Page 21

3203026 MINDFULNESS – perusteet Opistotalo pe 18.00-20.00 la 10.00-14.30 27.10.-18.11. mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen Kurssimaksu 24 € Mindfulness on hyväksyvää, tietoista läsnäoloa nykyhetkessä, tässä ja nyt. Tutkimusten mukaan säännöllinen harjoittelu auttaa mm. stressin hallintaan, keskittymisvaikeuksiin ja luo levollisuutta arjen kiireissä. Käydään läpi mindfulnessin perusteet, tutkimustietoa ja perehdytään erilaisiin mindfulness-harjoituksiin. Kokoontuu 27.-28.10. ja 18.11.

3203030 KEHONERO-työpaja A Opistotalo la-su 11.00-14.00 11.-12.11. tanssitaiteilija Jonna Aaltonen Kurssimaksu 19 € KehoNero on liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja, jossa aktivoidaan ja stimuloidaan aivoja, muistia ja kehoa luovan liikkumisen, tanssin ja luovan itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyttäen. Liikutaan, kohdataan, nähdään, kuunnellaan, tanssitaan ja kannustetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja tekemään toisin. Tavoitteena on mm. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, vireyden lisääminen, kehon ja mielen yhteyden, kehotietoisuuden ja itseluottamuksen vahvistuminen sekä ilon ja luovuuden, joustavan ajattelun ja toiminnan lisääntyminen arjessa. 3203031 KEHONERO-työpaja B Opistotalo la-su 11.00-14.00 10.-11.3. tanssitaiteilija Jonna Aaltonen Kurssimaksu 19 € Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 3.1. klo 18.00.

Katso sivulta 113 ja 114 kurssit: 8301211 SHINDO 8301223 ASAHI A 8301224 ASAHI B 8301226 KEVÄÄN ASAHI

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7. 21

Rauman kansalaisopiston opinto opas 2017 2018  
Rauman kansalaisopiston opinto opas 2017 2018  
Advertisement