Page 52

52

Näin menet PÄIVYSTYKSEEN Kainuussa

Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro 112 – hen­keä uh­kaa­va ti­lan­ne Hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa (esim. ko­va rin­ta­ki­pu, hen­gi­tys­vai­keus, ta­jut­to­muus tai va­ka­va vam­mau­tu­mi­nen) soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112. Vas­taa esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin, toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan ja lo­pe­ta pu­he­lu vas­ta saa­tua­si lu­van.

Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 – sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116 117, kun tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma, pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa voit ha­keu­tua suo­raan päi­vys­tyk­seen. Päivystysapunumeron kautta saat yhteyden myös henkiseen kriisiapuun ja kriisiryhmiin. Lankanumerosta soitettaessa: 08 6156 6000

So­siaa­li­päi­vys­tys 044 797 0676 Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa apua saa jo­ka päi­vä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 päi­vys­tä­väs­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen nu­me­ros­ta 044 797 0676. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, kuten perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, onnettomuudet, päihde- tai mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus.

Ham­mas­lää­kä­rin päi­vys­tys Kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa ote­taan ham­mas­hoi­to­lan au­kio­loai­ka­na yh­teys Kajaani, Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi 08 6156 7850, Kuhmo 08 6156 5768, Sotkamo 08 6156 5827, Suomussalmi 08 6156 6134. Muu­na ai­ka­na voi­daan soit­taa päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon. Viikonloppuisin ja arkipyhinä: Kajaanissa Teppanan hammashoitolassa Eliaksentie 1A (02.2020 alkaen keskussairaalan yhteispäivystyksessä), Kuhmossa Kirkkotie 16-20, Suomussalmella Välskärinkuja 1. Ilmoittautuminen suoraan päivystävään hammashoitolaan klo 10.00- 11.00. Päivystävä hammashoitola ilmoitetaan Kainuun soten verkkosivulla, Kainuun Sanomissa ja puhelinvastaajassa 08 6156 7850.

Profile for Kainuun sote

Kainuun soten palveluopas 2019  

Kainuun soten palveluopas 2019  

Advertisement