Page 39

Andrejs Domkins, MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU PĒTNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS INSTITŪTA DIREKTORS

„Pozitīvi vērtēju projekta uzstādījumu ar pieredzi klātienē iepazīstināt nozares speciālistus un ekspertus. Ir ļoti vērtīgi salīdzināt, ko paši esam paveikuši un ko citi dara, jo nereti gribam izgudrot savu velosipēdu un tādējādi zaudējam laiku. Lai arī jāsaka, ka Skandināvijā kolēģi sasnieguši ievērojami vairāk, tomēr pēc projekta pieredzes apmaiņas brauciena uz Zviedriju un Norvēģiju radušās jau vairākas idejas, no kurām pāris jau īstenošu pavisam drīz.” Šī gada sākumā A. Domkins kopā ar vairāku privāto un valsts uzņēmumu vadības līmeņa pārstāvju delegāciju apmeklēja „Living Lab for Zero Emission” Evenstadā Norvēģijā, kur jau bija viesojies pieredzes apmaiņas laikā. „Delegāciju ar „Living Lab for Zero Emission” vēlējos iepazīstināt, jo saistoša šķita ne tikai laboratorijas izveides koncepcija, bet arī valsts aktīvā līdzdalība bioekonomikas veidošanā. Viesojāmies arī „The Paper Province” Zviedrijā, kur uzklausījām zviedru kolēģu padomus un smēlāmies iedvesmu koksnes resursu viedai izmantošanai.”

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā uz tikšanos tiek aicināti bioekonomikas jomu eksperti. Ar ekspertu iesaisti, tiek noteiktas sešas galvenās rīcību jomas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai Vidzemē.

VPR dalās pieredzē seminārā par aprites ekonomiku „Ceļā uz sabiedrību, kas nerada atkritumus”, piedaloties paneļdiskusijā „Kur mēs esam un kurp mēs ejam?”. Semināru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Norvēģijas vēstniecībām, SIA “ZAAO”, Dabas un tehnoloģiju parku "Urda" un Valmieras attīstības aģentūru.

jūnijs 2018

aprīlis 2018 Latvijas delegācija (t.sk. pētnieki, uzņēmēji, Zemkopības ministrijas pārstāvis) dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Nīderlandi. Brauciena laikā gūtas zināšanas par bioekonomikas klasteru un inovāciju ekosistēmu izveidi un attīstību, iepazīstoties ar viena no vadošajiem Eiropas klasteriem bioekonomikas nozarē „Biobased Delta” pieredzi.

Cēsīs tiek organizēts izglītojoši iedvesmojošs forums „Bioekonomika – inovāciju iespējas”, kurā starptautiski atzīti eksperti iepazīstina ar bioekonomikas attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē un piemēriem, kā no dažādiem dabas resursiem attīstīt veiksmīgus produktus, pakalpojumus un biznesus.

oktobris 2018

septembris 2018 Projekta komanda piedalās un organizē tematisku darbnīcu LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra organizētajā seminārā „Bioekonomika: vadība un attīstības perspektīvas”.

marts 2019

Oktobris/novembris 2018 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju un Norvēģiju. Delegācijas sastāvā LR Izglītības un zinātnes ministrijas RIS3 vienības vadītājs, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktors, Agroresursu un ekonomikas institūta direktore, SIA Felici ražošanas vadītāja, SIA Dimdiņi un SIA Skrīveru saldumi valdes locekļi.

jūnijs 2019 Vidzemes plānošanas reģions un projekts RDI2CluB piedalās sarunu festivālā „Lampa”, aicinot uz diskusiju: „Inovācijas reģionā – mīts vai realitāte?”

39

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...