Page 5

Vidzemes īpašās vērtības

Vidzemes reģions

Vidzeme ir Latvijas ziemeļu reģions. Vidzeme ir Latvijas ziemeļu reģions, un tas ir teritoriāli lielākais valstī, aizņemot 23,6% no valsts teritorijas. Šeit pārsteidz krāšņā daba, spirgtais gaiss, plašie meži, skaistās pilsētas un unikālā kultūrainava. Vidzeme tiek dēvēta par Latvijas kultūras šūpuli. Te ir daudzveidīgs un bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, kas pārstāv ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kultūras vērtības. Tieši Vidzeme ir izcelsmes vieta Latvijas valsts karogam un dziesmu svētku tradīcijai. Vidzeme ir vieta, kur talants, radošums un zināšanas var attīstīties un realizēties izcilā dabas un kultūras vidē. Gleznainā Gaujas senleja, nacionālie dabas parki un liegumi ir gadu tūkstošiem veidojusies un saglabāta vērtība. Vidzeme ir bagāta ar ainaviskiem tūrisma maršrutiem. Ekoloģiski tīrā vide, augsts bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības līmenis un ievērojamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības padara reģionu pievilcīgu rekreācijas un izklaides tūristiem. VPR ir cieši saistīts ar Rīgu un Rīgas plānošanas reģionu, nodrošinot sasaisti ar galvaspilsētu kā valsts administratīvo centru un transporta mezglu, kā arī piekļuvi Vidzemes jūrmalai, ostām un Rīgas starptautiskajai lidostai.

Fotogrāfiju autori: Kocēnu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, Nils Sokolovs, Ziedonis Pētersons, ZS „Ieviņas”, Vidzemes plānošanas reģions.

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS AT TĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030. GADAM

9

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded