__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Järvenpään seurakunnan

TILINPÄÄTÖS 2020


Sisällys 1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET ...................... 1 2. TOIMINTAKERTOMUS ............................................................................................................... 1 2.1 Yleiskatsaus .......................................................................................................................... 1 2.2 Hallinto .................................................................................................................................. 4 2.3 Henkilöstö ........................................................................................................................... 23 2.4 Jäsenmäärä ........................................................................................................................ 23 2.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .................................................. 25 2.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.................................................................................. 25 2.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................ 25 2.5.3 Tase ja sen tunnusluvut ................................................................................................ 25 2.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi ................................................................................................... 25 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ......................................................................................... 26 3.1 Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen ...................... 26 3.2 Käyttötalouden toteutuminen ............................................................................................... 88 3.2.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................................................................ 109 3.2.2 Investointiosan toteutuminen....................................................................................... 111 3.2.3 Rahoitusosan toteutuminen......................................................................................... 112 3.2.4 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .... 113 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................... 114 4.1 Tuloslaskelma ................................................................................................................... 114 4.2 Rahoituslaskelma .............................................................................................................. 115 4.3 Tase .................................................................................................................................. 116 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ........................................................................................... 117 5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ..................................................................... 117 5.2 Tuloslaskelman liitetiedot .................................................................................................. 118 5.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ................................................................................ 119 5.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .............................................................................. 121 5.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)........................ 121 5.5.1 Eläkevastuuvajaus ...................................................................................................... 122 5.5.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus .............................................. 122 5.5.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset .......................................................................... 122 5.5.4 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet ................................................................................ 122 6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ............................................................... 123 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET ............................................................................................. 125 7.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista ................................................................. 125 7.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista ...................................................... 126 8. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ................................................................... 126


1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c). Seurakuntatalouden tilikausi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa tai sähköisessä muodossa ja se säilytetään pysyvästi.

2. TOIMINTAKERTOMUS 2.1 Yleiskatsaus LUOVAA TOIMINTAA POIKKEUSOLOISSA Kevään poikkeusolot ja striimaukset Maaliskuun puolenvälin jälkeen koronapandemian aiheuttamien rajoitustoimien myötä kaikki kokoava toiminta seurakunnassa keskeytettiin lukuun ottamatta kirkollisia toimituksia. Jumalanpalvelukset siirtyivät toteutettavaksi verkkoon striimattuina ja sen toteuttamiseen löytyi nopeasti hyvin käyttökelpoiset ja edulliset ratkaisut. Kesän alusta alkaen toimintaa pystyttiin jälleen rajoitusten purkamisen mukaisesti avaamaan. Jumalanpalveluksia ryhdyttiin toteuttamaan rajatulle määrälle osallistujia turvaväleillä ja samalla striimaten. Striimaustapaa kehitettiin ja myös konfirmaatiot striimattiin niille osallistujille, jotka eivät rajoitusten vuoksi voineet tulla paikan päälle. Diakonian tarve kasvoi Koronarajoitusten alettua diakonian tehtävämäärät kasvoivat selkeästi. Ihmisten vaikeudet ja haasteelliset elämäntilanteet talouden, yksinäisyyden, ahdistuksen ja pelon kuormituksessa vaikeutti kykyä selviytyä omassa arjessa ja lisäsi selkeästi diakoniaan hakeutuvien ihmisten määrää. Asiakaskontakteja oli 4 654, joka on n. 30 % enemmän kuin v. 2019. Rajoitusten alkaessa diakoniassa kehitettiin ja luotiin nopeasti uudenlainen ihmisten auttamiskäytäntö puhelin- ja sähköpostikontaktien välityksellä. Kriisissä olevia ihmisiä kohdattiin lisäksi ulkona ja isoissa tiloissa huomioiden turvallisuusohjeistukset. Diakoniassa pystyttiin reagoimaan ihmisen hätään nopeasti ja joustavasti, kun julkisen sektorin päätökset olivat vielä käsittelyssä. Tiivis yhteistyö kaupungin ja Keusoten toimijoiden kanssa oli myös tärkeää. Hävikkiruokajakelu Koronarajoitusten alkaessa seurakuntamme otti vastuulleen muutoin keskeytyneen hävikkiruokajakelun Yhdessä Katettu -terminaalin kanssa. Kokoavan toiminnan keskeydyttyä siitä vapautuneet kasvatuksen työntekijät vahvistettuna kiinteistöpuolen työntekijöillä hoitivat hävikkiruoan toimittamista koteihin tätä varten luodun tilaussysteemin kautta hyvällä viranomaisyhteistyöllä. Kevään aikana ruokakasseja toimitettiin koteihin 821 kpl ja suuri osa niistä lapsiperheisiin. 1


Kesästä alkaen hävikkiruokajakelua on toteutettu Jampan seurakuntakodin pihalla joka torstai koronaturvallisesti organisoituna. Yhteensä hävikkiruokakasseja on jaettu Jampassa 3 017 kpl loppuvuoden aikana. Rippikoulut ja muut kesäleirit Kesällä olosuhteet mahdollistivat rippikoulujen ja muiden kesäleirien toteuttamisen ottaen huomioon epidemiatilanteesta johtuvat terveysturvallisuusohjeistukset. Kesän leireillä ei ollut koronatartuntoja eikä -altistumisia ja leirit saatiin pidettyä suunnitellusti. Myös konfirmaatiot saatiin toteutettua loppukesällä ja alkusyksyllä turvallisesti tosin osallistujien määrää rajoittaen. Tiukkenevat rajoitukset syksyllä Syksyn mittaan koronapandemiasta johtuvat rajoitukset tiukkenivat jälleen ja marraskuun lopulla kokoava toiminta jouduttiin keskeyttämään. Adventin ja joulunajan suuret tilaisuudet toteutettiin korkeatasoisesti striimattuina ja osittain etukäteisnauhoituksina. Kävelykatu Jannelle torin laidalle hankittiin joulunajaksi Joulukontti, joka lavastettiin jouluevankeliumin tapahtumien mukaisesti. Kontilla päivystettiin ahkerasti joulukuussa ja kohdattiin runsaasti kaupunkilaisia. Koronapandemian mennessä aikanaan ohi jää striimauksen käyttäminen mahdollisuudeksi osana isompien tapahtumien toteutusta. Kirkon erityisnuorisotyön teko 2020 -palkinto Järvenpään seurakunnalle Järvenpään seurakunta palkittiin kirkon erityisnuorisotyön teko 2020 -palkinnolla. Perusteluina palkinnolle mainittiin, että Järvenpään seurakunta on vuoden 2019 aikana määrätietoisesti kehittänyt seurakunnan erityisnuorisotyötä ja määritellyt siihen henkilöstöresursseja mm. muuttamalla yhden nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvan kokonaan erityisnuorisotyöhön. Tehtäväkuvaan on sisällytetty myös toiminta Keski-Uudenmaan Saappaassa. Henkilöstöstrategian seurantaa ja kiinteistöstrategian hyväksyminen Henkilöstöstrategian seurantaryhmä työskenteli sekä keväällä että syksyllä henkilöstöstrategian toimeenpanoon liittyvien kysymysten parissa ja ratkaistakseen muutamia muita henkilöstökysymyksiin liittyviä asioita. Koronapandemian alusta saakka hallinnossa linjattiin, että henkilöstöä ei lomauteta koronarajoitusten takia. Sulkujen vuoksi menetettyjä töitä korvattiin siirtämällä henkilöstöä osin uusiin tai korvaaviin töihin toisella työalalla. Epidemiatilanteessa turvallisuuden huomioimiseksi siirryttiin myös laajasti etätöihin niissä töissä, missä se oli mahdollista. Kiinteistöstrategia 2020-2029 hyväksyttiin toukokuussa kirkkovaltuustossa. Päätöstä edelsi laaja käsittely ja mm. henkilökunnalle suunnatusta kyselystä saatiin uusia ja rohkeita ideoita kiinteistötoimen kehittämiseen. Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että seurakunnalla on käytössään perustehtävän kannalta keskeiset, hyvät ja turvalliset tilat. Strategiassa halutaan lisätä tilojen monikäyttöisyyttä ja tilatarpeita arvioidaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla omistamalla, vuokraamalla tai pop up -tiloin. Uusi avaus pop up -tiloista toteutettiin kävelykatu Jannella Joulukontilla, joka jatkoi toimintaansa Kirkkokonttina vuoden 2021 puolella. Kiinteistöstrategiassa ympäristöasiat huomioidaan kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Taloudellisuus on kiinteistöstrategiassa tärkeällä sijalla, jotta resurssit kohdentuisivat 2


entistä paremmin perustehtävän hyvään hoitamiseen. Kiinteistömassaa ollaan strategiakaudella vähentämässä 10 % ja vähentäminen alkoi etupainotteisesti osin koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuen, kun toimintoja oli suljettuna. Kiinteistöstrategian johtavana ajatuksena on turvata seurakuntatyö. Vanhaa kirkkoa juhlittiin ja korjattiin Seurakunnan ensimmäinen kirkko, aikanaan Järvenpään seurakuntataloksi rakennettu Vanhakirkko, täytti 80 vuotta. Koronarajoituksista johtuen juhlallisuudet jäivät Vanhankirkon historiasta tehtyyn videoon ja kirkonkellojen soittoon 28.4.2020. Vanhankirkon peruskorjaus toteutettiin ja valmistui vaiheittain. Alakerta valmistui ensimmäisenä ja sinne toteutettiin entiseen alasaliin kokoontumisia ja juhlia varten sekä seurakuntalaisten olohuoneeksi uusi tila. Nimikilpailun pohjalta, johon tuli 54 ehdotusta, tilan nimeksi valittiin Oliivi. Alakertaan tuli myös aikuistyön työntekijöiden toimistotilat. Ykkös- ja kakkoskerroksen korjaushanke ja vesikaton uusiminen saatiin valmiiksi loppuvuodesta. Näiden tilojen uudelleen käyttöönotto tapahtuu 2021. Jäsenkehitys Vuonna 2020 seurakunnan jäsenmäärä laski 37 hengellä, mutta samaan aikaan Järvenpään kaupungin väkiluku kasvoi 755 henkeä. Vuoden lopussa jäseniä oli 28 375, joka on 63,8 % kaupungin väkiluvusta. Seurakuntaan muuttaneita oli yhteensä 2 065 henkilöä ja muuttoliikkeen tuoma jäsenmäärän lisäys oli 222 henkilöä. Järvenpäähän muuttavista 54,3 % ja pois muuttavista noin 55,1 % oli seurakunnan jäseniä. Kirkosta erosi 416 ja liittyi 159 henkilöä. Hyvä talous mahdollistaa panostukset myös vaikeina aikoina Vuoden 2020 osalta tilinpäätös oli ylijäämäinen 561 432 €, joka oli selkeästi talousarviota parempi tulos. Suurimmat tekijät hyvään tulokseen ovat verotulojen arvioitua parempi kehitys ja säästöt toimintakuluissa. Sen sijaan toimintatuotot ja sijoitustuotot jäivät alle talousarvion. Myös aiempien vuosien ylijäämät mahdollistavat seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä tukipalveluiden hyvän tason. Kriisin kohdatessa hyvä talous antaa aikaa suunnitella toimenpiteet rauhassa. Tulevalle strategiakaudelle seurakunnan taloudellinen pohja antaa mahdollisuuden toiminnan suuntaamiseen strategiassa valittavien painopisteiden ja tarpeiden mukaan. Kiitokset sitoutuneesta toiminnasta poikkeusoloissa Haluamme lausua lämpimän kiitoksen kaikille oman panoksensa seurakunnan toimintaan vuonna 2020 antaneille työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja seurakuntalaisille sekä yhteistyökumppaneille. Seurakuntana olemme olleet ihmisten tukena poikkeusolosuhteissa olemassa olevin keinoin, vaikka tapamme toimia muuttui monelta osin. Olemme ihmisten tukena myös poikkeusolosuhteiden jälkeen, sillä pandemian vaikutukset niin taloudellisesti kuin henkisestikin voivat kestää vuosia. Toivotamme kaikille Jumalan siunausta.

Vesa Koivisto kirkkoherra

Kari J. Hietala talousjohtaja 3


2.2 Hallinto Seurakunnan luottamushenkilöhallinnon organisaatiokaavio KIRKKOVALTUUSTO Hanna Graeffe (pj) Jukka Virkki (vpj) 33 JÄSENTÄ

TILINTARKASTUS BDO Audiator Oy Vesa Keso KIRKKONEUVOSTO Khra Vesa Koivisto (pj) Pekka Luuk (vpj)

toimikunnat

11 JÄSENTÄ esittelijä: tj. Kari J. Hietala

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

JULISTUSJOHTOKUNTA

DIAKONIAJOHTOKUNTA

KASVATUSJOHTOKUNTA

KIINTEISTÖJOHTOKUNTA

Ohtonen-Jones, Saija (pj)

Vainio, Salla (pj) Komulainen, Kirsti (vpj)

Pohjanheimo, Marketta (pj) Launonen, Pekka (vpj)

Oksanen, Kaija (pj) Edry, Tarja (vpj)

Haaparanta, Satu (pj) Lehtonen, TeroPekka (vpj)

Kn edustaja: Berg, Henry

Kn edustaja: Noso, Marja

Kn edustaja: Lappalainen, Esko

Kn edustaja: Luuk, Ida

Kn edustaja: Vakkuri, Mirja

esittelijä: Tietäväinen, Anssi

esittelijät: Aho, Anne Haapaniemi, Mikko Kotajärvi, Minna Luhtasela, Aino Repo, Petri

esittelijät: Ruuskanen, Keijo Seppänen, Heli Sorjonen, Anu Valtonen, Krista

esittelijät: Cox, James Lukkari, Hanne Markkanen, Anna Palmgren, Iia Puotiniemi, Maria

esittelijät: Hietala, Kari. J Nordström, Janne Vuorinen, Satu

työryhmät

työryhmät

4

työryhmät


KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto on yleisillä vaaleilla valittu seurakunnan korkein toimielin. Se päättää mm. seurakunnan taloudesta, uudisrakentamisesta, kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä, perustaa virat ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen. Kertomusvuosi oli istuvan kirkkovaltuuston nelivuotisen toimikauden toinen vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Hanna Graeffe ja varapuheenjohtajana Jukka Virkki. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa [11.2., 26.5., 20.10. ja 15.12.2020].

Valtuustoryhmä I - Kirkkodemarit ja sitoutumattomat Jäsen Haaparanta Kuusela Luuk Luuk Mäkinen Peltonen Tuominen

Varajäsen (järjestyksessä) Satu (2) Jaakko (4) Ida (3) Pekka (4) Emmi (2) Eemeli (2) Satu (3)

Komulainen Karhu Laakkonen Eriksson Puustinen Packalén Uljas Tamm Virtanen Hautamäki Karulinna Tuovila Lindroos

Kirsti (2) Ulla-Mari Mikko (2) Arja (1) Armo (1) Maj Lauri Pertti Tuomo Minna (1) Martti Arto Pekka

Valtuustoryhmä II – ”Kirkko keskelle elämää” –Kokoomus ja sitoutumattomat Jäsen Auranen Graeffe Kostama Lehtonen Sallinen Sihvola-Rauttu Vakkuri Virkki (vpj.)

Varajäsen (järjestyksessä) Matti (4) Petri (3) Rita (2) Tero-Pekka (3) Ritva (4) Terttu (4) Mirja (4) Jukka (4)

Fast Pohjanheimo Åström Kuusisto Ovaska Raveala Schevikhoven Van Nöjd Toivanen Östberg Wilskman Kallio Rantala Roth Kujala

5

Anni Marketta (2) Jarkko Tuija Petri Kari Willem Ismo Matti Tiia Lars-Erik Harri Topi Pasi Ilkka


Valtuustoryhmä III – Peruskristityt Jäsen Luukkanen

Varajäsen (järjestyksessä) Arto (1)

Lehtola Urpi Urpi

Lea (2) Toni Soile

Valtuustoryhmä IV – Seurakunnan puoluepoliittisesti sitoutumattomat Jäsen Berg Graeffe Harjula Hyvärinen Kekäläinen Laakso-Varis Launonen Noso Oksanen Peltola Porkka Soinola

Varajäsen (järjestyksessä) Henry (3) Hanna (3) Unna (3) Anni (4) Arvi (4) Sirpa (4) Pekka (4) Marja (4) Kaija (4) Jukka (3) Jouko (4) Riitta (2)

Wallius Dhakal Jalokinos Turunen Kerminen Porkka Hietala Korpela Rantanen Nuutinen

Pinja Prakash (1) Sirpa (2) Sari Sanna Anni Kalle-Pekka (20.10.2020 saakka) Mika (1) Katri Juha

Valtuustoryhmä V – Keskiryhmät ja sitoutumattomat Jäsen Edry Ketomäki Lappalainen Marttila Riihimäki

Varajäsen (järjestyksessä) Tarja (4) Jaakko (4) Esko (4) Pentti (4) Esa (3)

Pyykkönen Packalèn Haapala Vainio Wallenius Varis Vistilä Strandberg Toivanen Leino Oikari Anttila-Martikainen Pöyhtäri Ponto

6

Maija-Liisa (1) Pekka Päivi Salla Jarkko Arimo Tero Stig Risto Eeva Liisa Nico (11.2.2020 saakka) Mirja Kaarlo Kari (11.2.2020 saakka)


Kirkkovaltuuston käsittelemiä asioita               

  

Hyväksyttiin Nico Oikarin luottamustoimien lakanneiksi toteaminen (11.2.2020 § 6) Hyväksyttiin Kari Ponton luottamustoiminen lakanneeksi toteaminen (11.2.2020 § 7) Hyväksyttiin hautausmaan kaavan ja käyttösuunnitelman muutos (11.2.2020 § 8) Hyväksyttiin hautaustoimen ohjesääntö (11.2.2020 § 9) Hyväksyttiin uusi investointimääräraha talousarvioon Vanhankirkon ikkunat 45 000,00 € (26.5.2020 § 18) Hyväksyttiin seurakunnan kiinteistöstrategia 2020 – 2029 (26.5.2020 § 19) Hyväksyttiin sairaalasielunhoidon uusi sopimus (26.5.2020 § 20) Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (26.5.2020 § 21) Hyväksyttiin taloustoimiston toimistopäällikön viran perustaminen (26.5.220 § 22) Hyväksyttiin nuorisotyönohjaajan viran perustaminen (26.5.2020 § 23) Hyväksyttiin viestinnän henkilöresurssit (26.5.2020 § 24) Hyväksyttiin kirkkoherranviraston toimistosihteerien virat ja viran täyttäminen (26.5.2020 § 25) Hyväksyttiin varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustaminen (26.5.2020 § 26) Hyväksyttiin lastenohjaajan toimen muuttaminen perhetyönohjaajan viraksi (26.5.2020 § 27) Myönnettiin ero Kalle-Pekka Hietalalle seurakunnan luottamustoimista ja valittiin uusi jäsen kasvatusjohtokuntaan sekä Mäntsälän seurakunnan Kehitysvammatyön johtokuntaan (20.10.2020 § 36) Hyväksyttiin tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2021 (20.10.2020 § 37) Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma (15.12.2020 § 46) Hyväksyttiin omakotitalotontin ostotarjous Jokelan Kartanon alueelta (15.12.2020 § 47)

7


SEURAKUNTATYÖSTÄ PALKITUT Seurakunnan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakunnasta eläkkeelle jääneiden perinteistä joulujuhlaa ei ollut mahdollista viettää COVID-19 pandemiatilanteen vuoksi. Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2020 muistettiin seurakunnassa pitkään palvelleita ja kirkkovaltuuston kokoukseen osallistuneita luottamushenkilöitä. Muille palkittaville luottamushenkilöille sekä seurakunnassa pitkään palvelleille työntekijöille oli kirkkoherran kanssa sovittu yksityinen luovutustilaisuus. Palkitseminen toteutetaan kirkkoneuvoston 8.3.2011 ja 12.2.2019 voimaan astuneisiin asioihin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki lahjat maksetaan kirkkoneuvoston 20.11.2012 § 302 päätöksen mukaisesti rahana palkanmaksun yhteydessä ja niistä peritään ao. vero. Seurakuntatyön ansiomerkit myönnettiin tunnustukseksi seurakuntatyössä tai muusta kristillisestä toiminnasta.

pitkäaikaisesta

50 v – seurakunnallinen toiminta Luuk, Pekka Kultainen ansiomerkki (30 v) – seurakunnallinen toiminta Lappalainen, Esko Seppälä, Tuula Österman, Minna Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta Kekäle, Jari Repo, Petri Varis, Sinikka (luovutus keväällä 2020) Vuori, Anne Pronssinen ansiomerkki (10 v) – seurakunnallinen toiminta Berg, Henry Kekäläinen, Arvi Ketomäki, Jaakko Lehtonen, Tero-Pekka Puustinen, Armo Pyykkönen, Maija-Liisa

8

toiminnasta


TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 2020 5 vuotta 50€ Järvinen Erja (5 v 9 kk) Mäensivu Arto (5 v 8 kk) Sahramo Maarit (5 v 9 kk) Valtonen Krista (5 v 5 kk) 10 vuotta 150€ Cox James (10 v 10 kk) Hassinen Sanna (10 v 4 kk) Ilander Sari (10 v 11 kk) Nurminen Pauliina (10 v 0 kk) Rilla Marja-Leena (10 v 10 kk) Rotola-Pukkila Mirka (10 v 1 kk) 15 vuotta 200€ Hyppönen Asko (15 v 2 kk) Nordström Janne (15 v 1 kk) Sorjonen Anu (15 v 0 kk) Tompuri Kaisa (15 v 5 kk) Valli Päivi (15 v 4 kk) 20 vuotta 250€ Hietala Kari (20 v 11 kk) Salonen Elina (20 v 4 kk) Valkeapää Minna (20 v 0 kk) Vuori Anne (20 v 0 kk) 30 vuotta 500€ Kotajärvi Minna (30 v 6 kk) Ruokonen Heikki (30 v 7 kk)

9


KIRKKONEUVOSTO Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto (11 jäsentä) valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kulunut vuosi oli kirkkoneuvoston kaksivuotisen toimikauden ensimmäinen. Vuoden aikana kirkkoneuvosto kokoontui 15 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, esittelijöinä kirkkoherra ja talousjohtaja, valmistelijoina kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri, viimeksi mainittu myös kokousten sihteerinä. Valtuuston puheenjohtajistolla on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Neuvoston jäsenet osallistuivat myös kirkkovaltuuston kokouksiin ja kirkkoneuvoston edustus on ollut johtokuntien kokouksissa. Jäsen

Varajäsen (henkilökohtainen)

Koivisto (pj.)

Vesa (13)

Berg Kekäläinen Lappalainen Luuk Luuk (vpj.) Noso Porkka Sihvola-Rauttu Vakkuri Åström

Henry (13) Arvi (14) Esko (15) Ida (11) Pekka (14) Marja (14) Jouko (13) Terttu (14) Mirja (13) Jarkko (11)

Sorjonen Valtonen Laakso-Varis Oksanen Ketomäki Mäkinen Kuusela Launonen Harjula Kuusisto Sallinen Lehtonen

Anu (1) Krista (1) Sirpa (1) Kaija (1) Jaakko Emmi (3) Jaakko (1) Pekka Unna (1) Tuija Ritva (1) Tero-Pekka

Kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita Talous, määrärahat, hankinnat  Päätettiin anoa liittymistä Päijät-Hämeen aluerekisterikeskukseen (21.1.2020 § 6)  Hyväksyttiin vakuutusturvan kilpailutus (21.1.2020 § 11)  Päätettiin taloustoimiston toimistopäällikön määräaikaisesta virantäytöstä (21.1.2020 § 12)  Päätettiin kiinteistöhoitajan toimen täyttämisestä (21.1.2020 § 13)  Päätettiin ylitysoikeuksista vuoden 2019 investointimäärärahoihin (21.1.2020 § 15)  Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian projektiavustus eteläisessä Tansaniassa rankkasateiden aiheuttaman tulvan uhrien auttamiseksi 5 000,00 € Suomen Lähetysseuran katastrofirahaston kautta (10.3.2020 § 51)  Hyväksyttiin lisäinvestointimääräraha 2020 talousarvioon hautaustoimen pakettiautoa varten (10.3.2020 § 56)  Hyväksyttiin talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 laadintaohje (12.5.2020 § 108)  Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti 31.3.2020 (12.5.2020 § 121) 10


                      

Hyväksyttiin OP Varainhoidon sopimus (2.6.2020 § 139) Päätettiin kirkkoherranviraston toimistosihteerin virantäytöstä (11.6.2020 § 154) Päätettiin seurakuntamestarin toimen auki julistamiseen liittyvistä toimista (11.6.2020 § 156) (1.9.2020 § 174) Käsiteltiin esitystä nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä määräaikaisesti (1.9.2020 § 168) Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja leirimaksut 2021 (1.9.2020 § 171) Hyväksyttiin lehti-ilmoittelutarjous vuodeksi 2021 (1.9.2020 § 173) Päätettiin Jokelan Kartanon alueen tonttien myynnin aloittamisesta (1.9.2020 § 175) (29.9.2020 § 199) Päätettiin investointimäärärahan muutoksesta Vanhankirkon ikkunoihin liittyen (29.9.2020 § 186) Päätettiin taloustoimiston toimistopäällikön viran täytöstä (29.9.2020 § 188) (27.10.2020 § 213) Merkittiin tiedoksi talouskatsaus 8/2020 (29.9.2020 § 190) Päätettiin nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä (29.9.2020 § 193) (24.11.2020 § 246) (1.12.2020 § 265) Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian projektiavustus Libanoniin Beirutin räjähdyksen aiheuttamaan hätäaputarpeeseen 7 500,00 € Kirkon Ulkomaanavun kautta (29.9.2020 § 194) Hyväksyttiin investointisuunnitelmat 2021 – 2023 (27.10.2020 § 210) Merkittiin tiedoksi sijoitusraportti 30.9.2020 (27.10.2020 § 215) Päätettiin yhteisöavustusten 2020 myöntämisestä (10.11.2020 § 229) Päätettiin Jampan seurakuntamestarin toimen liittyvistä tehtävien järjestelyistä (10.11.2020 § 235) Hyväksyttiin Jumalanpalveluselämän kustannuspaikan ylitys (24.11.2020 § 245) Päätettiin myöntää kansainvälisen diakonian projektiavustus 10 000,00 € Kirkon Ulkomaanavun kautta Itä-Afrikan nälänhädän aiheuttamaan hätäaputarpeeseen (24.11.2020 § 250) Päätettiin hankkia Järvenpään seurakunnan käyttöön Toisenlaisen Lahjan joulukalenteri Kirkon Ulkomaanavulta 1 500,00 € lahjoituksella (24.11.2020 § 250) Päätettiin tukea Põltsamaan seurakunnan avustusanomuksesta Kiriklan lämmitysjärjestelmän muutosta 9 290,00 € summalla kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta (1.12.2020 § 266) Hyväksyttiin yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttötarkoituksen muutos (1.12.2020 § 268) Hyväksyttiin Jokelan Kartanon kaava-alueella sijaitsevan omakotitalotontin ostotarjous (1.12.2020 § 269) Hyväksyttiin vuokrankorotukset seurakunnan vuokra-asuntoihin (1.12.2020 § 275)

Kiinteistöt, toimitilat, hautausmaa  Päätettiin seurakunnan hallintaan otettavista hautapaikoista (21.1.2020 § 16)  Hyväksyttiin uurnametsäsuunnitelma (4.2.2020 § 38)  Päätettiin hoitamattomien hautojen lunastamisesta seurakunnalle (17.3.2020 § 73)  Lausuttiin Järvenpään kaupungin yleiskaavaehdotuksesta 2040 (31.3.2020 § 84)  Hyväksyttiin Vanhankirkon 2. – 3. krs. korjausten rakennuspiirustukset (31.3.2020 § 87)  Hyväksyttiin hautapaikan uudelleen lunastus (12.5.2020 § 124)  Hyväksyttiin hautapaikan luovutus seurakunnalle (12.5.2020 §§ 125 - 126) (29.9.2020 § 191)  Hyväksyttiin hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen (29.9.2020 § 189)  Hyväksyttiin suunnitelma muistolehdon perustamisesta (27.10.2020 § 211)  Merkittiin tiedoksi Järvenpään yleiskaavan 2040 tilanne (10.11.2020 § 232) 11


Säännöt, organisaatio  Päätettiin aloittaa strategiatyöskentely seurakunnan uuden strategian laatimiseksi (21.1.2020 § 5)  Hyväksyttiin aikuistyön perustoimintokuvaus (21.1.2020 § 8)  Hyväksyttiin lähetystyön perustoimintokuvaus (21.1.2020 § 9)  Merkittiin tiedoksi perustoimintokuvaukset muista julistustyön alaisista työmuodoista (21.1.2020 § 10)  Merkittiin tiedoksi liukuvan työajan siirtymisestä mobiiliversioon sekä päätettiin työaikaliukuman laajentumisesta 21.1.2020 § 14)  Hyväksyttiin kumppanuussopimus Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopiston kanssa (4.2.2020 § 34)  Hyväksyttiin diakonian yksilö ja perhekohtaisen avustusperiaatteiden päivitys lahjoitusvarojen osalta (10.3.2020 § 53)  Päätettiin sairauslomasta yleisvaarallisen tartuntataudin aikana (10.3.2020 § 55)  Hyväksyttiin kiinteistötoimen perustoimintokuvaus (10.3.2020 § 57)  Hyväksyttiin hautaustoimen perustoimintokuvaus (10.3.2020 § 58)  Hyväksyttiin ohjeistus koronaviruksesta aiheutuvista toimenpiteistä (10.3.2020 § 55) (17.3.2020 § 71) (31.3.2020 § 85,8) (21.4.2020 § 98) (12.5.2020 § 119) (2.6.2020 § 135) (1.9.2020 § 167) (27.10.2020 § 216) (24.11.2020 § 256) (1.12.2020 § 273)  Päätettiin puhelinkorvauksista koronaepidemian aikana (21.4.2020 § 96)  Päätettiin työsuojelupäällikön nimeämisestä 1.1.2021 alkaen (12.5.2020 § 111)  Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma kesä-syyskuuksi 2020 (12.5.2020 § 120)  Hyväksyttiin yhteistyösopimus Keski-Uudenmaan SOTE-kuntayhtymän ja alueen seurakuntien välillä (2.6.2020 § 136)  Hyväksyttiin viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot 1.1.2020 alkaen (2.6.2020 § 147)  Päätettiin ylläpitopäällikön osallistumisesta kiinteistöpäällikkökoulutukseen (11.6.2020 § 160)  Hyväksyttiin Järvenpään seurakunnan ja Setlementti Louhela ry:n yhteistyösopimus (1.9.2020 § 169)  Hyväksyttiin henkilöstökoulutustyöryhmän esitys (1.9.2020 § 172)  Hyväksyttiin Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus (29.9.2020 § 195)  Hyväksyttiin Perheasiain Neuvottelukeskuksen perustoimintokuvaus (29.9.2020 § 196)  Hyväksyttiin työterveydenhuollossa Luotsi-palvelun käyttöönotto 1.1.2021 (27.10.2020 § 214)  Hyväksyttiin hankintarajat ja hyväksyjät 2021 (10.11.2020 § 233)  Hyväksyttiin määräaikaisen lapsiasiahenkilön valinta (24.11.2020 § 247) Muita päätöksiä /asioita  Päätettiin diakoniajohtokunnan esityksestä diakonian väliaikaisesta resurssien lisäämisestä vanhustyöhön (12.5.2020 § 118)  Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi henkilöstöstrategian seurantaryhmän raportti (12.5.2020 § 122) (10.11.2020 § 228)  Hyväksyttiin seurakunnan rippikoulut ja ryhmäkoon ylitykset (2.6.2020 § 137)  Hyväksyttiin tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistusesitykset 1.7.2020 (2.6.2020 § 138) (11.6.2020 § 157)  Hyväksyttiin kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävänvaativuuden tarkistusesitys (11.6.2020 § 155)  Hyväksyttiin tarkennukset tehtäväkohtaisten palkanosien muutoksiin 1.7.2020 (1.9.2020 § 176)  Päätettiin luopua Y-säätiön vuokra-asuntojen välivuokraamisesta (29.9.2020 § 187) 12


      

Käsiteltiin kasvatusjohtokunnan esitystä määräaikaisesta seurakuntapastorin projektivirasta (29.9.2020 § 192) Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma loka-joulukuu 2020 (29.9.2020 § 197) Päätettiin nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvauksen tarkistuksesta 1.8.2020 (29.9.2020 § 200) Päätettiin tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistusesityksistä 1.12.2020 (10.11.2020 § 231) Merkittiin tiedoksi Jampan aluetyön neuvotteluryhmän muistio (24.11.2020 § 251) Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma tammi – toukokuu 2021 (24.11.2020 § 252) Valittiin Järvenpään seurakunnan kiinteistöstrategian seurantatyöryhmään vuosiksi 2021 – 2022: Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen, Marja Noso, Vesa Koivisto, Janne Nordström, Iia Palmgren, Minna Kotajärvi ja Kari J. Hietala (pj). (24.11.2020 § 255) Valittiin Järvenpään seurakunnan strategiatyöskentelyn työryhmään: Hanna Graeffe (pj.), Jouko Porkka (vpj.), Pekka Luuk, Terttu Sihvola-Rauttu, Vesa Koivisto, Krista Valtonen, Minna Kotajärvi ja Kari J. Hietala (21.1.2020 § 5) (1.12.2020 § 267)

13


JOHTOKUNNAT

DIAKONIAJOHTOKUNTA Jäsen Auranen Haapala Laakso-Varis Launonen (vpj.) Lehtola Pohjanheimo (pj.) Puustinen

Henkilökohtainen varajäsen Matti (3) Päivi (2) Sirpa (2) Pekka (3) Lea (3) Marketta (3) Armo (2)

Wilskman Leino Wallius Korpela Luukkanen Sallinen Hautamäki

Lars-Erik Eeva Liisa Pinja (1) Mika Arto Ritva Minna (1)

Diakoniajohtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 3 kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Esko Lappalainen (3) ja varalla Henry Berg. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut Keijo Ruuskanen. Kokouksiin ovat osallistuneet teologit Heli Seppänen (sairaala- ja hoivakotityön teologi) ja Krista Valtonen (diakoniatyön teologi), Anu Sorjonen (Jampan alueen teologi) sekä lisäksi kaikki diakoniatyöntekijät silloin, kun kokouksessa on käsitelty diakonian toimintakertomusta, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:            

Hyväksyttiin diakonian toimintakertomukset 2019 (10.2.2020 § 5) Päätettiin Y-säätiön vuokra-asunnoista luopumisesta (10.2.2020 § 6 Hyväksyttiin päivitetyt avustusperiaatteet lahjoitusvarojen osalta (10.2.2020 § 7) Hyväksyttiin diakonian avustusvarojen käyttämisestä diakonian kampanjaan lasten hyvinvoinnin tukemiseksi (10.2.2020 § 8) Annettiin lausunto kiinteistöstrategialuonnoksesta (10.2.2020 § 9) Päätettiin toimintasuunnitelmien 2021 esittämisestä kirkkoneuvostolle (14.9.2020 § 20) Päätettiin talousarvioiden 2021 esittämisestä kirkkoneuvostolle (14.9.2020 § 21) Merkittiin tiedoksi diakonia-avustusvarojen myöntäminen (14.9.2020 § 21) (16.11.2020 § 36) Käsiteltiin suunnitelmaa diakoniatyölle lahjoitetun testamenttivaran käytöstä (14.9.2020 § 25) (16.11.2020 § 32) Päätettiin Yhteisvastuukeräyksen 2021 seurakunnan oman osuuden kohdentamisesta (16.11.2020 § 33) Päätettiin suurten adventtimyyjäisten 2020 diakoniatuoton kohdentamisesta (16.11.2020 § 34) Päätettiin valtionavusteisen diakoniatyöhön tarkoitettujen avustusten käytöstä (16.11.2020 § 35)

14


JULISTUSJOHTOKUNTA

Jäsen Dhakal Harjula Komulainen (vpj.) Kostama Strandberg Toivanen Vainio (pj.)

Henkilökohtainen varajäsen Prakash (1) Unna (1) Kirsti (1) Rita (1) Stig (2) Matti (1) Salla (2)

Peltola Jalokinos Uljas Kuusisto Marttila Kallio Haapala

Jukka Sirpa (1) Lauri (1) Tuija Pentti Harri Päivi

Julistusjohtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 2 kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Marja Noso (2) ja varalla Arvi Kekäläinen. Johtokunnan esittelijöinä ovat olleet Anne Aho, Mikko Haapaniemi, Aino Luhtasela, Petri Repo ja Minna Kotajärvi (lisäksi toiminut sihteerinä).

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:    

Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2019 ja perustoimintokuvaukset (30.1.2020 § 5) Annettiin lausunto kiinteistöstrategian luonnoksesta (30.1.2020 § 6) Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2021 (9.9.2020 § 13) Päätettiin talousarviomäärärahojen 2020 jaosta lähetysjärjestöille (9.9.2020 § 14)

15


KASVATUSJOHTOKUNTA Jäsen Edry (vpj.) Fast Hietala Oksanen (pj.) Packalén Packalèn Peltola

Henkilökohtainen varajäsen Tarja (2) Anni (3) Kalle-Pekka Kaija (3) Maj (3) Pekka (1) Jukka (2)

Varis Östberg Hyvärinen Tuominen Laakkonen Vistilä Turunen

Arimo (1) Tiia Anni (1) Satu Mikko Tero (2) Sari (1)

Kasvatusjohtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 3 kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Ida Luuk (1) ja varalla Pekka Luuk (1). Esittelijöinä ovat olleet James Cox (sihteeri), Iia Palmgren sekä teologit Hanne Lukkari, Anna Markkanen ja Maria Puotiniemi. Lisäksi kasvatusjohtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet työmuodon työntekijät aina tarvittaessa.

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:    

Hyväksyttiin kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2019 (11.2.2020 § 5) Annettiin lausunto kiinteistöstrategian luonnoksesta (11.2.2020 § 6) Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2021 (2.9.2020 § 5) Päätettiin opintoavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 2020 (26.10.2020 § 5)

16


KIINTEISTÖJOHTOKUNTA Jäsen Anttila-Martikainen Haaparanta (pj.) Korpela Lehtonen (vpj.) Riihimäki Soinola Tamm

Henkilökohtainen varajäsen Mirja (3) Satu (3) Mika (1) Tero-Pekka (1) Esa (2) Riitta (2) Pertti (2)

Pyykkönen Tuovila Hyvärinen Raveala Wallenius Kerminen Karulinna

Maija-Liisa Arto Anni Kari (1) Jarkko (1) Sanna (1) Martti

Kiinteistöjohtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 3 kertaa. Esittelijöinä ovat toimineet talousjohtaja Kari J. Hietala (3), ylläpitopäällikkö Janne Nordström (3) ja seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (3) ja kokousten sihteerinä talousjohtaja. Johtokunnan kokouksissa ovat läsnäoloja puheoikeudella olleet kirkkoherra Vesa Koivisto (3) ja kirkkoneuvoston edustaja Mirja Vakkuri (3).

Tärkeimmät päätökset ja esitykset:       

Hyväksyttiin kiinteistötoimen-, hautaustoimen ja kiinteistöjohtokunnan toimintakertomukset 2019 (6.2.2020 § 5) Annettiin lausunto kiinteistöstrategian luonnoksesta (6.2.2020 § 6) Hyväksyttiin investointisuunnitelmat 2021-2023 (8.9.2020 § 15) (23.9.2020 § 25) Hyväksyttiin talousarvioehdotukset ja toimintasuunnitelmat 2021–2023 (8.9.2020 § 16) (23.9.2020 § 26) Suoritettiin hautausmaakatselmus (23.9.2020 § 27) Hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen (23.9.2020 § 28) Muistolehdon perustaminen (23.9.2020 § 29)

Kiinteistöjohtokunnan toiminnan arviointi Vuosi oli valtuustokauden toinen. Kokousaineisto ja pöytäkirjat lähetetään aina jäsenten lisäksi myös varajäsenille. Johtokunta on käsitellyt viranhaltijoiden sille valmistelemia ja esittelemiä asioita. Kokouksissa on vallinnut hyvä henki ja asioista on keskusteltu seurakunnan etua ajatellen. Tärkeimmän asian käsittelyyn eli vuoden 2021 talousarvion, toimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman käsittelyyn käytettiin runsaasti aikaa.

17


PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA Seurakunta Järvenpää Kerava Tuusula

Jäsen Henry Berg Saija Ohtonen-Jones pj. Satu Heikkilä

Varajäsen Tarja Edry Asko Helminen Ulla Siimes

Viranhaltijat: Perheneuvonnassa on yksi johtajan, yksi vastaanottosihteerin ja neljä perheneuvojan virkaa. Anssi Tietäväinen 85 % johtajan tehtävät ja 15 % työsuojelupäällikön tehtävät Päivi Ihander 100 % vastaanottosihteeri Jarno Hellström 100 % perheneuvoja Tea Talhola 100 % perheneuvoja Merja Kaura 85 % 31.7.20 saakka ja 1.8.20 – 60 % perheneuvoja Jari Kekäle 65 % perheneuvoja Sijaisina erilaisilla prosenteilla on ollut Sari Mäenpää, Markku Pispala, Erja Vuorela, Sini Mäkelä, Eliisa Winberg. Varsinainen neuvottelukunta kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi toimintakertomus 2019, tilastotiedot ja asiakaspalaute. Syksyn kokouksessa käytiin läpi vuoden 2021 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023. Kokouksissa käsiteltiin myös vuoden 2019 aikana ollutta kokeilua, jossa perheneuvojan työparina on ollut seurakunnan työntekijä. Tämä muuttui vuoden 2020 aikana kolmen seurakunnan työntekijän kouluttamiseen. Koulutus on tapahtunut Tampereen neuvottelukeskuksen ja Kirkkohallituksen järjestämänä. Koulutettavat ovat Heli Seppänen Järvenpäästä, Sini Mäkelä Keravalta ja Eliisa Winberg Tuusulasta. Lisäksi kokouksissa keskusteltiin, miten korona muutti työtapoja. Siitä miten kasvotusten tapaamiset siirtyivät etätapaamisiin ja tunnekeskeinen ryhmä toteutettiin webinaarina. TILINTARKASTUS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään tulleen muutoksen myötä vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Kokouksessaan 28.5.2019 § 34 kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2019 - 2022 BDO Audiator Oy:n vastuunalaisena tarkastajana on toiminut JHT, HT Vesa Keso. MUUT TOIMIELIMET Operatiivinen johtoryhmä ja tiimikokoukset Operatiivinen johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden kokous. Operatiivinen johtoryhmä kokoontui 4 kertaa kokoustamaan ennen COVID-19 alkamista. Teologit ja kanttorit sekä kasvatus- ja diakoniatiimit jne. ovat pitäneet omia kokouksiaan säännöllisesti. Vuoden 2020

18


operatiivisen johtoryhmän ja valmiusjohtoryhmän kokoukset yhdistettiin COVID–19 pandemiatilanteen tiedonkulun osalta. Yhteistyöryhmä kokoontui yhteensä 23 kertaa. Taidehankintatyöryhmä Taidehankintatyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus. Kirkkoneuvoston vuosiksi 2019–2020 asettamassa taidehankintatyöryhmässä toimivat luottamus-henkilöjäsenet Pekka Luuk ja Tuija Kuusisto (varajäsen Sirpa Laakso-Varis) sekä työtekijäjäsenet Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi (varajäsen tiedottaja). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 ei hankittu taidetta. Työpaikkakokoukset Koko henkilökunnalle tarkoitettuja yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin kaksi. Seurakunnassa on päätetty jatkaa vanhaa menettelyä, jonka mukaan kirkkoherra kutsuu koolle koko henkilökunnalle tarkoitetun työpaikkakokouksen kahdesti vuodessa. Työpaikkakokoukset aloitetaan aamuehtoollisella kirkossa. Keväällä 25.3.2020 pidettiin työpaikkakokous Teamsin välityksellä. Pidetyn kokouksen aiheina olivat: Pelastussuunnitelma – Kriisiviestintä – Strategiatyöskentely – Ydinosaamiskuvaukset – Työaikalaki ja KirVESTES – Terveenä työssä –kyselyyn siirtymisen tiedotus – Luotsi ja ensiapukoulutusasiat – Kiinteistöstrategia. Syksyllä 21.10.2020 pidettiin työpaikkakokous Teamsin välityksellä. Pidetyn kokouksen aiheina olivat: Korona-ajan kokemukset -kooste – Tulevan työhyvinvointikyselyn esittely – Hyvä Idea – palkinto – Etähoitopalvelu Aava Luotsiin siirtyminen – Kokous- ja työhuonemuutokset, Vanhakirkko – Virkistyspäivä 19.3.2021. Valmiustoimikunta Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy organisaatiosta riippuen erilaisia toimia. Seurakunnan valmiussuunnitelmaan kiinnitetään huomiota myös piispantarkastusten yhteydessä. Valmiustoimikunnan kokoonpano Anu Sorjonen (valmiuspäällikkö), Hanna Warro (varapäällikkö), Vesa Koivisto, Minna Kotajärvi, Janne Nordström, Johanna Luumi, Iia Palmgren, Marja-Leena Rilla ja Keijo Ruuskanen. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta kokoontui 6 kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita. Toimivuosi oli yhteistyötoimikunnan 3/4. Työnantajaedustajina ovat toimineet työsuojelupäällikkö Anssi Tietäväinen (pj.) ja kirkkoherra Vesa Koivisto.

19


Henkilöstön edustajina ovat toimineet 2020 Kotajärvi, Minna Vuori, Anne Seppälä, Tuula Vuorinen, Satu Haapaniemi, Mikko

luottamusmies/Kirkon alat ry., työsuojeluvalt., toimintohenkilöstö I varatyösuojeluvalt. / toimintohenkilöstö työsuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa II varatyösuojeluvalt./ Kiinteistö,-kirkonpalvelu- hautausmaa luottamusmies/Juko

Yhteistyötoimikunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Hanna Warro.

STRATEGIATYÖSKENTELY KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020-2029 Seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2020-2029 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 26.5.2020. Työryhmään kuuluivat: Satu Haaparanta, Esko Lappalainen, Tero-Pekka Lehtonen, Marja Noso, Vesa Koivisto, Janne Nordström, Iia Palmgren ja Kari J. Hietala (puheenjohtaja) sekä Minna Kotajärvi (sihteeri). Kiinteistöstrategiatyöryhmä kokoontui vuosina 2019-2020 yhdeksän kertaa, teki katselmukset seurakunnan kiinteistöihin sekä tutustui tiloista teetettyihin kuntoarvioihin. Henkilökunnalle tehtiin kysely kiinteistöstrategiassa huomioitavista asioista sekä työntekijätiimeille täsmentäviä kysymys. Kiinteistöstrategia-asiaa esiteltiin henkilöstölle työpaikkakokouksessa ja toiminnallisen henkilöstön suunnittelupäivässä. Kiinteistöstrategiatyöryhmä pyysi lausunnot strategialuonnoksesta kirkkoneuvostolta, johtokunnilta ja yhteistyötoimikunnalta sekä kirkkoneuvoston lausunnon pohjalta nuorisotiimiltä. Lausunnoissa esille tulleet asiat huomioitiin kiinteistöstrategiaehdotuksessa. Kirkkoneuvosto asetti kiinteistöstrategian seurantaryhmän vuosiksi 2020-2021. Ryhmään nimettiin kiinteistöstrategiatyöryhmässä olleet henkilöt. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2019-2023 Seurakunnan henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa varten perustettuun työryhmään kuuluivat: Hanna Graeffe (puheenjohtaja), Jouko Porkka, Mirja Vakkuri, Pekka Luuk, Vesa Koivisto, James Cox (2021 alkaen Maria Puotiniemi), Minna Kotajärvi (sihteeri). Työryhmä kokoontui kevätkaudella viisi kertaa. Kokouksissa keskityttiin henkilöstöstrategiassa oleviin virkojen perustamisiin, joita ei ehditty vielä vuoden 2019 aikana toteuttamaan, sekä määräaikaisten tehtävien arviointiin ja jatkoon. Lisäksi valmisteltiin kirkkoneuvostolta tulleita muita asioita. Työryhmä laati kirkkoneuvostolle raportin henkilöstöstrategian toteutumisen tilanteesta. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 29.9.2020 henkilöstöstrategian seurantatyöryhmän tehtäväksi laatia vuoden 2021 talousarvion pohjaksi henkilöstöä koskevat esitykset. Työryhmä laati tiimeille kyselyn, jossa selvitettiin, miten korona-aika on vaikuttanut tiimien toimintaan ja jaksamiseen. Samalla kartoitettiin seurakunnassa tehtävää työtä normaalioloissa ja poikkeusaikana. Työryhmä kokoontui syyskaudella kaksi kertaa ja laati kirkkoneuvostolle raportin sekä pyydetyn esityksen. STRATEGIA Kirkkoneuvosto valitsi 21.1.2020 strategiatyöryhmän: Hanna Graeffe (puheenjohtaja), Jouko Porkka (varapuheenjohtaja), Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu, kirkkoherra, talousjohtaja, tiedottaja sekä henkilöstön edustajiksi Minna Kotajärvi ja James Cox

20


Kirkkoneuvosto päivitti 1.12.2020 strategiatyöryhmän kokoonpanoa: tiedottaja ei ole työryhmän jäsen, mutta kutsutaan työskentelyyn tarvittaessa mukaan, työryhmän jäseneksi valittu henkilöstön edustaja James Cox korvatiin Krista Valtosella. Koronasta johtuen strategiatyöryhmä ei aloittanut toimintaansa vuonna 2020. Strategian valmisteluun on aikaa 30.4.2022 asti. SEURAKUNNAN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ As Oy Kirkkopihan hallituksessa 2019 - 2020 Kari J. Hietala As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksen edustaja 2019 - 2020 Satu Haaparanta, varajäsen Jukka Virkki Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa 2016 - 2020 maallikkojäseninä Hanna Graeffe ja Pekka Luuk Haarajoen Törmän Tähystäjät ry:n hallituksessa 2019 - 2020 Minna Österman Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2019 - 2022 Kaija Tuuri, varajäsen Mirja Vakkuri Jampan aluetyön neuvotteluryhmä 2019 - 2020 Emmi Mäkinen, Henry Berg, Terttu Sihvola-Rauttu, Vesa Koivisto, Anu Sorjonen, Iia Palmgren ja Keijo Ruuskanen Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n hallituksen varajäsen 2019 - 2020 Jaakko Kuusela Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokousosallistuja 2019 - 2020 Henry Berg, varajäsen Tero-Pekka Lehtonen Järvenpään Metsänkävijät ry:n hallituksessa ja vanhempainneuvostossa 2019 - 2020 Minna Österman Kirkkopalvelut ry:n valtuustossa 2018 - 2021 Pekka Luuk Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvostossa 2020 - 2022 Esko Lappalainen, varajäsen Johanna Luumi Kivipuiston palvelukotisäätiön sr hallintoneuvostossa 2018 - 2021 Matti Auranen, varajäsen Esko Lappalainen Kivipuiston palvelukotisäätiön hallituksessa 2019 - 2020 Pekka Luuk Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvosto 2019 - 2020 Arvi Kekäläinen, varajäsen Lea Lehtola Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnassa 2020 - 2021 Kalle-Pekka Hietala (20.10.2020 saakka), Sari Turunen (20.10.2020 alk.), varajäsen Sirpa LaaksoVaris 21


Partiolippukunta Järvenpään Kiehiset ry:n hallituksessa 2019 - 2020 Kaija Oksanen, varajäsen Emmi Mäkinen Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukunta 2019 - 2020 Henry Berg, varajäsen Tarja Edry Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen edustaja 2019 - 2020 Kari J. Hietala Saunakallion ostoskeskus Oy:n yhtiökokouksen edustaja 2019 - 2020 Mirja Vakkuri, varajäsen Riitta Soinola Setlementti Louhelan hallituksessa 2019 - 2022 Sirpa Laakso-Varis, varajäsen Marja Noso Setlementti Louhelan vuosikokousosallistuja 2019 - 2022 Pekka Launonen, varajäsen Jaakko Ketomäki Yhdessä Katettu –yhteistyöverkoston johtoryhmässä 2020 Marja Kosonen Yhdessä Katettu –yhteistyöverkoston ohjausryhmässä 2020 - 2022 Kaija Tuuri, varajäsen Pekka Launonen KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON ILTAKOULUT Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. Covid-19 pandemian vuoksi ja virukseen sairastumisen ehkäisemiseksi annettujen valtiotason ohjeistusten puitteissa, erillisiä iltakouluja ei pidetty kirkkoneuvostossa eikä kirkkovaltuustossa vuonna 2020. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

ALOITTEET

JA

KIRKKO-

5.3.2020 Kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen Arvi Kekäläinen jätti kirkkovaltuustoaloitteen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle Hanna Graeffelle kirkkoneuvoston valmisteluun. Valtuustoaloitteessa pyydettiin selvittämään mahdollisuutta siitä, että Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta osallistuisivat Perheasiainneuvonnan palveluiden kokonaiskustannuksiin. Nyt kustannukset ovat pelkästään vain seurakuntien kannettavana, joka rasittaa seurakuntien taloutta. Aloite on edelleen valmistelussa. 15.3.2020 Kirkkoneuvoston- ja valtuuston jäsen Arvi Kekäläinen jätti kirkkovaltuustoaloitteen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle Hanna Graeffelle kirkkoneuvoston valmisteluun. Valtuustoaloitteessa esitettiin mahdollisuutta saada verhoja kirkon yläikkunoihin. Auringon paistaessa kirkkaasti kirkon yläikkunoista tuleva auringonvalo osuu häiritsevästi etuosassa heijastettaviin esityksiin, jolloin sanojen ja kuvien näkyminen jää epäselväksi. Aloitteessa esitetään budjetoimaan talousarvioon rahaa tähän asiaan tehtäviä parannuksia varten. Aloite on edelleen valmistelussa. 22


2.3 Henkilöstö Henkilöstötilinpäätös laadittu erillisenä tilinpäätöksenä. Henkilöstötilinpäätöksessä esitetään tarkemmin henkilöstöasioita laajemmin. Henkilöstön kokonaismäärä

147

naiset

109

miehet

38

Henkilöstön keski-ikä

55,9 v

Palkkasumma 2018 2019 2020

Yht. € € €

3 428 556 3 539 170 3 583 993

2.4 Jäsenmäärä Vuonna 2020 seurakunnan jäsenmäärä väheni 37 hengellä (edellisvuonna jäsenmäärä väheni 217 hengellä). Vuoden lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 28 375 (edell. 28 412) ja kaupungin väkiluku 44 466 (ed. vuosi 43 711). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kaupungin väkiluvusta on vähitellen laskenut. Vuonna 1980 kaupungin asukkaista oli seurakunnan jäseniä 86,6 %. Vastaava luku kertomusvuonna oli 63,8 % (edell. 65,0 %). Seurakuntaan muutti 2 065 (1 767), seurakunnasta muutti 1 843 (1 646), kastettuja lapsia oli 213 (255) ja kuolleita yhteensä 226 (234). Kirkkoon liittyi 159 (171) ja siitä erosi 416 (475). Seurakunnan väkiluku vuosina 1980 – 2020 vuosi väkiluku muutos muutos (%) (lkm) 1980 19813 1985 22627 2814 14,2 1986 23267 640 2,83 1987 23991 724 3,11 1988 24898 907 3,78 1989 25373 475 1,91 1990 25902 529 2,08 1991 26438 536 2,07 1992 26869 431 1,63 1993 27316 447 1,66 1994 27571 255 0,93 1995 27636 65 0,24 1996 27637 1 0 1997 27996 359 1,3 1998 28333 337 1,2 1999 28408 75 0,26 2000 29084 676 2,37 2001 29329 245 0,84 2002 29396 67 0,23

vuosi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23

väkiluku

muutos muutos (%) (lkm) 29786 390 1,32 29834 156 0,52 29798 -36 -0,12 29680 -118 -0,39 29645 -35 -0,12 29511 -134 -0,45 29474 -37 -0,13 28635 -844 -2,86 28497 -138 -0,48 28701 204 0,71 28478 -223 -0,78 28164 -314 -1,11 28304 140 0,49 28229 -75 -0,26 28497 268 0,95 28629 132 0,46 28412 -217 -0,76 28375 -37 -0,15


Seurakunnan ja kaupungin väkilukuvertailu vuosina 1995, 2000, 2005 ja 2010–2020 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Srk

27635 29084 29798 28635 28497 28701 28478 28164 28304 28229 28497 28629 28412 28375

srk/muutos 64 Kaupunki

676

-36

-844

-138

204

-223

-314

140

-75

268

132

-217

-37

34436 35915 37505 38680 38965 39647 39959 40427 40908 41523 42583 43421 43711 44466

kpk/muutos 154

299

177

srk/kpk %

81.0

79,45 74,0

80,3

-28

285

682

313

73,13 72,39 71,3

468

481

615

1060 838

1139 755

69,67 69,19 67,98 66,92 65,93 65,00 63,8

Seurakunnan strategian 2016 - 2020 yhteydessä laadittiin vaihtoehtoisia väestöskenaarioita. Kirkosta eroaminen on todellinen haaste seurakunnille. Seuraavissa tilastoissa on tarkasteltu kirkkoon liittymistä ja eroamista eri vuosina kuukausitason tarkkuudella. LIITTYNEET KUUKAUSITTAIN kk / vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12 Tammikuu 7 10 12 12 6 16 23 12 25 18 20 17 Helmikuu 10 6 6 11 12 10 11 14 7 14 11 11 Maaliskuu 2 9 9 16 9 10 21 13 11 11 11 4 Huhtikuu 6 12 10 6 14 5 14 6 7 7 12 16 Toukokuu 7 9 9 14 4 12 15 14 24 13 16 19 Kesäkuu 12 15 11 10 9 9 11 5 15 11 22 28 Heinäkuu 20 15 11 15 10 9 15 7 11 11 18 11 Elokuu 10 12 7 10 2 9 14 14 22 20 24 9 Syyskuu 4 6 10 10 10 4 26 11 13 10 10 12 Lokakuu 12 15 6 15 6 14 15 14 11 15 10 11 Marraskuu 6 4 12 9 7 13 18 7 10 9 7 9 Joulukuu 6 8 5 10 7 10 5 2 9 7 10 159 Yhteensä 102 121 108 138 96 121 188 119 165 146 171

ERONNEET KUUKAUSITTAIN kk / vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37 Tammikuu 36 37 29 33 25 36 29 32 32 49 61 44 Helmikuu 16 18 15 11 19 16 12 14 15 16 24 16 Maaliskuu 17 18 56 19 23 21 17 22 19 19 15 17 Huhtikuu 33 33 26 19 28 34 19 26 27 27 29 21 Toukokuu 20 25 18 19 9 13 22 17 32 24 26 21 Kesäkuu 14 20 23 16 19 12 12 19 13 24 28 10 Heinäkuu 20 21 19 13 87 21 22 19 19 21 25 26 Elokuu 24 35 23 19 34 27 12 27 27 21 31 29 Syyskuu 35 36 20 33 33 32 42 38 33 49 23 35 Lokakuu 36 409 42 41 36 100 31 34 50 59 42 41 Marraskuu 67 103 48 57 51 170 48 43 53 79 48 Joulukuu 83 78 78 77 161 211 112 132 121 97 123 119 Yhteensä 401 833 397 357 525 693 378 423 441 482 475 416

24


2.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 2.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Vuosikate, €/jäsen

2020 14,77 176,3 41,9

2019 16,48 205,0 48,2

2018 18,40 123,9 30,3

2020 166 271 -

2019 273 250 -

2018 209 208 -

2020 93,9 182 13,1 0

2019 94,2 164 12,1 0

2018 93,9 132 12,4 0

2.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitus % Rahavarojen riittävyys / pv Lainanhoitokate 2.5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus, €/jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta, €/jäsen

2.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2020 tilinpäätöksen vuosikate on 1 187 670,41 € ja se ylittää suunnitelman mukaiset poistot, jotka olivat 673 681,29 €. Tilikauden ja aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä 8 477 559,38 €. Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 § mukaista tasapainotustarvetta. Tilikauden tulos on 561 432,32 €.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 47 443,20 euroa, 2) että tilikauden ylijäämä 561 432,32 euroa siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

25


3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1 Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen 1011010120 KIRKKOVALTUUSTO 1011010140 KIRKKONEUVOSTO 1011080190 MUU YLEISHALLINTO

1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (Kts. toimintakertomuksen luku 4. Hallinto). 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

2.1. Muu yleishallinto Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja – valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Hallinto-organisaatioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2020 aikana. Johtokunnat ovat jatkaneet toimintaa uusien johtosääntöjensä ja niille määriteltyjen tehtävin mukaisesti. Työalojen ja virkojen ohje- ja johtosääntöjen asemaa perustoimintokuvausten ja tehtävänkuvausten aikana ei ole käsitelty vuoden 2020 aikana.

2.2. Kirkkovaltuusto Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen Seurakunnan uuden / päivitetyn strategian hyväksyminen vuoden 2020 lopulla. Kirkkovaltuusto kokoontui suunnitellusti neljä kertaa, joista yksi oli poikkeusolojen vallitessa etänä toteutettu Teams-kokous. Vuosi oli kirkkovaltuuston toinen vuosi. Kirkkovaltuusto ei pitänyt iltakoulua vuoden 2020 aikana COVID-19 pandemiatilanteesta ja asetetuista kokoontumisrajoitteista johtuen. Seurakunnan uuden strategian valmisteluprosessi ei käynnistynyt vuoden 2020 aikana johtuen COVID-19 pandemiatilanteesta.

26


2.3. Kirkkoneuvosto Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö Seurakunnan uuden/päivitetyn strategian (2021-) valmistelu Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 15 kertaa, joista 4 kertaa sähköisenä etäkokouksena. Valtioneuvoston yleisistunto totesi 16. maaliskuuta, että maassa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Lakisääteisiä tehtäviä hoidettaessa seurakunnan hallintokaan ei välttynyt toimitapojen muutokselta määrättyjen rajoitusten puitteissa ja seurakunnassa käännettiinkin historian sivua valtavan digiloikan äärellä. Kirkkoneuvosto kokousti sähköisesti Teams– etäkokouksina 4 kertaa ennen kuin valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen astuivat voimaan tiistaina 16. kesäkuuta. Henkilöstöstrategian toimeenpanosta on siirrytty seurantaan, jota on hoitanut henkilöstöstrategian seurantaryhmä. Sen esityksestä henkilöstöstrategian toimeenpanoa jatkettiin tilanteenmukaisesti päivitettynä. Kirkkoneuvoston työskentelyn on koettu tehostuneen ja neuvostolle on ollut ominaista yhteistyöhakuisuus ja halu hakea yhteistä näkemystä moninaisiin asioihin. Seurakunnan uuden strategian valmisteluprosessi ei käynnistynyt vuoden 2020 aikana johtuen COVID-19 pandemiatilanteesta, mutta työryhmän kokoonpanoa päivitettiin vuoden 2020 lopussa. 4. Talousluvut 1011010120 Kirkkovaltuusto 1011010140 Kirkkoneuvosto 1011080190 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019

50,82 -188 660,63 -188 609,81 -193 368,29

27

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-217 660 -217 660

5 052,55 -188 868,39 -183 815,84

86,8 84,5


1011050000 TALOUSHALLINTO 1011050151 KIPA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Tukea seurakunnan ydintehtävien ja tukipalveluiden hoitamista sekä taloudellisen informaation tuottaminen, hallinnon, henkilöstön ja sidosryhmien tarpeisiin. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto. Taloustoimisto on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti. o Palvelut on tuotettu tavoitteen mukaisesti. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan yhteistyössä Kipan kanssa o Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen eli Kipan kanssa on sujunut vaihtelevasti. Yhteistyö hankaloitui entisestään, kun syksyllä otettiin käyttöön uusi tikettijärjestelmä. Kipan järjestelmissä on edelleen jäykkyyksiä ja mm. niiden takia seurakunta on laskutuksessa käyttänyt rinnakkaista Status-järjestelmää. 2019 perustetun määräaikaisen toimistopäällikön toimen myötä työtehtävien sujuvoittaminen ja sijaisuuksien toimivuuden varmistaminen taloustoimiston henkilöstön välillä o Määräaikainen toimistopäällikkö vaihtui vuoden 2020 alussa. Tehtävän tarpeellisuus todettiin ja se vakinaistetaan virkana vuoden 2021 alusta. Koronatilanne loi uuden tilanteen ja toimiston tehtäviä on rajoitusten aikana hoidettu pääasiassa etätyönä, joka on osoittautunut toimivaksi työskentelytavaksi. Sijaisuuksien hoitamisessa vuosi oli poikkeuksellinen. Koronarajoitusten ja etätöiden johdosta toimistopäällikköä ei ollut mahdollisuutta perehdyttää esim. palkkahallinnon kaikkiin tehtäviin. Tästä johtuen palkkasihteeri hoiti palkat myös kesäaikana pitämällä lomiaan osissa. Muut taloustoimiston lomat saatiin pidettyä sovitun mukaisesti. 4. Talousluvut 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 2 175,24 -201 619,92 -199 444,68 -199 505,96

TA 2020 TP 2020 100,00 3 155,57 -200 380 -235 059,73 -200 380 -231 904,16 -200 380 -231 930,20

Käyttö % 3155,6 117,3 115,8 115,8

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Henkilöstökuluissa oikaisuerät ylittyivät 23.000 €, johtuen työtapaturma- ja sairausvakuutukseen varatun ennakon ja toteutuman erosta. Palveluiden ostot ylittivät 4.000 € postipalveluiden suuremman käytön ja pankkipalveluhintojen nousu takia. Vuokrakulut ylittyivät 10.000 € budjetointivirheestä johtuen.

1011050151 Kipa Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 -58 358,60 -58 358,60 -58 358,60

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-58 000 -46 733,82 -58 000 -46 733,82 -58 000 -46 733,82

80,6 80,6 80,6

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kipa maksuosuudet laskivat laskutusperusteiden muutoksesta johtuen ja lisäksi Kipa hallintonsa päätöksen mukaisesti jätti yhden kuukauden perusmaksun laskuttamatta. Myös seurakunnan laskujen määrä väheni koronatilanteesta johtuen.

28


1015120010 TYÖPAIKKARUOKAILU (oma) 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo 11.00 – 12.30 lukuun ottamatta loma-aikoja. Toimittiin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Toimintaa hoitavat ruokapalveluvastaava 35 % ja ruokapalvelutyöntekijä 35 % työaikaosuuksin. Leirikeskuksen ruokapalvelutyöntekijät ovat apuna loma-aikoina. Kertomusvuoden aikana tarjottiin lounasaterioita yhteensä 4 342, joista 3 708 oli työpaikka-ateriaa ja 634 vierasateriaa. Henkilökunnalla oli mahdollisuus keittiön kiinni ollessa käyttää lounasseteleitä muissa ruokapaikoissa. Lounassetelin arvo oli 9,10 - 9,50 € ja sen sekä oman työpaikkaruokailun ruokalipun verotusarvo oli 6,80 €. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla o Osalle henkilökuntaa mahdollistettiin etätyöskentely, joka vähensi jonkun verran ruokailijamääriä. Suurin vaikutus koronarajoituksilla oli kuitenkin vierasaterioiden vähenemiseen. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilökunnan ruokailijamääristä jäätiin 922 (19,9 %), ja vierasruokailuissa 1243 (66,2 %) kävijän verran. Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruuan tarjoaminen o Asiakkaiden toiveita kysyttiin säännöllisesti. Toiveita toteuttamalla saatiin lounaisiin vaihtelevuutta. Jonkin verran ruokalistalle lisättiin kasvisruokavaihtoehtoja. Seurakuntakeskuksen keittiön ja Leiriniemen yhteistyön kehittäminen o Leirikeskuksen ja seurakuntakeskuksen keittiön henkilökunnan yhteistyö on toiminut hyvin. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit 2016 2017 työpaikkaruokailu 3756 5297 vierasruokailut 2431 3142 käyttöaste 47,59 43,76 aukiolopäivät 130 193 (käyttöaste on ruokailijamäärä / aukiolopv)

2018 5619 3624 45,09 174

2019 4630 1877 37,40 174

2020 3708 634 22,04 197

4. Talousluvut 1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 23 924,47 29 100 20 283,47 69,7 Toimintakulut (ulkoinen) -38 078,10 -42 730 -37 955,36 88,8 Toimintakate (ulkoinen) -14 153,63 -13 630 -17 671,89 129,7 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, -26 761,55 -13 630 -22 642,91 192,0 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) -30 159,81 26 175,97 Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Koronarajoituksista johtuen henkilöstön etätyöt lisääntyivät ja tästä syystä tarjottujen aterioiden määrä väheni ja samoin vähenivät henkilöstöltä perittävät ruokamaksut toimintatuotoissa. Toimintakulut vähenivät elintarvikkeiden ym. tarvikkeiden vähäisemmästä tarpeesta johtuen. 29


1011050160 TIETOHALLINTO 1011050161 TIETOTURVA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, joita ei kustanna kirkon keskushallinto tai Lahden seurakuntayhtymän IT-alue. Näitä ovat erityisesti työalojen tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hankinta ja hallinnointi tapahtuvat tietohallinnon toimesta. Palvelumaksu Lahden it-alueelle sisältyy tietohallinnon kustannuspaikan kuluihin. Tietohallinto on toiminut kirkon tietoturvamääräysten ja IT-alueen sopimuksen mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Uusien Lahden IT-alueen toimintatapojen ohjeistaminen ja tiedottaminen Lahden IT-alueen kanssa. Tietohallinnon muutoksista laadittiin ohjeita ja tiedotettiin henkilökuntaa. Yhteistyön syventäminen ja toimintatapojen sujuvoittaminen Lahden IT-alueen kanssa. Yhteistyö on sujuvaa. Koronatilanne aiheutti, että joitain keväälle suunniteltuja asioita kuten tietoturvakoulutus siirtyi syksylle tai myöhemmälle ajalle. Teamsin käyttöönotto ja koulutus Teamsin käyttökoulutus saatiin tehtyä ennen koronakriisin puhkeamista ja käyttöönotto tapahtui laajasti ja nopeasti. Teams toimi hyvin etäpalavereiden pitämisessä. Myös tiedostoja on saatu siirrettyä Y-verkkoasemalta sinne mutta se työ vielä jatkuu. Sharepointin ja sen päälle rakentuvan Intranetin käyttöönotto ja koulutus Tämä hanke siirtyi vuodelle 2021.

4. Talousluvut 1011050160 Tietohallinto TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) -178 581,61 -187 500 -189 487,01 101,1 Toimintakate (ulkoinen) -178 581,61 -187 500 -189 487,01 101,1 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) -178 679,41 -187 500 -189 487,01 101,1 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Palvelujen ostot ylittyivät n. 14.500 € ja vastaavasti aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat budjetin n. 14.400 €. Myös koneiden ja laitteiden vuokrakulut ylittyivät n 1.500 €.

1011050161 Tietoturva Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-9 365,89 -9 365,89 -9 365,89

-6 600 -6 600 -6 600

-3 269,18 -3 269,18 -3 269,18

49,5 49,5 49,5

30


1011050194 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioi ja kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa. Toimintavuoden aikana yhteistyötoimikunta muokkasi työterveyshuoltokäytäntöä Luotsi-toimintamalliin. Luotsissa henkilö soittaa aina ensi Luotsihoitajalle, joka arvioi hoidon tarpeen. Yhteistyötoimikunta toimi kirkon yhteistoimintasopimuksen (KirVESTES liite 10) mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Työhyvinvointikyselyn teettäminen o Tehtiin korona-aiheinen kysely tiimeille ja Kevan koronakysely koko henkilökunnalle. Tulokset olivat varsin positiivisia. Livetapaamisten lisäksi toivottiin myös, että jotkin koronaajalla käyttöönotetut digi- tai etätyömahdollisuudet säilyvät. Henkilökunnan yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen o Syksyllä järjestettiin koronatilanteesta johtuen virkistyspäivä siten, että siinä oli yhteinen aloitus Teams-kokouksessa ja sen jälkeen henkilöt saattoivat mennä yksin, parina tai tiiminä ulkoliikuntaa harrastamaan ja suorittamaan annetun tehtävän. Kaikille oli tarjolla eväspussi. o Henkilöstöruokailu seurakuntatalolla on pidetty toiminnassa koko korona-ajan. Sillä on tuettu yhteisöllisyyden säilymistä henkilökunnan keskuudessa. Strategian laadintaprosessin seuraaminen o Kiinteistöstrategiaehdotusta käsiteltiin kevään työpaikkakokouksessa. strategiaprosessia ei pystytty seuraamaan, koska prosessi ei alkanut.

4. Talousluvut 1011050194 Yhteistyötoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 -54 605,55 -54 605,55 -54 605,55

TA 2020

Varsinaista

TP 2020

Käyttö %

-79 370 -23 443,23 -79 370 -23 443,23 -79 370 -76 192,55

29,5 29,5 96,0

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Talousarvion alitus johtuu pääasiassa kahdesta asiasta. Suorituslisiin varattu määräraha on YTtoimikunnan kustannuspaikalla ja toteutuma kirjattiin kunkin työntekijän palkkojen kustannustenjaon mukaisesti ao. kustannuspaikoille. Henkilökunnan yhteisen virkistysretken jääminen koronarajoitusten takia toteutumatta vähensi sekä palvelujen ostoa että tarvikehankintoja.

31


1011050130 TILINTARKASTUS 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen seuraavan toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota hallinnon hoitoon laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastus tarkastaa myös onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä seurakunnan sisäisen valvonnan asianmukaisen järjestämisen. Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuksen teki BDO Audiator Oy. Tilikauden 2020 vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT Vesa Keso ja tilintarkastajana Mark Lassfolk. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen suoritti Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tilintarkastus palvelee mahdollisimman hyvin seurakuntaa. Tarkastustoiminta on palvellut seurakuntaa selvittäessään toiminnan lain- ja ohjeiden mukaisuutta ja kirkkovaltuuston asettamien tavoitteiden noudattamista.

4. Talousluvut 1011050130 Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-3 882,44 -3 882,44 -3 916,49

-5 770 -5 770 -5 770

-4 964,59 -4 964,59 -4 981,68

86,0 86,0 86,3

32


1011050155 TYÖPAIKKARUOKAILU (ostopalvelu)

1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on järjestää ruokailumahdollisuus kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta. Työpaikkaruokailun järjestäminen edistää henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia sekä myös sitä, että annetaan KirVESTES 170 §:n edellyttämä lepotauko (ruokatunti), jos työaika on pidempi kuin 7 tuntia vuorokaudessa. Seurakuntakeskuksen keittiön ollessa suljettuna tai, kun työpaikkaruokalan lounasaika ei käy työvuoroihin, on henkilökunnalla mahdollisuus ruokailla työpäivinä lounassetelillä. Taloustoimisto toimistopäällikkö hankkii lounassetelit ja kirkkoherranvirastosta niitä luovutetaan henkilöstölle.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun Tavoite toteutui mutta työpaikkaruokailukäynnit lounasseteleitä koronatilanteesta ja etätöiden lisääntymisestä johtuen.

käyttäen

vähenivät

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit lounassetelien myyty henkilökunnalle 4. Talousluvut 1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu) Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

2018 3130 kpl

TP 2019 22 438,90 -30 552,71 -8 113,81

2019 3374 kpl

TA 2020

2020 2538 kpl

TP 2020

Käyttö %

20 000 -34 000 -10 869,42 -14 000 -10 869,42 -10 869,42

32,0 77,6

0

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kipa on muuttanut lounasseteleiden kirjaustapaa. Aikaisemmin lounassetelit on palkoissa kirjattu tilille 324000. Kipan muutoksen jälkeen ne kirjataan tilille 437600 menon oikaisuksi.

33


1011050195 KOULUTUSSUUNNITELMA

1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Koulutussuunnitelma kustannuspaikalla on henkilöstön koulutusmäärärahat lukuun ottamatta henkilökunnan ja työnantajan yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Perheasianneuvottelukeskuksella on omat koulutusmäärärahansa. Koulutussuunnitelma kustannuspaikan määrärahoilla on tarkoitus mahdollistaa h e n k i l ö s t ö strategian ja koulusuunnitelmalinjausten mukaiset henkilökunnan koulutukset. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat hyväksyneet yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman koulutusanomusten ja koulutustyöryhmän esitysten perusteella.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoden 2020 henkilöstön koulutusten painopisteet ovat olleet viestintätaidot, vapaaehtoistyön kehittäminen ja esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tukipalveluissa mm. kiinteistötoimen lakisääteiset koulutukset on huomioitu. Koulutuksia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kevään alussa 2020 koko henkilöstö koulutettiin käyttämään Teamsia ja tämä koulutus tuli erittäin hyvään aikaan, koska koronaepidemian myötä Teamsin käyttö jo osattiin. Muutoin koulutuksia peruuntui runsaasti ja siirtyi etänä toteutettavaksi johtuen koronatilanteesta.

4. Talousluvut 1011050195 Koulutussuunnitelma Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 -13 702,27 -13 702,27 -13 702,27

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-26 950 -20 089,84 -26 950 -20 089,84 -26 950 -20 089,84

74,5 74,5 74,5

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Talousarvion toteutuman perusteella koulutusmäärärahoja on jäänyt käyttämättä 6 860 €. Koulutusmäärärahojen vähäiselle käytölle on useita syitä, monet suunnitellut koulutukset ovat peruuntuneet esim. liian vähäisen osallistujamäärän ja hyvin moni koulutus peruuntui tai siirtyi verkkoon koronapandemian vuoksi.

34


1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO 1011080180 KIRKKOHERRANVIRASTO 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkon jäsentietojärjestelmän Kirjurin ylläpito ja tietojen päivittäminen ja tarkistaminen. Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin liittyvä laskutus. Avioliiton esteiden tutkinta. Seurakunnan puhelinkeskuksen hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtävien hoitaminen. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Jäsentietojärjestelmä Kirjurin valtakunnallisen käytettävyyden (KirDi) käyttöönotto ja kouluttautuminen sitä mukaan kuin prosessi etenee Kirjurin valtakunnallisuus ei toteudu yksittäisten seurakuntien osalta, vaan asia on vasta ollut käytössä joidenkin keskusrekisterien osalta. Käyttöönotto ja kouluttautuminen ei siten ole voinut olla mahdollista, mutta tulee ajankohtaiseksi Järvenpään seurakunnan liittyessä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin. Keskusrekisteriin liittymisen selvitys, alustava aikataulutus asiasta ja valmistautuminen tulevaan muutokseen (tavoitteena liittyminen keskusrekisteriin 2021 alusta) Aluekeskusrekisteriin liittymisen hallinnolliset asiat on valmisteltu ja päätetään vuoden 2021 alusta. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin antamasta aikataulusta johtuen liittyminen tapahtuu vasta 1.9.2021. 3. Tunnusluvut MITTARI Henkilöstö Virkatodistukset, sukuselvityksiä ym. Kasteiden, vihkimisten, hautausten sopimiset Toimenpiteitä yhteensä

2013 3

2014 3

2015 3

2016 3,2

2017 3,1

2018 2,7

2019 2,5

2020 2,5/3

1560

1370

1420

1630

1404

1824

2130

1484

745

727

680

674

672

585

610

811

2305

2097

2100

2304

2076

2409

2740

2295

4. Talousluvut 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011080180 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

14 521,85 -116 483,41 -101 961,56 -101 961,65

14 500 -110 300 -95 800

17 231,98 -131 362,23 -114 130,25 -114 130,25

118,8 119,1 119,1 119,1

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-38 994,07

-59 864,13

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille: Henkilöstökuluissa on molemmilla kustannuspaikoilla yhteensä ylittynyt varatut määrärahat n. 14 000 euroa, mikä johtunee siitä, että vuoden 2020 budjetoinnissa ei ole voitu huomioida henkilöstöstrategian seurakuntaryhmän esityksen pohjalta kirkkovaltuustossa päätettyjä resurssimuutoksia kirkkoherranvirastoon 1.8.2020 alkaen, jolloin henkilöstömäärä kasvoi 2,5:sta kolmeen. Lisäksi postikuluissa on kirkkoherranviraston kustannuspaikoilla ylitystä n. 6 000 euron edestä, joka johtuu alibudjetoinnista postikuluihin (mm. muuttaneiden kirjeet). 35


1012010000 JUMALANPALVELUS 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa uskoa eletään todeksi. Jumalanpalveluksessa koemme yhdessä pyhyyttä, hiljaisuutta, siunausta, anteeksiantoa sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin. Pääjumalanpalveluksia järjestetään sunnuntaiaamuisin myös yhdessä eri työalojen kanssa sekä viikkomessuina. Alkuvuonna 2020 toiminta sujui normaaliin tapaan. Maaliskuusta lähtien jumalanpalveluksia alettiin striimaamaan seurakunnan YouTube-kanavalle koronarajoitusten vuoksi. o Maaliskuusta kesäkuuhun asti striimatut jumalanpalvelukset toimitettiin ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Paikalla sai olla kirkossa vain sanajumalanpalveluksen toimittavat työntekijät ja muutamia avustajia. o Pääsiäisen 2020 jumalanpalvelukset toteutettiin striimattuina sanajumalanpalveluksina ilman läsnäolevaa seurakuntaa. o Kesäkuussa siirryttiin striimattuihin messuihin, joissa sai olla seurakuntalaisia mukana kirkossa silloisten koronarajoitusten mukaisesti. Näin jatkettiin syksyn ajan. o Joulun ajan kaikki jumalanpalvelukset jouduttiin pitämään striimattuina sanajumalanpalveluksina ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Striimausten avulla pystyttiin rajoituksista huolimatta toteuttamaan jumalanpalveluselämän perustoiminnat yhteistyössä eri työalojen kanssa: perhejumalanpalvelukset, nuorten betonimessut, konfirmaatiomessut, koulukirkot jne. Striimaajat ja miksaaja olivat hyvin tärkeässä roolissa jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Yhteistyötä tehtiin paljon alusta asti viestinnän kanssa. Messuryhmien toiminta jatkui koko vuoden ajan, mutta koronarajoitusten ollessa voimassa vain muutamia avustajia sai olla mukana avustamassa jumalanpalveluksissa. Lokakuussa 2020 messuryhmäläisille järjestettiin koulutuspäivä lokakuussa, jossa vieraana oli jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani Holma Kirkon Koulutuskeskuksesta. Päivässä syvennyttiin yhdessä messun eri osien merkityksiin sekä messuryhmäläisten mukana oloon ja tehtäviin messussa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. TAVOITTEET 2020 Esirukouspyyntöjen sisällön ja toteutumisprosessin laadun kehittäminen. Pyrkimyksenä on huomioida paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhdessä valmisteleminen. o Esirukouksia on ollut mahdollisuus kirjoittaa kirkon eteisen rukouslaatikkoon. Rukouksia on otettu jumalanpalvelusten esirukoukseen mukaan. Osa esirukouksista messussa on ollut messuryhmäläisten kirjoittamia. Viestinnän kehittäminen laaja-alaisemmaksi jumalanpalvelusten osalta. o Kevään koronatilanne pakotti toteuttamaan messuja uudella tavalla, striimattuna. Sen myötä yhteistyö viestinnän kanssa vahvistui. Jumalanpalveluselämä on ollut viikoittain esillä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta. Torstaiaamuisin on ollut koronatilanteen niin salliessa Elävän Veden Kappelissa lastenohjaajien järjestämä Torstaituokio, joka toteutetaan messuna kerran kuukaudessa.

36


3. Tunnusluvut

PÄÄJUMALANPALVELUKSET (Messuihin on laskettu päämessut, perhemessut kirkossa, Valon messut ja Jampan messut.)

määrä kävijämäärä keskiarvo ehtoolliselle osallistuneet

2016 79 13663 171

2017 69 11127 165 8399

2018 80 13036 163 9731

2019 81 10935 135 8700

2020 50 5350 107 3920

Viikkomessuja ovat Hiljainen ehtoollinen, Rukouslaulun- ja hiljaisuuden messut, Tuhkamessu, Torstaituokiot. Lasten- ja nuorten ja perhemessuihin on laskettu betonimessut ja perhemessut. Sanajumalanpalveluksissa aattohartaudet, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä ja aaton kappelihartaudet. Erityismessuja ei tilastoida enää erikseen, vaan Kirkkohallituksen ohjeen mukaan ne tilastoidaan messuihin. Kävijämäärät Messut Sanajumalanpalvelukset Viikkomessut Erityisjumalanpalvelukset Lasten-, nuorten-, perh. Koulukirkot Konfirmaatiomessut Yhteensä 4. Talousluvut 1012110700 Jumalanpalvelustoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

2016

2017

2018

2019

10511 3152 920 2160 4978 7948 4822 34491

10505 4014 1911 1720 5124 5200 3877 32351

13036 3211 1005 3407 7400 3469 31528

10935 4005 1613 5505 7207 4693 33958

TP 2019 TA 2020 270,03 -252 991,64 243 300 -252721,61 243 300

37

2020 läsnä/verkossa 5350/7755 320/11834 940/929/845 -/1935 2278/2824 9817/23908

TP 2020 575,89 -250 092,40 -249 516,51

Käyttö % 102,8 102,6


1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa. Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä. Alkuvuonna toiminta oli kirkollisten toimitusten suhteen normaalia. Maaliskuussa puhjenneen koronatilanteen vuoksi loppuvuoden hautaan siunaamisiin ja muihin kirkollisiin toimituksiin vaikuttivat yleiset rajoitukset ja ohjeistukset. Toimituskeskusteluja käytiin enemmän puhelimitse. o Hautajaisia järjestettiin koronatilanteesta huolimatta niin kuin aiempina vuosina. Koronatilanteen vuoksi hautajaisia myös striimattiin, koska osallistujia sai olla korona-aikana vain rajoitetusti. Tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin kaikki lähimmät omaiset ovat saaneet olla mukana hautajaisissa. Papit osallistuivat vähemmän muistotilaisuuksiin. o Kastettuja oli vuonna 2020 vähemmän. Osa kasteista siirtyi keväältä kesälle. Kasteiden järjestämiseen suositeltiin ensi sijassa seurakunnan omia tiloja. Kastetilaisuuksia myöskin striimattiin tilaisuuksien henkilömäärärajoitusten vuoksi. o Vihkimisiä siirtyi maaliskuusta lähtien tulevaan koronatilanteen vuoksi.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Hautaan siunaaminen Kehittää malleja omaisten kohtaamiseen hautajaisten jälkeen. o Koronarajoitukset vaikuttaneet niin, ettei kehittämistyötä ole voitu toteuttaa. Siunauskappelin äänentoisto o Ei toteutunut. Muut kirkolliset toimitukset Henkilökohtaisuuden merkityksen vahvistaminen kasteessa. o Kummeille jaettavat kummikortit otettiin positiivisesti vastaan. Kohtaamiset ovat aina tärkeitä ristiäisissä. Henkilökohtaisuus nousee kohtaamisista ja yhdessä elämisestä toimitusten hetkessä. Positiivinen viestintä kasteesta ja kastetapahtumista. o Työntekijöiden nimipäiväesittelyt Facebookissa nostivat kasteen esille sosiaalisessa mediassa. Osa papeista teki myös päivityksiä kastehetkistä Facebookiin ja Instagramiin. Koronatilanteen vuoksi kastetapahtumia ei ole ollut mahdollista pitää.

Kasteen myönteisyyden esillä pitäminen rippikoulussa. o Toteutui hyvin.

38


Järvenpäässä syntyi kaikkiaan 424 lasta, joista kastettiin seurakuntaamme 246. Kaikista Järvenpäässä syntyneistä lapsista kastettiin siis 58,0 %. Seurakuntaan kuuluvien vanhempien lapsista jäi kastamatta 35. Vuonna 2020 avioliittoon vihittiin 204 järvenpääläistä paria ja näistä vihkimisistä 64 oli kirkollisia. Siviilivihkimisiä, joissa jompikumpi tai molemmat olivat seurakunnan jäseniä, oli 81. Kaikista vihkimisistä 31,4 % oli kirkollisia. 3. Tunnusluvut VUOSI

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A. Avioliittoon vihityt Kirkollinen vihkiminen Siviilivihkimiset (ainakin jompikumpi srk:n jäsen)

195 83 87

217 92 80

215 96 80

215 94 68

193 76 66

204 64 81

Kirkollisten vihkimisten %-osuus

42,5

40,7

44,6

43,7

39,4

31,4

9

8

19

4

4

3

331 466 71,0

334 470 69,2

275 397 69,3

291 409 70,0

255 392 65,1

246 424 58,0 19

179

187

183

222

234

230

247

262

285

292

319

288

88,7

97,3

86,0

92,5

85,0

92,7

Avioliiton siunaus B. Kastetut Järvenpäässä syntyneet % syntyneistä Aikuiskasteet C. Haudatut seurakunnan jäsenet Järvenpäässä kuolleet (arvio) Kirkollisesti siunatut %

4a. Talousluvut 1012020000 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 4b. Talousluvut 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 122,09 -133 473,33 -133 351,24 -178 221,10

TP 2020 1 098,62 -112 810 -125 124,02 -112 810 -124 025,40 -112 810 -186 646,14

Käyttö %

-224 367,55

-237 181,58

210,2

TP 2019 239,34 -153 806,03 -153 566,69 -193 364,18 -244 318,65

39

TA 2020

TA 2020 -147 960 -147 960 -147 960

110,9 109,9 165,5

TP 2020 222,45 -154 976,64 -154 754,19 -201 933,04

Käyttö%

-257 268,82

173,9

104,7 104,6 136,5


1012040000 AIKUISTYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2020 on toimittu edellä kuvatun toiminta-ajatuksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 1. Etsitään ja kokeillaan toimintatapoja, joilla tavoitetaan kirkosta etäällä olevia aikuisia ja vahvistetaan seurakunnan merkitystä heidän elämässään. o

Vanhan kirkon alakertaan avattu Oliivi toimintamuotoineen toteutti tätä tavoitetta hienosti. Oliivin viisi kertaa viikossa toteutuneet tilaisuudet antoivat ihmisille mahdollisuuden kohdata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä sekä tilan keskustella ajankohtaisista asioista sekä syventyä hengellisiin kysymyksiin. Joulukuussa aikuistyö osallistui aktiivisesti kävelykadulla olleen joulukontin toimintaan tavoittaen lukuisan määrän järvenpääläisiä. Kokoavan toiminnan peruuntumisten takia myös aikuistyössä kokeiltiin erilaisia etäyhteyksien käyttöön tukeutuvia tilaisuuksia. Näiden kautta tavoitettiin myös kirkosta etäämpänä olevia ihmisiä jonkin verran.

2. Kehitetään Samalla sopalla -lounaalla kävijöiden mahdollisuutta keskusteluun ja sielunhoitoon. o

Samalla sopalla -lounaita ei koronarajoitusten takia ehditty pitää kuin kaksi kertaa tammi- ja helmikuussa ja kerran maaliskuussa (yhteensä viisi kertaa). Tuolloin läsnä oli useita seurakunnan työntekijöitä, jotka kulkivat pöydästä toiseen keskustellen osallistujien kanssa. Ovelle oli myös laitettu tiedote, jossa tarjottiin mahdollisuutta keskusteluun. Ruokasalissa (esiintymiskorokkeella) oli leluja lapsia varten.

3. Etsitään mahdollisuuksia olla mukana järvenpääläisten arjessa (Järvenpään opisto, Prisma-päivystys, yrittäjät, uimahalli jne.) o

Korona-rajoitusten takia tällaisia toimintoja ei ole voitu kehittää.

4. Aikuistyön toimintatilan perustaminen esim. Vanhan kirkon alasaliin. o

Vanhan kirkon alakertaan avattiin aikuis- ja lähetystyön toimitila Oliivi. Tila siunattiin käyttöön syyskuun alussa ja se ehti olla käytössä marraskuun puolivälissä uudelleen alkaneiden rajoitusten voimaan astumiseen saakka. Tila sai hyvän vastaanoton ja oli aktiivisessa käytössä. Tila palveli hienosta seurakunnan muihin tilaisuuksiin aktiivisesti osallistuvia ihmisiä, sekä myös monia sellaisia, joilla ei aiemmin ollut ollut juuri minkäänlaista kontaktia seurakuntaan. Erityisesti kolme kertaa viikossa pidetyt avoimet ovet osoittivat myös sen, että Oliivi palveli kaupunkilaisia myös diakonisessa mielessä. Tilaan hankitusta pakastimesta jaettiin säännöllisesti ruoka-apua sitä tarvitseville.

40


3. Tunnusluvut Raamattu- ja rukouspiirit (ryhmiä/jäseniä yht.) Aikuinen usko ym. hengellisen kasvun ryhmät (ryhmiä/jäseniä yht.) Naisten kahvila (kertoja/osallistujia) Miesten illat Henkireikä Jatkot Jatkot-leiri Pääsiäisvaellus Pääsiäisnäytelmä Luentosarjat Puutyökerhot (2020: 3 ryhmää samassa) (Uurnaryhmä) Näpsäkkäät näpit Gospel-lattarit Ruskavaellus Samalla sopalla -torstailounas Retriitit Valon messu Siioninvirsiseurat Sanan ja rukouksen illat Pyhäpäivän seurat

2016 10/55

2017 10/68

2018 10/72

2019 11/78

2020 10/70

5/40

1/12

1/13

1/13

1/13

7/ 359

7/399

7/384

7/358

4/160

10/350 10/420 3/482 2/622 9/270 10/350 1/50 1/45 - 102/2009 14/4548 6/245 7/294 73/803 72/936

11/506 2/296 10/430 2/114 100/2500 7/315 72/ 576

5/145 8/320 peruttu peruttu 4/144 69/586

10/383 4/1188 9/315 112/2693 7/259 70/1050 36/360 34/1156 14/112 1/26 6/480 1/11 4/361

37/259 38/1292 25/100 1/28 8/720 8/508

37/333 35/1330 26/286 1/30 12/2121 1/13 9/675

37/296 34/1360 30/298 1/28 15/3900 1/13 9/630

24/640 16/176 1/32 5/1633 peruttu 6/386 4/115 5/193 6/123 (verkossa 160) Hengellisiä eväitä kirjoista -ryhmä 4 krt/11 9 krt/8 9 krt/9 9 krt/ 9 2 krt/9 jäs. jäs. jäs. jäs. jäs. Uskon äärellä -illat 3/24 Teematorstai-illat 3/25 Ilta Oliivissa 11/77 Avoimet ovet Oliivissa 35/665 Esirukouspyyntöjä 463 kpl 374 kpl 450 kpl 432 kpl ei laskettu Kävijämääriin vaikutti laskevasti koronarajoituksista johtuneet tilaisuuksien peruutukset. Uusina toimintamuotoina tunnusluvuissa näkyvät Oliivin eri toimintamuodot. Suhteellisesti tunnusluvuissa ei juurikaan ole muutoksia aiempaan. 4. Talousluvut TP 2019 Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

32023,23 -141 314,66 -109 291,43

41

TA 2020 yhteensä 24000 -140 780 -116 780

TP 2020

Käyttö %

16306,38 -138 243,95 -121937,57

67,9 98,2 104,4


1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet Tavoitteen mukaisesti toteutettiin ne vuosittain toistuvat tilaisuudet, jotka olivat mahdollista koronapandemian hallitsemana vuonna toteuttaa, mutta esim. Veteraanien retki Leiriniemeen jouduttiin peruuttamaan.

4. Talousluvut 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 21,40 -7 587,05 -7 565,65 -39 181,25 -47 676,26

42

TA 2020

TP 2020 14,85 -13 370 -13 793,15 -13 370 -13 778,30 -13 370 -47 285,17

Käyttö %

-58 367,75

436,6

103,2 103,1 353,7


1012050100 MUU SEURAKUNTATYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Rinkulan tukeminen sekä Pääsiäisvaellus. Uusien seurakuntalaisten muistaminen ja seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä. Toteutui pääosin vakiintuneella tavalla. Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet. Muuttajille lähetettiin kirje, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi seurakuntaan ja seurakunnan ajankohtaiset esitteet. Muuttaneiden ja uusien jäsenten kirjeessä oleva tervetulolahja on tällä hetkellä jääkaappimagneettimuodossa oleva Herran siunaus -taulu. Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa. Tavoitteen toteutumista rajoitti olennaisesti koronapandemia, koska kävelykadulla ei koko vuoden aikana järjestetty vuotuisia tapahtumia, joissa seurakunta on ollut mukana. Samoin Blueskirkkoa ei pidetty. Joulukuussa torilta saatiin kuitenkin paikka Joulukontille, joka lavastettiin kertomaan jouluevankeliumin tapahtumista ja kontilla päivystettiin säännöllisesti. Joulukontin sijainti oli erittäin hyvä keskellä kävelykatua ja päivystyksissä kohdattiin runsaasti ihmisiä kontilla. 4. Talousluvut 1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 26,95 -91 689,10 -91 662,15 -113 028,67 -138 355,36

TA 2020 -88 810 -88 810 -88 810

TP 2020 16,63 -62 679,57 -62 662,94 -74 621,11

Käyttö %

-91 850,04

103,4

70,6 70,6 84,0

Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille: Kustannuspaikan talousarvio on alittunut johtuen peruuntuneiden tapahtumien johdosta säästyneistä kuluista ja vakituisten työntekijöiden kulut on budjetoitu toteutumaa suuremmiksi.

43


1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1.Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea. Perustoimintakuvaus vastaa viestinnän toimintaa eikä sitä ole tarpeen tällä hetkellä päivittää. Vuosi 2020 keskittyi koronaviruksen aiheuttamaan kriisiviestintään. Lukuisat tilaisuudet jouduttiin perumaan ja jälleen tautitilanteen helpottumisen myötä käynnistämään. Tämä aiheutti kuormitusta viestinnässä. Myös uusista digitaalisista toimintamuodoista ja muista kriisinajan toiminnasta viestiminen venytti viestinnän resursseja. Toinen tiedottajista osallistui myös aktiivisesti tilaisuuksien suoratoistoon ja podcastien tekoon. Tilannetta helpotti osittain se, että muilta työaloilta vapautui ajoittain resursseja viestinnän rutiinitehtäviin. Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä ilmestyy viikoittain seurakuntapalsta. Tämä palsta tehdään yhteistyössä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa. Seurakunnalla oli myös Kirkonmäellä-osiossa artikkeli kaksitoista kertaa vuoden aikana sekä hartauskirjoituksia yhteensä 16 kappaletta. Lisäksi seurakunta tarjosi paikallismedialle artikkeli-ideoita, valmiita tiedotteita ja tapahtumapuffeja. Näkyvyyttä seurakunta sai muun muassa seurakunnan koronatoimien ja hautausmaata koskevien artikkelien myötä. Seurakunnan verkkosivujen visuaalista ilmettä ja rakennetta uudistettiin. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaati viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi 23.9.2020 alkaen. Järvenpään seurakunnan verkkosivuille tehtiin saavutettavuusrekisteri ja sivut arvioitiin direktiivin mukaisesti. Jatkossa sivuille tuotettavan materiaalin tulee olla saavutettavaa. Tämä koskee niin Järvenpään seurakunnan kuin Perheneuvonta.fi-sivustoa. Seurakunnan sosiaalisen median käyttö painottuu edelleen tapahtumaviestintään Facebookissa. Vuonna 2020 tarinallista kerrontaa lisättiin esittelemällä 39 työntekijää nimipäivien mukaan. Työntekijöiden ”sometiimi” sai sosiaalisen median täsmäkoulutusta ja aloitti tarina-osion käytön Facebookissa ja Instagramissa. Samoin suoratoistettuja jumalanpalveluksia/messuja sekä konserttien suoratoistoja nostettiin esiin sosiaalisessa mediassa. Toimintaesitteitä jaettiin järvenpääläisiin koteihin sekä alkukeväällä että syksyllä. Neliönmuotoisen esitteen kuvitukseen ja ilmeeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Pääsiäisen toimintaesite muuttui koronan myötä seurakunnan pääsiäistervehdykseksi. Joulukortti toteutettiin edellisvuoden tapaan graafikko Anna Sarkama-Antilan kuvittamana. Samaa graafista ilmettä käytettiin myös muussa jouluviestinnässä. Viestintä osallistui aktiivisesti Janne-kävelykadun joulukontin suunnitteluun ja toteutukseen. Seimiasetelma ja työntekijöiden päivystykset Joulukontilla antoivat seurakunnalle runsaasti näkyvyyttä keskelle Järvenpäätä. Tämä myös tiivisti yhteistyötä Sykettä ja sinfoniaa ry:n kanssa ja Joulukontti saatiin näkyväksi myös Järvenpään kaupungin viestintäkanavissa. Sisäisessä viestinnässä otettiin käyttöön Teams-ohjelma, mikä osoittautui välttämättömäksi työvälineeksi etätöiden yleistyttyä koronapandemian myötä. Teamsissä järjestettiin palavereita, työntekijäkokouksia ja jouluna kokeiltiin myös uutta yhteisöllistä muotoa: seurakuntalaisten yhteistä joulunviettoa. Ohjelman käytöstä tuli sujuvaa ja mielekästä.

44


2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Infonäyttöjen hankkiminen seurakunnan viestinnän kanavaksi joko Järvenpään asemalle tai muuhun näkyvään paikkaan. o

Prisman ilmoitustaulu uudistettiin Firstview-järjestelmällä. Vanha järjestelmä siirrettiin Oliivin käyttöön.

Järjestetään viestintäkoulutusta erityisesti sosiaalisessa mediassa toimimisesta sekä työntekijöille että vapaaehtoisille. o

Sometiimiläisille järjestettiin sosiaalisen median koulutusta. Kirkon viestintä tarjosi mm. saavutettavuuskoulutusta Teamsissä.

Sisäisen viestinnän kehittäminen. Teams-ohjelman ja uusien intranet-sivujen käyttöönotto. o

Teams-ohjelma otettiin aktiivisesti käyttöön. Uudet Intranet-sivut siirrettiin toteuttavaksi vuodelle 2021.

3. Tunnusluvut Sosiaalinen media (tilanne 12.1.2021, koska 31.12.2020 tietoa ei enää saatavilla) Facebook-sivut

Tykkäykset Tykkäykset 2019 2020 Järvenpään seurakunta 1308 1453 Järvenpään seurakunta – Lapset ja perheet 366 462 Järvenpään kirkko ei tilastoitu ei tilastoitu Järvenpään seurakunnan kirpputori ei tilastoitu ei tilastoitu

Twitter Instagram Järvenpään seurakunta Kirkonmäki (nuoret) Youtube

4. Talousluvut 1012100000 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 42,87 -175 947,99 -175 905,12 -196 320,14 -241 881,44

Seuraajat Seuraajat 2019 2020 1369 1577 379 483 342 352 508 509 633

658

696 605 Tilaajat 2019 ei tilastoitu

868 760 Tilaajat 2020 454

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-193 710 -193 710 -193 710

-192 705,24 -192 705,24 -213 746,53

99,5 99,5 110,3

-266 257,54

137,5

Perusteluja merkittäville ylityksille ja alituksille: Viestinnän henkilöstökulut ylittyivät vuoden 2020 aikana. Budjettiin oli varattu varat 1,5 tiedottajaa varten. Henkilöstökulut kuitenkin kasvoivat, kun 1.8.2020 alkaen toinen tiedottaja aloitti työnsä 80 prosenttisena.

45


1012200000 MUSIIKKITYÖ 1.Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta, valmistaa ja esittää suuria kirkkomusiikkiteoksia sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla. Kanttorien työtehtävät ja vastuut: Mikko Haapaniemi (johtava kanttori) o hallinnosta ja konserttitoiminnasta vastaaminen o yhteistyökoordinointi o toisten kanttorien lähiesimiehenä toimiminen o Harmoniakuoro Toni Hintsala o musiikkikasvatus o urkujen huolto o Kirkkokuoro o Lapsikuoro Heikki Ruokonen o nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikasvatus o urkujen huolto o Prima Vista -kuoro Elina Rantamäki o laulumusiikin edistäminen messuissa ja konserteissa o musiikkityön tiedotus ja konserttien suunnittelu yhdessä johtavan kanttorin kanssa o johtavan kanttorin sijaistaminen o kamarikuoro Canzonetta Nova Haarajoen kuoroa johtaa Heli Alaja. Musiikkityön jumalanpalvelusteologina toimi Aino Luhtasela. Tiimin sihteerin tehtäviä hoitaa osittain Pauliina Nurminen. Toiminta on ollut osittain perustoimintokuvauksen mukaista. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi kaikkea normaalia toimintaa ei ole voitu järjestää. Messujen musiikki on toteutettu laadukkaasti, striimaukset huomioiden. Konserttitoimintaa on jouduttu perumaan. Toimitukset on hoidettu normaaliin tapaan ja kaiken ikäisten musiikkikasvatuksesta on pyritty huolehtimaan vaihtelevin menetelmin. Vuosi 2020 oli Prima Vista -kuoron 30-vuotisjuhlavuosi. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Ylläpitää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin. Painopisteenä erityisesti kirkkovuoden juhla-ajat ja kesäkonserttisarja. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa. o

Koronavirustilanteesta johtuen osa konserteista jouduttiin perumaan. Kesäillan konserteista puolet toteutettiin seurakunnan YouTube-kanavalla ja puolet normaaliin tapaan turvavälit huomioiden. Koko vuoden ajan tehtiin musiikkitallenteita. Kaikki musiikkitilaisuudet saivat osakseen paljon positiivista palautetta. Verkkoon tehdyt tilaisuudet keräsivät runsaasti katselukertoja ja ne olivat laadullisesti korkeatasoisia.

46


Kanttoritiimin resurssien kartoittaminen ja hyödyntäminen entistä paremmin. Tätä tehdään töiden uudelleen jakamisella. Erityisesti panosta musiikkikasvatukseen lisätään. Tätä voidaan mitata uusiin työtehtäviin asetettuja tavoitteita seuraamalla. o Kanttoritiimissä kartoitettiin tiimin resursseja ja työtehtäviä. Myös perustoimintokuvaus on päivitetty ja se on lähetetty kirkkoneuvostoon hyväksyttäväksi. Varhaiskasvatukseen on lisätty panostusta, ja sen työstämistä jatketaan vuonna 2021. Musiikkityön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Tätä voidaan tehdä mm. kuorojen toimintaa kehittämällä. o Kuorotyössä suurin haaste ovat olleet yläaste- ja lukioikäiset nuoret. Tähän tarpeeseen onnistuttiin vastaamaan, kun seurakuntaan perustettiin syksyllä 2020 uusi nuorten kuoro. Kuorot ovat kehittäneet toimintaansa, mutta kokoontumisrajoitukset loivat omat haasteensa. Mahdollisuuksien mukaan on jatkettu toimintaa vaihtelevin menetelmin (esim. pienryhmissä). Tämä on ollut tärkeää erityisesti kuorolaisten sitouttamisen vuoksi. 3. Tunnusluvut Musiikkitilaisuuksien määrä Kuulijoiden kokonaismäärä Kuulijoita keskim. / tilaisuus Kanttorien laitoskäynnit

2016 86

2017 73

2018 81

2019 80

2020 46

9942 116

10919 150

10840 134

10400 130

8210 178

ei tilastoitu

ei tilastoitu

55

54

32

Kuorojen vahvuus ja toiminta vuonna 2020 jäsenet harjoitukset esiintymiset messuavustukset Kirkkokuoro 36 16 0 0 Canzonetta Nova 65 27 1 1 Lapsikuoro 35 21 2 2 Nuorten kuoro 14 7 1 1 Prima Vista 49 25 3 1 Harmoniakuoro 47 21 0 1 Haarajoen kuoro 21 8 0 1 Osa musiikkitilaisuuksista on toteutettu verkossa. Kuulijoiksi on laskettu YouTube-kanavalla käyneet kuulijat. Luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, sillä verkkotilaisuuksissa ei esim. tiedetä, kuinka pitkään ihmiset ovat tilaisuutta seuranneet. Musiikkitilaisuuksia ja laitoskäyntejä on ollut vähemmän, koska niitä on jouduttu perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Joka tapauksessa voidaan todeta, että myös verkossa toteutetut tilaisuudet ovat keränneet huomattavan suuren kuulijakunnan. Laitokset ovat voineet ottaa vierailijoita vaihtelevasti. Kevään, kesän ja syksyn aikana hartauksia toteutettiin mm. laitosten pihoilla. Nuorten kuoro on perustettu lokakuussa 2020, joten harjoituksia on ehditty pitää vasta 7. 4. Talousluvut 1012200000 Musiikkityö TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 7 583,01 8 000 4 707,20 58,8 Toimintakulut (ulkoinen) -136 027,85 -168 510 -144 642,80 85,8 Toimintakate (ulkoinen) -128 444,84 -160 510 -139 935,60 87,2 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) -214 866,65 -160 510 -231 652,07 144,3 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) -267 206,29 -160 510 -289 167,64 180,2 Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Talousarvion alitus johtuu koronavirustilanteesta. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia jouduttiin perumaan. Tämä vaikutti paitsi maksettuihin palkkioihin, myös esim. mainoskuluihin. 47


1012310000 PÄIVÄKERHO 1012320000 PYHÄKOULU 1012380000 PERHEKERHOTYÖ 1012380010 PERHETYÖ 1012390000 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Kasteopetuksesta huolehtiminen. Vanhempien, kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään sekä puolisoiden välisen parisuhteen tukeminen. Olemme pystyneet toimimaan ainoastaan osittain perustoimintokuvauksen mukaisesti johtuen koronatilanteesta. Kaikki ryhmiä ei ole pystytty pitämään, eikä tapahtumia järjestämään suunnitellulla tavalla. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 1. Varhaiskasvatuksen uudelleen organisoiminen työntekijävaihdoksista johtuen. o Olemme tarkastelleet vuoden aikana aktiivisesti tehtävänkuvia ja tehneet tarvittavia muutoksia sekä saaneet kasvatuksen kenttään paljon uutta ja toimivaa. 2. Perhetyön vahvistaminen. o Olemme lisänneet perheille suunnattuja kerhoja ja leirejä. Työaikaresurssia on suunnattu enemmän perhetyöhön. Poikkeustilanteessa olemme yrittäneet huomioida erityisesti perheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin. 3. Etsimme uusia keinoja toimia varhaiskasvatuksen kentässä. o Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen olemme vuoden aikana kokeilleet monenlaista uutta. Olemme järjestäneet esimerkiksi virtuaalisia perhekerhoja, tehneet videoita YouTubeen, leikkipuistotoimintaa, lähettäneet askartelupaketteja kotiin kerholaisille sekä toteuttaneet virtuaalisen virpomisen.

3. Tunnusluvut 2016 2017 2018 2019 2020 Päiväkerhot 271 236 122 86 69 Koululaisten iltapäivätoiminta 199 196 126 108 75 Vuodesta 2018 lähtien ilmoitettu osallistujamäärä on syyskaudella kerhoon osallistuneiden määrä, aiemmin on laskettu koko vuoden lapset yhteen. Pitkän perhekerhon kävijämäärä on ollut syksyllä keskimäärin 21 kävijää/kerta, kirjoilla on 38 perhettä. Kävijämäärät ovat tasaisesti nousseet syksyn kuluessa. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa/vko Loutissa. Olemme tehneet myös kokeilun syksystä 2020 alkaen Kirkonmäen iltapäivän päiväkerhossa, siten, että tarjoamme kerhoa 3krt/vko aiemmin 2krt/vko sijaan. Kerho on ollut täynnä koko toimintakauden ja on täynnä nyt jo tulevan syksyn osalta, vaikka hakuaikaa on vielä jäljellä. Lasten luontokerho on uusi kokeilu Loutissa ja siellä on ollut lapsia paikalla noin 6/kerta. Kerhoon ilmoittaudutaan joka kerraksi, eli ei kiinteä ryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa Loutissa. Nuorten äitien ryhmässä on käynyt keskimäärin 11 osallistujaa/kerta. Tämä yhteistyössä diakonian kanssa. Kirjoilla 6 äitiä lapsineen.

48


4. Talousluvut -231, -232, -238, -238, -239 TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 214 706,12 193 720 164 755,84 85,0 Toimintakulut (ulkoinen) -918 081,62 -1 030 070 -861 991,01 83,7 Toimintakate (ulkoinen) -703 375,50 -836 350 -697 235,17 83,4 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, -1 104 213,14 -836 350 -1 073 530,43 128,4 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, -1 438 728,73 -1 405 677,26 ulk./sis.) Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Työalalla on jäänyt rahaa merkittävästi käyttämättä johtuen koronatilanteesta, emme ole pystyneet järjestämään toimintaa suunnitellun mukaisesti.

49


1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ 1012340000 PARTIOTOIMINTA 1012360000 NUORISOTYÖ 1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ 1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ 1.Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Nuorisotyön tehtävä on koota 7-24 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisestä. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Perustoiminnan vahvistaminen Selkeytetään toimintojen sisältöjä ja sijoittumista lapsen ja nuoren ”kasvun polkuun” seurakuntalaisena. Vahvistetaan seurakunnan arvojen ja perustehtävän näkymistä toiminnassa. o o o o

Perustoimintaa pystyttiin toteuttamaan, mutta sen muodot muuttuivat rajoitusten myötä. Nuorisotyötä tehtiin mm. Teams-, Instagram- ja WhatsApp-sovellusten kautta. Uudet toteutusmuodot tavoittivat ihmisiä yli seurakuntarajojen. Betonimessuja toteutettiin Youtuben kautta vastaavasti kuin seurakunnan pääjumalanpalveluksiakin. Kesän leirit pystyttiin pitämään paria poikkeusta lukuun ottamatta ja leirit koettiin tärkeiksi tavoiksi tukea nuoria ja heidän perheitään poikkeusaikana. Kouluyhteistyössä ovat olleet käytössä keskusradio, Teams ja kouluille lähetetyt YouTubepäivänavaukset.

Henkilöstöstrategian mukaisten toimien toteuttaminen Uusien työntekijöiden ja työnkuvien selkeyttäminen o Työnkuvia on täsmennetty työntekijöiden osaaminen ja kehitystavoitteet huomioiden ja työnkuviin on sisällytetty tehtäviä yli kasvatustyön sisäisten työalarajojen. Lasten ja nuorten jaksamisen tukeminen Vahvistetaan ja tehdään näkyväksi seurakuntaa olemisen yhteisönä. Toiminnassa pidetään mielessä matalan kynnyksen periaate. Pidetään esillä mahdollisuutta keskustella seurakunnan työntekijän kanssa. o Nuoriso- ja erityisnuorisotyössä on tiivistetty yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kuten nuorisotoimen ja poliisin kanssa. o Erityisnuorisotyössä on vahvistettu ja vakiinnutettu jalkautuvaa toimintaa (esim. Saapaspäivystykset). o Seurakunnan omassa nuorisotyössä on pidetty esillä mahdollisuutta keskustella seurakunnan työntekijän kanssa o Kerhotoiminnassa on luotu uusia kerhoja, jotta niitä tarvitsevia lapsia ja nuoria ei jäisi ulkopuolelle.

50


3. Tunnusluvut Varhaisnuorisotyön tunnusluvut

2018

2019

2020

Kerhot ryhmiä/jäseniä

6/158

6/133

6/149

Leirit/osallistujat

9/341

10/289

8/211

Retket ja tapahtumat /osallistujat

6/245

4/557

2/57

Nuorisotyön tunnusluvut

2018

2019

2020

LNAK 1-4 ryhmät/osallistujat

9/263

10/280

10/324

Liikuntaryhmät/jäsenet

2/20

2/16

2/18

Musiikkiryhmät/jäsenet

4/25

2/10

2/20

Nuortenillat kerrat/osallistujat yht.

36/677

43/942

38/650

Leirit/osallistujat yht.

5/174

7/220

3/122

Retket tai tapahtumat /osallistujat yht.

2/60

2/100

0

Betonimessut kerrat/osallistujat

9/910

8/995

6/621 (lisäksi striimattu 3 messua)

Instagram livelähetykset/osallistujat

6/775

Koulu- ja oppilaitostyön tunnusluvut

2018

2019

2020

Koulukäynnit /osallistujat yht

233/20 735

207/14269

69 + 21 ETÄNÄ*/ 12626

Vierailut kirkossa ja siunauskappelilla/osallistujat yht.

29/1210

35/1340

28/865

Koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset /osallistujat yht.

22/7400

21/8200

3 videota/ 1935 latauskertaa

*Tähän laskettu etäyhteydellä pidetyt päivänavaukset sekä etukäteen tallennetut tervehdykset.

51


Erityisnuorisotyön tunnusluvut

2018

2019

2020

Pienryhmät/jäsenet yht.

1/7

3/10

6/77

Saapas-partiointi kerrat/osallistujat

2/190

5/350

3/180

Muu etsivä työ kerrat/osallistujat

4/200

4/86

20/759

Leirit/osallistujat

1/4

1/5

Tapahtumat/osallistujat

2/12

2/360

Partiotoiminta -tunnusluvut lippukuntien omissa toimintakertomuksissa 4. Talousluvut TP 2019 28 916,46 -412 303,07 -383 386,61 -690 889,16

TA 2020 24 250 -478 740 -454 490 -454 490

TP 2020 16 477,83 -317 169,10 -300 691,26 -620 698,81

Käyttö % 67,9 66,3 66,2 136,6

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) -851 579,33 Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Poikkeustilanteen vuoksi toimintoja, kuten leirejä on jäänyt toteutumatta.

52


1012350000 RIPPIKOULUTYÖ 1.Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Vahvistamme yhteisöllisyyttä (strategian painopiste) Toteutumisen mittaaminen: On kiinnitetty huomiota läsnäolon, kuuntelemisen ja kohtaamisen mahdollistamiseen toiminnassa. o Kevätkaudella kohtaaminen oli rajoitusten vuoksi haastavaa. o Kesän rippileirit pystyttiin pitämään ja niiden toteutuksessa huomioitiin nuorten korostunut tarve keskusteluun. RKS2017-rippikoulun opetussuunnitelman käyttöönotto. Toteutumisen mittaaminen: Uusi rippikoulusuunnitelma on käytössä, paikallissuunnitelma hyväksytty kirkkoneuvostossa o Rippikoulun paikallissuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja se on otettu käyttöön rippikouluissa. 3. Tunnusluvut Rippikoulun käyneet 2010-2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15-vuotiaita Järvenpäässä

517

472

456

435

461

454

444

423

482

522

482

15-vuotiaita seurakunnan jäseniä

443

404

401

375

409

387

383

347

377

451

409

Rippikoulun käyneitä järvenpääläisiä (14-15-v)

413

390

392

360

395

342

323

333

393

439

367

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rippikoulun käyneitä nuoria ikäluokasta (%) Rippikoulun käyneitä nuoria jäsenistä (%)

79,9 82,6 86,0 82,8 85,7 75,5 72,7 78,7

Seurakunnan jäseniä ikäluokasta (%)

85,7 85,6 87,9 86,2 88,7 85,4 86,3 82,0

4. Talousluvut 1012350000 Rippikoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

81,5

84,1 76,1

93,2 96,5 97,8 96,0 96,6 88,4 84,3 96,0 104,2 97,3 89,7

TP 2019 57 003,08 -420 323,16 -363 320,08 -454 068,06 -571 240,31

53

TA 2020 56 000 -437 330 -381 330 -381 330

78,2

TP 2020 50 262,70 -407 197,70 -356 935,00 -453 338,63 -576 568,40

86,4 84,9

Käyttö % 89,8 93,1 93,6 118,9


1012410000 DIAKONIA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.  Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa.  Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville.  Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen. Toiminnan kuvaus Toimintaa on toteutettu perustoimintokuvauksen mukaisesti, mutta koronapandemia aiheutti muutoksia diakonian tehtävien määrässä, jotka selkeästi lisääntyivät. Kohdattavien ongelmien määrä kasvoi akuuttien kriisien, mielenterveys, päihde, työttömyys, lomautusten, yksinäisyyden ja talouden tilanteissa sekä sielunhoitokeskustelujen tarpeena, että työn toteuttamistavoissa mm. etäyhteyksien käytön lisääntymisenä. Osa kokoavan toiminnan tilaisuuksista, ryhmistä ja leireistä jouduttiin perumaan, siirtämään tai toteuttamaan uudella tavalla. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Ohjaamme ja neuvomme sekä annamme käytännön apua palveluiden saavuttamiseksi. Keusoten ja kaupungin omien palvelujärjestelmien toiminnan muutokset ja haasteet vastata palveluntarpeeseen lisäsivät asiakkaiden määrää diakoniassa koronapandemian aikana. Onnistuimme vastaamaan pyyntöihin kohtuullisessa ajassa. Pandemiatilanne toi diakonian piiriin ihmisiä, jotka hakivat diakoniasta apua ensimmäistä kertaa. Tilanne on tuonut esiin myös sen, että diakonia on arvostettu toimija, jonka neuvontaan ja apuun luotetaan. o Diakoniatyön rooli tukena asiakkaiden ja viranomaisten välillä lisääntyi vuoden aikana. Ihmisillä on ollut suuri tarve ohjaukselle palveluiden saavuttamisessa muuttuneessa tilanteessa. o Pidimme etsivän toiminnan hengessä mm. puhelimitse yhteyttä diakonian asiakkaisiin vuoden aikana palvelutarpeita kartoittaen, asiointiapua tarjoten sekä henkistä tukea antaen. Viestimme palveluista, joita seurakuntamme sekä eri verkostotoimijat tarjosivat kaupungissa. Uusien diakonian yhteisten ja yhdessä tekemisen muotojen etsintä ja toteutus o Pandemia haastoi etsimään uusia yhdessä tekemisen muotoja rajoitusten sallimissa rajoissa. Kohtaamisia toteutettiin asiakkaiden ja verkostoyhteistyötahojen kanssa etäyhteyksien välityksellä. Tällä työtavalla oli sekä myönteisiä että kuormittavia seurauksia. o Kehitimme uusia yhteistyön muotoja kasvatuksen sekä muiden työalojen kanssa. Esimerkkejä uusista tai vakiintumassa olevista työmuodoista sekä projekteista: ruokakassitoiminta, Palmunlehväkeräys yhteistyössä Järvenpään seudun Nuorkauppakamari ry:n kanssa, Rari-projekti, Mitä kuuluu -puhelut, papin hautausmaapäivystys kesällä, diakoniatyöntekijä paikalla perhekerhossa, Jampan perjantaissa sekä Oliivissa, päihteisiin kuolleiden muistohetki yhteistyössä A-killan kanssa, elämäntarinaryhmä yhteistyössä hyte-toimijoiden kanssa, 20-35-vuotiaiden naisten matalan kynnyksen raamattupiiri, ystävätoiminnan vapaaehtoisille suunnattu yhteisökoulutus ja yhteistyön aloittaminen helmikuussa avautuneen tuetun asumisen yksikkö Wäylän kanssa. o Diakonian vastaanottokäytäntöä uudistettiin kysynnän perusteella. o Osallistuimme aiempaa aktiivisemmin keskusteluun koskien oikeudenmukaisuuden ja heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolustamista, esim. sosiaalinen media, podcast, yhteistyöverkostot. o Joitain suunniteltuja uusia toiminnan muotoja jouduttiin perumaan pandemian takia, ja ne eivät siten toteutuneet. 54


Kutsumme ihmisiä seurakunnan yhteyteen. o Olemme viestineet seurakunnan toiminnasta sekä mahdollisuudesta osallistua siihen. Yksilölliset tarpeet ja valmiudet osallistumiseen on huomioitu joko etäyhteyksin tai muulla tavalla. Olemme opastaneet seurakuntalaisia laitteiden käytössä, jotta mahdollisimman moni on päässyt seurakuntayhteyteen pandemia-aikana. Ihmisiä on myös ohjattu seurakunnan toiminnan pariin henkisesti rohkaisemalla sekä fyysisesti saattamalla tietyn toiminnan piiriin. o Pandemia-ajan kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet kuitenkin siten, että moni diakonian asiakkaille tärkeä ja tuttu seurakunnan toimintamuoto on ollut tauolla ja seurakuntayhteyden ylläpito on ollut haastavampaa. o Sielunhoivakassit (diakonian sekä sairaala- ja hoivakotityön yhteinen projekti) ovat mahdollistaneet seurakuntayhteyttä kehitysvammaisille ja hoiva- ja palvelukodeissa asuville seurakuntalaisille. Kesällä toteutettiin suvivirsikiertue ko. yksikköjen pihapiireissä sekä vierailut kehitysvammaisten yksiköissä ennen joulua. Loppuvuodesta diakonian työntekijöitä oli päivystämässä seurakunnan joulukontilla kohtaamassa ihmisiä ja kutsumassa yhteyteen. o Hakeutuminen seurakunnan yhteyteen pandemia-aikana on näkynyt konkreettisesti sielunhoidollisen avuntarpeen lisääntymisenä. Myös tätä kautta seurakunnan toimintaan ja myös vapaaehtoistoimintaan on tullut kokonaan uusia ihmisiä. 3. Tunnusluvut Tilastoja toiminnasta Asiakaskontaktien määrä Kotikäyntejä Budjetti ja kolehtivaroja avustuksiin Avustuskertoja

4. Talousluvut 1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

2016

2017

2018

2019

2020

1568 761 34 504 € 415

2242 507 44 697 € 436

2462 444 40 848 € 509

3317 746 55 070 € 627

4654 536 59 948 € 772

TP 2019 TA 2020 39 920,80 44 800 -462 224,31 -439 620 -422 303,51 -394 820 -528 597,08 -394 820

TP 2020 67 185,46 -452 060,54 -384 875,08 -478 233,42

-671 476,20

-624 314,40

Käyttö % 150,0 102,8 97,5 121,1

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Toimintatuottoja nostaa valtion lisäbudjetissa seurakunnille myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus diakoniatyöhön yhteensä 35 080 €. Toimintakuluissa henkilöstökustannukset ovat 21 000 € yli budjetoidun. Tämä johtuu siitä, että muilta työaloita diakoniaan siirretyn henkilöstöresurssin kustannuksia on kohdennettu diakoniatyölle.

55


1012410011 KIRPPUTORITOIMINTA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan On osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa. Tukee seurakunnassa tehtävää moni-kulttuurisuustyötä. On osa seurakunnan vapaaehtoistyötä ja tarjoaa mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa. Toimintaa on toteutettu perustoimintakuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Kirpputoritoiminnan tavoitteena on kerätä varoja Yhteisvastuu-keräykselle sekä lähetystyölle ympärivuotuisen myynnin, hyvän asiakaspalvelun ja suuren vapaaehtoisjoukon avulla. Yhteistyö Viron seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimitaan yhteistyössä Järvenpään seurakunnan alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Jatketaan kotoutumiseen tähtäävää maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä yhteistyössä Tukea ja Tekoja -verkoston kanssa. Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia Arjen Ihmeitä -verkon kautta sekä omalla toiminnalla ja vapaaehtoisten omien verkostojen kautta. Kehitetään koulutuksen avulla rakenteita, joilla tuetaan yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoimijoiden välillä. Toimintatapoja jouduttiin mukaiseen työhön.

muuttamaan

koronapandemian

takia

perustoimintokuvauksen

o

Pääasialliset avustuskohteet olivat Pôltsamaan seurakunta sekä Jôhvissa sijaitsevat Kukrusen invalidiyhdistys, Sompan sosiaalitoimi sekä Itä-Virumaan Inkeri seura. Avustuskuormat jakautuvat seuraavasti. Itä-Virunmaa kaksi kuormaa ja Põltsamaa kolme. Koronan vaikutuksesta kirpputori jouduttiin sulkemaan. Lahjoituksia pystyttiin ottamaan vastaan vain rajoitetusti, koska avustusten vienti Viroon pysähtyi täysin.

o

Pieni joukko vapaaehtoisia siivosi ja järjesteli kirpputorin myymälän ja varastohuoneet. Varastojen ansiosta pystyimme jakamaan avustuksena vaatteita ja muita tarvikkeita diakonian asiakkaille ja yhteistyökumppaneiden kautta lähialueen avuntarvitsijoille lähes entiseen malliin.

o

Kesäkuussa koronatilanteen hieman helpottuessa, pidettiin kirkon parkkialueella pienimuotoista ulkokirppistä neljä kertaa. Elokuussa avasimme kirpputorin ja toiminta jatkui marraskuun loppuun. Joulukuun alusta kirpputori jäi joulutauolle koronarajoitusten vuoksi.

Arviointi o Kirpputorin eli Kirpun toiminta oli todella haasteellista koronapandemian aikana. Kirpputorin vapaaehtoiset ovat suurelta osin yli 70 vuotta. Tästä seurasi, että toimintaa ylläpidettiin hyvin pienen vapaaehtoisjoukon ja työntekijän voimin. Vapaaehtoisia oli aktiivisesti toiminnassa 18 henkilöä. Näistä myyjiä 11 ja kuljettajia 7. Kaikkiin myyntivuoroihin ei saatu tarpeeksi vapaaehtoisia ja tämä aiheutti muutoksia aukioloaikoihin. o

Korona mietitytti ja puhututti ihmisiä paljon. Monet kokivat yksinäisyyttä, ahdistusta ja pelkoa. Kirpun rooli matalan kynnyksen kohtaamispaikkana korostui. Asiakkaat kokivat Kirpun turvalliseksi paikaksi tavata muita ihmisiä. Kirpputorin vapaaehtoisista ja asiakkaista muodostuneen yhteisön toiminnan vahvuus nousi esille erityisesti koronan aikana. Se näkyi lähimmäisistä välittämisenä ja rinnalla kulkemisena vaikeitten hetkien yli. Konkreettinen esimerkki tästä on lisääntynyt yhteydenpito puhelimitse ja netin kautta eri ihmisten välillä. 56


3. Tunnusluvut Kirpputorin tunnusluvut: Vapaaehtoisia Vapaaehtoisten osallistumiskertoja yht. Myyntipäiviä Maksavia asiakkaita Talkoita (kuljetus ja pakkaus, ym.) Retkiä/osallistujia niillä Avustuksia järvenpääläisille diakonian kautta (vaatteita, huonekaluja, ym.) Avustuskuormia Viroon omalla autolla avustukset yhteistyöverkostojen kautta Järvenpään alueelle”. Toiminnan tuotto € (josta yhteisvastuukeräyksen osuus puolet)

2015 71 1410

2016 81 1563

2017 82 1808

2018 80 1802

2019 58 1392

2020 60 610

208 8868 29

207 7682 21

208 7133 17

209 7133 23

210 7512 16

130 2849 5

2krt 78

2krt 65

2 krt 62

2 krt 72

2 krt 75

1 krt 12

27 krt

36 krt

41 krt

69 krt

51 krt

58 krt

20 krt 200 m3

18 krt 176 m3

14 krt 140 m3

18 krt 180 m3

14 krt 140 m3

5 krt 50 m3

-

24 krt 2131 €

32 krt 3750 €

15 krt 1424

18 krt 2108 €

13krt 1741 €

38960,06 40162,95 38848,30

20735,87

36131,0438090,97

4. Talousluvut 1012410011 Kirpputoritoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 38 848,30 -86 090,77 -47 242,47 -47 975,79 -76 499,23

TA 2020 TP 2020 41 000 20 735,87 -88 240 -67 613,00 -47 240 -46 877,13 -47 240 -47 320,16 -74 166,94

Käyttö % 50,6 76,6 99,2 100,2

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Koronapandemiasta aiheutunut toiminnan rajoitukset pienensivät kirpputorin tuottoa merkittävästi.

57


1012410013 SAIRAALA- JA HOIVAKOTITYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Työalan perustehtävänä on hoiva- ja palvelukotien sekä JUSTin potilaiden / asukkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ja palveleminen. Perustehtävään sisältyy henkisen ja hengellisen tuen antaminen sekä toivon ylläpitäminen kaikissa tilanteissa.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Kaikkien hoiva- ja palvelukotien asukkaat pääsevät halutessaan jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin ja voivat kokea seurakuntayhteyttä. Koronarajoitusten vuoksi suunnitelluista hartauksista ja jumalanpalveluksista voitiin pitää noin puolet. Jokaisesta hartaushetkestä sovittiin yksiköiden vastaavien kanssa erikseen. Osa hetkistä toteutettiin ulkona. Iloa ja kristillistä toivoa hoivakotien arkeen pyrittiin kuitenkin välittämään mahdollisuuksien mukaan. o o

o o o o

Hoitohenkilökuntaan pidettiin yhteyttä entistä aktiivisemmin yhteyksien säilyttämiseksi. Tiedottamista hengellisen ja henkisen tuen mahdollisuudesta tehostettiin mm. mahdollisuudesta keskustella pappien ja diakoniatyöntekijöiden kanssa puhelimitse, Palvelevasta Puhelimesta, papin pyytämisestä saattohoitotilanteisiin, seurakunnan nettisivujen jumalanpalveluksista, radion aamu- ja iltahartauksista. Kesäkuun alussa hoiva- ja ryhmäkotien pihoissa käytiin tervehtimässä asukkaita ja pitämässä yhteislauluhetki yhdessä kanttorin ja diakoniatyöntekijöiden kanssa. Kesällä yksi rippikouluryhmä teki kortteja jaettavaksi vanhuksille. Joulun aikaan osaan hoivakodeista toimitettiin lasten tekemiä joulukortteja ja Jampankaaren palvelupihaan seurakunnan joulutervehdys ja -kortti jaettavaksi jokaiselle asukkaalle. Syksyllä kaikkiin hoiva- ja palvelukoteihin jaettiin hengellistä materiaalia sisältävät sielunhoivakassit. Muista mahdollisista toimintatavoista mm. hoivakoteihin suunnatut nettihartaudet, Teamsryhmä keskusteltiin yksiköiden vastaavien kanssa.

Yhteistyö Järvenpään Hyvinvointikampuksen uuden hoivakodin kanssa käynnistyy ja vakiintuu. o

Hoivakoti Myllyn kanssa sovittiin kerran kuussa pidettävistä hartauksista, mutta hartaudet eivät toteutuneet. Hartaudet on tarkoitus aloittaa yhteistyössä senioritalon asukkaiden kanssa heti, kun se on mahdollista. Senioritalon asukkaiden kanssa ehdittiin pitää kolme yhteislauluhetkeä ennen koronarajoitusten tiukentumista.

3. Tunnusluvut Hartaus- ja ehtoollishetkiä on pidetty 32 (62) Osallistujia näissä oli keskimäärin: 16 (18) (vuoden 2019 tunnusluvut suluissa) Elna- Jampankaari Milja Kirkkopiha Kivipuisto Villa Kivi Myllytie Maria Hartauksien 5 4 5 7 6 4 1 määrä Osallistujat 12 (13) 16 (12) 10 (14) 18 (16) 15 (17) 16 (23) / os. 22 (32) ulkoilmassa (2 hartautta)

58


Sielunhoivakasseja jaettiin 11. Sisältö: rukouksia• Kuvia• Hartaushetken rungon• Sanoja muistohetkeen• Kirjallisuutta• Hengellistä musiikkia: cd-levy ja ehdotettuja laulu/musiikkilistoja• Radiojumalanpalvelus- ja hartaus-flyer. Vapaaehtoiset eivät voineet toimia hoiva- ja palvelukodeissa koronarajoitusten tultua voimaan. 4. Talousluvut 1012410013 Sairaala- ja hoivakotityö Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

32,91 -25 401,13 -25 368,22 -25 368,22

26,77 -25 400 -29 344,14 -25 400 -29 317,37 -25 400 -29 317,37

115,5 115,4 115,4

-32 480,96

-37 928,60

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Toimintakuluissa henkilöstökulut olivat noin 5000 € budjetoitua suuremmat ja palvelujen oston jäivät noin 1000 alle budjetoidun.

59


1012410014 PROJEKTIVIRKA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Tarjota vapaaehtoisille toimintaa heille merkityksellisenä kokemiensa asioiden parissa. Toimintaa verkostoissa ja kohtaamisia uusien ihmisten ja yhteisöjen joukossa. Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen. Päätavoitteena on arjen Raha-asianeuvonnan (Rari) paikallisen mallin käynnistäminen yhteistyössä Keravan seurakunnan kanssa. Laajentaa yhteistyötä niiden rovastikunnan seurakuntien kanssa, joilla on siihen resursseja. Valmistella taloudellisen auttamisen asiakasraadin kokoamista. Muut tavoitteet: Yhteistyömallin valmistelu Wärttinä II:n kanssa. Yhdessä katettu -hankkeen kehittäminen niin, että se on osa seurakunnan eri työmuotojen toimintaa. Keusoten vaikutusten selvittäminen eri toimijoiden tehtävien sopiminen ja vastuunjaon määrittely. Seurakunnan oman roolin löytäminen yhteistyössä. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi. o

Raha-asianeuvonta Rari. Toiminta käynnistyi tammikuun lopulla ja kaikkiin neuvontapyyntöihin kyettiin vastamaan. Järvenpäässä vapaaehtoisia on paljon ja neuvojilla oli runsaasti aikaa annettavanaan. Toiminnasta saatu palaute on ollut positiivista. Avun saajat ovat kokeneet saaneensa apua ja tulleensa kuulluksi. Rari-neuvonnan ohjeistus on rauhoittanut ja selkeyttänyt heidän näkemystään omasta taloustilanneesta. Tapaamisissa neuvojat ovat työskennelleet pareittain; tämä on osoittautunut hyväksi malliksi toimia. Talousneuvojille voitiin järjestää kevään aikana kaksi tapaamista. Syksyllä Rarivapaaehtoisten koulutuksia oli kaksi ja kolme työnohjauskertaa. Vapaaehtoisiin on pidetty yhteyttä WhatsApp- ja sähköpostiviestein, Teams-tapaamisin ja puhelinsoitoin. Lisäksi heidät on tavattu henkilökohtaisesti ennen tai jälkeen kunkin neuvonnan. Kevään aikana tehtiin kysely vapaaehtoisten toiveista oman alueen toiminnan ja valtakunnallisen Rari 10 v -tapaamisen suhteen. Marraskuussa aloitettiin Rari-Anni Chatpalvelu. Rari-toiminnasta on viestitty paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa seuraavin teemoin: 1. Neuvontaa arjen raha-asioihin, 2. Mietitkö raha-asioita öisin? 3. Pysy pinnalla, Älä murehdi talousasioitasi yksin. Marraskuussa tehtiin kolme Rari-podcastia ja ne julkaistiin tammikuussa 2021. Rarin vapaaehtoiset ovat käyneet myös esittelemässä Järvenpään seurakunnan Rari-toimintaa eri tilaisuuksissa. Toiminnan vahvuus ovat hyvät vapaaehtoiset talousneuvojat. Taloudellisen auttamisen asiakasraadin kokoamista ei toteutunut, koska resurssit kohdennettiin Raha-asianeuvonta Rarin toiminnan käynnistämiseen ja Yhdessä katettu toimintaan. Yhteistyömallin valmistelu Wärttinä II:n kanssa eteni rajoitetusti ja keskeytyi koronan takia. Tavoitteeksi oli asetettu laajentaa toimintaa rovastikunnan seurakuntien kanssa. Koronapandemia vaikutti siihen, että rovastikunnan seurakuntien diakoniatyön resursseja ei ollut enää uusien toimintojen aloittamiseen.

o

Yhdessä katettu -toiminta alkoi vuoden alussa niin, että seurakunta haki ruokavarastolta hävikkiruokia jakoon ja valmistukseen. Seurakunta kuljetti ruokia liikkeistä ruokavarastolle ja ruokaa käytettiin seurakunnan toiminnassa mm. Jampan Aamukaffeilla sekä Samalla sopalla -lounaan yhteydessä kirkonmäellä. Toiminnat jouduttiin keskeyttämään koronapandemian vuoksi maaliskuussa. Hankkeen tavoitteeksi asetettu yhteistyö seurakunnan sisällä toteutui kiitettävästi.

60


Koronapandemian alkuvaiheessa toteutettiin kymmenen viikon ajan (23.3-28.5.2020) ruokakassien vientiä suoraan koteihin. Ruokakasseja toimitettiin 821 ja jakeluun osallistuivat sekä projektityöntekijä että kuuden eri työalan työntekijöitä. Kun koronatilanne helpottui kesän kynnyksellä, ruokakassikuljetukset päättyivät toukokuun lopussa. Koronavirustilanteen vuoksi hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa 16.3 - 15.6.2020. Uudenmaan eristämisen aika oli 27.3-15.4. Kesäkuussa aloitettiin Jampan seurakuntakodilla ruokakassien jako torstaisin, osana aluetyötä. Projektiviranhaltija organisoi kesäkassien jaon yhteistyössä Jampan vapaaehtoisten- seurakuntamestareiden-, ja Yhdessä katettu -terminaalin työntekijöiden kanssa. Seurakuntakodilla ruokakasseja jakoi kolme alueen vapaaehtoista ja muutama seurakunnan työntekijä. Jakokertoja kesä- ja elokuussa oli kahdeksan. Ruokakassien tarve kasvoi erityisesti elokuussa. Kaikkiaan kasseja jaettiin 725. Ruokavarasto oli kesätauolla heinäkuussa. Syksyllä syys-joulukuussa ruokakassien (1 755) jako jatkui torstaisin Jampan aluetyönä. Yhdessä katettu -toiminnan hallinnollista osuutta ovat olleet verkostokokoukset ja neuvottelut. Seurakunnalla on ollut edustaja ja varaedustaja Yhdessä katettu -projektin seurantaryhmässä. Eri taustoista olevien vapaehtoisten sitoutuminen tehtäviin ja monipuolinen osaaminen, on ollut korvaamaton osa Jampassa toteutettua ruokakassijakoa. o

Keusote/HYTE- toimintaan vaikutti koronapandemia voimakkaasti. Siirtyminen etäyhteyksiin ja toiminnan keskittäminen kulloinkin akuutteihin asioihin, siirsi yhteistyön kehittämisen ja tarkentamisen hyvin rajattuihin aiheisiin. Toimijoiden yhteistyöllä voitiin saavuttaa poikkeusoloissa merkittävä yhteisvaikutus sekä avun saajan ja toiminnan eri järjestäjien näkökulmasta.

3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit Projektin eri tahojen valmistelevat tapaamiset Rari koulutus perus / täydennys Rari koulutettua vapaaehtoista kokonaismäärä/toiminnassa Rari asiakkaita Yhdessä katettu; kokoukset, verkostot, työpajat Lounaat, ruokavarastolla+ruokakassien jakokertoja Verkostoituminen Hyte/Sote kuntayhtymä Projektityöntekijän osallistuminen eri koulutuksiin

2019 17

2020

1

2

16

16/10

18

15/10 69

21

5 lounasta+25=30

5

8

3

1

4. Talousluvut 1012410014 Diakoniaprojekti TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 20,00 120,00 Toimintakulut (ulkoinen) -17 993,41 -66 190 -52 733,76 79,7 Toimintakate (ulkoinen) -17 993,41 -66 190 -52 613.76 79,5 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, -17 993,41 -66 190 -52 613,76 79,5 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) -18 624,48 -56 399,03 Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Henkilöstökulut jäivät noin 5 600 € alle budjetoidun ja palvelujen kustannukset 8 100 € alle budjetoidun. 61


1012410702 YHTEISVASTUU 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Yhteisvastuukeräys perustettiin 1950-luvun vaihteessa auttamaan sodan tuhoista ja katovuosista kärsineitä suomalaisia. Kun suomalaisten hyvinvointi ja sosiaaliturva vahvistuivat ja tietoisuutemme maailman hädästä samaan aikaan kasvoi, on vuodesta 1963 alkaen Yhteisvastuukeräyksellä tuettu myös kansainvälistä diakoniaa. Kumppanina konkreettisen avun perille viemisessä maailmalle on Kirkon Ulkomaanapu. Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtaosa eli 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun. 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. 20 % tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa. Joka kevät Yhteisvastuun kymmenettuhannet kerääjät kulkevat ovilla ja tapahtumissa keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Korona-aikana lähikeräysten ollessa mahdollisesti katkolla Yhteisvastuulle voi lahjoittaa netin kautta, MobilePayllä, tekstiviesti- tai puhelinlahjoituksena tai perinteisellä pankkisiirrolla. Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden. Järvenpäässä toimintaa on toteutettu Yhteisvastuun teeman mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Yhteisvastuun 2020 aiheena oli vanhemmuuden tukeminen. Keräystä suunniteltiin työryhmässä, johon kuului luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Lipaskeräykset toteutettiin helmikuussa kahtena kauppakeräyspäivänä, koska maaliskuun kaksi kauppakeräyspäivää 13.̵14.3. jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Keräyspaikkoja oli nyt kuusi, sillä keräyspäällikkönä toimiva diakoniatyöntekijä sai neuvoteltua Citymarketin uudestaan mukaan yhteistyöhön Yhteisvastuun lipaskeräysten suhteen. Työparina Yhteisvastuussa on kirpputorin toiminnasta vastaava diakoniatyöntekijä.

62


3. Tunnusluvut Lipastalkoot Listakerääjät Tapahtumissa (1) Keräystuotto Kirpputorin tuoton osuus

2016 125 hlöä 0 hlöä 85 hlöä 30.514,20 € 20.716,10 €

2017 77 hlöä 0 hlöä 0 hlöä 22.137,14 € 17.940,60 €

2018 77 hlöä 0 hlöä 0 hlöä 29.377,41 € 20.523,80 €

2019 15 hlöä 0 hlöä 0 hlöä 24.858,96 € 18.853,82 €

2020 25 hlöä 0 hlöä 0 hlöä 22.069,04 € 17.405,56 €

4. Talousluvut Yhteisvastuu keräyksen tuottojen ajanjakso oli 1.6.2019 – 31.5.2020. Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma 20 % osuus oli 4 413,81€, joka kohdennettiin järvenpääläisten vähävaraisten perheiden tukemiseen. Seurakunnan kirpputori on jo vuosia ollut Yhteisvastuukeräyksemme kivijalka. Puolet kirpputorin tuotosta kohdennetaan Yhteisvastuukeräykseen ja puolet lähetystyöhön. Vuoden 2020 keräyksen tuotosta 3 552,85€ oli lipaskeräystuottoa, 960,63€ oli kolehtituottoa ja 50€ lahjoitusta valtakunnalliselle tilille.

63


1012420000 PERHENEUVONTA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia. Kertomusvuonna on toimittu pääosin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Vaikka suuri osa asiakastapaamisista on toteutettu etäyhteyden välityksellä, ovat ne sisällöltään olleet perustoimintokuvauksen mukaisia. Perhekasvatuksen ja koulutuksen osalta toiminta on kokoontumisrajoitusten vuoksi ollut normaalia vähäisempää. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Määrällinen tavoite oli 3 700 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia ja kaksi erokriisitai muuta ryhmää vuodessa o

o o

laskutettavien moduulien määrä oli 3 924. Moduulitavoite siis ylitettiin, vaikka keväällä äkillinen siirtyminen etätyöhön sekä uusien työvälineiden ja työtapojen omaksuminen oli työntekijöille hyvin vaativa tilanne. Perheneuvonnan työryhmä on selviytynyt kevään tilanteesta ja muistakin vuoden aikana tapahtuneista nopearytmisistä muutoksista erinomaisesti. Asiakkaita perheneuvonnassa oli yhteensä 691 henkilöä. kevään erokriisiryhmä jouduttiin keskeyttämään koronatilanteesta johtuen, eikä käytetty ryhmämalli ollut siirrettävissä etäyhteyksin toteutettavaksi. Syksyllä parisuhderyhmä toteutettiin webinaarina hyvin onnistuneesti. Siihen osallistui 5 pariskuntaa. asiakkaiden ilmoittamista tulonsyistä yleisimmät olivat vuorovaikutusongelmat (44 %), elämänvaihekriisit (16 %) ja erokysymykset (15 %).

Perustoimintokuvauksessa kuvattuja laadullisia tavoitteita seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta. o o

Aiemmista vuosista poiketen kuukauden mittaista palauteen keräämistä ei toteutettu, koska poikkeukselliseen tilanteeseen sopivaa menetelmää ei ollut käytössä. Noin puolet vuoden asiakastyöstä tapahtui etätapaamisina, joko videoyhteydellä tai puhelimitse. Asiakkailta suoraan työntekijöille tullut palaute ei poikkeustilanteesta ja vaihtelevista tapaamistavoista huolimatta poikennut aiempina vuosina saadusta palautteesta.

Kartoitetaan eri mahdollisuuksia lisätä perheneuvonnan henkilöstöresurssia ja vuonna 2019 aloitettua kokeilua osakasseurakuntien työntekijöiden toimimisesta perheneuvojien työpareina jatketaan ja kehitetään. o

Kustakin osakasseurakunnasta on osallistunut yksi työntekijä Tampereen seurakuntayhtymän järjestämään perheneuvonnallisen työn koulutukseen. Heille on koulutukseen ja asiakastyön tekemiseen varattu 20 % työpanoksesta. Asiakastyö on tapahtunut pääosin työparityönä perheneuvojien kanssa, mutta osittain myös itsenäisesti. Kokemukset tästä ovat olleet hyvin positiivisia sekä koulutettavien että perheneuvonnan kannalta, vaikka koronapandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt ovat hankaloittaneet työskentelyä. Kaksi koulutukseen osallistuvaa työntekijää on lisäksi hoitanut pientä osaaikaista perheneuvojan sijaisuutta.

64


3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

2016

2017

2018

2019

2020

Neuvotteluasiakkaiden määrä

614

595

620

628

630

Kaikki asiakkaat yht. (ryhmät, työnohj.)661

658

698

684

691

Asiakasneuvotteluja yhteensä

3380

3318

3314

2956

3220

Yksilöneuvottelut

1041

978

910

662

800

Pari- ja perheneuvottelut

2314

2312

2373

2274

2405

Annettua työnohjausta (yksilö/ryhmä) 238

288

302

219

236

Asiakastyötä, laskutettavaa yhteensä 4095

4015

4128

3579

3924

Perheasiain sovittelukertoja

16

12

16

42

32

Tunnusluvut osoittavat, että perheneuvontatyötä on tehty hyvin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Esimerkiksi asiakasmääräksi perustoimintokuvauksessa on määritelty 675 henkilöä ja nyt toteutunut asiakasmäärä on 691.

4. Talousluvut 1012420000 Perheneuvonta

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

Toimintatuotot (ulkoinen)

218 439,97

280.000

240 037,67

85,7

Toimintakulut (ulkoinen)

-343 131,66

-422 600

-387 288,93

91,6

Toimintakate (ulkoinen)

-124 691,69

-142 600

-147 251,26

103,3

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-165 549,38

-142 600

-189 389,05

132,8

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-270 257,35

-310 631,14

Perheasiain neuvottelukeskuksen kustannusten jakautuminen osakasseurakuntien kesken: kustannuksista 20 % jaetaan tasan kolmeen osaan ja 80 % kunkin seurakunnan käyttämien laskutettavien moduulien mukaan Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Toimintatuotot määräytyvät pääasiassa seurakuntien käyttöosuuksien mukaan, eivätkä siten ole kovin tarkasti ennakoitavissa talousarviota tehtäessä. Toimintatuottojen vajaus johtuu siis järvenpääläisten arvioitua suuremmasta käyttöosuudesta.

65


1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Yhteistyösopimusten mukainen sairaalasielunhoitotyö. Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. Järvenpään seurakunnalla on yhteisjohtokunnassa puheenjohtajana.

edustajansa

(Kaija Tuuri)

sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon sopimus on päivitetty ja hyväksytty hallintoelimissä ja uudessa sopimuksessa kustannusvaikutukset on laskettu uudelleen, ja vaikutukset tulevat voimaan vuoden 2021 alusta.

4. Talousluvut 1012430000 Sairaalasielunhoito

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen)

-48 110,33

-64 000 -52 162,10

81,5

Toimintakate (ulkoinen)

-48 110,33

-64 000 -52 162,10

81,5

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-48 110,33

-64 000 -52 162,10

81,5

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-57 609,67

-63 089,96

Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Alitus johtui budjetoitua vähäisemmistä laskutuksista koskien sairaalasielunhoitoa. Laskutus perustuu potilasvuorokausiin sopimuksen piirissä olevissa sairaaloissa.

66


1012440000 PALVELEVA PUHELIN 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen. Yhteisellä toiminnalla ollaan turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallinen toiminta sekä sen mahdollinen avaaminen kirkon kriisipuhelimena suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa. Sopimuksella on sovittu sopimusseurakuntien yhteisestä toiminnasta osana Kirkon keskusteluavun toimintaa. Vuosi 2020 oli ensimmäinen viiden sopimusseurakunnan yhteinen toimintavuosi. Koronan aiheuttamista rajoituksista johtuen ei toimittu perustoimintokuvauksen mukaisesti vaan toiminta sopeutettiin vaativiin olosuhteisiin. Haasteena oli teknisten välineiden haltuunotto päivystäjien kanssa. Suurin osa vapaaehtoisista siirtyi päivystämään kotona ja työnohjaukset toteutettiin Teamsilla. Vastuutyöntekijän työaikaa meni suunniteltua enemmän Palveleva puhelimen toiminnan toteuttamiseen. Vapaaehtoisten päivystäjien sitoutuminen tehtävään mahdollisti päivystämisen korona-aikana joka ilta klo 18-00. Alueemme nousi vuoden 2020 aikana Suomen suurimmaksi. Hoidimme 11 % koko vuoden aikana Kirkon keskusteluavun Palvelevassa puhelimessa käydyistä keskusteluista.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arvioiti Ensimmäinen yhteinen toimintavuosi osoitti, että toimiminen yhtenä ryhmänä eikä kolmena alueena palvelee parhaalla tavalla sekä päivystäjiä että soittajia. Tiedotus: Tiedotetaan mahdollisimman laajasti Kirkon keskusteluavun valtakunnallisesta toiminnasta. Toiminnasta tiedotettiin toimintasuunnitelman mukaisesti pitämällä asiaa esillä eri medioissa. Peruskurssi: Toteutetaan peruskurssi keväällä 2020 Järvenpäässä (tavoite 5 uutta päivystäjää / alue) sekä rekrytoidaan vapaaehtoisia kevään 2021 peruskurssille. Peruskurssi toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Määrällinen tavoite (5/alue) ei toteutunut. Peruskurssista kiinnostuneita oli 15. Kurssin kävi 12 henkilöä, joista 11 valmistui ja 9 toimii aktiivisena päivystäjänä. Päivystäjät: Päivystäjien yhteisöllisyyden vahvistaminen (seurakuntayhteys ja tuki) ja kehittyminen tehtävässä (työnohjaus ja täydennyskoulutus päivystäjille). Päivystäjiin pidettiin korona-aikana tiiviisti yhteyttä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Päivystäminen tapahtui pääsääntöisesti kodeissa. Päivystäjät saivat sekä henkistä että teknistä tukea. Työnohjaus toteutettiin joka viikko Teamsissa. Kevätkaudella järjestettiin korona-aiheinen koulutus Teamsissa. Päivystystila: Päivystystilasta ja -välineistä huolehtiminen sekä päivystystiloista sopiminen keväällä ja päivystysten aloittaminen syksyllä. o o

Riihimäen

Järvenpää: Päivystyshuone vaihtui. Tila sisustettiin viihtyisäksi. Hankittiin tietokone, jonka käyttö odottaa langattoman verkon vahvistamista. Muutama päivystäjä hoiti päivystykset seurakunnan tilassa. Nurmijärvi: Tilassa ja välineissä ei tapahtunut muutoksia. Kaikki päivystivät kotona. 67


o

Riihimäki: Päivystystila päätettiin. Koronan vuoksi kaikki päivystivät kotona eikä uutta toimipistettä aloitettu. Laitteet toimintaan hankittiin.

Palveleva chat: Aloitetaan toimita pienellä ryhmällä Palvelevan chatin toimintaa ei pystytty aloittamaan, koska puhelimen laadukas toiminta vaati työntekijän kaiken työajan.

3. Tunnusluvut 2019

2020

Aktiivisia päivystäjiä (31.12.)

35

35

Päivystysvuoroja (a 3 h)

392

770

Käytyjä keskusteluita

2214

5443

Työnohjauksia

24

42

Osallistujia keskimäärin / kerta

10

5,5

Peruskursseja

1

1

Peruskurssilaisia

17

11

Täydennyskoulutuksia

2

1

Kirkon keskusteluavun Palvelevassa puhelimessa käytiin 52 651 keskustelua. Määrä nousi edellisestä vuodesta 6 %. Yhteydenottoyrityksiä oli 99 229, joista yhteydenottojen määrä palvelun ollessa suljettu oli 10 717. Puhelinkeskusteluja käytiin yhteensä 14 976 tuntia eli 624 vuorokautta (33 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2019). Ryhmämme kävi 5 443 keskustelua (vuonna 2019 keskusteluja 2 214). Määrä yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta.

4.Talousluvut TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

-21 250,00 -19 685,57

92,6

Toimintatuotot (ulkoinen)

-10 173,97

Toimintakulut (ulkoinen)

16 092,27

37 000,00

37 439,46

101,2

Toimintakate (ulkoinen)

5 918,30

15 750,00

17 753,89

112,7

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

68


1012500000 YHTEISKUNTATYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi 1. Seurakunta toimii aktiivisesti järvenpääläisten ja rovastikunnallisten toimijoiden kanssa edistääkseen maahanmuuttajien kotoutumista, seurakuntayhteyden lisäämistä ja eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Kansainvälinen kokkikerho ja kielikahvila yhteistyössä Louhelan kanssa toiminnan tammi-helmikuussa, mutta keskeytettiin sen jälkeen koronan vuoksi. Kansainväliset messut toteutettiin suunnitelmien mukaan. 2. Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa, luonnossa ja siellä, missä ihmiset liikkuvat. Seurakunnan päivystykset Prisma-keskuksessa kerran kuukaudessa ovat toteutuneet tammi-helmikuussa. Loppuvuoden ajaksi toiminta keskeytyi. Alkuvuodesta valmisteltiin Tuusulanjärven pyhiinvaellusta, joka oli tarkoitus järjestää elokuussa mutta tapahtuma peruuntui. Yhteiskuntatyön tukiryhmä kokoontui alkuvuonna ja suunnitteli vierailua Keravan seurakunnan olohuoneeseen. Tilaisuus siirtyi koronan takia. Työpaikkatyön käynnistäminen estyi. Työpaikkapappi on ollut kuitenkin tarjolla keskusteluja varten. 3. Pidetään esillä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä luomakunnan varjelun näkökulmasta erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa. Yhteiskuntatyö on ollut kaupungin kanssa yhteistyössä järjestämässä Earht Hourtapahtumaa. Tapahtuma peruuntui koronan takia vuonna 2020. Tavoitteet 2022-23 Tarpeen mukaan reagoimme esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi yhteisöprosessin tuottamien ideoiden toteutukseen. Mitataan verkostoyhteistyössä ja eri toimintoina ja tapahtumina. Pidämme esillä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä luomakunnan varjelun näkökulmasta erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa. Henkilökunta Yhteiskuntatyön teologi 20% työajasta. Kirpputorin vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan työstä 5 % on maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä. Yhteistyö johtavan diakonian viranhaltijan kanssa. Yhteiskuntatyön papin virkavapaan sijaisena elo-lokakuun ajan toimi seurakuntapastori Leena Berntsson.

69


3.Tunnusluvut

2017

2018

2019

2020

Verkostokokoontumisia

24

24

23

10

Työpaikkakäyntejä

16

13

13

0

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

4.Talousluvut 1012500000 Yhteiskunnallinen työ

TP 2019

Toimintatuotot (ulkoinen)

13,84

Toimintakulut (ulkoinen)

-16 611,15

-18 090 -16 593,20

91,7

Toimintakate (ulkoinen)

-16 597,31

-18 090 -16 593,20

91,7

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-30 709,42

-18 090 -28 874,46

159,6

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-38 124,45

-36 135,00

70


1012550000 SIELUNHOITO 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1§:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon. Sielunhoidollisia keskusteluja ovat käyneet erityisesti papit sekä myös muut hengellisen työn tekijät. Sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei ole erikseen tilastoitu, mutta Kirkkohallituksen uudessa tilastointiohjelmassa sielunhoidolliset keskustelut tilastoidaan yksilön kohtaamisina. Sielunhoitoa on ollut saatavilla sekä sovittuina aikoina että erilaisissa tilanteissa seurakuntalaisia kohdattaessa muun toiminnan yhteydessä. Koronapandemian aikana aloitettiin Papin puhelin päivystys arkisin klo 9-16 ja soittoja puhelimeen on tullut runsaasti. Päivystystä on jatkettu koko loppuvuosi 2020.

4. Talousluvut 1012550000 Sielunhoito

TP 2019

Toimintatuotot (ulkoinen)

63,95

62,41

Toimintakulut (ulkoinen)

-39 328,46

-38 740 -39 541,35

102,0

Toimintakate (ulkoinen)

-39 264,51

-38 740 -39 478,94

101,9

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-39 264,51

-38 740 -39 478,94

101,9

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TA 2020

TP 2020

-51 281,70

71

Käyttö %


1012600000 LÄHETYSTYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään. Korona-ajasta johtuen ei pystytty toimimaan perustoimintokuvauksen mukaisesti. Työntekijöinä toimivat lähetyssihteeri Minna Kotajärvi 60 %, lähetyspappi 15 % Aino Luhtasela, toimistosihteeri Pauliina Nurminen 5 %. Satu Koskimaa hoiti kevätkauden 33 % ja syyskauden 40 % lähetyssihteerin tehtäviä. Seurakunnalla oli vuoden päättyessä 12 nimikkosopimusta kolmen lähetysjärjestön kanssa: o Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty (Namibia), Katja Tynkkynen (Kolumbia), SAT7-sateliittikoulu (Syyria), koulutyö (Israel-Palestiina), vammaisten koulutus (Nepal), nuorten koulutus (Nepal), vammaistyö (Tansania). Kolmikantasopimuksina stipendiaatit Salomão da Costa Mazan (Angola) Evankelisen Lähetysyhdistyksen kanssa ja syrjäytymisvaarassa olevat (Senegal) Herättäjä-yhdistyksen kanssa. o Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä: vammaistyö (Mongolia) ja pakolaiskeskus (Kreikka) o Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: raamatunkäännöstyö (Aasia) Julistusjohtokunta päätti seurakunnan lähetysjärjestöille myöntämän talousarviomäärärahan, 137 000 €, kohdentamisesta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Toimitaan aktiivisena lähetys-, kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvattajana Järvenpäässä. o Suunnitellut vierailut esikouluryhmissä sekä 2. lk ja 6 lk ei toteutunut koronasta johtuen. o 6.luokille muokattiin ja toimitettiin materiaalipaketti opetukseen. Tarjotaan ja mahdollistetaan monipuolisia vapaaehtoistehtäviä sekä mahdollisuus antaa varoja lähetystyöhön. Ollaan mukana kokoavassa toiminnassa ja varainhankinnallisissa toiminnoissa. Tehtävän toteuttaminen kovenevien ja maallistuvien arvojen maailmassa on tärkeä. o Varanhankinnallista ja kokoavaa toimintaa ei pystytty koronan aiheuttamista rajoituksista johtuen toteuttamaan suunnitellulla tavalla. o Myyjäiset toteutettiin ennakkotilausten mukaan ja valmistettiin työntekijävoimin. o Kauneimmat Joululaulut markkinoitiin uudella tavalla Joulukonttia hyödyntäen. o Korona vaikutti lähetystyölle kerättyjen varojen selkeään vähenemiseen sekä meillä että valtakunnallisesti. Työntekijä- ja työnjakomuutosten tuomien mahdollisuuksien vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen. o Uutena tiiminä perehdyttiin lähetystyön sisältöihin. Tiimistä oli tukea korona-ajan muuttuvissa tilanteissa. o Tiimin työntekijöiden aika meni koronasta johtuen pääsääntöisesti muuhun kuin työalan tehtäviin. o Jannen Joulukontin päävastuu oli lähetystiimillä.

72


3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

2016

2017

2018

2019

2020

esikoululaiset

80 %

80 %

40 %

30 %

-

2. luokkalaiset

70 %

80 %

90 %

80 %

-

6. luokkalaiset

95 %+95 % 95 %

90 %

80 %

materiaalipaketti

rippikoululaiset

100 %

100 %

100 %

materiaalipaketti

100 %

Lähetystyö perustui vapaaehtoisten toimintaan ja antoi mahdollisuuden osallistua ja kokea seurakuntayhteyttä korona-ajan rajoitukset huomioiden. Korona-ajasta johtuen vapaaehtoistehtävissä toimi voin noin 10 vapaaehtoista.

4. Talousluvut 1012600000 Lähetystyö

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Toimintatuotot (ulkoinen)

6 261,51

25 200

27,66

Toimintakulut (ulkoinen)

-205 839,40

-232 390

-192 995,56

83,0

Toimintakate (ulkoinen)

-199 577,89

-207 190

-192 967,90

93,1

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-250 157,77

-207 190

-243 499,03

117,5

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-306 014,86

73

-299 556,64

Käyttö %


1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta.

yhteisen

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Põltsamaa/Viro ja Terijoki (Zelenogorsk)/Venäjä. Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Unkarin Vácin seurakunnan kanssa toiminta on vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. 2020 elokuussa on Vácin seurakuntalaisten vuoro vierailla Järvenpäässä Matkaa oli valmistellut Vácin ystävien työryhmä, mutta koronapandemiasta johtuen vierailua ei voitu toteuttaa. Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä. Kansainvälisen diakonian projektiavustusvaroilla tuettiin monia akuutteja kriisejä Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kautta.

4. Talousluvut 1012700000 Kans.väl. diakonia ja muu toiminta

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

Toimintatuotot (ulkoinen)

9 988,72

3 300

600,00

18,2

Toimintakulut (ulkoinen)

-114 644,03

-123 420

-109 890,08

89,0

Toimintakate (ulkoinen)

-104 655,31

-120 120

-109 290,08

91,0

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-110 921,12

-120 120

-115 826,60

96,4

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

-134 759,44

-140 191,49

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kansainvälisen diakonian talousarvio alittui johtuen Vácin ystävyysseurakuntalaisten vierailun peruuntumisesta.

74


1012900110 JAMPAN ALUETYÖ 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan. Jampan työn tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Työtä on tehty 2020 perustoimintakuvauksen mukaisesti silloin, kun se on koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ollut mahdollista. Aamukaffet oli tauolla 13.3.2020-31.5.2020 ja 27.11-11.12.2020. Koronarajoitusten vuoksi syksyllä Aamukaffien osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan, turvaväleistä pidettiin huolta ja kävijöille jaettiin kasvomaskeja. Kun Aamukaffet oli keväällä peruttu, kävijöihin pidettiin yhteyttä Jampan aamukaffet -facebookryhmän kautta, messengerviestein sekä joihinkin myös puhelimitse. Kesäkahvila pystyttiin pitämään auki koko kesän perjantaisin. Kesällä käynnistettiin ruokakassijakelu Jampan seurakuntakodin pihalla torstaisin. Ruokakassijakelu jatkui 17.12 saakka. Messuja pidettiin tammi-helmikuussa ja syysmarraskuussa. Kevättori, Jampan joulupolku, sekä Kauneimmat joululaulut jouduttiin perumaan. Yhteistyö alueen verkostojen kanssa jäi tapahtumien perumisen vuoksi vähäisemmäksi. Saunakallion koululla päivänavauksia ei toteutettu kevään rajoitusten aikana, koska koululaiset olivat etäkoulussa, mutta syksyn aikana niitä pidettiin erityisjärjestelyin pienemmille ryhmille ja Teamsin kautta. Kouluikäisten varkkarinurkka tavoitti lapsia kevään korona-aikana Whatsappkerhon kautta. Lapsille tehtiin myös puuhapaketteja, jotka postitettiin koteihin. Kun kerhoissa sai kokoontua, oli ryhmäkoko 15-25 melkein joka kerta (25 oli määritetty ylärajaksi, joten se oli pienempi kuin normaalisti. Muutamia ulkokerhoja järjestettiin myös. Erityisnuorisotyö kohtasi vanhempia nuoria Wanted-ryhmässä (ryhmäkoko 2-6) muutamia kertoja syksyn aikana Jampankaaren palvelupihassa pidettiin hartauksia vain tammi-helmikuussa ja syyskuussa. Joulukuussa jokainen palvelupihan asukas sai seurakunnalta jouluhartauskortin ja palvelupihaan lahjoitettiin kaksi sielunhoivakassia tukemaan asukkaiden hengellistä elämää.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Kehitetään messuja siten, että jokaisessa messussa on suunniteltu jokin osa lapsiperheitä ajatellen. o

Tavoite toteutui osittain. Lastenohjaaja Anne Saarinen oli messuissa mukana lapsiperheiden kohtaamista ajatellen. Messuista osa jäi pitämättä koronarajoitusten vuoksi. Messuista vain yhdessä oli mukana lapsiperheitä.

Kehitetään viestintää siten, että se tavoittaisi myös lapsiperheitä ja lapsiperheiden käyntimäärät toiminnassa kasvaisivat. o

Messuista vain yhdessä eli syyskauden avausmessussa oli mukana muutamia lapsiperheitä. Messu toteutettiin ulkona tapahtumana, joten perheiden tarkkaa lukumäärää oli vaikea laskea. Aamukaffeilla on ollut lapsiperheitä vaihtelevasti 38 perhettä/kerta. Koronarajoitusten vuoksi Aamukaffetoiminta oli tauolla keväällä maalistoukokuussa ja syksyllä kävijämäärää jouduttiin rajoittamaan. Viestintää ei erityisemmin kehitetty, sillä kävijämäärää jouduttiin rajoittamaan voimakkaasti vuoden aikana.

75


3. Tunnusluvut 2016

2017

2018

2019

2020

Messut

8/357

9/336

8/392

9/348

6/324

(ehtoolliskäynnit)

(297)

(280)

(283)

(292)

(176)

Muut jumalanpalvelukset

4/251

4/260

4/206

3/103

(169)

(101)

(98)

(43)

60/6268

64/6152

65/6271

Muut tilaisuudet *yht.

77/7887 62/6420

Aamukaffet

35/5068 26/3188

Kesäkahvila

12/1312 12/752

Ylimääräinen ruokajako

2/328 24/2480

Kevättori, kyläjuhla, joulupolku ja joulupuuro yht.

4/973

1/193

Vapaaehtoisten lukumäärä

25

21

Aamukaffien kevätretki

49

35

Päiväkotivierailut

4

Kouluvierailut

6

Varkkarikerhot

21/405

*Aamukaffet, aulakahvila, English Club, ruokajakelut, kyläjuhla

4. Talousluvut 1012900110 Jampan aluetyö

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

1 543,38

650

969,85

149,2

Toimintakulut (ulkoinen)

-34 297,21

-33 540

-31 519,98

94,0

Toimintakate (ulkoinen)

-32 753,83

-32 890

-30 550,13

92,9

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)

-99 339,68

-32 890 -102 138,56

310,5

-121 590,27

-126 084,25

Toimintatuotot (ulkoinen)

Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kaikkia toimintamäärärahoja ei käytetty, koska osan vuodesta toiminta oli tauolla eikä esim. Aamukaffien tai tapahtumien osalta tehty kaikkia suunniteltuja elintarvikehankintoja.

76


HAUTAUSTOIMI 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien ja Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä. Perustehtäviin kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, suntiontehtävät siunauskappelissa ja hautaansaatoissa, hautausmaan yleishoito, hautaustoimen toimistopalvelut sekä hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito. Hautaustoimen henkilökunnan vastuulla on hautaustapahtumien hyvä ja asiakasmyönteinen hoitaminen. Hautaustoimi huolehtii hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävistä. Hautaustoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Hoitamattomien hautojen kuulutus ja seuranta Vuonna 2015 aloitettiin hoitamattomien hautojen seuranta. Vuonna 2020 hoitamattomiksi haudoiksi todettiin 64 hautaa, jotka kirkkoneuvosto päätti palauttaa seurakunnalle. Haudoille laitettiin kuulutukset mahdollisuudesta poistaa muistomerkki. Vuonna 2018 on aloitettu hoitamattomien hautojen toinen kartoituskierros, joka jatkui kesällä hautojen kuvauksella. Hoitamattomiksi todettiin 209 hautaa, joille kirkkoneuvosto päätti 29.9.2020 käynnistää kuulutus- ja lunastusmenettelyn. Uurnametsäalueen rakentaminen Maanrakennustyön kilpailutus ylitti hankkeeseen varatun kokonaissumman, joten kilpailutus uusittiin ja tarjouspyyntöä tarkennettiin. Toisen kilpailutuksen jälkeen tehtiin sopimus Maanrakennusliike J. Lestelin Oy:n kanssa, joka aloitti alueen rakentamisen elokuussa. Maanrakennustyöt tulivat arvioitua kalliimmaksi ja alueelle jouduttiin rakentamaan salaojitus. Hankkeelle haettiin lisää investointirahaa vuodelle 2021, jolloin alue rakennetaan valmiiksi. Hautausmaan kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesääntöjen päivittäminen Hautausmaan kaavan ja käyttösuunnitelman sekä hautaustoimen ohjesäännön päivittämisesitys hyväksyttiin valtuustossa ja vahvistettiin tuomiokapitulissa. Hautausmaakaavaan tuli islaminuskoisille uusi hauta-alue ja pieniä muutoksia muuallekin mm. muualle haudattujen muistomerkkialuetta ja jätepisteitä koskien. Käyttösuunnitelma ja ohjesääntö päivitettiin. 3. Tunnusluvut Hautauksia arkkuhautauksia tuhkauksia uurnia sirotteluja muistolehto

2016 235 80 155 92 58 5

2017 231 90 141 86 54 1

2018 225 74 151 102 44 5

2019 247 72 175 97 70 8

2020 222 61 161 98 56 7

804 775 753 754 753 Kesätyöntekijöitä 19 15 19 16 (2 alle 18v) 16 (2 alle 18v) Kesätyöntekijöiden lisäksi oli kolme OP-Kesäduunilaista, joiden iät olivat 15-17 v. Haudanhoit.sop kpl

77


Hautaukset ja hautojen hoidot ovat sujuneet asianmukaisesti. Kilpailutukseen perustuen kesäkukat toimitti Koivulan Puutarha Oy, Elimäki. Hautausmaan perinteiset kevätsiivoustalkoot jouduttiin perumaan koronan takia. Hautausmaapäivä järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana, jotta ruuhka kukkien myyntialueella voitiin välttää. Koululaisten kynttilöiden keräys- ja lajittelutapahtuma järjestettiin 4.11.2020. Osallistujia oli n. 60 Mankalan koulun oppilasta. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:n kanssa. Suntioharjoittelijoita oli kolme eripituisilla jaksoilla, eri aikoina ja yksi koululainen TET-jaksolla. Investointina hankittiin uusi pakettiauto.

4. Talousluvut Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 79 714,78 -351 291,69 -271 576,91 -271 576,91 -492 623,56

TA 2020 77 300 -392 310 -315 010

TP 2020 83 291,00 -384 728,20 -301 437,20 -301 437,20

Käyttö % 107,8 98,1 95,7 95,7

-551 664,63

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Määräaikaisten työntekijöiden palkkakuluissa tuli ylitystä. Kausityöntekijöille tehtiin suorituslisäjärjestelmään siirtymisen johdosta tehtävänkuvaukset ja niiden perusteella heidän palkkojensa vaativuusryhmät nousivat hieman. Joillekin kausityöntekijöille suorituslisäkeskustelun perusteella myönnettiin suorituslisä, joka myös nosti palkkakuluja. Vastaavasti säästöä tuli ostojen puolella. Muistokiven nimilaattatelineen hankinta siirtyi seuraavalle vuodelle toimittajan kiireiden vuoksi. Konehankintoja ei ollut tarvetta tehdä. Toimintatuottoja tuli hiukan budjetoitua enemmän. Toimintakate kokonaisuudessaan alittui 14 471 €.

Arkku- ja tuhkaushautausten osuudet %, 1989-2020 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

arkut %

tuhkan hautaus %

78


KIINTEISTÖTOIMI 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti mutta kuitenkin siten, että kiinteistöt säilyttävät arvonsa ja palvelevat seurakunnan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista. Kiinteistötoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Kiinteistöstrategian toteuttaminen -Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 26.5.2020. Siihen kirjattuja toimenpiteitä ryhdyttiin noudattamaan nopeasti mm. Nummenkylän kerhotuvasta luovuttiin, Kirkkopihan kasvatuksen tiloja ryhdyttiin tyhjentämään ja jouluajaksi hankittiin pop up -tila kävelykatu Jannelle. Kiinteistötoimen yhteistyön lisääminen Keravan kanssa -Ylläpitopäälliköt kehittivät kiinteistötoimen yhteistyötä Keravan ja Järvenpään seurakuntien kesken tapaamisin ja yhteydenpidoin. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen -Henkilöstön osaamista pidettiin yllä ja kehitettiin heidän työtehtäviinsä liittyvillä lyhytkestoisilla koulutuksilla. -Pidempikestoisista koulutuksista ylläpitopäällikkö ja johtava seurakuntamestari suorittavat turvallisuusalan ammattitutkintoa, ylläpitopäällikkö kiinteistöpäällikkökoulutusta ja kiinteistönhoitaja kiinteistöpalveluiden perustutkintoa. Henkilöstön kouluttamisesta on ollut paljon hyötyä. Työntekijät ovat saaneet mm. varmuutta työskentelyyn kiinteistötoimen eri osa-alueilla. Seurakunnan omistamien perustehtävän kannalta tarpeettomien maa-alueiden, kiinteistöjen, osakehuoneistojen myynti tai vuokraaminen tuottavasti -Maa-alueiden ja osakehuoneistojen myyntejä ei toteutunut 2020. Rekikadun kerhotilaan ei ole saatu 29.2.2020 jälkeen vuokralaista. Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 14:n toimistotila oli vuokrattuna HUS:lle. Kiinteistötoimen prosessien kehittäminen Ylläpitopäällikkö onnistui toteuttamaan hyvin vuodelle 2020 suunnitellut hankkeet. Ylläpitopäällikkö on pystynyt hoitamaan kiinteistöpäällikön työt yhdessä talousjohtajan kanssa. Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian mukaan kiinteistötoimeen perustettiin uusi kiinteistönhoitajan työsuhde tehostamaan kiinteistökannan hyvän laadun ylläpitämistä ja vähentämään tarvetta sijaisvahtimestareiden palkkaamiseen. Kiinteistönhoitaja aloitti työsuhteessaan 10.2.2020 ja toimi kiinteistöhoidollisissa tehtävissä. Kiinteistötoimessa tapahtui kaksi eläköitymistä vuonna 2020; Jampan seurakuntamestarin toimesta ja pääosin kirkonmäellä työskennelleen seurakuntamestarin virasta. Jampan seurakuntamestarin toimi päätettiin laittaa hakuun ja täyttää vakituisella työsuhteella. Toisen seurakuntamestarin virka täytetään johtavalla seurakuntamestarilla. Molempien tehtävien tehtävienkuvauksiin tehtiin tarvittava muutokset ja rekrytoinnit käynnistettiin vuoden 2021 alkupuolella. Kiinteistötoimen tiimipalaverikäytäntö jatkui kerran kuukaudessa pidetyillä palavereilla. Kiinteistötoimen prosessin kehittäminen jatkuu ja jälleen on hieman opittu, miten kehitystä olisi hyvä viedä eteenpäin. 79


Koronapandemian vaikutus kiinteistötoimeen on ollut vaihtelevaa. Tilaisuuksien ollessa peruttuina koronarajoitteiden takia on tämä mahdollistanut huoltotöiden lisäämistä kiinteistöissä, kuitenkin henkilöstöresurssien puitteissa. Myös muilta työaloilta (lastenohjaajat ja leirikeskushenkilökunta) on osallistuttu kiinteistöjen kunnostustöihin mm. sisämaalauksiin. Koronapandemia on lisännyt esimiehille enemmän työjärjestelyihin liittyvää suunnittelua mm. työvuorosuunnittelutehtäviä. Kiinteistötoimessa työt ovat läsnäolevaa työtä; vain esimiehet voivat tehdä jonkun verran etätyötä. Henkistä kuormitusta ovat lisänneet koronapandemiasta johtuvat jatkuvat muutokset ohjeisiin ja sitä kautta toteutettavaan toimintaa ja työvuoroihin. Lisäksi tartuntariski on aiheuttanut osassa henkilöstöä huolta. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

2018

2019

2020

Huoltopyynnöt (Katrina)

186

178

181

Lisäksi huolto- ja korjauspyyntöjä vastaanotettiin sähköpostitse ja puhelimitse vuoden 2020 aikana. Arviolta huoltopyyntöjä saapuu kiinteistötoimelle vuoden aikana n. 250-300. Sähkönkulutus, kWh Kirkonkulma Seurakuntatalo Vanha ja uusi Kirkko Siunauskappeli Laurilan seurakuntakoti Loutin kerhotalo Leiriniemen leirikeskus Jampan srk-koti Kirkkopiha H.maa huoltorakennus Kustannukset € Lämmitys Sähkö Vesi Energiankulutus yht. €

2018

2019

2020

162051 139506 105951 168056 22283 97460 104042 9092 32037 2660

150789 135345 111731 144554 21102 93807 90092 9212 34737 24197

165763 128548 114195 128123 23351 89884 90773 8178 35036 27968

2019/20 muutos % +10,07 -5,02 +2,21 -11,37 +10,66 -4,18 +0,76 -11,22 +0,86 +15,58

77 515 113 935 11529 202 969

73 363 118 732 10 186 202 281

60 024 125 675 10 609 196 308

-18,2 +5,8 +4,2 -3,0

4. Talousluvut Toimintatuotot (ulkoinen) Toimintakulut (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

TP 2019 322 769,21 -1 455 022,28 -1 132 253,07 606 423,43 -3 587,14

TA 2020 TP 2020 Käyttö% 338 010 265 784,92 78,6 -1 679 080 -1 481 326,93 88,2 -1 341 070 -1 215 542,01 90,6 -1 341 070 568 485,48 -42,4 41 203,06

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kiinteistötoimen kustannuspaikkojen toimintakate kulujen osalta ylittyi kirkonkulman, vanhankirkon ja maa- ja metsätalouden osalta. Viimemainitun osalta rakentamattomien Jokelan tonttien kiinteistöverot aiheuttivat ylityksen. Tuloissa alenema johtui majoitus- ja tilavuokrien jäämisestä alle arvioidun.

80


1015080000 LEIRINIEMI 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia leirikeskuspalveluja ensisijaisesti oman seurakunnan leiri-, retki- ja virkistystoimintaan ja vapaana olevien aikojen myyminen ulkopuolisille käyttäjille. Toimittu perustoimintokuvauksen mukaan.

2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Leirikeskuksen markkinoinnin tehostaminen o Ongelmana on peruuntuneiden tapahtumien ajankohtien uudelleen myynti sekä hiljaisten kuukausien (tammi-helmikuu) markkinointi. Myydä leirikeskusta ulkopuolisten itsenäiseen käyttöön o Tätä on aloitettu mutta omatoimisen majoittumisen markkinointia tulisi tehostaa hiljaisille kuukausille esim. seurakunnan some-kanavilla. Leirikeskuksen ja seurakuntakeskuksen keittiön yhteistoiminta o -Yhteistoiminta on sujunut hyvin. Leirikeskuksessa työskentelee vakituisesti 2 ruokapalvelutyöntekijää (95%). Seurakuntakeskuksen ruokapalveluvastaava toimii lähiesimiehenä (10%) ja seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijä (10%) auttaa kesällä Leiriniemessä. Lisäksi kesä - elokuuksi Leiriniemeen palkattiin tarvittaessa töihin kutsuttava. Koronan vuoksi käytettiin siivousfirman palveluja ns. välisiivouksiin leirien aikana sekä perussiivouksiin isompien leirien jälkeen. Kiinteistötyöntekijöistä ylläpitopäällikkö (10%) ja 2 kiinteistöhoitajaa (5%) osallistuvat leirikeskuksen ylläpitoon. Vuonna 2020 käyttöpäiviä leirikeskuksessa oli 134, vähennystä edelliseen 98 vuorokautta. Majoitusvuorokausissa oman seurakunnan osalta vähennystä oli edelliseen vuoteen 294 vuorokautta, muiden seurakuntien kohdalla vähennystä 122 vuorokautta ja ulkopuolisten käyttäjien kohdalla vähennystä oli 242 vuorokautta. Päiväkävijöiden kohdalla vähennystä oman seurakunnan kävijöissä oli 590. Muista seurakunnista päiväkävijöitä ei ollut, vähennys 60 kävijää ja muiden käyttäjien osalta päiväkävijöiden vähennys oli 607 kävijää. 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit päiväkävijät omat muut srk:t muut majoitusvuorokaudet omat muut srk:t muut kävijämäärät omat muut srk:t muut

2016

2017

2018

2019

2020

1133 95 808

796 77 1179

1320 186 571

1078 60 702

488 95

1602 538 490

1752 364 538

1743 557 710

1843 419 784

1549 297 542

1945 346 1133

1752 301 1326

2046 479 890

1921 290 988

1031 98 370

81


4.Talousluvut 1015080000 Leiriniemi

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Käyttö %

51 495,10

72 770

35 665,51

49,0

Toimintakulut (ulkoinen)

-204 470,38

-240 320

-198 828,74

82,7

Toimintakate (ulkoinen)

-152 975,28

-167 550

-163 163,23

97,4

-68 065,78

-167 550

45 882,26

27,4

Toimintatuotot (ulkoinen)

Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)

0,00

Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Koronarajoitusten vaikutus leirikeskustoimintaan on ollut erittäin negatiivinen. Maaliskuun 13. päivän jälkeen toiminta väheni jonkin verran. Kesä oli myyty täyteen ja leirit toteutuivat. Syyskuun lopusta joulukuun loppuun toiminta oli melkein nollassa, mikä näkyy toimintatuotoissa.

82


1015120000 KEITTIÖTOIMI 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakunnan järjestämien tilaisuuksien ruokailut ja kahvitukset työmuotojen tilausten mukaisesti. Lisäksi toteutettiin herätysliikkeen kirkkopyhän tarjoilu. Muille omien tilaisuuksien järjestäjille ei tarjota keittiöpalveluja, vaan heidät ohjataan pitopalveluyritysten puoleen. Toimittu perustoimintokuvauksen mukaan. Toiminnan hoitivat ruokapalveluvastaava 55 % ja ruokapalvelutyöntekijä 55 % työaikaosuuksin. Leiriniemen ruokapalvelutyöntekijät (5 %) avustivat tarvittaessa isommissa tilaisuuksissa. Myös vapaaehtoisia oli tilaisuuksissa apuna. 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Pääpaino asiakkaille suunnatuissa palveluissa o Pyrimme toimimaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Isompien tapahtumien yhteydessä neuvottelemme aina asiakkaan kanssa tarjoiluehdotuksista. o Koronan vaikutuksesta kaikki isommat tapahtumat peruuntuivat, mikä näkyy elintarvike ostojen vähenemisenä ja tunnuslukujen alenemisena. Kustannustehokkuuden lisääminen o Koronatilanteesta johtuen tarjottujen kahvitusten ja aterioiden määrät romahtivat ja erityisesti henkilöstökulujen säilyessä ennallaan kustannukset tarjottua ateriaa tai kahvitusta kohtaan nousivat. Yhteistyön lisääminen seurakuntamestareiden kanssa. o Yhteistyö on toiminut hyvin. Seurakuntamestarit hoitavat pieniä lähinnä iltaisin olevia kahvituksia. o 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit 2016 2017 2018 2019 2020 kahvitukset 16306 15873 15198 14205 5841 -123 -433 -675 - 993 -8364 Samalla sopalla 619 821 2018 4037 1604 +202 +1197 + 2019 -2433 Samalla sopalla -keittolounaasta on tullut tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Toiminnan käynnistyessä kävijöitä oli 60 – 120. Vuonna 2020 tapahtuma ehdittiin järjestää ennen koronarajoituksia 5 kertaa; keskiarvo / kerta oli 320 ruokailijaa.

4. Talousluvut 1015120000 Keittiötoimi TP 2019 TA 2020 TP 2020 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 976,41 500 509,97 102,0 Toimintakulut (ulkoinen) -91 151,98 -101 930 -75 360,46 73,9 Toimintakate (ulkoinen) -90 175,57 -101 430 -74 850,49 73,8 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, 6 711,85 -101 430 -74 850,49 73,8 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Koronatilanteesta johtuen tarjotut palvelut vähenivät ja siten toimintakuluissa palveluiden ostot olivat 79 % ja tavaroiden ostot mm. elintarvikkeet vain 41 % budjetoidusta.

83


KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN Seurakunnan toimintalinjauksessa ja muissa kehittämissuunnitelmissa painotetaan vapaaehtoistyön merkitystä. Niukkenevien resurssien aikakaudella vapaaehtoistyön merkitys kasvaa entisestään. Seurakunnassamme tehdään vapaaehtoistyötä laaja-alaisesti eri työaloilla. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jota tekevät henkilöt, joille ei makseta palkkaa tai palkkiota. Seurakunnassamme on koottu työntekijöistä ja seurakuntalaisista ryhmä, joka on miettinyt vapaaehtoistyön kehittämistä, organisointia, koordinointia ja koulutusta. Eri yhteyksissä on toivottu yhteenvetoa seurakunnan vapaaehtoistyön laajuudesta. Tähän toimintakertomukseen on liitetty oheinen yhteenvetotaulukko seurakuntamme vapaaehtoisten määristä eri työaloilla.

Työmuoto

Vapaaehtoisten määrä

Aikuistyö

400

Diakoniatyö

36

Diakonian projektivirka

19

Hautausmaa - talkoot

59 (+ koululaiset 84)

Jampan aluetyö

25

Jumalanpalvelus

120

Keittiö

15

Kirpputori

58

Lapsityö

23

Lähetystyö

100

Musiikkityö

247

Nuorisotyö

150

Palveleva puhelin

35

Parisuhdetyö

6

Sairaala- ja hoivakoti

12

Viestintä

5

Yhteisvastuukeräys Yhteensä

15 1325 (+ koululaiset 84)

84


VAPAAEHTOISTEN MERKITYS COVID-19 PANDEMIAN AIKANA Yhdessä katetun ruokavarastolta saatuja ruokia jaettiin Jampan perjantain Aamukaffien yhteydessä tammikuusta maaliskuuhun saakka. Koronapandemian alkuvaiheessa ruokakasseja vietiin kymmen viikon ajan (23.3-28.5.2020) suoraan koteihin, eri puolille Järvenpäätä. Ruokakasseja toimitettiin 821 kpl ja jakeluun osallistuivat sekä projektityöntekijä että kuuden eri työalan työntekijöitä. Kun koronatilanne helpottui kesän kynnyksellä, ruokakassikuljetukset päättyivät toukokuun lopussa. Koronavirustilanteen vuoksi hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa16.3 - 15.6.2020. Uudenmaan eristämisen aika oli 27.3-15.4.2020. Nämä toimenpiteet vaikuttivat omalta osaltaan kaupoista saatujen ruokien määrään. Kesäkuussa aloitettiin Jampan seurakuntakodilla ruokakassien jako torstaisin, osana Jampan aluetyötä. Projektiviranhaltija organisoi kesäkassien jaon yhteistyössä Jampan vapaaehtoistenseurakuntamestareiden-, ja Yhdessä katettu -terminaalin työntekijöiden kanssa. Terminaalin työllistetyt työntekijät sekä pakkasivat ruokavarastolla kassit, että kuljettivat ne Jampan seurakuntakodille. Näin henkilöstöresurssien tarve keskittyi Jampan seurakuntakodilla ruokakassien vastaanottoon ja jakoon. Hyväksi käytännöksi osoittautui, että työntekijöistä vapaaehtoisia oli puolet ja puolet seurakunnan työntekijöitä. Yhdessä he jakoivat lahjoitusleivät, -hedelmät, -vihannekset ja -juurekset kasseihin sekä pussittivat hedelmät/ vihannekset. He myös tarkastivat kaikkien elintarvikkeiden kunnon. Syyskaudella Kirpun auto ja vapaaehtoiset auttoivat ruokakassien kuljetuksissa. Pyynnön he saivat Yhdessä katettu -varastoterminaalilta. Kirpun autolla kuljetettiin myös lahjoitettu päiväysruoka sopimuskaupoista varastolle torstaiaamupäivisin. Kesällä seurakuntakodilla ruokakasseja kasaamassa ja jakamassa oli kolme, ja syyskaudella viisi, alueen vapaaehtoista ja seurakunnan työntekijää. Jakokertoja kesä- ja elokuussa oli kahdeksan. Ruokakassien tarve kasvoi erityisesti elokuussa. Kesällä kasseja jaettiin 725 kpl. Ruokavarasto oli kesätauolla heinäkuussa. Syksyllä syys-joulukuussa ruokakassien (1 755) jako jatkui torstaisin Jampan aluetyönä. Kassien sisältö on vaihdellut kaupoista saatujen tuotteiden mukaan. Vapaaehtoisten kanssa arvioitiin valittuja toimintatapoja pariin otteeseen. Kesäkuun kokeilun jälkeen sekä vapaaehtoiset että seurakunnan työntekijät olivat yksimielisesti siitä, että toimintaa kannattaa jatkaa erillään kesäkahvilatoiminnasta, ja jakamisen tulee siirtyä Jampan seurakuntakodin pihalle. Seurakuntakodin aula toimisi näin sopivana tilana kassien kokoamisessa. Joulukuussa arvioitiin syksyn toimintaa ja keskusteltiin sen jatkosta kevättä ajatellen. Toiminnan jatkaminen torstaisin sai kannatusta, ja koronapandemian rajoitukset ja niiden huomioiminen koettiin tärkeäksi ja vastuulliseksi. Vapaaehtoiset toivoivat, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattori hoitaisi jatkossakin yhteydenpidon heihin. Vapaaehtoisten sitoutumisesta ja monipuolisesta osaamisesta on ollut korvaamaton apu ruokakassijakelussa. Iso joukko toimeliaita vapaaehtoisia on mahdollistanut toiminnan. Erilaisista taustoista tulevat vapaaehtoiset ovat kokeneet työn mielekkäänä. On myös arvokasta, että vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisesti mukana sekä toiminnan suunnittelussa, että uusien toimintatapojen kehittämisessä.

85


DIAKONIAN YSTÄVÄTOIMINTA

o

Diakonian vapaaehtoistoiminnassa on etsitty uudenlaisia tapoja etsiä syvempää yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty yhteistyössä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

o

Hedelmällisiä kohtaamisia ihmisten kanssa syntyi seurakunnan tilaisuuksien ja sosiaalisen median lisäksi jalkautumisessa kadulle muun muassa Prismassa olleen vapaaehtoistoiminnan pop up -tapahtuman ja Joulukontin yhteydessä.

o

Vapaaehtoisten kouluttaminen ja ohjaaminen sekä yhteisöllinen toiminta ovat tärkeitä tehtäviä, joissa tarvitaan työntekijöiden osaamista ja uusia toimintatapoja, muun muassa yhteisökoulutuksen sisältöjen hyödyntämistä.

o

Vapaaehtoisten tapaamiset oman ystävänsä kanssa olivat tauolla koronavirustilanteen vuoksi maaliskuun puolivälistä alkaen ja kesän aikana ohjeistettiin tapaamisten jatkamiseen huomioiden turvavälit, maskin käytön ja hyvän käsihygienian. Osa vapaaehtoisista sekä asiakkaista koki kuitenkin turvallisemmaksi jatkaa yhteydenpitoa puhelimitse.

o

Diakonian vapaaehtoistyössä on kohdattu tapaamisten ja puhelinkeskustelujen kautta kotona tai hoivakodissa asuvia henkilöitä, joilla on tarve keskusteluun ja ulkoiluun vapaaehtoisen kanssa. Keskustelun tarve liittyy muun muassa yksinäisyyteen, seurakuntayhteyteen ja elämän kriiseihin.

o

Diakonian kotiin suunnattua vapaaehtoistyötä tarjotaan avuntarvitsijoiden pyyntöjen perusteella. Toimintaa kehitetään muun muassa Arjen ihmeitä -vapaaehtoispalvelun sekä yhteisökoulutusten kautta.

Vuosi Vapaaehtoisia

2012 80

2013 97

2014 96

2015 62

86

2016 23

2017 39

2018 46

2019 36

2020 29


SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty kirkkoneuvostossa 25.9.2018 § 145 ja se tuli voimaan 1.11.2018. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon ja toiminnassa noudatetaan lakeja, ohjeita ja päätöksiä. Tavoitteena on myös omaisuuden ja resurssien turvaaminen. Sisäinen tarkkailu Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti sisäinen tarkkailu on järjestetty esimiesten toimesta. Esimiehet ovat kaikki virkasuhteisia. He ovat käyttäneet heille kirkkoneuvoston ohjesäännössä delegoitua valtaa siten, että ovat tehneet kirjalliset viranhaltijapäätökset ja Kipa-järjestelmässä henkilöstöä koskevat päätökset. Esimiehille kirkkoneuvoston hyväksymät hankintarajat ja hyväksytyt laskujen hyväksymisrajat on viety Kipajärjestelmiin. Esimiehet ovat valvoneet alaistensa hankintoja ja matkakorvauksia hyväksyessään laskuja. Esimiehet ovat neuvoneet, ohjeistaneet ja puuttuneet alaisiaan noudattamaan seurakunnan säännöstöjä ja käytäntöjä. Merkittäviä poikkeamia tai puutteita ei ole havaittu.

Seuranta Kirkkoneuvosto on saanut tiedon viranhaltijapäätöksistä ja Kipa päätöksistä aika ajoin. Kirkkoneuvosto on säännöllisesti kolmen kuukauden välein saanut raportin sijoitustoiminnasta. Toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto on laajasti käynyt läpi työmuotojen tavoitteiden toteutumista ja taloutta.

Sisäinen tarkastus Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Hän valvoo, että hengellisen työn tavoitteet saavutetaan ja kirkonkirjojen pidossa ja muussa toiminnassa noudatetaan tarkoin lainsäädäntöä ja ohjeita. Talousjohtaja johtaa seurakunnan taloudenhoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötoimea sekä osaltaan vastaa sisäisestä valvonnasta. Tietosuojan yhdyshenkilönä talousjohtaja on myös antanut ohjeita tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Toimistopäällikkö päivittää henkilökuntaopasta sekä tuo hallinnon päätettäväksi sisäiseen valvontaan liittyviä ohjeita ja päätöksiä, joita päivitetään tarpeen mukaan. Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Johtavien viranhaltijoiden johdolla käytiin 2018 ja 2019 läpi kaikki työntekijöiden tehtävänkuvaukset, joissa määritellään mm. viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuita. 2020 niiden työntekijöiden tehtävänkuvaukset päivitettiin, joiden tehtävänkuvauksiin tuli merkittäviä muutoksia. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista tai havaitsemistaan puutteista. Tilikauden 2020 aikana ei ollut havaittuja poikkeamia talous- eikä tietoturva-asioissa.

87


3.2 Käyttötalouden toteutuminen TA kuluva 2020

Tulosyksikkö

TA muut os. 2020

TA muutost. jälkeen 2020

Toteuma 2020

Yli-ali

T-%

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot (ulkoiset)

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintakulut (ulkoiset)

-51 201,77

51 201,77

0,0

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-51 201,77

51 201,77

0,0

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot (sisäiset)

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintakulut (sisäiset) -51 201,77

51 201,77

0,0

1006010000 Tuloslaskelmaosa 1006010000 Tuloslaskelmaosa 1006010000 Tuloslaskelmaosa

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Sisäiset korkokulut

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Sisäiset vyörytyserät

801 546,33

801 546,33

0,0

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Työalakate (ulk. ja sis.)

852 748,10

852 748,10

0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintakulut (ulkoiset)

-7,96

7,96

0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-7,96

7,96

0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintatuotot (sisäiset)

1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintakulut (sisäiset) -7,96

7,96

0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit 1011010100 Kirkolliset vaalit 1011010100 Kirkolliset vaalit

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1011010100 Kirkolliset vaalit

Sisäiset korkokulut

1011010100 Kirkolliset vaalit

Sisäiset vyörytyserät

7,96

7,96

0,0

1011010100 Kirkolliset vaalit

Työalakate (ulk. ja sis.)

0,00

0,00

0,0

1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintakulut (ulkoiset)

-24 960

-24 960

-14 253,80

-10 706,20

57,1

1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-24 960

-24 960

-14 253,80

-10 706,20

57,1

1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintatuotot (sisäiset)

1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintakulut (sisäiset)

-181,20

181,20

0,0

-14 435,00

-10 525,00

57,8

14 435,00

14 435,00

0,0

0,00

-24 960,00

0,0

5 009,18

5 009,18

0,0

1011010120 Kirkkovaltuusto 1011010120 Kirkkovaltuusto 1011010120 Kirkkovaltuusto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-24 960

-24 960

Laskennalliset erät

1011010120 Kirkkovaltuusto

Sisäiset korkokulut

1011010120 Kirkkovaltuusto

Sisäiset vyörytyserät

1011010120 Kirkkovaltuusto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintakulut (ulkoiset)

-66 780

-66 780

-55 604,34

-11 175,66

83,3

1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-66 780

-66 780

-50 595,16

-16 184,84

75,8

-24 960

88

-24 960


1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintatuotot (sisäiset)

1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintakulut (sisäiset)

1011010140 Kirkkoneuvosto 1011010140 Kirkkoneuvosto 1011010140 Kirkkoneuvosto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-66 780

-66 780

-365,01

-365,01

0,0

-50 960,17

-15 819,83

76,3

50 960,17

50 960,17

0,0 0,0

Laskennalliset erät

1011010140 Kirkkoneuvosto

Sisäiset korkokulut

1011010140 Kirkkoneuvosto

Sisäiset vyörytyserät

1011010140 Kirkkoneuvosto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050000 Taloushallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050000 Taloushallinto

-66 780

-66 780

0,00

-66 780,00

100

100

3 155,57

3 055,57

Toimintakulut (ulkoiset)

-200 380

-200 380

-235 059,73

34 679,73

117,3

1011050000 Taloushallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-200 280

-200 280

-231 904,16

31 624,16

115,8

1011050000 Taloushallinto

Toimintatuotot (sisäiset)

0

0

1011050000 Taloushallinto

Toimintakulut (sisäiset)

1011050000 Taloushallinto 1011050000 Taloushallinto 1011050000 Taloushallinto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-200 280

-200 280

0,00 -26,04

-26,04

0,0

-231 930,20

31 650,20

115,8

231 930,20

231 930,20

0,0 0,0

Laskennalliset erät

1011050000 Taloushallinto

Sisäiset korkokulut

1011050000 Taloushallinto

Sisäiset vyörytyserät -200 280

-200 280

0,00

-200 280,00

Toimintakulut (ulkoiset)

-5 770

-5 770

-4 964,59

-805,41

86,0

1011050130 Tilintarkastus

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-5 770

-5 770

-4 964,59

-805,41

86,0

1011050130 Tilintarkastus

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050130 Tilintarkastus

Toimintakulut (sisäiset)

-17,09

17,09

0,0

-4 981,68

-788,32

86,3

4 981,68

4 981,68

0,0

1011050000 Taloushallinto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050130 Tilintarkastus

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050130 Tilintarkastus

1011050130 Tilintarkastus 1011050130 Tilintarkastus 1011050130 Tilintarkastus

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-5 770

-5 770

Laskennalliset erät

1011050130 Tilintarkastus

Sisäiset korkokulut

1011050130 Tilintarkastus

Sisäiset vyörytyserät

1011050130 Tilintarkastus

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050151 Kipa

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050151 Kipa

-5 770

-5 770

0,00

-5 770,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-58 000

-58 000

-46 733,82

-11 266,18

80,6

1011050151 Kipa

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-58 000

-58 000

-46 733,82

-11 266,18

80,6

1011050151 Kipa

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050151 Kipa

Toimintakulut (sisäiset) -58 000

-58 000

-46 733,82

-11 266,18

80,6

1011050151 Kipa 1011050151 Kipa 1011050151 Kipa

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

89


1011050151 Kipa

Sisäiset korkokulut

1011050151 Kipa

Sisäiset vyörytyserät

1011050151 Kipa

Työalakate (ulk. ja sis.)

-58 000

1011050155 Työpaikkaruokailu

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050155 Työpaikkaruokailu

46 733,82

46 733,82

0,0

-58 000

0,00

-58 000,00

0,0

20 000

20 000

0,00

20 000,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-34 000

-34 000

-10 869,42

-23 130,58

32,0

1011050155 Työpaikkaruokailu

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-14 000

-14 000

-10 869,42

-3 130,58

77,6

1011050155 Työpaikkaruokailu

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050155 Työpaikkaruokailu

Toimintakulut (sisäiset) -14 000

-14 000

-10 869,42

-3 130,58

77,6

10 869,42

10 869,42

0,0

1011050155 Työpaikkaruokailu 1011050155 Työpaikkaruokailu 1011050155 Työpaikkaruokailu

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1011050155 Työpaikkaruokailu

Sisäiset korkokulut

1011050155 Työpaikkaruokailu

Sisäiset vyörytyserät

1011050155 Työpaikkaruokailu

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050160 Tietohallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050160 Tietohallinto

-14 000

-14 000

0,00

-14 000,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-187 500

-187 500

-189 487,01

1 987,01

101,1

1011050160 Tietohallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-187 500

-187 500

-189 487,01

1 987,01

101,1

1011050160 Tietohallinto

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050160 Tietohallinto

Toimintakulut (sisäiset) -187 500

-187 500

-189 487,01

1 987,01

101,1

189 487,01

189 487,01

0,0 0,0

1011050160 Tietohallinto 1011050160 Tietohallinto 1011050160 Tietohallinto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1011050160 Tietohallinto

Sisäiset korkokulut

1011050160 Tietohallinto

Sisäiset vyörytyserät -187 500

-187 500

0,00

-187 500,00

Toimintakulut (ulkoiset)

-6 600

-6 600

-3 269,18

-3 330,82

49,5

1011050161 Tietoturva

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-6 600

-6 600

-3 269,18

-3 330,82

49,5

1011050161 Tietoturva

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050161 Tietoturva

Toimintakulut (sisäiset) -6 600

-6 600

-3 269,18

-3 330,82

49,5

3 269,18

3 269,18

0,0

1011050160 Tietohallinto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050161 Tietoturva

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011050161 Tietoturva

1011050161 Tietoturva 1011050161 Tietoturva 1011050161 Tietoturva

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1011050161 Tietoturva

Sisäiset korkokulut

1011050161 Tietoturva

Sisäiset vyörytyserät

1011050161 Tietoturva

Työalakate (ulk. ja sis.)

-6 600

-6 600

0,00

-6 600,00

0,0

1011050193 Työterveyshuolto

Toimintatuotot (ulkoiset)

22 000

22 000

22 875,00

875,00

104,0

1011050193 Työterveyshuolto

Toimintakulut (ulkoiset)

-75 000

-75 000

-82 066,35

7 066,35

109,4

90


1011050193 Työterveyshuolto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1011050193 Työterveyshuolto

Toimintatuotot (sisäiset)

1011050193 Työterveyshuolto

Toimintakulut (sisäiset)

1011050193 Työterveyshuolto 1011050193 Työterveyshuolto 1011050193 Työterveyshuolto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1011050193 Työterveyshuolto

Sisäiset vyörytyserät

1011050193 Työterveyshuolto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194 1011050194

1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195 1011050195

Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Yhteistyötoimikunt a Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma Koulutussuunnitel ma

-53 000

-59 191,35

6 191,35

111,7

-53 000

-53 000

-59 191,35

6 191,35

111,7

59 191,35

59 191,35

0,0

Laskennalliset erät

1011050193 Työterveyshuolto

1011050194

-53 000

-53 000

-53 000

0,00

-53 000,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-79 370

-79 370

-23 443,23

-55 926,77

29,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-79 370

-79 370

-23 443,23

-55 926,77

29,5

-52 749,32

52 749,32

0,0

-76 192,55

-3 177,45

96,0

76 192,55

76 192,55

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-79 370

-79 370

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-79 370

-79 370

0,00

-79 370,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-26 950

-26 950

-20 089,84

-6 860,16

74,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-26 950

-26 950

-20 089,84

-6 860,16

74,5

-26 950

-26 950

-20 089,84

-6 860,16

74,5

20 089,84

20 089,84

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-26 950

-26 950

0,00

-26 950,00

0,0

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toimintatuotot (ulkoiset)

14 500

14 500

16 905,00

2 405,00

116,6

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toimintakulut (ulkoiset)

-50 210

-50 210

-59 464,88

9 254,88

118,4

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-35 710

-35 710

-42 559,88

6 849,88

119,2

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toimintatuotot (sisäiset)

91


1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180 1011080180

-35 710

-35 710

-42 559,88

6 849,88

119,2

-17 304,25

17 304,25

0,0

-59 864,13

24 154,13

167,6

326,98

326,98

0,0

Sisäiset korkokulut

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o Kirkkoherranvirast o

-35 710

Laskennalliset erät

1011070000 Kirkonkirjojenpito

1011080180

-35 710

Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset)

-60 090

-60 090

-71 897,35

11 807,35

119,6

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-60 090

-60 090

-71 570,37

11 480,37

119,1

-60 090

-60 090

-71 570,37

11 480,37

119,1

71 570,37

71 570,37

0,0

0,00

-60 090,00

0,0

43,37

43,37

0,0

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-60 090

-60 090

1011080190 Muu yleishallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1011080190 Muu yleishallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

-125 920

-125 920

-118 339,57

-7 580,43

94,0

1011080190 Muu yleishallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-125 920

-125 920

-118 296,20

-7 623,80

93,9

1011080190 Muu yleishallinto

Toimintatuotot (sisäiset)

1011080190 Muu yleishallinto

Toimintakulut (sisäiset)

-124,47

124,47

0,0

-118 420,67

-7 499,33

94,0

118 420,67

118 420,67

0,0

0,00

-125 920,00

0,0

575,89

575,89

0,0

1011080190 Muu yleishallinto 1011080190 Muu yleishallinto 1011080190 Muu yleishallinto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1011080190 Muu yleishallinto

Sisäiset vyörytyserät

1012010000 1012010000 1012010000 1012010000 1012010000 1012010000

Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä

-125 920

Laskennalliset erät

1011080190 Muu yleishallinto

1011080190 Muu yleishallinto

-125 920

Työalakate (ulk. ja sis.)

-125 920

-125 920

Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset)

-243 300

-243 300

-250 092,40

6 792,40

102,8

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-243 300

-243 300

-249 516,51

6 216,51

102,6

-200 692,26

200 692,26

0,0

-450 208,77

206 908,77

185,0

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)

-243 300

92

-243 300


1012010000 1012010000 1012010000 1012010000 1012010000

1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000 1012020000

Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Jumalanpalvelusel ämä Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en Hautaansiunaamin en

Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-243 300

-243 300

Toimintatuotot (ulkoiset)

-115 648,42

115 648,42

0,0

-565 857,19

322 557,19

232,6

1 098,62

1 098,62

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-112 810

-112 810

-125 124,02

12 314,02

110,9

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-112 810

-112 810

-124 025,40

11 215,40

109,9

-62 620,74

62 620,74

0,0

-186 646,14

73 836,14

165,5

-50 535,44

50 535,44

0,0

-237 181,58

124 371,58

210,2

222,45

222,45

0,0

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-112 810

-112 810

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-112 810

-112 810

1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintakulut (ulkoiset)

-147 960

-147 960

-154 976,64

7 016,64

104,7

1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-147 960

-147 960

-154 754,19

6 794,19

104,6

1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintatuotot (sisäiset)

1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintakulut (sisäiset)

-47 178,85

47 178,85

0,0

-201 933,04

53 973,04

136,5

-55 335,78

55 335,78

0,0

1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-147 960

-147 960

Laskennalliset erät

1012030000 Muut kirkol. toimit

Sisäiset korkokulut

1012030000 Muut kirkol. toimit

Sisäiset vyörytyserät

1012030000 Muut kirkol. toimit

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012040000 Aikuistyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012040000 Aikuistyö

-147 960

-147 960

-257 268,82

109 308,82

173,9

24 000

24 000

16 306,38

-7 693,62

67,9

Toimintakulut (ulkoiset)

-140 780

-140 780

-138 243,95

-2 536,05

98,2

1012040000 Aikuistyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-116 780

-116 780

-121 937,57

5 157,57

104,4

1012040000 Aikuistyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012040000 Aikuistyö

Toimintakulut (sisäiset)

-183 607,37

183 607,37

0,0

-305 544,94

188 764,94

261,6

1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-116 780

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

93

-116 780


1012040000 Aikuistyö

Sisäiset vyörytyserät

1012040000 Aikuistyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012050000 Muut seurakuntatil

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012050000 Muut seurakuntatil

-75 871,91

75 871,91

0,0

-116 780

-116 780

-381 416,85

264 636,85

326,6

0

0

14,85

14,85

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-13 370

-13 370

-13 793,15

423,15

103,2

1012050000 Muut seurakuntatil

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-13 370

-13 370

-13 778,30

408,30

103,1

1012050000 Muut seurakuntatil

Toimintatuotot (sisäiset)

1012050000 Muut seurakuntatil

Toimintakulut (sisäiset)

-33 506,87

33 506,87

0,0

-47 285,17

33 915,17

353,7

-11 082,58

11 082,58

0,0

44 997,75

436,6

1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-13 370

-13 370

Laskennalliset erät

1012050000 Muut seurakuntatil

Sisäiset korkokulut

1012050000 Muut seurakuntatil

Sisäiset vyörytyserät

1012050000 Muut seurakuntatil

Työalakate (ulk. ja sis.)

-13 370

-13 370

-58 367,75

16,63

16,63

0,0

1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintakulut (ulkoiset)

-88 810

-88 810

-62 679,57

-26 130,43

70,6

1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintakate 1 (ulkoinen)

-88 810

-88 810

-62 662,94

-26 147,06

70,6

-11 958,17

11 958,17

0,0

-74 621,11

-14 188,89

84,0

-17 228,93

17 228,93

0,0

1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset)

1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (sisäiset) 1012050100 Muu seurakuntatyö Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja 1012050100 Muu seurakuntatyö arvonalentumiset 1012050100 Muu seurakuntatyö

-88 810

-88 810

1012050100 Muu seurakuntatyö Laskennalliset erät 1012050100 Muu seurakuntatyö

Sisäiset korkokulut

1012050100 Muu seurakuntatyö

Sisäiset vyörytyserät

1012050100 Muu seurakuntatyö Työalakate (ulk. ja sis.)

-88 810

-88 810

-91 850,04

3 040,04

103,4

1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintakulut (ulkoiset)

-193 710

-193 710

-192 705,24

-1 004,76

99,5

1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-193 710

-193 710

-192 705,24

-1 004,76

99,5

1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintatuotot (sisäiset)

1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintakulut (sisäiset)

-21 041,29

21 041,29

0,0

-213 746,53

20 036,53

110,3

-52 511,01

52 511,01

0,0

1012100000 Tiedotus ja viestint 1012100000 Tiedotus ja viestint 1012100000 Tiedotus ja viestint

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-193 710

-193 710

Laskennalliset erät

1012100000 Tiedotus ja viestint

Sisäiset korkokulut

1012100000 Tiedotus ja viestint

Sisäiset vyörytyserät

1012100000 Tiedotus ja viestint

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012200000 Musiikki

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012200000 Musiikki 1012200000 Musiikki

-193 710

-193 710

-266 257,54

72 547,54

137,5

8 000

8 000

4 707,20

-3 292,80

58,8

Toimintakulut (ulkoiset)

-168 510

-168 510

-144 642,80

-23 867,20

85,8

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-160 510

-160 510

-139 935,60

-20 574,40

87,2

94


1012200000 Musiikki

Toimintatuotot (sisäiset)

1012200000 Musiikki

Toimintakulut (sisäiset)

1012200000 Musiikki 1012200000 Musiikki 1012200000 Musiikki

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-160 510

-160 510

-91 716,47

91 716,47

0,0

-231 652,07

71 142,07

144,3

-57 515,57

57 515,57

0,0

Laskennalliset erät

1012200000 Musiikki

Sisäiset korkokulut

1012200000 Musiikki

Sisäiset vyörytyserät

1012200000 Musiikki

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012310000 Päiväkerho

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012310000 Päiväkerho

-160 510

-160 510

-289 167,64

128 657,64

180,2

1 300

1 300

1 166,02

-133,98

89,7

Toimintakulut (ulkoiset)

-267 450

-267 450

-226 973,92

-40 476,08

84,9

1012310000 Päiväkerho

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-266 150

-266 150

-225 807,90

-40 342,10

84,8

1012310000 Päiväkerho

Toimintatuotot (sisäiset)

1012310000 Päiväkerho

Toimintakulut (sisäiset)

-205 040,01

205 040,01

0,0

-430 847,91

164 697,91

161,9

-110 763,58

110 763,58

0,0

1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-266 150

-266 150

Laskennalliset erät

1012310000 Päiväkerho

Sisäiset korkokulut

1012310000 Päiväkerho

Sisäiset vyörytyserät

1012310000 Päiväkerho

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012320000 Pyhäkoulu

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012320000 Pyhäkoulu

-266 150

-266 150

-541 611,49

275 461,49

203,5

400

400

56,93

-343,07

14,2

Toimintakulut (ulkoiset)

-91 830

-91 830

-73 933,30

-17 896,70

80,5

1012320000 Pyhäkoulu

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-91 430

-91 430

-73 876,37

-17 553,63

80,8

1012320000 Pyhäkoulu

Toimintatuotot (sisäiset)

1012320000 Pyhäkoulu

Toimintakulut (sisäiset)

-8 827,68

8 827,68

0,0

-82 704,05

-8 725,95

90,5

-23 224,53

23 224,53

0,0

1012320000 Pyhäkoulu 1012320000 Pyhäkoulu 1012320000 Pyhäkoulu

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-91 430

-91 430

Laskennalliset erät

1012320000 Pyhäkoulu

Sisäiset korkokulut

1012320000 Pyhäkoulu

Sisäiset vyörytyserät

1012320000 Pyhäkoulu

Työalakate (ulk. ja sis.)

-91 430

-91 430

-105 928,58

14 498,58

115,9

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

15 250

15 250

10 978,33

-4 271,67

72,0

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintakulut (ulkoiset)

-132 420

-132 420

-93 451,95

-38 968,05

70,6

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-117 170

-117 170

-82 473,62

-34 696,38

70,4

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintakulut (sisäiset)

-96 289,13

96 289,13

0,0

-178 762,75

61 592,75

152,6

1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-117 170

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

95

-117 170


1012330000 Varhaisnuorisotyö

Sisäiset vyörytyserät

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012340000 Partio

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012340000 Partio

-46 116,64

46 116,64

0,0

-117 170

-117 170

-224 879,39

107 709,39

191,9

Toimintakulut (ulkoiset)

-6 030

-6 030

-4 645,00

-1 385,00

77,0

1012340000 Partio

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-6 030

-6 030

-4 645,00

-1 385,00

77,0

1012340000 Partio

Toimintatuotot (sisäiset)

1012340000 Partio

Toimintakulut (sisäiset)

-25 629,17

25 629,17

0,0

-30 274,17

24 244,17

502,1

-6 335,57

6 335,57

0,0

-36 609,74

30 579,74

607,1

1012340000 Partio 1012340000 Partio 1012340000 Partio

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-6 030

-6 030

Laskennalliset erät

1012340000 Partio

Sisäiset korkokulut

1012340000 Partio

Sisäiset vyörytyserät

1012340000 Partio

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012350000 Rippikoulu

Toimintatuotot (ulkoiset)

56 000

56 000

50 262,70

-5 737,30

89,8

1012350000 Rippikoulu

Toimintakulut (ulkoiset)

-437 330

-437 330

-407 197,70

-30 132,30

93,1

1012350000 Rippikoulu

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-381 330

-381 330

-356 935,00

-24 395,00

93,6

1012350000 Rippikoulu

Toimintatuotot (sisäiset)

1012350000 Rippikoulu

Toimintakulut (sisäiset)

-96 403,63

96 403,63

0,0

-453 338,63

72 008,63

118,9

-123 229,77

123 229,77

0,0

1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-6 030

-381 330

-6 030

-381 330

Laskennalliset erät

1012350000 Rippikoulu

Sisäiset korkokulut

1012350000 Rippikoulu

Sisäiset vyörytyserät

1012350000 Rippikoulu

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012360000 Nuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

-381 330

-381 330

-576 568,40

195 238,40

151,2

9 000

9 000

5 338,90

-3 661,10

59,3

1012360000 Nuorisotyö

Toimintakulut (ulkoiset)

-269 360

-269 360

-151 937,11

1012360000 Nuorisotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-260 360

-260 360

-146 598,21

1012360000 Nuorisotyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012360000 Nuorisotyö

Toimintakulut (sisäiset)

1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-260 360

-260 360

-117 422,89 -113 761,79

56,4 56,3

-178 079,80

178 079,80

0,0

-324 678,01

64 318,01

124,7

-82 343,66

82 343,66

0,0

-407 021,67

146 661,67

156,3

142,80

142,80

0,0

Laskennalliset erät

1012360000 Nuorisotyö

Sisäiset korkokulut

1012360000 Nuorisotyö

Sisäiset vyörytyserät

1012360000 Nuorisotyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintakulut (ulkoiset)

-47 100

-47 100

-52 669,15

5 569,15

111,8

1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-47 100

-47 100

-52 526,35

5 426,35

111,5

-260 360

96

-260 360


1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintakulut (sisäiset)

1012370000 Erityisnuorisotyö 1012370000 Erityisnuorisotyö 1012370000 Erityisnuorisotyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-47 100

-47 100

-9 983,36

9 983,36

0,0

-62 509,71

15 409,71

132,7

-17 193,81

17 193,81

0,0

Laskennalliset erät

1012370000 Erityisnuorisotyö

Sisäiset korkokulut

1012370000 Erityisnuorisotyö

Sisäiset vyörytyserät

1012370000 Erityisnuorisotyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012380000 Perhekerhotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012380000 Perhekerhotyö

-47 100

-47 100

-79 703,52

32 603,52

169,2

500

500

343,27

-156,73

68,7

Toimintakulut (ulkoiset)

-196 830

-196 830

-190 602,10

-6 227,90

96,8

1012380000 Perhekerhotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-196 330

-196 330

-190 258,83

-6 071,17

96,9

1012380000 Perhekerhotyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012380000 Perhekerhotyö

Toimintakulut (sisäiset)

-42 066,23

42 066,23

0,0

-232 325,06

35 995,06

118,3

-64 876,45

64 876,45

0,0

1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-196 330

-196 330

Laskennalliset erät

1012380000 Perhekerhotyö

Sisäiset korkokulut

1012380000 Perhekerhotyö

Sisäiset vyörytyserät

1012380000 Perhekerhotyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012380010 Perhetyö

-196 330

-196 330

-297 201,51

100 871,51

151,4

Toimintatuotot (ulkoiset)

18 520

18 520

9 043,18

-9 476,82

48,8

1012380010 Perhetyö

Toimintakulut (ulkoiset)

-76 630

-76 630

-48 792,35

-27 837,65

63,7

1012380010 Perhetyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-58 110

-58 110

-39 749,17

-18 360,83

68,4

1012380010 Perhetyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012380010 Perhetyö

Toimintakulut (sisäiset)

-46 489,05

46 489,05

0,0

-86 238,22

28 128,22

148,4

-23 301,59

23 301,59

0,0

1012380010 Perhetyö 1012380010 Perhetyö 1012380010 Perhetyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-58 110

-58 110

Laskennalliset erät

1012380010 Perhetyö

Sisäiset korkokulut

1012380010 Perhetyö

Sisäiset vyörytyserät

1012380010 Perhetyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

-58 110

-58 110

-109 539,81

51 429,81

188,5

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintatuotot (ulkoiset)

173 000

173 000

154 146,44

-18 853,56

89,1

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintakulut (ulkoiset)

-397 330

-397 330

-321 689,34

-75 640,66

81,0

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-224 330

-224 330

-167 542,90

-56 787,10

74,7

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintatuotot (sisäiset)

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintakulut (sisäiset)

-73 872,29

73 872,29

0,0

-241 415,19

17 085,19

107,6

1012390000 Aamu-ja iltap.toim. 1012390000 Aamu-ja iltap.toim. 1012390000 Aamu-ja iltap.toim. 1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-224 330

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

97

-224 330


1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Sisäiset vyörytyserät

1012390000 Aamu-ja iltap.toim.

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintakulut (ulkoiset)

-23 830

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-23 830

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintatuotot (sisäiset)

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintakulut (sisäiset)

1012392000 Koulu ja oppil. työ 1012392000 Koulu ja oppil. työ 1012392000 Koulu ja oppil. työ

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-224 330

-23 830

-109 980,68

109 980,68

0,0

-351 395,87

127 065,87

156,6

17,81

17,81

0,0

-23 830

-14 465,89

-9 364,11

60,7

-23 830

-14 448,08

-9 381,92

60,6

-10 026,09

10 026,09

0,0

-24 474,17

644,17

102,7

-560,50

560,50

0,0

-25 034,67

1 204,67

105,1

-224 330

-23 830

Laskennalliset erät

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Sisäiset korkokulut

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Sisäiset vyörytyserät

1012392000 Koulu ja oppil. työ

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012410000 Diakonia

Toimintatuotot (ulkoiset)

44 800

44 800

67 185,46

22 385,46

150,0

1012410000 Diakonia

Toimintakulut (ulkoiset)

-439 620

-439 620

-452 060,54

12 440,54

102,8

1012410000 Diakonia

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-394 820

-394 820

-384 875,08

-9 944,92

97,5

1012410000 Diakonia

Toimintatuotot (sisäiset)

1012410000 Diakonia

Toimintakulut (sisäiset)

-93 358,34

93 358,34

0,0

-478 233,42

83 413,42

121,1

-146 080,98

146 080,98

0,0

1012410000 Diakonia 1012410000 Diakonia 1012410000 Diakonia

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-23 830

-394 820

-23 830

-394 820

Laskennalliset erät

1012410000 Diakonia

Sisäiset korkokulut

1012410000 Diakonia

Sisäiset vyörytyserät

1012410000 Diakonia

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012410011 Kirpputori

-394 820

-394 820

-624 314,40

229 494,40

158,1

Toimintatuotot (ulkoiset)

41 000

41 000

20 735,87

-20 264,13

50,6

1012410011 Kirpputori

Toimintakulut (ulkoiset)

-88 240

-88 240

-67 613,00

-20 627,00

76,6

1012410011 Kirpputori

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-47 240

-47 240

-46 877,13

-362,87

99,2

1012410011 Kirpputori

Toimintatuotot (sisäiset)

1012410011 Kirpputori

Toimintakulut (sisäiset)

-443,03

443,03

0,0

1012410011 Kirpputori 1012410011 Kirpputori 1012410011 Kirpputori

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1012410011 Kirpputori

Sisäiset vyörytyserät

1012410011 Kirpputori

Työalakate (ulk. ja sis.)

Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja 1012410013 hoivatyö

-47 240

-47 320,16

80,16

100,2

-2 200

-2 200

-7 183,36

4 983,36

326,5

-19 663,42

19 663,42

0,0

-74 166,94

24 726,94

150,0

26,77

26,77

0,0

-29 344,14

3 944,14

115,5

Laskennalliset erät

1012410011 Kirpputori

1012410013

-47 240

-49 440

-49 440

Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset)

-25 400

98

-25 400


1012410013 1012410013 1012410013 1012410013 1012410013 1012410013 1012410013 1012410013 1012410013

Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö Sairaala ja hoivatyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-25 400

-25 400

-29 317,37

3 917,37

115,4

-25 400

-25 400

-29 317,37

3 917,37

115,4

-8 611,23

8 611,23

0,0

-37 928,60

12 528,60

149,3

120,00

120,00

0,0

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-25 400

-25 400

1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintakulut (ulkoiset)

-66 190

-66 190

-52 720,88

-13 469,12

79,7

1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-66 190

-66 190

-52 600,88

-13 589,12

79,5

1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintatuotot (sisäiset)

1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintakulut (sisäiset)

-12,88

12,88

0,0

-52 613,76

-13 576,24

79,5

-3 785,27

3 785,27

0,0

1012410014 Diakoniaprojekti 1012410014 Diakoniaprojekti 1012410014 Diakoniaprojekti

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-66 190

-66 190

Laskennalliset erät

1012410014 Diakoniaprojekti

Sisäiset korkokulut

1012410014 Diakoniaprojekti

Sisäiset vyörytyserät

1012410014 Diakoniaprojekti

Työalakate (ulk. ja sis.)

-66 190

-66 190

-56 399,03

-9 790,97

85,2

1012410702 YV-keräys

Toimintatuotot (ulkoiset)

22 800

22 800

18 466,19

-4 333,81

81,0

1012410702 YV-keräys

Toimintakulut (ulkoiset)

-22 800

-22 800

-18 466,19

-4 333,81

81,0

1012410702 YV-keräys

Toimintakate 1 (ulkoinen)

0

0

0,00

0,00

0,0

1012410702 YV-keräys

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)

0

0

0,00

0,00

0,0

1012410702 YV-keräys

Työalakate (ulk. ja sis.)

0

0

0,00

0,00

0,0

1012420000 Perheneuvonta

Toimintatuotot (ulkoiset)

280 000

280 000

240 037,67

-39 962,33

85,7

1012420000 Perheneuvonta

Toimintakulut (ulkoiset)

-422 600

-422 600

-387 288,93

-35 311,07

91,6

1012420000 Perheneuvonta

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-142 600

-142 600

-147 251,26

4 651,26

103,3

1012420000 Perheneuvonta

Toimintatuotot (sisäiset)

1012420000 Perheneuvonta

Toimintakulut (sisäiset)

-42 137,79

42 137,79

0,0

-189 389,05

46 789,05

132,8

-121 242,09

121 242,09

0,0

-310 631,14

168 031,14

217,8

1012420000 Perheneuvonta 1012420000 Perheneuvonta 1012420000 Perheneuvonta

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-142 600

-142 600

Laskennalliset erät

1012420000 Perheneuvonta

Sisäiset korkokulut

1012420000 Perheneuvonta

Sisäiset vyörytyserät

1012420000 Perheneuvonta

Työalakate (ulk. ja sis.)

-142 600

99

-142 600


1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakulut (ulkoiset)

-64 000

-64 000

-52 162,10

-11 837,90

81,5

1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakate 1 (ulkoinen)

-64 000

-64 000

-52 162,10

-11 837,90

81,5

-64 000

-64 000

-52 162,10

-11 837,90

81,5

-10 927,86

10 927,86

0,0

1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (sisäiset) 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja 1012430000 Sairaalasielunhoito arvonalentumiset 1012430000 Sairaalasielunhoito

1012430000 Sairaalasielunhoito Laskennalliset erät 1012430000 Sairaalasielunhoito

Sisäiset korkokulut

1012430000 Sairaalasielunhoito

Sisäiset vyörytyserät

1012430000 Sairaalasielunhoito Työalakate (ulk. ja sis.)

-64 000

-64 000

-63 089,96

-910,04

98,6

1012440000 Palveleva puhelin

Toimintatuotot (ulkoiset)

21 250

21 250

19 685,57

-1 564,43

92,6

1012440000 Palveleva puhelin

Toimintakulut (ulkoiset)

-37 000

-37 000

-37 439,46

439,46

101,2

1012440000 Palveleva puhelin

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-15 750

-15 750

-17 753,89

2 003,89

112,7

1012440000 Palveleva puhelin

Toimintatuotot (sisäiset)

1012440000 Palveleva puhelin

Toimintakulut (sisäiset)

-7 748,47

7 748,47

0,0

-25 502,36

9 752,36

161,9

-11 564,50

11 564,50

0,0

1012440000 Palveleva puhelin 1012440000 Palveleva puhelin 1012440000 Palveleva puhelin

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1012440000 Palveleva puhelin

Sisäiset vyörytyserät

1012440000 Palveleva puhelin

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000 1012500000

Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ Yhteiskunnallin. työ

-15 750

Laskennalliset erät

1012440000 Palveleva puhelin

1012500000

-15 750

-15 750

-15 750

-37 066,86

21 316,86

235,3

Toimintakulut (ulkoiset)

-18 090

-18 090

-16 593,20

-1 496,80

91,7

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-18 090

-18 090

-16 593,20

-1 496,80

91,7

-12 281,26

12 281,26

0,0

-28 874,46

10 784,46

159,6

-7 260,54

7 260,54

0,0

-36 135,00

18 045,00

199,8

62,41

62,41

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-18 090

-18 090

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-18 090

-18 090

1012550000 Sielunhoito

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012550000 Sielunhoito

Toimintakulut (ulkoiset)

-38 740

-38 740

-39 541,35

801,35

102,1

1012550000 Sielunhoito

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-38 740

-38 740

-39 478,94

738,94

101,9

1012550000 Sielunhoito

Toimintatuotot (sisäiset)

100


1012550000 Sielunhoito 1012550000 Sielunhoito 1012550000 Sielunhoito 1012550000 Sielunhoito 1012550000 Sielunhoito

Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-38 740

-38 740

-38 740

-38 740

-39 478,94

738,94

101,9

-11 802,76

11 802,76

0,0

-51 281,70

12 541,70

132,4

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

1012550000 Sielunhoito

Sisäiset vyörytyserät

1012550000 Sielunhoito

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012600000 Lähetys

Toimintatuotot (ulkoiset)

25 200

25 200

27,66

-25 172,34

0,1

1012600000 Lähetys

Toimintakulut (ulkoiset)

-232 390

-232 390

-192 995,56

-39 394,44

83,0

1012600000 Lähetys

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-207 190

-207 190

-192 967,90

-14 222,10

93,1

1012600000 Lähetys

Toimintatuotot (sisäiset)

17,00

17,00

0,0

1012600000 Lähetys

Toimintakulut (sisäiset)

0

0

-50 548,13

50 548,13

0,0

-207 190

-207 190

-243 499,03

36 309,03

117,5

-56 057,61

56 057,61

0,0

1012600000 Lähetys 1012600000 Lähetys 1012600000 Lähetys

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1012600000 Lähetys

Sisäiset korkokulut

1012600000 Lähetys

Sisäiset vyörytyserät

1012600000 Lähetys

Työalakate (ulk. ja sis.)

1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000 1012700000

Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi

-207 190

-207 190

-299 556,64

92 366,64

144,6

3 300

3 300

600,00

2 700,00

18,2

Toimintakulut (ulkoiset)

-123 420

-123 420

-109 890,08

-13 529,92

89,0

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-120 120

-120 120

-109 290,08

-10 829,92

91,0

-6 536,52

6 536,52

0,0

-115 826,60

-4 293,40

96,4

-24 364,89

24 364,89

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-120 120

-120 120

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-120 120

-120 120

-140 191,49

20 071,49

116,7

650

650

969,85

319,85

149,2

1012900110 Jampan aluetyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

1012900110 Jampan aluetyö

Toimintakulut (ulkoiset)

-33 540

-33 540

-31 519,98

-2 020,02

94,0

1012900110 Jampan aluetyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-32 890

-32 890

-30 550,13

-2 339,87

92,9

1012900110 Jampan aluetyö

Toimintatuotot (sisäiset)

1012900110 Jampan aluetyö

Toimintakulut (sisäiset)

-71 588,43

71 588,43

0,0

-102 138,56

69 248,56

310,5

1012900110 Jampan aluetyö 1012900110 Jampan aluetyö 1012900110 Jampan aluetyö

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-32 890

Laskennalliset erät

101

-32 890


1012900110 Jampan aluetyö

Sisäiset korkokulut

1012900110 Jampan aluetyö

Sisäiset vyörytyserät

1012900110 Jampan aluetyö

Työalakate (ulk. ja sis.)

1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000 1014010000

1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000 1014030000

1014030444 1014030444 1014030444 1014030444 1014030444 1014030444 1014030444 1014030444 1014030444

Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaahallint o Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Hautausmaakiintei stö Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue Tunnukset. haut.alue

-23 945,69

23 945,69

0,0

-32 890

-32 890

-126 084,25

93 194,25

383,4

Toimintakulut (ulkoiset)

-41 630

-41 630

-42 610,30

980,30

102,4

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-41 630

-41 630

-42 610,30

980,30

102,4

-898,05

898,05

0,0

-43 508,35

1 878,35

104,5

43 508,35

-43 508,35

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-41 630

-41 630

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-41 630

-41 630

0,00

-41 630,00

0,0

3 600

3 600

5 338,96

1 738,96

148,3

Toimintakulut (ulkoiset)

-283 890

-283 890

-270 307,13

-13 582,87

95,2

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-280 290

-280 290

-264 968,17

-15 321,83

94,5

-280 290

-280 290

-264 968,17

-15 321,83

94,5

-101 000

-101 000

-119 359,93

18 359,93

118,2

-145 166,05

145 166,05

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-381 290

-381 290

-529 494,15

148 204,15

138,9

Toimintakulut (ulkoiset)

-2 500

-2 500

-2 956,77

456,77

118,3

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-2 500

-2 500

-2 956,77

456,77

118,3

-2 500

-2 500

-2 956,77

456,77

118,3

Toimintatuotot (ulkoiset)

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

102


Tunnukset. haut.alue Tunnukset. 1014030444 haut.alue 1014030444

1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200 1014040200

Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust Varsinainen hautaust

Sisäiset vyörytyserät

-965,04

965,04

0,0

Työalakate (ulk. ja sis.)

-2 500

-2 500

-3 921,81

1 421,81

156,9

Toimintatuotot (ulkoiset)

73 700

73 700

77 952,04

4 252,04

105,8

Toimintakulut (ulkoiset)

-64 290

-64 290

-67 955,95

3 665,95

105,7

9 410

9 410

9 996,09

586,09

106,2

9 410

9 410

9 996,09

586,09

106,2

-6 600

-6 600

-556,86

-6 043,14

8,4

-27 687,90

27 687,90

0,0

Toimintakate 1 (ulkoinen) Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

2 810

2 810

-18 248,67

21 058,67

649,4

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

-54 590

-54 590

-49 733,53

-4 856,47

91,1

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-54 590

-54 590

-49 733,53

-4 856,47

91,1

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintatuotot (sisäiset)

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintakulut (sisäiset) -54 590

-54 590

-49 733,53

-4 856,47

91,1

-5 000

-5 000

-5 298,00

298,00

106,0

55 031,53

-55 031,53

0,0

1015010000 Kiinteistöhallinto 1015010000 Kiinteistöhallinto 1015010000 Kiinteistöhallinto

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1015010000 Kiinteistöhallinto

Sisäiset korkokulut

1015010000 Kiinteistöhallinto

Sisäiset vyörytyserät

1015010000 Kiinteistöhallinto

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015020000 Kirkko

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015020000 Kirkko

-59 590

-59 590

0,00

-59 590,00

0,0

2 100

2 100

5 172,41

3 072,41

246,3

Toimintakulut (ulkoiset)

-224 510

-224 510

-184 655,59

-39 854,41

82,2

1015020000 Kirkko

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-222 410

-222 410

-179 483,18

-42 926,82

80,7

1015020000 Kirkko

Toimintatuotot (sisäiset)

237 467,56

237 467,56

0,0

1015020000 Kirkko

Toimintakulut (sisäiset)

1015020000 Kirkko 1015020000 Kirkko 1015020000 Kirkko

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-222 410

-222 410

57 984,38

-280 394,38

-26,1

-45 000

-45 000

-44 721,74

-278,26

99,4

-13 262,64

13 262,64

0,0

0,00

-267 410,00

0,0

Laskennalliset erät

1015020000 Kirkko

Sisäiset korkokulut

1015020000 Kirkko

Sisäiset vyörytyserät

1015020000 Kirkko

Työalakate (ulk. ja sis.)

-267 410

103

-267 410


1015040000 Siunauskappeli

Toimintatuotot (ulkoiset)

12 000

12 000

13 761,47

1 761,47

114,7

1015040000 Siunauskappeli

Toimintakulut (ulkoiset)

-66 650

-66 650

-60 313,11

-6 336,89

90,5

1015040000 Siunauskappeli

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-54 650

-54 650

-46 551,64

-8 098,36

85,2

1015040000 Siunauskappeli

Toimintatuotot (sisäiset)

57 535,86

-57 535,86

0,0

1015040000 Siunauskappeli

Toimintakulut (sisäiset)

0,00

0,00

0,0

1015040000 Siunauskappeli 1015040000 Siunauskappeli 1015040000 Siunauskappeli

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-54 650

-54 650

10 984,22

-65 634,22

-20,1

-9 930

-9 930

-7 877,58

-2 052,42

79,3

-3 106,64

3 106,64

0,0

Laskennalliset erät

1015040000 Siunauskappeli

Sisäiset korkokulut

1015040000 Siunauskappeli

Sisäiset vyörytyserät

1015040000 Siunauskappeli

Työalakate (ulk. ja sis.)

-64 580

-64 580

0,00

-64 580,00

0,0

1015060000 Seurakuntatalo

Toimintatuotot (ulkoiset)

19 500

19 500

29 558,34

10 058,34

151,6

1015060000 Seurakuntatalo

Toimintakulut (ulkoiset)

-259 550

-259 550

-227 952,41

-31 597,59

87,8

1015060000 Seurakuntatalo

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-240 050

-240 050

-198 394,07

-41 655,93

82,6

1015060000 Seurakuntatalo

Toimintatuotot (sisäiset)

420 777,84

420 777,84

0,0

1015060000 Seurakuntatalo

Toimintakulut (sisäiset)

1015060000 Seurakuntatalo 1015060000 Seurakuntatalo 1015060000 Seurakuntatalo

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1015060000 Seurakuntatalo

Sisäiset vyörytyserät

1015060000 Seurakuntatalo

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015060010 Laurilan srk-koti

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015060010 Laurilan srk-koti

Toimintakulut (ulkoiset)

1015060010 Laurilan srk-koti

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1015060010 Laurilan srk-koti

Toimintatuotot (sisäiset)

1015060010 Laurilan srk-koti

Toimintakulut (sisäiset)

1015060010 Laurilan srk-koti 1015060010 Laurilan srk-koti

-240 050

222 383,77

-462 433,77

-92,6

-201 000

-201 000

-200 844,08

-155,92

99,9

-21 539,69

21 539,69

0,0 0,0

Laskennalliset erät

1015060000 Seurakuntatalo

1015060010 Laurilan srk-koti

-240 050

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-441 050

-441 050

0,00

-441 050,00

21 900

21 900

23 033,07

1 133,07

105,2

-106 570

-106 570

-92 016,01

-14 553,99

86,3

-84 670

-84 670

-68 982,94

-15 687,06

81,5

84 637,89

-84 637,89

0,0

-84 670

-84 670

15 654,95

100 324,95

-18,5

-9 000

-9 000

-8 077,13

-922,87

89,7

-7 577,82

7 577,82

0,0

Laskennalliset erät

1015060010 Laurilan srk-koti

Sisäiset korkokulut

1015060010 Laurilan srk-koti

Sisäiset vyörytyserät

1015060010 Laurilan srk-koti

Työalakate (ulk. ja sis.)

-93 670

-93 670

0,00

-93 670,00

0,0

1015060020 Kirkonkulma

Toimintatuotot (ulkoiset)

12 000

12 000

12 345,90

345,90

102,9

1015060020 Kirkonkulma

Toimintakulut (ulkoiset)

-132 930

-132 930

-144 016,27

11 086,27

108,3

1015060020 Kirkonkulma

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-120 930

-120 930

-131 670,37

10 740,37

108,9

1015060020 Kirkonkulma

Toimintatuotot (sisäiset)

256 291,66

256 291,66

0,0

1015060020 Kirkonkulma

Toimintakulut (sisäiset)

1015060020 Kirkonkulma

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.)

124 621,29

245 551,29

103,1

-120 930

104

-120 930


1015060020 Kirkonkulma

Poistot ja arvonalentumiset

1015060020 Kirkonkulma

Laskennalliset erät

1015060020 Kirkonkulma

Sisäiset korkokulut

1015060020 Kirkonkulma

Sisäiset vyörytyserät

-110 800

-110 800

-113 369,56

2 569,56

102,3

-11 251,73

11 251,73

0,0 0,0

-231 730

-231 730

0,00

-231 730,00

3 000

3 000

2 329,49

-670,51

77,6

Toimintakulut (ulkoiset)

-96 240

-96 240

-94 529,29

-1 710,71

98,2

1015060030 Jampan srk-koti

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-93 240

-93 240

1015060030 Jampan srk-koti

Toimintatuotot (sisäiset)

1015060030 Jampan srk-koti

Toimintakulut (sisäiset)

1015060020 Kirkonkulma

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015060030 Jampan srk-koti

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015060030 Jampan srk-koti

1015060030 Jampan srk-koti 1015060030 Jampan srk-koti 1015060030 Jampan srk-koti

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-92 199,80

-1 040,20

98,9

118 183,39

118 183,39

0,0

-93 240

-93 240

25 983,59

119 223,59

-27,9

-18 000

-18 000

-17 768,03

-231,97

98,7

-8 215,56

8 215,56

0,0

0,00

-111 240,00

0,0

1 404,29

1 404,29

0,0

Laskennalliset erät

1015060030 Jampan srk-koti

Sisäiset korkokulut

1015060030 Jampan srk-koti

Sisäiset vyörytyserät

1015060030 Jampan srk-koti

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015060040 Kirkkopiha

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015060040 Kirkkopiha

Toimintakulut (ulkoiset)

-82 470

-82 470

-74 026,73

-8 443,27

89,8

1015060040 Kirkkopiha

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-82 470

-82 470

-72 622,44

-9 847,56

88,1

1015060040 Kirkkopiha

Toimintatuotot (sisäiset)

114 894,74

114 894,74

0,0

1015060040 Kirkkopiha

Toimintakulut (sisäiset)

1015060040 Kirkkopiha 1015060040 Kirkkopiha 1015060040 Kirkkopiha

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-111 240

-111 240

-82 470

-82 470

42 272,30

124 742,30

-51,3

-37 320

-37 320

-37 294,68

-25,32

99,9

-4 977,62

4 977,62

0,0 0,0

Laskennalliset erät

1015060040 Kirkkopiha

Sisäiset korkokulut

1015060040 Kirkkopiha

Sisäiset vyörytyserät -119 790

-119 790

0,00

-119 790,00

9 000

9 000

4 188,60

-4 811,40

46,5

Toimintakulut (ulkoiset)

-69 280

-69 280

-71 599,42

2 319,42

103,3

1015060050 Vanhakirkko

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-60 280

-60 280

-67 410,82

7 130,82

111,8

1015060050 Vanhakirkko

Toimintatuotot (sisäiset)

118 826,37

118 826,37

0,0

1015060050 Vanhakirkko

Toimintakulut (sisäiset)

1015060040 Kirkkopiha

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015060050 Vanhakirkko

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015060050 Vanhakirkko

1015060050 Vanhakirkko 1015060050 Vanhakirkko 1015060050 Vanhakirkko

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-60 280

-60 280

51 415,55

111 695,55

-85,3

-47 600

-47 600

-45 924,27

-1 675,73

96,5

-5 491,28

5 491,28

0,0

0,00

-107 880,00

0,0

Laskennalliset erät

1015060050 Vanhakirkko

Sisäiset korkokulut

1015060050 Vanhakirkko

Sisäiset vyörytyserät

1015060050 Vanhakirkko

Työalakate (ulk. ja sis.)

-107 880

105

-107 880


1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Toimintatuotot (ulkoiset)

10 000

10 000

8 720,00

-1 280,00

87,2

1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Toimintakulut (ulkoiset)

-18 630

-18 630

-9 781,11

-8 848,89

52,5

-8 630

-8 630

-1 061,11

-7 568,89

12,3

-8 630

-8 630

-1 061,11

-7 568,89

12,3

-2 392,22

2 392,22

0,0

1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Toimintakate 1 (ulkoinen) 1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Toimintatuotot (sisäiset) 1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja 1015070000 Asuinkiinteistöt,osa arvonalentumiset 1015070000 Asuinkiinteistöt,osa

1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Laskennalliset erät 1015070000 Asuinkiinteistöt,osa

Sisäiset korkokulut

1015070000 Asuinkiinteistöt,osa

Sisäiset vyörytyserät

1015070000 Asuinkiinteistöt,osa Työalakate (ulk. ja sis.)

-8 630

-8 630

-3 453,33

-5 176,67

40,0

1015070200 Anttola

Toimintatuotot (ulkoiset)

19 500

19 500

19 368,75

-131,25

99,3

1015070200 Anttola

Toimintakulut (ulkoiset)

-14 920

-14 920

-6 838,88

-8 081,12

45,8

1015070200 Anttola

Toimintakate 1 (ulkoinen)

4 580

4 580

12 529,87

7 949,87

273,6

1015070200 Anttola

Toimintatuotot (sisäiset)

1015070200 Anttola

Toimintakulut (sisäiset) 4 580

4 580

12 529,87

7 949,87

273,6

-2 800

-2 800

-2 730,24

-69,76

97,5

-2 340,37

2 340,37

0,0

1015070200 Anttola 1015070200 Anttola 1015070200 Anttola

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1015070200 Anttola

Sisäiset korkokulut

1015070200 Anttola

Sisäiset vyörytyserät

1015070200 Anttola

Työalakate (ulk. ja sis.)

1 780

1 780

7 459,26

5 679,26

419,1

Toimintatuotot (ulkoiset)

24 590

24 590

30 461,41

5 871,41

123,9

Toimintakulut (ulkoiset)

-11 500

-11 500

-30 461,41

18 961,41

264,9

13 090

13 090

0,00

13 090,00

0,0

13 090

13 090

0,00

13 090,00

0,0

Työalakate (ulk. ja sis.)

13 090

13 090

0,00

13 090,00

0,0

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintatuotot (ulkoiset)

72 770

72 770

35 665,51

-37 104,49

49,0

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintakulut (ulkoiset)

-240 320

-240 320

-198 828,74

-41 491,26

82,7

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-167 550

-167 550

-163 163,23

-4 386,77

97,4

1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210 1015070210

Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto Paloheimon rahasto

Toimintakate 1 (ulkoinen) Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät

106


1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintatuotot (sisäiset)

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintakulut (sisäiset)

1015080000 Leirik. Leiriniemi 1015080000 Leirik. Leiriniemi 1015080000 Leirik. Leiriniemi

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

209 045,49

209 045,49

0,0

-167 550

-167 550

45 882,26

213 432,26

-27,4

-27 720

-27 720

-31 463,67

3 743,67

113,5

-14 418,59

14 418,59

0,0

Laskennalliset erät

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Sisäiset korkokulut

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Sisäiset vyörytyserät

1015080000 Leirik. Leiriniemi

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015090000 Toimitilat omat

-195 270

-195 270

0,00

-195 270,00

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

31 000

31 000

22 161,74

-8 838,26

71,5

1015090000 Toimitilat omat

Toimintakulut (ulkoiset)

-45 160

-45 160

-36 909,06

-8 250,94

81,7

1015090000 Toimitilat omat

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-14 160

-14 160

-14 747,32

587,32

104,1

1015090000 Toimitilat omat

Toimintatuotot (sisäiset)

27 058,04

27 058,04

0,0

1015090000 Toimitilat omat

Toimintakulut (sisäiset)

1015090000 Toimitilat omat 1015090000 Toimitilat omat 1015090000 Toimitilat omat

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-14 160

-14 160

12 310,72

26 470,72

-86,9

-11 000

-11 000

-10 914,57

-85,43

99,2

-1 396,15

1 396,15

0,0

Laskennalliset erät

1015090000 Toimitilat omat

Sisäiset korkokulut

1015090000 Toimitilat omat

Sisäiset vyörytyserät

1015090000 Toimitilat omat

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015090010 Kerhotilat vuokra

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015090010 Kerhotilat vuokra

-25 160

-25 160

0,00

-25 160,00

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-23 870

-23 870

-4 514,67

-19 355,33

18,9

1015090010 Kerhotilat vuokra

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-23 870

-23 870

-4 514,67

-19 355,33

18,9

1015090010 Kerhotilat vuokra

Toimintatuotot (sisäiset)

6 281,70

6 281,70

0,0

1015090010 Kerhotilat vuokra

Toimintakulut (sisäiset)

1015090010 Kerhotilat vuokra 1015090010 Kerhotilat vuokra 1015090010 Kerhotilat vuokra

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-23 870

-23 870

1 767,03

-25 637,03

-7,4

-1 600

-1 600

-1 588,85

-11,15

99,3

-178,18

178,18

0,0

Laskennalliset erät

1015090010 Kerhotilat vuokra

Sisäiset korkokulut

1015090010 Kerhotilat vuokra

Sisäiset vyörytyserät

1015090010 Kerhotilat vuokra

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015090020 Loutin kerhotalo

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015090020 Loutin kerhotalo

-25 470

-25 470

0,00

-25 470,00

0,0

6 300

6 300

5 503,58

-796,42

87,4

Toimintakulut (ulkoiset)

-68 930

-68 930

-41 290,78

-27 639,22

59,9

1015090020 Loutin kerhotalo

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-62 630

-62 630

-35 787,20

-26 842,80

57,1

1015090020 Loutin kerhotalo

Toimintatuotot (sisäiset)

56 788,35

56 788,35

0,0

1015090020 Loutin kerhotalo

Toimintakulut (sisäiset)

1015090020 Loutin kerhotalo 1015090020 Loutin kerhotalo 1015090020 Loutin kerhotalo

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-62 630

-62 630

21 001,15

83 631,15

-33,5

-18 710

-18 710

-18 708,74

-1,26

100,0

Laskennalliset erät

107


1015090020 Loutin kerhotalo

Sisäiset korkokulut

1015090020 Loutin kerhotalo

Sisäiset vyörytyserät

1015090020 Loutin kerhotalo

Työalakate (ulk. ja sis.)

-81 340

-81 340

Toimintatuotot (ulkoiset)

34 200

34 200

Toimintakulut (ulkoiset)

-11 700

-11 700

-31 386,71

19 686,71

268,3

22 500

22 500

-31 386,71

53 886,71

139,5

22 500

22 500

-31 386,71

53 886,71

139,5

-7 676,41

7 676,41

0,0

1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000 1015100000

Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-2 292,41

2 292,41

0,0

0,00

-81 340,00

0,0

34 200,00

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

22 500

22 500

-39 063,12

61 563,12

173,6

1015100010 Maanvuokraus

Toimintatuotot (ulkoiset)

30 550

30 550

31 316,92

766,92

102,5

1015100010 Maanvuokraus

Toimintakulut (ulkoiset)

-6 600

-6 600

-8 706,35

2 106,35

131,9

1015100010 Maanvuokraus

Toimintakate 1 (ulkoinen)

23 950

23 950

22 610,57

1 339,43

94,4

1015100010 Maanvuokraus

Toimintatuotot (sisäiset)

1015100010 Maanvuokraus

Toimintakulut (sisäiset) 23 950

23 950

22 610,57

1 339,43

94,4

-2 129,43

2 129,43

0,0

20 481,14

3 468,86

85,5

1015100000

1015100010 Maanvuokraus 1015100010 Maanvuokraus 1015100010 Maanvuokraus

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

1015100010 Maanvuokraus

Sisäiset korkokulut

1015100010 Maanvuokraus

Sisäiset vyörytyserät

1015100010 Maanvuokraus

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Toimintatuotot (ulkoiset)

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Toimintakulut (ulkoiset)

-451,04

451,04

0,0

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-451,04

451,04

0,0

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Toimintatuotot (sisäiset)

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Toimintakulut (sisäiset) -451,04

451,04

0,0

-451,04

451,04

0,0

1015110000 Muu kiinteistötoimi 1015110000 Muu kiinteistötoimi 1015110000 Muu kiinteistötoimi

23 950

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

23 950

Laskennalliset erät

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Sisäiset korkokulut

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Sisäiset vyörytyserät

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Työalakate (ulk. ja sis.)

108


1015120000 Keittiötoimi

Toimintatuotot (ulkoiset)

500

500

509,97

9,97

102,0

1015120000 Keittiötoimi

Toimintakulut (ulkoiset)

-101 930

-101 930

-75 360,46

-26 569,54

73,9

1015120000 Keittiötoimi

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-101 430

-101 430

-74 850,49

-26 579,51

73,8

1015120000 Keittiötoimi

Toimintatuotot (sisäiset)

81 209,62

81 209,62

0,0

1015120000 Keittiötoimi

Toimintakulut (sisäiset) 6 359,13

107 789,13

-6,3

-6 359,13

6 359,13

0,0

1015120000 Keittiötoimi 1015120000 Keittiötoimi 1015120000 Keittiötoimi

Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

Sisäiset korkokulut

1015120000 Keittiötoimi

Sisäiset vyörytyserät

1015120000 Keittiötoimi

Työalakate (ulk. ja sis.)

1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010 1015120010

Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma Työpaikkaruok. Oma

-101 430

Laskennalliset erät

1015120000 Keittiötoimi

1015120010

-101 430

-101 430

-101 430

0,00

-101 430,00

0,0

Toimintatuotot (ulkoiset)

29 100

29 100

20 283,47

-8 816,53

69,7

Toimintakulut (ulkoiset)

-42 730

-42 730

-37 955,36

-4 774,64

88,8

Toimintakate 1 (ulkoinen)

-13 630

-13 630

-17 671,89

4 041,89

129,7

-4 971,02

4 971,02

0,0

-22 642,91

9 012,91

166,1

-3 533,06

3 533,06

0,0

-26 175,97

12 545,97

192,0

Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) Poistot ja arvonalentumiset

-13 630

-13 630

Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.)

-13 630

-13 630

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tuloslaskelman käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden ylitykset ja/tai alitukset sekä niiden syyt siltä osin kuin kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto ei ole niitä hyväksynyt aikaisemmin talousarviomuutoksina. 3.2.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TP ed. vuosi 2019 Toimintatuotot

TA kuluva 2020

2 909 681,88 1 216 880,00

TA muutos 2020

Toteuma 2020

Yli-ali

2 808 762,38 1 591 882,38

T-% 230,8

Korvaukset

344 155,11

392 450,00

355 051,04

-37 398,96

90,5

Myyntituotot

41 654,32

55 150,00

26 326,04

-28 823,96

47,7

Maksutuotot

426 913,58

419 990,00

299 453,36

-120 536,64

71,3

Vuokratuotot

223 776,51

235 440,00

218 595,65

-16 844,35

92,8

Metsätalouden tuotot

30 664,83

3 000,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

48 277,16

58 250,00

20 295,61

-37 954,39

34,8

Tuet ja avustukset

28 009,71

22 500,00

87 035,08

64 535,08

386,8

Muut toimintatuotot

14 932,44

30 100,00

12 990,09

-17 109,91

43,2

1 789 015,51 1 789 015,51

0,0

Sisäiset tuotot Toimintakulut

1 751 298,22

0,00

-8 778 550,49

-7 740 340,00

109

-3 000,00

-8 694 772,88

954 432,88

112,3


-4 387 461,57 -3 539 169,67

-4 564 020,00 -3 701 580,00

-4 416 041,71 -3 583 992,61

-860 851,76

-887 440,00

12 559,86

25 000,00

-1 263 591,85

Palvelun ostot - sisäiset Vuokrakulut

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot

Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet

-147 978,29

96,8

-117 587,39

96,8

-844 844,30

-42 595,70

95,2

12 795,20

-12 204,80

51,2

-1 538 940,00

-1 112 092,69

-426 847,31

72,3

-188 854,07

0,00

-153 182,59

153 182,59

0,0

-210 900,75

-221 250,00

-212 379,68

-8 870,32

96,0

-1 635 1 635 832,92 832,92

0,0

-1 562 444,15 -610 713,06

-810 000,00

-597 894,29

-212 105,71

73,8

-610 713,06

-810 000,00

-597 894,29

-212 105,71

73,8

Annetut avustukset

-419 493,99

-476 670,00

-404 662,28

-72 007,72

84,9

Muut toimintakulut

-135 091,05

-129 460,00

-162 686,72

33 226,72

125,7

-5 868 868,61

-6 523 460,00

-5 886 010,50

-637 449,50

90,2

6 898 103,18 6 710 000,00

6 973 278,87

263 278,87

103,9

Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKATE Kirkollisverotulot Valtionrahoitus

810 804,00

815 000,00

838 596,00

23 596,00

102,9

Verotuskulut

-107 846,67

-115 100,00

-112 985,31

-2 114,69

98,2

Kirkon rahastomaksut

-664 218,00

-681 240,00

-688 561,02

7 321,02

101,1

22 477,00

22 477,00

0,0

Toiminta-avustukset Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot

302 232,97

186 000,00

40 875,37

-145 124,63

22,0

25 453,83

21 200,00

12 620,80

-8 579,20

59,5

Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot

1 000,00

-1 000,00

Muut rahoitustuotot

147 285,15

170 000,00

101 374,94

-68 625,06

59,6

Arvonalentumiset sijoituksista

-18 547,92

-1 000,00

-76 526,30

75 526,30

7 652,6

Arvonalentumisten palautukset sijoituksista

153 299,60

15 626,85

15 626,85

0,0

Korkokulut

-8,50

-200,00

-85,74

-114,26

42,9

-5 249,19

-5 000,00

-12 135,18

7 135,18

242,7

1 370 206,87

391 200,00

1 187 670,41

796 470,41

303,6

-668 407,65

-655 280,00

-673 681,29

18 401,29

102,8

-668 407,65

-655 280,00

-673 681,29

18 401,29

102,8

0,00

0,00

0,00

0,0

Tuotot

91 960,61

92 576,69

92 576,69

0,0

Kulut

-74 264,10

-88 129,39

-88 129,39

0,0

Siirrot rahastosta/rahastoon

-17 696,51

-4 447,30

-4 447,30

0,0

Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

701 799,22

-264 080,00

513 989,12

778 069,12

-194,6

47 443,20

51 750,00

47 443,20

-4 306,80

91,7

749 242,42

-212 330,00

561 432,32

773 762,32

-264,4

Tuloslaskelmaosaan yhdistellään edellä olevan taulukon harmaalla olevan osan käyttötalousosan tulot ja menot sekä valmistus omaan käyttöön. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionrahoitus, verotuskulut, keskusrahastomaksut, toimintaavustukset sekä rahoitustulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan erät, esimerkiksi toimintatuotot ja toimintakulut, esitetään samalla sitovuustasolla kuin ne on esitetty talousarviossakin. 110


Verotulot ja valtionrahoitus Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus 1000 euroina esitetään erikseen seuraavasti: Talousarvio 2020 6 710 815 7 525

Kirkollisvero Valtionrahoitus Yhteensä

Talousarvion muutokset -

Toteuma 2020 6 973 839 7 812

Ylitys/alitus 263 24 287

Seurakuntatalouden kirkollisveron määräytymisperusteista esitetään kirkollisverovelvollisten verotettava tulo, sen muutos sekä kirkollisveroprosentti viideltä vuodelta.

vuosi

kirkollisveroprosentti

verotettava tulo milj. euroa

2020

1,25

589 867 687

2019

1,25

553 848 873

2018

1,25

540 048 253

2017

1,25

520 953 194

2016

1,25

530 834 715

verotettavan tulon muutos 2,8 % 2,6 % 3,7 % -1,9 % -0,2 %

3.2.2 Investointiosan toteutuminen

Tilausnro

Investoinnin nimi

2007212

Srk-talon julkisivukäsittely

2007213

1krs ja 2krs korjaushanke (Vanhakirkko)

2007214

Vanhan kirkon vesikaton korjaus

2007215 2007216

Vanhan kirkon alakerroksen kalusteet Peruskorjaus hankesuunnittelun käynnistys (siunauskappeli)

Kustannusarvio

40 000

TalousTalousarvio arvioTA 2020 muutosten m uutok jälkeen set

40 000

40 000

Toteuma 2020

319,00 99,2

99,2

455 000 455 000 45 000

500 000 459 964,56 40 035,44 92,0

101,1

100 000 100 000

100 000

20 000

20 000

20 000

35 000

35 000

35 000

39 681,00

Yli/ali

Kustan nusT-% arviosta käytetty 31.12.

82 470,98 17 529,02 82,5

82,5

19 506,65

97,5

493,35 97,5 35 000,00

2007217

Uurnametsän toteutus

80 000

80 000

80 000

78 779,97

1 220,03 98,5

98,5

2007218

Hautaustoinen pakettiauto (Ford Transit Van XXB-74)

30 000

30 000 10 000

40 000

35 000,00

5 000,00 87,5

116,7

815 000 715 403,16 99 596,84 87,8

94,1

Kokonaistulos

760 000 760 000 55 000

Lisäksi investointeihin kirjattiin hautausmaan jätejärjestelmän uusimisen kuluja 8 321,64 € (varsinainen investointi oli 2019) ja taidehankintakuluja 1 320 €.

111


3.2.3 Rahoitusosan toteutuminen TP ed. vuosi 2019

TA kuluva 2020

TA muutos TA Yhteensä Toteuma 2020 2020 2020

Yli-ali

T-%

Tulorahoitus

1 362 440,05 361 200,00

361 200,00 1 187 670,41

826 470,41 329

Vuosikate

1 370 206,87 391 200,00

391 200,00 1 187 670,41

796 470,41 304

Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot

-7 766,82

-30 000,00

-30 000,00

-494 862,48 -760 000,00 55 000,00 -815 000,00

-721 208,80

-93 791,20

88

-502 629,30 -760 000,00 55 000,00 -815 000,00

-725 044,80

-89 955,20

89

3 836,00

3 836,00

0

7 766,82

Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset

30 000,00

867 577,57 -398 800,00 55 000,00 -453 800,00

466 461,61

920 261,61 -103

2 398,00

260,00

260,00

0

2 398,00

260,00

260,00

0

-3 802,49

120 512,93

120 512,93

0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

13 940,89

18 250,58

18 250,58

0

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-7 124,45

19 560,44

19 560,44

0

-10 618,93

82 701,91

82 701,91

0

-1 404,49

120 772,93

120 772,93

0

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos

866 173,08 -398 800,00 55 000,00 -453 800,00

587 234,54 1 041 034,54 -129

Rahavarojen muutos (tase)

866 173,08

587 234,54

112

587 234,54

0


3.2.4 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TP ed. vuosi 2019

Pääluokka

Toteuma 2020

Yli-ali

T-%

1 Hallinto

Toimintatuotot

56 600,00

48 315,10

-8 284,90

85,4

1 Hallinto

Toimintakulut

-945 424,88 -1 001 530,00

-935 551,07

-65 978,93

93,4

1 Hallinto

TOIMINTAKATE

-877 990,93

-887 235,97

-57 694,03

93,9

1 Hallinto

Rahoitustuotot- ja kulut

0,00

0,00

0,0

1 Hallinto

VUOSIKATE

-877 956,17

-944 930,00

-887 235,97

-57 694,03

93,9

1 Hallinto

TILIKAUDEN TULOS

-877 956,17

-944 930,00

-887 235,97

-57 694,03

93,9

1 Hallinto

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-877 956,17

-944 930,00

-887 235,97

-57 694,03

93,9

688 465,72

744 970,00

2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot

67 433,95

TA kuluva 2020

-944 930,00

34,76

622 355,85 -122 614,15

83,5

2 Seurakunnallinen toiminta Toimintakulut

-4 275 513,42 -4 667 420,00 -4 156 250,99 -511 169,01

89,0

2 Seurakunnallinen toiminta TOIMINTAKATE

-3 587 047,70 -3 922 450,00 -3 533 895,14 -388 554,86

90,1

2 Seurakunnallinen toiminta VUOSIKATE

-3 587 047,70 -3 922 450,00 -3 533 895,14 -388 554,86

90,1

2 Seurakunnallinen toiminta Poistot ja arvonalentumiset 2 Seurakunnallinen toiminta TILIKAUDEN TULOS

-6 584,75

-2 200,00

-7 183,36

4 983,36 326,5

-3 593 632,45 -3 924 650,00 -3 541 078,50 -383 571,50

90,2

2 Seurakunnallinen toiminta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 593 632,45 -3 924 650,00 -3 541 078,50 -383 571,50

90,2

4 Hautaustoimi

Toimintatuotot

79 714,78

77 300,00

83 291,00

4 Hautaustoimi

Toimintakulut

-351 291,69

-392 310,00

-383 830,15

-8 479,85

5 991,00 107,8 97,8

4 Hautaustoimi

TOIMINTAKATE

-271 576,91

-315 010,00

-300 539,15

-14 470,85

95,4

4 Hautaustoimi

VUOSIKATE

-271 576,91

-315 010,00

-300 539,15

-14 470,85

95,4

4 Hautaustoimi

Poistot ja arvonalentumiset

-109 872,20

-107 600,00

-119 916,79

12 316,79 111,4

4 Hautaustoimi

TILIKAUDEN TULOS

-381 449,11

-422 610,00

-420 455,94

-2 154,06

99,5

4 Hautaustoimi

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-381 449,11

-422 610,00

-420 455,94

-2 154,06

99,5

5 Kiinteistötoimi

Toimintatuotot

322 769,21

338 010,00

265 784,92

-72 225,08

78,6

5 Kiinteistötoimi

Toimintakulut

-1 455 022,28 -1 679 080,00 -1 481 326,93 -197 753,07

88,2

5 Kiinteistötoimi

TOIMINTAKATE

-1 132 253,07 -1 341 070,00 -1 215 542,01 -125 527,99

90,6

5 Kiinteistötoimi

Rahoitustuotot- ja kulut

5 Kiinteistötoimi

VUOSIKATE

5 Kiinteistötoimi

Poistot ja arvonalentumiset

5 Kiinteistötoimi

TILIKAUDEN TULOS

5 Kiinteistötoimi

Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+)

47 443,20

0,0

5 Kiinteistötoimi

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 636 769,07 -1 886 550,00 -1 714 679,95 -171 870,05

90,9

-8,50 -1 132 261,57 -1 341 070,00 -1 215 542,01 -125 527,99 -551 950,70

-545 480,00

-546 581,14

-1 684 212,27 -1 886 550,00 -1 762 123,15 -124 426,85 47 443,20

47 443,20

90,6

1 101,14 100,2 93,4

Pääluokan toimintakate oli kirkkovaltuuston nähden sitova määräraha. Mikään pääluokka ei ylittänyt sitovaa määrärahaa. Myöskään investointikulut eivät ylittyneet.

113


4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Toimintatuotot

1 019 746,87

1 158 383,66

Korvaukset

355 051,04

344 155,11

Myyntituotot

26 326,04

41 654,32

Maksutuotot

299 453,36

426 913,58

Vuokratuotot

218 595,65

223 776,51

Metsätalouden tuotot

30 664,83

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

20 295,61

48 277,16

Tuet ja avustukset

87 035,08

28 009,71

Muut toimintatuotot

12 990,09

14 932,44

-6 905 757,37

-7 027 252,27

-4 416 041,71

-4 387 461,57

Palkat ja palkkiot

-3 583 992,61

-3 539 169,67

Henkilösivukulut

-844 844,30

-860 851,76

12 795,20

12 559,86

-1 112 092,69

-1 263 591,85

Vuokrakulut

-212 379,68

-210 900,75

Aineet ja tarvikkeet

-597 894,29

-610 713,06

-597 894,29

-610 713,06

Annetut avustukset

-404 662,28

-419 493,99

Muut toimintakulut

-162 686,72

-135 091,05

TOIMINTAKATE

-5 886 010,50

-5 868 868,61

Kirkollisverotulot

6 973 278,87

6 898 103,18

838 596,00

810 804,00

Verotuskulut

-112 985,31

-107 846,67

Kirkon rahastomaksut

-688 561,02

-664 218,00

Toimintakulut Henkilöstökulut

Henkilökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot

Ostot tilikauden aikana

Valtionrahoitus

Toiminta-avustukset

22 477,00

Rahoitustuotot ja -kulut

40 875,37

302 232,97

12 620,80

25 453,83

101 374,94

147 285,15

-76 526,30

-18 547,92

15 626,85

153 299,60

-85,74

-8,50

-12 135,18

-5 249,19

1 187 670,41

1 370 206,87

-673 681,29

-668 407,65

-673 681,29

-668 407,65

Korkotuotot Muut rahoitustuotot Arvonalentumiset sijoituksista Arvonalentumisten palautukset sijoituksista Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

114


Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot

92 576,69

91 960,61

Kulut

-88 129,39

-74 264,10

-4 447,30

-17 696,51

513 989,12

701 799,22

47 443,20

47 443,20

561 432,32

749 242,42

Siirrot rahastosta/rahastoon TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

4.2 Rahoituslaskelma 1.1. -31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Tulorahoitus

1 187 670,41

1 362 440,05

Vuosikate

1 187 670,41

1 370 206,87

0,00

-7 766,82

-721 208,80

-494 862,48

-725 044,80

-502 629,30

Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

7 766,82 3 836,00 466 461,61

867 577,57

260,00

2 398,00

260,00

2 398,00

120 512,93

-3 802,49

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

18 250,58

13 940,89

Lyhytaikaisten saamisten muutos

19 560,44

-7 124,45

82 701,91

-10 618,93

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

120 772,93

-1 404,49

Rahavarojen muutos

587 234,54

866 173,08

Rahavarojen muutos (tase)

587 234,54

866 173,08

Antolainauksen muutokset Antolainauksen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

115


4.3 Tase 31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT

12 914 734,43

12 867 206,92

Aineelliset hyödykkeet

12 741 232,67

12 693 705,16

908 811,04

908 811,04

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

1 512 545,95

1 549 535,50

Rakennukset

9 942 164,57

9 813 411,37

Kiinteät rakenteet ja laitteet

161 789,63

176 935,63

Koneet ja kalusto

115 473,54

185 058,05

21 667,97

20 347,97

78 779,97

39 605,60

173 501,76

173 501,76

Osakkeet ja osuudet

173 501,76

173 501,76

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

604 723,55

607 161,94

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

287 868,39

287 868,39

Muut toimeksiantojen varat

316 855,16

319 293,55

6 305 675,76

5 738 261,66

37 136,44

56 956,88

37 136,44

56 956,88

30 103,05

33 422,99

350,00

610,00

Muut saamiset

7,26

3 988,25

Siirtosaamiset

6 676,13

18 935,64

4 839 470,93

4 512 794,09

Osakkeet ja osuudet

2 899 475,19

2 594 456,85

Muut arvopaperit

1 939 995,74

1 918 337,24

1 429 068,39

1 168 510,69

19 825 133,74

19 212 630,52

-16 535 045,91

-15 973 613,59

Peruspääoma

-8 057 486,53

-8 057 486,53

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

-7 916 127,06

-7 166 884,64

-561 432,32

-749 242,42

-1 314 025,08

-1 361 468,28

-1 314 025,08

-1 361 468,28

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-816 969,83

-801 157,64

Lahjoitusrahastojen pääomat

-500 114,67

-481 864,09

Muut toimeksiantojen pääomat

-316 855,16

-319 293,55

-1 159 092,92

-1 076 391,01

-1 159 092,92

-1 076 391,01

Maa- ja vesialueet

Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Tilikauden ylijäämä/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma

116


Ostovelat

-240 853,23

-172 199,61

Muut velat

-157 914,94

-158 214,15

Siirtovelat

-754 679,26

-745 977,25

-5 645,49

0,00

-19 825 133,74

-19 212 630,52

Saadut ennakot VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Kirjanpitolain 3: 2 § 1 momentin mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä KPA 2:2 mukaiset tiedot. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät. a) Verotuloiksi on kirjattu tammi–joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot. b) Tulot ja menot on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. c) Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston 9.12.1999 hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti. Vuosittain käyttöomaisuudesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Kirkkovaltuusto päätti 15.12.2015 § 53, että seurakuntatalon ja sen sisäpihan 2014 alkaneen peruskorjauksen osalta suunnitelmanmukaisten poistojen poistoajaksi tulee 30 vuotta. Kirkkoneuvosto päätti 24.10.2017 § 219, että hautausmaan uuden huoltorakennuksen poistoaika on 15 vuotta. Huoltorakennuksen poisto alkoi 2018. d) Sijoitukset ovat arvostettu niiden hankintahintaan tai mikäli sijoitusten markkina-arvo oli 31.12. alle hankintahinnan niin markkina-arvoonsa. Perustelut, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset. Esittämistapaa ei ole muutettu. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Oikaisuja ei ole tehty. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Tiedot ovat vertailukelpoisia.

117


5.2 Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstöstä voi informatiivisena tietona esittää esimerkiksi henkilöstön lukumäärän tehtäväalueittain ja tilikauden palkat ja palkkiot sekä henkilöstöön kohdistuneet muut kulut.

Henkilöstökulut

2020

Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Saadut henkilöstökorvaukset Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut Yhteensä

3 554 838 733 584 105 021 0 -12 795 35 394 4 416 042

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut Työterveyshuolto Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) Yhteensä

47 298 28 152 80 769 14 084 170 303

118


5.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely Järvenpään seurakunnan Rakennusten poistoajat:

Poistosuunnitelma

15 vuotta 

Hautausmaan huoltorakennus**

20 vuotta Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja on 5 045,64 € (Kirkkovaltuuston päätös 26.5.1998 § 13) Käytettävä poistomenetelmä: suunnitelman mukainen tasapoisto = sumupoisto (Kirkkovaltuusto 55 §/9.12.1999) Poistoajat ovat kirkkohallituksen ohjeen nro 1/28.10.1997 mukaiset:

   

Grillikatos Kirkon Esco-korjaukset Leiriniemen Escokorjaukset Seurakuntakeskuksen Esco-korjaukset

Kirkkohallituksen 30 vuotta suositus:  Leiriniemen leirikeskus 3-5v v  Hautausmaan 10 - 70 v varastorakennus 10 - 30 v  Hautausmaan pikkuvarasto 3 - 10 v

Aineettomat oikeudet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto

40 vuotta    Kirkkovaltuuston päätöksen 46 §/14.12.2000 mukaisesti poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. *Kirkkovaltuuston päätöksen 53 §/15.12.2015 muk. seurakuntatalon ja sen sisäpihan 2014 alkaneen peruskorjauksen osalta poistoaika on 30 vuotta.

**Kirkkoneuvoston päätöksen 219 §/ 24.10.2017 § 219 muk. hautausmaan huoltorakennuksen poistoaika on 15 vuotta.

     

Mankalan kerhotila Haarajoen kerhotila Kirkkotien seurakuntatalo* Laurilan seurakuntakoti Jampan seurakuntakoti Kirkkopiha Anttola Loutin kerhotalo Kirkonkulma

50 vuotta 

Vanhakirkko

70 vuotta  

119

Kirkko Siunauskappeli


Vaihto- ja rahoitusomaisuus Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopaperien hankintamenojen ja jälleenhankintahinnan erotus, siltä osin kuin niiden jälleenhankintahinta on noteerattu tai se muuten tiedetään:

2020

2019

Osakkeet ja obligaatiot Markkina-arvo Vastaava kirjanpitoarvo

1 057 170,11 1 069 400,01 823 819,85 851 565,25

Osakerahastot: Markkina-arvo Vastaava kirjanpitoarvo

2 220 796,91 1 831 223,65 2 075 655,34 1 742 891,60

Muut arvopaperit: Markkina-arvo Vastaava kirjanpitoarvo

2 225 123,00 1 918 337,24 1 939 995,74 1 918 337,24

Markkina-arvo yhteensä Vastaava kirjanpitoarvo yhteensä

5 503 090,02 4 818 960,90 4 839 470,93 4 512 794,09

120


5.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma 31.12.2020 Peruspääoma 1.1.2020

2020

2019

%-osuus

8 057 486,53

8 057 486,53

Lisäykset tilikaudella

0,00

0,00

Vähennykset tilikaudella

0,00

0,00

8 057 486,53

8 057 486,53

Arvonkorotusrahasto 1.1.2020

0,00

0,00

Lisäykset tilikaudella

0,00

0,00

Vähennykset tilikaudella Arvonkorotusrahasto 31.12.2020

0,00 0,00

0,00 0,00

Peruspääoma 31.12.2020

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2019

48,7

0,0

7 916 127,06

7 166 884,64

Lisäykset tilikaudella

0,00

0,00

Vähennykset tilikaudella

0,00

0,00

7 916 127,06

7 166 884,64

47,9

561 432,32

749 242,42

3,4

16 535 045,91

15 973 613,59

100,0

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2019 Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä

5.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Järvenpään seurakunnalla ei ole pantteja tai velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuita. Leasingvastuut ja yrityskortit ovat: Nordea Nordea Rahoitus Suomi Oy Leasing vuokravastuut (3StepIT) Yrityskortit Tukirahoitus (Konica) Leasingvastuut ja yrityskorttivastuut yhteensä

2021

2-5 v. vastuut

YHTEENSÄ

72 873,51 15 233,06 9 293,15

79 326,89

152 200,42 15 233,06 12 222,76

2 929,61

179 656,24

121


5.5.1 Eläkevastuuvajaus Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Seurakuntatalouden palkkasumma 3 583 993 Koko kirkon palkkasumma * 495 586 606 Koko kirkon eläkevastuuvajaus * 3 132 378 851 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 22 652 799 * Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

5.5.2 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu Sopimuksia vastaava pääoma Yli-/alikatteisuus

741 88 129 118,93 4 843 575 990 313 004 -262 986

kpl euroa euroa/hauta vuotta euroa euroa euroa

(Mikäli sopimuksia vastaava pääoma ei kata haudanhoitovastuuta seurakuntatalous päättää miten asia hoidetaan. Suunnitelmasta tulee tehdä merkintä tilinpäätökseen.)

5.5.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vastaostosopimuksia tai lunastusvelvoitteita seurakunnalla ei ollut.

5.5.4 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Järvenpään seurakunnan lahjoitusrahastojen pääomasta 467 923,20 € pääosa koostuu Weli ja Irma Paloheimon lahjoitusrahaston pääomasta (287 868,39 €), jossa ovat seuraavat Asunto Oy:den osakkeiden pääomat: As Oy Järvenpään Huvilakatu 13 As Oy Loutinhaka As Oy Satakunnankatu 11 seurakunnan tilillä oleva pääoma

(85 439,47 €) (83 730,68 €) (90 565,83 €) (28 132,41 €)

Erikseen seurataan Paloheimon rahaston vuosittaisia tuottoja ja kuluja sekä ali- tai ylijäämää.

122


6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Järvenpäässä 30.3.2021

KIRKKONEUVOSTO

Vesa Koivisto khra, puheenjohtaja

Pekka Luuk, varapuheenjohtaja

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Marja Noso

Jouko Porkka

Tuija Kuusisto

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Kari J. Hietala, talousjohtaja

123


Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Järvenpäässä 4.5.2021

BDO Audiator Oy

Vesa Keso JHT, HT

124


7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja

Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut 14 AV

Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"

18 18 14 18 18 14 18

DA DG DP DR DV DZ M1

Asiakastosite Asiakkaat – hyvitys Perintätoimiston suoritukset Asiakkaat – lasku Viivästyskorkolasku Asiakkaat – maksukirjaus Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)

18 18 14 9 18

M2 M3 MV RV ZD

Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) Maksuvapautuksen kuittaustositteet Laskun siirto Luottotappio

Ostolaskut 19 KA 19 KG 19 KR 15 KZ 19 TM

Toimittajatosite Toimittajat – hyvitys Toimittajat – lasku Toimittajat – maksu Matkalaskut ostoreskontra 125


Käyttöomaisuus 1 AA 3 AF 1 AI 1 AM 1 AZ

Käyttöomaisuus kirjaus Poistokirjaukset Investointituet käyttöomaisuus Käyttöomaisuuden myynti Purku käyttöomaisuuteen

Palkat 1 1

Palkat Lomapalkkavaraus

P1 PV

Nro sarja

Käytetyt tositenumerot

1 3 14 15 18 19

-

1000000 3000000 14000000 15000000 18000000 19000000

1003983 3000023 14002439 15002996 18002398 19003237

7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

    

Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Seurakunta säilyttää osan aineistosta paperisena ja osa aineistosta on voitu tallentaa sähköisenä.

8. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Tase-erittelyt erillisinä asiakirjoina.

126


Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 (PL 54) 04401 Järvenpää www.jarvenpaanseurakunta.fi

Profile for Järvenpään seurakunta

Järvenpään seurakunnan tilinpäätös 2020  

Järvenpään seurakunnan tilinpäätös 2020

Järvenpään seurakunnan tilinpäätös 2020  

Järvenpään seurakunnan tilinpäätös 2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded