Page 4

Reģiona darbība un funkcijas

Vispārīgi dati par reģionu

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Tas kopš 2006. gada valsts un starptautiskā līmenī pārstāv 25 Vidzemes novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru. VPR organizē un īsteno reģiona teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. VPR misija ir veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību un sniegt efektīvus pakalpojumus reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai. VPR kalpo par Vidzemes reģiona pašvaldību attīstības platformu. VPR ir ieguvis plašu pieredzi starptautisku sadarbības projektu ieviešanā. Projekti realizēti dažādās jomās: • • • • • • • •

Platība

Iedzīvotāju skaits

Aktīvie uzņēmumi

15 245,43 km2

199 027 (2015)

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvara ziņā Vidzemes reģions ierindojas

23,6% no Latvijas Avots: CSP

10% no Latvijas iedzīvotājiem Avots: CSP

stratēģiskajā un teritorijas plānošanā, uzņēmējdarbībā, profesionālajā izglītībā, kultūrā un tūrismā, ainavu aizsardzībā un apsaimniekošanā, vidē un enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, sabiedriskā transporta attīstībā un citās.

3. vietā ar 10,8% r inovatīvi aktīvu uzņēmumu, tūlīt aiz Pierīgas un Rīgas

WWW

Visvairāk

Visgarākais

Plaša

iedzīvotāju ar arodizglītību Avots: CSP

autoceļu tīkls Avots: CSP

interneta pieejamība Avots: Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 7

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded