Page 1

Julkinen tiedote

PALVELUOPAS

1


2

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin Yhteystiedot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Postiosoite PL 400, 87070 Kainuu Laskutusosoite Ostolaskut, PL 401, 87070 Kainuu Käyntiosoite (hallinto) Pohjolankatu 13, 3. krs, Kajaani Sähköposti etunimi.sukunimi@kainuu.fi Puhelinvaihde 08 61561 Kirjaamo avoinna ma–pe klo 8.00–15.00 faksi 08 6155 4270 kirjaamo@kainuu.fi

Jäsenkunnat ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Kainuun sote verkossa sote.kainuu.fi facebook.com/kainuunsote Twitter: @Kainuunsote YouTube: Kainuun sote Instagram: kainuunsote

Julkaisija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Painopaikka Grano Kannen kuva ja taitto Marko Lipponen/Kainuun sote 2019

Puolangan kunta on kuntayhtymän osajäsen. Kainuun sote tuottaa Puolangalle erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuoltopiirin, eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.


3

LUKIJALLE Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) palvelee monipuolisesti maakunnan asukkaita. Monelle tuttuja palveluja ovat esimerkiksi terveysasemat, hammaslääkärit ja lapsiperheitä tukevat perhekeskukset, joita löytyy lähes jokaisesta kunnasta. Ensihoito tulee apuun hätätapauksissa. Useimmat kainuulaiset vauvat syntyvät Kainuun keskussairaalassa, jossa myös hoidetaan vakavasti sairastuneita. Ikääntyneiden kainuulaisten palvelujen tarve arvioidaan Kainuun sotessa, ja tarvittaessa ikääntyneelle henkilölle mietitään yhdessä omaisten kanssa sopivaa hoitopaikkaa. Kainuun sote huolehtii myös monista muista palveluista, kuten esimerkiksi tuotantoeläinten eläinlääkäripalveluista ja terveystarkastajien toiminnasta. Tästä oppaasta löydät Kainuun soten tuottamat palvelut aakkosjärjestyksessä. Opasta jaetaan Kainuun soten kaikissa toimipisteissä, sekä Kainuun kuntien jakelupisteissä. Opas löytyy myös Kainuun soten verkkosivuilta osoitteesta sote.kainuu.fi Sähköisessä muodossa olevaa opasta päivitetään vuosittain, joten sieltä löytyvät tuoreimmat tiedot. Kädessäsi olevassa palveluoppaassa on kerrottu, mitä palveluja voit käyttää digitaalisesti Omasoten kautta. Oppaan avulla saat tietoa myös alkuvuodesta 2019 käyttöön otetusta valtakunnallisesta 24/7 päivystysapunumerosta 116 117, joka korvaa aiemmin käytössä olleen päivystävän sairaanhoitajan numeron. Vuoden 2020 alussa käynnistyvä uusi sairaala muuttaa palveluita päivystävän ja kiireellisen hoidon sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen osalta. Muutoksista tiedotetaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 lopulta alkaen Kajaanissa helmikuussa 2019 Kainuun soten viestintä Ps. Palautetta päivystysoppaasta voit antaa sähköpostilla osoitteeseen viestinta@kainuu.fi tai Kainuun soten verkkosivujen palauteosion kautta.


4

SÄHKÖISIÄ PALVELUITA VOIT KÄYTTÄÄ MILLOIN ITSE HALUAT Sähköinen asiointi on kätevä vaihtoehto perinteisille tavoille käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Sähköisiä palveluita voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, asiointi nopeutuu ja on turvallista. Kainuun Omasote on henkilökohtainen sähköinen viestintäkanava, jonka kautta voi asioida Kainuun soten eri palveluissa silloin kun itselle sopii. Omasote tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen ja sen kautta voi saada tarvittaessa ammattilaisen tuen omahoidolleen. Omasotessa voi asioida myös toisen puolesta suomi.fi-valtuuksia käyttäen, joka mahdollistaa mm. alle 15-vuotiaiden lasten puolesta asioinnin. Valtuutusta ei voi vielä tällä hetkellä tehdä paperilla. Hyvinvoinnin palvelutarjottimella löydät, vertaat ja arvioit arkipäivän lähipalvelusi, olipa ne julkisia, yritysten tai järjestöjen tuottamia – joko julkisesti tuettuja tai kokonaan itse maksettavia. Kainuun sote ei vastaa Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta löytyvien tietojen oikeellisuudesta.

Sähköinen ajanvaraus Kainuun sotessa Entistä laajemmat ajanvarauspalvelut löytyvät Kainuun soten sähköisestä palvelukanavasta Omasotesta osoitteessa omasote.kainuu.fi Ajanvaraus-linkin kautta. Omasoten kautta voi varata ajan lastenneuvolaan, perhesuunnitteluneuvolaan, terveysaseman kansanterveyshoitajalle tai rokotuksia ja muita pieniä toimenpiteitä varten sekä kouluterveydenhuollon 1-, 5- ja 8-luokkalaisten laajoihin tarkastuksiin. Lisäksi palvelussa voi tarkastaa tai perua aikoja, jotka on varattu terveysasemien ja suun terveydenhuollon hoitajille ja lääkäreille.Tekstiviestimuistutus varatusta ajasta on laajentunut myös erikoissairaanhoitoon. Muistutus lähtee kahta päivää ennen varattua aikaa.

Muista myös reseptien uusinta sekä muut kansalliset palvelut Kansallisista palveluista kannattaa muistaa etenkin Kanta-palvelut sekä Kelan sähköinen asiointi. Omakannassa (kanta.fi/omakanta) kansalainen voi tarkastella omia terveystietojaan sekä sähköisiä reseptejään. Antamalla palvelussa suostumuksen, tiedot ovat terveydenhuollon käytössä hoitotilanteessa koko Suomessa. Palvelun kautta voi myös lähettää sähköisen reseptin uusimispyynnön.


5

AAKKOSELLINEN PALVELUHAKEMISTO A

Aikuispsykiatria, keskussairaala.....................12 Aikuissosiaalipalvelut........................................8 A-klinikka ........................................................23 Apteekit...........................................................47 Apuvälinepalvelut...........................................15 Arkisto- ja tietosuojapalvelut............................44 Asunnon korjaus- ja muutostyöt.......................9 Avannehoitaja.................................................12

D

Diabetes, hoitotarvikkeet................................11 Dialyysiyksikkö, keskussairaala.....................14

E

Ehkäisy (Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolat)....................................................18,25 Eläinlääkärit/eläinlääkintähuolto.....................10 Ensihoito.........................................................10 Erikoisalojen poliklinikat..................................12 Erityisterapiapalvelut......................................15

F

Fysiatria, keskussairaala................................13 Fysiatrian ja fysioterapiapalvelut....................17 Fysioterapiapalvelut........................................17

H

Haavapoliklinikka, keskussairaala..................12 Hallinto............................................................44 Hankinnat.......................................................45 Hammashoito..................................................11 Hammashoitolat..............................................11 Hammas- ja suusairaudet, keskussairaala.....12 Henkilökohtaisen avun asiat (vammaispalvelut)..........................................35 Henkilöstöpalvelut..........................................45 Hoito-osastot, keskussairaala........................14 Hoitotarvikejakelu...........................................11 Hätänumero...............................................12,48

I

Ihotaudit, keskussairaala ...............................12 Imetyspoliklinikka, keskussairaala..................13 Immigrant services.........................................23

K

Kahvila Kanttis, keskussairaala......................14 Kainuun kunnat...............................................48 Kainuun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)..............................................8 Kansaneläkelaitos (KELA).............................49 Kansanterveyshoitajat....................................32 Kassapalvelut.................................................47 Kehittäminen ja suunnittelu............................46 Kehitysvammapalvelut...................................35 Kehitysvammapoliklinikka..............................38 KELA..............................................................49 Keskussairaala (KAKS)..................................12 Keuhkosairaudet, keskussairaala...................12 Kipupoliklinikka...............................................12 Kirjaamo..........................................................45 Kirurgia, keskussairaala ................................12 Korva- nenä- ja kurkkutaudit, keskussairaala................................................13 Kotihoito, vanhukset ......................................39 Kotihoidon palveluseteli..................................43 Kotikuntoutus Konsta.....................................18 Kotipalvelu lapsiperheille................................21 Kotona asumista tukevat palvelut...................38 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto..................18 Koulupsykologit..............................................19 Kriisiryhmä......................................................20 Kuljetuspalvelut, tilausnumero.................. 20,42 Kuntouttava työtoiminta....................................8 Kuntoutuspalvelut...........................................15

L

Laboratorio......................................................20 Lapsiperheiden kotipalvelu.............................21 Lapsiperheiden päihdetyö...............................26 Laskutus, myyntireskontra ja perintä..............47 Lastenkoti Salmila...........................................21 Lastenneurologia, keskussairaala..................13 Lastenneuvola................................................25 Lastenpsykiatrinen sairaanhoito, keskussairaala................................................24 Lastensuojelu.................................................22 Lasten ja nuorten poliklinikka, keskussairaala................................................13 Lastenvalvoja ................................................22


6

M

Maahanmuuttajapalvelut................................23 Maksukattoasiat..............................................46 Mammografia..................................................30 Materiaalipalvelut............................................46 Mielenterveyspalvelut.....................................23 Muistineuvola..................................................40 Muu keskussairaalan toiminta.........................14 Muut puhelinnumerot......................................47 Myrkytystietokeskus.......................................49 Myyntilaskut....................................................46 Määräaikaiset työsopimusasiat......................45

N

Naistentaudit ja synnytykset, osasto 4 keskussairaala................................................14 Naistentautien ja äitiyspoliklinikka, keskussairaala................................................13 Neurologia, aikuiset, keskussairaala..............13 Neurologia, lapset, keskussairaala.................13 Neuvolat..........................................................25 NordLab, laboratorio.......................................20 Nuorisopsykiatria............................................13 Nuorisopsykologit...........................................26 Nuorten psykiatrinen sairaanhoito, keskussairaala................................................13 Nuorten päihdetyö..........................................26 Nuorten päivystystyöryhmä (Lanu).................24 Näönkuntoutusohjaajat...................................13

O

Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat, vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt........27 Omaishoidon tuki, yli 65 vuotiaat....................41 Omakanta.......................................................50 Omasote.........................................................50 Opiskeluterveydenhuolto................................18 Ostolaskut......................................................46

P

Palaute, miten antaa palautetta......................55 Palkanlaskenta...............................................46 Palveluohjaus, ikäihmiset...............................43 Palvelupiste, keskussairaala...........................12 Palveluseteli, vanhukset.................................43 Perhehoito, kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden.............................27 Pelastuslaitos..................................................48 Perhehoito, lasten ja nuorten..........................28

Perhehoito, ikäihmisten..................................41 Perhekeskukset..............................................28 Perhekoulu.....................................................29 Perheneuvola.................................................28 Perhesuunnitteluneuvola................................25 Perhetyö.........................................................29 Poliklinikat, keskussairaala.............................12 POLKU-työpari...............................................26 Potilasasiamies...............................................29 Psykologit, koululaiset....................................19 Psykologit, lukiot ja ammattiopistot.................18 Psykologin palvelut (aikuisille)........................16 Puhelinvaihde, Kainuun sote............................2 Puheterapia....................................................16 Päihdetyö, aikuisten........................................23 Päihdetyö, lapsiperheiden..............................26 Päihdetyö, nuorten.........................................26 Päivystyspalvelut, keskussairaala..................12 Päivystysapu...................................................30 Päivystysopas................................................52 Päiväkirurgia, keskussairaala.........................13 Päiväsairaala, keskussairaala........................12

R

Radiologia (röntgen).......................................30 Ravitsemusterapiapalvelut.............................16 Rekrytointi- ja tukipalvelut.............................. 45 Riippuvuuksien hoito......................................23 Rokotukset......................................................30 Röntgen (radiologia).......................................30

S

Salmila............................................................21 Sairaalapappi..................................................49 Sairaalasielunhoito.........................................49 Sairaalat, terveyskeskussairaalat...................33 Seksuaalineuvojat..........................................26 Seksuaaliterveyspoliklinikka...........................13 Seulontatutkimukset.......................................31 Sijaishuolto ja -vanhemmuus..........................21 Silmätaudit, keskussairaala............................13 Sisätaudit, keskussairaala..............................14 Sosiaaliasiamies.............................................31 Sosiaalinen luotto.............................................8 Sosiaalityö (KAKS).........................................16 Sosiaalityö, aikuisten........................................8 Sosiaalipäivystys............................................31 Sotainvalidien lounassetelit............................41 Suu- ja leukasairauksien poliklinikka (KAKS).........................................11


7

Synnytykset....................................................14 Syöpätaudit, keskussairaala...........................14 Sähköiset palvelut............................................4

T

Talousalueiden johto.......................................46 Talous- ja velkaneuvonta................................32 Talouspalvelut.................................................46 Teho- ja valvontaosasto...................................14 Tehostettu palveluasuminen, vanhukset.........43 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli, vanhukset.......................................................43 Tekniset palvelut.............................................47 Teppanan kohtaamispaikka............................29 Terveysasemat................................................32 Terveyskeskussairaalat..................................33 Terveysliikunta................................................13 Terveystarkastajat...........................................34 Tietohallinto....................................................47 Tietosuoja.......................................................44 Tilapäishoito laitoksessa, kehitysvammaiset henkilöt..............................35 Toimeentulotuki................................................8 Toimintaterapiapalvelut...................................16 Tuetut tapaamiset...........................................29 Turvakoti.........................................................34 Turvapuhelin...................................................42 TYP työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu.....................................................8

U

Uusi Sairaala..................................................46

V

Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon muutostyöt......................................................10 Valvotut tapaamiset........................................29 Vammaispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut............................................35 Vammaispalvelut, kehitysvammalain mukaiset palvelut............................................35 Vanhuspalvelut...............................................38 Vanhusten ateriapalvelut................................40 Vanhusten kotihoito........................................38 Vanhusten kuljetuspalvelut.............................42 Vanhusten palveluohjaus................................43 Vanhusten perhehoito.....................................41 Vanhusten päivätoiminta................................39 Vanhusten turvapuhelin..................................42

Vanhusten ympärivuorokautiset hoivapalvelut...................................................42 Vatsataudit, keskussairaala............................14 Velkaneuvonta................................................32 Verikokeet, laboratorio....................................20 Veteraaniasiamies..........................................44 Veteraaniasiat.................................................44 Veteraanikuntoutus.........................................44 Veteraanien palveluseteli................................44 Viestintä..........................................................47 Vital, opiskeluterveydenhuolto........................18 Välitystilit, toimeentulotuki................................8

Y

Yleinen edunvalvonta.....................................49 Yliopiston apteekin valtakunnallinen asiakaspalvelunumero....................................48 Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vanhuksille......................................................42

Ä

Äitiysneuvola...................................................25 Äitiyspoliklinikka..............................................13


8

AIKUISSOSIAALIPALVELUT

Arki haltuun – yhdessä eteenpäin. Aikuissosiaalityö apuna ja tukena elämässä

Aikuissosiaalipalvelut sisältää aikuissosiaalityön, Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYPin, kuntouttavan työtoiminnan ja toimeentuloturvan. Aikuissosiaalityössä autetaan sosiaalisen tai taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevia kuntalaisia. Sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee tukea esim. arjen hallintaan, työllistymiseen, asunnottomuuteen, kriisitilanteisiin, talouteen, päihdeja mielenterveysongelmiin liittyvissä asioissa. Kainuun TYP on Kainuun kuntien, soten, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto, joka tarjoaa työllistymistä edistäviä palveluja työttömille. Asiakkaaksi ohjautuvat TE-toimiston, sosiaalipalvelujen ja Kelan asiakkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat monialaista yhteispalvelua työllistymisensä tueksi. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua. Työaika, tehtävät ja jakson pituus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston, sosiaalitoimen ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on välivaihe työhön ja koulutukseen siirtymisessä. Sen tarkoitus on edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Asiakkaiden ja työtoimintapaikkojen tukena ovat Kainuun soten kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat. Työtoimintapaikkoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, säätiöt, yhdistykset, valtion virastot sekä seurakunnat. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista ja edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisia pienlainoja Suomessa myöntää Takuu-Säätiö. Takuu-Säätiön pienlainoista saat lisätietoa osoitteesta www.takuusaatio.fi Toimeentulotuki on viimesijainen taloudelli-

nen tukimuoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen vähintään välttämätön toimeentulo. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä esim. ensisijaisista sosiaaliturvaetuuksista, säästöistä tai työ- ja yrittäjätuloista. Asiakas voi jättää kirjallisen tai sähköisen toimeentulotukihakemuksen liitteineen oman kuntansa sosiaalitoimistoon. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa saa lähimmästä Kelan toimistosta tai internetistä osoitteesta: www.kela.fi Vastuualuepäällikkö Ahola-Anttonen Päivi...................044 710 1792 Johtava sosiaalityöntekijä Rinne Veera.................................044 716 7036 Toimeentulotukipäällikkö Tikkanen Paula............................044 797 4391 Kuntouttavan työtoiminnan esimies Leinonen Maija............................044 797 0277 Aikuissosiaalityö Hyrynsalmi Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta tiistaisin ja torstaisin klo 9-10, muulloin ajanvarauksella. Puhelinaika ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14 Sosiaaliohjaaja.............................044 710 4480 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0207 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 4379 Toimistosihteeri............................044 797 0761 Sosiaalityöntekijä TYP..................044 057 2509 TE-palvelut...................................029 503 9048 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja .....................................................044 777 3361 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja .....................................................044 797 0445 Aikuissosiaalityö Kajaani Välikatu 21 B, 2.krs, 87100 Kajaani Puhelinaika ja ajanvaraus ma – pe klo 13 -14 omalta työntekijältäsi tai 08 6156 7741. Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta ma–pe klo 9 -11, muulloin ajanvarauksella. Mikäli olet yli 65-vuotias, ota yhteys puh: .....................................................044 797 0084 Toimistosihteeri............................044 797 4080 Toimistosihteeri............................044 797 4103 Toimistosihteeri............................044 797 4175 Sosiaalinen luototus.....................044 761 5433 Eläkeselvittely..............................044 744 3816


9 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat .....................................................044 797 0439 .....................................................044 797 0440 .....................................................044 797 0441 .....................................................044 797 0442 TYP Kajaani Lönnrotinkatu 5 B (2. krs), 87100 Kajaani Sosiaalityöntekijä.........................044 710 1748 Sosiaalityöntekijä.........................044 775 3762 Sosiaaliohjaaja.............................044 710 1929 Sosiaaliohjaaja.............................044 710 1797 Terveydenhoitaja..........................044 797 0653 TE-palvelut...................................029 503 9100 Aikuissosiaalityö Kuhmo Kuhmon perhekeskus Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo Puhelinaika ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14 Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta tiistaisin ja torstaisin klo 9–10, muulloin ajanvarauksella. Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0316 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 5282 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 0363 Toimistosihteeri............................044 797 4798 Sosiaaliohjaaja TYP.....................044 797 4925 TE-palvelut...................................029 503 9088 Aikuissosiaalityö Paltamo Salmelankuja 2 B, 88300 Paltamo Asiointi ajanvarauksella, aika varataan puhelinaikana. Puhelinaika ma – pe klo 13 – 14, numeroon 044 288 5303. Kiireellinen sosiaalineuvonta ma – pe klo 9 – 11, Välikatu 21 B, 2.krs, Kajaani. Toimistosihteeri............................044 715 9319 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja .....................................................044 712 9306 Sosiaalityöntekijä TYP..................044 710 1748 TE-palvelut...................................029 503 9100 Aikuissosiaalityö Ristijärvi Aholantie 25, 88400 Ristijärvi Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta ma klo 9–10, muulloin ajanvarauksella. Puhelinaika ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14. Sosiaaliohjaaja.............................044 710 4480 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 0652 Toimistosihteeri............................044 715 9319 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja .....................................................044 797 0447 Sosiaalityöntekijä TYP..................044 710 1748 TE-palvelut...................................029 503 9100

Aikuissosiaalityö Sotkamo Sotkamon perhekeskus Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta ma ja pe klo 9–10, muulloin ajanvarauksella. Puhelinaika ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14. Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0601 Sosiaaliohjaaja.............................044 750 2202 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 0652 Toimistosihteeri............................044 797 0088 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat .....................................................044 797 5287 .....................................................044 797 0446 Sosiaaliohjaaja TYP.....................044 797 0601 TE-palvelut...................................029 503 9088 Aikuissosiaalityö Suomussalmi Suomussalmen perhekeskus Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi Kiireellinen sosiaalityö ilman ajanvarausta ma, ti ja pe klo 9–10, muulloin ajanvarauksella. Puhelinaika ja ajanvaraus ma–pe klo 13–14 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0677 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0207 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 4379 Toimistosihteeri............................044 797 0761 Toimistosihteeri............................044 797 4010 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat .....................................................044 777 3361 .....................................................044 797 0445 Sosiaalityöntekijä TYP..................044 057 2509 Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi TE-palvelut...................................029 503 9048 Aikuissosiaalipalveluiden asioita voit hoitaa myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi facebook.com: Somesossu-CHAT palveluksessasi

ASUNNON KORJAUSJA MUUTOSTYÖT Korjausavustus Korjausavustuksia voivat hakea ruokakunnat (kotitaloudet), joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjaus­kustannuksista.


10

Lisätiedot: ....................................029 525 0800 Verkkopalvelu: www.ara.fi

KAJAANI, Eliaksentie 1A Eläinlääkärit…..............................044 7100 893 Tehdaskatu 11 Hygieenikkoeläinlääkäri Schroderus Eero..........................044 705 6148 Toimistosihteeri Kulju-Seppänen Irmeli...................044 797 4746 Vuolijoki, Tynnyrikankaantie 3 Eläinlääkäri Kaisu Jousjärvi…..........................044 7974 259 Vastaanotto tiistaisin ja torstaisin ajanvarauksella.

Vaikeavammaisen henkilön asunnon muutostyöt

KUHMO, Könninmäentie 2 Eläinlääkäri Heikkinen Sanna..........................044 797 0323

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kulut. Muutostöiden pitää olla välttämättömiä henkilön itsenäisen suoriutumisen kannalta ja muutostarpeen pitää johtua henkilön vammasta tai sairaudesta.

PALTAMO/RISTIJÄRVI, Salmelankuja 2 Eläinlääkäri Lappalainen Jyrki.........................044 288 5233

Ks. yhteystiedot kohdasta Vammaispalvelut.

SOTKAMO, Ratatie 8 Eläinlääkärit.................................. 044 797 4911 Markkinatie 1 Valvontaeläinlääkäri Rauatmaa Aila..............................044 710 0892

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %. Korjausavustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Avustusta haetaan joko ARAn verkkoasioinnin kautta tai jättämällä paperinen hakemus ARAan. Verkkoasioinnin kautta jätetyt hakemukset saat nopeammin ARAan käsittelyyn.

Lisätietoja asumiseen liittyvistä, muiden kuin Kainuun soten tarjoamista palveluista (asunnon hankinta, muutto, asumisen tuet yms.) löydät Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta: palvelutarjotin.kainuu.fi

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO/ ELÄINLÄÄKÄRI Eläinlääkintähuolto tarjoaa peruseläinlääkäripalveluita tuotanto- ja lemmikkieläimille. Lisäksi eläinlääkintähuollon virkatehtäviin kuuluu eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäisy, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta sekä eläinsuojelu. Päivystävän eläinlääkärin numeron virka-ajan ulkopuolella saa tietää soittamalla mihin tahansa alla olevaan vastaanoton numeroon. Päivystävä eläinlääkäri …………..0600 303301 HYRYNSALMI Laskutie 1 Eläinlääkäri Lehtinen Reetta............................044 710 4415

PUOLANKA, Ouluntie 13 Eläinlääkäri Pietikäinen Marja..........................0400 386 257

SUOMUSSALMI, Kiannonkatu 35 Eläinlääkäri Bogdanoff Marko..........................044 777 3072 Yritysten ja järjestöjen omakustanteisia lemmikkieläinten hoitopalveluita löydät Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta: palvelutarjotin.kainuu.fi

ENSIHOITO.........................112 Kaikki ensihoitotehtävät välitetään hätäkeskuksen kautta. Henkeä uhkaavissa ja kiireellisissä hätätilanteissa soita hätänumeroon 112 - soita hätäpuhelu itse, jos voit - kerro, mitä on tapahtunut - kerro tarkka osoite ja kunta - vastaa esitettyihin kysymyksiin - toimi annettujen ohjeiden mukaan - lopeta puhelu vasta saatuasi luvan - opasta auttajat paikalle


11 Ensihoitokeskus Sotkamontie 13, 87300 Kajaani Ensihoidon vastuulääkäri Hoikka Marko………….......……..044 797 4339 Ensihoitopäällikkö Angerman Jukka..........................044 797 0150 Ensihoidon esimies Heikkinen Päivi…………….....…..044 797 0602 Ensihoidon laskutus.....................044 797 4296 .....................................................044 797 4969 Ensihoidon kenttäjohtaja..............044 797 0184

HAMMASHOITO Kiireellistä ensiapua vaativa hammashoito: Arkisin hammashoitoloiden aukioloaikana ma–pe tiedustelut päivystyksestä paikkakunnan hammashoitolasta. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto 116 117 (päivystävä sairaanhoitaja). Tiedote viikonlopun ja arkipyhien päivystyksestä 116 117 (nauhoite). Katso lisää: sote. kainuu.fi Suun terveydenhuollon ajanvarausasioita voit hoitaa myös Omasoten kautta: omasote. kainuu.fi

Hallinto Johtava hammaslääkäri Neuvonen Mikko……...................044 797 0413 Osastonhoitaja Susanna Mikkonen.......................044 797 4240 Eliaksentie 1 A, 87200 Kajaani

Hammashoitolat

KUHMO Hammashoitola, Kirkkotie 16 – 20 Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 5768 Avoinna ma – to klo 8 – 15.30, pe klo 8 – 14.30 PALTAMO Hammashoitola, Sairaalatie 7 Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 7850 Avoinna ma – to klo 7.30 – 15.00, pe klo 7.30 – 14 RISTIJÄRVI Hammashoitola, Saukontie 1 Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 7850 Avoinna ma-pe 8-14.30 SOTKAMO Hammashoitola, Keskuskatu 9 Ajanvaraus ja neuvonta… ...........08 6156 5827 Avoinna ma – to klo 7.30 – 15, pe klo 7.30 – 14.30 SUOMUSSALMI Hammashoitola, Välskärinkuja 1 Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 6134 Avoinna ma-to klo 7.30 -15, pe klo 7.30 - 14

Suu- ja leukasairauksien poliklinikka (KAKS) Sotkamontie 13, 87300 Kajaani Vastaanotto vain lähetteellä. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka .....................................................044 797 4912 .....................................................08 6156 2354

HYRYNSALMI Hammashoitola, Kiviöntie 11 Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 7850 Avoinna ma – to klo 7.30 – 15.00, pe klo 7.30 – 14.00

HOITOTARVIKEJAKELU

KAJAANI Ajanvaraus ja neuvonta................08 6156 7850 Avoinna ma-to 7.30-15, pe 7.30-14.30 Keskushammashoitola, Satamakatu 2 A Lohtajan hammashoitola, Satumaantie 10 Teppanan hammashoitola, Eliaksentie 1 A Otanmäen hammashoitola, Uunimiehentie 10 A

KAJAANI, HYRYNSALMI, KUHMO, PALTAMO, RISTIJÄRVI, SOTKAMO, SUOMUSSALMI

Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.

Hoitotarviketilaukset tulee tehdä noin 1-2 viikkoa aikaisemmin sähköpostiosoitteeseen: kakehoitotarvike@kainuu.fi tai puhelimitse numerosta .....................................................08 6156 7246


12 ma-ti ja to klo 8-10 tai 12-14 sekä pe klo 8-10 välisenä aikana. Keskiviikkoisin ei ole puhelinpalveluaikaa. Ennalta tilatut hoitotarvikkeet ovat noudettavissa tilaajan kunnan/kaupungin terveysasemalta potilastoimistosta maanantaista perjantaihin klo 8-15 (yksityiset asiakkaat ja yksityiset hoitokodit).

HÄTÄNUMERO 112 Palo- ja pelastushälytys, ambulanssi, poliisi, sosiaalipäivystys........... 112 - soita hätäpuhelu itse, jos voit - kerro, mitä on tapahtunut - kerro tarkka osoite ja kunta - vastaa esitettyihin kysymyksiin - toimi annettujen ohjeiden mukaan - lopeta puhelu vasta saatuasi luvan - opasta auttajat paikalle 112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa 112.fi

KESKUSSAIRAALA (KAKS) Vuoden 2020 alussa käynnistyvä uusi sairaala muuttaa palveluita päivystävän ja kiireellisen hoidon sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastojen osalta. Muutoksista tiedotetaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 lopulta alkaen Sotkamontie 13, 87300 Kajaani. Vaihde avoinna ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15 ............................................................08 61561 Potilaskertomuksiin liittyvät faksit lähetetään suoraan ao. yksikön faksinumeroon.

Palvelupiste Sotkamontie 13, 2 krs., pääaula ma-to 7.30 – 15.30 ja pe 7.30 – 14.15

Päivystyspalvelut Sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu ympäri vuorokauden .............................................................. 116 117 Päivystyspoliklinikka.....................08 6156 2300 Faksi.............................................08 6156 2295

Nopean diagnostiikan yksikkö .....................................................08 6156 9900 .....................................................044 797 5654 Faksi.............................................08 6156 2762

Päiväsairaala Päiväsairaalassa toteutetaan eri erikoisalojen ohjelmoimia, etukäteen suunniteltuja lääkehoitoja ja tutkimuksiin valmistautumista ja jälkiseurantaa. Avoinna ma-pe 7-21.30 Kanslia.........................................08 6156 2286 Vaihde.................................................08 61561 kotisairaala Aliisa, Kajaani koordinoiva sh..............................044 738 2731

Erikoisalojen poliklinikat Avoinna ma–pe klo 7.30–15.30 Aikuispsykiatrian poliklinikka... 08 6156 2711 Faksi.............................................08 6156 2727 Apuvälineyksikkö……….…........044 797 0605 …………………………..………….050 564 7974 Apuvälinehuolto…………..……..044 797 5350 .....................................................050 348 0689 ………………………..………….…044 797 0644 ………………………………..….…044 797 4499 Fysiatrian poliklinikka................08 6156 2245 Soittoaika ma-pe 9 - 11 Faksi.............................................08 6156 2558 Keuhkosairauksien poliklinikka Klo 8.30 - 10.00............................044 797 4003 Faksi.............................................08 6156 2673 Haavapoliklinikka.......................044 797 0679 .....................................................044 797 4086 Avannehoitaja Sairaanhoitaja Marjo Kouvonen...044 797 4682 Hammas- ja suusairauksien poliklinikka Katso Hammashoito Toimisto........................................08 6156 2354 Ihotautien poliklinikka klo 8-10 .....................................................08 6156 2510 .....................................................044 797 4926 Faksi............................................. 08 6156 2511 Kipupoliklinikka..........................08 6156 2174


13 Kirurgian poliklinikka Lähete- ja ajanvarausasiat ma-pe klo 9-11 .....................................................044 751 9315 Lääkärinlausunnot ja -todistukset ma-pe klo 9-11 .....................................................044 768 6537 Faksi.............................................08 6156 2288 Sairaanhoitajat ma-pe klo 9-10 .....................................................044 797 4951 Haavahoitaja ...............................044 797 0679 Urologinen hoitaja maanantaisin klo 13-15 .....................................................044 797 4893 Hoidonvaraajat (leikkausajat) ma-pe klo 9-11 .....................................................044 552 0326 Osteoporoosihoitaja puh. perjantaisin klo 9-15.............044 797 4087 Tekonivelhoitaja............................044 797 4791 Tekonivelkoordinaattori.................044 797 4042 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 4928 Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka .....................................................08 6156 2501 Soittoaika ma-to klo 8-9 ja 13-14, pe klo 8-9 ja 12-13........................................08 6156 2501 Faksi.............................................08 6156 2495 Kuuloasema /kuulontutkija, soittoajat ma-to ma-to 13.30-14.30........................08 6156 2504 kuulon kuntoutusohjaajat (aikuiset).......................................050 343 9126 (lapset).........................................040 020 3168 Kuntoutustutkimus ja työkyvyn arvio Kuntoutusyksikkö Kauppakatu 36 A 6, Kajaani, 3 krs, Osastonsihteeri …………………..044 797 4953 Näönkuntoutusohjaajat Kauppakatu 36 A 6, 3 krs. Kajaani .................................................... 050 361 4073 .................................................... 040 797 4041 Lastenpsykiatrian poliklinikka Kerhokuja 5, Kajaani Osastonsihteeri Karanto-Kinnunen Minna..............044 797 0028 Faksi.............................................08 6156 2520 Avoinna ma–to klo 8–16 ja pe 8–15 Lasten ja nuorten poliklinikka Osastonsihteeri ma-pe klo 8-13...044 764 7922 Faksi............................................08 6156 2487 Sairaanhoitaja ma-pe klo 8–9 ja klo 13–14.........044 497 5033 Diabeteshoitaja (virka-aikana).....050 563 9652

Lastenneurologian poliklinikka Lastenneurologinen sairaanhoitaja ma-pe klo 8–9 ja klo 13–14……...044 720 3197 Osastonsihteeri ma-pe klo 8-13......................... .....................................................044 764 7922 Faksi……………………...…….....08 6156 2487 Fysioterapeutit………........………044 797 5232 ………………………..…....…… 044 797 5241 Lasten kuulon ja kommunikoinnin kuntoutusohjaaja ………….……..0400 203 168 Pitkäaikaissairaiden lasten kuntoutusohjaaja……...................044 775 2187 Neuropsykologi..……….....………044 797 5637 Puheterapeutti….…………….......044 797 5638 Sosiaalityöntekijä ……….………..044 797 5203 Toimintaterapeutti ……….…….…044 797 5663 Naistentautien ja äitiyspoliklinikka Hoitajan neuvonta-aika ma–pe klo 8–9.30 .....................................................08 6156 2406 Ajanvaraus ma–pe klo 9.30–12 .....................................................08 6156 2396 Faksi.............................................08 6156 2526 Seksuaaliterveyspoliklinikka Ajanvaraus tekstiviesti tai soittopyyntö Seksuaaliterapeutti……………….044 797 4672 Seksuaalineuvoja…………..…….. 044 797 4260 Imetyspoliklinikka Vastaanotto ma ja to klo 12.30–14 ja 14–15.30 Soittoaika ma ja to klo 12–12.30..044 797 5220 Imetystukipuhelin, ympäri vuorokauden kaikkina päivinä……………….…..…….044 797 5220 Imetyspoliklinikan kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Neurologian poliklinikka Klo 9-11........................................08 6156 2482 Faksi.............................................08 6156 2489 Avoinna ma-to klo 7.30-15.30 ja pe klo 7.30-13.30 Nuorisopsykiatrian poliklinikka Sammonkatu 13, 2. krs, Kajaani Osastonsihteeri Roivainen Tuula............................044 797 4425 LEIKO-yksikkö (päiväkirurgia) Osastonsihteeri............................08 6156 2772 Sairaanhoitaja..............................044 797 0696


14 Silmätautien poliklinikka Soittoaika ma-pe klo 9-10.30........08 6156 2460 Sisätautien poliklinikka. .....................................................08 6156 2306 Faksi.............................................08 6156 2240 Ajanvaraus klo 9-12......................08 6156 2305 Muut asiat klo 9-11.......................044 797 4840 Sisätautien poliklinikalla voit asioida Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Syöpätautien poliklinikka Avoinna ma-pe 8-16.....................08 6156 2286 Faksi.............................................08 6156 2346 päiväsairaala, osastonsihteeri......08 6156 2286 Syöpätautien poliklinikalla voit asioida Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Vatsatautien poliklinikka Ajanvaraus ja muut asiat klo 9 - 11 .....................................................044 797 4923 Hoitajat.........................................08 6156 2378

Hoito-osastot Teho- ja valvontaosasto................................... .....................................................08 6156 2260 Teho-osastolle vierailut klo 13.00 jälkeen. Ainoastaan lähiomaisten vierailut sallitaan ja kaksi vierasta kerrallaan Osasto 1, lasten ja nuorten osasto .....................................................08 6156 2450 .....................................................044 797 4628 Vastasyntyneiden teho-osasto.....08 6156 2451 Lasten ja nuorten infektio-osasto.08 6156 2440 .....................................................044 797 4619 Faksi.............................................08 6156 2441

Faksi.............................................08 6156 2397 Osasto A 8, sisätaudit, neurologia .....................................................08 6156 2320 Faksi ............................................08 6156 2291 Osasto A 9, Hengityshalvausyksikkö, neurologia Ketunpolku 3C osastonhoitaja..............................044 797 0709 tiimivastaava, sh..........................044 765 2470 Dialyysiyksikkö ma-la klo 7.30–15.00....................08 6156 2258 Angiohoitaja..................................08 6156 3158 Osasto 10, lastenpsykiatria Kerhokuja 5, Kajaani Viikko-osasto, avoinna: ma klo 7.00-pe klo 17.00.......................................044 739 3751 .....................................................050 431 2217 Osasto 12 Aikuispsykiatria, A-solu................. 08 6156 2811 Aikuispsykiatria, B-solu................08 6156 2840 Faksi.............................................08 6156 2849 Osasto 13, aikuispsykiatria .....................................................050 431 2213 Ylihoitajat Hallintoylihoitaja Huovinen-Tervo Marjo..................050 346 8833 Konservatiivinen hoito Leinonen Riitta.............................044 797 0063 Operatiivinen hoito Rutherford Elki..............................044 797 0064 Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Haataja Marja-Liisa......................044 797 0525 Akuuttipalvelut Kähkönen Tiina............................044 727 6988

Osasto 4, synnytysosasto.........08 6156 2430 Faksi.............................................08 6156 2410 Synnytyssali.................................08 6156 2400

Muu keskussairaalan toiminta

facebook.com: Synnytä Kajaanissa

Kahvila Kanttis…………………...08 6156 2536 ……………………………………...050 401 4192 Avoinna ma–to klo 8–17, pe klo 8–16

Osasto 5, nuoriso-osasto..........08 6156 2830 Faksi.............................................08 6156 2836 Osasto 6, kirurgia.......................08 6156 2370 Faksi.............................................08 6156 2369 Osasto 7, kirurgia.......................08 6156 2380

Keskussairaalan maksuihin ja laskutuksiin liittyvä neuvonta ja opastus Laskentasihteeri Kolehmainen Eija......................... 044 797 4011 Ulkokuntalaskutus, muu laskutus .....................................................044 797 4771


15 Vainajien säilytys........................08 6156 2250 Välinehuolto................................08 6156 2275 Faksi.............................................08 6156 2649

KUNTOUTUSPALVELUT Kuntoutuspalveluiden vastuualuepäällikkö .................................................... 044 797 0545 Kuntoutuspalveluiden klinikkasihteeri .................................................... 044 797 5329

APUVÄLINEPALVELUT Vaativien apuvälineiden palvelut on keskitetty keskussairaalan apuvälinekeskukseen. Muita apuvälineitä lainataan yksilöllisen arvion perusteella kotikunnista ja hoitoyksiköistä. Apuvälinepalvelut toimivat kunnissa fysioterapian tiloissa. Parhaiten apuvälinesovitus toteutuu ajanvarauksella. Apuvälinepalveluiden tulosyksikköpäällikkö .....................................................044 797 0605 KAINUUN KESKUSSAIRAALA Apuvälineyksikkö……….…..........050 564 7974 Apuvälinehuolto…………..…….. 044 797 5350 ……………………………………. 050 348 0689 ………………………..………….…044 797 0644 ………………………………..….…044 797 4499 Apuvälinelogistikko……………… 044 797 4321 HYRYNSALMI Hyrynsalmen terveysasema Apuvälinepalvelut ajanvarauksella. ......................................................044 7970561 KAJAANI Kajaanin pääterveysasema Apuvälinepalvelut ma-pe klo 8-14, myös Vuolijoen apuvälineet..........08 61567264 Apuvälinehuolto............................044 7970169 KUHMO Kuhmon terveysasema Apuvälinepalvelut ma, ke ja pe klo 12-13, muina aikoina sovittava................ 08 61565688 PALTAMO Paltamon terveysasema

Apuvälinepalvelut ajanvarauksella. ma-pe puhelinaika klo 12-12.30 .......................................................0442885216 RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema Apuvälinepalvelut torstaisin klo 8-10 .....................................................044 797 0561 SOTKAMO Sotkamon terveysasema Apuvälinelainaus ajanvarauksella ma-pe puhelinaika klo 8-9 ja 13-14 ......................................................08 61565041 SUOMUSSALMI Suomussalmen terveysasema Apuvälinelainaus ajanvarauksella ma-ti ja tope, puhelinaika klo 8-9 ja 12-13, ke klo 8-9 .....................................................08 6156 6124

ERITYISTERAPIAPALVELUT Erityisterapiapalveluiden tulosyksikköpäällikkö …………………............................044 710 1318 Kuntoutussuunnittelija/tiimivastaava ………………………………….......044 797 4953

KUNTOUTUSOHJAUSPALVELUT Kuntoutusohjaajat tarjoavat tällä hetkellä kuntoutusohjauspalveluita aistivammaisille, neurologisia sairauksia sairastaville ja ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille. Näkövammaisten kuntoutusohjaaja antaa myös liikkumistaidon ohjausta. Suuri osa kuntoutusohjauksesta tehdään kotikäynteinä. Kuntoutusohjaus edellyttää pääsääntöisesti lääkärin lähetettä. Ammatillinen kuntoutusohjaaja .....................................................044 797 4952 Toimisto........................................044 797 4953 Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka kuulon kuntoutusohjaajat Seminaarikatu 2, Intteri 3.krs, Kajaani (aikuiset).......................................050 343 9126 (lapset).........................................040 020 3168


16 Näönkuntoutusohjaajat Kauppakatu 36 A 6, 3 krs. Kajaani .................................................... 050 361 4073 .................................................... 040 797 4041 Neurologinen kuntoutusohjaus Sotkamontie 13, Kajaani ………………………………….……0504073348

PSYKOLOGIN PALVELUT (AIKUISILLE) Psykologit toimivat ammatillisen kuntoutuksen ja neuropsykologian asiantuntijoina ja osallistuvat potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Psykologipalvelut ovat erikoissairaanhoitoa ja edellyttävät lääkärin lähetettä. Kuntoutuspalveluiden vastuualueen psykologit tarjoavat palveluita aikuisille ja nuorille. Keskussairaala Sotkamontie 13, Kajaani Neuropsykologi............................. 044 797 4117 Psykologi......................................044 797 4150 Kauppakatu 36 A 6, 3 krs Kuntoutuspsykologi......................044 797 4954

PUHETERAPIAPALVELUT Puheterapiapalvelut ovat vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, kielellisten taitojen, puhe- ja oraalimotoriikan, äänen sekä nielemisen ja syömisen ongelmien ennaltaehkäisyä, ohjausta, arviointia sekä terapiajaksojen järjestämistä ja toteuttamista. Toimipisteet sijaitsevat sijaitsevat Kaks:lla, Kajaanin, Suomussalmen ja Sotkamon terveysasemilla ja Kuhmon perhekeskuksessa.

Puheterapeutti..............................044 797 4378 KAINUUN KESKUSSAIRAALA Neurologian poliklinikka Puheterapeutti.............................. 044 797 4116 Terveysasemien lasten puheterapiapalveluiden kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

RAVITSEMUSTERAPIAPALVELUT Ravitsemusterapialla edistetään asiakkaiden tietoa ravitsemuksesta ja lisätään heidän valmiuksia ruokavaliomuutosten toteuttamiseen. Näin edistetään asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Hyvällä ravitsemusterapialla voidaan ehkäistä ja hoitaa kroonisia sairauksia, syömishäiriöitä ja vajaaravitsemusta. Tavoitettavissa parhaiten ma ja ke 13 - 13.30 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Ylä-Kainuu) .....................................................044 797 4275 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo) .....................................................044 797 0681 Ravitsemusterapeutti (Kajaani, Kainuun keskussairaala) .....................................................044 747 9086 Ravitsemusterapeutti (Kainuun keskussairaala) .....................................................044 797 4043

SOSIAALITYÖ Kainuun keskussairaala OSASTO A ja poliklinikat Sosiaalityötekijä.............................044 7974309 OSASTO B ja poliklinikat Sosiaaliohjaaja.............................044 797 4928

KAJAANI (PALTAMO, RISTIJÄRVI) Satamakatu 2. Puheterapeutti..............................044 797 0558 Puheterapeutti..............................044 797 0029 Puheterapeutti (vaativan kuntoutuksen osasto). Kajaanin terveysasema .....................................................044 797 4917 Vaativan kuntoutuksen osasto/ akuuttiosasto SOTKAMO (KUHMO) Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0433 Keskuskatu 9 Puheterapeutti..............................044 797 0098 SUOMUSSALMI (HYRYNSALMI) Välskärinkuja 2


17

TOIMINTATERAPIAPALVELUT Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan mahdollisuuksia osallistua toimintakyvyn rajoituksista ja ympäristöllisistä esteistä huolimatta arjen toimintoihin. Kainuun alueella palvelut on kohdennettu alle kouluikäisiin lapsiin, yli 65-vuotiaisiin neurologisiin jatkokuntoutujiin sekä pienapuvälineitä tarvitseviin asiakkaisiin. Kajaanin seudun sairaalan vaativan kuntoutuksen osaston palvelut ovat kohdennettu aikuisneurologisille kuntoutujille. KAJAANI Vaativan kuntoutuksen osasto, Satamakatu 2 Toimintaterapeutit ……………...................................044 797 4932 …………………….........................044 797 5215 KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI Satamakatu 2 Toimintaterapeutti (lapset)............044 797 0680 Toimintaterapeutti (pienapuvälineet) .....................................................044 797 4932 SUOMUSSALMI, HYRYNSALMI Välskärinkuja 2 Toimintaterapeutti.........................044 797 4045 SOTKAMO, KUHMO Keskuskatu 9 Toimintaterapeutit Sotkamo.......................................044 797 4193 Kuhmo......................................... 044 715 7118 KAINUUN KESKUSSAIRAALA Neurologian poliklinikka Toimintaterapeutti......................... 044 797 4118 Reumatautien poliklinikka Toimintaterapeutti.........................044 797 4272 Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito Toimintaterapeutti.........................044 797 0408 Terveysasemien lasten toimintateripian kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote. kainuu.fi

FYSIATRIAN JA FYSIOTERAPIAPALVELUT

FYSIATRIA on lääketieteen erikoisala, jossa toteutuu tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu. Kainuulaisten lisäksi palveluita tuotetaan Kainuun prikaatin varushenkilöille. Fysiatria ja fysioterapiapalveluissa kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Fysiatrian ja fysioterapiapalveluiden Tulosyksikköpäällikkö…………... 044 797 0024 Palveluesimies……………….…...044 750 2531 FYSIATRIAN POLIKLINIKKA......08 6156 2245 Soittoaika ma-pe 9-11 Faksi.............................................08 6156 2558

FYSIOTERAPIAPALVELUT Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapiapalveluja tuotetaan keskussairaalassa ja kuntien terveysasemilla. Liikuntaneuvonta; yksilöllinen ja ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta. Omatoimiseen harjoitteluun tähtäävät pienryhmäkurssit (esim, kuntosali) .....................................................044 710 1298 .....................................................044 710 1422 KESKUSSAIRAALA Fysioterapiapalvelut.....................08 6156 2245 Soittoaika ma-pe 9-11 Palveluesimies..............................044 750 2531 HYRYNSALMI Hyrynsalmen terveysasema Fysioterapia ma-ke klo 8-15.45, pe 8-14 .....................................................044 797 0561 KAJAANI Kajaanin pääterveysasema Fysioterapia. Toimisto, ma-pe klo 8-14 .....................................................08 6156 7261


18 KUHMO Kuhmon terveysasema Fysioterapia ma-to klo 7.30-15.30, pe 7.3013.45............................................08 6156 5688 PALTAMO Paltamon terveysasema Fysioterapia ma-pe puhelinaika klo 12-12.30 .....................................................044 288 5216 RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema Fysioterapia torstaisin..................044 797 0561 SOTKAMO Sotkamon terveysasema Fysioterapia ma-pe puhelinaika klo 8-9 ja 13-14............................................08 6156 5041 SUOMUSSALMI Suomussalmen terveysasema Fysioterapia ma-ti ja to-pe, puhelinaika klo 8-9 ja 12-13, ke klo 8-9.......................08 6156 6124

KOTIKUNTOUTUS KONSTA Kajaani, Sotkamo Fysioterapeutti..............................044 745 9786 Kuntouttava lähihoitaja ................044 081 9965 Toimintaterapeutti.........................044 742 7217

KUNTOUTUSTUTKIMUS Kuntoutusyksikkö, Kauppakatu 36 A 6, 3.krs Kuntoutustutkimuksen työryhmä tarjoaa erikoissairaanhoidon tason kuntoutustutkimuksia, ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua sekä vaativia työkyvynarvioita. Kuntoutustutkimukseen tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Kuntoutusyksikkö (toimisto)..........044 797 4953

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tuottaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille sekä opiskelijoille kansanterveyslain mukaiset ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut

ja terveydenhoitajan antama ensihoito tapaturmissa sekä äkillisissä sairauksissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimistulosten edistämiseen. Palvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää opiskelijoiden itsenäistä selviytymistä. Kouluja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee alueittain myös psykiatrisia sairaanhoitajia nk. miekkareita. Nuori itse, hänen vanhempansa tai muu huolen huomannut henkilö voivat ottaa yhteyttä miekkariin. Koulu-ja opiskeluterveydenhuollon ajanvarausasioita voit hoitaa myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Tulosyksikön päällikkö Moilanen Maila.............................044 797 0154 HYRYNSALMI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Terveydenhoitaja..........................044 797 0188 Moisiovaaran koulu Terveydenhoitaja..........................044 797 0187 Hyrynsalmen yläkoulu Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4201 KAJAANI Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajat Lohtajan koulu, Nakertajan koulu..........................044 710 1504 Kätönlahden koulu, Kuluntalahden koulu.....................044 710 1505 Lehtikankaan alakoulu, Soidinsuon koulu .....................................................044 710 1750 Kajaanin lyseo..............................044 710 1506 Keskuskoulu.................................044 797 0138 Seminaarin koulu.........................044 797 0138 Lehtikankaan yläkoulu..................044 710 1670 Otanmäen koulu, Vuolijoen koulu, Teppanan koulu, Jormuan koulu...................044 715 7144 Kajaanin yläkoulut (Kajaanin lyseo, Keskuskoulu, Lehtikankaan koulu, Otanmäen koulu) Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4199 Opiskeluterveydenhuolto Vital Ketunpolku 1 (Tieto 1) Vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 8.00–9.30. Puh.aika ma–pe klo12.00–12.45 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala AMK, Restonomi AMK, Insinöörit AMK


19 Terveydenhoitaja..........................044 797 4892 Liiketalouden ala KAO nuoriso- ja aikuisopiskelijat/AMK, Luovin erityisopetus, AVA, Startti, MAVA Terveydenhoitaja..........................044 797 4894 Tekniikan ja liikenteen ala KAO/nuoriso- ja aikuisopiskelijat Terveydenhoitaja..........................044 797 4896 Kajaanin lukio Terveydenhoitaja..........................044 797 4897 Luonnonvara-ala KAO nuoriso- ja aikuiskoulutus Terveydenhoitaja..........................044 710 1751 Matkailu- ja ravitsemusala KAO nuoriso- ja aikuiskoulutus, Hyvinvointiala KAO nuoriso- ja aikuiskoulutus, Kulttuuriala KAO nuoriso- ja aikuiskoulutus Terveydenhoitaja..........................044 797 4898

Terveydenhoitaja..........................044 797 0187 Ruukinkankaan koulu ja Suomussalmen lukio Terveydenhoitaja.………………….044 777 3030 .................................................... 044 797 5384 Yläkoulu, lukio Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4201

KUHMO Alakoulut Terveydenhoitaja..........................044 797 0324 Yläkoulu, lukio Terveydenhoitaja..........................044 797 0364 Yläkoulu, opiskeluterveydenhuolto Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4200

Tulosyksikön päällikkö Niemi Minna.................................044 797 4072

PALTAMO Korpitien koulu, Paltamon lukio, Kontiomäen koulu, Kainuun opisto Terveydenhoitaja..........................044 288 5366 Yläkoulu Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4199 RISTIJÄRVI Ristijärven koulu Terveydenhoitaja..........................044 710 1670 Yläkoulu Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4201 SOTKAMO Salmelan koulu, Kontinjoen koulu Terveydenhoitaja..........................044 797 4441 Tenetin koulu, Leivolan koulu, Pohjavaaran koulu ja Naapurinvaaran koulu Terveydenhoitaja..........................044 797 0030 Lukio, Vuokatin koulu, Vuokatin toimipiste Terveydenhoitaja..........................044 797 0699 Yläkoulu, opiskeluterveydenhuolto Psykiatrinen sairaanhoitaja..........044 797 4200 SUOMUSSALMI Karhulanvaaran koulu

KOULUPSYKOLOGIT Koulupsykologit toimivat kouluilla osana koulujen oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia.

KAJAANI Korpela Tino………..............…….044 753 0603 Linnankatu 18 A 7 Lohtajan koulu (1-6 lk), Keskuskoulu (3-5lk), Seminaarin koulu (1-2lk) Esiopetusryhmät: Huuhkajanvaara, Lohtaja, Pikku-Kettu, Purola, Kaarnapursi, Seminaarinkatu, (Aurinkorinne)Touhula Heinonen Hanna..........................044 797 4070 Rinnekatu 2A Lehtikankaan koulu (1-9 lk) Esiopetusryhmät: Ratamo, Maitohammas, Mansikkapolku, Sinilintu, Montessori Pesonen Janne….........…….……044 797 4071 Linnankatu 18 A 7 Nakertajan, Jormuan ja Soidinsuon koulu (1-6 lk Esiopetusryhmät: Pikku Karitsa, Nakertaja, Karuselli, Mäntylä, Pikkutassu, Kivapaikka Niemi Minna………...........………044 797 4072 Linnankatu 18 A 7 Kätönlahden ja Teppanan koulut (1-6 lk) Esiopetusryhmät: Vanamo, Kätönlahti, Lilliputti, Teppana, Kuurna, Valonkaudun pk Wallin Kiia……………......………..044 797 4992 Linnankatu 18 A 7 Keskuskoulu (6-9lk) ja Lyseo(7-9lk)


20 Ostopalvelupsykologi….....….…..044 733 8967 Koivukoskenkatu 14 Kuluntalahden koulu (1-6 lk) Esiopetusryhmät: Kuluntalahti Katja Peltoniemi...........................044 797 5501 Seminaarinkatu 2 Vuolijoen ja Otanmäen koulut (1-9 lk) Alueiden esiopetusryhmät KUHMO Ylhäinen Marika…….....………….044 797 4097 Peuranpolku 5 Hietaperän ja Lentuan koulut (1–6 lk) ja Tuupalan koulu (1–9 lk) Alueiden esiopetusryhmät PALTAMO/RISTIJÄRVI Ostopalvelupsykologi….....….…..044 733 8967 Koivukoskenkatu 14 Korpitien koulu (1-9lk) ja pienryhmät, Kontionmäen koulu (1-6lk), Ristijärven keskuskoulu (1-9lk) Alueiden esiopetusryhmä SOTKAMO Erkkilä Kirsi …………………….....044 797 4189 Salmelantie 2, Naapurinvaaran, Pohjavaaran, Salmelan, Kontinjoen, Leivolan ja Vuokatin koulut (1-6 lk) Alueen esiopetusryhmät. Mustonen Anna………………......044 710 1772 Opintie 2, Tenetin yläkoulu SUOMUSSALMI/HYRYNSALMI Kiannonkatu 17 A, Suomussalmi Holappa Emma……...……………044 797 4053 Karhulanvaaran, Nivan koulut (1-6lk), Ruukinkankaankoulu (1-9lk)Hyrynsalmen yhtenäiskoulu (1-9lk), Moisiovaaran koulu (1-6lk) Alueiden esiopetusryhmät.

KRIISIRYHMÄ Kainuun kriisiryhmät tarjoavat apuaan silloin, kun ihminen kohtaa äkillisen ja ennustamattoman traumaattisen tapahtuman kuten esim. onnettomuuden, läheisen äkillisen kuoleman tai itsemurhan. Kriisiryhmien pääasiallisena työmuotona on ns. debriefing- eli jälkipuinti-istunnot, joissa käydään läpi tapahtunutta tosiasioiden, ajatusten ja reaktioiden kautta. Jälkipuintikeskustelut auttavat kohtaamaan tapahtuneen ja ymmärtämään omia reaktioita siihen. Lisäksi keskustelujen avulla pyritään löytämään keinoja

tilanteesta selviämiseen. Jälkipuintikeskustelut ovat koulutettujen vetäjien ohjaamia ryhmäistuntoja, jotka tapahtuvat muutamien päivien kuluttua tapahtumasta. Jälkipuinti-istuntoja järjestetään esim. omaisille, ystäville, työkavereille ja muille läheisille. Yhteydenotot sairaanhoitajan puhelinpäivystysja neuvontapalvelun puhelinnumeroon .............................................................. 116 117 Numerosta sinut ohjataan kriisityöryhmän päivystävälle henkilölle.

KULJETUSPALVELUT Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustilaukset............................08 6156 2018 Oikeutta kuljetuspalveluihin haetaan vanhustai vammaispalveluista. Katso oppaan kohta Vammais- tai vanhuspalvelut. KELA:n korvaamien matkojen tilaukset Kainuussa........................................0800 93153

LABORATORIOPALVELUT NORDLAB Kainuun alueella laboratoriopalvelut järjestää NordLab Kajaani, jolla on toimipisteet kaikissa Kainuun kunnissa lukuunottamatta Puolankaa. Lähipalveluina hoidetaan näytteenotto ja isommissa yksiköissä tehdään tarvittaessa päivystysanalytiikkaa. Laboratorioajan voit varata sähköisesti: sote.kainuu.fi sivulta ”Laboratorion ajanvaraus” tai soittamalla numeroon 0206198019 ma-pe klo 7:00-18:00 Sähköposti: etunimi.sukunimi@nordlab.fi Aluelaboratorion johtaja Aaltonen Heikki............................040 635 6405 Osastonhoitaja Toivola Tarja..................................040 182 7854 HYRYNSALMI Hyrynsalmen terveysasema, Kiviöntie 11 Näytteenotto ma, ti, to klo 8–11.30. .......................................................08 575 5964 KAJAANI Kainuun keskussairaala, Sotkamontie 13


21 Kliininen laboratorio, toimisto ........08 575 5960 Faksi...............................................08 575 5961 Näytteenotto ma-to klo 7.15-14.30, pe 7.1513.00 Vuolijoen terveysasema Papintie 2 Näytteenotto ti klo 7.30-11.30, muulloin keskussairaalan laboratoriossa............08 575 5979 KUHMO Kuhmon terveysasema Kirkkotie 16-20 Näytteenotto arkisin ma-to klo 7-14 ja pe 7-12. .......................................................08 575 5966 PALTAMO Paltamon terveysasema Sairaalatie 7, Paltamo Näytteenotto ma ja to 7.30-14. Laboratoriosta .......................................................08 575 5968 PUOLANKA Puolangan terveysasema Ouluntie 13 Näytteenotto arkisin ma-to klo 8-13 ja pe 8-12. .......................................................08 575 5970 RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema Saukontie 1 Näytteenotto ke klo 7.30-13.30. .......................................................08 575 5972 SOTKAMO Sotkamon terveysasema Keskuskatu 9 Näytteenotto arkisin ma-to klo 7.30-14 ja pe 7.30-12.00 .......................................................08 575 5974 SUOMUSSALMI Suomussalmen terveysasema Välskärinkuja 2 Näytteenotto arkisin ma-to klo 7.30-14 ja pe 7.30-12.30. .....................................................044 797 4335 .....................................................044 797 4336

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilapäisen lasten-/kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille. Kotipalvelu on vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista, joka voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja asiakasmaksu määräytyy Kainuun Soten vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelusta perhetyön päälliköltä. Perhetyön päällikkö Lukkari Anne..........………............044 710 0375 Lapsiperheiden kotipalvelun pyynnöt: HYRYNSALMI, KAJAANI, KUHMO, PALTAMO, RISTIJÄRVI, SOTKAMO, SUOMUSSALMI Lapsiperheiden kotipalvelun hakemukset osoitetaan keskitetysti: Lapsiperheiden kotipalvelu Pirkko Ollila, Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja Ollila Pirkko..........……….......044 797 4434 Muiden kuin Kainuun soten tarjoamista omakustanteisista lapsiperheiden palveluista, kuten tilapäisestä lapsen hoidosta kotona, löydät tietoa Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta: palvelutarjotin.kainuu.fi

LASTENKOTI SALMILA Lastenkoti Salmila on lastensuojelun ympärivuorokautista sijaishuoltoa sekä arviointi- ja kriisityötä järjestävä yksikkö. Salmilassa on kolme erillistä asuinyksikköä, Järvi-, Sos- ja Salmi-yksiköt. Järvi on seitsemänpaikkainen 12–18 -vuotiaille tarkoitettu asuinyksikkö ja Salmi on viisipaikkainen asuinyksikkö. Sos-yksikössä on kaksi arviointi- ja kriisipaikkaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä yhden perheen kuntoutuspaikka. Sos-yksikössä on mahdollista järjestää valvottuja tapaamisia. Salmijärventie 300 B Järvi-yksikkö…………..…………..044 797 0675


22 Sos-yksikkö……………….............044 797 5252 Salmi-yksikkö……………………. 044 710 4467 Johtaja Kovalainen Pentti.............044 797 0673

LASTENSUOJELU Lastensuojelutyössä keskeisenä periaatteena on lapsen oikeus kasvuun, kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa. Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään ja/tai tehdä lastensuojeluilmoituksen, kun hänelle herää huoli lapsen tai perheen tilanteesta. Lastensuojelulain mukaista yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimenpiteet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto. Lastensuojelusta Kainuun sotessa vastaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö. Vastuualuepäällikkö...................... 044 777 3311 Johtava sosiaalityöntekijä.............044 797 4182 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien yhteystiedot kunnittain: HYRYNSALMI Hyrynsalmen perhekeskus, Laskutie 1 Puhelinaika ma–pe klo 9–10 Sosiaalityöntekijä..........................044 710 4460 Sosiaaliohjaaja…..........................044 797 4159 KAJAANI Kajaanin perhekeskus, Koivukoskenkatu 14 Puhelinaika ma-pe klo 9.00-9.30 Sosiaalityöntekijöiden asiakasjako perheen vanhimman alaikäisen lapsen sukunimen mukaan: A-Holl............................................044 710 1798 Holm-Jää......................................044 714 3782 Kaa-Kemp....................................044 715 7124 Kemq-Korh...................................044 797 4149 Kori-Leinonen N...........................044 797 0593 Leinonen O-M...............................044 710 1799 N-Q...............................................044 710 1780 R-S...............................................044 710 1783 T-Ö................................................044 710 1801 Ma. sosiaalityöntekijä...................044 723 2604 Jälkihuollon sosiaaliohjaaja..........044 797 0087 Lastensuojeluilmoitukset Sosiaaliohjaaja.............................044 060 5516

Sosiaaliohjaaja.............................044 749 4281 Sosiaalityöntekijä.........................044 797 4290 Sosiaalityöntekijä........................ 044 710 1796 Kajaanin poliisilaitos, Lönnrotinkatu 2 A Sosiaaliohjaaja.............................044 710 1749 Sijaishuoltoyksikkö (toiminta-alue koko Kainuun sote) Sosiaalityöntekijä..........................044 797 4770 Sosiaalityöntekijä..........................044 710 1781 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 4252 KUHMO Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89 Puhelinaika ma–pe klo 9–10 Sosiaalityöntekijä..........................044 797 0362 Sosiaalityöntekijä......................... 044 7970315 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 4181 PALTAMO Paltamon perhekeskus, Salmelankuja 2B Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10 Sosiaalityöntekijä..........................044 715 9321 Sosiaalityöntekijä..........................044 288 5302 RISTIJÄRVI Ristijärven perhekeskus, Aholantie 25 Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10 Sosiaalityöntekijä..........................044 715 9321 SOTKAMO Sotkamon perhekeskus, Keskuskatu 9 Puhelinaika ma–pe klo 9–10 Sosiaalityöntekijät .....................................................044 797 5255 .....................................................044 797 0544 .....................................................044 425 3278 .....................................................044.756 7479 Sosiaaliohjaajat............................044 797 4181 .....................................................044 334 6264 SUOMUSSALMI Suomussalmen perhekeskus, Välskärinkuja 1 Puhelinaika ma–pe klo 10–11 Sosiaalityöntekijät .....................................................044 777 3007 .....................................................044 777 3063 Sosiaaliohjaaja.............................044 739 3203


23

LASTENVALVOJA

(Isyysasiat sekä lapsen asumis-, elatus-, huolto- ja tapaamisasiat) Lastenvalvojat huolehtivat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Avo-/avioerossa vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsen asumisesta, elatuksesta, huollosta sekä lapsen ja etävanhemman tapaamisista. Lastenvalvojat auttavat ja opastavat näiden sopimusten laadinnassa. HYRYNSALMI JA SUOMUSSALMI Suomussalmen perhekeskus, Välskärinkuja 1 Lastenvalvoja...............................044 777 3061 Puhelinaika arkisin klo 9-10 KAJAANI, PALTAMO JA RISTIJÄRVI Kajaanin perhekeskus, Koivukoskenkatu 14 Puhelinaika klo 9–10 Lastenvalvoja...............................044 797 0434 Lastenvalvoja...............................044 497 5025 KUHMO Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89 Lastenvalvoja...............................044 750 2167 Puhelinaika ma–pe klo 9–10 SOTKAMO Sotkamon perhekeskus, Keskuskatu 9 Lastenvalvoja................................044 750 2167 Puhelinaika ma–pe klo 9–10

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT/IMMIGRANT SERVICES Maahanmuuttajapalvelut tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja pyrkii edesauttamaan yhteiskuntamme kehittymistä monikulttuurisuutta ja erilaisuutta hyväksyväksi. Maahanmuuttajapalveluista saa lisätietoja työ- ja elinkeinotoimistoista sekä aikuissosiaalipalveluiden toimipisteistä. Kajaanissa maahanmuuttajapalveluita järjestetään Kajaanin kaupungin omassa yksikössä. Immigrant services support the integration of

immigrants into Finnish society and strive to promote the development of our society for multiculturalism and diversity. For more information on immigrant services, see the Employment and Economic Development Offices and Adult Social Services Offices. In Kajaani, immigrant services are organized in the Kajaani City's own unit. Kalliokatu 7, Kajaani Toimisto/Office..............................08 6155 2760 Toimisto avoinna ma–pe klo 8.00–15.00 (suljettu klo 11.30–12.00)

MIELENTERVEYS- JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUT Yli 18-vuotiaat kainuulaiset saavat apua mielenterveyshäiriöihin ja riippuvuusongelmiin aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluissa. Tarpeenmukaisen hoidon toteuttamiseksi palvelut on järjestetty seutukunnallisesti. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä. Asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä suoraan seutukunnan työpisteisiin. Virka-ajan ulkopuolella asiakas tai omainen voi ottaa yhteyttä päivystävään terveysasemaan tai keskussairaalan puhelinpäivystykseen. Luotettavaa mielenterveyteen ja päihdeongelmiin liittyvää tietoa tarjoaa Mielenterveystaloverkkopalvelu: mielenterveystalo.fi

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluissa voit asioida Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Vastuualuepäällikkö Luukinen Juha..............................050 597 4738 Tulosyksikön päällikkö Leinonen Marja-Leena Kajaanin seutu.............................050 597 4739 Tulosyksikön päällikkö Pietikäinen Marjo Sotkamo-Kuhmo, Ylä-Kainuu.......044 797 0115


24 Mielenterveys- ja päihdepäivystys .....................................................044 790 0051 KAJAANI (Vuolijoki) KAKS, psykiatrian poliklinikka toimisto ja ajanvaraus................... 08 6156 2711 A-klinikka, Linnankatu 18 A 10, 4. krs. Toimisto ja ajanvaraus..................08 6156 7470 PALTAMO, RISTIJÄRVI Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaanhoitaja..............................044 797 0125 Sairaanhoitaja..............................044 797 0126 sairaanhoitaja, päihdepalvelut......044 797 0682 SOTKAMO Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimisto ja ajanvaraus..................044 797 4373 KUHMO Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimisto ja ajanvaraus..................044 797 0366 YLÄ-KAINUU (HYRYNSALMI JA SUOMUSSALMI) Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimisto ja ajanvaraus..................044 797 4377 Kuntouttavat asumispalvelut, päivä- ja ryhmätoiminta Kajaanin kotikuntoutus, sairaanhoitajat Järvinen Riitta..............................044 797 0264 Luhtaniemi Virpi...........................044 797 0586 Kuvaja Marja-Liisa.......................044 797 0258 Kahilakoski Riikka........................044 797 0129 Keränen Tarja...............................044 797 0192 Kemppainen Janne......................044 797 0117 Juntunen Antti..............................044 706 6619 Eljaskartano, Kajaani....................08 6156 7479 Päiväpysäkki, Vuolijoki.................044 715 7145 Taipale, Paltamo...........................044 288 5331 Ryhmätalo, Kajaani......................044 797 0584 Salmijärven kuntoutuskoti............044 797 4991 Kuntoutuskoti Sotkamo................044 750 2182 Valkaman kuntoutusyksikkö, Kuhmo.......................................... 044 797 0112 Kuntoutuskoti Suomussalmi.........044 777 3037 Psykiatrian osastot Psyk.osasto 12 Kanslia A-solu ............................. 08 6156 2811

Kanslia, B-solu.............................08 6156 2840 Psyk.osasto 13 Kanslia..........................................050 431 2213

Lastenpsykiatrinen sairaanhoito Lastenpsykiatria vastaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lastenpsykiatrian poliklinikka Poliklinikka toimii lähetepoliklinikkana. Poliklinikka vastaa lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta avohoidossa 0–13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä osalta. Poliklinikalla selvitellään myös lasten psykiatrisen osastotutkimuksen ja -hoidon tarve. Poliklinikka on kiinni joulunseudun, hiihtoloman, pääsiäisen, osan syyslomaa ja viisi viikkoa juhannuksesta eteenpäin. Kerhokuja 5, Kajaani Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 Ylilääkäri Toimisto........................................044 797 0028 Osastonhoitaja Parviainen Matti............................044 797 4168 Osastonsihteeri Karanto-Kinnunen Minna..............044 797 0028 Faksi.............................................08 6156 2520 Lastenpsykiatrian osasto 10 Lastenpsykiatrinen osasto 10 auttaa 4-13 v. lapsia ja perheitä, joiden vaikeudet eivät tule autetuiksi avohoidon keinoin. Osasto toimii ns. viikko-osastona, joka tarkoittaa sitä, että lapset ovat kotonaan joka viikonloppu. Osasto on kiinni joulunseudun, hiihtoloman, pääsiäisen, osan syyslomaa ja viisi viikkoa juhannuksesta eteenpäin. Kerhokuja 5, Kajaani Viikko-osasto, avoinna ma klo 7.00-pe klo 17.00 Kanslia..........................................050 431 2217 .....................................................044 739 3751 Osastonhoitaja Parviainen Matti............................044 797 4168 Osastonsihteeri Karanto-Kinnunen Minna..............044 797 0028


25

Nuorten psykiatrinen sairaanhoito Nuorisopsykiatria vastaa kainuulaisten nuorten erikoissairaanhoidon osalta nuorisopsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Nuorten päivystystyöryhmä (Lanu) Sairaanhoitajat Koistinen Sanna...........................044 797 0526 Karhu Tomi...................................050 410 5301 Voutilainen Jari-Matti…….............044 797 0148 Nuorisopsykiatrian poliklinikka Kiireettömään hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä (poikkeustilanteissa kuraattorin, terveydenhoitajan, perheneuvolan tai lastensuojelun lähetteellä), nuoren itsensä tai hänen lähiverkostonsa yhteydenoton perusteella. Sammonkatu 13, 2. krs., Kajaani Toimisto, Osastonsihteeri. Roivainen Tuula............................044 797 4425 Ylilääkäri Paananen Jutta (toimisto) ...........044 797 4425 Erikoistuva lääkäri Raappana Sari (toimisto) .............044 797 4425 Osastonhoitaja Pulkkinen Jukka...........................044 797 0560 Psykologi Repo Anu......................................044 797 4426 Sairaanhoitaja Haverinen Mervi...........................044 797 4424 Sairaanhoitaja Pylvänäinen Sari..........................044 797 4423 Sosiaalityöntekijä Männikkö Salla.............................044 797 4166 Nuorisopsykiatrian osasto 5 Sotkamontie 13, 5 krs., Kajaani Kanslia..........................................08 6156 2830 Osastonlääkäri, erikoistuva lääkäri Raappana Sari (toimisto) .............044 797 4425 Osastonhoitaja Pulkkinen Jukka...........................044 797 0560 Osastonsihteeri Roivainen Tuula............................044 797 4425

NEUVOLAT Kainuun alueella on luotu yhtenäiset ohjeet äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnasta. Yhteiset ohjeet varmistavat yhdenmukaiset palvelut neuvola-asiakkaille. Terveystarkastusten lisäksi neuvolatoiminnassa panostetaan yhä enemmän perheen hyvinvointiin ja vanhemmuuden tukemiseen. Äitiysneuvolassa seurataan äidin raskausaikaa ja lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään saakka. Perhettä tuetaan ja ohjataan tarpeen mukaan omissa valinnoissaan hyvinvointinsa suhteen. Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Neuvontaa ja ohjausta annetaan myös puhelimitse. Neuvolassa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Tulosyksikön päällikkö Moilanen Maila.............................044 797 0154 HYRYNSALMI Hyrynsalmen neuvola Kiviöntie 11 Puh. aika klo 9–10 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitaja……...................044 797 0188 KAJAANI Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola Keskusneuvola Satamakatu 2 A Neuvolatyön päällikkö, terveydenhoitaja Antikainen Marjo...........................044 710 1722 Toimisto........................................044 739 3097 Keskustan tiimi Puh. aika klo 9-10 Terveydenhoitajat Karppinen Marja...........................044 797 4472 Komulainen Tuula........................044 797 4474 Pernu Henna................................044 797 4483 Räsänen Marketta........................044 715 7165 Seppänen Riikka..........................044 797 4475 Tolonen Suvi-Maria......................044 797 4473 Lehtikankaan tiimi Puh. aika klo 9-10 Terveydenhoitajat


26 Huusko Sirpa................................044 797 4476 Karppinen Eeva............................044 797 4477 Niemi Kaisu..................................044 797 4479 Laitinen Tiina.................................044 797 4478 Perhesuunnittelu ja ehkäisy Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-pe klo 9-10 Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Karhu Sani...................................044 715 7166 Lohtajan neuvola Satumaantie 10 Puh. aika klo 9–10 Terveydenhoitajat Kontio Eija....................................044 797 4480 Heikkinen Seija.............................044 797 4481 Rahko Henje.................................044 797 4471 Laatikainen Sari...........................044 797 0634 Vuolijoen neuvola Papintie 2 Puh.aika klo 9–10 Terveydenhoitaja Räsänen Marketta........................044 715 7165 KUHMO Kuhmon neuvola Kainuuntie 89 Toimisto/ajanvaraus......................08 6156 5707 Puh.aika klo 8.30–11 ja 12–14 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola Puh.aika klo 12–13 Terveydenhoitajat Huotari Satu.................................044 797 4437 Haikonen Silja/Heikura Eija..........044 797 4436 Kähkönen Mervi...........................044 797 4435 PALTAMO Paltamon perhekeskus, Salmelankuja 2B Puh.aika klo 9–10 Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitaja Saarinen Heli................................044 288 5217 Terveydenhoitaja Laine Sanna.................................044 288 5218 RISTIJÄRVI Ristijärven neuvola, Saukontie 1 Puh.aika klo 9–10 Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnitteluneuvola.

Lastenneuvola Terveydenhoitaja Laine Sanna.................................044 288 5218 SOTKAMO Sotkamon neuvola Keskuskatu 11, 2. krs Toimisto/ajanvaraus......................08 6156 5053 Puh.aika klo 8.30–11 ja klo 12–14 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola Puh.aika klo 11–11.30 Terveydenhoitajat Ahtonen Eija.................................044 797 4439 Karjalainen Leena………..............044 797 0096 Kilpeläinen Virpi............................044 750 2543 Parviainen Pirjo............................044 750 2764 Liuski Anne-Mari....……………… 044 748 6209 Akkanen Maiju.............................044 748 6209 SUOMUSSALMI Suomussalmen neuvola Välskärinkuja 1 Puh.aika klo 9–10 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola Terveydenhoitajat Pyykkönen Anne...........................044 777 3098 Moilanen Tarja..............................044 777 3038

Seksuaalineuvojat Rahko Henje, Kajaani..................044 797 4471 Karhu Sani, Kajaani.....................044 715 7166 Komulainen Tuula, Kajaani..........044 797 4474 Pirjo Kivijärvi, Suomussalmi, Hyrynsalmi .....................................................044 797 4201

NUORISOPSYKOLOGIT Nuorisopsykologit palvelevat yli 16-vuotiaita lukioissa ja ammattiopistoissa opiskelevia nuoria sekä nuoria, jotka vasta etsivät opiskelupaikkaa. Psykologien tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. KAJAANI Ketunpolku 1 (Tieto 1), Kajaani Kilpeläinen Kirsi……………..........044 797 0222 Kulttuuriala, Hyvinvointiala, Tekniikan ja liiken-


27 teenala (sähköala, autoala, turvallisuusala), Paltamon lukio Turunen Anne…………….…….....044 797 0591 Matkailu- ja ravitsemusala, Valma, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala (kone- ja metalliala, logistiikka-ala, LVI), Suomussalmen lukio Vuorikatu 2, Huone B224, Kajaani Malinen Anna-Leena....................044 797 5230 Kajaanin Lukio, Liiketalouden ala

Omaishoitajaksi soveltuu täysi-ikäinen omainen, sukulainen tai joku muu läheinen henkilö, jonka hoidettava on hyväksynyt hoitajakseen ja joka kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle verotettavaa tuloa.

SOTKAMO, KUHMO Tenetin yläkoulu, Opintie 2, Sotkamo Mustonen Anna……………….......044 710 1772 Lukiot, Urheiluopisto

KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI Koskikatu 1, 2 krs, Kajaani

NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PÄIHDETYÖ POLKU-työpari tekee ennaltaehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Kainuun soten alueella. Meihin voi olla yhteydessä myös peliriippuvuuksiin liittyvissä tilanteissa. Kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat nuoret, lapsiperheet sekä erilaiset ryhmät. POLKU-työpari liikkuu asiakkaan luo - työtä tehdään ensisijaisesti asiakkaan omassa kunnassa, kuten kotona, koululla tai harrastusten äärellä. Toimimme yhteistyölinkkinä eri toimijoiden, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, kunnan ja kuntayhtymän sekä kolmannen sektorin työntekijöiden kanssa, tuomalla päihdeosaamista verkoston tueksi. Toimija tai asiakas itse voi ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai vaikka vetäisemällä hihasta. Periaatteena on matalan kynnyksen yhteydenotto: pelkkä huolen herääminen riittää yhteydenoton syyksi. Sairaanhoitaja Pikkarainen Piia P ………..….......044 703 4003 Sosiaaliohjaaja Hakkarainen Maria.......................044 797 5391 POLKU -työparin kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon tukemista silloin, kun hoidettavan avuntarve on ympärivuorokautinen tai säännöllisesti päivittäinen.

Alle 65-vuotiaat Vammaiset henkilöt:

Kajaani / länsi-etelä, Vuolijoki Sosiaalityöntekijä Rautiainen Maarit.........................044 710 1742 Kajaani / itä-pohjoinen-etelä Sosiaalityöntekijä Karvinen Hanna............................044 723 9952 Kajaani / länsi-pohjoinen, Paltamo ja Ristijärvi Sosiaaliohjaaja Juntunen Ulla...............................044 710 1721 KUHMO Kainuuntie 89, Kuhmo Sosiaaliohjaaja Tervo Virpi.....................................044 797 0341 SOTKAMO Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaaliohjaaja Tolonen Elisa......…………………044 797 4830 HYRYNSALMI, SUOMUSSALMI Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaalityöntekijä Seppänen Seija............................044 569 7477 Kehitysvammaiset henkilöt: KAJAANI Koskikatu 1, 2.krs, Kajaani Sosiaaliohjaaja Heikkinen Pilvi…..........................044 710 1703 Sosiaaliohjaaja Kemppainen Sanna J…………….044 714 5965 KUHMO Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaaliohjaaja Tervo Virpi.....................................044 797 0341


28 PALTAMO Koskikatu 1, 2 krs. Kajaani Sosiaaliohjaaja Kemppainen Sanna J...................044 714 5965 SOTKAMO Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaalityöntekijä Tervo Sanna…………………........044 755 4541 HYRYNSALMI, SUOMUSSALMI, RISTIJÄRVI Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaaliohjaaja Anttonen Anita A...........................044 797 0472

Yli 65-vuotiaat

Ks. Vanhuspalvelut yli 65-vuotiaat

PERHEHOITO Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito sopii kaikenikäisille. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, ikäihminen, kehitysvammainen henkilö tai vammainen henkilö. Lisätietoa perhehoidosta antavat perhehoidon vastuuhenkilöt: Lasten ja nuorten perhehoito Sijaishuoltoyksikkö Seminaarinkatu 2, hallintorakennus Sosiaalityöntekijä Kepanen Kaisa………..................044 710 1781 Sosiaalityöntekijä Helttunen Sointu…………….........044 797 4770 Sosiaaliohjaaja Seppänen Tarja…….....................044 797 4252 Ikäihmisten perhehoito ks. vanhuspalvelut Kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden perhehoito Koskikatu 1, 2. krs, Kajaani Sosiaaliohjaaja Haverinen Mari.............................044 715 6935

Palvelusuunnittelija Lukkari Sanna……………..……...044 750 2799 Perhehoidon kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

PERHEKESKUKSET Perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden lähipalvelut yhteen. Ne ovat matalan kynnyksen paikkoja, joihin perheiden on helppo tulla. Tiloissa järjestetään mm. ryhmätoimintaa ja äideille on varattu tila, jossa voi imettää ja hoitaa lastaan. Perhekeskuksissa toimivat mm. neuvolaterveydenhoitajat ja -lääkäri, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola, lastensuojelu sekä lastenvalvojat. Kuntien välillä voi olla eroja toiminnan sisällöissä ja siellä työskentelevissä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisissa. Työssä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. Tietoa perhekeskustoiminnasta: perhekeskusvastaava..................044 797 0245 HYRYNSALMI Hyrynsalmen perhekeskus, Laskutie 1 facebook.com: Hyrynsalmen perheasema KAJAANI Kajaanin perhekeskus, Koivukoskenkatu 14 Virastomestari……...... ……..........044 710 1795 facebook.com: Kajaanin perhekeskus KUHMO Kuhmon perhekeskus Kainuuntie 89 facebook.com: Kuhmon perhekeskus PALTAMO Paltamon perhekeskus Salmelankuja 2 B RISTIJÄRVI Ristijärven perhekeskus Saukontie 1 SOTKAMO Sotkamon perhekeskus Keskuskatu 9


29 facebook.com: Sotkamon perhekeskus SUOMUSSALMI Suomussalmen perhekeskus Välskärinkuja 1 facebook.com: Suomussalmen perhekeskus

PERHENEUVOLA Perheneuvola palvelee neljässä toimipisteessä kainuulaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Perheneuvolan tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, tunteiden ilmaisemisesta tai vuorovaikutustaidoista - lapsellasi on vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kaveripiirissä - haluat tukea tai apua arkipäivän kasvatustilanteisiin tai haluat keskustella lapsen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä esim. uhmaikään tai murrosikään liittyen - vanhempien keskinäinen yhteistyö tuntuu vaikealta - lastasi tai perhettäsi on kohdannut yllättävä traumaattinen tapahtuma esim. sairaus, läheisen kuolema, onnettomuus - toivot selvittelyapua perheesi ristiriitatilanteisiin - toivot apua parisuhteen pulmiin - perheessäsi harkitaan avo- tai avioeroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviämiseen Perheneuvolan päällikkö Airaksinen Eija..............................044 042 5629 KAJAANI Perhekeskus, Koivukoskenkatu 14, 4. krs Toimisto........................................044 797 4960 Puhelinaika uusille asiakkaille ma ja ke–pe klo 10–11.30……….044 797 4151 Kajaanin toimipiste palvelee myös Paltamossa ja Ristijärvellä KUHMO Perhekeskus, Kainuuntie 89 Toimisto........................................044 797 0366 Sosiaalityöntekijä..........................044 797 0204 Psykologi......................................044 797 0205

SOTKAMO Perhekeskus, Keskuskatu 9 Psykologi......................................044 797 0173 Sosiaalityöntekijä..........................044 797 0276 Puhelinaika ti & to klo 12-13 SUOMUSSALMI Välskärinkuja 2 Toimisto........................................044 797 4377 Perhekeskus, Välskärinkuja 1 Sosiaalityöntekijät.........................044 777 3040 .....................................................044 797 4497 Suomussalmen toimipiste palvelee myös Hyrynsalmella.

PERHETYÖ Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Sen tavoitteet määritellään perhe- ja tilannekohtaisesti. Perhetyö on keskustelua, tukea, ohjausta, neuvontaa ja yhdessä tekemistä ja sitä tehdään yhteistyönä mm. neuvolan, päivähoidon koulujen, terapia- ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Perhetyön tarpeen perheessä voi aiheuttaa lapsen käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet, elämäntilanteen yllättävä muutos tai kriisi, päihdeongelma tai uupumus. Perhetyö ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Lisätietoja perhetyöstä perhetyön päälliköltä Perhetyön päällikkö Lukkari Anne…….........................044 710 0375 HYRYNSALMI, KAJAANI, KUHMO, PALTAMO, RISTIJÄRVI, SOTKAMO, SUOMUSSALMI Perhetyön hakemukset osoitetaan keskitetysti: Perhetyö Jarkko Hanhela Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani Perhetyön tiimivastaava Hanhela Jarkko..........……….......044 797 4878 Avoin perhetoiminta Valvotut ja tuetut tapaamiset Teppanan kohtaamispaikka, Rekitie 1, Kajaani .....................................................044 797 4717 Lisätietoja valvotuista ja tuetuista tapaamisista Perhetyön päällikkö Lukkari Anne…….........................044 710 0375


30 facebook.com: Perhekeskus Teppanan kohtaamispaikka Perhekoulun yhteyshenkilöt Perheohjaaja Tervonen Kaisu.............................044 710 0200 Perhekeskusvastaava Saari Helena…………..................044 797 0245

POTILASASIAMIES Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilasta tai potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta potilaan läheistä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen tai muiden hoitoa koskevien valitusten tai potilas-/lääkevahinkoa koskevan korvaushakemuksen vireillepanossa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä potilasasiamiespalvelut hoidetaan keskitetysti. Potilasasiamies, Kainuun keskukssairaala Sotkamontie 13, 87300 Kajaani Vilmi-Johansson Liisa...................044 710 1324 .....................................................08 6156 2009 Potilasasiamies on tavattavissa varmimmin ajanvarauksella Potilasasiamiehen kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Toimistosihteeri (ma-ke) Lehtonen Sanna...........................044 763 0487 Faksi............................................. 08 6156 2411

PÄIVYSTYSAPU 116117 Päivystysapuun asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta. Päivystysapu 116 117 tarjoaa asukkaille päivystyksellistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse sekä verkossa. Se täydentää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun toimintaa. Lankanumerosta soitettaessa: 08 6156 6000

RADIOLOGIA (RÖNTGEN) Lähettävä yksikkö tekee ajanvarauksen kuvantamistutkimukseen. KAJAANI Keskussairaala, Sotkamontie 13 Avoinna arkisin klo 8-16 Toimisto........................................08 6156 2220 -röntgentutkimuksia -ultraäänitutkimuksia -angiografiatutkimuksia ja -toimenpiteitä -tietokonetomografiatutkimuksia -magneettitutkimuksia -mammografiatutkimuksia -luuntiheysmittauksia (ilmoittautuminen radiologian osastoilla olevilla itseilmoittautumisautomaateilla) Kliininen neurofysiologia, Isotooppi ja kliininen fysiologia (ei ilmoittautumista automaateilla) KUHMO Kuhmon terveysasema, Kirkkotie 16-20 Avoinna ma-to klo 8-15, pe klo 8-13.30 Röntgentutkimuksia, ultraäänitutkimuksia .....................................................08 6156 5651 PALTAMO Paltamon terveysasema, Sairaalatie 7 Avoinna to klo 8-16, röntgentutkimuksia. Ultraäänitutkimuksia erikseen sovittuina päivinä .....................................................08 6156 5331 SOTKAMO Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9 Avoinna ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 Röntgentutkimuksia, ultraäänitutkimuksia .....................................................08 6156 5040 SUOMUSSALMI Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2 Avoinna ma-to klo 8-15.45, pe klo 8-14.30 Röntgentutkimuksia, ultraäänitutkimuksia .....................................................08 6156 6170

ROKOTUKSET Suomen kansallisen voimassa olevan rokotusohjelman mukaiset rokotukset annetaan lapsille lastenneuvolakäyntien yhteydessä ja kouluikäisille sekä opiskelijoille koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kausi-influenssa-


31 rokotuksista annetaan tarkemmat ohjeet joka vuosi syksyisin ja rokotusaikataulut ja ohjeistus ilmoitetaan paikallislehdissä ja internetsivuilla. Rokotusasioita voit hoitaa myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Aikuisiällä otettavista tehoste- ja lisärokotuksista sekä matkailijoiden rokotuksista saa lisätietoa kunnittain seuraavasti: HYRYNSALMI Hyrynsalmen neuvola, Kiviöntie 11 Terveydenhoitaja..........................044 797 0188 Ajanvaraus ma-pe klo 9-10 KAJAANI Keskusneuvola, Satamakatu 2 A Terveydenhoitaja Karhu Sani....................................044 715 7166 Terveydenhoitaja..........................044 288 5217 Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-pe klo 9–10 KUHMO Kuhmon neuvola, Kainuuntie 89 Toimisto........................................08 6156 5707 Ajanvaraus klo 8.30-11 ja klo 12-14 PALTAMO Paltamon perheasema, Salmelankuja 2B Terveydenhoitaja..........................044 288 5217 Ajanvaraus ma–pe klo 9–10 RISTIJÄRVI Ristijärven neuvola, Saukontie 1 Terveydenhoitaja..........................044 288 5217 Ajanvaraus ma–pe klo 9–10 SOTKAMO Sotkamon neuvola, Keskuskatu 11, D-rakennus, 2. krs Toimisto........................................08 6156 5053 Ajanvaraus klo 8.30-11 ja klo 12-14 SUOMUSSALMI Suomussalmen neuvola Välskärinkuja 1 Terveydenhoitaja Pyykkönen Anne...........................044 777 3098 Ajanvaraus ma–pe klo 9–10

SEULONTATUTKIMUKSET Kainuun sote järjestää seulonta-asetuksen mukaisesti naisten kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontatutkimuksia. Raskaana olevien ja vastasyntyneiden seulonnoista saa lisätietoa neuvolakäyntien yhteydessä. 30–65-vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen (papa) viiden vuoden välein. Asiakas saa ajan seulontatutkimukseen kutsun mukana. Mikäli varattu aika ei sovi, toivotaan ajan muutokset ja peruutukset tehtävän mahdollisimman pian kutsun saapumisesta kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutkimus on maksuton. Maksuttomaan rintasyövän seulontatutkimukseen mammografiaan kutsutaan 50–69 -vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Asiakkaat saavat kutsun kotiosoitteeseensa. Kutsussa on aikaehdotus ja ohjeet ajan siirtämiseen tai perumiseen. Lisätietoja kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontatutkimuksista, tulosyksikön päällikkö Moilanen Maila……………………044 797 0154

SOSIAALIASIAMIES Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa tämän lain mukaisen muistutuksen tekemiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä. Asiakasvastaanotto ajanvaraukselle oheisesta puhelinnumerosta. Asiakasvastaanottoja on sopimuksen mukaan eri kunnissa. Sosiaaliasiamiehen kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi Ketunpolku 3 C-ovi, 87100 Kajaani Komulainen Tiina..........................044 797 0548 Puhelinaika ma-ti ja to klo 8-11 tiina.komulainen@kainuu.fi


32

SOSIAALIPÄIVYSTYS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on käytössä ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä kansalaisille avoin yleinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero. Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa soitetaan sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soitetaan hätäkeskukseen 112. Sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen alueella. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, kuten perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, onnettomuudet, päihde- tai mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus.

TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt vuoden 2019 alusta alkaen oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

TERVEYSASEMAT Välitöntä ja kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa soittakaa hätänumeroon 112 Sairaanhoitajan puhelinpäivystys ja neuvontapalvelu ympäri vuorokauden .......08 6156 6000 Kuntien terveysasemien ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Päivystyspoliklinikka (KAKS)…….08 6156 2300 Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjaus ja neuvonta vaihde .................................................08 61561 Soitto-ohjeet terveysasemien puhelinpalveluun: Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

HYRYNSALMI Hyrynsalmen terveysasema, Kiviöntie 11 Faksi.............................................08 6156 5450 Avoinna ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aattona klo 8–15 Päivystävä hoitaja, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus .....................................................08 6156 5423 Potilastoimisto Ilmoittautuminen, reseptien uusinta, neuvonta .....................................................08 6156 5429 Kansanterveyshoitajat Kemppainen Meeri.......................08 6156 5596 Suutari Kaija.................................08 6156 5595 Osastonhoitaja..............................044 5673279 KAJAANI Pääterveysasema, Satamakatu 2 A, Kajaani Avoinna ma-to klo 8-16 pe ja juhlapyhien aattoina sekä joulu- ja juhannusaattoa edeltävänä päivänä klo 8-15 la-su sekä juhlapyhinä, jouluja juhannusaattoina suljettu Faksi..............................................08 613 0717 sairaanhoitaja,hoidontarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus................08 6156 7207 Potilastoimisto..............................08 6156 7229 Kansanterveyshoitajat Keskusta (Pohjolankatu parilliset numerot), Yläkaupunki..................................08 6156 7234 Keskusta (Pohjolankatu parittomat numerot -Kajaanin joki), Onnela, Asemanseutu .....................................................08 6156 7803 Purola, Puistola, Kettukallio, Armeijanlaakso, Tulliniemi (Sissikadun ja Tihisenniemen välinen alue).............................................08 6156 7236 Lohtaja, Kätönlahti.......................08 6156 7334 Pikku-Kettu, Huuhkajanvaara, Syväoja, Hevossuo, Teerisuo, Sarvivaara, Mainua, Lehtovaara, Hatulanmäki, Halla-aho, Lahnasjärvi, Maasto, Koutaniemi, Parkinniemi, Vuoreslahti .....................................................08 6156 7221 Kuurna, Kättö, Äkälänniemi..........08 6156 7813 Teppana, Karolineburg, Kuurnanranta, Kuurnantie - Kajaanin joki....................08 6156 7835 Nakertaja, Suvantola, Kontiosaari, Hetteenmäki, Kuusanmäki, Pöllyvaara, Paltaniemi, Jokivarsi........................................08 61567306 Takkaranta, Kuluntalahti, Jormua, Salmijärvi, Hannusranta, Kirkkoaho, Komiaho, Heinisuo .....................................................08 6156 7349 Kylmä, Soidinsuo, Laajankankaankatu (parilliset), Rinnekatu (parittomat)..........08 6156 7607 Lehtikangas, Rajavartiosto, Variskangas (pik-


33 kulinnut), Rinnekatu (parilliset) .....................................................08 6156 7618 Palokangas, Hoikankangas, Variskangas (isot linnut) Laajankangas, Koulukuja, Tornikuja, Tornitie, Petäisenniska.............08 6156 7512 Työttömien, perhe- ja omaishoitajien terveystarkastukset, ajokorttitarkastukset yli 70-vuotiaille...............................................08 6156 7268 Vuolijoen terveysasema, Papintie 2 Faksi.............................................08 6156 5527 Avoinna ma–to klo 8–15, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–14 Päivystävä hoitaja, sairaanhoitaja, hoidontarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus, puhelinaika klo 8-10.........................................08 6156 5529 Kansanterveyshoitaja .....................................................08 6156 5530 KUHMO Kuhmon terveysasema, Kirkkotie 16 Avoinna ma-to klo 8-16, pe 8-15, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 9-17 Faksi ............................................08 6156 5625 Päivystävä hoitaja, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus .....................................................08 6156 5635 Kansanterveyshoitajat..................08 6156 5632 .....................................................08 6156 5647 .....................................................08 6156 5633 .....................................................08 6156 5619 Potilastoimisto..............................08 6156 5620 PALTAMO Paltamon terveysasema, Sairaalatie 7 Faksi.............................................08 6156 5352 Avoinna ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Päivystävä hoitaja, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus. .....................................................08 6156 5322 Potilastoimisto..............................08 6156 5329 Kansanterveyshoitajat .....................................................08 6156 5333 .....................................................08 6156 5381 RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema, Saukontie 1 Faksi.............................................08 6156 5148 Avoinna ma–to klo 8–15, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–14 Päivystävä hoitaja, hoidontarpeen arviointi,

ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus .....................................................08 6156 5164 Kansanterveyshoitaja...................08 6156 5126 SOTKAMO Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9 Faksi.............................................08 6156 5029 Avoinna ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Päivystävä hoitaja, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus .....................................................08 6156 5009 Kansanterveyshoitajat .....................................................08 6156 5027 .....................................................08 6156 5021 .....................................................08 6156 5028 Potilastoimisto / kassa ma-pe klo 8-15 .....................................................08 6156 5000 SUOMUSSALMI Suomussalmen terveysasema Välskärinkuja 2 Faksi.............................................08 6156 6195 Avoinna ma-to klo 8-16, pe klo 8-15, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 9-17 Päivystävä hoitaja, hoidon tarpeen arviointi ohjaus ja ajanvaraus....................08 6156 6200 Kansanterveyshoitajat Bogdanoff Anna-Kaija...................08 6156 6232 Mäkeläinen Mirva.........................08 6156 6225 Heikkinen Marja-Liisa...................08 6156 6218 Seppänen Minni...........................08 6156 6210 Salomaa Anne..............................08 6156 6122 Potilastoimisto avoinna ma-to klo 8-15, pe ja juhlapyhien aatto klo 8-14 Osastonhoitaja..............................044 5673279 Reseptien uusinta, neuvonta .....................................................08 6156 6212

TERVEYSKESKUSSAIRAALAT KAJAANI, Satamakatu 2 geriatrian ylilääkäri.......................08 6156 7287 Osastonhoitaja.............................044 710 1729 Akuuttiyksikkö, krs 2 Apulaisosastonhoitaja..................044 797 4837 Apulaisosastonhoitaja..................044 797 4584 Osastonsihteeri............................08 6156 7270 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0433 Hoitajat, mod. 1, huoneet 1-6.......044 797 4663


34 Hoitajat, mod. 2, huoneet 8-12.....044 743 9363 Hoitajat, mod. 3, huoneet 13-15...044 797 4826 Hoitajat, mod. 4, huoneet 17-19...044 797 4284 Faksi.............................................08 6156 7400

HYRYNSALMI, PUOLANKA, SUOMUSSALMI Laskutie 1 Terveystarkastaja Moilanen Raija..............................044 710 4423

Vaativan kuntoutuksen osasto, krs 3. Apulaisosastonhoitaja..................044 797 0496 Osastonsihteeri............................08 6156 7281 Sosiaaliohjaaja.............................044 797 0433 Puheterapeutti..............................044 797 4917 Toimintaterapeutti.........................044 797 4932 Fysioterapeutti..............................044 797 0208 Hoitajat huoneet 8-12...................044 797 4885 Hoitajat huoneet 13-15................ 044 797 4884 Faksi.............................................08 6156 7415

KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI Tehdaskatu 11, Kajaani Toimistosihteeri Partanen Paula.............................044 797 4846 Terveystarkastajat Hämäläinen Janne.......................044 710 0832 Kettunen Pekka...........................044 710 0831 Parikka Päivi.................................044 710 0932 Partanen Maarit............................044 288 5518

KUHMO, Kirkkokatu 16-20 Kanslia..........................................08 6156 5657 Osastonsihteeri…………………... 08 6156 5658 Osastonhoitaja.............................08 6156 5656 Faksi.............................................08 6156 5660 SOTKAMO, Keskuskatu 9 Osastonhoitaja.............................044 797 0189 Kanslia/Hoitajat............................08 6156 5031 Osastonsihteeri/Hoitajat...............08 6156 5032 Kotiutuskoordinaattori..................044 797 4822 ALiiSa-sairaanhoitajat..................044 797 4823 Faksi.............................................08 6156 5035 SUOMUSSALMI, Välskärinkuja 2 Osastonhoitaja……………………044 797 0522 Hoitajat.........................................08 6156 6251 ……………………………………...08 6156 6250 Kotiutushoitaja…………………….044 797 0563 Osastonsihteeri............................08 6156 6253 Faksi.............................................08 6156 6245

TERVEYSVALVONTA/ TERVEYSTARKASTAJAT Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen valvonta, talousvesi-, uimavesija uima-allasvesivalvonta, tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan sekä tupakointikieltojen valvonta KAJAANI, Tehdaskatu 11 Ympäristöterveysjohtaja Nykänen Päivi..............................044 710 0830

KUHMO Kirkkotie 16-20 (käyntiosoite Kainuuntie 126) Terveystarkastaja Moilanen Juha..............................044 797 0304 SOTKAMO, Akkoniementie 10 Terveystarkastajat Vuolli Virpi.....................................044 750 2133 Valtomaa Hannele........................044 797 4399 Markkanen Juha-Matti.................044 797 0303 SUOMUSSALMI, PUOLANKA Kauppakatu 20, Suomussalmi Terveystarkastaja Minkkinen Pertti............................044 777 3052

TURVAKOTI Turvakoti on tarkoitettu kaikille lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille iästä ja sukupuolesta riippumatta. Turvakotiin voi tulla mihin kellonaikaan tahansa. Turvakodissa voi asioida myös nimettömänä. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva voi ottaa suoraan yhteyttä turvakotiin. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotiasiakkaan tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Kajaanissa lastenkoti SalmiLaan on varattu yksi perhepaikka. SalmiLassa toimiva turvakoti on Oulun turvakodin etäyksikkö ja palvelee koko Kainuuta. Kajaanin turvakodin ollessa täynnä asiakas voidaan ohjata muihin turvakoteihin,


35 joista lähimmät sijaitsevat Oulussa, Rovaniemellä, Raahessa ja Kuopiossa. Avun saanti ei jää kiinni siitä, että Kajaanin turvakoti olisi sillä hetkellä varattu. Lastenkoti SalmiLa turvakoti paikkatiedustelut………......…..…044 797 5252 Lastenkoti SalmiLa johtaja Kovalainen Pentti………....…..….044 797 0673

VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluista Kainuun sotessa vastaa vammaispalveluiden vastuualuepäällikkö. Vastuualuepäällikkö Kainulainen Anna-Liisa.................044 750 2160

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Johtava sosiaalityöntekijä Suorsa Eija...................................0400 197 235 Vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluita ovat esim. apuvälineet, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, palveluasuminen jne. VpL:n mukaisia palveluja hoitavat sosiaaliohjaajat ja -työntekijät kunnittain: KAJAANI / LÄNSI-ETELÄ, VUOLIJOKI Koskikatu 1, 2 krs. Kajaani Sosiaalityöntekijä Rautiainen Maarit.........................044 710 1742 Puh.aika ma-pe klo 9-10 Toimistosihteeri Heikkinen Minna...........................044 797 4279 KAJAANI / ITÄ-POHJOINEN-ETELÄ Koskikatu 1, 2 krs. Kajaani Sosiaalityöntekijä..........................044 723 9952 Puh.aika ma-pe klo 9-10 Toimistosihteeri Heikkinen Minna...........................044 797 4279 KAJAANI / LÄNSI-POHJOINEN, PALTAMO, RISTIJÄRVI Koskikatu 1, 2 krs. Kajaani Sosiaaliohjaaja Juntunen Ulla...............................044 710 1721 Puh.aika ma-pe klo 9-10 Toimistosihteeri Heikkinen Minna...........................044 797 4279

KUHMO Kuhmon sosiaalitoimisto Kainuuntie 89, Kuhmo Sosiaaliohjaaja Tervo Virpi…….............................044 797 0341 Puh.aika ma-pe klo 9-10 Toimistosihteeri Auvinen Raija...............................044 797 0026 SOTKAMO Sotkamon sosiaalitoimisto Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaalityöntekijä………………….044 797 4830 Puh.aika ma-pe klo 9–10 Toimistosihteeri Heikkinen Minna...........................044 797 4279 SUOMUSSALMI, HYRYNSALMI Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaalityöntekijä Seppänen Seija............................044 569 7477 Puh.aika ma-pe klo 9-10 Toimistosihteeri Auvinen Raija...............................044 797 0026 Vammaispalvelulain mukainen sopeutumisvalmennus Koivukoskenkatu 14, Kajaani Sosiaalityöntekijä Kanniainen Kaisa………………….044 797 4964 Henkilökohtaisen avun työnantajaneuvontaa koskevat asiat Koskikatu 1, 2 krs, Kajaani Palvelusihteeri..............................044 797 4268 Puh.aika kiireelliset asiat ma-pe klo 8–9, muut asiat ma–to klo 9–11.30 Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Koskikatu 1, 2 krs, Kajaani Palvelusuunnittelija Partanen Sanna………………….044 750 2799 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen tilaukset .....................................................08 6156 2018

Kehitysvammalain mukaiset palvelut Palvelupäällikkö Rautio Maarit................................044 797 0359


36 Johtava sosiaalityöntekijä Eija Suorsa...................................040 019 7235 Kehitysvammapalveluilla tarkoitetaan kehitysvammalain mukaisia palveluita, joita ovat mm. kehitysvammaisten henkilöiden palveluohjaus heitä koskevissa asioissa, tilapäishoito, asumisen tukeminen ja asumispalvelut sekä päiväaikaisen toiminnan järjestäminen. HYRYNSALMI, Laskutie 10 Palveluesimies Viinikainen Aila.............................044 710 4484 Toimistosihteeri Auvinen Raija...............................044 797 0026 Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Auvinen Raija……………………..044 797 0026 Sosiaalityö ja palveluohjaus Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaalityöntekijä Backman Merja............................044 715 7978 Päiväaikainen toiminta Toimintakeskus Teema, Laskutie 10 Ohjaajat........................................044 797 0203 .....................................................044 797 0640 .....................................................044 710 4484 Autetut asumispalvelut Ryhmäkoti Helmi, Laskutie 10 Ohjaajat........................................044 797 0650 KAJAANI Kajaanin tuettu asuminen ja Kalliokadun asumisyksikkö ja Pöllyvaaran asumisyksikkö Palveluesimies Malin Marja...................................044 797 0186 Puistokulman ryhmäkoti, alaikäisten tilapäishoito os 22 Palveluesimies Huotari Liisa.................................044 797 0557 Kajaanin päivätoiminta Palveluesimies Manninen, Ari-Pekka....................044 797 0596 Sirkunkujan asumisyksikkö, Ryhmäkoti Ristokoti Palveluesimies Karppinen Arja..............................044 797 4128 Rajamiehentien asunnot Palveluesimies Mervi Heikkinen...........................044 797 4835

Toimistosihteerit Leinonen Teija..............................044 797 4833 Koponen Milla..............................044 797 4005 (Sirkunkujan ja Rajamiehentien yksiköt) Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Leinonen Teija…………………….. 044 797 4833 Sosiaalityö ja palveluohjaus Koskikatu 1 2 krs. Sosiaaliohjaajat Kemppainen Sanna J/Asiakkaat A-La …..................................................044 714 5965 Heikkinen Pilvi/Asiakkaat Le-Ö....044 710 1703 Päiväaikainen toiminta Toimintakeskus Pihlaja, Sirkunpolku 1 B .....................................................044 729 2359 Pajula, Teknologiaraitti 1…………044 735 3065 avotyö..........................................044 7101 794 Vuolijoen työkeskus, Tynnyrikankaantie 3 Ohjaajat........................................044 715 7143 Ohjatut asumispalvelut Kalliokadun ryhmäkoti, Kalliokatu 11 .....................................................044 797 0216 Pöllyvaaran asumisyksikkö Pöllyvaarantie 3............................044 715 6930 .....................................................044 797 0091 Autetut asumispalvelut Puistokulman ryhmäkoti Puistolantie 33................................08 618 0010 .....................................................044 710 1012 Sirkunkujan asumisyksikkö……...044 721 7328 Ryhmäkoti Ristokoti Vuolijoentie 4 B.............................044 797 4250 Rajamiehentien asunnot, Rajamiehentie 4 .....................................................044 715 6940 Tukiasunto-ohjaus Ohjaajat, Asemakatu....................044 710 1390 .....................................................044 710 1391 Asemakatu 5 C:n ohjaajat………..044 797 0218 ……………………………………...044 797 0215 KUHMO Kuntokatu 2 Palveluesimies Heikkinen Mervi............................044 797 4835 Toimistosihteeri Kähkönen Sari.............................044 747 3416 Palveluasumisen ostot Koponen Milla……………………..044 797 4005


37 Sosiaalityö ja palveluohjaus Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaalityöntekijä Tervo Sanna.................................044 755 4541

.........................................................08 751 590 .....................................................044 797 0141 Palveluesimies Saastamoinen Minna....................044 777 3015

Päiväaikainen toiminta Kuhmon työkeskus, Kuntokatu 7 Ohjaajat, tekninen osasto.............044 797 0625 Ohjaajat, keittiö.............................044 797 4854 Tekstiiliosasto, Kuntokatu 2 .....................................................044 797 0628

RISTIJÄRVI Laskutie 10, Hyrynsalmi Palveluesimies Viinikainen Aila.............................044 710 4484 Toimistosihteeri Leinonen Teija..............................044 797 4833 Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Leinonen Teija.……………………044 797 4833

Ohjatut asumispalvelut Mäntykangaskoti, Kappelikuja 13 A .....................................................08 6156 5779 .....................................................044 797 0306 Autetut asumispalvelut Levälahtikoti, Levälahdentie 17 .....................................................044 797 0367 Tukiasunto-ohjaus Mäntykangaskoti, Kappelikuja 13 A .....................................................044 797 0306 PALTAMO Laskutie 10, Hyrynsalmi Palveluesimies Viinikainen Aila.............................044 710 4484 Toimistosihteeri Leinonen Teija..............................044 797 4833 Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Leinonen Teija………………….…044 797 4833 Sosiaalityö ja palveluohjaus Koskikatu 1, 2. krs, Kajaani Sosiaaliohjaaja Kemppainen Sanna J…………….044 714 5965 Sosiaalityöntekijä Backman Merja............................044 715 7978 Päiväaikainen toiminta Paltamon työkeskus., Vaarankyläntie 3 .....................................................08 6156 5370 .....................................................044 797 0589 Ohjatut asumispalvelut Ryhmäkoti Kotitupa, .Salmelankuja 5 .....................................................044 288 5333 PUOLANKA Ohjatut asumispalvelut Ryhmäkoti Käpylä, Käpytie 2

Sosiaalityö ja palveluohjaus Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaaliohjaaja Anttonen Anita..............................044 797 0472 Päiväaikainen toiminta Toimintakeskus Unikko, .Aholantie 14, ti ja ke .....................................................044 797 0217 Ohjatut asumispalvelut Esalan ryhmäkoti, Esalantie 36 .........................................................08 681 629 .....................................................044 715 6802 SOTKAMO Alkulantie 15 G Palveluesimies Kokko Saija..................................044 750 2796 Toimistosihteeri Kähkönen Sari..............................044 747 3416 Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Koponen Milla.……………………044 797 4005 Sosiaalityö ja palveluohjaus Keskuskatu 9, Sotkamo Sosiaalityöntekijä Tervo Sanna……………………....044 755 4541 Päiväaikainen toiminta Leivolan päivätoiminta, .Alkulantie 15 G .....................................................044 750 2250 Sotkamon työkeskus., Ratatie 9 Ohjaajat, tekstiiliosasto.................044 797 4821 Ohjaajat, puutyöosasto.................044 797 0022 Ohjaajat, keittiö/laitoshuolto.........044 797 0023 Ohjatut asumispalvelut Ryhmäkoti Puolukka., Rantatie 3 B .....................................................044 797 0210


38 Autetut asumispalvelut Leivolan asunnot, Alkulantie 15 H .....................................................044 797 0212 ..................................................... 044 797 0211 Tukiasunto-ohjaus Ohjaajat........................................044 750 2706 .....................................................044 750 2769 SUOMUSSALMI Hakakatu 1 E Palveluesimies Saastamoinen Minna....................044 777 3015 Toimistosihteeri Auvinen Raija...............................044 797 0026 Palveluasumisen ostot Toimistosihteeri Auvinen Raija..……………………044 797 0026 Sosiaalityö ja palveluohjaus Kauppakatu 20, Suomussalmi Sosiaaliohjaaja Anttonen Anita A...........................044 797 0472 Päiväaikainen toiminta Toimintakeskus Päivälä, .Hakakatu 1 E Ohjaajat, kodinhoito......................044 777 3120 Ohjaajat, puutyö...........................044 797 0607 .....................................................044 797 4274 Ohjaajat, käsityö...........................044 797 0608 .....................................................044 797 0606 Ohjaajat, päivätoiminta................. 044 777 3119 .....................................................044 797 4044 .....................................................044 797 0025 Ohjaajat, avotyötoiminta...............044 797 0608 .....................................................044 797 4274 Asumisen ohjaus .....................................................044 507 8693 ..................................................... 044 565 5011 Autetut asumispalvelut Hakakatu 1 E Ryhmäkoti Kaiku..........................044 586 5292 Ryhmäkoti Tähtelä........................044 797 0648

Kehitysvammapoliklinikka Koivukoskenkatu 14, 3. krs Kajaani Toimisto, osastosihteeri................044 797 0519 Ylilääkäri Määttä Tuomo..............................044 715 6905 Kuntoutusohjaaja Heikkinen Miia..............................044 797 0518 Sosiaalityöntekijä

Kanniainen Kaisa.........................044 797 4964 Puheterapeutti Kemppainen Tiia...........................044 715 6955 Fysioterapeutti Mikkonen Helena..........................050 540 3846 Psykologi Flöjt-Leinonen Laura....................044 715 6965 Viittomakielen tulkki, kommunikaatio-ohjaaja Sinokki Niina………………………044 797 4776

VANHUSPALVELUT Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. Vanhuspalvelujohtaja Tolonen Eija..................................044 710 1669 Johdon sihteeri Huovinen Tuula............................044 797 0524

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Vastuualuepäällikkö Rämä Eija.....................................044 581 1491 Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotihoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen mukaisista tukipalveluista. Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotona asumista tukevien palvelujen tavoitteena on turvata mahdollisimman normaali elämä omassa kodissa tukemalla ja avustamalla asiakasta. KAJAANI-PALTAMO PALVELUALUE Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani Palvelupäällikkö Kajaani Heinistö Ritva...............................044 710 1251 Toimistosihteeri.............................044 797 4281 Toimistosihteeri………………….. 044 797 4267


39 KAJAANI Kajaani, eteläinen tiimi Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani Palveluesimies............................ 044 797 0198 Apulaispalveluesimies.............. …044 797 0099 Sairaanhoitajat, Lehtikankaan alue Sairaanhoitaja…………………….044 710 1711 Sairaanhoitaja…………………….044 710 1902 Sairaanhoitaja…………………….044 309 4712 Sairaanhoitajat, Purolan alue Sairaanhoitaja…………......……..044 710 1248 Sairaanhoitaja………………...…..044 797 0499 Kajaani, keskustan tiimi Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani Palveluesimies…………………….044 710 1752 Apulaispalveluesimies……………044 797 0099 Sairaanhoitaja…………...………..044 710 1724 Sairaanhoitaja…………...………..044 797 4152 Sairaanhoitaja…………...………..044 710 1925 Sairaanhoitaja………...…………..044 710 1941 Sairaanhoitaja…………...………..044 710 1900 Sairaanhoitaja…………...………..044 710 1940 Kajaani, pohjoinen tiimi Linnankatu 6 B 1.krs, 87100 Kajaani Palveluesimies.............................044 710 1710 Apulaispalveluesimies…………....044 710 1730 Sairaanhoitaja..............................044 710 1434 Sairaanhoitaja……………..…….. 044 710 1905 Sairaanhoitaja……...……………..044 797 0177 Sairaanhoitaja…………...………..044 797 4060 Sairaanhoitaja…………...………..044 797 4914 Kajaani, päivätoiminta Kuurnantie 7, 87250 Kajaani Sairaanhoitaja.......................... …044 797 4348 Kajaani, Vuolijoen kotihoito Papintie 2, 88270 Vuolijoki Palvelupäällikkö…………………..044 797 4777 Palveluesimies............................. 044 715 7119 Apulaispalveluesimies…………....044 715 7147 Sairaanhoitaja.............................. 044 715 7111 PALTAMO Paltamon kotihoito Sairaalatie 7, 88300 Paltamo Palvelupäällikkö…………………..044 797 4777 Palveluesimies.............................044 288 5908 Apulaispalveluesimies…………...044 797 4349 Toimistosihteeri.............................044 797 4267 Sairaanhoitaja..............................044 288 5346 Sairaanhoitaja…………………….044 288 5365 Sairaanhoitaja……………………..044 288 5367

Paltamo, päivätoiminta Sairaalatie 7, 88300 Paltamo Ohjaaja.........................................044 288 5322 KUHMO-SOTKAMO PALVELUALUE Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Palvelupäällikkö Hyvönen Pirkko............................044 750 2169 Toimistosihteeri.............................044 797 0327 KUHMO Kuhmon kotihoito Koulukatu 10, 88900 Kuhmo Palveluesimies.............................044 797 0309 Palveluesimies.............................044 797 0372 Apulaispalveluesimies……………044 761 8146 Kuhmon kotihoito, Pallotuvan tiimi Sairaanhoitaja..............................044 797 0325 Sairaanhoitaja..............................044 797 0338 Kuhmon kotihoito, Kontio-Piilolan tiimi Sairaanhoitaja..............................044 797 0646 Sairaanhoitaja.......................... …044 797 0346 Kuhmon kotihoito, Levälahden tiimi Sairaanhoitaja..............................044 797 0647 Kuhmon kotihoito, Lepokynnään tiimi Sairaanhoitaja..............................044 797 0334 Kuhmon päivätoiminta Päivätoiminta (ma-to klo 8-9).......044 797 0517 SOTKAMO Sotkamon kotihoito Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Palveluesimies.............................044 750 2168 Palveluesimies.............................044 750 2837 Apulaispalveluesimies…………...044 797 4188 Sotkamon kotihoito, Iltakodit Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Sairaanhoitaja..............................044 750 2853 Sotkamon kotihoito, Sommeli Sairaanhoitaja…………………….044 750 2768 Sotkamon kotihoito, Pitäjä Sairaanhoitaja..............................044 750 2465 Sairaanhoitaja..............................044 750 2466 Sairaanhoitaja..............................044 750 2464 Sairaanhoitaja..............................044 750 2712 Sairaanhoitaja..............................044 750 2768 Sairaanhoitaja…………………….044 750 2861 Sairaanhoitaja…………………….044 797 0183 Sairaanhoitaja…………………….044 758 4985 Sotkamo päivätoiminta Päivätoiminta………………….…..044 797 4775


40 SUOMUSSALMI, HYRYNSALMI, RISTIJÄRVI PALVELUALUE Suomussalmen kotihoito Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Palvelupäällikkö Heikkinen Marja............................044 777 3065 Toimistosihteeri.............................044 797 4340 SUOMUSSALMI Palveluesimies.............................044 026 0165 Palveluesimies.............................044 797 0514 Apulaispalveluesimies……………044 764 7319 Suomussalmen kirkonkylä Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Sairaanhoitaja .............................044 024 2605 Sairaanhoitaja .............................044 777 3312 Ämmänsaari, keskusta Sairaanhoitaja .............................044 026 0169 Ämmänsaari, Siikaranta Sairaanhoitaja .............................044 024 2603 Ämmänsaari, Pitämä, Kaljuskylä Sairaanhoitaja .............................044 777 3082 Näljänkä Sairaanhoitaja .............................044 026 0198 Piispajärvi, Selkoskylä Sairaanhoitaja .............................044 026 0179 Jumaliskylä, Vuokki Sairaanhoitaja .............................044 797 4457 Suomussalmi päivätoiminta Välskärinkuja 4, 89600 Suomussalmi Päivätoiminta ..............................044 797 0243 HYRYNSALMI Hyrynsalmen kotihoito Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi Palveluesimies.............................044 715 9328 Apulaispalveluesimies..................044 710 4482 Sairaanhoitaja .............................044 710 4472 Sairaanhoitaja..............................044 548 8981 Hyrynsalmi päivätoiminta Kaarnatie 6 (Sopula), 89400 Hyrynsalmi Päivätoiminta……………...………044 735 3633 RISTIJÄRVI Ristijärven kotihoito Aholantie 30 A 1, 88400 Ristijärvi Palveluesimies.............................044 715 9328 Apulaispalveluesimies..................044 715 9336 Sairaanhoitaja .............................044 715 9327 Sairaanhoitaja .............................044 797 4795 Ristijärvi päivätoiminta Toivolantie 1, keskusrakennus Päivätoiminta….…………………..044 735 3633

Muiden kuin Kainuun soten tarjoamista omakustanteisista kotona asumista tukevista palveluista löydät tietoa PSOP ohjelmasta; parastapalvelua.fi sekä Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta; palvelutarjotin.kainuu.fi

VANHUSTEN ATERIAPALVELUT Kotiin kuljetettavan aterian myöntämisperusteena on toimintakyvyn aleneminen joko tilapäisesti tai pysyvästi, eikä henkilö pysty itse valmistamaan ateriaa. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728 Palvelu- ja asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Sotainvalidien lounassetelit KAJAANI-VUOLIJOKI-PALTAMO Kajaani Info Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Toimistosihteeri.............................044 797 4281 KUHMO Kuhmon kotihoito Koulukatu 10, 88900 Kuhmo Toimistosihteeri.............................044 797 0327 SOTKAMO Sotkamon kotihoito Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Toimistosihteeri.............................044 797 0327 HYRYNSALMI, RISTIJÄRVI, SUOMUSSALMI Suomussalmen kotihoito Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Toimistosihteeri ............................044 797 4340

MUISTINEUVOLA (vanhuspalvelut)

Askarruttaako muisti, unohteletko asioita? Vanhuspalvelujen kotihoidon muistihoitajiin voi ottaa yhteyttä. HYRYNSALMI Hyrynsalmen kotihoito Laskutie 2 C 10, 89400 Hyrynsalmi Ajanvaraus ma-pe klo 8-9….........044 026 0176


41 KAJAANI Kajaanin pääterveysasema Satamakatu 2 A, 87100 Kajaani Ajanvaraus ma-pe klo 8 - 9 Muistipoliklinikka ..........................044 797 4431 Muistineuvola...............................044 797 0627

ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuki voidaan keskeyttää tai lopettaa, jos sopimuksen jatkaminen ei ole hoidettavan edun mukaista, vaarantaa hoitajan tai hoidettavan terveyttä tai turvallisuutta tai hoito käy tarpeettomaksi.

Vuolijoen terveysasema Papintie 2, 88270 Vuolijoki Ajanvaraus ma-pe klo 8-9.....……044 797 0079

Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728

KUHMO Kuhmon kotihoito Koulukatu 10, 88900 Kuhmo Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ...........044 797 0314 PALTAMO Paltamon terveysasema Sairaalatie 7, 88300 Paltamo Ajanvaraus ma–pe klo 8-9............044 797 0079

Palveluohjaus/asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito on perhehoitajan kodissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla joko lyhytaikaista tai jatkuvaa perhehoitoa. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728

RISTIJÄRVI Ristijärven terveysasema Aholantie 30 B 6, 88400 Ristijärvi Ajanvaraus ma-pe klo 8-9............044 797 0079

Palveluohjaus/asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

SOTKAMO Sotkamon terveysasema Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ...........044 750 2460

(vanhuspalvelut)

SUOMUSSALMI Suomussalmen kotihoito Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Ajanvaraus ma-pe klo 8-9 ..........044 026 0176 Muistineuvolan kanssa voit asioida myös Omasoten kautta: omasote.kainuu.fi

OMAISHOIDONTUKI YLI 65-VUOTIAAT Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, jonka terveys

KULJETUSPALVELUT Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetustuki on tarkoitettu ensisijaisesti vanhuksille, joilla on vamman tai sairauden mukana tuomaa liikuntarajoitteisuutta ja julkisten joukkoliikennevälineen käyttö oleellisesti vaikeutunut. Asiakas maksaa taksipalvelusta omavastuuosuutena linja-autolipun hinnan. Kuljetustukea myönnetään asiointikäyttöön. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728 Palvelu- ja asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tilaukset...........08 6156 2018

TURVAPUHELINPALVELUT (vanhuspalvelut)

Kotiin voidaan tarvittaessa asentaa tavalliseen puhelimeen lisälaitteeksi turvapuhelin. Turvapuhelin mahdollistaa ympärivuorokautisen avun saannin. Turvapuhelimella voidaan


42 rannekkeen avulla hälyttää apua. Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa avun saannin kotiin ympäri vuorokauden. Syrjäkylillä käytetään ensisijaisesti turva-auttajana lähiverkostoa, jos se on mahdollista. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728 Palvelu- ja asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

YMPÄRIVUOROKAUTISET HOIVAPALVELUT Jos ikäihminen ei enää pärjää kotona, järjestetään hänelle hyvä ja turvallinen ympärivuorokautinen hoivapalvelu vanhuksen omia valintoja kunnioittaen. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin hoito- ja hoivapalveluihin siirtymiseen on se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut tukipalveluineen on käytetty ja arvioitu. Vastuualuepäällikkö Metti Järvikallio.............................044 797 0140 KAJAANI, PALTAMO PALVELUALUE Palvelupäällikkö Tornberg Paula.…………………...044 797 5227 Palvelukeskus Kallio, Tullikallionkatu 3, Kajaani Lyhytaikaishoidon ajanvaraus, ma-pe 10-15 .....................................................044 797 4184 Palveluesimies.............................044 797 0149 Palvelusihteeri..............................044 767 9265 Hoitajat.........................................044 797 0195 Hoitokoti Toppila, Toppilanmutka 32, Salmijärvi Palveluesimies.............................044 797 0031 Hoitajat..................................……044 710 1454 .....................................................044 797 4077 Kajaanin hoivayksikkö Satamakatu 2 A, Kajaani Palveluesimies.............................044 797 0032 Hoitajat …….....................……….044 797 4931 Vuolijoen hoivayksikkö ja Emmakoti Papintie 2, Vuolijoki Palveluesimies.............................044 797 4265 Palvelusihteeri..............................044 797 5206 Hoitajat (hoivayksikkö)................ 044 797 4467 Hoitajat (Emmakoti).....................044 797 4468

PALTAMO Palveluesimies.............................044 288 5238 Hoitokoti Paltaranta Sairaalatie 7, Paltamo Hoitajat.........................................044 797 4958 Hoitokoti Jokirinne Salmelankuja 7 A, Paltamo Hoitajat.........................................044 797 0626 KUHMO, SOTKAMO PALVELUALUE Palvelupäällikkö Pääkkönen Marko........................044 797 0351 Hoitokoti Honkalinna Palveluesimies.............................044 797 0629 Kappelikuja 7, Kuhmo Palvelusihteeri..............................044 797 4967 Lyhytaikaishoito, Kuntola .............044 797 4785 Palvelukeskus Himmeli Palveluesimies.............................044 797 4215 Pilkkitie 2, Sotkamo Palvelusihteeri..............................044 797 4570 Lyhytaikaishoito Kaskela..............044 797 4572 Hoitajat.........................................044 797 4591 SUOMUSSALMI, HYRYNSALMI, RISTIJÄRVI PALVELUALUE Palvelupäällikkö Manninen Arja..............................044 710 4461 Palvelusihteeri..............................044 797 4406 Hoitokoti Välskäri Välskärinkuja 2, Suomussalmi Palveluesimies.............................044 797 4369 Sairaanhoitaja..............................044 797 4370 Hoitokoti Jalonkoski Välskärinkuja 4, Suomussalmi Palveluesimies.............................044 797 4369 Sairaanhoitaja..............................044 777 3010 Hyrynsalmen hoivayksikkö Kiviöntie 11, Hyrynsalmi Palveluesimies.............................044 710 4464 Sairaanhoitaja..............................08 6156 5451 Hyrynsalmen hoitokoti Laskutie 10, Hyrynsalmi Palveluesimies.............................044 769 7761 Hoitajat.........................................044 76 79416 Hoitajat.........................................044 769 7057 Ristijärven hoivayksikkö Saukontie 1, Ristijärvi Palveluesimies.............................044 797 4266 Sairaanhoitaja..............................044 720 7164 Muiden kuin Kainuun soten tarjoamista omakustanteisista kotona asumista tukevista


43 palveluista löydät tietoa PSOP ohjelmasta; parastapalvelua.fi sekä Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta; palvelutarjotin.kainuu.fi

PALVELUOHJAUS JA OSTOPALVELUT VASTUUALUE Palveluohjaus ja ostopalvelut -vastuualueen keskeisenä tehtävänä on ostopalveluiden valvonta sekä asiakas- /palveluohjaus ja neuvonta. Vastuualue tukee vanhuspalveluiden kotihoidon sekä ympärivuorokautisen hoivan palvelualueiden toimintaa. Palvelukeskus Kallio / Tullikallionkatu 3, 87100 Kajaani Vastuualuepäällikkö......................044 710 1450 Palvelusihteeri..............................044 760 1006 Palvelupäällikkö ...................…….044 710 1642 Apulaispalveluesimies / Sosiaaliohjaaja .....................................................044 710 1901

Ikäihmisten palvelu/ asiakasohjaus

Palvelu/asiakasohjaajat ovat vanhuspalveluiden työntekijöitä, joihin otetaan yhteyttä, kun on epäselvää, millä tavalla asiakkaan palvelut tai hoito on mahdollista järjestää. Asiakasohjaajalta voi kysyä myös vanhusten ateriapalveluun, sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumista tukevaan (kuljetus) palveluun tai turvapuhelinpalveluun liittyviä asioita. Palvelutarpeiden arvioinnit ikäihmisten osalta toteuttavat paikkakunnan asiakasohjaajat. Palvelu- ja asiakasohjaus..........08 6156 9728 Palveluohjaus/asiakasohjaus, sähköposti palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

PALVELUSETELI Vanhuspalveluissa on käytössä palveluseteli kotihoitopalveluihin, omaishoitajien lakisääteisen vapaiden järjestämiseen, sekä tehostettuun palveluasumiseen. Kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelistä saat tietoa kotihoidon palveluesimiehilta (ks.

Kotona asumista tukevat palvelut) tai kuntasi asiakasohjaajalta. Tietoa hyväksytyistä palvelusetelipalveluntuottajista sekä palvelunhinnoista löydät PSOPista, parastapalvelua.fi

VETERAANIASIAT Veteraaniasiamies huolehtii sotiemme veteraanien lakisääteisten ja muiden etuuksien ja palvelujen toteuttamisesta Kainuun alueella. Veteraaniasiamies toimii yhdyshenkilönä veteraaneja koskettavissa asioissa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kainuun kuntien, seurakuntien, valtion virastojen ja veteraanijärjestöjen välillä.

Veteraaniasiamies Suomussalmen terveysasema Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Maakunnallinen veteraaniasiamies Kela Mari......................................044 797 0310 Faksi.............................................08 6156 6195 mari.j.kela@kainuu.fi

Rintamaveteraanien kuntoutus Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan vanhan käytännön mukaisesti edelleen vuosittain kotikunnan terveysaseman kautta. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta päättää lääkäri. Lisätietoja antavat terveysasemilla rintamaveteraanien kuntoutusasioita valmistelevat henkilöt. HYRYNSALMI Kiviöntie 11, 89400 Hyrynsalmi Turpeinen Tuula............................044 797 0561 tuula.turpeinen@kainuu.fi KAJAANI (Vuolijoki) Satamakatu 2, 87100 Kajaani Ålander Paula...............................08 6156 7261 paula.alander@kainuu.fi KUHMO Kirkkotie 16-20, 88900 Kuhmo Komulainen Tuija..........................044 797 5621 tuija.h.komulainen@kainuu.fi


44 PALTAMO Sairaalantie 7, 88300 Paltamo Ohtonen Pirjo...............................044 288 5216 pirjo.ohtonen@kainuu.fi RISTIJÄRVI Aholantie 25, 88400 Ristijärvi Heikkinen Pirjo.............................044 715 9319 pirjo.ann.heikkinen@kainuu.fi SOTKAMO Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo Meriläinen Aira..............................08 6156 5857 aira.merilainen@kainuu.fi SUOMUSSALMI Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Kela Riitta.....................................08 6156 6154 riitta.l.kela@kainuu.fi

Veteraanien palveluseteli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myöntää veteraanitunnuksen omaaville sotiemme veteraaneille ja heidän leskilleen palveluseteleitä kotona selviytymisen tukemiseksi. Suomussalmen terveysasema Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi Kela Mari......................................044 797 0310 Faksi.............................................08 6156 6195 mari.j.kela@kainuu.fi Veteraanien palvelusetelin palveluntuottajista ja palvelujen hinnoista löydät tietoa Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta: palvelutarjotin.kainuu.fi

KAINUUN SOTEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT ARKISTO- JA TIETOSUOJAPALVELUT Sotkamontie 13, Kajaani Asiakirjahallinto ja tietosuoja Arkistopäällikkö/Tietosuojavastaava .....................................................044 797 0165 tietosuojavastaava@kainuu.fi Tiedonhallinnan suunnittelija Haataja Tuija................................044 797 4255 Asiakirjojen tietopalvelu

Tietopalvelusihteerit......................044 748 1812 Faksi.............................................08 6156 2301 sote.arkisto@kainuu.fi

HALLINTO Pohjolankatu 13, 3. krs, Kajaani Kuntayhtymän johtaja Ahopelto Maire.............................044 777 3033 Johtajan sihteeri Mikkonen Leena………................044 710 1766 Kirjaamopalvelut Kinnunen Anne........................... .08 6155 4206 Hallintosihteeri (hallitus, yksilöhuoltojaosto) Piirainen Sanna………………......044 710 1249 Hallintoylihoitaja Huovinen-Tervo Marjo..................050 346 8833 Laatupäällikkö Korhonen Virpi..............................044 797 4940 Laadunhallinnan suunnittelija Kärki Irmeli....................................044 797 0275 Sisäinen tarkastaja.......................044 763 8003

Tulousalueiden johto Sairaanhoidon palvelut/hallintoylilääkäri Ahonen Esa..................................0500 686 024 Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut/ terveysjohtaja Timonen Mikko…..................... ….044 797 0200 Johdon sihteeri Karjalainen Anna-Mari………….... 044 797 4177 Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkö Horto Arja......................................044 710 1336 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Hallintojohtaja Huttunen Anu................................044 777 3006 Johdon sihteeri Kemppainen Anne .......................044 797 4372 Vanhuspalvelut/vanhuspalvelujohtaja Tolonen Eija..................................044 710 1669 Johdon sihteeri Huovinen Tuula............................044 797 0524 Perhepalvelut/perhepalvelujohtaja Heikkinen Matti.............................044 750 2424 Johdon sihteeri Elo-Tammelander Mirva………… 044 797 0060 Talousjohtaja Tolonen-Manninen Eija.................050 404 1224 Johdon sihteeri .....................................................044 797 4006


45 Ympäristöterveydenhuollon johtaja Satamakatu 2 B, Kajaani. Nykänen Päivi..............................044 710 0830

HANKINNAT Pohjolankatu 13, 3. krs, Kajaani Hankintapäällikkö Jukkola Juho................................044 797 0299 Hankintasuunnittelija....................044 797 0214

HENKILÖSTÖPALVELUT Seminaarinkatu 2, Intteri, Kajaani Henkilöstöjohtaja Uhrman Riitta...............................044 797 0239 Sotkamontie 11 H 65, Kajaani Palvelussuhdepäällikkö Kovalainen Pia.............................044 797 0015 Turvallisuuspäällikkö Klemetti Marko.............................044 797 0157 Koulutuspäällikkö Leinonen Merja.............................044 797 0695 Sotkamontie 11 H 65, Kajaani Henkilöstöasiantuntija Huovinen Stina.............................044 797 4214 Henkilöstösuunnittelija Leinonen Mirja..............................044 797 0401

Rekrytointi- ja tukipalvelut Seminaarinkatu 2, Intteri -rakennus 0. krs. Rekrytointipäällikkö Pursiainen Jyrki…..............….......044 797 5346 Rekrytointisihteeri Lippojoki-Heikkinen Margit……....044 797 4874 Rekrytoijat Pursiainen Minna………………….044 797 0232 Järvelä Heidi................................044 797 4271 Möttönen Satu…….........…….......044 797 0448 Kyllönen Riikka……………...........044 797 4056 Henkilöstökoordinaattorit Aulis Mervi........………………......044 797 0233 Heikkinen Anja H………………….044 775 2830 Rekrytointiasiantuntija Hänninen Sari..............................044 797 4882 Palvelusihteerit Auma-aho Anu…………………....044 797 4883 Martiskainen Mervi……………….. 044 797 4868 Lehtonen Sanna……………….....044 797 4845

Varahenkilöstö Henkilöstövastaava Pyykönen Marjatta………………..044 797 4421 Rekrytointiasiantuntija Hänninen Sari..............................044 797 4882 Työvuorosuunnittelija Eskelinen Tuija.............................044 712 0015 Avoimet työpaikat: kuntarekry.fi Facebook: Kainuun soten rekrytointi Instagram: kainuunsote_rekry

Palkanlaskentatiimittiiminvetäjät Maakuntatiimi Kilpinen Marjaana.........................044 797 4230 Itäinen tiimi Westerinen Hannu........................044 797 0015 Pohjoinen tiimi Heikkinen Pirjo.............................044 797 4235

KAINUUN UUSI SAIRAALA -HANKE Sotkamontie 13, Kajaani Projektipäällikkö Pekkala Terho...............................044 797 0269 Hankkeen verkkosivut: kainua-allianssi.fi

KEHITTÄMINEN JA SUUNNITTELU Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista sekä kehittämishankkeiden työntekijöistä. Yksikön tehtävänä on mm. palveluiden ja prosessien uudistaminen sekä tietotuotanto. Kehittämisjohtaja Pikkarainen Marita .......................044 710 0862 Kehittämissihteeri Karjalainen Tarja ..........................044 797 0265 Sosiaalialan erikoissuunnittelija Ruokolainen Marja-Liisa ..............044 797 0168 Sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija Taskinen Kristiina ........................044 710 0852 Terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Pikkarainen Saara .......................044 797 0419 Varhaisen tuen erikoissuunnittelija


46 .....................................................044 797 0419 Tieteellinen kirjasto....................... 044 797 5211

MATERIAALIPALVELUT

Hoitotarvikkeiden ja muiden tavaroiden logistiikka. Osto- ja varastotoiminnot. ostot.sote@kainuu.fi Varastopäällikkö Härkönen Laila.............................044 270 4728

TALOUSPALVELUT Talousjohtaja Tolonen-Manninen Eija.................050 404 1224 Talouspäällikkö .....................................................044 797 0185 Laskentapäällikkö Pikkarainen Armi..........................044 797 0146 Controller Immonen Eija...............................044 797 0656 Kirjanpito Pääkirjanpitäjä Kilponen Mirja...............................044 797 4749 Maksuliikenne Rahoitussihteeri Sainila Eila....................................044 797 4228 maksuliikenne@kainuu.fi Ostolaskut Järjestelmävastaava Heikkinen Kaisu............................044 797 0019 ostolaskut@kainuu.fi Myyntilaskut Vastaava laskentasihteeri Heikkinen Pirjo.............................044 797 0142 Maksukattoasiat Korhonen Eila...............................044 797 4032 maksukatot@kainuu.fi Kajaanissa hakemusten palautus Kajaanin kaupungintalo, Kajaani Info, Pohjolankatu 13 Kuhmon terveysasema/sairaala Kähkönen Eila..............…………..08 6156 5620 Sotkamon terveysasema/sairaala Klemetti Mirja................................08 6156 5032 Ohtonen Anne..............................08 6156 5004 Suomussalmen terveysasema/sairaala Kinnunen Sirpa.............................08 6156 6255 Kassapalvelut Kainuun soten laskut voitte maksaa myös

Kajaanin kaupungintalon ja Sotkamon terveysaseman kassapalveluissa. Kajaanin kaupungintalo, Kajaani Info, Pohjolankatu 13 Avoinna arkisin klo 9.00-16.30 juhlapyhien aattona klo 9.00-15.00 .....................................................08 6155 2555 Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9 Avoinna arkisin klo 8 - 15.............08 6156 5000 Laskutus, myyntireskontra ja perintä Tiedustelut laskuista ensisijaisesti Teitä hoitaneeseen yksikköön. Laskutus Potilaslaskutus Kolehmainen Eija.........................044 797 4011 Kuntalaskutus Malinen Jonna..............................044 797 4771 Myyntilaskutus Mikkonen Sari..............................044 737 8607 Ritola Marja-Leena.......................044 797 4669 Myyntireskontra Laine Arja.....................................044 797 0143 Pitkänen Katja..............................044 767 8049 Heikkinen Pirjo.............................044 797 0142 Schroderus Alli.............................044 797 4579 Perintä Korvuo Sari...................................044 797 0144

TEKNISET PALVELUT Sotkamontie 13 Sairaalainsinööri...........................044 797 4074 Tekninen toimisto..........................044 797 4121

TIETOHALLINTOPALVELUT Ketunpolku 3, Tieto 3, Kajaani Tietohallintojohtaja Väisänen Jari................................044 023 9329 Suunnittelupäällikkö Turunen Ville……….................….044 797 0399 Sote-tietojärjestelmät tulosyksikkö Tulosyksikön päällikkö Malinen Sirkku….................……..050 431 2218


47

VIESTINTÄ Viestintä ohjaa ja koordinoi Kainuun soten sisäistä ja ulkoista viestintää. Viestintä vastaa muun muassa mediasuhteista ja Kainuun soten julkaisuista sekä verkkosivuston kokonaisuuden toimivuudesta ja verkkosivujen kehittämisestä. Pohjolankatu 13, 3 krs., 87100 Kajaani Viestintäpäällikkö Mäntymäki Eeva...........................044 797 4004 Viestintäasiantuntija Lipponen Marko............................044 760 5462

MUUT PUHELINNUMEROT Apteekit Kajaani Kajaanin Ykkösapteekki Kauppakatu 18, 87100 Kajaani. .......................................................08 6122 555 kajaanin.ykkosapteekki@apteekit.net kajaanin1apteekki.fi Lohtajan apteekki Taikatie 4, 87700 Kajaani .......................................................08 6122 540 Veturiapteekki Veturitie 1, 87100 Kajaani .......................................................08 8790 300 veturiapteekki.kajaani@apteekit.net veturiapteekki.fi Lehtikankaan apteekki Soidinkatu 2 A, 87500 Kajaani .........................................................08 639 306 asiakaspalvelu@lehtikankaanapteekki.fi lehtikankaanapteekki.fi Otanmäen apteekki Vuorimiehentie 6, 88200 Otanmäki .....................................................044 500 6160 Vuolijoen sivuapteekki Kajaanintie 2, 88270 Vuolijoki .....................................................040 0169 480

Hyrynsalmen apteekki Hyryntie 45, 89400 Hyrynsalmi .........................................................08 741 017 apteekki.hyrynsalmi@apteekit.net hyrynsalmenapteekki.fi Ristijärven sivuapteekki Saukontie 39, 88400 Ristijärvi .........................................................08 681 139 ristijarven.apteekki@apteekit.net Kuhmon apteekki Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo .......................................................08 655 0001 kuhmon.apteekki@apteekit.net kuhmonapteekki.fi Paltamon apteekki Puolangantie 9, 88300 Paltamo .........................................................08 871 067 paltamon.apteekki@apteekit.net paltamonapteekki.fi Puolangan apteekki Ouluntie 3, 89200 Puolanka .........................................................08 751 006 Sotkamon apteekki Kainuuntie 28, 88600 Sotkamo .........................................................08 632 200 sotkamo@sotkamonapteekki.fi sotkamonapteekki.fi Vuokatin Apteekki Katinkullantie 1, 88610 Vuokatti .........................................................08 632 220 vuokatti@sotkamonapteekki.fi sotkamonapteekki.fi Suomussalmen apteekki Kauppakatu 10-12, 89600 Suomussalmi .........................................................08 711 045 suomussalmen.apteekki@apteekit.net suomussalmenapteekki.fi

Yliopiston Apteekin valtakunnallinen asiakaspalvelunumero

Palvelee lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, puhelun hinta 0,69 €/min + pvm/ mpm, jonotus pvm/mpm ........................................................0300 20200


48

Hätänumero...............................112 Kansaneläkelaitos (Kela) PALO- JA PELASTUSHÄLYTYS AMBULANSSI POLIISI......................................................... 112

Kainuun kunnat HYRYNSALMI Laskutie 1, PL 5, 89400 Hyrynsalmi .......................................................08 615 5481 hyrynsalmi.fi, kunta@hyrynsalmi.fi KAJAANI Pohjolankatu 13, PL 133, 87100 Kajaani Puhelinvaihde......................................08 61551 kajaani.fi, kajaani@kajaani.fi KUHMO Kainuuntie 82, PL 15, 88901 Kuhmo .......................................................08 615 5521 kuhmo.fi, kuhmon.kaupunki@kuhmo.fi PALTAMO Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo .......................................................08 615 5461 paltamo.fi, paltamon.kunta@paltamo.fi PUOLANKA Maaherrankatu 7, PL 42, 89200 Puolanka .......................................................08 615 5441 puolanka.fi, kunta@puolanka.fi RISTIJÄRVI Aholantie 25, 88400 Ristijärvi.........08 615 5431 ristijärvi.fi, yhteispalvelu@ristijarvi.fi SOTKAMO Markkinatie 1, 88600 Sotkamo....... 08 615 5811 sotkamo.fi, kirjaamo@sotkamo.fi SUOMUSSALMI Kauppakatu 20, PL 40, 89600 Suomussalmi .......................................................08 615 5551 suomussalmi.fi, kunta@suomussalmi.fi

Kainuun pelastuslaitos Kajaanin toimipiste, Opintie 1, 87100 Kajaani Vaihde...........................................08 6155 3100 Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaipe.fi

www.kela.fi Palvelunumerot henkilöasiakkaille Puhelinpalvelusta tavoittat palveluasiantuntijan ma-pe klo 9-16 Asevelvollisen tuet..........................020 692 200 Asumisen tuet.................................020 692 201 Eläkeasiat.......................................020 692 202 Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti .......................................................020 692 203 Kuntoutus.......................................020 692 205 Lapsiperheiden tuet........................020 692 206 Kansainväliset tilanteet.................020 634 0200 Omaisen kuoltua............................020 692 208 Opiskelijan tuet...............................020 692 209 Sairastaminen................................020 692 204 Toimeentulotuki..............................020 692 207 Työttömyysajan tuet.......................020 692 210 Vammaistuet ja vammaiskortti........ 020 692 211 Maksupäivät (24 t/vrk) .....................................................020 634 0210 (Lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäivät)

Yleinen edunvalvonta Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta: www.oikeus.fi/edunvalvonta/kainuunedunvalvontatoimisto Sähköposti: kainuu.edunvalvonta@oikeus.fi

Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoito rohkaisee toivoon Sairaalasielunhoito - on helposti lähestyttävää. - on ammattitaitoista. - toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. - kunnioittaa potilaan ja omaisen ihmisarvoa ja vakaumusta. - välittää viestiä Pyhän Jumalan läsnäolosta ihmisen elämässä. Kainuun keskussairaalan ja Kajaanin terveysaseman vuodeosastoilla sekä avohoidossa työskentelee sairaalapappi, joka on Kajaanin seurakunnan sairaalasielunhoitotyöhön erityiskoulutettu pappi.


49 Sairaalapappi on potilaita, kuntoutujia, omaisia ja henkilökuntaa varten. Sairaalapapin palvelut kuuluvat kaikille – ei siis tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voi kutsua sairaalapapin luokseen. Kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat viettää ehtoollista, rukoushetkeä tai saattohartautta, pyydä sairaalapappi paikalle. Sairaalapappi on turvallinen ihminen, joka pysähtyy, kohtaa ja on läsnä. Sairaalapappi Jaana Rautio-Waklin....................044 744 4208 ma-pe klo 8-16 Kajaanin seurakunta...........................08 61721 ma-pe klo 9-15

Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk..........0800 147 111 (maksuton) .........................09 471 977 (normaalihintainen)


50

omasote.kainuu.fi | kanta.fi/

Sähköiset asiointipalvelut Omasote ja Kanta-palvelu Kainuulaisilla on käytettävänään kaksi sähköistä asiointipalvelua terveydenhuollon palveluissa. Omasote on Kainuun soten alueensa väestölle tarjoama sähköinen asiointipalvelu, jossa voidaan muun muassa ylläpitää omia hyvinvointitietoja, viestiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, saada ammattilaiselta tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä hoitaa terveydenhuollon ajanvarausasioita. Kanta-palvelu, josta käytetään myös nimeä Omakanta, on valtakunnallinen Kansaneläkelaitoksen tarjoama palvelu, jonka kautta voidaan muun muassa katsoa hoitoon liittyviä kirjauksia ja tutkimustuloksia sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahtonsa. Palveluissa on myös yhtäläisyyksiä. Molempien kautta voi pyytää sähköisen reseptin uusimista ja nähdä laboratoriokokeiden tulokset. Sähköisen reseptin uusimiseen suositellaan Omakantaa, koska sieltä voi nähdä, mikäli resepti on vielä voimassa ja paljonko lääkettä on vielä saamatta. Omakannan kautta pyyntö ohjautuu myös suoraan reseptin määränneeseen yksikköön. Omasoten kautta reseptin uusimispyynnön voi tehdä esimerkiksi iäkkään vanhemman puolesta, jolloin pyyntöön on kirjoitettava uusittavan lääkereseptin tiedot

tarkasti. Pyyntö ohjautuu Omasotessa valitun kunnan terveysaseman vastaanottoon. Laboratoriokokeiden tulokset voi myös nähdä molemmista palveluista. Kantaan tulevat kaikki laboratoriotulokset, mutta osa niistä saattaa tulla pitkänkin viiveen kuluttua. Omasoteen ei siirry kaikki laboratoriokokeiden tulokset vaan sieltä on rajattu pois muun muassa tulokset, joista voisi selvitä pahan laatuinen sairaus. Tulokset tulevat Omasoteen yleensä samana päivänä kuin tutkimustulos on valmistunut ja asiakas saa tuloksen saapumisesta sähköposti- tai tekstiviestiherätteen, mikäli hän on sen Omasotessa valinnut. Omasotea kehitetään ja käyttöä laajennetaan edelleen. Tämän ja viime vuoden aikana Kainuun keskussairaalan poliklinikat ovat ottaneet aktiivisesti Omasotea käyttöön. Poliklinikan asiakkaat voivat Omasoten kautta viestiä ammattilaisten kanssa, sekä kirjata Omasoteen kotona tehtyjä mittaustuloksia, jotka ammattilaiset näkevät suoraan Omasotesta. Sähköinen ajanvaraus on myös laajentunut lastenneuvolan ja suun terveydenhoidon lisäksi terveysasemien vastaanottotoimintaan, perhesuunnitteluun, rokotuksiin ja kouluterveydenhuoltoon.


51

Omasote Omakanta Palvelun tarjoaja

Kainuun sote

Verkkosivun osoite

omasote.kainuu.fi

kanta.fi/omakanta

Rajatut tulokset, heräte

Kaikki tulokset, viive

Laboratoriokokeiden tulosten katselu

Kela

Reseptin uusimispyyntö

Myös iäkkään Reseptien tilanne, vanhemman suositellaan puolesta käytettäväksi

Puolesta asiointi

Alle 15-vuotiaan puolesta muut paitsi laboratoriokoetulosten katselu alle 10-vuotiaan

Hoitoon liittyvät kirjaukset kuten epikriisi Hoitotahdon tallentaminen Elinluovutustahdon tallentaminen Terveydenhuollon ajanvaraus Viestintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa Kotona tehtävien mittaustulosten tallentaminen (mm. verenpaine, verensokeri, PEF) ja jakaminen ammattilaisille Ammattilaisille lähetettävien lomakkeiden täyttäminen Sähköinen terveystarkastus ja –valmennus

Alle 10-vuotiaan puolesta


52

Näin menet PÄIVYSTYKSEEN Kainuussa

Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro 112 – hen­keä uh­kaa­va ti­lan­ne Hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa (esim. ko­va rin­ta­ki­pu, hen­gi­tys­vai­keus, ta­jut­to­muus tai va­ka­va vam­mau­tu­mi­nen) soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112. Vas­taa esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin, toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan ja lo­pe­ta pu­he­lu vas­ta saa­tua­si lu­van.

Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 – sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116 117, kun tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma, pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa voit ha­keu­tua suo­raan päi­vys­tyk­seen. Päivystysapunumeron kautta saat yhteyden myös henkiseen kriisiapuun ja kriisiryhmiin. Lankanumerosta soitettaessa: 08 6156 6000

So­siaa­li­päi­vys­tys 044 797 0676 Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa apua saa jo­ka päi­vä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 päi­vys­tä­väs­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen nu­me­ros­ta 044 797 0676. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, kuten perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, onnettomuudet, päihde- tai mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus.

Ham­mas­lää­kä­rin päi­vys­tys Kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa ote­taan ham­mas­hoi­to­lan au­kio­loai­ka­na yh­teys Kajaani, Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi 08 6156 7850, Kuhmo 08 6156 5768, Sotkamo 08 6156 5827, Suomussalmi 08 6156 6134. Muu­na ai­ka­na voi­daan soit­taa päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon. Viikonloppuisin ja arkipyhinä: Kajaanissa Teppanan hammashoitolassa Eliaksentie 1A (02.2020 alkaen keskussairaalan yhteispäivystyksessä), Kuhmossa Kirkkotie 16-20, Suomussalmella Välskärinkuja 1. Ilmoittautuminen suoraan päivystävään hammashoitolaan klo 10.00- 11.00. Päivystävä hammashoitola ilmoitetaan Kainuun soten verkkosivulla, Kainuun Sanomissa ja puhelinvastaajassa 08 6156 7850.


53

Muut kuin äkil­li­set päi­vys­ty­sa­siat Ei-päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä asiois­sa (1-3 vuo­ro­kau­den si­säl­lä hoi­toa tar­vit­se­vat sai­rau­det, pit­kit­ty­neet sai­rau­det, re­sep­ti­nuu­sin­nat, suun­ni­tel­lut jat­ko­hoi­dot jne.) ota yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le.

Päivystyspotilaiden ensisijainen yhteydenotto: Hyrynsalmen terveysasema 08 6156 5423 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8-15 Kajaani, pääterveysasema 08 6156 7207 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Kuhmon terveysasema 08 6156 5635 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15, la–su ja juhlapyhät klo 9-17 Paltamon terveysasema 08 6156 5322 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Ristijärven terveysasema 08 6156 5164 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Sotkamon terveysasema 08 6156 5009 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15 Suomussalmen terveysasema 08 6156 6200 päivystävä sairaanhoitaja ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8–15, la–su ja juhlapyhät klo 9-17 Vuolijoen terveysasema 08 6156 5529 päivystävä sairaanhoitaja puhelinaika klo 8–10 Oman terveysaseman ollessa suljettuna päivystyspotilaat ottavat yhteyttä ympärivuorokautiseen päivystysnumeroon 116 117 (Lankanumerosta soitettaessa: 08 6156 6000) tai hakeutuvat Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle.


54

PAINAAKO JOKIN ASIA MIELTÄSI, MASENTAAKO, AHDISTAAKO, TUNNETKO OLEVASI YKSINÄINEN TAI KAIPAATKO KESKUSTELUAPUA ONGELMIISI? • Kainuun kriisikeskus tarjoaa tukea haastavassa elämäntilanteessa tai kriisissä, jolloin omat selviytymiskeinot ja voimavarat eivät riitä. Kriisikeskukseen voi ottaa yhteyttä nimettömänä ja apu on maksutonta. Ajanvaraukset arkipäivisin klo 9-15 numerosta 044 782 6030. Vastaanotto: Kauppakatu 25 A 24, 4. krs, 87100 Kajaani, 5.3. alkaen Koskikatu 1, 87200 Kajaani • Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202 tarjoaa apua myös öisin, arkisin klo 9.00 - 07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00 - 07.00. Kaikki kulut Kriisipuhelimeen soittamisesta ovat puhelinoperaattorien perimiä ja Suomen Mielenterveysseura suosittelee soittajia selvittämään puheluiden hinnan omalta operaattorilta. • Kriisikeskus netissä: www.tukinet.net • Lapsille ja nuorille on tarjolla auttava maksuton puhelin 116 111 ma - pe klo 14 - 20, la - su klo 17 - 20, https://www.nuortennetti.fi/ (Mannerheimin Lastensuojeluliitto). • Auttamista nuorille miehille ja pojille, maksuton puhelin 0800 94 884 joka arkipäivä klo 13 18, www.poikienpuhelin.fi (Väestöliitto) • Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Palveleva puhelin 0400 22 11 80. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm). https:// www.kirkonkeskusteluapua.fi/ • Sosiaalipäivystys Kainuun sotessa on käy­tös­sä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den ja kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä kan­sa­lai­sil­le avoin ylei­nen so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen pu­he­lin­nu­me­ro. Kii­reel­li­sis­sä so­siaa­li­sen avun ti­lan­teis­sa soi­te­taan so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676. Mi­kä­li so­siaa­li­päi­vys­tys ei pys­ty vas­taa­maan, soi­te­taan hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus 112 Suomi -sovelluksen keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. 112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin.

Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk.....0800 147 111 (maksuton) tai .........................09 471 977 (maksullinen)


55


56

Näin otat yhteyttä päivystysnumeroihin: Yleinen hätänumero 112 – henkeä uhkaava tilanne Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus tai vakava vammautuminen) soita hätänumeroon 112. Vastaa esitettyihin kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaan ja lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Päivystysapu 116 117 – sairastuminen tai tapaturma Soita päivystysapuun 116 117, kun tarvitset neuvoja äkillisen sairauden tai tapaturman hoidossa etkä ole varma, pitääkö sinun lähteä päivystykseen. Kiireellisessä tilanteessa voit hakeutua suoraan päivystykseen. Päivystysapunumeron kautta saat yhteyden myös henkiseen kriisiapuun ja kriisiryhmiin. Lankanumerosta soitettaessa: 08 6156 6000

Sosiaalipäivystys 044 797 0676 Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa apua saa joka päivä ympäri vuorokauden 24/7 päivystävästä sosiaalipäivystyksen numerosta 044 797 0676.

Hammaslääkärin päivystys Kiireellisissä tapauksissa otetaan hammashoitolan aukioloaikana yhteys oman asuinpaikan hoitolaan tai numeroon 08 6156 7850. Muuna aikana voidaan soittaa päivystysapunumeroon 116 117.

Muut kuin äkilliset päivystysasiat Ei-päivystyksellisissä asioissa (1-3 vuorokauden sisällä hoitoa tarvitsevat sairaudet, pitkittyneet sairaudet, reseptinuusinnat, suunnitellut jatkohoidot jne.) ota yhteyttä omalle terveysasemalle.

112 Suomi -sovelluksen keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. 112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin.

Palveluopas päivitetty 04/2019

Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus

Profile for Kainuun sote

Kainuun soten palveluopas 2019  

Kainuun soten palveluopas 2019  

Advertisement