăn một bữa với chất lượng tạm ổn, tôi phải tiêu ít nhất 20 bảng (25 USD), một bữa lẩu có giá 150-300 bảng (188-375 USD). Trong khi đó, nhà hàng Trung Quốc ở khu Chinatown có giá rẻ hơn nhiều, chỉ từ 12-15 bảng (15-21 USD) cho một bát mì vịt. Nhưng nếu không phải là dịp gặp bạn bè, tôi cũng sẽ hạn chế vào trung tâm để tiết kiệm tiền đi tàu. Fish and chips (cá và khoai tây chiên), loại thức ăn nhanh của người Anh cũng không còn rẻ nữa. Giờ chẳng ai còn ngẫu hứng mua một suất cá bọc trong giấy báo và ăn trên đường đi làm về. Giá fish and chips đã “kín đáo” tăng lên 1-2 bảng trong vài tháng vừa qua dù chủ cửa hàng than thở rằng nếu tính đủ chi phí thì nó phải tăng thêm 4 bảng. Một thống kê cho thấy 30% cửa hàng fish and chips trên toàn nước Anh phải đóng cửa do giá cá, dầu ăn, gia vị tăng. Nhà hàng Brazil yêu thích gần nhà tôi cũng đã gạch giá cũ và chính thức viết mức giá mới bên cạnh từ đầu tháng 6. Giống như một sự phản bội

Đ

ám sinh viên ở London thường đùa rằng: Chỉ cần đi ra đường và thở một cái rồi về cũng tốn tiền. Từ hồi tháng 3, thị trưởng London đã thông báo việc tăng vé tàu và xe buýt. Vé tàu đi lại trong nội thành London đã tăng từ 2,65 bảng (3,32 USD) lên 3,2 bảng (4 USD)/lượt. Mỗi lượt đến trường đại học, tôi phải trả 6,4 bảng (8 USD), chưa kể tiền ăn nếu hôm đó lỡ không kịp mang theo đồ ăn trưa. Giá vé xe buýt cũng tăng so với trước. Dùng thẻ sinh viên đi lại ở London không rẻ nếu bạn không phải thường xuyên đến trường. Vé tháng đi lại trong khu vực zone 1 và 2 ở London là hơn 100 bảng (125 USD) sau khi đã giảm 30% cho sinh viên. Không dám tới nhà hàng món Việt Trong các group người Việt, nhiều du học sinh chia sẻ việc tiêu 200 bảng (250 USD) mỗi tháng cho việc mua thực phẩm là điều khả thi. Đúng, điều đó khả thi vào 6 tháng đầu tiên khi tôi đến London. Nhưng từ sau tháng 3, mọi việc đã thay đổi. Giá mỗi thứ rau trong siêu thị đã tăng thêm 20-50 pence. Bạn sẽ không coi đó là vấn đề vì “chỉ là 50 pence thôi mà”, nhưng với những sinh viên luôn phải đau đầu đong đếm làm sao 200 bảng đủ mua thực phẩm cho 30 ngày thì đó là cả một vấn đề. Khoản tiền 5 bảng (6,2 USD) đi chợ

Tuy nhiên, tiền nhà mới là cơn đau đầu của những người sống ở London. Tới tháng 9 khi hết hạn hợp đồng, khoản thuê nhà có thể chiếm gần hết khoản tiền hàng tháng. Học bổng dĩ nhiên không tăng theo lạm phát như hàng hóa ở siêu thị. mỗi ngày sẽ tăng thêm vài bảng dù bạn chỉ Ở London thời điểm này, mọi người dám mua những thứ thiết yếu, nâng lên đặt chẳng lạ gì nếu nhận thông báo tăng tiền xuống các món đồ có giá trên 2 bảng. nhà từ chủ nhà. Bạn tôi sống ở khu bên cạnh So với Việt Nam, giá thực phẩm ở Anh trong căn hộ một phòng ngủ với giá 1.600 không quá chênh lệch. Đó như một sự bù bảng (2.000 USD) mỗi tháng. đắp cho giá nhà cao chót vót tại một trong Hai tháng trước, chủ nhà thông báo sẽ những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. tăng tiền nhà thêm 20% vì trượt giá. Hoàn Nhưng điều đó đã không còn đúng nữa khi toàn không có nỗ lực thương lượng nào và bạn nhìn thấy bảng giá ở siêu thị được thay tỷ lệ lạm phát theo chính phủ là 8%. mới hàng tuần. Nhiều người trong khu nhà đã phải Tôi sống ở căn hộ 3 phòng ngủ tầng 4 chuyển ra ngoài, đặc biệt là những người trong một khu lao động đa sắc tộc ở phía vẫn đang thất nghiệp vì mất việc trong 2 tây bắc London, không thang máy hay bất năm đại dịch. cứ dịch vụ xa xỉ nào. Từ cửa sổ phòng ngủ, Đôi vợ chồng bạn tôi nhận thông báo tăng tôi vẫn nghe tiếng mấy người say xỉn cãi vã 40% giá thuê nhà. Ở London thời điểm này, và đánh chửi nhau vào lúc 2-3h sáng. Phía dịch Covid-19 dường như đã kết thúc, các sau nhà thì tiếng tàu chạy qua lại suốt ngày rào cản đi lại được dỡ. Chủ nhà cũng không đêm. Mỗi tháng, số tiền nhà cộng các loại tha thiết giữ người thuê vì kể cả khi họ tăng chi phí chiếm phần lớn khoản tiền mà tôi giá lên 40%, căn nhà sẽ được lấp đầy nhanh có. Phải chi tiêu rất dè sẻn nếu không rơi chóng bởi người mới. vào cảnh “âm” vào tuần cuối tháng. Mọi người đều tin rằng chủ nhà đang Cảnh “cháy túi” ở London nó như thế nào muốn bù đắp khoản tiền nhà họ đã mất suốt ư? Nó giống như chú gấu Paddington một 2 năm đại dịch do không thể tăng giá. mình cô đơn đứng ở ga tàu điện trong một Về mặt cảm xúc, nó giống như một sự buổi chiều mưa, lạnh và chiếc bánh mì kẹp phản bội. Những người thuê nhà đã ở lại mứt cam đã bị bọn chim ăn mất. Một người và trả tiền nhà đều đặn trong suốt đại dịch lạc quan nhất cũng khó tránh khỏi hoảng nhưng khi thị trường khởi sắc, họ bị đẩy ra loạn. đường. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi chẳng bao Suốt 6 tháng qua, tôi đã không mua sắm giờ phải nhìn giá khi đi mua hàng ở siêu thị quần áo mới, không đi du lịch, không đi nhà hay phải cân nhắc khi ăn ở một nhà hàng hàng nếu không phải dịp đặc biệt. Nhiều tầm trung giữa TP.HCM. Sống ở London 9 người trong số bạn bè tôi đang tính chuyện tháng, tôi chỉ dám đến nhà hàng (nhà hàng rời đi. Nhưng đi đâu cũng là câu hỏi đau thực sự) một lần duy nhất vào ngày sinh đầu vì giá cả ở tất cả nơi có dấu chân con

Gần 50 nước chỉ trích Trung Quốc tại LHQ

Chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc tình hình nhân quyền ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương”, đại sứ Hà Lan tại Liên Hợp Quốc Paul Bekkers phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 14/6. Thay mặt 47 quốc gia ra tuyên bố chung về tình hình người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ông Bekkers chỉ ra một số “thông tin đáng tin cậy”, vốn bị Trung Quốc kiên quyết bác bỏ, rằng hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đang bị giam tùy tiện trong khu vực. “Có những báo cáo về việc giám sát rộng rãi đang diễn ra, phân biệt đối xử nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và những dân tộc thiểu số khác”, ông nói thêm. Tuyên bố chung cũng bày tỏ lo ngại trước “các báo cáo về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt, hạ nhục con người, cưỡng bức triệt sản, bạo lực tình dục và giới tính, lao động cưỡng bức và

tách trẻ em khỏi cha mẹ”. “Tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc khẩn cấp giải quyết những lo ngại này và chấm dứt việc giam tùy tiện người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ cũng như các dân tộc thiểu số khác”, đại sứ Hà Lan nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh cho phép các nhà điều tra và chuyên gia LHQ “tiếp cận thực sự và không bị ràng buộc” để quan sát tình hình thực địa một cách độc lập. Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet được cấp quyền thăm Tân Cương tháng trước, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền LHQ tới Trung Quốc sau 17 năm. Tuy nhiên, bà phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt vì không lên tiếng cứng rắn hơn trước những hành vi bị cáo buộc của Trung Quốc trước và trong chuyến đi. Trong tuyên bố chung, các nước yêu cầu “những quan sát chi tiết hơn, bao

gồm cả những hạn chế mà chính quyền Trung Quốc áp đặt đối với chuyến thăm” của bà Bachelet. Đại sứ Trung Quốc Chen Xu phản ứng giận dữ, chỉ trích Hà Lan và 46 nước ký vào bản tuyên bố chung tung tin “dối trá và đồn thổi để công kích Trung Quốc”. “Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những cáo buộc này”, ông Chen nói, đồng thời chỉ trích các quốc gia ký tuyên bố là “đạo đức giả” và “nỗ lực thao túng chính trị”. Đại sứ Trung Quốc ca ngợi chuyến thăm của bà Bachelet, nhấn mạnh rằng nó đã “nâng cao hiểu biết của bà về con đường phát triển nhân quyền của Trung Quốc”. Người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng đang đối mặt áp lực ngày càng tăng trong việc công bố báo cáo bị trì hoãn từ lâu về tình hình nhân quyền ở Tân Cương, mà các nhà ngoại giao cho rằng đã sẵn sàng trong nhiều tháng. Bachelet, người thông báo sẽ không theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai, hôm 13/6 cam kết báo cáo sẽ được công bố trước khi bà mãn nhiệm ngày 31/8. Trong tuyên bố chung, các nước hối thúc bà Bachelet “công bố nhanh chóng” và cung cấp “thông tin thêm về tiến

15

người đều đang tăng chóng mặt. Giá thực phẩm đang là mối lo ngại lớn đối với 3/4 người Anh Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Anh (FSA), chi phí thực phẩm đang là nỗi lo lớn đối với đa số người dân nước này trong khi số người cắt giảm bữa ăn hoặc cần tìm tới ngân hàng thực phẩm đã tăng vọt trong năm qua. Nghiên cứu của FSA cho thấy giá thực phẩm là mối quan tâm đáng kể trong ba năm tới đối với hơn ba phần tư người tiêu dùng Vương quốc Anh (76%) và số người cần tới ngân hàng thực phẩm đã tăng từ khoảng 1/10 vào tháng 3/2021, lên gần 1/6 trong tháng ba vừa qua. Hơn 1/5 (22%) những người được khảo sát vào tháng 3 cho biết họ cắt bỏ bữa ăn hoặc giảm khẩu phần ăn vì không đủ tiền mua thực phẩm. Gần 70% cho biết chi phí thực phẩm lành mạnh là mối quan tâm lớn trong tương lai, và gần 2/3 số người cho rằng nghèo đói và bất bình đẳng lương thực là mối quan tâm tương lai trong vấn đề thực phẩm ở Anh. Tình trạng mất an ninh lương thực phổ biến hơn ở những người có thu nhập thấp, người trẻ tuổi, những người sống trong các hộ gia đình lớn, và người châu Á, da đen, châu Phi và Caribe. Lạm phát ở Anh đã lên tới 9% trong tháng 4, mức cao nhất trong hơn 40 năm, với chi phí thực phẩm, năng lượng và đi lại leo thang. Theo số liệu của British Retail Consortium và NielsenIQ, giá cả tại các cửa hàng trong tháng 5 đã tăng ở mức nhanh nhất trong hơn một thập kỷ. Lạm phát lương thực tăng vọt lên 4,3% trong tháng 5, từ 3,5% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 4/2012. Một nửa số người được khảo sát bày tỏ lo ngại về tiêu chuẩn lương thực kể từ Brexit. Đặc biệt, nhiều người lo ngại rằng những xáo trộn liên quan Brexit sẽ ngày càng làm giảm mức độ an toàn và chất lượng của thực phẩm ở Anh. FSA khẳng định cơ quan này đang làm việc với các doanh nghiệp để đảm bảo việc quyên góp sản phẩm đơn giản hết mức, đồng thời hỗ trợ những người làm việc trong ngân hàng thực phẩm cũng như những người cần sử dụng nguồn thực phẩm trong đó. Người đứng đầu FSA, giáo sư Susan Jebb, cho biết: “Trước áp lực tức thì đối với những người đang phải vật lộn để mua thực phẩm, các ngân hàng thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng tôi”. “Chúng tôi đang khẩn trương làm việc với ngành công nghiệp và các nhà tài trợ lớn khác, cùng những tổ chức từ thiện của ngân hàng thực phẩm, để xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn có thể tới tay những người cần tới sự hỗ trợ này”, bà nhấn mạnh. trình”. Trong khi đó, ông Chen chỉ trích “cái gọi là báo cáo cường điệu về Tân Cương”, chỉ ra rằng nó không được Hội đồng Nhân quyền yêu cầu và “hoàn toàn không nên được công bố”. Một số nước như Belarus, Cuba và Triều Tiên khẳng định không nên công bố báo cáo. Đại sứ Venezuela Hector Constant cũng đồng tình, kêu gọi đánh bại “chiến dịch tin tức giả liên tục chống lại Tân Cương và Trung Quốc”. Trung Quốc bị cáo buộc giam và cưỡng bức lao động hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải huấn ở Tân Cương. Bắc Kinh bác bỏ, mô tả các cơ sở này là trung tâm giáo dục và dạy nghề nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cực đoan. Mỹ và một số nước phương Tây cho rằng hành động của Trung Quốc ở Tân Cương là “diệt chủng”. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua luật cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Tân Cương vì cáo buộc lao động cưỡng bức. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích phương Tây, gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ, can thiệp công việc nội bộ, xuyên tạc sự thật, kiềm chế đà phát triển của nước này và vi phạm luật pháp quốc tế.


16

SOÁ 923 17/06/2022

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

 Có nhận dịch vụ khai thuế tư nhân qua email hoặc text  Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp  Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng Guild of ICIA

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Tý trời sinh thông minh sáng dạ, bạn sẽ vượt qua thử thách ngày hôm nay một cách dễ dàng. Vận đào hoa đang vượng nên người độc thân có thể chạm mặt đối tượng khiến bạn thương nhớ. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người ấy.

Tuổi Sửu nên bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không đúng sự thật. Đừng quên vẫn còn nhiều người ở bên quan tâm và sẵn sàng chia sẻ buồn vui với bạn. Vận tài lộc chưa được hanh thông do thời gian qua bạn chi quá nhiều mà chẳng thu lại được bao nhiêu.

Tuổi Dần làm việc quá nhiều cũng khiến tình trạng sức khoẻ trở nên tồi tệ. Tử vi khuyên bạn tranh thủ thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi và “làm mới” năng lượng. Vận trình tình cảm đang dần khởi sắc. Đặc biệt bản mệnh nữ có vận đào hoa tốt hơn hẳn so với nam.

Vận trình tình cảm của tuổi Mẹo không mấy suôn sẻ. Bạn cần lắng nghe người ấy nhiều hơn. Cả hai phải bình tĩnh nói chuyện thì khúc mắc mới được giải quyết nhanh chóng. Màu cam là gam màu đem đến may mắn cho bạn.

Thìn dễ bị đau đầu vì những chuyện thị phi. Từ nơi công sở cho đến lúc về nhà, bạn vẫn không thoát khỏi ánh mắt soi xét của người xung quanh. Thay vì ôm đau khổ trong lòng, sao bạn không tìm cách làm rõ mọi chuyện một lần cho xong?

Tuổi Tỵ có thể bị hao hụt tài vận do nhẹ dạ cả tin. Tiền bạc tổn thất chẳng ai mong muốn. Nhưng lần này chỉ có thể trách bạn đã bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của người thân, bạn bè rồi trao niềm tin lầm chỗ. Sức khoẻ cũng có dấu hiệu giảm sút.

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

Tuổi Ngọ đón nhận những tin mừng trong vận trình công danh sự nghiệp. Chỉ cần bạn chăm chỉ, không ngừng nỗ lực thì nhất định sẽ nhận lại kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đường tài lộc tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhờ quý nhân phù trợ nên bạn đón nhận nhiều may mắn.

Việc kinh doanh vào guồng, công sức bỏ ra không quá nhiều nhưng vẫn thu về lợi nhuận. Tuy nhiên đừng thấy thế mà chủ quan. Tuổi Mùi phải liên tục nâng cao năng lực. Phương diện tình cảm của người độc thân gặp nhiều trắc trở.

Thân nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Bạn rất dễ bị kẻ khác lợi dụng về mặt tiền bạc. Vận đào hoa gõ cửa, hãy cho người đang tiếp cận bạn một cơ hội để tìm hiểu. Thử một lần lắng nghe tiếng lòng của mình chứ đừng để đến khi mất đi mới thấy hối tiếc vì không trân trọng.

Nguy cơ cao bạn là người chịu thiệt do tính cách quá thật thà, ngay thẳng. Sức khoẻ có dấu hiệu giảm sút nên bạn cần bổ sung thêm vitamin và các chất thiết yếu cho cơ thể. Về phương diện tình cảm, người độc thân đừng vì sợ cô đơn mà đồng ý bước chân vào một mối quan hệ mập mờ.

Tuổi Tuất nên ngủ đủ giấc để tránh trạng thái mệt mỏi, cả ngày chẳng muốn làm gì. Vận trình sự nghiệp khởi sắc. Bạn vẫn luôn nỗ lực để đạt được vị trí mơ ước. Đồng nghiệp cũng rất ngưỡng mộ bạn vì điều này. Mối quan hệ với nửa kia dần được cải thiện sau những giận hờn không đáng có.

Tuổi Hợi gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Con giáp này cần cù chịu khó nên hưởng thành quả như vậy là xứng đáng. Vận trình tình cảm cũng có chuyển biến tích cực. Nếu mâu thuẫn với nửa kia đã lâu thì đây là lúc để hoá giải và làm lành.

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

mtl-taxes@outlook.com

(514) 583-2980

Cần 1 người phụ nữ trung niên, có sức khỏe, để chăm sóc 1 cụ già 89 tuổi, bị tai biến liệt nửa người, làm 5 ngày 1 tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ đến 6 giờ. Liên lạc: bà Nguyen: Quý vị có bị bạo hành không ? Quý vị có biết ai đã và đang bị bạo hành không ? Kính chào quý vị, chúng tôi là The Shield of Athena, tổ chức phi vụ lợi, được chính phủ Canada và chính phủ Quebec công nhận. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ hoàn toàn miễn phí, chuyên giúp đỡ các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo hành . Với đội ngũ nhân viên công tác xã hội và nhân viên thông dịch viên chuyên nghiệp 16 ngôn ngữ, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em bị bạo hành. Huởng ứng tháng vận động tuyên truyền kiến thức luật pháp về nạn chống bạo hành phụ nữ và trẻ em, và cũng để giúp đỡ hỗ trợ nạn nhân một cách đầy đủ hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ mở cuộc hội thảo đặc biệt gởi tới cộng đồng người Việt Nam tại Montreal vào hai ngày - Tại Montreal ngày 10/5/2022 vào lúc 10:30 sáng. - Tại Laval ngày 13/5/2022 vào lúc 10:30 sáng. Chúng tôi sẽ thông báo địa điểm tham dự đến quý vị sau Sự tham dự của quý vị là một sự giúp đỡ rất lớn đối với các nạn nhân bị bạo hành và đồng thời cũng là sự đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của cộng đồng Viet Nam tại Quebec nói riêng và toàn Canada nói chung. Mọi dịch vụ bên văn phòng của chúng tôi và cuộc hội thảo hoàn toàn miễn phí. Xin chân thành cám ơn quý đồng hương, xin quý vị chia sẻ thông tin rộng rãi đến nhiều người biết để tham dự hội thảo nhằm bổ xung thêm kiến thức luật pháp về nạn bạo hành. Contact number : 514 274 8117 Email : basf.kieumynguyen@gmail.com

Đặt hoa tại mộ hôn thê nhưng bị kết tội hình sự

M

ột thẩm phán ở bang Alabama (Mỹ) vừa kết tội một người đàn ông vì nhiều lần đặt hoa tại mộ của vị hôn thê và bị cha của cô này khởi kiện. Bị cáo Winston Hagans (32 tuổi) đã nhiều lần đặt hoa tại mộ của cô Hannah Ford sau khi cô qua đời vào tháng 1.2021 do tai nạn giao thông, chỉ một tháng sau khi 2 người đính hôn. Thẩm phán Jim McLaughlin kết tội hình sự đối với bị cáo về hành vi xả rác, với mức phạt 50 USD kèm 250 USD án phí. Trước đó, cha của cô Hannah là ông Tom Ford đã khởi kiện Hagans và nhiều lần dọn những chậu hoa mà anh này đưa đến mộ tại nghĩa trang Memorial Park. Theo ông Ford, từ tháng 5.2021, tổng cộng 10 chậu hoa đã được đặt tại ngôi mộ và ông đã vứt đi hoặc gửi trả Hagans. Hagans kể rằng mối quan hệ của anh với cô chưa từng được ông Ford chấp nhận. Tại tòa, bị cáo thừa nhận đã xin phép chính quyền thành phố để được đặt những chậu hoa tại ngôi mộ. Chính

quyền thành phố cho phép anh đặt hoa nếu gia đình cô Hannah đồng ý. Tuy nhiên, ông Ford không chấp nhận và sau cùng khởi kiện khiến anh bị bắt vì tội xả rác. Bị cáo không phải chịu mức án tù giam 30 ngày nếu đồng ý dừng hành vi đặt những chậu hoa tại ngôi mộ trên. Theo Hagans, vị hôn thê của anh thích hoa tươi đang trồng, thay vì hoa đã bị cắt cành. Anh còn gắn hình 2 người lên những chậu hoa mang đến.


$, /Ô .ŀ 1*8 1*Ŗ& *,Ĩ, 1*+Ğ$ *,Ī& 0Ģ 98, &£ª,

17/06/202217 SOÁ 923 17 09/07/2021 SOÁ 874 18/06/2021 SOÁ 871 17 25/06/2021 SOÁ 872 7URQJ JLӡ KӑF WKҫ\ JLiR QyL 17 $, /Ô .ŀ 1*8 1*Ŗ& *,Ĩ, 1*+Ğ$ *,Ī& 0Ģ .Ÿ /Ħ

514-834-1001, 514 553-0444 514-834-1001, 514 553-0444 514-834-1001, 514 553-0444

$L Wӵ QKұQ WKҩ\ PuQK Oj Nҿ QJX 0ӝW QJѭӡL ÿӃQ JһS EiF Vƭ WkP Oê vui 7URQJ JLӡ KӑF WKҫ\ JLiR QyL cười .Ÿ /Ħ QJӕF WKu ÿӭQJ OrQ $, /Ô .ŀ 1*8 1*Ŗ& *,Ĩ, 1*+Ğ$ *,Ī& 0Ģ 98, &£ª, QKӡ Oê JLҧL JLҩF Pѫ FӫD PuQK 98, &£ª, $L Wӵ QKұQ WKҩ\ PuQK Oj Nҿ QJX &ҧ OӟS QJӗL LP 6DX YjL SK~W 4X\ӃW 0ӝW QJѭӡL ÿӃQ JһS EiF Vƭ WkP Oê 7URQJ JLӡ KӑF WKҫ\ JLiR QyL 7URQJ Pѫ DQK WD WKҩ\ PuQK ÿѭӧF QJӕF WKu ÿӭQJ OrQ .Ÿ /Ħ ÿӭQJ OrQ 7Kҫ\ JLiR QKӡ Oê JLҧL JLҩF Pѫ FӫD PuQK PӡL ăQ PӝW EӳD WLӋF PyQ WKӏQK &ҧ OӟS QJӗL LP 6DX YjL SK~W 4X\ӃW $L thực Wӵ QKұQ WKҩ\ với kết quảPuQK 13-0Oj ở Nҿ hiệpQJX một như 4X\ӃW HP Wӵ FKR PuQK Oj Nҿ QJX 0ӝW QJѭӡL ÿӃQ JһS EiF Vƭ WkP Oê Cầu được ước QJӕF WKu ÿӭQJ OrQ 7URQJ Pѫ DQK WD WKҩ\ PuQK ÿѭӧF thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ không VRҥQ EҳW ÿҫX Oj V~S Yj VDX ÿy ÿӃQ YӕQ Oj QJѭӡL FҭQ WKұQ Yj NKpR OpR QrQ ÿӭQJ OrQ 7Kҫ\ JLiR BU�N ��WLӋF LO L�N� QJӕF" QKӡ Oê JLҧL JLҩF Pѫ FӫD PuQK PӡL ăQ PӝW EӳD PyQ WKӏQK thấy hiểu chúng ta có thắng được không?”. ÿm OjP ÿә WKDQJ« PyQ FKtQK YӯD QJRQ YӯD Oҥ .KL .+ 1* & 1 1*+, &ҧ OӟS QJӗL LP 6DX YjL SK~W 4X\ӃW NGUYÊN NHÂN $, /Ô .ŀ 1*8 1*Ŗ& 4X\ӃW HP Wӵ FKR PuQK Oj Nҿ QJX *,Ĩ, 1*+Ğ$ *,Ī& 0Ģ .K{QJ QKѭQJ ÿӇ QKұX WKҫ\ ÿm«PӛL ÿӭQJ 7URQJ Pѫ DQK WD WKҩ\ PuQK ÿѭӧF VRҥQ EҳW ÿҫX Oj V~S Yj VDX ÿy ÿӃQ 73KL ҥ WK{L NӋ Fӭ 7t 6DR WU{QJ FұX EXӗQ WKӃ" DQK WD ăQ KӃW PyQ V~S WKu FiL FKpQ ÿӭQJ OrQ 7Kҫ\ JLiR QJӕF" -ăQ Thưa vẹt cái nhàWKӏQK con 7URQJ JLӡ KӑF WKҫ\ JLiR QyL chỉ PӝW PuQK QKѭ Yұ\ WKu NǤ TXi có địa PӡL PӝW cha, EӳD lũWLӋF PyQ 1*¢ * 1 $ &+ 7 6¤0 WKҵQJ Chỉ OjP [ӏ WKu thể OҥL FKҧ là ED\ QKѭ PyQ FKtQK YӯD QJRQ YӯD Oҥ .KL 7qR &RQ PqR QKj Wӟ FKӃW UӗL .Ÿ /Ħ QJD\ OұS WӭF ÿҫ\ WUӣ OҥL $QK WD Fӕ 4X\ӃW HP Wӵ FKR PuQK Oj Nҿ QJX .K{QJ ҥ QKѭQJ ÿӇ WKҫ\ ÿӭQJ biết nói một câu: “Hi, chúng em là ngục FKLP ê OR TXiL Ju VRҥQ EҳW ÿҫX Oj V~S Yj VDX ÿy ÿӃQ $L Wӵ QKұQ WKҩ\ PuQK Oj Nҿ QJX 7t &ұX QKӟ Qy j" DQK WD ăQ KӃW PyQ V~S WKu FiL FKpQ * ăQ KӃW FKpQ V~S Qj\ QKѭQJ Qy WLӃS QJӕF" dân chơi ÿӃQ nè. Các muốnOê vui vẻ 0ӝW QJѭӡL JһS anh EiF có Vƭ WkP PӝW PuQK QKѭ Yұ\ WKu NǤ TXi +DL OLQK KӗQ SKө Qӳ WUҿ YӯD PӟL FKӃW 6DX NKL XӕQJ KӃW [ӏ EX{Q FkX 7qR .K{QJ PyQ FKtQK YӯD QJRQ YӯD Oҥ .KL Một nhà buôn rao bán vẹt giữa QJӕF WKu ÿӭQJ OrQ QJD\ OұS WӭF ÿҫ\ WUӣ OҥL $QK WD Fӕ ÿӇ WKҫ\ không?” WөF ÿҫ\ OrQ QKѭ FNJ Fӭ QKѭ Yұ\ QrQ WUX\ӋQ .K{QJ QKѭQJ CóYj ҥ một câu chuyệnWӯ«73KL kểÿӭQJ rằng:Yj Một QKӡ Oê JLҧL JLҩF Pѫ FӫD PuQK Yj JһS QKDX WURQJ QJKƭD WUDQJ 0ӝW OLQK QyL ÿӫ 7t 7KӃ WKu OjP VDR" DQK WD ăQ KӃW PyQ V~S WKu FiL FKpQ &ҧ OӟS QJӗL LP 6DX YjL SK~W 4X\ӃW chợ, ông ta quả quyết rằng con vẹt * Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc ăQ KӃW FKpQ V~S Qj\ QKѭQJ Qy WLӃS người kia vừa mới chết và được sinh FKjQJ FKҷQJ WKӇ QjR ăQ ÿѭӧF ÿӃQ KӗQ KӓL PӝW PuQK QKѭ Yұ\ WKu NǤ TXi 79kQ EҳW ÿҫX WtQK ÿӃQ FKX\ӋQ OjP VDR 7URQJ Pѫ DQK WD WKҩ\ PuQK ÿѭӧF 7qR 7ӟ FKӍ OR Wӯ QD\ NK{QJ DL FKӏX thơ và còn biết này. Hai con vẹt Francis và John của QJD\ OұS WӭF ÿҫ\ WUӣ OҥL $QK WD Fӕ ÿӭQJ OrQ 7Kҫ\ JLiR này biết nói, biết làm WөF ÿҫ\ OrQ QKѭ FNJ Fӭ QKѭ Yұ\ QrQ 48<ń7 ôŐ1+ 6$, /Ĭ0 vào một nơi thật là xinh đẹp, bao ± 6DR Ej FzQ WUҿ Pj OҥL FKӃW VӟP WKӃ" ÿӇ [XӕQJ« 6DX NKL WuP WzL [HP [pW WKu PyQ WKӭ KDL &KX\rQ JLD WkP Oê WKӣ PӡL PӝW EӳD cầu WLӋF PyQ vàWKӏQK WӝL ăQ YөQJ WKD\ Wӟ taăQ suốt ngày nguyện đọc Kinh * 4X\ӃW HP Wӵ FKR PuQK Oj Nҿ QJX ăQ KӃW FKpQ V~S Qj\ QKѭQJ Qy WLӃS tranh luận. quanh với mọi thứ lạc thú không thể FKjQJ FKҷQJ WKӇ QjR ăQ ÿѭӧF ÿӃQ ± 7t 7UӡL "" 7{L Eӏ hãy FKӃW mang FyQJ 0ӟL ÿҫX con WKu WD\ WKҵQJ TX\ӃW ÿӏQK QKҧ\ [XӕQJ WK QJ GjL WUҧ OӡL VRҥQ EҳW ÿҫX Oj V~S Yj VDX ÿy ÿӃQ thánh, vẹt của đến nhà ĈL [XӕQJ WҫQJ GѭӟL QjQJ 48<ń7 ôŐ1+ 6$, /Ĭ0 QJӕF" WөF ÿҫ\ OrQ QKѭ FNJ Fӭ QKѭ Yұ\ QrQ tưởng tượng được. Một người bận FKkQ W{L ÿ{QJ FӭQJ ÿDX QKӭF Y{ F QJ Một gã “nhà giàu mới” tình cờWKҩ\ đi SKkQ FKXӗQJ ÿDQJ ӫ WR YұW Ym ӣ GѭӟL Oj PyQ WKӭ KDL &KX\rQ JLD WkP Oê WKӣ ta. Chung một lồng với chúng, chắc nào 7KұW NKy JLҧL WKtFK QKѭQJ W{L [LQ PyQ FKtQK YӯD QJRQ YӯD Oҥ .KL FKӗQJ ÿDQJ QJӗL ErQ O\ Fj SKr Yҿ áo choàng trắng đến đón chào anh ta QKѭQJ VDX ÿy WKu W{L WKLӃS ÿL FKӃW rP ҧ .K{QJ ҥ QKѭQJ ÿӇ WKҫ\ ÿӭQJ FKjQJ FKҷQJ WKӇ QjR ăQ ÿѭӧF ÿӃQ DQ WRjQ KѫQ Fҧ nghe thế lấy làm nghi ngờ chắn vẹtPӝW nhà JLҩF con sẽPѫ được dỗ ngang về GjL WUҧ OӡL NӇ îŪ1* îæ$ 9Ś, &+ä FKR lũ DQK FӫD dạy EҧQ DQK WD ăQ KӃW PyQ V~S WKu FiL FKpQ ĈL [XӕQJ WҫQJ GѭӟL QjQJ WKҩ\ và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài PһW WUҫP Wѭ iQK PҳW KѭӟQJ YӅ QѫL &zQ Ej" 48<ń7 ôŐ1+ 6$, /Ĭ0 73KL WK{L WҥL WDR OjP ÿә WKDQJ Pj\ PӝW PuQK QKѭ Yұ\ WKu NǤ TXi sự lễ(0 .+, 6$<w độ và tôn kính. PyQ WKӭ KDL &KX\rQ JLD WkP Oê WKӣ bèn hỏi con vẹt: 7KұW NKy JLҧL WKtFK QKѭQJ W{L [LQ WKkQ ÿӇ DQK Wӵ U~W UD NӃW OXұQ 7{L QJD\ OұS WӭF ÿҫ\ WUӣ OҥL $QK WD Fӕ FKӗQJ ÿDQJ QJӗL ErQ O\ Fj SKr Yҿ muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải ± 7ҥL {QJ FKӗQJ W{L QJRҥL WuQK Y{ ÿӏQK WKӍQK WKRҧQJ OҥL OһQJ OӁ ODX Fӭ ÿӇ WDR QKҧ\ [XӕQJ WUѭӟF QӃX Fy EӅ Người phụ nữ mang hai con vẹt cái GjL WUҧ OӡL – Mày thật ư? QjQJ WKҩ\ NӇ FKR bàDQK PӝW JLҩF Pѫ FӫD EҧQ * GѭӟL ăQ KӃW FKpQ V~S Qj\ QKѭQJ Qy WLӃS ĈL [XӕQJ WҫQJ WKѭӡQJ Pѫ WKҩ\ WUrQ JLѭӡQJ QJӫ trí.”biết nói PһW WUҫP Wѭ iQK PҳW KѭӟQJ YӅ QѫL ± &KӗQJ QJRҥL WuQK PҳF Pӟ Ju Pj Ej của ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con QѭӟF PҳW ´ 7URQJ WLӃW KӑF ÿҫX QăP F{ JLiR –Ju Pj\ FzQ ÿӅ SKzQJ« 7KұW NKy JLҧL WKtFK QKѭQJ W{L [LQ Không còn nghi ngờ gì nữa. WKkQ ÿӇ DQK Wӵ U~W UD NӃW OXұQ 7{L Anh ta QJKH thật làFiL sung sướng, và cả SKҧL FKӃW" vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm FKӗQJ ÿDQJ QJӗL ErQ O\ Fj SKr Yҿ Y{ ÿӏQK WKӍQK WKRҧQJ OҥL OһQJ OӁ ODX WөF ÿҫ\ OrQ QKѭ FNJ Fӭ QKѭ Yұ\ QrQ FӫD PuQK Fy F{ JiL NKӓD WKkQ ÿҽS 73KL QKҧ\ WKөS 79kQ OR 1jQJ KӓL WLӇX KӑF \rX FҫX PӛL KӑF VLQK NӇ PӝW NӇ FKR DQK PӝW JLҩF Pѫ FӫD EҧQ WKѭӡQJ Pѫ WKҩ\ WUrQ JLѭӡQJ QJӫ Gã “nhà giàu mới” khoái quá bèn ngày anh ta thử hết tất cả những râm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con ± 7{L ELӃW FKӗQJ W{L QJRҥL WuQK QrQ PӝW PһW WUҫP Wѭ iQK PҳW KѭӟQJ YӅ QѫL QѭӟF PҳW OҳQJ KӓL FKӃW FKѭD Pj\"" QJұS ÿӃQ món FKjQJ FKҷQJ WKӇ QjR ăQ ÿѭӧF ÿӃQ WX\ӋW WUҫQ ĈӇ WӟL ÿѭӧF FKӛ Kӑ W{L &y FKX\ӋQ Ju NK{QJ әQ Kҧ PuQK" FKX\ӋQ Yj U~W UD EjL KӑF Wӯ FkX FKX\ӋQ vẹt cái vào với chúng. Các ả vẹt cái WKkQ ÿӇ DQK Wӵ U~W UD NӃW OXұQ 7{L mà anh ta đãgiámơ ở trần gian. K{P W{L YӅ QKj ÿӝW [XҩW 7Kҩ\ FKӗQJ 48<ń7 ôŐ1+ 6$, /Ĭ0 FӫD PuQK Fy F{ JiL NKӓD WKkQ ÿҽS mua con vẹt với cắtước cổ. khi Nhưng ÿkX Kҧ«" Y{ ÿӏQK WKӍQK WKRҧQJ OҥL OһQJ OӁ ODX 1jQJ KӓL PyQ WKӭ KDL &KX\rQ JLD WkP Oê WKӣ &KӗQJ LP OһQJ FKӍ SKҧL WUqR TXD QJѭӡL Ej Yӧ 7{L ҩ\ liền la lên: Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán QҵP WUrQ JLѭӡQJ 7ӭF TXi W{L FKҥ\ WKѭӡQJ Pѫ WKҩ\ WUrQ JLѭӡQJ QJӫ sau 73KL QyL WR QKҧ\ ÿL NK{QJ VDR ÿkX WX\ӋW WUҫQ ĈӇ WӟL ÿѭӧF FKӛ Kӑ W{L QѭӟF PҳW &y FKX\ӋQ Ju NK{QJ әQ Kҧ PuQK" một thời gian gã phát hiện con 6DR PuQK OҥL [XӕQJ ÿk\ QJӗL JLӳD GjL WUҧ OӡL Fӭ $QGUH\ Oj QJѭӡL [XQJ SKRQJ NӇ ÿҫX Ku KөF chúng WUqR em WUqR PmL FKR ÿӃQ - KҫP Hi, làFRQ dânWuQK chơiQKkQ nè! Các với tất cả mọi thứ, và cho gọi người ĈL [XӕQJ WҫQJ GѭӟL QjQJ WKҩ\ [XӕQJ NK{QJ WKҩ\ WDR FKӍ Eӏ QJұS ÿӃQ PҳW Fi WK{L FӫD PuQK Fy F{ JiL NKӓD WKkQ ÿҽS 1jQJ KӓL &KӗQJ LP OһQJ FKӍ SKҧL WUqR TXD QJѭӡL Ej Yӧ 7{L vẹt chỉhầu biếtđến, nóivà mỗi câu “Không còn WLrQ ÿrP K{P NKX\D NKRҳW WKӃ Qj\" 7KұW NKy JLҧL WKtFK QKѭQJ W{L [LQ anh có muốn vui vẻ không? ViQJ QKѭQJ FKѭD EDR JLӡ NK{QJ YѭӧW FKӗQJ ÿDQJ QJӗL ErQ O\ Fj SKr Yҿ nói: “Tôi chán hết mọi ÿkX W{L FKҥ\ OrQ JiF [pS FNJQJ 79kQ ODR [XӕQJ Yj WKөS SKkQ QJұS thứ WX\ӋW WUҫQ ĈӇ WӟL ÿѭӧF FKӛ Kӑ W{L &y FKX\ӋQ Ju NK{QJ әQ Kҧ PuQK" 6DR PuQK OҥL [XӕQJ ÿk\ QJӗL JLӳD %D HP Oj FKӫ WUDQJ WUҥL +jQJ WXҫQ Fӭ Ku KөF WUqR WUqR PmL FKR ÿӃQ &KjQJ WUҧ OӡL EҵQJ PӝW FkX KӓL Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ nghi ngờ nữa” thì lấy làm caygì đó để NӇ FKR DQK PӝW JLҩF Pѫ FӫD EҧQ TXD ÿѭӧF Ej ҩ\ đâygìrồi, tôi việc WKҩ\ DL ÿDQJ FKҥ\ UD QKj NKR WKu Eӏ OrQ PһW WUҫP Wѭ iQK PҳW KѭӟQJ YӅ QѫL ÿӃQ ở Fә«9kQ JjR cần OrQ một QJұS ÿӃQ Fә QKj HP FKR WUӭQJ Jj YjR Uә PDQJ UD &KӗQJ LP OһQJ ÿrP K{P NKX\D NKRҳW WKӃ Qj\" FKӍ SKҧL WUqR TXD QJѭӡL Ej Yӧ 7{L buông rơi quyển kinh, ngó qua bạn nó (P Fy QKӟ FiL QJj\ FK~QJ PuQK ViQJ QKѭQJ FKѭD EDR JLӡ YѭӧW Y{ ÿӏQK WKӍQK WKRҧQJ OҥL OһQJ OӁ ODX lắm. Một gã việc vừa gì chocho vẹttôiănlàm hay WKkQ ÿӇ DQK Wӵ U~W UD NӃW OXұQ 7{L làm. hôm, Ông có FѫQ ÿDX WLP Yj FKӃW * Pj Pj\ GiP QyL ÿӃQ PҳW Fi Kҧ WKҵQJ FKӧ EiQ 0ӝW K{P FK~QJ HP Eӏ ÿөQJ và lên: WUqR PmL FKR ÿӃQ &KjQJ WUҧ OӡL EҵQJ PӝW FkX KӓL 6DR PuQK OҥL [XӕQJ ÿk\ QJӗL JLӳD Fӭ Ku thốt KөF Kz KҽQ QKDX FiFK ÿk\ QăP TXD ÿѭӧF Ej ҩ\ không?” /LQK KӗQ NLD JLұW PuQK QyL vừa lẩm bẩm: JLѭӡQJ QJӫ QѭӟF PҳW WKѭӡQJ Pѫ WUqR WKҩ\ WUrQ QJX""" Francis! Cậu thấy không, những lời [H WUӭQJ Yӥ VҥFK %jL KӑF Oj ĈӯQJ ÿӇ ÿrP K{P NKX\D NKRҳW WKӃ Qj\" (P Fy QKӟ FiL QJj\ FK~QJ PuQK NK{QJ QJj\ HP WUzQ WXәL ҩ\" ViQJ QKѭQJ FKѭD EDR JLӡ YѭӧW Người hầukhi buồn lắc về. đầu, rồi đáp, ± +{P ÿy QӃX Ej NLӃP WURQJ Wӫ OҥQK FӫD PuQK Fy F{ JiL NKӓD WKkQ ÿҽS – Tao thật ngu muabảmày 73KL QKѭQJ WDR QKҧ\ FҳP ÿҫX Pj 1jQJ KӓL cầu 1*+ij 9ś &+$ nguyện của *chúng ta đã được linh WҩW Fҧ WUӭQJ YjR FKXQJ PӝW Uә &KjQJ WUҧ OӡL EҵQJ PӝW FkX KӓL Kz KҽQ QKDX FiFK Đóÿk\ QăP nhất 1jQJ ÿiS “Xin lỗi ngài. là điều WKu W{L Yj Ej ÿkX Fy FKӃW VӟP WKӃ Qj\ « TXD ÿѭӧF Ej ҩ\ WX\ӋW WUҫQ ĈӇ WӟL ÿѭӧF FKӛ Kӑ W{L &y FKX\ӋQ Ju NK{QJ әQ Kҧ PuQK" ứng rồi. – Không còn nghi ngờ gì nữa! duy – ĈӃQ OѭӧW %LOO\ (P Fy QKӟ FiL QJj\ FK~QJ PuQK NK{QJ QJj\ HP WUzQ WXәL ҩ\" &y chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu * .KL WKӵF KLӋQ KjQK YL ăQ FѭӟS DQK &KӗQJ LP OһQJ FKӍ SKҧL WUqR TXD QJѭӡL Ej Yӧ 7{L &KD HP FNJQJ Oj FKӫ Q{QJ WUҥL 0ӝW Con vẹt luôn. 1*+ij 9ś &+$ Kz KҽQ QKDX FiFK có ÿk\ làm QăP 1jQJ ÿiS củanói ngài. Không việc gì ở đây &KjQJ KӓL WLӃS QJѭӡL 1 + 1+ * " Mê tín OҫQ FK~QJ HP ÿһW TXҧ WUӭQJ Jj YjR NK{QJ QJKƭ Ju WUqR WӟL FKD JLj 6DR PuQK OҥL [XӕQJ ÿk\ QJӗL JLӳD Fӭ Ku KөF WUqR PmL FKR ÿӃQ 1*j< + 7 +n1 *,q< cho ngài cả!” NK{QJ QJj\ HP WUzQ WXәL ҩ\" &y 7KӃ HP Fy QKӟ O~F ED HP EҳW .KL WKӵF KLӋQ KjQK YL ăQ FѭӟS DQK Pi\ ҩS WUӭQJ QKѭQJ FKӍ Fy TXҧ Qӣ ÿrP K{P NKX\D NKRҳW WKӃ Qj\" ÿDX \ӃX VDR" ViQJ QKѭQJ FKѭD huấn EDR JLӡ YѭӧW 1*+ij 9ś &+$ Nghe người hầu trả lời xong, anh ta 1jQJ ÿiS &KjQJ KӓL WLӃS Sau hiệp một, luyện viên tập ĈӇ KLӇX KӑF WUz KѫQ F{ JLiR EҧR KӑF TXҧ WDQJ FK~QJ PuQK ÿDQJ WuQK Wӵ %jL KӑF Oj .K{QJ QrQ WtQK Vӕ Jj WUѭӟF NK{QJ QJKƭ Ju Eӏ WӟL QJѭӡL FKD JLj &21 6 .§ ', 8Tôi &KjQJ WUҧ OӡL EҵQJ PӝW FkX KӓL ôu1* .¨ . 7 + 1 7zD KӓL PӝW FiR QKѭ Yұ\ Yj TXD ÿѭӧF Ej ҩ\ bèn nói:“Thật làO~F hayED chưa! chẳng &y trung các cầu thủ trong phòng thay 7KӃ YӁ HP Fy PӝW QKӟ HP EҳW VLQK YjR Wӡ JLҩ\ Pѫ ѭӟF PDL NK{QJ" .KL WKӵF KLӋQ KjQK YL ăQ FѭӟS DQK NKL WUӭQJ Qӣ (P Fy QKӟ FiL QJj\ FK~QJ PuQK ÿDX \ӃX VDR" thà sinh vào địa ngục.” DQK WD WUҧ OӡL 7KѭD WzD Fy FKӭ ҥ *tỏ ra lúng túng và bắt quần áo, ông &KjQJ KӓL WLӃS TXҧ WDQJ FK~QJ PuQK ÿDQJ WuQK Wӵ VDX PuQK .KL ÿk\ F{ [HP Fy HP YӁ 1jQJ WKӁ WKӑW 7ӭF PuQK Yu QKӳQJ EjL KӑF VkX VҳF NK{QJ QJKƭ Ju Eӏ WӟL QJѭӡL FKD JLj KҽQ FӫD QKDX FiFK QăP 7zD PӝW FiR QKѭ Yұ\ Yj Một anh chàng mê chơi cáHP ngựa Người hầu bènO~F nhẹED nhàng đáp: đầuKӓL nói: “Các bạn yêu quý, cáclui bạnKz có Thấy ông chồng cứ tìm tới tìm QKѭQJ W{L WuP PmL FKҷQJ WKҩ\ WURQJ KuQK Pi\ ED\ Wӓ ê PXӕQ OjP SKL F{QJ 7KӃ HP Fy QKӟ EҳW “Vậy NK{QJ" &y HP QKӟ FKӭ Eӏ EҥQ ELӃQ WѭӟQJ WKjQK FKX\ӋQ NK{QJ NK{QJ QJj\ HP WUzQ WXәL ҩ\" ÿDX \ӃX VDR" ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?” thể cho tôi là người mê tín, nhưng quả DQK WD WUҧ OӡL 7KѭD WzD Fy FKӭ ҥ thường hay bị thua. Một hôm. anh cái gì 1*+ij 9ś &+$ đó trên tờ giấy kết hôn bà vợ 1jQJ WKӁ WKӑW HP WKu YӁ ӕQJ QJKH PXӕQ OjP EiF FӱD KjQJ ÿy Fy WKӭ Ju KӧS YӟL {QJ TXҧ WDQJ FK~QJ PuQK ÿDQJ WuQK Wӵ ÿkX 0LFKHOOH NӇ &KjQJ QyL WLӃS 1jQJ ÿiS 7zD KӓL PӝW Eӏ FiR QKѭ Yұ\ Yj QKѭQJ W{L WuP PmL FKҷQJ WKҩ\ WURQJ ta nằm thấy có 5 con đangWUҳQJ Vƭ« mơ 5LrQJ 1DWDVKD ÿӇ ngựa Wӡ JLҩ\ hỏi: NK{QJ" &y HP QKӟ FKӭ ҩ\ Fҧ 7URQJ FKLӃQ WUDQK Pi\ ED\ FKӣ &y (P Fy QKӟ JѭѫQJ PһW ED NKL FKƭD DQK WD WUҧ OӡL 7KѭD WzD Fy FKӭ ҥ .KL WKӵF KLӋQ KjQK YL ăQ FѭӟS DQK QJX\rQ F{ KӓL FӱD KjQJ ÿy Fy WKӭ Ju KӧS YӟL {QJ Restaurant asiatique à Montréal đua trên một cánh đồng rộng. FK~ FӫD đang HP Eӏ EҳQ QKҧ\ 1jQJ WKӁ WKӑW &KjQJ QyL WLӃS – Anh làm gì với ÐQJ tờ giấy kếtG chạy * Kҥ V~QJ YjR PһW DQK Yj JҫP OrQ 0j\ QKѭQJ W{L WuP PmL FKҷQJ WKҩ\ WURQJ &KҷQJ OӁ OӟQ OrQ HP NK{QJ PXӕQ NK{QJ QJKƭ Ju WӟL QJѭӡL FKD JLj &KjQJ KӓL WLӃS recherche personne homme pour poste ҩ\ Fҧ [XӕQJ PӝW KzQ ÿҧR [D WUrQ QJѭӡL FKӍ Tỉnh dậy, đi O~F ăn sáng thì thấy &y HP QKӟ FKӭ (P Fy QKӟ JѭѫQJ PһW ED NKL FKƭD hôn đó? FKӑQ Oҩ\ FRQ JiL WDR KD\ FKӑQ ӣ W 7KӃ HP anh Fy ta QKӟ ED HP EҳW OjP Ju Fҧ VDR" de coupage de legume. Temps ÿDX \ӃX VDR" FӱD KjQJ ÿy Fy WKӭ Ju KӧS YӟL {QJ Fy PӝW FKDL ZKLVN\ QKӓ %ӏ WrQ ÿӏFK * &KjQJ QyL WLӃS cóV~QJ YjR PһW DQK Yj JҫP OrQ 0j\ 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. plein ou QăP" TXҧ WDQJ FK~QJ PuQK ÿDQJ WuQK Wӵ – Không làm THỦ gì cả! TỤC TUYÊN THỆ NHẬN LÀM 1DWDVKD EăQ NKRăQ ÿiS Yk\ EҳW {QJ XӕQJ KӃW QKҹQ FKDL UѭӧX partiel avec quanh experience 17,50$/heure. *,Ĩ, 3+Ü3 6Ŗ1* 7zD KӓL PӝW Eӏ FiR QKѭ Yұ\ Yj ҩ\ Fҧ (P Fy QKӟ JѭѫQJ PһW ED NKL FKƭD FKӑQ Oҩ\ FRQ JiL WDR KD\ FKӑQ ӣ W Vào quán ăn, nhìn quẩn, anh 1jQJ WUҧ OӡL NK{QJ" SauDÂN đó người vợ hét lên:PHẢI CHĂNG. VÔ ONLINE GIÁ /ӟQ OrQ HP VӁ Oҩ\ FKӗQJ QKѭQJ UӗL [{QJ WӟL WLrX GLӋW Fҧ WrQ EҵQJ WD\ Tel:514-668-4030 DQK WD WUҧ OӡL 7KѭD WzD Fy FKӭ ҥ * V~QJ YjR PһW DQK Yj JҫP OrQ 0j\ &y ta QăP" cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị 1jQJ WKӁ WKӑW FKҷQJ ELӃW Qy KuQK Ju" LL: Tuấn: 514-295-1781 – Vậy tại sao anh cứ cầm tờ giấy NK{QJ *,Ĩ, 3+Ü3 6Ŗ1* 75Û1 ôĤŢ1* 5$< ----------------------------------------------- QKѭQJ W{L WuP PmL FKҷQJ WKҩ\ WURQJ FKӑQ Oҩ\ FRQ JiL WDR KD\ FKӑQ ӣ W 1jQJ WUҧ OӡL 0ӝW OҫQ QӳD FKjQJ ODX QѭӟF PҳW &y HP QKӟ FKӭ khách (kể sushi cả anh ta).vàAnh -----------------------------------------------&{ JLiR VӕW UXӝW đăng kí kết hôn của chúng ta và xem Cần chef makitacónghĩ kinh nghiệm. FӱD KjQJ ÿy Fy WKӭ Ju KӧS YӟL {QJ QăP" &y WUrQ Jz Pi UӗL FҩW JLӑQJ kX VҫX 0ӝW QKkQ YLrQ ÿѭӡQJ VҳW ÿӃQ QKj CH�NH ��C bụng: Hãng may cầnFKX\ӋQ thợ giờ may tại xem Ĉy Oj FkX FzQ EjL nhà KӑF vàOj &KjQJ QyL WLӃS 75Û1 ôĤŢ1* 5$< *,Ĩ, 3+Ü3 6Ŗ1* Tiệm gần metro Liên lạc 438-490-0695 tới lui hơn một rồitại đấy! 1jQJ WUҧ OӡL 0ӝW OҫQ QӳD FKjQJ ODX QѭӟF PҳW ҩ\ Fҧ (P ELӃW NK{QJ OӁ UD K{P QD\ Oj (P Fy QKӟ JѭѫQJ PһW ED NKL FKƭD PӝW QJѭӡL ÿjQ {QJ Qӑ Ju" biết hai kim ,thợ cắt chỉ ,tài xế dao– Tại hảng, sao lại có sự trùng hợp thế -----------------------------------------------Ông chồng thản nhiên đáp: &y WUrQ Jz Pi UӗL FҩW JLӑQJ kX VҫX 0ӝW QKkQ YLrQ ÿѭӡQJ VҳW ÿӃQ QKj V~QJ YjR PһW DQK Yj JҫP OrQ 0j\ +ѭӟQJ GүQ YLrQ GX OӏFK WKX\ӃW PLQK QJj\ DQK ÿѭӧF UD W ÿҩ\ 'ҥ EjL KӑF Oj &Kӟ Fy ÿ D YӟL FK~ hàng và người ủi.* Lien lac: $QK QKkQ YLrQ QyL YӟL FKӫ QKj 75Û1 ôĤŢ1* 5$< nhỉ? Hay trờiFKjQJ ban cho con Restaurant asiatique à Montréal – Ồ không có gì đâu em yêu, anh 0ӝW OҫQ làQӳD ODX mình QѭӟF PҳW (P ELӃW NK{QJ OӁ UD K{P QD\ Oj FKR ÿRjQ WKDP TXDQ FKӑQ Oҩ\ FRQ JiL WDR KD\ FKӑQ ӣ W PӝW QJѭӡL ÿjQ {QJ Qӑ HP NKL {QJ ҩ\ ÿm XӕQJ UѭӧX 514 387-8222 7KѭD {QJ QKj FӫD {QJ QҵP WUrQ recherche cuisinier pour poste số 5 may mắn đây? WUrQ Jz Pi UӗL FҩW JLӑQJ kX VҫX QJj\ DQK ÿѭӧF UD W ÿҩ\ 7KѭD FiF TXê Yӏ SKLӃQ ÿi Qj\ ÿm de chỉ đang tìm kiếm xem ngày hết 0ӝW QKkQ YLrQ ÿѭӡQJ VҳW ÿӃQ QKj QăP" * $QK QKkQ YLrQ QyL YӟL FKӫ QKj -----------------------------------------------WX\ӃQ ÿѭӡQJ VҳW VҳS [k\ GӵQJ FKR friture et Salade temps plein. 20$/h *,Ĩ, 3+Ü3 6Ŗ1* Ăn xong, anh ta vừa WӗQ WҥL PӝW WUăP QJKuQ NK{QJ WUăP OLQK (P ELӃW NK{QJ OӁ UD K{P QD\ Oj đi về vừa suy 1*t3 ô 1 0w7 &k 1jQJ WUҧ OӡL hạn giấy đăng ký kết hôn ghi chỗ PӝW QJѭӡL ÿjQ {QJ Qӑ 7KѭD {QJ QKj FӫD {QJ QҵP WUrQ Hãng may cần thợ may tại nhà, tại hãng avec minimum 1 an d’expérience. QrQ [LQ {QJ FKX\ӇQ QKj JL~S Fy Ju nghĩ mông lung về*con số 5. Chợt ED QăP &+o1 QJj\ DQK ÿѭӧF UD W ÿҩ\ &y $QK QKkQ YLrQ QyL YӟL FKӫ QKj nào thôi có75Û1 ôĤŢ1* 5$< kinhmà! nghiệm và trách nhiệm. Liên WX\ӃQ ÿѭӡQJ VҳW VҳS [k\ GӵQJ FKR Tel:514-668-4030 F{QJ W\ VӁ ÿӅQ E VDX 0ӝW NKiFK GX OӏFK KӓL /jP VDR Pj anh ta lạiQӳD trôngFKjQJ thấy một béPҳW cầm OҫQ ODX cậu QѭӟF *,ū1* < 1+Ĺ 7+Ň7 lạc:438-995-8389 / 514-718-6799. 0ӝW 7KѭD {QJ QKj FӫD {QJ QҵP WUrQ – !?! QrQ [LQ {QJ FKX\ӇQ QKj JL~S Fy Ju -----------------------------------------------DQK OҥL ELӃW FKtQK [iF QKѭ WKӃ" .K{QJ ÿѭӧF 0ҩ\ ÿӡL QKj W{L ÿm /ҥL QyL YӅ 7UѭѫQJ 3KL VDR QyL OҳP WUrQ Jz Pi UӗL FҩW JLӑQJ kX VҫX * bên đường. 5 que Restaurant kem đang đứng 0ӝW QKkQ YLrQ ÿѭӡQJ VҳW ÿӃQ QKj WX\ӃQ ÿѭӡQJ VҳW VҳS [k\ GӵQJ FKR Asiatique à Montréal avec F{QJ W\ VӁ ÿӅQ E VDX &iFK ÿk\ QăP PӝW QKj ÿӏD FKҩW YӅ WKҵQJ Qj\ WKӃ QKӍ 0ҩ\ FiL UăQJ {QJ OҳS FKR W{L K{P VӕQJ ӣ ÿk\ UӗL NK{QJ FKX\ӇQ ÿL (P ELӃW NK{QJ OӁ UD K{P QD\ Oj *,ū1* < 1+Ĺ 7+Ň7 – Được rồi! Lần này đúng là trờiRecherche PӝW QJѭӡL ÿjQ {QJ Qӑ QrQ [LQ {QJ FKX\ӇQ QKj JL~S Fy Ju un grand taux d’achalandage KӑF ÿm ÿӃQ ÿk\ QJKLrQ FӭX Yj WX\rQ .K{QJ ÿѭӧF 0ҩ\ ÿӡL QKj W{L ÿm 0ӝW K{P 73KL Uӫ 7ULӋX 9kQ +{P QJj\ DQK ÿѭӧF UD W ÿҩ\ Qӑ Ek\ JLӡ ÿDX TXi ÿѭӧF ÿkX 1{1* 7$, $QK QKkQ YLrQ QyL YӟL FKӫ QKj phù hộ ta. Nhất định ngựa số Parle 5WUăP serveur(es) avec expérience. Eӕ SKLӃQ ÿm Qj\ Fy con WXәL Oj PӝW F{QJ W\ VӁ ÿӅQ E VDX QD\ WDR ăQ ÿӅ QKi\ """ WDR NKDR VӕQJ ӣ ÿk\ UӗL NK{QJ FKX\ӇQ ÿL 0ҩ\ FiL UăQJ {QJ OҳS FKR W{L K{P *,ū1* < 1+Ĺ 7+Ň7 ¬ ÿLӅX ÿy FKӭQJ Wӓ UҵQJ FK~QJ 7KӃ WK{L FNJQJ ÿѭӧF PӛL NKL WjX 7KѭD {QJ QKj FӫD {QJ QҵP WUrQ chiến thắng.et Anglais salaire moyen francais QJKuQ QăP Pj\ QKұX FKҫX ÿm ÿӡL OX{Q«Pj\ sẽQӑ Ek\ JLӡ ÿDX TXi .K{QJ ÿѭӧF 0ҩ\ ÿӡL QKj W{L ÿm ÿѭӧF ÿkX * JLӕQJ QKѭ UăQJ WKұW FKҥ\ TXD FKӍ [LQ {QJ FKҥ\ UD đều Pӣ WX\ӃQ ÿѭӡQJ VҳW VҳS [k\ GӵQJ FKR Ba người đàn ông đã về hưu, Nói thế, anh tip ta quyết định về gom incluant 26$-35$/heure. Bon WKtFK ÿL OҳF NDUDRNH &KDW JiL KD\ Opportunité 0ҩ\ FiL UăQJ {QJ OҳS FKR W{L K{P VӕQJ ӣ ÿk\ d’affaire UӗL NK{QJ FKX\ӇQ ÿL ¬ ÿLӅX ÿy FKӭQJ Wӓ UҵQJ FK~QJ 7KӃ WK{L FNJQJ ÿѭӧF PӛL NKL WjX 7UӡL FӱD Oj ÿѭӧF UӗL ô , + , QrQ [LQ {QJ FKX\ӇQ QKj JL~S Fy Ju EҳQ EL """ Fӭ QyL """ comportement et politesse. bịÿѭӧF ÿkX chứng nặng tai, nói chuyện hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa Faire pousser les đang legumes Qӑ Ek\ JLӡ ÿDX TXi JLӕQJ QKѭ UăQJ WKұW FKҥ\ TXD FKӍ [LQ {QJ FKҥ\ etUD fruits Pӣ 12 7ULӋX 9kQ 7K{L QKұX ÿL QKѭQJ K{P Tel:514-668-4030 F{QJ W\ VӁ ÿӅQ E VDX vào một ngày tháng ba. Một người mois par annee, investissement guaranti, cho con ngựa số 5. *,ū1* < 1+Ĺ 7+Ň7 ¬ ÿLӅX ÿy FKӭQJ Wӓ UҵQJ FK~QJ 7KӃ WK{L FNJQJ ÿѭӧF PӛL NKL WjX 7UӡL FӱD Oj ÿѭӧF UӗL 0ӝW SKө Qӳ WUiFK QJѭӡL ÿL ăQ [LQ QD\ Pj\ [{QJ [rQK WKu NLӃP FKӛ QjR ----------------------------------------------- .K{QJ ÿѭӧF 0ҩ\ ÿӡL QKj W{L ÿm pret du gouvernement guaranti. nhận xét: Ngồi trên khán đài mà anhPҥQK ta cứ JLӕQJ QKѭ UăQJ WKұW FKҥ\ TXD [LQ {QJ UD Cherche Pӣ Resto 7U{QJ Asiatique DQK FNJQJ NKRҿ ÿһF ELӋW FKӍ FK~W FKӭ OrQ FKҥ\ VjQ PmL FNJQJ 0ҩ\ FiL UăQJ {QJ OҳS FKR W{L K{P à Montréal EuQK recherche Actionnaires ou investisseurs. VӕQJ ӣ ÿk\ UӗL NK{QJ FKX\ӇQ ÿL – Sắp gió to đấy nhỉ? tủm tỉm cười một mình. này 1Kj KjQJ 3Kӣ FҫQ Phen VHYHXU 7UӡL FӱD Oj ÿѭӧF UӗL WKѭӡQJ QKѭ EDR QJѭӡL NKiF ĈL EӃS [LQ FKiQ employée homme en preparation Contacter Claude 450-558-7311 ÿѭӧF ÿkX –6DX Không – người đáp –WUDL Qӑ Ek\ JLӡ ÿDX TXi thắng lớn đây. SORQJHXU QJѭӡL UӱD FKpQ QKѭ Yұ\ Pj NK{QJ QJѭӧQJ j" KӗL YҳW yF thứ WKu hai FKjQJ général, aucune expérienceEӃS requise, ¬ ÿLӅX ÿy FKӭQJ Wӓ UҵQJ FK~QJ 7KӃ WK{L FNJQJ ÿѭӧF PӛL NKL WjX 1Kj KjQJ FҫQ %RXO 'pFDULH + ; + JҫQ 7KӃ WKu 3Kӣ ê de Ej PXӕQ W{L SKҧL TXq WK{QJ PLQK FNJQJ FKӑQ ÿѭӧF FKӛ ÿһF Và điều kỳ diệu của conVHYHXU số 5 PpWUR đã Hôm nay là thứ năm. seulement la motivation a travailler. FKҥ\ TXD FKӍ [LQ FKҥ\ Pӣ QKj JLӕQJ QKѭ UăQJ WKұW SORQJHXU QJѭӡL UӱD FKpQ 1Kj KjQJ 1KұW FҫQ 0DNL PDQ 6HUYHXU FKkQ FөW WD\ ÿXL P VӭW Pҿ FKӭ Ju" ELӋW KRjQK WUiQJ«ÿy Oj OrQ UD QyF 6QRZGRQ xảy ra.Nous Con allons ngựa mang 5 của anh Và người thứ ba {QJ xen vào: vous số apprendre. Salaire de _________________________________ 1Kj KjQJ 3Kӣ + ; FҫQ VHYHXU EӃS 'pFDULH JҫQ PpWUR FӱD Oj ÿѭӧF UӗL 3Kө EӃS cũng Fy NLQK QJKLӋP Yj Fy [H 7UӡL QJӗL QKұX« &KR ÿѭӧF EDR QKLrX Pj ÿzL KӓL QKLӅX ta%RXO đã về hạng thứ… 5. + – Tôi uống Coca! base a 17,50$/h augmentation apres 6 1Kj KjQJ 1KұW FҫQ 0DNL PDQ 6HUYHXU

-

&KDPEUH j ORXHU $YHF LQWHUQHW %RXO 3LH ,; HW -HDQ 7DORQ 7pO &KDPEUH j ORXHU $YHF LQWHUQHW _________________________________ %RXO 3LH ,; HW -HDQ 7DORQ 7pO , 514 j 553-0444 &KDPEUH ORXHU $YHF LQWHUQHW /RJHPHQW OӟQ WҫQJ NK{QJ EDR _________________________________ %RXO 3LH ,; HW Eӝ -HDQ 7DORQ )DEUH 7pO WӟL PHWUR VNA WINDOW & DOOR, thay toàn ÿLӋQ SK~W ÿL /RJHPHQW OӟQ WҫQJ NK{QJ EDR (QWUHH Pi\ JLһW Pi\ Vҩ\ Y{ WKiQJ Hoặc gởi cheque: CP 52550 BP CASTELNAU, MONTREAL QC H2R 3C5 Eӝ FӱD Vә FӱD FKtQK VѫQ VӱD WRjQ Eӝ _________________________________ SK~W ÿL Eӝ Yj WӟL PHWUR )DEUH VNA & DOOR, thayEӝ toàn JyF /RULPLHU -HDQ 7DORQ WURQJ WINDOW Yj QJRjL KjQ JҳQ WRjQ KӋ ÿLӋQ QKj NKR ӣ QJRҥL { 0RQWUpDO FKR WKXr /RJHPHQW OӟQ WҫQJ NK{QJ EDR (QWUHH Pi\ JLһW Pi\ Vҩ\ Y{ WKiQJ Eӝ FӱD Vә FӱD FKtQK VѫQ VӱD WRjQ Eӝ WKӕQJ QѭӟF WK{QJ WRjQ Eӝ KӋ WKӕQJ WKiQJ &KDPEUH j WӕW ORXHU LQWHUQHW _________________________________ JLi UҩW NKRҧQJ VTIW Fy WKӇ ÿLӋQ /RULPLHU SK~W ÿL Eӝ Yj WӟL $YHF PHWUR )DEUH VNA WINDOW & DOOR, thayEӝ toàn JyF -HDQ 7DORQ WURQJ Yj QJRjL KjQ JҳQ WRjQ KӋ YӟL WKRiW QѭӟF OҳS UiS WRjQ Eӝ EӗQ WҳP %RXO 3LH ,; HW -HDQ 7DORQ 7pO WKѭѫQJ OѭӧQJ (QWUHH Pi\ JLһW Pi\ Vҩ\ Y{ WKiQJ Eӝ FӱD Vә FӱD FKtQK VѫQ VӱD WRjQ Eӝ WKӕQJ KӋ X\ WKӕQJ Yj EӗQ QѭӟF WK{QJ FҫX JLi Uҿ WRjQ Eӝ ÿҧP EҧR WtQ WKiQJ &y QKj FKR WKXr VRXV VRO VҥFK VӁ _________________________________ Réflexions BibliquesYj : JyF /RULPLHU -HDQ 7DORQ WURQJ Yj 514-836-1787 QJRjL KjQ JҳQ WRjQ Eӝ KӋ WҫQJ YӟL FiF NtFK WKѭӟF VSIW WKRiW QѭӟF OҳS UiS WRjQ Eӝ EӗQ WҳP _________________________________ TOAN: PӟL EDR VѭӣL JLi WKiQJ NKX 'H _________________________________ www.Lavievraie.canalblog.com WKiQJ WKӕQJ KӋ X\ WKӕQJ Yj EӗQ QѭӟF WK{QJ FҫX JLi Uҿ WRjQ Eӝ ÿҧP EҧR WtQ VSIW Yj VTIW &y QKj FKR WKXr VRXV VRO VҥFK VӁ /RULPLHU JӕF 7LOOHPRQW QKj ÿDQJ _________________________________ /RJHPHQW OӟQ WҫQJ NK{QJ EDR &RQWUXFWLRQ +HOSHU FҫQ F{QJ QKkQ WKRiW QѭӟF OҳS UiS WRjQ Eӝ EӗQ WҳP &y ÿLӋQ QѭӟF TOAN: 514-836-1787 91$ :,1'2: '225 WKD\ WRjQ PӟL EDR VѭӣL JLi WKiQJ NKX 'H WUӕQJ GӑQ Y{ OLӅQ VNA WINDOW & DOOR, thay toàn _________________________________ ÿLӋQ SK~W ÿL Eӝ WӟL PHWUR )DEUH VNA WINDOW & DOOR, thay toàn WKHR JL~S YLӋF VӳD QKj /ѭѫQJ Yj EӗQ FҫX JLi SKө Uҿ ÿҧP EҧR X\ bộ WtQ _________________________________ &ӱD K~W JLy 7LOOHPRQW ´ NK{QJ NKt YjR Wӵ Eӝ FӱD Vә FӱD FKtQK VѫQ VӱD WRjQ Eӝ &y QKj FKR WKXr VRXV VRO VҥFK VӁ /RULPLHU JӕF QKj ÿDQJ bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn (QWUHH Pi\ JLһW Pi\ Vҩ\ Y{ WKiQJ Eӝ FӱD Vә FӱD FKtQK VѫQ VӱD WRjQ Eӝ &RQWUXFWLRQ +HOSHU FҫQ F{QJ QKkQ EәQJ W \ WKHR NLQK QJKLӋP /LrQ OҥF TOAN: 514-836-1787 PӟL EDR VѭӣL JLi WKiQJ NKX 'H WURQJ Yj QJRjL KjQ JҳQ WRjQ Eӝ KӋ WUӕQJ GӑQ Y{ OLӅQ trong và ngoài, hàn KjQ gắn toàn bộ hệEӝ KӋ ÿӝQJ WK{QJ JLy FӵF WӕW _________________________________ JyF /RULPLHU Yj -HDQ 7DORQ WURQJ Yj QJRjL JҳQ WRjQ 3KzQJ FKR WKXr WKiQJ *ҫQ EXV WKHR JL~S YLӋF SKө VӳD QKj /ѭѫQJ _________________________________ 438-923-4621 +Ӌ EiR ÿӝQJ EDR JӗP YӟL thống nước, thông toàn bộ hệ thống /RULPLHU JӕF nữ 7LOOHPRQW QKj ÿDQJ WKӕQJ QѭӟF WK{QJ WRjQ Eӝ KӋ WKӕQJ _________________________________ Cần thợWKӕQJ Nail làm móng bột, chân WKiQJ WKӕQJ QѭӟF WK{QJ WRjQ Eӝ KӋ WKӕQJ PHWUR JҫQ biết VKRSSLQJ FHQWHU &RQWUXFWLRQ +HOSHU FҫQ F{QJ QKkQ EәQJ W \ WKHR NLQK QJKLӋP /LrQ OҥF thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm _________________________________ WUӕQJ GӑQ Y{ OLӅQ FDPHUD DQ QLQK WKRiW QѭӟF OҳS UiS WRjQ Eӝ EӗQ WҳP nước và shellac,tiệm ở Laval,bao 3KzQJ FKR WKXr WKiQJ *ҫQ EXV WKRiW QѭӟF OҳS UiS WRjQ Eӝ EӗQ WҳP 514-577-6717 WKHR YLӋF /ѭѫQJ tay 438-923-4621 _________________________________ 1KұQ OjP WUӧ FҩS FӫD FKtQK SKӫ vàYj EӗQ FҫX JLi Uҿ ÿҧP EҧR X\ WtQ bồn JL~S cầu, giá rẻ,SKө đảmVӳD bảoQKj uy tín. _________________________________ (OHFWULFDO SRZHU OLQH LV 9 $ hoặcJҫQ ăn chia. 450-689-2383 PHWUR VKRSSLQJ FHQWHU Yj EӗQ FҫX JLi Uҿ ÿҧP EҧR X\ WtQ lương &y QKj FKR WKXr VRXV VRO VҥFK VӁ EәQJ W \ WKHR NLQK QJKLӋP /LrQ OҥF TOAN: 514-836-1787 FKR WKD\ FӱD Vә Yj FӱD FKtQK JLi SKҧL -----------------------------------------------1ӃX EҥQ TXDQ WkP YXL OzQJ OLrQ OҥF YӟL 72$1 3KzQJ FKR WKXr WKiQJ *ҫQ EXV 514-577-6717 TOAN: 514-836-1787 PӟL EDR VѭӣL JLi WKiQJ NKX 'H 1KұQ OjP WUӧ FҩS FӫD FKtQK SKӫ 438-923-4621 -----------------------------------------------FKăQJ OO 7XҩQ _________________________________ _________________________________ Tiệm NailsJҫQ Brossard Cần gấp thợ nails FK~QJ W{L TXD HPDLO PHWUR VKRSSLQJ Contruction Helper / cần công nhân /RULPLHU JӕF 7LOOHPRQW QKj FHQWHU ÿDQJ FKR WKD\ FӱD Vә Yj FӱD FKtQK JLi SKҧL Co���uc�io� He��e� � c�� c��g �h�� Nữ làm móng bột và chân tay nước . &RQWUXFWLRQ +HOSHU FҫQ F{QJ QKkQ FGKYDFU#JPDLO FRP 514-577-6717 theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương WUӕQJ GӑQ Y{ OLӅQ 1KұQ OjP WUӧ FҩS FӫD FKtQK SKӫ FKăQJ OO 7XҩQ �heo gi�� �i�c �h� ��� �h�� L���g Xin vui lòng liên lạc số điện thoại: WKHR JL~S YLӋF SKө VӳD QKj /ѭѫQJ _________________________________ bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc FKR WKD\ FӱD Vә Yj FӱD FKtQK JLi SKҧL 450-812 -3235 // 514-928-0703. ���g ��� �heo �i�h �ghi��� Li�� ��c EәQJ W \ WKHR NLQK QJKLӋP /LrQ OҥF 1Kj UѭӥL VRXV VRO PXӕQ FKR WKXr JҫQ 438-923-4621 FKăQJ OO 7XҩQ 3KzQJ FKR WKXr WKiQJ *ҫQ EXV -----------------------------------------------'ӏFK Yө SKLrQ GӏFK WK{QJ GӏFK YLrQ 438-923-4621 �3���23���2� &ҫQ QJѭӡL FKăP VyF PӝW QDP EӋQK PӑL GӏFK Yө NӃ ErQ [D Oӝ Yj YLDX ÿӕL _________________________________ PHWUR JҫQ VKRSSLQJ FHQWHU Tiệm nailWXәL gần métro, khu sang, tipJLi cao, FKR WLӃQJ 9LHW 3KiS $QK YӅ PӑL ÿLӋQ 3ODFH YLDX QKkQ JLӡ PӝW WXҫQ 514-577-6717 làm vui vẻ. Cần thợ nail trách 1KұQ OjP WUӧ FҩS FӫD FKtQK SKӫ 'ӏFK Yө SKLrQ GӏFK WK{QJ GӏFK YLrQ chỗ &ҫQ QJѭӡL FKăP VyF PӝW QDP cóEӋQK 1KұQ OjP WUӧ FҩS FӫD FKtQK SKӫ FKX\ӋQ OXұW SKiS KuQK Vӵ GkQ Vӵ OXұW FKHTXH JLӡ nhiệm. Lương thỏa thuận. Liên lạc: My FKR WKD\ FӱD Vә Yj FӱD FKtQK JLi SKҧL &KR WKXr EDVHPHQW UӝQJ UmL NKX VW FKR WLӃQJ 9LHW 3KiS $QK YӅ PӑL QKkQ WXәL JLӡ PӝW WXҫQ JLi FKR WKD\ FӱD Vә Yj FӱD FKtQK JLi SKҧL WUҿ HP NLQK GRDQK WKѭѫQJ PҥL JLDR 514-824-7836 Cần bán tiệm nail ở phố Montreal, 6 bàn PLFKHO PӟL VӱD G QJ FKXQJ JDUD YjR 514-601-8282 'ӏFK Yө SKLrQ GӏFK WK{QJ GӏFK YLrQ FKăQJ OO 7XҩQ FKX\ӋQ OXұW SKiS KuQK Vӵ GkQ Vӵ OXұW &ҫQ QJѭӡL FKăP VyF PӝW QDP EӋQK JLӡ NKӓH ÿL FKHTXH + WK{QJ 8FKăQJ OO 7XҩQ ghế ÿӏD . LýӕF doEX{Q nghỉEiQ hưu.VӭF Muốn biết -----------------------------------------------ÿҫX WKiQJ /LrQ OҥF FKR WLӃQJ 9LHW 3KiS $QK YӅ PӑL WUҿ HP NLQK GRDQK WKѭѫQJ PҥL JLDR QKkQ WXәL JLӡ PӝW WXҫQ JLi 514-824-7836 EӋQK YLӋQ thâm chi tiết ÿL YăQ SKzQJ EiF Vƭ OXұW Vѭ liên lạc 514-803-7601 Tiệm nail JLӡ trong mall cần thợ bột và chân FKX\ӋQ OXұW SKiS KuQK Vӵ GkQ Vӵ OXұW WK{QJ ÿӏD ӕF EX{Q EiQ VӭF NKӓH ÿL FKHTXH YӅ OXұW QKұS Fѭ Fѭ FK~ LPPLJUDWLRQ tay nước, lương cao quanh năm, chỗ làm -----------------------------------------------WUҿ HP NLQK GRDQK WKѭѫQJ PҥL JLDR 5 514-824-7836 EӋQK YLӋQ ÿL YăQ SKzQJ EiF Vƭ OXұW Vѭ Cần bán tiệm nail khu Westmount, OjP JLҩ\ Wӡ Pӣ F{QJ W\ KӑF YүQ WKXӃ thỏai mái, rộng rãi. Xin liên lạc: &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JҫQ PHWUR SK~W WK{QJ ÿӏD ӕF EX{Q EiQ VӭF NKӓH ÿL &ҫQ QJѭӡL FKăP VyF PӝW QDP EӋQK YӅ OXұW QKұS Fѭ Fѭ FK~ LPPLJUDWLRQ bàn, 5 ghế, khách ổn định, trên đường Pi YkQ OҥF GӏFK YӟL DQK 'ӏFK Yө YkQ SKLrQ HWF OLrQ GӏFK WK{QJ YLrQ 514-224-1611 +ҧQJ PD\ FҫQ WKӧ PD\ QKj Yj WҥL KҧQJ JKӃ EjQ ;LQ /LrQ OҥF Sherbrooke. Liên lạc 514-661-2218 EӋQK YLӋQ ÿL YăQ SKzQJ EiF Vƭ OXұW Vѭ OjP JLҩ\ Wӡ Pӣ F{QJ W\ KӑF YүQ WKXӃ 7RPP\ /LHP FKR WLӃQJ 9LHW 3KiS $QK YӅ PӑL WKӧ QKkQ PD\ WXәL PӝW WXҫQ ----------------------------------------------- NKX NLP YӟL JLӡ OҥL WjL [Ӄ Fy JLi NLQK 7LӋP QDLO JLӡ :HVW ,VODQG FҫQ WKӧ YӅ OXұW QKұS Fѭ Fѭ FK~ LPPLJUDWLRQ Pi YkQ YkQ HWF OLrQ OҥF YӟL DQK Tiệm FKX\ӋQ OXұW SKiS KuQK Vӵ GkQ Vӵ OXұW FKHTXH thợ nails ở West Island cần tuyển QJKLӋP FҳW FKӍ WҥL KҧQJ [LQ OLrQ OҥF OjP 1DLOV Fy NLQK QJKLӋP OѭѫQJ EDR OjP JLҩ\ Wӡ Pӣ F{QJ W\ KӑF YүQ WKXӃ 7RPP\ /LHP WUҿ HP NLQK GRDQK WKѭѫQJ PҥL JLDR nails 514-824-7836 ( bao $140/ ngày, trên ăn chia), thợ 7LӋP QDLO NKX :HVW ,VODQG FҫQ WKӧ WKHR tayWD\ 7LӋP … Pi YkQ YkQ WK{QJ ÿӏD ӕF HWF OLrQ EX{Q EiQ OҥF VӭF YӟL NKӓHDQK ÿL chân nướcQJKӅ /LrQ …full time ,OҥF part time OjP 1DLOV Fy NLQK QJKLӋP OѭѫQJ EDR &HOO Cần cho thuê 31/2, 800$ /tháng , đẹp, 7RPP\ /LHP &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JҫQ PHWUR SK~W khu khách sang, thuận tiện bus, chủ và EӋQK YLӋQ ÿL YăQ SKzQJ EiF Vƭ OXұW Vѭ _________________________________ Cho �hu� co��o 5���2 � Brunetiere, �200� �, góc &ҫQ QJѭӡL OjP WәQJ TXiW JHQHUDO /LrQ 7LӋP QDLO NKX :HVW ,VODQG WKӧ WKHR QJKӅ /LrQ OҥF FҫQ 7LӋP lớn, sáng đềuWD\ dễ chịu ! Phone: 514-586-9130 YӅ OXұW QKұS Fѭ Fѭ FK~ JKӃ sủa, 5735 EjQ rue;LQ /LrQ OҥF thợ LPPLJUDWLRQ 3���2� �00� � �� ��u�io ��00��, ��� OҥF OjP 1DLOV Fy NLQK QJKLӋP OѭѫQJ EDR Jean-Talon, gần Lacordaire, vào tháng 6. &HOO &ҫQ WKӧ 1DLO Qӳ ELӃW OjP PyQJ EӝW FKkQ &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JҫQ PHWUR SK~W 514-240-4777 514-489-9424 OjP JLҩ\ Wӡ Pӣ F{QJ W\ KӑF YүQ WKXӃ hoặc _________________________________ 514-722-9595 ���, �h� ��i, ����e co��o, g�� �e��o WKHR WD\ Yj QJKӅ /LrQ OҥF 7LӋP _________________________________ WD\ QѭӟF VKHOODF WLӋP ӣ /DYDO EDR JKӃ EjQ ;LQ /LrQ OҥF -----------------------------------------------Pi YkQ YkQ HWF OLrQ OҥF YӟL DQK ----------------------------------------------- &HOO &ҫQ WKӧ 1DLO Qӳ ELӃW OjP PyQJ EӝW FKkQ S��Miche�, 2 ���� �u� ��� �e��o OѭѫQJ KRһF ăQ FKLD Cần thợ chân tay nước hặc bột làm full &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JҫQ PHWUR SK~W 514-489-9424 7RPP\ /LHP 0XӕQ WLӋP VXVKL YӯD YӯD [LQK _________________________________ Khu nhà EiQ Ahuntsic gần �e�i��e métro Sauvé (đi WD\ _________________________________ _________________________________ QѭӟF VKHOODF WLӋP ӣ /DYDO EDR 7LӋP QDLO Yj NKX :HVW ,VODQG FҫQ ����iche�, g�c ����g � time. Tiệm Gần metro CASTELNAU JKӃ EjQ ;LQ /LrQ OҥF Ti�� ��i� �hu �e�� ������ c��WKӧ �h� bộÿҽS ӣ WUrQ PһW WLӅQ QKLӅX JLDR WK{QJ khoảng 10phút) 5 1/2 lầu 2, 1325$/ OѭѫQJ KRһF ăQ FKLD &ҫQ WKӧ 1DLO Qӳ ELӃW OjP PyQJ EӝW FKkQ OjP 1DLOV Fy NLQK QJKLӋP OѭѫQJ EDR hoặc metro PARC. Xin liên lạc S���iche�, ���� �u� ��� ��� �h�� 514-489-9424 0XӕQ EiQ WLӋP VXVKL YӯD YӯD [LQK 7LӋP 1DLOV %URVVDUG &ҫQ JҩS WKӧ QDLOV N�i�� c� �i�h �ghi��, ����g ��o Yj NKiFK ÿL OҥL EiQ UҩW FKҥ\ OӧL WKtFK tháng không bao điện, dọn vào 1/8/2022. ��� _________________________________ _________________________________ WD\ QѭӟF VKHOODF WLӋP ӣ /DYDO EDR WKHR OjP WD\ Yj QJKӅ /LrQ OҥF 7LӋP 514-632-2066 5�������2��� ÿҽS ӣ WUrQ PһW WLӅQ QKLӅX JLDR WK{QJ 1ӳ EӝW Yj WD\ QѭӟF Sơn cả N Logement. ��� PyQJ �gh�� Li�� ��cFKkQ Ti�� UҩW lại WӕW tấtJLi DL WKtFK WK~ [LQ YXL �heo -----------------------------------------------OѭѫQJ KRһF ăQ FKLD &HOO &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JҫQ PHWUR SK~W 7LӋP 1DLOV %URVVDUG &ҫQ JҩS WKӧ QDLOV 0XӕQ EiQ WLӋP YӯD YӯD không [LQK 3 Yj NKiFK ÿL OҥL EiQ UҩW FKҥ\ OӧL WKtFK 1/2 lớnOLrQ (bachelor), 850$/tháng ;LQ YXL OzQJ Ce�� OLrQ 5���5������� OҥF Vӕ ÿLӋQ WKRҥL OzQJ OҥF VXVKL YӟL D /LHP WHO 5����2��25�2 _________________________________ _________________________________ 1Kj NKX \rQ WƭQK JҫQ 0pWUR -HDQ Cần thơ PyQJ Nail. EӝW Tiệm Laval, JKӃ EjQ ;LQ /LrQ OҥF bao điện, dọn vào 1/6/2022, sửa hoàn 1ӳ OjP Yj nails FKkQ ởWD\ QѭӟF cần ÿҽS ӣ WUrQ PһW WLӅQ QKLӅX JLDR WK{QJ UҩW WӕW JLi N DL WKtFK WK~ [LQ YXL 438-838-7683 7DORQ FKӧ -HDQ 7DORQ FKӧ 2ULHQWDO thợ nail bột và chân tay nước, xin liên &ҫQ WKӧ 1DLO Qӳ ELӃW OjP PyQJ EӝW FKkQ _________________________________ _________________________________ toàn mới. Xin vui lòng liên lạc 514-489-9424 7LӋP 1DLOV %URVVDUG &ҫQ JҩS WKӧ QDLOV ;LQ YXL OzQJ OLrQ OҥF Vӕ ÿLӋQ WKRҥL Yj NKiFK ÿL OҥL EiQ UҩW FKҥ\ OӧL WKtFK OzQJ OLrQ OҥF YӟL D /LHP WHO &ҫQ WKӧ 1DLO Qӳ ELӃW OjP PyQJ EӝW FKkQ lạc 7KDL +RXU EiQK Pu +RjQK 2DQK &y _________________________________ WD\ 514-993-5636 QѭӟF PyQJ Yj VKHOODF WLӋP ӣ WD\ /DYDO EDR 514-992-2027 1ӳ OjP EӝW PDOO Yj FKkQ QѭӟF UҩW WӕW JLi N DL WKtFK WK~ [LQ YXL 438-838-7683 &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JKӃ EjQ PӝW 7LӋP QDLOV WURQJ OkX QăP ÿ{QJ WD\ QѭӟF Yj VKHOODF WLӋP ӣ /DYDO EDR -----------------------------------------------EDVHPHQW UӝQJ UmL SKzQJ JLһW ÿӗ SKzQJ _________________________________ OѭѫQJ KRһF ăQ FKLD -----------------------------------------------_________________________________ 0XӕQ EiQ WLӋP VXVKL YӯD YӯD [LQK ;LQ YXL OzQJ OLrQ OҥF Vӕ ÿLӋQ WKRҥL OzQJ OLrQ OҥF YӟL D /LHP WHO SKzQJ ZD[ /LrQ /ҥF NKiFK FҫQ WKӧ QDLOV Fy NLQK QJKLӋP _________________________________ Cần gấp thợ nail part time và full time, Duplex 2 1/2 semi sous-sol ở ville Saint- OѭѫQJ KRһF ăQ FKLD OҥQK SKzQJ FKӭD ÿӗ JDUDJH ÿұX [H ÿҽS ӣ WUrQ PһW WLӅQ QKLӅX JLDR WK{QJ 438-838-7683 &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JKӃ EjQ PӝW 7LӋP QDLOV WURQJ PDOO OkX QăP ÿ{QJ ;LQ OLrQ OҥF gần metro Guy Concordia. Chỗ làm Laurent, gần métro Du Collège. Phòng _________________________________ _________________________________ WURQJ Yj QJRjL YѭӡQ VDR QKj Fy WKӇ 7LӋP 1DLOV %URVVDUG &ҫQ JҩS WKӧ QDLOV Yj NKiFK ÿL OҥL EiQ UҩW FKҥ\ OӧL WKtFK không _________________________________ SKzQJ ZD[ /LrQ /ҥF NKiFK FҫQ WKӧ QDLOV Fy NLQK QJKLӋP đau đầu và thoải mái. rộng sáng, có tủ lạnh và bếp, chỗ để máy WURQJ UDX FmL P D Kq 6ҹQ VjQ GӑQ YjR 1ӳ OjP QDLOV PyQJ EӝW PDOO Yj FKkQ WD\ QѭӟF UҩW sấy. WӕW JLi N DL WKtFK [LQ sưởi YXL 7LӋP 1DLOV %URVVDUG &ҫQ JҩS WKӧ QDLOV &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JKӃ EjQ PӝW 7LӋP WURQJ OkX QăP ÿ{QJ ;LQ OLrQ OҥF 514-424-6633 giặt 630$/tháng khôngWK~ bao 7LӋP ӣ ZHVW LVODQG FҫQ WKӧ OjP EӝW 1ӳ OjP PyQJ EӝW Yj FKkQ WD\ QѭӟF _________________________________ ;LQ YXL OzQJ OLrQ OҥF Vӕ ÿLӋQ WKRҥL QJD\ /LrQ OҥF 7XҩQ OzQJ OLrQ OҥF YӟL D /LHP WHO SKzQJ ZD[ /LrQ /ҥF NKiFK FҫQ WKӧ QDLOV Fy NLQK QJKLӋP -----------------------------------------------điện. Vô 1 tháng 7. 514-647-1036 FKkQ WD\ QѭӟF VKHOODF ZD[LQJ FDOO Cho thuê condo 5-1/2 ( 1200$ ), ;LQ YXL OzQJ OLrQ OҥF Vӕ ÿLӋQ WKRҥL 438-838-7683 -----------------------------------------------Cần tìm thợ nail, biếtFҫQ làmWKӧ móng full ;LQ OLrQ OҥF 7LӋP ӣ ZHVW LVODQG OjP bột, EӝW _________________________________ _________________________________ cho Yj thuê VWXGLR UҩW &KDPEUH j ORXHU $YHF LQWHUQHW _________________________________ Appartement 41/2 rộng demi time hoặc part time, công việc ổn định _________________________________ FKkQ WD\ QѭӟF VKHOODF ZD[LQJ FDOO Cho thuê 5-1/2 ( Jarry, 1200$ gần ), ÿҽS QKj PӟL VW\OH FRQGR JҫQ PHWUR %RXO 3LH ,; HW -HDQ 7DORQ 7pO &ҫQ VDQJ WLӋP QDLO JKӃ EjQ PӝW 7LӋP ӣ QDLOV WURQJ PDOO OkX QăP sous sol, gầncondo chợ Kim Phát quanh năm. liên hệ sốWKӧ Phone 7LӋP ZHVW Xin LVODQG FҫQ OjP ÿ{QJ EӝW tiện, Yj VWXGLR máy UҩW ³7LӋP QDLOV WURQJ PDOO OkX QăP ÿ{QJ 7LӋP QDLO WURQJ PDOO Y QJ ULYHU VXG FҫQ 6W 0LFKHO WUҥP PHWUR nhiều phương cóEXV máyÿӃQ giặt, SKzQJ ZD[ /LrQ /ҥF NKiFK FҫQ WKӧ QDLOV Fy NLQK QJKLӋP 514-567-2294 _________________________________ FKkQ WD\ QѭӟF VKHOODF ZD[LQJ FDOO Cho thuênuôi condo 1200$ ), NKiFK FҫQ WKӧ QDLOV Fy NLQK QJKLӋP´ ÿҽS QKj PӟL VW\OH FRQGR JҫQ PHWUR SORQJHXU QJѭӡL UӱD FKpQ /RD\ KRD\ 514-891-2988 OrQ ÿѭӧF PiL QKj 73KL 6QRZGRQ WKӃ" WKӧ QDLO Fy NLQK QJKLӋP sấy, không chóÿѭӡQJ và5-1/2 mèo,('HYLOOH 900$/tháng. 514-973-6739, VW PLFKHO JyF ;LQ OLrQ OҥF -----------------------------------------------3Kӣ QJRQ &ҫQ %ӃS Yj VHUYHXU HV Fy mois de travaille. Tel: 514-668-4030 _________________________________ _________________________________ _________________________________ 7LӋP QDLO WURQJ PDOO Y QJ ULYHU VXG FҫQ Nhà hàng cần bếp và serveur/se làm full/ 3Kө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj Fy [H Yj VWXGLR UҩW 6W 0LFKHO WUҥP EXV ÿӃQ PHWUR Liên lạc: 514-690-1032 %RXO 'pFDULH + ; + JҫQ PpWUR 6W PLFKHO WUҥP EXV ViW ErQ QKj ;LQ OLrQ OҥF Tiệm nails kế McGill metro cần thợ kinh &y QKj FKR WKXr VRXV VRO VҥFK VӁ _________________________________ -----------------------------------------------NLQK QJKLӋQ _________________________________ WKӧ QDLO Fy NLQK QJKLӋP 1Kj KjQJ 1KұW FҫQ 0DNL PDQ 6HUYHXU part time xin 514-891-2988 liên hệ 514-522-7888 -----------------------------------------------ÿҽS QKj PӟL VW\OH FRQGR JҫQ PHWUR VW PLFKHO JyF ÿѭӡQJ 'HYLOOH nghiệm 6QRZGRQ 1Kj KjQJ FҫQ SKө EӃS IXOO SDUW 7LPH 2 bột và chân tayOjP nước. Full 514-973-6739, 514-677-2664 7LӋP ӣ cả ZHVW LVODQG FҫQ WKӧ EӝW _________________________________ 3Kӣ QJRQ &ҫQ %ӃS Yj VHUYHXU HV Fy Fy PӟL EDR VѭӣL JLi WKiQJ NKX 'H 3Kӣ QJRQ &ҫQ %ӃS Yj VHUYHXU HV Tiệm 3Kӣ sushi togo trong Montréal cần 6DORQ %HDXWH /DYDO FҫQ WKӧ EӝW Yj WD\ 1Kj _________________________________ _________________________________ KjQJ FҫQ VHYHXU EӃS _________________________________ 61/2 trên lầu ( 3p ngủ 1p khách 1 p ăn) 7LӋP QDLO WURQJ PDOO Y QJ ULYHU VXG FҫQ 3Kө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj Fy [H -----------------------------------------------6W 0LFKHO WUҥP WUҥP 6W PLFKHO EXV EXV ViW ÿӃQ ErQ PHWUR QKj &ҫQ WKӧ ELӃW OjP FKkQ WD\ QѭӟF KRһF time hay part tỉme. Phone 514-284-3642 &ҫQ VHUYHXU VH IXOO SDUW 7LPH /LrQ &ҫQ WKӧ Qӳ VLQK YLrQ GX KӑF VLQK OjP FKkQ WD\ QѭӟF VKHOODF ZD[LQJ FDOO NLQK QJKLӋQ /RULPLHU JӕF 7LOOHPRQW QKj ÿDQJ cassiere ( biết tiếng pháp ) và Makiman , Cho thuêSửa condo 5-1/2 (100% 1200$năm ), _________________________________ NLQK QJKLӋQ FKkQ QӕL 514-891-2988 O{QJ PL seveur, HSLODWLRQ QJѭӡL UӱD ,VODQG FKpQ FҫQ bếp rộng. chữa mới 'HYLOOH 514-973-6739, NhàQѭӟF hàng Phở 88 cần bếp,ODVHU SORQJHXU 1Kj KjQJ FҫQ SKө EӃS IXOO SDUW 7LPH 7LӋP VXVKL ӣ :HVW VW PLFKHO VXVKL JyF ÿѭӡQJ 514-677-2664 /WKӧ QDLO Fy NLQK QJKLӋP 514-465-3214 1Kj NKX \rQ WƭQK JҫQ 0pWUR -HDQ OҥF _________________________________ FKkQ WD\ QѭӟF EDR OѭѫQJ WUrQ ăQ 3Kӣ QJRQ &ҫQ %ӃS Yj VHUYHXU HV Fy vui lòng phone 438-398-7879 WUӕQJ GӑQ Y{ OLӅQ _________________________________ Yj VWXGLR UҩW EӝW 7LӋP JҫQ PHWUR &$67(/1$8 _________________________________ 2021, Nắng 3WUҥP mặt sáng chiều. 'pFDULH + ; + JҫQ PpWUR RX FLUH plongeur (người rửa chén) . 5136 &ҫQ VHUYHXU VH IXOO SDUW 7LPH /LrQ %RXO -----------------------------------------------PDQ JLUO FҫQ FDLVVLHUH SKө EӃS /LrQ 6W PLFKHO EXV ViW ErQ QKj &ҫQ WKӧ Qӳ VLQK YLrQ GX KӑF VLQK OjP _________________________________ 7DORQ FKLD F{QJ YLӋF әQ ÿӏQK OkX GjL WLӋP 1Kj KjQJ 1KұW FҫQ 0DNL PDQ 6HUYHXU NLQK QJKLӋQ -----------------------------------------------_________________________________ Gồm máyFKӧ giặt-HDQ sấy 7DORQ bếp tủ FKӧ lạnh2ULHQWDO máy rửa .HOO\ ÿҽS QKj PӟL VW\OH FRQGR JҫQ PHWUR 6QRZGRQ 7LӋP VXVKL ӣ :HVW ,VODQG FҫQ VXVKL 1Kj KjQJ 3Kӣ FҫQ VHYHXU EӃS Cần gấp thợ chân tay nước, có kinh OҥF 1Kj KjQJ FҫQ SKө EӃS IXOO SDUW 7LPH 1Kj NKX \rQ WƭQK JҫQ 0pWUR -HDQ Boul.FҫQ Décarie, H3XEiQK 2H9,Pu gần OҥF 514-677-2664 FKkQ WD\ QѭӟF EDR OѭѫQJ WUrQ ăQ _________________________________ 7LӋP QJѭӡL EiQ Fy métro NLQK _________________________________ 7KDL Pu +RjQK 2DQK &y Cần người làm sushi fultime, bếp bát dĩa +RXU (90% EiQK mới). đường góc FiFK 0RQWUpDO WLӃQJ OiL [H EDR QKj ӣ 7LӋP QDLO WURQJ PDOO Y QJ ULYHU VXG FҫQ 3Kө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj Fy [H _________________________________ _________________________________ 6W 0LFKHO WUҥP EXV BYRON ÿӃQ PHWUR 3KzQJ FKR WKXr WKiQJ *ҫQ EXV _________________________________ &ҫQ WKӧ QDLO OjP FKkQ WD\ QѭӟF Yj EӝW nghiệm, làm fullәQ time hay partime. Liên &ҫQ VHUYHXU VH IXOO SDUW 7LPH /LrQ PDQ JLUO FҫQ FDLVVLHUH SKө EӃS /LrQ &ҫQ WKӧ Qӳ VLQK YLrQ GX KӑF VLQK OjP 7DORQ FKӧ -HDQ 7DORQ FKӧ 2ULHQWDO SORQJHXU QJѭӡL UӱD FKpQ Snowdon . 514-662-8583 FKLD F{QJ YLӋF ÿӏQK OkX GjL WLӋP 1JKLӋP Yj ELӃW WLӃQJ SKiS &ҫQ QJѭӡL EDVHPHQW UӝQJ UmL SKzQJ JLһW ÿӗ SKzQJ Décarie/Queen Mary, 5’ metro Snowxào buổi 10h đến 14h. WKӧ QDLO Fy NLQK QJKLӋP 514-891-2988 WKӧ QDLO Qӳ OjP YLӋF WURQJ PDOO 514-973-6739, VW PLFKHO JyF ÿѭӡQJ 'HYLOOH &ҫQ PHWUR JҫQ VKRSSLQJ FHQWHU _________________________________ 7LӋP VXVKL NKX ӣ sáng, :HVW ,VODQG FҫQ VXVKL lạc: 514-794-2100 OҥF 7LӋP ӣ PRQWUHDO /LrQ OҥF 3Kӣ QJRQ &ҫQ %ӃS Yj VHUYHXU HV Fy 1Kj NKX \rQ WƭQK JҫQ 0pWUR -HDQ OҥF 7LӋP FҫQ QJѭӡL EiQ EiQK Pu Fy NLQK FKkQ WD\ QѭӟF EDR OѭѫQJ WUrQ ăQ 7KDL +RXU EiQK Pu +RjQK 2DQK &y -----------------------------------------------FiFK 0RQWUpDO WLӃQJ OiL [H EDR QKj ӣ %RXO 'pFDULH + ; + JҫQ PpWUR OjP YLӋF SKө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj OҥQK SKzQJ FKӭD ÿӗ JDUDJH ÿұX [H _________________________________ 1Kj KjQJ 'L[ %URVVDUG don. Bus 17., 51, 166. chỗ đậu xe bên Lương thương lượng. Liên &ҫQ _________________________________ _________________________________ 6W PLFKHO WUҥP EXV ViW ErQ QKj JҫQ PLUDEHO 7LӋQ OӧL [H EXV OLrQ OҥF VDX -----------------------------------------------PDQ JLUO FҫQ FDLVVLHUH SKө EӃS /LrQ NLQK QJKLӋQ 7DORQ FKӧ -HDQ 7DORQ FKӧ 2ULHQWDO FKLD F{QJ YLӋF әQ FKkQ ÿӏQK WD\ OkX QѭӟF GjL KRһF WLӋP 1JKLӋP Yj ELӃW WLӃQJ SKiS &ҫQ QJѭӡL EDVHPHQW UӝQJ UmL SKzQJ JLһW ÿӗ SKzQJ PhởQJѭӡL ngonQDP cầnOjP serveurs + serveuses. _________________________________ ngoài. Điện Gaz YѭӡQ (11001200$ năm), FҫQ YLӋF WәQJ TXiW QJѭӡL WURQJ Yj QJRjL VDR QKj Fy WKӇ SP OjP ÿӃQ JLӡ WXҫQ &ҫQ WKӧ ELӃW OjP 6QRZGRQ 514-513-0126 / 514-717-1964 514-677-2664 _________________________________ _________________________________ Tiệm nail trong mall, đông khách, cần 1Kj KjQJ FҫQ SKө EӃS IXOO SDUW 7LPH OҥF 7LӋP FҫQ QJѭӡL EiQ EiQK Pu Fy NLQK 7KDL +RXU EiQK Pu +RjQK 2DQK &y OjP YLӋF SKө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj FiFK 0RQWUpDO WLӃQJ OiL [H EDR QKj ӣ OҥQK SKzQJ FKӭD ÿӗ JDUDJH ÿұX [H 1Kj KjQJ NKX 'L[ %URVVDUG &ҫQ 514-723-6466 _________________________________ Cho thuê 1950$ (thương lượng). Vào 1 /ѭѫQJ WUҧ EҵQJ FKHTXH WKHR /LrQ NLQK _________________________________ WURQJ UDX FmL P D Kq 6ҹQ VjQ GӑQ YjR EӝW JLӡ FKHFN QR WLӅQ PһW 3KRQH 7LӋP JҫQ PHWUR &$67(/1$8 -----------------------------------------------&ҫQ VHUYHXU VH IXOO SDUW 7LPH &ҫQ WKӧ Qӳ VLQK YLrQ GX KӑF VLQK OjP thợ nail có kinh nghiệm, công việc lâu &ҫQ VKDUH SKzQJ FKR QJѭӡL WXәL ӣ tháng 8 năm 2022 (có thể 15 tháng 7 năm 1JKLӋP Yj ELӃW WLӃQJ SKiS &ҫQ QJѭӡL EDVHPHQW UӝQJ UmL SKzQJ JLһW ÿӗ SKzQJ FҫQ QJѭӡL QDP OjP YLӋF WәQJ TXiW WURQJ Yj QJRjL YѭӡQ VDR QKj Fy WKӇ QJѭӡL OjP ÿӃQ JLӡ WXҫQ &ҫQ WKӧ ELӃW OjP ULYH FKkQ WD\ FҫQ QѭӟF -----------------------------------------------QDLOV Y QJ VXG WKӧ KRһF NLQK QJKLӋP &ҫQ VKDUH SKzQJ FKR QJѭӡL WXәL ӣ 7LӋP QJD\ /LrQ OҥF 7XҩQ .HOO\ 7LӋP VXVKL hàng ӣ :HVW Nhà cần ,VODQG tuyển FҫQ đầu VXVKL bếp xào, phụ 1Kj NKX \rQ WƭQK JҫQ 0pWUR -HDQ FKkQ WD\ QѭӟF EDR OѭѫQJ WUrQ ăQ 1Kj KjQJ /DQWHUQH ӣ /RQJXHXLO FҫQ EӃS dài, lương ăn chia. Phone 514-623-8656 OҥF _________________________________ 2022). Bác Nalo (CHU NAM ANH): _________________________________ FăQ Kӝ SKzQJ QJӫ 7KRiQJ PiW UӝQJ OjP YLӋF SKө EӃS Fy NLQK QJKLӋP Yj chỉ OҥQK SKzQJ FKӭD ÿӗ JDUDJH ÿұX [H 1Kj KjQJ NKX 'L[ %URVVDUG &ҫQ QJKLӋP EӝW JHO FKkQ WD\ QѭӟF )XOO /ѭѫQJ WUҧ EҵQJ FKHTXH WKHR NLQK WURQJ UDX FmL P D Kq 6ҹQ VjQ GӑQ YjR JLӡ FKHFN QR WLӅQ PһW EӝW 7LӋP JҫQ PHWUR &$67(/1$8 Nhà hàng Saloon Bistro Bar, địa FăQ Kӝ SKzQJ QJӫ 7KRiQJ PiW UӝQJ PDQ JLUO FҫQ FDLVVLHUH SKө EӃS /LrQ bếp, sushi chef. Xin liên lạc3KRQH Thảo 7DORQ FKӧ -HDQ 7DORQ FKӧ 2ULHQWDO /FKLD F{QJ YLӋF әQ ÿӏQK OkX GjL WLӋP 450-653-1574 [jR VXVKL FKHI IXOO WLPH 7KҧR 514-731-0076 / 514-267-5774 WLPH Yj SDUW WLPH FҫQ QJѭӡL QDP OjP YLӋF WәQJ TXiW WURQJ Yj QJRjL YѭӡQ VDR QKj Fy WKӇ QJѭӡL OjP ÿӃQ JLӡ WXҫQ QJKLӋP &ҫQ WKӧ ELӃW OjP FKkQ WD\ QѭӟF KRһF UmL Y QJ 6W /HRQDUG JҫQ FKӧ EXV ӣ PһW QJD\ /LrQ OҥF 7XҩQ QDLO Qӳ OjP YLӋF WURQJ PDOO .HOO\ 1333 Saint Catherine East, H2L 2H4 cần UmL Y QJ 6W /HRQDUG JҫQ FKӧ EXV ӣ PһW 514-880-8608 7KDL +RXU EiQK Pu +RjQK 2DQK &y /LrQ OҥF FiFK 0RQWUpDO WLӃQJ OiL [H EDR QKj ӣ 7LӋP FҫQ QJѭӡL EiQ EiQK Pu Fy NLQK OҥF ---------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________ JҫQ PLUDEHO 7LӋQ OӧL [H EXV OLrQ OҥF VDX /ѭѫQJ WUҧ EҵQJ FKHTXH WKHR NLQK WURQJ UDX FmL P D Kq 6ҹQ VjQ GӑQ YjR JLӡ FKHFN QR WLӅQ PһW 3KRQH EӝW 7LӋP JҫQ PHWUR &$67(/1$8 ÿѭӡQJ /LrQ OҥF tuyển Chef, phụ bếp. Ưu tiên người có -----------------------------------------------ÿѭӡQJ /LrQ OҥF EDVHPHQW UӝQJ UmL SKzQJ JLһW ÿӗ SKzQJ nail ở laval đang kinh doanh tốt 1JKLӋP Yj ELӃW WLӃQJ SKiS &ҫQ QJѭӡL Appartement 31/2 cho thuê, lầu 2, nhà Tiệm SP _________________________________ QJKLӋP QJD\ /LrQ OҥF 7XҩQ .HOO\ kinh nghiệm và Fy làmNLQK lâu dài. Lương Palma ở 100 Griffintown sang lại. tiệm đông khách, có thu OjP YLӋF SKө EӃS QJKLӋP Yj cạnh OҥQK FKӭD ÿӗ 7JDUDJH [H cần 1Kj KjQJ NKX 'L[ Peel, %URVVDUG &ҫQ cần tuyển mới sơn,SKzQJ sửa mới, đi bộ phút tớiÿұX métro 1Kj KjQJ ӣ 0RQWUpDO FҫQ JҩS FKHI và Nh� h��g c�� �h� ��� �u������� Ti�e � tranh, đóng bảo hiểm đầy đủ, du lịch và &KDPEUH ORXHU VDR $YHF maki, bếp nóng, nhập tốt, ELӃW khu OjP vực FKkQ nhiềuWD\ khách daKRһF trắng. FҫQ QJѭӡL QDP OjP YLӋF WәQJ TXiW QJѭӡL đầu WURQJ Yj j QJRjL YѭӡQ QKj LQWHUQHW Fy WKӇ 7LӋP QDLO FҫQ WKӧ Qӳ FKkQ WD\ QѭӟF Fy &KDPEUH j ORXHU $YHF LQWHUQHW OjP bếp làm ÿӃQ sushi, JLӡ WXҫQ Saint Michel, 750$/tháng. &ҫQ WKӧ QѭӟF 7LӋP QDLO FҫQ WKӧ Qӳ FKkQ WD\ QѭӟF Fy 1ѭӟQJ VHUYHXU Fy NLQK QJKLӋP C�� �e��eu���e �u������� Ti�e� Li�� thưởng trên doanhWKHR thu nhà hàng. rửa chén. XinQR liên anh3KRQH Tân %RXO 3LH ,; HW không -HDQ 7DORQ 7pO sưởi. NLQK QJKLӋP 7LӋP NӃ ErQ PHWUR +RQRUH Nếu ai có JҫQ nhã PHWUR ý xin &$67(/1$8 vui lòng liên lạc /ѭѫQJ Vào tháng bẩy, bao điện WUҧ dựa EҵQJ FKHTXH NLQK WURQJ UDX FmL P D Kq 6ҹQ VjQ GӑQ YjR JLӡ FKHFN WLӅQ lạc PһW EӝW 7LӋP %RXO 3LH ,; HW -HDQ 7DORQ NLQK QJKLӋP 7LӋP NӃ ErQ PHWUR +RQRUH 514-267-3847 Liên hệ Cường: 438-520-2567 Liên lạc: 514-571-8789 & 514-278-7251 514-581-1858 ��c 5���522����� %HDXJUDQG /LrQ OҥF QJKLӋP QJD\ /LrQ OҥF 7XҩQ .HOO\ 7pO %HDXJUDQG /LrQ OҥF

514-834-1001 6ӱD FKӳD QKj FӱD 6ӱD FKӳD QKj FӱD 6ӱD FKӳD QKj FӱD

Linh Tinh

S�� ch�� nhà �h� cửa c�� Sửa chữa 6ӱD FKӳD QKj FӱD

Việc Làm/Nail

Linh Tinh Linh Tinh Mua Bán Linh Tinh

VLӋF /jP /LQK 7LQK VLӋF /jP /LQK 7LQK VLӋF /jP /LQK 7LQK

Mu� LinhB�� Tinh

VLӋF /L�� jP /L QK 7LQ K Việc Làm Linh Tinh �i�c Li�h Ti�h VLӋF /jP 1DLO

Cho Thuê 0XD %iQ Cho Thu�

0XD %iQ 0XD %iQ

0XD %iQ

VLӋF /jP 1DLO VLӋF /jP 1DLO VLӋF /jP 1DLO

�i�c L���N�i�

Cơ Hội Đầu Tư

Cho Thuê Cho Thuê Cho Thuê

Cho Thuê

VLӋF /jP 1Kj +jQJ VLӋF /jP 1Kj +jQJ Việc Làm/Nhà Hàng VLӋF / jP 1Kj +jQJ

VLӋF /jP 1Kj +jQJ

�i�c L���Nh� H��g


18

SOÁ 923 17/06/2022

TIN SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

Những cách kiểm soát huyết áp không cần thuốc Giảm cân, tập thể dục thường xuyên, ăn nhạt, hạn chế uống rượu, kiểm soát căng thẳng… là những biện pháp hữu ích giúp người bệnh kiểm soát cao huyết áp.

KHAI THUẾ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

 Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp  Thueá TPS & TVQ.  Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...)  Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation)  Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

Lợi ích của quả bơ với sức khỏe tim Ăn quả bơ tươi thường xuyên có thể tốt cho hệ tim mạch, góp phần giúp đào thải chất béo xấu khỏi cơ thể.

M

L

ối sống đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh cao huyết áp. Nếu kiểm soát tốt huyết áp bằng một lối sống lành mạnh, người bệnh có thể tránh, trì hoãn hoặc giảm việc dùng thuốc. Dưới đây là 10 thói quen giúp giảm và duy trì huyết áp. Giảm cân Huyết áp thường tăng khi cân nặng tăng lên. Thừa cân cũng có thể gây ra gián đoạn hô hấp khi ngủ (ngưng thở khi ngủ), làm tăng huyết áp. Giảm cân là một trong những cách thay đổi lối sống hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp. Bạn có thể giảm khoảng một mmHg huyết áp với mỗi kg trọng lượng giảm được. Bên cạnh giảm cân, bạn cũng nên chú ý đến kích thước vòng eo. Nhiều mỡ bụng có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp. Nhìn chung, nam giới có khả năng mắc bệnh nếu có số đo vòng eo lớn hơn 102 cm, tương tự ở nữ giới là 89 cm trở lên. Tập thể dục thường xuyên Vận động thường xuyên tối thiểu 150 phút một tuần, hoặc 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm khoảng 5-8 mmHg huyết áp đối với người bệnh huyết áp cao. Điều quan trọng là tập thể dục đều đặn vì nếu ngừng hoạt động, huyết áp có thể tăng trở lại. Nếu bị huyết áp cao, tập thể dục có thể giúp bạn tránh bị tăng huyết áp và giảm huyết áp xuống mức an toàn hơn. Một số môn thể thao có thể tập để kiểm soát huyết áp bao gồm: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc khiêu vũ. Bạn cũng có thể tập luyện theo chế độ cường độ cao ngắt quãng, tức là xen kẽ các bài tập ngắn cường độ cao với thời gian phục hồi nhẹ nhàng hơn. Tập luyện sức bền kết hợp với bài vận động rèn sức mạnh ít nhất hai lần mỗi tuần cũng có thể giúp giảm huyết áp. Bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn về một chương trình tập thể dục phù hợp với cơ thể. Chế độ ăn lành mạnh Một chế độ dinh dưỡng nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa ít béo; đồng thời loại bỏ chất béo bão hòa và cholesterol có thể giảm 11 mmHg huyết áp. Tất nhiên không dễ dàng để thay đổi thói quen ăn uống nhưng bạn có thể áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh bằng cách: ghi nhật ký thực phẩm (theo dõi loại thức ăn, lượng tiêu thụ, thời điểm, lý do);

cân nhắc việc tăng cường kali (kali từ trái cây, rau củ có thể làm giảm tác động của natri lên huyết áp); đọc bao bì thực phẩm khi mua sắm và tuân theo kế hoạch ăn uống khi đi ăn ở ngoài. Giảm muối trong chế độ ăn uống Dù giảm một lượng nhỏ natri trong chế độ ăn uống cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm khoảng 5-6 mmHg huyết áp đối với người bệnh huyết áp cao. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì tổng lượng muối dưới 1.500 mg một ngày đối với hầu hết người lớn. Để giảm natri trong chế độ ăn uống, bạn có thể thử các mẹo như: đọc thông tin trên bao bì để chọn các loại thực phẩm và đồ uống có hàm lượng natri thấp; tiêu thụ ít thực phẩm chế biến sẵn; nêm ít muối trong khi nấu ăn vì một muỗng cà phê muối chứa 2.300 mg natri (có thể thay thế bằng các loại thảo mộc, gia vị); cắt giảm dần lượng muối để khẩu vị điều chỉnh theo thời gian.

ột nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 68.500 phụ nữ và hơn 41.500 nam giới, công bố trên tờ Hiệp hội Tim mạch (Mỹ) vào tháng 3/2022, cho thấy kết quả khả quan đến hệ tim mạch ở những người siêng ăn quả bơ. Các nhà nghiên cứu phát hiện, những người thường ăn 2 quả bơ mỗi tuần giảm 16% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nói chung, giảm 21% nguy cơ mắc các bệnh về mạch vành. Nghiên cứu cũng cho thấy, thay các nguồn chất béo như pho mát, trứng, chất béo từ thịt, bơ sữa... sang quả quả bơ mang lại kết quả tích cực cho sức khỏe tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Kristian Morey, công tác tại Trung tâm Y tế Mercy (Mỹ) cho biết, bơ chứa hàm lượng chất béo có lợi cao, vitamin E, K và B. Chất béo giúp hòa tan vitamin A, D, E và K giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Morey cũng cho biết, chất béo có thể giúp cơ thể khỏi các chấn thương nhờ có mô mỡ bảo vệ. Cholesterol LDL - một trong các chất béo xấu gây nguy cơ đau tim và đột quỵ, thường tích tụ thành mảng bám trong động mạch. Hai nhóm chất béo có lợi có trong bơ, các axit béo không bão hòa đơn và axit béo không

bão hòa đa, có thể làm giảm cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bơ cũng chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao, có khả năng gắn kết với cholesterol LDL trong đường tiêu hóa, giúp “chở” chất béo xấu này khỏi cơ thể. Tiến sĩ Lorena S. Pacheco, tác giả của nghiên cứu, công tác tại Trường Y tế cộng đồng Harvard T.H Chan (Mỹ), cho biết, nhóm có tiến hành thay thế một số chất béo có lợi tương tự với quả bơ, như olive, quả hạch và các loại dầu thực vật. Tuy nhiên, các loại dầu olive, dầu thực vật và dầu bơ không mang lại lợi ích sức khỏe hoàn toàn như quả bơ tươi, do không có chất xơ. Các loại đậu, quả hạch, hạt lại là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Người ăn quả bơ cũng được nhóm nghiên cứu cho biết giảm các nguy cơ mắc bệnh tim so với khi ăn sữa chua, thịt chế biến sẵn và yogurt. Các nhà nghiên cứu kết luận, bổ sung quả bơ hoặc các nguồn chất béo có lợi khác vào bữa ăn là thay đổi cần thiết, giúp cơ thể giảm nạp các chất béo bão hòa. Bên cạnh ăn quả bơ tươi, bạn cũng có thể ăn nhiều ngũ cốc, trái cây, các nguồn chất béo có lợi theo sở thích cá nhân để duy trì sức khỏe tổng thể, cho hệ tim mạch.

Hạn chế uống rượu Uống rượu ở mức vừa phải, một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với đàn ông, có thể giúp giảm khoảng 4 mmHg huyết áp. Một ly rượu tiêu chuẩn tương đương với 340 ml bia, 142 ml rượu vang hoặc 42,6 ml rượu 80 độ. Nếu uống quá lượng rượu này, có thể làm tăng huyết áp, đồng thời làm giảm hiệu quả của thuốc huyết áp. Bỏ hút thuốc Mỗi điếu thuốc sẽ làm tăng huyết áp của bạn sau khi hút. Ngừng hút thuốc giúp huyết áp trở lại bình thường. Bỏ thuốc lá có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện sức khỏe tổng thể. Những người bỏ thuốc lá có thể sống lâu hơn những người hút thuốc lá. Giảm căng thẳng Căng thẳng mạn tính có thể góp phần làm tăng huyết áp. Khi căng thẳng, người bệnh có xu hướng ăn thực phẩm không lành mạnh, uống quá nhiều rượu hoặc hút thuốc. Những yếu tố này đều ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp. Nếu không thể loại bỏ căng thẳng, bạn có thể đối phó với chúng theo cách lành mạnh. Chẳng hạn như lập kế hoạch cho một ngày và tập trung vào các ưu tiên; tránh làm việc quá sức và học cách từ chối những thứ nằm ngoài danh sách.

Tập trung vào những vấn đề bạn có thể kiểm soát và lập kế hoạch giải quyết chúng. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong công việc, hãy nói chuyện với người quản lý. Nếu có xung đột với con cái hoặc vợ, chồng, bạn có thể tìm các bước giải quyết nó. Bên cạnh đó, nên tránh các tác nhân gây căng thẳng khi có thể. Ví dụ, nếu tham gia giao thông vào giờ cao điểm gây stress, bạn có thể đi sớm hơn vào buổi sáng hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng; hoặc tránh gặp những người khiến bạn căng thẳng. Bạn cũng nên dành nhiều thời gian thư giãn và thực hiện các hoạt động yêu thích như đi dạo, nấu ăn, mua sắm... Ngồi thiền và hít thở sâu mỗi ngày có thể giúp kiểm soát căng thẳng.

Theo dõi huyết áp, khám sức khỏe định kỳ Theo dõi huyết áp tại nhà giúp bạn kiểm soát mức huyết áp. Điều này đảm bảo rằng các thay đổi trong lối sống đang hoạt động hiệu quả; đồng thời cảnh báo các biến chứng sức khỏe tiềm ẩn. Thăm khám sức khỏe định kỳ cũng là chìa khóa giúp kiểm soát huyết áp. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra những chỉ định phù hợp với điều kiện sức khỏe của bạn. Mặt khác, gia đình và bạn bè có thể hỗ trợ, giúp bạn cải thiện sức khỏe. Họ có thể khuyến khích bạn chăm sóc bản thân, đưa đi khám bác sĩ, hoặc cùng tập luyện một chương trình thể dục với bạn để kiểm soát huyết áp ở mức tiêu chuẩn.


SOÁ 923 17/06/2022

19


NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

119

$

bao thuế

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

PHỤC VỤ TẬN TÂM SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

20.99

$

bao thuế

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

ANH LƯƠNG

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

514-899-1818 MỞ CỬA: 7/7

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI. Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP:

7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn,

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel

:

Email

: vietbaocanada@gmail.com

Website : www.vietbaocanada.com Adress

: CP 52550 BP CASTELNAU MONTREAL QC H2R 3C5

Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

Kính thưa qúy đồng hương. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal sẽ tổ chức cuộc bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát nhiệm kỳ 2022-2024. Chúng tôi, Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ Ủy Liên Danh ứng cử Ban Chấp Hành Liên Danh Ba Thế Hệ trân trọng giới thiệu Liên Danh của chúng tôi với ước mong được sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị. Liên danh Ba Thế Hệ của chúng tôi gồm những thành viên sau đây : 1- Thụ Ủy Liên Danh do tôi đảm nhiệm. Với quyết tâm tiếp tục đóng góp vào các công tác xã hội và cộng đồng từ nhiều năm qua cùng với sự dấn thân của các con em lớn lên tại Montréal, liên danh Ba Thế Hệ của chúng tôi sẽ cùng hiệp lực phát huy và duy trì một cộng đồng đoàn kết, một thành trì chống cộng vững mạnh. 2- Phó Chủ Tịch Nội Vụ, nha sĩ Nguyễn Xuân Vinh, là một người năng động, đầy nhiệt huyết, đã từng tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và đóng góp rất nhiều công sức cho CDNVQG vùng Montréal trong các năm qua. Với bản chất cởi mở, tận tụy trong mọi công tác, Xuân Vinh là mẫu người không quản ngại khó khăn và làm việc hoà đồng với tập thể dễ dàng.

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com

6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 6245 BOUL. METROPOLITAIN EST, SHOP 390 ST. LEONARD

 Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU,

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur Thư ngỏ của Chưởng Khế Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ Ủy Liên Danh ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal

xuất ngoại, chính trị

khoâng coù tieáng oàn.  Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí.  Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%.  Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc.  Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur).  Maùy chaïy raát yeân laëng.  Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

3- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, chuyên viên điện toán Châu Mỹ Anh, cô vừa tròn 24 tuổi, thuộc thế hệ thứ 3. Dù nói được tiếng Việt, nhưng vẫn luôn trau dồi tiếng Việt và học tập văn hóa lịch sử Việt Nam, Mỹ Anh là cầu nối với thế hệ thứ ba trong nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trên đất định cư. Thông thạo hai ngôn ngữ (Anh Pháp), và với nét hồn nhiên, sự tự tin và tinh thần học hỏi, Mỹ Anh sẽ thích hợp với vai trò Phó chủ tịch Ngoại vụ trong việc liên lạc với các cơ quan công quyền các cấp cũng như các đoàn thể địa phương. 4- Tổng Thư Ký, cô Lê Nguyễn Kim Cương, một kỹ sư chuyên ngành, thuộc thế hệ thứ 2. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống chống Cộng, song thân của cô (Ông Bà Lê Tiến Cang) đã đóng góp công và của cho Cộng Đồng trong suốt cả đời tị nạn ở Montréal. Thấu hiểu thân phận của người tị nạn trên đất mới và sự tàn ác của chế độ cộng sản tai Việt Nam, Kim Cương noi gương cha mẹ phục vụ cho Cộng Đồng trong vai trò Tổng Thơ Ký. 5- Thủ Qũy là ông Bùi Xuân Huy, chuyên viên bảo hiểm và tài chánh của London Life từ nhiều năm qua. Ông Huy đã và đang đóng góp công sức cho nhiều hội đoàn tại Montréal (Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Phụ Nữ, Hội Trẻ Em Mồ Côi). Thưa quý đồng hương, Với sự dấn thân của những thành viên 3 thế hệ, liên danh chúng tôi mong ước được sự ủng hộ và tín nhiệm của quý vị. Với sự hỗ trợ của nhiều thiện nguyện viên trong nhiều lớp tuổi và lãnh vực và đã từng sinh hoạt trong cộng đồng nhiều năm qua và nhất là với sự tín nhiệm của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm do quý vị giao phó. Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ ủy liên danh Ba Thế Hệ Téléphone : 514-287-1149 Courriel : tuyen@thanhtuyennguyennotaire.ca