__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 30/04/2021

Số Soá Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6 Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Ahuntsic, nhà hàng Sushi 75,000. Ahuntsic: hàng Sushi Xin cảm tạNhà và kính chúc tất cả75,000$ quý vị . mùa Lễ An Lành, và sức khỏe. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell:

(514) 578-7420

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Tel.: (514) 329-0000 Courriel: baoanh.vu@gmail.com

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN - Tham khảo và định giá miễn phí - Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MD

(TRANG 6)

Agence immobilière hypothécaire

CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN Mua nhà ở hay thương mại, Thu nhập thấp, không đủ, Có cho vay tư nhân.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

HỨA HẸN TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG VÀO THÁNG 7 VÀ THÁNG 8

BAÛO HIEÅM

ẤN ĐỘ VỠ TRẬN VÌ SỐ CA TỬ VONG DO COVID ĐẠT MỨC KỶ LỤC

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc.

Hôm qua, Ấn Độ đã phá kỷ lục đau buồn về số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày nhiều nhất, khi các bệnh viện quá tải của nước này từ chối bệnh nhân và người dân ngạt thở do khan hiếm ôxy. (Trang 7)

Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

Chuyên thầu xây dựng nhà hàng, Clinique, Tiệm Nail & Cơ sở thương mại

514-237-6766 CHUYỂN HÀNG VÀ CHUYỂN TIỀN VỀ VN VÀ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

Nhanh, bảo đảm, kín đáo và tận tâm Transfert d’Agent Change de devises

Có bán nhiều hiệu nước hoa nổi tiếng

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Mua bán tiền Mỹ giá tốt Bán sữa ensure, entrust NEW

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Tại tiệm VASE CARAVAN: Carrefour Langelier 7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, Qc H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

ANH LƯƠNG:

CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT SỮA BỘT ENTRUST CHO 514-899-1818 Bán phút điện thoại gọi long distance TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG Email: vasecaravan@gmail.com Tiệm mở cửa 4 ngày/ tuần: Thứ 2-3-5 & Thứ 7: 10am-5pm TIỆM VẪN MỞ CỬA NHẬN CHUYỂN HÀNG, GỞI TIỀN VÀ NHỮNG THỨ THIẾT YẾU

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

EÙVALUATION GRATUITE

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

GLA250 4matic 2021

A220 4MATIC 2020

633$/tháng*

580$/tháng*

520 rue Cherrier, bureau 201 Montreal, QC, H2L 1H3

GLC300 4MATIC 2021

765$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOÁ 864 30/04/2021

suite 201 LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC ANH THƯ V7107, ĂNSt-Denis, PHÒNG Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEÃN COÂNG SINH

Cựu Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Liên Đoàn Luật Sư Di Trú Québec (AQAADI),

Hội514.272.8580 viên Luật sư đoàn Québec, nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Tel.: Montréal, chuyên ngành về luật di trú và luật dân sự. Fax: 514.272.5670

1434 Sainte-Catherine West, # 200, Montreal, Quebec H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca – Email: attd@tranlex.ca �3KÜFYÜTXÉNK­FKW¶QW±PX\WÉQ �&KÙQJWÒLVÀKÝåQJGµQTXÉNK­FKPXDõÝèFY¾P­\ED\ Luật di trú: U¿QK³WFKX\ÄQED\YÞDê · Soạn hồ sơ xin thẻ PR (thường trú nhân) theo diện bảo lãnh (vợ chồng, cha mẹ, ông bà), diện nhân đạo, �&KÙQJWÒLOXÒQõ¼WTX\ÃQOèLTXÉNK­FKOÂQK¬QJõ²X

hoặc thường trú tại Québec theo chương trình PEQ (công nhân lành nghề). · Xin và gia hạn giấy phép đi làm, du học, du lịch sang Canada hoặc đang có mặt tại Canada. · Kháng cáo các vụ bảo lãnh bị từ chối, thu hồi thẻ thường trú nhân hoặc quốc tịch Canada. · Chống án trục xuất và xin phục hồi quyền thường trú trước sở di trú (CISR) và toà án liên bang (Federal Court). Luật gia đình và dân sự: · Tranh chấp quyền lợi trong các vụ ly dị, ly thân hoặc thừa kế trước toà án Québec. · Tranh tụng trong các vụ kiện về quyền nuôi giữ con, trả tiền nuôi dưỡng con cái. · Tranh tụng bảo hiểm cho các vụ cháy nhà, trộm cắp xe, hoặc mua bán nhà gặp những nguy hại tiềm ẩn (vice caché). · Soạn thảo các loại hợp đồng trong việc mua bán, thuê, sang nhượng cổ phần và cơ sở thương mại. · Thành lập, hợp nhất, giải thể và thanh lý tài sản công ty. · Soạn thảo di chúc, giấy ủy quyền, công chứng, v.v Năm 2012, Luật sư Trần Đức Anh Thư đã được nhận Huân Chương Nữ Hoàng về những đóng góp cho Canada Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II

Việt Báo

Tél.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

MỤC LỤC / INDEX

MỤC LỤC / INDEX

ALARM TPK / Tél.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIỂM / DI TRÚ / TÀI CHÁNH 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyễn Đăng Trình / (514) 992.6889 .........................................48 TPK .....................................................01 Tran/ TÉL.: Hong (514) Loan 334-1998. (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1 Mach Nhut Hong ALARM

CHUYÊN VIÊN ỐC / TÀI CHÁNH BẢO HIỂM / DIĐỊA TRÚ Antoine Nguyễn Hữu Toàn / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo Di Loreto Maria Greco // 514-802-6088. (514) 374-4000...............01 .............. 23 TRAN HONG LOANvà (LA CAPITAL) Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 BM ASSURANCES / 514-543-9991................................... Ðàm Vinh Daniel /INC Cell: (514) 815-6618 ..................................14 7 David Đoàn Quốc Việt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC ............................................ 16 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 Lâm Hào / 514 467-3333 .............................................................. 1 KEVIN NGUYEN / CELL: (514) 777-81844..............................04 Lê Quang Vĩnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 ..................... 32-33 LE QUANG VINH THUY/ CELL: (514) 824-1972.....................21 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyễn CôngHOANG Sinh / Cell: (514)(514) 887-4141 ................................ 2 MINH CHINH / CELL: 712-8888. ......................15 .............................. 9 NGUYỄN CÔNG SINH/ /(514) CELL: (514) 887-4141......................02 Peter Nguyễn Quỳnh 953-9360 ..................................... 6 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) 998-5139......11 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ 15 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................13 .............................. 31 ....................... 25 VŨ ANH//Cell: CELL: (514) 578-7420. ....................................01 VũBẢO Bảo Anh (514) 578-7420 ............................................ 1 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129...................01 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 ................................................... 35 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 NGUYEN NAM PHUONG / 514-240-8627..............................08 COIFFURE St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6 NGUYEN HUU TOAN / 514-812-8626.....................................08

DU LỊCH VOYAGE .................................................... 13 LILIANE BUI //514-663-3775.

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 COIFFURE / NAIL .......................................................45 Fantaisie Tour 514-568-5998 ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06 ELECTRONICS / COMPUTER Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / repair VOYAGE TechLỊCH Computer / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580........................................02 SERVICE TELEPHONE VACANCES PHENIX / 450-466-5888......................................23 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

GARAGE MUFFLER GARAGE / /MUFFLER

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 AUTO H.K / 514-728-3114.......................................................09 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066........................................02 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 KoKi Muffler .........................................................55 GARAGE HOA/ 450-332-3717 / 438-793-3655. ...............................................07 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191..........................................02 GIẢI PHẪU THẨM MỸ

GIẢI PHẪU THẨM MỸ

52 N.Fanous / tél : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3 N.FANOUS / (514) 586 - 9906..................................................03 LÀM ĐẸP / NHA SĨ

Ethere Spa medico-dentaire LÀM ĐẸP / NHA SĨ/ /514-272-1175.............................. DENTUROLOGIE

................................................. 48 DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......15 12 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................

AVOCATS / LUẬT SƯ Huỳnh Minh-Nguyên / Tél: (514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 Nguyễn Đăng Trinh / Tél: (514) 992-6889 .................................. 48 HUỲNH CHÍ HỌC / (514) 722-0129.........................................09 NOTAIRES / CHƯỞNG KHẾ TRỊNH HIỆP / (514) 718-2507. .....................................18 Đinh Hữu AnhHƯNG Vũ / 514-759-7102 ............................................ 10 .............................................. 1 BAO TAX / 514-748-8765.........................................................02 MẮT KÍNH MTL-TAXES / 514-583-2980. ...................................................16 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 Trí Minh Huỳnh 514-875-2345 ................................................ 35

AVOCATS / LUẬT SƯ

MASSAGE....................................................................................51 Du (XoaNGUYEN Bóp Trị Liệu) ............................................................ 29 METaVINH / (514) 995-1279.......................................01 MUA HƯ, CŨ TRẦNXE ĐỨC ANHXE THƯ / (514) 509-7731..................................02 West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

NOTAIRES NHÀ HÀNG / CHƯỞNG KHẾ Bánh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 ĐINH HỮU ANH / 514-759-7102.......................................10 Bún Việt / Tel.: 514VŨ 272-6825 ...................................................... 13 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 HỒ TƯỜNG 514-994-4909.....................................09 LeME Cristal Chinois VÂN / Tel:/514-876-8778 ...................................... 28 Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ Ngun Shing / Tel: ...........................................................................20 (514) 725-6888 .............................................. MASSAGE Phở Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Phở Express / 514-389-9305 ........................................................ TRỊ Phở HinLIỆU / 514-723-0999 ............................................................... Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 DU Nam TA (XOA BÓP TRỊ LIỆU). ....................................................09 Phở Quan / Tel: (514) 722-1888 ......................................... 13 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 Yoko / 514-722-9656 21 MUA XE HƯ,..................................................................... XE CŨ 5 epices II / 514-273-8989 ..................................................................... 43 Phở Thành LACHAINE Nam Quân / 514-661-6161.....................................20 514-744-3014 .................................. 1 GARAGE Bánh Bao Mỹ Tiên / 438-383-6626 ............................................... 12 Hương thịnh / 514-729-4193 ........................................................ 13 NHÀKim HÀNG Fondue Long / 514-728-8088 ............................................... 51 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 BÁNH XÈO MINH / TEL: 514-272-4636..................................06 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Bánh mì Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BÚN VIỆT: 514-725-0007 / 514-272-6825 .............................07 LY LA / TEL: 514-272-8332.. SUPPLY LÀM VƯỜN ....................................................03 A & MN Garden Supply / 514-728-7039.................................... 31 SUPPLY NAIL ACADEMY NAIL Jardin Xuan Huong Inc / /514-295-3689 27 ..................................... L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 LAN NAIL / 514-722-4886. .............................................01 T&M / Tel :SUPPLY (514) 383-7748 ......................................................... 9 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

INGENIEUR / KỸ SƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... 6 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780.....................................03

Quảng Cáo Xin Liên Lạc Tuần Pour Placer Votre Annonce

Bur: (514) 382-5000

(NhÆn và trä l©i message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141 TIẾP TỤC TẬN TÂM CHU ĐÁO PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP VỀ MỌI DỊCH VỤ MUA BÁN NHÀ VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC.

NHAØ BAÙN

-

- Laval (Duvernay): Bungalow độc lập 2375 Av. Grand-Mere,Giá 365 000$ - Ahuntsic marché Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie góc Henri-Bourassa, 2 phòng ngủ, có garage bên trong, Giá 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu bổ mới, sưởi điện , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, Giá 1 250 000$ - Laval Vimont: cottage độc lập xay năm 2004, 3phòng 3 buồng tắm, rue de Renaix, Giá 539 000$ - Rosemont : 4plex khổ nhà 28X42, 44èAV , góc Beaubien, 51/2 và 3X31/2, giá 739 000$ - Metro De Casteneau, trên đường Jean-Talon góc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, địa điểm thuận lợi đầu tư hoặc mở cơ sở thương mại, Giá 855 999$ - Metro Namur: Condo 3 phòng ngủ 2 buồng tắm rộng 1349sf giá 650 000$, condo 2 phòng, 2 buồng tắm rộng 1100sf, Giá 490 000$ - Metro Henri Bourassa: Condo 2010, rộng 1214sf, 205 Henri-Bourassa 0, 3 phòng, 2 buồn tắm, cần bán gấp , Giá 449 000$ - Ville St-Laurent, 2430 Sorbonne, góc Henri-Bourassa, xe bus 10 phút metro Henri-Bourassa, cottage 3 phòng ngủ, 2 buồng tắm, renos hoàn toàn mới , thermopompe, Giá 458 000$. - Laval Auteul: Duplex rue Brissette giá 419 000$ - Laval Vimont , nhà độc lập , rue Baccarat, khổ nhà 40 X 34, lấy nhà liền , Giá 499 000$ - Villeray, rue Charbot, 4plex , Giá 699 000$ - St-Michel: Duplex rue 10è, gần Jarry, Duplex 31 x 42 tu bổ mới, lấy nhà liền, Giá 649 000$ ÑÒNH GIAÙ VAØ GOÙ P YÙ CAÊ N NHAØ QUYÙ VÒ MIEÃ N PHÍ

REMAX AMBIANCE INC

NHAÄ N THÒ THÖÏ C CHÖÕ KYÙ (ASSERMENTATION) MIEÃ N PHÍ.

Agence Immobilière Franchisé Indépendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, Montréal, Québec, H1Z 1Y2 1Y2 Montréal, Québec, H1Z

Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

Tél.: (514) (514) 729-6066 729-6066 Tél.:

ChuyênsÖn sÖnsºa sºaxe xebÎbÎtai tainån. nån. Chuyên SÖnxe, xe,sÖn sÖnloåi loåitÓt tÓt SÖn (BäoÇäm Çäm55næm). næm). (Bäo  Tân trang xe sét.  Tân trang xe bÎbÎrÌrÌsét.  Thay ki‰ng xe.  Thay ki‰ng xe. Kéoxe xemiÍn miÍnphí phíkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. Kéo  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt choxe xekhông không  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt cho có bäo hi‹m. có bäo hi‹m. ñ¥cbiŒt biŒtb§t b§t10% 10%cho chokhách kháchhàng hàngkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. ñ¥c Sºa5000$: 5000$:Quš QušvÎvÎsë sëcó có500$ 500$tiŠn tiŠnhÒi hÒiÇáp Çáp Sºa cûaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cûa

Sºach»a ch»amáy. máy. ñ¥c biŒt biŒt Sºa  Sºa ch»a h¶psÓ. sÓ. ñ¥c mua bán xe  Sºa ch»a h¶p mua bán xe ñiŒnxe. xe. cÃp bäng sÓ ñiŒn cÃp bäng sÓ  Full injection. tåi ch‡  Full injection. tåi ch‡  HŒ thÓng thoát khói.  HŒ thÓng thoát khói. Thùngxæng xæng(bäo (bäoÇäm Çämm¶t m¶tÇ©i Ç©ixe). xe). Thùng  Các loåi th¡ng.  Các loåi th¡ng. Sºavà vàki‹m ki‹mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. Sºa

Çäm trách trách thû thû tøc tøc bäo bäo hi‹m hi‹m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chóng chóng -- Giá Giá rÈ rÈ Çäm

GINA BEAUTÉ / 514-725-7878................................................01-20

SUPPLY LÀM VƯỜN SUPPLY NAIL Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039............................07 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&Mty/ (514) 383-7748. Công xây dựng và sửa..............................................................09 chữa / 514-237-6766.......................... 52 Mega (Máy hút hơi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG / SỬA CHỮA Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 2 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SỬA................................................. CHỮA / 514-237-6766.........01 Máy hút hơi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC 514-315-5790 ........................... 22 MEGA (MÁYDistributor HÚT HƠI) Ltd/ / 514-633-8773..................................12 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 29 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./ (514)............................. 993-1946..............09 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 MÁY HÚT HƠI / 450-466-6766................................................12 TRƯỜNG DẠY LÁI XE Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... CAOBEC INC / 514-967-8878 ................................................07 Trường dạy lái xe ROYALE/ 514-333-7779................................

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....06 PHARMACIE VAY TIỀN: MUA NHÀ, MUA XE Kieu TruongTHANH / 450-465-8099 1-37 VAY TIỀN MUA NHÀ Dr TRƯƠNG LÃNG / ............................................................... (514) 270-3983..............................08 Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 LE QUAN / 514-707-3779........................................................01 ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Dre THANH TÂM /THUẾ (514) 270-3983.....................................08 KẾTRẦN TOÁN / KHAI Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huỳnh Chí Học / (514) 722-0129 .............................................. 20 PHARMACIE / DƯỢC SĨ Hypotheca Luan John /514-917-4785 ....................................... 22 Trịnh Hiệp Hưng /(514)718-2507 ............................. 50 VASE CARAVAN / 514-899-1818.............................................20 LY THANH TRAN & ADAM ................................................ LEUNG / 514-259-4648...............19 Bao Tax /514-748-8765 21

KẾ TOÁN / KHAI THUẾ

Courtier Immobilier Agréé

TỬ VI.......................................................................................16 RAO VẶT..............................................................................17

Tư vi Rao vặt

trang 48 trang 49

Sửa chữa hệ thống ống bô

www.kinomuffler.com

Gắn phụ tùng với giá trong kho

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

514-834-1001 Báo với514-553-0444 số lượng cao nhất tại /Québec ¦ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 864 30/04/2021

Tin MONTREÙAL - QUEÙBEC

Haø Tuan á Chöông

HAI THIẾU NIÊN BỊ BĂNG NHÓM ĐƯỜNG PHỐ SỬ DỤNG LÀM CÔNG CỤ GÂY ÁN

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Một cửa hàng ở Ville Mont-Royal đã trở thành mục tiêu tấn công bằng súng của hai thiếu niên vào Thứ Năm tuần trước, khiến nhiều cửa kính bị vỡ. Tuy nhiên, hai thiếu niên này có lẽ đã nhầm mục tiêu khi sử dụng khẩu súng lục hiệu Kel-Tec P-11, một loại vũ khí tương tự như bức ảnh của chúng tôi.

Hai thiếu niên 14 và 16 tuổi bị cáo buộc đã tấn công một cửa hàng ở Ville Mont-Royal.

N

gày càng có nhiều băng đảng đường phố sẵn sàng giao súng cho trẻ vị thành niên để thực hiện

công việc bẩn thỉu của bọn chúng bằng cách lừa các em tin rằng mình sẽ chỉ bị xử phạt nhẹ nếu bị bắt.

« Rõ ràng là có sự gia tăng tội phạm sử dụng súng trong giới trẻ, trong khi trước đây, loại tội phạm này hiếm khi xảy ra », một cán bộ tư pháp yêu cầu giấu tên nhận định về tình hình. Luật sư hình sự Tiago Murias, người làm việc tại Tòa án dành cho thanh thiếu niên, cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông được yêu cầu bào chữa cho một thanh niên 16 tuổi, bị buộc tội cùng một thiếu niên 14

tuổi khác vì đã xả súng giữa ban ngày vào một cửa hàng ở Ville Mont-Royal vào Thứ Năm tuần trước. Hai thanh niên này, không thể tiết lộ danh tính vì lý do tuổi tác, được cho là đã bị bắt với một khẩu súng lục Kel-Tec P-11, một loại vũ khí bằng nhôm và polyme sử dụng loại đạn 9mm. Được trang bị một băng đạn 10 hoặc 12 vòng, đây là loại súng được biết là dễ dàng che giấu.

NHẦM MỤC TIÊU Theo thông tin chúng tôi thu thập được, vũ khí được cho là do các thành viên của một băng đảng đường phố cung cấp, để hai thanh niên này uy hiếp chủ cửa hàng. Điểm mấu chốt là các em đã nhầm mục tiêu khi bắn súng vào một công ty gia đình. « Thực sự sốc khi sự việc xảy ra, chúng tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã sụp đổ, chủ

cửa hàng bình luận, người yêu cầu giấu tên vì anh không liên quan gì đến vụ việc này. Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được đó là tiếng súng. Rõ ràng là họ đã nhầm mục tiêu, chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề với bất kỳ ai. » Vụ tấn công được camera giám sát ghi lại cho thấy hai thanh niên mới sử dụng súng. Theo thông tin của chúng tôi, một trong số hai thanh niên được nhìn thấy đang rút súng ra, tay run rẩy. Anh ta cầm súng sai cách, sau đó cố gắng bóp cò, nhưng không thể nổ súng vì chốt an toàn.

NGẠC NHIÊN KHI SÚNG GIẬT Và cuối cùng khi được nổ súng, bản thân anh ta có vẻ ngạc nhiên về độ giật của vũ khí. Hai thanh niên này đã bỏ trốn, trước khi bị bắt ngay sau đó.

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

1 Mars 2021 - 30 Mai 2021 CONSULTATION DE SEINS GRATUITE D'UNE VALEUR DE 75$ Từ 1/03/2021 - 30/05/2021 TƯ VẤN NGỰC MIỄN PHÍ TRỊ GIÁ 75$ Bác Sĩ

Dr.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) - Phó giám đốc của Académie Canadienne de Chirurgie Plastique Faciale - Bằng cấp tại Mỹ vàvà Canada, Giáo sư Đại học

1, Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Métro ATWATER

Tél: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906 ** Áp dụng trong một số điều kiện


4

SOÁ 864 30/04/2021

Đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến súng, hai thanh niên này đã phải có mặt tại phiên xét xử của Tòa án dành cho thanh thiếu niên thuộc Tòa án Québec vào hôm Thứ Năm. Tòa án tối cao đã phản đối việc họ trở về gia đình trong khi chờ các thủ tục tố tụng, vì vậy họ sẽ bị giam giữ ít nhất cho đến tuần sau trong thời gian chờ thẩm phán

đưa ra phán quyết. Nhưng ngay cả khi họ có nguy cơ phải chịu mức án thấp hơn nhiều so với khi họ đã thành niên, thì điều quan trọng cần nhớ là khi xác định mức án, việc một người trẻ tuổi đã được một nhóm tội phạm sử dụng làm công cụ được coi là một tình tiết tăng nặng.

VENTE DE PRINTEMPS - SPRING SALE

29 AVRIL - 8 MAI -25% TO - 50% OFF 9475 MEILLEUR GROUND FLOOR H2N2C5 5145434500

Cặp đôi Benoit Cardinal và Jaël Cantin (trong ảnh nhỏ) đã trải qua thời kỳ khó khăn vào những tuần trước khi vợ anh qua đời.

CARDINAL KHÔNG KHỎE TRƯỚC KHI VỢ ANH QUA ĐỜI Thất nghiệp, vật lộn với các vấn đề tài chính và khó khăn trong cuộc hôn nhân: Benoit Cardinal đã rơi vào vòng xoáy khiến bạn bè của anh lo lắng trong những tuần trước khi vợ anh bị sát hại.

«A

nh ấy đã đưa ra những câu nói đáng lo ngại. Anh ấy đã viết cho tôi “Tôi đã đi ra sông” và sau đó, đây là một trò đùa », một đồng nghiệp của Benoit Cardinal cho biết ngày hôm qua, nêu rõ rằng người đàn ông 34 tuổi có những cảm xúc rất « thất thường ». Người phụ nữ 35 tuổi, không được tiết lộ danh tính theo lệnh của tòa án, cho biết cô đã dành cả tối ngày 26 Tháng Mười Hai năm 2019 với người đàn ông hiện bị cáo buộc tội giết người có chủ ý. Lãnh đạo của giáo viên này vừa đình chỉ anh ta, vì một lý do không được tiết lộ cho bồi thẩm đoàn gồm 9 phụ nữ và 5 nam giới vào ngày hôm qua tại tòa án Joliette. Hai tuần sau, Cardinal gửi đơn từ chức

cho sếp của anh. Đó là sáu ngày trước khi vợ anh, Jaël Cantin, bị sát hại tại nhà của họ nằm trên đường Anglais, ở Mascouche. Người phụ nữ 33 tuổi, mẹ của sáu đứa con, được các cảnh sát đội phản ứng nhanh tìm thấy nằm trên vũng máu trong phòng ngủ của cô. Cardinal đang nằm sấp mặt trong hành lang tầng hầm. Các cảnh sát điều tra ban đầu nhận định đây là một vụ đột nhập nhà của hai nạn nhân, nhưng chồng của Jaël Cantin nhanh chóng trở thành nghi phạm.

vay thêm 6000 $ của một người cho vay nặng lãi », chuyên gia máy tính làm chứng ngày hôm qua. Anh Nantel đã nhận được những khoản thanh toán đầu tiên của số tiền nợ, nhưng không nhận lại được toàn bộ số tiền đó và có ý định khởi kiện bạn mình vì số tiền nợ nhỏ nhặt đó, anh cho biết. Việc Cardinal mất việc có thể sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề trong hôn nhân, các tin nhắn văn bản trao đổi giữa bị cáo và nạn nhân cho thấy rõ, và chúng sẽ được sửu dụng làm bằng chứng trong phiên tòa do Thẩm phán Johanne St-Gelais chủ trì. Trên thực tế, một ngày trước khi chị

Cantin qua đời, bị cáo thậm chí còn nói với một người bạn rằng vợ ông ta bị « điên ».

Người phụ nữ giết chồng cách đây hơn 15 năm kêu gọi phụ nữ nên thoát khỏi các mối quan hệ độc hại.

TÌM SỰ GIÚP ĐỠ TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

úc động trước làn sóng sát hại phụ nữ sinh ồ ạt ở Québec, một phụ nữ phải vào tù vì đã giết chết chồng cũ của mình cách đây hơn 15 năm, cầu xin những người có mối quan hệ độc hại trong tình yêu tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn. « Nếu tôi nhờ giúp đỡ, nếu tôi ở trong một trung tâm lưu trú, nếu đơn giản tôi nói với ai về điều đó, tất cả mọi việc đã không bao giờ xảy ra. Thật không may, đã quá muộn cho việc “nếu tôi”, Malina Kansy nói. Từ nhà tù dành cho phụ nữ Joliette, ở Lanaudière, nơi cô bị giam giữ, cô tỏ ra kiên quyết: cô không kể câu chuyện của mình để trở thành nạn nhân mà ngược lại. Điều cô hy vọng là lời khai của mình sẽ giúp ngăn chặn những bi kịch hôn nhân khác.

» về những gì mình đã làm vào ngày 30 Tháng Mười năm 2005, khi lúc đó cô lạnh lùng đâm hàng chục nhát dao vào chồng, người mà cô nghi ngờ đã lừa dối mình. Cô vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 18 vào thời điểm đó. Cô Kansy đã nhận tội danh giết người cấp độ hai [không chủ ý] vài năm sau đó tại tòa án Montréal. Cô vẫn đang thụ án chung thân với khả năng sẽ được ân xá sau 14 năm. Vào thời điểm đó, cô cho biết cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ bị « kiểm soát » nguy hại, nơi cả hai bên đều sai lầm, cô nhấn mạnh. Người phụ nữ trẻ giải thích rằng sau đó cô chìm đắm vào mối quan hệ này từng chút một cho đến khi « một giọt nước làm tràn ly. » « Tôi không có chủ ý trước, điều đó xảy ra bất ngờ vào một buổi sáng. Nếu tôi

không dồn hết sự tức giận và bất lực trong mình, thì nó đã không bao giờ bùng phát dữ dội như thế này. Tôi hối tiếc về điều đó mỗi ngày trong cuộc đời mình, cô thề. Tôi chịu trách nhiệm 100 % cho những lựa chọn sai lầm mà tôi đã làm trong cuộc đời mình. »

X

HỐI TIẾC Năm nay 33 tuổi, cô « vô cùng hối hận

VAY NẶNG LÃI Theo tuyên bố của Tòa án tối cao khi mở đầu phiên xét xử, cặp đôi đã bị căng thẳng trong một thời gian, đặc biệt là do khó khăn về tài chính. Vào mùa thu năm 2019, bị cáo đã vay 5000 $ không tính lãi từ người bạn Mathieu Nantel của mình. « Tôi cảm thông với anh ấy và đã giúp đỡ Benoit. Tôi đã bảo lãnh cho anh ấy để

CÚI ĐẦU « Tôi cảm nhận trong giọng nói của anh ấy rằng anh ấy không được khỏe », người phụ nữ 36 tuổi cố nén tiếng nức nở nói, cô cũng không muốn tiết lộ danh tính của mình. Thường ngày là người khá cứng rắn nhưng Cardinal luôn cúi đầu trong suốt lời khai của bạn mình, ngoại trừ một cái liếc mắt trao đổi giữa hai người, và chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh ta dưới chiếc khẩu trang đeo sát mắt.

YÊU CẦU GIÚP ĐỠ

Malina Kansy hiện đang bị giam giữ tại nhà tù dành cho phụ nữ Joliette, ở Lanaudière, vì đã đâm chết người bạn đời của mình vào năm 2005.

Giờ đây, sau hơn 15 năm ngồi sau song sắt, cô tin rằng nếu cô nói về điều đó, hoặc nếu cô đã yêu cầu sự giúp đỡ, cô sẽ không mắc sai lầm không thể cứu vãn này. Cô nhắc lại rằng có nhiều cách để thoát ra khỏi một mối quan hệ độc hại. « Tôi muốn cảnh báo mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Nạn nhân của tôi là mối tình đầu của tôi. Tôi không thấy có các biểu hiện không bình thường. Điều quan trọng tôi muốn nói với mọi người là không phải vì bạn đang yêu mà bạn phải chấp nhận mọi thứ và chấp nhận chịu đựng một mối quan hệ không lành mạnh », cô nhấn mạnh.


SOÁ 864 30/04/2021

Kevin Nguyễn

Cell. : 514.777.8184 kevinnguyen.qc.ca@gmail.com

CHÚNG TÔI MUA NHÀ CỦA QUÝ VỊ TRONG VÒNG 30 NGÀY, KHÔNG CẦN INSPECTION VÀ GARANTIE.

5


6

SOÁ 864 30/04/2021

BAÙNH XEØO MINH

2670 Rue JarryJarry Est (gần đường 2èQCAvenue), Quebec 2670 E, Montréal, H1Z 2C2Montreal, (Restaurant Rạng Đông cũ)

BAÙNH XEØO MINH

BAÙ NH XEØO/ 438-924-0277 MINH Tel.: 514-272-4636 Tél.: 514-272-4636 Tél.: 514-272-4636 2670 Jarry Est (gần đường 2è Avenue), Montreal, Quebec Quebec 2670 Est đường ­ BaùnhJarry xeøo, baù nh (gần beøo, baù nh boät 2è loïc, Avenue), baùnh naäm, Montreal, baùnh coáng. Tel.: 514-272-4636 ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh ­ Baù Baù xeø o,, baù baùnnhyh, beø beø baùöôù boätt oloï loïtoâ baù naäm m,, ­ nnhhn xeø om nnhht chaï boä cc,,m baù cuoá toâ chaá baùoon,,hbaù . nnhh naä baùnnhh coá coánng. g. baù ­ , buùn Trì, maémbaù, nhoaø nh nthaù nh baù toâm ­ Buù Baùnnnhhboø cuoáHueá Thanh cuoá thòt, ­ cuoá nn Thanh Trì, baù nhh cuoá n thòt, baùnnhh ­ Baù Buù n maê n g vòt, myø vòt tieà m cuoánn toâ toâm m chaá chaáyy,, baù baùnnhh öôù öôùtt chaï chaïoo toâ toâm m.. cuoá  Cơm tấm chả Nhaä ñaëHueá t sườn vaø,, buù coù n: m Baù nhoaø h ngioø chaûnn,hhgioø ­ Buù Buùnnnboø boø Hueá buùbì maé m nhh thaù thaù toâm mthuû, ­ nnsaümaé ,, hoaø toâ  Cơm, phở, búnmyø ­ Buù Buù maê vòt, myø vòt vòt tieà tieàm m nem, bì,nnggtre.... ­ nn maê vòt,

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

­ ­ Nhaä Nhaänn ñaë ñaëtt vaø vaø coù coù saü saünn:: Baù Baùnnhh gioø gioø chaû chaû,, gioø gioø thuû thuû,, nem, nem, bì, bì, tre.... tre....

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

HỨA HẸN TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG VÀO THÁNG 7 VÀ THÁNG 8 Liệu cuối cùng những người Québec có thể trở lại nhà hàng hoặc tự do đi lại vào mùa hè này? Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch, Bộ Y tế Công cộng liên bang đã đưa ra một thời gian biểu và một lộ trình cho một số dấu hiệu trở lại cuộc sống bình thường.

T

heo Tiến sĩ Teresa Tam, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng, việc dỡ bỏ các biện pháp y tế nghiêm ngặt nhất có thể được dự kiến từ Tháng Bảy đến Tháng Tám, với điều kiện là người dân « sẵn sàng vén tay áo » để tiêm chủng. Và điều này thực hiện càng sớm càng tốt. Để đạt được điều đó, 75 % số người cần phải tiêm liều đầu tiên và 20 % liều thứ hai vào Tháng Bảy. Tuy nhiên, nếu quá nhiều người chờ đợi, triển vọng trở lại trạng thái bình thường sẽ mờ dần. « Mô hình này giúp chúng ta hy vọng khi cho thấy có một phương thức an toàn để dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt nhất như đóng cửa nơi làm việc và doanh nghiệp từ nay đến mùa hè này », Dre Tam cho biết. Tính đến ngày hôm qua, 30 % người Canada đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

liều đầu tiên, nhưng chưa đến 3 % số người được tiêm liều thứ hai. Canada do đó cần phải nỗ lực hơn trong những tháng tới.

KHÔNG LƠ LÀ MẤT CẢNH GIÁC Tốc độ tiêm chủng và hiệu quả của vaccine là những yếu tố then chốt sẽ báo hiệu thời điểm gỡ bỏ giãn cách xã hội. Nhưng Bộ Y tế công cộng đã cảnh báo rằng việc chúng ta mất cảnh giác quá sớm có thể làm hỏng những nỗ lực từ trước đến nay và dẫn đến một làn sóng ca bệnh mới vào mùa thu. Lấy ví dụ tại Anh, Dre Tam cho rằng việc duy trì nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh trước khi đạt ngưỡng 75 % người dân được tiêm chủng ít nhất một liều là điều cần thiết. Số ca nhiễm ở những người 80 tuổi và việc bùng phát các ổ dịch bệnh tại CHSLD đã giảm « đáng kể » trong những tháng gần đây là một trong những bằng chứng khẳng định việc tiêm chủng đang phát huy tác dụng, bà nói. Trong khi đó, các biến thể tiếp tục phát triển trong nước, với sự gia tăng lớn nhất về số người nhập viện ở nhóm tuổi từ 40 đến 59.

boä nnhh naä boäitteloï loï baù naäm m vaø vaø caù caùcc thöù thöùcc khaù khaùcc trong trong Menu. Menu. T ä cc:,, baù m 514-272-4636 Xin Xin vui vui loø loønngg goï goïii tröôù tröôùcc 22 tieá tieánngg

T äm Tiieem ä :: 514-272-4636 514-272-4636

Món mới: Mì Quảng

n Môù i: Mì ng Chưng Chúng tôi Moù có bán bánh TétQuaû & Bánh Moù Moùnn Môù Môùii:: Mì Mì Quaû Quaûnngg

Mở cửa 6/7 từ 10am - 9pm Đóng cửatừthứ ba, trừ ngày lễ Mở 10am Mở cửa cửa 6/7 6/7 từ 10am -- 9pm 9pm Đóng Đóng cửa cửa thứ thứ ba, ba, trừ trừ ngày ngày lễ lễ

#1 Le plus puissant. célèbre Asreologue de l’lnde. Résulras à 100% #1 Mạnh nhất. Chiêm Tinh Gia Ấn Độ nổi tiếng. Kết quả 100% CHỈ TRONG 9 NGÀY CÓ KẾT QUẢ

Học Giả: KRISHNA

Chuyên gia xem chỉ tay & mặt & Patra Reading & Hình Ông có thể xử lý mọi vấn đề

NHÀ CHIÊM TINH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI & XEM CHỈ TAY LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ * Xui xẻo. * Phiền muộn * Khóc than * Đau khổ * Bối rối * Thời gian khó khăn

* Phù phép * Bùa ngải * Jadoo * Quỉ ám * Ganh ghét * Nguyền rủa

ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP * Buôn bán * Sức khoẻ * Tài chánh * Việc làm * Vấn đề gia đình * Mâu thuẫn vợ chồng

* Tình yêu * Học vấn * Con cái * Cưới hỏi * Kiện tụng * Ly dị

TRỪ QUỈ, DIỆT MA Jadoo, voodoo, Obeya, Witchcraft, Jinn, Butu, bảo đảm 101%

THỰC HIỆN LỜI CẦU NGUYỆN KALIMATHA MẠNH MẼ ĐỂ CÓ PHƯỚC LÀNH THƯỢNG ĐẾ VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HÃY GẶP GỠ HÔM NAY ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG

438-764-0999

5575 Victoria Avenue, Cote-Saint-Catherine, Near Metro Station

Alexandra Tremblay muốn kể về câu chuyện của cô, từ một cô gái trẻ hay cười, yêu đời trở thành một người nghiện ngập như thế nào. Trong ảnh nhỏ, Alexandra khi phải nhập viện, hôn mẹ Nathalie của mình.

« MẸ ƠI, CON SẮP CHẾT RỒI, ĐIỀU ĐÓ THẬT SỰ SẼ XẢY RA » Lần đầu tiên Alexandra Tremblay viết thư cho tôi trên Facebook là vào năm 2015. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi trên TV và muốn nói với tôi rằng cô ấy cũng đang viết về cuộc đời như một kẻ nghiện ngập của mình.

C

ô ấy đã cai nghiện ma túy được một năm. Và cô ấy muốn kể câu chuyện của mình, một câu chuyện

như trong phim. Câu chuyện có mẹ của cô, một người phụ nữ mà Alex nói rằng luôn

là người mẹ tuyệt vời nhất, mặc dù đã có lúc bà bán ma túy (mà Alexandra không hề hay biết). Tiếp đến là cha cô, một tên trộm két sắt nổi tiếng ở Chicoutimi. Một người đàn ông mà cô hầu như không có bất kỳ liên hệ nào. Alexandra muốn kể mọi chuyện. Cô ấy muốn giải thích cho mọi người biết vì sao một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, nhà vô địch thể dục dụng cụ và sinh viên theo học chương trình thể dục thể thao lại có thể dùng thuốc quá liều 5 lần, 3 lần cai nghiện heroin, trở thành vũ công khỏa thân trong quán bar ở Montréal và rơi vào vòng tù tội.

« SỐNG HẾT MÌNH » Đúng, tại sao ? « Không có lý do gì cả. Tôi muốn sống hết mình, tôi cần cảm giác mạnh. » Alexandra cũng vừa mới mất người bạn trai của mình trong những năm gần đây, một tay buôn ma túy đã chết

Mở cửa 7 ngày trong tuần

vì dùng thuốc PCP quá liều. Cô ấy cũng muốn nói về điều đó. « Tôi muốn cảm nhận cuộc sống. Câu này, cô ấy viết cho tôi rất thường xuyên. Alexandra ấp ủ ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là động vật và những đứa trẻ mà cô sẽ có. « Nếu tôi may mắn », cô ấy nói với tôi.

TÁI NGHIỆN Sau đó, có thời điểm, cô ấy không có đam mê gì nữa. Không còn tin tức gì về cô gái trẻ căng tràn sức sống với những bức ảnh mà cô đang viết câu chuyện của mình trong hộp thư email của tôi nữa. Cô ấy đã tái nghiện. Alexandra xuất hiện trở lại trong Messenger của tôi vào ngày 19 Tháng Tám năm 2020. Nhưng thực tế, không phải Alexandra viết thư cho tôi, mà là


SOÁ 864 30/04/2021

mẹ của cô ấy. Alex phải nhập viện, tình trạng của cô ấy xấu đi vì ma túy. Mẹ cô nài nỉ: Alex muốn kể lại câu chuyện của mình. Cô ấy muốn mọi người biết rằng cô ấy có những mục tiêu, ước mơ, bao gồm cả việc làm việc tại Cirque du Soleil. Cô ấy muốn mọi người biết rằng ma túy đã lấy đi mọi thứ của cô ấy, thậm chí cả trái tim của cô ấy, vi khuẩn đã xâm nhập vào tim vì những chiếc kim nhiễm khuẩn mà cô ấy đã sử dụng. Một loại vi khuẩn từ từ tấn công cô ở bên trong. « Ma túy mạnh hơn bất cứ thứ gì. » Mẹ cô ấy đã giải thích với tôi qua điện thoại. « Tôi đã làm mọi thứ để giúp con bé, Alex xinh đẹp của tôi. Thậm chí tệ hơn, cô ấy không thể dừng lại, cô ấy không nhận ra điều gì đang xảy ra nếu cô ấy không ngừng sử dụng nó. »

THẤT HỨA Đó là vì Alexandra trước đó đã được thay động mạch chủ tim. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã buộc cô phải hứa rằng cô sẽ không đụng đến ma túy nữa. Alexandra đã hứa. Để sống. Nhưng Alexandra đã không thể giữ lời hứa này. « Cho đến cuối cùng, cô ấy không nhận ra mình sẽ chết vì sử dụng ma túy quá nhiều. » Có lúc, khi cô ấy thực sự không thể chịu đựng được nữa, Alex nói với mẹ cô ấy, « Con sắp chết rồi mẹ ơi, điều này thực sự sắp xảy ra ». Cô ấy vừa nhận ra rằng cuộc đời không phải là một bộ phim. Tôi hỏi mẹ của Alex rằng bà có cảm thấy tội lỗi không, liệu bà nghĩ rằng bà là một

người mẹ tồi hay không. Bà nói với tôi rằng suy nghĩ đó luôn thường trực trong bà suốt thời gian qua, nhưng con gái bà luôn nói với mẹ mình rằng đó không phải là lỗi của bà.

NGẮM CHICOUTIMI TRƯỚC KHI CHẾT Tôi đã nói với bạn, Alex luôn lặp lại với tôi rằng mẹ cô ấy tuyệt vời như thế nào. Và để nói chuyện với bà ấy qua điện thoại, nghe bà kể cho tôi bà đã cố gắng làm mọi cách để cứu đứa con gái duy nhất của mình như thế nào, tôi tin điều đó. Nathalie Tremblay là một người mẹ tràn đầy yêu thương và tận tụy cho đến phút cuối cùng. Vào ngày 13 Tháng Tư, khi các nhân viên y tế đến đón Alexandra để đưa cô đến khu chăm sóc tích cực, họ đã hỏi trước cô muốn làm gì. Mẹ cô ấy giải thích với tôi rằng họ biết cô sẽ chết ở đó. Alexandra muốn một ly sloche. Cô ấy muốn uống một ly sloche xanh và ngắm Chicoutimi. Sau khi dừng lại để mua đồ cho cô ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên y tế đã chở Alex và mẹ cô đến Vieux-Port. Họ ở đó một lúc. Alexandra đã uống cạn ly và có thể chiêm ngưỡng lần cuối thành phố, thành phố của cô, ở bên kia sông Saguenay. Alexandra Tremblay qua đời vào ngày 15 Tháng Tư. Cô 29 tuổi. Cô ấy 29 tuổi, và cô ấy không muốn chết. Alexandra ấp ủ ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là động vật và những đứa trẻ mà cô sẽ có.

Bún Việt

7

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông 1. Bún nem nướng Ninh Hoà 2. Hủ tiếu Nam Vang 3. Hủ tiếu thập cẩm 4. Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.: 514.725.0007

1320 Du Collège, ville St-Laurent Tel.: 514-678-1473 1263 St-Catherine Est (bên cạnh metro Beaudry) Tel.: 438-386-3979

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi * Thay baùnh xe, nhôùt * Kieåm tra maùy, ABS Airbag * Choáng ræ seùt * Sôn xe

MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE:

ª Silencieux - Suspension - Freins ª Radiateur - Antirouille - Check Computer ª Changement D'huile - Pneus Giôø môû cöûa:

Thöù hai - Thöù baûy: 10am - 8pm Chuû nhaät: apres-midi ( Appeler avant )

Thay daàu

Choáng seùt

Ñoåi baùnh xe

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại « Mọi thứ chúng tôi có đều đã cạn kiệt. Oxy không được cung cấp đúng giờ. Đáng lẽ oxy phải đến lúc 5 giờ chiều, nhưng mãi đến nửa đêm mới đến. Những người bị bệnh nặng cần oxy », ông nói với CNN.

HỖ TRỢ OXY

NƯỚC NÀY CÓ SỐ CA NHIỄM BỆNH NHIỀU NHẤT TRONG NGÀY THỨ BA LIÊN TIẾP Một bệnh nhân mắc COVID-19 nằm ngoài cáng khi chờ nhập viện ở Delhi.

T

ình hình nguy kịch ở Ấn Độ đến mức các bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng trước cổng cơ sở y tế, vì thiếu giường và ôxy. Một tổ chức từ thiện thậm chí đã lắp đặt một lò hỏa táng ngay tại một bãi đậu xe với những giàn hỏa táng tạm thời để đối phó với số người chết quá nhiều. 346 786 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được thống kê vào ngày hôm qua, con số cao nhất từng được ghi nhận ở một quốc gia kể từ khi bắt đầu đại dịch. Đây là lần thứ ba trong nhiều ngày, quốc gia châu Á phá kỷ lục này. Đó là hơn một phần ba tổng số trường hợp mắc mới trên toàn cầu, vì mức cao hàng ngày mới là 897 919 trường hợp đã đạt được vào ngày hôm qua.

TÀU CAO TỐC

Tại đất nước bị « sóng thần » coronavirus này tấn công, 2624 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, một mức tăng đột biến về số ca tử vong trong một ngày. Điều này khiến số người tử vong chính thức lên đến gần 190 000 người ở đất nước 1,3 tỷ dân, nước đông dân thứ hai trên thế giới.

Một chuyến tàu « oxy tốc hành », chở 30 000 lít, đã đến Lucknow, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này ngày hôm qua. Lực lượng bảo vệ có vũ trang hộ tống các xe tải khi họ chuyển các thùng hàng giá trị này đến các bệnh viện trong khu vực. Lucknow là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi cả bệnh viện và lò hỏa táng đều quá tải. Quân đội Ấn Độ cũng đã được sử dụng để cung cấp oxy và các sản phẩm khác trên khắp đất nước.

CON SỐ THỰC TẾ CÒN CAO HƠN

MỨC ÁN TỬ HÌNH

Nhưng các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn. Họ cho rằng làn sóng mới này là do « đột biến kép » của virus cũng như việc tham gia các sự kiện tập trung đông người, chẳng hạn như lễ hội tôn giáo Khumb Mela của người Hindu. Thường được gọi là cuộc hành hương lớn nhất thế giới, sự kiện đã quy tụ hàng triệu người trên khắp miền bắc Ấn Độ và tiếp tục cho đến cuối tháng. Theo DK Baluja, giám đốc y tế của Bệnh viện Jaipur Golden ở Delhi, 20 bệnh nhân đã chết hôm Thứ Sáu sau khi việc cung cấp oxy bị chậm trễ 7 tiếng.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, bất kỳ ai cố gắng trì hoãn việc cung ứng này có thể phải đối mặt với án tử hình. Theo Hindustan Times, Pakistan đã đề nghị viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ, bao gồm cung cấp máy thở và thiết bị bảo hộ cá nhân, bằng « hành động thể hiện tình đoàn kết ». Để ngăn chặn việc tấn công của biến thể Ấn Độ, Canada hôm Thứ Năm đã đóng cửa biên giới với Ấn Độ và Pakistan trong một tháng.

ẤN ĐỘ VỠ TRẬN VÌ SỐ CA TỬ VONG DO COVID ĐẠT MỨC KỶ LỤC Hôm qua, Ấn Độ đã phá kỷ lục đau buồn về số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày nhiều nhất, khi các bệnh viện quá tải của nước này từ chối bệnh nhân và người dân ngạt thở do khan hiếm ôxy.

Sáng hôm qua, Bệnh viện Moolchand, cũng nằm ở thủ đô, đã đăng trên Twitter lời kêu cứu đến chính quyền Delhi yêu cầu cung cấp oxy. « Hãy trợ giúp khẩn cấp S.O.S. Chúng tôi có ít hơn 2 tiếng oxy. Chúng tôi đang tuyệt vọng. [...] Chúng tôi có hơn 135 bệnh nhân mắc COVID, nhiều

người trong số họ đang phải hỗ trợ hô hấp », chúng ta có thể đọc những dòng viết bằng tiếng Anh trên Twitter như vậy. Bị phê phán vì thiếu sự chuẩn bị trước làn sóng lây nhiễm này, chính phủ đã triển khai các chuyến tàu đặc biệt để đưa nguồn dự trữ oxy đến các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

SỐ CA TỬ VONG KỶ LỤC


8

SOÁ 864 30/04/2021

QUÉBEC TIÊU THỤ NHIỀU THUỐC NHẤT

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Québec là nơi tiêu thụ thuốc điều trị tâm thần lớn nhất trong cả nước. Nhiều chuyên gia nhận định các số liệu đáng lo ngại không liên quan đến « vấn đề nổi cộm » của việc được điều trị, đặc biệt là kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Les Immeubles Charisma Inc. 1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

T

ừ năm 2017 đến năm 2020, số lượng đơn thuốc được kê từ bốn nhóm thuốc được sử dụng để điều trị các bệnh về tâm thần, cụ thể là thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm lo âu, thuốc chống loạn thần và thuốc kích thích tâm thần, không ngừng tăng lên ở Québec. Và chính chúng ta là nơi tiêu thụ nhiều nhất tính theo đầu người. Năm 2020, hơn một tỷ viên thuốc được kê đơn để điều trị các bệnh về tâm thần ở Québec. Ở Québec, các loại thuốc chống trầm cảm, hiện được sử dụng để điều trị các vấn đề về lo âu, ngoài chứng trầm cảm, đã có mức tăng liên tục nhất trong bốn năm. Kê đơn quá liều, chẩn đoán quá nhanh và khó tiếp cận liệu pháp điều trị, do đó, thuốc trở thành « giải pháp nhanh nhất và yên tâm nhất » để điều trị các rối loạn sức khỏe tâm thần. Ít nhất đó là ý kiến của các chuyên gia được phỏng vấn. « Có rất nhiều người bị trầm cảm. Một số [bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học] thậm chí phải đóng danh sách chờ của họ, vì việc đưa ai đó vào danh sách thậm chí không còn thực tế nữa », Annick Vincent, bác sĩ tâm thần chuyên về rối loạn mất tập trung (ADHD), chia sẻ.

Không phải lúc nào cũng là giải pháp « Thông thường, các xét nghiệm đánh giá được thực hiện khi không có đủ thời gian, các bác sĩ chuyên môn không phải lúc nào cũng thực hiện được các đánh giá toàn diện để xác định chẩn đoán. Đại dịch cũng gây khó khăn hơn trong vấn đề này », Tiến sĩ André Luyet, bác sĩ tâm thần, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y sĩ cho biết. Tuy nhiên, đối với một số rối loạn sức khỏe tâm thần, việc sử dụng thuốc không phải lúc nào cũng là giải pháp, Tiến sĩ Luyet nói. « Đối với các chứng rối loạn điều chỉnh, đôi khi có thể chuyển thành trầm cảm nhẹ, thì thuốc không phát huy tác dụng nhiều. [...] Các vấn đề sức khỏe tâm thần có được chẩn đoán quá mức không ? Điều đó là có thể. Chúng ta có đang dùng thuốc quá liều cho những khó khăn trong việc thích ứng với các bối cảnh khác nhau của cuộc sống không ? Điều đó cũng có thể », ông nói.

Vấn đề kê đơn quá liều Về phần mình, Hiệp hội các bác sĩ tâm thần Québec cho biết có vấn đề kê đơn quá liều các loại thuốc điều trị bệnh tâm thần và hiện tượng này ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch. Người phát ngôn của Hiệp hội Olivier Farmer cũng nhắc lại rằng các bác sĩ tâm thần vẫn chỉ là « thiểu số » trong « số lượng lớn » các đơn thuốc điều trị tâm thần. « Chúng tôi thấy những bệnh nhân đã dùng rất nhiều thuốc và công việc của chúng tôi là làm rõ chẩn đoán và thường bỏ bớt thuốc đi. »

Tác dụng của mỗi loại thuốc điều trị bệnh tâm thần Thuốc chống trầm cảm: Điều trị bệnh trầm cảm và lo lắng. Chống rối loạn tâm thần: Điều trị rối loạn tâm thần, ảo giác, tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, lo âu rất nặng và rối loạn giấc ngủ. Các chất kích thích tâm lý: Điều trị các vấn đề về sự chú ý, hiếu động thái quá và

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

các hành vi bốc đồng. Cũng có thể được kê đơn cho những trường hợp trầm cảm nghiêm trọng hoặc các vấn đề về ăn uống như ăn uống vô độ (ăn uống không kiểm soát được). Thuốc giảm lo âu: Điều trị chứng lo âu và hoảng sợ. Tất cả các loại thuốc này hiệu quả nhất khi kết hợp với liệu pháp điều trị. ***

ĐẠI DỊCH ĐƯỢC CHO LÀ NGUYÊN NHÂN LÀM GIA TĂNG VIỆC TIÊU THỤ THUỐC Các chuyên gia nhận định người Québec đang tiêu thụ ngày càng nhiều thuốc chống trầm cảm, và đạt mức tăng lớn nhất trong năm ngoái do đại dịch. « Chúng tôi nhận thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa thuốc chống trầm cảm với các làn sóng [COVID-19], Benoit Morin, chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ Québec (AQPP) cho biết. « Tôi thấy sự gia tăng căng thẳng và lo lắng, điều đáng chú ý là nó trở nên tồi tệ hơn chứ không được cải thiện », ông tiếp tục. « Có rất nhiều triệu chứng trầm cảm và lo lắng do tình hình hiện tại », Gaétan Roussy, phó chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ tâm lý Québec cho biết thêm. Như vậy, trong năm 2020, người dân Québec đã tiêu thụ hơn 5,2 triệu viên thuốc chống trầm cảm, tăng 7,3 % so với năm trước.

Luôn lo lắng Việc tiêu thụ nhiều các loại thuốc này cũng được giải thích là do hiện nay chúng được ưa chuộng hơn thuốc giảm lo âu, để điều trị các chứng rối loạn lo âu khác. Các dược sĩ và bác sĩ cho biết đây là « tin tốt » vì thuốc giảm lo âu có thể dễ gây nghiện hơn và có nhiều tác dụng phụ không mong muốn hơn. « Tôi đã thấy nhiều người trẻ tuổi được kê đơn thuốc chống trầm cảm để kiểm soát một số chứng mất kiểm soát hơn một số người đã trải qua đại dịch, xét về khả năng kiểm soát lo lắng của họ. Cho dù đó là các bà nội trợ, ở nơi làm việc, nỗi sợ hãi bị ốm, lo lắng đã thực sự là một vấn đề trong năm qua và điều đó được chuyển thành các đơn thuốc chống trầm cảm », ông Morin nói.

« Không bình thường » Ngoài đại dịch, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ tâm lý Québec, Christine Grou, cho rằng những con số này tiết lộ một « vấn đề sức khỏe trong xã hội của chúng ta ». « Thông thường, khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe, uống thuốc nhiều thì bệnh của bạn sẽ thuyên giảm. Với bệnh trầm cảm thì ngược lại. Càng nhiều thuốc được kê đơn thì càng có nhiều bệnh. Điều này không bình thường. Vì vậy, có những yếu tố khác mà chúng ta nên giải quyết », bà Grou nói.

Nhà bán

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Cell: (514)

812 8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

*Single house: Bungalow (Ahuntsic): 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, parking, nhà rộng, thoáng-đẹp (28x43ft), giá: $499000. Châteauguay: DetachedBungalow 2 phòng ngủ, ssol fini, parking, mái nhà-sưởi-cửa sổ được sửa mới, giá: $289000. *2PLEX: Villeray: 3’đi bộ đến metro Iberville:2plex 2 phòng ngủ, parking+garage, giá:$538000. Anjou: 2x5½+bachelor, nhà đẹp, khu vực yên tĩnh: $665000. *Commercial building(Villeray): 4100sqft, income tiềm năng: 85k/nam, giá:$690000 *Multiplex: Laval(Chomedy)(6x4½), suoi dien locataire tra,1garage+1parking, income: $56000/năm, giá:$799000. VilleMarie: 7plex (7x5½), nhà mới xây, giá: $2300000+taxes *Condo: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $165000, 2phòng ngủ: giá bắt đầu từ $250000, 3phòng ngủ: giá bắt đầu từ $350000.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ - Tư vấn miễn phí tất cả các dịch vụ liên quan: giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc về mortgage, luật mua bán, thuê hay mua bán commercial building, đầu tư bất động sản...

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool)

NHỮNG ĐỨA TRẺ SỐNG TRONG CẢNH CHA MẸ CHIA TAY Hàng ngàn trẻ em Québec bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay của cha mẹ.

N

gày hôm qua là Ngày Quốc tế Nhận thức về tình trạng ly hôn. Tôi biết rằng đây là một chủ đề nhạy cảm. Khi còn nhỏ, cá nhân tôi cũng đã phải chịu đựng điều đó. Khi thời điểm chia tay của một cặp vợ chồng xảy đến và một trong hai người nghĩ đến việc nhồi vào đầu con trẻ sự xấu xa, ý muốn chia rẽ, từ bỏ người kia ra khỏi cuộc sống của mình cho dù là vì lòng kiêu hãnh hoặc sự ích kỷ thuần túy, đây chính định nghĩa về sự chia rẽ của cha mẹ.

Ở QUÉBEC Tổ chức ở Québec, Carrefour Aliénation Parentale, tổng kết rằng trong khoảng 50 % các cặp vợ chồng ly thân ở Québec, một phần tư trong số họ phỉ báng và phá hoại lẫn nhau và một số cặp đôi khác lại xây dựng những cuộc chiến không khoan nhượng. Trong hoàn cảnh đó, việc chia rẽ giữa các ông bố bà mẹ không phải là điều gì xa vời. Hàng ngàn trẻ em Québec vô tình bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Và trong thời kỳ đại dịch này, số lượng các trường hợp này đang tăng lên. Vấn đề này đáng được tất cả mọi người quan tâm nhất, bởi một đứa trẻ mất cân bằng và bị phó mặc cho số phận của chính mình, không mang lại điều gì tốt đẹp cho tương lai của đứa trẻ, cho gia đình và thậm chí cho toàn xã hội.

TRẢI NGHIỆM CỦA TÔI Sau vài năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tôi đột ngột kết thúc. Mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi. Tất nhiên, cha tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Ông ấy có những phẩm chất tốt, nhưng cũng có những sai sót. Mẹ tôi đã quyết định ra đi vì bố tôi ngày càng thích kiểm soát, ghen tuông và chiếm hữu. Lo sợ cho sự an toàn của mình, bà ấy đã bỏ đi, để lại tôi và em gái tôi cho cha chúng tôi chăm sóc. Khi ấy chúng tôi mới 6 và 7 tuổi. Bà đã ra nước ngoài làm lại cuộc đời, ở một nơi cách nơi chúng tôi sống 6000 km ... Cha tôi đã rất thất vọng. Trong tám năm, chị gái tôi và tôi đã nhờ cha gửi tin nhắn, tranh vẽ và thư từ cho mẹ. Thật không may, tất cả những nỗ lực của chúng tôi để gắn kết với mẹ đã thất bại, đó là « những lá thư chết » ... Sau đó, chúng tôi có cảm giác rằng mẹ đã bỏ rơi chúng tôi. Kết quả là tình cảm của chúng tôi dành cho bà ngày càng giảm. Một khoảng trống lớn, một nỗi đau hình thành trong tim chúng tôi. Do không có chỗ dựa về tâm lý, tôi đã phải nương tựa vào văn học, sân khấu và ... Kung fu. Đó là khi mẹ tôi trở về nhà sau tám năm vắng bóng, mọi việc bắt đầu bại lộ… Bà ấy chưa bao giờ nhận được thư của chúng tôi, và chúng tôi cũng vậy. Người


SOÁ 864 30/04/2021 chịu trách nhiệm trong sự việc này đó là cha của chúng tôi. Nhưng thật đáng buồn, vì khi ấy mẹ chúng tôi đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ ... Thời điểm đó là lúc cần phải xây dựng lại sợi dây tình cảm đã rạn nứt. Chúng tôi phải học cách hiểu nhau. Chúng tôi phải

vun đắp và cảm nhận rõ ràng rằng thời gian đã mất không thể bù đắp nổi và cảm nhận được cả nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa ... Mẹ tôi vừa mới qua đời. Và nỗi thất vọng lớn nhất của tôi là không có cơ hội để nói ra, để thổ lộ được vài từ đơn giản trước khi bà ra đi: Con yêu mẹ.

9

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9

Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ TẠ ANYI

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT A.C.

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

website : www.acupuncturechinoiseduta.ca

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

GARAGE

KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM NGAY CẢ KHI RĂNG CỦA CÔ ẤY RỤNG HẾT CÁI NÀY ĐẾN CÁI KHÁC Một sinh viên 24 tuổi lần lượt bị rụng hết răng do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, không hiểu tại sao bảo hiểm y tế không chi trả bất cứ khoản nào cho ca phẫu thuật với mức chi phí lên đến gần 50.000 $. Ca phẫu thuật này là cần thiết để khắc phục được vấn đề sức khỏe của cô.

«N

ếu tôi gặp vấn đề về đầu gối, tôi sẽ không phải lo lắng về tài chính », Camille BourgeoisFortin than thở. Hệ thống bảo hiểm sức khỏe hoàn toàn không chi trả cho các vấn đề về liên quan đến sức khỏe nha khoa. Tuy nhiên, những gì cô ấy đã trải qua trong mười năm qua không phải là vấn đề về thẩm mỹ. Và điều này không phải là do thiếu vệ sinh răng miệng. Sống chung với Cape Polyposis, một căn bệnh viêm đường ruột, nồng độ axit cuối cùng đã ảnh hưởng lớn đến răng của cô. « Tôi đã phải diệt tủy răng hàng tháng kể từ năm 16 tuổi, nhưng đó là giải pháp

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN * Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

GIẢI PHÁP KHÁ TỐN KÉM

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boulevard Lacordaire, St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: info@notarius.net Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 5 : 9h-17h. Thứ 6 : 9h-12h30.

Chuû nhan â kính môiø

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

tạm thời cho một vấn đề vĩnh viễn », cô gái trẻ đến từ Saguenay tóm tắt, cô may mắn được cha mẹ hỗ trợ việc chữa trị. Tuy nhiên, không có giải pháp hữu hiệu và cụ thể nào có thể đảm bảo sẽ chi trả chi phí gồm tất cả các lần khám răng của cô, chưa nói đến việc thay thế hoàn toàn răng bằng giải pháp trồng răng. Giải pháp có tác dụng lâu dài này là giải pháp duy nhất trong tình trạng bệnh của Camille Bourgeois-Fortin và mức chi phí lên đến 48.000 $. Con số này là con số ước tính của ba nha sĩ mà cô xin tư vấn trong những tháng gần đây đưa ra. Đây sẽ là một khoản tiền khổng lồ cộng thêm vào số tiền 18.000 $ mà cô phải trả trong năm nay cho những lần đi điều trị răng. « Lúc đầu, tôi không muốn chia sẻ, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người có cùng hoàn cảnh như tôi », Camille Bourgeois-Fortin, người đã phát động một chiến dịch huy động vốn

(514) 728-4629

cộng đồng, với mong muốn tìm được một gói vay khác ở ngân hàng.

Về phần mình, Hiệp hội nha sĩ đang vận động để bệnh nhân được hoàn trả tiền

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Michaël Bensoussan xác nhận rằng có một số bệnh lý đi kèm với các tác dụng phụ rất khó chịu và ảnh hưởng đến răng.

khám nha khoa, vốn dĩ vẫn được hoàn trả với một số biện pháp điều trị nhất định. Đối với các chi phí do bệnh tật hoặc thuốc, câu hỏi này vẫn tiếp tục được tranh

« Có một vấn đề ở Québec trong việc

luận, Hiệp hội nha sĩ cho biết.

hoàn trả chi phí chăm sóc răng miệng.

Trong thời gian này, Camille Bourgeois-

Chúng ta không thể để những người trẻ

Fortin ngày càng càng phải chịu đựng

sống mà không có răng », Tiến sĩ Ben-

nhiều hơn.

soussan phản đối, kêu gọi những người làm chính sách quan tâm giải quyết sự bất công này.

MỘT CÂU HỎI GÂY TRANH CÃI

« Về lâu dài, tôi sẽ trở thành người tàn tật - cô nói. Ăn khiến tôi đau đớn, tôi còn bị đau nửa đầu và tôi thường tỉnh giấc giữa đêm vì quá đau. »

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Xin Visa du lịch, du học, thăm thân nhân, - Thành lập giấy ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng. Dịch vụ mới: Giúp quý vị vay second mortgage với lãi xuất hợp lý *** Xin vui lòng gọi 514 603-9946 gặp anh Hòa để biết thêm chi tiết.


10

SOÁ 864 30/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG SẼ TIẾP TỤC NHƯ THẾ NÀO LẤY LẠI TIỀN TỐT HƠN LÀ TÍCH ĐIỂM HOẶC VỚI 7 CÂU HỎI ĐƯỢC ĐẶT RA liều từ nay cho đến ngày 14 Tháng Mười, để tuân thủ thời hạn.

Khi làn sóng thứ ba tiếp tục chậm lại ở Québec, bị cản trở nhờ các đợt tiêm chủng ngày càng nhiều, chúng ta nên xem xét một số câu hỏi mà người dân có thể sẽ đặt ra trong những tuần tới.

Dân số trưởng thành chưa tiêm chủng sẽ được tiêm loại vaccine nào?

Có bất kỳ rủi ro nào khi tiêm liều thứ hai khác loại vaccine với liều đầu tiên không?

Không. Vì có rất ít dữ liệu, Viện Y tế Công cộng Quốc gia Québec (INSPQ) khuyến nghị sử dụng cùng một loại vaccine cho cả hai liều, nhưng nếu loại vaccine này không có sẵn, có thể tiêm một loại vaccine khác mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cần ưu tiên tiêm vaccine có công nghệ tương tự như đối với mũi tiêm đầu tiên. Ví dụ, vaccine mRNA Pfizer và Moderna có thể được thay thế cho nhau và tạo ra phản ứng miễn dịch tương đương. « Tính hiệu quả, khả năng sinh miễn dịch và khả năng sinh phản ứng của chúng rất giống nhau », INSPQ giải thích.

Liệu chúng ta có thể trộn loại vaccine bất kỳ không?

Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Tại thời điểm này, không nên trộn hai loại vaccine khác nhau, ví dụ vaccine mRNA của Pfizer và vaccine véc tơ siêu vi của AstraZeneca. Nhưng một nghiên cứu hiện đang được thực hiện ở Anh để kiểm tra tính hiệu quả của sự kết hợp của hai loại vaccine này. Tiến sĩ Alain Lamarre, giáo sư miễn dịch học và virus học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (INRS), lại cho rằng kiểu « kết hợp » này có thể dẫn đến phản ứng miễn dịch tốt hơn. « Về mặt lý thuyết, sẽ có lợi thế khi thay đổi các loại vaccine này bởi vì chúng ra nhắm đến hai cách thức miễn dịch khác nhau và do đó có được phạm vi bảo vệ rộng hơn.

Khi nào chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường?

Bộ Y tế Công cộng Canada hy vọng điều đó có thể bắt đầu vào mùa hè này, với giả định rằng 75 % dân số của đất nước đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và 20 % dân số được tiêm liều thứ hai.

Những người dân đi tránh rét được tiêm vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ, họ đang phải vật lộn để được công nhận đã tiêm vaccine khi trở về Québec. Mặc dù nắm rõ tình hình nhưng Bộ Y tế không đưa ra chi tiết các biện pháp xử lý đang được xem xét.

Nhưng cuộc sống bình thường sẽ không thể quay trở lại ngay lập tức vì tổ chức liên bang có kế hoạch dỡ bỏ dần các biện pháp y tế vào giữa Tháng Bảy. Hiện tại, 30 % người Canada đã được tiêm mũi đầu tiên, nhưng chỉ có 3 % được tiêm liều thứ hai. Về việc áp dụng một số biện pháp như đeo khẩu trang sẽ duy trì trong bao lâu, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Các chuyên gia cũng không biết câu trả lời tính bằng tháng hay bằng năm.

Tại sao người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp y tế sau khi tiêm liều vaccine thứ hai?

Vaccine bảo vệ chúng ta khỏi mắc một dạng COVID-19 nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa rõ liệu nó có giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus hay không. Do đó, một người đã được tiêm phòng vẫn có khả năng nhiễm virus mà không có biến chứng và lây nhiễm sang người khác.

Khi nào tôi sẽ được tiêm chủng?

Hiện nay, việc tiêm chủng nhằm vào những người từ 60 tuổi trở lên, những người có vấn đề về sức khỏe hoặc những người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao. Ở Québec, mục tiêu là tiêm liều vaccine đầu tiên cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên muốn tiêm chủng từ nay đến ngày 24 Tháng Sáu. Các nghiên cứu đang tiếp tục nhằm cho phép tiêm chủng ở trẻ em dưới 16 tuổi. Vì có tối đa 16 tuần giữa hai liều, người dân Québec nên tiêm chủng đầy đủ cả hai

KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI CỤ THỂ Khi được hỏi làm thế nào để khắc phục vấn đề này, văn phòng của Bộ trưởng Bộ Y tế, Christian Dubé, vẫn trả lời một cách mơ hồ.

Có khả năng là tôi sẽ cần phải tiêm phòng lại trong vài năm tới không?

Có, điều đó là có thể. Khi đi qua những nơi có điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các biến thể mới, chẳng hạn như ở các nước nơi tiêm chủng kém tiên tiến hơn, virus có thể kháng các loại vaccine hiện tại. Theo Tiến sĩ Alain Lamarre, khi những đột biến SARS-CoV-2 có thể xảy đến với chúng ta, chúng ta có thể cần một liều nhắc lại hoặc một loại vaccine phù hợp. « Bạn có thể hy vọng rằng sau một hoặc hai năm, bạn hầu như không có khả năng miễn dịch đối với các chủng hiện tại. »

BẢNG THỐNG KÊ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN Kể từ Thứ Sáu, gần 1300 người cao tuổi trong các CHSLD đã hoàn thành chương trình tiêm chủng với liều thứ hai khác với liều đầu tiên, tại Capitale-Nationale. Trong vòng 24 giờ, 139 ca mắc mới và 2 trường hợp tử vong đã được bổ sung vào bảng thống kê của Québec và có ít hơn 3 người phải nhập viện. Ở Chaudière-Appalaches, có 146 ca nhiễm mới và thêm hai trường hợp tử vong, nhưng số ca nhập viện đều ổn định.

VACCINE CỦA MỸ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Ở ĐÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHÍNH XÁC

C

laire Boutin, người đã trải qua mùa đông ở Florida, đã nhận được hai liều vaccine Moderna trong những tháng gần đây. Do đó, cô ấy có miễn dịch tối đa. Khi trở lại Québec vào tuần trước, cô đã cố gắng đăng ký xác nhận đã tiêm các mũi tiêm này nhưng không thành công. Cô Boutin đã cố gắng đăng ký trên trang web của Bộ Y tế công cộng và cũng liên hệ với CLSC của mình, nhưng cô không được cấp chứng nhận đã tiêm vaccine. Cô không phải là một trường hợp cá biệt, vì những snowbirds khác cũng khẳng định gặp phải khó khăn tương tự.

Nhiều khả năng đó là vaccine của Pfizer. Từ nay đến ngày 4 Tháng Bảy, gần 5,3 triệu liều dược phẩm của Mỹ sẽ được chuyển cho tỉnh. Đó không phải là loại vaccine có sẵn nhất ở Québec. Ước tính khoảng 524 000 liều AstraZeneca sẽ sớm được tiêm hết trong tỉnh và dự kiến sẽ không có hàng giao vào cuối tháng. Đối với loại vaccine của Moderna, 137 200 liều sẽ được gửi đến Québec trong khoảng thời gian từ ngày 26 Tháng Tư đến ngày 2 Tháng Năm. Các chuyến hàng sẽ được chuyển đến. Đợt hàng đầu tiên với 300 000 liều (trên tổng số 2 triệu liều) vaccine Johnson & Johnson dự kiến sẽ được chuyển đến vào tuần tới.

Thư ký báo chí Marjaurie Côté-Boileau trả lời chung chung: « Chúng tôi biết rằng một số người sẽ phải thực hiện các bước đặc biệt để có được chứng nhận tiêm chủng nếu họ đã được tiêm phòng bên ngoài lãnh thổ Canada. » Bà đảm bảo rằng Bộ Y tế đang xem xét mà không đưa ra lịch cụ thể. Bà Côté-Boileau cho biết thêm: « Québec có cơ quan đăng ký tiêm chủng cho tất cả công dân và chúng tôi hướng tới việc lưu thông tin và số liệu dưới dạng số hóa. »

Claire Boutin lo ngại rằng những khó khăn trong việc đăng ký tiêm chủng có thể làm sai lệch số liệu thống kê của chính phủ. « Chính phủ đã nói với chúng tôi rằng khi 75 % [dân số] đã được tiêm một liều và 20 % đã được tiêm hai liều, thì chỉ khi đó mới có thể được thực hiện việc dỡ bỏ các biện pháp an toàn y tế. Vì tôi đã nhận được cả hai liều vaccine nên tôi rất muốn được nằm trong số 20 %, để những người ra quyết định có những con số chính xác nhất », hôm qua bà đã chia sẻ. Snowbird Linda Lanctot, hiện đang ở Florida và đã tiêm hai liều vaccine Pfizer vào đầu năm nay, lo ngại rằng cô ấy sẽ rơi vào tình huống giống như bà Boutin khi cô ấy trở về Québec vào Thứ Sáu. « Điều đó khiến chúng tôi lo lắng, vì tôi sẽ phải thực hiện rất nhiều thủ tục để có được giấy chứng nhận tiêm chủng này », cô nói.

TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CHUYẾN BAY BỊ HỦY

Chuyến bay của bạn có bị hủy do COVID-19 không ? Air Canada hiện đang áp dụng hình thức hoàn lại tiền mặt, tích điểm Aeroplan hoặc tín dụng cho chuyến bay sắp tới. Lời khuyên: hãy lấy tiền mặt.

T

hứ Tư tuần trước, Ottawa đã công bố một kế hoạch viện trợ cho Air Canada. Điểm mới lớn của thông báo này là khả năng yêu cầu hoàn lại tiền mặt (nếu tất cả khách hàng yêu cầu, số tiền có thể lên đến 2,3 tỷ $). Nhiều người đang phân vân với ba lựa chọn. Nếu bạn không có bất kỳ kế hoạch du lịch cụ thể nào trong vài tuần tới, hãy cầm tiền !

KHÔNG CHẮC CHẮN Québec là một trong số ít nơi trên thế giới mà chiến dịch tiêm chủng đang tiến triển tốt. « Có rất nhiều điều không chắc chắn về tương lai, Sylvie De Bellefeuille, luật sư tại Option Consommateur, phân tích. Đại dịch còn lâu mới kết thúc. Bạn có chắc mình sẽ có thể đi du lịch trong những tháng tới không ? Có thể không, vì lý do gia đình, công việc, ngân sách hoặc sức khỏe. » Nếu bạn eo hẹp về tài chính hoặc đang mắc nợ, hãy lấy tiền mặt, cô cho biết thêm. Nếu không, hai lựa chọn còn lại cũng không chắc chắn. Và bạn đặc biệt gắn bó với Air Canada: hãy quên đi những ưu đãi có lợi hơn từ các đối thủ cạnh tranh. « Giá trị của khoản tín dụng có thể không đủ chi trả cho chuyến bay tiếp theo, đặc biệt nếu chuyến đi của bạn vào ngày mà nhiều người muốn đi, Moscow Côté, chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Québec cho biết. Sau đó bạn sẽ phải trả khoản chênh lệch. Nếu bạn nhận tiền, bạn sẽ kiểm soát được mọi việc khi bạn sẵn sàng du lịch. »

AÉROPLAN Lựa chọn tích điểm Aeroplan có những điều không chắc chắn khác, mặc dù Air Canada cung cấp 65 % tiền thưởng. Không thể dự đoán bạn sẽ kiếm được bao nhiêu điểm dựa trên giá trị vé của bạn, vì giá vé và tiền thưởng biến động liên tục. Và ai cũng biết rằng giá trị của điểm chương trình khách hàng thân thiết giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, Air Canada đưa ra cho tôi ví dụ về một khách hàng đang giữ vé hạng phổ thông cho chuyến bay Toronto - Hồng Kông đã bị hủy: sau này vị khách này có thể đổi điểm Aeroplan của mình để lấy phần thưởng của hãng hàng không hạng thương gia cho chuyến bay Toronto - Vancouver (để biết thêm thông tin: hãy truy cập aircanada. com). « Tôi thấy thật lạ, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn, đổi tiền lấy điểm Aeroplan, một chuyên gia trong ngành du lịch không muốn nêu tên cho biết. Thông thường những điểm này là miễn phí: đó là một phần thưởng. » Cuối cùng, chúng ta chờ đợi một thỏa thuận tương tự đối với các hãng vận chuyển khác (WestJet, Sunwing, Porter và Air Transat).


SOÁ 864 30/04/2021

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Rosemont : Magnifique immeuble de 21 logements, secteur en forte demande, un quartier paisible mais à proximité tous les services, écoles primaires, secondaires et CEGEP. 3 499 000$

Rosemont : Rosemont : Commercial à louer sur plaza st-hubert , 600 pc. 1 800 $ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Rosemont: Grande Consrtuction de 8 logements (4X4.5 & 4x5.5) de 1984. Belle construction qui offre beaucoup de potentielle. 1 700 000$

Saint-Léonard : Superbe 4plex, proche des parcs et des ecoles et autres services. Elle comprend une grande salle à manger, trois chambres à coucher et un grand salle des jeux avec un 2ieme cuisine au sous-sol. 959 000$

Saint-Léonard: Une belle maison jumelée dans le quartier recherché . C'est un endroit très familial. Trois chambres de bonne taille. Cuisine joliment rénovée. 499 900$

Rivière-des-Prairies : Grand bungalow bien entretenu . Briques 4 côtés et fenestration refaites en 1999. 4 chambres à coucher au total. Sous-sol rénové au complet en 2003. 599 000$

Ahuntsic : Batisse Prestigieuse en Béton (construction de qualité supérieur). Des plafond de 9 pieds au 2ieme étage. Des plafond de 9.5 à 10 pieds pour le RDC. 875 000$ + TPS/TVQ

Ahuntsic : Duplex jumelé 31 X 34. Cuisine et salle à manger à concept ouvert donnant beaucoup d'espace et de clarté. Cour arrière de bonne taille. 659 900$

Longueuil : Grand bâtiment très bien entretenu de 35 logement de bonne grandeur, 80% des appartements sont étés entièrement rénovée, à proximité des services, écoles primaires et secondaires, système de transport publique. 5 449 000$

Brossard: Bâtiment commercial en excellente condition, très bien entretenu, emplacement impeccable, terrain de 43,665 pc, 12 espaces commerciaux, 83 espaces de stationnement, adjacente à mail Champlain. 3 899 000$ + TPS/TVQ

Montréal-Nord : Bonne Petit propriété à investissement, Résidentielle et commerciale. 299 900$

Le Plateau-Mont-Royal: Triplex, rès bien place dans le Quartier "Mile-End". Le RDC est disponible au futur Acheteur. 1 149 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 864 30/04/2021

MỘT DANH SÁCH ĐƯỢC QUẢN LÝ NỘI BỘ BỞI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ ĐÃ CHO PHÉP CÁC NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TỪ XA CỦA HỌ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

Người dân Montréal đi tiêm chủng tại phòng khám ở Sân vận động Olympic do CIUSSS de l’Est-deÎle-de-Montréal điều hành.

NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TỪ XA ĐƯỢC TIÊM VACCINE TRƯỚC CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH MÃN TÍNH Các cơ sở y tế công cộng ở Montréal đã tiêm những liều vaccine ngừa COVID-19 hiếm hoi cho các nhân viên văn phòng đang làm việc từ xa của họ, trong khi những người mắc bệnh mãn tính thậm chí không đủ điều kiện để tiêm chủng.

C

húng tôi đã có trong tay một email được gửi vào tháng trước cho ít nhất 17 000 người làm việc trong các trung tâm tích hợp dịch vụ xã hội và y tế đại học (CIUSSS) ở Montréal. Trong thông báo này, ban lãnh đạo mời tất cả nhân viên của mình không thuộc các nhóm đủ điều kiện tiêm chủng đăng ký vào danh sách thay thế được hoàn toàn quản lý nội bộ. Điều này nhằm mục đích « tiêu thụ những liều vaccine có thể còn lại vào cuối ngày », thông báo nêu rõ. Theo thông tin của chúng tôi, nhiều nhân viên làm việc từ xa và nhân viên văn phòng đã được tiêm vaccine nhờ danh sách này, mặc dù họ không nằm trong nhóm được ưu tiên tiêm. Các trung tâm CIUSSS được liên hệ về chủ đề này đều từ chối tiết lộ số lượng người nhận đặc quyền này. « Đây là những trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp các dữ liệu này », Christian Merciari, người phát ngôn của CIUSSS de l’Est-deÎle-de-Montréal, cho biết.

Việc đóng cửa biên giới ở Canada, ít nhất là cho đến khi các mục tiêu tiêm chủng đạt được, sẽ ngăn chặn được các kịch bản thảm khốc hơn như hiện tại của Ontario, theo các chuyên gia.

O

ntario đang vật lộn với làn sóng thứ ba vô cùng kinh khủng. Hôm qua, mức kỷ lục mới đã được thống kê với 851 bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, 3 947 ca nhiễm mới và 24 trường hợp tử vong. « Khả năng chăm sóc đặc biệt của chúng ta đang bị đẩy đến giới hạn bởi biến thể của Anh đã vượt qua biên giới của chúng ta vào cuối năm ngoái », Thủ tướng Doug Ford cho biết hôm Thứ Bảy. « Tôi kêu gọi chính phủ liên bang cấm tất cả các chuyến du lịch không thiết yếu đến Canada trước khi các biến thể mới hoàn toàn lấn át các đơn vị chăm sóc đặc biệt của chúng ta », ông nói. Các chuyên gia cho biết tình trạng này có thể bùng phát trở lại ở những nơi khác

Hãy nhớ rằng những người bị bệnh mãn tính đủ điều kiện được tiêm vaccine kể từ Thứ Sáu tuần trước.

THIẾU MINH BẠCH Theo Bộ Y tế, những người trong danh sách thay thế này phải cam kết có mặt trong vòng 30 phút kể từ khi được liên hệ. « Điều này hầu như không thực tế đối với người dân », Marjorie Larouche, người phát ngôn của Bộ, giải thích. Giáo sư đạo đức sinh học tại Trường Y tế công cộng thuộc Đại học Montréal (UdeM), Vardit Ravitsky, không đồng ý với quan điểm này. « Ở Israel, chúng ta đi ra ngoài vào cuối ngày để cung cấp cho mọi người những liều lượng chưa sử dụng (...) Chúng ta có thể làm như ở những nơi khác trên thế giới và có một trang web với danh sách công khai và mọi người có thể đăng ký trên đó », chuyên gia này giải thích. Kiểu danh sách công khai nhằm tránh bỏ phí những liều vaccine vào cuối ngày như thế này đã có ở Mỹ và Ontario. « Tôi ủng hộ kiểu danh sách như vậy để tiêm những liều còn lại vào cuối ngày. (...) Điểm đáng lưu ý là danh sách này nên được công khai và không được bí mật giữa các nhân viên. Điều đó thật không công bằng », bà Ravitsky nói. Éric Racine, nhà nghiên cứu đạo đức

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

sinh học được quốc tế công nhận tại UdeM cũng có nhận định tương tự. « Danh sách này làm tôi ngạc nhiên. Nguyên tắc cơ bản trong y tế với nguồn tài nguyên khan hiếm và quý giá như vaccine là tính minh bạch. Các tiêu chí phải công bằng và chúng phải được thông báo rộng rãi cho công chúng », ông Racine bình luận.

THEO BỘ, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BÍ MẬT Về phần mình, Bộ cho rằng hoàn toàn « sai sự thật khi khẳng định có danh sách bí mật ». « Quy trình danh sách thay thế đã được biết đến kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm

CÓ NÊN ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI NHẰM NGĂN CHẶN CÁC BIẾN THỂ? trong nước với sự xuất hiện của các biến thể mới nếu không có biện pháp gì. Hiện tại, những chuyến du lịch không thiết yếu chỉ là « nên tránh », ngoại trừ những chuyến đi đến Ấn Độ và Pakistan, vốn bị đình chỉ trong 30 ngày.

« LUÔN PHẢI BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU » « Nếu chúng ta muốn một lần làm mọi việc để đề phòng làn sóng khác và kết thúc nó càng nhanh càng tốt, chúng ta phải [...] đặc biệt phải có những biện pháp hạn chế di chuyển quốc tế và liên tỉnh, ít nhất là trong một thời gian nhất định », Amir Khadir, chuyên gia về vi khuẩn truyền nhiễm tại Bệnh viện Pierre-Le Gardeur nhấn mạnh. Nếu không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng « luôn phải bắt đầu lại từ đầu »,

Giá đặc biệt:

Tiến sĩ Khadir nhấn mạnh. « Từ quan điểm dịch tễ học, chắc chắn sẽ có lợi nếu cấm du lịch không thiết yếu trong

chủng », người phát ngôn Marjorie Larouche của Bộ cho biết. Tuy nhiên, Bộ Y tế chưa bao giờ tiết lộ rằng nhân viên của họ không thuộc mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng và làm việc từ xa có thể đăng ký vào danh sách để được tiêm chủng liều chưa sử dụng. Về phần mình, CIUSSS de la CapitaleNationale và Trung tâm tích hợp dịch vụ xã hội và Y tế Chaudière-Appalaches khẳng định rằng họ chưa tiêm phòng cho các nhân viên làm việc từ xa của mình « bởi vì họ không phải là đối tượng ưu tiên trong thời điểm hiện tại ». khi chờ [đạt được mục tiêu] tiêm chủng », nhà dịch tễ học Kévin L’Espérance cho biết, mặc dù ông hiểu rõ rằng không dễ dàng đóng cửa hoàn toàn biên giới.

CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU Giáo sư tại Trường Y tế công cộng tại Đại học Montréal Roxane Borgès Da Silva nhắc lại rằng Canada đã áp dụng chiến lược nhằm giảm thiểu virus. Ở Úc chẳng hạn, họ đã nhanh chóng kiểm soát được đại dịch, họ đã chọn chiến lược tiêu diệt COVID-19 thay vì giảm thiểu. « Ở đây, chúng ta đã quyết định sống chung với virus […] vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ có đợt thứ 4 vào mùa thu », bà giải thích. « Làn sóng sẽ mạnh đến mức nào ? Điều đó sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng của dân số và việc xâm nhập của các biến thể khác thông qua du lịch quốc tế. Khi mọi người đi du lịch nhiều hơn vào mùa hè, chính phủ liên bang sẽ có một quyết định khó khăn để đưa ra [trong vài tháng tới]. »


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 864 30/04/2021

RE/MAX EXCELLENCE INC.

13

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

É U O L OFFRE ACCEPTÉE

4661-4665 Rue St-Urbain 8plex, 2 800 000$

4111 Rue St-Urbain Condo, 459 000$

ROSEMONT

SAINT-MICHEL

4833 Rue St-Urbain, Appartement, 2 400 $/mois X 1 année(s) SAINT-MICHEL

U D N E

V OFFRE ACCEPTÉE

OFFRE ACCEPTÉE

5851-5855 5e Avenue Triplex, 849 000$

9117-9119 14e Avenue Duplex, 575 000$

VILLE-MARIE

VILLE-MARIE

9192-9192A 14e Avenue Duplex, 572 000$ VILLE-MARIE

É U O L 1433 Rue Bishop , Appartement, 1433B Rue Bishop, Commerciale, 3 000$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) 1 500 $/mois X 12 moi MONTRÉAL-NORD

4540 Rue St-Dominique Condo, 375 000$ LAVAL

U D N VE 22 Boul. Clermont Bungalow, 363 000$

VILLE-MARIE

É U O L

1433 Rue Bishop Commerciale, 1429A Rue Bishop, Commerciale, 6 000$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) 7000$/mois + TPS/TVQ AHUNTSIC

AHUNTSIC

U D N VE OFFRE ACCEPTÉE

5921-5927 Rue Villeneuve 4plex, 995 000$

8918 Rue Lajeunesse Appartement , 2 500 $/mois X 12 mois

1875-11877 Av. du Bois-de-Boulogne Duplex, 449,000$


14

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 864 30/04/2021

TÔI NGHĨ RẰNG NGUY HIỂM VẪN CÒN ĐÓ Các biện pháp phòng bệnh và giãn cách xã hội vẫn phải duy trì, nhà dịch tễ học nêu quan điểm.

SAU ĐỨC, THÊM MỘT QUỐC GIA THÀNH VIÊN EU PHẢN ĐỐI TRỪNG PHẠT NGA

P

N

gười dân Québec có thể được trấn an rằng số ca nhiễm COVID-19 trong tỉnh đã ổn định, nhưng họ không được nới lỏng các biện pháp vệ sinh y tế và phòng dịch. « Chúng ta đang ở chế độ giới nghiêm, chúng ta đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi, ở không gian kín, các nhà hàng và quán bar đều đóng cửa, số ca nhiễm bệnh đang ổn định, nhưng tôi nghĩ rằng nguy hiểm vẫn còn đó bởi vì các trường hợp nhiễm bệnh không hề giảm », nhà dịch tễ học Nimâ Machouf chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với LCN. Mặc dù việc tiêm chủng đang diễn ra một cách thuận lợi ở Québec, chúng ta vẫn phải giữ nguyên các quy định về phòng chống dịch bệnh trong vài tháng nữa.

« Theo quan điểm của tôi, hiện tại chúng ta vẫn giữ nguyên các biện pháp phòng bệnh như vậy, chúng ta phải chú ý và phá vỡ các chuỗi lấy nhiễm, sau đó chúng ta cần giám sát các đường biên giới. Có như vậy, vào giữa mùa hè, chúng ta sẽ có thể phần nào yên tâm », bà Machouf nói. NGOÀI TRỜI Nhà dịch tễ học này cũng cho rằng các cuộc tụ họp gia đình ở phạm vi nhỏ sẽ có thể diễn ra vào mùa hè này ở Québec « đặc biệt là ở ngoài trời. » « Chúng ta chỉ cần phải cẩn thận. Nếu chúng ta vào trong nhà, chúng ta sẽ đeo khẩu trang. Ngay cả ở ngoài trời, nếu

hát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Neue Zürcher Zeitung (Thụy Sỹ-Đức), Thủ tướng Kurz nói: “Tôi phản đối các biện pháp trừng phạt bổ sung. Cần phải giảm leo thang. Dù rất khó khăn, nhưng tình trạng gia tăng liên tục không phải là con đường chúng tôi muốn". Theo nhà lãnh đạo Áo, "các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt là đúng. Nhưng điều quan trọng là phải dựa vào đối thoại". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tháng, EU và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Mỹ, quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất chúng ta không thể giữ khoảng cách an toàn, chúng ta phải đeo khẩu trang ». Bà Machouf nói thêm rằng, theo bà, « các quán ăn ngoài trời sẽ có thể mở cửa trở lại ». Trong mùa hè, theo bà Machouf, cần

đối với Nga trong 3 năm qua vì cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công mạng. Trong tháng 3/2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã mở rộng các hạn chế xuất khẩu sang Nga sau cáo buộc đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Trong tháng này, mối quan hệ giữa Nga và EU đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Czech cáo buộc cơ quan mật vụ Nga liên quan đến vụ nổ kho vũ khí gây chết người năm 2014 và trục xuất 18 nhà ngoại giao khỏi Prague. Một số quốc gia Đông và Trung Âu cũng tiến hành trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp. phải cố gắng thực hiện nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể để lấy lại trạng thái của cuộc sống bình thường. Chuyên gia dịch tễ học cho biết: « Không gian ngoài trời nên được khai thác tối đa. »

BM ASSURANCES INC. 3730 rue Jarry Est,Montréal, Québec H1Z 2G6

VĂN MINH ĐINH VÕ NHỊ THANH TRÚC (Tracy) TRƯƠNG MINH CHÁNH

Courtier en Assurance de Dommages

Courtier en assurances de dommage

LÝ VỆ BÌNH

Agent en assurances de dommage Conseiller en sécurité financière

KIM NGUYỄN

Spécialiste Hypothécaire

514 543-9991

ROSA NGUYỄN HỒNG HOA ĐÀM KHÁNH VÂN Courtier Immobilier

Courtier Immobilier

(514) 839-8495 (514) 503-5844 (514) 543-9991 (514) 619-9998 (438) 978-5700 (514) 831-2185 (514) 346-3321

þ Bảo hiểm nhà cửa, xe, cửa tiệm. þ Bảo hiểm nhân thọ, thuốc răng, người khuyết tật, du lịch,... þ Cố vấn đầu tư & quỹ tiết kiệm học vấn, REER, CELI,... þ Hỗ trợ điền mọi thủ tục giấy tờ ww w. a s s u r a nc e s bm . c o m


TIN THẾ GIỚI

SOÁ 864 30/04/2021

15

MỸ ĐẠT TIẾN BỘ ĐÁNG KINH NGẠC, NGƯỜI DÂN ĐƯỢC PHÉP BỎ KHẨU TRANG Những người Mỹ đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đầy đủ có thể tham gia một cách an toàn các hoạt động ngoài trời mà không cần đeo khẩu trang.

T

ổng thống Joe Biden và các cơ quan quản lý y tế Mỹ cho biết như vậy và nói thêm, mọi người vẫn nên tiếp tục dùng khẩu trang tại các nơi công cộng và những ai chưa tiêm vắc-xin thì nên tiêm ngay. Theo Reuters, khuyến cáo y tế cập nhật trên được đưa ra khi hơn 1/2 số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa Covid-19, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, khuyến cáo mới là kết quả của những động thái mà nước này đã thực hiện nhằm chống virus corona. "Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể vì tất cả các bạn", người đứng đầu nước Mỹ nói và cho biết thêm, số ca nhiễm Covid-19 đã giảm xuống đáng kể. Số người cao tuổi tử vong cũng giảm 80% khi tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin tăng. "Nếu đã được tiêm phòng, bạn có thể làm nhiều việc hơn, an toàn hơn, cả ngoài trời cũng như trong nhà", ông Biden nói. Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định vẫn cần đeo khẩu trang tại nơi tập

trung đông người và các sự kiện ở sân vận động. Theo các chuyên gia, đeo khẩu trang là một trong những cách hữu hiệu nhất để kiểm soát sự lây truyền của virus. Do Covid-19 phần lớn lây truyền trong nhà và tiêm chủng ngày càng tăng nên đeo khẩu trang ở ngoài trời đã gây tranh cãi công khai suốt nhiều tuần ở Mỹ do người dân nước này muốn tận hưởng những lợi ích của việc tiêm chủng đầy đủ. CDC gọi những chỉ dẫn mới này là "bước đầu tiên" trong việc giúp những người Mỹ đã tiêm vắc-xin đầy đủ có thể tiếp tục các hoạt động bị ngừng lại trước đại dịch. Tuần trước, các ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ đã giảm 16% trong bối cảnh hơn 140 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin đã được phê chuẩn như Pfizer/BioNTech, Morderna hay Johnson & Johnson. Tính tới giờ, hơn 29% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, CDC đưa tin và 43% dân số được tiêm ít nhất 1 liều trong tổng số 2 liều cần thiết.

VĂN PHÒNG NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ Văn phòng trưởng khế đã phục vụ suốt 28 năm qua cùng với:

Me Nguyễn Đông Phố Me Vũ Thị Phương Loan Me Daniel Hoàng Cell: 514-604-8666 Email: hoang.notaire@gmail.com

ÐẢM NHẬN MỌI DỊCH VỤ VỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ÐẾN: - Mua bán nhà cửa - Cơ sở thương mại - Sang tên chuyển nhượng - Lập di chúc ....

5989 rue Saint-Hubert, Montréal, Qc H2S 2L8 Tél.:(514) 277-2773 Fax: (514) 277-2776

MINH CHINH HOANG

NEW LISTING

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

RE/MAX Alliance Agence Immobilière 4865 Jarry Est St-Léonard, QC H1R 1Y1

Cell: (514) 712-8888

Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

Condo xây mới 2013 khu vực rất tốt. 1 phòng ngủ, thuận tiện giao thông, view đẹp. Giá: 239 000. Gọi Chính 514-712-8888

Metro Berri, cho thuê căn hộ 2pn ngắn hoặc dài hạn, đầy đủ tiện nghi và wifi. Gọi Chính 514-712-8888

SOLD Cửa tiệm cho thuê, khu vực á châu. Gọi Chính 514-712-8888

Cửa tiện cho thuê, khu metro Jean-Talon rất sầm uất. Gọi Chính 514-712-8888

Cho thuê condo downtown Montreal. Gọi Chính 514-712-8888

SỨC KHOẺ LÀ VÀNG » Đại lý bán máy nước điện giải Kangen Enagic Nhật Bản. » Cần đối tác kết hợp kinh doanh - hợp tác đến thành công. » Xin liên lạc Minh Chính Hoàng (514) 712-8888. Website: minhchinhhoang.kangendemo.com

St Leonard duplex với bachelor, nhà toàn bộ sửa mới. Gọi Chính 514-712-8888

Tiệm nail trong Montreal cần sang lại. Gọi Chính 514-712-8888


16

SOÁ 864 30/04/2021

MTL-TAXES 1/ 2/ 3/ 4/

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Khối lượng công việc chồng chất dễ khiến bạn phải tăng ca vào tối muộn. Chính vì thế bạn cần tập trung hơn để giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Tình hình tài chính ổn định. Nhờ chi tiêu tiết kiệm mà giờ bạn đã có một khoản dư dả. Tuy nhiên chuyện tình cảm không mấy khởi sắc.

Hạn chế xuất hành đi xa bởi lẽ hung tinh đang chiếu mệnh. Hãy cẩn trọng trong mọi hành động. May mắn là chuyện tình cảm êm đẹp. Người độc thân chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ cam kết sau thời gian dài tìm hiểu. Tình cảm của người có đôi có cặp ngày càng mặn nồng.

Con giáp này hay suy tư nên đôi khi tự làm khổ mình. Tử vi báo hiệu người hoặc cũ chuyện cũ trong quá khứ sẽ quay trở lại quấy rầy cuộc sống của bạn. Tuổi Dần cần đặt hy vọng nhiều hơn vào tương lai tươi sáng thay vì chỉ nghĩ mãi đến những chuyện khiến bản thân phiền lòng.

Tuổi Mẹo phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến ứng xử. Đặc biệt là với những người bạn bè thân thiết. Thay vì tỏ ra mình hiểu biết mọi thứ thì bạn nên từ tốn lắng nghe mọi lời góp ý. Chuyện tình cảm cũng không được êm đềm. Bạn và nửa kia dễ xảy ra cãi vã. Sức khoẻ có dấu hiệu bất ổn.

Con giáp này rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan trong công việc. Tuổi Mùi nên hành xử mềm mỏng, giải quyết mọi chuyện dựa trên tình cảm chứ đừng lý trí quá. Tình hình sức khoẻ không được ổn cho lắm. Bạn cần lưu ý những dấu hiệu bất thường ở dạ dày hoặc xương khớp.

Tél:

(438) 930-9805 (Tiếng Anh và Pháp) (514) 583-2980 (438) 969 2339 REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7

Tin

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

ĐÂY LÀ LÝ DO TẠI SAO NGƯỜI NÔNG DÂN CHÔN QUẦN LÓT DƯỚI ĐẤT RUỘNG Hàng nghìn chiếc quần lót đang được chôn xuống đất theo một phương pháp được gọi là "Proof by underpants".

Chuyện tình cảm diễn ra êm đẹp. Bạn may mắn tìm được một người bạn đời rất biết quan tâm chăm sóc. Những ai còn độc thân sẽ được nhiều người tán tỉnh. Tuy nhiên bạn nên tỉnh táo để xem đâu mới thực sự là người đối tốt với bạn.

Tuổi Dậu gặp vận may tài lộc. Bạn cũng có cơ may nhận được khen thưởng trong công việc. Hoặc có thêm cơ hội cải thiện thu nhập của mình. Những người xung quanh yêu mến bạn nhờ tính cách cởi mở và tích cực. Hãy tiếp tục lan toả tinh thần này đến mọi người nhé.

Con giáp này sẽ gặp một vài rắc rối vì khối lượng công Bạn cần tự tin việc quá nhiều. Bạn nên hơn vào khả năng học cách phân chia nhiệm vụ cho hợp của bản thân. lý. Cũng đừng ngại tìm đến sự trợ giúp Đừng so sánh mình với người khác bởi có thể cái mà họ thể hiện ra chỉ là sự hào của những người đồng nghiệp để giải nhoáng nhất thời. Chuyện tình cảm gặp quyết công việc một cách thuận lợi hơn. một vài mâu thuẫn. May mắn là hai bạn Chuyện tình cảm không êm đềm như tuổi Tuất tưởng tượng. đều sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đối phương và cùng nhau sửa đổi.

Tuổi Tỵ cẩn thận bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Trong những tình huống bất ngờ, bạn cần cố gắng giữ bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết đỡ mất lòng người khác nhất. Ngay từ bây giờ, hãy chuẩn bị thêm các kế hoạch dự phòng cho công việc của mình.

4949 Métropolitain Est, bureau 120, St-Léonard, Montréal, H1R 1Z6 6071 Rosemont, Montréal, H1M 1G9. 1200 Crescent, Montréal, H3G 2A9, App.# 607. Petit Marché végé, 7057 Rue Saint-Denis, Montréal, Qc H2S 2S5 (có thùng thư để nhận hồ sơ có khóa an toàn cho Quý khách).

Xin liên hệ với chúng tôi qua: Email: mtl_taxes@ hotmail.com

Tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc song công lao của bạn lại không được người khác coi trọng. Tử vi khuyên bạn nên dứt khoát rời bỏ môi trường khiến bản thân mệt mỏi. Bạn có tiềm năng phát triển song chẳng có nhiều cơ hội để thể hiện. Tình hình tài chính ảm đạm. Bạn cần tiết kiệm chi tiêu hơn. Chuyện tình cảm bình ổn.

Nhận khai thuế cá nhân và công ty.

Những điềm báo may mắn và thuận lợi cứ liên tục xuất hiện trước mặt tuổi Hợi. Công việc được tiến hành thuận lợi. Những ai độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia tâm đầu ý hợp thông qua các cuộc tụ họp bạn bè. Chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng mặn nồng khiến người xung quanh chỉ biết ngưỡng mộ.

Thụy Sỹ, các nhà khoa học, nông dân và những người làm vườn đang cùng nhau lên kế hoạch chôn khoảng 2.000 chiếc quần lót trên đất ruộng. Hành động này tưởng như trò đùa, nhưng mục đích phía sau lại vô cùng nghiêm túc. Theo đó, dự án có tên "Proof by underpants" đánh dấu sự hợp tác giữa Đại học Zurich và Agroscope - Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Thụy Sỹ nhằm đo lường sức khỏe của đất, cũng như các vi sinh vật chứa trong lòng đất. Cách thức được nhóm nghiên cứu thực hiện là chôn quần lót làm bằng vải cotton trong đất. Sau đó khoảng 2 tháng, họ đào lên, chụp ảnh và đối chiếu sự khác biệt của chiếc quần này. Để đưa ra được nhận định chính xác, các nhà nghiên cứu dựa trên tỷ lệ quần bị phân hủy khi vùi trong đất. Nếu quần càng bị phân hủy nhanh, thì chất lượng đất càng cao. "Cotton 100% hữu cơ có thể phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật có trong đất. Các sinh vật này càng hoạt động nhiều và mạnh mẽ thì quần sẽ càng bị hỏng nhanh", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết. Bên cạnh đánh giá chất lượng đất, phương pháp "Proof by underpants"

còn nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng xói mòn đất đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Các tài liệu chỉ ra rằng xói mòn đất không chỉ ảnh hưởng đến mùa màng mà còn làm giảm chức năng phòng thủ chống lại thiên tai và làm tăng mức độ các chất hóa học thấm vào các con sông. Tác nhân chính gây ảnh hưởng tới đất không ai khác chính là con người, thông qua hoạt động sử dụng phân bón để trồng trọt. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các tòa nhà được cũng được cho là nguyên nhân khiến đất màu mỡ ngày càng khan hiếm. Nhấn để phóng to ảnh Không chỉ ở Thụy Sỹ, nông dân tại Pháp cũng đã chôn quần lót xuống khu vực đất nông nghiệp ở vùng đông bắc của Marne theo một chỉ thị của Phòng Nông nghiệp Quốc gia, cơ quan đóng vai trò hướng dẫn nông nghiệp ở Pháp. Tại đây, những chiếc quần lót được chôn trong khoảng 3 tháng, sau đó được đào lên và kiểm tra tỷ lệ phân hủy. Một số tài liệu lại chỉ ra rằng phương pháp "chôn quần để kiểm tra sức khỏe của đất" đã được nghĩ ra vào năm 2017, bởi một hội đồng bảo tồn đất tại Canada.


SOÁ 864 30/04/2021

VUI CƯỜI

 PHÉP THUẬT

514-834-1001, 514 553-0444

Việc Làm/Linh Tinh Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________

Contruction Helper / cần công nhân theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc 438-923-4621 _________________________________

Sơn sửa nhà cửa, fini sous-sol, làm terrace, hàng rào, mái che, thay tủ bếp, toilet, thay gỗ nền nhà, ceramic, điện, nước,thùng nước nóng... Định giá miễn phí. Xin gọi Mr. Nam 514-777-1968

Mua Bán Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 ghế, 4 bàn. Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________

Cần sang tiệm nail, khu tốt ở Plateau Mont royal, nếu quan tâm và muốn biết thêm. Liên lạc 514-523-2970 _________________________________

Muốn bán tiệm sushi vừa vừa xinh đẹp, ở trên mặt tiền nhiều giao thông và khách đi lại bán rất chạy lợi thích rất tốt giá 40k$, ai thích thú xin vui lòng liên lạc với a Liem tel: 438-838-7683 _________________________________

Ceramic tu Y Tất cả 1$, cho phòng tắm và nhà bếp, cho tường và sàn. Xin liên lạc 514-662-6293

Cho Thuê Cho thuê condo 5-1/2 ( 1200$ ), 3-1/2( 800$ ) và studio (600$), rất đẹp, nhà mới, style condo, gần metro St-Michel, 2 trạm bus đến metro st-michel, góc đường Deville & St-michel, trạm bus sát bên nhà. 514-677-2664 _________________________________

Phòng cho thuê, bên cạnh Metro Jean-Talon. Bao tất cả, giá 390$/Tháng Liên lạc : 514-781-0425 _________________________________

Nhà 5 1/2 khu yên tĩnh gần Métro Jean Talon, chợ Jean Talon, chợ Oriental, Thai Hour, bánh mì Hoành Oanh. Có basement rộng rãi, phòng giặt đồ, phòng lạnh, phòng chứa đồ, garage đậu xe trong và ngoài, vườn sao nhà có thể trong rau cãi mùa hè. Sẵn sàn dọn vào ngay. Liên lạc Tuấn 514-998-3918

Hãng may cần thợ may nhà và tại hãng ,thợ may 2 kim với lại thợ ủi có kinh nghiệm, cắt chỉ tại hãng xin liên lạc : 514-387-8222

Việc Làm/Nail Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________

Tiệm Nails Brossard Cần gấp thợ nails Nữ làm móng bột và chân tay nước . Xin vui lòng liên lạc số điện thoại: 450-812 -3235 // 514-928-0703. _________________________________

Cần thợ Chân tay nước, sơn shellac, wax , tiệm đông khách , ăn chia, tip cao. 514-690-1237 _________________________________ Tiệm nail khu West Island cần thợ làm Nails có kinh nghiệm, lương bao theo tay nghề. 514-426-2562. Cell 514-569-6818 _________________________________

Cần thợ chân tay nước hoặc bột. Làm full time ĂN CHIA . Tiệm gần metro PARC hoặc metro DE CASTELNAU. Xin liên lạc a HIẾU: 514-632-2066

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, plongeur (người rửa chén) . 5136 Boul. Décarie, H3X 2H9, gần métro Snowdon . 514-662-8583 _________________________________

Tiệm phở cote-vertu cần serveus biết tiếng anh & pháp. Tiền Lương+típ. Cần phụ bếp nam (514-261-3894) cô thủy _________________________________

Phở ngon Cần Bếp và serveur (es) có kinh nghiện . 514-723-6466 _________________________________

Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888 _________________________________

Nous embauchons des employés et des franchisés. Poste de chef sushi, rouleur de sushi et autres postes disponibles. Envoyer votre candidature à emploi@mito.ca Venez découvrir nos occasions de carrières au www.mito.ca. L'usage du français est obligatoire. _________________________________

Restaurant sushi take out et dans la region de laval . 10 min de montreal . Recherche sushi man ( en caractere gras svp ) Contacter. Jimmy 514-778-6563 _________________________________

Tiệm cần người bán bánh mì biết tiếng pháp. Và người làm bếp. Xin liên lạc với số phone. 438-824-1062

17

Một con thỏ đến gặp thần rừng để xin được ban cho ít phép thuật. Thần rừng chấp nhận, với điều kiện, thỏ phải thực hiện được ba điều: Thứ nhất là lấy được viên ngọc lưu ly trong miệng rắn, thứ hai là phải đậu vào trường đại học “Bách thú khoa” và thứ ba là phải làm giám đốc một công ty quốc doanh nào đấy. Đầu tiên, thỏ cho đàn em là nhím mang đến tặng rắn món nhái khô vốn là món khoái khẩu của rắn nhưng đã quá “đát” ba tháng. Rắn bị ngộ độc thực phẩm phải đi bệnh viện. Sau đó, thỏ “bắt tay” với bác sĩ gấu kê cho rắn một loạt toa thuốc ngoại nhập. Giá thuốc cao mà nhà rắn lại nghèo không trả nổi tiền thuốc nên phải đem ngọc đến chỗ thỏ cầm cố. Sau đó, thỏ đến gặp cáo là trùm tổ chức đường dây thi hộ, bỏ ra một số tiền lớn để cáo làm bằng tốt nghiệp giả, giấy chứng minh nhân dân giả cho mèo rừng thông thái đi thi. Kết quả là thỏ đậu thủ khoa. Nhờ có ô dù và tấm bằng đại học loại xịn, thỏ xin vào làm ở công ty cổ phần Cổ Cò và được bổ nhiệm làm phó phòng. Về đây thỏ không bỏ qua cơ hội nào để lấy lòng sếp. Từ sinh nhật sếp đến sinh nhật vợ sếp, từ đám cưới con sếp đến mừng thọ mẹ sếp, từ mừng tân gia, mừng năm mới đến mừng xe mới... tất cả đều được thỏ mừng bằng phong bì dầy cui. Đó là chưa kể mời sếp đi khách sạn nhà hàng và... em út. Không chỉ đánh vào mặt tiền, thỏ còn đánh vào mặt hậu là... vợ sếp. Thỏ thường bảo vợ mình đến rủ vợ sếp đi shop, đi siêu thị, du lịch... Nhờ vậy mà chẳng bao lâu thỏ nhảy từ phó phòng lên trưởng phòng, phó giám đốc rồi... giám đốc! Sau đó, thỏ đến chỗ thần rừng và kể cho thần nghe mình đã hoàn thành ba điều kiện như thế nào. Nghe xong thần lắc đầu thở dài nói: - “Phép thuật”của nhà ngươi đã lợi hại hơn ta rồi, làm sao ta có thể dạy ngươi được. Để mai ta tâu với Ngọc Hoàng cho ngươi làm thần ở đây, còn ta “lạc hậu” quá phải về vườn thôi. *

*

*

NHIỀU TIỀN UỐNG RƯỢU Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi: - Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào? - Từ trước khi chúng tôi cưới nhau. - Thế sao lúc đó bà vẫn quyết định cưới ông ấy? - Vì lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải có rất nhiều tiền nên mới uống rượu mỗi ngày như thế.

ĐỊNH NGHĨA BAO CAO SU Ở Nga có cuộc thăm dò dư luận. Câu hỏi được đặt ra để thăm dò là "Bạn nghĩ bao cao su là cái gì?" Các đấng mày râu mọi độ tuổi đều được thăm dò ý kiến. Kết quả thống kê cho biết như sau: Chú bé 5 tuổi: "Quả bóng bay xịn nhất, dai vào tha hồ thổi to mà không sợ vỡ". Cậu choai choai 15 tuổi: "Trời, dùng nó thì xấu hổ chết. Chưa kịp đeo vào thì đã ướt đầm ướt đìa rồi còn đâu nữa". Thanh niên 20 tuổi: "Tình dục an toàn". Chàng trai 25 tuổi: "Phương tiện tránh thai hiệu quả". Bác trung niên 45 tuổi: "Ôi giời, không có thì thiếu, có thì thừa. Mua vào chỉ tốn tiền vô ích thôi". Cụ già 70 tuổi: "Nhà vệ sinh di động nhỏ nhất thế giới". *

*

*

HỌA SĨ NGHÈO Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh. - Bé Mi: Tội nghiệp chú quá. - Họa sĩ: Sao vậy? - Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ, tội quá! - Họa sĩ: ??!! *

*

*

ĂN TRƯỚC KẺNG Trong bàn nhậu, một anh chàng đã ngà ngà tự khai: - Vợ chồng mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”… - Tớ thì lại… “ăn phở trước kẻng” – anh thứ hai “tự hào” tuyên bố. Anh chàng thứ ba, chưa vợ, cũng góp chuyện: - Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”! *

*

*

KHỎI BỆNH Bác sĩ tâm thần: - Chúc mừng anh đã khỏi bệnh! Bệnh nhân: - Mừng gì mà mừng! Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt! *

*

*

NẰM Ở ĐÂU? Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn: - Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt. - Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi. - Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta nằm ở đâu!


18

SỨC KHỎE

SOÁ 864 30/04/2021

Tin

SỨC KHỎE

4 THÓI QUEN ĐƠN GIẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỎE MẠNH Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai đó và bị ấn tượng bởi vẻ ngoài khỏe mạnh của họ?

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

8 LOẠI THỰC PHẨM CHAY GIÀU CHẤT SẮT DÀNH CHO BẠN Nhiều người cho rằng thiếu sắt là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất, đặc biệt là ở những người ăn chay. Có đúng không?

B

í mật thường nằm ở việc kết hợp một số thói quen lành mạnh, tạo thành một nếp sống tích cực trong cuộc sống của họ. Đó là những thói quen nào? Sau đây là 4 thói quen được tiết lộ từ những người rất giỏi - cực kỳ tốt cho sức khỏe, mà bạn có thể áp dụng ngay hôm nay. 1. Họ có thói quen ngủ tốt Mọi người thường đánh giá thấp tầm quan trọng của giấc ngủ. Có rất nhiều lợi ích để phục hồi sức khỏe do giấc ngủ mang lại. Những thói quen ngủ lành mạnh, tích cực là rất quan trọng để có sức khỏe tốt hơn, và đây là điều mà những người khỏe mạnh thường làm. · Ngủ đủ giấc Những người cực kỳ khỏe mạnh hiểu giá trị của giấc ngủ, nên luôn cố gắng đủ giấc. Nghiên cứu cho thấy ngủ ít hơn 7 giờ có thể rút ngắn tuổi thọ. Ngoài ra, thiếu ngủ còn khiến mệt mỏi, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, giảm khả năng hoàn thành công việc hằng ngày. · Duy trì lịch trình ngủ đều đặn Những người cực kỳ khỏe mạnh tuân theo phương pháp đã được khoa học chứng minh, là đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Điều này cho phép đồng hồ bên trong cơ thể bắt kịp lịch trình, giúp bạn dễ ngủ hơn. Điều này cũng giúp giảm thiểu cảm giác kiệt sức, cải thiện trí nhớ và sự tập trung vào ngày hôm sau. · Tắt các thiết bị 1 giờ trước khi ngủ Những người khỏe mạnh không sử dụng điện thoại hoặc máy tính, xem TV trước khi ngủ, vì ánh sáng từ các thiết bị ảnh hưởng đến khả năng chìm vào giấc ngủ! Tốt nhất là tắt các thiết bị 1 giờ trước khi đi ngủ và đọc sách hoặc thư giãn. 2. Ưu tiên sức khỏe tâm thần Trong khi theo đuổi sức khỏe thể chất, những người cực kỳ khỏe mạnh không bỏ bê sức khỏe tinh thần. Tâm trí khỏe mạnh làm cho cơ thể khỏe mạnh và ngược lại, vì vậy những người khỏe mạnh học cách ưu tiên sức khỏe tinh thần và coi trọng các vấn đề cảm xúc. Sau đây là một số cách để áp dụng thói quen lành mạnh này vào cuộc sống của bạn: · Tránh căng thẳng và lo lắng quá mức Các nghiên cứu cho biết những người căng thẳng hoặc lo lắng quá mức, có

nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong sớm cao hơn đáng kể. Những người khỏe mạnh phải học cách quản lý căng thẳng và lo lắng. · Ưu tiên hàng đầu cho hạnh phúc của bản thân Theo các nghiên cứu, hạnh phúc và suy nghĩ tích cực rất quan trọng bởi vì hạnh phúc có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Đó là lý do tại sao những người khỏe mạnh thường cso vẻ ngoài hạnh phúc họ ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe tinh thần, theo Power Of Positivity. · Thiền định Những người khỏe mạnh thường thiền định để tăng cường sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người thiền định thường có suy nghĩ tích cực hơn, ít căng thẳng và lo lắng, và ít có nguy cơ trầm cảm hơn. 3. Kết hợp hoạt động thể chất vào hoạt động hằng ngày Những người khỏe mạnh kết hợp hoạt động thể chất vào cuộc sống của họ mọi lúc mọi nơi. Sau đây là một số thói quen mà những người khỏe mạnh thực hiện để tập thể dục được nhiều hơn: · Đi bộ trong giờ nghỉ Những người khỏe mạnh thường sử dụng bất kỳ thời gian nghỉ nào để đi bộ. Thậm chí chỉ 5 - 10 phút đi bộ cũng đủ tốt, và nó giúp giảm căng thẳng, giảm lo lắng và tích cực hơn trong trong suốt cả ngày. · Sử dụng bàn đứng để làm việc Mọi người ngày càng ngồi nhiều hơn và điều đó không tốt cho cơ thể! Theo nghiên cứu, ngồi nhiều làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh và có thể rút ngắn tuổi thọ. Những người khỏe mạnh cố gắng đứng thay vì ngồi, đôi khi bằng cách sử dụng bàn đứng. · Đi cầu thang Nếu bạn có thể trạng tốt, đi cầu thang là cách tuyệt vời để thêm một số bài tập thể dục cường độ cao đáng ngạc nhiên vào cuộc sống hằng ngày. Theo Power Of Positivity, đi cầu thang có thể cải thiện tuổi thọ, đặc biệt nếu bạn ít có cơ hội để vận động. Vì vậy, hãy đi cầu thang và bạn sẽ thấy lý do tại sao những người khỏe mạnh lại làm như vậy! 4. Họ có thói quen ăn uống lành mạnh Những người khỏe mạnh cố gắng hết

D

ưới đây là những loại thực phẩm chay phổ biến nhất có thể giúp bạn có đủ hàm lượng sắt hằng ngày, theo Times of India. 1. Đậu nành Một chén đậu nành chứa 8,8 mg sắt, chiếm 49% tổng lượng tiêu thụ khuyến nghị hằng ngày (RDI). Đậu nành cũng rất giàu protein, magiê, canxi và phốt pho. 2. Đậu lăng Đậu lăng cũng rất giàu chất sắt và mỗi chén đậu lăng chứa 6,6 mg sắt. Theo các chuyên gia, tiêu thụ đậu lăng hằng ngày có thể chiếm 37% lượng sắt RDI cho một người trưởng thành, đồng thời cung cấp cho bạn một lượng protein và carb đầy đủ. 3. Rau lá xanh Các loại rau lá xanh như rau bina (cải bó xôi), cải xoăn và rau diếp cung cấp 2,5-6 mg sắt, chiếm khoảng 1436% RDI. Những loại rau xanh này cũng giàu kali và natri cần thiết cho cơ thể đang phát triển, theo Times of India. 4. Khoai tây Theo các chuyên gia, một củ khoai sức để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Sau đây là một số thói quen ăn uống mà bạn có thể học hỏi từ những người khỏe mạnh: · Ăn thực phẩm thô và tránh thực phẩm chế biến Theo nghiên cứu, thực phẩm chế biến không có các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và thậm chí có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính. Thực phẩm thô - không tinh chế, như gạo lứt, trái cây, rau, trứng và thịt tươi, đều là những lựa chọn tốt hơn để cung cấp vitamin, khoáng chất và các thành phần quan trọng khác để sống khỏe mạnh. Những người khỏe mạnh cố gắng hết sức để tránh các bữa ăn vặt và chế

tây chưa gọt vỏ cung cấp 3,2 mg hàm lượng sắt và nấu với vỏ không chỉ giúp tăng hương vị mà còn làm tăng giá trị dinh dưỡng của khoai tây. Cùng với vỏ, khoai tây là một nguồn giàu chất xơ, vitamin C, B6 và kali. 5. Nấm Một chén nấm chứa 2,7 mg sắt và bạn nên ăn hàu và nấm portobello, vì chúng rất giàu hàm lượng sắt so với các loại nấm khác. 6. Ô liu Ngoài hàm lượng chất xơ, vitamin A và E dồi dào, ô liu còn chứa hàm lượng sắt. Theo các chuyên gia, 100 g ô liu chứa 3,3 mg hàm lượng sắt và được coi là tốt cho sức khỏe tim mạch. 7. Dâu tằm Một cốc dâu tằm chứa 2,6 mg sắt và cũng rất giàu vitamin C, cần thiết cho cơ thể con người. 8. Các loại hạt Các loại hạt như bí ngô, vừng và cây gai dầu rất giàu hàm lượng sắt, đồng thời cũng chứa nhiều protein thực vật, chất xơ, canxi và magiê. Chúng cũng là những chất chống ô xy hóa rất giàu a xít béo omega-3 và omega-6 biến sẵn, và bạn cũng vậy. · Không ăn quá nhiều Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều dẫn đến nhiều nguy cơ bệnh tật khác nhau, làm giảm tuổi thọ. Mặc dù tuyệt đối không nên bỏ bữa, nhưng nên ăn uống cân bằng và đảm bảo không ăn quá nhiều cũng không thiếu. · Ăn vặt lành mạnh Những người khỏe mạnh thường trữ sẵn đồ ăn vặt bổ dưỡng và lành mạnh để tránh cảm giác thèm những thứ có hại cho sức khỏe. · Ăn uống có ý thức Những người khỏe mạnh tập trung vào thức ăn bằng cách nhai chậm và tập trung vào cảm giác khi ăn. Họ nhận thấy đã no và không ăn quá nhiều hoặc quá ít.


SOÁ 864 30/04/2021

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và quý bạn hữu xa gần: Chồng, cha, ông của chúng tôi:

Ông VƯƠNG CHÂU Sinh năm 1929 tại Sóc Trăng, Việt Nam. Đã mệnh chung ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Montréal, Québec, Canada. Hưởng thọ 92 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà quàn thành phố Saint-Hubert. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. (Chúng tôi xin cáo lỗi vì tang lễ được tổ chức trong phạm vi gia đình theo lệnh của Tỉnh Québec)

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁI. Vợ : Trưởng nữ : Thứ nữ : Trưởng nam : Thứ nam :

Hồng Nguyệt Kiều. Vương Hồng Thúy cùng chồng, con. (Canada) Vương Hồng Liên cùng chồng, con. (Việt Nam) Vương Quốc Hùng cùng vợ, con. (Canada) Vương Đắc Hiền cùng vợ, con. (Canada)

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG Xin miển phúng điếu, quà và vòng hoa. Xin chân thành cảm tạ.

19


20

SOÁ 864 30/04/2021

Chuyên CHUYỂN HÀNG & TIỀN VỀ VIỆT NAM

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM Tại tiệm VASE CARAVAN : Carrefour Langelier

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

119 $ bao thuế

SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

20.99 $ bao thuế

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

ANH LƯƠNG

514-899-1818

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Tin

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI

VĂN HÓA& XÃ HỘI

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI.

Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP: 7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn, Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com 6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 (CARLTON - BUS STOP, COTE DES NEIGES - METRO STATION)

khác từ Dòng Phật giáo Kim cương thừa Drukpa để tăng cường hương thơm và tối đa khả năng chữa bệnh. Tôi sử dụng khoảng 30 thành phần cho nhang thường, và 108 nguyên liệu trong loại nhang dành cho các nghi thức tôn giáo quan trọng. Con số 108 là con số may mắn cho các Phật tử và loại nhang đặc biệt này chỉ có thể được làm vào một ngày linh thiêng, theo cách tính thiên văn của Phật giáo." Để làm loại nhang này, các nguyên liệu khác nhau (gồm vỏ cây, gia vị, dăm gỗ, hoa và lá) được xay nhuyễn trong phòng Người phụ nữ ngực trần đứng trên một chân trong cánh đồng hoa. Cô đội vương xay xát của xưởng. Mặc dù các công nhân tham gia công đoạn này biết sơ sơ cần bỏ miện vàng, đeo sợi dây chuyền bằng hồng ngọc và ngọc lục bảo; trên tay phải, cô nguyên liệu gì để làm nhang, họ không đang cầm một cây nhang tỏa khói. biết tỷ lệ chính xác, Nado giải thích. "Và họ chắc chắn không biết có gì trong cái Đó là Dugpoema, nữ thần dâng nhang "Trong thời gian đó, Mặt Trời làm ấm cốc mà tôi cho vào cuối cùng." Những gì ông thật sự tiết lộ là loại bột trong Phật giáo," Nado nói, chỉ vào lá và cánh hoa sau khi chúng được nuôi hình chụp màn hình của vị nữ thần trên dưỡng trong nhiều tháng mưa; nó giúp tôi để đốt trực tiếp được trộn với các loại thảo bức tường văn phòng của ông ở thủ đô sản xuất được một loại nước hoa tuyệt vời, dược bổ sung để đảm bảo nhang có nhiều Thimphu của Bhutan. đậm mùi. Và nước hoa này rất quan trọng khói hơn trước khi được gửi đi đóng gói; "Người ta nói rằng Đức Phật trước tiên để cây và bột nhang phát huy tính năng kỳ trong khi bột nhang cây được trộn với nước, mật ong và thuốc nhuộm tự nhiên đã tạo ra nhang, sau đó các đệ tử như Dug- diệu bao đời nay." màu tím để làm thành một loại bột nhồi poema đã phổ biến nó khắp thế giới. Theo được để cho lên men nhẹ nhàng trong một nhiều cách, bản thân tôi cũng cảm thấy Thanh tẩy nơi linh thiêng cái thùng lớn cho đến tối đa một tuần. như một đệ tử của Đức Phật. Tôi đang làm "Tôi nghĩ về nó như là một rương kho công việc giống vậy." Việc dâng hương và khói nhang có một lịch sử lâu dài và một ý nghĩa văn hóa sâu báu," Nado nói, từ từ nhấc nắp lên để cho Tuyệt đối tinh khiết sắc ở Bhutan, nơi theo truyền thống nhang tôi ghé mắt nhìn vào trong và hít vào mùi hương hoa của men. "Nhiều người muốn được đốt hai lần mỗi ngày. Nado - tên duy nhất của ông, vì người "Ở các nước khác, nhang có lẽ chỉ được đặt tay vào thứ phong phú bên trong." Bhutan theo truyền thống không dùng họ dùng trong các nghi lễ, nhưng ở Bhutan, Làm với tất cả cái tâm - khi đó đề nghị dẫn tôi xem khắp xưởng đó cũng là cách chúng tôi bắt đầu và kết làm nhang của ông, Nado Poizokhang. thúc mỗi ngày," Nado nói. "Đó gần như là Khi bột lên men, Nado và các công nhân Là xưởng làm nhang lâu đời nhất và lớn một nghi thức bắt buộc." nhất trong cả nước, nó sản xuất cây nhang Cho đến ngày nay, nhang vẫn được sử của ông coi chừng nó chặt chẽ, vì mẻ bột và bột nhang vốn được các tư gia và tu dụng theo cách như trong hàng thế kỷ, rất dễ bị hỏng. "Đó là lý do tại sao rất viện trên khắp vương quốc Himalaya này theo một trong hai dạng: bột nhang hay nhiều công việc chúng tôi làm ở đây được thực hiện bằng tay. Đó là công việc thủ tìm mua. Ngay cả nhà vua cũng đích thân cây nhang. yêu cầu mua nhang từ Nado Poizokhang Khi đốt dạng bột thì nhang tạo ra khói công, không phải sản xuất hàng loạt." Nado sau đó dẫn tôi đến phòng vắt để đốt bên trong cung điện hoàng gia. nhiều hơn - nhang được đốt trên than hồng "Tôi tin rằng một trong những lý do nóng trong nhà, tu viện và chùa chiền. nhang để xem giai đoạn tiếp theo của quá khiến nhang của tôi được đánh giá cao Nó được dùng vừa là để dâng cúng các trình làm nhang. Ở đó, Gyenzang, một trong 12 nữ công như vậy và ảnh hưởng của nó mạnh mẽ vị thánh thần vừa làm chất khử để thanh như vậy, đó là vì độ tinh khiết đáng kinh tẩy các nơi chốn linh thiêng và các đồ vật nhân sản xuất của Nado đang cho những ngạc của các thành phần," Nado giải thiêng, xoa dịu các linh hồn dữ và xóa nắm tay đầy bột đã lên men vào phễu của một chiếc máy để biến bột như đất sét thích, trước khi mở cửa một nhà kho chất năng lượng tiêu cực. thành đống cao gia vị khô, thực vật và cây Cây nhang cũng được dùng theo cách thành những cuộn nhang mềm trong vòng thường xanh. tương tự để dâng cúng, nhưng chúng cũng vài giây. "Làm nhang là quá trình phải đi từ trái "Mọi thứ đều 100% hữu cơ: từ những được đốt để phát huy các đặc tính trị liệu. cành bách xù (juniter) rất tốt - thành phần "Sự giải phóng nhẹ nhàng khói thơm tim," cô nói trong khi bắt những cuộn cơ bản trong tất cả các loại nhang Bhutan nuôi dưỡng tâm trí và kích thích các giác nhang màu mận trên khay khi chúng được - cho đến những cánh hoa cam tùng hương quan," Nado cho biết. "Điều này đem đến vắt ra từ chiếc vòi của máy vắt. "Đây là công việc mà tất cả chúng tôi (jatamansi) tinh tế nhất vốn làm cho tinh niềm vui và đến lượt nó đem lại sự tĩnh dầu có mùi thơm nồng nàn thành một loại lặng tinh thần. Công thức nhang riêng đều yêu quý. Không ai trong chúng tôi dầu thơm quý. Các nhà làm nhang khác có của tôi có thể làm được hết những điều được học hành đàng hoàng; chúng tôi sẽ thể sử dụng hóa chất và nguyên liệu loại này, nhưng cũng giải phóng năng lượng bị phải rất vất vả để kiếm việc làm nếu không phải là nhờ Nado," cô nói thêm, trước khi kém để cắt giảm chi phí - nhưng nó sẽ làm chặn và chữa nhiều bệnh tật." suy yếu tính năng chữa lành của nhang và Công thức hoàn toàn tự nhiên của Nado, chuyển khay cho đồng nghiệp, Yeshey, để có thể khiến bạn đau đầu hoặc cảm thấy tạo ra thứ hương giúp ta cảm thấy khỏe duỗi thẳng. "Công việc này tạo cho chúng tôi sức kích động khi đốt. Ở đây, chúng tôi chú mạnh và hạnh phúc, vẫn là một bí quyết trọng vào chất lượng." được giữ kín chặt chẽ mà chỉ có ông và mạnh," Yeshey nói trong khi cán nhang mỏng dọc theo rìa của một khối gỗ. Nhiều cây và lá thảo mà Nado sử dụng con gái ông, Lamdon, được biết. "Chúng tôi có thể kiếm tiền và cảm được những người du mục chăn bò lông Ông giải thích rằng nó dựa trên một yak ở vùng núi cao thu hoạch để đảm bảo công thức được biết đến rộng rãi từ Tu thấy độc lập với chồng và gia đình. Công rằng chúng không có độc tố và chất gây ô viện Phật giáo Tây Tạng Mindrolling hơn việc đã đem đến cho tất cả chúng tôi sự tự tôn lớn hơn. Chúng tôi cảm thấy được nhiễm. Họ có cuộc sống khó khăn, nhưng 350 năm tuổi ở Ấn Độ. thụ hưởng lòng tốt của Nado và rất vui khi công việc thu hoạch đem đến cho họ thêm biết rằng tất cả những việc làm tốt và sự thu nhập, ông nói. Việc tốt đó tích tụ Bí quyết làm nhang tích cực trong quá trình làm nhang sẽ được nghiệp thiện lành trước khi có cây nhang nào đó được làm ra hoặc được thắp lên. "Tuy nhiên, tôi đã điều chỉnh nó lại, bởi truyền lại cho thành phẩm và những người Điều đóng vai trò then chốt chính là vì thành phần nghệ tây theo cách làm gốc sử dụng nó." Sau khi công đoạn duỗi thẳng bột hoàn thời điểm thu hoạch. Nado giải thích rằng thì cần nhiều đến nỗi ngày nay nó có thể làm khoảng thời gian tối ưu để thu hoạch là nhang trở nên cực kỳ đắt đỏ và ngoài tầm tất, các cây nhang được đưa đi sấy khô trên gác mái, sau đó cắt tỉa cho đúng kích tháng sau Thrue-Bab, tức Ngày Mưa Ơn với của người dân bình thường," ông nói. Phước, đánh dấu sự kết thúc mùa mưa. "Tôi cũng pha trộn nó với một công thức cỡ và buộc thành các bó sẵn sàng đưa ra

NHANG HIMALAYA: CHÌA KHÓA MỞ RA CÁNH CỬA AN LẠC Ở BHUTAN

"

xuất ngoại, chính trị

thị trường. "Chúng tôi sản xuất khoảng 20.000 cây nhang và 350kg bột nhang mỗi tháng," Nado cho biết. "Giờ đây chúng tôi xuất khẩu đến những nơi xa xôi như Trung Quốc, Mỹ và Anh. Nhưng mặc dù đây là công việc làm ăn giúp tôi kiếm sống, tiền bạc không hề đặt lên trước ý nghĩa tinh thần của những gì tôi làm. Làm nhang là một phần của việc phụng sự Phật pháp của tôi trong hơn 50 năm. Đó là cái nghiệp của tôi. Và nó đem đến cho tôi sự viên mãn cá nhân tuyệt vời bởi vì tôi thấy tận mắt mọi người được lợi ích từ nhang như thế nào. Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ anh thấy." Nghi thức lâu đời Nado và tôi đi xuống sườn đồi có rừng cây bao phủ về phía trung tâm Thimphu, và trên đường đi, ông ấy nói với tôi làm thế nào mà ông đã tìm ra mục đích của đời mình. "Tôi thọ giới năm 15 tuổi và trì giới trong 10 năm," ông nói. "Tôi xuất sắc với thư pháp, và khi Đệ tam Quốc vương Bhutan yêu cầu kinh điển Phật giáo phải viết bằng chữ vàng, tôi đã được tuyển cho công việc này. Sau khi tôi hoàn thành, tôi muốn tìm một cái gì cũng đem lại sự viên mãn như vậy vốn kết hợp sự sáng tạo với những điều linh thiêng, và điều đó đã đưa tôi đến con đường làm nhang." Ở trung tâm Thimphu, chúng tôi bước vào Chợ Nông dân Bách Niên rộng lớn; tầng trệt dành riêng cho trái cây và rau quả, tầng trên chứa đầy các sản phẩm về nhang hứa hẹn làm giảm đau bụng, giúp thư giãn và hỗ trợ trừ tà. Tại một quầy hàng, chúng tôi trò chuyện với một người phụ nữ tên là Choden, vốn thường đốt nhang của Nado trong chánh điện ngôi chùa gần nhà và lúc đó đang mua thêm lượng nhang thơm mới. 'Quyền năng to lớn' Chúng tôi tiếp tục đến một tu viện mà Nado cung cấp nhang. Ở đó, trong một phòng tụng kinh đầy nắng, một nhà sư nhẹ nhàng vung chiếc bình hương, khói thơm bốc lên từ nắp có nhiều lỗ nhỏ để lan tỏa trong không khí và len vào các nếp gấp trên quần áo ông. "Khi tôi làm lễ puja (một nghi thức thanh tẩy bằng cách đốt bột nhang), nó sẽ loại bỏ năng lượng tiêu cực ra khỏi phòng và khiến tôi cảm thấy tinh sạch về tinh thần, thể xác và tâm linh," ông nói. "Nhang giúp tôi định tâm để cầu nguyện và con người tôi được tinh tấn. Nó giúp tôi trở thành con người tốt nhất có thể." Dưới hành lang trong một phòng sách, một nhóm các nhà sư đang ngồi xếp bằng với những cái đầu nhẵn thín chìm sâu trong những quyển kinh, mỗi người có một cây nhang tỏa khói bên cạnh họ. "Tôi tin rằng chỉ trong một nén nhang vẫn có quyền năng to lớn," một trong các nhà sư có tên là Wangchuk nói. Nado gật đầu đồng ý. "Nhang có thể loại bỏ những điềm xấu và chướng ngại ra khỏi cuộc sống," Wangchuk nói tiếp. "Nó đem đến một cách để mọi người tử tế với nhau hơn. Nhang là chiếc chìa khóa có thể mở ra cánh cửa hạnh phúc."

Profile for vietbao canada

864  

864

864  

864

Profile for vietbao
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded