Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom�

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

de globe filatelistenvereniging

De Vierstroom

In dit nummer: Programma IBAN-nummers Van de voorzitter In memoriam Achter de schermen .. Postzegels thuisbrengen (X) Van de penningmeester De Filippijnen Prestaties in de lucht Filatelistische vorming (I) King George V

Redactie: J. Driessen J. Huiskes

DE FILIPPIJNEN Zie op bladzijden 6 en 7 het artikel van onze bereisde auteur J. Driessen

augustus 2014

Vierstroom Nieuws augustus 2014  
Vierstroom Nieuws augustus 2014  
Advertisement