Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom�

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

de globe filatelistenvereniging

De Vierstroom

WAAR WOONT DEZE NOTARIS?

In dit nummer o.a.: Clubveiling Postbestellersstempeltje Egypte Wij lazen voor u Rondzending Lavaux Postzegels vertellen Hoe postzegels thuis te brengen

Redactie: J. Driessen R. ten Hoedt J. Huiskes C. Ursem

maart/april 2012

Heel veel postbestellers hebben deze brief in handen gehad. Hij is uiteindelijk terug gestuurd naar de afzender.


Bijeenkomsten maart 2012 t/m mei 2012

COLOFON

Arnhem 26 mrt. 2012

stockboeken, spontane veiling

Velp

2 april 2012

powerpointpresentatie: "Help, ik spaar postzegels!" door dhr J. Driessen

Elst

16 april 2012

powerpointpresentatie: "Zelf albumbladen maken" (dhr. J. Huiskes)

Arnhem 23 april 2012

stockboeken, spontane veiling

Velp

powerpointpresentatie: "Zelf albumbladen maken" (dhr. J. Huiskes)

7 mei 2012

Arnhem 21 mei 2012

powerpointpresentatie: "Zelf albumbladen maken" (dhr. J. Huiskes)

Bijna vakantie!! Dit postzegelseizoen zit er bijna op. Uit het schema hierboven blijkt dat heel duidelijk. De binnenactiviteiten lopen af en het leven verplaatst zich meer buiten. De tuin, het wandelen, noem maar op. Het is zonde om binnen te zitten. Dat hebben we lang genoeg gedaan. Ook het plannen, waar we naar toe zullen en kunnen gaan, is, hoop ik al gebeurd. Koffers worden of zullen binnenkort gepakt worden. Iedereen die erop uit trekt, wensen we, een goede reis, verblijf en een goed thuiskomst toe. De thuisblijvers wensen we mooi weer en die ontspanning toe, zodat jullie ook in september weer met enthousiasme aan het postzegelen kunnen gaan. Eind augustus valt het volgend contacblad in de bus met daarin het programma voor het nieuwe seizoen De voorzitter

Ons contactblad "Vierstroom-nieuws" verschijnt in augustus 2012 Stuur copy!! Dat is nog eens bezorgen van post in 1908. Twee bestellers en de chef hebben hun stempeltje op deze kaart gezet. F478 heeft de kaart na posttijd bezorgd.


CLUBVEILING “Wie verzamelt wat?” Dit artikel is geplaatst in het augustusnummer 2011 van onze Vierstroom-Nieuws. Uit de reacties is gebleken, dat er onder de verzamelaars een grote diversiteit bestaat van verzamelgebieden. Naar aanleiding hiervan is het idee ontstaan om 2 á 3 keer per jaar een clubveiling te houden in de Kandelaar op onze bijeenkomstavond. Veel leden hebben in stockboeken ruilmateriaal zitten, dat ze op deze manier via zo’n veiling kunnen verkopen en op deze manier hun eigen verzameling kunnen aanvullen met ruilmateriaal van een ander lid. De leden die gebruik willen maken van deze veiling, de inzenders, geven zich per email of per brief op bij John Driessen. Om de privacy van de inzenders te waarborgen, kent alleen hij de namen van deze leden. Het aan te bieden materiaal bestaat alleen uit filatelistisch gerelateerde zaken. Ansichtkaarten kunnen ook, mits ze gelopen hebben en interessante stempels e.d. hebben. De inzender maakt gebruik van een standaard “inzendlijst” (te downloaden van internet) met opgave van maximaal 20 kavels en stuurt deze, naar John Driessen, die voor opname op de clubkavellijst zorgt. Deze clubkavellijst wordt gepubliceerd op ”www.deglobe--

devierstroom.nl.” Voor de aanvang van de veiling zijn de kavels in de zaal aanwezig en te bezichtigen. Op de veilingavond kunnen liefhebbers volgens de daarvoor geldende regels van het “veilingreglement” een bod doen op de kavels. De hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar van het kavel. Na afloop van de veiling kan de koper alleen tegen contante betaling zijn gekochte kavels mee naar huis nemen. Voor de verkoper zal geprobeerd worden de voor hem verkochte kavels op de veilingavond uit te betalen, tenzij anders is afgesproken. Mogelijke reclames over de kavels dienen direct na de veiling in de zaal bij de veilingmeester bekend gemaakt te worden. Interesse om materiaal aan te bieden? Meldt u aan bij John Driessen, bij voorkeur per e-mail naar j.driessen191@upcmail.nl of anders door te bellen naar 026-3812898 (liefst voor 8 uur ’s avonds) Interesse om nieuw materiaal te bemachtigen? Kom naar de clubavond! R.M. ten Hoedt

Poststukken die afgedrukt staan in dit contactblad zijn geplaatst naar aanleiding van de lezing van de heer Radstaat uit Ede. Hij heeft het die avond gehad over de bestellersstempeltjes. Op oudere stukken tref je die aan. Zie de voorbeelden. Elke postbesteller had zijn eigen stempel. Zijn stempel moest hij per ronde veranderen. De letter voor zijn nummer verving hij in A, B, C, D, en zelfs ook E, of F. Niet altijd plaatste hij de letter nauwkeurig in zijn stempeltje. Soms kopstaand. Het kader om letter en nummer kan ook verschillen, ligt aan de plaats. Zie ook zijn website : www.gradstaat.nl

Zo kunnen we ook de post versturen! overgenomen van Po & Po. (Website)

Postbestellersstempeltje. Deze kaart trof ik aan in de rondzenddoos van PO & PO. De letter A is op de kop geplaatst.

Het gaat om deze afbeelding

3


EGYPTE, LAND VAN FARAOS EN TOERISME U zult zich herinneren dat ik u reeds meenam op reis door Tanzania (aug. 2011) en de Soedan (dec. 2011). Laten we de Nijl blijven volgen, die zijn oorsprong heeft in het Victoria meer, en via de Soedan uitkomt in Egypte bij het oversteken van de grens met de Soedan.

Simbel zien we de kolossale tempel van Ramses II. Deze tempel (fig. 3) werd in de jaren 1964-1968 gered door UNESCO, die de tempel blok voor blok liet uitzagen en 65 meter hogerop liet herbouwen. Dit om te voorkomen dat de tempel zou worden verzwolgen door het stijgende water van het stuwmeer tijdens de aanleg van de Aswandam.

in 1798.

Fig. 1 - Egypte Het Lake Nasser is een stuwmeer ontstaan als gevolg van de bouw van de Hoge Aswandam in de jaren zestig, destijds voor Nasser aangelegd door de Russen. Overigens, reeds eerder in 1902 was een lage dam gebouwd door de Britten (Fig.2).

Fig. 5 - Steen van Rosette, Scott C238, 1999

Fig. 3 - De Abu Simbel tempel, Scott 58, 1914

De in fig. 4 afgebeelde zegel is één van de eerstuitgegeven zegels in Egypte (1867). Moet nog vermeld worden de hiërogliefen, die de archeologen aantroffen in de tempels.

Verlaten we het Lake Nasser en volgen we de Nijl stroomafwaarts dan passeren we allereerst de plaats Aswan en vervolgens het beroemde Luxor. Tenslotte, aan het begin van de Delta, belanden we in Cairo, een stad met een inwonertal van 16 miljoen, dus m. a.w. heel Nederland kun je er in wegstoppen. Cairo is natuurlijk bekend vanwege de piramiden.

Fig. 2 - De lage Aswandam, Scott 59, 1914 De faraos Het Nasser meer is meteen onze kennismaking met de faraos, wereldberoemd vanwege hun enorme bouwkunst. Daarbij denken we meteen aan de Sphinx en de piramiden in Cairo, maar alreeds aangekomen aan de oever van het Nasser meer bij Abu

Fig. 4 - De Sphinx en piramiden, Scott 15, 1867-1869 De soldaten van Napoleon hebben er nog op de Sphinx geschoten ten tijde van de korte bezetting door Napoleon 4

Fig. 6 - Het Suez kanaal, Scott 386, 1956


Lange tijd waren die onleesbaar totdat de sleutel bij het plaatsje Rosette gevonden werd, toen daar een steen opgegraven werd waar ook Griekse inscripties op stonden (fig. 5). De moderne tijd Laten we de tijd van de faraos vaarwel zeggen en de moderne tijd betreden. Een groot evenement voor Egypte en de westerse wereld was de aanleg van het Suez kanaal (fig. 6) door Ferdinand de Lesseps in 1869. Het kanaal maakte de omweg rond De Kaap voor de scheepvaart overbodig. President Nasser (fig. 7) zorgde voor een korte oorlog in 1956, toen hij het Suez kanaal nationaliseerde en de Fransen en de Britten de strijd aangingen met Egypte om het Suez kanaal te “bevrijden”. Jaren later, in 1967, brak de zes-daagse oorlog uit toen Israël Egypte binnenviel. Maar in 1973 redde President Sadat de eer van Egypte door het Suez kanaal over te steken en Sinaï te heroveren (fig. 8). Sadat was een zeer bijzondere leider, die vóór zijn aantreden vele jaren in eenzame gevangenschap doorbracht. Nog weer later kwam hij aan een tragisch einde toe hij, in 1981, werd vermoord tijdens het afnemen van een parade. Samen met Begin van Israël verwierf hij de Nobel Prijs voor De Vrede.

Tja, en tenslotte hebben wij vorig jaar (2011) de opstand in de Magreb landen mee-gemaakt en de gevechten op het Tharir plein in Cairo, als gevolg waarvan president Mubarak aftrad.

met hulp van buitenlandse experts, w. o. vele Nederlandse ingenieurs, ettelijke irrigatie projecten aangelegd, waarbij water uit de Nijl werd afgetapt. Een gezegde over Egypte is dat de Egyptenaren één groot doel hebben en dat is, dat niet één druppel Nijlwater de Middellandse Zee zal instromen. Toerisme Egypte is zonder meer een van de meest toeristische gebieden ter wereld (fig. 10). De piramiden van Cheops met de Sphinx, in Cairo, de tempels bij Luxor en Abu Simbel, moet je gezien hebben. En zo mogelijk; maak een cruise over de Nijl van Luxor naar Aswan. Ga tenslotte naar de Rode Zee en verblijf in Hurghada om een duik te nemen in de Rode Zee, al of niet met een Scuba pak aan en met een zuurstoffles op de rug.

Fig. 8 - Sadat en het Suez kanaal, Scott 1015, 1976 De Nijl Onze lange tocht langs de Nijl voortzettend bereiken we de Middellandse Zee, bij Alexandrië en Suez. De machtige Nijl die elk jaar buiten zijn oevers treedt en zorgt voor een groene strook aan beide kanten van de Nijl, in een land dat voor het grootste deel één grote gele zandbak is. Fig. 10 - Tourist sites, Scott 986, 1975 Ik hoop dat u, met mij, onder de indruk bent geraakt van dit wonder- mooie land. Laten we nu, nu het in Egypte zo onstabiel is, ons bezoek aan Egypte nog even uitstellen. Laten we hopen dat het zo opgehemelde begrip Democratie daar ooit zal aanslaan. De realiteit is dat in zo’n land als Egypte een verlicht despoot wellicht toch een redelijke tussen-oplossing is. Fig. 9 - Landbouw, Scott 372, 1954 1955

Fig. 7 - President Nasser, 1971 Daarboven werden er in Egypte, mede

5

John Driessen (schrijver woonde van 1999-2000 in Cairo, Egypte)


WIJ LAZEN VOOR U ..... Van dhr J. Driessen ontvingen wij onderstaand Engels postzegelmagazine uit 1946 (erfstuk van zijn vader, die dit blad na WO II heeft gekocht tijdens zijn verblijf in Australi毛) met daarin o.a. een artikel over de filatelie in Nederland in de oorlogsjaren van W.O. II. Wij willen u dit vertaald artikel niet onthouden.

door te gaan met hun hobby, ondanks dat zij ernstig gehinderd werden door het isolement t.o.v. een groot deel van de wereld. Veel verzamelingen konden niet uitgebreid worden door gebrek aan een rustige ruimte en goede verlichting. Postzegelverenigingen kenden in die periode een grote bloei. Steeds meer mensen meldden zich aan als lid. Tot september 1944 vonden er regelmatig bijeenkomsten plaats. De NBFV deed al het mogelijke om te voorkomen dat de bezetter zich bemoeide met deze tak van filatelie. Het maandblad kon worden uitgegeven tot juni 1943.

voor de Duitse inval, was uit de verkoop gehaald op 1 oktober, maar kon nog worden gebruikt op de brieven. Op voornoemde datum verscheen de meest lelijke serie in Nederland, de zgn trali-serie, bestaande uit 18 zegels (Nederland achter tralies); het was een herdruk van de zegels uit 1924 met overdruk. In april 1941 werd de serie vervangen door zegels met een zeemeeuwmotief. De zomerzegels en "voor het kind" verschenen in 1940 en 1941.

Nazi-zegels

Prijsstijgingen

Filatelie in Nederland 1940-45 (auteur G.A. Giltay Veth) In Nederland kon de filatelie, zoals in bijna alle landen in de oorlogsjaren, zich verheugen in een voortdurende groeiende belangstelling. Gebrek aan praktisch alles en het ontbreken van andere waardevolle dingen was de belangrijkste oorzaak voor deze veranderende interesse. Velen, die eerder de minste belangstelling hadden getoond voor postzegels, begonnen met het verzamelen ervan als hobby of en alleen (het is beschamend dat te moeten toegeven) uit mogelijk winstgevend oogmerk. Enigen gingen zelfs zo ver om hun gehele spaargeld te beleggen in zegels. Natuurlijk was het uiteindelijk resultaat hiervan een stijgende vraagprijs voor nagenoeg alle postzegels, in het bijzonder de nieuwere zegels van Duitsland en haar bezette gebieden. Dit alles, echter, leek de oorspronkelijke verzamelaars niet te hinderen om

De prijzen van Nederlandse zegels stegen snel in deze hectische tijd. Grote aankopen door Duitse handelaren waren mede de oorzaak van de stijging. De in 1913 verschenen jubileumzegel van fl 10,-, die in mei 1940 nog een cataloguswaarde had van fl 30,- werd op een veiling, waar ik aanwezig was, uiteindelijk verkocht voor fl 350,-. Veilingen werden regelmatig en veelvuldig gehouden, waarbij de meeste kavels werden aangekocht door Duitsers. Een bedrag van fl 3.800,- werd betaald voor het WIPA velletje uit Oostenrijk, dat v贸贸r de oorlog te boek stond voor circa fl 10,-. Dit is een voorbeeld van de waanzinnige kooplust van het Duitse volk. Een mogelijke reden van de weinige zegels, die in Nederland verschenen zijn tijdens de bezetting (in vergelijking met andere landen) kan zijn dat de posterijen tot 1942 een zekere onafhankelijkheid bleven bezitten, vrij van al die rechtstreekse Nazi invloed gedurende de eerste twee jaar van de bezetting. De fraaie uitgifte met de nieuwe afbeelding van de koningin, verschenen op 1 april 1940 (zes weken 6

In 1942 werden twee zegels uitgegeven ten bate voor het Nederlandse S. S.-legioen. Ondanks dat het publiek deze zegels niet kocht, zorgden Duitse handelaren, door grote hoeveelheden aan te schaffen, voor een opbrengst van bijna een miljoen gulden. In januari 1943 werd een speciale zegel uitgegeven voor het Europese postale congres, te houden in Wenen in oktober. Tot juni 1943 werden de meeuwenzegels gebruikt. Daarna verscheen een serie, waarbij de lage waarden typische Germaanse symbolen bevatten (in grote aantallen gedrukt ondanks papierschaarste). De hogere waarden toonden Nederlandse zeehelden, die tegen de Engelsen hadden gestreden. De reden was duidelijk! De toeslag op de zegel in oktober 1943 (Dag van de postzegel - de open postkoets) kwam ter beschikking van de NBFV en het Nederlands Postmuseum.


Als steun voor de zeer gehate instituten "Winterhulp" en "Volksdienst" werden in maart 1944 enige weldadigheidszegels uitgegeven. Algemeen wordt aangenomen dat het merendeel van deze zegels ook weer door Duitse handelaren werd gekocht. De prachtige serie, in 1944 in Londen gedrukt voor de Regering in ballingschap, eerde de Nederlandse strijdkrachten en de koopvaardij. De vijf hogere waarden toonden het portret van de koningin. Na de bevrijding van het zuidelijk gedeelte van Nederland werden ze in omloop gebracht en na het einde van de oorlog deels ook in het noordelijk deel. De complete serie was nooit in zijn geheel verkrijgbaar in Noord-Nederland tot grote teleurstelling van verzamelaars in dat gebied. Vijf aanvullende waarden werden later alsnog gedrukt in Engeland. Het grootste deel van de zegels van de serie april, 1940, met de afbeelding van koningin Wilhelmina is in herdruk verschenen en kon worden gebruikt, tot grote vreugde van verzamelaars. Voor handelaren en anderen, die grote hoeveelheden van de oorspronkelijke serie hadden ingeslagen voor speculatie, was het echter een strop.

Germaanse symbolen Het is opvallend dat de serie van Germaanse symbolen en zeehelden, evenals de serie zeemeeuwen uit 1941niet uit de verkoop zijn gehaald,

maar uitverkocht werden, waarschijnlijk door economische motieven. Op het oog is er geen verschil te zien

Reactie op de foto op de voorpagina van ons decembernummer Onder de foto staat een flinke verschrijving: De tuin met tennisbaan lag niet achter het huis van één van onze vroegere burgemeesters, maar lag in de tuin van de ambtswoning van één van onze vroegere commissarissen van de Koningin in Gelderland.

in ontwerp, kleur of tanding tussen de serie uit 1940 met het hoofd van de koningin en de herdruk uit 1945. Het enige verschil is dat er voor de herdruk iets dunner papier is gebruikt. JH. ==============================

RONDZENDING We zijn alweer een eind op weg in het postzegelseizoen 2011-2012 en dus richting de € 10.000,- totale omzet Arnhem/ Velp/ Elst. Graag willen wij U hierbij dringend verzoeken aandacht te schenken aan enkele simpele regels t.z.v. de afrekening van de Rondzending. Velen lezen niet of nauwelijks de aanwijzingen te vinden op de Rondzendlijsten, dus ditmaal kiezen wij ervoor U met een list deze aanwijzingen hieronder toch te doen lezen…

1. Bij betaling alstublieft niet doos nummers en/of boekjes nummers vermelden. Die informatie bezit het Hoofd Rondzending reeds middels de Rondzendlijsten die hij immers ontvangt. 2. Betaal geen kleine bedragen, want iedere overboeking kost De Vierstroom € 0,14. Dus wacht tot Uw saldo opgelopen is tot een hoger bedrag. 3. Bij overboeking alleen vermelden: (a) Uw lidnummer, (b) uw sectienummer en (c) het laatste nummer van de zending die U verwerkt heeft. Met dank voor Uw aandacht en kom op we blijven de Rondzending steunen! John Driessen =============================== 7

AANGEBODEN/ GEZOCHT In vorige nummers van Vierstroom-Nieuws werd vermeld dat leden niet-commerciële filatelistische berichtjes konden plaatsen betreffende aanbiedingen of gezochte artikelen (zegels, enveloppen, boeken, tijdschriften e.d). Een enkeling maakt hiervan reeds gebruik. Ook u mag uw verzoek/aanbieding opgeven! GEZOCHT Dhr van Burken zoekt de zgn blauwdrukken, die te vinden zijn in nieuwe catalogi van de NVPH. Mocht u dergelijke exemplaren hebben en willen wegdoen, dan neemt dhr van Burken die graag in ontvangst op één der bijeenkomsten in Velp. AANGEBODEN Dr Huiskes heeft diverse gebonden jaargangen Philatelie in zijn bezit en wil ze graag kwijt. De exemplaren zijn gratis bij hem af te halen, per stuk of alle 11 samen. Het betreft de jaargangen 1991 t/m 1993, 1995 t/m 2002.


LAVAUX - EEN VAN DE MOOISTE PANORAMAS IN ZWITSERLAND De wijnbouw terrassen van Lavaux op de noordelijke oever van Lac Leman bij Genève staan sinds 2007 op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Het gebied inspireert al lange tijd kunstenaars, toeristen en inwoners. Het reusachtige werkstuk, met muren tot een lengte van 15 kilometer, werd rond 1200 gebouwd door monniken om de de steile hellingen, met een stijgingspercentage van 13 tot 43%, te veranderen in terrassen. Het eerbewijs aan deze prachtige streek door middel van postzegels is meer dan verdiend. De schilder Bernard Völlmy uit Oronla-Ville heeft dit werelderfgoed in een strip van drie zegels prachtig in beeld gebracht.

Afb. - Bernard Völlmy, ontwerper van de postzegels, in zijn atelier.

Lavaux Vele plaatsen in de wereld zijn rijk aan bezienswaardigheden, waaraan ze hun bekendheid, hun geschiedenis of hun ongelooflijke charme hebben te danken. Of het nu de Seine-oevers in Parijs zijn, het Vrijheidsbeeld in New York of de Grote Markt in Brussel, al deze bekende reisdoelen zorgen voor een prettig gevoel. Ook Lavaux is zo'n cultureel kunstwerk in velerlei opzichten. J. Villard-Gilles, zanger en dichter uit St-Saphorin, zong over de zon, die deze bijzondere wijnberg in een gouden gloed zet. De letterkundige Ramuz beschreef Lavaux als een streek met twee zonnen: één boven het gebied en de tweede, als weerspiegeling, in het meer, waardoor de wijn hellingen dubbel profijt zouden hebben. Velen voegen nog een zon toe, als weerkaatsing op de muren. De stenen zouden de zonnewarmte overdag opslaan en 's nachts weer afgeven aan de Chardonny-druiven. Er wordt beweerd dat de regio Lavaux een "heilig gebied" is, dat in werkelijkheid door mensen werd geschapen met als enig doel de zeer geliefde godendrank te produceren. Om het gebied te cultiveren was een grote vastberadenheid nodig onder de geestelijken, almede doorzettingsvermogen en kunde. De oorspronkelijk braakliggende steile hellingen moesten eerst vruchtbaar gemaakt worden en

8

om terrassen te maken waren sterke muren nodig om de wijnstokken te beschermen.

Creativiteit De meesterlijke vorming van terrassen en muren, die zo goed geïntegreerd zijn, dat het bijna lijkt alsof ze uit de bodem groeien, inspireert sinds jaren dichters, schrijvers, schilders, fotografen en cineasten. De onvergetelijke omtrekken zijn dan ook aanleiding geweest voor talrijke geslaagde producties. In de 18e eeuw waren o.a. Rousseau en Lord Byron zo onder de indruk van de schoonheid van het landschap dat ze niet moe werden van het beschrijven ervan. Hodler, Courbet en Bocion gebruikten het als decor voor hun films. Ook regisseurs als Ustinov, Chabrol en Dutronc, almede recent Chuat en Reymond benutten dit gebied als locatie voor hun films.


Lust voor het oog Iedere treinreiziger is sprakeloos, als de trein in de richting Lausanne uit de Chexbrestunnel duikt, en hij plotseling Lavaux ziet liggen. Er wordt verteld dat vele generaties van Zwitsers (wonend in het Duitstalige gedeelte) bij het zien ervan hun retourkaartje hebben weggeworpen om zich, zonder na te denken, te vestigen hier in deze streek. Het was volkomen terecht dit bouwkundig en landschappelijk gebied, waarin veel zeer oude wijn-dorpjes liggen tussen Lutry en Vevey te beschermen, ter grootte van 898 ha. Met het initiatief "Red Lavaux" heeft Franz Weber sinds 1972 gestreden tegen de aantasting van dit gebied, waarin 11 dorpjes liggen, die van belang zijn voor de plaatselijke economie. Na 35 jaar beloonde de UNESCO zijn inzet door de opname van Lavaux in de lijst van 851 wereld-erfgoederen met buitengewone universele waarde. Met een dossier, dat alle facetten van deze regio bevatte, hebben uiteindelijk de 27.800 inwoners van Lavaux de kandidatuur bij de UNESCO ingediend en de organisatie overtuigd. Met de drie zegels, door Völlmy ontworpen, is de opname in de UNESCO werelderfgoedlijst voor eenieder zichtbaar.

POSTZEGELS VERTELLEN De Melbourne Cup op zegels De in 1960 verschenen zegel (5d), ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Melbourne Cup, zorgde voor een aanzienlijke controverse. Het voorstel om het jubileum met een postzegel te eren werd gedaan door de "Victoria Racing Club". Na enige weerstand naar aanleiding van bedenkingen over het wedden tijdens de draverijen ging de Australische Posterijen toch akkoord met het uitgeven van een speciale zegel.

Bij de uitgifte van de Melbourne Cup zegel waren er de verwachte bezwaren en enige religieuze leiders eisten dat de zegel uit de verkoop zou worden gehaald en riepen op tot een publieke boycot.

Mocht u nog geen vastomlijnde plannen hebben, waar u dit jaar uw vakantie wilt doorbrengen, dan is het zeker het overwegen waard om eens naar Lavaux te gaan. Jan Huiskes.

Afb - Wijnhelling boven Domaine du Burignon Saint-Saphorin met uitzicht op Lac Leman (Meer van Genève).

De zegel was ontworpen door Frank Manley, die kort ervoor ontslag had genomen als hoofd ontwerper/etser bij de Staatsdrukkerij voor bankbiljetten. Hij was lid geworden van de Adviesraad van de Posterijen voor de uitgifte van postzegels. Het ontwerp toont het paard Archer en de berijder John Cutts (zij vormden de winnende combinatie van de eerste twee gehouden wedstrijden) en de afbeelding van de bokaal. In 1978 verscheen een serie van 4 zegels, waarop 4 beroemde renpaarden te zien zijn, waaronder Phar Lap en Peter Pan, gekozen na overleg met wedstrijd organisator Bill Collins (1928-1997). De zegels waren de eerste, die Brian Clinton ( één van de meest vooraanstaande postzegel-ontwerpers) ontwierp. Wellicht het meest legendarische paard in Australië is Phar Lap, die in 1930 de Melbourne Cup won. Hij stond geboekt in de weddenschappen bij de start als 11 tegen 8-favoriet en werd daarmee de laagst geprijsde winnaar in de Cup geschiedenis. Peter Pan won in 1932, na bijna ten val gekomen te zijn, en ook in 1934 in bijzonder slecht weer met 3 lengten voorsprong. De jockey in 1934 was Darby Munro, die werd afgebeeld op de 22c zegel, verschenen in 1981 in de serie Beroemde Sporters. Munro bereed ook winnaar Sirius (1944) en Russia (1946).

Afb - Phar Lap De zegel werd uitgegeven op 18 october 1978.

9

Afb - Darby Munro.


dat het slechts één keer de Melbourne Cup heeft gewonnen. Jan Huiskes.

De in 1978 verschenen serie bleek zo in trek te zijn dat er van drie zegels (35c, 50c en 55c) een nieuwe oplage moest worden gedrukt, hetgeen zeer ongebruikelijk is voor een niet-permanente zegel. In 2001 werd in Australië opgericht een "Racing Hall of Fame", waarop de Posterijen in 2002 uitgaf een serie Kampioenen, bestaande uit vijf 45c zegels met afbeeldingen van paarden, die vermeld waren in de "Hall of Fame": Wakeful, Rising Fast, Manikato, Might and Power en Sunline. De afbeeldingen, gemaakt door Otto Schmidinger, tonen verschillende momenten in een wedstrijd, geaccentueerd door snelheid, kleur, energie en sfeer in een race.

Afb - Carbine, winnaar Melbourne Cup in 1890. Afb - Bart Cummings, een zeer succesrijke trainer. Jockey Roy Higgins bereed twee Melbourne Cup winnaars, Light Fingers (1965) en Red Handed (1967). Light Fingers is afgebeeld op één van de twee zegels uit 2007, gewijd aan Higgins. Afb - Saintly, winnaar van de Melbourne Cup in 1996.

Afb - Rising Fast. Twee van deze paarden waren Melbourne Cup winnaars, te weten Rising Fast en Might and Power. In 1954 won Rising Fast de Caulfield Cup, de WS Cox Schaal en de Melbourne Cup, daarmee het enige paard zijnde in de Australische geschiedenis, die deze trilogie behaalde in één jaar. In 2007 zette de Australische Posterijen zes grootheden in de paardensport op postzegels: Scobie Breasley, Bart Cummings, Roy Higgins, Bob Ingham, George Moore en John Tapp. Bart Cummings (de Cup Koning) trainde een verbluffend aantal Melbourne Cup winnaars, te weten Light Fingers (1965), Galilee (1966), Red Handed (1967), Think Big (1974 en 1975), Gold and Black (1977), Hyperno (1979), Kingstone Rule (1990), Let's Elope (1991), Saintly (1996), Roger Josh (1999) en Viewed (2008).

Afb - Roy Higgins op Light Fingers tijdens de race in 1965. In 2010 hebben de Australische Posterijen opnieuw 3 winnende paarden afgebeeld op de serie zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste Melbourne Cup. Twee paarden verschenen voor het eerst op een zegel, namelijk Carbine (1890) en Saintly (1996). Het derde paard (Phar Lap) was al eerder afgebeeld op een zegel uit 1978 (op vorige bladzijde afgebeeld). Phar Lap is een verre nazaat van Carbine. Het favoriete paard van Bart Cummings is Saintley, ondanks

10

Afb - De Melbourne Cup, zoals uitgereikt in 2010.

RECTIFICATIE


HOE EEN POSTZEGEL THUIS TE BRENGEN (V) British Guyana Voormalige Britse kolonie aan de oostkust van Zuid-Amerika. Sedert 1966 is het gebied onafhankelijk en heet Guyana. British Honduras Britse kroonkolonie in Midden-Amerika; in 1964 volledig onafhankelijk geworden. Geeft eigen zegels uit sinds 1866. Voordien werden er Britse zegels gebruikt. De naam van het land werd in 1973 veranderd in Belize.

oogpunt beschouwd worden als voorlopers van de Rhodesische zegels. Brunei Voormalig sultanaat en Britse kroonkolonie op het eiland Borneo (het Indonesisch deel van het eiland heet thans Kalimantan). Geeft eigen zegels uit sinds 1906. Tijdens WO II was Brunei door Japan bezet en werden de zegels voorzien van Japanse opdrukken. Sinds 1 januari 1984 onafhankelijk.

British Indian Ocean Territory Onder het beheer van Mauritius staand gebied in de Indische Oceaan. Het gebied omvat o.a. enkele eilanden van de Seychellen-eilandengroep. Sinds 1968 worden er postzegels voor dit gebied uitgegeven. British Solomon Islands Eilandengroep in de Grote Oceaan. Geeft sinds 1907 eigen postzegels uit. British Levant Brits postagentschap, dat werkte in het Turkse rijk. Aanvankelijk werden er Britse zegels met waarden in Brits geld gebruikt, maar door de voortdurende waardedaling van de Turkse munt, de piaster, vreesde men speculaties in deze zegels. De Britse waarden werden daarom overdrukt met Turkse waarden. Latere uitgiften verschenen ook met de opdruk LEVANT.

Burma Staat in Achter-Indië, tot 1937 behorend tot Brits-Indië en tot dat jaar die zegels gebruikte. Tussen 1937 en 1942 Brits-Indische zegels met opdruk Burma. Tijdens de bezetting door Japan werden Burmaanse zegels overdrukt met een pauw.

British South Africa Company In Rhodesië bevond zich tot 1925 een handelsmaatschappij, die de postdienst verzorgde en eigen zegels uitgaf. De meeste van die zegels werden gebruikt om belasting te betalen. De postzegels kunnen uit filatelistisch 11

COÖRDINATIE Herhaaldelijk is gebleken dat verenigingen en/of afdelingen elkaar ongewild in de wielen rijden bij het gelijktijdig plannen van een beurs, tentoonstelling of ander filatelistisch evenement in de Globe-regio. Het zou aan te bevelen zijn dat de regiocoördinator (zoals in de meeste andere regio's al tijden gebeurd) twee keer per jaar alle in de regio vallende verenigingen en afdelingen zou uitnodigen om gegevens uit te wisselen, agenda's op elkaar af te stemmen en zo mogelijk elkaar te steunen bij de organisatie van evenementen. Het Jo Toussaint Toernooi stond gepland op 3 en 4 maart 2012 in de Hogeschool Larenstein. Het HB en de organisatoren van "Filatelie aan de Rijn" hadden hun activiteit in de Rijnhal vast laten leggen op 9 en 10 maart 2012. Vier dagen later! Slechter kon niet. Met de organisatie van de Hogeschool Filateliedagen werd niets overlegd en moest maar participeren en het filatelistisch gedeelte van het gebeuren in de Rijnhal voor haar rekening nemen. Zij bedankte voor deze eer. Zeker in zo.n accomodatie als de Rijnhal. Het Jo Toussaint Toernooi onwaardig. Zij heeft de organisatie van dit toernooi gegund aan het HB. Deze heeft het alsnog teruggegeven aan de KNBF. Waarom uiteindelijk geen beurs in de Rijnhal. De organisatie wilde graag meerdere jaren gebruik maken van deze hal. De Gemeente Arnhem heeft andere plannen met de Rijnhal en de grond erom heen. Het gebeuren werd afgeblazen. Op 24 en 25 augustus 2012 vindt er een beurs plaats in Barneveld georganiseerd door de twee eerder genoemde organisaties. Volg de ontwikkeling in de Globe-Koerier JH


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

Vierstroom Nieuws maart/april 2012  
Vierstroom Nieuws maart/april 2012  
Advertisement