Page 50

50

omasote.kainuu.fi | kanta.fi/

Sähköiset asiointipalvelut Omasote ja Kanta-palvelu Kainuulaisilla on käytettävänään kaksi sähköistä asiointipalvelua terveydenhuollon palveluissa. Omasote on Kainuun soten alueensa väestölle tarjoama sähköinen asiointipalvelu, jossa voidaan muun muassa ylläpitää omia hyvinvointitietoja, viestiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, saada ammattilaiselta tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä hoitaa terveydenhuollon ajanvarausasioita. Kanta-palvelu, josta käytetään myös nimeä Omakanta, on valtakunnallinen Kansaneläkelaitoksen tarjoama palvelu, jonka kautta voidaan muun muassa katsoa hoitoon liittyviä kirjauksia ja tutkimustuloksia sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahtonsa. Palveluissa on myös yhtäläisyyksiä. Molempien kautta voi pyytää sähköisen reseptin uusimista ja nähdä laboratoriokokeiden tulokset. Sähköisen reseptin uusimiseen suositellaan Omakantaa, koska sieltä voi nähdä, mikäli resepti on vielä voimassa ja paljonko lääkettä on vielä saamatta. Omakannan kautta pyyntö ohjautuu myös suoraan reseptin määränneeseen yksikköön. Omasoten kautta reseptin uusimispyynnön voi tehdä esimerkiksi iäkkään vanhemman puolesta, jolloin pyyntöön on kirjoitettava uusittavan lääkereseptin tiedot

tarkasti. Pyyntö ohjautuu Omasotessa valitun kunnan terveysaseman vastaanottoon. Laboratoriokokeiden tulokset voi myös nähdä molemmista palveluista. Kantaan tulevat kaikki laboratoriotulokset, mutta osa niistä saattaa tulla pitkänkin viiveen kuluttua. Omasoteen ei siirry kaikki laboratoriokokeiden tulokset vaan sieltä on rajattu pois muun muassa tulokset, joista voisi selvitä pahan laatuinen sairaus. Tulokset tulevat Omasoteen yleensä samana päivänä kuin tutkimustulos on valmistunut ja asiakas saa tuloksen saapumisesta sähköposti- tai tekstiviestiherätteen, mikäli hän on sen Omasotessa valinnut. Omasotea kehitetään ja käyttöä laajennetaan edelleen. Tämän ja viime vuoden aikana Kainuun keskussairaalan poliklinikat ovat ottaneet aktiivisesti Omasotea käyttöön. Poliklinikan asiakkaat voivat Omasoten kautta viestiä ammattilaisten kanssa, sekä kirjata Omasoteen kotona tehtyjä mittaustuloksia, jotka ammattilaiset näkevät suoraan Omasotesta. Sähköinen ajanvaraus on myös laajentunut lastenneuvolan ja suun terveydenhoidon lisäksi terveysasemien vastaanottotoimintaan, perhesuunnitteluun, rokotuksiin ja kouluterveydenhuoltoon.

Profile for Kainuun sote

Kainuun soten palveluopas 2019  

Kainuun soten palveluopas 2019  

Advertisement