Page 1

VIDIUS ZOEKT EEN NIEUW BESTUUR

Een bestuursjaar bij

VIDIUS studentenunie VIDIUS studentenunie is er voor iedereen die in Utrecht studeert


VOORWOORD Beste Utrechtse  student, Wil  jij  de  belangen  van  alle  studenten  in  Utrecht   behartigen  door  te  praten  met  de  gemeente,  de   universiteit,  de  hogeschool,  de  LSVb  en  allerlei  andere   instanties?  Wil  jij  jezelf  inzetten  voor  een  betere  wereld   in  Utrecht  en  een  verbindende  rol  spelen  in  de  Utrechtse   samenleving?  Ben  jij  creatief  en  heb  jij  een  visie  op  de   toekomst  van  de  Utrechtse  student?     Op  dit  moment  is  het  derde  bestuur  nog  volop  aan  de   slag.  Vanmiddag  staat  er  een  werkbezoek  van  het   Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  in  Utrecht  gepland   waarbij  ik  het  bruisende  studentenleven  van  Utrecht   mag  laten  zien.  Ondertussen  schrijft  Louis  aan  een   opinieartikel  over  fatsoenlijke  voorzieningen  op  De   Uithof.  Nienke  rent  naar  buiten  om  op  tijd  bij  Qbuzz  te   zijn.  Zij  krijgt  namelijk  een  rondleiding  door  het   bussenpark  van  de  nieuwe  Utrechtse  vervoerder.   Ben  jij  op  zoek  naar  een  uitdaging  en   lijkt  dit  jou  wat?  Ben  jij  nieuwsgierig  en   wil  jij  jezelf  ontwikkelen  voor  een  nog   mooier  Utrecht  en  ondertussen  een  heel   erg  leuk  jaar  hebben?   Solliciteer  dan  bij  VIDIUS  studentenunie! Harm de Jong Voorzitter 2


INHOUD 2

VOORWOORD

3

INHOUD

4

WAT IS VIDIUS?

6

FUNCTIES

7

EEN DAGJE ...

VIDIUS IN UTRECHT Utrecht is de vierde stad van Nederland en heeft 328.000 inwoners. Dagelijks bevinden er zich ruim 65.000 studenten in Utrecht, de stad van kennis en cultuur. Besturen bij VIDIUS betekent meedenken over het OV in Utrecht en oplossingen zoeken voor het grote kamertekort. Daarnaast fungeer je als overkoepelende studievereniging en kom je op voor de belangen van de Utrechtse student, lokaal en nationaal! Meer weten? www.vidius.nl/besturen of mail: info@vidius.nl. 3


WAT IS VIDIUS? 75 JAAR VIDIUS is  een  jonge  organisatie  met  een  lange   geschiedenis  in  de  wereld  van  de  studentenbelangen.   75  jaar  geleden  werd  de  eerste  organisatie  opgericht  die   alle  belangen  van  de  Utrechtse  student  behartigde.  Drie   jaar  geleden  is  deze  organisatie  VIDIUS  geworden.   Hierdoor  is  het  een  leuke  uitdaging  om  VIDIUS  te   vormen  naar  een  organisatie  die  opkomt  voor  iedereen   die  in  Utrecht  studeert. INVLOED VIDIUS  heeft  haar  naam  gevestigd  op  de  gebieden  waar   studentenbelangen  behartigd  moeten  worden.  Binnen   de  gemeenteraad  wordt  goed  geluisterd  naar  wat   VIDIUS,  als  de  stem  van  de  student,  te  zeggen  heeft  en   wordt  er  veel  samengewerkt  met  politieke   jongerenorganisaties.   VIDIUS rechtshulp Op  deze  manier  zorgt   VIDIUS  er  bijvoorbeeld   Heb jij een probleem met je huisbaas of heb je voor  dat  het  probleem   onterecht je BSA niet gehaald? Dan biedt van  het  kamertekort  in   VIDIUS Rechtshulp jou gratis juridisch advies. Utrecht  op  de  politieke   Een groep rechtenstudenten zit dagelijks agenda  blijft  staan  tot   klaar om elke juridische vraag te beantwoorden en om een oplossing te bieden dit  volledig  is  opgelost. voor jouw probleem. Hetzelfde  geldt  voor  de   universiteit  en  de  hogeschool.  Om  te  weten  wat  zich  daar   afspeelt,  heeft  VIDIUS  veel  contact  met  studie-­‐ verenigingen  en  medezeggenschapsraden. 4


VIDIUS biedt  ook  trainingen  aan  voor  de   medezeggenschap  en  besturen  en  commissies  van   studie-­‐  en  studentenverenigingen.    Daarnaast  vertegen-­‐ woordigt  VIDIUS  de  Utrechtse  student  landelijk.  Dit   doen  we  namelijk  als  lid  van  de  Landelijke  Studenten   Vakbond  (LSVb). Omdat  VIDIUS  in  eerste   instantie  een  vakbond  is   voor  studenten,  mag  het   begrip  ‘actie’  niet   ontbreken.  Ieder  jaar   worden  acties   georganiseerd  om   aandacht  te  vragen  voor   problemen,  al  dan  niet   in  samenwerking  met  de   LSVb  of  Utrechtse  verenigingen. Wordt  de  ov-­‐studentenkaart  afgeschaft?  Ontbreken  er   voorzieningen  op  De  Uithof?  VIDIUS  onderneemt  actie   en  brengt  het  balletje  aan  het  rollen. BESTUREN Besturen  bij  VIDIUS  is  veelzijdig  en  biedt  veel   mogelijkheden.  Je  werkt  samen  met  vier  andere   bestuursleden.  Dit  vraagt  ook  verantwoordelijkheid.   Daarom  is  besturen  bij  VIDIUS  een  fulltime  functie   waarin  jij  je  eigen  tijd  indeelt.  Je  kunt  dus  je  hobby’s   behouden  en  parttime  studeren  naast  je  werk  bij  VIDIUS.   Wat  is  de  beloning  hiervoor?  Naast  een  bestuursbeurs  is   dat  een  dosis  kennis  en  een  jaar  vol  met  onvergetelijke   ervaringen.

5


KUN JIJ LOBBYEN GOED COMBINEREN MET ACTIE VOEREN? 6


PORTEFEUILLES VIDIUS heeft  veel  portefeuilles,  hieronder  een  toelichting.  Een   volledige  beschrijving  vind  je  op  www.vidius.nl/besturen.

Goed wonen in Utrecht Een muur  om  je  bed  en  een  dak  boven  je  hoofd  heeft   positieve  resultaten  op  je  studie.  Op  dit  moment  zijn   7000  studenten  op  zoek  naar  een  kamer  in  Utrecht.  Jij   maakt  je  hard  om  dit  kamertekort  op  te  lossen.  Dit  doe  je   samen  met  de  gemeente,  de  SSH  en  ontwikkelaars.  Ook   spreek  je  in  de  gemeenteraad  namens  de  Utrechtse   student  met  de  bestuurders  van  de  stad. Goed studeren in Utrecht VIDIUS  faciliteert  het  overleg  tussen  de  studie-­‐ verenigingen  in  Utrecht.  Met  alle  besturen  overleg  jij   over  de  gang  van  zaken  bij  de  vereniging  en  opleiding. Communicatie & PR Alle  besluiten  die  studenten  aangaan,  communiceert   VIDIUS  zo  goed  mogelijk  naar  haar  leden.  Dit  kan  via  de   website  maar  ook  met  een  krantenartikel  in  het  AD.   Daarnaast  wil  jij  dat  zoveel  mogelijk  mensen  VIDIUS   kennen  en  studenten  de  vereniging  zo  goed  mogelijk   weten  te  vinden.   Diensten & Coördinatie VIDIUS  biedt  gratis  rechtshulp  aan  iedere  Utrechtse   student  en  ondersteunt  studentbesturen  met  trainingen.   Daarnaast  zijn  er  verschillende  commissies  die  acties   bedenken,  besturendagen  organiseren  en  rechtshulp   ondersteunen.  Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het   reilen  en  zeilen  van  deze  werkgroepen  en  commissies. 7


FUNCTIES Voorzitter Jij bent  het  boegbeeld  en  aanspreekpunt  van  VIDIUS.  Als   woordvoerder  van  de  Utrechtse  student  is  netwerken   jouw  tweede  natuur.  Je  bent  in  staat  zaken  kernachtig,   duidelijk  en  simpel  te  verwoorden.  Je  hebt  een  gevoel   van  verantwoordelijkheid  maar  bent  ook  in  staat  om  te   vertrouwen  op  de  kennis  van  jouw  medebestuursleden. Secretaris Als  geheugen  van  de  vereniging  onderhoud  je  contacten   en  communiceer  je  helder  met  andere  organisaties.  Jij   hebt  overzicht  over  de  hele  vereniging  en  kijkt  of  VIDIUS   de  gewenste  koers  blijft  varen. Penningmeester Praktisch  inzicht,  realisme  en  overtuigingskracht  zijn   jouw  kernwaarden.  Omdat  jij  de  zorg  draagt  voor  het   Xinanciële  beleid  van  de  hele  vereniging,  ben  je  in  staat   om  breed  over  de  hele  organisatie  te  denken.  Je  handelt   doordacht,  bent  secuur  en  hebt  oog  voor  detail. Algemene bestuursleden Flexibel  stuur  jij  projecten   aan  maar  je  werkt  ook   inhoudelijk  aan  heel   diverse  dossiers.  Je  ziet  dat   jouw  passie  de  vereniging   laat  groeien.  Je  werkt   zelfstandig  maar  bent  ook   sterk  in  het  contact  met  de   rest  van  het  bestuur. 8

VIDIUS Trainingen VIDIUS biedt trainingen aan de studentbesturen in Utrecht. Dit gebeurt in samenwerking met het trainingsbureau Trainingen op Maat van de LSVb. Daarnaast organiseert VIDIUS de besturendagen in Utrecht.


HEB JIJ DE AMBITIE OM 65.000 STUDENTEN TE VERTEGENWOORDIGEN? 9


EEN DAGJE ... 08:00 uur: je  staat  op,  neemt  het  nieuws  en  de  afspraken   van  de  dag  door.  Om  09:00  uur  ben  je  op  kantoor  voor  de   wekelijkse  bestuursvergadering.  Daar  geef  jij  een  update   over  je  portefeuilles  en  maak  je  met  je  bestuur  afspraken   voor  de  komende  weken. De  afspraak  met  de  commissie  die  een  actie  voor  het   huisvestingstekort  in  Utrecht  organiseert,  is  om   11:00  uur.  Het  AD  belt  met  een  vraag  over  de  nieuwe   busvervoerder  in  Utrecht.  Jij  geeft  een  antwoord  dat  de   volgende  dag  in  de  krant  zal  staan.  Rond  12:00 uur  loop je  naar  het  kantoor  van  de  LSVb.  Daar  lunch  je  met   bestuurders  uit  andere  steden.  Na  de  lunch  start  de  werk-­‐ groep  die  alternatieven  bekijkt  voor  de  OV-­‐studentenkaart. Snel  Xiets  je  naar  de  HU.  Daar  praat  je  met  het  college  van   bestuur  over  de  nieuwe  koers  die  de  HU  zal  varen.  Rond   16:00 uur  ben  je  terug  op  je  kantoor:  je  beantwoordt  mails   en  je  werkt  aan  de  nota  voor  een  nieuwe  opzet  voor  het   VIDIUS  Trainingsbureau. Om  18:00 uur  is  het  tijd  om  te  eten.  Dit  doe  je  met  vrien-­‐ den  in  de  stad.  Na  het  eten  ga  je  naar  De  Zaak  waar  je  een   beleidsstuk  van  de  commissie  Stad  en  Ruimte  bestudeert.   Deze  avond  adviseer  jij  gemeenteraadsleden  over  een   groot  kantoorpand  waar  mogelijk  studentenkamers  in   komen.  Daarna  drink  je  nog  een  drankje  met  een  aantal   raadsleden. Om  23:45 uur  ben  je  in  café  België.  Je  drinkt  een  biertje   met  je  bestuursleden  en  bespreekt  de  dag.  Daarna  ga  je   naar  een  studieverenigingenfeest,  tot  in  de  vroege  uurtjes! 10


INFORMATIE? Kom op  donderdag  13  maart  om   19:30  uur  naar  het  VIDIUS-­‐kantoor.   Tijdens  deze  informele  avond  kun  je   al  je  vragen  stellen  en  maak  je   kennis  met  de  vereniging! 1e  paal  Johannacomplex

Derde VIDIUS-­‐bestuur

#Spoorcollege

Raadzaal Utrecht

Liever nog  meer  informatie  of  wil  je   een  dagje  meelopen  met  iemand  uit   het  bestuur?  Dat  kan!  Je  kunt  VIDIUS   mailen  (info@vidius.nl)  of  bellen   (030-­‐253  6251).  

SOLLICITEREN? Wil jij  solliciteren  bij  VIDIUS?  Mail   dan  je  CV  en  een  motivatiebrief  naar   de  sollicitatiecommissie  (SoCo).  Het   mailadres  is  solliciteren@vidius.nl.   Let  op:  doe  dit  voor  31  maart.  Heb   je  vragen  over  de  sollicitatie-­‐ procedure,  mail  dan  ook  de  SoCo!

SAVE THE DATE 13 maart,  19:30:  Informatieavond 3  april  -­‐  25  april:  Sollicitatieronde 27  april:  Casedag 22  mei:  Instemming  ALV 13-­‐15  juni:  Inwerkweekend 11  september:  Bestuurswissel 11


BESTUREN BIJ VIDIUS STUDENTENUNIE: ERVARINGEN OPDOEN BELANGEN BEHARTIGEN & PLEZIER INEEN UTRECHT NIEUW BESTUUR

 VIDIUS  studentenunie Achter  Sint  Pieter  25    Utrecht   info@vidius.nl  |  030-­‐253  6251   www.vidius.nl/besturen

VIDIUS Zoekboekje  

Ben jij op zoek naar een uitdaging en lijkt dit jou wat? Ben jij nieuwsgierig en wil jij jezelf ontwikkelen voor een nog mooier Utrecht en o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you