Page 1

1.През Start Menu отворете Control Panel

2. Изберете Network & Internet. Ако Control Panel не изглежда по този начин, можете да го промените от менюто “View by:”, като изберете “Category”.


3. Отворете Network And Sharing Center

4. Натиснете бутона „Set up e new connection or network”

5. Появява се прозорец, в който трябва да изберете „Connect to the Internet” и бутон „Next”.


6. Изберете „Broadband (PPPoE).


7. Попълнете данните, които сме ви предоставили– username и password. Поставете отметките „Show characters”, за да проверите правилно ли е изписана паролата и „Remember this password”, за да я запазите. Поставете отметката „Allow other people to use this connection”, в случай че компюрът ви има повече от 1 акаунт за достъп, така интернет връзката ще бъде достъпна за всеки логнат акаунт на компютъра. Накрая натиснете „Connect”, за да се свържете.


8. При рестарт/изключване на компютъра ще трябва отново да осъществите връзка. Това може да стане, като маркирате връзката и натиснете “Connect”.

Pppoe7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you