Page 1

VM

nummer 2 mei 2014

aagse rd ie V ? je rt aa sk bu s al je nd ba ls po k: Toekomstmuzie gen bos ei jn zi nu t ef he se ag da er Vi r de an lopen voor een de jongen en ep pi en ng zo n de ou de ls oa Z s Sponsornieuw


en de Vierdaagse tevens voorzien in verbetering van de beschikbaarheid van aansluitend busvervoer op de bestaande (extra) nachttreinen. Wim Velings: “Als we wandelaars ertoe kunnen bewegen meer gebruik te maken van snel en comfortabel openbaar busvervoer, zal het gebruik van de auto afnemen. Dat levert tal van voordelen op. Eerst en vooral is het duurzamer door de verminderde CO2 uitstoot. Maar het komt natuurlijk ook de doorstroming van het verkeer in de Vierdaagseregio ten goede, waardoor eventuele fileproblemen voorkomen kunnen worden.” “Ook de wandelaar zelf heeft er baat bij”, aldus Velings, “hij bespaart hoge kosten voor het parkeren, voorkomt voor zichzelf fileleed en wordt bovendien comfortabel

mobiliteitsplan duurzame stappen in de toekomst

Foto: Ger Loeffen

Polsbandje als buskaartje Het bekende polsbandje van de Vierdaagsewandelaar als buskaartje. Aan dat toekomstbeeld wordt door busmaatschappij Connexxion samen met Stichting DE 4DAAGSE gewerkt in het opstellen en uitwerken van een mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is gebaseerd op de ambitie om meer deelnemers aan de Vierdaagse Nijmegen per bus te vervoeren tussen hun al dan niet tijdelijke verblijfplaats en start- en finishlocatie van de Vierdaagse in Nijmegen. Er wordt ook onderzocht of een service om Vierdaagselopers vanuit diverse verzamelsteden in het land collectief per touringcar van Connexxion naar Nijmegen te laten reizen, haalbaar is. Met het mobiliteitsplan, waarmee dit jaar begonnen wordt en dat in 2016 compleet moet zijn, zetten Con-

2

De samenwerking in het maken van het mobiliteitsplan is neergelegd in een officieel partnership, waarbij mobiliteitspartner Connexxion zich voor een periode van drie jaar aan Stichting DE 4DAAGSE heeft verbonden.

Een voorbeeld van goede doelen:

Connexxion en Vierdaagse zetten met

Het partnership tussen Connexxion en Stichting DE 4DAAGSE werd ‘ondertekend’ met een letterlijke footprint van CEO Bart Schmeink van Connexxion en Vierdaagsevoorzitter Johan Willemstein.

voor de deur van de Vierdaagse afgezet en weer opgehaald.” Stichting DE 4DAAGSE en mobiliteitspartner Connexxion, moedermaatschappij van Breng, de busvervoerder in Nijmegen en omstreken, richten zich in het mobiliteitsplan in eerste instantie op de deelnemers aan de Vierdaagse. Bij nadere uitwerking van het plan, zal ook aandacht worden geschonken aan het openbaar vervoer van de ongeveer 800.000 Vierdaagse toeschouwers die tijdens de Vierdaagseweek in de regio de wandelaars komen aanmoedigen.

nexxion en de Vierdaagse letterlijk duurzame stappen. Meer wandelaars uit de auto en in de bus maakt de CO2 footprint van de Vierdaagse aanzienlijk minder diep en bovendien wordt de service van Stichting DE 4DAAGSE aan de deelnemers er door verhoogd. Alle aspecten van het regionale openbaar vervoer tijdens de Vierdaagseweek worden in het mobiliteitsplan opgenomen. “De ruim 40.000 wandelaars verblijven die week voor een groot deel in een van de twaalf doortochtgemeenten. In samenspraak met de gemeenten stimuleren wij het gebruik van transferia, maar iedere wandeldag weer ontstaat er toch grote druk op de bereikbaarheid en parkeercapaciteit in het centrum van Nijmegen”, aldus Wim Velings, bestuurslid Openbare orde & veiligheid van Stichting DE 4DAAGSE in een toelichting. Ook het vervoer per extra nachttrein, waar tal van wandelaars gebruik van maken die in de Vierdaagseweek logies vinden in grotere omliggende plaatsen als Boxmeer, Cuijk, Oss, Tiel, Wageningen of Arnhem, wordt in het plan opgenomen. Daarmee willen Connexxion

‘Hart voor Vrouwen’

Vierdaagse lopen voor een ander Wandel de Vierdaagse niet alleen voor uzelf maar ook voor een ander! Die oproep stond te lezen in de eerste aflevering van het Vierdaagse Magazine Online. Sindsdien is het aantal wandelaars dat voor een goed doel naar eigen keuze loopt en het totaal gesponsorde bedrag al aanzienlijk opgelopen. Bij verschijnen van deze editie staat de teller inmiddels op ruim 60.000 euro die door ongeveer 220 wandelaars voor 91 begunstigde goede doelen bij elkaar worden gelopen dankzij de steun van zo’n 1.900 sponsors.

Voorbeeld Een van die goede doelen is ‘Hart voor Vrouwen’, een fonds dat verbonden is aan het Radboudumc Nijmegen. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Per dag sterven 57 vrouwen in Nederland aan deze ziekten. Dat is meer dan bij mannen. Hoe kan het dat zoveel vrouwen aan hart- en vaatziekten overlijden? Een belangrijke reden is dat de ziekten zich bij vrouwen minder duidelijk aandienen dan bij mannen. Het is dus hoog tijd dat we bij vrouwen de signalen eerder herkennen. Van een aantal redenen hebben we slechts een sterk vermoeden. Ze zijn ook lastig om op een wetenschappelijke manier te bewijzen, omdat er veel causale verbanden met andere ziekten, medicatie, behandelingen of afwijkingen zijn. En dat is precies waar Hart voor

Vrouwen zich sterk voor maakt: het onderzoeken van de verbanden van hart- en bloedvaten met alle andere organen en externe factoren zoals stress. De multidisciplinaire onderzoeken die ‘Hart voor Vrouwen’ ondersteunt, overschrijden grenzen van medische vakgebieden. De organisatie wil dat artsen met verschillende disciplines kennis met elkaar delen, zodat zij betere diagnoses kunnen stellen en op effectieve wijze vrouwen kunnen behandelen.

‘Ieder tientje helpt’ Grietje Schampers uit Nijmegen heeft aangegeven voor ‘Hart voor Vrouwen’ te gaan deelnemen. “Ik ga dit jaar voor de 11e de keer de 4 daagse lopen. Toen ik gevraagd werd of ik mee wilde doen aan de sponsorloop voor ‘Hart voor vrouwen’ was ik eigenlijk vrijwel direct enthousiast. In 2009 heb ik zelf een hartinfarct gehad waar ik in het Radboud ziekenhuis zeer adequaat aan geholpen ben. Ik heb er helemaal geen last meer van en sindsdien al weer drie keer de Vierdaagse gelopen. Omdat veel vrouwen, meer dan mannen last krijgen van hartklachten en deze klachten niet zo snel worden onderkend

3


Vierdaagse heeft nu zijn eigen bos Na de aanleg in 2013 van een Vierdaagse wijngaard in Groesbeek, werd begin april dit jaar aan de poorten van Elst, gemeente Overbetuwe, het eerste Vierdaagsebos aangeplant in het kader van de activiteiten rond de 100ste Vierdaagse in 2016.

De Nijmeegse Grietje Schampers loopt de Vierdaagse voor ‘Hart voor Vrouwen’: ‘Ieder tientje helpt’.

als bij mannen is het goed dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan. Vandaar dat ik dit doel graag wil steunen en hoop dat ik niet de enige ben. Ieder tientje helpt.”

Aanmelden Wie op zich www.devierdaagsesponsorloop.nl aanmeldt ontvangt automatisch een formulier met een aantal vragen over de deelnemer en over het goede doel waarvoor gewandeld wordt. Invullen van het formulier kost slechts enkele minuten. Nadat het profiel is geactiveerd en via Ideal éénmalig een bijdrage van € 19,50 is overgemaakt kan de actie van start gaan. De gevraagde bijdrage is om de kosten van de site en de bijbehorende ondersteuning te financieren en biedt de garantie dat het verzamelde sponsorbedrag voor 100% uitbetaald wordt aan het door wandelaar gekozen goede doel. Hiervoor zorgt de onafhankelijke Stichting de Vierdaagse Sponsorloop. www.devierdaagsesponsorloop.nl

4

Het bos ligt op de hoek van de Breedlersestraat en het Kattenleger, op de route van de eerste wandeldag van de Vierdaagse, en maakt deel uit van Park Lingezegen dat daar momenteel in ontwikkeling is. Het aangeplante bosperceel is ongeveer 2,5 hectare groot. De aanplant omvat duizenden exemplaren van gevarieerde soorten als wilg, populier, eik, zoete kers, haagbeuk, meidoorn, hondsroos, vuilboom en één appelboompje. De nog jonge bomen groeien de komende twee jaar uit tot een prachtig nieuw bos en deze groeiperiode staat symbool voor de opbouw naar het hoogtepunt van het jubileum: de start van de 100ste Vierdaagse op 19 juli 2016. De eerste bomen werden, symbolisch, geplant door Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, en door Johan Willemstein, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE. Zij onthulden een rustbank voor wandelaars, aangeboden door Stichting DE 4DAAGSE. De bank wordt geflankeerd door een walnotenboom die door het duo Cornielje/Willemstein vakkundig in de grond werd gezet. De ontwerpers van het Vierdaagsebos, Jan Heersche en Astrid Harsveld van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, zien het Vierdaagsebos als ecologische stapsteen voor de ijsvogelvlinder. Het is de bedoeling dat die op den duur de weg vindt tussen Rijn en Waal. Via de Vierdaagse-media zullen wandelaars worden gestimuleerd als vrijwilliger mee te helpen bij het onderhoud van ‘hun’ bos. Stichting DE 4DAAGSE is van plan om in het kader van duurzaamheid (CO2 compensatie) de komende jaren op meerdere plaatsen langs de route de aanleg van groen te bevorderen. Hiervoor zal worden gezocht naar locaties, in overleg met de doorkomstgemeenten. In Groesbeek is in 2013 al op Wijnhoeve De Colonjes een ‘Vierdaagse Wijngaard’ aangeplant. De tweeduizend wijnstokken die toen zijn geplant, zouden in jubileumjaar 2016 de eerste ‘Vierdaagsewijn’ kunnen opleveren.

De aanplant en presentatie van het Vierdaagsebos ging gepaard aan de presentatie van de jubileumslogan die voor de viering van de honderdste Vierdaagse in 2016 is bedacht: ‘Wie wandelt wordt honderd’. Alle verdere jubileumactiviteiten worden onder de vlag van deze leus gepresenteerd. De onthulling werd gedaan door leden van het Comité van Aanbeveling dat is gevormd om de jubileumcommissie, inmiddels formeel ondergebracht in de Stichting 100ste Vierdaagse, te ondersteunen. Alle sectoren die van belang zijn voor de Vierdaagse zijn in dit Comité vertegenwoordigd: - Provincie Gelderland: Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland; - Gemeente Nijmegen: Hubert Bruls, burgemeester; - Defensie: Peter van Uhm, oud-Commandant der Strijdkrachten; - Gezondheidszorg: Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur Radboudumc; - Sponsoring: Teun Verheij, algemeen directeur Albron; - Sport: Olga Commandeur, ex-atlete en sportpresentatrice; - Toerisme: Jurriaan de Mol, algemeen directeur Regiomarketing Gelderland. FOTO BOVEN: Bestuursleden van Stichting 100ste Vierdaagse en leden van het Comité van Aanbeveling poseren voor het informatiebord Vierdaagsebos met de juist onthulde slogan ‘Wie wandelt wordt honderd’. V.l.n.r. Teun Verheij, Clemens Cornielje en Hubert Bruls van het Comité van Aanbeveling en Martine Willemstein, Marcel Claassen, Anneke Bruisten, Bram Brinkman, Ron Adriaans, Jeannine Liebrand en Chris Crucq van de Stichting 100ste Vierdaagse. Foto: Ger Loeffen.

<< FOTO LINKSBOVEN: Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, heeft z’n handen vol aan de walnotenboom die hij plantte in het Vierdaagsebos. FOTO LINKSONDER: Clemens Cornielje (links) en Johan Willemstein puffen even uit op het bankje in het Vierdaagsebos, nadat zij de walnotenboom (achtergrond) in de grond hebben gezet. Foto’s: Ger Loeffen.

5


FOTO

HI-TEC NIJMEGEN LOW I

Full grain Nubuck lederen bovenwerk. I Shield technologie zorgt ervoor dat de schoen waterafstotend is.

Vibram-zool voor een perfecte grip. De ‘Ess shank’ is een speciaal ontwikkelde, ultralichte plaat die steun en stabiliteit biedt. De ‘Multi-density EVA midsole’ zorgt voor een goede demping en afwikkeling. OrthoLite inlegzool met gevormd voetbed. De ‘water tong’ voorkomt dat vuil en vocht hier de schoen binnendringt.

De ‘Multi-density EVA midsole’ zorgt voor een goede demping en afwikkeling.

Bestel tot

De Hi-Tec Sports

14 april via webshop en geniet van voordelen

Vierdaagse Collectie

VGZ drie jaar langer sponsor Vierdaagse

“Wij zoeken bij sponsoring naar activiteiten en evenementen die een brug slaan naar onze dagelijkse werkzaamheden in de gezondheidszorg”, aldus Jan-Luuk de Groot, directeur Marketing en Productontwikkeling van coöperatie VGZ bij de ondertekening van de sponsorovereenkomst met Stichting DE 4DAAGSE in het VGZ-kantoor in Arnhem. “We maken mede daarom de verzorgingsposten van de Vierdaagse mogelijk, zodat zoveel mogelijk wandelaars gezond de eindstreep halen.” Ondertekenaar namens Stichting DE 4DAAGSE was voorzitter Johan Willemstein. “Het is mooi te zien dat een evenement als de Vierdaagse beantwoordt aan sponsordoelstellingen die VGZ hanteert. Dat resulteert uiteindelijk in deze driejarige overeenkomst waarmee wij, met het oog op de continuïteit van de zo belangrijke medische zorg voor het wandellegioen, erg blij zijn.” De sponsorbijdrage van VGZ wordt door Stichting DE 4DAAGSE mede ingezet om de ruim 42.000 wandelaars tijdens de Vierdaagse te kunnen voor-

zien van adequate medische zorg. De uitvoering daarvan ligt in handen van de Medische Dienst van de Vierdaagse, in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. VGZ is al jarenlang verbonden aan de Vierdaagse en wil goede zorg voor iedereen organiseren en garanderen. FOTO; Jan-Luuk de Groot (links) en Johan Willemstein gingen namens respectievelijk VGZ en Stichting DE 4DAAGSE een sponsorovereenkomst voor de komende drie jaar

Hi-Tec Sports, hoofdsponsor van de Vierdaagse, heeft speciaal voor de Vierdaagse een ‘Nijmegen’ schoenencollectie op de markt gebracht, bestaande uit de Nijmegen Low, Nijmegen Mid en de Numaga. De SpHike Nijmegen Low is het topmodel uit de Nijmeegse Vierdaagse collectie 2014. Dit model is speciaal ontwikkeld voor wandelaars en is uitgebreid getest. De schoen zit vol met innovatieve technologieën en heeft alles wat je van een goede wandelschoen mag verwachten. Het volnerf (full grain) lederen bovenwerk heeft een optimale pasvorm en biedt ademend vermogen en comfort. De multi-density tussenzool en de OrthoLite® inlegzool zorgen voor ultieme demping. De wandelschoen is geïmpregneerd met i-shield® technologie wat de schoen water- en vuilafstotend maakt. Een ultralichte cambreur (plaat) zorgt voor een perfecte afwikkeling van de voet en geeft voldoende ondersteuning en stabiliteit.

Meer informatie is te vinden op www.hi-tec.nl/nijmeegse-vierdaagse-wandel-assortiment.html

6

‘Win-winnen’ met de VriendenLoterij

Steeds meer vrienden steunen de Vierdaagse Steeds meer wandelaars betuigen zich als ware vriend voor de Vierdaagse, niet alleen door de wandelprestatie te leveren, maar ook door deel te nemen aan de Vriendenloterij. Deze vrienden van de Vierdaagse geven daarmee structureel extra inkomsten aan de Vierdaagse, die mede worden ingezet ter financiering van de feestelijkheden rond 100ste editie van de Vierdaagse in 2016. Zo kan de Vierdaagse over twee jaar een prachtig eeuwfeest vieren, waarbij Stichting DE 4DAAGSE het inschrijfgeld voor de wandelaars ook nog eens zo laag mogelijk kan houden. Wie als deelnemer of supporter van de Vierdaagse meespeelt met de VriendenLoterij (de loterij voor gezondheid en welzijn) maakt kans op vele prachtige (geld)prijzen tot wel EURO 100.000,- per maand. Bovendien: de helft van de deelnemersinleg in de loterij gaat rechtstreeks naar ons prachtige evenement. “De VriendenLoterij heeft een fantastisch mechanisme. Enerzijds steunt een deelnemer structureel de Vierdaagse en anderzijds wint de deelnemer mooie prijzen. Dat is win–win. Zo maken we met z’n allen ons feest mogelijk!”, herhaalt voorzitter Johan Willemstein zijn oproep om aan de VriendenLoterij deel te nemen. www.vriendenloterij.nl/web/4daagseprijzen-1/informatie.html

7


n NWB en KNBLO-NL brengen 600 avond4daagse samen op nieuwe website

‘Zoals de ouden zongen piepen de jongen’ Indachtig het goed Nederlandse spreekwoord ‘Zoals de ouden zongen piepen de jongen’ maken de twee wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL veel werk van de in heel Nederland populaire avond4daagsen. Voor veel kinderen is de avond4daagse immers de opmaat naar de ‘echte’ Vierdaagse! Op de vernieuwde website www.avondvierdaagse.nl staan sinds kort alle avondvierdaagsen van Nederland verzameld. Tenminste, degene die aangesloten zijn bij een van de twee wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL. En dat zijn in totaal 600 evenementen, waaraan ruim 500.000 kinderen meedoen. De Avond4daagse is van oudsher hét wandelevenement voor kinderen. Al sinds de 40’er jaren van de vorige eeuw is het liedjes zingen, kletsen, lekker samen op pad en na vier dagen die welverdiende medaille ingebakken in onze cultuur. De Avond4daagse is daarmee, net als de Vierdaagse Nijmegen, een oer-Hollandse traditie.

In beweging In 2014 organiseren NWB en KNBLO-NL voor het eerst hun avondvierdaagsen onder gezamenlijke vlag. Daarmee bereiken de wandelorganisaties dat ruim een half miljoen kinderen in ieder geval vier dagen in het jaar voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (voor kinderen: 60 minuten bewegen per dag). Een belangrijke doelstelling in de

Hi Wandelaar

NIJMEGEN LOW

NIJMEGEN COLLECTIE www.hi-tec.nl

strijd tegen het toenemende overgewicht bij kinderen.

NUMAGA

NIJMEGEN MID

NIJMEGEN LOW

Fusie De samenwerking past in de voorgenomen fusieplannen van beide bonden. Wandelen behoort tot een van de snelst groeiende sporten onder de vlag van NOC*NSF. Door een bundeling van krachten ontstaat er per 1 januari 2015 één sterke wandelorganisatie. Die gaat zich richten op de totale wandelbranche, met een potentieel van 6,6 miljoen wandelaars. De samenwerking in het kader van de Avond4daagse is hiervan een eerste concreet resultaat www.avondvierdaagse.nl www.knblo-nl.nl

DEALERS NIJMEEGSE 4-DAAGSE COLLECTIE: Alkmaar Hi-tec Brandstore, Visser Oosterbaan, Telstar Megastore Almere Telstar Megastore Almelo Telstar Sportstore Alphen aan de Rijn Running & Walking Center Amersfoort Wim Jaquet Sports, Telstar Megastore Amsterdam Intersport Duo Sport Buitenveldert, Lopers Company Vijzelgracht, Perry Sport Apeldoorn Intersport Jonker Arnhem Perry Sport Axel Sport 2000 Klaassen Barendrecht Hiemstra Sport Best Coppens rekreatie Beuningen Topshelf, Verploegen schoenmode Boekel Van Rijbroek Bolsward American Base Boxmeer Van Neerven Sport Borger Top 4 sport Breda Brejaart sport, Shoe Rama, Starshoe Breukelen WinterWaterSport Burgum Lampers schoenen Bussum Runnersworld, Verwoerd Watersport & Outdoor Cuijk Plugro Sport Culemborg Beijer schoenen Delft Runnersworld Den Bosch Lopers Company, Mundo Sport, Perry Sport Den Haag Excelsior sport, de Hardloopwinkel, Perry Sport Den Helder Intersport de Graaf Deventer Telstar Megastore Dodewaard PK Running Doetinchem Claus Sport Dordrecht Sportcentrum, Runnersworld Drachten Camping & Outdoor Veneboer, Veneboer Sport Druten Rick Sports, Verploegen schoenmode Duiven Buitensport Four Seasons Ede Just for feet, Runnersworld Egmond aan Zee Sport 2000 Eindhoven Buchrnhornen, Intersport de Biggelaar, Lopers Company, Perry Sport Elst Snelders Sport Emmeloord Intersport Boomsma Sport Enschede Running Center Geleen Matchpoint Gemert Sportpoint Goes BD Store Groningen Perry Sport, Spac Sport, Roerdink, Telstar Megastore Haarlem Intersport Duo Sport Hardenberg Kampeer en outdoor Reiling Harderwijk Telstar Megastore Heerenveen Intersport de Leeuw Heerhugowaard Kompas Outdoor Heerlen Pieds sur Terre Hellevoetsluis Runnersworld Helmond USA Adventure store, Sport 2000 Hoofddorp Intersport Duo Sport Houten Telstar Megastore Huissen Huisman Sport Hulst Vermeersch Sport IJmuiden Sterk schoenen Joure Glas Sport, VVV Katwijk Running Center Laren Hofstee Schoenen Leiden de Hardloopwinkel , Labrujere, Intersport Lelystad Runnersworld Lisse LJ Sport Lochem Beumer Schoenmode Lokeren Marobel Maassluis Sport 2000 Made The World of Walking Malden Austria sport Meppel Jan Bralten Sport,Voet Inn Middelburg Intersport Erik Middelharnis SA Sports Mijdrecht Intersport Duo Sport Naaldwijk Sport 2000 Nieuwkoop de Jong Sport Nieuw Vennep Sport 2000 van der Geest Nijmegen Mundo Sport, Run2Day, Lopers Company, Runnersworld, Spac Sport, Intersport, Perry Sport Nijkerk Sport 2000 Nistelrode Van Tilburg Mode en Sport Noordwijk aan zee Hans Konings Outdoor & Wandelshop Noordwijkerhout de Hardloopwinkel Numansdorp Cottelli Panningen Sport 2000 De Bruijn Ridderkerk Outdoordoorshop Henk van Os Roelofarendsveen Sport 2000 Van der Geest Rotterdam Bob van der Heijden Sport, Daka Megastore, Daka Sports United, Daka Superstore, Perry Sport Sassenheim LJ Sport Schagen Intersport de Graaf Schiedam Sima Sport Schiphol Paulo Salotto ’s-Gravenzande Sport 2000 Van der Geest 's - Gravenpolder Cottelli Schoenen Sint Anthonis Van Tits Schoenen Sint Niklaas Horizon Buitensport BVBA Sittard Wilma Running Soest VVV Sliedrecht Perry Sport Someren Intersport Thijssen Spijkernisse Runnersworld Sprang Capelle ShoeRama, Stadskanaal Sport Inn Steenwijk Visscher Sport Terneuzen Vermeersch Sport Tiel Van den Berg Sport Tilburg Buchrnhornen, Runnersworld Twello Sporthuis Buitink Uden Arts sportiek Uithoorn Intersport Duo Sport Utrecht Perry Sport, Schrijver Orthopedie Vaassen Neijenhuis schoenen Valkenswaard Intersport van den Broek Veenendaal Henzen schoen & podologie, Van Sloten Sport Veghel Sport 2000 Veldhoven Intersport van den Broek Velp Veldman Sport Venlo Sport 2000 Jan Klein Venray Sport 2000, VVV Vlissingen Intersport Wassenaar LJ Sport, Mol Sailmakers Weesp Bijvoet Sport Wijchen Intersport Snelders, Schoenmode Verploegen Winschoten Sportstore Sape Hoekstra Winterswijk Obelink Woudenberg Sport en Dierenshop Woudenberg Zeist Starshoe Zierikzee Intersport Zoetermeer Starshoe Zwolle Telstar Megastore Online www.avantisport.nl, www.wandel-geest.nl, www.wehkamp.nl, www.futurumshop.nl, Coolblue: www.wandelschoenencenter.nl

8 Hi-Tec Ad 140206.indd 1

06/02/14 17:50 pm

Vierdaagse Magazine Online-2  

Online magazine over de 98ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen

Vierdaagse Magazine Online-2  

Online magazine over de 98ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen

Advertisement