Page 1

Valokuva © Ulla Maria Hoikkala

Portti uusiin mahdollisuuksiin. Tietoa ja neuvontaa kehittämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus http://www.ely-keskus.fi/fi

Kaakkois-Suomen viestintähanke (www.viestimuuntaja.fi)

www.pohjois-kymenkasvu.fi

Kehittämisyhdistys SEPRA ry www.seprat.net

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry www.lansi-saimaa.eu

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry www.ekarjala.fi/karki-leader/

Juliste "Portti auki uusiin mahdollisuuksiin"  
Juliste "Portti auki uusiin mahdollisuuksiin"  

Maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen Leader-toimintaryhmät.

Advertisement