Page 41

41 KAJAANI Kajaanin pääterveysasema Satamakatu 2 A, 87100 Kajaani Ajanvaraus ma-pe klo 8 - 9 Muistipoliklinikka ..........................044 797 4431 Muistineuvola...............................044 797 0627

ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuki voidaan keskeyttää tai lopettaa, jos sopimuksen jatkaminen ei ole hoidettavan edun mukaista, vaarantaa hoitajan tai hoidettavan terveyttä tai turvallisuutta tai hoito käy tarpeettomaksi.

Vuolijoen terveysasema Papintie 2, 88270 Vuolijoki Ajanvaraus ma-pe klo 8-9.....……044 797 0079

Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728

KUHMO Kuhmon kotihoito Koulukatu 10, 88900 Kuhmo Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ...........044 797 0314 PALTAMO Paltamon terveysasema Sairaalatie 7, 88300 Paltamo Ajanvaraus ma–pe klo 8-9............044 797 0079

Palveluohjaus/asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito on perhehoitajan kodissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla joko lyhytaikaista tai jatkuvaa perhehoitoa. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728

RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema Aholantie 30 B 6, 88400 Ristijärvi Ajanvaraus ma-pe klo 8-9............044 797 0079

Palveluohjaus/asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

SOTKAMO Sotkamon terveysasema Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ...........044 750 2460

(vanhuspalvelut)

SUOMUSSALMI Suomussalmen kotihoito Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ..........044 026 0176 Muistineuvolan kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

OMAISHOIDONTUKI YLI 65-VUOTIAAT Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, jonka terveys

KULJETUSPALVELUT Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetustuki on tarkoitettu ensisijaisesti vanhuksille, joilla on vamman tai sairauden mukana tuomaa liikuntarajoitteisuutta ja julkisten joukkoliikennevälineen käyttö oleellisesti vaikeutunut. Asiakas maksaa taksipalvelusta omavastuuosuutena linja-autolipun hinnan. Kuljetustukea myönnetään asiointikäyttöön. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728 Palvelu- ja asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tilaukset...........08 6156 2018

TURVAPUHELINPALVELUT (vanhuspalvelut)

Kotiin voidaan tarvittaessa asentaa tavalliseen puhelimeen lisälaitteeksi turvapuhelin. Turvapuhelin mahdollistaa ympärivuorokautisen avun saannin. Turvapuhelimella voidaan

Profile for Kainuun sote

Kainuun soten palveluopas 2019  

Kainuun soten palveluopas 2019  

Advertisement