Page 1

Tietoa ja neuvontaa kehittämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus http://www.ely-keskus.fi/fi

Kaakkois-Suomen viestintähanke (www.viestimuuntaja.fi)

www.pohjois-kymenkasvu.fi

Kehittämisyhdistys SEPRA ry www.seprat.net

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry www.lansi-saimaa.eu

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry www.ekarjala.fi/karki-leader/

Valokuva © Ulla Maria Hoikkala

Pienellä panostuksella asiat kuntoon.

Juliste "Pienellä rahalla asiat kuntoon"  
Juliste "Pienellä rahalla asiat kuntoon"  

Maaseudun kehittämismahdollisuuksia.

Advertisement