Page 6

6

SOÁ 765 07/06/2019

Ông ta đã đâm vào hai trụ của HydroQuébec trước khi đâm vào một nhân viên bảo vệ và đâm xuống mương. Sylvain Ferguson đã thiệt mạng dưới tác động của lực va chạm.

CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC Các chuyên gia cơ học đã vào cuộc sau thảm kịch và giúp các nhà điều xác định được nguyên nhân tai nạn là do chế độ bảo dưỡng xe tải kém, đặc biệt là hệ thống phanh. Tại Québec, hàng ngày, các tài xế xe tải thường có cuộc kiểm tra cơ học cho xe trước khi rời khỏi nơi làm việc. Điều đó có nghĩa là một phần quan trọng trong công việc của các nhà điều tra đó chính là thu thập bằng chứng để chứng minh rằng

sự việc xảy ra vào ngày 18 Tháng Giêng là trách nhiệm của Samuel Jutras.

BẤT NGỜ Hôm qua, khi chúng tôi liên lạc với gia đình Sylvain Ferguson thì họ hoàn toàn không được biết về tiến độ của cuộc điều tra. « Vậy sao? Tôi không hiểu », Cindy Ferguson - con gái nạn nhân nói, cô cũng không bình luận gì thêm. Theo Bộ luật dân sự, hình phạt tối đa đối với hành vi sơ suất mang tính hình sự gây tử vong sẽ là mức tù chung thân. Tuy nhiên, không có mức tối thiểu nào được thông báo, do vậy các mức án sẽ có sự linh hoạt tùy theo từng trường hợp.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán

Đồng nghiệp cảm thấy bị sốc Đồng nghiệp của nhân viên y tá giả này đã vạch trần được sự thật sau 20 năm. Y tá này đã làm việc mà không được cấp phép, đồng nghiệp của cô cảm thấy bị sốc khi biết rằng cô đã có thể đặt tính mạng của bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm ngay tại bệnh viện Jonquière, nơi cô này làm việc với vị trí có quyền lực.

T

heo một y tá giấu tên cho biết, người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi này đã làm việc trong phòng y tế, bộ phận cấp cứu, bộ phận chăm sóc và bộ phận điều hành trong suốt 20 năm và cô đã hành nghề bất hợp pháp chưa kể cô ta còn chịu trách nhiệm chính trong một số ca trực đêm. « Chính cô ấy sẽ là người đưa ra những quyết định quan trọng và thông báo tình hình cho bác sĩ trong trường hợp cần thiết. Vào ban ngày, y ta trưởng sẽ lấy tất cả đơn thuốc của bác sĩ, tổ chức chỉ đạo các xét nghiệm, các bài kiểm tra và phụ trách các nhân viên khác », một y tá đã từng làm

việc với người này trong vòng sáu năm cho biết. Người đồng nghiệp này cảm thấy cô như « bị lừa » và « bị thao túng » trong suốt những năm tháng này bởi người y tá nói trên và cũng là người cô cảm thấy tin tưởng. Cô ấy cũng gặp khó khăn trong việc giải thích rõ ràng làm sao cô có thể đẩy tính mạng bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm. « Ở khoa Điều trị tích cực, chúng tôi phải thực hiện việc xử lý thuốc và đây là công việc hết sức quan trọng. Chúng tôi là người quyết định chuyển bệnh nhân trong các ca hồi sức. Tôi không thể tưởng tượng được nếu như cô ấy chỉ có một mình. Thực sự vô cùng nguy hiểm », cô này chia sẻ.

DANH TÍNH GIẢ Hai tuần trước, người phụ nữ bốn mươi tuổi này đã bị CIUSSS thuộc Saguenay– Lac Saint-Jean xa thải. Để được tuyển dụng, cô ta chắc chắn phải cung cấp bằng

Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

tốt nghiệp giả, giấy phép hành nghề mang tên của một y tá khác cùng địa phương. Trò lừa đảo của cô ta đã bị phát hiện vài tuần trước đây. Cô ta đã đăng ký vào một khóa đào tạo trước khi một nhân viên của CIUSSS nhận thấy rằng giấy phép hành nghề và nơi hành nghề không khớp với nhau. Người phát ngôn của CIUSSS, Joëlle Savard thừa nhận rằng cô này không nộp phí cấp phép hành nghề và không có trong danh sách điều dưỡng, y tá của Québec. Điều này đã dẫn đến quá trình điều tra lại vụ việc. « Chúng tôi đã yêu cầu cô ấy cung cấp cho chúng tôi bằng chứng chứng minh việc cô ấy đã nộp lệ phí và co ấy đã cung cấp cho chúng tôi giấy tờ giả để đánh lừa nhà tuyển dụng, bà Savard nói. Hằng năm,

chúng tôi đều xác minh tính hợp lệ của giấy phép hành nghề và chúng tôi nhận thấy có những lỗ hổng trong quy trình xác mình của chúng tôi. Những lỗ hổng này đã cản trở chúng tôi phát hiện ra những sai phạm. »

TÌNH TRẠNG « RẤT NGHIÊM TRỌNG » Bộ trưởng Y tế Danielle McCann đã kết luận đây là tình trạng « rất nghiêm trọng » và nhắc nhở, phê bình các cấp cơ sở trong việc xác minh danh tính và hiệu lực của giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y tế. CIUSSS nghiên cứu khả năng truy tố y tá giả danh này hoặc có thể nộp đơn tố giác tội phạm hình sự.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504

Profile for vietbao canada

765  

765

765  

765

Profile for vietbao
Advertisement