Page 4

Inovācijas

„ uzplaiksnījuma brīdī.”

nerodas tikai

zinātniskajās laboratorijās, kāda indivīda ģenialitātes

Inese Suija-Markova Vides risinājumu institūta vadītāja, Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece

„Inovatīvi cilvēki domā

plaši. Tos nesatricina plāna A neizdošanās, jo viņiem prātā jau ir

citi ceļi mērķa sasniegšanai. Šī spēja – būt radošam un svarīgs priekšnoteikums panākumiem un attīstībai.”

ātri pielāgoties

– noteikti ir

Ilze Zariņa Wunder Latvia, Valmieras biroja vadītāja

„No tā, cik ekonomiski spēcīgi un attīstīti ir reģioni, lielā mērā ir atkarīga visas Latvijas

izaugsme. Savukārt reģionu konkurētspējas priekšrocības un izcilība ir cieši saistīta ar izglītotu, radošu, atvērtu un uzņēmīgu cilvēku pieejamību visās tautsaimniecības

jomās – gan uzņēmumos, gan valsts un pašvaldības institūcijās. Jūsu cilvēki ir jūsu vērtība, investējiet tajos!”

Mārtiņš Jansons

Inovācijas politikas nodaļas vadītājs, Ekonomikas ministrija

4

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...