Page 49

CITAS AKTUALITĀTES – 2019. GADA IZAICINĀJUMI VPR uztur diskusiju par mūžizglītības nozīmi MVU konkurētspējas veicināšanā Baltijas jūras reģionā Inovācijām piešķirama būtiska loma mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā, nodrošinot to konkurētspēju un ilgtspēju. Tikpat būtiska nozīme inovācijām ir brīdī, kad indivīdiem, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā jāspēj reaģēt uz tehnoloģiju attīstību. Straujā attīstība un lielais informācijas apjoms ir mūsdienu darbinieka ikdienas izaicinājums, un mūžizglītībai kā nekad iepriekš ir liela nozīme, jo zināšanas un motivācija ir svarīgi priekšnosacījumi ne tikai viņu pašu personīgajai izaugsmei, bet ir cieši saistīta arī ar uzņēmumu izaugsmi un produktivitāti. 2019. gada jūnija vidū Vidzemes plānošanas reģions (VPR) jau otro reizi piedalījās Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona ikgadējā forumā (ESSBJR), Gdaņskā (Polijā), organizējot tematisku semināru ar mērķi diskutēt par problemātiku mūžizglītības jomā. Ja 2017. gadā lielāks uzsvars tika likts uz mūžizglītības piedāvājuma sasaisti ar darba tirgus prasībām, tad 2019. gadā VPR un Somijas JAMK Lietišķo zinātņu universitāte aicināja klātesošos pievērst uzmanību mūžizglītības nozīmei tieši mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā. Ņemot vērā, ka forums ik gadu pulcē vismaz 800 dalībniekus no astoņām valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un Polijas), tas uzskatāms par saturiski kvalitatīvu pasākumu un nozarēs atzītu ekspertu diskusiju kopumu.

Foto: VPR delegācija Gdaņskā. No kreisās: Liene Leonoviča (sabiedrisko attiecību speciāliste), Ilona Platonova (inovāciju brokeris Vidzemē), Santa Niedola (projektu vadītāja), Lelde Ābele (projektu vadītāja), Laila Gercāne (VPR Attīstības un projektu nodaļas vadītāja), Inese Suija-Markova (Vides risinājumu institūta direktore, mūžizglītības semināra moderatore Gdaņskā)

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības (ES) Baltijas jūras reģiona stratēģijas rīcības plāns tiek regulāri aktualizēts, pasākumu diskusiju rezultāti nereti tiek izmantoti jaunu problemātiku atklāšanai un iekļaušanai rīcības plānā.

49

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...