Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 28/09/2018

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

485

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

LỐC XOÁY GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ

(TRANG 3)

Resto Repentigny, lợi tức tốt, rộng, đẹp, khoảng 50 chỗ, có khách...75,000$ + Taxes. Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 499,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. Metro Cote Vertu: Condo St-Laurent, 3 1/2 + garage condo fee low, gần metro ,bus, chợ. (maket), trường học.... 215,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.19%

5 năm thay đổi 2.60%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Tiệm nails ở Montréal cần thợ bột & nước. Bao lương hơn ăn chia.

514-379-3323 450-682-8868

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

www.revecuisine.com

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Chúng tôi bán và gắn ráp: Tủ bếp và nhiều tủ trong nhà Phục vụ chu đáo, giá tốt Xem chi tiết trang 9

EÙVALUATION GRATUITE

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Dòng nước KANGEN đem lại sức khoẻ cho người người mong đợi, trị hết được nhiều thứ bệnh. Tel: 514-834-8025 / 514-995-7688

2021 Avenue Union, suite 915, Montréal, QC H3A 2C1 Chương trình DEP người lớn (bắt đầu tháng 9. Không có học phí. Tiền cho lên đến 1300$). Bắt đầu chương trình thương mại, kế toán, vi tính. Chương trình sinh ngữ người lớn (bắt đầu ngày 10 tháng 9) Tiếng Anh: trình độ vỡ lòng, trình độ trung bình. Tiếng Pháp: trình độ vỡ lòng, lớp căn bản Tefaq. Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật (lớp trong tuần và cuối tuần) Chương trình nhạc: piano, violon, sáo hát. Những nhạc cụ truyền thống Trung Quốc: Chinese zheng, Bamboo, sáo, Dulcimer. Cờ tướng: Chinese Go Lớp hội họa. Chương trình học cho nhi đồng và thiếu niên (bắt đầu ngày 8 tháng 9) Sinh ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, toán, khoa học, lịch sử. Chương trình dạy kèm: (1 on 1) từ thứ 2 đến thứ 6, từ 16:00-18:00, 18:00-20:00 Địa điểm và phòng ốc mới mẻ, có máy điều hòa 24/24, lầu 9, metro McGill.

Hãy đến 6643 Cote des Neiges lấy về uống thử. Dòng nước KANGEN đã được nhiều nhà khoa học kiểm chứng, hơn 6000 bác sĩ công nhận. Ngọc Trang chỉ xin gửi tặng, hoàn toàn miễn phí.

Ngọc Trang Phone 514-731-4006 xin kính mời Thứ 2 tới thứ 7: 12:00 đến 17:00

Mới! Mới!

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Bún việt côte vertu

Centre Commercial Village - Montpellier 740 bld Côte-Vertu H4L 5C8 ( gần jean coutu và subway ) Local 159B, Góc monpetllier, 514-272-6825 Những món chính Bún mắm đồ biển đặc biệt Bún măng vịt Bún riêu Bún ốc mực Bún riêu ốc Hủ tiếu nam vang ( khô , nước ) Bún nem nướng ninh hoà

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

Ngày khai trương Thứ sáu 21/9 Giảm 20% đến ngày 30/9 khi ăn tại tiệm

Mới mới !!!!! Bún chả mực khô Cơm gà hải nam ( gà chạy bộ ) Miến gà


2

SOĂ 729 28/09/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01

ALARM

ALARM

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

AVOCATS / LUẏT SĆŻ TRẌNMinh-NguyĂŞn Ä?ᝨC ANH THĆŻ/ TĂŠl: / (514) 509-7731. ................................... Huáťłnh (514) 791-7379 ............................. 102 .......................................... 2 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž .................................. 48 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital)

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Me Háť“ / 514- 994-4909...................................... 29 Ä?inh HᝯuTĆ°áť?ng Anh VĹŠVân / 514-759-7102 ............................................ 10 .............................................. 1

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017 DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04 Antoine Nguyáť…n/ Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo DiVINH Loreto vĂ  Maria (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG THUY/ CELL:Greco (514) /824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 NGUYáť„N CĂ”NG SINH David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 Huynh Kim / 514-816-7152 NGUYáť„N VÄ‚NKhanh THĂ€NH / CELL: (514) ............................................ 867-2813.......................0816 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 LĂŞ QuangTAN VÄŠnh Khải /TAN Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA & PHON / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420. . ...................................01 Nguyáť…n CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889........................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 Hong (Rosa) / 514-831-2185........................17 TanadaHoa TanNguyen & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG lâm / 514-295-1346..............................................33 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29 Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29 COIFFURE

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Coeur Lotus / 438-979-0574........................................19 BangkokdeTours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45

DU LᝊCH / VOYAGE

BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 ELECTRONICS / COMPUTER

Hai Informatique / (514).......................................................... 898-3883............................................. Vina go / 514-290-4977. 2430 Tech Computer repair //514-917-9963 ...................................... VACANCES COMPASS 514-508-2088.................................... 248 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

Voyage Bel Canada / 514-419-5588................................... 27 THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 44 Vacances / 514-866-0888.................................. 23 GARAGESinorama / MUFFLER

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 ......................................... 2 AUTO ....................................................... 2210 GarageH.K Hoa/ 514-728-3114. / 438-793-3655.............................................................. Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0255 KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55

GARAGE / MUFFLER

KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02 Docteur du Pare-Brise/ GIẢI PHẪU THẨM M᝸450 669-3149............................. 23

52

GIẢI PHẪU M᝸- 9906 ......... ....................................... 3 N.Fanous / tÊlTHẨM : (514) 586 GIẢI PHẪU THẨM M᝸ NGÔ THᝊ HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....48

LĂ€M Ä?ẸP / NHA N.FANOUS / TÉL : (514)SĨ 586 - 9906.......................................... 03

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ / DENTUROLOGIE Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................ 12 ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22 DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25

PHARMACIE

Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MẎT K�NH

MẎT K�NH VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 Trí Minh Huᝳnh 514-875-2345 ................................................ 35 MASSAGE ............................................................................. 43 MASSAGE....................................................................................51 TRᝊ LIᝆU Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29 DU TA (XOA BÓP TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27

CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 MUA XE HƯ, XE CŨ West Auto Recycling/ LUUIsland THI THANH THAO / 514514-363-6010............................... 727-8967....................................52 35

NHĂ€ HĂ€NG MUA HĆŻ, XE(514)721-9174 CŨ BĂĄnh xèoXE Minh / Tel: ......................................... 6 BĂşn ViᝇtISLAND / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... WEST AUTO RECYCLING/ 514-363-6010..................13 48 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 LeNHĂ€ Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 HĂ€NG Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 514-272-4636.................................... 06 Ngun Shing / Tel: (514) 725-6888 .............................................. BĂšN VIᝆT / TEL.: 272-6825................................................ Pháť&#x; Duy Anh / Tel:514 (514) 722-9595 ........................................... 121 Pháť&#x; Express 514-389-9305 ......................................................... LY LA / TEL:/ 514-272-8332.. ..................................................... 03 Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 814 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888 ......................................... PHáťž NAM QUAN / TEL: (514) 722-1888.. .................................13 13 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................21 48 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 BĂ NH epices BAO II / 514-273-8989 M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Pháť&#x; ThĂ nh NamTONG QuânSING / 514-744-3014 .................................. 114 RESTAURANT / 514-940-8811............................. BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 Restaurant Maison Foo ........................................................ Lam / 514-383-7878.................13 12 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ............................................... Fondue Kim Long / 514-728-8088 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 .................................51 47 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 SAWADIKA / 514-339-1188. ...................................................... 48 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹ NhaAppetit Trang / /514-271-1923 ........................................ 50 Karaoke 514-257-9899........................................ 19 Thảo NguyĂŞn / 514-543-0600............................................... 21

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN BAR-LOUNGE A & MN Garden Supply / 514-728-7039.................................... 31 Bogeys / 514.722.1104.................................. 01 Jardin XuanBar-Lounge Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 9 A & MN GARDEN / 514-728-7039.............................. 19 TTN Garden / (514)SUPPLY 325-5101......................................................16

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Huáťłnh Háť?c / (514) 722-0129 ..............................................0320 HA TUANChĂ­ CHUONG / (514) 984-6780....................................... Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46 BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... 446 Dessin SCL Inc / 514-531-5992...........................................................

AVOCATS / LUẏT SƯ

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 429 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Montreal Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p, gĂłc Ä‘Ć°áť?ng Gouin gần báť? sĂ´ng 11230 rue Lauzanne, lẼy nhĂ  liáť n, GiĂĄ 399 000$. - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09 TTN GARDEN / (514) 325-5101................................................. 16 SUPPLY NAIL Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG / SᝏA CHᝎA

CÔNG TY NHÀ XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48 SUPPLY / NHÀ HÀNG Công ty (Mà Y xây d᝹ng s᝭a/chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 MEGA HÚTvà HƠI) 514-633-8773.................................... 20 Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................41 16 / Tel: 514-279-3336 ......................................................... Probex Portes Fenêtres Inc./(514)................................................. 993-1946 .............................. 16 Mà Y HÚT HƠI Pierre / 450-466-6766. 18 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415. . ................ 08 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 Måi Nhà-Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518...... 33 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 BCO/514-657-4658 / 514-657-4658...................................................................... .................................................................52 48 BCO JP Custom Design Home / 514-298-6933.......................... 8

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... VAY TIᝀN: MUA NHĂ€, mua xe TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................

LE QUAN / 514 707-3779.......................................................... 01

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 061-37 VAY TIᝀN MUA NHÀ Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... Luu Thi Thanh Thao / 514 727-8967. ................................... 353 ............................................

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

Dáť‹CH V᝼ CHUYáťƒN HĂ NG Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 LeVASE QuanCARAVAN / 514 707-3779 .............................................................. / 514-899-1818. ..............................................144 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 BĂĄNJonXE Luan Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Hypotheca Luan John /514-917-4785 Auto Bonjour (Jenny Nguyen) /....................................... 450-485-2010..............22 19 Lombardi Honda / 514-442-3328........................................ 7

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 729 28/09/2018

Tin montreùal - queùbec LỐC XOÁY GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ Gatineau bị ảnh hưởng nặng nề

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Vào cuối buổi chiều ngày hôm qua, khu vực Mont-Bleu ở Gatineau đã bị tàn phá chỉ trong có hai phút đồng hồ.

Gatineau đã bỗng như vừa trải qua thời khắc chiến tranh sau khi cơn lốc xoáy vòi rồng có cường độ vào khoảng EF2 ghé thăm vào đầu giờ tối ngày hôm qua. Cơn lốc xoáy này khiến khoảng vài trăm người dân phải đi sơ tán.

«T

ôi đã thốt lên: tôi không muốn chết. Tôi đã nắm chặt lấy tay nắm cửa. Tôi cũng không biết tôi đã làm như thế nào để không bị cơn

lốc này cuốn đi », Josée Pelletier, 44 tuổi, kể lại khi toàn thân vẫn đang run rẩy vì sợ hãi. Cô nói cô đã có một nỗi sợ để đời. Ngay sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cô nghĩ đến cô con gái 20 tuổi của mình vừa đi ra khỏi nhà. Hôm qua, cho dù có nhiều hư hại nhưng thành phố Gatineau chỉ có một số người bị thương nhẹ. « Tôi đang lái xe và đầu tiên tôi thấy những chiếc thùng rác bay tung lên và sau

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9 ĐẾN CUỐI THÁNG 10/2018 CONSULTATION GRATUITE : VALEUR 75$ GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ : TRỊ GIÁ 75$

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction) nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, và lông không mọc lại. lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ. Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 729 28/09/2018


SOÁ 729 28/09/2018

5


6

SOÁ 729 28/09/2018

đó là rác rưởi đập vào kính xe. Trong lúc tôi đang cố đỗ xe lại thì chúng tôi bị một mảnh mái nhà rơi trúng», Gloria ChaconVienna kể lại trong tình trạng bị sốc. Vào thời điểm gió lốc, cô đang lái xe trên đại lộ Daniel-Johnson cùng với con trai của mình.

SỰ TÀN PHÁ

«Ngày tận thế », đấy là những gì mà những người dân gặp phải cơn lốc xoáy ngày hôm qua nhận định. Cơn lốc xoáy này đã tàn phá nhiều quận ở Gatineau vào khoảng 16h30. Khu vực Mont-Bleu, trong phố cổ Hull, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Mái nhà và tường nhà bị lật tung, ô tô bị lật ngửa, cây cối bật gốc, những hư hại rất nặng nề. Nhiều tòa chung cư cũng bị hư hỏng nặng. Sở Môi trường Canada đã nhanh chóng khẳng định đó là một cơn lốc xoáy bởi vì nhiều nhân viên của họ cũng có mặt tại

các vùng chịu ảnh hưởng và đã chứng kiến sự việc.

GIÓ LỐC NGUY HIỂM Vùng ảnh hưởng của cơn lốc xoáy này kéo từ Dunrobin, thuộc phía Tây Ottawa đến tận Gatineau. Theo chuyên gia khí tượng Gilles Brien, những cơn gió ước lượng 250 km/h ở Dunrobin. Ở Gatineau, người ta cho rằng gió có vận tốc vào khoảng 170 đến 190 km/h, tương đương với một cơn lốc xoáy cấp độ EF2. « Cơn lốc xoáy diễn biến rất nhanh, có thể chỉ kéo dài một đến hai phút, nhưng nó diễn ra quá nhanh và khó có thể theo dõi thấy», Jean-François Massicotte, chuyên gia dự báo bão cho Québec Vortex nhận định. Theo chuyên gia, Québec chưa bao giờ có lốc xoáy mạnh hơn cấp độ EF3, nhưng những cơn lốc xoáy ở cấp độ EF4 và EF5 (từ 420 đến 510 km/h) đã từng xảy ra ở Colombie-Britannique. « Những cơn lốc xoáy vào Tháng Chín thật chẳng bình thường chút nào. Thông thường có thể có lốc xoáy vào Tháng Tám, khi thời tiết rất nóng nực. Đây chính là bằng chứng cho việc khí hậu đang thay đổi », ông Gilles Brien cho biết và cho biết thêm rằng ngày hôm nay chính là ngày vào thu. Ông cũng nói thêm, tình huống này đã được các chuyên gia khí tượng dự báo trước ít nhất ba ngày. Chính vì vậy các nhà chức trách đã cảnh báo và giữ an toàn một số nơi, hàng chục người bị nạn đã được sơ tán vào tối hôm qua. Những người gặp nhiều may mắn thì kéo theo được hành lý còn những người khác chỉ có thể mang theo chút vật dụng cá nhân. Giao thông khắp nơi trở nên hỗn loạn vì bị cắt điện và tình trạng cắt điện này cũng gây ảnh hưởng đến khoảng 57 000 người dân ở Outaouais.

Những thiệt hại còn nặng nề hơn cả thời kỳ băng giá vào năm 1998 ở Ottawa Có khoảng từ 170 000 đến 331 000 khách hàng của Hydro Ottawa đã phải chịu cảnh mất điện vào sáng ngày hôm qua

Những người dân ở Ottawa không thể tưởng tượng được những thiệt hại nặng nề mà họ phải chịu sau khi cơn lốc xoáy quét qua.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

Một gia đình ở Ottawa đã phải sống trong « nỗi sợ hãi khôn cùng » khi họ phải trú ngụ dưới một khung cửa trong nhà trong khi hàng chục cây xanh và một phần căn nhà của họ đã bị quật đổ.

C

hiều ngày Thứ Sáu, Joseph Lafrenière đang từ tốn vệ sinh khu bể bơi và anh này nhận thấy có một cơn dông đang nhanh chóng tiến gần đến căn nhà của mình ở ngoại ô Dunrobin, ở phía Đông Ottawa. Bỗng dưng, cơn dông biến thành một cơn lốc xoáy ngay trước mắt anh. « Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gió rít mạnh đến mức tôi chưa bao giờ tin là nó có thể mạnh như thế. Tôi buông tất cả mọi thứ và tôi vừa chạy vào trong nhà vừa gào lên bảo vợ tôi hãy ôm ngay lấy hai đứa con của chúng tôi, một đứa có năm tháng và một đứa ba tuổi để giấu chúng xuống dưới

khung cửa », anh này kể. « Trong vài giây, vợ tôi và tôi ôm chặt hai đứa con và tôi nhìn thấy những chiếc cây to bên ngoài nhà bật gốc. Cành cây và các thanh kim loại bay tung tóe xung quanh nhà, một phần nhà xe của chúng tôi cũng bị đổ, anh Franco-Ontarien kể tiếp. Một phút sau, tất cả đều kết thúc và xung quanh chúng tôi tất cả đều bị phá hủy. »

KHÔNG CÒN NHẬN RA Buổi sáng ngày Thứ Sáu, ngôi nhà mà anh này mới mua năm ngoái đã ở trong một tình trạng tồi tệ, xung quanh nhà là khoảng năm mươi cái cây đổ. Buổi tối đến, xung quanh chỉ còn những chiếc gốc cây và nhà xe bị đổ, một phần mái nhà và ống khói đã bị gió cuốn mất. Hôm qua, tại vùng Dunrobin, cơn sốc về trận lốc xoáy nhường chỗ cho sự sợ hãi trước cảnh tan hoang. Hàng chục ngôi nhà

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 729 28/09/2018 bị hư hỏng nặng hoặc bị đổ sập, trong khi đó còn có những ngôi nhà bỗng biến mất hoàn toàn. Chỉ duy nhất những người đi tiên phong tin rằng sẽ có chỗ ăn ở trong vòng ít nhất 24h. « Không thể tin được, không thể nào, thật sự là không thể », một cư dân đã than thở khi bà nhìn thấy tình trạng nhà mình lần đầu tiên. Bà không muốn nhận diện ngôi nhà của mình nữa.

KINH KHỦNG HƠN CẢ THỜI KỲ BĂNG GIÁ

Đánh giá tình hình thiệt hại, các chuyên gia thuộc Sở Môi trường Canada đã kết luận đợt gió lốc xoáy này ở cấp độ 3, cường độ gió lên đến trên 220 km/h, chứ

không phải cấp độ 2 như đã được thông báo vào ngày Thứ Sáu. Cơn lốc xoáy đã quét qua vùng này đã gây thiệt hại lớn đến độ hệ thống điện bị hỏng còn « nặng nề hơn cả thời kỳ băng giá năm 1998 », chủ tích kiêm Tổng giám đốc của Hydro Ottawa cho biết. Sáng ngày hôm qua, khoảng 170.000 đến 331.000 khách hàng của họ bị cắt điện. Đến 16h 30, con số này giảm xuống còn 97.500. Những vấn đề hỏng hóc nặng nề này là do sự cố tại tại trạm điện lực Merivale Road, phía Đông Ottawa. Theo Thị Trưởng Jim Watson, phải mất vài ngày nữa thì tất cả các khu nhà mới có thể có điện đầy đủ.

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Căn phòng được khoanh tròn trong bức ảnh chính là nơi mà James Widder đã cố nắm lấy cánh tay cô con gái 4 tuổi của mình, bé Ariana. Cô bé đã bị gió lốc cuốn đi vào hôm Thứ Sáu. Hôm qua, trước khi đến trú ngụ tạm tại một khách sạn ở Gatineau cùng với gia đình của mình, bố con họ đã lấy lại được chút bình tĩnh.

G

ần 24h sau khi điều tồi tệ xảy ra, ông bố người Gatineau - James Widder đã rơi vài hàng nước mắt khi kể lại những giây phút mà cơn gió lốc phá tan căn hộ của gia đình họ vào hôm Thứ Sáu vừa qua. Anh James Widder đã cứu sống được cô con gái Ariana, 4 tuổi bằng cách dùng hết sức lực để nắm chặt taycon và bám trụ đến cùng. « Tôi có thể đã chẳng thể nào giữ thêm được dù chỉ năm hoặc mười giây nữa. Nhưng tôi cũng không thể bỏ con tôi để cháu chết một mình trong hoảng sợ ». Anh ấy cũng có thể đã buông khung cửa mà anh đã cố gắng bám trụ « và khi ấy tôi sẽ để gió cuốn đi cùng con bé. Tôi sẽ ôm chặt lấy nó và chúng tôi sẽ chết cùng nhau. » Hôm Thứ Sáu, vào cuối buổi chiều, anh Widder, vợ anh và ba đứa con 8 tuổi, 4 tuổi và 3 tháng đang quây quần ở nhà trong khu vực Mont-Bleu. Họ đang chuẩn bị nổ bóng ngô và xem một bộ phim. Bên ngoài, thời tiết bỗng thay đổi. Một trong ba đứa con hỏi anh rằng liệu có phải đấy là một cơn lốc xoáy không. Anh Widder còn trả lời rằng đó chỉ là vài

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

438-383-6628

« Con gái tôi như bị gió lốc cuốn theo. Tôi đã túm cháu lại được nhưng nó cứ như trượt ra khỏi những ngón tay của tôi! Tôi đã bị đánh bại, bị đánh bại. »

Boul. Papineau

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên

Anh ấy đã cố giữ chặt lấy con gái không cho con bị gió cuốn đi Anh ấy đã rời khung cửa và cùng con gái ra khỏi nhà khi cơn gió đã giảm cường độ

7

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

31/10/2018

cơn mây kỳ quái thôi. Nhưng ngay lúc ấy anh nhìn thấy một cơn lốc xoáy đang tiến thẳng đến chỗ họ.

KHÔNG CÓ THỜI GIAN... « Chúng tôi chẳng còn thời gian để trốn xuống hầm», anh này giải thích bằng tiếng anh – tiếng mẹ đẻ của mình. « Tôi đã tóm lấy mấy đứa con và vợ mình. Tôi đã đưa họ vào nơi an toàn nhất trong căn hộ, nơi có ít đồ đạc nhất và có nhiều khung cửa nhất. Chúng tôi đã trú trong hành lang chính. Tôi để họ nằm xuống đất. » Nhưng mà cô bé Ariana lại vùng dậy và chạy về phía phòng của nó để trốn dưới những tấm chăn ga. Bố cô bé đã lao theo. Mái và cả tường nhà cũng bị lốc cuốn bay. Anh Widder đã tóm được cánh tay cô bé trước khi cô bé bị gió cuốn theo. Anh đã cố gắng giữ chặt tay con gái mình và chống chọi với những cơn gió như muốn kéo cô bé đi. Trời mưa càng khiến tay cô bé trơn tuột. Ngay vào thời điểm mà anh Widder nghĩ rằng mình chẳng thể nào giữ con thêm được nữa thì cường độ của cơn lốc xoáy giảm hẳn. « Thật là không thể nào tin được rằng chúng tôi đã tai qua nạn khỏi và bình an. Đây đúng là một phép màu. Có một thiên thần đã phù hộ cho chúng tôi. »,

anh Widder nói.

ÁC MỘNG « Khổ thân con bé sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh này cả cuộc đời nó », người bố lo lằng. Đêm hôm trước, Ariana đã tỉnh dậy nhiều lần và hỏi bố rằng « liệu con có bị bay đi không? » anh Widden kể. « Tôi không thể nào ngủ được. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy chúng tôi đang bay. »

« Tôi cũng có may mắn là tôi đã xem rất nhiều các bộ phim tài liệu về thiên tai và tôi biết phải làm gì », anh Widder chia sẻ. Anh này cũng hy vọng rằng trường hợp của anh sẽ giúp mọi người cảnh tỉnh và rút ra bài học cho bản thân. Khi mọi người coi anh như một người hùng và một người dũng cảm, anh từ chối và nói « Tôi có thể chết thay cho các con của mình. »


8

SOÁ 729 28/09/2018

Bảo hiểm nhà ở là điều tối quan trọng đối với dịch vụ Airbnb

Bạn mang cho thuê căn nhà của mình trên Airbnb? Bảo hiểm có thể làm cuộc sống của bạn trở nên phức tạp hơn.

K

hi bạn cho người nước ngoài thuê nhà với dịch vụ Kijiji hoặc trên những sàn dịch vụ như Airbnb, điều đó đồng nghĩa với một hoạt động thương mại và nó không được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm nhà ở thông thường. Những rủi ra rất khác nhau và được quy định trong Luật Dân sự và bạn phải thông báo cho bên bảo hiểm của bạn. Nếu không phía bảo hiểm sẽ có quyền từ chối bồi thường cho bạn trong những trường hợp thiên tai. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh những chủ nhà thức dậy với một căn nhà bị tàn phá bởi hỏa hoạn hoặc những buổi tiệc tùng thâu đêm, hay một

khách trọ bị thương ở khu vực cầu thang hoặc bị hàng xóm kiện vì khách trọ quá ồn ào. Tốt nhất, một số bên bảo hiểm có thể quy định rằng khoản tiền bồi thường của bạn sẽ là một phần tư số tiền mà bình thường bạn sẽ phải nộp nếu như anh ta kiện… và bạn sẽ chỉ phải bồi thường một phần tư chi phí sửa chữa. Một số cơ quan bảo hiểm cũng chấp nhận cho bạn cho người nước ngoài thuê nhà với thời hạn ngắn (một tuần, hoặc một vài dịp cuối tuần), hoặc với số lượng ngày tối đa trong năm (một hoặc hai tháng, và không nhất thiết phải cho thuê liên tục). Nhưng bạn cũng phải thông báo trước cho họ. Và bạn sẽ phải đặt ra một số câu hỏi: √ Bao nhiêu phòng sẽ được cho thuê ? √ Một lần bạn có bao nhiêu khách hàng một lúc ? √ Bạn có ở cùng với khách không?

Email: mctan00@gmail.com

JUSTIN PHAM

514-298-6933 / 438-923-4621

- Chuyên sửa và làm design toàn bộ trong nhà của quý vị; Phòng tắm, nhà bếp, salon, sous-sol ... - Hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề - Đảm bảo uy tín. Estimation Gratuite!

√ Khách hàng có sử dụng bể bơi, khu spa, BBQ, xe đạp hay xe máy không ? √ Bạn có cung cấp cho khách các dịch vụ (đặt hẹn các hoạt động, lau dọn phòng) ? √ Những quy định an toàn nào được đưa ra (thiết bị chữa cháy, van chữa cháy, thiết bị báo khói…) ?

CÁC HẬU QUẢ Phía bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng, đồng ý mà không thay đổi điều khoản nào hoặc yêu cầu thêm một số điều kiện: √ giới hạn một số lượng ngày cho thuê tối đa trong năm hoặc độ dài thời hạn cho thuê; √ tăng khoản miễn thuế, tiền thưởng hoặc một số trách nhiệm dân sự ; √ bỏ phần trách nhiệm bảo hiểm đối với những hư hỏng lặt vặt ; √ yêu cầu bảo hiểm đổi với mọi rủi ro. Một số sàn kinh doạnh như Airbnb, sẽ khuyến mại cho bạn một số loại bảo hiểm. Nói ngắn gọn lại, bạn không có bất cứ một quyền lợi nào

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

JP

CUSTOM DESIGN HOME INTERIOR

được luật pháp của chúng ta công nhận cụ thể nếu như bạn không đồng ý với dịch vụ được đưa ra và những khoản bồi hoàn mà họ tạo điều kiện. Và Airbnb cũng nhấn mạnh rằng những khoản bảo hiểm của họ không hề thay thế bất cứ loại bảo hiểm nhà ở nào. Lưu ý: Cooperators vừa đưa ra thị trường một loại sản phẩm bảo hiểm tích hợp dành cho những đối tượng cho thuê nhà trên những sàn kinh doanh như Airbnb. Nó chỉ có giá trị cho những đêm mà chủ sở hữu cho thuê và được hưởng bảo hiểm những khoản bảo hiểm nhà ở thông thường. Chúng ta nhắc đến con số 8$ một đêm cho một loại bảo hiểm toàn bộ của căn nhà và đồ đạc bên trong, với giá trị hoàn toàn mới và tất cả những rủi ro liên quan đến các vấn đề hỏng hóc lặt vặt, nhiễm vật ký sinh, mất đồ và trách nhiệm liên quan đến đồ uống có cồn. Sản phẩm này sẽ sớm được ra mắt ở Québec.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 729 28/09/2018

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Red Bloom

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

Căn bệnh ung thư tăng nhanh đến mức « báo động » trên toàn thế giới

T

heo đánh giá mới đây nhất của Trung tâm nghiên cứu quốc tế về ung thư (CIRC/IARC) thuộc Tổ chức y tế thế giới (OMS), căn bệnh ung thư tiếp tục phát triển với tốc độ « đáng báo động » trên toàn thế giới với 18,1 triệu ca mắc bệnh mới và 9,6 triệu trường hợp tử vong năm 2018. Theo những đánh giá mới đây nhất trên 36 loại ung thư ở 185 nước thì ung thư phổi là loại ung thư gây ra số ca tử vong nhiều nhất với 1,8 triệu trường hợp tử vong (chiếm 18,4%). Tiếp theo là ung thư đại tràng và trực tràng (881 000 trường hợp tử vong, chiếm 9,2 %), ung thư dạ dày (783 000 trường hợp tử vong) và ung thư gan (782 000 trường hợp tử vong). Chưa tính đến các bệnh ung thư da hay u melanin, so sánh với các năm trước, các trường hợp mới mắc bệnh ung thư trên toàn thế giới đã lên tới con số 17 triệu người vào năm 2018 so với 14 triệu người vào năm 2012 theo đánh giá trước đó. «Các con số mới này chỉ ra rằng còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết việc tăng đến mức báo động của căn bệnh ung thư, vấn nạn thế giới và việc phòng bệnh đóng vai trò then chốt », Dr Christopher Wild, giám đốc CIRC, có trụ sở tại Lyon, Pháp cho biết. « Những chính sách phòng chống và phát hiện ung thư sớm hiệu quả cần được triển khai một cách khẩn trương nhằm hỗ trợ cho việc điều trị căn bệnh nguy hiểm

Phụ nữ và ung thư phổi Báo cáo nhấn mạnh rằng « việc tăng đến mức đáng lo ngại » căn bệnh ung thư phổi ở phụ nữ: đây là nguyên nhân chính gây ra các trường hợp tử vong ở phụ nữ trong 28 nước. Báo cáo cũng nhận định rằng Châu Mỹ, Bắc và Tây Âu (đặc biệt là Đan Mạch và Hà Lan), Trung Quốc, Australia và NewZélande là những nơi có tỉ lệ ca mắc bệnh mới cao nhất ở phụ nữ, Hungari là nước đứng đầu danh sách. Ung thư vú là nguyên nhân chính gây ra các trường hợp tử vong do ung thư ở phụ nữ (627 000 trường hợp tử vong). Căn bệnh này chiếm khoảng một phần tư ca mắc bệnh ung thư mới được chẩn đoán ở phụ nữ trên toàn thế giới. Tiếp theo, tính các trường hợp mới mắc bệnh, là ung thư đại tràng và trực tràng ở các nước phát triển và ung thư cổ tử cung ở các nước đang phát triển. Có nhiều lý do khiến các căn bệnh ung thư ngày càng tăng. Chẳng hạn như tăng trưởng dân số, sự già đi của dân số hay do ngày càng có nhiều yếu tố gây ra các tác động xấu như nhiễm độc thuốc lá, béo phì,

40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

này trên toàn thế giới », ông bổ sung trong một báo cáo. Gần một nửa trường hợp mắc bệnh mới và hơn một nửa ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2018 là ở Châu Á, chủ yếu ở Trung Quốc, bởi vì vùng này tập trung gần 60% dân số thế giới. 43,8 triệu người trên thế giới sống với căn bệnh ung thư trong vòng 5 năm sau khi phát hiện bệnh, cơ quan này cho biết. Ung thư phổi đứng đầu trong danh sách các bệnh ung thư được chẩn đoán ở nam giới và là nguyên nhân chủ yếu gây ra các trường trường tử vong do ung thư với khoảng một trên năm trường hợp tử vong.

Grémazie O.

Jeanne-Mance

Theo các con số được tiết lộ vào Thứ Tư vừa qua, một trên năm đàn ông và một trên sáu phụ nữ trên thế giới sẽ phát triển một căn bệnh ung thư trong suốt cuộc đời họ. Một trên tám đàn ông và một trên mười một phụ nữ chết vì căn bệnh này.

Burger King

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

ít vận động, chế độ ăn uống mất cân đối. Tại các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, những bệnh ung thư liên quan đến nghèo đói và nhiễm khuẩn (ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung) có thể phát triển thành những bệnh ung thư liên quan đến lối sống đặc thù của những nước công nghiệp phát triển, CIRC nhận định. Việc phòng chống cần tính đến tác động của nhiều loại ung thư khác nhau theo giới tính, khu vực hoặc quốc gia và cần có mục tiêu rõ ràng.

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Theo những nghiên cứu mới đây, tác giả của các bài báo đăng trên CA, thời báo chuyên về căn bệnh ung thư của các bác sĩ nhận định rằng, một phần ba đến hai phần năm ca mắc ung thư mới có thể tránh được bằng cách loại bỏ hoặc giảm việc phơi nhiễm với các yếu tố gây bệnh thường liên quan đến lối sống và môi trường. « Các nhà hoạch định chính sách không ý thức được mức độ tăng nhanh của căn bệnh này cũng như chưa nhận ra những lợi ích của công tác phòng bệnh », họ nuối tiếc.

450-682-8868

www.revecuisine.com

Chúng tôi bán và gắn ráp:

Phục vụ chu đáo, giá tốt

-

Tủ bếp Quầy bếp Tủ phòng tắm Tủ treo quần áo Walk-in Closet


10

SOÁ 729 28/09/2018

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân

Trong vòng năm năm tới đây, cứ hai thầy giáo sẽ có một người rời vị trí của mình Hơn 1200 giáo viên thuộc Ủy ban Giáo dục Montréal tham gia khảo sát.

T

heo một cuộc khảo sát của Công đoàn, một nửa trong số các giáo viên thuộc Ủy ban Giáo dục lớn nhất vùng Québec tham gia khảo sát cho biết họ sẽ rời vị trí trong vòng năm năm tới. « Đây là những kết quả vô cùng nhức nhối », bà Catherine Renaud, chủ tịch Hiệp hội Giáo viên vùng Montréal chia sẻ. Đối với 8928 thành viên mà bà này đại diện, có hơn 1200 giáo viên thuộc Ủy ban Giáo dục Montréal (CSDM) đã được làm khảo sát vào cuối năm học trước, BIP khẳng định điều này. Một trên hai giáo viên đã trả lời rằng họ không nghĩ rằng mình vẫn thuộc CSDM trong vòng năm năm tới. Điều này chỉ đại diện cho khoảng 4500 vị trí sẽ được bổ sung, bà Renaud chỉ rõ. Khoảng 20% giáo viên cho rằng họ có ý định chuyển hướng nghề nghiệp hoặc chuyển sang Ủy ban giáo dục khác. Gần một trên bốn giáo viên (24%) nói rằng họ có ý định nghỉ hưu trong vòng 5 năm tới, trong đó 7% người sẽ về hưu sớm. Tỉ lệ người về hưu này là bình thường bởi vì mỗi năm, có khoảng 3% số người sẽ đến tuổi nghỉ hưu, bà Catherine Harel Bourdon, giám đốc CSDM cho biết.

KIỆT SỨC

Lý do giải thích mong muốn rời bỏ nghề liên quan trực tiếp đến điều kiện làm việc: kiệt sức và mệt mỏi, nhiệm vụ quá nặng nề, quản lý nhân viên kém, cuộc khảo sát cho biết. Những « điều kiện làm việc khó khăn

này » phổ biến đến mức mà mọi người truyền tai cho cả những giáo viên tương lai khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, bà Renaud nghi ngờ. Tuy nhiên, cuộc thăm dò không cho phép tiết lộ tình trạng hiện nay ở CSDM liệu có tệ hơn chỗ khác hay không. Về phần mình, bà Harel Bourdon thú thật rằng giảng dạy ở Montréal thường là một thử thách bởi vì có rất nhiều trường học ở những nơi khó khăn hoặc đa dân tộc và sự cạnh tranh với các trường tư là rất lớn. Bà mong muốn chính phủ xem xét đến « trường hợp đặc biệt này » để hỗ trợ nhiều hơn nữa về mặt tài chính cho các trường của bà.

« CẦN ĐƯA RA BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT »

Việc rời bỏ nghề giáo viên là một hiện tượng khá phổ biến ở Québec. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một trên bốn giáo viên bỏ nghề sau năm hoặc bảy năm làm việc trong nghề. Như vậy, cần khẩn trương có biện pháp giải quyết những khó khăn đối với điều kiện làm việc của các giáo viên, bà Catherine Renaud cho biết. Để làm được việc này, cần cung cấp nhiều hơn nữa những dịch vụ phù hợp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là « yếu tố then chốt cải thiện tình hình » và được nhắc đến nhiều nhất trong các câu trả lời của cuộc thăm dò, đặc biệt đối với những giáo viên tiểu học. Ý tưởng loại bỏ sáu thang lương đầu tiên của giáo viên không còn là một ý tưởng tồi, bà Renaud giải thích. Đây là yếu tố « mang tính quyết định », ngay cả khi nó không được các giáo viên nhắc đến đầu tiên.

Bị kết án vì tội giết người: Mahautière viện dẫn chứng TDAH và bệnh dễ bị kích động của anh ta Người đàn ông 22 tuổi bị kết tội không chủ ý giết người này đã mở lòng về thời thơ ấu đầy biến động và các vấn đề về hành vi của anh ta trước khi đề cập đến mối quan hệ yêu đương với nạn nhân. « Bệnh dễ bị kích động, tính hung hăng của anh ta biểu hiện bằng việc anh ta mất khả năng kiểm soát khi rơi vào trạng thái stress », nữ luật sư của anh ta, Me Marie-Hélène Giroux giải thích trong phần trình bày mở đầu của bà.

N

gay từ khi còn rất nhỏ, Jonathan Mahautière đã có biểu hiện như cắn những đứa trẻ khác. Phải trị liệu tâm lý ngay từ khi 5 tuổi, cậu ta được chẩn đoán mắc chứng TDAH. Khi 12 tuổi, trình độ học vấn của cậu chỉ tương đương với một học sinh lớp bốn. « Tôi gặp rất nhiều khó khăn để tập trung trong lớp học », cậu ta thổ lộ. Cậu ta thường xuyên bị trường gửi trả gia đình vì lý do đánh bạn học. Cậu ta thậm chí còn đánh cả bố mình khi là thiếu niên. Nhưng khởi đầu mối quan hệ với Gabrielle Dufresne-Élie vào Tháng Mười Hai năm

- Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản - Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký - Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Split Air-Conditioner / Heat pump

Walk-in Cooler / Freezer

Central Air

Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) phù hợp cho các cửa hàng tạp hoá và các tiệm bông

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598

Là một thanh niên với tính cách có biểu hiện của bệnh dễ bị kích động và ưa bạo lực, dồn nén từ thời thơ ấu do rối loạn thiếu chú ý có hoặc không bị tăng động (TDAH) và bị sốc nặng về tinh thần do bị mẹ bỏ rơi. Jonathan Mahautière đã kể lại với quan tòa những « mảng tối » của cuộc đời cậu, ngày hôm qua, để thuyết phục quan tòa rằng cậu ta không cố ý bóp cổ giết chết bạn gái cũ Gabrielle Dufresne-Élie của mình tại một khách sạn ở Montréal vào năm 2014.

2011 thật « tuyệt vời », Jonathan Mahautière nhớ lại. Hai cô cậu 15 tuổi này gặp nhau một lần một tuần vào Thứ Bảy để đi mua sắm và đi dạo trong trung tâm thành phố. Ngay từ mùa hè năm 2012, họ đã đến khách sạn Chablis và cùng có những giây phút riêng

tư bên nhau. Chính tại đây, Jonathan Mahautière đã giết chết cô bạn gái 17 tuổi của mình, vào ngày 7 Tháng Sáu năm 2014. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi. Cặp đôi này đã nhiều lần nói lời chia tay trong đó, có một lần cậu ta biết rằng bạn gái mình đã vô tình bị sẩy thai vào năm 2012. « Tôi thật sự đau lòng », cậu ta nói. Thời khắc này khiến cậu ta nhớ lại chấn thương tinh thần thời thơ ấu, khi mẹ cậu nói với cậu rằng bà ta rất tiếc là không thể « phá bỏ cái thai từ trong bụng ». « Sau một năm duy trì mối quan hệ, tôi nhận thấy rằng mình chưa thực sự trưởng thành, tôi có thể quá đa cảm, tôi luôn gặp khó khăn trong việc làm chủ tình cảm của mình », cậu ta bộc bạch. Những khó khăn ở trường học và ở nhà đã khiến cậu ta luôn trong tình trạng lo sợ vào đầu năm 2014. Khi gần 18 tuổi, cậu ta mới học năm thứ nhất phổ thông trung học. Cậu ta còn lo sợ phải « sống ngoài đường » trong những tháng tới. Quan hệ của cậu với

Gabrielle cũng ngày càng xấu đi. Hơn nữa, Jonathan Mahautière bắt đầu qua lại với một cô gái khác mà bạn gái cậu ta không biết. Cậu ta hứa với cô bạn gái mới này là sẽ chia tay Gabrielle, ngày 7 Tháng Sáu năm 2014, trước khi đến nhà cô ta vào nửa đêm. « Chúng tôi dự định sẽ chia tay một cách nhẹ nhàng », cậu ta giải thích. Hai người đi xem phim vào ngày hôm đó, sau đó họ đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý. Ngay khi bắt đầu cuộc gặp gỡ, cô gái nói rằng « cô muốn chấm dứt mối quan hệ này », Jonathan Mahautière kể lại. Theo cậu ta, Gabrielle muốn « giúp đỡ cậu ta thực sự ». Cậu ta dự định tự mình cố gắng để một ngày nào đó cậu ta « không còn là người mà cô ấy muốn từ bỏ », cậu kể lại. Ngay cả khi cặp đôi sẽ chia tay nhưng họ vẫn đến khách sạn Chablis vào khoảng 19h để uống chai rượu mà Jonathan Mahautière mang đến. Bị cáo đã ký nhận lời khai vào biên bản ghi chép này ngày hôm qua và quan tòa sẽ tiếp tục lấy lời khai vào Thứ Hai tới.


SOÁ 729 28/09/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard: Cottage à louer , 2+2 chambres, 2 300 $ par mois

Saint-Léonard : Bungalow bien entretenue et bien localisé. près des services. sous sol fonctionnel et pourrait servir comme habitation indépendant, une belle cour arrière. 474,900$

Saint-Léonard: Enorme 4 plex (rénové aux perles des yeux) , Vaste propriété offrant 1x8 1/2 plus double garage et ch-froide pour le RDC , 2 x 4 1/2 pour le haut et ainsi 3 1/2 complètement rénove au s-sol. 859,000$

Saint-Léonard: Superbe Bungalow Détache avec 3+1 Chambres à Coucher, Cuisine et Salle à Manger séparer. Quartier recherche idéale pour élever une famille. 519,900$

Saint-Léonard: Tres beau Triplex Détache dans le coeur de St.Leonard à proximité de plusieurs services, cuisine rénove. 759,900$

Saint-Léonard: Duplex avec bachelor situé sur une rue tranquille, près de tous les services, grand terrain. 639,000$

Saint-Léonard: Superbe Cottage jumelé sur une belle rue tranquille a proximités des services. Plusieurs rénovations au fil des années. 529,900$

Saint-Michel : Beau 5 plex , a proximités des services , 5x 31/2 + 1 x 61/2. 659,900$

Saint-Michel: Beau triplex 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. Excellent investissement. 369,000$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, à proximité des services. 539,000$

Montréal-Nord: Beau Triplex , 1 x 51/2 + 2 x 31/2 , 40 x 27, bien situé . 415,000$

Montréal-Nord : **Excellent investissement**Magnifique 16 plex dont 12 unités résidentiels entièrement rénovées rapportant 158 700$ annuel, environ 40 places stationnement extérieur & intérieur. 1 775 000 $ + TPS/TVQ

Montréal-Nord: Triplex , 27x40, a proximités des services . 415,000$

Montréal-Nord : 4plex offre 4 grands appartements 5 1/2, chauffage électrique payer par locataires . Revenue bruts $36,204.00 annuel . 499,000$

Rosemont: Magnifique condo très spacieux air ouverte, 2 grandes CAC, ensoleillé, bien isolé, foyer au gaz, plancher bois franc. 319,000$

Rosemont: Superbe Duplex jumelé avec un stationnement via ruelle. Deux Chambres à coucher ferme et une 3ieme ouverte avec salon. 619,900$

Rosemont: Local a louer sur la plaza st-hubert, espace 1200 pc, 3,000$ par mois X 3 année(s)

Rivière-des-Prairies: Magnifique condo situé au troisième niveau , coin, pièces de vie agréables & lumineuses a la journée longue. Très beau secteur de RDP. 179,000$

Villeray : Restaurant a vendre , bonne emplacement, 1500pc, 59,000 $ + TPS/TVQ

Rosemont: 4plex jumelé, face à un parc, secteur paisible. offre un stationnement & cour clôturée. 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 579,000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 729 28/09/2018

Các chủ nhà hàng sử dụng mọi cách để tìm được thợ rửa bát Các chủ nhà hàng tại Montréal hiện đang rơi vào tình trạng thiếu thợ rửa bát trầm trọng đến mức mà một số người đã không do dự trả lương đến 16 $/giờ cho nhân viên để giữ chân họ lại.

«M

ột trong số những thợ rửa bát của chúng tôi đã được tăng lương hai lần trong năm nay và mức lương hiện tại của anh ta rơi vào khoảng 16-17 $/giờ », ông Étienne

D

ù bạn sở hữu một căn hộ cao cấp, một căn nhà nhỏ hay có nhiều căn nhà, cuộc sống của người chủ nhà luôn đầy cơ hội và mối lo lắng. Thu nhập từ một căn nhà càng nhiều thì giá trị của nó càng tăng và đem lại lợi nhuận tốt nhất cho chủ nhà. Sau đây là một số ý tưởng để tăng thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà. Khi bạn là chủ căn hộ cho thuê, có nhiều lý do khiến bạn muốn tăng thu nhập của mình. Vài trăm đô kiếm thêm mỗi tháng có thể tạo ra sự khác biệt giữa một căn hộ thua lỗ và một căn hộ « sinh lời ». Thu nhập càng cao sẽ làm tăng giá trị của ngôi nhà và điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc bán lại nhà hoặc đầu tư để tậu một căn nhà khác. Việc tăng tiền thuê nhà hàng năm mà người thuê nhà phải nộp chủ yếu dùng để bù vào việc tăng các mức phí cố định như bảo hiểm và thuế thành phố. Để cải thiện khả năng sinh lời thì cần tìm những cách khác.

Rauline, giám đốc nhà hàng ZIBO !nằm giữa trung tâm thành phố khẳng định. Mức lương mà ông Rauline trả cho anh ta cao hơn 37% mức lương tối thiểu 12 $/giờ là do ông gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên ở vị trí công việc này. « Có nhiều thợ rửa bát đến làm việc tại nhà hàng của chúng tôi nhưng họ chỉ làm được ba-bốn ngày rồi bỏ đi và nói rằng công việc quá vất vả với họ, vị giám đốc này giải thích. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng

để giữ chân các nhân viên của mình. » Ông Rauline cho rằng rất nhiều người chưa đánh giá đúng sự vất vả của công việc này. « Rửa bát trong một nhà hàng tại trung tâm thành phố không hoàn toàn giống với làm việc trong một nhà hàng nhỏ ở tỉnh lẻ, ông cho biết thêm. Chúng tôi có hơn 180 bàn ăn ở cả hai tầng và tôi để các bạn tự tính số bát đĩa cần phải dọn rửa. » Việc thiếu nhân lực làm việc ở vị trí này còn nan giản tại các nhà hàng nằm ngoài trung tâm thành phố. Tại Québec, nhiều chủ nhà hàng phải trả lương cho thợ rửa bát với mức giá cao ngất để đảm bảo các dịch vụ của nhà hàng. « Ngay khi chúng tôi tìm được thợ rửa bát nào ưng ý, chúng tôi muốn giữ lại làm việc lâu dài và như vậy, việc trả mức lương cao hơn là điều đáng làm. Nếu không, một chủ nhà hàng khác sẽ trả cho anh ta mức lương này », ông Alex Lehouillier, giám đốc điều hành của nhà hàng Portofino Vieux-Québec cho biết.

LÀM VIỆC CHĂM CHỈ Đồng chủ nhà hàng Tandem vùng Villeray ở Montréal, bà Ericka Soleilhac mất đúng hai tháng ròng rã tìm kiếm và đã tìm được một thợ rửa bát làm việc chăm chỉ thực sự với nghề này. Bà Soleilhac cho rằng nhân viên làm công việc này thường bị đánh giá thấp, tuy nhiên, họ lại là một thành viên thực sự quan trọng trong đội ngũ làm việc trong bếp.

Năm cách để tăng thu nhập từ việc cho thuê nhà

Cung cấp các dịch vụ Ngoài không gian chứa đồ, bạn có thể cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như internet, dịch vụ giặt là, chỗ để xe hoặc thậm chí dịch vụ dọn dẹp nhà hai tuần một lần. Các dịch vụ này có thể nằm trong tiền

BUỘC PHẢI ĐÓNG CỬA Ngoài thợ rửa bát, nhân lực ở các vị trí khác trong nhà hàng cũng rơi vào tình trạng khan hiếm. Chủ nhà hàng Le Passé Composé ở Arnaud Glay có thể khẳng định điều này. Mùa hè năm nay, hai đầu bếp ở nhà hàng của ông đã bỏ việc và ông đã khốn khổ để tìm người thay thế. « Tôi đã cố gắng bằng mọi cách, ông cho biết. Tôi đã đăng tin tuyển dụng trên mục quảng cáo, đã thử tìm qua người quen và thậm chí tôi đã trả tiền cho một số trang web chuyên về tuyển dụng và săn đầu người nhờ họ tìm giúp nhưng đều không đem lại kết quả khả quan. » Bị dồn vào đường cùng do thiếu nhân lực, ông Glay buộc phải đóng cửa nhà hàng của mình vào Thứ Ba vừa rồi. Nhờ vào việc tuyển dụng được hai nhân viên mới, ông hy vọng nhà hàng có thể sớm hoạt động trở lại vào tất cả các ngày trong tuần. « Năm nay, tôi cũng đã tăng lương cho tất cả đội ngũ nhân viên của nhà hàng từ 1 đến 2 $/giờ để cố gắng giữ chân họ lại », ông cho biết thêm. Jean-Luc Dion nói. Khi chính người thuê nhà phải trả tiền, họ sẽ phải chú ý hơn và như vậy, tổng mức tiêu thụ điện sẽ giảm xuống. »

Tạo thêm chỗ ở

Cung cấp không gian để đồ Nhu cầu về chỗ để đồ đạc là rất lớn, ông Jean-Luc Dion, nhà đầu tư bất động sản và là người sáng lập Immofacile.ca nhận định. « Chúng ta có thể cung cấpchỗ chứa đồ trong tầng hầm không sử dụng đến hoặc trong ngôi nhà bỏ không ở bên ngoài », ông gợi ý. Các ngăn tủ dưới tầng hầm có thể được đề xuất với người thuê nhà, với mức phí hàng tháng là 40$ hoặc 50$. Rất tiện dụng để sắp xếp va li, các thùng, hộp hay các thiết bị, dụng cụ thể thao. Trên một khoảng đất không sử dụng đến, tại sao lại không dựng lên một ngôi nhà nhỏ để chứa đồ? Không gian này có thể được đề xuất cho người thuê nhà với mục đích sử dụng như nhà để xe hoặc cho doanh nhân nào đang tìm kiếm chỗ để dụng cụ và vật liệu. Một ngôi nhà chứa đồ lớn sản xuất trong nhà máy được chuyển đến và lắp đặt với giá lên đến 4000$. Thuê một ngôi nhà như vậy với giá 125 $/tháng, số tiền này có thể giúp bạn thuê nhà trong vòng ba năm!

« Một thợ rửa bát tồi, đồng nghĩa với việc trong bếp thiếu nhiều dụng cụ như chảo và khay, bà nêu rõ. Điều đó có nghĩa nó ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của tất cả mọi người và khiến không khí làm việc thật nặng nề. »

Đầu tư đúng chỗ sẽ giúp bạn tăng thu nhập một cách nhanh chóng: đôi khi, vài trăm đô kiếm thêm mỗi tháng có thể tạo ra sự khác biệt giữa một ngôi nhà thua lỗ và một ngôi nhà « sinh lời ». thuê nhà hoặc được thanh toán riêng như một khoản bổ sung. Ví dụ, trong các tòa nhà lớn, chủ nhà có thể đăng ký gói thuê bao internet kinh doanh và mỗi căn hộ trong tòa nhà có thể hòa mạng WiFi. Người thuê nhà lẽ ra phải trả mỗi tháng 40$ hoặc nhiều hơn cho thuê bao cá nhân thì chỉ phải trả 25$ cho chủ nhà, người sẽ được hưởng một khoản lợi nào đó từ dịch vụ này. Tùy theo vị trí nơi ở và loại khách hàng, chúng ta có thể đưa dịch vụ dọn dẹp tại nhà vào trong tiền thuê nhà hàng tháng. Hình thức này thường thấy ở những căn hộ cao cấp được xây dựng gần đây với đối tượng thuê nhà là những người có thu nhập cao.

Căn hộ không có hệ thống sưởi Một số tòa nhà và căn hộ được sưởi ấm với hệ thống sưởi trung tâm và các lò sưởi do chủ nhà trả phí. Việc chuyển đổi sang hệ thống lò sưởi bằng điện mà chính người thuê nhà sẽ phải thanh toán phí theo số điện tiêu thụ có thể là một hình thức hay để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Hệ thống cột điện và đường dây điện

được mua với giá vừa túi tiền. Tuy nhiên, việc lắp đặt đường dây một cách hợp lý bởi một thợ điện có tay nghề cao có thể dễ dàng tốn đến 2000 $/căn hộ, thậm chí còn hơn số tiền đó. Việc lắp đặt đường dây điện rõ ràng còn có rủi ro bị nhiễm điện. «Cửa sổ được mở vào mùa đông ở hầu hết các căn hộ có hệ thống sưởi do chủ nhà trả tiền, tôi đã nhận thấy điều này, ông

Bổ sung thêm một nơi ở dưới tầng hầm và chia đôi căn nhà lớn là một trong những cách tốt nhất để tăng thu nhập và giá trị của tòa nhà, ông Jean-Luc Dion khẳng định. « Hãy lấy một căn hộ 5 ½ được thuê với giá 1000 $ mỗi tháng và chia nó thành hai căn 3 ½, bạn sẽ thu được 700 $ cho mỗi căn », ông cho biết chi tiết. Trước khi bắt đầu thi công, bạn nên xin tư vấn của cơ quan quy hoạch thành phố và nhận được giấy phép thi công. Để tạo thêm một chỗ ở dưới tầng hầm, bạn cần bố trí một lối vào riêng biệt và cũng có thểmở rộng cửa sổ hơn. Việc chia căn hộ làm hai sẽ được triển khai bằng cách bổ sung hoặc di chuyển vách ngăn. Để tiến hành thi công, thành phố yêu cầu phải có bản đồ thi công kèm chữ ký của kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư hoặc chuyên gia công nghệ. Hãy tính toán thật kỹ bởi vì danh sách chi phí sẽ rất dài : giấy phép, phí cho chuyên gia, hóa đơn cho thợ điện, thợ đặt ống và chi phí nhân công khác, vật liệu, lau dọn.

Cải tạo nhà và hướng tới đối tượng khách hàng mới Thị trường nhà cho thuê đa dạng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Phần lớn người thuê nhà muốn bỏ ra số tiền thuê thấp nhất có thể nhưng cũng có nhiều người sẵn sàng trả số tiền cao hơn để được sống ở một nơi thoải mái, đẹp đẽ. Bạn có thể cải tạo căn hộ một cách sáng suốt, tăng mức tiền thuê nhà và cho một cặp vợ chồng trẻ dự định mua một căn hộ cao cấp trong vài năm tới thuê chẳng hạn, hoặc một người lao động tay nghề cao vừa được tuyển dụng làm việc trong vùng của bạn, hay một cặp vợ chồng già nghỉ hưu đã bán nhà của họ. Đối tượng khách hàng này muốn sàn nhà họ thuê không bị mòn cũ, phòng tắm sạch sẽ và dễ dàng cọ rửa cũng như phòng bếp hiện đại, thời thượng. Họ cũng không muốn nghe thấy sự ồn ào của hàng xóm. Hãy chọn hình thức cải tạo giúp làm mới căn hộ của bạn một cách hiệu quả nhất, chẳng hạn như thay sàn nhà bằng gạch ceramic, thay tủ đựng đồ dưới chậu rửa trong phòng tắm, bàn bếp hay tay nắm tủ.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

DÙ VÔ CÙNG SỢ HÃI, CÔ CŨNG ĐÃ KỊP THỜI CHẠY THOÁT Sở Cảnh sát Québec đang tích cực tìm kiếm những kẻ liên quan trong vụ việc bắt cóc vẫn còn nhiều tình tiết mờ ám tại Sutton

SOÁ 729 28/09/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

C

ô bé ở tuổi thiếu niên đã nhanh trí xử lý lại những kẻ bắt cóc mình vào ngày Thứ Tư vừa qua ở Sutton. Hôm qua, cô bé đã bình tĩnh lại và kiểm soát được tâm lý của mình trong khi cảnh sát vẫn đang lần theo dấu vết những kẻ đã đe dọa cô. « Con gái của tôi rất ổn. Nó đang ở nhà và hiện tại chúng tôi đang làm việc với các cảnh sát điều tra trong các thủ tục tiếp theo », mẹ của nạn nhân chia sẻ ngắn gọn. Cho đến ngày hôm qua, hoàn cảnh dẫn đến vụ bắt cóc cô bé gái 12 tuổi vẫn luôn

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

bóng người. Căn nhà đó đang được rao bán với giá hơn 400 000 $ sau khi bị ngân hàng CIBC siết nợ, ngân hàng này cũng chính là nơi mẹ của cô bé đang làm việc. Bị bỏ rơi trong một ngôi nhà sau khi bị bắt cóc, cô bé đã chứng minh bản lĩnh phi thường. Sau nhiều giờ suy nghĩ, cô bé đã cố gắng thoát thân. Ngay sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, cô bé đã cố gắng chạy nhanh hết mức về nhà mình, cách đó khoảng 1,7 km. Chỉ khi gặp được một chiếc xe tuần tra cô bé mới lại cảm thấy mình được an toàn.

là một ẩn số song có lẽ đó là một màn bắt chước phim ảnh. Đầu tiên chúng tôi nhận thấy rằng nạn nhân đã được nhắm đến nhằm thu được một khoản tiền chuộc. Cô bé đã bị bắt cóc vào sáng sớm khi đang trên đường đến trường. Cô bé đã bị đẩy lên một chiếc xe con và đem nhốt CHIẾC XE BÁN TẢI ECONOLINE trong một ngôi nhà ở gần đó, bị trói và đeo băng che kín mắt. Chúng ta hoàn toàn VÀ HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG BỊ có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi mà đứa TRUY ĐUỔI trẻ phải trải qua khi nó chỉ có một mình Sở Cảnh sát Québec (SQ) vẫn đang truy với lũ người xa lạ tại một nơi không có RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

tìm hai chiếc xe tình nghi có liên quan đến vụ việc này. Đây chính là một chiếc xe loại Ford Econoline màu nhạt và đã bị những kẻ bắt cóc điều khiển. Hôm qua, Sở Cảnh sát Québec cũng đã thông báo tìm kiếm một chiếc xe Dodge Caravan màu nhạt, có thể là màu ghi được những chiếc camera an ninh thương mại ghi được. Chiếc xe này đã chạy trên đường phố Sutton trong khoảng từ 7 h đến 13 h. Thông báo tìm nhân chứng cũng đã được phát đi vào ngày hôm qua. Nhân chứng là một người đàn ông đã nhìn thấy chiếc xe vào khoảng 9h vào buổi sáng hôm vụ bắt cóc xảy ra ở Tim Hortons trên phố Knowlton, ở khu Lac-Brome. Những kẻ bắt cóc cô bé là hai người đàn ông, một người nói tiếng Pháp và một người nói tiếng Anh.

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi 29 ans courtier nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Nord St Michel : 2x51/2 +1x31/2 ở sous sol, 1 garage, 1 parking, nhà rộng 25x40. Giá $402,000

Villeray: Duplex 2 x 51/2, 1 x 41/2 o sous-sol, 3 phòng ngủ, đất sau lớn. 10 phút Metro Jarry. Giá $475,000

Plateau Mont-Royal: Nhà hàng trước mặt Metro Mont-Royal. Gía bán $138,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

Lachine :1 local commercial + 2 logements batisse 50 x 86 , đất rộng 50 x 99. Giá $550,000

Condo 2013, 10 phút đến metro St Michel, 2 phòng ngủ ở tầng cao. Giá $245,000

Gần Metro Langelier, 1984 3plex, 51/2 + 41/2 + 31/2 ở sous sol, mái nhà $15,600, balcon $12,000, cửa sổ $6,700 và cửa $4000. Giá $498,000

Nord St-Michel, Duplex ( 2x51/2 + 1x31/2 ở sous-sol, 1 garage, 1parking. Giá $348,000

Pie Ix va Sauvé, Nhà rộng 25x42, 1x51/2 + 1 phòng ngủ ở sous sol, 1x 51/2 ở tầng 2 + 1x31/2 ở sous sol. Giá bán $418,000

Ville St-Laurent, cottage 1975 batisse 19x31, đất rộng 19x90, tân trang Giá $368,000

Laval: Bungalow detache, 2 phút metro Cartier, tân trang 100%, 3 parkings. Giá $270,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

Mercier: Duplex, 1 x 51/2 ở tầng 2, 1 restaurant ở tầng 1, 1 parking. Giá $439,000 + thuế

Laval: condo 2010 ở trong 4plex building, 1230pc, 2 phòng ngủ. 1garage, 1 parking. Giá $272,000

Rosemont: 2 x 41/2, cave de service, $310,000


14

SOÁ 729 28/09/2018

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

NGHỊCH TỬ GIẾT CHA ĐỂ HƯỞNG THỪA KẾ Một cựu triệu phú Canada vừa bị kết tội giết cha khi ông đang ngủ, sau đó thừa kế tài sản trị giá hàng triệu USD.

Restaurant

Phở Hin Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Có parking đầy đủ

Hiện tại, ông Turmel đang vận động chiến dịch lần thứ 96 của mình với hi vọng giành được ghế thị trưởng thành phố Brantford.

Ô

ng John Turmel lần đầu tiên tham gia tranh cử vào năm 1979 với mục

tiêu hợp pháp hóa ngành cờ bạc. Mặc dù nỗ lực vận động "gõ cửa từng nhà" khi ấy

Pie - IX

514-723-0999 514-723-2626

Le Boulevard Cửa vào shopping

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

CANADA: BỊ CẢNH SÁT BẮT QUÁ NHIỀU, NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRANH CỬ 96 LẦN ĐỂ HỢP PHÁP HÓA... CỜ BẠC

(trong Mall Pie-IX và Jean Talon)

Parking

SAQ La Baie

tải chết bằm" - vợ của Bosma nói trước khi Smich và Millard bị bắt. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải ở một nơi thuộc sở hữu của mẹ Millard, bên trong vẫn còn dấu vết của súng đạn và vết máu. Nhà chức trách bắt đầu xem lại cái chết của ông Wayne và sự biến mất của người bạn đời Laura Babcock, 24 tuổi, của Millard. Ba tháng trước khi ông Wayne tử vong, cô Babcock đột nhiên mất tích. Người phụ nữ này dính vào mối quan hệ tay ba với Millard và bạn gái hiện tại của hắn. Millard đã hứa với bạn gái mình rằng sẽ "loại bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của chúng ta". Thi thể của Babcock không được tìm thấy. Sau khi cô biến mất, Millard đã mua một cái lò thiêu. Cảnh sát tin rằng cả Babcock và Bosma đều bị bắn và bị thiêu xác. Millard và Smich đã bị kết tội giết Bosma hồi năm 2016 và giết Babcock hồi năm 2017. Các công tố viên cũng cáo buộc Millard muốn giết cha mình để thừa hưởng tài sản, vốn được sử dụng để tài trợ cho một hoạt động kinh doanh hàng không mới. Một khẩu súng do Millard mua bất hợp pháp được tìm thấy bên cạnh thi thể của ông Wayne với dấu vết ADN của hắn dính trên đó. Bạn của Millard, Smich, cũng bị kết tội giết người cấp độ một. Cả hai tên có thể phải thụ án tù chung thân không được ân xá trong vòng 50 năm tới.

N

Metro Tim Hortons

H

ôm 24-9, một nguồn tin cho biết bị cáo Dellen Millard đã bật khóc khi nghe thẩm phán kết tội sát hại người cha Wayne Millard, 71 tuổi, vào ngày 29-112012. Ban đầu, cái chết của ông Wayne được cho là một vụ tự tử. Thời điểm ấy, Millard khai với cảnh sát rằng cha hắn đang chán nản và là một người nghiện rượu. "Ông ấy có vài nỗi buồn sâu sắc trong suốt cuộc đời mà tôi chưa bao giờ biết. Ông ấy không bao giờ muốn chia sẻ điều đó với tôi" – Millard nói sau khi cha hắn qua đời. Dù vậy, phán quyết mới kết luận Millard đã bắn cha khi ông đang ngủ. Đài CBC dẫn lời nhân viên Công ty hàng không MillardAir của gia đình Millard cho biết mối quan hệ giữa hai cha con họ khá căng thẳng. Khoảng 6 tháng sau cái chết của ông Wayne, sự biến mất của một nạn nhân tên Tim Bosma, 32 tuổi, thúc đẩy cảnh sát điều tra, dẫn đến việc Millard bị cáo buộc 3 tội giết người. Vụ việc xảy ra hồi tháng 5-2013. Anh Bosma rao bán chiếc xe hơi trên mạng internet và được Millard hỏi mua. Người này cùng với bạn Mark Smich đã tới gặp Bosma tại ngôi nhà của gia đình anh ở ngoại ô TP Hamilton, bang Ontario. Bosma sau đó đồng ý đi cùng với họ để thử xe nhưng không bao giờ quay trở lại. "Đó chỉ là một chiếc xe tải, một chiếc xe

4130 Jean Talon Est

Jean - Talon East

Toiture Alpha - Spécialisé en toitures: 42 ans * Membrane élastomères expérience * Asphaltes graviers * Bardeaux - Và chúng tôi cũng thầu sửa chữa nhà tổng quát ( A đến Z ) - Việc làm sẽ hài lòng cho quý khách - Định giá miễn phí ( Estimation Gratuit ) Xin liên lạc:

Phong Nguyen 514-649-8817 RBQ: 5704-0750-01


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 729 28/09/2018

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 195 000$

LA PRAIRIE

42 Rue Tracy, Terrain + Magnifique Cottage, 5 350 000$ + TPS/TVQ

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

SAINT-MICHEL

SAINT-HIPPOLYTE

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SAINT-LAURENT

180 Rue de la Bélize Maison à étages, 1 098 000$ LA PETITE-PATRIE

RIVIÈRE-ROUGE

Super Terrain 180,600 mètres carrés 880 Boul. Décarie Commerce, Ch. Lalonde, Sainte-Véronique 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) Terrain, 9 999 999$ + TPS/TVQ

7722-7726 13e Avenue Triplex, 565 000$ LE SUD-OUEST

1588-1590 Rue Richardson Duplex, 625,000$ SAINT-MICHEL

VILLERAY

PETITE BOURGOGNE

3516 Rue Notre-Dame O Duplex, 1 050 000$ VILLERAY

5939-5943 Rue De La Roche Triplex, 835 000$

7472-7474 Rue Chambord Duplex, 669,000$ OUTREMONT

VILLERAY

2101-2105 Rue Everett Grande batisse Résidentielle et commerciale 799 000 $ + TPS/TVQ

REPENTIGNY

CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX !

8964-8966 8e Avenue Duplex , 405,000$ CÔTE-DES-NEIGES

1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 249,000$ + TPS/TVQ

SAINT-LÉONARD

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

Baisse de prix!

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 790,000$

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ VILLE-MARIE

48 Rue Rochefort Bungalow, 299,000$ VILLERAY

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s) LE SUD-OUEST

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee Baisse de prix!

1433 Rue Bishop Commerciale, 2 500 $/mois + TPS/TVQ

7685 Rousselot, 8plex, 1 235, 000$

7265-7267 Rue Beaulieu Duplex, 749,999$


16 Tin

SOÁ 729 28/09/2018

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

chỉ giúp ông Turmel có 193 phiếu, nhưng đó là điểm khởi đầu cho hành trình tranh cử - và thất bại - nhiều nhất trong lịch sử tranh cử trên thế giới. Gần 4 thập kỉ sau, ông Turmel đã tham gia tổng cộng 95 kì bầu cử, với các vị trí ứng cử từ Ủy viên Hội đồng thành phố tới thành viên Quốc hội Canada. Là ứng cử viên độc lập, số phiếu ông Turmel thu được hàng năm cũng có sự chênh lệch lớn, ít nhất là 11 phiếu và nhiều nhất là 4.500 phiếu. Rất "bền bỉ" và thường bắt đầu cuộc vận động bằng những ý tưởng phản khoa học - ví dụ như gọi biến đổi khí hậu là trò lừa bịp - ông Turmel đã nhiều lần bị báo chí Canada công kích bằng những tiêu đề như "Kẻ thất bại lại thua cuộc" hay "Kẻ thất bại vĩ đại nhất chính trường". Tuy nhiên, ông Turmel không quá quan tâm tới chuyện đó. "Tôi có thấy tệ không? Không," người đàn ông 67 tuổi trả lời trong cuộc phỏng vấn tại gia ở Brantford - một thành phố nhỏ với 99.000 người ở miền nam Ontario. Tự nhận là chuyên gia cờ bạc, ông Turmel cho biết đối với ông bầu cử không phải là chuyện thắng thua, mà là cách truyền đạt ý tưởng rộng rãi với chi phí thấp. Ông kể lại rằng ông bắt đầu thấy thôi thúc tham gia bầu cử sau khi cảnh sát bắt quả tang sòng bạc dưới hầm do ông quản lí tại Ottawa. "Tôi liên tục bị bắt sau đó. Vậy nên tôi tham gia tranh cử quốc hội vào năm 1979 với mục tiêu hợp pháp hóa cờ bạc và không bị bắt nữa." Sau đó, ông Turmel còn nghĩ tới việc

hợp pháp hóa chất kích thích và mại dâm. Thường xuyên xuất hiện với bộ trang phục đính kèm lá bài may mắn và chiếc mũ bảo hộ với hàng chữ "Kỹ sư Turmel" - để gợi nhắc về tấm bằng cử nhân kỹ sư điện - ông Turmel đã trở thành một nhân vật "cố định" trong các cuộc bầu cử ở Canada. Ông tự cho mình là "người thông minh nhất Trái Đất" và gọi những người khác là "chậm chạp". Trong những năm gần đây, ông không còn vận động tranh cử theo cách gõ cửa từng nhà mà chuyển sang cách xuất hiện tại mọi cuộc tranh luận - kể cả những cuộc ông không được mời - và ông thường xuyên bị cảnh sát bắt lại, đưa ra ngoài. "Tôi không tổ chức tranh cử công khai. Tôi chỉ đăng kí tranh cử, viết thông cáo báo chí rồi đi về nhà. Nếu họ tổ chức tranh luận, tôi sẽ xuất hiện". Khoản tiền nhỏ ông có để chi tiêu tới từ việc chiến thắng cờ bạc. "Tôi chỉ sống cách sòng poker lớn nhất đất nước 3 dãy nhà. Nhờ đó tôi có đủ tiền để trang trải cho hoạt động của mình". Hai năm trước ông Turmel đã bắt đầu nhận được lương hưu và quỹ chi tiêu của ông đã có nhiều hơn so với lúc kiếm tiền từ poker. Hiện tại, ông Turmel đang vận động chiến dịch lần thứ 96 của mình với hi vọng giành được ghế thị trưởng thành phố Brantford. Nhìn lại gần 40 năm tranh cử thua liên tiếp, ông nói: "Sao tôi phải quan tâm cơ chứ? Tôi làm điều cần phải làm. Tôi không hối hận gì cả. Đối với một người không giàu có, tranh cử bằng tiền tôi kiếm được từ những trò bất hợp pháp, thì có gì mà tôi phải xấu hổ cơ chứ?"

TRUMP CHỈ TRÍCH IRAN LÀ ‘CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI HỦ BẠI’ TRONG DIỄN VĂN TRƯỚC LHQ

T

ổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đả kích Iran là "chế độ độc tài hủ bại" đang cướp bóc người dân của

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

để đe dọa áp đặt thêm chế tài nữa đối với Tehran. "Các nhà lãnh đạo Iran gieo rắc hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt," ông Trump phát biểu trước hội nghị hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới. "Họ không tôn trọng các nước láng giềng hoặc biên giới hoặc các quyền chủ quyền của các quốc gia." Bài diễn văn của ông Trump trong hội trường Liên Hiệp Quốc nhắm thẳng mục tiêu vào Iran, nước mà Mỹ cáo buộc nuôi dưỡng tham vọng hạt nhân và gây bất ổn ở Trung Đông thông qua sự hỗ trợ của họ dành cho các nhóm dân quân ở Syria, Lebanon và Yemen. Nhưng phần lớn bài diễn văn 35 phút của ông là lời biện hộ cho các chính sách "Nước Mỹ Trước Tiên" của ông khi đặt lợi ích của Mỹ lên trước bất kì sự dịch chuyển nào về hướng chủ nghĩa toàn cầu, một thông điệp được đón nhận bằng sự im lặng trong hội trường. Ngoài việc công khai chỉ trích Iran, ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc về các tập tục thương mại của nước này nhưng không đề cập đến sự can thiệp của Nga ở Syria hay sự can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Trump, vốn hay mở đầu các cuộc tập hợp chính trị của ông bằng cách khoe khoang thành tích kinh tế đạt được trong chưa đầy hai năm, sử dụng những lời lẽ như vậy trước các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao, nói với họ rằng ông đã đạt nhiều thành tựu hơn hầu hết các tổng thống Mỹ tiền nhiệm. Phát biểu của ông khơi ra những tiếng thì thầm và tiếng cười trong đám đông, khiến tổng thống hơi ngạc nhiên. "Tôi không mong đợi phản ứng đó, nhưng không sao," ông nói. Ông Trump viết trên Twitter vào sáng thứ Ba rằng ông đã từ bỏ hi vọng cho mình để chi trả cho hành vi gây hấn của họ một cuộc gặp với Tổng thống Iran Hasở nước ngoài, sử dụng bài phát biểu của san Rouhani trong khi cả hai đều có mặt ở ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành phố New York. Ông nói ông sẽ gia

tăng áp lực kinh tế lên Tehran. Vào tháng 5, ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quốc tế đạt được vào năm 2015 để áp đặt những hạn chế lên chương trình hạt nhân của Iran nhằm đổi lấy việc nới lỏng các chế tài. Là kẻ thù của nhau từ hàng chục năm qua, Washington và Tehran ngày càng đối đầu gay gắt kể từ tháng 5. Thỏa thuận đạt được với Iran, một nước thành viên của OPEC, đã được đàm phán dưới thời Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Barack Obama. "Các chế tài bổ sung sẽ có hiệu lực trở lại vào ngày 5 tháng 11 và sẽ có thêm chế tài tiếp nối và chúng tôi đang làm việc với các nước nhập khẩu dầu thô của Iran để cắt giảm đáng kể các thương vụ của họ," ông Trump nói. Ông nói rằng Mỹ sẽ giúp tạo ra một liên minh chiến lược trong khu vực giữa các quốc gia vùng Vịnh và Jordan và Ai Cập, một kế hoạch mà Mỹ coi là thành trì chống lại Iran. Ông Trump so sánh mối quan hệ của Mỹ và Iran với điều mà ông gọi là mối quan hệ được cải thiện với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, người mà ông Trump đã gặp ở Singapore vào tháng 6 như một phần trong một nỗ lực vẫn chưa thành tựu là buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Trong bài diễn văn của ông vào năm ngoái, ông Trump đã sỉ nhục ông Kim là “ông hỏa tiễn” rắp tâm gây nên hủy diệt hạt nhân. Hôm thứ Ba, ông Trump ca ngợi ông Kim là đã đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, phóng thích những người Mỹ bị giam cầm và trả lại hài cốt một số binh lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950. Hai nhà lãnh đạo đang cố gắng thu xếp một hội nghị thượng đỉnh thứ hai và đang trao đổi thư tín riêng tư. Ông Trump đã nói rằng chế tài đối với Triều Tiên sẽ vẫn giữ nguyên vào thời điểm này.


SOÁ 729 28/09/2018

17


18

SOÁ 729 28/09/2018

TIN THẾ GIỚI

HÒA BÌNH TRIỀU TIÊN: “BÓNG” CUA HÀNG LON NHÂT ĐẾN CHÂN MỸ TRONG THẾ TRẬN CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI ĐÃ ĐỊNH SẴN? SẢN XUẤT SAKURA Liệu Tổng thống Donald Trump có phải đi theo lộ trình hòa bình mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vạch sẵn?

SAN YANG PAI PACIFIC

TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

Bởi đó mới là điều mà ông Moon Jaein có thể đưa ra trong cuộc gặp Donald Trump ở New York để thuyết phục Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, phá vỡ thế bế tắc và tiếp tục thúc đẩy hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

T

rong cuộc gặp tối qua (24/9) tại New York, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trao thông điệp “cá nhân và bí mật” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh bầu không khí phấn khởi vì thành công của cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều cuối tuần qua vẫn tiếp tục lan tỏa. Cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và ông Donald Trump vừa qua có lẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York. Ngoài việc ông Moon Jae-in mang trọng trách của một “sứ giả hòa bình”, người đứng giữa Mỹ và Triều Tiên trong cuộc đàm phán này, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến phản ứng và nước cờ tiếp theo của Tổng thống Trump. Moon Jae-in: Từ Bình Nhưỡng tới New York Ông Moon Jae-in đã nhận được sự tiếp đón trọng thị và vô cùng nồng hậu ở Bình Nhưỡng cuối tuần qua. Tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm 3 ngày đến Triều Tiên là đoàn gồm 200 đại biểu, trong đó có cả những ngôi sao K-pop, một ảo thuật gia, các huấn luyện viên thể thao, các chính trị gia và các nhà quản lý của 4 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Với sứ mệnh là một cơ hội lịch sử, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên trong hơn một thập kỷ qua, nhưng lại là cuộc gặp thứ ba giữa lãnh đạo 2 nước trong vòng

chưa đầy 6 tháng, với đầy những lễ nghi long trọng. Đó là đội danh dự chào mừng ông Moon Jae-in và phu nhân, là đám đông hàng nghìn người vẫy hoa và lá cờ in hình Bán đảo Triều Tiên thống nhất chào đón đoàn đại biểu Hàn Quốc. Đó là cái ôm thật chặt mà ông Kim Jong-un dành cho ông Moon Jae-in ngay khi Tổng thống Hàn Quốc đặt chân xuống sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng, rồi cả 2 cùng ngồi trên một chiếc Mercedes diễu hành qua các con phố ở thủ đô của Triều Tiên, vẫy tay chào người dân 2 bên đường. Đó là cái nhìn trìu mến mà Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook dành cho bà Ri sol-ju, vợ ông Kim Jong-un, được các camera ghi lại khi 2 bà đến thăm các bệnh viện và trường học ở thủ đô Bình Nhưỡng hay lúc xem biểu diễn nghệ thuật. Nếu không được đặt trong một bối cảnh phù hợp, có lẽ bầu không khí 3 ngày đó và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ để lại ấn tượng rằng, chuyến đi vừa rồi chỉ đơn thuần nhằm mục đích đặt nền móng chính trị, kinh tế, văn hóa và cơ sở hạ tầng cho việc thống nhất 2 miền của Bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, sau những hoạt động tràn đầy không khí lễ hội từng bừng đó, ông Moon Jae-in không quên mục đích duy nhất của mình. Đó là thuyết phục ông Kim Jong-un có những hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa nhằm nối lại các cuộc đàm phán đang bị bế tắc giữa Washington và Bình Nhưỡng, và để thúc đẩy “hòa bình không thể đảo ngược” cho Bán đảo Triều Tiên.

“Bóng” trong chân ông Trump Sau cuộc gặp riêng kéo dài 70 phút, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã có cuộc họp báo chung công bố hàng loạt thành công của cuộc gặp, từ giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, giáo dục đến giảm bầu không khí đối đầu căng thẳng ở khu vực biên giới. Tất cả khiến dư luận có cảm giác hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên như đã cận kề. Nhưng phi hạt nhân hóa mới là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Vấn đề này là điểm thứ 5 trong số 6 điểm nhất trí giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, theo đó, 2 bên chia sẻ mục tiêu chung vì Bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân và đe dọa hạt nhân. Đáng lưu ý là Triều Tiên đã đồng ý dỡ bỏ vĩnh viễn bãi thử động cơ tên lửa Dongchang-ri trước sự giám sát của các quan sát viên quốc tế. Bình Nhưỡng còn để ngỏ khả năng dỡ bỏ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ có các động thái tương xứng, phù hợp với tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore hồi tháng 6. Bàn cờ dọn sẵn cho Mỹ Có thể nói, tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 đã dọn sẵn một bàn cờ và chỉ chờ bước đi tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở một khía cạnh, giới quan sát Hàn Quốc nhận định, Bình Nhưỡng đã thông qua chính quyền của ông Moon Jae-in, đưa ra một “mồi nhử” chỉ vừa đủ hấp dẫn để Tổng thống Mỹ Donald Trump xem

xét gặp ông Kim Jong-un lần thứ hai. Bất cứ điều gì, lịch trình dỡ bỏ các bãi thử chính hay việc công bố danh sách các cơ sở hạt nhân và tên lửa, hoặc cam kết lập tức chấm dứt sản xuất vũ khí hạt nhân cũng như các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác có thể “gieo” niềm tin vào cam kết của Bình Nhưỡng. Thế nhưng ở khía cạnh khác, những người lạc quan hơn lại tin rằng diễn biến Thượng đỉnh Moon – Kim vừa qua đã mang lại kết quả thực chất và có lẽ là bước đi khôn ngoan nhất của ông Kim Jong-un. Lùi một vài bước, ông Kim Jong-un đã có đủ đà để “đá quả bóng quyết định hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên” về phía Mỹ. Nhưng ý định của Bình Nhưỡng thực sự ra sao có lẽ không quan trọng bằng việc Washington vạch ra con đường như thế nào. Quan trọng là như Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham cảnh báo, chính quyền của Tổng thống Donald Trump không có quá nhiều sự lựa chọn và có thể để vuột mất “cơ hội tốt nhất cuối cùng” để đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Để cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – Kim thứ hai xảy ra, Washington cần phải có một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng để thực sự đạt được mục tiêu không còn vũ khí hạt nhân hay đe dọa hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thay vì những thỏa thuận thiếu “độ chín”, thiếu cụ thể và thừa lỗ hổng như những gì đã xảy ra ở Singapore hồi tháng 6. Mỹ cũng sẽ phải xem xét mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc trong tương lai sẽ ra sau khi mà Tổng thống Moon Jae-in lâu nay ủng hộ cách tiếp cận “Một Triều Tiên” (One Korea). Theo bà Soo Kim, cựu chuyên gia phân tích về Triều Tiên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), khi Triều Tiên và Hàn Quốc cam kết về “một kỷ nguyên không có chiến tranh” trong tương lai cũng là lúc sự lựa chọn của Mỹ càng bị bó hẹp hơn.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

5 SAI LẦM TIỀN BẠC NGƯỜI ĐỘC THÂN DỄ MẮC PHẢI Không phải chia sẻ tài chính, trách nhiệm với người khác khiến người độc thân dễ chi tiêu hoang phí và nhanh cháy túi.

SOÁ 729 28/09/2018

19

Salon (Thẩm Mỹ)

s u t o L e d Coeur

, Boul St-Laurent Montréal 78 3 10 1C 2Z H C Q , al re Montré n Bánh Mì Hoàng Oanh diệ i Đố 5 102 Rue de la Gauchetiè 1J 2Z H C Q e) m (Métro Place d’Ar Mở cửa từ đối diện nhà banque CIBC 4 1V 2E H thứ hai đến chủ nhật Es t M on tr éa l, Q C 21 11 R ue Je an -T al on lle vi er Ib và e br Fa Từ 10am - 8pm Giữa Metro (góc avenue de Lorimier) Nối mi và tạo mẫu mi mắt. Giá 70$ Chúng tôi bảo đảm các bạn sẽ có đôi mắt đẹp

438-979-0574

Xâm kỹ thuật mới Microblading Xâm và tạo mẫu chuyên nghiệp Lông mày, mí mắt, môi, đẹp tự nhiên 100% Tạo mẫu tóc nam nữ Nhiều kiểu đẹp, mới lạ, uốn nhuộm, giủi thẳng, thuốc cao cấp, không khô tóc và đem lại mái tóc óng mượt.

B

ất kể giới tính hay độ tuổi, độc thân và tự kiểm soát cuộc sống của mình là trải nghiệm rất đáng nhớ. Nhưng dù giúp bạn tự do, nó cũng mang đến nhiều cạm bẫy. Không có thu nhập từ vợ/chồng hay không có người giúp quản lý tài chính, bạn chỉ có thể dựa vào mình. Theo các chuyên gia tài chính, dưới đây là những sai lầm tiền bạc người độc thân dễ mắc phải: 1. Không có kế hoạch chi tiêu Ưu tiên số một với người độc thân là lập kế hoạch chi tiêu. Dĩ nhiên, ai cũng cần lập kế hoạch. Tuy nhiên, người độc thân dường như đặc biệt không thích làm điều này, vì họ không phải chia sẻ tài chính với ai cả. Chi tiêu vô tội vạ sẽ khiến bạn sẽ rất khó chọn ra và theo dấu mục tiêu tài chính của mình. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ hết nhẵn tiền trong tài khoản. Nếu tài chính của bạn ngày càng phức tạp, hãy thử các ứng dụng để đơn giản hóa việc này. 2. Mua sắm tùy hứng Ngoài việc không lên kế hoạch chi tiêu, mua sắm tùy hứng cũng là một sai lầm nữa thường gặp ở người độc thân. Một lần nữa, lý do của việc này là “Tôi chỉ phải lo cho mình thôi mà”. Người độc thân thường cảm thấy thoải mái khi mua tùy hứng, do họ không có vợ/ chồng giám sát việc này. Khi đi cùng bạn bè, họ lại càng dễ chi tiền. Để tránh điều này, hãy tự đặt ra các quy tắc cho bản thân.

Ví dụ, hãy quyết định trước bạn sẽ đi ăn ngoài mấy lần một tháng, hay chỉ mang tiền mặt khi đi mua sắm. 3. Không mua bảo hiểm Khi bạn độc thân, bảo hiểm rất quan trọng. Vì khi ốm đau, khuyết tật hay thất nghiệp, bạn sẽ không thể dựa vào nguồn thu nhập thứ hai nào cả. Bên cạnh đó, bạn cần nghĩ đến tương lai nữa. Người độc thân không có vợ/chồng chăm sóc và cần phải nghĩ đến chi phí dưỡng lão sau này.

Ngoài bảo hiểm, người độc thân cũng cần tiết kiệm số tiền đủ để vượt qua bất kỳ cú sốc tài chính nào. Hãy dành ra số tiền tương đương 3 - 6 tháng sinh hoạt phí và đừng bao giờ trông chờ vào thẻ tín dụng. 5. Không có người tư vấn tài chính Khi kết hôn, một trong hai sẽ làm nhiệm vụ xây dựng ngân sách, đánh giá các khoản chi lớn và chia sẻ mục tiêu chung. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình, bạn sẽ chẳng có ai giám sát cả. Vì thế, bạn cần tìm ai đó làm việc này cho mình. Đó có thể là người thân trong gia đình, hoặc bạn bè. Họ phải là người bạn tin tưởng và có kỹ năng quản lý tiền tốt. Tùy vào mức độ kỷ luật của bản thân, bạn có thể cùng người này kiểm tra chi tiêu mỗi tháng, tuần hoặc thậm chí hàng ngày.

Theo các chuyên gia, phản ứng tự nhiên của con người thường là né tránh sự bất đồng quan điểm với cấp trên. Họ cho rằng, cơ thể chúng ta sinh ra đã có bản năng sinh tồn nên chúng ta sẽ tự nhiên mà tránh xa bất cứ điều gì gây hại cho bản thân. ếu tố chính gây ra nỗi lo sợ này chính là cảm giác sẽ có những tác động tiêu cực. Lúc đó chúng ta sẽ lập tức nghĩ rằng: "Sếp chắc sẽ không thích mình" hay "Sếp sẽ nghĩ mình là kẻ phiền nhiễu, rắc rối." Thậm chí có người còn tự kỷ ám thị: "Chắc mình sắp bị sa thải mất rồi!". Mặc dù lựa chọn đồng tình luôn dễ dàng nhưng

Nail tạo mẫu design mới lạ Qúy Khách vui lòng lấy hẹn trước Số phôn: 438-979-0574

4. Không có quỹ dự phòng

LÀM GÌ KHI BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI SẾP? Y

Facial làn da baby, tắm mịn toàn thân da baby Massage thon eo, massage body nữ Trang điểm, hoá trang và chải bới tóc cô dâu, xe lông mặt, xe lông mày

các chuyên gia cho rằng không phải lúc nào làm vậy cũng đúng. Dưới đây là bí quyết để bạn thể hiện quan điểm bất đồng với những người "quyền lực" hơn mình. Hãy thực tế với những rủi ro Hầu hết mọi người đều có xu hướng quan trọng hóa những rủi ro khi phải nói

450-485-2010 Texte: 450-712-1783 Fax: 450-485-2011

JENNY NGUYEN

Directrice du crédit spécialisé

450-485-2010

Jenny@AutoBonjour.com

Bạn đang muốn mua xe. Cho dù tình trạng crédit của bạn thế nào: tín dụng tốt hay xấu, vay tiền lần đầu, phá sản, ly dị v.v.... Chúng tôi giúp bạn được vay tiền phù hợp với tình trạng của bạn. Phê duyệt 100% hay chúng tôi trả lại 500$ tiền mặt..* tuỳ theo điều kiện

Chi tiết ở: 269 Hector-Lanthier, St-Eustache Québec J7P 5R1 Bạn có thể gọi Jenny Nguyen: 450-485-2010 hay mail: Jenny@AutoBonjour.com

Chúng tôi cung cấp nhiều loại xe với bảo đảm đến 48 tháng, chúng tôi có đến 5000 xe với giá tốt nhất của thị trường. ACURA, AUDI, BMW, BUICK, CADILLAC, CHRYSLER, CHEVROLET, DODGE, FIAT, FORD, GMC, HONDA, HYUNDAI, HUMMER, INFINITI, JEEP, JAGUAR, KIA, LAND ROVER, LINCOLN, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, PONTI AC, SUBARU, SMART, SUZUKI, SAAB, SATURN, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 729 28/09/2018

lên chính kiến. Xu hướng tự nhiên của chúng ta là tưởng tượng việc mình làm sẽ là sai lầm khủng khiếp. Vâng, đương nhiên đồng nghiệp hay sếp bạn sẽ ngạc nhiên và có chút khó chịu ban đầu. Nhưng không đến nỗi bạn bị sa thải hay trở thành kẻ thù trọn kiếp với họ. Vì thế, trước tiên hãy nghĩ tới những rủi ro khi bạn KHÔNG LÊN TIẾNG – có lẽ dự án sẽ đi chệch hướng hay bạn sẽ mất lòng tin của nhóm mình – sau đó hãy đặt lên bàn cân một cách thực tế để so sánh những rủi ro khi không được nói ra với những hậu quả tiềm tàng của việc lên tiếng cảnh báo. Quyết định xem có nên trì hoãn việc lên tiếng hay không Sau khi đánh giá rủi ro, bạn có thể quyết định giữ kín ý kiến của mình. Nếu bạn nghĩ rằng những người khác cũng sẽ đồng tình với bạn, bạn có thể tự mình thiết lập "một đội quân" trước. Mọi người có thể đóng góp kinh nghiệm hay những thông tin cho quan điểm của bạn – tất cả những điều đó khiến cho quan điểm trái chiều của bạn ngày càng mạnh mẽ và có giá trị. Cũng không tồi nếu bạn có thể trì hoãn việc nêu ý kiến của mình trong một buổi họp hay ở nơi đông người. Thảo luận riêng tư nhiều khi khiến những người quyền lực

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH

cảm thấy dễ chịu và ít bị đe dọa.

Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

Vì một mục tiêu chung

Trước khi bạn chia sẻ ý kiến của mình, MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM hãy nghĩ xem liệu người sếp hay cấp trên Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø quyền lực của bạn quan tâm tới điều gì – $199+Thueá đó có thể chỉ đơn thuần là sự tín nhiệm của cả nhóm hay hoàn thành dự án đúng thời hạn. Bạn có nhiều khả năng được lắng nghe ý kiến nếu bạn kết nối quan điểm bất đồng của mình với "mục tiêu cao cả". Khi lên tiếng, hãy nghĩ tới bối cảnh bạn tin hơn để bày tỏ quan điểm bất đồng. nói, khi đó bạn sẽ được nhìn nhận như Bình tĩnh đang tích cực đóng góp ý kiến vào mục tiêu chung chứ chẳng phải cố tình hạ thấp Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp như rớt tim ra người khác. Các cuộc thảo luận sau đó sẽ ngoài nhưng dù điều gì xảy ra bạn cũng dễ dàng hơn rất nhiều cho bạn. nên giữ bình tĩnh trong cả lời nói và hành Xin phép để thể hiện quan điểm động. Khi bạn giao tiếp miễn cưỡng hay lo lắng sẽ giảm tải hiệu quả thông điệp, không đồng tình những gì bạn muốn nói như một mớ hỗn Bước này nghe có vẻ quá hình thức độn và đồng nghiệp phải lựa chọn đâu là nhưng đó là một cách thông minh để giúp thứ cần nghe. Hít một hơi thật sâu có thể giúp bạn nói sếp bạn cảm thấy "an toàn về mặt tâm lý" và vẫn duy trì quyền kiểm soát. Bạn có thể từ tốn và nhấn mạnh ý chính, thay vì nói nói đại loại như: "Tôi biết chúng ta dường nhanh và to hơn khi thấy lo lắng. Điều đó như đang cố gắng đạt chỉ tiêu như cam còn giúp bạn tự tin hơn cho dù bạn đang kết. Nhưng có một vài lý do khiến tôi cho cảm thấy bối rối. rằng điều đó không khả thi. Liệu tôi có thể Xác nhận quan điểm ban đầu nói lên những lý do đó?" Điều đó giúp cho mọi người lựa chọn "cho phép nói"; và giả Sau khi bạn đã được đồng thuận để phát sử họ đồng tình thì bạn càng cảm thấy tự

MINH CHINH HOANG

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

MONTREAL TRIPLEX CÓ GARAGE XÂY MỚI 2009. TRÊN LẦU THUÊ 1000$, BSM 3.5 THUE 500$. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $569,000 + THƯƠNG LƯỢNG.

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

Đừng đưa ra bất kỳ phán xét nào Khi bạn bày tỏ quan ngại của mình, hãy chú ý cẩn thận với lời nói. Tránh dùng những từ ngữ mang tính "phán xét người khác" như kiểu "ngu ngốc", "tầm nhìn ngắn hạn" hay "vội vàng"…; bạn nên loại bỏ cách diễn đạt tiêu cực vì người nghe có khả năng sẽ hiểu nhầm hoặc cho rằng bạn đang ám chỉ điều gì. Thay vì thế hãy chỉ nói đến những con số thực tế. Hãy khiêm tốn! Nhấn mạnh lại rằng bạn đang đưa ra ý kiến cá nhân, không phải là điều đáng tự

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

MONTREAL GẦN SHOPPING MALL, SEMI-DETACHED DUPLEX 27X40. GIÁ $339,000

biểu, hãy trình bày thật rõ quan điểm để chắc chắn mọi người cùng hiểu. Sau đó mới trình bày rõ ràng ý tưởng, ý kiến hay đề nghị bạn muốn đưa ra.

Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

TIỆM NAIL RONG PLAZA, 4 GHẾ PÉDICURE (CÓ THỂ ĐỂ NHÀ HÀNG VIETNAM TRÊN ĐƯỜNG ST LAURENT CẦN SANG THÊM GHẾ) 8 BÀN NAILS.1 PHÒNG ESTHÉTIQUE. 3-5 THỢ LÀM LEASE TỚI 1ER AVRIL 2020. TIỆM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN LẠI GIÁ RẺ, TIỀN RENT THẤP. GỌI CHÍNH 514-712-8888. 18 NĂM GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 729 28/09/2018

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

hào gì cả. Cho dù ý kiến của bạn mang có đủ thông tin đã được nghiên cứu kỹ càng, nhưng dù gì nó vẫn chỉ là một ý kiến, vì thế hãy đừng vội đưa ra khẳng định mạnh mẽ nào. Thay vì nói "Nếu chúng ta vẫn thiết lập một mục tiêu như thế cho quý tới, chúng ta sẽ không thể làm được" thì hãy nói "Đây chỉ là quan điểm cá nhân, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để đạt được mục tiêu quý." Điều này sẽ giúp cuộc đối thoại dễ dàng tiếp diễn. Đồng thời, hãy nhắc mọi người đây chỉ là ý kiến của bạn và mời mọi người phản biện.

Thừa nhận quyền lực của sếp Cuối cùng, những người có quyền thường vẫn là người sẽ đưa ra quyết định. Bạn có thể nói: "Tôi biết anh có tiếng nói cuối cùng tại đây. Điều này tùy thuộc vào anh." Điều đó không chỉ cho thấy bạn biết vị trí của bản thân mà còn nhắc nhở người đó rằng trách nhiệm với lựa chọn đang đặt lên vai họ. Nhưng đừng vội vàng quay lưng lại với ý kiến của chính bản thân mình hay khen ngợi người khác một cách giả tạo. Bạn hãy cố gắng thể hiện sự tôn trọng người khác đồng thời tôn trọng bản thân.

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9

Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún suông Bún mắm đồ biển (mới) Bún ốc chả mực

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

Tel.: 514.725.0007 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) Tel.: 514.272.6825 ( Thứ 5 : Đóng cửa / Thứ 2 - Chủ nhật : 11am - 6pm ) 1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien)

Restaurant Vietnamien Tél: (514) 543-0600

THẢO NGUYÊN

‘THIÊN THẦN’ MỸ TRỢ GIÚP NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

8567 Boul. St-Laurent, Montréal. Qc H2P-2M9 Nhà hàng Vietnam Hoan Huong kính mời Nhà hàng khang trang lịch sự Những món ăn và Nhậu

Đậu parking miễn phí bên nhà thờ đối diện

* Lẩu thái * Bò nhúng dấm + Bò lá lốp * Chim cúc nướng * Bánh Xèo, Bánh Khoái * Thịt lụi nướng xiên que * Gỏi xoài Tôm Thịt * Cánh gà chiên * Bò lúc lắc * Cơm chiên thập cẩm

B

inh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi “Thiên thần Thái Bình Dương”. Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn cho biết rằng ngoài Hoa Kỳ, lực lượng của các quốc gia khác như Úc, Singapore, Lào và Campuchia cũng như nước chủ nhà đã cùng nhau hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 10/9 tới 15/9. Hình ảnh được Không lực Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương công bố cho thấy các binh sĩ giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh và chơi đùa với các em nhỏ ở tỉnh miền Trung của Việt Nam. Tại đây, tin cho hay, bác sĩ của Không lực Hoa Kỳ đã làm việc cùng với nhân viên y tế của Việt Nam nhằm “giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã đến tham quan các địa điểm diễn ra chương trình hỗ trợ nhân đạo phối hợp giữa nhiều nước. Trung tá Không quân Mỹ gốc Việt Vinh Trinh được trích lời nói rằng mối quan hệ gây dựng và duy trì với các đối tác đa quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương “giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”. “Thiên thần Thái Bình Dương” là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia, với sự

* Bún chả giò, chả mực phối hợp giữa dân sự và quân sự, nhằm tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Thái Bình Dương đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, thực hiện các dự án xây dựng dân sự và các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các quốc gia đối tác. Hơn 600 người được cho là đã được các chuyên gia y tế tham gia chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương” thăm khám. Trong khi đó, các kỹ sư tỏa ra khắp 8 địa điểm để giúp người dân xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học và cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn dẫn lời một cư dân địa phương tại tỉnh Quảng Nam nói rằng nỗ lực của Mỹ và các nước đối tác “rất có ích cho người dân”, “đặc biệt là những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ như vậy”. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ này, mỗi năm, chương trình “Thiên Thần Thái Bình Dương” quy tụ các nhân viên dân sự và quân sự đến từ Hoa Kỳ và 7 quốc gia đối tác ở khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam. Tin cho hay, đây là một trong nhiều hoạt động Hoa Kỳ thực hiện cùng Việt Nam cũng như các quốc gia và tổ chức khác để “xây dựng năng lực và quan hệ đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Youtube: Restaurant THẢO NGUYÊN Sau bao tháng chờ đợi nhà hàng Thảo Nguyên xin ra mắt cùng Quý ông bà, đồng hương những món ăn, đặc biệt vào cuối tuần (thứ 6, 7, CN) có phục vụ Karaoke, đặt sinh nhật. Chủ nhật sau 6pm.. Vừa ăn uống vừa hát Karaoke... Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Không lực Thái Bình Dương của Mỹ viết rằng dù các thành viên tham gia “Thiên thần Thái Bình Dương” không cùng ngôn ngữ với người dân nước chủ nhà, “những cái ôm và các nụ cười đã xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ”. Chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương”, hiện hoạt động năm thứ 11, giúp quân đội các nước trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng hợp tác nhằm xử lý khủng hoảng nhân đạo. Kể từ năm 2007, chương trình này đã tác động tới cuộc sống của hàng chục nghìn người ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có nhiều người ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoài, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng “với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương

có lợi ích và cam kết rộng khắp Châu Á – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng”. “Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường; hợp tác ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm”, tuyên bố có đoạn. “Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau”.


22

SOÁ 729 28/09/2018

TIN VIỆT NAM

BỊ CẮT ĐIỆN VÌ THAN PHIỀN TRÊN FACEBOOK Ý kiến luật sư nói chính quyền 'lạm quyền nghiêm trọng' khi cắt điện của dân vì họ phàn nàn trên Facebook về giá cả và chất lượng dịch vụ.

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

H

àng chục hộ dân tại Hà Tĩnh mới đây bị cắt điện vì đã phàn nàn trên Facebook về dịch vụ cung cấp điện tại của hợp tác xã, theo truyền thông Việt Nam. Theo tờ Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoa, sống tại xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, viết lên Facebook ngày 13/9 phàn nàn rằng tiền điện ba tháng của gia đình tăng bất thường. Bà nói trước đây nhà bà chỉ xài hết 500 700 ngàn đồng tiền điện mỗi tháng. Nhưng từ tháng 6-8/2018, mỗi tháng bà phải đóng hơn một triệu đồng, mà lại không được nêu lý do. Bà còn đăng ảnh chụp hóa đơn lên Facebook. Chia sẻ của bà Hoa nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ người dân cùng xã. Nhưng chỉ hai ngày sau, bà Hoa bất ngờ nhận thông báo cắt điện từ Hợp tác xã Thành Tâm. Bà Tâm cũng nói sau đó hợp tác xã cho người đến tháo đồng hồ đo số điện khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Cùng với bà Hoa còn có bà Nguyễn Thị Anh (thôn Xuân Nam) cùng một số hộ gia đình khác nhận được thông báo cắt điện của Hợp tác xã Thành Tâm vì đã bình luận về tiền điện trên Facebook, theo thông tin từ Đời Sống Pháp Luật. Bà Anh phát biểu trên tờ Đời Sống Pháp Luật rằng người dân vùng biển như bà cần

điện để đông lạnh hải sản. Chỉ mất điện một tiếng là hải sản hư hỏng. Bà Anh cũng nói trước đây có gì bức xúc về dịch vụ điện của xã, ai cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì bị hợp tác xã dọa cắt điện. Cũng theo bà Anh, giá điện của Hợp tác xã Thành Tâm thu cao hơn giá niêm yết của Nhà nước. Còn theo ông Nguyễn Thanh Tâm (SN 1956), Trưởng thôn Tân Hải nói trên trang Người đưa tin, có rất nhiều hộ khác có tiền điện ba tháng gần đây tăng vọt bất thường. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ nhiệm HTX Thành Tâm thừa nhận với truyền thông trong nước việc thông báo cắt điện 20 hộ dân. Ông nói là do không nhận được phản ánh trực tiếp mà người dân lại viết lên Facebook nên ông cho tháo đồng hồ để mang đi thẩm định, xong sẽ lắp lại. Văn bản của Hợp tác xã Điện Thành Tâm do ông Phó Giám đốc Trương Văn Hòa ký đăng trên Người đưa tin cũng cho hay cắt điện để chờ thẩm định đồng hồ và "ngừng cấp điện để đảm bảo khách quan, trung thực, cũng như danh dự trong kinh doanh." Đây không phải lần đầu người dân gặp rắc rối với chính quyền do đăng ý kiến trên Facebook về những vấn đề họ bức xúc, đặc biệt sau khi Luật An ninh mạng được ban

THẾ MẮC KẸT CỦA NGƯỜI MỸ GỐC HOA TRONG CĂNG THẲNG MỸ TRUNG Người gốc Hoa trở thành mục tiêu bị nghi ngờ là gián điệp, có thể đe dọa an ninh Mỹ khi quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi.

"

Mỹ là nhà của tôi. Tôi đã sống ở Mỹ hơn 70 năm và làm việc cho chính phủ Mỹ trong 50 năm trước khi nghỉ hưu. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không được hoan nghênh ở đây", Chi Wang, 86 tuổi, chủ tịch của Tổ chức Chính sách Mỹ Trung có trụ sở tại Washington, nói về căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh vì cuộc chiến thương mại. Wang cho biết ông buồn khi thấy gốc gác Trung Quốc khiến ông bị coi là "ít chất Mỹ hơn" hay ít đáng tin cậy hơn. "Người Mỹ gốc Hoa dễ bị tổn thương. Chúng tôi mắc kẹt ở giữa", Wang nói, theo SCMP. Cả Mỹ và Trung Quốc đều không có dấu hiệu được hưởng lợi trong cuộc chiến

thương mại. Trump ngày càng gay gắt với Bắc Kinh. Ông cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử và áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa từ tuần này, tức gần một nửa số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh coi cách tiếp cận của Trump là một phần trong chiến lược để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tại một cuộc họp ngày 29/8 đã kêu gọi người Hoa, kể cả công dân của các quốc gia khác, ủng hộ "lợi ích quốc gia lớn" của Bắc Kinh và "giấc mộng Trung Quốc" của ông Tập Cận Bình về sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.

hành. Mới cách đó một tuần, bà Lê Thị Mai ở Thanh Hóa bị công an địa phương mời lên làm việc sau khi đăng ý kiến lên Facebook về cuộc họp phụ huynh. Bà Mai cho Nguồn tin biết một cán bộ công an nói với bà là họ 'phụ trách an ninh mạng' và 'làm theo luật'. "Nhưng luật an ninh mạng còn chưa đi vào hiệu lực cơ mà!", bà Mai đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Nguồn tin trước đó.

"Không thể sử dụng sự độc quyền của mình để ngăn cản quyền cơ bản của con người là nói ý kiến của mình. Điều này hoàn toàn trái với quy định của pháp luật." "Người dân trong trường hợp này hoàn toàn có quyền liệt kê các thiệt hại do bị cắt điện để buộc cơ quan có trách nhiệm phải bồi thường," luật sư Tuấn nói. "Cần phổ biến kiến thức về luật ANM cho quan chức'

"Thông thường công ty điện làm hợp đồng cung cấp điện cho dân, nhưng ở các vùng quê, công ty điện thuê hợp tác xã làm việc với dân. Như vậy lại thêm một bước, thêm chi phí và gây nhiều phiền hà cho dân. Điều này rất phổ biến ở các vùng quê Việt Nam," luật sư Ngô Anh Tuấn nói với Nguồn tin từ Hà Nội hôm 23/9. "Trong trường hợp ở Hà Tĩnh, việc cắt điện với lý do người dân than phiền trên Facebook là hành vi lạm quyền nghiêm trọng." "Dù chỉ là quan hệ dân sự, nhưng trên thực tế, điện vẫn là mặt hàng độc quyền, không có giải pháp thay thế nêu người dân không hài lòng về chất lượng dịch vụ." "Điều này chỉ được cải thiện nếu hai bên, từ khi làm hợp đồng, có thỏa thuận kỹ là khi nào thì cắt điện, khi cắt phải đền bù ra sao, v.v..." "Tuy nhiên, về mặt quyền hạn, người tiêu dùng hoàn toàn có quyền phản ánh, than phiền về dịch vụ họ sử dụng bằng nhiều hình thức"

Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, hai vụ điển hình gần đây là 'cắt điện' và 'mời lên phường' dù tình tiết khác nhau, nhưng đều liên quan đến việc người dân vì bày tỏ ý kiến trên Facebook mà gặp rắc rối với chính quyền. Ông Tuấn cho rằng điều này cho thấy hiện Luật An ninh mạng đang chưa được hiểu đúng, và có nguy cơ bị áp dụng kiểu 'suy diễn' khi đã được chính thức có hiệu lực. "Tôi cho rằng hiện rất nhiều người, trong đó có giới thực thi luật pháp, chưa hiểu đúng luật An ninh mạng." "Dù mới thông qua thôi nhưng những trường hợp xảy ra vừa qua cho thấy việc chính quyền cấp huyện, xã đang áp dụng luật này một cách bừa bãi." "Việc phổ biến kiến thức luật cho người thực thi luật pháp là rất cần thiết và cần tiến hành ngay". "Ngoài ra, cần đưa ra những quyết định để giới hạn quyền của các cơ quan chức năng địa phương trong việc thực thi luật an ninh mạng nhằm ngăn chặn tình trạng lạm quyền trong thi hành luật," luật sư Ngô Anh Tuấn nói với Nguồn tin từ Hà Nội.

Lời kêu gọi này đến vào thời điểm nhạy cảm. Một báo cáo lên quốc hội của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - Trung tháng trước đã nhắc đến các hoạt động của đảng Cộng sản Trung Quốc để bí mật gây ảnh hưởng tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lập pháp Mỹ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác như Australia và New Zealand, cáo buộc Trung Quốc tiến hành các chiến dịch để tác động đến giới chính trị, học giả, trung tâm nghiên cứu và truyền thông phương Tây. Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước yêu cầu hai đơn vị truyền thông nhà nước Trung Quốc là Xinhua và CGTN phải đăng ký làm đại diện nước ngoài theo FARA - đạo luật yêu cầu họ phải tiết lộ quan hệ với chính phủ và các thông tin về các hoạt động và tài chính liên quan. Quốc hội Mỹ cũng chú ý đến vấn đề này. Hồi tháng ba, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Tom Cotton cùng với một số thành viên hạ viện đã trình hai dự luật về chống tuyên truyền và các hoạt động gây ảnh hưởng khác của chính phủ nước ngoài. "Mối quan hệ xấu đi là nguyên nhân

khiến mọi người lo ngại. Cuộc chiến thương mại đã làm cho cuộc sống của người Mỹ gốc Hoa trở nên khó khăn hơn", Frank Wu, chủ tịch Ủy ban 100, một nhóm người Mỹ gốc Hoa có ảnh hưởng ở Mỹ, nói. Wu cho biết người Mỹ gốc Hoa thường phải đối mặt với câu hỏi lặp đi lặp lại như "anh thật sự đến từ đâu" và luôn bị coi là người nước ngoài ở Mỹ. "Với những người Mỹ gốc Hoa, mọi người muốn biết bạn đứng về phe nào", Wu nói. "Nếu bạn nói tôi là người Mỹ, mọi người sẽ không tin. Ngay cả khi bạn được sinh ra ở Mỹ, ngay cả khi gia đình bạn đã ở đây qua nhiều thế hệ, mọi người vẫn nghĩ rằng bạn là một điệp viên hoặc có ý đồ gì đó xấu. "Làm thế nào chúng tôi biết trong tâm can anh thực sự là người Mỹ?. Trước những câu hỏi và nghi ngờ như vậy, người Mỹ gốc Hoa và họ ngày càng phải chứng minh bản thân", ông nói. Yun Sun, chuyên gia Chương trình Đông Á tại Trung tâm Stimson ở Washington, nói rằng chính quyền Trump đã chú ý đến các hoạt động gây ảnh hưởng ở Mỹ của Trung Quốc.

'Lạm quyền nghiêm trọng'


TIN VIỆT NAM "Mỹ dường như có chính sách hoài nghi tất cả người gốc Hoa, cho dù bạn là người Mỹ gốc Hoa, công dân Trung Quốc sống ở Mỹ hay sinh viên Trung Quốc", Sun nói. Một cuộc thăm dò diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 của Trung tâm nghiên cứu Pew chỉ ra rằng cứ 10 người Mỹ thì có dưới 4 người nhìn nhận Trung Quốc với ánh mắt thiện cảm. "Chúng ta chắc chắn đang thấy mức độ xích mích chưa từng có trong quan hệ Mỹ - Trung. Chưa đến mức như cuộc đối đầu trên tất cả mặt trận như Mỹ và Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, nhưng tình hình chắc chắn đang phát triển theo hướng đó", bà nhận xét. Nghi ngờ Một nghiên cứu của Ủy ban 100 năm ngoái cho thấy rằng người gốc Á nói chung và người gốc Hoa nói riêng có nhiều khả năng bị buộc tội gián điệp kinh tế nhất ở Mỹ. Nghiên cứu đã xem xét 136 trường hợp liên quan đến 187 cá nhân từ năm 1997 đến năm 2015. Từ năm 2009, tỷ lệ người Mỹ gốc Hoa bị buộc tội gián điệp kinh tế đã tăng gấp ba lần. Có những người bị kết án trong khi một số được chứng minh là không có sai phạm hoặc không có căn cứ để kết tội. Trường hợp nổi bật nhất là nhà vật lý Wen Ho Lee, người Mỹ gốc Đài Loan, bị truy tố vào tháng 12/1999 với cáo buộc lấy cắp bí mật về kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ cuối cùng chỉ có thể kết tội Lee xử lý không đúng cách dữ liệu bị hạn chế, một trong số 59 tội danh ông này bị cáo buộc. Lee đã nhận tội đó. Vài năm trước, nhà vật lý Xiaoxing Xi và nhà thủy văn học Sherry Chen Xiafen, cả hai đều là công dân Mỹ, cũng bị buộc tội là gián điệp Trung Quốc nhưng sau đó được chứng minh vô tội. Khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ bước vào thời kỳ căng thẳng mới, ở Washington đang có nhiều lời kêu gọi Mỹ áp dụng cách tiếp cận gay gắt với nước này. Người gốc Hoa, đặc biệt là sinh viên và học giả, dễ trở thành mục tiêu bị chú ý và nghi ngờ. Hồi tháng hai, Christopher Wray, giám đốc Cục điều tra liên bang, nói tại một phiên điều trần của Ủy ban tình báo Thượng viện rằng các hoạt động gián điệp của các học giả, nhà khoa học và sinh viên Trung Quốc là mối đe dọa tầm cỡ toàn xã hội và đòi hỏi phải có phản ứng mạnh mẽ. Cuối tháng trước, Politico đưa tin Trump nói tại một sự kiện riêng rằng hầu hết sinh viên Trung Quốc tại các đại học Mỹ đều là gián điệp. Robert Daly, giám đốc Viện Kissinger tại Trung Quốc và Mỹ của Trung tâm Wilson, bày tỏ sự cảm thông đối với các công dân Trung Quốc đang học tập và làm việc tại Mỹ. Nhưng ông nhấn mạnh đây là hậu quả từ chiến dịch gây ảnh hưởng của

Trung Quốc. "Trong khi một số cáo buộc bị thổi phồng hay thiếu dữ liệu, những gì chúng ta biết về các mục tiêu và phương pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cảnh giác là điều cần thiết", ông nói. Orville Schell, giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung tại Hiệp hội Châu Á ở New York, cho biết ông đang làm việc với một nhóm 20 chuyên gia về Trung Quốc ở Mỹ trong dự án nghiên cứu về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc. "Tác động của các hoạt động này vào các trung tâm nghiên cứu Mỹ vẫn còn hạn chế, nhưng Trung Quốc ngày càng bơm nhiều tiền cho các đại học, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ, họ sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Rõ ràng có một số can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng ta", ông nói. Daly đổ lỗi cho ông Tập và các quan chức Trung Quốc đã khiến người Mỹ gốc Hoa bị nghi ngờ khi thường xuyên kêu gọi tất cả người gốc gác Trung Quốc trên thế giới giúp "phục hưng dân tộc Trung Hoa". "Không ngạc nhiên khi Bắc Kinh theo đuổi những mục tiêu này. Nỗ lực này không phải là mới, nhưng các chiến dịch hiện tại được tài trợ nhiều tiền hơn", Daly nói. Nhấn mạnh rằng các chính sách và chương trình của Trung Quốc làm tăng lo ngại về an ninh, Daly nói: "Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào nếu Trump yêu cầu các sinh viên Mỹ tại Trung Quốc đóng góp cho chiến lược Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương mở và tự do? Các tuyên bố của Bắc Kinh, một số chương trình công khai và bí mật của họ, đã dẫn tới cách nghĩ rằng các học giả Trung Quốc ở Mỹ có thể đe dọa an ninh". Trong khi đó, nhiều học giả Trung Quốc cho rằng quan điểm "diều hâu" với Bắc Kinh trong quốc hội Mỹ và trong chính quyền Trump đã làm gia tăng tinh thần chống Trung Quốc trong công chúng. Gal Luft, đồng giám đốc Viện Phân tích an ninh toàn cầu có trụ sở tại Washington, chỉ trích báo cáo quốc hội cho rằng Trung Quốc đang cố gắng thâm nhập vào các trung tâm nghiên cứu Mỹ. "Họ đưa ra tuyên bố táo bạo nhưng không có chứng cứ", Luft nói. "Đây là một phần của chiến dịch gây hoang tưởng về ảnh hưởng của Trung Quốc, khi trên thực tế có rất ít bằng chứng để ủng hộ các lập luận đó". Daly thì cho rằng Mỹ đủ sức đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. "Miễn là các cộng đồng, thể chế và chính quyền địa phương của Mỹ được thông tin đầy đủ về các phương pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc. Miễn là Mỹ giữ vững các giá trị cốt lõi về sự cởi mở, đa dạng và tự do ngôn luận, chúng ta không cần phải quá lo sợ các nỗ lực của Trung Quốc, dù những nỗ lực đó có được tài trợ nhiều tiền đến mức nào chăng nữa", ông nói.

SOÁ 729 28/09/2018

23

Bún việt Mới! Mới!

côte vertu

Centre Commercial Village - Montpellier 740 bld Côte-Vertu H4L 5C8 ( gần jean coutu và subway ) Local 159B, Góc monpetllier, 514-272-6825

Ngày khai trương Thứ sáu 21/9 Giảm 20% đến ngày 30/9 khi ăn tại tiệm Những món chính Bún mắm đồ biển đặc biệt Bún măng vịt Bún riêu Bún ốc mực Bún riêu ốc Hủ tiếu nam vang ( khô , nước ) Bún nem nướng ninh hoà Mới mới !!!!! Bún chả mực khô Cơm gà hải nam ( gà chạy bộ ) Miến gà

Môn võ số 1 củaViệt Nam  Kỹ thuật Tự Vệ  Kỹ năng chiến đấu  Ôn luyện các đòn thế Vovinam từ căn bản đến nâng cao  Học tập nhân cách & tinh thần Võ Sĩ Đạo  Rèn luyện thể lực

GRANDE OUVERTURE Phòng tập đầy đủ trang thiết bị

103A Boulevard de la Concorde, Laval, Québec H7N 1H8, Canada (Chỉ 20 phút từ Montréal) Cung cấp võ phục miễn phí 100% đến tháng 11/2018 Giảm ngay 50% thành viên thứ hai trong gia đình Ngày học thử đầu tiên MIỄN PHÍ

Xin liên hệ: 514-781-2711 (Tiếng Việt) 514-501-2610 (Français) Email: hoanglong-vovinam@outlook.com https://www.facebook.com/HoangLongVovinam https://hoanglong-vovinam.wixsite.com/laval


24

TIN VIỆT NAM

SOÁ 729 28/09/2018

CUỘC SỐNG PHÓNG TÚNG, SIÊU GIÀU, MUA CHUỘC CẢ HOLLYWOOD CỦA TỶ PHÚ MALAYSIA ĐANG BỊ TRUY NÃ Tỷ phú Joh Low đã dùng tiền để biến mình thành bạn thân của Leonardo DiCaprio và hẹn hò với các chân dài như Miranda Kerr, Paris Hilton.

M

ới đây, một cuốn sách mang tên "Cá voi tỷ phú: Người đàn ông lừa đảo phố Wall, Hollywood và cả thế giới" mới được ra mắt gây chấn động dư luận. Cuốn sách kể về cuộc đời của tỷ phú Malaysia Jho Low- người đã biển thủ 4,5 tỷ đô la (hơn 100.000 tỷ đồng) từ quỹ phát triển 1Malaysia Development Bhd và bị phát hiện vào hồi tháng 6 năm ngoái. Trong cuốn sách, những mối quan hệ mật thiết của Jho Low với giới sao Hollywood đã được tiết lộ. Cách vị tỷ phú trẻ dùng tiền để biến mình từ vô danh tiểu tốt thành bạn thân minh tinh, hẹn hò với các người đẹp hàng đầu thế giới cũng được phơi bày. Quả đúng như ông Tom Wright tác giả cuốn sách viết: "Chỉ cần tiền đủ nhiều là bạn có thể dễ dàng thành một phần Hollywood". Chi hàng triệu đô để hẹn hò Paris Hilton, Miranda Kerr Jho Low sinh năm 1982 trong gia đình tài phiệt giàu có của đất Malaysia. Từ khi còn là học sinh, Jho Low đã được theo học

TOUR XE BUS

Toronto 2 Ngày CAD

những ngôi trường siêu danh giá tại Anh và Mỹ. Nhưng chỉ đến khi dùng quan hệ để trở thành một trong những người quản lý quỹ 1Malaysia Development Bhd thì Jho Low mới thực sự giàu khủng khiếp và phung phí số tiền tham nhũng để ăn chơi trác táng. Jho Low sở hữu hàng chục biệt thự triệu đô khắp London, Los Angeles, New York, là chủ nhân phi cơ riêng Bombardier Global 5000 giá 35 triệu đô la và tiêu tốn 330 triệu đô la trong một năm để mua các tác phẩm nghệ thuật. Từ khoảng cuối những năm 2000, tỷ phú Malaysia bắt đầu nổi danh ở Hollywood là tay chơi khét tiếng chuyên tổ chức những bữa tiệc điên rồ nhất và mời được các ngôi sao tiếng tăm nhất. Để thể hiện đẳng cấp, Jho Low không tiếc tay chi tiền để được cặp kè với các chân dài hàng đầu Hollywood và các người đẹp trong đó có Paris Hilton và Miranda Kerr hẳn nhiên cũng không từ chối tiền. Người ta bắt đầu thấy Paris Hilton cặp kè bên Jho từ năm 2009. Bạn bè Jho cho hay tỷ phú mơ được hẹn hò tiểu thư nhà

59 $+ p.p/ occ.4

Ngày khởi hành: Thứ Tư & Thứ Bảy

Mont tremblant

Giá gốc CAD 35 Giá khuyến mãi CAD

1 Ngày

$

29 $

Hilton từ khi còn học đại học. Để biến ước mơ thành hiện thực, Jho không ngại liên hệ với quản lý của Paris Hilton và thẳng thắn đề nghị trả tiền để Paris đi chơi với mình. Tác giả cuốn sách cho biết Paris Hilton đã đồng ý với mức giá khoảng 100.000 đô la cho mỗi sự kiện. Vào dịp sinh nhật 29 tuổi của Paris, Jho Low bao trọn hộp đêm sang trọng ở Las Vegas và tặng riêng cho người đẹp một chiếc đồng hồ Cartier cùng số chip chơi bạc giá 250.000 đô la (5,6 tỷ đồng) để cô chơi thỏa thích. Cùng năm đó, Jho Low đưa Paris Hilton đi nghỉ tại Saint-Tropez, một thị trấn ở Pháp là nơi nghỉ dưỡng của giới siêu giàu. Tỷ phú thuê du thuyền, bao hộp đêm ăn chơi trụy lạc cùng người đẹp. Đến năm 2013, Jho Low chán Paris Hilton và chuyển sang tán tính siêu mẫu của hãng Victoria's Secret Miranda Kerr khi cô này vừa ly hôn nam diễn viên Orlando Bloom. Năm 2014, Jho Low mời được siêu mẫu đến dùng bữa riêng và bắt đầu gạ gẫm cô bằng việc hứa hẹn tung tiền đầu tư để Miranda quảng bá hãng mỹ phẩm KORA của cô. Trong năm này, Jho chi tổng cộng 200 triệu đô la tiền trang sức tặng các người đẹp, trong đó có 8 triệu là mua quà tặng Miranda Kerr. Dịp Valentine năm 2014, tỷ phú tặng siêu mẫu một viên kim cương hình trái tim 11,72 carat, có khắc hai chữ cái đầu tên cô. Món quà này trị giá 1,29 triệu đô (45 tỷ đồng). Nhân dịp sinh nhật 31 tuổi của Miranda, tỷ phủ tổ chức cho cô một bữa tiệc đình đám tại New York. Sau đó, Jho mời Miranda lên du thuyền riêng trị giá 250 triệu đô la đi du lịch 10 ngày từ Ý sang Hy Lạp và tặng cô cặp hoa tai kim cương trị giá 3,8 triệu đô (86 tỷ đồng), cùng một bộ trang sức khác trị giá 1,98 triệu đô (45 tỷ đồng). Ngoài hẹn hò với người đẹp nổi tiếng, Jho Low còn đưa mình thành một phần của Hollywood qua việc đầu tư làm phim. Năm 2012, Jho thâu tóm một công ty đầu tư điện ảnh và qua đó rót vốn cho bộ phim

Christmas Cruise Norwegian Cruise Line Norwegian Escape Phòng Đôi bên trong 7 đêm CAD 1299/người Ngày khởi hành: 21 tháng 12 Norwegian Bliss Phòng Đôi bên trong 7 đêm CAD 930/người Ngày khởi hành: 08 tháng 12; 15 tháng 12

Montreal đến Shanghai chuyến bay trực tiếp Air Canada CAD

598+

giành 5 đề cử Oscar "The Wolf of Wall Street". Nhờ vậy vị tỷ phú cũng trở nên thân thiết với nam diễn viên chính của phim- Leonardo Dicaprio. Hợp cạ ăn chơi nên Jho Low và Leonardo thân nhau rất nhanh. Người ta thường thấy Jho dùng phi cơ riêng đón Leo đi đánh bạc ở Las Vegas. Jho Low còn tặng cho tài tử những món quà quý giá như tượng vàng Oscar mà ngôi sao huyền thoại Marlon Brando từng đoạt được nhờ bộ phim "On the Waterfront" hay một bức tranh của Picasso giá 3,2 triệu đô la. Sinh nhật 31 tuổi của mình, tỷ phú mời toàn bộ dàn diễn viên phim "The Wolf of Wall Street" trong đó có Leo và Jonah Hill đến dự. Một người có mặt kể lại các diễn viên nổi tiếng như Jamie Foxx cũng được mời và nữ ca sĩ Britney Spears thì chui ra từ trong chiếc bánh sinh nhật khổng lồ và hát tặng Jho Low. Cái kết của tay chơi Sau khi vụ biển thủ bị phanh phui, Jho Low đã chạy trốn và toàn bộ tài sản chưa kịp tẩu tán của tỷ phú bị tịch biên. Trong đó có cả chiếc du thuyền Equanimity nổi tiếng. Các ngôi sao Hollywood dính líu tới Jho Low cũng bị điều tra. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Miranda Kerr giao nộp toàn bộ số trang sức cô được Jho Low tặng để phục vụ điều tra vì nghi ngờ chúng được mua bằng tiền tham nhũng. Siêu mẫu nước Úc đã hợp tác và nộp lại hết số quà tặng giá hàng triệu đô la. Leonardo cũng cùng chung số phận khi phải trao lại hết các món quà, chủ yếu là các tác phẩm nghệ thuật mà Joh Low tặng mình. Cho đến nay Jho Low vẫn chưa bị bắt. Nhiều nguồn tin cho biết tỷ phú đã chạy trốn đến một đảo quốc nhỏ có tên Saint Kitts và Nevis nằm ở vùng biển Tây Ấn, nơi hắn "chạy chọt" để có quốc tịch và không thể bị dẫn độ.

Khám phá Trung Quốc 10 ngày

Đã bao gồm: - Chuyến bay quốc tế Montreal khứ hồi + chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải - 8 đêm ở khách sạn 5 sao (phòng 4 người), 3 đêm ở Bắc Kinh, 1 đêm ở Vô Tích, 1 ở Tô Châu,1 ở Hàng Châu và 2 ở Thượng Hải. - 8 bữa sáng, 4 bữa trưa và bữa tối. - Các tour tham quan với hướng dẫn viên nói tiếng Anh - Tất cả các dịch vụ đưa đón sân bay và khách sạn, dịch vụ vận chuyển bằng xe khách - Tất cả các loại thuế

Đã bao gồm chuyến bay

CAD 698$+ Top

Chỗ ngồi hạn chế 20

Không bao gồm: - Visa Trung Quốc - Bảo hiểm du lịch - Tiền thưởng cho hướng dẫn viên và tài xế (usd 10 $) /người /ngày - Các bữa ăn và đồ uống không được liệt kê trong hành trình - Các chương trình tùy chọn được liệt kê - Chi phí cá nhân và vật phẩm không được liệt kê

BEIJING-SUZHOU-WUXI-HANGZHOU-SHANGHAI Các chuyến tham quan và sản phẩm khác có thể tùy chọn

514-664-1996 514-508-2088

Giá bao gồm: phí xe bus, khách sạn (cho khách du lịch 2 ngày trở lên), thuế và tiền bồi thường từ $1 cho mỗi $1000. Vacances Compass có toàn quyền sửa đổi tuyến đường và khách sạn. Đây là giá khởi điểm cho mỗi cá nhân.

Ngày khởi hành: 19 tháng 11 / 3 tháng 12 : 698$ Tháng 9 và tháng 10 : 1098$+ Tháng 11 và tháng 5 : 998$+

OPC Permis no : 703127


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

SOÁ 729 28/09/2018

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

THỰC HƯ TIN ĐỒN ANGELINA JOLIE SẼ LÀM DÂU NƯỚC ANH

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

Theo dư luận, Angelina Jolie thực sự đã tìm được hạnh phúc mới và sớm muộn sẽ về làm dâu nước Anh.

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

H

iện tại, Angelina Jolie vẫn chưa công khai quan hệ tình cảm với ai sau khi chia tay Brad Pitt. Nhưng theo truyền thông mới đây, nữ diễn viên và người tình tỷ phú bí mật người Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một đám cưới linh đình. Vào cuối tuần trước, họ đã tổ chức một nghi lễ kết hôn và người đàn ông bí mật kia đã cầu hôn Angelina Jolie tại đó. Hồi tháng trước, đã có thông tin cho biết nữ diễn viên Angelina Jolie rất nóng lòng được tự do khỏi cuộc hôn nhân với Brad. Nữ diễn viên còn yêu cầu tòa án cho cô được ly hôn trước khi giải quyết vấn đề phân chia quyền nuôi con. Một người bạn với tạp chí In Touch: "Một cuộc ly hôn nhanh sẽ giúp Angelina tự do cưới lần nữa". Hiện tại, cuộc chiến tranh quyền nuôi con với Brad Pitt đã khiến Angelina tiêu tốn hàng triệu đô-la, thậm chí cô phải vay tiền Brad để mua một ngôi nhà mới. Do đó, nữ minh tinh nôn

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

nóng làm đám cưới với vị tỷ phú để có sự bảo đảm về tài chính. Ngoài ra, nguồn tin này còn nói, việc tìm một người cha mới cho các con Angelina sẽ giúp cô có lợi trong việc tranh quyền nuôi con, nên đám cưới với vị tỷ phú này sẽ có lợi đôi đường cho Angie. Trước đây, Angelina đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, và theo một nguồn tin: "Cô ấy nghĩ rằng đã tìm được người tuyệt vời ở lần thứ 4 này". Dù vẫn chưa tìm ra danh tính của người đàn ông bí mật kia nhưng với những lý do dưới đây, người hâm mộ tin chắc rằng ngày Angelina Jolie về làm dâu nước Anh sẽ không còn xa. 2 trong 4 người tình tin đồn đều là người Anh Tháng 2/2017, Angelina Jolie đã tìm đến một chàng tài tử trẻ hơn chồng cũ - nam diễn viên người Mỹ 46 tuổi Jared

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 13 tháng chín đến trưa 3 tháng mười

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC & Philadelphia 4 ngày

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

ngay USA 4 ngày

18

24

149

139

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày 72 Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người GIÁ ĐẶC BIỆT Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Vancouver Rocky, Lake Louise, Banff 7 ngày $939+ Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Yellowstone NP-Napa Valley-Lake Tahoe-Yosemite NP 7 ngày Tour $699+ Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca San Francisco- Las Vegas -Disneyland- Southern CA 7 ngày Tour $649+ Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: Los Angeles - Grand Canyon - Las Vegas 5 ngày $299+ www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Grand Canyon-Antelope Canyon-Yellowstone NP-Grand Teton NP 7 ngày Tour $799+ Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn. Las Vegas-San Francisco-Grand Canyon-Los Angeles 7 ngày $699+ ngày

Giá cả có giá trị đến 3 tháng mười 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 729 28/09/2018

Leto. Một nguồn tin kể lại: "Giữa họ luôn có một sự tương hợp. Cô ấy đang trong khoảng thời gian khó khăn, Jared đã giúp cô ấy đương đầu và vực dậy tinh thần. Họ đều là nghệ sĩ có tâm hồn đồng điệu và không tuân theo quy tắc nào - tôi nghĩ Jared chính là người đàn ông hoàn hảo cho Angie nếu cô ấy đã sẵn sàng cho một tình yêu mới". Nguồn tin tiết lộ thêm: "Jared đã liên lạc với Angie sau khi cô ấy nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Nghe nói rằng họ đã trò chuyện qua điện thoại vài lần, rồi hẹn hò ăn tối ở Los Angeles. Kể từ đó, họ luôn gặp nhau bất cứ lúc nào có thể". Trước đây, Jared Leto từng hợp tác với Angelina trong hai bộ phim - Girl, Interrupted (1999) và Alexander (2004). "Chàng Joker" cũng từng đóng phim Fight Club với cả Brad Pitt. Tháng 1/2018, một nguồn tin cho biết nữ diễn viên "Ông bà Smith" phải lòng rapper kiêm nhà sản xuất phim người Campuchia – PraCh Ly. Nguồn tin này tiết lộ: "Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Sự kết nối của họ mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà Angie cần. Cô ấy đã không để ai đó mới lạ bước vào cuộc đời mình trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên khi đã phải lòng ai thì cô ấy phải lòng một cách mãnh liệt". Được biết, Angelina gặp nhà sản xuất phim này thông qua nhà hoạt động nhân quyền – Loung Ung. Trong lúc làm phim "First They Killed My Father" ở Campuchia, Loung Ung đã giới thiệu Angie với PraCh Ly. Anh này còn tiếp xúc với các con của Angelina và thân thiết với Maddox – con trai cả của cô. Tuy nhiên, tránh để sự việc đi quá xa, phía Angelina Jolie đã lên tiếng phủ nhận. Một nguồn tin thân cận của "bà mẹ sáu con" cho hay rapper Campuchia chỉ là "một người bạn" và "Angelina Jolie tôn trọng công việc của anh ấy". "Cô ấy không hẹn hò với ai và sẽ không làm điều đó trong một thời gian dài sắp tới. Cô ấy tập trung vào con cái và công việc", nguồn tin khẳng định. Nữ minh tinh được cho đã tham dự các sự kiện ở Campuchia cùng người bạn này nhưng không có gì hơn. Tháng 7/2018, tờ Woman’s Day New Zealand đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cuối cùng thì Jolie lại có thể mỉm cười lần nữa, tất cả là nhờ nam diễn viên người Anh quyến rũ Ed Skrein". Tờ báo tiết lộ cả hai này sinh tình cảm trên phim trường ở London, Angelina "mê chàng như điếu đổ" và mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Theo nguồn tin này, "cả hai không thể rời nhau nửa bước", thậm chí Angelina cũng đã giới thiệu bạn trai mới với các con của mình. "Ed rất biết cách chọc để Jolie và cả những đứa con của cô ấy cười khi chúng ghé thăm phim trường", nguồn tin cho biết. Skrein được cho là rất thân thiết với con trai Maddox của bạn gái nhờ sở thích chung trong âm nhạc. Nguồn tin này cũng cho hay dù đang cố giữ bí mật về mối quan hệ này, họ đã tính đến một tương lai cùng nhau và nữ diễn viên sẽ chuyển đến Los Angeles sau khi Maleficient 2 đóng máy. "Họ hiểu rằng vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện này, nhưng sự thật là như vậy và cả hai đều không thể chịu đựng được việc phải xa nhau", nguồn tin tiếp tục. Nhiều người gửi lời chúc phúc tới Angelina Jolie và hi vọng hai người sẽ nhanh chóng công khai. Đáp lại những ồn ào từ dư luận, Angelina Jolie và Ed Skrein đều lựa chọn im lặng. Và mới đây nhất, truyền thông Hollywood đồng loạt đăng tải thông tin Angelina Jolie đã sẵn sàng để yêu lại từ đầu và hiện tại cô đang thực sự say đắm trong tình yêu với một chàng tỷ phú bí ẩn. Một nguồn tin cho hay: "Cô ấy đang rất ý tứ nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc". Bạn trai tin đồn của Angelina Jolie được miêu tả là một "chàng trai Anh bóng bẩy" và là "nhà từ thiện và môi giới nghệ thuật

VĂN HÓA & XÃ HỘI

nổi tiếng". Từ nguồn tin này, truyền thông khẳng định Angelina Jolie đã giới thiệu người đàn ông đặc biệt này với các con và đây không phải là một cuộc tình thoáng qua. Để lý giải cho thắc mắc tại sao Angelina Jolie và người đàn ông này chưa từng bị bắt gặp khi đi cùng nhau thì tờ này cũng cho hay: "Cô ấy không muốn để lộ danh tính của người này cho tới khi chính thức ly hôn Brad Pitt".

DANH HÀI BILL COSBY NGỒI TÙ Ở TUỔI 81 Diễn viên bị kết án tù từ 3 tới 10 năm và đóng 25.000 USD tiền phạt vì tội lạm dụng.

Thân thiết với Kate Middleton, có họ hàng xa với Hoàng gia Anh Mặc dù chuyện tình đẹp tựa như mơ của Brad Pitt và Angelina Jolie đã chấm dứt, nhưng không ai có thể phủ nhận khi còn tay trong tay thì đây là cặp đôi vàng hoàn hảo đến từng góc độ của Hollywood. Không chỉ là trai tài gái sắc mà cả hai còn lại cặp đôi Hoàng tộc khi mẹ của Brad là hậu duệ của vua Henry II nước Anh và Jolie cũng có họ với vua Philip II của nước Pháp. Con ruột của cặp đôi này là cô bé Shiloh và cặp song sinh Knox – Vivienne là anh chị em họ đời thứ 27 với em bé Hoàng gia mới sinh. Chính vì vậy, Angelina Jolie - mẹ của chúng là họ hàng xa với Hoàng gia Anh là điều đương nhiên. Hơn thế nữa, ngôi sao "Maleficent" còn được Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh phong tước hiệp sĩ danh dự, vì công tác đấu tranh chống bạo lực tình dục trong chiến tranh của cô. Ngoài ra, Angelina Jolie cũng có một tình bạn tốt với Công nương Kate Middleton sau khi cô gặp quá nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Cả hai đã gặp nhau khi Angelina ở London để đóng phim Maleficent 2. Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên chiến thắng giải Oscar và vị Công nương Hoàng gia Anh gặp nhau. Lần cuối cùng vào 3 năm trước, họ đã từng cùng nhau uống trà, lúc đó Angelina vẫn còn ở bên Brad Pitt và hạnh phúc với tổ ấm của mình. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Cả hai đã có mối quan hệ gần gũi khi cùng nhau thực hiện những công việc từ thiện trên khắp thế giới và họ đã cố gắng giữ liên lạc qua email. Lần cuối cùng Kate gặp trực tiếp Angelina là vào tiệc trà năm 2015, Brad Pitt còn ở bên cô ấy. Vì vậy, Kate đã cẩn thận hỏi mọi thứ diễn ra như thế nào kể từ khi cặp đôi nổi tiếng nói lời chia tay". Nguồn còn cho biết thêm: "Angelina như rót trái tim mình ra. Cô kể cho Kate nghe mọi chuyện mình đã trải qua trong một năm rưỡi qua, với những khó khăn trong việc nuôi dạy những đứa trẻ như một người mẹ độc thân, những vấn đề về quyền nuôi con và cả về việc cô mất đi người đàn ông mình thương". Tháng 6 vừa qua, Angelina và Brad đã có những mâu thuẫn về việc thỏa thuận giám hộ sáu đứa con của họ: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh 10 tuổi Knox & Vivienne. Angelina rất cần một lời khuyên cho những lộn xộn mà cô đang hứng chịu. Nguồn tin còn cho biết: "Kate khuyên Angelina nên đi tìm Brad và nói chuyện thẳng thắn. Kate nói cô đã thấy cả hai là một cặp đôi tuyệt vời như thế nào, nếu Angelina có đủ lòng bao dung và tình yêu cho Brad, cô hãy nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ với chồng trước". Công nương Kate quả là người bạn tuyệt vời khi dành cho Angelina những lời khuyên chân thành và đầy thiện chí, mong rằng tình bạn này sẽ bù đắp những phần khiếm khuyết trong mối quan hệ tưởng chừng đã đổ vỡ của Angelina. Quan trọng hơn cả, Angelina Jolie muốn sống vĩnh viễn ở Anh Trước đây, Angelina Jolie cùng Brad Pitt và 6 người con từng sống trong một ngôi nhà thuê tại Surrey, gần London.

T

heo E! News, thẩm phán Steven T. O'Neil ra phán quyết vào ngày 25/9. Ngoài đi tù, Bill Cosby chịu các khoản phí truy tố. Luật sư của diễn viên khẳng định sẽ nộp đơn kháng cáo. Bill Cosby sẽ bị giam giữ ở nhà tù SCI Phoenix tại Pennsylvania. Theo CNN, nhà tù SCI Phoenix có 3.830 giường, mở từ mùa hè năm nay. Ông cũng được yêu cầu không liên lạc với nạn nhân Andrea Constand và phải tham gia một chương trình chống lạm dụng tình dục. Bill Cosby là một trong những diễn viên hài kỳ cựu của Mỹ. Ông sản xuất và đảm nhận vai chính trong series truyền hình ăn khách The Cosby Show. Andrea Constand là người đầu tiên trong hàng loạt phụ nữ kiện Bill. Vài năm gần đây, liên tiếp các phụ nữ trong đó có diễn viên, người mẫu lên tiếng tố từng bị nam diễn viên hài tấn công tình dục. Kịch bản quen thuộc được mô tả trong các lá đơn là bị Bill cho uống thuốc và lên giường. Cả gia đình nhà Jolie - Pitt đã chuyển đến đây từ tháng 3/2016 để có thể sống cùng nhau trong thời gian nam diễn viên làm phim tại đây. Mỗi tháng, họ chi trả 21.000 USD cho việc thuê nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống tại đây, dường như nước Anh đã quyến rũ được Angelina Jolie. Theo nguồn tin của Us Weekly, cô định chuyển hẳn đến nước Anh để sống. "Ngôi nhà của họ rất lớn, các tiện nghi hiện đại và thân thiện với bọn trẻ" - nguồn tin của Us Weekly nói - "Chúng

Theo People, trong phiên xử ngày 26/4, các công tố viên mô tả Bill Cosby như một kẻ săn mồi tình dục, lừa đảo nhiều người. Bồi thẩm đoàn khẳng định Bill Cosby phạm tội sử dụng ma túy và tấn công tình dục Andrea Constand tại nhà riêng ở ngoại ô Philadelphia, Mỹ năm 2004. Andrea Constand mô tả cô bị cho uống ba viên thuốc màu xanh và uống rượu theo yêu cầu của Bill Cosby. Sau đó khi tỉnh dậy, cô phát hiện bị tấn công tình dục. Sau phán quyết, Andrea Constand và năm người khác - những người buộc tội Bill Cosby - bật khóc bên ngoài tòa án. Kể từ khi Harvey Weinstein bị hạ bệ vì bê bối tình dục, phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) diễn ra mạnh mẽ ở Hollywood. Nhiều người từng bị lạm dụng tình dục lên tiếng tố cáo những kẻ từng hại mình, khiến các tên tuổi lớn ở kinh đô điện ảnh tiêu tán sự nghiệp. Vụ việc của Bill Cosby là bản án đầu tiên được thực hiện từ sau phong trào #MeToo. thích những tiệm đồ chơi trong thị trấn và nó cũng không xa với London. Không gian ở đây rất yên bình. Họ yêu London. Angelina sẽ chọn sống ở đây vĩnh viễn nếu cô ấy có thể". Điều đặc biệt, nếu chọn sống tại Anh, Jolie sẽ được sống gần với những người bạn thân là diễn viên George Clooney và vợ anh - nữ luật sư Amal. Cũng theo nguồn tin của Us Weekly, tại Anh, lũ trẻ nhà Jolie - Pitt có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn một cuộc sống bình thường so với khi sống tại Mỹ.


SOÁ 729 28/09/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

CHÂU ÂU NGẢ NGHIÊNG VÌ LIVERPOOL Liverpool có thể đánh bại bất kì đối thủ nào ở thời điểm hiện tại, đó dường như là cảm giác chung của những người yêu bóng đá thế giới, sau khi lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League vừa kết thúc.

V

ào lúc này, nếu phải chọn ra câu lạc bộ hay nhất châu Âu trong số những cái tên như Chelsea, Liverpool, Barcelona, Paris St Germain, Juventus hay Bayern Munich, người ta chẳng khó khăn để gọi tên đội bóng áo đỏ ở vị trí số 1. Đội bóng của HLV Juergen Klopp vừa “bỏ túi” Paris St Germain, trong trận đấu mà họ không để cho nhà vô địch nước Pháp có

27

được lấy một giây để thở ở trên sân. Châu Âu của Liverpool Dù bóng đá không phải là những nhận định cảm tính, hoặc mang tính bắc cầu, nhưng làm thế nào để phủ nhận được một câu lạc bộ chỉ có vài người được gọi là ngôi sao như Mohamed Salah, Alis-

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Hà Nội: $872.00*+ Honolulu: $568.00*+ Hồ Chí Minh: $958.00*+ Paris: $692.00*+

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

son Becker hay Roberto Firmino, nhưng đã chôn vùi Neymar Jr, Edinson Cavani, Kylian Mbappe hay Angel Di Maria theo cách khủng khiếp như vậy. Vài ngày trước ở Ngoại hạng Anh, trên sân Wembley, Tottenham của Mauricio Pochettino đã đầu hàng Liverpool theo cách gần như tương tự, đội bóng thủ đô London kiểm soát bóng đến 61%, nhưng cuối cùng, nhà á quân Champions League 2018 là những người chiến thắng, khi sút bóng trúng đích nhiều gấp 3 lần đội chủ nhà. Chúng ta nhìn thấy điều gì từ hai trận đấu này của Liverpool? Rất đơn giản, họ có nhiều cách khác nhau để đánh bại đối thủ. Trước Tottenham mạnh về pressing, đội bóng áo đỏ tạo ra hệ thống phòng ngự trên nửa mặt sân, phong tỏa tất cả các mũi nhọn của Tottenham, và tận dụng tối đa những pha phản công tốc độ và những tình huống cố định, để đánh bại đội chủ nhà. Paris St Germain, có vẻ như là một đội thích kiểm soát bóng giống như Manchester City, trở thành mục tiêu lý tưởng để Liverpool chơi thứ bóng đá gegenpressing hay counter pressing, họ tấn công đội bóng nước Pháp ở mọi vị trí trên sân, pressing mạnh mẽ kết hợp với phòng ngự khu vực một cách hài hòa. Một lần nữa, HLV 51 tuổi lại chứng minh cho cả thế giới thấy, triết lý bóng đá gegenpressing của ông hay hơn bất cứ

Tel: 514-419-5588

Mùa Thu

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

(514) 728-4629

một nhạc trưởng tài ba nào trên thế giới. Ở Premier League vài mùa trước, Liverpool luôn gặp khó khăn trước các đội bóng nhỏ, vì gegenpressing không thể phát huy hiệu quả với những câu lạc bộ phòng ngự lùi sâu, với hai tầng phòng ngự trong vòng cấm. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, họ đã vượt qua những rắc rối đó một cách dễ dàng. Để chia sẻ ngôi đầu bảng với Chelsea ở xứ sở sương mù, Liverpool đánh bại West Ham, Leicester City, Brighton & Hove Albion hay Crystal Palace, bên cạnh đó là Tottenham, và khiến cho mọi nghi ngờ còn sót lại về khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu của họ trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn tan biến. Cựu lục địa yên ả Khi nhìn vào những ngôi đầu bảng của Barcelona, Juventus, Bayern Munich hay Paris St Germain ở các giải đấu của họ, chúng ta không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục bản thân mình rằng, thật khó để so sánh các câu lạc bộ này với Liverpool ở thời điểm hiện tại. Có những lý do hết sức đơn giản, đầu tiên, Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất trong số các giải vô địch quốc gia châu Âu, và Liverpool phải chơi đến tận cùng năng lượng của mình để có được mạch chiến thắng từ đầu mùa.

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

CARRIBEAN CRUISE (Bao gồm tất cả*)

Khởi hành: 30 tháng 12, 2018

Trở về: 10 tháng 1, 2019

Itinéraire : Montreal- Miami- Jamaica- Colombia- PanamaCostaRica-Merxico- Miami -Montreal Mùa Giáng Sinh Hà Nội: $1804.00*+ Hồ Chí Minh: $1929.00*+ Inside room : 1st & 2nd passenger : 2399.00 /người 3nd & 4th passenger : 1499.00*+/người Honolulu: $941.00*+ Paris: $818.00*+ **Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

7 ngày (Bao gồm tất cả)

$1035.00*+/người Chuyến bay + khách sạn năm sao

$972.00*+/người

HAWAII 4- 7 DAYS PACKAGE TOUR Khởi hành mỗi ngày

$288.00 - 1760.00/người *+ Bao gồm: vận chuyển, khách sạn, tour

Vietnam Hanoi·Ha Long Bay 5 ngày Tour $350.00 $299.00*+ Thailand Phuket 4 ngày Four-star Leisure Tour $530.00 $539.00*+

Thailand Phuket 4 ngày Five-star Leisure Tour $665.00*+ $659.00*+ Ancient China Experience 10 ngày Tour $680.00*+ $599.00*+ Mysterious Tibet 6 ngày Tour $699.00*+

YELLOWKNIFE 3-4 NGÀY AURORA TOUR $541.00 --- 867.00/người *+ 7 ngày (Bao gồm tất cả)

$945.00 (Khách sạn 5 sao)


28

SOÁ 729 28/09/2018

Serie A, nơi Juventus đã tạo ra sự thống trị tuyệt đối trong 7 mùa giải vừa qua, và đội bóng có biệt danh Old Lady vừa có thêm Cristiano Ronaldo, lại càng giúp họ tạo ra hố sâu ngăn cách về đẳng cấp với phần còn lại của nước Ý. Và chiến thắng ở đây là một điều gì đó quá dễ dàng, và trong một mùa giải dài như thế, người ta hiếm khi được chứng kiến có câu lạc bộ nào đó đánh bại Juventus như ở Ngoại hạng Anh. Paris St Germain hay Bayern Munich cũng không khác biệt với Juventus. Thậm chí ở nước Đức, với những lão tướng trong đội hình như Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, Bayern Munich vẫn thiết lập được quyền lực tuyệt đối ở Bundesliga, không cho các đối thủ khác bất kì cơ hội nào để vượt mặt họ trong nhiều năm qua. Paris St Germain, vẫn bị cho là đội bóng nhỏ ở Champions League, nhưng cái bóng của tháp Eiffel là quá lớn ở Ligue 1. Có một chút khác biệt ở La Liga, nhưng

THỂ THAO

không là quá nhiều với trường hợp của Barcelona, những người vừa sống sót rời khỏi sân đấu ám ảnh Anoeta với một chiến thắng rợn ngợp, nhưng những trận đấu đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya không thật sự thuyết phục, họ thiếu sức sáng tạo, nặng nề và khá cũ kĩ trong ý tưởng chơi bóng, và đó không phải là những gì người ta nhìn thấy ở Liverpool. 2: Liverpool và Bayern Munich là hai câu lạc bộ có thành tích phòng ngự tốt nhất cho đến thời điểm này khi mới chỉ để thua 2 bàn. Nhưng Liverpool đã chơi 5 trận, trong khi Bayern Munich mới chỉ đá 3 trận. 6: Lần đầu tiên sau 56 năm, Liverpool mới giành chiến thắng tuyệt đối trong 6 trận liên tiếp đầu mùa giải. 17: Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Paris St Germain đang là câu lạc bộ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 17 lần chọc thủng lưới đối thủ sau 5 vòng đấu. Barcelona và Chelsea xếp sau với cùng 14 bàn thắng sau 5 vòng.

MODRIC: NGƯỜI TẠO RA BƯỚC NGOẶT TRONG KỶ NGUYÊN RONADO - MESSI Danh hiệu The Best nhận từ FIFA giống như một xác nhận về sự vĩ đại của tiền vệ nhỏ bé nhưng dũng cảm đến từ Croatia.

K

hi Croatia cần một anh hùng lãnh đạo họ trở lại vòng chung kết World Cup, Luka Modric đã ở đó. Khi Real Madrid muốn mở ra 2một kỷ nguyên vàng son mới, để sánh ngang với kỳ tích năm lần liên tiếp vô địch Cúp C1 của những Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento..., Modric cũng ở đó. Khi thế giới bóng đá bước vào kỷ nguyên mạng xã hội, nơi người ta chỉ thích bàn về những ngôi sao thu hút truyền thông, khi những giải thưởng chỉ tôn vinh các cầu thủ ghi bàn, Modric đã xuất hiện. Không ồn ào và hào nhoáng, người đàn ông nhỏ bé ấy đã thực sự làm được những điều vĩ đại: cùng Real giành bốn chức vô địch Champions League trong năm mùa gần nhất, lãnh đạo quốc gia bé nhỏ Croatia lần đầu vào chung kết World Cup - giải đấu anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất. Và chừng ấy là đủ để khiến cho người ta phải đặt anh lên trên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong những cuộc bình chọn. Sự bất công mà người ta từng bàn với Wesley Sneijder năm 2009, Xavi năm 2010 hay Manuel Neuer năm 2014 đã không lặp lại. Bởi vì Modric khác biệt với tất cả những cái tên kể trên. Thể hiện của Modric có thể khiến cho bất kỳ ai bỏ phiếu phải suy nghĩ: nếu không ghi tên anh ấy, đấy sẽ là một tội ác. Modric thực sự rất khác biệt, dù phải tốn một thời gian nhất định để mọi người nhận ra điều đó. Giữa một thế giới bóng đá mà ai cũng có vẻ vội vã, Modric lại rất thong dong. Anh chơi bóng, chứ không đá bóng. Modric chẳng phải mẫu thiên tài như Diego Maradona hay Zinedine Zidane, sinh ra để làm những điều không tưởng. Nhưng khi Modric tung ra một đường chuyền, người ta sẽ vỗ đùi đánh đét: “Đúng rồi. Nếu là mình thì cũng sẽ làm thế”. Nghĩa là, Modric làm một điều thoạt nhìn rất đơn giản với người xem, nhưng cực phức tạp

với người chơi: đưa ra phương án tối ưu nhất. Khi Modric lừa bóng, thường đấy là giải pháp duy nhất. Khi anh chuyền đi, quả bóng thường sẽ đến với địa chỉ tốt nhất có thể. Sau tất cả, chỉ có Modric... chơi được theo cách của Modric. Khi pressing lên ngôi, bóp nghẹt mọi khoảng trống trên sân, Modric vẫn có khả năng mở ra những khoảng trống, với một đường chuyền, một pha xoay người, hoặc một tình huống dốc bóng lên trên. Ở Real, anh đá như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Nhưng anh chẳng có những đường chuyền dài vượt tuyến mở ra cơ hội như Andrea Pirlo. Luận về cầm nhịp, anh không so nổi với Xavi. Dâng lên sút xa, anh chỉ là học trò của Paul Scholes. Nhưng trong lúc thua Pirlo, Xavi, Scholes ở những đặc sản, anh lại hơn đứt họ ở sự toàn diện trên cái trục dọc ấy. Và anh cũng lặng thầm nhất trong tất cả, không thẻ đỏ, không tự truyện, không phát ngôn ồn ã. Cũng như Vô danh lão tăng trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ, đã học tất cả những tuyệt kỹ trong Tàng kinh các, nhưng hàng ngày vẫn... quét lá đa. Jorge Valdano, trong một bài viết về Modric ở World Cup, đã kết luận: “Đấy là cách ta chơi đá bóng, và là cách ta cảm về bóng đá”. Modric ở mọi nơi trên sân, anh muốn tham gia vào mọi đường bóng, anh chạy rất nhiều và khi anh chạy, đồng đội chạy cùng anh, thế trận vận hành theo anh. Modric giành The Best, đó là hỷ sự của bóng đá. Vì bóng đá sau bao nhiêu năm chỉ tôn vinh kẻ ghi bàn, nay đã dành sự thừa nhận xứng đáng dành cho người nhạc trưởng. Hơn sáu năm đá cho Real, số bàn Modric ghi tại La Liga chưa đếm hết số ngón trên hai bàn tay. Nhưng anh là một thủ lĩnh thực sự, một đội trưởng không cần băng thủ quân. Hò hét và cãi nhau, đấy là chuyện của Sergio Ramos. Còn những khi

MICHAEL PHELPS PHẤN KHÍCH KHI TIGER WOODS VÔ ĐỊCH TOUR CHAMPIONSHIP "Siêu Hổ" nhận được muôn vàn lời chúc tụng từ các đồng nghiệp đến những người bạn nổi tiếng sau màn tái xuất đỉnh cao ở PGA Tour.

"

Từ người vĩ đại nhất tới một nhân vật vĩ đại khác. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì Tiger Woods cảm thấy hôm nay. Thật tuyệt khi chứng kiến điều này. Hãy tận hưởng niềm vui, anh bạn của tôi", huyền thoại làng bơi Mỹ Michael Phelps viết trên Twitter sau khi chứng kiến người bạn thân đăng quang lần đầu tiên sau 5 năm ở PGA Tour. Người chơi cùng Woods ở vòng hạ màn Tour Championship và chứng kiến thời khắc “Siêu hổ” lên ngôi, Rory McIlroy viết: "Xin chúc mừng Justin Rose với danh hiệu FedEx Cup và tất nhiên là Tiger Woods với chiếc cup PGA Tour thứ 80. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời trên đường đi đến hố cuối ngày hôm nay". Tommy Fleetwood thì miêu tả chức vô địch của Tiger Woods là "sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử". Golfer vừa khép lại Tour Championship ở vị trí T11 viết: "Mọi người đều đã theo dõi khoảnh khắc này khi nó xảy ra. Một thời khắc thật tuyệt vời". Huyền thoại Jack Nicklaus, người sở hữu 73 danh hiệu PGA Tour và kỷ lục 18 chức vô địch major, thể hiện niềm vui: "Xin chúc mừng Tiger Woods. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về cậu ấy. Tiger Real bế tắc, các cầu thủ trong đội đều có chung một phản xạ là nhìn xem Modric đang ở đâu. Và thường là anh luôn xuất hiện, đưa hai bàn tay ra phía trước theo kiểu: “Chuyền quả bóng đây”. Sergio Ramos nói: “Modric là người hiếm hoi khiến tôi cảm thấy tự hào vì được chung đội. Một người bạn tuyệt vời và một cầu thủ tuyệt vời. Nếu người ta trao giải cho Modric, tôi sẽ thấy vui như chính mình được giải vậy. Có thể sẽ có nhiều cầu thủ marketing giỏi hơn, tên tuổi lớn hơn, nhưng Modric xứng đáng được tôn vinh”. Modric không hiền lành như vẻ ngoài nhút nhát của anh. Làm sao chúng ta quên được cách anh bật lại truyền thông nước Anh vì dám coi thường Croatia của anh? Quốc gia ấy chối bỏ anh, gọi là là “đống phân nhỏ” vì quan hệ của anh với vị quan chức bóng đá tham nhũng Zdravko Mamic, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ Croatia. Anh chiến đấu vì đất nước mình. Chúng ta đã nghe câu truyện đầy cảm hứng của một cậu bé chăn dê lớn lên nơi triền núi Velebit, đã chứng kiến cái chết của ông mình, đã phải tị nạn chiến tranh suốt thời thơ ấu... Chúng ta cũng nghe những giai thoại về cậu bé gầy gò, ôm quả bóng bước ra khỏi khói bụi của đạn bom, với ống bịt chân từ làm từ gỗ vì nhà quá nghèo. Trong con người bé nhỏ của Modric là một nội lực hùng hậu, được tạo nên bởi khói lửa chiến tranh và sự chối bỏ. Suốt thời niên thiếu, anh bị chê là quá gầy gò để

đã tập luyện chăm chỉ và chơi tốt cả mùa giải này". Woods đã trải qua một thời gian dài khó khăn, thậm chí có lúc tưởng không thể trở lại với golf đỉnh cao vì những rắc rối đời tư và chấn thương. Kể từ lần gần nhất anh đăng quang năm 2013 đến trước khi vô địch ở Tour Championship năm nay, đã có 239 sự kiện PGA Tour được tổ chức và 119 golfer khác nhau vô địch ít nhất một sự kiện tại hệ thống này. Cheyenne Woods, cô cháu gái của Tiger, vì vậy gọi đây là khoảnh khắc đặc biệt: "Thật xúc động khi chứng kiến điều này. Tiger đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng có được vinh quang". Một số đồng đội tại đội tuyển Ryder Cup Mỹ ngay lập tức khích lệ tinh thần đàn anh trước trận đánh lớn với đội tuyển châu Âu cuối tuần này. “Xin chúc mừng Tiger. Tôi rất vui khi được ở cùng đội với anh”, Bubba Watson viết kèm hình ảnh bộ gậy có in huy hiệu của đội Ryder Cup Mỹ. Tương tự, số một thế giới Dustin Johnson tỏ ra hào hứng: "Xin cảm ơn một tuần tuyệt vời tại Atlanta. Chúc mừng Tiger và Justin. Một khung cảnh tuyệt vời ở hố số 18. Tôi đang nóng lòng tranh tài ở Ryder Cup". đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 21, anh bị Arsene Wenger và Barcelona từ chối. Năm đầu tiên ở Madrid, anh bị nhật báo Marca bầu là tân binh tồi tệ nhất mùa. Cuộc đời của Modric là hành trình lầm lũi vươn lên để đập tan những định kiến. Trước khi kỷ nguyên Ronaldo – Messi bắt đầu, Quả Bóng Vàng thuộc về Kaka, một cầu thủ hiền lành, đẹp trai đến mức không có anti-fan. Modric thì xấu trai và khắc khổ, nhưng cũng chẳng có anti-fan bởi anh chơi bóng đẹp quá. Phòng ngự mã thượng, tấn công hào hoa và tuyệt không có tiểu xảo. Modric được nhiều báo chí mệnh danh là “Johan Cruyff của vùng Balkan”, bởi những pha ngoặt bóng của anh cũng có tác dụng theo đổi đột ngột nhịp điệu trận đấu. Cuốn tự truyện của Cruyff có tên là “My Turn”, dịch ra là “Cú ngoặt bóng của tôi” hay “Đến lượt tôi” đều đúng cả. Modric, với The Best và tương lai không xa có thể là cả Quả Bóng Vàng, cũng tạo ra một bước ngoặt lớn trong bóng đá. Anh là người đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên tôn sùng những bàn thắng hoặc thói quen sùng bái những cá nhân có sức hút truyền thông. Trong những video clip triệu view trên Youtube hay Facebook với những cái tên mỹ miều như “vẻ đẹp của bóng đá”, có thể bạn chẳng bao giờ thấy Modric ở đâu cả. Nhưng thử bỏ thời gian và xem Modric thi đấu, bạn sẽ thực sự biết thế nào là vẻ đẹp của bóng đá.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 729 28/09/2018

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 729 28/09/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

ESTIMATION GRATUITE

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE Vendu en 86 jours , xin cảm ơn quý khách 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE QUA. DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

LOCAL A LOUER:

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

SOÁ 729 28/09/2018

31

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018 MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

SUPER PROMOTION !! ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CO THE DON VAO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIA: 869,000$

MONTREAL: ROSEMONT, TRIPLEX 6916-6920 CARTIER GÓC BELANGER. 2X31/2 + 51/2 + GARAGE. ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC TIỂU HỌC TIẾNG ANH. GIÁ BÁN 642,500$

NEW LISTING 3925-3927 Boul. Henri-Bourassa O. Saint-Laurent

AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 429,000$ CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

DUPLEX : 2 X 51/2 + SOUS SOL + GARAGE . GIÁ : 425,000$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

LOCAL A LOUER:

GIÁ MỚI 749,000$ MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218


32

SOÁ 729 28/09/2018

Tin

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SINH CON DƯỚI MỘ SAU KHI CHẾT Những trường hợp thai phụ sinh con dưới mộ sau khi qua đời hiện vẫn là bí ẩn khiến các nhà khoa học không ngừng tìm hiểu suốt nhiều thế kỷ qua

Ra đời trong quan tài” Một ngôi mộ được phát hiện năm 2010 trong một cuộc khai quật tại thị trấn Imola ở phía Bắc Italia, gần thành phố Bologna. Hài cốt của thai phụ nằm lẫn với một số đồ mai táng có niên đại từ thời kỳ Lombard (trong khoảng thời gian 600-700 trước Công nguyên). Do thi hài người phụ nữ nằm ngửa mặt và bao quanh là những viên đá, nhóm nghiên cứu kết luận thai phụ được chôn cất có chủ ý và chắc chắn chưa bị xê dịch hay động chạm vào. Bộ xương cốt các nhà khoa học nghiên cứu được tìm thấy cùng một thai nhi ở giữa hai chân của thai phụ. Dựa vào vị trí của thai nhi, các nhà nghiên cứu kết luận đây là một trường hợp “ra đời trong quan tài”. Đầu và phần thân trên của thai nhi được tìm thấy ở bên ngoài vùng xương chậu của người phụ nữ, trong khi phần chân thai nhi vẫn ở bên trong. Người phụ nữ Trung cổ này có một lỗ hổng rộng 5 mm trên sọ. Các nhà khoa học cho rằng, bà đã trải qua phương thức điều trị y khoa “khoan xương sọ”. Đây là phương pháp phẫu thuật lâu đời nhất, xuất hiện trong thời kỳ đồ đá và để sử dụng chữa trị cho hội chứng tiền sản giật. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ có thể sản phụ phải trải qua phẫu thuật não vì lý do trên. Theo chi tiết ghi trong nghiên cứu xuất bản trên tạp chí World Neurosurgery, người phụ nữ này sống được thêm 1 tuần sau ca phẫu thuật và được chôn cất khi còn mang thai. Một ngôi mộ khác thường Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận một trường hợp “ra đời trong quan tài” đối với ngành khảo cổ học. Năm 2006, các nhà khoa học thuộc Đại học Genova đã nghiên cứu một trường hợp khác trong ngôi mộ được cho là từ thế kỷ 14 ở nghĩa trang San Nicolao di Pietra Colice, cách Genova (Italia) 54 dặm. “Trong trường hợp này, chúng tôi đã tìm thấy dưới chân thai phụ là một thai nhi khoảng 38-40 tuần tuổi. Bên cạnh còn có xương của hai trẻ nhỏ khác tầm 12 tuổi và 3 tuổi”, ông Deneb Cesana thuộc Đại học Genova, với tạp chí Seeker. Đó là kết quả về hiện tượng “ra đời trong quan tài” của cuộc khảo cứu của ông Cesana và các đồng nghiệp: Cô Ole Jorgen Benedictow, một nhà sử học bệnh dịch tại Đại học Oslo (Na Uy) và ông Raffaella Bianucci, một nhà sinh học của Đại học Warwick (Anh quốc). Công trình nghiên cứu của họ đã được công bố trên tạp chí Anthropological Science. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng người phụ nữ và hai đứa trẻ có thể đã chết vì bệnh dịch hạch. Thời gian tương ứng với sự xuất hiện của đại dịch “Cái

Chết Đen” ở Genova năm 1348. “Cái Chết Đen” được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người năm 1400. Nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis. Phân tích của các nhà khoa học xác nhận rằng 3 trong 4 cá nhân là người phụ nữ, thai nhi và đứa trẻ 12 tuổi được xét nghiệm dương tính với kháng nguyên F1 của Yersinia pestis. Còn đứa trẻ 3 tuổi không bị bệnh. Các cuộc điều tra nhân chủng học được thực hiện và tài trợ bởi Bảo tàng Khảo cổ Sestri Levante và Liguria cho thấy người phụ nữ cao khoảng 1m50 và trong độ tuổi 30-39 khi bà qua đời. Người phụ nữ bị rối loạn sản giật và có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh Legg-Calvé Perthes khiến hông cứng lại, xương đùi phát triển không bình thường và chân đi khập khiễng. Còn bộ xương của đứa trẻ 12 tuổi có dấu hiệu tổn thương do suy dinh dưỡng. Giải mã khoa học Điều đáng nói là việc sinh đẻ cần tới sự phối hợp co thắt, giãn mở... nhịp nhàng của các bó cơ tử cung, hình thành những cơn rặn là lực đẩy chính giúp em bé có thể chào đời. Thai nhi chỉ thực hiện các động tác thụ động giúp cho quá trình chuyển dạ dễ dàng và thuận hơn, chứ không thể tự di chuyển ra ngoài được. Vậy trong điều kiện không có thêm bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài, làm sao em bé sinh ra được? Các nhà nghiên cứu trường Đại học Ferrara và Bologna giải thích hiện tượng “ra đời trong quan tài” xảy ra khi thai nhi bị đẩy ra ngoài trong lúc người mẹ đã chết và bị chôn. Các bà mẹ đã tử vong đúng là không thể sinh ngay sau khi mới mất, vì toàn bộ cơ thể đã ngừng hoạt động. Hệ nội tiết ngừng bơm hormone, phổi ngừng thở không còn cung cấp dưỡng khí để chuyển hóa thành năng lượng và cơ tử cung cũng như tất cả các bộ phận khác đã tê liệt không còn vai trò gì trong quá trình “chuyển dạ” đặc biệt này. Tuy nhiên, cơ thể chết đi, đổi lại là sự sinh sôi của các vi khuẩn kị khí. Chúng phân hủy xác, tạo ra các loại khí như CO2, metan, amoniac, hidro sunfit... Trong quá trình tử thi phân hủy, lượng khí lớn xuất hiện, dồn vào tử cung người mẹ. Lực đẩy của khí khá mạnh, tương đương như những cơn co bóp tử cung ở các ca sinh đẻ bình thường. Đó chính là lý do vì sao các em bé có thể ra đời ngay cả khi mẹ của chúng đã chết.

TRUNG QUỐC TRỒNG RAU BẰNG ĐIỆN KHÔNG DÙNG PHÂN BÓN, THUỐC SÂU Các nhà khoa học Trung Quốc đạt kết quả đột phá chứng minh sản lượng trái cây, rau củ có thể tăng vọt không cần phân bón, thuốc trừ sâu.

Đ

ể tìm hiểu điện có thể đẩy mạnh năng suất cây trồng hay không, Trung Quốc tiến hành thí nghiệm lớn nhất thế giới và kết quả đang thay đổi nền sản xuất nông nghiệp ở quốc gia đông dân nhất thế giới, South China Morning Post hôm 16/9 đưa tin. Trên khắp đất nước, từ sa mạc Gobi hẻo lánh ở Tân Cương tới những vùng duyên hải phát triển ven Thái Bình Dương, các trang trại nhà kính trồng cây với tổng diện tích hơn 3.600 hecta đang tham gia vào chương trình "canh tác điện" do chính phủ Trung Quốc cấp kinh phí. Tháng trước, Viện hàn lâm khoa học nông nghiệp Trung Quốc và nhiều viện khác của chính phủ công bố kết quả sau gần ba thập kỷ nghiên cứu tại các khu vực có khí hậu, điều kiện đất và tập quán canh tác khác nhau. Giới chuyên môn mô tả kết quả này là một bước đột phá. Kỹ thuật mới làm tăng 20 - 30% sản lượng rau củ trong khi sử dụng thuốc trừ sâu làm giảm 70 - 100% và dùng phân bón làm giảm hơn 20% sản lượng. Rau củ trồng bên dưới dây điện bằng đồng, dựng cao khoảng ba mét bên trên mặt đất và kéo dài từ đầu này tới đầu kia bên dưới mái nhà kính. Đường dây điện có thể phát ra luồng điện cao tới 50.000 volt, cao hơn 400 lần điện áp tiêu chuẩn dùng cho dân sự ở Mỹ. Điện cao áp giết chết vi khuẩn và bệnh lan truyền qua virus trong không khí và đất. Nó cũng giúp giảm bớt sức căng bề mặt của nước trên lá, đẩy nhanh quá trình bốc hơi. Bên trong cây trồng, việc vận chuyển các hạt tích điện tự nhiên như ion axit carbonate và canxi được tăng tốc và những hoạt động chuyển hóa như hấp thụ carbon dioxide và quang hợp cũng gia tăng. Giáo sư Liu Binjiang, nhà khoa học nông nghiệp làm việc cho chính phủ kiêm chỉ đạo dự án, cho biết dòng điện chạy qua dây điện chỉ ở mức vài phần triệu ampe, thấp hơn dòng điện chạy qua dây sạc điện thoại. "Nó hoàn toàn không gây hại cho thực vật hoặc con người ở gần đó", Liu nói. Nhờ kết quả khả quan từ nghiên cứu, khu vực dành cho các trang trại điện ở Trung Quốc hiện nay đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy, từ 1.000 tới 1.300 hecta mỗi năm. Điều đó có nghĩa trang trại điện có thể đạt tăng trưởng 40% trong 12 tháng tới. "Những khoản đầu tư gần đây nhất đến từ khu vực tư nhân. Chúng tôi đang cung cấp công nghệ và thiết bị cho các nước khác bao gồm Hà Lan, Mỹ, Australia và Malaysia. Trung Quốc đang đi trước thế giới một bước", Liu cho biết. Trên thực tế, Trung Quốc bắt tay vào canh tác trang trại điện muộn hơn thế giới 200 năm. Năm 1746, chỉ vài năm trước khi Benjamin Franklin thả diều đón sấm sét trong cơn bão, tiến sĩ Maim-

bray ở Edinburgh, Scotland, đã điện hóa hai cây mía. Ông quan sát cây mía mọc nhánh mới vào tháng 10, điều chưa bao giờ xảy ra trước đó. Tin tức này lan xa. Nhiều nghiên cứu tương tự được tiến hành trên khắp châu Âu, một số xác nhận phát hiện của Maimbray, một số không đạt kết quả. Ví dụ, nghiên cứu ở Turin, Italy, nhận thấy cây trồng không ra quả và héo rũ sau thời gian dài sai quả khác thường. Năm 1902, giáo sư vật lý S. Lemstroem ghé thăm vùng cực và phát hiện một số cây mọc nhanh hơn dưới Bắc cực quang so với các cây ở vùng khí hậu ôn hòa thuộc phương nam. Lemstroem nhận định hiện tượng do tình trạng phóng điện tự nhiên do cực quang sinh ra. Ông tiến hành hàng loạt thí nghiệm để chứng minh và thậm chí viết một cuốn sách để đề xuất giả thuyết. Nhà vật lý học người Anh, Ngài Oliver Lodge, nhà phát minh giữ vai trò chủ chốt trong phát triển đài phát thanh, đã đọc cuốn sách và thu sản lượng hạt lúa mì tăng 24 - 39% trong thí nghiệm trên 8 hecta đất. Thí nghiệm thu hút sự quan tâm của chính phủ. Các nhà chức trách Anh và Mỹ thực hiện nghiên cứu độc lập về canh tác điện vào đầu thế kỷ 20. Kết quả của Anh rất khả quan còn của Mỹ lại kém triển vọng. Những thí nghiệm này hầu như đều nhỏ và tiến hành trên cánh đồng ngoài trời, với điều kiện khác biệt giữa các nơi. Nhiều yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sản lượng cuối cùng và không có tiêu chuẩn thống nhất trong thiết kế hoặc chi tiết kỹ thuật như điện áp và tần số. Các nhà khoa học trong những nghiên cứu tiên phong cũng thiếu thiết bị tiên tiến như máy phân tích quang phổ di động để tìm hiểu phản ứng của cây trông đối với điện ở mức độ phân tử. Kết quả là lý giải cho hiện tượng quan sát được vẫn mang tính suy đoán và mối quan tâm của cộng đồng giảm dần theo sự xuất hiện của phân bón và thuốc trừ sâu hóa học cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Canh tác điện được quan tâm trở lại với sự nổi lên của trồng trọt hữu cơ. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu cấp kinh phí cho các thí nghiệm về kỹ thuật này năm 1990. He Feng, kỹ thuật viên cấp cao ở Yufa Jingnan Vegetable Production and Sales, một trong những nhà sản xuất rau củ lớn nhất ở Bắc Kinh, cho biết công ty đã tham gia chương trình từ năm 2014 và kết quả rất đáng hài lòng. Chỉ trong hai năm, rau củ canh tác điện đã giúp doanh thu của công ty tăng gần 175.000 USD. "Chúng tôi vẫn đang vận hành thiết bị và tiêu tốn rất ít điện", He nói. Một hecta nhà kính chỉ cần lượng điện khoảng 15 kilowatt giờ mỗi ngày, bằng 1/2 lượng sử dụng điện trung bình của hộ gia đình Mỹ. Bên trong nhà kính,


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

SOÁ 729 28/09/2018

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

NOUVEAU

33

NOUVEAU Rivière-des Prairies

Ngôi nhà lớn nằm trong một khu vực yên tĩnh. Sous-sol hoàn thành với phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, có thể chứa một gia đình khác. Số MLS: 18628756, Giá: 355,000$

LAVAL

Toà nhà thương mại nằm trong một trung tâm thương mại quan trọng của thành phố Laval.Rất nhiều triển vọng. Toà nhà phải bán chung với nhà hàng. MLS: 19404991 va 22917374

514-836-9389

Montreal Nord

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá: 434,900$

Brossard

Condo 2 phòng ngủ, tầng cuối cùng có 2 chỗ đậu xe và một cabanon lớn. Vị trí tốt, gần Pont Champlain và trung tâm mua sắm Champlain Mall. 15 phút đến trung tâm thành phố Montréal và 7 phút đi bộ đến Terminal Panama. Lệ phí condo rất thấp. MLS:12331198. Giá : 173 000$


34

SOÁ 729 28/09/2018

Tin

SỨC KHỎE

7 CÁCH UỐNG CÀ PHÊ TỐT CHO SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

không khí có mùi như sau cơn giông bão mùa hè. Độ ẩm thấp và cây trồng hiếm khi bị bệnh. Trở ngại lớn nhất là kinh phí lắp đặt, He cho biết. Phần cứng cần thiết để hệ thống hoạt động có chi phí hàng nghìn USD. Nếu không được chính phủ hỗ trợ, công ty có thể không đủ khả năng mắc dây điện cho tất cả nhà kính. Liu Yongyi, chủ công ty City Luhai Xinghua Sightseeing Agriculture ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, cũng áp dụng canh tác điện và nhận định công nghệ sẽ cải thiện đáng kể an toàn thực phẩm ở Trung Quốc do giảm hẳn sử dụng thuốc trừ sâu. "Cặn thuốc trừ sâu là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Điện cung cấp giải pháp tự nhiên đối với dịch bệnh và kiểm soát sâu bệnh. Nó cũng sạch hơn nhiều hóa chất. Chính phủ nên hỗ trợ cách mạng canh tác điện", Liu nhấn mạnh. Giáo sư Guo Yalong, nhà nghiên cứu ở Viện thực vật thuộc Viện hàn lâm khoa học Bắc Kinh, cho biết tác động của điện

tới cây trồng tồn tại rõ ràng. "Điện giống như là không khí và nước. Đó là một phần của môi trường tự nhiên. Nhiều hạt ion hóa hóa trong cây trồng tích điện âm hoặc dương. Chúng có thể phản ứng với sự hiện diện của trường điện nhân tạo ở gần đó", Guo chia sẻ. Trung Quốc có số nhà kính bao phủ hơn 4 triệu hecta, sản xuất gần lượng rau củ trị giá hàng tỷ USD mỗi năm. Theo giáo sư Liu, chưa có kế hoạch ứng dụng điện cho tất cả nhà kính, bởi vốn đầu tư nằm ngoài khả năng của phần lớn nông dân. Nhóm dự án của ông đang áp dụng cách tiếp cận khác và phát triển buồng trồng rau củ nhỏ gọn tích hợp đủ chức năng, sử dụng công nghệ canh tác điện. "Mỗi gia đình sẽ có thể tự trồng hoa màu trong bếp, trên ban công hoặc sân vườn", Liu nói. Buồng trồng rau củ nguồn ánh sáng nhân tạo và trường điện để kích thích cây trồng phát triển và ngăn dịch bệnh. Việc vận hành sẽ hoàn toàn tự động, hầu như không cần chăm sóc và bảo dưỡng.

ĂN SỮA CHUA CÓ HẠI HƠN UỐNG NƯỚC NGỌT? Nghiên cứu mới của Anh cho thấy hầu hết các loại sữa chua đều có hàm lượng đường cao hơn cả nước ngọt có ga.

N

hóm khoa học gia đến từ Đại học Surrey và Đại học Leeds (Anh) đã khảo sát 921 sản phẩm sữa chua phổ biến được bày bán trong các cửa hàng. Kết quả cho thấy hầu hết các loại sữa chua đều chứa nhiều đường hơn cả nước ngọt có ga. Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề lớn nằm ở lượng đường tự nhiên có trong sữa chua – đường lactose, mà luật của Anh và nhiều nước khác không buộc nhà sản xuất kê khai trên nhãn, chỉ ghi lượng đường được cho thêm vào. Điều này có nghĩa là sữa chua gọi là "không đường" chỉ có nghĩa nó không được cho thêm loại đường khác vào, chứ bản thân nó vẫn có sẵn đường. Sữa chua ít đường hay có đường thì hàm lượng đường cao gấp bội. Theo phân loại chuẩn của Anh thì một sản phẩm được cho là ít đường, được dán nhãn xanh lá cây khi có dưới 5g đường trên 100g sản phẩm. Sản phẩm có trên 22,5g đường được coi là có hàm lượng đường rất cao. Để so sánh, các nhà khoa học đo hàm lượng đường trong 100 ml nước ngọt C. loại nguyên bản (loại nhiều đường nhất), với trọng lượng tương đương và tìm thấy 10,6g đường. Hầu hết các loại sữa chua đều cho con số cao hơn hẳn: sữa chua có đường phổ biến

mà mọi người hay dùng làm món tráng miệng chứa tới 16,4g trong mỗi 100g sản phẩm; kế đến là các loại sữa chua hữu cơ (organic) với 13,1g; ngay cả nhóm sữa chua ít đường cho trẻ em cũng vẫn nhiều đường hơn nước ngọt: 10,8g. Chỉ có hai loại sữa chua thực sự là sản phẩm ít đường: thứ nhất là là sữa chua "tự nhiên", tức được sản xuất kiểu truyền thống và không bỏ thêm đường; thứ hai là sữa chua Hy Lạp, loại sữa chua mà trong quá trình chế biến đường lactose đã được loại bớt. Hai loại này có hàm lượng đường 5g trong mỗi 100g sản phẩm, vừa đúng chuẩn sản phẩm ít đường. Tiến sĩ Barbara Fielding, đến từ Đại học Surrey, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết một chế độ ăn nhiều đường bổ sung mà nhiều người mắc phải hiện nay liên quan đến bệnh béo phì và các vấn đề răng miệng. Trẻ em dễ bị ảnh hưởng hơn vì chúng tiêu thụ sữa chua nhiều nhất. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học BMJ Open. Vừa qua, Cơ quan Y tế Công Cộng Anh Quốc (PHE) đã đưa ra lời kêu gọi các nhà sản xuất thực phẩm giảm hàm lượng đường trong sản phẩm, trong đó có sữa chua, với mục tiêu giảm 1/5 lượng đường vào năm 2020.

NHỮNG VẬT DỤNG NÊN MẶC VÀ NÊN CỞI TRƯỚC KHI NGỦ Nên cởi quần lót, áo ngực, trang sức; nên mặc đồ rộng, mang vớ chân, bịt mắt, nút tai và đeo máy theo dõi giấc ngủ.

T

heo The List, những vật dụng và trang phục bạn mặc trước khi lên giường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lựa chọn đúng giúp bạn đảm bảo chất lượng giấc ngủ và phòng ngừa các bệnh như đột quỵ, huyết áp cao, tiểu đường tuýp 2, trầm cảm và bệnh tim. Nên cởi - Quần lót: Mặc đồ lót khi ngủ tạo môi trường ẩm,

Cắt giảm đường, không bỏ kem tươi, xay cà phê vừa phải, rửa sạch máy pha cà phê sau khi dùng.

T

heo Health, cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cà phê có thể cải thiện tâm trạng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường tập luyện và giúp bạn tập trung tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn uống không đúng cách, cà phê sẽ trở thành thức uống có hại. Một số quy trình chế biến làm cà phê mất đi các vi chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa polyphenol giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và những căn bệnh khác. Nếu uống cà phê có thêm sữa và đường sẽ khiến thức uống này thêm nhiều chất béo. Những cách dưới đây giúp bạn tận dụng hết những lợi ích của cà phê mà vẫn không mất đi hương vị thơm ngon: Cắt giảm đường Cà phê và đường là "cặp đôi" thường xuyên đi kèm với nhau. Thêm đồ ngọt vào cà phê không làm mất đi lượng dinh dưỡng nhưng có thể làm tăng thêm năng lượng (mỗi gói đường chứa 16 calo). Đường tinh chế còn làm rối loạn lượng đường trong máu của bạn. Nếu cà phê quá đắng, hãy thử một loại cà phê khác có nhiều vị ngọt tự nhiên hơn. Không bỏ kem tươi Nhiều người cho thêm kem tươi vào cà phê để giảm bớt vị đắng, Hai muỗng kem tươi chứa đến 100 calo, nếu bạn uống vài tách cà phê mỗi ngày thì con số này còn tăng lên nhiều lần. Hãy giảm bớt lượng calo bằng cách loại bỏ kem hoặc thay thế bằng sữa ít béo. Dùng cà phê rang sơ Cà phê rang sơ chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol. Nếu bạn không thể - Trang sức:

Đeo trang sức ban đêm có thể gây kích tối, ấm thuận lợi cho vi khuẩn tấn công vào vùng kín, nhất là những phụ nữ dễ bị viêm ứng da hoặc khiến bạn dị ứng từ các nguyên liệu như niken. Chúng có thể bị rối trong nhiễm, nấm men. tóc, trên gối hoặc mắc kẹt trên giường gây ra nghẹt thở và các vấn đề nghiêm trọng về - Áo ngực: tuần hoàn. Nếu không cẩn thận, các phụ Áo ngực siết chặt các khu vực xung kiện này vô tình làm xước hoặc bầm tím quanh cơ hoành và gây áp lực lên ngực dẫn da khi bạn đè nén vào. đến khó thở, cản trở lưu thông máu trong Nên mặc cơ thể. Bên cạnh đó, áo ngực có gọng, dây đai và móc có thể đâm vào da gây ra các - Đồ rộng, sạch sẽ: u nang. Trang phục này còn làm tăng khả năng nhiễm trùng nấm, nhất là trong khí Mặc đồ bó sát có nguy cơ ảnh hưởng hậu ẩm ướt.

từ bỏ cà phê rang đậm, hãy thử tự rang cà phê với nhiệt độ dưới 430 độ C. Cách rang này giúp cà phê có hương vị đậm đà nhưng vẫn giữ được lượng polyphenol. Mua cà phê chất lượng cao Loại cà phê tốt sẽ có hương vị ngon hơn. Một cách để biết cà phê của bạn có tốt hay không là đánh giá hương vị của nó. Hãy chọn mua các loại cà phê cao cấp được trồng tại những nông trại có phương pháp canh tác tốt. Rửa sạch máy pha cà phê sau khi dùng Sau khi pha cà phê, hãy rửa máy sạch bằng giấm và nước nóng. Điều đó sẽ giúp ly cà phê bạn pha sau đó có hương vị đậm đà và ngon miệng hơn. Dùng những hạt cà phê tươi chín Cà phê được đánh giá ngon nhất trong vòng 2 tuần sau khi rang. Bạn nên mua một túi nhỏ cà phê và sử dụng trong vòng 3 đến 4 ngày. Cà phê được đóng gói trong túi nitơ giúp ngăn cản quá trình oxy hóa và giữ hương vị vài tháng trước khi rang. Nên đựng cà phê trong hộp kín, không để trong tủ lạnh và tránh xa ánh nắng mặt trời để giữ cà phê tươi lâu. Xay cà phê vừa phải Nếu xay hạt cà phê quá nhỏ thì sẽ có vị đắng. Ngược lại, xay quá thô sẽ làm giảm mùi vị của cà phê và mất lượng chất polyphenol. Bạn nên xay cà phê ở mức trung bình để giữ được mùi vị và dinh dưỡng của thức uống này.

đến sức khỏe gây tác động tiêu cực đến lưu thông máu, cản trở quá trình thở suốt đêm. Làn da dễ kích ứng và nhiễm trùng do mồ hôi không thoát ra được. Nhiều người có thói quen mặc đồ ngủ liên tục nhiều đêm, đây là thói quen sai lầm. Khi không giặt quần áo thường xuyên, hàng triệu tế bào da cùng lượng mồ hôi thoát từ cơ thể không bị loại bỏ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. - Vớ chân: Mang vớ làm ấm bàn chân và giảm huyết áp để cơ thể dễ chìm sâu vào giấc ngủ nhất. Vật dụng này còn giúp ngăn ngừa các vết


SỨC KHỎE nứt và khô ở gót chân. - Mặc đồ ngủ chất liệu cotton: Chất liệu cotton có đặc điểm mềm mại, thoải mái và trọng lượng nhẹ làm da dễ chịu, ít gây phát ban, dị ứng. Tuy nhiên, nếu bạn là một người thường bị hạ nhiệt độ cơ thể về đêm thì mặc chất cotton có thể bị lạnh, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. - Khăn lụa phủ tóc: Trùm khăn lụa phủ tóc có thể giúp tóc mềm mại, không bị khô xơ do tiếp xúc với không khí đêm. Ngoài ra, trùm phủ tóc có thể giảm tình trạng tóc rối khi ngủ dậy.

- Nút tai và bịt mắt: Nhiều yếu tố bên ngoài có thể cản trở giấc ngủ của bạn như tiếng ồn hay ánh sáng. Đeo bịt mắt và nút tai sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu và hạn chế những phiền toái xung quanh. - Dùng máy theo dõi giấc ngủ: Hiện nay, một số máy theo dõi giấc ngủ giúp việc giám sát thời gian chính xác của giấc ngủ. Bên cạnh đó, máy cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể và các chuyển động hàng đêm. Từ đó, bạn sẽ có kế hoạch cụ thể để cải thiện chất lượng giấc ngủ và tình trạng sức khỏe của bản thân.

SOÁ 729 28/09/2018

CHỮA ĐAU KHỚP THÀNH CÔNG NHỜ… RƯỢU Một thành phần trong rượu vang đỏ là "thần dược" trị đau khớp. Tin buồn là bạn phải chờ nó được chiết xuất thành thuốc, bởi việc uống tự nhiên sẽ đòi hỏi một tửu lượng quá sức con người.

M

NHỊN ĂN THEO GIỜ ĐỂ GIẢM CÂN Nếu bạn thức dậy lúc 7h sáng thì thời điểm nào bắt đầu ăn sẽ tốt nhất? Chia nhỏ bữa ăn có giúp giảm thiểu tình trạng tích mỡ?...

K

hi chúng ta nhịn đói trong một khoảng thời gian nhất định, các tế bào sẽ bắt buộc phải tái tạo lại các thành phần và quá trình này được gọi là autophagy. Quy trình này đã được nhà khoa học người Nhật tên Yoshinori Ohsumi nghiên cứu, chứng minh trên nấm men và nhận về giải Nobel về Sinh lý học và Y học năm 2016. Dựa trên nghiên cứu cơ bản trên, nhiều nghiên cứu khác đã đưa ra những thời điểm khác nhau về nhịn ăn để trẻ lâu. Ăn uống theo quãng giờ là gì? Khoảng thời gian dành cho ăn uống trong ngày chính là chế độ ăn uống theo quãng giờ. Ví dụ, một người ăn sáng vào 8h sáng và bữa tối vào khoảng 20-22h đêm thì khoảng thời gian dành cho ăn uống của họ là 12-14 tiếng mỗi ngày. Theo nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017, những người ăn uống trong khoảng 8h - 20h sẽ không khỏe mạnh bằng những người ăn trong khoảng 8h 14h.

Rút ngắn quãng thời gian dành cho ăn sẽ được gì?

35

ột nghiên cứu mới công bố của Đại học Al-Rafidain (Baghdad, Iraq) và Bệnh viện Shar Teaching (Cộng hòa Krudistan) nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn do xác định được resveratrol – một chất chống oxy hóa mạnh trong rượu vang đỏ - có thể được dùng để điều chế thuốc trị viêm xương khớp một cách cực kỳ hiệu quả và an toàn. Viêm xương khớp – một trong hai dạng phổ biến nhất của viêm khớp – thường có nguyên nhân phổ biến nhất là thoái hóa khớp do tuổi tác. Một số trường hợp bệnh nhân bị viêm xương khớp sau chấn thương. Dạng phổ biến thứ hai của bệnh viêm khớp là viêm khớp dạng thấp (thấp khớp), là dạng viêm mãn tính do hệ thống miễn dịch vì một lý do nào đó tự tấn công các khớp. Ở đây, các nhà khoa học Iraq và Krudistan nhắm vào viêm xương khớp, căn bệnh gây ám ảnh cho nhiều người trung niên và cao niên. Thống kê tại Mỹ cho thấy chỉ riêng nước này đã có 20 triệu bệnh nhân viêm xương khớp. Vì nguyên nhân bệnh là do thoái hóa nên những thuốc trước đây hầu như chỉ mang tính mang lại thèm ăn và hưng phấn. Buổi tối, melatonin lại góp phần làm chậm mọi quá trình diễn ra bên trong cơ thể, bao gồm cả tiêu hóa, chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi (ngủ) hoàn toàn. Nếu ăn muộn vào buổi tối, đồng hồ sinh học sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn mệt mỏi vào buổi sáng, đồng nghĩa với mức cortisol trong cơ thể đang thấp Nếu mức cortisol tăng vào buổi tối, chúng ta sẽ mất ngủ hoặc bị đói ngay cả khi cơ thể đang cần ngủ. Kết quả là gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì và trầm cảm.

Đã có rất nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa việc giảm quãng thời gian ăn trong ngày với lượng cholesterol, đường trong máu, sự thèm ăn và trọng lượng. Năm 2017, các nhà khoa học đã thử nghiệm ý tưởng rút ngắn quãng thời gian ăn uống từ 12 xuống 8 rồi 6 và 4 tiếng mỗi ngày với chế độ ăn, lượng calo giống nhau và không có thực phẩm nào đặc biệt. Việc rút ngắn quãng thời gian ăn uống trong ngày đã giúp giảm cân. Điều này là Lịch trình sinh học phù hợp nhất do cơ thể đốt cháy chất béo vào ban đêm, cảm giác bị đói cũng như năng lượng tiêu Thức dậy vào lúc 6, 7h sáng hoặc khi có thụ giảm. ánh nắng mắt trời xuất hiện Ăn sáng sau 30-60 phút sau khi thức dậy Tại sao thời điểm ăn lại quan trọng? Bắt đầu làm việc sau 2-3 tiếng sau khi thức dậy Không chỉ khoảng thời gian ăn uống mà Ăn nhiều trong bữa sáng hơn là ăn trưa thời điểm đưa thực phẩm vào trong cơ thể Giới hạn khoảng thời gian ăn uống chỉ cũng rất quan trọng. Mỗi người sẽ có một 6-8 tiếng mỗi ngày và không thay đổi nhịp điệu sinh học của riêng mình: đồng lượng calo hồ sinh học có liên kết với sự thay đổi của Các nhà khoa học đã chứng minh rằng ngày và đêm. những người ăn sáng “to” và có một bữa Vào buổi sáng, cortisol sẽ tăng tiết, trưa “nhỏ” sẽ giảm cân nhanh hơn so với

cầm cự, làm giảm nhẹ triệu chứng. Tuy nhiên với thuốc chứa resveratrol, 110 bệnh nhân tham gia nghiên cứu không chỉ bớt hẳn cơn đau khớp mà các dấu ấn sinh học của tình trạng viêm trong máu bệnh nhân cũng giảm mạnh. Điều này có nghĩa thuốc thực sự làm chậm hẳn diễn tiến bệnh. Việc dùng thuốc chứa resveratrol không chỉ có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau khớp triền miên mà còn góp phần làm giảm cholesterol xấu, bảo vệ chức năng não và hạ huyết áp. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả này, các bệnh nhân đau khớp phải dùng một liều 500mg resveratrol mỗi ngày. Điều này có nghĩa nếu muốn bổ sung bằng rượu, bạn phải uống đến… 250 ly mỗi ngày, bởi mỗi ly vang đỏ tiêu chuẩn chỉ chứa 2 mg resveratrol. Ngoài rượu vang, resveratrol cũng được tìm thấy trong đậu phộng. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực thử nghiệm các cách biến resveratrol thành dược phẩm một cách hiệu quả nhất. Công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Medicinal Food. những người thực hiện ngược lại. Nếu khoảng thời gian ăn uống kéo dài lên 9 tiếng thì bạn sẽ cần thức dậy lúc 7h sáng, ăn sáng vào lúc 8 giờ, ăn ít hơn vào bữa trưa, sau đó ăn một bữa cuối vào 4 giờ chiều. Cách chống đói Nhiều người đang lo lắng về việc làm sao để ứng phó với cơn đói vào buổi tối. Nhưng nghiên cứu cho thấy mức độ hoóc môn cortisol tăng lên trong máu lúc 8h sáng, 13h và 19h. Sau mỗi lần cao điểm, không quan trọng là người đó ăn hay chỉ uống trà, sau 2 tiếng, mức độ tăng hoóc môn trong cơ thể sẽ tự ngừng lại. Điều này có nghĩa là bạn không nên tin vào cảm giác đói mà bạn gặp phải mỗi 3 tiếng. Nó có thể khá khó khăn trong việc ăn uống theo chết độ này ở thời gian đầu. Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy đói tới mức bạn có thể ăn cả một con voi. Để chống chọi qua những cơn đói quặn ruột này, bạn hãy ăn thật nhiều rau và trái cây. Một tuần sau, cơ thể sẽ bắt đầu quen với chế độ ăn này, tương tự như vậy, sự thèm ăn trong bạn sẽ thấp hơn và tâm trạng cũng thấy tốt hơn.


36

SOÁ 729 28/09/2018

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

kêu la cho thằng khốn nạn nó thấy máu nó sợ không dám vô, chớ để nó vô đây thì hư chuyện hết!”. Thầy xô vợ theo phía sau cánh cửa, rồi một mình bước ra ngoài sân và bất ngờ tự cắn vào cườm tay của mình một cái thật đích đáng, khiến cho máu chảy ròng ròng! Cô thông ở trong nhà không nhìn thấy cảnh này chớ nhìn thấy chắc cô đã chạy ra ngăn chồng lại thì hư chuyện. Vừa đưa cánh tay chảy đầy máu ra cố tình cho tên biện lý ở ngoài kia nhìn thấy. Đồng thời, thầy thông Chánh la lớn y như thật: “Chien méchant (chó dữ)”. Đã làm việc lâu năm với tên biện lý Tây nhiều, thầy biết mặc dù có dã tâm hiểm độc nhưng thằng biện lý Tây rất nhát gan, đặc biệt là rất sợ chó, cho nên câu nói của thầy thông Chánh quả đã làm cho hắn sợ hãi, nên chưa kịp bước xuống xe đã vội bước trở lên rồi đóng sầm cửa lại vừa hối tài xế: “aller vite (đi nhanh lên!)”. Tài Vừa nghe cô thông bàn, thầy thông Chánh vội kêu lên: “Bộ mình điên sao? Từ nào xế cho xe vọt đi nhanh, anh ta vừa ngạc đến giờ sống với nhau đã có mấy mặt con rồi, mình có thấy tôi đánh mình bao giờ nhiên vừa lên tiếng hỏi nhưng tên biện lý mặt xanh như tàu lá không trả lời tiếng đâu? Vậy mà bây giờ nỡ xúi tui làm chuyện thất nhơn ác đức đó?”. nào. Mãi đến khi chạy xa rồi hắn mới thở khì một tiếng như trút được gánh nặng. Đằng này, thầy thông Chánh sau khi đóng tuồng đuổi được tên biện lý đi rồi, mới kịp giải thích với vợ: “Nhờ tôi đem con chó dữ ra hù mà đã đuổi được thằng chó đẻ đó đi, ơn trời!”. Cô thông nhìn thấy máu trên tay chồng chảy ròng ròng, hốt hoảng kêu lên, thầy thông vội giải thích: “Không sao đâu mình. Tôi giả bộ vậy mà”. Cô thông vẫn lo lắng: “Giả bộ gì mà máu chảy ròng ròng, mà ai làm cho mình chảy máu vậy?”. Lúc này, thầy thông Chánh mới kịp giải thích cho vợ nghe. Vừa nghe xong, cô thông xanh mặt giọng run run: “Trời đất thánh thần ơi. Sao mình tự hành hạ thân xác như vậy, lỡ nhiễm độc thì sao?”. Thầy thông Chánh lại giải thích thêm: “Chẳng thà chấp nhận đau đớn một chút, mất một chút máu còn hơn là để cho thằng chó đẻ đó vô rồi, tôi dằn không được thì lại sanh chuyện lớn hơn nữa!”.

LẬT LẠI VỤ ÁN GÂY CHẤN ĐỘNG SÀI GÒN XƯA (KỲ 9) BỎ NHÀ TRỐN CHẠY TRONG ĐÊM, “ĐÓA HOA CÓ CHỦ” XỨ TRÀ VINH VẪN KHÔNG THOÁT TÀI ĐÁNH HƠI CỦA GÃ BIỆN LÝ MÊ GÁI

Vở kịch hoàn hảo Cô thông phải nhẹ giọng giải thích thêm: “Tui nói là mình giả bộ, đóng tuồng mà chớ đâu phải làm thiệt. Giả bộ như mình ghen rồi chửi bới lớn tiếng lên. Tui cũng làm bộ như cãi lại chothiên hạ lối xóm nghe. Sau đó, mình cũng làm bộ xô bàn, xô ghế, rồi cũng giả bộ như đánh tui một trận. Để nhân đó, qua ngày hôm sau, tui dắt con bỏ đi mất. Theo đó, mọi người hiểu là tui chịu hổng nổi cơn ghen và hành hạ của mình, tui phải bỏ nhà trốn đi. Chờ đến khi nào mình có giấy tờ cho chuyển về Sài Gòn thì mình đi một mình lên đó. Tại Sài Gòn, mình lại gặp nhau. Như vậy, có phải là êm xuôi và tránh được phản ứng của thằng Tây mắc ôn đó hay không!”. Mãi một lúc sau, thầy thông Chánh mới nghe ra và nhẹ mỉm cười nói rất khẽ với vợ: “Đóng tuồng thôi nghe chớ hổng phải

làm thiệt đâu. Mình đừng đi gieo tiếng ác cho tui đó, tui hổng chịu đâu!”. Vở tuồng mà vợ chồng thầy thông Chánh tính toán với nhau khá hợp lý. Vì vậy, vào một buổi sáng Chủ nhật, lối xóm bỗng nghe tiếng cãi vã, rồi tiếng bàn ghế ngã đổ lung tung bên nhà vợ chồng thầy Chánh. Sau đó, mọi người lo sợ chạy qua xem tình hình. Mặc dù rất muốn can ngăn nhưng nghe cô thông vừa khóc thút thít vừa lên tiếng yêu cầu mọi người hãy để cho vợ chồng họ giải quyết chuyện riêng, đừng can thiệp nên chỉ đứng xem. Tuy nhiên, vừa lúc ấy thì có một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài. Một người hàng xóm thân cận vội chạy vô nói lớn báo động: “Có thằng Tây mấy bữa hay tới đây, nó xăm xăm bước vô nhà kia kìa!”. Trong lúc cô thông tỏ ra quýnh quáng lo sợ, thầy thông Chánh nhanh trí nói khẽ vào tai vợ: “Để tui làm bộ như bị mình cắn chảy máu ở tay, rồi tui chạy ra sân vừa

GÓC TỐI TRÊN DU THUYỀN ĐẠI GIA Phần chìm trong công việc phục vụ cho giới nhà giàu trên du thuyền bắt đầu gây xôn xao sau cái chết bí ẩn của người mẫu Úc 20 tuổi Sinead McNamara

T

iếp viên trên du thuyền tỉ phú là công việc hấp dẫn bậc nhất thế giới, vừa kiếm tiền nhanh vừa chu du khắp thế giới. Đó là những lời quảng cáo đường mật để mời mọc các cô gái trẻ và có thể cũng là những gì người ngoài nghĩ tới khi nhìn vào nghề này. Thực tế phũ phàng

Thế nhưng, thực tế chẳng được đẹp đẽ như vậy! Trải lòng của một cô gái trong bài viết đăng tải trên trang The Daily Telegraph (Úc) đã vén màn góc tối của nền công nghiệp này, nơi các tệ nạn ma túy và mua bán dâm lẩn khuất và các cô gái có thể bị sa thải chỉ vì thừa cân chút đỉnh. "Nhạt nhẽo tột cùng, hoàn toàn kiệt sức" là những gì người trong cuộc nói về lối sống trên những siêu du thuyền hào

Vẫn không thoát khỏi tai mắt của gã biện lý Cô thông thương chồng quá vội kéo thầy thông Chánh vô nhà lấy muối xát vết thương, lo lắng gần như muốn khóc. Cô thông nói: “Trời ơi… gần xong chuyện rồi mà còn tai bay họa gởi nữa, sao mà khổ quá vậy trời!”. Vừa lúc ấy, những người hàng xóm kịp chạy qua, họ thấy tay của thầy thông Chánh chảy máu, tưởng do những ẩu đả nãy giờ mà ra, nên càng tỏ ra lo lắng khuyên lơn… Cô thông là người đóng tuồng giỏi, cho nên lại tiếp tục giả bộ bù lu bù loa với mọi người: “Bà con hàng xóm coi đó, chuyện tôi bị thằng Tây nó hà hiếp thì ai còn lạ gì nữa, đâu phải là tui muốn. Vậy mà ổng đi về cứ nổi cơn thịnh nộ, ổng ghen lồng lộn, cứ đổ thừa tại vì tôi đẹp, cho nên thằng Tây nó mới nổi cơn lên giở trò. Bà con coi ổng nói như vậy mà nghe được hay sao chớ. Tui

nhoáng. Nữ tiếp viên người Úc làm việc trên du thuyền chia sẻ với The Daily Telegraph về công việc triền miên suốt nhiều tháng không một ngày nghỉ, trong khi mỗi đêm chỉ được ngủ 4 giờ. Cạnh tranh đối với việc làm trên du thuyền bùng nổ những năm gần đây, sau chương trình thực tế truyền hình đình đám Below Deck và sự mọc lên như nấm của các tài khoản Instagram tô vẽ hình ảnh cuộc sống trong mơ trên cabin du thuyền. Trong khi những hình ảnh trên mạng xã hội dùng để quảng bá cho ngành công nghiệp này phô diễn những cô gái thảnh thơi trong bộ bikini mát mẻ, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Trăm công ngàn việc đổ lên họ, từ cọ rửa toilet, giặt ủi, nấu ăn quần quật và thậm chí cả làm trợ lý riêng. Các nữ tiếp viên du thuyền kể phải phục

nói thiệt ổng mà còn ghen như vầy nữa thì tui chẳng thà bỏ nhà ra đi, chớ ở làm sao được với một người chồng ghen tuông chẳng còn biết phải quấy gì nữa hết! Xin bà con chứng giám cho và thấu hiểu cho lòng dạ một người đàn bà chỉ biết hứng chịu hết khổ đau này đến đau khổ khác mà không biết kêu đâu cho thấu hỡi trời!”. Trước vở tuồng rất khéo đó, mọi người đều lên tiếng bênh vực cho cô Thông, không ngớt khuyên thầy thông Chánh hãy bình tâm để giữ hạnh phúc gia đình. Thầy thông Chánh chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng kịp nói một câu để mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ: “Vợ con không hiểu mình, mình vì thương nó nên mới ghen, vậy mà nó lại cho rằng…”. Từ đó đến chiều tối, vợ chồng họ lại tái diễn màn đấu khẩu, đập bàn đập ghế một lần nữa. Khuya hôm đó, cô thông dẫn cô con gái thứ ba lén lút đi ngõ sau, làm một cuộc chạy trốn có xếp đặt… Đến sáng ngày hôm sau thì cả xóm đều hay tin động trời: vợ thầy thông Chánh bị chồng đánh nên đã bỏ nhà ra đi! Thầy thông Chánh lại một phen bị tiếng bấc tiếng chì của hàng xóm. Bởi lâu nay, họ rất trọng vọng gia đình này và thương cô Thông người phụ nữ hiền thục, một mực thương chồng con… Có người còn thẳng thừng buông ra câu: “Già néo đứt dây mà thôi! Sức chịu đựng của phụ nữ có hạn mà…”. Thoát được miệng hùm nhưng vợ chồng thầy thông Chánh vẫn chưa dám công khai tái hợp với nhau. Nhất là thầy thông Chánh đã được bạn bè giúp đỡ cho vào làm ở một công sở khác, cũng với vai trò thông ngôn. Họ mướn một căn nhà nhỏ ở một khu xóm lao động. Bà vợ thầy thông Chánh thì nấu xôi buổi sáng ngồi bán trước một trường tiểu học gần xóm. Riêng thầy thông Chánh thì lặng lẽ ngày hai buổi đi làm, và mỗi khi ra đường đều ngụy trang bằng cách đội nón trùm kín cả mặt. Họ luôn nơm nớp lo sợ nhưng cũng hy vọng là qua thời gian, tên khốn nạn Jaboin sẽ quên chuyện cũ, để cho vợ chồng thầy thông Chánh được sống yên. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng dừng… Nỗi kinh hoàng quay trở lại Vào một ngày kia, khi ấy là đầu tuần, trường học đông học sinh và phụ huynh đưa đón, nên nồi xôi của cô thông bán đắt như tôm tươi, chỉ còn một chút nữa là hết. Cô nghĩ bụng bữa nay sẽ ghé qua chợ mua vài món ăn mà thầy thông Chánh ưa thích để chiều vợ chồng sẽ ăn với nhau một bữa cơm ngon mà lâu lắm rồi, kể từ khi bôn tẩu ra khỏi Trà Vinh về đây, họ chưa có bữa nào ăn ngon và thoải mái cả. Lúc ấy, có ba học sinh đến mua ba gói xôi, và cô thông vừa gói xong ba gói giấy đưa cho ba đứa bé. Còn chưa kịp lấy tiền, bỗng có một giọng nói vang lên, mà vừa nghe cái âm thanh đó, cô Thông đã muốn té xỉu: “Còn bao nhiêu tui mua hết!”… Còn nữa…

vụ rượu thâu đêm suốt sáng, thường phải tới 3 giờ hôm sau mới xong việc và đặt lưng chưa được bao lâu đã phải thức giấc để lo bữa sáng cho khách. Chỗ nghỉ ngơi của nhân viên trên du thuyền lại quá nhỏ, nhiều người chen chúc trong những cabin chật chội. Theo trang Courier Mail, trong cuốn sổ tay hướng dẫn tiếp viên du thuyền do các nhà tuyển dụng quảng bá nói rằng cuộc sống của những người làm việc trên những con thuyền sang trọng này xoay quanh du thuyền, chủ nhân và những vị khách. "Bạn phải gạt sang một bên bất cứ nghĩa vụ hay nguyện vọng cá nhân nào" - sổ tay nêu rõ. Phần chìm trong công việc phục vụ cho giới nhà giàu trên du thuyền bắt đầu gây xôn xao sau cái chết bí ẩn của người mẫu Úc 20 tuổi Sinead McNamara trên siêu du


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ thuyền ở Hy Lạp hồi tháng rồi. Ngôi sao trên mạng xã hội Instagram này bị phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, với dây thừng quấn cổ trên du thuyền sang trọng trị giá 200 triệu USD của tỉ phú Mexico Alberto Bailleres khi đang trong hành trình du lịch khắp châu Âu. Cảnh sát địa phương cho rằng nguyên nhân cái chết có thể do cô gái tự vẫn nhưng nhiều người vẫn không khỏi nghi ngờ về nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của cô gái không rõ làm công việc gì trên du thuyền nói trên. Trong một diễn biến khác, ít nhất 3 trường hợp nhân viên người Anh được ghi nhận đã chết trên du thuyền từ năm 2010.

cầu không tiết lộ danh tính do đã ký một cam kết kín tiếng) kể cô từng phải tiếp xúc với cảnh tiêm chích ma túy trong khi làm việc trên một chiếc du thuyền ở châu Âu trong 8 tháng. Theo lời kể của nữ cựu tiếp viên, có lần cô bước vào phòng của chủ nhân chiếc du thuyền và chứng kiến ống tiêm ma túy đang cắm vào tay ông ta. Chưa hết, gái bán dâm thường xuyên dập dìu lên xuống du thuyền, còn những vị khách giàu có hành hạ nhân viên phục vụ thậm tệ. "Tôi bị đối xử hết sức khủng khiếp, phải làm việc suốt 4 tuần không một ngày nghỉ, thậm chí vẫn phải làm việc khi bị viêm phế quản. Một khách Nga còn ném tách trà vào người tôi bởi tôi pha không đúng ý họ" - người phụ nữ kể lại. Cô Dana Brown ở TP Moonee Beach Úc (chủ một trang blog du lịch nổi tiếng) đã dành 1 năm trải nghiệm công việc tiếp viên du thuyền cho gia đình Hoàng gia Qatar. So với những trường hợp nêu trên, câu chuyện của cô Brown có thể gọi là "tích cực" song cô cũng thường xuyên phải làm 20 giờ/ngày. Bên cạnh đó, áp lực hoàn toàn không nhỏ khi phục vụ những vị khách siêu giàu luôn đòi hỏi mọi thứ phải trên cả hoàn hảo. Trong khi đó, cô Katy McGregor ở Central Coast (Úc) cũng chia sẻ nhiều lúc cô phải vất vả liên tục 2 ngày không ngủ trong thời gian làm việc trên nhiều du thuyền ở châu Âu. McGregor cho rằng những người trẻ tuổi cần hiểu rõ họ phải làm việc nặng nhọc tới mức nào trước khi ứng tuyển. Cựu tiếp viên nói: "Nhiều người lên du thuyền rồi mới cảm thấy sốc

SOÁ 729 28/09/2018

37

vì khối lượng công việc quá nặng. Thế nhưng, tôi vẫn thích khoảng thời gian trên thuyền và cảm thấy may mắn vì được đi du lịch nhiều nhất có thể". Theo ông Andrew Linington, quan chức của Nautilus International, một hiệp hội thương mại và nghề nghiệp quốc tế chuyên bảo vệ quyền lợi cho người lao

động có trụ sở ở Anh, đang nổi lên nhiều lo ngại về tình trạng bóc lột các nhân viên trong ngành công nghiệp du thuyền. "Chúng tôi nhận được những báo cáo về các hành động bắt nạt, quấy rối và đang điều tra một số trường hợp người lao động không được trả thù lao hợp lý" - ông Linington cho hay.

Tại Mỹ, khi đủ 21 tuổi, đứa con này có thể xin cấp thẻ xanh (thẻ cư trú hợp pháp) cho bố mẹ người Trung Quốc của mình. Còn ở Canada, việc bao thẻ xanh cho phụ huynh cũng đang dần được cởi trói khiến ngành công nghiệp du lịch sinh con tại Việc nhà giàu Trung Quốc sang Mỹ tìm người đẻ mướn hay du lịch sinh con ở nước này ngày càng hấp dẫn. Theo thống Canada đã quá phổ biến, gần đây còn lộ ra một điểm đến kín đáo và hiệu quả kê công bố hồi tháng 7-2018, tỉ lệ sinh của những người mẹ quốc tịch nước ngoài, đặc hơn biệt là Trung Quốc, tại Canada tăng vọt trong 3 năm trở lại đây. Tuy vậy, gần đây, một trào lưu âm thầm hơn, kín kẽ hơn và ít được biết tới hơn đã hé lộ: Loạt phóng sự điều tra của báo Mainichi Shimbun (Nhật Bản) đã soi rọi vào những góc khuất cũng như các kế hoạch lạnh lùng của câu chuyện "đẻ chui" ở đất nước mặt trời mọc của những gia đình Trung Quốc. Theo đó, nhiều người thân của các quan chức Trung Quốc cấp cao đã tận dụng hoạt động kinh doanh đẻ mướn ngầm len lỏi ở Tokyo để có những đứa con mang quốc tịch Nhật nhằm tẩu tán tài sản và tính đường chuồn khi cần. Sau khi thương thảo với một người môi giới đẻ mướn Trung Quốc suốt gần 6 tháng, Mainichi Shimbun mới gặp được một phụ nữ Bắc Kinh - vốn là thành viên trong gia tộc giàu có và cậu con trai 2 tuổi mang quốc tịch Nhật. "Tôi không chịu chuyện đẻ mướn. Thế nhưng, không ai trong gia đình có thể trái lệnh của bác chồng tôi" - người mẹ trải lòng. Theo lời kể, chồng phụ nữ nêu trên là cán bộ quản lý của một công ty thương mại và bác chồng cô giữ chức vụ cao trong chính quyền. Chính ông bác chỉ thị cháu dâu sang Nhật dàn xếp người đẻ mướn. Ông nói: "Nếu trong gia đình có người mang quốc tịch Nhật sẽ dễ dàng chạy sang đó hơn khi có biến".

Quốc ở độ tuổi 40 có cậu con trai 2 tuổi mang quốc tịch Nhật Bản cũng thông qua "đẻ mướn" tiết lộ tài khoản đứa bé có 2 tỉ yen (tương đương hơn 17 triệu USD). Giải đáp thắc mắc của phóng viên về việc số tiền lớn như vậy trong tài khoản của một đứa trẻ lẽ nào không bị để mắt tới, người đàn ông tự tin: "Những người trong ngành tài chính đều hiểu cả, thế nên chúng tôi vẫn ổn". Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, người đàn ông cho biết ông sẽ không bao giờ quên lúc nhận được cuộc gọi gấp gáp từ ông bác quyền cao chức trọng trong chính quyền của gia đình vào ngày 9-6-2013. Ông bác nói: "Có vẻ Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mạnh tay chống tham nhũng. Chúng ta phải nhanh tay chuyển tài sản tới nơi an toàn hơn. Nghe nói có con đường mới là có đứa con quốc tịch Nhật bằng mang thai hộ. Cháu lo liệu vụ này đi". Hơn một năm sau cuộc gọi, gia tộc đã có đứa con như ý gửi nuôi tại một trung tâm chăm sóc trẻ vùng Kanto. Người cha vừa xin được visa sang Nhật làm việc hồi năm 2015 để tiện thăm con, trong khi vợ và con trai lớn vẫn ở Trung Quốc.

Tàn khốc Một phụ nữ ở Sydney - Úc có tên Tracey Zarowski, từng làm việc trên các du thuyền lớn ở châu Âu suốt 7 năm, cho biết công việc này mang lại cơ hội du lịch khắp thế giới nhưng đồng thời là một ngành công nghiệp tàn khốc. "Tiêu chuẩn đặt ra rất cao… Tôi từng biết một cô gái chỉ thừa cân chút đỉnh mà bị ông chủ hắt hủi và đuổi việc" - Zarowski nói. Cũng theo lời nữ tiếp viên du thuyền kỳ cựu, những cô gái trong nghề dễ gặp phải những vị khách "không đúng mực" và phải nhắm mắt làm ngơ trước cảnh gái bán dâm được đưa lên khoang. Con số "gái bán hoa" trong một đợt dắt lên du thuyền do Zarowski tiết lộ hẳn sẽ khiến không ít người sửng sốt: tới 30 người! Một phụ nữ khác cũng ở Sydney (yêu

KHI GIỚI NHÀ GIÀU "ĐI TRỐN": ĐỔ XÔ XUẤT NGOẠI ĐẺ CHUI

Tài khoản "khủng" của đứa bé 2 tuổi

N

hiều người giàu ở nền kinh tế số 2 thế giới muốn di cư đến một quốc gia có hệ thống giáo dục tốt hơn và thoát khỏi các thành phố ô nhiễm, cũng như chính sách khắt khe của chính phủ. Ngoài ra, bảo vệ tài sản cũng là một trong những lý do. Hiện tài sản ở nước ngoài chiếm 11% tổng tài sản của

các triệu phú Trung Quốc. Trong khi đó, nhờ những phụ nữ ở Mỹ đẻ hộ hay du lịch sinh con tại Canada có thể bảo đảm cho những bậc phụ huynh Trung Quốc có đứa bé chào đời với quốc tịch tại chỗ. Thế giới ngầm

Với một thành viên mang quốc tịch Nhật, gia đình người Trung Quốc có thể an toàn chuyển tài sản sang Nhật. Đồng thời, các thành viên trong nhà cũng dễ dàng hơn trong việc mua bán bất động sản hay mở công ty ở đây. Điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch sang nước thứ 3, như Mỹ. Trong khi đó, một người đàn ông Trung

Thiên đường trú chân tài sản Một người Trung Quốc hành nghề môi giới dịch vụ đẻ mướn tiết lộ với Mainichi Shimbun rằng trong 4 năm (2012-2016) đã thu xếp cho 86 đứa trẻ Trung Quốc có quốc tịch Nhật. Chi phí 1 trường hợp lên tới 15 triệu yen (hơn 130.000 USD). Luật pháp Nhật Bản không cấm việc mang thai hộ. Ngoài ra, đứa trẻ sinh ra bằng dịch vụ đẻ mướn ngầm ở Tokyo có thể có được quốc tịch Nhật Bản. Do đó, giới nhà giàu Trung Quốc lo bị chính quyền "sờ gáy" có thể dùng đứa con mang quốc tịch Nhật làm thiên đường an toàn cho núi tài sản của họ. Từ đó, dịch vụ môi giới đẻ mướn đã đi chệch với mục đích ban đầu là mở ra một loại hình du lịch y tế cho những cặp đôi Trung Quốc gặp vấn đề về sinh nở. Trong khi đó, chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" ở Trung Quốc vẫn chưa tới hồi kết, việc dọn đường rút chạy của nhiều quan chức "có tật, giật mình" được cho là sẽ còn tiếp tục sôi động.


38

SOÁ 729 28/09/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

VIỆT KIỀU MỸ: CHIẾN THẮNG UNG THƯ CHO TÔI MỘT SỨ MỆNH Tên thật là Đặng Thị Phương Thanh, luật sư Jenny Đỗ qua Mỹ theo diện con lai năm 1984, ở tuổi 18, và nhanh chóng trở thành một phụ nữ thành đạt.

L

uật sư là việc làm. Còn về sở thích, Jenny Đỗ là một họa sĩ, một người mê làm việc thiện nguyện, và ghiền đấu tranh cho những người kém may mắn. Lý do khiến bà luôn quan tâm giúp người khác là vì hoàn cảnh sống thiếu thời rất nghiệt ngã, trong một xã hội mà những người con lai bị ruồng bỏ. Trước khi trở thành luật sư năm 1997, việc làm đầu tiên của Jenny Đỗ là việc giúp đồng bào tỵ nạn cho Bộ Xã Hội Quận Hạt Santa Clara, rồi cho Sở Cảnh Sát thành phố San Jose. Những sinh hoạt từ thiện quanh vùng khiến bà được mệnh danh là 'con cưng' của cộng đồng người Việt ở Bắc California. Trong suốt hơn 20 năm hành nghề luật, Jenny Đỗ tiếp tục là tình nguyện viên tích cực trong nhiều lãnh vực liên quan đến quyền lợi của những người thấp cổ bé miệng khắp nơi. Được Jenny Đỗ giúp đỡ có thể là một người Việt tị nạn cần dich vụ pháp lý miễn phí, một nạn nhân nạn buôn người bị đưa qua Đài Loan, một người mua nhà trả góp đang gặp khó khăn với nhà băng đang có nguy cơ nhà bị tịch thu, hay một gia đình, hoặc các em học sinh nghèo ở Việt Nam, qua "Friends of Hue," tổ chức vô vụ lợi do bà quản lý. Nhưng Jenny Đỗ không chỉ được những người cần sự giúp đỡ biết đến. Bà thường xuyên xuất hiện trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt, và được đồng hương quý mến vì quan điểm ôn hòa, và nhất là luôn luôn đứng về phía quyền lợi của người thiếu may mắn. Năm 2007, ở tuổi 41, giữa lúc cuộc đời tưởng không thể đẹp hơn, Luật sư Jenny được bác sĩ cho biết bà bị ung thư vú giai đoạn thứ hai. Lo lắng một thời gian, nhưng với bản chất năng động và đầy nghị lực, Jenny Đỗ lúc ấy, (có lẽ cũng như bao bệnh nhân khác), "hoàn toàn trao sinh mệnh cho bác sĩ," và một mặt làm những gì họ đề nghị: giải phẫu, hoá trị, rồi xạ trị, mặt khác tiếp tục theo đuổi nghề luật, vẽ tranh, leo núi, cũng như biết bao những công việc thiện nguyện và xã hội khác. Sau những đợt hóa và xạ trị, ung thư có dấu hiệu lui, Luật sư Jenny Đỗ được bác sĩ cho uống thuốc Tamoxifen trong năm năm, và tiếp tục cuộc sống của mình như trước giờ vẫn sống. Năm 2015, Luật sư Jenny Đỗ được bác sĩ cho biết ung thư của bà đã đến giai đoạn 4, và khuyên nên chuẩn bị hậu sự, vì chỉ còn sống được từ 30 đến 90 ngày. Kể lại giây phút nhận cái tin sét đánh này, bà Jenny Đỗ nói với Nguồn tin. "Lúc đó đang đứng trước cửa một tiệm ăn, phôn của Jenny rớt xuống chân sau khi nói chuyện với bác sĩ. Jenny cúi xuống nhặt điện thoại mà không sao đứng lên được. Khi trở vào bàn ăn trong tiệm, nước mắt Jenny đã chan hòa trên mặt và người nhà Jenny ít nhiều đã đoán ra tin dữ vừa nhận được qua cú điện thoại." "Và ý nghĩ đầu tiên của Jenny khi được báo tin là 'chuyện này không thể nào là sự thật' và điều kế tiếp là 'Ai sẽ lo cho mẹ lúc tuổi già và các con của Hội Friends of Huế sẽ không có ai nuôi." Bà nói tiếp. Không chấp nhận cái chết phần vì chưa sẵn sàng từ giã cõi đời, và phần vì còn có quá nhiều việc phải lo, Luật sư Jenny Đỗ cho biết bà dồn hết tâm huyết vào việc tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác này nói chung, và đặc tính ung thư của mình để tìm ra cách chữa trị. "Kết quả là kể từ năm 2016, tình trạng của Jenny đã được tuyên bố là Không có Bằng chứng Bị bệnh (NED - No Evidence of Disease). Thỉnh thoảng Jenny cố gắng ngừng sử dụng loại thuốc đang uống (Ibrance) để kiểm tra lại mọi thứ. Niềm tin của Jenny là phải học cách tự điều chỉnh sự phát triển ung thư của mình mà không cần sử dụng những loại thuốc này. Sử dụng kéo dài bất kỳ loại nào cuối cùng sẽ giết mình. Do đó, Jenny đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các loại thuốc thay thế."

Bà khoe. Được hỏi về dự tính tương lai, Luật sư Jenny Đỗ không do dự: "Jenny muốn cống hiến phần đời còn lại của mình để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư khác. Jenny đã làm việc với ít nhất hơn 50 bệnh nhân ung thư cho đến nay. Đó là một quá trình đơn độc và nhiều khi cũng nhiều đau buồn. Bệnh nhân đến với Jenny từ mọi tầng lớp xã hội và từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ nhau để phấn đấu với bệnh, và kéo dài cuộc sống. Jenny có thể giúp đỡ mọi người về mặt tinh thần nhưng cuộc chiến phải đến từ bên trong. Jenny không có một công thức nhiệm mầu vì mỗi người chúng ta rất khác nhau. Những gì Jenny có thể truyền đạt là sức mạnh của tâm trí và sức mạnh của đức tin. Jenny có thể chia sẻ kinh nghiệm của riêng bản thân mình trong việc điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe và quy trình điều trị của chính bệnh nhân." Và trả lời, một cách tỉ mỉ, những câu hỏi về kinh nghiệm đối phó với ung thư trong cuộc phỏng vấn với Nguồn tin dưới đây là một cách để luật sư Jenny Đỗ làm tròn sứ mệnh giúp bệnh nhân ung thư của mình. Nguồn tin: Kinh nghiệm chiến đấu ung thư của bà rất hi hữu. Bà bị ung thư vú giai đoạn hai năm 2006, và sau một thời gian chữa trị, tưởng là bệnh đã lui, nhưng đến năm 2015 lại bị bác sĩ cho biết là ung thư đã đến giai đoạn bốn, y học bó tay, chỉ còn sống được từ một đến ba tháng nữa, vậy bài học quan trọng nhất bà rút tỉa được là gì? LS Jenny Đỗ: Vâng, vạch ra những sai lầm của Jenny là điều hết sức hệ trọng, để giúp cho những người khác không lặp lại những sai lầm đó. Khi bạn bị ung thư, là cơ thể của bạn cảnh báo bạn rằng lối sống bạn có trước đây, lối sống đã tạo ra ung thư đó, cần phải thay đổi. Jenny đã không làm như thế. Jenny hoàn thành tin tưởng vào bác sĩ và tiếp tục cuộc sống cũ. Năm 2007, sau khi chữa hóa trị trong thời gian rất ngắn, rồi quay qua xạ trị, ung thư tạm lui, Jenny được cho uống thuốc Tamozifen trong vòng 5 năm. Trong vòng năm năm đó, Jenny sinh hoạt bình thường và tiếp tục sống cũ. Đó là một sai lầm rất lớn. Năm 2015, khi được thông báo rằng chỉ có 30-90 ngày để sống, Jenny hỏi bác sĩ là có thể làm gì cho tôi. Họ lại nói có thể cho Jenny cùng hoá trị mà Jenny đã từ chối vào năm 2007, và dù vậy may ra cũng chỉ kéo dài đời sống được sáu tháng. Jenny quyết định khước từ cách chữa của họ, tự nghiên cứu ung thư của mình và làm khác đi. Jenny tin là nếu cứ tiếp tục cách sống cũ, có lẽ Jenny hôm nay không có dịp trả lời phỏng vấn này. Nguồn tin: Có phải bà đang khuyên là bệnh nhân ung thư không nên hoàn toàn nghe theo bác sĩ trong việc trị bệnh không? Tại sao? LS Jenny Đỗ: Dĩ nhiên là bệnh nhân nên nghe bác sĩ, nhưng cũng cần phải có sự chủ động riêng. Nhờ đọc nhiều các thông tin khắp nơi và tham khảo với nhiều người, Jenny đã quyết tâm không sợ ung thư, mà phải làm cho ung thư nó sợ mình. Và vì đã trải qua bao cuộc thưa kiện trong quá khứ liên quan đến hệ thống y tế của Mỹ, Jenny đã không đặt hết trách nhiệm chữa trị vào các bác sĩ. Jenny hiểu rõ là trách nhiệm phải ở chính mình, và tuyệt đối không để những phức tạp trong hệ thống y tế của Mỹ làm Jenny phải căng thẳng hoang mang. Khi biết mình bị ung thư, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ bàng hoàng, xuống tinh thần, và có thể bị mất tự chủ. Từ đó chúng ta nhượng quyền làm chủ cơ thể mình cho các bác sĩ, các chuyên gia, và rồi bị lệ thuộc vào các phương pháp trị liệu phức tạp mà cơ thể chúng ta không quen thuộc. Các phương pháp đó không phải là không có hiệu quả, nhưng các hiệu quả đó thường chỉ tạm thời, và có nhiều di hại về sau. Mình nên cân nhắc và tính toán kỹ và lập ra chiến lược trước khi đi vào việc chữa trị căn bệnh này.

Kinh nghiệm của Jenny cho thấy rằng mình chỉ nên dùng các biện pháp khoa học này để tạm thời ngưng sự lan tràn của ung thư, rồi sau đó tìm những phương pháp lành mạnh khác để duy trì cơ thể không bị tấn công bởi ung thư tái lại. Nguồn tin: Luật sư có thể giải thích rõ hơn về việc không hoàn toàn nghe bác sĩ không? Đây là một lãnh vực hết sức chuyên môn. Làm sao người bệnh biết phải nghe bác sĩ về phương diện gì, và không nghe bác sĩ về phương diện gì? LS Jenny Đỗ: Câu hỏi này cần một giải thích dài dòng mới có thể trả lời thấu đáo: Năm 2007, Jenny đã trải qua hoá trị và xạ trị. Trong lúc đang nhận hoá trị, Jenny đọc quá trình nghiên cứu của hoá trị ung thư và được biết về một kết qủa nghiên cứu từ Anh Quốc cho biết là những trường hợp ung thư vú như Jenny có dương tính estrogen thì không hợp với các độc tố thường dùng trong hoá trị đó. Jenny đem thông tin này nói với bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Kaiser. Ông ta hỏi lại Jenny: "Vậy cô có muốn tôi ngưng hoá trị cho cô không?" Jenny hỏi lại ông nghĩ sao về nghiên cứu này của bên Anh, thì ông bác sĩ nói không thể cho ý kiến được và cho Jenny quyền quyết định. Jenny lúc đó quá sức bàng hoàng vì nghĩ là người bác sĩ nên giúp Jenny quyết định cái gì tốt nhất cho mình. Cuối cùng ông bác sĩ nói thêm "những khám phá này còn qúa mới, muốn gì phải thông qua từ trên rồi đưa xuống chúng tôi mới áp dụng được. Vì vậy, tôi không thể quyết định được." Thế là Jenny ngưng hoá trị sau sáu tuần lễ bị thê thảm với nó. Đến năm 2015, khi ung thư đã đến giai đoạn bốn, đã lan ra xương, một người bác sĩ ung thư khác nói là Jenny cần hoá trị. Jenny hỏi lại là công thức của các chất độc này gồm có những gì thì được biết là tương tự như của năm 2007! Đó là lúc Jenny đòi chuyển qua bác sĩ mới và xin ý kiến thứ hai từ viện UCSF. Một bước quan trọng trong quá trình chữa trị của Jenny là câu hỏi dương tính của estrogen là bao nhiêu phần trăm khi Jenny đến gặp bác sĩ tại UCSF. Bác sĩ ở UCSF cần biết rõ tỷ lệ này, và may cho Jenny là người bác sĩ bạn Mai Phương đã giúp Jenny tìm hiểu nó trước khi gặp bác sĩ tại UCSF. Khi biết là dương tính của estrogen Jenny là 100% thì bà nói ngay :"cô không chấp nhận chữa hoá trị là đúng rồi. Hormone therapy là đường đi đúng." Cũng may cho Jenny là bác sĩ mới tại Kaiser lại quen với bác sĩ ở UCSF và từ đó họ đan kết để đưa Jenny chữa theo hormone therapy. Một phương cách đơn giản hơn và không quá hại sức. Từ đó Jenny sử dụng thuốc Ibrance mỗi tháng để cách ly estrogen không liên kết được với tế bào ung thư. Tuy nhiên, điều không ai hiểu được là tại sao ba năm rồi mà nó vẫn còn hiệu nghiệm. Dựa trên sự tiên đoán của nhà bào chế thì thuốc này mất hiệu nghiệm khoảng sau 5 tháng hoặc tối đa là 9 tháng sau khi dùng. Bác sĩ của Jenny cũng không hiểu và bà hay hỏi Jenny "Cô có chữa gì khác bên ngoài không?" Câu trả lời của Jenny là sở dĩ được như vậy là nhờ những phương pháp lành mạnh khác để duy trì cơ thể mà lúc nãy Jenny đã nói đến. Dĩ nhiên những chi tiết Jenny vừa kể liên quan đến bệnh ung thư của Jenny và cơ thể của Jenny. Nhưng bài học chung là: Bác sĩ không biết rõ cơ thể của mình bằng mình, cũng không hẳn biết hết về mọi nghiên cứu mới nhất, hay có biết cũng không có quyền quyết định mọi cách chữa tốt nhất cho mình vì giới hạn của bảo hiểm y tế hay thủ tục của nhà thương, vì thế bệnh nhân cần chủ động nghiên cứu thêm và đi xin ý kiến thứ hai. Không hoàn toàn nghe theo bác sĩ là vậy. Nguồn tin: Vâng, trong trường hợp của luật sư, dù bác sĩ đã bó tay, nhưng bà đã đẩy lui được ung thư, và đạt được tình trạng NED - No Evidence of Disease. Vậy thì bước ngoặt trong chương trình chữa bệnh của bà theo những phương pháplành mạnh cụ thể này là gì? LS Jenny Đỗ: Về mặt tìm những phương pháp lành mạnh khác để duy trì cơ thể, nhờ Jenny đọc nhiều kinh nghiệm của những người khác đi trước, và khi Jenny hiểu được là thức ăn thức uống đóng cùng với phương cách sống đóng một vai trò rất lớn đến sự tồn tại của mình, Jenny đã quyết tâm thay đổi. Cụ thể và khái quát là: dùng

thức ăn và thức uống để trị bịnh, và áp dụng khoa học nhịn ăn. Qua các thông tin tìm được trên mạng, Jenny đã đi đến quyết định không ăn đường và thịt đỏ. Rồi sau hai năm, đi đến quyết định ăn chay trường. Không cần biết ung thư loại nào, một điều mà khoa học đã khẳng định là ung thư muốn phát triển phải cần nhiên liệu. Mỗi loại ung thư lại cần nhiên liệu khác nhau, nhưng nhiên liệu căn bản mà hầu như mọi tế bào ung thư đều cần để lan tràn nảy nở chính là đường và chất đạm. Hết chuyện đường lại đến chuyện chất đạm hoặc đúng hơn là amino acids từ chất đạm (amino acids from proteins). Khi biết được là đa số tế bào ung thư rất cần amino acids (khoảng 20%-40%) để sinh sôi nảy nở, Jenny đã cẩn thận hơn khi ăn thịt và hải sản trong hai năm đầu. Bỏ thịt đỏ và giảm đi số lượng dùng các loại thịt khác. Và gần đây Jenny đã bỏ luôn thịt và hải sản. Giờ đây đi vào chợ, hầu như Jenny mê mải ở bên hàng rau, trái cây và các loại đậu. Khu vực giữa và bên hàng thịt cá đã không còn là nơi Jenny quan tâm tới. Nguồn tin: Có vẻ trong những phương pháplành mạnh bà vừa nêu, nhịn ăn là phương pháp khó nhất. Cảm giác của cơ thể bà khi nhịn ăn như thế nào? Có mâu thuẫn gì giữa việc nhịn ăn với việc cần phải bồi dưỡng cơ thể để có sức khỏe chống lại bệnh ung thư không? LS Jenny Đỗ: Jenny khẳng định là không mâu thuẫn. Khi nhịn ăn 16 tiếng từ 8 g tối hôm nay đến 12 g trưa hôm sau, Jenny thấy người mình nhẹ hơn. Ăn chỉ vừa để sống nhưng không qúa nhiều để phục vụ ung thư. Jenny vẫn cân mỗi ngày và vẫn giữ cho cơ thể không bị xuống cân. Khi mình nhịn ăn cơ thể có dịp làm sạch những ứ đọng. Thêm vào đó các tế bào ung thư sẽ run rẩy vì thiếu đường và dinh dưỡng. Chúng mở toang cửa ra để mình đưa chất độc vào trong chúng, đồng thời bồi bổ cho các tế bào tốt. Đây là phương cách ăn uống đúng mực mà Jenny đã viết trong bài "Đường Khuynh Diệp Trong Ta!" mà các bệnh nhân ung thư nên tham khảo. "Nếu nhịn như vậy thì làm sao có đủ sức để mà đối phó với ung thư?" Mọi người thường hỏi Jenny. Thưa rằng, dựa trên những nghiên cứu của các chuyên gia, cơ thể ta không cần phải ăn ba bữa. Ăn kiểu này là do con người tạo ra thói quen. Càng ăn thường xuyên ta lại càng bắt cơ thể phải làm việc nhiều và không tập trung chữa trị những hư hại trong người. Thêm vào đó, tâm ta cũng không tịnh. Khi ngưng bộ tiêu hoá trong 16 tiếng, tâm hồn ta thảnh thản hơn và cơ thể nhẹ đi. Đó là lý do tại sao các đấng tu hành ngày xưa phải tuyệt thực để đạt được giác ngộ. Chúa, Phật và các cha, các tăng đều trải qua con đường này. Sau khi nhịn ăn 16 tiếng đồng hồ, ta sẽ rất trân trọng bữa ăn và cân nhắc về thức ăn. Từ ngày đi con đường 16-8, Jenny đã rất quý các bữa ăn và không muốn trộn thức ăn "xấu" vào để làm bẩn cơ thể của mình. Ta như tờ giấy trắng, không nên để lem các vết nhơ mà phải nắn nót từng chữ lên trang giấy cho thật đẹp. Nguồn tin: Việc giúp đỡ bệnh nhân ung thư của bà cụ thể giúp như thế nào? Theo bà thì bệnh nhân ung thư và gia đình họ cần giúp đỡ về phương diện gì nhất? LS Jenny Đỗ: Vì mỗi bệnh nhân có tình trạng khác nhau nên Jenny phải nói chuyện rất lâu với từng người mới hiểu được họ cần hướng dẫn gì. Không có một công thức đơn thuần nào mà Jenny có thể chia sẻ dễ dàng. Song song với việc trả lời phỏng vấn này, Jenny có viết một bài viết nói về những kinh nghiệm chữa bệnh mà bản thân mình đã trải qua. Qua quá trình giúp bệnh nhân trong 2 năm vừa rồi, Jenny thấy điều quan trọng nhất cho các người bệnh là về tinh thần, và phương hướng đối phó chủ động. Đó là điều Jenny có thể giúp mọi người một cách hữu hiệu nhất. Jenny tiếp tục dùng xã hội mạng social media để nâng đỡ tinh thần mọi người và cố giúp mọi người tranh đấu kéo dài thêm cuộc sống để chờ đợi sự phổ thông của immunotherapy, tức phương pháp miễn dịch trị liệu, là một cách điều trị cho phép cải thiện ổn định hệ thống miễn dịch của chính bệnh nhân để chữa các bệnh như bệnh ung thư. Bệnh nhân cần thêm chi tiết có thể liên lạc với Jenny qua trang Facebook "Đường Khuynh Diệp" hoặc qua email: jennydolaw@gmail.com.


SOÁ 729 28/09/2018

CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

7 KỸ NĂNG AI MUỐN THÀNH ĐẠT ĐỀU PHẢI CÓ Nếu không biết đọc suy nghĩ, nhu cầu của người khác và dễ bị sao nhãng bởi các thiết bị công nghệ, bạn sẽ khó thành công.

NHỮNG SỰ THẬT VỀ HÔN NHÂN BIẾT CÀNG SỚM CÀNG TỐT Đam mê sẽ nhạt dần, khác biệt sở thích sẽ khiến cả hai sớm chán nhau... là điều dù không muốn bạn cũng cần đối mặt.

T

H

ầu như ai cũng muốn giàu có và thành công nhưng không nhiều người có các tố chất, kỹ năng để đạt được mơ ước này. Sự sung túc không bỗng nhiên đến, hãy giúp bản thân tăng cơ hội làm chủ tài chính bằng cách trau dồi các kỹ năng dưới đây, theo Standardmedia:

Duy trì sự tập trung Công nghệ có thể khiến bạn dễ sao nhãng mục tiêu, khi xung quanh có bao thứ lôi kéo. Bạn sẽ chẳng thể đạt tới đích thành công nếu cứ cho phép mình vui trong phút chốc với những thứ vô bổ. Bền bỉ với cuộc chơi dài

Kỷ luật Thành công không phải cuộc chạy đua nước rút mà là cuộc chạy đường dài - nó sẽ thuộc về ai bền bỉ đến cùng, bất kể gặp cản trở nào. Nếu không có kỷ luật, bạn sẽ khó ép mình phải hành động mỗi ngày để rút ngắn dần khoảng cách từ thực tại tới mục tiêu. Trí thông minh cảm xúc Trở nên giàu có không phải nhờ ghi nhớ vài lý thuyết hay công thức - mà là biết đọc được suy nghĩ, nhu cầu của người khác, từ đó sử dụng những thông tin đó để làm cây cầu nối. Trí thông minh cảm xúc là công cụ quan trọng trong công việc lẫn cuộc sống. Động lực tự thân Hành trình đến thành công phải đi qua nhiều thất vọng. Nếu bạn là người luôn cần sự đốc thúc, động lực từ bên ngoài, thì hành trình này không dành cho bạn. Trên con đường nhiều khi rất cô đơn đó, bạn cần biết cách lấy động lực từ bên trong để vượt qua những trở ngại.

Chúng ta thường làm những việc có ảnh hưởng ngay tới tương lai gần - chẳng hạn như cố học vì tuần sau thi. Nhưng để có được thành công, bạn phải làm việc hôm nay cho tương lai xa hơn. 10 năm nghe có vẻ quá xa nhưng thời gian trôi nhanh hơn chúng ta tưởng. Hãy hành động ngay để thành công đến sau này. Cách bán hàng Bán hàng chính là cách thuyết phục sao cho hợp lý, chứ không chỉ là việc trao đổi một món đồ. Bạn không thể tránh điều này nếu muốn tìm kiếm thành công. Bán hàng là chứng minh bất cứ thứ gì bạn đưa ra đều xứng đáng đổi lấy tiền. Mọi người sẽ trao tiền của mình cho những thứ họ thấy giá trị hơn chính đồng tiền họ chi. Đọc sách Người thành công đọc rất nhiều. Việc này giúp họ tổng hợp thông tin, kiến thức về một lĩnh vực họ quan tâm chỉ trong vài ngày hay vài tuần.

39

heo chuyên gia của Independent, việc nhìn thẳng vào những sự thật dưới đây giúp bạn tránh những kỳ vọng quá mức và xây dựng tổ ấm hạnh phúc: Không có "một nửa duy nhất" Theo tác giả của cuốn "Mating in Captivity" mỗi người đều có nhiều lựa chọn khác nhau trong từng giai đoạn. Bạn chọn yêu một người ở thời điểm này không có nghĩa là người đó là tình yêu mãi mãi. Ngược lại, người kia cũng vậy. Không có hôn nhân lý tưởng Mỗi cặp vợ chồng đều có những bất hòa riêng. Đừng tin vào các đôi vàng trên màn ảnh, cũng như những hình mẫu trước mặt mình. Mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn nào đó, có điều họ có thể hiện điều đó ra hay không mà thôi và cách họ đối mặt, xử lý thế nào.

bằng phẳng là mộng tưởng xa xỉ. Sở thích khác nhau khiến mối quan hệ không bền lâu Trong khi mỗi người thường bị hấp dẫn bởi một nửa có tính cách trái ngược, sự khác biệt quá mức về sở thích lại không đảm bảo cho tương lai êm ấm. Những cặp có chung sở thích sẽ hạnh phúc, bền lâu hơn những cặp mỗi người một hướng. Người mang lại hạnh phúc cho bạn hôm nay, chưa chắc là người bạn muốn ở bên trọn đời Chẳng ai có thể đảm bảo hôn nhân sẽ bền vững theo thời gian, chỉ có sự nỗ lực điều chỉnh, thích nghi của cả hai phía mới góp phần vun đắp điều đó. Thời điểm không thích hợp có thể là lý do chia tay, dù còn yêu

Đừng lấy thế làm hoảng sợ, bởi vì bạn vẫn có thể hâm nóng ngọn lửa yêu đương bằng cách đồng hành bên nhau, không quên sex...

Thời điểm đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ, theo nhà báo Jenna Birch. Đàn ông thích ổn định sự nghiệp mới sinh con, trong khi phụ nữ có thể song hành duy trì tình yêu, sự nghiệp. Sự khác biệt này có thể dẫn tới mâu thuẫn khi đưa ra một quyết định chung nào đó.

Cuộc sống hôn nhân nhiều lúc sẽ có "nốt trầm"

Hai người sẽ ngại chia tay nếu có chung nhiều tài sản

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, hôn nhân cũng có lúc đối mặt với những rắc rối. Mỗi người đều trải qua các cung bậc cảm xúc chán ghét, buồn tẻ, thất vọng... Kỳ vọng vào hôn nhân luôn

Ràng buộc vật chất thường khiến các đôi lần lữa với việc chia tay, bởi nó không chỉ là đơn giản mỗi người một nơi mà còn liên quan tới các rắc rối khi chia tiền bạc, con cái, nhà cửa...

Đam mê sẽ phai nhạt theo thời gian

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 729 28/09/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG

SOÁ 729 28/09/2018

41

5 MẸO THỜI TRANG DÀNH CHO Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế ĐÀN ÔNG BÉO BỤNG Mặc đồ vừa vặn, đơn giản, màu tối, họa tiết nhỏ, chất vải mỏng nhẹ, mang thêm phụ kiện dây đeo quần, cà vạt rộng, đeo đồng hồ dây to...

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 50000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà và để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $889000. Hochelaga-Maisonneuve:11 apt (4 ½, 5 ½)+1commercial, income: 104000, giá: $1800000. Single house: La Prairie: detached split-level 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 parkings, giá: $345000. giá: 335000. Westmount: semi-detached house 13 ½, 4 phòng ngủ+3 phòng tắm+ garage+parking, giá: $1565000. 2-4plex: 4plex Rosemont: 2X3 ½2X4 ½+ parking, giá: $589000. St.Leonard 3plex 2X5½+bachelor, driveway2+1garage, gần mọi services, giá; $599000. Ahuntsic3plex: RDC+ssol+2X3 ½+garage+ parking, giá: $589000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

T

heo RMRS, béo bụng ở nam giới có thể do uống quá nhiều bia rượu, không vận động, tập thể dục, ăn quá nhiều gây tăng cân không kiểm soát. Bụng béo không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới mà còn gây rắc rối trong việc mặc quần áo. Ví dụ như chọn áo vừa vai thì lại chật phần bụng, chọn quần vừa bụng thì lại rộng hoặc quá dài... Tuy nhiên, nếu biết cách chọn đồ và phối quần áo phù hợp, người béo bụng có thể cải thiện tương đối vóc dáng cơ thể, che đi những khuyết điểm để mặc đẹp và trở nên tự tin hơn. Mặc vừa vặn, đơn giản Chọn trang phục sai sẽ làm bạn trông luộm thuộm và mập hơn. Trang phục bóng bẩy hay ôm sát có thể thu hút sự chú ý đến phần bụng. Nên chọn dáng áo với phần vai vừa vặn, phần thân suông hoặc hơi suông sẽ giúp bạn giấu phần bụng béo. Một bộ quần áo vừa vặn, phẳng phiu và đường nét rõ ràng khiến người đối diện có cảm giác rằng bạn có cơ thể cân đối, săn chắc. Hãy thử quần áo trước khi mua, kết hợp màu sắc sao cho độ tương phản thấp nhất.

Chọn trang phục vừa vặn Đàn ông béo bụng nên chọn trang phục vừa vặn đơn giản để cơ thể trông gọn gàng và cân đối hơn. Ảnh: PG Chọn màu tối và họa tiết nhỏ Đàn ông béo bụng nên mặc quần áo có họa tiết nhỏ đơn sắc, áo có sọc dọc nhỏ, tránh áo kẻ ngang, họa tiết to bản và lòe loẹt. Nên chọn quần áo tối màu như đen, nâu, xanh hải quân... Tuyệt đối tránh những gam màu nóng: đỏ, vàng, cam. Chọn phụ kiện thông minh Thắt lưng luôn có xu hướng lọt xuống vòng bụng béo. Vì vậy, bạn nên dùng dây đeo quần để thay thế giúp giữ nguyên phom quần và không bị bó bụng. Phụ kiện này tạo ra một đường thẳng đứng tránh sự chú ý của người khác đến vùng bụng của bạn. Tỷ lệ là yếu tố quan trọng trong việc mặc đẹp. Bạn nên chọn phụ kiện đúng theo tỷ lệ cơ thể to lớn. Nếu bạn quyết định đeo đồng hồ, hãy đeo một chiếc đồng hồ có dây đeo rộng. Cà vạt nên chọn kích thước rộng hơn

CHÀNG TRAI INDONESIA SỐNG SÓT SAU 49 NGÀY TRÔI DẠT TRÊN LỀU BẪY CÁ Chàng thanh niên 18 tuổi sống sót bằng cách rút củi từ lều nổi để nấu cá tới khi được cứu ở vùng biển Guam.

A

ldi Novel Adilang là người đảo Sulawesi. Công việc của chàng trai 18 tuổi là bẫy cá trên nhà nổi mà không có bất kỳ mái chèo hay động cơ nào. Hàng ngày, cậu phải thắp sáng đèn trên nhà nổi để thu hút lũ cá, theo Nguồn tin. Túp lều nổi giữa biển và neo vào đáy biển bằng dây thừng. Mỗi tuần, người trong công ty sẽ đến thu cá và tiếp tế thức ăn, nước uống, nhiên liệu cho Adilang ở khu vực cách bờ 125 km. Hôm 14/7, cơn thịnh nộ của biển cả làm đứt dây neo nhà nổi. Trên lều chỉ còn một số ít vật tư, Adilang sống bằng cách bắt cá, bẻ hàng rào bằng gỗ của túp lều rồi nhóm lửa nấu cá. Hiện chưa rõ cậu lấy nước ngọt ở đâu. "Cậu ấy nói luôn sợ hãi và thường

khóc suốt quá trình trôi dạt", Fajar Firdaus, một nhà ngoại giao Indonesia ở Osaka, Nhật Bản, cho hay. "Mỗi lần nhìn thấy tàu lớn, cậu ấy lại dâng lên hy vọng, nhưng hơn 10 con tàu lướt qua mà không phát hiện Adilang. Không tàu nào dừng lại". "Ông chủ của thằng bé nói với chồng tôi nó đã mất tích. Vì vậy chúng tôi chỉ biết nhờ vào ý ông trời và cầu nguyện", bà Net Kahiking nói. Hôm 31/8, Adilang đã gửi tín hiệu vô tuyến khẩn cấp khi nhìn thấy tàu MV Arpeggio gần đó. Con tàu Panama đã vớt cậu lên ở vùng biển Guam. Thuyền trưởng liên lạc với đội bảo vệ bờ biển Guam, người này chỉ thị đưa cậu tới bờ biển Nhật Bản - điểm đến của con tàu, theo thông báo của Tổng lãnh sự quán

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) mức trung bình. Mặc quần áo có chất vải mỏng nhẹ Phong cách tối giản chính là bí quyết mặc đẹp cho đàn ông béo. Mặc cầu kỳ hoặc quá nhiều lớp quần áo trên cơ thể khiến cơ thể trông đồ sộ. Chất vải nặng nề khiến người béo bụng trông to lớn hơn và còn có xu hướng giữ nhiệt gây đổ mồ hôi nhiều. Để tránh những yếu tố trên, hãy chọn

Indonesia tại Osaka. Adilang đến Nhật hôm 6/9 và bay về Indonesia hai ngày sau để đoàn tụ cùng gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt.

loại vải mềm, mịn. Tuy nhiên, bạn nên tránh mặc chất vải satin, lụa vì chúng sẽ ôm vào cơ thể và làm nổi bật phần bụng béo mà bạn đang cố giấu. Mặc áo khoác Đàn ông béo bụng nên sắm cho mình một chiếc áo khoác vừa vặn, màu tối và mặc thoải mái. Bằng cách này bạn có thể che chắn và không gây sự chú ý của mọi người đến phần bụng của bạn.

"Giờ thằng bé đã ở nhà. Cuối tháng này, nó sẽ tròn 19 tuổi và chúng tôi sẽ chuẩn bị ăn mừng", mẹ của Adilang nói.


42 Tin

SOÁ 729 28/09/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CỤ ÔNG NUÔI HƠN 400 ĐỘNG VẬT BÒ SÁT TRONG NHÀ Trong một ngôi nhà nhỏ ở sông Loire (Pháp), một cụ ông 67 tuổi nuôi hơn 400 động vật bò sát, trong đó có rắn hổ mang, rùa và cá sấu.

R

euters hôm 20-9 đưa tin cụ ông nói trên tên là Philippe Gillet. Trong ngôi nhà gần TP Nantes, phía Tây nước Pháp, ông Gillet "sưu tập" cả rắn đuôi chuông, nhện và thằn lằn. Đặc biệt, có hai con cá sấu tên Ali và Gator được ông Gillet cứu thoát khỏi một trang trại sản xuất da. Những động vật còn lại đến từ nơi khác, bị bỏ rơi hoặc được tặng cho cụ ông 67 tuổi. Chia sẻ với Reuters sau khi cho hai con cá sấu ăn gà, ông Gillet nói: "Tôi nghĩ thật bất công khi đối xử với những con vật này theo cách chúng ta làm bởi vì chúng ta không hiểu về chúng. Chúng ta không hiểu chúng, ghét chúng và nghĩ rằng chúng thật khủng khiếp. Nhưng khi hiểu

về chúng, mọi người có thể gọi chúng đến và cho ăn". Cụ ông cho biết mình có tất cả giấy phép cần thiết để lưu giữ và vận chuyển những động vật nói trên khi tổ chức một số chương trình để nâng cao nhận thức của người dân về bò sát. Ông Gillet cũng khẳng định cư dân địa phương không cảm thấy phiền hà vì người hàng xóm bất thường của họ, đồng thời hay ghé uống café. "Họ biết rằng những con rắn nguy hiểm nhất được nhốt trong một căn phòng ở phía sau" – ông nói. Tuy nhiên, sở cứu hỏa địa phương thì tỏ ra thận trọng hơn. Họ được khuyến cáo không nên vào nhà ông Gillet dù trong trường hợp khẩn cấp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIẢ LÀM PHỤ NỮ LỪA 150 NAM GIỚI NGỦ VỚI MÌNH Người đàn ông Mỹ lên mạng giả là cô vợ có chồng xa nhà, rủ rê nam giới tới vui vẻ rồi quay video và đưa lên trang phim nóng.

T

rong phiên tòa xét xử hôm 20/9, Bryan Deneumostier, 33 tuổi ở Florida, thừa nhận mình đã quan hệ với 150 đàn ông dị tính và hơn một nửa trong số đó không hề biết anh ta bí mật quay video lại. Deneumostier đang đối mặt với án tù 10 năm vì tội lén ghi hình và phát tán cảnh nóng. Deneumostier đăng quảng cáo lên trang Craigslist để rủ rê đàn ông tới nhà mình vui vẻ. Anh ta dối rằng mình là người vợ ở nhà nội trợ, chồng phục vụ quân đội nên thường xuyên đi xa và

hóa trang thành phụ nữ. Những người đàn ông tìm đến đều được yêu cầu bịt mặt hoặc đeo kính đen thực hiện quan hệ bằng miệng. Theo Scmp, các nhà điều tra tin rằng người đàn ông này đã tung lên 620 video trong suốt 4 năm qua. Mặc dầu trang web này không còn hoạt động nữa nhưng nhiều video có thể vẫn tồn tại trên các trang đồi trụy khác. Đầu mùa hè này, Deneumostier đã bị bắt khi qua lại với một cậu thiếu niên tại một khách sạn ở Homestead (Florida).

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 729 28/09/2018

VUI CƯỜI

AI CŨNG BÓ TAY Đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin mừng. Sau khi đã dùng đủ mọi phương pháp từ tân tiến đến gia truyền, cuối cùng họ quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đến phòng khám nọ, bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch. Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại phòng khám gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo và trống rỗng. Ông bác sĩ cau mày tỏ vẻ thất vọng: – Mỗi việc đó mà ông không làm được ư? Vợ chồng họ bối rối nhìn nhau, ngập ngừng mãi người chồng mới “trình bày hoàn cảnh” được: – Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, dùng một số dụng cụ hỗ trợ, nhưng không có kết quả. – Chậc, chậc! – Bác sĩ hua hua tay lên trời vẻ chán nản. – Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hụi mãi cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cô hàng xóm cũng không xong! – Người đàn ông tiếp. Ông bác sĩ mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: – Cái gì? Ông đã nhờ đến cô hàng xóm? Không đùa đấy chứ? – Vâng, thưa bác sĩ. – Chịu! Nếu ông không còn “khả năng đó” thì tôi đành bó tay! Người đàn ông bối rối: – Thực ra… chỉ cần cho tôi cái lọ nào dễ mở nắp là ổn thôi! *

*

*

Làm hết hồn!! Trong đêm tân hôn sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn. Thấy vậy người vợ liền hỏi: – Có chuyện gì mà anh lại cười thế? – Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ! Người vợ giật mình hỏi lại: – Sao anh biết? – Sao không biết anh là chồng em mà! – Vậy … vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không? Người chồng ngạc nhiên: – Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà! – !!!!! – Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó! – Vậy mà em tưởng…….làm hết hồn. *

*

*

Vì sao chú công nhân bị ngã? Trong chuyến cho học sinh tham quan thực tế từ công trường, vừa tới nơi được một lúc thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên: – Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã? Masa giơ tay: – Thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động ạ. – Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào? Kôlia: – Thưa cô có thể chú ấy bị cảm. – Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova, em nghĩ sao? – Chú ấy ngã vì quát em! – Thế là thế nào? – Chú ấy bảo: thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa!

KIM ĐỒNG HỒ Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: “Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?” Cụ bà nhìn sơ rồi đáp: – Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy! Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ: – Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa? – Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! – Cụ bà thở dài. Cụ ông hớn hở: – Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này! Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên: – Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi! Chết vẫn còn ghen Đăng ngày 29/06/2015 bởi pth | 5 Bình luận Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: “Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa” Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh. Trong quán rượu, ông ta nói với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc: – Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó? – Bố không muốn kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời. *

*

*

LÀM NHỤC

Cô gái nói: – Hôm qua anh ấy đến nhà tôi chơi . Đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống , cởi hết đồ tôi ra rồi … Tòa án: Rồi sao nữa ? – Rồi anh ấy bỏ đi ạ . – Vậy tại sao lại bảo anh ấy làm nhục cô ? . . . – Khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi mà anh ấy lại bỏ đi thì khác đếu nào làm nhục tôi chứ! *

*

*

SỢ MA Sau đám cưới, cô dâu chú rể động phòng, chú rể vì uống khá nhiều rượu nên vội lăn ra ngủ, còn cô dâu khép nép nằm phía ngoài mép gường. Khoản 10 giờ, cô dâu lay chú rể dậy: -Anh ơi dậy đi. -Có chuyện gì vậy ? Sao đánh thức anh vậy em ? -Em sợ ma quá hà ! Nằm phía ngoài này lạnh thấy mồ !! -Ừ, vậy thôi để anh nằm ngoài còn em nằm trong sát vách nhe. Chốc sau anh chàng rể nghe vợ mình thút thít khóc, hoảng hốt anh vội hỏi: -Ủa, sao em khóc vậy ?? -Nằm trong này tối quá em sợ. -Trời ơi, nằm ngoài hay nằm trong em đều sợ ma anh không biết để em nằm đâu cho bớt sợ ?? Cô dâu nước mắt doanh tròng thổn thức: -Hổng ấy anh cho em nằm dưới còn anh nằm trên mình em chắc bớt sợ hơn.

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

Linh mục và thiếu nữ Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện: – Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại! Thôn nữ vừa treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện: – Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con! Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được “giải phóng” khỏi cô gái, ông ta đâm lo: – Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại! *

*

*

BỐ CHÁU ĐANG Ở ĐÂU? Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: “Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho”. “Bác thật là tốt”, Willis trả lời. “Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích”. “Vớ vẩn, sang đây”, người hàng xóm cào cuột. “Thôi được”, cậu bé nhận lời, “nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét”. Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: “Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm”. “Đồ ngốc”, người hàng xóm mỉm cười. “Thế bố cháu đang ở đâu?” “Dưới cái xe ạ”. *

*

*

Sự khác biệt của phụ nữ ở các độ tuổi

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58, 68 là gì? - 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. - 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường. - 28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường. - 38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường. - 48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường. - 58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng. - 68 tuổi - Bán giường!!!!

514-762-0020 KIẾP CON LỪA

Một con lừa gõ cửa nhà trời, vị thần giữ cửa mở cổng cho nó và hỏi nó mong ước điều gì? – Kiếp sau tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá ngôi sao – con lừa nói. – Sau đó thì sao? – Sau đó thì yêu và cưới một cô gái xinh đẹp và cưới cô ta làm vợ. Vị thần tỏ vẻ thương hại: – Thế thì con vẫn làm thân lừa thôi chứ có khác gì kiếp này. * * *

QUẢ LÀ CAO THỦ Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì điện thoại reng. Chồng (là giám đốc của một công ty) nhấc máy. Đầu dây bên kia là 1 cô thư ký xinh đẹp cũng là “người tình nơi công sở” của anh ta: Giám đốc nhanh trí-Alo, anh đó hả? Sau vài giây bổi rối, người chồng chợt nảy ra sáng kiến, liền trả lời: – Alô, à, danh sách khen thưởng của công ty hả? Cô thư ký mè nheo – Anh giỡn hoài, anh có thương em không? – Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương -Vậy bây giờ đến với em được không? -Thứ hai: Trần Văn Kẹt – Vậy anh qua đây với em đi, em nhớ anh quá à -Thứ ba: Đỗ Văn Bận Cô thư ký vẫn tiếp tục đẩy đưa: -Thế khi nào anh mới đến được? -Thứ tư: Mai Văn Tới -Mấy giờ mới đến hả anh? -Cuối cùng: Nguyễn Văn Mười Hai. Vậy đi nhé! Gác máy xong, chồng quay sang vợ, tỏ vẻ bực mình: – Hừm, văn phòng làm ăn bê bối quá. *

*

*

TRẢ LƯƠNG BẰNG SẢN PHẨM Thời buổi kinh tế khó khăn, 2 anh bạn lâu lâu mới gặp nhau: – Dạo này sao trông mày mập ú vậy? – À! Có gì đâu, vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì, công ty bán hàng không được nên trả lương nhân viên bằng sản phẩm, tao ăn riết nên mập vậy. Thế còn mày, sao còm nhom vậy? – Công ty vợ tao cũng vậy, cũng trả lương bằng sản phẩm luôn, nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất. . .bao cao su


44

SOÁ 729 28/09/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè của bạn rất hài hòa. Lĩnh vực công việc có liên quan đến giao dịch thương mại sẽ thật sự thuận lợi. Với chuyện tình cảm, tử vi 12 con giáp dự đoán bạn gặp nhiều niềm vui, bất kể là còn độc thân hay đã kết hô

Hạnh phúc mỉm cười khi các cặp vợ chồng có thể khôi phục niềm vui như thời còn son trẻ. Những người đang yêu nhau có cơ hội đi đến một kết thúc viên mãn. Sức khỏe ổn định. Trong công việc, chỉ cần bạn giữ được sự điềm tĩnh, thì mọi việc đều rất suôn sẻ.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có biện pháp xử lý kịp thời. Về lĩnh vực công việc, đây là thời điểm thuận lợi để bạn bắt đầu các dự án cá nhân. Mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp tương đối hài hòa. Công việc có đôi chút thay đổi, nhưng nhìn chung là khá ổn.

Bạn sẽ gặp người mà bạn mong muốn. Nếu chưa có người yêu, đây có thể là lúc thích hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Với công việc, đừng do dự quá nhiều mà hãy tự tin thể hiện bản thân. Sức khỏe không thật sự tốt vì bạn dễ bị đau lưng, nên chăm chỉ tập luyện thể dục.

Nhìn chung, ngày hôm nay của bạn khá ổn. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Với những người còn cô đơn, đây là dịp may hiếm có để bạn được gặp gỡ một người thật sự phù hợp. Sức khỏe không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, một điều bạn cần chú ý chính là tài chính không thật dồi dào, hãy chi tiêu tiết kiệm.

Công việc đòi hỏi bạn phải dành sự ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ, bạn có thể làm nên nhiều điều kỳ diệu, nhưng công sức bỏ ra cũng sẽ không ít chút nào. Điều này khiến cho bạn hơi căng thẳng nên sức khỏe không tốt, nhất là với hệ tiêu hóa.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Sự vận hành của mặt trời có tác động tích cực đến tinh thần, truyền cho bạn cảm hứng để phát triển sự nghiệp. Bạn bè và đồng nghiệp rất nhiệt tình ủng hộ bạn. Gia đình êm ấm, nếu bạn không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của các thành viên. Về sức khỏe, đề phòng nguy cơ mất ngủ.

Bạn có rất nhiều tham vọng trong công việc, nhưng nhớ là phải kiên trì và đừng quá tham lam kẻo đánh mất lý tưởng của mình. Không khí trong gia đình hài hòa. Trong ngày, bạn có khả năng củng cố thu nhập của mình với một cơ hội bất ngờ.

Quan hệ của bạn với gia đình được cải thiện, nhất là sau khi bạn và các thành viên vừa trải qua một vài xung đột. Công việc có một số thay đổi. Bạn cần phải cẩn trọng trong mọi quyết định để đề phòng rủi ro. Hôm nay, bạn dễ mệt mỏi do thiếu magiê nên bổ sung dưỡng chất này.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

Cần sang hãng may khu Jarrỵ Liên lạc: 514-206-8271 * Chuyên lo tìm người thuê nhà/ kiểm tra lý lịch/ công việc làm của locataire. Đại diện ở regie/ trục xuất người thuê. 514-825-0789 VAY TIỀN MUA NHÀ * 1 số bảo hiểm không bồi thường nếu bình nước nóng trên 10 năm bị bể. (Courtier hypothécaire: Sophie Dionne). Lo vay tiền mua nhà, cho mượn nợ (2nd mortgage). Dominion Lending Hãy liên lạc công ty bảo hiểm. Nhận sửa hệ thống nước, ống cống, centers làm việc với tất cả các nhà bank và trên 200 công thay bình nước nóng (125$) thay tủ bếp, phòng tắm. 514-825-0789 ty tài chính. Lo các trường hợp khó khăn cần chứng minh

8774 Lajeunesse

Voyage Travel

Nếu bạn đang tìm kiếm một nửa của mình, đừng nghĩ quá xa xôi vì thực tế người ấy đang ở bên cạnh bạn. Trong công việc, bạn nhìn thấy sự thăng tiến cho mình và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Sức khỏe có chút rắc rối nhỏ, đề phòng các vấn đề về răng miệng.

Việc đối thoại với những người xung quanh hay người thân trong gia đình rất khó khăn. Vì thế, bạn cần phải hết sức cẩn trọng khi giao tiếp. Công việc có một chút chuyển biến bất lợi. Bạn nên chấp nhận sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp. Sức khỏe hiện tại khá ổn định.

thu nhập. 514-825-0789 DỊCH VỤ PHÁP LÝ: hướng dẩn lo các thủ tục bảo lãnh đoàn tụ-du lịch-đổi bằng lái quốc tế Tuấn Hoàng: 514-825-0789

* Gắn camera các cơ sở thương mại và tư gia. TV box đài UNO IPTV Viet IP TV ($140/ hộp). 514-825-0789

Permis du Québec No 703242

Trong chuyện tình cảm, hãy cẩn thận với những cơn ghen tuông có thể phá hủy những mối quan hệ mà bạn đã dày công xây đắp. Dịp này đánh dấu những thành công rực rỡ của bạn ở lĩnh vực công việc. Theo tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 27/9/2018 nhận thấy, hôm nay bạn may mắn với những chuyến đi xa.

(514) 583-2980

mtl-taxes@outlook.com

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

MUA

Cuộc sống có ích là cuộc sống chân chính.

XE TẢI/XE HƠI BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO 7 NGÀY GIÁ TIỀN TIỀN TỐT TỐT NHẤT NHẤT GIÁ LIÊN LẠC: LẠC: 514-994-2231 514-994-2231 LIÊN

(BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC TIẾNG ANH) REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOĂ 729 28/09/2018 Cần ph᝼ nᝯ xinh Ä‘áşšp, massage giáť?i . Ä?áť‹a chᝉ: 1025 notre dame Lachine h8s 2c3, 514-299-3014 nicola _________________________________ Cần thᝣ may tấi hĂŁng, tấi nhĂ , thᝣ ᝧi, thᝣ cắt chᝉ. LiĂŞn lấc: 514-387-8222

45

Tiᝇm sushi gần metro cần ngư�i là m sushi có kinh nghiᝇm hoạc không, full time & part time. 514-686-1088

_________________________________

Tiᝇm sushi to go gần metro Mont Royal cần bếp nam và thᝣ sushi có kinh nghiᝇm, làm full time. Liên lấc: 514-647-1188

_________________________________

514-834-1001, 514 553-0444

Viᝇc Là m/Nail Cần thᝣ nail Làm chân tay nư᝛c, tiᝇm gần metro phone 514 585 9089 _________________________________

Láť?i nguyᝇn Nam mĂ´ Ä?ấi Tᝍ Ä?ấi Bi, tâm thinh cᝊu kháť•, cᝊu nấn quảng đấi linh cảm Bấch Y Quan Tháşż Ă‚m Báť“ TĂĄt Ma Ha TĂĄt, Nam MĂ´ A Di Ä?Ă Pháş­t. Ä?áť?c láť?i nguyáť n trĂŞn đây 9 lần máť—i ngĂ y, trong vòng 9 ngĂ y liĂŞn tiáşżp, bấn sáş˝ đưᝣc toấi nguyᝇn váť›i Ä‘áť u bấn xin, váť›i Ä‘iáť u bấn hᝊa sáş˝ đăng láť?i nguyáť n trĂŞn đây Ä‘áťƒ loan truyáť n cho ngĆ°áť?i khĂĄc. Dung

TĂŹm bấn Ä?Ă n Ă´ng Ä‘áť™c thân tĂŹm máť™t ph᝼ nᝯ Ä‘áťƒ nghiĂŞm tĂşc tiáşżn Ä‘áşżn hĂ´n nhân. LiĂŞn lấc: 438-338-1606

Linh Tinh Cours tĆ° nhân MathĂŠmatique(Primaire, secondaire, collège)DĂ nh cho nhᝯng háť?c sinh mẼt căn bản, phĆ°ĆĄng phĂĄp sĆ° phấm vĂ  kinh nghiᝇm tuyᝇt váť?i.Thuáş­n 514-389-0065, sonthuan@hotmail.com _________________________________ Háť™i bĂ i Tᝊ Sắc Montreal cần tuyáťƒn háť™i viĂŞn, cho ngĆ°áť?i trung niĂŞn vĂ  ngĆ°áť?i giĂ , chĆĄi nho, moi chon 30$ , khĂ´ng lẼy sâu, khĂ´ng lẼy lᝇ phĂ­, m᝼c Ä‘Ă­ch Ä‘áťƒ máť?i ngĆ°áť?i tham gia cho vui, chi tiáşżt xin L/L ba loi : 438-935-0002

Sáť­a chᝯa nhĂ cáť­a VNA WINDOW & DOOR, thay toĂ n báť™ cáť­a sáť•, cáť­a chĂ­nh, sĆĄn sáť­a toĂ n báť™ trong vĂ  ngoĂ i, hĂ n gắn toĂ n báť™ hᝇ tháť‘ng nĆ°áť›c, thĂ´ng toĂ n báť™ hᝇ tháť‘ng thoĂĄt nĆ°áť›c, lắp rĂĄp toĂ n báť™ báť“n tắm vĂ  báť“n cầu, giĂĄ ráşť, đảm bảo uy tĂ­n. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sáť­a nhĂ  táť•ng quĂĄt, kinh nhiᝇm trĂŞn 25 năm, LiĂŞn lấc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________ Nháş­n sáť­a chᝯa Ä‘iᝇn lấnh, nĆ°áť›c, lắp đạt mĂĄy lấnh cho nhĂ  hĂ ng, nhĂ  áť&#x;, bĆĄm gaz mĂĄy lấnh auto. 514-653-1158 _________________________________ Nguyen Phuong sáť­a nhĂ , lĂłt gấch, lĂ m sĂ n gáť—, sĆĄn sáť­a lĂ m tẼt cả theo yĂŞu cầu cᝧa khĂĄch. 438-878-2898

Cho ThuĂŞ 31/2 láť›n, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ thĂĄng, dáť?n vĂ o đầu thĂĄng 12, LiĂŞn lấc: 514-777-8184 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bĂŞn cấnh Pháť&#x; Nam, studio 3000 PC, sĂ n gáť—, hoĂ n toĂ n máť›i, sĆ°áť&#x;i , toilette, tẼt cả...cho thuĂŞ lĂ m : nhĂ  giᝯ tráşť ( garderie ); táş­p gym, karate, etc. LiĂŞn lấc: 514-834-1001.

4 1/2 hoạc phòng cho nᝯ thuê . Có måy giạt, sẼy, tᝧ lấnh, bếp, microwave, lò nư᝛ng, sấch sẽ và r᝙ng rãi, thoång måt . 514-819-3258 _________________________________

NhĂ 3 Phòng ngᝧ ráť™ng, gần metro, Bus, chᝣ IGA. Cho thuĂŞ 1200 / 1 thĂĄng . KhĂ´ng bao. LiĂŞn lấc: 514-649- 5688 _________________________________ Phòng láť›n trong duplex cho ph᝼ nᝯ thuĂŞ, khu CĂ´te des Neiges, bao dien, sĆ°áť&#x;i, mĂĄy giạt, mĂĄy sẼy, báşżp, tᝧ lấnh, cable TV, internet. GiĂĄ 400$/thĂĄng. Tráť‘ng 01 thĂĄng 10/2018. LiĂŞn lấc: 514-739-7557

Mua BĂĄn Cần sang tiᝇm nail vĂ tĂłc áť&#x; West Island. Xin liĂŞn lấc 514-826-3890 _________________________________ Cần bĂĄn chiáşżc Porsche Cayenne 2011 Sport package 149 000km , black, giĂĄ 21 600$. Tel 438-822-4524 _________________________________ Cần sang tiᝇm nail, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t; tiáť n rented ráşť, giĂĄ cả thĆ°ĆĄng lưᝣng. 514-712-8888 _________________________________ Cần sang tiᝇm tấp how váť›i dáť‹ch v᝼ chuyáťƒn tiáť n, cĆĄ háť™i tháş­t táť‘t cho ai muáť‘n lĂ m chᝧ hoạc đầu tĆ° tᝍ VietNam vĂ o Canada, náşąm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. VASE CARAVAN Centre Domaine 3235 Avenue de Granby , suite 11 MontrĂŠal,QC H1N 2Z7. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________

Tiᝇm sushi to go cần sang gẼp vĂŹ lĂ˝ do sᝊc khoáşť. L/L 514-824-9136. _________________________________ Cần sang nhĂ hĂ ng comptoir ph᝼c v᝼ nhanh, thĂ­ch hᝣp cho lĂ m ăn gia Ä‘ĂŹnh. 8582 Hochelaga Montreal. tiáť n rent thẼp 1145$/thĂĄng, GiĂĄ bĂĄn 80,000$ (cĂł tháťƒ thĆ°ĆĄng lưᝣng). LiĂŞn lấc: 514-716-3128 _________________________________ NhĂ  hĂ ng Viᝇt Nam cần sang vĂŹ lĂ˝ do gia Ä‘ĂŹnh. GiĂĄ cả thĆ°ĆĄng lưᝣng. LiĂŞn lấc: 514-679-3012 _________________________________ Cần sang nhĂ  hĂ ng comptoir ph᝼c v᝼ nhanh, thĂ­ch hᝣp cho lĂ m ăn gia Ä‘ĂŹnh. 8582 Hochelaga Montreal. tiáť n rent thẼp 1145$/thĂĄng, GiĂĄ bĂĄn 80,000$ (cĂł tháťƒ thĆ°ĆĄng lưᝣng). LiĂŞn lấc: 514-716-3128 _________________________________ Cần sang NhĂ  hĂ ng Ă Ä‘Ă´ng áť&#x; Beloeil, 60 cháť— , tiáť n rent ráşť . LiĂŞn lấc 514-755-1472 _________________________________ Cần sang tiᝇm nail, gần metro, villa-maria 5 gháşż, 4 bĂ n, khĂĄch sang, cần thᝣ báť™t biáşżt tiáşżng Anh vĂ  PhĂĄp, cĂł kinh nghiᝇm vĂ  trĂĄch nhiᝇm. LiĂŞn lấc: 514-489-9424 / 514-262-3928 _________________________________ Cần bĂĄn tiᝇm SUSHI TO-GO áť&#x; Plateau Mont-Royal.Tiᝇm áť&#x; váť‹ trĂ­ táť‘t, doanh thu áť•n Ä‘áť‹nh trĂŞn 300 ngĂ n/năm. LiĂŞn lấc Huyáť n - 438 929 6321 _________________________________ Cần bĂĄn tiᝇm sushi to go áť&#x; MontrĂŠal, gần chᝣ. Lᝣi tᝊc táť‘t. LiĂŞn lấc Khoa: 438-985-5545 _________________________________

Cần thᝣ nail, tay chân nư᝛c, nếu biết b᝙t cà ng tᝑt. Liên lấc: 514-654-4853 _________________________________

Tiᝇm nail vĂ tĂłc cần thᝣ. Xin liĂŞn lấc 514-826-3890 _________________________________ Cần thᝣ nail cĂł kinh nghiᝇm báť™t, chân tay nĆ°áť›c, lĆ°ĆĄng cao, tip háş­u, khu da trắng, bao lĆ°ĆĄng trĂŞn ăn chia . LiĂŞn lấc: 438-931-9018 _________________________________

Cần thᝣ Nail nᝯ biáşżt lĂ m mĂłng báť™t, chân tay nĆ°áť›c vĂ  shellac,tiᝇm áť&#x; Laval,bao lĆ°ĆĄng hoạc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Cần thᝣ lĂ m full time biáşżt lĂ m báť™t vĂ  chân tay nĆ°áť›c , liĂŞn lấc 438-875-1832 _________________________________ Tiᝇm ongle Angelina nail áť&#x; Laval, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng samson, gần aut. 13, cần thᝣ nail cĂł kinh nghiᝇm chân tay nĆ°áť›c, LĂ m áť&#x; trong khu giĂ u, tip nhiáť u, lĂ m viᝇc lâu dĂ i. LiĂŞn lấc: 514-824-5066 (Tracy) / 514-582-9683 (Maya) _________________________________

NhĂ hĂ ng áť&#x; Laval, Lasalle cần ngĆ°áť?i cĂł kinh nghiem, báşżp nĆ°áť›ng, báşżp xĂ o, vĂ  ngĆ°áť?i cuáť‘n sushi. L/L lilas : 514-439-0909 _________________________________ Cần ngĆ°áť?i ruong sushi khu mirabel. Gần premium outlet full-Time hoạc passe Time tel: 514-947-6356 hay texter

_________________________________

Nhà Hàng khu St-Leonard, cần m᝙t bếp nư᝛ng có kinh nghiᝇm, làm full time. cần 1 serveur làm tᝑi thᝊ 6 và 7. Liên Lấc 514-963-5599 / 514-324-3535 _________________________________ Tran Cantine, Cần serveur và ph᝼ bếp có kinh nghiᝇm. 4690 Notre-Dame Ouest . Xin liên lấc Mary: 514-549-5177 _________________________________ Cần bếp sushi, biết tiếng phåp. J'offre du travail dans des kiosques de sushi à Laval .- Horaires de travail flexibles- Français / Anglais minimal requis. (514)-291-8619

Danh NgĂ´n Ä?ᝍng so sĂĄnh mĂŹnh váť›i bẼt cᝊ ai trong tháşż giáť›i nĂ y. Náşżu bấn lĂ m nhĆ° váş­y cĂł nghÄŠa bấn

Cần thᝣ nail cĂł hoạc khĂ´ng cĂł kinh nghiᝇm, sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn thĂŞm Ä‘áťƒ lĂ m cho tiᝇm. LĂ m viᝇc lâu dĂ i. LiĂŞn lấc: 514-685-6565 / 438-827-7998 _________________________________

đang sᝉ nh᝼c chính bản

Tiᝇm nail cần thᝣ có kinh nghiᝇm b᝙t, nư᝛c xin liên lấc 514-257-5562. _________________________________

***

thân mÏnh.

CĂ ng trĆ°áť&#x;ng thĂ nh, bấn sáş˝

Cần thᝣ nail nᝯ , cĂł kinh nghiᝇm, biáşżt lĂ m báť™t vĂ  nĆ°áť›c, tiᝇm áť&#x; downtown, káşż bĂŞn metro Mcgill, LiĂŞn lấc 514-844-9774 / 514-284-3642 hoạc Ä‘áşżn 595 boul maisonneuve ouest Ä‘áť‘i diᝇn La baie. _________________________________

nháş­n ra ráşąng tranh luáş­n Ä‘Ăşng

Cần thᝣ b᝙t và chân tay nư᝛c, shellac, có kinh nghiᝇm, biết tiếng Anh và Phåp. Tiᝇm gần Metro 5 phút. Liên lấc 514-489-9424 _________________________________

đôi khi không còn quan tr�ng

Tiᝇm nail khu LaSalle cần thᝣ nail. Xin liên lấc Tania: 514-803-5592

sai hƥn thua v᝛i ngư�i khåc

nᝯa. Quan tr�ng hƥn cả là chᝉ muᝑn bÏnh yên.

_________________________________ Ongle Prestige cần thᝣ nail cĂł kinh nghiᝇm báť™t vĂ shellac, bao lĆ°ĆĄng, hoạc ăn chia, tiᝇm gần metro Joliete, Thu Ha : 514-298-3085

*** NgĆ°áť?i dáť… cĆ°áť?i cĹŠng lĂ ngĆ°áť?i

Viᝇc Là m/Nhà Hàng

dᝅ khóc. Còn lúc tan nåt nhẼt

Nhà hàng cần serveur/se full/part time biết tiếng Phåp, Cần ph᝼ bếp full time, liên lấc 514-522-7888

***

h� sẽ im lạng.

&Ă?16$1*7,ĂŻ01$,/ 5584 Sherbrooke W. H4A 1W3 &ÄœQVDQJWLÄźPQDLOJKÄ´SHQLFXLUH EÂŁQPDQLFXLUHF²SKÂłQJZD[ F²FKĹŒäĸP¢\JLÄŹWYÂŁP¢\VÄš\WRLOHW *L¢E¢Q/LÂŤQOÄ–F 514-369-9099 / Cell: 514-232-8706.

Cần bån tiᝇm nail. ᝞ montrÊal nord . 514 519-9175 / 514. 546-4533

Viᝇc Là m/Linh Tinh Cần ngư�i làm viᝇc linh tinh, d�n dẚp, lau chÚi toilette; ưu tiên cho ngư�i trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na )

1993 Boulevard Marcel-Laurin, St-Laurent, QC H4R 1K4 0DUFKH)XWDLFÄŠQQJÄĄĹ&#x;LFKRWħWFÄĽF´FYĹ?WUÂżWURQJWLʼnP 4XÄĽQOÂ?EÄĽRWUĂ€ùĊXEĹ SùĊXEĹ SE´QKQJĹ?WFDLVVLHU ÂźUH E´QWKĹ?W TXÄĽQOÂ?TXÄŠ\F´FKÄšWWKĹ?W%%4WÄŁSKR´SKŧEĹ SYÂľREDRKĹ›S 9XLOĂ…QJJĹŁLKĹ—VÄĄĂłĹƒQPDUFKHOLDQWDL#JPDLOFRP KD\JĹ‘LVĹ•514-815-5918 / 514-885-2182 0

306

%0

306

%/$&.

:+,7(


46

SOÁ 729 28/09/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG

NHỮNG THỰC PHẨM ĂN HÀNG NGÀY GÂY UNG THƯ KHÔNG THỂ NGỜ, ĐỪNG DẠI MÀ MUA VỀ Có nhiều chất gây ung thư trong thực phẩm ăn hàng ngày mà bạn không thể ngờ. Dưới đây là những chất gây ung thư cho con người thuộc nhóm 1 có mặt trong thực phẩm. Thịt nướng

bỏng ngô có mùi vị đặc trưng.

Benzo[a] pyrene là một hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) và là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn chất hữu cơ ở nhiệt độ từ 300 °C (572 °F) đến 600 °C (1.112 °F). Các hợp chất phổ biến có thể được tìm thấy trong than đá, khói thuốc lá và nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là thịt nướng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiệt độ đun nấu càng cao, hoặc khoảng cách càng gần nguồn điện hơn khi làm món thịt nướng, BBQ, thì càng nhiều PAH được tạo ra. Việc nướng than làm tăng lượng PAHs trong thực phẩm nhiều hơn so với sử dụng gas hoặc điện. Để giảm tiếp xúc, người dùng nên loại bỏ chất béo trước khi nướng, cắt phần thịt cháy ra, và hạn chế ăn món thịt nướng quá thường xuyên. Cá hồi nuôi Hơn 60% số cá hồi được bán ở Mỹ là cá hồi nuôi. Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều PCBs, mercury và dioxins, 3 loại hóa chất gây ung thư. Cá này thường được nuôi bằng thực phẩm chứa hóa chất, kháng sinh, thuốc trừ sâu. Màu hồng nhạt của cá cũng được nhuộm. Cá hồi nuôi ít lợi ích cho sức khỏe hơn, ít axít béo omega-3. Bỏng ngô công nghiệp Dù trước đây chỉ có các túi đựng chứa bỏng ngô bán sẵn bị chứng minh có chứa chất gây ung thư, thực phẩm này vẫn ngầm ẩn các nguy cơ sức khỏe khác. Ảnh minh hoạ: Internet Dù trước đây chỉ có các túi đựng chứa bỏng ngô bán sẵn bị chứng minh có chứa chất gây ung thư, thực phẩm này vẫn ngầm ẩn các nguy cơ sức khỏe khác. Các túi đựng bỏng ngô dùng axít perfluorooctanoic (PFOA). Rất nhiều nghiên cứu trên người và động vật chứng minh rằng chất này tăng khả năng ung thư thận, bàng quang, gan, tuyến tụy và tinh hoàn rất cao. Ngoài ra, nó còn gây ra hội chứng khó thở. Công nhân làm trong xưởng sản xuất bỏng ngô thường mắc phải chứng này vì hít phải diacetyl, một loại hương liệu để

Dầu hydro hóa Các loại dầu này được dùng để chế biến thực phẩm chế biến sẵn khiến chúng giữ được màu sắc tươi mới lâu hơn. Nhưng các loại dầu này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và tính linh hoạt của màng tế bào, có thể dẫn đến ung thư. Dầu thực vật còn chứa lượng cao axít béo omega-6 gây bệnh tim và tăng nguy cơ ung thư khác nhau, đặc biệt là ung thư da. Cơ thể con người cần chút ít omega-6, nhưng chúng phải cân bằng với omega-3. Các loại dầu tốt nhất nên dùng là dầu oliu và dầu dừa tự nhiên. Cà chua đóng hộp Cà chua đóng hộp có tính axit cao, khiến hóa chất BPA ngấm vào thực phẩm nhanh hơn, gây nguy hại cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ: Internet Hầu như bao bì của các thực phẩm đóng hộp đều chứa hóa chất gọi là bisphenol-A, còn gọi là BPA. Chất này làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, vô sinh, dậy thì sớm, rối loạn chuyển hóa và bệnh tiểu đường loại 2. Nhưng cà chua là nguy hiểm nhất vì chúng có tính axít cao, khiến BPA từ bao bì ngấm vào thực phẩm.

Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

cáo cho biết, aflatoxin gây ra lên đến 30% trong số tất cả các trường hợp ung thư gan trên thế giới. Để bảo vệ sức khỏe của mình, bạn nên tìm hiểu kỹ nguồn hàng trước khi mua, lựa chọn những cửa hàng hoặc nơi có nguồn gốc tin cậy, bảo quản các sản phẩm ngũ cốc đúng cách ở những nơi khô ráo và thoáng mát. Đồ uống có cồn Sở dĩ đồ uống có cồn được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 là do nó có liên quan trực tiếp tới các bệnh ung thư miệng, vòm họng, thực quản, vú, gan, dạ dày và đại tràng. Ảnh minh hoạ: Internet Sở dĩ đồ uống có cồn được phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 là do nó có liên quan trực tiếp tới các bệnh ung thư miệng, vòm họng, thực quản, vú, gan, dạ dày và đại tràng. Rượu làm hỏng lớp niêm mạc miệng và cổ họng, gây ung thư cho những bộ phận này. Rượu cũng ảnh hưởng đến mức độ hormone liên quan tới ung thư vú ở nữ giới.

Nếu bạn có cả 2 thói quen uống rượu và hút thuốc thì nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn nữa bởi cả 2 đều là chất gây ung thư nhóm 1, và nó tạo điều kiện cho nhau để làm tổn thương các cơ quan trọng trong cơ thể. Để phòng bệnh ung thư, lý tưởng nhất là không uống, nhưng nếu không thực hiện được thì bạn cũng có thể uống ít hơn 2 chén 1 ngày. Thịt chế biến sẵn Xúc xích, thịt xông khói, hotdog… chứa rất nhiều loại hóa chất và chất bảo quản, bao gồm có sodium nitrates khiến chúng tươi lâu, nhưng đây cũng là chất gây ung thư nổi tiếng. Các loại thịt xông khói càng nguy hiểm hơn vì nó hấp thu tar (có trong thuốc lá) trong quá trình xông khói. Lượng muối thừa và hóa chất trong thịt chế biến có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy người ăn nhiều hơn 160gram thịt chế biến tăng nguy cơ tử vong sớm lên 44% trong 12 năm.

Aflatoxin trong các loại ngũ cốc bị ẩm mốc Aflatoxin là độc tố vi nấm sản sinh tự nhiên bởi một số loài Aspergillus - một loại nấm mốc có thể gây ung thư gan, đặc biệt là đối với những người đã bị viêm gan b. Các loại nông sản thường bị nhiễm aflatoxin là những loại ngũ cốc chúng ta hay ăn hàng ngày như ngô, kê, lúa, miến, gạo, lúa mì, hạt có dầu (lạc, đậu tương, hạt hướng dương, hạt bông), gia vị (ớt, hạt tiêu đen, nghệ, gừng) và các loại quả hoặc hạt khác như hạt dẻ, dừa… Các loại hạt trước khi thu hoạch và bảo quản rất dễ bị nhiễm độc tố này, nhất là khi cây trồng khi sống trong môi trường có độ ẩm cao kéo dài, hoặc do các điều kiện xấu như hạn hán. Theo bác sĩ Minh Hương - Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thu Cúc: Các báo

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 729 28/09/2018

47

8 ĐỒ DÙNG QUEN THUỘC TRONG NHÀ BẠN CÓ THỂ GÂY UNG THƯ Rèm cửa, tủ lạnh, những chiếc bàn đá đẹp, quần áo của bạn cũng có thể che giấu những chất gây ung thư.

7115, rue St-Denis, Montréal, QC H2S 2S5 à côté du marché oriental, Tel: Metro Jean-Talon

438-988-5836 Mở cửa 7/7

D

ưới đây là những vật dụng trong nhà bạn sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, theo Reader’s Digest. Rèm cửa và thảm Cadmium là một thành phần gây ung thư có trong khói thuốc lá. Nếu ai đó hút thuốc trong nhà, cadmium và các thành phần khác của khói thuốc có thể lưu lại trên các bề mặt mềm như rèm cửa, thảm. Chúng vẫn có thể tồn tại mặc dù mùi khói thuốc đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy, cách phòng tránh tốt nhất không cho bất cứ ai hút thuốc trong nhà, các chuyên gia khuyến cáo. Ghế tựa bằng da Crom IV là một chất gây ung thư, được phát hiện có trong các sản phẩm thuộc da, đồ nội thất bằng gỗ, một số loại thuốc nhuộm, chất tạo màu dùng trong ngành dệt và sản xuất xi măng. Một nghiên cứu của Đan Mạch phát hiện gần một nửa số giày da và dép nhập khẩu có chứa một số chất gây ung thư. Vì vậy, bạn nên cẩn trọng khi sắm hàng hóa, đặc biệt phải chú ý đến nhãn mác và tìm hiểu rõ sản phẩm cần mua.

Tủ lạnh cũ Theo cancer.org, Polychlorinated biphenyl (PCB), chất có thể gây ung thư xuất hiện chủ yếu trong các thiết bị điện cũ. Trong khi không còn được sản xuất thương mại tại Mỹ, PCB vẫn được sử dụng ở các nước đang phát triển, có tới 70% vẫn còn trong môi trường. Chế độ ăn uống là nguồn tiếp xúc chính PCB. Vì vậy bạn cần loại bỏ những thiết bị cũ như tủ lạnh... Các sản phẩm tẩy rửa Formaldehyde là một chất gây ung thư, được phát hiện có trong nhiều sản phẩm làm sạch, vệ sinh như nước rửa chén, chất làm mềm vải, nước giặt thảm, sơn... Ngoài ra, mọi người cũng có thể phơi nhiễm formaldehyde khi hít thở khói từ bếp ga và lò sưởi. Bạn nên chọn sản phẩm vệ sinh cẩn thận, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, hãy thông gió cho khu vực nấu ăn của bạn. Quần áo giặt khô Chất perchloroethylene hóa học làm sạch khô là chất gây ung thư có thể tích tụ ở bất cứ nơi nào. Nó cũng được tìm thấy

trong chất đánh bóng giày và chất tẩy rửa gỗ. Vì vậy, bạn cần mang găng tay khi đánh bóng giày và làm sạch gỗ. Nếu bạn giặt khô quần áo, hãy tìm địa điểm làm sạch khô không sử dụng perchloroethylene. Vật liệu cách nhiệt Amiăng là vật liệu phổ biến được sử dụng để chế tạo tấm lợp cách nhiệt, sàn, vách ngăn và nhiều vật dụng trong ngành xây dựng. Khi những vật cách nhiệt này bị cũ và hỏng, sợi amiăng bay vào không khí. Vì sợi amiăng dính vào quần áo và giày dép, công nhân tiếp xúc với amiăng khi làm việc cũng có thể mang amiăng vào nhà của họ. Cốc xốp dùng một lần Styrene là chất gây ung thư và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polystyrene. Loại nhựa này được sử dụng để sản

Tôm hùm hấp dẫn! Giá tuỳ theo mùa

xuất các vật dụng bằng xốp như chén, đĩa, khay bằng xốp, ngoài ra còn có một số loại bao bì. Chất gây ung thư styrene có thể thấm vào cà phê nóng hoặc súp khi chúng ta dùng ly, chén xốp. Cách để phòng tránh phơi nhiễm styrene là không dùng ly, chén, dĩa xốp để đựng thức ăn nóng và chất lỏng. Bàn đá granite Khí radon được hình thành trong tự nhiên từ quá trình phân rã phóng xạ của uranium trong đất và đá. Hít phải khí radon sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư phổi, đặc biệt là với người hút thuốc lá, chuyên gia ung thư người Mỹ Ashley Sumrall nói. Mọi người có nguy cơ phơi nhiễm radon khi trong nhà có mặt bàn làm từ đá granite, hoặc sống trong khu vực có nồng độ uranium và radium trong đá cao. Để phòng ngừa, bạn hãy cân nhắc việc đo mức radon trong nhà mình.

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

- Sò điệp 14,95$ - Chim bồ câu 28,95$ - Con nghêu 12,95$ - Thịt bò nóng bỏng với hạt tiêu đen 13,95$ - Bao tử heo với sauce XO 13,95$ - Chim cút gừng hành 13,95$ - Lẩu bò kho 14,95$

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

514-332-3888 ĐẶC BIỆT ! ĐẶC BIỆT ! Mua heo quay nguyên con mang về 18-25 lbs: 200$ / 45-60 lbs: 268$

Quí vị mua thức ăn take out từ 15$ trở lên sẽ được bớt 10%, không tính BBQ Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 729 28/09/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan (Quoc-Viet) C. (514) 961-0878 B. (514) 948-2828

Votre maison vendue

GARAN TI

david@landmark-canada.com 2217 Rue Belanger, Montreal, Qc H2G 1C5

ANJOU

Gọi Quoc-Viet (514) 948-2828

ou on l’achète!*

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LAVAL

FACADE

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, • Acheteurs de Propriétés

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol.

Restaurant asiatique depuis 2012. Il y a 42 places , peux augmenter jusqu'a 70 places.

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain.

En face du métro Viau. condo de 2 cac Climatiseur mural, échangeur d'air. Stationnement extérieur.

LAVAL

LONGUEUIL

AHUNTSIC

ST_VITAL

• Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown

GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide.

Cottage 1983, 3 CAC, ss fini, gargade, pres college Regina Assumpta. Ven deur motive.

• Programmes spéciaux

Bungalow, 4 cac, garage détaché, grand terrain 4500 pc, bain turbillon.

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 1.99$ 10 tuổi trở xuống 7.99$ Người lớn 15.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

729  

729

729  

729

Advertisement