Page 17

Marta beigās „LowTEMP” projekta komanda no Latvijas piedalījās partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā, kur Klaipēdas Universitāte dalījās pieredzē par saules enerģijas izmantošanu savām ēkām. Atjaunojamie energoresursi, tostarp, saules enerģija, zemes siltums un biomasa tiek sasaistīti ar enerģijas iegūšanu zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai. „Beļavas ciemā ir uzstādīta meteostacija, kas sniedz pašvaldībai daudzpusīgus datus par āra klimatu. Ņemot vērā šos datus, mēs izvērtēsim, cik izdevīgs ir plāns par saules paneļu uzstādīšanu apkures siltumapgādes cirkulācijas sūkņu darbības nodrošināšanai,” stāsta Sandis Kalniņš.

Foto no kreisās: Līga Puriņa-Purīte, Baiba Norberte, Sandis Kalniņš, Baiba Kalmane, Mārtiņš Kaļva un Jānis Barinskis.

VIDEO: Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam Noskaties video un uzzini par zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes iespējām.

Projekts „Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas instrumenta atbalstu. Latvijā „LowTEMP” projektu ievieš Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Gulbenes novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions. Šis raksts atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo lietojumu.

17

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...

VPR tematiskais izdevums "INOVĀCIJA" (2019)  

Valsts pārvaldes rokās ir dažādi instrumenti atbalsta sistēmas veidošanai reģionālā un nacionālā līmenī, un, nenoliedzami, pašvaldības ir in...