Page 25

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

ĐÓNG CỬA ĐỘT NGỘT CHUỖI 7 CỬA HÀNG BÁNH NGỌT DE GASCOGNE Các nhân viên Cédric Amram, Mathilde Falgueyret, Ludivine Dalmasso, Mathieu Latour và Nicolas Hamann-Legris đã chán ngấy với cái cách mà các chủ sở hữu tiến hành để đóng cửa thương hiệu này. Hình nhỏ phía trên, lá thư mà ban giám đốc dán lại trên cửa.

13

SOÁ 692 12/01/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

là nhân viên duy nhất trong số khoảng 20 người làm việc tại đây được cảnh báo về việc thương hiệu này bị đóng cửa từ phía ban lãnh đạo. Ổ khóa đã được thay

N

hiều khách hàng và nhân viên của chuỗi thương hiệu đã phải đối mặt với tình trạng đóng cửa nhà hàng Hàng trăm nhân viên và khách hàng đã vô cùng lo lắng khi phát hiện ra vào sáng ngày hôm qua việc nhiều cửa hàng bánh ngọt thuộc thương hiệu De Gascogne, vốn nổi tiếng với những người Montréal kể từ suốt 60 năm nay, đã bị đóng cửa. Chỉ có một nhúm nhỏ các nhân viên

được báo trước vào tối hôm Thứ Tư rằng chuỗi nhà hàng được thành lập vào năm 1957 đã bị phá sản và 7 chi nhánh khác cũng sẽ chính thức đóng cửa kể từ ngày hôm sau. « Thật là không có nhân tính. Chẳng có chút thương cảm nào », bà Ludivine Dalmasso, người quản lý chuỗi cửa hàng nằm trên đại lộ Laurier, phẫn nộ. Người phụ tá của bà, anh Cédric Amram

« Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của nữ giám đốc bán hàng lúc 22 h 30 vào ngày hôm trước để thông báo rằng không cần phải đi làm vào ngày hôm sau, rằng khóa đã được thay và doanh nghiệp này bị phá sản », anh kể lại. Với nhóm nhân viên chỉ có vài người vốn rất gắn bó với cửa hàng này, tin tức có sức công phá như một quả bom. « Tôi muốn dành thời gian để khóc, bà Dalmasso tâm sự. Chúng tôi từng nghe được tin đồn từ ít lâu nay theo đó thì mọi thứ có vẻ không ổn lắm, nhưng chúng tôi RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

không nghĩ tới việc đóng cửa, và đặc biệt lại đóng cửa theo cách này. » Kinh ngạc Với các khách hàng, điều kinh ngạc này là tương tự. Khi trong ngày hôm trước vô tình đi qua tiệm bánh nằm trên đại lộ Laurier, Annik Lescop định lấy một ít bánh kẹp đã đặt hàng từ tuần trước. « Tôi không hiểu, tôi chưa hề nhận được bất cứ một thông điệp nào », cô ngạc nhiên nói. Cú sốc còn nghiêm trọng hơn đối với các nhân viên khi ban lãnh đạo từng yêu cầu họ tiến hành một khối lượng ngoài giờ lớn trong suốt dịp nghỉ lễ. « Chúng tôi từng phải làm việc 70 giờ mỗi tuần thay vì 45 giờ, 6 ngày trên 7, anh Cédric Amram giải thích. Cường độ

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Montreal-Nord, gần St-Michel, 4plex,2x31/2 ở tầng 2, 1x51/2 ở RDC, 1x31/2 ở sous sol, 1 garage, batisse rộng 30x40 pc, đất rộng 46x80 pc. Giá $468,000

Ville st laurent , metro cote vertu: Condo lớn 2006, 2 phòng ngủ + 2 phòng tắm + 1 garage, 1 parking cho khách, Giá $255,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

Cote des Neiges: condo 2009, 2 phòng ngủ ở tầng 1, chỗ đậu xe ngoài. Giá $245,000

Ville St-Jacques: 1 x 61/2 +1 x 31/2 ở tầng 2, đất rộng với 4 chỗ đậu xe. Giá $265,000

5 phút Metro Guy, condo lớn 31/2. Giá $289,000

St-Michel: Condo 2012, edifice với 52 condo, 41/2 + garage trong. Giá $245,000

St Michel và sauvé,1x51/2, chủ nhà đang ở, tân trang 100%, 2x31/2 ở tầng 2 ,1x51/2 ở sous sol, 1 parking sau . Giá $435,000

Photo à venir Trois Rivières, cần sang nhà hàng, lợi tức tốt. Giá $138,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

Longueuil: 2 x 41/2 + sous sol pas fini, + garage double + 1 parking , tan trang 100%. Giá $239,000

NH

QUÍ V A Ủ ÀC

692  

692

692  

692

Advertisement