Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD 3. Van de Voorzitter 3. Rondzending 4. Veldpost Hollandia 5. De tijd dringt 6. Zuid-Afrika 9. Bouwkundige poezie 10. Van de Penningmeester 11. Australische vuurtorens

REDACTIE John Driessen Jan Huiskes

december 2015

DE GROTE TREK (SCOTT 1988 # 758); ZIE HET ARTIKEL 'ZUID-AFRIKA" OP BLZN 6 T/M 8 VAN J. DRIESSEN


COLOFON Voorzitter: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter: N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Penningmeester: I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Taxateur: J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord: mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com)

BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2016 VELP: 4 januari 2016 1 februari 2016 7 maart 2016 4 april 2016 2 mei 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst & huldiging jubilarissen Jaarvergadering

ELST: 15 februari 2016 21 maart 2016 18 april 2016 Lokaties bijeenkomsten: Velp Zalencentrum "Parkstaete", Parkstraat 5 (aanvang 20.00 uur). Elst: Zalencentrum "Onder de Toren", St. Maartenstraat 54 (aanvang 19.30 uur). Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt in Velp steeds een kleine verloting gehouden en in Elst een korte bingo (voor series Nederlandse zegels). Prijzen in Velp zijn tegoedbonnen voor zegels uit rondzendingen. Op de bijeenkomsten in Velp op 4 januari en 1 februari 2016 worden ook die leden verwacht, die normaliter alleen de bijeenkomsten in Elst bijwonen.

HULDIGING JUBILARISSEN OP 4 JANUARI 2016 Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Zalencentrum Parkstaete in Velp worden de jubilarissen van De Vierstroom gehuldigd. De jubilarissen in 2015 zijn: 50 jaar lid: dhr. R.B. Borninkhof; 40 jaar lid: dhrn. R.J.G. Cappetti, A.F. den Hartog, H.W.E. van Schaijk, R.H. Smits en A.J. Witteveen; 25 jaar lid: dhr. B.J. M. Leenen. De jubilarissen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen en het bestuur hoopt hen allen te mogen ontvangen op bovengenoemde avond in Velp.. De Nieuwjaarsbijeenkomst in Velp is bedoeld voor alle leden van De Vierstroom. Het bestuur hoopt ook die leden te zien, die de bijeenkomsten niet of maar zelden bijwonen.

DECEMBERZEGELS 2015 Hieronder een deel van de decemberzegels met (gebruikelijk) politiek correcte afbeeldingen. In landen zoals o.a. de USA, Canada, AustraliĂŤ worden steeds 2 versies uitgegeven: 1 met traditionele christelijke afbeeldingen en een tweede met een neutrale afbeelding. Eenieder kan zelf bepalen welke zegel men wil kopen en versturen.

****************************** 2


VAN DE VOORZITTER Als u dit leest, hebben we het sinterklaasfeest met zwarte of witte Piet al weer achter ons. We kijken terug op 4 bijeenkomsten in Parkstaete in Velp en 3 in Onder de Toren in Elst. Met name de bijeenkomst in Parkstaete in Velp op 5 oktober was een enorm succes. Immers, toen werden we vereerd met het bezoek van het Postzegelwinkeltje van Hans van Laarhoven en medewerker. Maar liefst 32 leden waren aanwezig om te snuffelen in de stockboeken en dozen van het Postzegelwinkeltje. Voorts kijken wij terug op een goed bezochte Grote Veiling in Parkstaete op zaterdag 31 oktober. Na 42 (!) jaar betrokken te zijn bij de veiling heeft

Hans Niehoff een opvolger gevonden in Cees Ursem. Dit evenement verdient extra vermelding omdat velen van onze vereniging betrokken zijn bij het bemannen van deze veiling.

============================-

============================-

Rondzending Uw voorzitter is tevens Hoofd Rondzending sinds 2001, dus inmiddels al 15 jaar! In die zin zijn we verheugd om in de persoon van Johnny Verburgt (Hoofd Distributie Zuid) een opvolger te hebben gevonden, waarvan wij hopen dat hij in de Jaarvergadering van 1 februari door de aanwezige leden wordt aanvaard. Ons contact met Samenwerkingsverband Filatelie

loopt v.w.b. het rondzendverkeer via John Albers, die de Rondzenddienst vanuit Den Haag leidt. Hij werkt als vrijwilliger twee dagen in de week van 's ochtends 6 uur tot 's middags 5 uur. Ga er maar aan staan! Website Onze eigen website kunt u bezoeken op www.vierstroomfilatelie.nl (zie ook het voorblad). Webmaster is Johnny Verburgt, die e.e.a. perfect bijhoudt. Vooral vermeldenswaard is dat u alle pagina's van ons blad Vierstroom-Nieuws in "full colour" kunt zien. John Driessen. ============================-

NIEUWS VAN DE RONDZENDING Begin september was het zover. We ontvingen 7 grote dozen met rondzendboekjes uit Den Haag, met een inhoud van 850 stuks aanzienlijk minder dan we eerder gewend waren (2014-2015: 1400 stuks). Helaas ontdekten we fouten, waardoor er vertraging optrad. Na een intensieve controle en een nieuwe administratiemethode konden we begin oktober ruim 100 doosjes (met elk 8 boekjes) verdelen onder de rayonhoofden. De leden, die meedoen met de postwaardestukken, moeten nog even geduld hebben. Hiervan zijn er reeds 100 besteld. Zodra deze binnen zijn, zullen de dozen samengesteld en rondgezonden worden. Er zijn vanaf heden enige nieuwe regels. Nu mogen we alle boekjes maar maximaal 9 maanden houden. We proberen dan ook om begin 2016 de gehele zending om te ruilen voor een nieuwe partij, zodat we tot de zomervakantie vooruit kunnen. We hopen dat er voor eenieder wat in zit. Voordeel is dat de boekjes nu uit het hele land komen en dat we ook op land en/of thema kunnen bestellen. Dit laatste zullen we later nog proberen te verfijnen om de leden meer te kunnen bieden wat men wilt. Tot slot wil ik nog even attenderen dat u als lid ook zelf rondzendboekjes kunt vullen en/of enveloppen met postwaardestukken. We hebben nog een beperkte voorraad "Globe"-boekjes (16 blzn) voor € 0,50 en nieuwe enveloppen (couverts) voor € 1,00. Deze kunnen gekocht worden bij o.a. Angela Hamburg, John Driessen en Johnny Verburgt. De nieuwe boekjes (20 blzn) kosten € 1,00 en zijn nu alleen nog verkrijgbaar via de website: www.svfilatelie.nl (onder tab "diensten"). U kunt uw rondzendboekjes/enveloppen rechtstreeks naar Den Haag sturen of afgeven bij eerder genoemde personen. We rekenen tot nu toe € 0,10 per item i.v.m. de portokosten. Items worden altijd aangetekend naar Den Haag verstuurd. Johnny Verburgt. Hoofd Distributie Zuid.

3

============================

POSTTARIEF BRIEF Vanaf 1 januari 2016 is er (weer) een verhoging van 4 eurocent. Was het tarief in januari 2010 nog 44 cent (te zien op de postzegel) door de invoering van de "1" op de zegel per 1 juli 2010 zijn de verhogingen niet meer zichtbaar op de zegels zelf. De stijging ging door: 1 januari 2011 € 0,46 (2 cent verhoging); 1 januari 2012 € 0,50 (4 cent erbij); 1 januari 2013 € 0,54 (weer 4 cent hoger) en tussentijds (1 augustus 2013) werd de prijs van de zegel verhoogd met 6 cent (€ 0,60). In 2014 "slechts" 1 verhoging van 4 cent (€ 0,64). In 6 jaar tijd dus een verhoging van 29 eurocent, voor velen niet onmiddellijk zichtbaar door het gebruik van de "1" op de zegel.


VELDPOST HOLLANDIA

IN HET LAATSTE JAAR VAN NED. NIEUW GUINEA Bijgaande afbeelding van een blauwe luchtpost enveloppe levert een interessant verhaal op. Immers in 1962 was het laatste jaar van ons Nederlands Nieuw Guinea aangebroken. Na jaren strijd tegen Indonesische infiltranten werd Nederland tenslotte gedwongen om Nieuw Guinea over te dragen aan de Verenigde Naties. Daartoe had de Amerikaanse diplomaat Elsworth Bunker een vredesakkoord ontworpen, dat bij de VN in New York op 15 augustus 1962 getekend. De brief werd op 4 november 1962 afgestempeld met het Veldpostnummer 98, dat voor Hollandia gold. Interessant is dat de brief werd gepost nadat Nieuw Guinea was overgedragen aan de VN. Veldpost is bedoeld voor de portvrije verzending van militaire post, in het geval dat de militaire eenheid was ingezet voor oefeningen, mobilisatie of confrontatie met de vijand!

Brief: Adresvoering geadresseerd: VELDPOST 98 HOLLANDIA-KESTEREN Adresvoering afzender: militair 17 Infbat Napo 5523 - Hollandia Tarief + frankering: dienstorder PTT 320 23-06-1962 brieven t/m 10 gr inclusief luchtrecht portvrij Stempel: kortebalkstempel VELDPOST 98 4XL62 Bijzonderheden: - ondanks "Formulier adreswijziging" toch nog Napo 5523 gebruikt - voor vertrek nog post afgegeven en gestempeld op 4 XL62 tot dusverre de laatst bekende datum van gebruik *******************************************************************************************

Afb. - Super Constellation

Hiernaast afgebeeld de voorganger van de DC-8 bij de KLM: de Super-Constellation. Bij deze Super-Connie viel wel eens ĂŠĂŠn van de vier motoren uit tijdens de vlucht, hetgeen geen verder probleem vormde om verder te vliegen. Daarom werd wel gezegd dat dit vliegtuig het beste drie-motorig toestel was ter wereld. 4

Afb. - DC-8 Zeer waarschijnlijk is de afgebeelde brief vervoerd met een DC-8 vanaf het vliegveld Sentani bij Hollandia. De KLM vloog tot in 1960 met de Super Constellation (een viermotorig propellor vliegtuig met de karakteristieke staart met drie kielvlakken). De DC-8 was de vervanger en daarmee het eerste KLM-lijntoestel, uitgerust met straalmotoren. De DC-8 is gebouwd door Douglas Aircraft Company en maakte zijn eerste vlucht op 30 mei 1958. Het toestel kon maximaal 189 passagiers vervoeren over een afstand van 12.000 km.


DE TIJD DRINGT

************************************************************** HET POSTZEGELWINKELTJE Op 5 oktober was dhr. H. van Laarhoven (midden op de foto) met één van zijn assistenten aanwezig op de bijeenkomst van De Vierstroom in Velp. Hij had het postzegelwinkeltje meegebracht. Het bestuur had, na het succes van het vorige bezoek (in 2014) een grotere zaal geregeld. Desondanks moesten stoelen bijgeplaatst worden om de ruim 30 leden, die aanwezig waren, een zitplaats te geven. Op de foto is helaas slechts een deel van het grote aantal stockboeken te

zien, alsmede de kistjes met velletjes en blokken zegels (foto is genomen tijdens de tentoonstelling in de Achterhoek). Alle boeken zijn genummerd en gerubriceerd in een catalogus zodat iedereen gemakkelijk het gewenste land of onderwerp kan opzoeken om de vele zegels te bekijken en aan te schaffen voor ongekende lage prijzen. Die leden, die niet aanwezig zijn geweest, hebben werkelijk iets gemist. Maar volgend jaar krijgen ook zij een herkansing: het Postzegelwinkeltje

Eerdere oproepen hebben (nog) niet tot aanmeldingen geleid: de functie van secretaris zal in het nieuwe jaar toch vervuld dienen te worden. De huidige secretaris (Jan Huiskes) heeft vroegtijdig kenbaar gemaakt dat hij tijdens de komende jaarvergadering (februari 2016) definitief als secretaris aftreedt. Wel blijft hij redactielid van Vierstroom-Nieuws. Voor een goed functionerende vereniging is een voltallig bestuur noodzakelijk. Gezien het aantal leden kan het toch niet zo zijn dat niemand zich geroepen voelt de taak van secretaris voor één of meerdere periodes van 3 jaar op zich te nemen. Steeds meer wordt bij het communiceren gebruik gemaakt van internet, waardoor de taak van secretaris veel gemakkelijker is geworden en het vervullen van de functie veel minder tijd vergt. De "werklast" bedraagt hooguit 1 tot 1½ uur per week en veelal zelfs minder. V.w.b. het maken van notulen (veelal de schrik voor eventuele kandidaten) blijft dit beperkt tot 3x per jaar (2 bestuursvergaderingen en 1 jaarvergadering). Het bijhouden van de ledenadministratie schept ook geen problemen. De huidige secretaris en de overige bestuursleden zijn gaarne bereid nadere gegevens te verstrekken over de taak en werkzaamheden van de secretaris. Er is dringend behoefte aan een opvolger. Stel u beschikbaar als secretaris van De Vierstroom.

********************************* wordt beslist weer uitgenodigd. De zegels (postfris en gebruikt) in de boeken zijn volgens catalogus gerangschikt, hetgeen het zoeken naar de gewenste zegel(s) gemakkelijk maakt.

Afb - Dhr. Van Laarhoven (midden) met zijn assistenten voor de stockboeken (een deel slechts zichtbaar) met zegels van nagenoeg alle landen. 5

Doel van het Postzegelwinkeltje is het promoten van de filatelie onder de jeugd.


ZUID-AFRIKA, LAND VAN DE V.O.C., BOEREN, KRUGER EN MANDELA Nederlandse boeren vestigden zich als eerste kolonisten in Suid-Afrika. Afzonderlijke staatjes uit die tijd waren o.a. Natal (afb. 4) en Transvaal (afb. 5).

Afb. 1 - Suid-Afrika Nam ik u de vorige keer mee naar Sri Lanka, ditmaal richten wij onze blik op Zuid-Afrika. In het Afrikaans SuidAfrika geheten. Suid-Afrika heeft een rijke koloniale geschiedenis. Die geschiedenis begon in 1652 met Kaap de Goede Hoop (afb. 2).

Afb. 4 - Natal, 1902, Scott # 82

Afb. 5 - Transvaal, 1910, Scott # 3

Afb. 2 - 1893/1902, Scott # 60 Kaap de Goede Hoop, waar onze Jan van Riebeeck, chirurgijn en koopman (1619-1677) in zijn schip "De Drommedaris" (afb. 3) voor de V.O.C. een verversingspost inrichtte voor de schepen op weg naar Indië.

Natal was van 1843 tot 1910 een Britse kolonie. Transvaal was de ZuidAfrikaanse Republiek van de Boeren. Paul Kruger Paul Kruger (afb. 6) speelt in de geschiedenis van Transvaal een grote rol. Paul Kruger is in 1825 in de Kaapkolonie geboren. Als kind nam hij deel aan de grote trek noord- en oostwaarts. Daarbij trokken de boeren de rivier de Vaal over en al gauw werd het door hen bezette gebied Transvaal genoemd. Over Paul Kruger deden mythische verhalen de ronde. Afb. 3 - De Drommedaris, 1926, Scott # 24 6

Afb. 6 - Paul Kruger, 1955, Scott # 214 Zo zou hij als jonge man een jachtongeluk hebben gehad. Bij het schieten op een neushoorn was namelijk zijn geweerloop geëxplodeerd waarbij hij zijn linkerduim had gewond.. Toen zijn duim door koudvuur werd aangetast heeft Kruger eigenhandig zijn linkerduim moeten amputeren. Op 33-jarige leeftijd werd hij al commandant-generaal en uiteindelijk werd hij de vijfde president van Transvaal in 1880. De Boerenoorlogen Dat was ook het jaar van de eerste Boerenoorlog tegen de Britten. Deze oorlog werd nog door de Boeren in 1881 gewonnen, maar de tweede werd verloren. De reden van die oorlogen was dat in Witwatersrand enkele goud-aders waren ontdekt en de Engelse Cecil Rhodes greep daarom zijn kans om de Boeren aan te vallen. Apartheid De twintigste eeuw zou worden overschaduwd door de Apartheid en dat leidde tot een boycot van Zuid-Afrika door de Westerse landen. Nelson Mandela, jurist, was één van de grote voorvechters van het ANC


(African National Congres). In 1963 werd hij als leider van de militaire tak van het ANC opgepakt en gevangen gezet.

Afb. 11 - Elephants, 1975, Scott # 451/452 De baai van Kaapstad wordt gedomineerd door de Tafelberg, die reeds vroeger voor de zeevaarders een baken was.

Afb. 7 - Nelson Mandela, 1994, Scott # 882

Je kunt de Tafelberg bereiken d.m.v. een kabelbaan en vanaf het plateau genieten van een groots uitzicht. Toch is het zo dat de Tafelberg zich vaak hult in een wolkendek, zodat de toerist vaak teleurgesteld zal zijn.

postzegel uit 1927 van een antilope. Zuid-Afrika is natuurlijk vooral bekend om zijn Kruger National Park, vernoemd naar Paul Kruger. Een postzegel van de olifant mag daarbij natuurlijk niet ontbreken (afb. 11).

Zuid-Afrikaanse wijn Nelson Mandela bracht maar liefst 18 jaar in gevangenschap door op Robbeneiland, thans een toeristische trekpleister. Het was al duidelijk tijdens zijn gevangenschap dat Mandela een groot leider was. Zijn gevangenbewaarders behandelden hem al met ontzag. De rassendiscriminatie werd in 1990 afgeschaft en zowaar: Nelson Mandela werd Zuid-Afrika's eerste zwarte president. De grootheid van Mandela bleek uit het feit dat hij, toen hij president werd, het verleden begroef en er niet op uit was om de blanken een lesje te leren. Het is dan ook zeer terecht dat hij de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Zuid-Afrika, een wondermooi land

De oude Hollandse tijd herleeft in stadjes zoals Stellenbosch, Franschhoek en Bloemfontein. De streek van Stellenbosch is ĂŠĂŠn van de wijnstreken. Zuid-Afrikaanse wijn is in ons land zeer geliefd.

Afb. 10 - Antilope, 1927, Scott # 29 Pretoria Natuurlijk zal de toerist Kaapstad bezoeken, al was het maar om de Tafelberg te zien en de Walvisbaai, waar de eerste V.O.C.-schepen binnenvoeren. Een absoluut "must" is echter de hoofdstad Pretoria en dan met name het Voortrekkersmonument.

Afb. 9 - Stellenbosch, 1979, Scott # 529 Op safari En dan is daar het wild, dat vele toeristen trekt. Afbeelding 10 toont een

Afb. 12 -Voortrekkersmemorial, 1949, Scott # 113 Het Voortrekkersmonument is een museum, waarin de Grote Trek en de Boerenoorlogen worden herdacht. Buiten het museum worden de 64 ossenwagens van het kamp aan Blood River gesymboliseerd. Afb. 13 toont een tafereel uit de Boerenoorlog en afb. 14 geeft een impressie van de Grote Trek.

Afb. 8 - De Tafelberg, 1975, Scott # 451 7


Zuid-Afrika. Een bijzonder interessant land met een bijzondere geschiedenis, die ons, Nederlanders, raakt. John Driessen

Afb. 13 - Boer war, 1999, Scott # 1150

Afb. 14 - De Grote Trek, 1938, Mi # 119

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

In Zuid-Afrika is in de loop der tijd vaak Jan van Riebeeck herdacht met de uitgifte van postzegels. Hetzelfde geldt voor De Grote Trek. Hiernaast afgebeeld enige zegels als aanvulling op het artikel van John Driessen. Afb. - De Grote Trek, Scott # 760, 1988

Afb. - V.O.C., 1952, Scott # 119

======================

Afb. - Grote Trek, 1949, Scott # 112

Waar blijft uw artikel?

Afb. - Jan van Riebeeck, 1952, Scott # 119

======================

De redactie ontvangt ook graag uw artikel. U kunt de tekst en losse afbeeldingen per mail opsturen en de redactie is gaarne bereid het geheel vorm te geven en te plaatsen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

KERST- & NIEUWJAARSWENS

Het bestuur van Filatelisten Vereniging wenst u allen en uw familie prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2016. Hopelijk vindt u in het komende jaar juist die zegel(s), die u al zo lang zoekt.

8


BOUWKUNDIGE POEZIE IN ZWITSERLAND Op de grens tussen de streken Saane en Gruyère in kanton Fribourg kunt u bouwkundige hoogstandjes bewonderen, die op de

postzegels zijn afgebeeld t.g.v. de Dag van de Postzegel 2015. Rijdend van Fribourg naar Gruyère kunt u al van verre de grote TV-toren van Gibloux zien.

De Gibloux-toren Autosnelwegviaduct Gruyère De naam Gibloux werd voor het eerst in 1141 in officiële geschriften aangetroffen als Monte Lubleur. Later werden de namen Monte Lublors (1143) en Jublors (1239) gebruikt in oorkonden. Tegenwoordig is Gibloux als wandelgebied bekend, waarin de 118 m hoge radio- en televisietoren, door Swisscom gebouwd, staat. Op 37 m hoogte ligt het platform, via een wenteltrap bereikbaar, dat zicht geeft op Gruyère, de Alpen en het Juramassief. In de toren is ook een permanente tentoonstelling, genaamd Georama, die de bezoekers alles toont over Geologie en Geografie. Terug lopend wordt aanbevolen gebruik te maken van het "Lehrpfad" aan de voet van de toren.

Vanuit de Gibloux toren is ook het Meer van Gruyère te zien, dat doorsneden wordt door een 2 km lang viaduct, waarover de autoweg loopt. Het is gebouwd in 1978. Het Meer van Gruyère is een stuwmeer, ontstaan na de bouw van de stuwmuur van Rossens in 1948. Vanaf het viaduct is door automobilisten het eiland van Ogoz te zien, de parel van dat meer. Op het eiland ligt de ruïne van het kasteel van de Heren van Ogoz. De oude muren bieden, samen met het moderne viaduct een bijzonder indrukwekkende coulisse. Vanaf 5 november 2015 is het postzegelvelletje te koop tot uiterlijk 31 december 2016 (zolang de voorraad reikt).

Afb.: TV-toren van Gibloux Alhoewel de zegels al op 5 november te koop zijn bij de speciale filatelieloketten worden speciale stempels eerst op 12 november gebruikt en op de tentoonstelling in Bulle van 26 t/m 29 november 2015. Op zaterdag 28 november was de ontwerpster van het velletje, Michèle Berri, gedurende 2 uren aanwezig om autogrammen te geven.

De Zwitserse Dag van de Postzegel werd gehouden in Bulle. Gegevens vertaald uit "Die Lupe", kwartaaleditie van "Die Post". Jan Huiskes

Afb.: Île d'Ogoz met ruïne 9


UITNODIGING JAARVERGADERING 2016 Het bestuur nodigt alle leden van De Vierstroom uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 1 februari 2016, te houden in Zalencentrum Pakstaete, Parkstraat 5 in Velp. Aanvang 20.00 uur. AGENDA

*) De secretaris (dhr. J. Huiskes) is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor voornoemde functie kunnen zich bij de voorzitter opgeven tot aanvang van de vergadering. Bij meerdere kandidaatstelling wordt een kiescommissie samengesteld en vindt een verkiezing plaats. De jaarstukken worden ter hand gesteld bij binnenkomst in de (vergader)zaal. Stelt u prijs op eerdere ontvangst, dan kunt u de stukken ophalen bij de penningmeester vanaf medio januari 2016 (na telefonische afspraak). Toezending aan de leden blijft achterwege

=================== LUMINESCENTIE U wist natuurlijk dat, luminescentie het verzamelbegrip is voor alle zegels, die oplichten wanneer zij onder Ultra Violet licht worden gehouden. Luminescentie is het verschijnsel dat een stof licht uitzendt na voorafgaande bestraling met zichtbaar licht of andere straling. De lichtuitstraling komt tot stand doordat de elektronen van bepaalde atomen door toevoer van energie naar een hoger energieniveau overgaan en bij terugkeer naar de grondtoestand de vrijgekomen energie als licht uitzenden, hetzij onmiddellijk (de lamp is aan) dan heet het fluorescentie, hetzij via een ander energieniveau (de lamp wordt uitgeschakeld) dan heet het fosforescentie. Als ze alleen oplichten indien het licht aan is, dan heet /is dat FLUORESCENTIE (De Goudazegels # 774/776 zijn hier voorbeelden van. Als ze nalichten, indien het licht uit is, dan heet/ is dat FOSFORESCENTIE.

1. 2. 3. 4a. 4b. 4c. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 2015 Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Jaarverslag hoofd rondzendverkeer Verslag kascommissie Financiëel verslag en begroting Benoeming bestuursleden *) Benoeming Kascommissie Rondvraag Sluiting officiële gedeelte

i.v.m. hoge portokosten. Het bestuur rekent op uw begrip hiervoor. Na het officiële gedeelte is er nog voldoende tijd om gezellig te "postzegelen". Stockboeken zijn aanwezig en tot

slot vindt de kleine, gebruikelijke, verloting plaats. Neem ook uw eigen stockboeken mee om zegels te ruilen en/of te verkopen.

========================================= VAN DE PENNINGMEESTER Door het bestuur van De Vierstroom is besloten om de contributie voor het jaar 2016 niet te wijzigen. De contributie voor een volledig lidmaatschap bedraagt € 36,- per jaar (zonder abonnement op het maandblad Filatelie is de contributie € 19,-). In de tweede helft van december ontvangt u via email of, indien u geen emailadres heeft, per post de contributieberekening voor het jaar 2016. Als uw telefoonnummer of email-adres in de loop van 2015 is veranderd, verzoek ik u deze wijziging aan mij door te geven o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. Mijn email-adres is i.zeijlstra@kpnplanet.nl. Het opnemen van deze gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de inning van de contributie en om hoge portikosten te besparen. Gaarne de contributie in januari 2016 over maken op banknummer NL02INGB0000987444 t.n.v. De Vierstroom, Elst o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. I. Zeijlstra Penningmeester De Vierstroom

10


AUSTRALISCHE VUURTORENS waren van gietijzer vervaardigd in Engeland en naar Tasmanië verscheept in 1906. De delen moesten stuk voor stuk boven op een steile 250 m klip worden gebracht alvorens opgebouwd te kunnen worden.

Afb. 1 - Cape Leeuwin, zw-punt van West-Australië Op 1 juli 1915 werd de regering van Australië officieel verantwoordelijk voor alle vuurtorens voor de kust en op het land van Australië. Voorheen waren dat de afzonderlijke staten. Tegenwoordig zorgt de AMSA (Australian Maritime Safety Authority) voor het onderhoud en in stand houding van de circa 390 torens en lichten op en rondom de kustlijn van bijna 60.000 km. In 2002 en in 2006 werden er al zegels in Australië uitgegeven met afbeeldingen van vuurtorens, respectievelijk 4 en 5 stuks. Verzamelaars van zegels met vuurtorens zullen ongetwijfeld blij zijn met deze nieuwe serie. Op de eerste zegel is afgebeeld de vuurtoren van Cape Byron, New South Wales, gebouwd in 1901 op de meest oostelijke punt. Het is de meest bezochte vuurtoren van Australië. De tweede zegel (zie afb. 1) is in 1896 gebouwd op de meest zw-ount in West-Australië en is de grootste, traditioneel gebouwde toren. De derde zegel van de op 7 juli 2015 verschenen serie toont de North Reef vuurtoren (1878). De vuurtoren staat op een rif van de Capricorn eilanden voor de kust van Queensland. Door de jaren heen heeft zich zand opgehoogd rond de toren, waardoor een klein eilandje is gevormd. De laatste zegel toont de vuurtoren van Tasmanië. Het bouwen van die vuurtoren heeft grote moeilijkheden opgeleverd en veel inspanning gevergd: De delen van de vuurtoren

Op 12 maart 2002 werd de eerste serie van 4 zegels uitgegeven, met afbeeldingen van de vuurtorens van Macquarie, Cape Naturaliste, Troubridge Island en Cape Bruny. Naast de "normale" zegels, werden ook 2 zegels uitgegeven met zelfklevende gom (49 c zegels). Daarnaast werd ook een prestige-boekje uitgegeven (afb. 2).

Afb. 3 - Serie vuurtorens uit 2015

Afb. 2 - Prestigeboekje, uitgegeven in 2002 De tweede serie (5 zegels) verscheen in 2006. De zegels tonen moderne vuurtorens. De eerste staat op Point Lonsdale, vlakbij Queenscliff in Victoria. De tweede is Cape Don, bij Cobourg op het schiereiland van Northern Territory. De derde toont één van de twee bij elkaar geplaatste vuurtorens zuid van Sydney, Wollongong Head (de andere is de Wollongong Breakwater Vuurtoren). De volgende van die serie is Casuarina Point bij Bunbury in West-Australië, gebouwd op Marlston Hill. De oorspronkelijke toren was van hout, gebouwd in 1870 en in 1901 provisorisch hersteld. In 1959 werd de huidige verhoogde toren gebouwd en in 1970 van een nieuw lampsysteem voorzien. De laatste zegel toont de vuurtoren op Point Cartwright aan de monding van de Mooloolah River, in de buurt van Brisbane. Het is een onbemande, geautomatiseerde vuurtoren. 11

Afb. 4 - Zegels eerste serie, ook zelfklevend uitgegeven

Afb. 5 - Vuurtoren Point Cartwright uit tweede serie Gezien het grote aantal vuurtorens in Australië en het emissiebeleid van de Australische Post zullen er in de toekomst nog wel meer zegels verschijnen met afbeeldingen van vuurtorens, ongetwijfeld tot genoegen van de (thematische) verzamelaar. Jan Huiskes


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn zeer geschikt voor bedrijf, club, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: St. Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gld) Tel.: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws december 2015  

Vierstroom

Vierstroom Nieuws december 2015  

Vierstroom

Advertisement