Page 16

16 Näönkuntoutusohjaajat Kauppakatu 36 A 6, 3 krs. Kajaani .................................................... 050 361 4073 .................................................... 040 797 4041 Neurologinen kuntoutusohjaus Sotkamontie 13, Kajaani ………………………………….……0504073348

PSYKOLOGIN PALVELUT (AIKUISILLE) Psykologit toimivat ammatillisen kuntoutuksen ja neuropsykologian asiantuntijoina ja osallistuvat potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Psykologipalvelut ovat erikoissairaanhoitoa ja edellyttävät lääkärin lähetettä. Kuntoutuspalveluiden vastuualueen psykologit tarjoavat palveluita aikuisille ja nuorille. Keskussairaala Sotkamontie 13, Kajaani Neuropsykologi............................. 044 797 4117 Psykologi......................................044 797 4150 Kauppakatu 36 A 6, 3 krs Kuntoutuspsykologi......................044 797 4954

PUHETERAPIAPALVELUT Puheterapiapalvelut ovat vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, kielellisten taitojen, puhe- ja oraalimotoriikan, äänen sekä nielemisen ja syömisen ongelmien ennaltaehkäisyä, ohjausta, arviointia sekä terapiajaksojen järjestämistä ja toteuttamista. Toimipisteet sijaitsevat sijaitsevat Kaks:lla, Kajaanin, Suomussalmen ja Sotkamon terveysasemilla ja Kuhmon perhekeskuksessa.

Puheterapeutti..............................044 797 4378 KAINUUN KESKUSSAIRAALA Neurologian poliklinikka Puheterapeutti.............................. 044 797 4116 Terveysasemien lasten puheterapiapalveluiden kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

RAVITSEMUSTERAPIAPALVELUT Ravitsemusterapialla edistetään asiakkaiden tietoa ravitsemuksesta ja lisätään heidän valmiuksia ruokavaliomuutosten toteuttamiseen. Näin edistetään asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Hyvällä ravitsemusterapialla voidaan ehkäistä ja hoitaa kroonisia sairauksia, syömishäiriöitä ja vajaaravitsemusta. Tavoitettavissa parhaiten ma ja ke 13 - 13.30 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Ylä-Kainuu) .....................................................044 797 4275 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo) .....................................................044 797 0681 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Kainuun keskussairaala) .....................................................044 747 9086 Ravitsemusterapeutti (Kainuun keskussairaala) .....................................................044 797 4043

SOSIAALITYÖ Kainuun keskussairaala OSASTO A ja poliklinikat Sosiaalityötekijä.............................044 7974309 OSASTO B ja poliklinikat Sosiaaliohjaaja.............................044 797 4928

KAJAANI (PALTAMO, RISTIJÄRVI) Satamakatu 2. Puheterapeutti..............................044 797 0558 Puheterapeutti..............................044 797 0029 Puheterapeutti (vaativan kuntoutuksen osasto). Kajaanin terveysasema .....................................................044 797 4917 Vaativan kuntoutuksen osasto/ akuuttiosasto SOTKAMO (KUHMO) Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0433 Keskuskatu 9 Puheterapeutti..............................044 797 0098 SUOMUSSALMI (HYRYNSALMI) Välskärinkuja 2

Profile for Kainuun sote

Kainuun soten palveluopas 2019  

Kainuun soten palveluopas 2019  

Advertisement