Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 06/09/2019

485

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Rosemont: resto trên 40 năm, giá chỗ tốt 249,000$, trên 30 chỗ ngồi. Villeray: 3plex, 490,000$ (cho thuê 4 apts= 27,480$/năm), gần chợ. Jarry, bus, trường học, 10 phút metro. St-Leonard: 5plex, 2 garages, tiền mướn 37,800$/năm + 1apt cho chủ nhà, gần trường học, parc, bus..giá 995,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định: 2.49% 35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

Kẻ tự chế « Bom nổ chậm » phải ngồi tù (TRANG 9) SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

23

EÙVALUATION GRATUITE N NAIL SUPPLYOF A 514-722-4886 L 202 Cremazie Est, Tel.P RO

TB

Đọ mọi giá sẽ được rẻ hơn từ 5-10% ở Montreal Hàng được chọn kỹ và thử trước khi bán. Salon không bị mua lầm. Supply khác bán theo.

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

RESTAURANT

(514) 995.1279

ĐẶC BIỆT: Thứ Tư GIẢM trên tất cả các món

30%

đến 15/9/2019 (Ăn tại tiệm)

5145 Jean-Talon Est

Montréal, QC. H1K 1K8

GLA250 4MATIC 2019

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

Ăn tại tiệm

Giảm 15% từ ngày 3/9

(514) 733-1110

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM

Mới Mới! 3276

418$/tháng*

Xin liên hệ:

TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

(Xem thêm trang 26)

514 802-6088 514 303-7777

C300RV663 4MATIC 2019

488$/tháng*

GLC300 4MATIC 2019

498$ /tháng*

*Location 45 tháng

89

Profile for vietbao canada

778  

778

778  

778

Profile for vietbao