Page 1


Profile for Viera Gurová

PORTFOLIO  

SVK: Súhrnné architektonické portfólio školských prác, študentských súťaží a pracovnej stáže. ENG: Architectural portfolio of my student wor...

PORTFOLIO  

SVK: Súhrnné architektonické portfólio školských prác, študentských súťaží a pracovnej stáže. ENG: Architectural portfolio of my student wor...