Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: 3. Van de Voorzitter 4. Een verdwaalde brief 5. Notulen jaarvergadering 6. Canada. een land van pelsjagers 8. Inleveren boekjes/PWS 9. Holey dollar & hump 10. Zwitsers Nationale Park 11. Een postzegel thuisbrengen

HEAD-SMASHED-IN BUFFALO-JUMP Zie het artikel over Canada (bladzijde 6 t/m 8)

REDACTIE: John Driessen Jan Huiskes

april 2015

nieuwe website: WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT

COLOFON Voorzitter: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vicevoorzitter: N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Penningmeester: I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Veilingmeester/taxateur: J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer: J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Distributie Rondzending Noord: mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid: J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws: J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl)

2015 VELP - ZALENCENTRUM PARKSTAETE: 13 april 2015 Powerpointpresentatie (J. Driessen) 11 mei 2015 Locatie: Parkstraat 5 Velp. Aanvang 20.00 uur. ELST - ONTMOETINGS- EN ZALENCENTRUM ONDER DE TOREN; 20 april 2015 Powerpointpresentatie (J. Driessen) Locatie: Sint Maartenstraat 54 Elst (O.B.). Aanvang 19.30 uur. De vetgedrukte data wijken af van het normale schema i.v.m. resp. Pasen en Dodenherdenking!!! ==============================================================

RONDZENDING NIEUWE STIJL Na afloop van het postzegelseizoen 2014/2015 eind mei/begin juni stappen we over naar het systeem van Samenwerkingsverband Filatelie. Na afloop van het seizoen worden alle boekjes en enveloppen Postwaardestukken (PWS), zo'n 1500 stuks, uit de roulatie genomen, hetgeen wederom een hele klus wordt voor Johnny Verburgt en Angela Hamburg (respectievelijk Distributie Zuid en Noord). Waarschijnlijk worden de boekjes en PWS afgeleverd bij het inzamelpunt in Doorwerth (iets voorbij de Westerbouwing) en vandaar opgestuurd naar Den Haag, waar dhr. John Alberts de scepter zwaait over de Rondzending. Intussen kunt u, tijdens onze bijeenkomsten in Velp of Elst (of bij mij thuis) nieuwe (lege) boekjes en enveloppen voor PWS bij mij aanschaffen à € 0.50 per stuk. U kunt ook volgeplakte boekjes en gevulde enveloppen, bedoeld voor de Rondzending, afgeven bij mij. Daarbij dient u wel gelijktijdig het formulier inzenden rondzendboekjes in te vullen, hetzij op de computer, hetzij met de hand ingevuld. U vindt dat formulier op de website www.svfilatelie.nl. Klik op de menubalk "documenten" aan en klik vervolgens op 4. inzenden rondzendboekjes. Bij inleveren van de boekjes of PWS betaalt u € 0,10 per boekje/enveloppe PWS om de verzending naar Den Haag te bekostigen. Behalve aan mij, kunt u ook boekjes/enveloppen PWS aanleveren bij dhr. Klaas IJntema, Reigersberg 6, 6865 NL Doorwerth, tfn 026 3341475 (email: krijntema@hetnet.nl). Voor de leden, wonend in Arnhem is de afstand minder dan 20 km (circa 25 minuten rijden). Hoofd Rondzending, John Driessen

=====================================================================================

SEIZOENBEGIN 2015-2016 Het nieuwe seizoen begint met de bijeenkomsten in september 2015: 7 september Zalencentrum "Parkstaete" te Velp (aanvang 20.00 uur) en 21 september "Onder de Toren" in Elst (aanvang 19.30 uur). Noteer het alvast in uw agenda!

2


VAN DE VOORZITTER Op het moment van schrijven is de lente al enkele dagen aan de gang. In de dagen voorafgaand aan 19 maart was met veel tamtam de (gedeeltelijke) zonsverduistering aangekondigd, maar helaas konden we onze speciale zonnebril gerust laten liggen, want de zon had er geen zin in zich te laten zien. Bijeenkomsten Wij startten het jaar 2015 met de Nieuwjaarsbijeenkomst in "Parkstaete" met liefst 23 deelnemers, gevolgd door de jaarvergadering op 9 februari. In Elst werd de eerste bijeenkomst gehouden op 16 februari in "Onder de Toren". In het algemeen ben ik best tevreden over de opkomst. In "Parkstaete" komen gemiddeld iets meer dan 20 leden naar de bijeenkomsten. In Elst zo'n 12 personen. Overigens zijn die bijeenkomsten in Elst zeer gezellig omdat de aanwezigen fervente verzamelaars zijn. Tijdens de bijeenkomst op 16 maart in Elst gaf uw voorzitter een Powerpointpresentatie over Duitsland en Berlijn. Dezelfde presentatie volgt op 13 april in "Parkstaete". Fusie met IV Philatelica, Rondzending en Banknummers De fusie met Philatelica en de geboorte van Samenwerkingsverband Filatelie hield ons, bestuursleden, aardig bezig. Met name de Hoofden Distributie (mevr. Angela Hamburg en dhr. Johnny Verburgt), samen met Hoofd Rondzending (tevens uw voorzitter), hielden veelvuldig overleg over de komende aanpak. Over de Rondzending vindt u een verslag hiernaast op bladzijde 2. V.w.b. de bankrekeningen bij ING hebben de penningmeester (dhr. Mai Zeijlstra) en ik de afgelopen maanden menig zweetdruppeltje geplengd, sinds we vanwege de inschrijving van onze vereniging bij de Kamer van Koophandel en Verenigingen een zakelijke rekening kregen. Het was ons streven ervoor te zorgen dat de lopende rekeningen hetzelfde nummer zouden behouden, hetgeen gelukt is. Immers nieuwe rekeningnummers geven mogelijke verwarring bij de leden. Het bleek ontstellend lastig om het bij ING gedaan te krijgen dat er met de zakelijke rekeningen ook internet-bankieren gedaan kon worden. We zijn nogal ontevreden over de trage afhandeling en formele opstelling van ING. Hopelijk is nu alle ellende met ING voorbij. Voor de goede orde: de bankrekeningen zijn: a. algemene rekening (beheerd door de penningmeester) NL02INGB0000987444 en b.rondzendingen NL77INGB0000853010. Graag vermeld ik dat dhr. Zeijlstra met groot succes de contributiebetalingen door de leden heeft geregeld. Immers de automatische incasso, zoals voorheen gebruikelijk was, is niet meer mogelijk. ******************************************************************************

WEBSITE VAN DE VIERSTROOM Vanaf 1 januari 2015 opereren we nu als een zelfstandige postzegelvereniging onder de vlag van Samenwerkingsverband Filatelie. De naam van De Globe zien we niet meer terug. Ook voor onze Vierstroom website betekent dit een aanpassing. Vanaf heden hebben we een nieuw webadres met de benaming: www.vierstroomfilatelie.nl. Het oude webadres blijft tot 1 januari 2016 in gebruik, maar zal automatisch doorlinken naar het nieuwe adres. Sinds enige tijd hebben we een geheel vernieuwde website. Hieraan wordt nog druk gesleuteld om filatelie on line steeds interessanter te maken. Via het menu is diverse informatie te raadplegen. Onder de knop "Nieuws" zijn alle uitgaven van het blad Vierstroom-Nieuws terug te lezen met zelfs alle bladzijden in kleur. In "Agenda" zien we de toekomstige bijeenkomsten van de vereniging in Velp en Elst, alsmede beurzen/veilingen in de omgeving. In "Wat doen wij" is een verhaal van de goedlopende rondzending te lezen. Binnenkort zal dit gedeelte worden aangepast met de nieuwe werkwijze van de rondzending. Onder de knop "Links" staan interessante links naar websites over postzegels. Zoals ik al eerder aangaf, zal de website regelmatig worden aangevuld/vernieuwd met interessante weetjes en dingen, die te maken hebben met filatelie en onze vereniging. Johnny Verburgt (webmaster) www.vierstroomfilatelie.nl

3

Brandenburger Tor komt ter sprake in de Power Point Presentatie van dhr. J. Driessen. Bezoek onze vernieuwde site en bekijk Vierstroom-Nieuws in full-colour. In het archief treft u alle eerder verschenen nummers aan!


HULDIGINGSBIJEENKOMST DE VIERSTROOM OP 1 DECEMBER 2014

Op bovenstaande foto staan de 7 aanwezige jubilarissen van de in totaal 12, die De Vierstroom had in 2014. Van links naar rechts dhrn. B. Stellaard (50), J. Driessen (vz), R. Verloop (25), H. van Nogteren (25), P. Rosseel (40), C. Borgers (25), J. Opgenoort (25) en C. van Galen (50) Op de druk bezochte bijeenkomst in december 2014 werd het merendeel der jubilarissen gehuldigd. Een vijftal had af moeten zeggen om uiteenlopende redenen. De opkomst van leden was groter dan verwacht, waardoor uit andere zalen extra stoelen moesten worden gehaald. Na de huldiging kwamen de stockboeken en ander ruilmateriaal op tafel en vond de gebruikelijke verloting plaats. De voorzitter had ook weer enige gevulde stockboeken meegebracht, die voor een zeer schappelijke prijs van de hand werden gedaan. =========================================================================================

BRIEF BESTEMD VOOR SURINAME VERDWAALD IN MERAUKE, NEDERLANDS NIEUW GUINEA, 1944 De afzender van deze brief was bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog, militair in Batavia. Hij had geluk, want na enige tijd kwam hij in AustraliĂŤ terecht, en gedetacheerd bij het NICA (Netherlands Indies Civil Affairs) detachement en zat dan hier en dan daar. Hij schreef zijn vriend Drs. H.C.Kruidenier een brief met op de voorzijde zijn militair adres en op de achterzijde zijn particulier adres te Melbourne. Adres geadresseerde: Paramaribo, Suriname, Dutch Guinea Adres afzender: Base G Apo 565 NICA Detachment, Apo 565 GHQ-USAF-PAC, Hollandia, periode: 28-4-1944 / 31-1-1946 Tarief en frankering: Rechtsboven: Written in Dutch (geschreven in het Nederlands), Forward Area (m.a.w. als militair heb ik vrijdom van porto. Stempel: 1 ringstempel (24 mm) U.S. ARMY POSTAL SERVICE JUN 19 1944 Censuur: OPENED BY U.S. Army

4


Examiner Ontvangst stempel achterzijde voor doorzending: FIELD P.O. 29JE44 0141 Dit stempel was in gebruik bij een Australisch veldpostkantoor HQ ANGAU (Head Quarters Australian New Guinea) te Port Moresby.

Door slechte aardrijkskundige kennis op het veldpostkantoor, kwam de brief per abuis in het onbezette gebied van Nieuw-Guinea in MERAUKE terecht i.p.v. in Paramaribo, Dutch Guinea. Doorgezonden met duidelijke onderstreping in rood: Paramaribo Suriname Dutch Guiana. Stempel: Ned.Indische langebalkstempel Merauke 11.7.44.9.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

NOTULEN JAARVERGADERING DE VIERSTROOM D.D. 9 FEBRUARI 2015 1. Opening Na vaststelling van het vereiste quorum, opent de voorzitter (dhr. J. Driessen) de vergadering om 20.00 uur in zaal 6 van Zalencentrum Parkstaete te Velp. De voorzitter heet de leden welkom. er zijn 20 leden aanwezig. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 2. Ingekomen stukken & mededelingen Novio-Post houdt een postzegeldag in "Ons Huis" op 13 maart 2015. Ingekomen periodieken van de NVPV-afdelingen Ruurlo en Boskoop. 3. Jaarverslag Secretaris Blz. 4. Het adres De Globe-De Vierstroom moet nog worden gewijzigd. Bij het onderdeel "website" dient de naam J. Verburg te worden gewijzigd in J. Verburgt. 4. Financieel verslag Nieuwtjesdienst Blz. 5. De nieuwtjesdienst is in de loop van 2014 opgeheven. 5. Financieel verslag Rondzenddienst Ook in het afgelopen jaar is de opbrengst van de rondzenddienst iets teruggelopen. De opbrengst (€ 6.800,-) was € 500,lager dan in 2013. Deze daling was echter minder spectaculair dan in 2013. 6. Financieel verslag Penningmeester Na een reeks van verliesgevende jaren kon het jaar 2014 met een positief saldo van € 254,- worden afgesloten. De winst werd veroorzaakt door een meevaller bij het opheffen van de Nieuwtjesdienst. Door inspanning van de voorzitter, dhr. J. Driessen, en de secretaris, dhr. J. Huiskes, konden betere afspraken worden gemaakt met de drukker van Vierstroom-Nieuws. De begroting voor het jaar 2015 geeft een afwijkend beeld t.o.v. eerdere begrotingen. Doordat wij nu zelf de contributie moeten innen en een groot deel kosten afdragen aan SV Filatelie is de oorzaak van deze verschuiving. De inning van de contributie verloopt goed. Er zijn enige leden, die nog moeten betalen. 7. Verslag Kascommissie Dhrn. Huisman en Meyrrathken hadden zitting in de kascommissie. Dhr. Mantel was reserve. Dhr. Huisman bericht dat de kascommissie aanwezig is geweest bij de voorzitter om de bescheiden van de penningmeester, alsmede de kas, te controleren. De vragen van de commissie konden naar tevredenheid worden beantwoord en alles is in orde bevonden. Dhr. Huisman verzoekt de leden derhalve het bestuur te déchargeren, hetgeen gebeurt. De commissie spreekt zijn waardering uit dat de reeks van verliezen in de afgelopen jaren is gestopt. Van de commissie is aftredend volgens rooster dhr. Huisman. Dhr. Sepers is bereid zijn plaats in te nemen naast dhr. Meyrrathken. Reservelid is dhr. Mantel. 8. Verkiezing bestuursleden Volgens schema is de voorzitter, dhr. Driessen, aftredend. Omdat zich geen andere kandidaten meldden is dhr. Driessen bereid het voorzitterschap voor een periode van 3 jaar te vervullen. Het blijft een uitermate moeilijke zaak om leden bereid te vinden een bestuursfunctie te vervullen. Vervolg op bladzijde 8. 5


CANADA, LAND VAN PELSJAGERS EN INDIANEN

John Driessen

Nam ik u vorige keer mee naar NieuwZeeland, ditmaal gaan we naar een ander land van het Britse Gemenebest en wel Canada, gelegen aan de andere kant van de Pacific. Canada was vroeger, in de negentiende eeuw, toen de eerste postzegels uitkwamen, het land van de Franse en Engelse pelsjagers en de oorspronkelijke bevolking, de indianen. EĂŠn van de eerste postzegels was dan ook een afbeelding van de bever (afb. 2), het pelsdier, dat in rivieren dammen opwierp en bomen omknaagde. Afb. 1 - Canada een bevolking (36 miljoen mensen) van slechts 2 x Nederland.

Afb. 2 - Mi # 12 Bever (1859) Natuurlijk verschenen er ettelijke uitgiften van Queen Victoria (afb. 3).

Afb. 3 - Mi # 37 Queen Victoria (1893) Het land Canada Laten we ons wel realiseren wat een immens land Canada is. Het is, qua omvang, meer dan 200 x groter dan Nederland, maar heeft daarentegen

Afb. 4 - Mi # 262 Drogen van huiden (1950)

Afb. 5 - Mi # 324 Goud wassen Met andere woorden, Canada is een bijzonder uitgestrekt en bijna leeg land. Wat deden de eerste kolonisten daar? Welnu, ze joegen op de pels van de bever (afb. 4) en ze zochten naar goud op de rivieroevers (afb. 5). Intussen gingen de Indianen hun eigen weg. Van de verschillende stammen zijn de Inuit het bekendst. Vanouds gebruikten de Inuit voor hun trektochten de hondenslee en de kajak. Maar in de meer moderne tijd escaleerde dat tot het gebruik van watervliegtuigjes (afb. 6).

Afb. 6 - Mi # 707-706 Inuit reisgewoonten (1978) 6

Een stukje geschiedenis De allereerste kolonisten meldden zich al in de 15° eeuw, waar zij vanaf de Atlantische kust langzaam verder landinwaarts trokken. Maar in 1867 was het dan zover, dat drie kolonies zich verenigden in een autonoom Dominion. En nog wat later werd Canada opgenomen in het Britse Empire (afb. 7). Heel bijzonder en tot de romantici sprekend was de Canadian Mounted Police. Opgericht in 1920 en gezeten op paarden automatisch gezag afdwingend (afb. 8).

Afb. 7 - Mi # 74 b British Empire (1898)

Afb. 8 - Mi # 190 Canadian Mounted Police (1935)


Toeristisch Het meest bekend zijn natuurlijk de Niagara Falls (afb. 9). De watervallen zijn maar liefst 51 m hoog en liggen op de grens met de Verenigde Staten. In het verleden lieten maniakale durfals zich in houten tonnen van de watervallen afdonderen, die dat echter meestal met de dood moesten bekopen.

Afb. 9 - Mi # 192 Niagara Falls (1935) Maar in het verre westen van Canada lokt natuurlijk de Pacific. Maar om die te bereiken moet je eerst de Rocky Mountains over. Laat ons westwaarts gaan en meer van dit enorme land verkennen. Go west Daartoe gaan we aan boord van de Canadian Pacific Railway in Montreal. De CPR werd opgericht in 1881 en heeft als eindpunt Vancouver, gelegen aan de Pacific. Haar hoofdkantoor is in Calgary, plaats van de Olympische Winterspelen in 1988.

uitgemoord vanwege het vlees en de huiden.

Afb. 11 - Mi # 795 Bison (1981) Aangekomen in Calgory, verlaten we de trein en gaan verder per auto. Zo is in een park, ten zuiden van Calgory, een hoge rotsklif te zien, waar de Indianen hele kuddes buffels over de rand joegen. Honderd meter beneden in het dal lagen dan de dode buffels, gereed om gevild en opgegeten te worden. Deze gedenkwaardige plek heet "Head-smashed-in Buffalo-Jump". Eenmaal voorbij Calgory is, naar het noordwesten gaande, het beroemde natuurpark van Jasper. Hier kan je je vergapen aan de bergen, gletsjers en rivieren. En natuurlijk zie je er, als je geluk hebt, beren, elanden, wolven en nog veel meer dieren.

Tenslotte bereiken we, na onze lange reis dwars door Canada, de prachtige stad Vancouver, gelegen aan de kust, waar de Pacific in het zonlicht schittert. Voor de kust ligt het langgerekte grote eiland "Vancouver Island". Toeristen begeven zich vaak aan boord van een scheepje, dat je meeneemt de oceaan op om walvissen te spotten (afb. 15).

En dan, ja, naar het noorden rijdend over de beroemde Icefields Parkway, stoppen we voor een wandeling naar het beroemde Lake Maligne; het meest gefotografeerde meer ter wereld (Afb. 13).

Wat een imposant, groot en interessant land. Canada, waar in de vijftiger jaren van de 20° eeuw vele Nederlandse immigranten zich vestigden. Canada, het land ook van het ontbijt met de verrukkelijke pancakes met maple syrup. Heeft u dat ook wel eens geproefd? Die stroop wordt gewonnen uit de bast van de ahorn boom. De maple leaf is het symbool van Canada (afb. 16).

Afb. 13 - Lake Maligne (Jasper NP)

Afb. 16 - Mi # 374 Maple leaf & Wapen (1966)

De aanleg van de spoorweg is een episch verhaal. Een verhaal van dappere landmeters, die in de Rocky Mountains zochten naar het meest geschikte tracĂŠ, om het gebergte met het spoor te overwinnen. Onderweg van Montreal westwaarts rijdend door de prairies, zien we rondtrekkende bisons. Bisons, overigens, die door de Indianen vrijwel werden

Afb. 14 - Mi # 775 Alberta (1980)

Afb. 15 - Mi # 723 Whalewatching (1979) Afb. 12 - Mi # 949 Jasper National Park (1985)

Afb. 10 - Mi # 934 Canadian Railways (1984)

Terug van onze tocht naar Jasper NP, rijden we verder westwaarts. Daarbij kruisen we de uitgestrekte prairies van de rijke provincie Alberta. Alberta, de graanschuur van Canada en tevens met enorme melkvee boerderijen, waar de cowboys met hun honden de kuddes in bedwang houden (afb. 14).

7


Maple syrup is weer eens wat anders dan erwtensoep. Verschil moet er zijn.

"pancakes met maple syrup" =============================

INLEVEREN BOEKJES EN ENVELOPPEN PWS Waren we tot 1 januari 2015 verwend doordat we boekjes en enveloppen voor de rondzending konden inleveren in Arnhem bij de depothouder (dhr. Peter Koene), na deze datum en door de fusie van De Globe met IV Philatelica is het rondzendsysteem op bepaalde punten gewijzigd. Dhr. Koene heeft zijn functie neergelegd. Nieuwe inzamelpunten in onze regio zijn nu: Dhr. Klaas IJntema, Reigersberg 6, 6865 NL Doorwerth (tel. 026 3341475). Email-adres: krijntema@hetnet.nl, Dhr. Berry Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede (tel. 0318 613806, mob. 06 51880027). Email-adres: info@filaspoor.nl. Dhr. Thom Kroes, Rederijkershoeve 36, 7326 TH Apeldoorn (tel. 055 5423514). Email-adres: thomkroes@hetnet.nl. Dhr. Jan Spekschoor, De Haare 3, 7136 MH Ziewent (tel. 0544 351848, mob. 06 53556261). Email-adres: jspekschoor@upcmail.nl. I.v.m. werkzaamheden verdient het de voorkeur vooraf contact op te nemen met de inzamelaars voor een afspraak, telefonisch liefst na 19.00 uur. Emailen is altijd mogelijk. U dient bij inlevering 10 eurocent contant te voldoen voor elk boekje of enveloppe als vergoeding voor het transport naar het landelijke inzamelpunt in Den Haag (kantoor Samenwerkingsverband Filatelie, Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag), tel. 070 3663465 (email-adres: rzv@ivphilatelica.nl). Uiteraard kunt u de boekjes en/of enveloppen ook direct opsturen naar Den Haag. De genoemde 10 eurocent vervalt dan, maar gelet op de kosten van versturen (aangetekend) is het slechts lonend bij opsturen van minimaal 100 boekjes/enveloppen. Dhr. John Driessen heeft van dhr. Peter Koene een groot aantal boekjes en enveloppen overgenomen. Indien u boekjes/enveloppen nodig heeft, kunt u deze bij hem aanschaffen (op zijn huisadres of tijdens de bijeenkomsten van De Vierstroom. =========================================================

Gelet op de bezwaren, die er bestonden tegen het gebruik van een gestyleerde kroon op de frankeerzegels van Koning Willem-Alexander, is er een nieuwe versie gemaakt met de officiĂŤle kroningskroon. De voorraad met de gestyleerde kroon wordt eerst opgebruikt. De nieuwe zegel is daardoor nog niet overal verkrijgbaar. ======================================================================================= 9. Rondvraag Dhr. Pleging vraagt hoe het zit met de hoogte van de contributie. Leden, die â‚Ź 19,- betalen hebben geen abonnement op het maandblad Filatelie.Dit is in principe bedoeld voor leden, die een lidmaatschap hebben bij meerdere verenigingen. De veilingmeester, dhjr. J. Niehoff, heeft een opvolger, dhr. Ursem. Dhr. Niehoff meldt dat er voor de eerstvolgende veiling reeds 850 kavels zijn aangemeld. De voorraad voor de veilingen gaat naar de bovenverdieping van Parkstaete, waar t.z.t. wellicht ook de bijeenkomsten van De Vierstroom in Velp zullen plaatsvinden. Dhr. Driessen geeft aan dat boekjes voor de rondzending bij hem verkrijgbaar zijn en ook bij hem kunnen worden ingeleverd. Op 16 mei 2015 is de Algemene Vergadering van SV Filatelie. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Notulist: dhr I. Zeijlstra. 8


DE HOLEY DOLLAR EN DE DUMP (AUSTRALISCHE MUNTEN) werd aan de plaatsvervangend Commissioner-General David Allen overhandigd op 25 februari 1814 en de laatste hoeveelheid in augustus van hetzelfde jaar.

Geschat wordt dat er momenteel nog zo'n 300 "Holey Dollars"en een kleine 1.000 "Dumps" bestaan in privé collecties en musea. Ter gelegenheid van het slaan van die munten in 1813 werden 200 jaar later twee zegels uitgegeven door de Australische Posterijen, alsmede een velletje van twee zegels met de afbeelding van de munten.

afb. 1: De Holey Dollar In 1813 werden circa 40.000 exemplaren van de Holey Dollar & Dump geslagen in New South Wales met het doel het tekort aan munten in de nieuwe kolonie op te heffen. De munten, gemaakt van Spaanse dollars, werden de eerste gangbare munten, speciaal gemaakt in Australië. Op 26 november 1812 kwam met het schip "Samarang" een vracht echte Spaanse munten, bekend als "stukken van acht", aan in de kolonie vanuit Madras. De toenmalige gouverneur Macquarie gaf opdracht het middenstuk uit de munten te slaan. De voorkant van de buitenring werd opnieuw geslagen met de waarde van 5 dollar en op de achterzijde werden de woorden "NEW SOUTH WALES 1813" geslagen. Zo ontstond de "Holey Dollar". De middenstukken (de "dumps") van de munten kregen de waarde van 15 pence, geslagen op de achterzijde en een kroon en "NEW SOUTH WALES 1813"op de voorzijde. De munten konden alleen binnen Australië gebruikt worden als betaalmiddel. De vervaardiging van de munten werd uitgevoerd door William Henshall, een voor vervalsing veroordeelde, die gratie had gekregen. Hij was gekozen om de munten te snijden en opnieuw te slaan. Henshall had hiervoor een jaar nodig om alle munten te veranderen. De eerste hoeveelheid nieuwe munten

Afb. 2: Gouverneur L. Macquarie De "Holey Dollar" en de "Dump" munten werden in circulatie gebracht in 1814 en vervangen door zilveren munten in 1822. De in 1814 in omloop gebrachte munten verloren in 1829 hun status van wettig betaalmiddel. Het merendeel werd na 1829 omgesmolten.

Afb. 3-4: Zegels, verschenen op 22 oktober 2013. Nominale waarde resp. 60c en $ 3.-

Afb. 5: Velletje (ook verkrijgbaar in zilverdruk en met embossing)

Uit Stampbulletin nr. 324, bewerkt door J. Huiskes

9


HET ZWITSERSE NATIONALE PARK 100 JAAR OUD

Zo'n 100 jaar geleden hebben Zwitsers met een vooruitziende blik het Zwitserse Nationale Park gesticht en daarmee de basis gelegd voor een unieke natuur oase. Het toenmalige idee is momenteel nog actueler dan ooit, namelijk de natuur zich zelf te laten ontwikkelen en de veranderingen te noteren. Opgepast, wild! Ongeveer een eeuw geleden stelde een groepje enthousiaste natuurbeschermers zich ten doel in Untergadin een stuk Zwitsers berglandschap voor het nageslacht te bewaren. In 1909 stichtten ze de Vereniging voor Natuurbescherming en pachtten het Val Cluozza bij Zernez. In 1914 werd het Zwitserse Nationale Park in de oostelijke hoek van Zwitserland opgericht, zijnde het eerste nationale park in Midden-Europa. Intussen heeft dit park zich ontwikkeld tot een natuur-pedagogisch centrum, dat voor belangstellenden de natuur en haar wildernis dichterbij brengt.

Afb.: Marmot, zoals te zien in het park

Artikel uit "Die Lupe" , bewerkt door Jan Huiskes

Ongerepte natuur dichtbij ervaren Ieder jaar telt het Nationale Park circa 150.00o bezoekers, die gebruik maken van de veelsoortige aanbiedingen. Zo'n 21 routes met verschillen in moeilijkheidsgraad maken het mogelijk aparte inzicht te krijgen van het 170 km² grote gebied. Het is mogelijk deel te nemen aan een excursie met gids, die informatie verstrekt ter plaatse en onvergetelijke blik door verrekijkers garandeert. Een bijzondere belevenis blijft steeds de in de tweede helft van september plaatsvindende bronst van de herten. Wie de routes liever met digitale begeleiding wil maken kan in dit park eveneens terecht: iWebPark is een op GPS-gebaseerde App, die de bezoekers allerlei wetenswaardigheden toont op hun locatie. Het in 2008 geopende Park-centrum in Zernez is bijzonder geschikt voor de voorbereiding van een tocht of een nabespreking ervan. De interactieve tentoonstelling maakt het de bezoekers mogelijk achter de wonderen der natuur te komen. Voor de kinderen heeft het Nationale Park speciale familie-excursies over het kinderpad Champlönch, het Berenavonturenpad Senda da l'uors of het ontdekkingspad in het Park-centrum.

10

Afb.: Steenbokken Rondom het eeuwfeest In het jubileumjaar was er een speciaal veelzijdig programma. De speciale opening van het programma vond plaats op 27 maart 2014 (exact 100 jaar geleden dat het besluit tot het stichten van het park werd aangenomen in het parlement). De Zwitserse Televisie SRF zond op 1 augustus (Nationale Feestdag) de festiviteiten live uit vanuit Zernez en van 11 juli tot 16 augustus werden 16 voorstellingen gegeven van het jubileum-openluchtspectakel LAINA VIVA, de sprookjesachtige stichting van het Park met drama, humor, romantiek, muziek en veel beweging op het toneel. In de 16 grootste Coöp-winkelcentra organiseerde het Park speciale tentoonstellingen over natuur. Daarnaast was er een jubileumtentoonstelling in het Park-centrum en verscheen er o.a. een atlas over de Zwitserse Nationale Parken.


HOE EEN POSTZEGEL THUIS TE BRENGEN (XI) Afkorting van "Edward Rex Imperator", opdruk op een aantal zegels van o.a. Transvaal en Orange River Colony. Uitgegeven in door Groot-BrittanniĂŤ gedurende de regeringsperiode van Edward VII bezette gebieden. EESTI Estland. Gebied, gelegen aan de Finse Golf. Na WO II werd het ingelijfd door Rusland en gevoegd bij de Sowjetrepubliek. Van 1918 tot 1940 was dit een onafhankelijke republiek en gaf het eigen postzegels uit. In 1991 werd het weer een zelfstandige republiek.

EL SALVADOR Midden-Amerikaans land, dat sinds 1867 postzegels uitgeeft.

ESPANA Inschrift in de zegels van Spanje.

E.F.M. Afkorting van Expeditionary Forces Message. Opdruk op twee in 1936 uitgegeven zegels van Algerije. In 1943 en 1944 gebruikt door Amerikaanse en Britse Troepen. E.I.P.A.30 Perforatie in een Franse luchtpostzegel van 1930. Deze zegel werd van deze perforatie voorzien ter gelegenheid van de Internationale Luchtpost-tentoonstelling, die werd gehouden in Parijs.

ELSASS Opdruk uit 1940 op zegels van het Duitse Rijk met de afbeelding van Von Hindenburg. Uitgegeven voor de in de Tweede Wereloorlog door Duitsland bezette Elsass.

ESTENSI (Poste Estensi) Inschrift in de zegels, uitgegeven door Modena, een voormalig hertogdom in ItaliĂŤ, dat sinds 1852 eigen zegels uitgaf. E.R.I.

ESTERO Italiaans voor buitenland. Opdruk op een aantal Italiaanse postzegels, uitgegeven voor Italiaanse postkantoren in het buitenland.

EIRE Inschrift in de door Ierland uitgegeven postzegels.

wordt vervolgd

===========================================================================================

GEZOCHT Lid nummer 57000 wil graag zijn decemberzegels 2013 compleet maken, maar mist de afgebeelde zegels. Wie kan hem helpen de serie compleet te maken? Hij heeft ruilmateriaal. Indien u deze zegels wilt ruilen, neem contact

op met de secretaris, die verdere contacten zal leggen.

11


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

ONDER DE TOREN ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn zeer geschikt voor bedrijf, club, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: St. Maartenstraat 54, 6661DA Elst (Gld). Tel: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws april 2015  

Vierstroom

Vierstroom Nieuws april 2015  

Vierstroom

Advertisement