Page 1

MM EXTRA Misjonsmarka mai / 2018

Drømmer om at hvert menneske får Bibelen på sitt hjertespråk 1


«I ettertid har det slått meg hvor dårlig timebetalingen var. Men det ga meg en kjærlighet for Bibelen.»

Brenner for Bibelen 2

Da Eyvind Olafsrud var 13 år fikk han 500 kroner av storebroren sin for å lese Bibelen på ett år. Fire år senere opplevde han at Gud kalte ham til å jobbe med bibeloversettelse. Tekst / Foto: Susanne Ward Ådlandsvik


– Alle mennesker burde få Guds ord på det språket som de forstår best og som kan snakke til dypet av tankene og følelsene deres, sier Eyvind Olafsrud.

– Jeg har vist bilder og fortalt om arbeidet jeg driver. Det er flott å møte støttespillerne og merke deres engasjement og omsorg, forteller han.

For to og et halvt år siden reiste han til Papua Ny Guinea for å jobbe med bibeloversettelse. Denne våren har han vært på hjemmeopphold i Norge, men reiser ut igjen til en ny to-årsperiode i begynnelsen av juli.

Kjærlighet for Bibelen Da storebroren lokket Eyvind med 500 kroner hvis han leste Bibelen på ett år, var ikke 13-åringen vanskelig å be.

– Jeg er egentlig en skikkelig by-gutt, så det er litt ironisk at jeg havnet langt uti bushen, smiler han. Ti timer til fots I Papua Ny Guinea bor han deler av tiden hos et folk som kalles Musim. Her lever han sammen med en familie og lærer seg deres språk og kultur. – De er utrolig varme og gjestfrie, forteller han. For å komme til Musim fra misjonssenteret i Ukarumpa, hvor han også tilbringer en del tid, må han ta buss i fem timer, båt i en time og deretter gå ti timer til fots. – Jeg har gått mye med ryggsekk, sier han. Eyvind er, så vidt han vet, den eneste nordmannen som bor fast i Papua Ny Guinea, et land som ligger nord for Australia og øst for Indonesia. Han er utsendt av organisasjonen Wycliffe og jobber som rådgiver for nasjonale bibeloversettere. – Jeg trener lokale bibeloversettere til å oversette Bibelen selv. I tillegg kvalitetssjekker vi arbeidet som blir gjort, sammen med lokale språkeksperter. Vi jobber med seks ulike språk hvor lokale kristne tar ansvar for å oversette Bibelen til sitt språk, forteller han.

– I ettertid har det slått meg hvor dårlig timebetalingen var. Men det ga meg en kjærlighet for Bibelen, smiler Eyvind. Da han gikk på videregående skjønte han at han hadde teft for språk. – I andre klasse på videregående var jeg på en misjonskonferanse i regi av NLM. Der møtte jeg ekteparet Evensen, som har jobbet mange år med bibeloversettelse for Wycliffe. De fortalte om arbeidet sitt, og jeg tror Gud brukte dem til å kalle meg til bibeloversettelse. Jeg var 17 år og opplevde at Gud sa til meg at det var dette jeg skulle drive med. Men det tok tre-fire år før jeg landet på at det virkelig var det jeg skulle gjøre, forteller han. Eyvind begynte på det som den gangen het Misjonshøgskolen, og tok en bachelorgrad i bibeloversettelse. – Det var en viktig tid hvor jeg fikk solid faglig trening i å jobbe med bibeloversettelse. Kombinasjonen av teologi og lingvistikk var helt topp, og studiemiljøet var veldig godt. Høgskolen hadde en god blanding av profesjonalitet og fleksibilitet, sier han. Egenverdi Bibeloversettelse er et arbeid som tar tid. I prosjektet hvor Eyvind jobber har de som mål å ha Det nye testamentet ferdig på ett av språkene i 2027, og at to av de andre språkene blir ferdig i 2030. – Mange av dem som lever i små språkgrupper har dårlig språklig selvtillit og tror ikke at deres språk er «bra nok» til at det kan brukes for eksempel i kirken. Men vi ønsker å bekrefte at både språket, historien og kulturen deres har en egenverdi, avslutter Eyvind.

Eyvind Olafsrud (29) • Vokst opp i Kristiansand. Gikk på Drottningborg videregående skole i Grimstad. • Tok DTS med Ungdom i Oppdrag på Hawaii og School of Biblical Studies med Ungdom i Oppdrag på Taiwan. Eyvind jobber med bibeloversettelse på Papua Ny Guinea og bor sammen med en folkegruppe som heter Musim. Foto: Wycliffe

Alle som sendes ut av Wycliffe må selv sørge for økonomiske støttespillere. Eyvind har fire menigheter som støtter ham, og noe av det han har gjort mens han har vært i Norge denne våren, er å besøke disse menighetene som ligger i Stavanger, Vågsbygd og Arendal.

• Har tatt en bachelorgrad i bibeloversettelse og mastergrad i teologi ved VID Stavanger (tidl. MHS). • Reiste til Papua Ny Guinea i januar 2016 og var der i en to-årsperiode. Reiser ut til ny periode i sommer. • Er utsendt av Wycliffe og støttes økonomisk av følgende fire menigheter: IMI-kirken og Pioner-kirken i Stavanger, Vågsbygd Misjonskirke og IMI Arendal. • Mottok stipend fra Martin Ekenes stipendiefond.

3


Returadresse: Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger

år for kirke, misjon og utdanning Vi feirer i år at det er 175 år siden Misjonsskolen ble startet i 1843. Mye har endret seg siden den gang, men engasjementet for den verdensvide kirke og det globale kristne fellesskapet er fremdeles like sterkt.

4

Gi en fremtidsrettet gave – støtt utdanning! Send sms VID MHS til 2490 og du gir 200 kr.

Misjonsmarka Extra vår 2018  
Misjonsmarka Extra vår 2018  
Advertisement