Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom�

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

In dit nummer: Voorwoord Bijeenkomsten Hogeschool van Hall Larenstein Het frankeerhaakje Lezing Marlous Bervoets Nieuws van de Nieuwtjesdienst Reglement Jo Toussaint toernooi Programma Handelaren Info van Hoofd Rondzendingen Plattegrond

REDACTIE John Driessen Rob ten Hoedt Jan Huiskes Cees Ursem

februari 2011

de globe filatelistenvereniging

De Vierstroom

Het "Jo Toussaint" toernooi en de Hogeschool filateliedagen worden gehouden op 5 en 6 maart 2011 te Velp bij Arnhem.


COLOFON

Voorwoord Voor u ligt het nieuwe contactblad. Enkele artikelen gaan over het “Jo Toussaint“ toernooi en de Hogeschool Filateliedagen op 5 en 6 maart 2011 in Velp. Ook kijken we nog even terug op de lezing van Marlous Bervoets van 10 januari jl. Heel veel leden zijn naar Velp gekomen en hebben genoten van haar verhaal over het wel en wee van het ontwerpen van haar zegels. Let op dit contactblad is tevens uw toegangsbewijs voor de Hogeschool Filateliedagen. Wilt u één of meerdere lezingen op zaterdag of zondag volgen of de beurs bezoeken, neem dan dit blad mee en u kunt gratis naar binnen. Heeft u het blad thuis laten liggen dan moeten wij u helaas € 2,00 vragen. Vergeet het blad dus niet!! Verder treft u in dit blad het programma aan voor zaterdag 5 en zondag 6 maart aan. Ook welke handelaar u kunt aantreffen met hun specialiteit. Veel leesplezier en tot ziens op één van beide dagen in Velp.

Bijeenkomsten 2010/2011 Afdelingsavonden in Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal. Aanvang bijeenkomsten 20.00 uur m.u.v. Elst, aanvang 19.30 uur. Zaal open 30 minuten voor aanvang bijeenkomsten (Arnhem 15 minuten). Locaties: Elst - Ontmoetingscentrum "Onder de Toren", Sint Maartenstraat 34; Velp - "Parkstaete Zalencentrum", Parkstraat 3; Arnhem - "De Kandelaar", Den Haagweg 1 (Arnhem - Elderveld). Bijeenkomsten 2011: Velp 07-02-2011 jaarvergadering Elst 14-02-2011 Ik verzamel .. ik vertel iets over mijn verzameling Arnhem 22-02-2011 ruilavond: “Engelssprekende landen” Velp 05-03-2011 Hogeschool Filateliedagen & Jo Toussainttoernooi Velp 06-03-2011 Hogeschool Filateliedagen & Jo Toussainttoernooi Velp 07-03-2011 afdelingsveiling Elst 14-03-2011 Ik verzamel (2) .. ik vertel iets over mijn verzameling Arnhem 29-03-2011 ruilavond: “België en Scandinavische landen” Velp 02-04-2011 grote veiling (georganiseerd door hoofdbestuur) Velp 04-04-2011 handelaar (ook voor Elst en Arnhem) Elst 11-04-2011 slotavond Arnhem 26-04-2011 ruilavond: “Thematische onderwerpen” Velp 02-05-2011 slotavond Arnhem 31-05-2011 slotavond

Jubilarissen

Volgend contactblad Gratis toegang Leden van de Globe afd.' De Vierstroom " hebben gratis toegang tot de beurs en de hogeschool filateliedagen als zij die contactblad meenemen naar Velp. Zo niet dan moeten ze ook € 2,00 betalen. De organsatie

verschijnt in augustus 2011 voor het begin van het nieuwe postzegelseizoen. 2

In 2010 waren de onderstaande leden resp. 40 en 25 jaar lid van onze vereniging. 40 jaar:

E.J. Rensen

25 jaar:

F.A. Weidema C. van der Werf H.C. van Kesteren C.J.W. Zewald D.G. Meyerrathken

Van harte proficiat


HET FRANKEERHAAKJE Postzegels zullen voortaan in een van beide onderhoeken van een postzegel een liggend of staand ‘L-vormig’ frankeerhaak (sorteerkenmerk) ontvangen, waarmee heel eenvoudig overfrankering (te veel port betaald) en/of onderfrankering (te weinig port betaald) kan worden vastgesteld. De hoogte of de lengte van het boven- of onderarm van de L-vorm verschilt. Het controle- en opsporingssysteem van de nieuwe generatie sorteermachines zal (na een testfase, beginnend vanaf oktober 2010) in 2011/2012 gebaseerd zijn op de armlengtes van de L-vorm. De nieuwe machines kunnen met behulp van de lengte van een van beide armen bestemming én gewicht in kontact brengen met het frankeerbedrag. De machine ‘weet’ na controle of het poststuk juist of onjuist is gefrankeerd. Bij de Decemberzegel 2011 zal de onderarm aanmerkelijk langer zijn.

voorbeelden van het frankeerhaakje

Hogeschool van Hall Larenstein en zijn omgeving

De gebouwen van de Hogeschool Van Hall Larenstein Velp (GLD) met land- en tuinbouwopleidingen zijn gelegen op het Landgoed Larenstein. Op het Landgoed Larenstein waren vroeger een klooster “de Goede Herder” en een meisjesinternaat “Huize Larenstein” gevestigd. Het terrein van de Hogeschool is dan ook zeer ruim. Toen in de jaren '70 de Hogeschool Van Hall Larenstein werd gebouwd op het landgoed, is er een heemtuin aangelegd. Door het aanbrengen van grond uit verschillende hoeken van Nederland zijn meerdere minibiotopen gecreëerd. Inmiddels is de helft van de in totaal 1700 inheemse Nederlandse plantensoorten terug te vinden op het landgoed. Handig voor de studenten Bos- & Natuurbeheer en Land- & Watermanagement bij het leren van plantensoorten! Naast bijzondere planten als de rietorchis, handjesgras en goudhaver zijn er ook dieren zoals vossen, een paartje ijsvogels en een steenmarter terug te vinden. Na de aanleg van de heemtuin is er ook een cultuurplantentuin aangelegd, enige hectares groot, waar Tuin- & Landschapsinrichtingstudenten onder andere plantensoorten leren kennen. Ook leren studenten zaken als het berekenen van waterafvoer in de beken, landmeten en bodemonderzoek. Bijkomend voordeel van deze prachtige tuin is dat je er in de zomer ook gewoon in het gras kan liggen. Iets waar de studenten dan ook dankbaar gebruik van maken! De toegang is vrij; men moet alleen op tijd, voor de hekken dichtgaan, het terrein verlaten hebben. In verschillende delen van het jaar kan men hier genieten. Ik zie hier weinig mensen, terwijl het erg mooi is. Wel regelmatig studenten, die de planten bestuderen, hetgeen een aangename sfeer geeft. De tuin heeft diverse onderdelen, zoals bedden waar men planten kan bekijken, alles met duidelijke bordjes aangegeven, een pinetum ( een naaldbomentuin), mooie struiken, ruimte met gazons en wijdte, vijvers, fruitbomen. 3


De paardekastanje staat over een paar dagen met zijn grote, witte of rode, kegelvormige kaarsen in bloei.

Lezing tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst in Parkstaete door Marlous Bervoets Op 10 januari 2011 kwam Marlous Bervoets ’s avonds vertellen over haar zegels. In 2007 zijn vier velletjes verschenen over bomen. Elk jaargetijde heeft zijn eigen velletje. Ze zijn ontworpen door Marlous Bervoets, docent grafisch ontwerpen aan de Arnhemse Kunstacademie. Zij is benaderd door TNT-post met de vraag om zij enige zegels zou willen ontwerpen. Voordat zij aan de slag ging, was zij al aan handen en voeten gebonden aan voorschriften, waar haar ontwerpen aan zouden moeten voldoen. Veel vooronderzoek heeft ze gedaan, o.a. wat betreft de juiste Latijnse benamingen met de juiste afbeelding van de boom, blad en tak. Spreekwoorden, gezegdes en uitdruk-

kingen over bomen zouden een onderdeel kunnenzijn. In het oog springende bomen moesten vast gelegd worden op de gevoelige plaat. Natuurlijk komt er ook een achtergrond bij die boom op de foto te staan. Moet die erbij of moeten we die met een fotoprogramma weghalen. Verschillende proefontwerpen werden door de heren van TNT-post bekeken. Sommigen werden meteen goedgekeurd, maar evengoed konden zij haar weer opnieuw aan het ontwerpen zetten. Uiteindelijk is Marlous er toch in geslaagd, onder vaak zware tijdsdruk, prachtige zegels te ontwerpen. De eindproducten zijn stuk voor stuk juweeltjes. Al met al was het een heel leerzame avond. Er komt heel wat kijken, voordat wij een postzegel op de enveloppe

Bomen in de winter

De postzegels van Marlous Bervoets

Bomen in de zomer

Op deze bladzijde staan de uiteindelijk goedgekeurde zegels van deze ontwerpsters. Ik had graag een paar ontwerpvelletjes willen laten zien. Maar helaas de kwaliteit was zo slecht dat ik u verwijst naar de volgende website: http://www.postzegelontwerpen.nl/. Al u de naam van Marlous Bervoets intypt dan komt u op dat gedeelte van haar waar een aantal voorbeelden afgebeeld staan.

4


NIEUWS VAN DE NIEUWTJESDIENST Bij "De Globe" bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan De Nieuwtjesdienst (ND). Eenieder, die lid is van de vereniging mag /kan deelnemen aan de ND. De deelname geldt per half kalenderjaar (aanvangend 1 januari of 1 juli). Aanmelden deelname steeds 1 maand voor begin van het halve jaar (dus voor 1 december of 1 juni). Opzegging van deelname eveneens 1 maand voor het begin van het halve jaar. Zonder opzegging wordt de deelname steeds met een half jaar verlengd. Er is een nauwe samenwerking tussen De Globe en I.V. Philatelica, waardoor het aantal landen zeer is uitgebreid, waarvan zegels kunnen worden geleverd. I.V. Philatelica draagt zorg voor

de levering van de landenzegels, terwijl De Globe de levering van thematische zegels verzorgt. Landenzegels Bij een landenabonnement abonneert u zich op één of meer landen van uw keuze en u ontvangt dan de nieuwe emissies met (indien vooraf gewenst) aangevuld blokken en/of boekjes en/of prestigeboekjes en/of FDC's, die in dat/die land(en) worden uitgegeven. Een andere mogelijkheid is een jaarcollectie van één of meerdere landen te nemen. Thematische zegels Welk thema u ook verzamelt, u kunt

zich hierop abonneren. Bedenk wel dat u een volledige serie zegels ontvangt, ook al hoort slechts 1 zegel bij uw thema. Waar ter wereld ook uw gekozen thema op zegels wordt uitgegeven, u zult de zegel kunnen ontvangen. Nadere informatie Op de afdelingsbijeenkomsten kunt u bij het Hoofd ND alle benodigde informatie ontvangen, evenals een deelnameformulier. Uiteraard kunt u ook informatie inwinnen per telefoon of per e-mail. Hoofd ND van de afdeling Vierstroom" Pieter Verburg tfn 026 3635755 e-mail: p.verburg@tiscali.nl Interessante websites zijn www.ivphilatelica.nl www.deglobe-devierstroom.nl www.fv-deglobe.nl

Grote veiling Op zaterdag 2 april 2011 is er een grote veiling in Parkstate. Georganiseerd door het hoofdbestuur. Leden van de globe zijn van harte welkom. Kavellijsten zijn aan te vragen bij Hans Niehoff (zie colofon). De kavellijst staat ook op onze website: www.deglobe-devierstroom.nl , maar ook op www. fv-deglobe.nl.

WANNEER MAG DE REDACTIE UW ARTIKEL PLAATSEN?

5

"De


NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN 101.04 REGLEMENT BEKERTOERNOOI N.B.F.V. Pag. 1 suppl.2006 1. Door de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen in samenwerking met een vereniging kunnen jaarlijks ter gelegenheid van een filatelistisch evenement twee voordrachtwedstrijden georganiseerd worden, zowel voor Thematische als voor Algemene filatelie. Deze voordrachtwedstrijden worden genoemd het "Bekertoernooi NBFV". Door de betreffende vereniging wordt hiervoor een passende ruimte en een projector met scherm etc. beschikbaar gesteld. Deelnemers, die hun voordracht met beelden via een beamer willen begeleiden moeten eigen apparatuur meenemen. 2. Voor de winnaar van dit bekertoernooi wordt een wisselbeker beschikbaar gesteld, met dien verstande dat er een afzonderlijke wisselbeker is voor de algemene en een voor de thematische filatelie (Deze laatste draagt de naam: "Van Veenendaalbeker"). De wisselbekers worden toegekend aan diegenen, die daartoe op grond van het hierna bepaalde in aanmerking komen, en worden door de N.B.F.V. beschikbaar gesteld. 3. De voordrachten moeten dienen ter bevordering van de algemene resp. de thematische filatelie in de ruimste betekenis van het woord. Er moet worden gestreefd, dat de tijdsduur van de voordracht ca.20 minuten is. Deelname aan het bekertoernooi staat open voor alle leden van bij de Bond aangesloten verenigingen. Zij, die wensen mee te doen, geven hiervan - tenminste drie maanden tevoren - schriftelijk kennis aan het bestuur van de betreffende vereniging onder opgave van het gekozen onderwerp. Het bestuur van de organiserende vereniging beslist over toelating en deelt dit zo spoedig mogelijk mede aan het Bondsbestuur. Deelnemers ontvangen van de organiserende vereniging een exemplaar van dit reglement. Bij minder dan drie deelnemers per voordrachtwedstrijd wordt het toernooi voor die wedstrijd door de organiserende vereniging afgelast. 4. Aan de bekerhouder, die de wisselbeker moet afstaan, omdat die aan een ander is toegekend, wordt een passende herinnering uitgereikt, waarin wordt gegraveerd diens naam, alsmede het jaar, resp. de jaren, waarin zij/hij houder was van de beker. In alle gevallen moeten de bekerhouders deze tenminste twee weken vóór de aanvang van een toernooi terugzenden naar het Bondsbureau. 5. Er worden voor de beoordeling van de te houden Algemene en Thematische voordrachten afzonderlijke jury's samengesteld. Elke NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN 101.04 REGLEMENT BEKERTOERNOOI N.B.F.V. Pag. 2 suppl.2006 De jury bestaat uit drie personen, waarvan één wordt benoemd door de organiserende vereniging, één door het Audio Visueel Centrum en één door het Bondsbestuur. De juryleden, die door het Bondsbestuur worden benoemd fungeren als voorzitters van de jury's. 6. De leden van elke jury zullen elk aan ieder van de deelnemers maximaal 100 punten toekennen, als volgt te verdelen: 1. De mate, waarin de voordracht bijdraagt tot de bevordering van de filatelie: max 30 punten 2. De behandeling van het onderwerp: max 20 punten 3. De filatelistische studie over het onderwerp: max 20 punten 4. De uitwerking van het onderwerp in de voordracht: max 20 punten 5. De presentatie van de voordracht max 10 punten De door de drie juryleden aan de sprekers toegekende punten worden bijeengeteld. 7. Degene aan wie het hoogste aantal punten, doch tenminste 210 is toegekend, is winnaar van het toernooi en ontvangt de daarbij behorende wisselbeker. 8. De naam van diegene aan wie één der wisselbekers wordt toegekend wordt in de beker gegraveerd; zo ook het jaar waarin het betreffende toernooi werd gehouden. Gewonnen bekers blijven in het bezit van de winnaars totdat de beker aan een nieuwe winnaar wordt toegekend. Wanneer de bekerhouder overlijdt, moet de beker naar het Bondsbureau worden teruggezonden. De winnaars ontvangen een bronzen medaille met passende inscriptie. 9. Indien aan meer dan één deelnemer hetzelfde hoogste puntentotaal werd toegekend, dan is winnaar degene die het hoogste aantal punten heeft behaald voor onderdeel 1. Bij een gelijk aantal punten voor onderdeel 1 wordt het aantal punten voor onderdeel 2 in beschouwing genomen en zo verder. In geval het aantal punten voor NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN 101.04 REGLEMENT BEKERTOERNOOI N.B.F.V. Pag. 6


3 suppl.2006 alle onderdelen gelijk is, wordt de winnaar door het lot aangewezen . 10. Deelnemers, niet-winnaars van de wisselbeker, aan wie de jury op grond van het bepaalde in punt 7 tenminste 190 punten heeft toegekend, ontvangen een oorkonde, beschikbaar gesteld door de N.B.F.V. 11. De bekendmaking van de uitslag van het toernooi, alsmede de uitreiking van de toegekende prijzen geschiedt zo mogelijk tijdens het evenement zelf. Door de organiserende vereniging wordt de uitslag van het toernooi aan de secretaris van de N.B.F.V. gemeld, die zorgt voor publicatie op de Bondspagina van het Maandblad. De voorzittersvan de jury's brengen verslag uit van de uitslag van het toernooi en de inhouden van de lezingen aan de commissaris Juryzaken. 12. Aspirant deelnemers kunnen voor de vervaardiging van tot de voordracht behorende dia's gebruik maken van de faciliteiten van het Audio Visueel Centrum van de Bond. In zo'n geval vervaardigt de fotograaf van het AVC gratis dia's, waarbij hij moet rekenen op 40 tot 60 dia's per voordracht. Een aanvraag hiertoe moet tijdig bij de secretaris van het AVC worden ingediend. Het AVC heeft het recht de tekst van de lezing, voorzien van dia's uit te lenen aan andere bij de Bond aangesloten filatelistenverenigingen. Uitlening door het AVC zal echter niet eerder mogen plaatsvinden, dan nadat de auteur zijn voordracht heeft gehouden tijdens een bekertoernooi, mits de deelname plaatsvindt binnen één jaar na aanmaak van de dia's. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. 13. Aspirant deelnemers die gebruik maken van de faciliteiten van het A.V.C. zijn verplicht om aan het Bekertoernooi deel te nemen. Hiervan kan wegens ziekte, ongeval of overmacht van de aspirant deelnemer ontheffing worden verleend door het A.V.C. Indien helemaal wordt afgezien van deelname dan worden de kosten voor het maken van de dia's door het A.V.C. bij de aspirant deelnemer in rekening gebracht. 14. Reiskosten van de deelnemers worden door de N.B.F.V. niet vergoed en de vergoeding van de juryleden geschiedt volgens het Bonds-juryreglement voor tentoonstellingen. NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN 101.04 REGLEMENT BEKERTOERNOOI N.B.F.V. Pag. 4 suppl.2006 De kosten worden ten laste gebracht van de begroting voor Filatelistische Vorming. 15. Dit reglement kan worden aangehaald als: "Bekertoernooi-reglement" . Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering gehouden op 13 april 2002 te Leusden. Aangepast door het Bondsbestuur m.i.v. 2007. T.J. Koek D.v.d.Zee voorzitter secretaris

Meer toekomstige uitgiften Uitgifte postzegels eerste helft 2011 10 januari ● Pers. Postzegels 2011: Sint-Janskathedraal , ’s-Hertogenbosch: postzegelvel met 10 gelijke postzegels (zelfklevend) ● Mooi Nederland 2011 – Almere*: postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) ● Mooi Nederland 2011: - Eindhoven*: postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) 31 januari ● Koolmees: postzegelvel met 10 gelijke postzegels (gegomd) 28 maart

● 375 jaar Universiteit van Utrecht: postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) ● Stad van Nederland: postzegelvel met 12 postzegels, waarvan 11 verschillende postzegels (gegomd) 11 april ● Mooi Nederland 2011 – Breda*: postzegelvel met 5 gelijke posztegels (gegomd) ● Mooi Nederland 2011 – Apeldoorn*: postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) 18 april ● Da’s toch een kaart waard 2011: postzegelvel met 3 gelijke postzegels (gegomd) 7

2 mei ● Jubileumpostzegels 2011: postzegelvel met 10 postzegels, waarvan 5 verschillende Postzegels (gegomd) 23 mei ● UNICEF 65 jaar: postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) ● Mooi Nederland 2011 – Enschede*: postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) ● Mooi Nederland 2011 – Verzamelvel**: postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd) 27 juni ● 100 jaar Nederlandse vereniging voor Microbiologie: postzegelvel met 10 verschillende Postzegels (gegomd)


Raar, de perforatie van het vel is niet compleet!

Laten we eens kijken vrouw of dit vel nog langer op zolder moet blijven liggen!

U bent van harte welkom. Wat staat op ons programma? Algemeen. Met de Hogeschool Filateliedagen wil de organisatie een attractieve combinatie bieden van de lezingen van het “Jo Toussaint”toernooi en een ruim en gevarieerd aanbod van filatelistische activiteiten. Wij zijn er zeer gelukkig mee, dat we opnieuw de schitterende locatie van Hogeschool van Hall Larenstein mogen gebruiken. Een betere accommodatie dan deze met alle ter beschikkingstaande faciliteiten is haast ondenkbaar, ruime gratis parkeergelegenheid en prettige cateringprijzen voor de bezoekers. De organisatie is wederom in handen van de regioafdeling De Vierstroom (Elst, Arnhem en Velp/Rozendaal) van de Filatelistenvereniging De Globe. Dhr. R. ten Hoedt 026-3230947 Dhr. C. Ursem 026-3613906.

Programma op zaterdag 5 en op zondag 6 maart

Programma

zaterdag 5 maart 2011 Zaal open 10.00- 17.00 uur

Zoeken naar die ene zegel!!

Inzage veilingkavels Leopardi Gratis taxatie stand nr. 1 Lezingen “Jo Toussaint “toernooi Algemene filatelie: Juryleden: H.J. Trip KNBF, F.J. de Bruin AVC en een lid van onze vereniging. 11.00 uur Nederlandse Perfins door dhr. N van der Lee 11.45 uur Postkantoren op wielen door dhr. J. Stroom 12.30 uur Birma tijdens de 2e Wereldoorlog, de gewone post door dhr. J. Mulder 14.00 uur

Gelegenheid om met de sprekers te praten over hun lezingen. Zij zullen wat materiaal laten zien.

15.00 uur

Prijsuitreiking “Jo Toussaint” toernooi Algemene Filatelie. sluiting

17.00

Programma

zondag 6 maart 2011 Zaal open 10.00 – 16.00 uur

Winnaar 2010

Inzage veilingkavels Leopardi Gratis taxatie stand nr. 1 Lezingen “Jo Toussaint “toernooi Thematische filatelie: Juryleden: A.P.H.M. Jacobs KNBF, Th. Kniese AVC en een lid van onze vereniging. 11.00 uur Rekentuig door dhr. R. van Dam 11.45 uur De Beer: geduchte grommer en knusse knuffeldier door dhr. S Bangma 13.00 uur De brug bij de Victoria-watervallen door dhr. J. Toussaint 13.45 uur “Zingen, mijn lust en mijn leven.” door dhr. A. van Berkel 14.30 uur

Algemene Filatelie 15.30 uur

Zijn lezing ging over: "Bestellerstempels Nederland." Hij wordt gefeliciteerd door Jo Toussaint naar wie dit toernooi genoemd is.

Gelegenheid om met de sprekers te praten over hun lezingen. Zij zullen wat materiaal laten zien.

Prijsuitreiking “Jo Toussaint”toernooi Thematische Filatelie. 16.00 sluiting

8


Het postzegelwinkeltje Ook het postzegelwinkeltje is op beide dagen aanwezig.

ma ar t 20 11 za te rd ag 5 17 .0 0u ur 10 .0 0— en ar t 20 11 zo nd ag 6 ma 0 uu r 10 .0 0— 16 .0

Hogeschool filateliedagen in Velp bij Arnhem

Het “JO TOUSSAINT” toernooi nationale en internationale handelaren (ook leden van de NVPH) meer dan 80 meter tafelverkoop ansichtkaarten, numismatiek het postzegelwinkeltje van “de Globe”. gratis taxatie Leopardi info stands propaganda tentoonstelling programmaboekje tevens entree € 2,00

Informatie: C. Ursem, 026-3613906 c.ursem@chello.nl R.M. ten Hoedt, 026-3230947 r.tenhoedt01@upcmail.nl www.deglobe-devierstroom.nl

Het evenement vindt plaats in Hogeschool Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp (bij Arnhem)

In de aula is volop ruimte voor de handelaren. Zij brengen veel waar mee, dus keus te over. Op een van de volgende pagina's staat een overzicht: wie er zijn en wat zij meebrengen. U kunt goed zien wat u koopt, de zaal krijgt heel goed licht van buiten en de verlichting van de aula is uitstekend.

Zeer goed bereikbaar (bij de A12), Bushalte en station VELP op loopafstand. Gratis ruime parkeergelegenheid

Handelaren Veilinghuis Leopardi Schilden, T. van der Brugman, E. Van Esch, P. Veen, W. van De Pender, W. de Vos, H. "The Fox Filately" Mast W. van de, Pzh De Globe jeugdwinkeltje Albers, J v.'t Wout

taxaties en inzage veiling kavels Betere zegels wereld, 2 WO, brieven, speciality’s Stockboeken met zegels, Oost-Europa: brieven, lectuur, catalogi, vertalingen etc. Beter Nederland, Europa en rariteiten WNF –Wereld Natuur Fonds motief Catalogie, flora en fauna vooral velletjes en blokken Plaatfouten, velranden e.d. in uitgebreide sortering Vooral 5 cents-boeken o.a. perfins

Voorlopige lijst van handelaren. We zijn nog in overleg met enkele handelaren. Op onze website; www.deglobe-devierstroom.nl houden we de laatste stand bij. 9


FILAFESTIVAL 2011 BORCULO 26 en 27 februari 2011 openingstijden beide dagen van 9.30 - 17.00 uur Haarloseweg 7 7271 BV Borculo

Info van hoofd rondzendingen We zijn alweer over de helft van het rondzend seizoen. Nog een paar maanden en dan is het alweer vakantie tijd voor de meesten van ons. Er zijn v.w.b. de rondzending geen schokkende dingen te melden. Alles loopt zoals het moet lopen. Alleen echter ter zake van de betalingen van de uitnames zou ik toch graag uw aandacht op het volgende willen vestigen. Betaling Graag alleen vermelden : uw lidnummer, uw sectienummer en de laatste zending die u verwerkte. Dus u vermeldt: Lid xxxx, sectie x.xx, zending xx

Het is dus absoluut niet nodig om de nummers van boekjes of doosjes te vermelden, want uw Hoofd Rondzending

vindt al die gegevens op de rondzendlijsten (zie de ordners op bijgaande foto) die hij van de Rayonhoofden ontvangt.

10

Het is ook niet nodig om op een en dezelfde dag meerdere betalingen te doen. Graag vragen wij u de betalingen op te tellen en een groter totaal bedrag over te maken. De ING rekent namelijk voor elke overboeking immers Euro 0,14 We kijken nu uit naar een voorspoedige voortgang van de rondzending. In augustus zullen wij u, zoals gebruikelijk, op de hoogte brengen van het wel en wee en het resultaat van de rondzending. John Driessen,


11


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem Waar moeten we zijn: Hogeschool van Hall LarensteinLarensteinselaan 26a6882 CT Velp (bij Arnhem) Zeer goed bereikbaar (bij A12)Bushalte en station VELP op loopafstand. Gratis ruime parkeergelegenheid

Toegang tot de beurs

Zo kan je ook zoeken!!

Vergeet niet dit contactblad mee te nemen!!!

Wij zien U graag terug het volgend jaar

Postzegelveiling ‘Leopardi’ Veiling 172 zaterdag 12 maart 2011

POSTBUS 176 7440 AD NIJVERDAL KANTOORADRES: RIJSSENSESTRAAT 203B 7441 AD NIJVERDAL TELEFOON 0548-655855 FAX NR. 0548-655088 EMAIL info@leopardi.nl

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

Nu ook op internet:

www.leopardi.nl

KIJKDAGEN: maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur. zaterdag 12 maart van 8.30 tot 12.30 uur. VEILING: zaterdag 12 maart van 11.00 tot 12.30 uur de zgn. ‘kleine kavels’ en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, partijen en dozen. Vraag de GRATIS CATALOGUS! Veiling 173 wordt gehouden op 7 mei 2011. Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

Vierstroom Nieuws februari 2011  
Vierstroom Nieuws februari 2011  
Advertisement