__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 02/04/2021

Số Soá Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6 Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Ahuntsic, nhà hàng Sushi 75,000. Ahuntsic: hàng Sushi Xin cảm tạNhà và kính chúc tất cả75,000$ quý vị . mùa Lễ An Lành, và sức khỏe. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MD

(TRANG 7)

Agence immobilière hypothécaire

CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN Mua nhà ở hay thương mại, Thu nhập thấp, không đủ, Có cho vay tư nhân.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER

514 707-3779

NHIỀU NGƯỜI MẤT NGỦ DO ĐẠI DỊCH

7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

TÔI CÓ NÊN BÁN NHÀ TRƯỚC KHI GIÁ NHÀ GIẢM KHÔNG?

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Với giá bất động sản tăng vọt và tin

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

đồn về một bong bóng sắp vỡ, một

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc.

số chủ nhà đang tự hỏi liệu có nên

Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

bán nhà hoặc căn hộ của họ hay không, ngay cả khi điều đó có nghĩa

Chuyên thầu xây dựng nhà hàng, Clinique, Tiệm Nail & Cơ sở thương mại

là trở thành người thuê trong một thời gian. (Trang 12)

514-237-6766 CHUYỂN HÀNG VÀ CHUYỂN TIỀN VỀ VN VÀ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

Nhanh, bảo đảm, kín đáo và tận tâm Transfert d’Agent Change de devises

Có bán nhiều hiệu nước hoa nổi tiếng

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Mua bán tiền Mỹ giá tốt Bán sữa ensure, entrust NEW

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Tại tiệm VASE CARAVAN: Carrefour Langelier 7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, Qc H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

ANH LƯƠNG:

CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT SỮA BỘT ENTRUST CHO 514-899-1818 Bán phút điện thoại gọi long distance TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG Email: vasecaravan@gmail.com Tiệm mở cửa 4 ngày/ tuần: Thứ 2-3-5 & Thứ 7: 10am-5pm TIỆM VẪN MỞ CỬA NHẬN CHUYỂN HÀNG, GỞI TIỀN VÀ NHỮNG THỨ THIẾT YẾU

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

EÙVALUATION GRATUITE

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

GLA250 4matic 2021

A220 4MATIC 2020

633$/tháng*

580$/tháng*

520 rue Cherrier, bureau 201 Montreal, QC, H2L 1H3

GLC300 4MATIC 2021

765$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOÁ 860 02/04/2021

suite 201 LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC ANH THƯ V7107, ĂNSt-Denis, PHÒNG Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEÃN COÂNG SINH

Cựu Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Liên Đoàn Luật Sư Di Trú Québec (AQAADI),

Hội514.272.8580 viên Luật sư đoàn Québec, nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tại Tel.: Montréal, chuyên ngành về luật di trú và luật dân sự. Fax: 514.272.5670

1434 Sainte-Catherine West, # 200, Montreal, Quebec H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca – Email: attd@tranlex.ca �3KÜFYÜTXÉNK­FKW¶QW±PX\WÉQ �&KÙQJWÒLVÀKÝåQJGµQTXÉNK­FKPXDõÝèFY¾P­\ED\ Luật di trú: U¿QK³WFKX\ÄQED\YÞDê · Soạn hồ sơ xin thẻ PR (thường trú nhân) theo diện bảo lãnh (vợ chồng, cha mẹ, ông bà), diện nhân đạo, �&KÙQJWÒLOXÒQõ¼WTX\ÃQOèLTXÉNK­FKOÂQK¬QJõ²X

hoặc thường trú tại Québec theo chương trình PEQ (công nhân lành nghề). · Xin và gia hạn giấy phép đi làm, du học, du lịch sang Canada hoặc đang có mặt tại Canada. · Kháng cáo các vụ bảo lãnh bị từ chối, thu hồi thẻ thường trú nhân hoặc quốc tịch Canada. · Chống án trục xuất và xin phục hồi quyền thường trú trước sở di trú (CISR) và toà án liên bang (Federal Court). Luật gia đình và dân sự: · Tranh chấp quyền lợi trong các vụ ly dị, ly thân hoặc thừa kế trước toà án Québec. · Tranh tụng trong các vụ kiện về quyền nuôi giữ con, trả tiền nuôi dưỡng con cái. · Tranh tụng bảo hiểm cho các vụ cháy nhà, trộm cắp xe, hoặc mua bán nhà gặp những nguy hại tiềm ẩn (vice caché). · Soạn thảo các loại hợp đồng trong việc mua bán, thuê, sang nhượng cổ phần và cơ sở thương mại. · Thành lập, hợp nhất, giải thể và thanh lý tài sản công ty. · Soạn thảo di chúc, giấy ủy quyền, công chứng, v.v Năm 2012, Luật sư Trần Đức Anh Thư đã được nhận Huân Chương Nữ Hoàng về những đóng góp cho Canada Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II

Việt Báo

Tél.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

MỤC LỤC / INDEX

MỤC LỤC / INDEX

ALARM TPK / Tél.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIỂM / DI TRÚ / TÀI CHÁNH 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyễn Đăng Trình / (514) 992.6889 .........................................48 TPK .....................................................01 Tran/ TÉL.: Hong (514) Loan 334-1998. (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1 Mach Nhut Hong ALARM

CHUYÊN VIÊN ỐC / TÀI CHÁNH BẢO HIỂM / DIĐỊA TRÚ Antoine Nguyễn Hữu Toàn / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo Di Loreto Maria Greco // 514-802-6088. (514) 374-4000...............01 .............. 23 TRAN HONG LOANvà (LA CAPITAL) Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 BM ASSURANCES / 514-543-9991................................... Ðàm Vinh Daniel /INC Cell: (514) 815-6618 ..................................14 7 David Đoàn Quốc Việt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC ............................................ 16 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 Lâm Hào / 514 467-3333 .............................................................. 1 KEVIN NGUYEN / CELL: (514) 777-81844..............................04 Lê Quang Vĩnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 ..................... 32-33 LE QUANG VINH THUY/ CELL: (514) 824-1972.....................21 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyễn CôngHOANG Sinh / Cell: (514)(514) 887-4141 ................................ 2 MINH CHINH / CELL: 712-8888. ......................15 .............................. 9 NGUYỄN CÔNG SINH/ /(514) CELL: (514) 887-4141......................02 Peter Nguyễn Quỳnh 953-9360 ..................................... 6 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) 998-5139......11 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ 15 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................13 .............................. 31 ....................... 25 VŨ ANH//Cell: CELL: (514) 578-7420. ....................................01 VũBẢO Bảo Anh (514) 578-7420 ............................................ 1 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129...................01 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 ................................................... 35 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 NGUYEN NAM PHUONG / 514-240-8627..............................08 COIFFURE St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6 NGUYEN HUU TOAN / 514-812-8626.....................................08

DU LỊCH VOYAGE .................................................... 13 LILIANE BUI //514-663-3775.

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 COIFFURE / NAIL .......................................................45 Fantaisie Tour 514-568-5998 ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06 ELECTRONICS / COMPUTER Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / repair VOYAGE TechLỊCH Computer / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580........................................02 SERVICE TELEPHONE VACANCES PHENIX / 450-466-5888......................................23 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

GARAGE MUFFLER GARAGE / /MUFFLER

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 AUTO H.K / 514-728-3114.......................................................09 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066........................................02 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 KoKi Muffler .........................................................55 GARAGE HOA/ 450-332-3717 / 438-793-3655. ...............................................07 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191..........................................02 GIẢI PHẪU THẨM MỸ

GIẢI PHẪU THẨM MỸ

52 N.Fanous / tél : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3 N.FANOUS / (514) 586 - 9906..................................................03 LÀM ĐẸP / NHA SĨ

Ethere Spa medico-dentaire LÀM ĐẸP / NHA SĨ/ /514-272-1175.............................. DENTUROLOGIE

................................................. 48 DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......15 12 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................

AVOCATS / LUẬT SƯ Huỳnh Minh-Nguyên / Tél: (514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 Nguyễn Đăng Trinh / Tél: (514) 992-6889 .................................. 48 HUỲNH CHÍ HỌC / (514) 722-0129.........................................09 NOTAIRES / CHƯỞNG KHẾ TRỊNH HIỆP / (514) 718-2507. .....................................18 Đinh Hữu AnhHƯNG Vũ / 514-759-7102 ............................................ 10 .............................................. 1 BAO TAX / 514-748-8765.........................................................02 MẮT KÍNH MTL-TAXES / 514-583-2980. ...................................................16 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 Trí Minh Huỳnh 514-875-2345 ................................................ 35

AVOCATS / LUẬT SƯ

MASSAGE....................................................................................51 Du (XoaNGUYEN Bóp Trị Liệu) ............................................................ 29 METaVINH / (514) 995-1279.......................................01 MUA HƯ, CŨ TRẦNXE ĐỨC ANHXE THƯ / (514) 509-7731..................................02 West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

NOTAIRES NHÀ HÀNG / CHƯỞNG KHẾ Bánh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 ĐINH HỮU ANH / 514-759-7102.......................................10 Bún Việt / Tel.: 514VŨ 272-6825 ...................................................... 13 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 HỒ TƯỜNG 514-994-4909.....................................09 LeME Cristal Chinois VÂN / Tel:/514-876-8778 ...................................... 28 Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ Ngun Shing / Tel: ...........................................................................20 (514) 725-6888 .............................................. MASSAGE Phở Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Phở Express / 514-389-9305 ........................................................ TRỊ Phở HinLIỆU / 514-723-0999 ............................................................... Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 DU Nam TA (XOA BÓP TRỊ LIỆU). ....................................................09 Phở Quan / Tel: (514) 722-1888 ......................................... 13 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 Yoko / 514-722-9656 21 MUA XE HƯ,..................................................................... XE CŨ 5 epices II / 514-273-8989 ..................................................................... 43 Phở Thành LACHAINE Nam Quân / 514-661-6161.....................................20 514-744-3014 .................................. 1 GARAGE Bánh Bao Mỹ Tiên / 438-383-6626 ............................................... 12 Hương thịnh / 514-729-4193 ........................................................ 13 NHÀKim HÀNG Fondue Long / 514-728-8088 ............................................... 51 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 BÁNH XÈO MINH / TEL: 514-272-4636..................................06 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Bánh mì Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BÚN VIỆT: 514-725-0007 / 514-272-6825 .............................07 LY LA / TEL: 514-272-8332.. SUPPLY LÀM VƯỜN ....................................................03 A & MN Garden Supply / 514-728-7039.................................... 31 SUPPLY NAIL ACADEMY NAIL Jardin Xuan Huong Inc / /514-295-3689 27 ..................................... L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 LAN NAIL / 514-722-4886. .............................................01 T&M / Tel :SUPPLY (514) 383-7748 ......................................................... 9 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

INGENIEUR / KỸ SƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... 6 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780.....................................03

Quảng Cáo Xin Liên Lạc Tuần Pour Placer Votre Annonce

Bur: (514) 382-5000

(NhÆn và trä l©i message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141 TIẾP TỤC TẬN TÂM CHU ĐÁO PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP VỀ MỌI DỊCH VỤ MUA BÁN NHÀ VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC.

NHAØ BAÙN

-

- Laval (Duvernay): Bungalow độc lập 2375 Av. Grand-Mere,Giá 365 000$ - Ahuntsic marché Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie góc Henri-Bourassa, 2 phòng ngủ, có garage bên trong, Giá 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu bổ mới, sưởi điện , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, Giá 1 250 000$ - Laval Vimont: cottage độc lập xay năm 2004, 3phòng 3 buồng tắm, rue de Renaix, Giá 539 000$ - Rosemont : 4plex khổ nhà 28X42, 44èAV , góc Beaubien, 51/2 và 3X31/2, giá 739 000$ - Metro De Casteneau, trên đường Jean-Talon góc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, địa điểm thuận lợi đầu tư hoặc mở cơ sở thương mại, Giá 855 999$ - Metro Namur: Condo 3 phòng ngủ 2 buồng tắm rộng 1349sf giá 650 000$, condo 2 phòng, 2 buồng tắm rộng 1100sf, Giá 490 000$ - Metro Henri Bourassa: Condo 2010, rộng 1214sf, 205 Henri-Bourassa 0, 3 phòng, 2 buồn tắm, cần bán gấp , Giá 449 000$ - Ville St-Laurent, 2430 Sorbonne, góc Henri-Bourassa, xe bus 10 phút metro Henri-Bourassa, cottage 3 phòng ngủ, 2 buồng tắm, renos hoàn toàn mới , thermopompe, Giá 458 000$. - Laval Auteul: Duplex rue Brissette giá 419 000$ - Laval Vimont , nhà độc lập , rue Baccarat, khổ nhà 40 X 34, lấy nhà liền , Giá 499 000$ - Villeray, rue Charbot, 4plex , Giá 699 000$ - St-Michel: Duplex rue 10è, gần Jarry, Duplex 31 x 42 tu bổ mới, lấy nhà liền, Giá 649 000$ ÑÒNH GIAÙ VAØ GOÙ P YÙ CAÊ N NHAØ QUYÙ VÒ MIEÃ N PHÍ

REMAX AMBIANCE INC

NHAÄ N THÒ THÖÏ C CHÖÕ KYÙ (ASSERMENTATION) MIEÃ N PHÍ.

Agence Immobilière Franchisé Indépendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, Montréal, Québec, H1Z 1Y2 1Y2 Montréal, Québec, H1Z

Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 Tél.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

Tél.: (514) (514) 729-6066 729-6066 Tél.:

ChuyênsÖn sÖnsºa sºaxe xebÎbÎtai tainån. nån. Chuyên SÖnxe, xe,sÖn sÖnloåi loåitÓt tÓt SÖn (BäoÇäm Çäm55næm). næm). (Bäo  Tân trang xe sét.  Tân trang xe bÎbÎrÌrÌsét.  Thay ki‰ng xe.  Thay ki‰ng xe. Kéoxe xemiÍn miÍnphí phíkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. Kéo  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt choxe xekhông không  Giäm tiŠn và làm giá Ç¥c biŒt cho có bäo hi‹m. có bäo hi‹m. ñ¥cbiŒt biŒtb§t b§t10% 10%cho chokhách kháchhàng hàngkhi khixe xebÎbÎtai tainån. nån. ñ¥c Sºa5000$: 5000$:Quš QušvÎvÎsë sëcó có500$ 500$tiŠn tiŠnhÒi hÒiÇáp Çáp Sºa cûaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cûa

Sºach»a ch»amáy. máy. ñ¥c biŒt biŒt Sºa  Sºa ch»a h¶psÓ. sÓ. ñ¥c mua bán xe  Sºa ch»a h¶p mua bán xe ñiŒnxe. xe. cÃp bäng sÓ ñiŒn cÃp bäng sÓ  Full injection. tåi ch‡  Full injection. tåi ch‡  HŒ thÓng thoát khói.  HŒ thÓng thoát khói. Thùngxæng xæng(bäo (bäoÇäm Çämm¶t m¶tÇ©i Ç©ixe). xe). Thùng  Các loåi th¡ng.  Các loåi th¡ng. Sºavà vàki‹m ki‹mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. Sºa

Çäm trách trách thû thû tøc tøc bäo bäo hi‹m hi‹m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chóng chóng -- Giá Giá rÈ rÈ Çäm

GINA BEAUTÉ / 514-725-7878................................................01-20

SUPPLY LÀM VƯỜN SUPPLY NAIL Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039............................18 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&Mty/ (514) 383-7748. Công xây dựng và sửa..............................................................09 chữa / 514-237-6766.......................... 52 Mega (Máy hút hơi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG / SỬA CHỮA Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 2 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SỬA................................................. CHỮA / 514-237-6766.........01 Máy hút hơi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC 514-315-5790 ........................... 22 MEGA (MÁYDistributor HÚT HƠI) Ltd/ / 514-633-8773..................................12 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 29 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./ (514)............................. 993-1946..............09 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 MÁY HÚT HƠI / 450-466-6766................................................12 TRƯỜNG DẠY LÁI XE Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... CAOBEC INC / 514-967-8878 ................................................07 Trường dạy lái xe ROYALE/ 514-333-7779................................

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....06 PHARMACIE VAY TIỀN: MUA NHÀ, MUA XE Kieu TruongTHANH / 450-465-8099 1-37 VAY TIỀN MUA NHÀ Dr TRƯƠNG LÃNG / ............................................................... (514) 270-3983..............................08 Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 LE QUAN / 514-707-3779........................................................01 ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Dre THANH TÂM /THUẾ (514) 270-3983.....................................08 KẾTRẦN TOÁN / KHAI Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huỳnh Chí Học / (514) 722-0129 .............................................. 20 PHARMACIE / DƯỢC SĨ Hypotheca Luan John /514-917-4785 ....................................... 22 Trịnh Hiệp Hưng /(514)718-2507 ............................. 50 VASE CARAVAN / 514-899-1818.............................................20 LY THANH TRAN & ADAM ................................................ LEUNG / 514-259-4648...............19 Bao Tax /514-748-8765 21

KẾ TOÁN / KHAI THUẾ

Courtier Immobilier Agréé

TỬ VI.......................................................................................16 RAO VẶT..............................................................................17

Tư vi Rao vặt

trang 48 trang 49

Sửa chữa hệ thống ống bô

www.kinomuffler.com

Gắn phụ tùng với giá trong kho

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

514-834-1001 Báo với514-553-0444 số lượng cao nhất tại /Québec ¦ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 860 02/04/2021

Tin MONTREÙAL - QUEÙBEC

Haø Tuan á Chöông

MỘT PHỤ NỮ KHÁC BỊ BẠN TRAI GIẾT HẠI Ở QUÉBEC

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

LOẠT VỤ GIẾT HẠI PHỤ NỮ KINH HOÀNG TIẾP TỤC DIỄN RA KHIẾN MỘT ĐỨA TRẺ NỮA MỒ CÔI Rebekah Harry vào Tháng Mười Hai năm 2019 với cậu con trai của cô, người mà chúng tôi không tiết lộ danh tính. Đây là đứa trẻ thứ 14 mất mẹ trong vụ bạo lực gia đình xảy ra vào năm 2021.

Loạt vụ giết hại phụ nữ kinh hoàng tiếp tục diễn ra ở Québec khi phát hiện vụ giết hại phụ nữ thứ bảy trong nhiều tuần sau cái chết ngày hôm qua của một người mẹ trẻ bị đánh đập dã man vào sáng Thứ Bảy tại một căn hộ ở LaSalle.

«P

hải đợi đến khi hắn ta giết người mới đưa sự việc ra ánh sáng hay sao ? Không thể để

như vậy được. Cần phải dừng lại », Natacha Frenette, 41 tuổi bức xúc nói ngày hôm qua. Cô vô cùng đau lòng trước cái chết của em gái Rebekah Harry. Người phụ nữ 29 tuổi đã chết trong bệnh viện hôm qua lúc 11 giờ 38 phút sáng, sau khi chiến đấu để giành lấy sự sống của mình trong ba ngày. Vài phút sau, bạn trai của cô, Brandon

McIntyre, 32 tuổi, phải ra hầu tòa tại tòa án Montréal. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc phạm tội nghiêm trọng và vi phạm các điều kiện, tuy nhiên, cáo trạng của anh ta có thể tăng lên sau cái chết của cô Harry. Các nhà chức trách đã biết đến McIntyre vì anh này đã phải nhận tội danh đe dọa vào năm 2013 vì lý do bạo lực gia đình. Chị gái nạn nhân không giấu nổi bức xúc khi cho rằng có thể anh ta đã bạo hành một phụ nữ trong quá khứ. « Tại sao hắn ta không bị tống vào tù ? Đó là một mối nguy hiểm, Natacha Frenette tiếp tục. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả khi tôi đã đưa vụ việc ra tòa, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. »

TẠI NHÀ VỢ CŨ ANH TA Theo những người thân của cô, Rebekah

Harry đã tiếp xúc với kẻ tấn công cô được 4 tháng. Vào sáng Thứ Bảy, cặp đôi đã đến thăm nhà của vợ cũ của người đàn ông, cũng là mẹ của cô con gái nhỏ của anh ta, trên đường Oblats. Họ đã duy trì một mối quan hệ lành mạnh cho đến lúc đó, chúng tôi được biết. Khi đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra vì một lý do ngớ ngẩn nào đó giữa McIntyre và bạn gái mới của anh ta. Theo nguồn tin của chúng tôi, anh ta đã đánh cô trước khi bỏ đi, để cô nằm trong phòng. Mãi hai giờ sau đó anh ta mới quay lại và thấy cô trong tình trạng thảm hại. Lực lượng cấp cứu đã được gọi đến và McIntyre bị bắt ngay sau đó. Như vậy, tên của Rebekah Harry được bổ sung vào danh sách sáu người phụ nữ khác đã bị giết trong cuộc hôn nhân trong

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

1 Mars 2021 - 30 Mai 2021 CONSULTATION DE SEINS GRATUITE D'UNE VALEUR DE 75$ Từ 1/03/2021 - 30/05/2021 TƯ VẤN NGỰC MIỄN PHÍ TRỊ GIÁ 75$ Bác Sĩ

Dr.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) - Phó giám đốc của Académie Canadienne de Chirurgie Plastique Faciale - Bằng cấp tại Mỹ vàvà Canada, Giáo sư Đại học

1, Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Métro ATWATER

Tél: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906 ** Áp dụng trong một số điều kiện


4

SOÁ 860 02/04/2021


SOÁ 860 02/04/2021

5


6

SOÁ 860 02/04/2021

vòng chưa đầy hai tháng (xem danh sách bên cạnh). Cậu con trai của cô trở thành đứa trẻ thứ 14 mất mẹ với hoàn cảnh như vậy trong giai đoạn này. « Đây là một sự việc bi thảm, diễn ra ngày càng nhiều và cần phải có người lên tiếng. Có rất nhiều người xung quanh cô ấy yêu mến cô ấy », một chị gái khác của cô, Sarah-Lisa Harry cho biết.

- Với Michaël Nguyen, Erika Aubin, Laurent Lavoie, Patrick Bellerose và Maxime Deland Bị phe đối lập, người vốn tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống bạo lực đối với phụ nữ chất vấn, Thủ tướng François Legault hôm qua khẳng định rằng ông sẽ coi cuộc chiến chống bạo lực đối với phụ nữ là ưu tiên cá nhân của mình.

BAÙNH XEØO MINH

2670 Rue JarryJarry Est (gần đường 2èQCAvenue), Quebec 2670 E, Montréal, H1Z 2C2Montreal, (Restaurant Rạng Đông cũ)

BAÙNH XEØO MINH

BAÙ NH XEØO/ 438-924-0277 MINH Tel.: 514-272-4636 Tél.: 514-272-4636 Tél.: 514-272-4636 2670 Jarry Est (gần đường 2è Avenue), Montreal, Quebec Quebec 2670 Est đường ­ BaùnhJarry xeøo, baù nh (gần beøo, baù nh boät 2è loïc, Avenue), baùnh naäm, Montreal, baùnh coáng. Tel.: 514-272-4636 ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh ­ Baù Baù xeø o,, baù baùnnhyh, beø beø baùöôù boätt oloï loïtoâ baù naäm m,, ­ nnhhn xeø om nnhht chaï boä cc,,m baù cuoá toâ chaá baùoon,,hbaù . nnhh naä baùnnhh coá coánng. g. baù ­ , buùn Trì, maémbaù, nhoaø nh nthaù nh baù toâm ­ Buù Baùnnnhhboø cuoáHueá Thanh cuoá thòt, ­ cuoá nn Thanh Trì, baù nhh cuoá n thòt, baùnnhh ­ Baù Buù n maê n g vòt, myø vòt tieà m cuoánn toâ toâm m chaá chaáyy,, baù baùnnhh öôù öôùtt chaï chaïoo toâ toâm m.. cuoá  Cơm tấm chả Nhaä ñaëHueá t sườn vaø,, buù coù n: m Baù nhoaø h ngioø chaûnn,hhgioø ­ Buù Buùnnnboø boø Hueá buùbì maé m nhh thaù thaù toâm mthuû, ­ nnsaümaé ,, hoaø toâ  Cơm, phở, búnmyø ­ Buù Buù maê vòt, myø vòt vòt tieà tieàm m nem, bì,nnggtre.... ­ nn maê vòt,

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

­ ­ Nhaä Nhaänn ñaë ñaëtt vaø vaø coù coù saü saünn:: Baù Baùnnhh gioø gioø chaû chaû,, gioø gioø thuû thuû,, nem, nem, bì, bì, tre.... tre....

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boä nnhh naä boäitteloï loï baù naäm m vaø vaø caù caùcc thöù thöùcc khaù khaùcc trong trong Menu. Menu. T ä cc:,, baù m 514-272-4636 Xin Xin vui vui loø loønngg goï goïii tröôù tröôùcc 22 tieá tieánngg

T äm Tiieem ä :: 514-272-4636 514-272-4636

Món mới: Mì Quảng

n Môù i: Mì ng Chưng Chúng tôi Moù có bán bánh TétQuaû & Bánh Moù Moùnn Môù Môùii:: Mì Mì Quaû Quaûnngg

Mở cửa 6/7 từ 10am - 9pm Đóng cửatừthứ ba, trừ ngày lễ Mở 10am Mở cửa cửa 6/7 6/7 từ 10am -- 9pm 9pm Đóng Đóng cửa cửa thứ thứ ba, ba, trừ trừ ngày ngày lễ lễ

#1 Le plus puissant. célèbre Asreologue de l’lnde. Résulras à 100% #1 Mạnh nhất. Chiêm Tinh Gia Ấn Độ nổi tiếng. Kết quả 100% Những người hàng xóm kinh hoàng trước việc một nhà chứa hoạt động ngay bên dưới tòa nhà nơi họ sống

« NHÀ THỔ BÚP BÊ TÌNH DỤC PHẢI ĐÓNG CỬA » Các gia đình cho biết họ rất sốc khi biết một nhà thổ búp bê tình dục hoạt động ngay trong tòa nhà nơi họ sống cùng con nhỏ và đang yêu cầu thành phố Longueuil đóng cửa cơ sở kinh doanh này ngay lập tức.

«T

ôi không bao giờ có thể tưởng tượng được điều đó. Chúng tôi đang ở trong một tòa nhà có rất nhiều trẻ em. Làm thế nào bạn có thể mở một cơ sở kinh doanh dịch vụ như vậy mà không nghĩ đến các gia đình sống ở đó ? Paola Garcia, một người mẹ của hai đứa trẻ vị thành niên sống bên trên nhà thổ ở Greenfield Park tố cáo. Chị Garcia và những người hàng xóm của chị biết được thông tin khi đọc tờ Le Journal hôm Chủ Nhật rằng một công ty đang cho khách hàng thuê một căn phòng có búp bê tình dục trong khu chung cư nơi họ sống. Giám đốc công ty đăng ký dưới tên Kaïs Chedli Latiri là người cung cấp dịch vụ này cho các khách hàng. « Những người hàng xóm từ các tòa nhà khác đã gọi điện cho tôi để nói rằng cơ sở kinh doanh đặc biệt này ở bên dưới nhà tôi. Họ nói với tôi rằng hãy cẩn thận và trông chừng các con của tôi », Paola Garcia lo lắng nói. Hiện chị đang yêu cầu trục xuất công ty này ra khỏi tòa nhà nơi chị sống.

Youcef Berrouche, một ông bố có người 3 con dưới 10 tuổi, đã tìm kiếm chỗ ở thay thế kể từ khi biết có nhà thổ búp bê tình dục hoạt động trong tòa chung cư của mình. « Nếu sáng mai tìm được chỗ khác, tôi rời đi. Tôi không thể sống cùng vợ con tôi ở đây. Tôi không biết loại khách hàng nào vào cơ sở đó. […] Nhà thổ búp bê tình dục phải đóng cửa », anh Berrouche bức xúc nói. Anh cũng cho biết rất tức giận sau khi thấy chủ doanh nghiệp sử dụng máy giặt và máy sấy trong phòng giặt mà những người thuê nhà sử dụng chung với nhau. « Điều đó có nghĩa là tôi đã giặt quần áo của con mình trong nhiều năm trong cùng một chiếc máy giặt [giống như máy giặt] với tinh trùng và các bệnh khác của những khách hàng ở cơ sở kinh doanh này. Điều đó thực sự kinh tởm », Youcef Berrouche nói.

PHẢN HỒI CỦA THÀNH PHỐ Người phát ngôn của thành phố Longueuil, Carl Boisvert, cho biết chính quyền sẽ sớm can thiệp vào vụ việc này. « Thành phố sẽ ra thông báo vi phạm đối với việc không tuân thủ việc sử dụng nhà ở gắn với quy hoạch. Đồng thời […], các cuộc xác minh đang được tiến hành để đảm bảo rằng các hoạt động này vẫn được coi là không vi phạm pháp luật », ông Boisvert nói.

ĐƯỢC TRẢ 5000$ MỖI NGÀY ĐỂ NHẬP KHẨU SÚNG Những kẻ buôn bán vũ khí cung cấp cho các băng đảng đường phố Montréal có thể kiếm hơn 5000 $ mỗi ngày khi đưa súng lục, súng tiểu liên và đạn dược qua biên giới Mỹ.

M

ột cuộc điều tra của chương trình J.E, sẽ phát sóng tối nay lúc 21 h trên TVA, cho thấy tình trạng buôn bán vũ khí ở Québec. Lần đầu tiên, các nguồn tin quan trọng trong cộng đồng tội phạm đã mô tả chi tiết « đường đi của vũ khí », một mạng lưới

CHỈ TRONG 9 NGÀY CÓ KẾT QUẢ

Học Giả: KRISHNA

Chuyên gia xem chỉ tay & mặt & Patra Reading & Hình Ông có thể xử lý mọi vấn đề

NHÀ CHIÊM TINH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI & XEM CHỈ TAY LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ * Xui xẻo. * Phiền muộn * Khóc than * Đau khổ * Bối rối * Thời gian khó khăn

* Phù phép * Bùa ngải * Jadoo * Quỉ ám * Ganh ghét * Nguyền rủa

* Buôn bán * Sức khoẻ * Tài chánh * Việc làm * Vấn đề gia đình * Mâu thuẫn vợ chồng

* Tình yêu * Học vấn * Con cái * Cưới hỏi * Kiện tụng * Ly dị

TRỪ QUỈ, DIỆT MA Jadoo, voodoo, Obeya, Witchcraft, Jinn, Butu, bảo đảm 101%

THỰC HIỆN LỜI CẦU NGUYỆN KALIMATHA MẠNH MẼ ĐỂ CÓ PHƯỚC LÀNH THƯỢNG ĐẾ VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HÃY GẶP GỠ HÔM NAY ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG

438-764-0999

5575 Victoria Avenue, Cote-Saint-Catherine, Near Metro Station

mật và được phân tán một cách chiến lược xung quanh Montréal, trước khi đến tay bọn tội phạm liên kết với các băng nhóm đường phố.

500 VŨ KHÍ MỖI LẦN

được những kẻ buôn lậu sử dụng hàng tuần để buôn lậu hàng hóa của họ từ Mỹ đến các thành viên của các băng đảng đường phố. Theo các nguồn tin của chúng tôi, những người đã làm chứng cho biết và yêu cầu không tiết lộ danh tính của họ, cửa ngõ chính vẫn là lãnh thổ Akwesasne. Khu bảo tồn của thổ dân này nằm giữa biên giới Canada-Mỹ, ở cuối phía Tây của Québec. Theo đường đó, những khẩu súng đi theo một lộ trình được thiết lập chi tiết đến các khu cất giấu được gọi là phòng bí

ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP

« Nhiều người đã làm công việc này để nhận tiền. Có một số người kiếm được tới 5000 đô la một ngày [để đưa vũ khí qua biên giới] », một nguồn tin có liên hệ với những kẻ buôn lậu, người làm chứng trong chương trình cho biết. Và nhu cầu hiện đang tăng lên do sự gia tăng của các cuộc đụng độ giữa các băng đảng ở Đông Bắc Montréal. « Nó giống như một cửa hàng. Nó hoạt động như vậy. Với cách thức này, có thể đưa qua biên giới 100 vũ khí mỗi tuần ... đôi khi, con số lên đến 500 vũ khí mỗi lần », cùng một nguồn tin cho biết. Rõ ràng một trong những vũ khí này

Mở cửa 7 ngày trong tuần

đã được sử dụng vào ngày 5 Tháng Hai, ở quận Saint-Léonard, khi một cô gái 15 tuổi, Meriem Boundaoui, bị giết nhầm. Chị gái của cô, Safia, người đã tâm sự với J.E, nói rằng cô hy vọng cái chết của Meriem sẽ có tác động chính trị. « Tôi hy vọng cái chết của cô ấy sẽ ảnh hưởng và ngăn chặn cuộc thảm sát này, tình trạng bê bối này. Tôi hy vọng trong sâu thẳm trái tim mình rằng ông [Justin] Trudeau và các quan chức chính phủ sẽ cảnh giác để ngăn chặn điều này », cô nói. Vào ngày 5 Tháng Ba, William Rainville, một thanh niên 24 tuổi có vẻ không có tiền án tiền sự, đã bị bắt ở Dundee, Montérégie, vì sở hữu 249 khẩu súng ngắn được cho là nhập khẩu bất hợp pháp. Chương trình phát sóng của J.E tối nay sẽ tiết lộ số tiền anh ta được trả để mang những vũ khí này vào đất nước.


SOÁ 860 02/04/2021

Bún Việt

7

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

SỐ NGƯỜI QUÉBEC KHÔNG NGỦ NGON NHIỀU CHƯA TỪNG CÓ VÀ ĐIỀU NÀY THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG SỨC KHỎE TOÀN CẦU Theo một nghiên cứu của Đại học Ottawa, hơn một nửa số người Québec ngủ không ngon giấc trong giai đoạn đại dịch.

NHIỀU NGƯỜI MẤT NGỦ DO ĐẠI DỊCH Căng thẳng, lo lắng và cáu kỉnh, nhiều người Québec ngủ không ngon. Khoảng một trên hai người nhận thấy giấc ngủ của họ xấu đi do COVID-19 và các chuyên gia lo ngại chứng mất ngủ này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nếu nó tồn tại trong thời gian dài.

«T

ôi e rằng điều đó có thể ngày càng trầm trọng », bác sĩ tâm thần và nhà nghiên cứu giấc ngủ Roger Godbout cho biết. Trước đại dịch, hơn một phần ba số người đã phải vật lộn để ngủ ngon. Sau nhiều tháng sống trong cảnh giãn cách xã hội và phải tuân thủ các quy định y tế, cuộc sống bình thường của những người Québec đã bị đảo lộn, một nghiên cứu của Đại học Ottawa cho thấy hơn một nửa số người được hỏi ngủ không ngon giấc. « Cứ hai người thì có một người rơi vào tình trạng này, con số vô cùng lớn [...]. Tôi không trông đợi điều đó. Có thể nhiều người gặp vấn đề về giấc ngủ nhưng đến mức đó thì thật đáng lo ngại », nhà nghiên cứu Rébecca Robillard cho biết. Khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức dậy vào nửa đêm hoặc không thể ngủ trở lại « vào lúc gần sáng » là một số vấn đề được các bệnh nhân bị mất ngủ nhận thấy. Đây đặc biệt là trường hợp của JeanFrançois Porlier vùng Longueuil. Québec tạm ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người từ 55 tuổi trở xuống theo khuyến cáo của Bộ Y tế Canada và nghi ngờ về khả năng xảy ra các biến chứng y tế liên quan đến việc tiêm huyết thanh này.

N

hững người trong độ tuổi này đã từng được tiêm loại vaccine này, bao gồm một số nhân viên y tế, sẽ được theo dõi. Tin tức này đã được Bộ Y tế và Dịch vụ xã hội (MSSS) công bố vào buổi chiều, trong một thông cáo báo chí. Một số cuộc hẹn tiêm chủng có thể bị hoãn lại tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của các liều vaccine, nhưng mục tiêu cung cấp liều đầu tiên cho tất cả các bệnh nhân Québec từ nay đến ngày 24 Tháng Sáu của chính phủ vẫn được duy trì. « Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) hiện đang đánh giá mối liên hệ tiềm ẩn giữa một số biến chứng sức khỏe và vaccine AstraZeneca ở những người dưới 55 tuổi đã được tiêm vaccine này. EMA vẫn coi sản phẩm này là an toàn và hiệu quả, nhưng không thể loại trừ hoàn

« Thỉnh thoảng tôi đã có những đêm tồi tệ, nhưng không bao giờ giống như những gì tôi đang trải qua ngày hôm nay », anh thở dài. Vào Tháng Giêng, Viện Y tế công cộng quốc gia Québec (INSPQ) cũng báo cáo rằng 40 % người Québec nhận thấy giấc ngủ của họ xấu đi.

1. Bún nem nướng Ninh Hoà 2. Hủ tiếu Nam Vang 3. Hủ tiếu thập cẩm 4. Bún vịt

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.: 514.725.0007

1320 Du Collège, ville St-Laurent Tel.: 514-678-1473 1263 St-Catherine Est (bên cạnh metro Beaudry) Tel.: 438-386-3979

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

VẤN ĐỀ KINH NIÊN Ông nhận thấy rằng hiện nay những cơn ác mộng cũng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ nhiều hơn. « Chúng ta mất khả năng kiểm soát của mình trong một đại dịch và cần có [một lịch trình ổn định] của giấc ngủ », ông nói và cho biết thêm rằng ông cũng rất

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi * Thay baùnh xe, nhôùt * Kieåm tra maùy, ABS Airbag * Choáng ræ seùt * Sôn xe

MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE:

ª Silencieux - Suspension - Freins ª Radiateur - Antirouille - Check Computer ª Changement D'huile - Pneus Giôø môû cöûa:

Thöù hai - Thöù baûy: 10am - 8pm Chuû nhaät: apres-midi ( Appeler avant )

Thay daàu

Choáng seùt

Ñoåi baùnh xe

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại lo ngại về hậu quả của việc gia tăng mức tiêu thụ rượu. « Bạn không nên ngủ như những đứa trẻ sơ sinh khi có bão ngay bên cạnh », bà Robillard cho biết thêm. Tuy nhiên, bà lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài. Sự tích tụ căng thẳng dai dẳng, lối sống bị gián đoạn, « đó chính xác là nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ kinh niên », bà Robillard lo lắng nói.

HẬU QUẢ NẶNG NỀ Và chứng mất ngủ có liên quan đến lo

QUÉBEC NGỪNG TIÊM VACCINE ASTRAZENECA CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ 55 TUỔI TRỞ XUỐNG toàn khả năng có mối liên hệ giữa vaccine với các rối loạn chảy máu và huyết khối tĩnh mạch não tại thời điểm này. » Québec cho biết một vài trường hợp được quan sát thấy ở châu Âu chủ yếu xảy ra ở phụ nữ dưới 55 tuổi, nhưng không thể xác định ở giai đoạn này liệu các sự việc có liên quan đến giới tính của người đó hay không. MSSS khẳng định không có huyết khối nào liên quan đến vaccine AstraZeneca được báo cáo ở Canada. Cho đến nay, ít nhất 111.000 liều vaccine này đã được sử dụng ở Québec. Mặc dù vậy, những người mới tiêm chủng nên nhanh chóng hỏi ý kiến bác sĩ hoặc liên hệ với Info-Santé nếu họ nhận thấy những triệu chứng này vài ngày sau

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

THUỐC NGỦ Nghiên cứu của Đại học Ottawa cũng cho thấy số người Québec sử dụng thuốc ngủ sự tăng 10 %. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu không phải là những người duy nhất nhận thấy điều đó. Các dược sĩ, công ty bảo hiểm và chuyên gia cũng báo cáo sự gia tăng khách hàng và bệnh nhân tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể ngủ được. Rối loạn giấc ngủ và lo lắng bắt đầu từ đâu? Cả hai vấn đề này ảnh hưởng lẫn nhau và khiến chúng ta rơi vào một vòng luẩn quẩn rất có hại cho sức khỏe tinh thần, Tiến sĩ Godbout nhấn mạnh ;

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

lắng, trầm cảm, thay đổi tâm trạng, nguy cơ đau tim cao hơn, tăng cân, và thậm chí cả tai nạn giao thông và tai nạn lao động chẳng hạn. « Sự kết thúc của đại dịch sẽ không đồng nghĩa với sự chấm dứt chứng lo âu và các vấn đề về giấc ngủ », giám đốc phụ trách sản phẩm của công ty bảo hiểm Desjardins, Martin Nadon lo ngại nói. Ông nhận thấy sự gia tăng việc sử dụng thuốc và các chứng bệnh liên quan đến rối loạn giấc ngủ. khi tiêm chủng: đau đầu dữ dội hoặc dai dẳng, mờ mắt, đau ngực, sưng chân, bụng dai dẳng đau, mờ mắt hoặc có vết bầm (bầm tím) trên da. Ở cấp liên bang, Ủy ban cố vấn Quốc gia về Tiêm chủng (CCNI) hôm Thứ Hai đã khuyến nghị rằng nên tạm ngừng tiêm vaccine AstraZeneca đối với những người từ 55 tuổi trở xuống. Ý kiến này được đưa ra sau các báo cáo ở một số quốc gia châu Âu về chứng huyết khối tĩnh mạch não ở một số người dưới 50 tuổi đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID đầu tiên. Cần lưu ý rằng vào ngày 17 Tháng Ba, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị việc tiêm vaccine AstraZeneca được tiếp tục vì « sự cân bằng giữa lợi ích/rủi ro nghiêng về phía có lợi » cho loại vaccine này. Vào ngày 25 Tháng Ba, Bộ Y tế Canada đã ban hành hướng dẫn mới cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về các triệu chứng cần theo dõi sau khi tiêm vaccine AstraZeneca và phiên bản Covishield của nó.


8

SOÁ 860 02/04/2021

NHIỀU NGƯỜI THUÊ NHÀ BỊ BUỘC PHẢI RỜI KHỎI NHÀ VỚI CÁC BIẾN THỂ MỚI, ĐIỀU NÀY KHÔNG MANG LẠI ĐIỀM BÁO TỐT CHO CÁC CHUYÊN GIA.

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Số trường hợp bị trục xuất ra khỏi nhà thuê đang tăng « chưa từng thấy trước đây » ở Montréal, thậm chí ảnh hưởng đến các khu phố mà chủ nhà không quan tâm đến trước đây nhưng giờ họ nhìn thấy tiềm năng đầu tư mạnh mẽ ở một số tòa nhà.

T

rong vài tháng qua, Ủy ban nhà ở Montréal-Nord đã vô cùng kinh ngạc. Kể từ đầu năm, họ đã nhận được khoảng 50 yêu cầu trợ giúp, so với khoảng 10 yêu cầu vào năm 2020. « Tôi chưa bao giờ thấy điều này trong đời, Marie-Ève Lemire, nhà hoạt động cộng đồng cho biết. Thực sự hiện tượng chỉ xảy ra ở các khu phố trung tâm đang diễn ra với Montréal-Nord. Nó thực sự làm chúng tôi sợ hãi. Mọi người sẽ đi đâu nếu họ không còn có thể sống ở một nơi rẻ hơn những nơi khác ? » Điều tương tự cũng xảy ra trong khu phố Côte-desNeiges, nơi nhu cầu đã tăng gấp ba lần so với năm ngoái, theo báo cáo của Camille Thompson, thuộc Hiệp hội Giáo dục và Thông tin nhà ở Côte-des-Neiges. « Đã có một sự gia tăng đáng kể », bà nói.

TẤN CÔNG ĐẾN CÁC KHU PHỐ NGHÈO « Những gì chúng tôi nhận thấy là ở những khu dân cư đã nghèo từ trước, hiện tượng này ngày càng gia tăng và nó đang lan rộng », Maxime Roy-Allard, thuộc Ủy ban quản lý nhà ở và hiệp hội những người thuê nhà Québec cho biết. « Chúng tôi đang giải quyết một số lượng lớn cuộc gọi chưa từng có », Martin Blanchard, thuộc Ủy ban nhà ở Petite-Patrie cho biết. Tổ chức này đã có một năm kỷ lục vào năm 2020 với số lượng yêu cầu trợ giúp vì lý do bị trục xuất tăng 400 %. Điều này cũng xảy ra ở các khu vực khác như Ahuntsic-Cartierville, HochelagaMaisonneuve, Rosemont và Villeray.

20 000 $ ĐỂ RỜI ĐI Bị thúc ép tăng giá thuê nhà, các chủ nhà đang triển khai các biện pháp chưa từng có trong năm nay, theo Ủy ban Nhà ở Petite-Patrie. Nhiều chủ nhà sẵn sàng trả cho người thuê nhà 20 000 đô la để họ rời đi. « Rõ ràng là năm ngoái, chúng tôi đã thu được dưới 10 000 $. », Martin Blanchard nói. « Mọi người [...] mua nhà nhiều đến mức họ muốn đuổi người thuê ra khỏi nhà để tăng giá thuê một cách nhanh chóng », Maxime Roy-Allard giải thích. Tại Tập đoàn các chủ sở hữu bất động sản Québec, chúng tôi lên án những cách làm này khi chúng được sử dụng sai mục đích. Người phát ngôn của tập đoàn, Hans Brouillette, cho rằng những hành vi bất

hợp pháp này cho thấy khung pháp lý còn còn hạn chế đối với chủ nhà. « Bởi vì tôi không thể cải tạo nhà do bị kiểm soát giá thuê quá chặt chẽ, tôi đã rao bán tòa nhà và bất cứ ai mua nó sẽ là người khởi xướng việc trục xuất và có thể họ ít quan tâm hơn đến việc người thuê nhà rời đi », ông nói.

« Không thể tìm thấy nhà ở trong khu phố » Các gia đình được hưởng tiền thuê nhà với mức giá phải chăng sống với nỗi lo sợ phải rời khỏi khu phố khi chủ nhà tìm cách đuổi họ ra khỏi nhà. Karine Marette đã sống ba năm với chồng và cậu con trai bốn tuổi rưỡi của cô ở Rosemont với số tiền thuê nhà 965 đô la mỗi tháng. Gần đây, cô đã phải tiếp một người đến xem nhà của những người chủ mới. « Chúng tôi phải rời đi, càng sớm càng tốt », cô nói. Họ nói với chúng tôi rằng sẽ có một số cải tạo lớn bên cạnh căn hộ trống. Trong tầng hầm và bên ngoài, điều đó sẽ rất bất tiện cho chúng tôi, nhất là tiếng ồn. » Mặc dù vẫn chưa nhận được thông báo trục xuất chính thức, nhưng cô Marette kể từ đó đã sống với nỗi lo sợ khi phải tìm chỗ ở thay thế. « Thật là sốc. Chúng tôi không còn cảm thấy như ở nhà. Với mức giá [thấp] bạn phải trả, không thể tìm thấy một nơi trong khu phố. » Mẹ của một cậu bé năm tuổi sẽ làm mọi cách để được ở trong căn hộ gần một trường học.

Nhà bán

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Cell: (514)

812 8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

*Single house: Bungalow (Ahuntsic): 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, parking, nhà rộng, thoáng-đẹp (28x43ft), giá: $499000. Châteauguay: DetachedBungalow 2 phòng ngủ, ssol fini, parking, mái nhà-sưởi-cửa sổ được sửa mới, giá: $289000. *2PLEX: Villeray: 3’đi bộ đến metro Iberville:2plex 2 phòng ngủ, parking+garage, giá:$538000. Anjou: 2x5½+bachelor, nhà đẹp, khu vực yên tĩnh: $665000. *Commercial building(Villeray): 4100sqft, income tiềm năng: 85k/nam, giá:$690000 *Multiplex: Laval(Chomedy)(6x4½), suoi dien locataire tra,1garage+1parking, income: $56000/năm, giá:$799000. VilleMarie: 7plex (7x5½), nhà mới xây, giá: $2300000+taxes *Condo: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $165000, 2phòng ngủ: giá bắt đầu từ $250000, 3phòng ngủ: giá bắt đầu từ $350000.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ - Tư vấn miễn phí tất cả các dịch vụ liên quan: giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc về mortgage, luật mua bán, thuê hay mua bán commercial building, đầu tư bất động sản...

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool)

MỘT BỮA TIỆC TRỊ GIÁ 200 000$ Ở LAVAL CẢNH SÁT ĐÃ ĐƯA RA 130 BIÊN BẢN PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19

ÍT NHÀ Ở VỚI GIÁ RẺ Ủy ban nhà ở Rosemont nhận thấy rằng những trường hợp như vậy ngày càng nhiều. « Chúng tôi vô cùng lo lắng vì chúng tôi đang loại bỏ nhà ở thực sự hợp túi tiền khỏi thị trường », Jean-Claude Laporte, nhà tổ chức cộng đồng cho biết. Saïd cùng vợ và bốn người con của anh cũng lo sợ họ sẽ phải rời khỏi khu phố của mình trong những tháng tới. Sau khi bị từ chối tăng tiền thuê, chủ nhà của họ tuyên bố muốn lấy lại nhà cho cô con gái 5 tuổi rưỡi ở Montréal Nord, nhưng Saïd cho rằng chủ nhà chỉ muốn tăng tiền thuê nhà. « Các con tôi bị sốc và không muốn chuyển trường », Saïd, người không muốn tiết lộ danh tính vì đang phản đối quyết định của Tòa án nhà ở. Tôi sợ mất chỗ của con trai mình trong nhà trẻ ». Tôi đã đi xem nhà nhưng không thấy bất cứ căn nào có giá thuê dưới 1150 đô la », Said, người hiện trả tiền thuê nhà với giá 800 đô la cho biết.

Khoảng 200 thanh niên đã tập trung đông đúc vào tối Chủ Nhật trong một bãi đậu xe của trung tâm thương mại gần Quốc lộ 13 ở Laval. Cảnh sát đã tiến hành hai vụ bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát đã giáng một đòn mạnh vào những cư dân trẻ tuổi của Laval vào tối Chủ Nhật, khi buộc họ nộp hơn 200 000 $ tiền phạt do tụ tập bất hợp pháp, theo các chuyên gia điều này sẽ khiến một số người không bắt chước hành động của họ.

«R

õ ràng điều đó nhằm mục đích răn đe, Me Éric Lamontagne, cảnh sát phụ trách phạt vi cảnh, nhận xét. Tiền phạt phản ánh mức độ khẩn cấp của tình hình. » Vào khoảng 8 giờ tối Chủ Nhật, khoảng 200 thanh niên đã tập trung tại bãi đậu xe của một Tim Hortons gần Quốc lộ 13. Hơn 100 xe cải tiến đã có ở đó khi lực lượng cảnh sát đến can thiệp và đưa biên

bản nộp phạt sau khi có đơn khiếu nại.

« THÔNG ĐIỆP MẠNH MẼ » Cảnh sát Laval cho biết tổng cộng 130 biên bản nộp phạt liên quan đến COVID-19, mỗi biên bản có mức phạt là 1550 $. Như vậy, bữa tiệc tối này có thể sẽ khiến những người tham gia mất 201 500 $. Cảnh sát cũng đã tiến hành hai vụ bắt giữ, trong đó có một vụ bắt giữ vì tội chống đối. « Chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ và trên hết là để nhắc nhở mọi người rằng Laval vẫn đang ở trong vùng màu đỏ, nữ cảnh sát Julie Marois cho biết. Đúng, thời tiết đẹp, lệnh giới nghiêm đã được hoãn lại, nhưng điều đó không có nghĩa là các cuộc tụ tập được phép. »


SOÁ 860 02/04/2021 Mặc dù tiền phạt là một biện pháp ngăn chặn phù hợp nhưng cựu cảnh sát và cựu chủ tịch của SOS Ticket, Alfredo Munoz, cho rằng một hóa đơn với số tiền lớn không phải là cách thức để thực hiện. « Chúng ta phải tự hỏi tại sao những người trẻ tuổi lại làm như vậy, ông nói.

Chúng ta có thể ở trong sân trường với 200 người, nhưng không phải [ở] bãi đậu xe. Họ phải nhận ra sự mâu thuẫn trong thông điệp của chính phủ. Có một sự thất bại trong nhận thức mà không phải do lỗi của cảnh sát. »

9

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9

Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ TẠ ANYI

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT A.C.

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

website : www.acupuncturechinoiseduta.ca

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

GARAGE

Hapi Sandhu, Goppy Sandhu và Fidel Vasquez, tại nhà hàng India Rosa, nằm trên đại lộ Mont-Royal, ở Montréal.

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

V

iệc tìm kiếm nhân viên diễn ra rầm rộ tại các nhà hàng và quán bar ở Montréal, đến mức một số chủ nhà hàng đưa ra mức lương cao hơn để thu hút hoặc giữ chân những nhân viên có năng lực. Các vị trí tuyển dụng như bồi bàn, bartender và đầu bếp xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội và các trang rao vặt. Trong vài ngày qua, các chủ nhà hàng và chủ quán bar đã làm mọi cách để giành lấy những ứng viên tốt nhất và chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại nhà hàng của mình có khả năng được thực hiện tại thành phố. « Chúng tôi chủ yếu gặp vấn đề với đầu bếp. Hiện tại yêu cầu về tiền lương cao và mọi người đều muốn mức lương tốt nhất. Nếu tình hình tiếp diễn như vậy, họ sẽ có mức lương tương đương với kỹ sư. Thật không thể tin được », Hapi Sandhu, đồng

chủ nhà hàng India Rosa trên đường Le Plateau-Mont-Royal nói. Anh cho biết mức lương 18 $ một giờ là hợp lý cho một đầu bếp vào năm 2020. Anh Sandhu cho biết những người trẻ tuổi hiện nay yêu cầu gần 22 $ một giờ khi họ bắt đầu nghề đầu bếp. Vào mùa hè, nhà hàng của anh có kế hoạch thuê thêm khoảng 20 người phục vụ trong phòng ăn và dưới bếp.

KHÔNG CÓ SỰ LỰA CHỌN VỚI PCU Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhà hàng Nora Grey, nhà hàng này vẫn đang tìm cách bổ sung tám vị trí đầu bếp và nhân viên phụ trách tầng cho mùa hè. « Trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi đã phải trả lương cao hơn cho tất cả các vị trí để giữ chân các nhân viên đang làm việc tại nhà hàng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác với PCU, giám đốc phụ trách hoạt động của nhà hàng, Marie-Christine Charron, thừa nhận. Liệu chúng tôi sẽ trả lương cao như vậy cho những lần tuyển dụng tiếp theo ? Thời điểm này, chúng tôi

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boulevard Lacordaire, St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: info@notarius.net Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 5 : 9h-17h. Thứ 6 : 9h-12h30.

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

CUỘC TÌM KIẾM NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG CÁC NHÀ HÀNG VÀ QUÁN BAR « Nếu tình hình này tiếp diễn, các đầu bếp sẽ có mức lương tương đương với kỹ sư », chủ nhà hàng nói.

(514) 728-4629

không biết. »

nhận được những hồ sơ ứng tuyển tốt. ».

Đồng chủ nhà hàng Super Qualité, Guillaume Lozeau cho biết anh vô cùng ngạc nhiên trước tất cả các quảng cáo tuyển dụng của ngành phục vụ nhà hàng được công bố vào cuối tuần qua.

80 000 NGƯỜI MẤT VIỆC LÀM Theo Hiệp hội nhà hàng Québec (ARQ), việc tuyển dụng lao động sẽ là thách thức lớn nhất đối với các chủ nhà hàng vào năm 2021.

« Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về

« Chỉ riêng đối với ngành dịch vụ nhà

thời gian, Guillaume Lozeau giải thích. Nó

hàng, khoảng 80 000 người đã mất việc

xảy ra cùng thời điểm chúng tôi đưa ra các

làm vào năm 2020 ở Québec , François

quảng cáo tuyển dụng của mình. Chúng

Meunier, phó chủ tịch phụ trách hợp tác và

tôi đang tìm kiếm khoảng chục người, bao

các vấn đề chính phủ của ARQ cho biết.

gồm một trưởng phòng, một phó phòng và

Mọi người đã chuyển hướng nghề nghiệp

các nhân viên phục vụ. Chúng tôi vẫn còn

sang các lĩnh vực khác và sẽ có sự thiếu

thiếu rất nhiều người, nhưng chúng tôi đã

hụt lao động đối với chúng tôi. »

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Xin Visa du lịch, du học, thăm thân nhân, - Thành lập giấy ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng. Dịch vụ mới: Giúp quý vị vay second mortgage với lãi xuất hợp lý *** Xin vui lòng gọi 514 603-9946 gặp anh Hòa để biết thêm chi tiết.


10

SOÁ 860 02/04/2021 Được bao quanh bởi các kế toán và công chứng viên, 83 thành viên có vị thế tốt thuộc năm băng đảng của nhóm Hells ở Québec được thấy « ở khắp mọi nơi » trong khu vực kinh tế tư nhân, xoay vòng tiền từ các hoạt động tội phạm của họ. « Vào năm 2001, nhiều thành viên nhóm Hells không sử dụng điện thoại di động hoặc thậm chí không biết nó là gì. Ngày nay, họ sở hữu các doanh nghiệp bán điện thoại di động và các công nghệ khác », chuyên gia về tội phạm có tổ chức cho biết.

BẠN CÓ NÊN CẢI TẠO NHÀ TRƯỚC KHI RAO BÁN KHÔNG?

GIỐNG MAFIA

Các thành viên cuối cùng của nhóm Du mục địa ngục (Nomads des Hells) trong bức ảnh chụp tại đám cưới của René Charlebois (khoanh màu vàng) vào ngày 5 Tháng Tám năm 2000. Chúng ta cũng nhận thấy Donald Stockford (khoanh màu đỏ), tân binh của nhóm Hells ở Sherbrooke. Ở ngoài cùng bên phải là Martin Robert, hiện được cảnh sát coi là người có tầm ảnh hưởng nhất của nhóm Thiên thần địa ngục ở Québec, mặc một bộ lễ phục vào tối diễn ra đám cưới của anh được tổ chức trọng đại tại Windsor Ballroom, nằm ở trung tâm thành phố Montréal, vào Tháng Mười Hai năm 2018.

CÁC THÀNH VIÊN NHÓM HELLS TRONG TRANG PHỤC COMPLET CÀ VẠT LỊCH LÃM Các thành viên nhóm Thiên thần địa ngục (Hells Angels) đã trở thành những doanh nhân thành đạt và nắm toàn quyền kiểm soát cộng đồng tội phạm, hoàn toàn khác so với những chiến binh khát máu bị hạ gục 20 năm trước trong Chiến dịch mùa xuân 2001.

«G

iờ đây, chúng ta không còn thấy họ xuất hiện trên đường phố mà trong các lâu đài. Họ đều là những doanh nhân ăn mặc lịch lãm, đi du lịch khắp nơi trên thế giới và không còn phải vấy bẩn nhiều như trước nữa », Chánh thanh tra Benoit Dubé cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Văn phòng Điều tra của chúng tôi. Người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm thuộc Sở cảnh sát Québec (SQ) nói về một « sự thay đổi mạnh mẽ » khi được yêu cầu so sánh băng nhóm đua xe hiện tại với băng nhóm do Maurice « Mom » Boucher cầm đầu trước đây. « Tôi muốn nói điều ngược lại, nhưng họ đã già đi rất nhiều », Chánh thanh tra Dubé

Vẫn bị ám ảnh bởi những cảnh kinh dị của vụ tấn công điên cuồng khiến cô bị đâm 13 nhát dao ở Vieux-Québec vào đêm Halloween, một cô gái sống sót đã quay về Pháp để sốc lại tinh thần, nhưng cô nói rằng mình đang nóng lòng muốn quay trở lại đất nước mà cô coi như tổ quốc.

thừa nhận. Hiện tại, nhóm Hells thống trị tội phạm có tổ chức, cả ở Québec và Canada. Và họ làm điều đó mà không cần bất kỳ người lãnh đạo nào và không cần phô trương nhiều như trong quá khứ. » Không có nhóm tội phạm nào bây giờ dám cạnh tranh với Hells, những kẻ tự hào về việc « giết đối thủ cạnh tranh » vào thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa các tay đua xe khiến hơn 160 người chết và nhiều người bị thương ở Québec, bao gồm khoảng ba mươi nạn nhân vô tội, từ năm 1994 đến năm 2002. « Chúng tôi đã tấn công họ vào năm 2001 và sau đó một lần nữa vào năm 2009 với chiến dịch SharQc. Nhưng họ đã không gục ngã. Họ đã thích nghi và học hỏi từ những sai lầm của họ », Benoit Dubé nói.

HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP Tất cả các nhóm Hells hiện có « một hoặc nhiều doanh nghiệp hợp pháp, tất cả họ đều khai báo thu nhập hợp pháp cho nhà nước và đều nộp thuế », không giống như Mom Boucher và những tay đua khác bị cơ quan thuế bắt sau chiến dịch mùa xuân năm 2001, cảnh sát trưởng của SQ cho biết.

HÀNG TRĂM MŨI KHÂU Kể từ khi bị hành hung, Lisa Mahmoud đã trải qua 5 lần phẫu thuật và phải khâu hơn 100 mũi. Cô cũng đã phải nằm liệt giường trong nhiều tháng để lấy lại sức. « Tôi nóng lòng muốn trở lại cuộc sống

KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID Hơn nữa, theo ông, những tay đua xe không thực sự bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhờ các mối liên hệ mà nhóm Hells đã thiết lập được với những kẻ buôn ma túy ở nước ngoài, không hề thiếu ma túy đá ở Montréal mặc dù biên giới Canada-Hoa Kỳ bị đóng cửa. Thông qua việc có thể đặt hàng trực tuyến, họ có thể không bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội và sự đóng cửa của các quán bar. Tuy nhiên, họ đã « điều chỉnh thị trường » cho phù hợp với thực tế mới này bằng cách tăng giá một kg cocaine lên 40 % - lên tới 80.000 $ - mặc dù nhu cầu của người tiêu dùng đối với loại ma túy này không hề giảm, theo cảnh sát. Kể từ năm 2019, các đội cảnh sát chuyên chống tội phạm có tổ chức đã thu được số tiền đáng kể của nhóm Hells và các đối tác của họ bằng cách bắt giữ hơn 2200 kg ma tuý và tịch thu 10 triệu USD tiền bẩn hoặc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội.

CUỘC SỐNG SAU 13 NHÁT DAO VÀ 100 MŨI KHÂU phố Québec. Tôi đã có một công việc mà tôi thực sự thích ở đó và cả những người bạn nữa. Cuộc sống của tôi ở đó, không phải ở Pháp. Vụ tấn công đã khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn chỉ sau một đêm, nhưng tôi vẫn yêu thành phố này », Lisa Mahmoud nói. Hôm nay cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan và kiên cường, nhưng những vết sẹo trên vai và cánh tay luôn khiến cô nhớ đến những tổn thương mà cô đã phải trải qua. « Tôi vẫn cảm thấy rất tức giận và bất công. Vụ tấn công này hoàn toàn vô lý », cô nói.

«T

ôi vẫn tự nhủ đó là một giấc mơ tồi tệ và tôi sẽ tỉnh dậy, nhưng không. Đó là một bộ phim kinh dị thực sự đến đúng vào dịp Halloween. Hơn nữa, đó là một ngày trăng tròn. Tôi vẫn gặp ác mộng vào năm tháng sau đó », Lisa Mahmoud nói. Cô gái 25 tuổi quốc tịch Pháp đã đồng ý đưa tin và kể lại đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Vào ngày 31 Tháng Mười năm 2020, cô đang đi trên đường thì gặp kẻ sát nhân bằng dao ở Vieux-Québec. Kẻ tấn công đã giết chết hai người và làm bị thương ba người khác, bao gồm cả cô ấy. Đêm kinh hoàng đó đã khiến cả tỉnh bàng hoàng vào mùa thu năm ngoái và làm chấn động thế giới.

Nhóm Hells ở Québec hiện có các cơ sở ở Colombia, Ecuador và Cộng hòa Dominica để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu cocaine. Việc phân phối ma túy đá và 10 % thuế mà nhóm Hells thu được từ những kẻ buôn lậu trên khắp Québec giờ đây là « con bò sữa » của họ, cùng với ma túy tổng hợp, trong số một loạt các hoạt động tội phạm mà họ thu lợi. Bằng cách mở rộng hoạt động của mình theo cách này, « nhóm Hells đã sao chép y nguyên mô hình của Vito Rizzuto » khi ông này là cha đỡ đầu của nhóm mafia Montréal và sau này thống trị thế giới ngầm của thành phố. « Trước đây, người Ý [thuộc Mafia] từng coi thường những tay đua xe, nhưng giờ đây họ đã trở thành đối tác làm ăn với nhóm Hells », Benoit Dubé cho biết.

KHIẾU NẠI Ở PHÁP được gọi là bình thường. Tôi vẫn không thể tự gội đầu, điều đó thật kinh khủng đối với tôi, một thợ làm tóc chuyên nghiệp », cô nói. Cô Mahmoud đã bay đến Pháp vào Tháng Mười Một để đoàn tụ với gia đình trong thời gian hồi phục sức khỏe. Hiện cô vẫn ở với những người thân yêu của mình nhưng ước mơ sẽ trở lại Canada trong những tuần tới. « Chắc chắn là tôi sẽ quay lại thành

Lisa Mahmoud đã nộp đơn khiếu nại tại Pháp chống lại thủ phạm vụ tấn công ở Vieux-Québec. Mục đích của vụ kiện này là để đảm bảo tôn trọng các quyền của cô ấy ở Canada với tư cách là công dân Pháp, luật sư của cô, Hugo Ferri cho biết. “Ở Pháp, trong trường hợp cô ấy có quốc tịch Pháp, sẽ có một thủ tục đòi bồi thường. Ở Québec, theo tôi hiểu thì thủ tục không dễ dàng như vậy, bởi vì cô là nước ngoài. [...] Đó là lý do tại sao chúng tôi can thiệp”, ông Ferri giải thích.

Một độc giả hỏi: Tôi muốn bán căn nhà của mình, nhưng tôi nghĩ rằng nó cần cải tạo. Tôi có nên cải tạo ngôi nhà của mình trước khi rao bán trên thị trường?

Đ

ộc giả của chúng ta lại đi từ giả định rằng một ngôi nhà cần phải sửa sang lại khó bán hơn. Nhưng điều này có đúng không ? Trên thực tế, nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Khi nhà mất nhiều thời gian để bán và có nhiều người bán nhưng ít người mua, có thể cải tạo sẽ giúp tăng giá trị ngôi nhà.

THỊ TRƯỜNG CÓ LỢI CHO NGƯỜI BÁN Ngược lại, khi nhà bán nhanh và người mua phải cạnh tranh với nhau để có thể sở hữu ngôi nhà hiếm hoi trên thị trường, thì việc cải tạo có thể trở nên thừa thãi. Lấy ví dụ hiện nay về các chung cư ở Rive-Nord (vùng Montréal). Theo thống kê từ Hiệp hội môi giới bất động sản chuyên nghiệp của Québec, thời gian rao bán nhà trung bình đã giảm từ 81 ngày vào Tháng Hai năm 2020 xuống chỉ còn 30 ngày vào Tháng Hai năm 2021. Ngoài ra, trong cùng thời gian, số lượng đăng ký đã giảm từ 844 xuống 366. Cuối cùng, giá bán trung bình tăng từ 199 900 $ lên 250 000 $. Trong trường hợp này, nếu bạn là người bán, không có lý do gì để bạn phải đắn đo suy nghĩ: tốt hơn là bạn nên bán ngôi nhà của mình như tình trạng hiện tại, vì trong mọi trường hợp, nó có thể được bán nhanh và có giá tốt. Vào thời điểm hiện tại, trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, nhiều người bán do dự không muốn bán nhà của họ, nhưng nhu cầu đang tăng đều đặn. Với nguồn cung giảm, người bán nắm phần đảm bảo chắc chắn là có lợi và có điều kiện thuận lợi để rao bán nhà của họ. Nhưng điều này không xảy ra ở tất cả các vùng.

THỊ TRƯỜNG CÓ LỢI CHO NGƯỜI MUA Nếu bạn muốn bán nhà ở một thị trường mà điều kiện khó khăn hơn, cải tạo có thể trở thành một giải pháp để bán dễ dàng hơn. Nhưng hãy cẩn thận: bạn phải nhắm mục tiêu cải tạo của mình. Đầu tiên, hãy cải tạo những gì mà bạn thấy là cần thiết, chẳng hạn như sửa chữa một mái nhà đã hết tuổi thọ. Sau đó, bạn có thể quan tâm đến các công trình cải tạo sẽ làm tăng giá trị cho ngôi nhà của bạn, chẳng hạn như cải tạo nhà bếp và phòng tắm của bạn. Tránh những cải tạo không làm tăng giá trị cho ngôi nhà của bạn. Nói chung, các cải tạo bên ngoài, chẳng hạn như rải nhựa lại lối vào hoặc cải tạo sân vườn, không đem lại hiệu quả cao. Lý tưởng nhất là dự kiến chiến lược cải tạo trong nhiều năm, vì bạn sẽ có ít thách thức hơn và ít công việc hơn trước khi bán lại nhà của mình. Đến đúng thời điểm, ngôi nhà của bạn sẽ nổi bật so với những ngôi nhà khác chưa được bảo dưỡng tốt.


SOÁ 860 02/04/2021

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Rosemont : Magnifique immeuble de 21 logements, secteur en forte demande, un quartier paisible mais à proximité tous les services, écoles primaires, secondaires et CEGEP. 3 499 000$

Rosemont : Rosemont : Commercial à louer sur plaza st-hubert , 600 pc. 1 800 $ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Rosemont: Grande Consrtuction de 8 logements (4X4.5 & 4x5.5) de 1984. Belle construction qui offre beaucoup de potentielle. 1 700 000$

Saint-Léonard : Superbe 4plex, proche des parcs et des ecoles et autres services. Elle comprend une grande salle à manger, trois chambres à coucher et un grand salle des jeux avec un 2ieme cuisine au sous-sol. 959 000$

Saint-Léonard: Une belle maison jumelée dans le quartier recherché . C'est un endroit très familial. Trois chambres de bonne taille. Cuisine joliment rénovée. 499 900$

Rivière-des-Prairies : Grand bungalow bien entretenu . Briques 4 côtés et fenestration refaites en 1999. 4 chambres à coucher au total. Sous-sol rénové au complet en 2003. 599 000$

Ahuntsic : Batisse Prestigieuse en Béton (construction de qualité supérieur). Des plafond de 9 pieds au 2ieme étage. Des plafond de 9.5 à 10 pieds pour le RDC. 875 000$ + TPS/TVQ

Ahuntsic : Duplex jumelé 31 X 34. Cuisine et salle à manger à concept ouvert donnant beaucoup d'espace et de clarté. Cour arrière de bonne taille. 659 900$

Longueuil : Grand bâtiment très bien entretenu de 35 logement de bonne grandeur, 80% des appartements sont étés entièrement rénovée, à proximité des services, écoles primaires et secondaires, système de transport publique. 5 449 000$

Brossard: Bâtiment commercial en excellente condition, très bien entretenu, emplacement impeccable, terrain de 43,665 pc, 12 espaces commerciaux, 83 espaces de stationnement, adjacente à mail Champlain. 3 899 000$ + TPS/TVQ

Montréal-Nord : Bonne Petit propriété à investissement, Résidentielle et commerciale. 299 900$

Le Plateau-Mont-Royal: Triplex, rès bien place dans le Quartier "Mile-End". Le RDC est disponible au futur Acheteur. 1 149 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 860 02/04/2021

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC VỚI CÁC BIẾN THỂ MỚI, ĐIỀU NÀY KHÔNG MANG LẠI ĐIỀM BÁO TỐT THEO CÁC CHUYÊN GIA. Kể từ hôm nay, tất cả các trường trung học ở Québec, ngay cả những trường nằm trong vùng màu đỏ, chẳng hạn như trường Honoré-Mercier ở Verdun, Montréal, một lần nữa sẽ chào đón tất cả học sinh của họ quay trở lại học cả tuần.

QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CÓ THỂ LÀM TRẦM TRỌNG THÊM LÀN SÓNG THỨ BA Việc mở cửa hoàn toàn trở lại các trường trung học ngày nay làm dấy lên lo ngại về điều tồi tệ nhất khi các biến thể COVID-19 nguy hiểm nhất đối với những người dưới 60 tuổi sẽ sớm trở thành các chủng vi khuẩn thống trị ở đây.

«T

ôi lo lắng cho những bậc cha mẹ không yêu cầu bất cứ điều gì và phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh từ con của họ, những người có thể sẽ phải đến bệnh viện, phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và điều này sẽ phá hủy một gia đình », Roxane Borgès Da Silva, giáo sư tại Đại học Montréal (UdeM) cho biết. Ngay từ hôm nay, học sinh khối 3, 4 và 5 quay trở lại ghế nhà trường, kể cả các học sinh nằm trong vùng màu đỏ. Trong một cuộc họp báo vào Thứ Ba tuần trước, François Legault đã nói rằng « Québec sẽ chiến đấu với các biến thể ». Nhưng các chuyên gia có vẻ không bình tĩnh như vậy. Đặc biệt kể từ ngày hôm qua, tại Québec, cả số trường hợp mắc bệnh (+917), cũng như số người tử vong (+2) và số người phải chăm sóc đặc biệt (+6) đều tăng.

Với giá bất động sản tăng vọt và tin đồn về một bong bóng sắp vỡ, một số chủ nhà đang tự hỏi liệu có nên bán nhà hoặc căn hộ của họ hay không, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trở thành người thuê trong một thời gian.

ĐI SAI HƯỚNG Đối với nhà dịch tễ học Nimâ Machouf, Québec đang không đi đúng hướng, hơn nữa còn « đi sau thực tế ». « Với các biến thể mới, trẻ em trở thành những người dễ lây nhiễm nhất ! Hiện nay, 20 % những người bị nhiễm bệnh ở độ tuổi dưới 20 », bà giải thích. Cùng quan điểm với bà, Roxane Borgès Da Silva cho rằng sự phức tạp của các loại biến thể này và việc mở cửa trở lại các trường học sẽ làm tăng số trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là ở các bậc phụ huynh. « Những người ở độ tuổi 40-60 tuổi thường phải chăm sóc đặc biệt đã tăng lên rất nhiều, vì vậy điều đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi phải đưa cha mẹ của trẻ vị thành niên đến phòng chăm sóc đặc biệt », giáo sư Trường Y tế công cộng của UdeM cho biết. Và nếu biến thể của Anh khiến chúng ta lo lắng, thì chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác với biến thể Nam Phi, loại có thể kháng vaccine, Tiến sĩ Machouf cảnh báo. « Nếu nó lan rộng và chiếm được ưu thế, toàn bộ chiến lược vaccine sẽ mất tác dụng và tất cả những nỗ lực đã bỏ ra của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển », bà nói thêm.

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

VẤN ĐỀ 1: BẠN PHẢI TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ Theo Thống kê Canada, giá thuê nhà trung bình cho một căn hộ 3 phòng ngủ ở Montréal chỉ hơn 1100 $ so với 955 $ vào năm 2017, tăng 17 %. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý nhà ở và Hiệp hội chủ nhà Québec (RCLALQ) đã công bố một nghiên cứu được thực hiện

AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

DỊP TỤ TẬP NGUY HIỂM? Lễ Phục sinh cũng là dịp đáng lo ngại và có nguy cơ làm tăng số ca mắc bệnh trong những tuần tới, Tiến sĩ François Marquis, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont, cảnh báo.

TÔI CÓ NÊN BÁN NHÀ TRƯỚC KHI GIÁ NHÀ GIẢM KHÔNG?

« Trong bối cảnh các biến thể mới xuất hiện, chúng ta có thể rơi vào tình trạng rối loạn sau hai đến ba tuần. Và điều đó làm tôi lo lắng bởi vì số lượng giường có sẵn trong dịch vụ chăm sóc đặc biệt không tăng trên đảo Montréal », François Marquis nói. dài. Ngay cả khi quá khứ không đảm bảo tương lai, nhà có khả năng tiếp tục được nhiều người có nhu cầu mua trong 30 năm tới.

GIÁ NHÀ

Ý

tưởng sẽ là thu lợi nhuận từ việc bán nhà, sau đó mua lại nhà khi « bong bóng » xẹp đi một chút và giá nhà giảm xuống. Trên lý thuyết, kịch bản này có một cái gì đó hấp dẫn. Lấy ví dụ về căn nhà dành cho một gia đình ở khu vực thành phố Montréal được mua vào Tháng Hai năm 2017 với mức giá trung bình, lúc đó là 296 662 $. Năm năm sau, theo dữ liệu được công bố bởi Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp của Québec (APCIQ), cũng căn nhà đó nhưng giá trị hiện trị giá 460 000 $. Khoản chênh lệch thu được là 193 338 $, nhiều hơn 65 % so với năm 2017. Không tệ, phải không? Tuy nhiên, trên thực tế, kịch bản này đặt ra hai vấn đề.

Giá đặc biệt:

Vào năm 2017, công ty JLR đã công bố một nghiên cứu nhấn mạnh biến động của giá bất động sản từ năm 1986 đến năm 2016. Thực tế thú vị: ở Québec, giá nhà trung bình tăng 310 % trong ba mươi năm, mặc dù có một vài thay đổi. Do đó, kỳ vọng giá trị nhà tiếp tục tăng trong dài hạn là điều không quá xa vời. Nếu ngôi nhà của bạn mang lại cho bạn sự thoải mái, bạn hạnh phúc khi sống ở đó và không gặp khó khăn về tài chính để trả cho nó, tại sao bạn lại cố gắng bán lại nó ? vào mùa hè năm ngoái chỉ tính đến các nhà ở được đăng trên trang Kijiji. Theo nghiên cứu này, giá thuê nhà trung bình được yêu cầu cho một năm rưỡi ở Montréal vào Tháng Sáu năm ngoái là 1563 $. Theo các điều kiện thế chấp hiện tại, số tiền thuê nhà 1563 $ đó tương ứng với khoản thanh toán thế chấp hàng tháng là 360 000 $ (không bao gồm các chi phí khác khi sở hữu một ngôi nhà). Tuy nhiên, tiền thuê nhà không cho phép bạn hoàn trả

phần vốn quay trở lại nếu bạn vẫn là chủ sở hữu ngôi nhà.

VẤN ĐỀ 2: VỀ NGẮN HẠN, KHÔNG AI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC LIỆU GIÁ NHÀ SẼ GIẢM Giá nhà liệu có giảm xuống không ? Trước mắt, không ai có thể khẳng định (hoặc phủ nhận) 100 %. Mặt khác, có nhiều khả năng giá trị căn nhà của bạn sẽ tăng lên trong thời gian

Chưa kể thực tế là có những cách khác để tận dụng giá trị thặng dư. Ví dụ, bạn có thể vay dựa trên giá trị thực của ngôi nhà (chúng ta hãy nhớ rằng giá nhà có thể đã tăng lên trong những năm gần đây) để thực hiện cải tạo làm tăng giá trị của ngôi nhà hoặc thậm chí để đầu tư vào một bất động sản sinh lời. Và trong thời gian đó, bạn có thể tiếp tục tận hưởng sự thoải mái trong ngôi nhà của mình.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 860 02/04/2021

RE/MAX EXCELLENCE INC.

13

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

É U O L OFFRE ACCEPTÉE

4661-4665 Rue St-Urbain 8plex, 2 800 000$

4111 Rue St-Urbain Condo, 459 000$

ROSEMONT

SAINT-MICHEL

4833 Rue St-Urbain, Appartement, 2 400 $/mois X 1 année(s) SAINT-MICHEL

U D N E

V OFFRE ACCEPTÉE

OFFRE ACCEPTÉE

5851-5855 5e Avenue Triplex, 849 000$

9117-9119 14e Avenue Duplex, 575 000$

VILLE-MARIE

VILLE-MARIE

9192-9192A 14e Avenue Duplex, 572 000$ VILLE-MARIE

É U O L 1433 Rue Bishop , Appartement, 1433B Rue Bishop, Commerciale, 3 000$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) 1 500 $/mois X 12 moi MONTRÉAL-NORD

4540 Rue St-Dominique Condo, 375 000$ LAVAL

U D N VE 22 Boul. Clermont Bungalow, 363 000$

VILLE-MARIE

É U O L

1433 Rue Bishop Commerciale, 1429A Rue Bishop, Commerciale, 6 000$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) 7000$/mois + TPS/TVQ AHUNTSIC

AHUNTSIC

U D N VE OFFRE ACCEPTÉE

5921-5927 Rue Villeneuve 4plex, 995 000$

8918 Rue Lajeunesse Appartement , 2 500 $/mois X 12 mois

1875-11877 Av. du Bois-de-Boulogne Duplex, 449,000$


14

SOÁ 860 02/04/2021

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

TẤN CÔNG BẰNG DAO Ở CANADA GÂY NHIỀU THƯƠNG VONG

PITOU CÓ PHẢI LÀ KẺ THÙ CỦA HÀNH TINH ? Dấu chân carbon của những người bạn đồng hành bốn chân của chúng ta đang là vấn đề tranh luận của các nhà khoa học

Một người đã chết cùng nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một thư viện ở Vancouver, Canada

T

ờ Global News của Canada đưa tin, tại một thư viện công cộng ở khu dân cư giàu có thuộc ngoại ô Bắc Vancouver, bang British Columbia hôm 27.3 đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), "nhiều nạn nhân" đã bị đâm bằng dao ở khu vực bên trong và bên ngoài thư viện Bắc Vancouver. Cảnh sát xác nhận một nghi phạm đang bị giam giữ. “Có vẻ như đây là một nghi phạm duy nhất'' - thông báo trên Twitter của RCMP cho hay, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn đang tìm kiếm thêm những nạn nhân khác. Đài truyền hình CBC của Canada trước đó đưa tin, Dịch vụ Y tế Khẩn cấp British Columbia cho biết 6 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên không tiết lộ tình trạng sức khỏe

cụ thể của từng người. Theo một nhân chứng tên Steve kể lại với Global News: "Chúng tôi đang lái xe trên đường thì thấy một người phụ nữ ngay bên cạnh xe ôtô của cô ấy cùng một cậu bé 7 tuổi, trên người cô ấy có nhiều vết đâm và máu chảy đầm đìa... Cô ấy nói bị một kẻ đang chạy trên đường tấn công''. Bắc Vancouver là một khu vực ngoại ô yên tĩnh và giàu có, khoảng 85.000 dân, nằm ở phía bắc của Burrard Inlet - cảng chính của thành phố Vancouver. Năm 2019, Bắc Vancouver được tạp chí Maclean xếp hạng thứ 10 trong danh sách các cộng đồng giàu có nhất ở Canada với giá trị tài sản ròng trung bình mỗi hộ gia đình là gần 1,6 triệu USD. Bắc Vancouver nối với thành phố Vancouver bằng hai cầu và một phà đi bộ. Đây cũng là một điểm đến nổi tiếng với bộ môn đi bộ đường dài và trượt tuyết khi một phần núi North Shore nằm ở địa danh này.

CANADA KÊU GỌI TOÀN CẦU PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG NỢ Ngày 29/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo thế giới khác đã lên tiếng kêu gọi các nước phối hợp hành động trên quy mô toàn cầu để đối phó với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ quốc tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

P

hát biểu tại một cuộc họp trực tuyến do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức ngày 29/3, Thủ tướng Trudeau nhận định đại dịch đã gây ra sự bất bình đẳng kinh tế rõ rệt trong và giữa các quốc gia mà chỉ có thể giải quyết thông qua hợp tác quốc tế. Cuộc họp trực tuyến này do Thủ tướng Trudeau đồng chủ trì cùng Tổng thư ký LHQ António Guterres và Thủ tướng Jamaica Andrew Holness. LHQ cho rằng thế giới cần hành động khẩn cấp để hỗ trợ chính phủ ở các nước thu nhập thấp và trung bình có thể tiếp cận nguồn tiền mặt và giảm bớt gánh nặng nợ cho các nước này. Kể từ khi đại dịch khởi

phát đến nay, 6 quốc gia đang phát triển đã rơi vào tình trạng không trả được nợ, trong khi 42 nước khác bị hạ xếp hạng tín nhiệm. Có một thống kê đáng chú ý là ít nhất 120 triệu người đã rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong đại dịch. Cuộc họp ngày 29/3 diễn ra sau một loạt hội nghị bàn tròn diễn ra vào năm ngoái nhằm huy động các nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các cuộc thảo luận tập trung vào yêu cầu cần "hành động mạnh mẽ và cụ thể hơn" để cung cấp thanh khoản và giải quyết tình trạng "dễ bị tổn thương" về nợ ở các nước đang phát triển. Trong bài phát biểu khai mạc, ông

C

hú chó đáng yêu của bạn có hại cho khí hậu hơn một chiếc SUV ? Luận điểm nghe có vẻ bất thường này đã được đưa ra tranh cãi, nhưng mặc dù vậy, các nhà khoa học đang kêu gọi những người yêu chó và mèo không nên phủ nhận sự thật: con vật của họ có ảnh hưởng đến hành tinh. Năm 2009, cuốn sách Đã đến lúc ăn thịt chó của Brenda và Robert Vale đã khiến chủ của thú cưng bốn chân này tức giận. Kết luận của ông rất rõ ràng: việc tiêu thụ lượng thịt khổng lồ của một con chó cỡ vừa có ảnh hưởng lên hành tinh gấp đôi so với việc một chiếc SUV chạy 10 000 km. Mười năm và nhiều nghiên cứu sau đó, các nhà khoa học không đồng ý về mức độ ảnh hưởng của dấu chân carbon của chó và mèo, chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống của chúng. « Tôi không có gì chống lại vật nuôi, chúng làm nhiều điều tốt cho con người (...) Nhưng để đưa ra lựa chọn sáng suốt, bạn phải có tất cả thông tin », Gregory Okin, giáo sư tại Đại học California ở Los Angeles giải thích. Trong một nghiên cứu năm 2017, nhà nghiên cứu ước tính rằng 160 triệu con chó và mèo Mỹ chịu trách nhiệm từ 25 đến 30 % tác động môi trường của việc tiêu thụ thịt ở Hoa Kỳ. Đó là 64 triệu tấn CO2, tương đương với 13 triệu chiếc ô tô hoạt động trong một năm. Kelly Swanson, giáo sư dinh dưỡng động vật tại Đại học Illinois, phản đối rằng các tính toán dựa trên « nhiều giả định không chính xác ». « Phần lớn thức ăn chăn nuôi đến từ

Guiterres cho biết hơn 16.000 tỷ USD do các nước giàu chi tiêu cho các chương trình hỗ trợ khẩn cấp đã giúp các nền kinh tế này tránh được vòng xoáy đi xuống. Trong khi đó, các nước kém phát triển nhất chi ít hơn 580 lần khi tính bình quân trên đầu người cho các biện pháp hỗ trợ người dân trong đại dịch. Ông Guterres cảnh báo rằng khủng hoảng tài chính đang rình rập ở nhiều nước kém phát triển nhất và có nguy cơ sẽ kìm hãm sự phục hồi kinh tế ở các nước này, làm chệch hướng các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ và cả các mục tiêu trong Hiệp định Paris

các sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thực phẩm cho con người ». Đối với Gregory Okin, lập luận này không đúng: « Tôi đã đi khắp thế giới đủ để biết rằng một số thứ tôi sẽ không ăn, những thứ khác sẽ ăn chúng một cách thích thú ». Ngoài ra, « ở một số quốc gia như Hà Lan (...) có loại thịt được sản xuất để làm thức ăn cho động vật », GS Pim Martens của Đại học Maastricht khẳng định. Tuy nhiên, « giống như con người, dấu chân carbon phụ thuộc vào nơi bạn sống trên thế giới », nhà khoa học nói. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2019, một con chó trung bình (10 đến 20 kg) thải ra trong suốt cuộc đời của nó từ 4,2 đến 17 tấn CO2 nếu sống ở Hà Lan, 3,7 đến 19,1 tấn ở Trung Quốc, nhưng chỉ 1,5 đến 9,9 ở Nhật Bản. MÓN ĂN CHỨA CÔN TRÙNG ? Một giải pháp cho động vật và hành tinh là không cho chúng ăn quá mức. Một số chuyên gia cũng ủng hộ việc kết hợp các nguồn protein khác trong chế độ ăn uống của chúng, chẳng hạn như côn trùng đã được sử dụng trong một số món ăn vặt. Nhưng một lần nữa, các ý kiến khác nhau về tác động môi trường của các trang trại dành riêng cho thức ăn chăn nuôi. Về việc biến người bạn đồng hành của bạn thành ăn chay, « về lý thuyết không phải là không thể » đối với một con chó, nếu có sự giám sát, bác sĩ thú y Sébastien Lefebvre cho biết. Ngược lại, ông cảnh bảo về nguy cơ các chú mèo, động vật chuyên ăn thịt sẽ bị giết.

2015 về biến đổi khí hậu. Tổng thư ký LHQ kêu gọi tạm hoãn thanh toán nợ, xóa nợ có mục tiêu và cải cách cấu trúc nợ quốc tế để tăng cường hỗ trợ các quốc gia có nhu cầu. Thủ tướng Jamaica Holness cho biết nhiều nước nghèo đã phải hạn chế chi tiêu công để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trả nợ, ngay cả khi nhu cầu về dịch vụ y tế tăng lên. Thủ tướng Holness cảnh báo rằng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu không công bằng sẽ dẫn đến sự phục hồi kinh tế không đồng đều và gia tăng tình trạng nghèo đói.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

CHỨNG BỆNH THẦN KINH CHẾT NGƯỜI BÍ ẨN ÁM ẢNH CANADA

SOÁ 860 02/04/2021

hươu gây bệnh hay không? Bệnh này có lây nhiễm hay không?’. Chúng tôi cần được biết sớm nhất có thể điều gì gây ra căn bệnh này”. Kể từ lần đầu ghi nhận một ca mắc năm 2015, người mắc căn bệnh này dường như tập trung tại khu vực bán đảo Acadian phía Đông Bắc New Brunswick và vùng Moncton ở Đông Nam. Cho đến nay đã xuất hiện 43 ca mắc. Tỷ Nỗi sợ hãi đã chế ngự tỉnh New Brunswick của Canada sau khi một chứng bệnh lệ tăng mạnh kể từ năm 2019 với 11 ca, thần kinh lạ, lần đầu tiên xuất hiện năm 2015, tước đi tính mạng của 5 người và sau đó là 24 ca vào năm 2020 và thêm tăng gấp đôi số ca mắc vào năm 2020. 6 ca mới trong những tháng đầu năm 2021. 5 người bị chẩn đoán mắc chứng ênh truyền hình CBC đưa tin cho biết, về phần mình, ông cũng không bệnh lạ này đã tử vong. nhà lãnh đạo Đảng Xanh David thể cung cấp bất kỳ thông tin mới nào. Mặc dù căn bệnh bí ẩn có điểm tương Coon đã khiển trách các quan chức y Ông Coulthart là Giám đốc của Hệ đồng với Creutzfeldt-Jakob (CJD) tế cộng đồng Canada khi che giấu khu thống Giám sát Dịch bệnh Creutzfeldt- bệnh não hiếm gặp và gây tử vong – vực nào ở New Brunswick có trên 40 Jakob của liên bang, đang hỗ trợ cho trường hợp mắc bệnh thần kinh bí ẩn. cuộc điều tra riêng của New Brunswick Ông David Coon cho rằng dữ liệu này về ổ bệnh này. Nhằm xoa dịu nỗi lo của rất quan trọng, chứ không hề nhạy cảm người dân New Brunswick, ông cho hay bí mật. biết họ đang tiến hành cuộc điều tra này Chính trị gia này khẳng định không với toàn bộ khả năng có thể cũng như thể chấp nhận được việc thông tin liên tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia. quan đến sức khỏe của rất nhiều người Tuy nhiên, những suy đoán mơ hồ về đang bị che giấu. Bộ Y tế Canada đã căn bệnh thần kinh bí ẩn đã lan rộng không phản hồi yêu cầu cung cấp thông trong thời gian qua. Bà Yvon Godin, tin về khu vực xuất hiện ổ bệnh thuộc Thị trưởng thị trấn nhỏ Bertran, nói: New Brunswick. “Chúng tôi rất lo lắng. Người dân bất Nhà khoa học cấp cao Michael Coul- an. Họ không ngừng thắc mắc: ‘Liệu thart đứng đầu nhóm điều tra liên bang có phải do thịt nai? Liệu có phải loài

K

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

Notaire - Chương khế

Agence Immobilière

Email: minh.realty@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

nhưng báo cáo của Bộ Y tế Canada lưu ý rằng xét nghiệm sàng lọc bệnh CJD cho đến nay đã loại trừ các bệnh về protein từng biết. Giới khoa học nghi ngờ nguyên nhân của căn bệnh này có thể là do tiếp xúc với một số độc tố môi trường chưa được xác định. Điều này đã trở thành chủ đề điều tra chuyên sâu của một nhóm các nhà thần kinh học, dịch tễ học và các chuyên gia khác trên toàn Canada. Các triệu chứng của bệnh bao gồm một loạt các thay đổi hành vi, rối loạn giấc ngủ, đau nhức không rõ nguyên nhân, cũng như teo cơ và não. Người ta không rõ căn bệnh này có lây nhiễm hay không vì nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định.

Me DANIEL HOANG

RE/MAX Alliance 4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

15

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,... NEW LISTING CONDO XÂY MỚI 2013 KHU VỰC RẤT TỐT. 1 PHÒNG NGỦ, THUẬN TIỆN GIAO THÔNG, VIEW ĐẸP. $239 000.

CỬA TIỆM CHO THUÊ, KHU VỰC Á CHÂU. GỌI CHÍNH 514-712-8888

CỬA TIỆN CHO THUÊ, KHU METRO JEAN-TALON RẤT SẦM UẤT. GỌI CHÍNH 514-712-8888

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

ST LEONARD CHO THUÊ MAIN FLOOR DUPLEX CÓ BASEMENT VÀ GARAGE. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

SOLD METRO BERRI, CHO THUÊ CĂN HỘ 2PN NGẮN HOẶC DÀI HẠN, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI VÀ WIFI. GỌI CHÍNH 514-712-8888

SOLD CONDO 2 PHÒNG NGỦ, GARAGE GIÁ 255000+THƯƠNG LƯỢNG. GỌI CHÍNH 514-712-8888

MONTREAL DUPLEX 2 APTS X5.5, SƯỞI ĐIỆN, CÓ THỂ LẤY CẢ 2 CĂN.

SOLD TIỆM NAIL TRONG MONTREAL CẦN SANG LẠI. GỌI CHÍNH 514-712-8888

CHO THUÊ CONDO DOWNTOWN MONTREAL. GỌI CHÍNH 514-712-8888

SOLD ST LEONARD TRIPLEX XAY 1985. KHỔ NHÀ TO 33X48

SOLD MONTREAL, CONDO XÂY MỚI 2004, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PARKING, MÁY LẠNH 2. CHIỀU. GIÁ BÁN GẤP 229000 + THƯƠNG LƯỢNG.


16

SOÁ 860 02/04/2021

MTL-TAXES 1/ 2/ 3/ 4/

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Quý nhân phù trợ giúp bạn giải quyết khó khăn một cách dễ dàng. Tuy nhiên con giáp này không nên xuất hành đi xa. Tránh tuyệt đối lui tới gần vùng sông nước trong hôm nay vì có thể gặp nạn thiệt thân. Vận trình tình cảm tươi sáng.

Tài lộc của tuổi Sửu có dấu hiệu hao hụt. Con giáp này nên nắm bắt những cơ hội đang đến trong công việc. Tử vi khuyên bạn đặt niềm tin vào bản thân. Bạn có đủ năng lực để thực hiện bất kì nhiệm vụ nào được giao. Về phương diện tình cảm, bạn dễ bị đối phương lừa dối.  Nhưng đừng vì thế mà suy sụp rồi mất niềm tin vào tình yêu.

Nhiều người ghen tị với tuổi Dần vì cho rằng thành công bạn có được đều là nhờ vào may mắn. Đâu ai biết con giáp này đã cố gắng và nỗ lực đến nhường nào. Tử vi khuyên bạn nên bỏ ngoài tai những lời gièm pha. Thay vào đó tập trung xây dựng con đường sự nghiệp. Vận trình tình cảm biến chuyển tốt.

Nhận khai thuế cá nhân và công ty.

4949 Métropolitain Est, bureau 120, St-Léonard, Montréal, H1R 1Z6 6071 Rosemont, Montréal, H1M 1G9. 1200 Crescent, Montréal, H3G 2A9, App.# 607. Petit Marché végé, 7057 Rue Saint-Denis, Montréal, Qc H2S 2S5 (có thùng thư để nhận hồ sơ có khóa an toàn cho Quý khách).

Xin liên hệ với chúng tôi qua: Email: mtl_taxes@ hotmail.com

Tél:

(438) 930-9805 (Tiếng Anh và Pháp) (514) 583-2980 (438) 969 2339 REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE

Tử vi khuyên bạn nên trò chuyện với đối phương nhiều hơn. Các bạn dường như đang dần đánh mất đi niềm tin dành cho nhau. Tình hình sức khoẻ đáng lưu ý. Bạn cần tích cực rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục đều đặn hơn.

Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7

Tuổi Mùi nên cẩn trọng trong mọi hành động. Đừng vội vàng hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Con giáp này cũng nên tương tác nhiều hơn với các đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp ích cho bạn về lâu về dài. Về phương diện tình cảm, bạn và người ấy dành cho nhau những tình cảm chân thành đáng ngưỡng mộ.

Đường tài lộc mở rộng giúp tuổi Thân có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Tuy nhiên phương diện tình cảm lại không được tốt như vậy. Tính khí khó chiều của bản mệnh này khiến nửa kia bực bội, ấm ức. Bạn nên xem xét lại bản thân, nhận thấy sai lầm thì cần sửa đổi. Tránh sau này hối hận vì đã vô tâm tổn thương những người mình yêu quý.

Tin

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

DÙNG CHÂN BẮN CUNG TÊN, NỮ NGHỆ SĨ LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI Người phụ nữ tên Brittany Walsh đã khiến cư dân mạng dậy sóng khi lập một kỷ lục thế giới mới đầy thú vị nhờ khả năng đặc biệt của mình.

Những rắc rối phát sinh trong công việc khiến bạn lúng túng và mệt mỏi. Tuổi Mẹo phải Đừng ngần ngại hỏi sự giúp đỡ từ đối mặt với đồng nghiệp. Biết đâu họ sẽ có lời những lời đồn thổi thất thiệt nơi làm khuyên hữu ích dành cho bạn. Tình việc. Tử vi khuyên bạn nên giữ bình tĩnh hình sức khoẻ dường như không để xử lí những tình huống khó khăn. được ổn định. Bạn cần bổ sung thêm May mắn là chuyện tình cảm của con vitamin D, đồng thời tránh ăn đồ cay giáp này êm đềm. Vận đào hoa đang nóng, nhiều dầu mỡ. đến với người độc thân. Bạn có thể nhận được nhiều hơn một lời tỏ tình.

Thìn đón nhận vận may về tiền bạc. Nếu đang kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ bội thu. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với những người xung quanh. Sự nóng giận khiến bạn và gia đình xảy ra bất hoà. Chuyện lứa đôi gặp nhiều trắc trở. Đôi bên không hiểu nhau dẫn đến cãi vã liên miên.

Trong công việc, tuổi Tỵ nên nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. Nếu bạn một mình đơn độc thì rất bất lợi và khó đạt được thành công. Tình hình tài chính thuận lợi. Bạn chịu khó tích góp nên hiện tại cũng đã có trong tay một khoản kha khá.

Tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường sự nghiệp. Bạn cũng có cơ hội gặp  gỡ nhân vật đặc biệt trong hôm nay. Người này sẽ giúp đỡ bạn nhiều về mặt tài chính. Song đừng ỷ vào quý nhân mà trở nên chủ quan, lười biếng.

Tuổi Hợi nên kiềm chế lại tính cách bốc đồng và xốc nổi. Tử vi khuyên bạn xử lí tình huống một cách mềm mỏng. Lý trí quá đôi khi lại làm mất lòng đối phương. Chuyện tiền bạc khiến bạn cảm thấy áp lực. Tài chính có hạn mà các khoản cần chi lại nhiều. Phương diện tình cảm bình ổn.

B

rittany Walsh là một nghệ sĩ biểu diễn nhào lộn có kinh nghiệm 11 năm trong nghề. Cô đã lập kỷ lục bắn mũi tên xa nhất bằng đôi chân của mình. Sử dụng kỹ năng nhào lộn vốn có, Brittany chống toàn bộ cơ thể lên đôi tay, uốn cong người và dùng chân kéo cung, bắn mũi tên một cách dễ dàng. Dùng chân bắn cung tên, nữ nghệ sĩ lập kỷ lục thế giới - 1Nhấn để phóng to ảnhBrittany Walsh biểu diễn bắn cung bằng chân Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã đăng tải những bức ảnh chụp của Brittany lên trang Instagram chính thức của họ với chú thích: "Là một nghệ sĩ biểu diễn trong hơn 11 năm, Brittany Walsh đã lập kỷ lục bắn mũi tên xa nhất bằng chân - 12,31 mét". Brittany là một nghệ sĩ biểu diễn trong rạp xiếc và nhà hát. Cô đã rèn

luyện kỹ năng nhào lộn của mình ở đó và cũng dần tập được khả năng bắn cung bằng chân. Không chỉ vậy, Brittany còn biết cách giữ thăng bằng thuần thục trên một tay dù kỹ thuật này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh. Brittany từng thể hiện khả năng bắn cung trong khi nhào lộn trong chương trình "The Late Show" nổi tiếng trên kênh CBS của David Letterman. Sau khi những hình ảnh của Brittany được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đăng tải, chúng đã nhanh chóng lan truyền. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thán phục trước tài năng của Brittany. Nhiều người thậm chí còn gọi cô là "huyền thoại". Một cư dân mạng bày tỏ: "Tôi không nói nên lời, màn bắn tên đó quá tuyệt vời!" Một người khác nói thêm: "Tôi thậm chí không thể trồng cây chuối".


SOÁ 860 02/04/2021

VUI CƯỜI

 CỨ BẢO TUỔI SỬU CÓ ĐƯỢC KHÔNG!

514-834-1001, 514 553-0444

Việc Làm/Nail Sửa chữa nhà cửa

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787

Tiệm Nails Brossard Cần gấp thợ nails Nữ làm móng bột và chân tay nước . Xin vui lòng liên lạc số điện thoại: 450-812 -3235 // 514-928-0703.

Contruction Helper / cần công nhân theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc 438-923-4621

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Tiệm nail khu West Island cần thợ làm Nails có kinh nghiệm , lương bao theo tay nghề. Liên lạc 514-426-2562 Tiệm nail ở laval cần kiếm thợ biết làm bột có kinh nghiệm lương bao 130 ngày over an chia . 514-578-5156 _________________________________

Mua Bán Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 ghế, 4 bàn. Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________

Cần sang tiệm nail, 4815 Henri-Bourassa , 5 bàn, 4 ghế. Liên lạc 514-588-0415

Cho Thuê Cho thuê condo 5-1/2 ( 1200$ ), 3-1/2( 800$ ) và studio (600$), rất đẹp, nhà mới, style condo, gần metro St-Michel, 2 trạm bus đến metro st-michel, góc đường Deville & St-michel, trạm bus sát bên nhà. 514-677-2664

Cần thợ nữ sinh viên du hoc sinh làm chân tay nước bao lương 120$ trên ăn chia tiệm cách Montréal 4 tiếng lái xe bao nhà ở, liên lạc 514-831-9722

Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, plongeur (người rửa chén) . 5136 Boul. Décarie, H3X 2H9, gần métro Snowdon . 514-662-8583 _________________________________

Tiệm phở cote-vertu cần serveus biết tiếng anh & pháp. Tiền Lương+típ. Cần phụ bếp nam (514-261-3894) cô thủy _________________________________

Nhà hàng Nhật cần sushi man và maki man có kinh nghiệm. Và serveur(se) biết tiếng Pháp , phải có xe. Liên lạc Lam 514-891-2988

_________________________________

_________________________________

Cho thuê hộ 6 1/2 tầng 2 và basement, rộng rãi. Nằm giữa ngã tư Viau Valery. Thuận tiện mọi mặt. Xin gọi: 438-220-7420

Sushi Togo gần outlet mirabel cần 2 người cuốn sushi .Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm. Liên hệ :514-609-8215

_________________________________

Phòng dưới basement cho thuê đầy đủ tiện nghi, 3 phút đến metro iberville, nhà sạch sẽ yên tĩnh có người dọn dẹp , 400$/tháng có thể dọn vô liền hoặc đầu tháng tư, gọi 514-513-0987

Việc Làm/Linh Tinh Cần người trông nom người già 91 tuổi. Giờ làm: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thứ 2,4,6. Trả cheque. Liên lạc 514-961-4799.

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy: - Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy! Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách: - Quan huyện nhà tôi tuổi “Tí”. Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đển đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng! Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc toàn bằng bạc, đem đến. Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng: - Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có được không? *

Việc Làm/Nhà Hàng

_________________________________

Cần sushi-maker,sushi-chef có kinh nghiệm, siêng năng và có trách nhiệm để cuốn sushi partime hoặc full-time cho tiệm sushi ở Montreal, điều kiện tốt làm việc tốt, xin vui lòng liên hệ với a Tommy-Liem Nguyen cell: 438-838-7683 _________________________________

Tiệm sushi togo gần metro charlevoix cần người cuộn sushi có kinh nnghiệm . L/L 514 924-1557 _________________________________

Phở ngon Cần Bếp và serveur (es) có kinh nghiện . 514-723-6466 _________________________________

Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888

17

*

*

ĂN VỤNG GẶP NHAU… Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về thấy trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Ðang đói, chị ta bốc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi xôi thơm phức, anh chồng cũng muốn ăn lắm, nhưng sợ vợ biết. Trông trước trông sau chỉ có xó cửa là kín nhất, anh ta nắm một nắm to định mang vào đó ăn. Vừa kéo cánh cửa ra, thì bắt gặp vợ cũng đang đứng đó ăn xôi. Anh ta hoảng hốt kêu lên: - Ơ kìa, u mày đấy à! Trông thấy tay vợ còn cầm nắm xôi, anh ta nhanh trí nói tiếp: - Tôi tưởng u mày ăn hết rồi, lấy thêm cho nắm nữa đây này! *

*

*

NGOAN - Tí: Tèo này! Con em tao ngoan ghê, tao mắng nó mà nó ko cãi lại đâu! - Tèo (ngưỡng mộ): Thích thật chẳng bù cho con em tao. - Tí (tự hào): Dĩ nhiên rồi, vì em tao đâu có biết nói! - Tèo: (từ từ xỉu)!!!

XEM THƯỜNG LỜI CẢNH BÁO Ngoài trời cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Thấy vậy chị vợ hỏi chồng: - Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. Anh chồng thở dài đáp: - Quên sao được, nhưng đáng tiếc... - Anh tiếc gì? - Tiếc là anh đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên. *

*

*

CÂY NỎ THẦN Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi: - Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương? - Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ! - Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào! - LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải em,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ! - Thầy:??? Lớp trường về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha LT hỏi: - Cha: Con sao vậy? - Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa! Hôm sau, cha của LT đến lớp gặp thầy giáo nói: -Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào! *

*

*

NHÂN VIÊN HIỂU SẾP Nhận chỉ thị của vợ ngày mai phải ở nhà dọn dẹp, anh nhân viên nhờ sếp ra tay. Nhân viên tới gặp sếp, gãi đầu gãi tai: - Thưa sếp, ngày mai nhà em tổng vệ sinh. Em được vợ giao nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, bếp núc, giặt rèm cửa, lau chùi cửa chính, cửa sổ, dọn vườn… - Nhưng ngày mai công ty cũng có rất nhiều việc, tôi không thể cho anh nghỉ việc được. - Cảm ơn sếp. Em biết sếp lúc nào cũng có quyết định sáng suốt. Em đã ghi âm lại rồi ạ.


18

SỨC KHỎE

SOÁ 860 02/04/2021

Tin

SỨC KHỎE

GIẢM CÂN: 5 THỜI ĐIỂM BẠN KHÔNG NÊN ĂN TINH BỘT, ĐƯỜNG Thực hiện chế độ ăn ít carb được coi là lý tưởng để giảm cân và đạt được nhiều mục tiêu sức khỏe khác.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ HỦY HOẠI TẾ BÀO GỐC CỦA NÃO Một nguồn tin vừa dẫn một nghiên cứu mới cho hay việc hút thuốc lá điện tử (e-cigarette - ảnh) thường xuyên có thể khiến tế bào gốc của não bị hủy hoại, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa và dẫn đến thoái hóa hệ thần kinh.

T

rên thực tế, các loại carbohydrate (viết tắt là carb, bao gồm hàm lượng đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa...) phức hợp cũng có thể làm bạn tràn đầy năng lượng và ổn định tâm trạng. Điều quan trọng là chọn loại carb tốt chứa nhiều chất dinh dưỡng và không qua tinh chế. Cách tốt nhất để có carb để giảm cân Do đó, với lượng protein, vitamin tổng hợp và chất béo phù hợp, bạn nên có một số carb hằng ngày. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn đang nỗ lực giảm cân, có một số thời điểm đặc biệt, bạn phải tuyệt đối không ăn carb. 1. Trước khi bắt đầu tập thể dục Các bữa ăn trước khi tập thể dục có thể cung cấp cho bạn tất cả năng lượng cần thiết để đốt cháy calo. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng carb là cách tốt nhất để đạt được năng lượng tức thì, nhưng việc nạp một lượng lớn carb có thể gây ra cảm giác buồn nôn, đặc biệt nếu bạn đang tập luyện cường độ cao. Ăn nhẹ với một thứ gì đó có khả năng cung cấp nước hoặc giàu protein có thể là một lựa chọn tốt hơn, vì nó sẽ giúp phục hồi và xây dựng cơ bắp. Tương tự như vậy, bạn không nên chọn một bữa ăn nạp carb ngay lập tức sau khi kết thúc buổi tập. Chọn thứ gì đó lành mạnh sẽ giúp bạn đạt được kết quả tối ưu và tận dụng tối đa quá trình tập luyện của mình. 2. Đầu tiên vào buổi sáng Tất cả chúng ta đều biết rằng tốt nhất nên tránh carb nặng vào ban đêm, nhưng việc ăn chúng trước tiên vào buổi sáng cũng không phải là điều lý tưởng. Đây là lý do. Nhiều người trong chúng ta có thói quen ăn ngũ cốc hoặc bánh mì ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, rất nhiều nguồn carb này được tinh chế hoặc chứa nhiều đường và fructose có thể làm tăng mức insulin. Nếu bạn tình cờ ăn bữa sáng muộn, nạp nhiều carb nặng có thể khiến bạn cảm thấy uể oải và rơi vào trạng thái "hôn mê thực phẩm". Thay vào đó,

hãy chọn thứ gì đó cũng chứa một số chất béo và protein, điều này cũng sẽ giúp bạn no lâu hơn. 3. Khi bạn chán ăn Ăn khi căng thẳng, nhấm nháp vì buồn chán hoặc nhấm nháp thứ gì đó trong khi xem phim bộ là thói quen phổ biến, không may là điều này cũng khiến nhiều người dễ bị tăng cân. Nhấm nháp không kiểm soát có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn. Nếu bạn vô tình ăn carb vào buổi tối muộn, nó có thể khiến insulin tăng đột biến và cơ thể cũng có thể không được tiêu hóa tốt. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những cơn uể oải hoặc ít năng lượng vào buổi chiều. Chọn các món ăn nhẹ lành mạnh hơn, chẳng hạn như các loại hạt và hạt, muesli hoặc salad! Đôi khi, nước cũng có thể làm được điều đó! 4. Khi bạn thiếu ngủ Khi bạn thiếu ngủ, các hormone của bạn không hoạt động và sự trao đổi chất của bạn mất cân bằng, điều này có thể khiến bạn thèm một thứ gì đó thoải mái như một bữa ăn giàu carb. Đây là thời điểm để chống lại sự thôi thúc của bạn và thay vào đó hãy ăn thứ gì đó chứa nhiều protein hoặc có chỉ số đường huyết thấp nếu bạn đang muốn giảm vài centimet so với vòng eo của mình. Giấc ngủ không ngon cũng có thể kích hoạt cortisol cao, khiến bạn có nhiều đường hơn bạn muốn, điều này cũng không tốt.

Ngay cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn, nicotine trong thuốc lá điện tử cũng tác động tiêu cực đến các tế bào của hệ thầ2n kinh”, tiến sĩ Atena Zahedi (Đại học California), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. Trước đó, tiến sĩ Zahedi và cộng sự đã tiến hành truyền dẫn các thành phần hóa học có trong khói thuốc lá điện tử vào tế bào gốc thần kinh được nuôi cấy của chuột. Nhóm nghiên cứu phát hiện nicotine trong e-cigarette đã len lỏi

vào tận các thụ thể đặc biệt ở màng tế bào gốc thần kinh, làm chúng mở ra và dung nạp quá tải can xi cũng như các ion khác, từ đó làm biến đổi hình thái, chức năng rồi làm chết tế bào. Chuyên gia Zahedi nhấn mạnh tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tái tạo tế bào cho cơ thể, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, suy thoái hệ thần kinh và kéo theo nguy cơ suy giảm trí nhớ, khả năng nhận thức và học tập...

ĂN SÁNG TRƯỚC 8 GIỜ 30 CÓ ÍT NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG HƠN Theo nghiên cứu mới được công bố tại ENDO 2021, một hội nghị của từ Hiệp hội Nội tiết, ăn vào buổi sáng sớm có liên quan đến việc kháng insulin thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

5. Chỉ ăn mình carb Cuối cùng, mặc dù bạn phải chọn carb chất lượng tốt trong chế độ ăn uống của mình, nhưng điều quan trọng không kém là kết hợp vài loại thực phẩm thật tốt. Nếu bạn chỉ ăn mình carb, bạn có thể sẽ làm rối loạn đường tiêu hóa của mình, làm tăng quá mức số lượng. Đôi khi, một số dạng carb nhất định như các sản phẩm có đường có thể làm rối loạn dạ dày và khiến bạn chệch hướng tập thể dục, theo Times of India. Do đó, hãy ghép đôi thực phẩm thật tốt và cố gắng ghi lại một chút từng nhóm chất dinh dưỡng trên đĩa của bạn.

N

hững phát hiện này là một phần của nghiên cứu về việc nhịn ăn, nhưng các nhà khoa học nhận thấy

rằng có những lợi ích của việc ăn sáng sớm ngay cả khi bạn không nhịn ăn. Nghiên cứu nói rằng những người


THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

ăn sáng sớm hơn trong ngày có lượng đường trong máu thấp hơn và ít kháng insulin hơn, bất kể họ có hạn chế lượng thức ăn của mình dưới 10 giờ mỗi ngày (nhịn ăn không liên tục). Nhịn ăn gián đoạn Dữ liệu từ 10.575 người Mỹ trưởng thành từ một cuộc khảo sát quốc gia về sức khỏe và dinh dưỡng đã được phân tích để xem liệu có sự giống nhau giữa thời gian ăn và mức đường huyết và insulin hay không. Người ta phát hiện ra rằng nhịn ăn không liên tục hoặc ăn trong khoảng thời gian hạn chế từ 10 giờ trở xuống có liên quan đến tình trạng kháng insulin cao hơn. Điều này có nghĩa là những người nhịn ăn ít phản ứng hơn với insulin, một loại hormone điều chỉnh lượng đường trong máu. Kháng insulin là một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng những người ăn bữa đầu tiên trước 8 giờ

30 sáng có mức độ kháng insulin thấp hơn, bất kể họ có nhịn ăn hay không. Mặc dù nhịn ăn dường như không quan trọng đối với lượng đường trong máu, nhưng một bữa sáng sớm lại có tác dụng. Những người ăn sáng trước 8 giờ 30 sáng có lượng đường trong máu thấp hơn, cho thấy bữa ăn sáng có nhiều lợi ích trao đổi chất hơn về tổng thể. Vì vậy, các phát hiện cho thấy rằng giờ ăn có liên quan chặt chẽ đến các biện pháp trao đổi chất. Bữa sáng lành mạnh hỗ trợ cân nặng hợp lý và năng lượng ổn định Bữa sáng không nhất thiết phải là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nó có thể giúp bạn dễ dàng giữ năng lượng ổn định trong cả ngày. Tốt nhất bạn nên bắt đầu ngày mới với sự kết hợp của protein, chất béo lành mạnh, chất xơ và thực phẩm toàn phần. Bạn có thể ăn sữa chua với trái cây và các loại hạt hoặc trứng với rau và bánh mì nướng nguyên cám.

TAY VỢT KIẾM 7,7 TRIỆU USD NHƯNG VẪN KHÔNG MUA ĐƯỢC CĂN HỘ Andrey Rublev gọi quần vợt là môn thể thao rất tốn kém, bởi anh đã phải chi trả nhiều tiền đến nỗi chưa thể mua được căn hộ.

T

SOÁ 860 02/04/2021

19

REAL DỒN TIỀN MUA MBAPPE, HAALAND

ờ Marca (Tây Ban Nha) hôm 27/3 đăng bài viết với tiêu đề "Mbappe, Haaland và Real Madrid được định sẵn để đến với nhau". Theo nhật báo này, Mbappe và Haaland - hai ngôi sao hay nhất thế hệ hậu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - là mục tiêu chính của Real trong hè 2021. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Real sẽ từ bỏ ý định chiêu mộ lại Ronaldo. Nhà ĐKVĐ La Liga không đủ tiềm lực tài chính để trả 36,5 triệu USD tiền lương mỗi năm như siêu sao Bồ Đào Nha đang lĩnh tại Juventus. Hợp đồng của Mbappe với PSG còn hiệu lực đến hè 2022. Theo Marca, đàm phán giữa hai bên chưa có tiến triển. Mbappe muốn "soán ngôi" Neymar để trở thành ngôi sao số một của đội bóng nước Pháp, nhưng PSG khó lòng đáp ứng điều kiện này. Và Real sẽ tận dụng thời cơ để ép giá, bởi nếu không chịu bán, PSG sẽ phải chịu mất trắng ngôi sao 22 tuổi vào tháng 6/2022. Trong khi đó, Real chưa gửi đề nghị chính thức nào về Haaland với Dortmund. Nhưng Marca nhấn mạnh, người đại diện Mino Raiola

và người cha Alf-Inge Haaland đều mong muốn Haaland đến Real. Dù vậy, bộ đôi này cũng cho rằng Dortmund đang là nơi tốt nhát để Haaland tiếp tục phát triển, hoàn thiện, nên chưa chắc tiền đạo 20 tuổi người Na Uy sẽ sẵn sàng thay đổi trong hè 2021. Nhưng Real sẽ cần một khoản tiền khổng lồ để mua Mbappe hoặc Haaland, chứ chưa nói đến cả hai. Theo Mundo Deportivo, đội bóng hoàng gia sẵn sàng chia tay sáu trụ cột của đội bóng trong nhiều năm qua, đó là Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Isco, Eden Hazard và Gareth Bale. Marcelo, Isco và Gareth Bale từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Zidane. Hazard liên tiếp dính chấn thương và mới ghi bốn bàn sau hai mùa. Varane nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác, và có thể ra đi nếu Real nhận được đề nghị phù hợp. Trong khi đó, đàm phán hợp đồng mới với đội trưởng Ramos đang bế tắc. Nếu không chấp nhận giảm lương, trung vệ Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ rời sân Bernabéu sau 16 mùa giải gắn bó.

SOLSKJAER SẼ LỌT TOP HLV HƯỞNG LƯƠNG CAO NHẤT NƯỚC ANH DÙ TRẮNG TAY VỚI MU Ole Gunnar Solskjaer sẽ trở thành một trong số những HLV có mức lương cao nhất ở Premier League sau khi được MU nâng lương. Nhà cầm quân người Na Uy có mức lương hiện tại là 7,5 triệu bảng/mùa.

T

heo AS, tay vợt trẻ người Nga đã than thở vấn đề chưa có đủ tiền để mua căn hộ với chuyên gia quần vợt Luigi Gatto. Rublev giải thích: "Năm 2020, tôi phải trả lương cho các thành viên trong đội ngũ của mình dù không thi đấu trận nào trong 5 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. May mắn là tôi không phải trả tiền vé máy bay. Tôi vẫn kiếm được tiền, nhưng quần vợt là môn thể thao rất tốn kém". Tay vợt 23 tuổi đã kiếm được 7,7 triệu USD tiền thưởng sau hơn 6 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trong hơn 2 tháng đầu năm 2021, Rublev đã nhận được gần 1 triệu USD tiền thưởng khi vô địch Rotterdam Open, cùng tuyển Nga lên ngôi ATP Cup hay vào tứ kết Australian Open. Rublev đang là một trong những tay vợt có khởi đầu tốt nhất mùa giải ATP

2021. Anh từng có 23 chiến thắng liên tiếp tại các giải ATP 500, thành tích tốt thứ 2 lịch sử, chỉ sau 28 trận thắng của Roger Federer. Rublev đã thắng 19 trong 22 trận từ đầu năm 2021, nhưng chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt 23 tuổi chỉ trích cách tính điểm của bảng xếp mới: "Nếu theo bảng xếp hạng bình thường, tôi có thể đứng vị trí thứ 4. Thứ hạng này rõ ràng tốt hơn so với hạng 8. Với cách tính điểm hiện tại, tôi khó vươn lên vị trí thứ 4". Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP) đã đóng băng bảng xếp hạng trong 5 tháng khi các giải tạm hoãn vào năm ngoái. Tới lúc các giải bắt đầu trở lại vào tháng 8, một hệ thống sửa đổi đã được đưa ra để tính toán xếp hạng. Bảng xếp hạng mới này sẽ áp dụng tới ngày 9/8.

B

áo chí xứ Sương mù cho biết Solskjaer sẽ được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới kèm theo đó là việc nâng lương. Theo đó, mức lương mới của Solskjaer là 10 triệu bảng/mùa. Hợp đồng hiện tại của Solskjaer sẽ đáo hạn vào năm 2022. Nếu Solskjaer không giành được danh hiệu nào ở mùa giải này, MU vẫn sẽ tưởng thưởng bằng 1 bản hợp đồng mới cho HLV 48 tuổi. Solskjaer được bổ nhiệm vào cuối năm 2018 sau khi MU sa thải Jose Mourinho. Cho tới nay, Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu nào với MU trên cương vị HLV. Nhưng điều đó sẽ không thể ngăn ban lãnh đạo MU biến Solskjaer trở thành HLV có mức lương hàng đầu ở Premier

League. HLV của Man City, Pep Guardiola đang dẫn đầu danh sách HLV hưởng lương cao nhất của Premier League. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kiếm được 20 triệu bảng/năm tại CLB Man City. HLV Juergen Klopp (Liverpool) và Jose Mourinho (Tottenham) đều có mức lương là 15 triệu bảng/năm. Trong khi Klopp đã giành 1 Champions League và 1 Premier League với Liverpool, Mourinho vẫn chưa có danh hiệu nào với Tottenham. HLV người Bồ Đào Nha còn đang đối mặt với áp lực bị sa thải. Trong khi đó, Carlo Ancelotti, HLV của Everton, có mức lương là 11,5 triệu bảng/mùa.


20

SOÁ 860 02/04/2021

Chuyên CHUYỂN HÀNG & TIỀN VỀ VIỆT NAM

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM Tại tiệm VASE CARAVAN : Carrefour Langelier

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

119

$

bao thuế

SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

20.99 $ bao thuế

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

ANH LƯƠNG

514-899-1818

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Tin

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI

VĂN HÓA& XÃ HỘI

PHIM CỔ TRANG HÀN BỊ DỪNG CHIẾU VÌ ĐẠO CỤ TRUNG QUỐC

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI.

Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP: 7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn, Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

xuất ngoại, chính trị

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com 6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 (CARLTON - BUS STOP, COTE DES NEIGES - METRO STATION)

ANGELINA JOLIE GỬI TÒA BẰNG CHỨNG CHỐNG LẠI BRAD PITT Angelina Jolie trình tòa án hàng loạt bằng chứng cho thấy Brad Pitt đã có hành vi B.H trong gia đình khi hai người còn sống chung.

"Pháp sư trừ tà Triều Tiên" - phim lịch sử, cổ trang của Hàn Quốc - bị ngừng chiếu trên đài SBS vì xuất hiện đồ ăn Trung Quốc.

S

au khi phát sóng từ ngày 23/3, phim bị khán giả Hàn chỉ trích xuyên tạc, bóp méo lịch sử khi biến vua Sejong thành hôn quân, tàn sát bách tính. Tập một xuất hiện một số món ăn của Trung Quốc như bánh trung thu, sủi cảo. Bối cảnh kỹ viện cũng bị người xem cho là dàn dựng như kiểu Trung Quốc. Phim còn bị phê phán ở những cảnh chém đầu, máu tứa bạo lực. Trước đó, nhiều khán giả Trung Quốc nhận xét tạo hình nhân vật nữ của Pháp sư trừ tà Triều Tiên giống tạo hình Cúc Tịnh Y trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, phim ra mắt năm 2019. Trước sự phản đối, đại diện đài SBS giải thích bữa tiệc trong phim, với các món bánh trung thu, sủi cảo... diễn ra tại biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, khi nhân vật thái tử Chungnyeong (Jang Dong Yoon đóng) được lệnh của nhà vua sang biên giới tìm pháp sư trừ tà. Dù vậy, giải thích của đơn vị sản xuất không được khán giả chấp nhận. Gần 70.000 người ký tên trên trang web của Nhà Xanh, đề nghị ngừng chiếu tác

phẩm do lo ngại phim truyền bá sai lệch lịch sử, ảnh hưởng tới nhận thức giới trẻ. 10 nhãn hàng rút quảng cáo khỏi phim. Ngày 25/3, đài SBS cho biết ngừng chiếu tác phẩm để sửa những điểm gây tranh cãi. "Chúng tôi sai sót khi chưa nhận thức được việc sử dụng đạo cụ, trang phục kiểu Trung Quốc". Đoàn phim cũng xin lỗi vì cách xây dựng nhân vật lịch sử, thừa nhận không chuẩn bị kỹ càng kiến thức về nhân vật. Phim được đầu tư 320 tỷ won (28,1 triệu USD), SBS cho biết không có nhà đầu tư Trung Quốc tham gia. Trên Edaily, đạo diễn Shin Kyung Soo tiết lộ các bên liên quan họp bàn hướng xử lý cho bộ phim từ đêm 25/3, ông không loại trừ khả năng phim bị ngừng chiếu vĩnh viễn. Pháp sư trừ tà Triều Tiên gây chú ý trong bối cảnh khán giả Hàn Quốc, Trung Quốc căng thẳng về các vấn đề chiếm đoạt văn hóa. Từ năm ngoái đến nay, khán giả hai nước liên tục tranh cãi về các tình tiết liên quan ẩm thực, từ

A

ngelina Jolie đâm đơn ly dị Brad Pitt từ tháng 9/2016 và tới nay cặp đôi vẫn chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn, chủ yếu liên quan đến quyền nuôi con, với 3 con nuôi và 3 con ruột. Mới đây Angelina Jolie lại tiếp tục gửi bằng chứng ra tòa chống lại chồng cũ, cáo buộc anh đã từng B.H gia đình. Theo Us Weekly, hồ sơ đã được nữ diễn viên 46 tuổi gửi lên tòa án hôm 12/3. Cả Angelina Jolie cùng các con sẵn sàng đưa ra các chứng cứ chống lại Brad Pitt. Nữ diễn viên nói bản thân cô chính là nhân chứng, và lũ trẻ cũng vậy. Toàn bộ 6 người con của cô sẵn sàng để đối chất ở tòa trong phiên xử ly hôn của hai bố mẹ vốn chưa có hồi hết suốt 4 năm rưỡi vừa qua. Brad Pitt và Angelina Jolie trong bộ phim đóng cùng nhau trước khi ngữ. Năm ngoái, người Hàn chỉ trích Lý Tử Thất khi cô làm món ăn giống kim chi và dùng hashtag "ẩm thực Trung Hoa". Lần khác, một số khán giả Hàn

chia tay. Một người bạn thân của Brad Pitt chia sẻ vớiUs Weekly rằng việc làm này củaAngelina Jolie không có gì khác ngoài mục tiêu làm "tổn thương" nam diễn viên. "Suốt 4 năm rưỡi qua, Angelina tung ra hàng loạt chuyện và đám trẻ được Angelina dùng để làm Brad đau lòng", một nguồn tin cho hay. Brad Pitt và Angelina Jolie vốn là một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Họ quen nhau trên phim trường Mr. and Mrs. Smith năm2004 và sau đó thành vợ chồng, nhận 3 con nuôi và có 3 con chung. Cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay năm 2016 khi Angelina Jolie đơn phương nộp đơn ly dị nhưng đến nay tòa vẫn chưa đi đến phán quyết cuối cùng do có quá nhiều tranh chấp và họ chưa thống nhất về nhiều vấn đề. cho rằng tên diễn viên Giang Sơ Ảnh xuất phát từ Hàn Quốc, khiến cô đăng một bài thơ cổ, cho biết tên cô "thuần Trung Quốc".

Profile for vietbao canada

860  

860

860  

860

Profile for vietbao
Advertisement