923

Page 20

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

119

$

bao thuế

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

PHỤC VỤ TẬN TÂM SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

20.99

$

bao thuế

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

ANH LƯƠNG

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

514-899-1818 MỞ CỬA: 7/7

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI. Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP:

7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn,

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel

:

Email

: vietbaocanada@gmail.com

Website : www.vietbaocanada.com Adress

: CP 52550 BP CASTELNAU MONTREAL QC H2R 3C5

Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

Kính thưa qúy đồng hương. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal sẽ tổ chức cuộc bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát nhiệm kỳ 2022-2024. Chúng tôi, Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ Ủy Liên Danh ứng cử Ban Chấp Hành Liên Danh Ba Thế Hệ trân trọng giới thiệu Liên Danh của chúng tôi với ước mong được sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị. Liên danh Ba Thế Hệ của chúng tôi gồm những thành viên sau đây : 1- Thụ Ủy Liên Danh do tôi đảm nhiệm. Với quyết tâm tiếp tục đóng góp vào các công tác xã hội và cộng đồng từ nhiều năm qua cùng với sự dấn thân của các con em lớn lên tại Montréal, liên danh Ba Thế Hệ của chúng tôi sẽ cùng hiệp lực phát huy và duy trì một cộng đồng đoàn kết, một thành trì chống cộng vững mạnh. 2- Phó Chủ Tịch Nội Vụ, nha sĩ Nguyễn Xuân Vinh, là một người năng động, đầy nhiệt huyết, đã từng tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và đóng góp rất nhiều công sức cho CDNVQG vùng Montréal trong các năm qua. Với bản chất cởi mở, tận tụy trong mọi công tác, Xuân Vinh là mẫu người không quản ngại khó khăn và làm việc hoà đồng với tập thể dễ dàng.

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com

6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 6245 BOUL. METROPOLITAIN EST, SHOP 390 ST. LEONARD

 Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU,

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur Thư ngỏ của Chưởng Khế Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ Ủy Liên Danh ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal

xuất ngoại, chính trị

khoâng coù tieáng oàn.  Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí.  Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%.  Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc.  Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur).  Maùy chaïy raát yeân laëng.  Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

3- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, chuyên viên điện toán Châu Mỹ Anh, cô vừa tròn 24 tuổi, thuộc thế hệ thứ 3. Dù nói được tiếng Việt, nhưng vẫn luôn trau dồi tiếng Việt và học tập văn hóa lịch sử Việt Nam, Mỹ Anh là cầu nối với thế hệ thứ ba trong nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trên đất định cư. Thông thạo hai ngôn ngữ (Anh Pháp), và với nét hồn nhiên, sự tự tin và tinh thần học hỏi, Mỹ Anh sẽ thích hợp với vai trò Phó chủ tịch Ngoại vụ trong việc liên lạc với các cơ quan công quyền các cấp cũng như các đoàn thể địa phương. 4- Tổng Thư Ký, cô Lê Nguyễn Kim Cương, một kỹ sư chuyên ngành, thuộc thế hệ thứ 2. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống chống Cộng, song thân của cô (Ông Bà Lê Tiến Cang) đã đóng góp công và của cho Cộng Đồng trong suốt cả đời tị nạn ở Montréal. Thấu hiểu thân phận của người tị nạn trên đất mới và sự tàn ác của chế độ cộng sản tai Việt Nam, Kim Cương noi gương cha mẹ phục vụ cho Cộng Đồng trong vai trò Tổng Thơ Ký. 5- Thủ Qũy là ông Bùi Xuân Huy, chuyên viên bảo hiểm và tài chánh của London Life từ nhiều năm qua. Ông Huy đã và đang đóng góp công sức cho nhiều hội đoàn tại Montréal (Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Phụ Nữ, Hội Trẻ Em Mồ Côi). Thưa quý đồng hương, Với sự dấn thân của những thành viên 3 thế hệ, liên danh chúng tôi mong ước được sự ủng hộ và tín nhiệm của quý vị. Với sự hỗ trợ của nhiều thiện nguyện viên trong nhiều lớp tuổi và lãnh vực và đã từng sinh hoạt trong cộng đồng nhiều năm qua và nhất là với sự tín nhiệm của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm do quý vị giao phó. Nguyễn Thanh Tuyền, Thụ ủy liên danh Ba Thế Hệ Téléphone : 514-287-1149 Courriel : tuyen@thanhtuyennguyennotaire.ca