Page 45

Inguss Kampenuss, mēbeļu ražošanas uzņēmuma SIA „Kampenuss furniture” vadītājs par projekta „Koksne un mēbeles” aktivitātēm: „Ir vērtīgi aprunāties, dzirdēt citu pieredzi un no tā mācīties. Projekta ietvaros notikušajās pieredzes apmaiņas ietvaros uzņēmām citus uzņēmumus savā ražotnē. Tas vienlaikus bija gan izaicinājums, gan lietderīga iespēja mācīties prezentēt sevi un padomāt par daudzām lietām savā uzņēmējdarbībā, atbildot uz citu jautājumiem. Ja kādam ir lietderīga iegūtā informācija uzņēmumā “Kampenuss furniture”, tas ir tikai iedrošinājums tā turpināt arī mums. Projektā īstenoto tirdzniecības misiju ietvaros uzņēmām pārstāvjus no Skandināvijas, kurus iepazīstinājām ar savu darbību, parādījām ražoto. Skandināvi novērtēja mūsu individuāli radītos dizaina produktus, vēlāk no uzņēmumiem sekoja arī cenu pieprasījumi vairākiem pakalpojumiem. Viens no uzņēmumiem pavisam drīz pasūtīja pie mums izgatavot virtuves aksesuārus, par kuru kvalitāti saņēmām ļoti labas atsauksmes. Šobrīd strādājam pie viņu nākamā pasūtījuma.”

VIDEO: Kokrūpniecības nozare Vidzemē un Veru

Attēlā: SIA WEGA vadības komanda

Gatis Vēveris, koka mēbeļu ražošanas uzņēmuma SIA „WEGA” vadītājs par projekta „Koksne un mēbeles” aktivitātēm: „Koksnes hakatons ļāva komandā iziet cauri jaunu produktu prototipu radīšanas procesam, kā arī iedrošināja novadīt līdzīgu intensīvu domu apmaiņu arī uzņēmuma iekšienē. Savukārt dizaina semināri rosināja domāt par skaidra ārējā tēla radīšanas kompānijai. Eksporta semināros guvām pārliecību par to, ka ne visas funkcijas uzņēmumam jāveic pašam – daļu ir izdevīgi nodot ārpakalpojumā.”

Lai veicinātu Vidzemes plānošanas reģiona un Veru apgabala kokrūpniecības nozaru atpazīstamību, parādītu reģionu iespējas uzņēmējdarbības attīstībā, veicinātu investīciju piesaisti kokrūpniecības nozarei, VPR sadarbībā ar Veru novada arodapmācības centru Igaunijā (TSENTER) projekta „Koksne un mēbeles” ietvaros radīja reģionu tēlu veidojošu videoklipu sēriju. Tie satur informāciju par kokrūpniecības nozares svarīgākajiem rādītājiem – nodarbināto skaitu reģionos, uzņēmumu sadalījumu pa konkrētām rūpniecības jomām, kā arī informāciju par reģionu infrastruktūras priekšrocībām un izglītības iespējām.

45

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...