Corporate Video Magazine 2020

Page 1

CORPORATE VIDEO MAGAZINE 2020

Pieter Timmermans (VBO) en Eddy Duquenne (Kinepolis) over corona en corporate video

Ontdek binnenin de 13 winnaars van de Video Experience Day! VIDEO EXPERIENCE DAY - 09.06.2020 www.videoexperienceday.be De 21ste editie van de Video Experience Day zit erop! Ontdek het oordeel van de jury, laat je inspireren door de nieuwste trends in videocommunicatie en werp samen met het organisatieteam een blik achter de schermen.


Colofon / Ours Verantwoordelijke uitgevers / Editeurs responsables: Ilse Van Looveren en Veerle Van Assche Vormgeving / Mise en pages: Birgit Pellis en Charlotte Schaerlaecken Eindredactie / Rédaction inale: Benny De Decker en Jolien Kerstens Redactie / Rédaction: Benny De Decker, Birgit Pellis, Charlotte Schaerlaecken, Dirk Hye, Ilse Van Looveren, Jolien Kerckhofs, Jolien Kerstens, Jolien Van Sande en Veerle Van Assche Illustraties / Illustrations: Created by Freepik Met dank aan / Merci à: Mark van Varik


Edito 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Als organisatoren van het grootste evenement dat corporate video in ons land jaarlijks in de kijker zet, wensten we met een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een nieuw inhoudelijk programma de meerwaarde van videocommunicatie nog dichter bij ons publiek te brengen. En dan kwam plots het coronavirus …

2020 est une année que nous n’oublierons pas vite. En tant qu’organisateurs du plus grand événement belge qui met chaque année la vidéo corporate à l’honneur, nous avons voulu rapprocher de notre public encore plus la valeur ajoutée de la communication vidéo: avec un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle et un nouveau programme. Et puis, tout d’un coup, le coronavirus ...

Het magazine dat u in handen heeft is dan ook heel bijzonder. U ontvangt het via de post en niet op ons netwerkevenement in Kinepolis Brussel waar we jaarlijks bedrijfsleiders, kmozaakvoerders, videoproducenten, marketeers en communicatieprofessionals samenbrengen. De coronacrisis trok dan wel een streep door het netwerkevent, het enthousiasme van bedrijven en organisaties om hun beste video’s in te zenden werd niet getemperd.

Le magazine que vous avez entre les mains est donc très spécial. Vous l’avez reçu par la poste et non pas lors de notre événement de réseautage à Kinepolis Bruxelles, où nous réunissons chaque année des chefs d’entreprise, des dirigeants de PME, des producteurs vidéo, des marketeurs et des professionnels de la communication. La crise corona a peut-être empêché l’événement de réseautage d’avoir lieu, mais l’enthousiasme des entreprises et des organisations à envoyer leurs meilleures vidéos n’a pas été moindre.

In dit magazine serveren we u een cocktail van diverse artikels. Naast een lijst van de genomineerden en de winnaars van de editie 2020, met opmerkingen van de jury, vindt u onder meer recente onderzoekscijfers over videocommunicatie, boeiende interviews en een behind-the-scenes van de televiesiespecial op Kanaal Z.

Dans ce magazine, nous vous servons un cocktail d’articles divers. En plus de l’aperçu des nominés et des gagnants de l’édition 2020, avec les commentaires du jury, vous trouverez également les résultats d’une recherche récente sur la communication vidéo, des interviews inspirants et un regard dans les coulisses de l’émission spéciale télévisée sur Canal Z.

Op www.videoexperienceday.be kan u alle genomineerde en winnende films herbekijken. Veel kijk- en leesplezier! Maar hou het vooral veilig en gezond.

Sur www.videoexperienceday.be vous pouvez d’ailleurs (re)regarder tous les films nominés et gagnants.

Dirk Hye

Coördinator Video Experience Day Projectbegeleider AP Hogeschool

Benny De Decker

Coordinateur Video Experience Day Superviseur du projet AP Hogeschool

3


Inhoud / Contenu

4

6

Video Experience Day

8

Tv-Special

10

Corporate Video Research

16

Eddy Duquenne (Kinepolis)

20

Video & Activatie

22

13 Awards: Winnaars / Gagnants

30

Pieter Timmermans (VBO/FEB)

40

Special Awards

42

Facts & Figures

43

Behind the scenes

46

Content Rules

6


8 40 30

22

16

10

43 5


al v i t s e oF e d i V rate ay o D p r e o c C n n e Belgia deo Experi Vi t d r o w

Het Belgian Corporate Video Festival veranderde dit jaar zijn naam in ‘Video Experience Day’, met als baseline “Seeing is Believing”. Al 20 jaar lang draait het evenement rond corporate video en worden tijdens de awardshow de beste video’s getoond en bekroond. Video wint steeds meer aan belang in de communicatiesector en de bedrijfswereld, zowel voor interne als voor externe doeleinden en dat zetten wij jaarlijks graag in de kijker. Wij vinden het belangrijk om bedrijven en organisaties kennis te laten maken met audiovisuele producties en hun de nodige knowhow te bieden omtrent de creatie, de productie en de verspreiding van corporate video. Deze naamsverandering ging meteen gepaard met een nieuwe huisstijl, die werd ontworpen door het communicatiebureau KWIN. Beige en blauw zijn nu onze centrale kleuren. Die zijn ook terug te vinden op onze website en sociale media en in dit Corporate Video Magazine.

19

77 Van het Antwerps provinciehuis naar Kinepolis. De groei zet door.

Van Studentenaula naar het Antwerps provinciehuis.

2000

2002

Eerste editie van het Festival van de Bedrijfsfilm in een studentenaula van de AP Hogeschool.

6

2009

2013

Trage maar gestage groei van inschrijvingen.

32

145


Wat eerst een kleinschalig studentenproject was, is door de jaren heen uitgegroeid tot het referentieevenement voor corporate video, het enige in België. Sinds 2010 kunnen wij rekenen op de bioscoopzalen van onze trouwe structurele partner Kinepolis, eerst in Antwerpen en later in Brussel. Deze fijne samenwerking tilde het evenement naar een hoger level: de video-inzendingen op een groot bioscoopscherm aan het publiek kunnen tonen, is een absolute meerwaarde. In 2014 stapte Kanaal Z/Canal Z, dat voorheen als partner al bij het project betrokken was, ook als officiële co-organisator mee in het verhaal. Die samenwerking opende nieuwe deuren én de weg naar de Franstalige markt. Elk jaar streven we er samen naar om er weer een onvergetelijk evenement van te maken. Editie 2020 zal, om meerdere redenen, nog lang blijven nazinderen.

372

252 Vanaf 2017 betalen de deelnemers bij inschrijving van hun film. Hierdoor neemt het aantal deelnemende films wat af.

2016

2018

Spectaculaire stijging van het aantal inzendingen.

Ondanks de coronacrisis krijgen we 160 inzendingen. De awardshow wordt vervangen door een tv-special op Kanaal Z / Canal Z.

2019

2020

Het evenement viert zijn 20ste verjaardag.

244

160

7


Van

Evenement Naar

Tv-special! Al 21 jaar lang zet de Video Experience Day corporate video centraal door awards uit te reiken aan de winnende opdrachtgevers en door de beste corporate video’s op groot scherm te tonen. Vanwege de coronacrisis was een grootschalig netwerkevenement in Kinepolis Brussel in 2020 geen optie. Omdat we onze boodschap rond de meerwaarde van corporate video ook dit jaar absoluut wilden delen, moest er een alternatief komen. Dat vonden we in samenspraak met co-organisator Kanaal Z/Canal Z: de 21ste editie van de Video Experience Day is een heuse televisiespecial geworden. Het organisatieteam, dat bestaat uit laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement van AP Hogeschool Antwerpen, stond voor een nieuwe, uitzonderlijke uitdaging!

Het netwerkevent omtoveren tot een tv-special Telewerken en met het organisatieteam vanop afstand communiceren Een nieuwe huisstijl implementeren Het promoteam vormt een bubbel in tijden van corona

8


In een eerste fase werden de juryberaadslagingsmomenten gedigitaliseerd. Vanuit hun kot beoordeelden onze 18 deskundigen de 160 inzendingen van dit jaar. Tijdens vier videomeetings kwamen ze samen tot het finale verdict. Daarover leest u verderop in dit magazine meer.

In een tweede fase trokken de studenten van het organisatieteam met hun camera’s in de hand de baan op om, in samenwerking met productiehuis Jack & Charlie, de tv-special van ongeveer 50 minuten en een kortere cocktailreportage from scratch uit te werken. Achteraan in dit magazine kunt u een blik achter de schermen van de opnames werpen.

Tijdens de tv-special werden de genomineerde video’s van de elf categorieÍn getoond, de winnaars bekendgemaakt en de twee Special Awards uitgereikt. Het organisatieteam van de Video Experience Day 2020 is alvast heel tevreden met het eindresultaat!

9


Onderzoek Corporate Video

Het publiek aan het woord Ilse Van Looveren & Veerle Van Assche

Zowel profit- als non-profitorganisaties zetten corporate video in voor diverse doeleinden en doelgroepen. Maar in hoeverre kan het publiek dit type video waarderen? Aan welke criteria moet een goede corporate video volgens het publiek voldoen en via welke kanalen bekijken mensen corporate video het liefst? Tot nog toe is er over de mening van het publiek ten aanzien van

corporate video bitter weinig onderzoek voorhanden. Lectoren Ilse Van Looveren en Veerle Van Assche van de AP Hogeschool Antwerpen, lanceerden daarom in samenwerking met VBO en iVOX een grootschalige online survey. Dit online onderzoek werd uitgevoerd tussen 19 april en 25 april 2020 bij 1000 Belgen. De steekproef is representatief op geslacht, regio, leeftijd en diploma.

Profiel van de respondenten Regio

Geslacht

50%

50%

58%

32%

10%

Mannelijk

Vrouwelijk

Vlaanderen

WalloniĂŤ

Brussel

Leeftijd

Diploma

<= 34

29%

Lager Middelbaar

21%

35-54

36%

Hoger Middelbaar

42%

35%

Hoger onderwijs

38%

55+

10


Online mediaconsumptie: de grote sprong voorwaarts Als starter bevatte de survey enkele algemene vragen over de online mediaconsumptie van de respondent. Anno 2020 vormt online media consumeren meer dan ooit het nieuwe normaal. Dat lezen we af uit de cijfers. Circa negen op de tien Vlamingen surft op het internet via tablet of smartphone, koopt online en maakt actief gebruik van sociale media. Ook in 2013 stelde iVOX deze vraag aan een representatief staal van Vlamingen ouder dan 18. Een vergelijking van de huidige

resultaten met die uit 2013 leert ons dat er op zeven jaar tijd een enorme sprong voorwaarts werd gemaakt. En op het gebied van online video kijken, zette de Vlaming een reuzesprong. In 2013 bekeek slechts vier op de tien Vlamingen video online. In 2020 gaat het om niet minder dan acht op de tien Vlamingen. Ongetwijfeld speelt hier mee dat video streamen op vaste en vooral ook mobiele apparaten steeds eenvoudiger en toegankelijker werd voor de consument.

Hoe vaak doet u onderstaande zaken? Surfen op het internet via tablet en/of smartphone

92%

55%

Online aankopen doen

91%

71%

Actief gebruik maken van social media

88%

62%

Online video’s bekijken

81%

39%

Links naar online video’s delen

60%

23%

Zelf online video’s delen

14%

45%

2020 (n=611 Vlamingen)

2013 (n= 913 Vlamingen)

De inzet van corporate video in de eigen organisatie Corporate video is goed ingeburgerd. 70% van de werkende respondenten gaf aan dat hun werkgever één of meer corporate video’s maakt. Dit cijfer geldt zowel voor profit als voor non-profit. Er is ook sprake van een stijgende trend. In de helft van de organisaties die corporate video inzetten steeg de productie nog in de afgelopen vijf jaar. Naargelang de grootte van het bedrijf treden wel grote verschil-

len op. Zo maakt 83% van de organisaties met 200 of meer werknemers gebruik van video. In organisaties met minder dan 50 werknemers gaat het om slechts 49%. Iets meer dan de helft van de werknemers bekeek in de voorbije maand één of meerdere video’s van zijn werkgever. Bij één op drie werknemers was dat langer geleden.

Maakt uw bedrijf één of meerdere corporate video’s?

70% zegt ja n= 519 werkenden

54% bekeek ze in de voorbije maand

33% bekeek ze langer geleden

n= 361 werkenden met video in bedrijf

13% bekeek ze nooit

11


Ruim zes op tien werknemers is tevreden over de corporate video’s die zijn/haar organisatie gebruikt in het kader van de interne en externe communicatie.

Van diegenen die niet tevreden zijn, geeft de helft als belangrijkste reden op dat het bedrijf te weinig gebruik maakt van video.

“Mijn bedrijf/organisatie maakt goed gebruik van video binnen het bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van opleidingen of interne communicatie.”

33% 67%

“Mijn bedrijf/organisatie maakt goed gebruik van video buiten het bedrijf, zoals werven van personeel, promotie/reclame, PR, instructievideo’s voor klanten, …”

36% 64%

Geloof in de kracht van video We vroegen ook in hoeverre werkende respondenten video bekijken in het kader van hun job. Bij zes op de tien werkenden is dit het geval. De coronacrisis heeft dit proces in heel wat organisaties nog versneld. Bij ongeveer de helft stelde de werkgever meer videomateriaal ter beschikking als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn circa vier op de tien werknemers door deze crisis genoodzaakt om meer

12

video van de werkgever te bekijken. Een ruime meerderheid van de werknemers gelooft in de kracht van video als communicatie-instrument. 73% gelooft dat video een goed instrument is om klanten en andere publieksgroepen te bereiken. Daarnaast gelooft 63% dat meer videogebruik de interne communicatie in zijn of haar bedrijf zou verbeteren.


Werknemers over het videogebruik van de eigen werkgever (n=519)

De werkgever van 47% van de werknemers stelde meer videomateriaal ter beschikking als gevolg van de coronaciris

61% bekijkt video’s van zijn of haar werkgever in het kader van de job

44% deelde al ooit een video van de eigen organisatie of van het merk van zijn bedrijf

73% gelooft dat meer videogebruik naar klanten en publiek goed zou zijn voor een beter bereik

61% vindt dat zijn bedrijf meer gebruik zou moeten maken van video’s

63% gelooft dat meer video de interne communicatie van de eigen organisatie zou verbeteren

39% is genoodzaakt om meer videomateriaal van de werkgever te bekijken als gevolg van de coronacrisis

13


Video’s van bedrijven tot bij het publiek via een waaier aan kanalen Tv, sociale media en e-mail zijn de belangrijkste kanalen waarlangs men video’s van bedrijven, organisaties en merken bekijkt. Drie op de vier Belgen zegt wel eens corporate video via deze kanalen te bekijken. Wanneer we vragen via welke

kanalen ze dit type video liever niet bekijken, komen weliswaar dezelfde kanalen in de top 3 terug. Eén op drie Belgen zegt liever geen video van bedrijven, organisaties en merken via e-mail te krijgen. Voor tv en sociale media is dat één op vier.

Hoe regelmatig ziet u video’s van bedrijven, organisaties en merken via onderstaande kanalen? (n=1000)

49%

Sociale media (YouTube, LinkedIn, Instagram,...)

46%

Vertoning op tv

Schermen in een winkel

11%

Schermen in een bedrijf

10%

Ander kanaal

10%

Vertoning in een bioscoop

8%

Schermen op een beurs

7%

35% 37%

45%

46%

43% 32%

58% 71%

20% 46% 34%

Wekelijks of vaker

Hoe regelmatig bekijken Belgen videomateriaal van bedrijven op social media? De helft zegt minstens wekelijks een video van profit- of nonprofitorganisaties te bekijken. Het gaat dan om videomateriaal dat ze toevallig tegenkomen want slechts 14% van de Belgen zegt actief op zoek te gaan naar videomateriaal van bedrijven of merken. Facebook en YouTube zijn daarbij veruit de belangrijkste platformen. Eén op de drie Belgen zegt dagelijks video’s van profit- of nonprofitorganisaties te bekijken op Facebook. Voor

29%

33%

18%

Website van een bedrijf / organisatie

26%

33%

33%

Digitale nieuwsbrief

28%

28%

39%

E-mail

14

23%

46% 58% Minder dan wekelijks

Nooit

YouTube is dat één op de vijf. Het is vooral de jongste doelgroep (34-jarigen en jonger) die deze video’s afneemt op social media. Op Pinterest en WhatsApp na zien we bij elk sociaal medium een hoger aantal kijkers in de jongste doelgroep. Toch blijft het duidelijk van belang om een balans te zoeken en niet te veel videomateriaal op de consument los te laten. Bijna twee op de drie Belgen beaamt de stelling “Ik vind video’s van bedrijven of merken op sociale media storend.”


Op welke van onderstaande sociale media bekijk je wel eens video’s van bedrijven, organisaties of merken ? (n=725) 85% 79%

42% 32% 19%

23%

45%

33%

23%

k p k r In m at st be To Ap oo ra re ed ch tte u k s i g e b i k p t t T a T ta u ce Tw Lin Wha Pin Sn Yo Fa Ins

Toppers en floppers We vroegen de Belg ook naar wat hij of zij belangrijk vindt in een bedrijfsvideo. Waaraan moet een video van een bedrijf of organisatie voldoen zodat het publiek geboeid blijft? En wat zijn de grootste afknappers? Dit leverde volgende twee lijstjes op met telkens de 5 meest aangekruiste elementen.

1. Niet te lang 2. Nuttig 3. Een creatieve insteek 4. Authentiek 5. Moet mij aangrijpen, pakken

1. Te lang 2. Saai 3. Ongeloofwaardig 4. Te commercieel 5. Geen duidelijke informatie

Heeft dit artikel je honger doen krijgen naar meer gedetailleerd cijfermateriaal omtrent de mening van het publiek over corporate video? Dan kan je het uitgebreide onderzoeksrapport gratis aanvragen door een mail te sturen naar onderzoeker Ilse Van Looveren via ilse.vanlooveren@ap.be.

15


16


“Une vidéo est le moyen idéal de se connecter, tant pour les personnes que pour les entreprises”

En 2019, Kinepolis a encore reçu le titre de “L’Entreprise de l’Année” en Flandre, mais en 2020, tous ses complexes de cinéma ont dû fermer pendant des mois à cause du coronavirus. Néanmoins, Eddy Duquenne, le PDG de Kinepolis Group depuis 2008, est optimiste quant à l’avenir de sa société, du cinéma en général et aussi de la communication vidéo. “Kinepolis est absolument convaincu de la valeur ajoutée du storytelling avec l’image et le son. Nous sommes des véritables believers de la vidéo corporate !”

Copyright Kinepolis

17


Kinepolis a remporté le titre de “L’Entreprise de l’Année” en Flandre en 2019. Quels sont les ingrédients secrets de votre succès ? “Le mot clef est la coopération. Dans notre entreprise, nous croyons qu’avec tous les employés ensemble, nous sommes plus intelligents que seuls. C’est pourquoi la structure organisationnelle est tout à fait la même dans chacun de nos cinémas et nous encourageons fortement les consultations entre les collègues des différents complexes qui effectuent le même travail. Comment vendre plus ? Comment travailler plus efficacement ? Nous posons constamment ces questions à toute notre équipe. Si nous parvenons à gagner un seul centime d’euro par visiteur, la différence finira par se chiffrer en millions. Nous attachons une grande importance aux propositions qui viennent de la base. De cette façon, nous sommes en fait une organisation d’auto-apprentissage.”

“Gardez les vidéos compactes: 15 secondes ennuyeuses et votre spectateur décroche” Croyez-vous qu’il y ait un avenir similaire pour le cinéma classique dans l’ère postcorona? Peut-il continuer à offrir une valeur ajoutée suffisante par rapport aux services de streaming payants tels que Netflix ou Telenet Play ? “Je pense que oui, pour deux raisons. Tout d’abord, il y a l’aspect financier. Les films qui ne sortent que sur des plateformes de streaming s’avèrent toujours moins réussis ou moins rentables. Les deux médias sont forts, mais les producteurs gagnent quand même le plus gros de leur argent grâce à une sortie en salle. Le fait que le dernier film de James Bond est reporté et n’est pas sorti en streaming en est la meilleure preuve.” “Deuxièmement, il y a l’expérience du consommateur. Aller au cinéma avec des amis ou en famille reste plus amusant que regarder un film à la maison: les grands écrans et les bonnes installations sonores sont incomparables. De plus, vous vivez vraiment les émotions du film ensemble ! Au ciné, le smartphone se met à côté par tout le monde. Cela arrive-t-il aussi lorsque vous regardez Netflix sur le canapé avec vos amis ?”

18

Cheapest night out En avril 2020, AP Hogeschool, en coopération avec iVOX, a mené une enquête auprès de 1000 Belges, représentative pour les paramètres région, sexe, âge et diplôme. Nous avons entre autres sondé la fréquence de leurs visites au cinéma. 35% des participants dit ne jamais y aller, mais dans le groupe des personnes âgées de 55 ans et plus, ce pourcentage monte à 60%. Ce résultat correspond-il à vos chiffres? Et pouvez-vous expliquer cette tendance ? “Oui, ces résultats correspondent à nos analyses. Pour les jeunes, le ciné est souvent la première soirée avec leurs amis, sans parents, payée avec leur argent de poche. Souvent ils continuent à venir régulièrement jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes des enfants, qu’ils initient à leur tour au cinéma. Mais les quinquagénaires et les sexagénaires sont effectivement moins nombreux, même si j’ai l’impression que leur nombre augmente progressivement. Ces catégories d’âge sont moins abordées par les grands blockbusters américains, mais plutôt par des films locaux qui sont plus reconnaissables. Cela signifie d’ailleurs que cette pyramide d’âge est tout à fait différente dans des pays comme la France, où il y a simplement beaucoup plus de films locaux qu’en Belgique.”

En outre, 49% des répondants sans emploi déclare ne jamais aller au ciné, par rapport à seulement 23% de la population active. On peut observer une différence similaire entre les personnes peu qualifiées (52%) et hautement qualifiées (28%). Cette disparité peut-elle avoir un rapport au budget? Une soirée cinéma est-elle trop chère ? “Non, nous sommes the cheapest night out! Par ailleurs, on constate que les visiteurs de films dont le public a en moyenne un niveau d’éducation plus faible, dépensent en moyenne plus lors d’une visite au cinéma. Le pouvoir d’achat ne semble donc pas être un paramètre pertinent. Cependant, un awareness général semble plutôt avoir un impact, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les gens suivent l’actualité, par exemple.


Les personnes qui ont un niveau d’éducation plus élevé, sont plus conscientes de ce qui se passe dans le monde et cela leur permettrait également de prendre plus facilement l’initiative de participer à des activités culturelles, telles que le cinéma.”

L’enquête a également montré que plus de la moitié des personnes interrogées préfèrent regarder le film plutôt que lire le livre. Apparemment, nous évoluons de plus en plus vers une culture visuelle, ce qui devrait être à l’avantage de Kinepolis. Ce résultat vous surprend-il ? “Non, regarder un film est évidemment plus rapide que lire un livre. Et l’expérience est, comme j’ai dit, en raison de toutes les impressions audiovisuelles, “plus immersive”. Bien sûr, les livres ont aussi leur charme !”

“Restez toujours authentique et surprenez votre spectateur”

Corporate video avant la lettre “Le film est meilleur que le livre”: cette affirmation s’applique-t-elle aussi à la communication d’entreprise ? Selon vous, quel est le pouvoir d’une vidéo corporate ? “Vous regardez parfois des testimonials sur YouTube? Ou des vidéos de ce qu’on appelle unboxing ? Je les trouve beaucoup plus intéressantes, instructives et divertissantes qu’une critique écrite d’un certain produit. Une vidéo garde plus l’attention. C’est pourquoi je crois fermement au pouvoir de la communication vidéo: on peut transmettre des informations en peu de temps et de manière simple mais attrayante. Et bien sûr, on ne peut pas nier que la technologie vidéo nous a aidés à traverser la crise corona: c’est le moyen idéal de se connecter, tant pour les personnes que pour les entreprises.” “Chez Kinepolis, nous sommes des véritables believers de la valeur ajoutée du storytelling avec l’image et le son, car a picture tells a thousand words. Pensez, par exemple, à nos bandesannonces, qui doivent attirer un public en une minute et demie seule. Elles sont en fait une forme de publicité, mais les spectateurs les considèrent plutôt qu’un divertissement. Les bandes-annonces de films sont donc de vidéos corporate avant la lettre.” “Par ailleurs, Kinepolis produit et distribue également des vidéos d’entreprise pour sa communication interne, avec lesquelles nous informons nos employés entre autres sur des formations, l’ouverture d’un nouveau complexe de cinéma ou même notre valeur boursière. De plus, nous tenterons de persuader des investisseurs potentiels – certainement dans les pays où la culture cinématographique n’est pas comparable à celle de la Belgique – avec une vidéo corporate plutôt qu’avec des mots et des chiffres.”

Quels sont, selon vous, les critères auxquels doit répondre une bonne vidéo corporate ? “Elle doit être compacte! 15 secondes ennuyeuses et votre spectateur décroche. Après tout, il devient de moins en moins cher de produire, de garder et de distribuer des vidéos. Il est donc tentant d’en réaliser des plus longues, mais le message principal doit rester concis. Deuxièmement, réfléchissez bien à ce message: restez toujours authentique et surprenez votre spectateur”.

19


Video & Activatie Een nieuw Corporate Video Onderzoek in de pijplijn Met de digitalisering en de groei van sociale media zijn de mogelijkheden voor profit- en non-profitorganisaties om video in te zetten in hun interne en externe communicatie explosief toegenomen. Tot nog toe is er echter nog maar weinig onderzoek naar de vormgeving en activatie van corporate video en over hoe de kijker daar tegenover staat. Die leemte wil het kenniscentrum “Content Marketing & Corporate Video” van AP Hogeschool opvullen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek: VIDA (VIDeo & Activatie).

Onderzoeksvragen 1. Welke richtlijnen en criteria (omtrent lengte, beeldformaat, narratieve opbouw) hanteren bedrijven en producenten bij het produceren en activeren van video? 2. Welke verwachtingen hebben ontvangers ten aanzien van corporate video? 3. Is er een (mis)match tussen wat producenten vooropstellen en wat ontvangers wensen?

Doel Knowhow leveren aan bedrijven, non-profitorganisaties en videoproducenten over hoe video optimaal in te zetten en te verspreiden binnen een cross-mediale context.

Methode Aan de hand van een grootschalige survey bij bedrijven & non-profitorganisaties gaan we na in welke mate ze video inzetten in hun communicatiemix. Op basis daarvan selecteren we 20 organisaties waarvan we de videoproductie en het videogebruik diepgaand onderzoeken. Dit doen we aan de hand van een inhoudanalyse op de films, expertinterviews met de opdrachtgevers/producenten en focusgroep-gesprekken met interne en externe doelgroepen. Het onderzoek start op 1 oktober 2020. In het Corporate Video Magazine van 2021 publiceren we eerste tussentijdse resultaten.

Corporate video? ‘Alle audiovisueel materiaal dat men inzet in het kader van de interne en externe corporate communicatie van bedrijven en non profit organisaties’. Daarbij is het type drager van geen belang (zowel analoge film, digitale film, webvideo, stopmotion, …) en ook de term ‘corporate’ interpreteren we ruim (alle interne en externe communicatie exclusief de puur productgerichte marketing­communicatie).

20


Kenniscentrum Content Marketing & Corporate Video Ben je gebeten door Content Marketing en/of Corporate Video? Heb je een vraag tot advies of tot mogelijke samenwerking rond één van beide thema’s? Het kenniscentrum “Content Marketing & Corporate Video” van AP Hogeschool zette de voorbije jaren heel wat onderzoek en projecten op touw over content marketing en corporate video. Meer informatie vind je op: - www.blikopener.vlaanderen/030304aps - www.ap.be/onderzoeksgroep/content-marketing-corporate-video Voor een vraag tot advies of mogelijke samenwerking, kan je contact opnemen met Ilse Van Looveren (ilse.vanlooveren@ap.be).

21


11 Awards & 2 Specials Corporate Image Public Sector

1

te Image Corpora rofit Social P

Les vidéos qui donnent une vue d’ensemble d’un organisme actif dans le secteur public font partie de cette catégorie. L’identité, la mission, la vision et les valeurs de l’organisme y sont abordées.

2 isation

Employer Branding

Sensibil

i tentent e films qu Il s’agit d s e d iliser de sensib u rnes et/o te in s le ib c lème b ro p à un externes ges, a ets sauv (les déch climat, le t, n e em l’environn i u q tc.) ou le tabac e passer s inciter à le t n le u ve . à l’action

3

Employer Branding films hebben als doel potentiële werknemers te werven en/of de organisatie als aantrekkelijke werkgever in de kijker te zetten.

4

Motivation

5 22

mmunication Les films de co nt interne qui vise motivation à renforcer la des salariés et la cohésion tte ce de font partie uvent aussi pe Ils . rie go caté personnel sensibiliser le ctives de à des perspe des à ou carrière ts en m ge an ch ent de comportem travail. sur le lieu de

rie vallen ze catego Onder de en e cties die AV-produ an v n e v e ld g totaalbee actief ie d nisatie een orga t sector. ocial profi is in de s isie en v , missie Identiteit, centraal en staan rd a a w rn ke lm. in deze fi

Training

6

Trainingsvideo ’s zijn gericht op opleiding va n werknemer s, training van ni euwe vaardigheden of kennismak ing met nieuwe pr oductieproces sen of veiligheidsi nstructies. Ook opleidings- of instructiefilms gericht op exte rne doelgroepe n komen in aanm erking.


Product Productfilm s brengen industriële of ambachte lijke, tastbare prod ucten in be eld. De film toon t onder mee r hoe de klant ka n omgaan m et een product en welke stappe n of zij moet ondernemen hij .

Service

7 City- & Regional Marketing

8

Is de film gericht op het promoten of het vergroten van de uitstraling van een gemeente, stad of regio bij inwoners of bezoekers, dan hoort hij thuis in deze categorie.

il s’agit de Dans cette catégorie services les nt stre films qui illu rise/une proposés par une entrep tion duc pro La n. associatio client peut explique comment le proposés es vic ser des bénéficier doit il hes et quelles démarc t. effe cet à er effectu

Corporate Im

age Profit

9 Event

11

gaat het categorie In deze en event t-teasers om even adruk in n s. De reportage t gelegd eo’s word n het e deze vid a m m rogra op het p het evenement. n a maken verloop v promotie nzaal te Films die n e m evene n voor een a isator event-org of een . d o b iet aan komen n

Animation De film slaagt erin om aan de hand van animatiebeelden een bedrijf, dienst of product in beeld te brengen. In welke mate dragen de animatietechnieken iets extra bij aan de film?

10

Special Awards

Cette catégorie co mporte des films qui donn ent une vue d’ensemble d’une entreprise. Les dif férents aspects de l’entr eprise et/ ou son identité, sa mission, sa vision et se s valeurs y sont abordés.

Social Media Ce trophée récompense le film qui fait appel avec ingéniosité à divers canaux sociaux afin d’atteindre au mieux son/ses groupe(s) cible(s).

23


Corporate Image Public Sector Infrabel LDV

Infrabel toont met deze sympathieke video dat veiligheid voor hen dé prioriteit is. De acteurs in de productie zijn eigen medewerkers, wat wellicht tot een geweldige teambuilding geleid heeft. De video oogt professioneel en heeft een humoristische insteek. Het liefdesverhaal zorgt voor een leuke touch.

Winner TEC

Hungry Minds Le film a réussi à refléter l’image du TEC de manière humaine, honnête et crédible. L’histoire est légère mais efficace, elle a une bonne structure et, en plus, l’animation est amusante à regarder. Enfin, l’humour rend ce film complet.

Flanders DC

Hotel Hungaria De reeks humaninterestvideo’s van Flanders DC toont op een eerlijke manier wat Vlaamse ondernemers doen en welke meerwaarde ze bieden. Elke video is een portret van een ondernemer. De films zijn klassiek van aanpak maar de uitstekende cast charmeert met eerlijke getuigenissen. Via mooie, sterke beelden en een goede verhaalopbouw komt de boodschap heel duidelijk over.

24


Corporate Image Social Profit Limburgs Kankerfonds Medialife / Hands De korte, krachtige video van het Limburgs Kankerfonds zet Limburgse organisaties die hun schouders zetten onder de goede zaak in de schijnwerpers. Het is een humoristisch, professioneel en dynamisch geheel. De caravan als rode draad is goed gevonden.

Winner Fondation Samilia

87Seconds

Le film de la Fondation Samilia brise les clichés qui hantent les prostituées. Il aborde un thème sensible de notre société d’une manière très accrocheuse. Le film présente au spectateur l’histoire d’une jeune femme qui se prostitue et l’entraîne ainsi dans la réalité du trafic des êtres humains. C’est une belle production, avec un haut niveau de technique visuelle, une histoire forte et un excellent casting, qui laisse une impression profonde.

Vives

Clementine / Hannibal Vives Hogeschool hoopt met deze korte, krachtige filmtrailer potentiële studenten warm te maken voor een opleiding uit het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie. De aanpak en het format van de video zijn doelgroepgericht. De film maakt de kijker nieuwsgierig en de mooie beelden zetten het verhaal extra kracht bij.

25


Sensibilisation Broederlijk Delen

ZMo Productions / Friendship Acteur Stefaan Degand doet zich in deze originele en humoristische video voor als een ontevreden avocado, om op die manier consumenten bewust te maken van de ‘avocadoproblematiek’. Animatie wordt op een unieke wijze met real life footage gemixt. De boodschap is duidelijk en de humor doet geen afbraak aan de authenticiteit.

Pompiers Brandweer Bruxelles

87Seconds

Pompiers Bruxelles veut sensibiliser les gens à garder les portes fermées en cas d’incendie. L’histoire racontée dans la vidéo est magnifiquement illustrée. Sans utiliser aucun mot, le film réussit à dire beaucoup et à transmettre un message clair. Il y a beaucoup de gestes de la vie et le film a un bon rythme.

Infrabel

Breakfast Club / Duke & Grace Il est interdit d’ignorer le feu rouge clignotant à un passage à niveau. Néanmoins, Infrabel est toujours confronté à des infractions dangereuses. La campagne de sensibilisation raconte l’histoire émouvante de Jean-Pierre Barrière, l’homme invisible des passages à niveau. Dans la vidéo, la barrière a reçu un visage et une voix et devient ainsi soudainement très humain. La personnalisation de l’objet suscite des émotions et assure la transmission du message ‘Respectez la barrière!’.

26


Winner Toerisme Vlaanderen Concept to Screen

De film van Toerisme Vlaanderen toont hoe je de promotie van een stad kan omzetten in een ontroerende boodschap. In de hoofdrol zien we een groep vriendinnen die de stad Mechelen verkennen. Het is duidelijk dat er zich in de groep een meisje met een zware beperking bevindt. Deze bijzondere invalshoek, met daarbovenop een goede persoonlijke getuigenis, toont de toegankelijkheid van de stad.

Employer Branding Winner UZ Brussel

TomatoJuice Topdokter Dimitri Aerden toont op een ludieke manier dat hij niet kan werken zonder goede verpleegkundigen aan zijn zijde. UZ Brussel onderstreept hiermee het belang van dit knelpuntberoep via een origineel format, vol humor en zelfrelativering. Dit is een schoolvoorbeeld van een originele Employer Branding video, met als extra troef dat alle rollen werden gespeeld door eigen medewerkers.

27


Employer Branding Luyckx Concept to Screen De film van machinedistributeur Luyckx geeft de ziel van het familiebedrijf en de collegialiteit onder de werknemers op een authentieke manier weer. Je voelt dat de medewerkers trots zijn op hun bedrijf. De sfeer op de werkvloer komt duidelijk tot leven. Het is een mix van Kempense down-to-earth humor en authenticiteit in een wervelende film. Daar draagt de muziekkeuze ook toe bij.

Mediaplanet Appelberg De trendy, dynamische video van Mediaplanet wekt interesse om meer te weten te komen over het bedrijf. Medewerkers met verschillende achtergronden treden op als brand ambassadors en worden in hun eigen omgeving gefilmd. Wereldsteden New York, Toronto en Berlijn komen aan bod. De afwisseling tussen de getuigenissen en de coole beelden van de steden werkt aanstekelijk. Dat zorgt voor een sterke production value.

Politiezone Antwerpen Concept to Screen De video biedt een goed overzicht van wat een job bij Politiezone Antwerpen inhoudt. Alle soorten politiewerk (administratie, dispatch, verkeersagenten, enz.) komen op een dynamische manier in beeld. De filmische, cinematografische kwaliteit is subliem. De afwisseling tussen mooie luchtbeelden en actiebeelden maakt er een enthousiasmerende en wervende film van.

28


Motivation AG Insurance Arizona Films AG Insurance veut placer le courtier au centre du monde de l’assurance. Le film est raconté d’un point de vue amusant, qui est en plus visualisé d’une manière moderne et jolie. Le rythme, les clins d’œil et le ton léger rendent le film agréable à regarder. Bref, c’est un film chouette et motivant.

Winner Accent

Pink Piñata Productions / Insilencio

Uitzendkantoor Accent levert een heel sterke inzending door de eenvoud en door het menselijke aspect. Wat een goed idee om het leven van de werknemers centraal te zetten en niet het bedrijf zelf. In deze video komen verschillende authentieke verhalen aan bod, wat ervoor zorgt dat de drang om de film uit te kijken groot is. Van verveling is geen moment sprake en de vriendschapsband tussen de collega’s is bijna voelbaar.

Tempo-Team Videoradar / BBC Uitzendkantoor Tempo-Team stelt in deze motivatiefilm zijn werknemers voor als alledaagse helden. Er wordt toegelicht wat ze doen en de motivatie wordt met een kwinkslag toegevoegd. De boodschap is relevant en goed in beeld gebracht. Het is een dynamische, leuke video om naar te kijken.

29


30


“Digitalisering is geen bedreiging maar een opportuniteit”

“De coronacrisis dwingt bedrijven om nog meer in te zetten op digitalisering, van telewerk over e-commerce tot webinars. Als gedelegeerd bestuurder bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO/FEB) beseft Pieter Timmermans dan ook als geen ander hoe belangrijk videocommunicatie is. “Een krachtige corporate video vertelt een story op maat van de doelgroep en creëert een emotionele connectie.”

Copyright VBO/FEB

31


De coronacrisis zorgt voor een schokgolf in de bedrijfswereld, met tal van negatieve repercussies. Maar de crisis biedt ook nieuwe opportuniteiten. Welke opportuniteiten creëert deze crisis volgens u voor bedrijven (en de inzet van video) naar de toekomst toe? “De technologie was en is een levensbelangrijke stabilisator in de coronacrisis. Wat als deze pandemie ons in de jaren 60 of 70 van vorige eeuw had getroffen? Dan hadden we niet 1 miljoen tijdelijke werklozen, maar wellicht dubbel zoveel. Vandaag kon de helft van de private sector op een of andere manier blijven functioneren dankzij internettechnologie, videoconferencing, documenten kennisbeheersystemen, IoT-systemen, smartphones, … Anno 2020 blijkt duidelijk dat de digitalisering van onze maatschappij geen bedreiging is, maar een opportuniteit.”

“Het belang van corporate video zal alleen maar toenemen”

Sinds de coronacrisis zijn we meer dan ooit aan het telewerken. Hoe ziet u die trend evolueren? “We kunnen ons vandaag gelukkig prijzen dat ons telecomnetwerk geolied functioneert en dat de digitale tools wijdverspreid zijn. Daardoor kon 25 tot 30% van de werknemers vandaag, ondanks de crisis, op afstand aan de slag blijven. De nood werd bovendien een deugd, want veel mensen kregen op die manier de bijbehorende ICT-tools onder de knie. Deze crisis was voor velen de meest direct inzetbare onlineopleiding in hun loopbaan. Behalve telewerken, leerden we anders vergaderen en ons strikter aan afspraken houden. Deze vormen van ‘remote’ arbeid zullen in geen enkele onderneming of organisatie nog weg te denken zijn. Binnen diezelfde context is het zeker opportuun om de mobiliteitsproblematiek door een andere bril te bekijken.”

32

Belgische bedrijven hinken online achterop Met jullie steun nam AP Hogeschool in samenwerking met iVOX in april 2020 een enquête af bij 1000 Belgen representatief op regio, geslacht, leeftijd en diploma. Dat leverde enkele interessante resultaten op. In 2013 gaf nog 70% van de ondervraagden aan online aankopen te doen. Nu is dat bijna iedereen: 91%. Zijn de Belgische bedrijven al voldoende mee met die trend? “België heeft de eerste e-commercetrein gemist en dat breekt onze economie zuur op. Veel e-combedrijven zien België wel als ideale afzetplaats, maar zetten hun distributiecentra liever op net over onze landsgrenzen. Niet alleen blijven onze loonkosten een probleem, maar ook de files en de te hoge (vakbonds)eisen qua vergoedingen voor avond- en weekendwerk. Meer dan de helft van onze onlineaankopen gebeurt nu al via buitenlandse platformen. En dat kannibaliseert de Belgische handel.”

In 2013 gaf 39 % van de Belgen aan online corporate video’s te bekijken. Nu is dat al 81%. Denkt u dat die trend zich nog zal doorzetten? “Het belang van corporate video zal enkel maar toenemen de komende jaren. Dat betekent dat bedrijven en organisaties steeds meer oog zullen beginnen krijgen voor de return on investment en de efficiënte impact van videocontent. Dat kan op zijn beurt weer een positief effect hebben op de creativiteit waarmee concepten en formats worden uitgewerkt.”

“De coronacrisis was voor velen de perfecte onlineopleiding”


Belgen bekijken corporate video’s het vaakst via sociale media, en dan vooral Facebook en YouTube. Aan de andere kant gaat 63% van de Belgen akkoord met de stelling: “Ik vind video’s van bedrijven of merken op sociale media storend”. In welke mate denkt u dat bedrijven zich daarvan bewust zijn? “Nog te veel bedrijven gebruiken de social media als een klassiek medium om het oude ‘messaging model’ toe te passen. Ze verplaatsen als het ware hun ‘reclameboodschappen’ van de televisie naar het internet. Maar de consument wil niet langer gestoord worden door advertenties of banners. Hij of zij bepaalt, wil dialoog en niet langer braaf luisteren naar wat de ‘zender’ hem stuurt. Bedrijven of merken die dat niet begrijpen investeren veel geld in lucht.”

“Falen is de echte kracht van innovatie”

Een mislukking maakt gelukkig Door de gezondheidscrisis vallen live netwerkevenementen, zoals de Video Experience Day weg. Welke impact heeft dat op de bedrijfssector? “De coronacrisis heeft zware gevolgen voor de 3.200 bedrijven en meer dan 80.000 medewerkers in de evenementensector die in ons land een omzetverlies van 54% verwacht, zo blijkt uit een nationale enquête door het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool. Daarenboven is er het probleem dat evenementen niet zomaar terug opgestart kunnen worden, en misschien al helemaal niet meer zoals voor de crisis het geval was. Grote netwerkevenementen zullen vervangen worden door kleinschaliger initiatieven of door virtuele samenkomsten. De sector, met een mooie wereldfaam trouwens, zal met andere woorden nog maanden na het einde van de crisis, de gevolgen voelen. En zal dus ondersteuning op langere termijn nodig hebben.”

VBO zet sterk in op het aanmoedigen van ondernemerschap bij jongeren. Welk advies zou u geven aan een nieuwe generatie afgestudeerden met ambitieus ondernemersbloed in zich? “Ondernemen betekent risico’s nemen om je droom te volgen. Het zal nooit allemaal van een leien dakje lopen. Hoe goed je ook bent voorbereid. Daarbij is het belangrijk je te laten omringen door mensen met ervaring en kennis. En bovenal, durf ook te falen. Falen is geen synoniem van mislukken. Falen hoort bij de innovatieve spirit, bij vooruitgang en groei. Innovatie wordt niet zomaar geboren. Het is het resultaat van trial-and-error, van experimenteren om zo de beste oplossing te bereiken. Zelfs de weg ernaar toe is waardevol. Of zoals Einstein het verwoordde: “Telkens iets mislukt ben ik gelukkig, want dan weet ik hoe het niet moet”. In die betekenis wordt falen de echte kracht van innovatie. Want vaak is de kennis die je verwerft door te falen belangrijker dan de oplossing die je vindt voor het probleem aan de basis. Wie falen positief benadert, creëert een draagvlak om te kunnen en te mogen experimenteren.”

33


Training Ironhack

87Seconds Ironhack veut faire connaître son Data Analytics Bootcamp au moyen d’un concept original, branché et fortement axé sur le groupe cible. Dans le film, le spectateur est témoin d’un cambriolage dans un supermarché. Le personnage se trouve face à une caméra de sécurité et s’étonne que rien ne fonctionne tout seul. En effet, le codage est partout. C’est un beau format, dans le style des clips vidéo, et visuellement attrayant.

Winner

Parlement Européen

Département Multimédia de l’unité IDEA Que faut-il faire dans le cas où il faut tout à coup quitter son bureau? Comment trouver son chemin? Ce film d’animation, composé de neuf courts épisodes humoristiques, montre au personnel et aux visiteurs du Parlement Européen des différentes situations d’évacuation. Ce sont des messages clairs qui sont visualisés de manière simple et efficace. La vidéo combine ingénieusement des techniques audiovisuelles créatives avec une approche humoristique des consignes de sécurité, ce qui est rare.

Patient Empowerment BluBlu Studios

Wat is Patient Empowerment? Waarvoor dient het? De film slaagt erin een ingewikkeld, wetenschappelijk concept op een eenvoudige, leuke, duidelijke en toegankelijke manier uit te leggen. De animatie is verzorgd.

34


Product Luxilon

Well Played Hoe overtuig je tennisspelers van het feit dat een juiste besnaring van hun raket het verschil kan maken? Dat doet Luxilon met een animatie die eenvoudig uitlegt hoe je een stabiele en hoogwaardige snaar produceert. Het is een mooie combinatie van een doorgedreven sound design en een sterk verhaal dat de producteigenschappen duidelijk vertaalt naar de specifieke doelgroep. Je krijgt zin om de snaar uit te proberen.

Winner Alpro

El Pacino Social Club In deze korte, heldere video biedt voedingsproducent Alpro inspiratie en achtergrond bij zijn nieuwe verpakkingen voor Alpro Professional. De film is geloofwaardig en past in de creatieve wereld van de barista’s. Het verhaal achter de nieuwe verpakkingen is eenvoudig en helemaal in lijn met de merkbeleving.

Top Foods Zidis

De leuke, frisse animatie slaagt erin om het perceptieprobleem van voorverpakte voedingsmiddelen bij de consument weg te nemen. Top Foods heeft de waarden van de gezondheidsbewuste consument perfect geĂŻntegreerd in een kort en duidelijk verhaal.

35


Service CHU Saint-Pierre Metacom

Le film positif et authentique du CHU Saint-Pierre vise à rassurer les futurs parents. Il montre le déroulement de la grossesse et de l’accouchement tel qu’il est réellement. La vidéo est pleine d’émotions presque tangibles. Le spectateur est témoin de la douleur, du soulagement et du bonheur. En montrant la vie à naître et la petite enfance, le film prend un caractère émotionnel, sans être détrempé.

Winner UZ Gent Well Played De animatiefilm van UZ Gent biedt patiënten een overzicht van de dienstverlening van de afdeling Oncologie. Het zware thema met relatief complexe informatie wordt op een eenvoudige, rustige en heel gepaste manier gebracht. De animatie is goed doordacht. Beeld, voice-over en muziek vloeien naadloos in elkaar over. Ook het ritme zit goed.

Zorgbedrijf Antwerpen

Manitoba Audiovisuele Producties Zorgbedrijf Antwerpen heeft met deze productie de juiste balans gevonden om op een respectvolle manier een waarheidsgetrouw beeld te tonen van de dienstverlening voor dementerende senioren. De video laat de senioren in hun waarde en toont hun beleving. Het is een verhaal vol emotie, sereen gefilmd, relevant en herkenbaar voor de doelgroep. De ‘traagheid’ ondersteunt in dit geval het verhaal.

36


City- & Regional Marketing Leuven Mindgate Jack & Charlie

Met deze humaninterestvideo wil Leuven Mindgate de stad op de kaart zetten om buitenlanders aan te trekken. De reeks van tien video’s toont de kijker op een visueel aantrekkelijke en authentieke manier hoe fijn het is om in Leuven te werken en te wonen. Het principe is niet nieuw, maar het is wel goed in scène gezet met een feel good-aanpak.

Winner Stad Brussel

On Stage Events / Blue Motion Pictures Het nationale symbool, Manneken Pis, speelt de hoofdrol in deze originele film van Stad Brussel. Manneken Pis neemt de kijker mee naar alles wat onze hoofdstad te bieden heeft: monumenten, straten, winkels, enz. De video ademt de sfeer van Brussel en geeft mensen zin om de stad te (her)ontdekken. De montage is dynamisch en ook technisch hoogstaand.

PuurGent

Mannaffolki / The Oval Office In een authentieke video van PuurGent volgen we een Gents koppel dat een dagje geniet van alles wat hun stad te bieden heeft. De film spoort de kijker aan om zelf de stad te komen ontdekken. Het is een leuk format om via hashtags (#) de kijker te gidsen. De film heeft een goede technische kwaliteit en is goed gemonteerd.

37


Corporate Image Profit Brouwerij Omer Vander Ghinste

Clementine

Brouwerij Omer Vander Ghinste vertelt op een authentieke manier het mooie, traditionele verhaal achter de naam van haar bier. Deze video toont hoe krachtig storytelling kan zijn in zijn eenvoud. De kernwaarden van het bedrijf komen mooi verhalend aan bod. De video is een geslaagde combinatie van beelden, tekst en muziek en heeft het juiste ritme.

Winner The Brewers of Europe Metacom La vidéo de The Brewers of Europe montre l’impact positif de la bière sur notre société. Les USP sont présentés d’une façon convaincante, inclusive et contemporaine. Les images portent vraiment les messages. Le film est pétillant, amusant et met en valeur les points forts de l’organisation d’une manière très réussie.

John Cockerill DoubleDouble

Avec un film fort et puissant, John Cockerill communique non seulement un changement de nom (au lieu du ‘groupe CMI’) mais aussi sa nouvelle identité. La production offre un subtil mélange d’images métaphoriques et de scènes réalistes. Des images de haute qualité bien montées et un bon équilibre entre texte et musique renforcent l’histoire.

38


Event Proximus Skynet iMotion Activities El Pacino Social Club

Proximus gebruikt een sterk en origineel fictieformat om zijn personeel op een leuke manier uit te nodigen voor een teambuildingevent, genaamd ‘Good to Gold’. Het mysterieuze verhaal gaat over een detective die op zoek is naar aanwijzingen om zo een raadsel op te lossen. Het scenario vol spanning en intrige is zeer succesvol en knap uitgewerkt van start tot finish.

Winner

Stad Antwerpen Sylvester

De film van Stad Antwerpen vertelt het verhaal van de 75e verjaardag van de Bevrijding van Antwerpen na WO II. De goed geregisseerde en knap gemonteerde video toont op een originele manier wat voor een indrukwekkend evenement er werd georganiseerd. De esthetische en authentieke beelden geven sterk de sfeer weer. Zo is de film ook een mooie herinnering voor iedereen die erbij was.

Maasmechelen Village Medialife / Bonka Circus

Artieste Nina Minnebo zette Maasmechelen Village op zijn kop. Met een kleurrijke en authentieke video tracht het winkelcentrum het kunstoptreden in de kijker te zetten. De film is fun en catchy om naar te kijken, ook zonder audio. Het is een verfrissend filmpje dat volledig is afgestemd op de jongere doelgroep.

39


Special Award: Social media Winner UZ Brussel TomatoJuice De campagne onderscheidt zich door het hoge virale gehalte. De film is gedurfd, de meerlagigheid is goed en er is strategisch over nagedacht. De film is gelanceerd via vijf korte teasers. Afgezien van de eigen sharing, wordt de actie versterkt door adds die specifiek gericht zijn op verpleegkundigen. De teasers zijn ook via interne communicatiekanalen gedeeld, wat ook bij het personeel een buzz creëerde.

KBC CAU

KBC neemt de kijker mee op een roadtrip naar Londen. De film maakt deel uit van een reeks die bestaat uit vijf afleveringen. Elke aflevering is een aaneenschakeling van vlogs en gewone beelden. De bedoeling is jongeren vertrouwd te maken met de verschillende facetten van het bankieren en verzekeren.

Maasmechelen Village Medialife / Bonka Circus

Het kleurrijke concept van “Let yourself glow”, de colorgrading en de gebruikte montagetechnieken zorgen ervoor dat deze film van Maasmechelen Village opvalt op sociale media. De sfeer van de campagne in The Village werd zo perfect doorgetrokken voor sociale media. Het filmpje is kleurrijk, kort en dynamisch.

40


Special Award: Animation Winner UNIFE / CER 87Seconds

De Corporate Image-film van UNIFE / CER is een mooie 2D-animatie met kleine artistieke tintjes en een heel duidelijke boodschap. De animatie is effectief en creatief in de uitvoering. De gebruikte texturen geven een extra dimensie aan de video. Kortom: een leuke animatie met vlotte overgangen van eenvoudige beelden en duidelijke info.

Luxilon

Well Played De productfilm van tennissnaarfabrikant Luxilon toont op een eenvoudige manier de kracht van de snaar aan de hand van een animatie die eenvoudig uitlegt hoe je een stabiele en hoogwaardige snaar kunt krijgen. De film heeft een visuele en technische focus en een mooi sounddesign. Dat geeft een “speels” gevoel en het verlangen om deze tennisracket meteen in de hand te nemen.

Parlement Européen

Département Multimédia de l’unité IDEA

Le film animé du Parlement Européen se compose de neuf épisodes, qui illustrent différentes situations d’évacuation. La vidéo combine des techniques audiovisuelles créatives avec une touche d’humour. L’animation est simple, mais soignée et efficace: elle parvient parfaitement à faire passer le message. Combiner un sujet sérieux avec de l’humour, ça marche!

41


Facts & Figures Elk jaar analyseert het Kenniscentrum Content Marketing & Corporate Video van AP Hogeschool de inschrijfgegevens van de ingezonden films voor de Video Experience Day. Deelnemers die kans willen maken op een Award geven in het inschrijfformulier achtergrondinformatie door zodat de jury een beter oordeel kan vellen. We lijsten hier een aantal interessante feiten en cijfers op.

Snackable video in opmars < 1 minuut

2016

2018

2020

9%

13%

21%

Jaar na jaar stijgt het aantal video’s korter dan 1 minuut.

2016

2018

2020

12%

9%

11%

Eén op de tien video’s duurt langer dan 5 minuten.

Budget Mediaan

€ 8.500

Gemiddelde

€ 14.130

> € 50.000 Hoogste budget € 180.000 6 films

42

Langere video houdt stand

> 5 minuten


Behind the scenes

AP Hogeschool & Jack & Charlie

Gudrun Moreau Studente PR Verantwoordelijke Budget & Sociale Media

“Zelfs onder deze moeilijke omstandigheden staat Jack & Charlie klaar voor de studenten en willen ze de tv-special tot een goed einde brengen. Ze maken graag tijd voor de studenten en beantwoorden met liefde alle vragen.� -

De laatstejaarsstudenten Communicatiemanagement aan de AP Hogeschool Antwerpen werkten samen met videomarketingbureau Jack & Charlie om de tv-special te maken. Producer Cedric Tybaert en zaakvoerder Bram Vanderlinden hielpen de studenten waar het kon en waren steeds gemotiveerd om hen de kneepjes van het vak aan te leren.

Studente Lara Van de Vyver Ferreira en Cedric Tybaert, producer bij Jack & Charlie.

43


Een blik achter de schermen Studenten van het productieteam delen hun ervaringen

Joyce Breukink

Kiara De Paep

Wat waren je verwachtingen van het maken van de tv-special? Ik verwachtte dat het best moeilijk ging zijn om zo’n televisiespecial ineen te steken, maar ik dacht wel dat het een unieke ervaring zou worden. Zo zouden we leren omgaan met apparatuur en met zaken die wij nog nooit hadden gebruikt. Ook hoopte ik veel tips te krijgen over interviews af te nemen voor een camera. - Joyce Toen de coronacrisis de kop opstak, maakte ik me al een beetje zorgen over dit project. De Video Experience Day is immers een netwerkevenement waarbij corporate video centraal staat. Ik was heel benieuwd op welke alternatieve wijze dit evenement toch nog zou kunnen doorgaan. Toen we in de opstartmeeting te horen kregen dat co-organisator Kanaal Z de studenten de kans wil geven om de 21ste editie op het televisiescherm te laten plaatsvinden, was ik heel opgetogen. Ik was me er toen al van bewust dat dit een enorme uitdaging zou zijn. Vanaf dag één heb ik me voluit voor dit project gesmeten. Mijn hoofddoel? Van de televisiespecial ook echt iets ‘special’ maken. - Kiara

Hoe is de samenwerking met Jack & Charlie verlopen? Cedric van Jack & Charlie is een vlotte, joviale kerel die ons als Video Producer goed op weg heeft geholpen. Hij is ook mee geweest tijdens de eerste twee draaidagen om ons wegwijs te maken in de wereld van video. Een wereld die voor velen onder ons nog onbekend terrein was. Als iets goed was, werd dat gezegd evenals dat niet zo was. Met hun handige ‘tips & tricks’ zijn we heel trots op het werk dat we hebben neergezet. - Kiara De samenwerking met Jack & Charlie ging heel vlot. Wij stonden in contact met Cedric, hij gaf ons een crashcourse over hoe alles in zijn werk ging. Het was erg veel informatie en daar had hij ook begrip voor. Hij toonde ons alles en hielp ons de eerste twee dagen ter plekke. De andere dagen was hij steeds bereikbaar om te bellen als er iets mis was. - Joyce

44


Het organisatieteam aan het woord Lara Van de Vyver Ferreira Studente PR Verantwoordelijke Productie

“De Video Experience Day is een mooie kans om andere aspecten binnen Communicatiemanagement te ontdekken. Het is een mooie opportuniteit om jezelf te ontplooien en om te kunnen zien waar je precies in uitblinkt. Het is ook zeer leerrijk om eens met het echte bedrijfs- en communicatiewerkveld in contact te komen en zo ook je netwerk te kunnen uitbreiden.”

Yannick Vandamme

Student PR Verantwoordelijke Layout

“Meewerken aan het project van de Video Experience Day was een ervaring apart, in de positieve zin! Het gaf me de kans om mijn kwaliteiten te laten groeien en het project stoomde me klaar om te kunnen beginnen te werken in de communicatiesector!”

Anna Vanthienen

Studente PR Verantwoordelijke Sociale Media

“Samenwerken als een hecht team, dat is een van de belangrijkste aspecten die ik uit deze ervaring haal. Tijdens de ganse organisatieperiode blijft communiceren met elkaar essentieel als je het project tot een goed einde wilt brengen. Daarin zijn wij als team hopelijk geslaagd.”

45


“CONTENT RULES!?” Maar wat zijn de regels? Ontdek de postgraduaatopleiding content marketing van AP Hogeschool Antwerpen Content Marketing is een relatief nieuwe marketing- en communicatiediscipline. Centraal bij content marketing staat de creatie van waardevolle en relevante content die strategisch wordt ingezet om een publiek op te bouwen en aan zich te binden. Merken, bedrijven, instituten en overheden maken gebruik van content marketing om hun marketing-, sales- of communicatie-objectieven te realiseren. Deze bedrijven zijn dan ook op zoek naar medewerkers met expertisen in content marketing. Daarom biedt AP Hogeschool Antwerpen vanaf het academiejaar 2019-2020 een nieuw postgraduaat aan rond dit thema. Na de succesvolle eerste editie, staat nu ook de tweede editie in de startblokken.

NA SUCCESVOLLE LAUNCH IN ACADEMIEJAAR 2019-2020, NU TWEEDE EDITIE 2020-2021

Lessen gegeven door topprofessionals uit de wereld van content marketing, advertising, marketing en media & communicatie.

DE ENIGE COMPLETE POSTGRADUAATSOPLEIDING IN CONTENT MARKETING IN BELGIË

In samenwerking met CUSTO, de vakfederatie van Content Marketing en 6 top content marketing agencies (Propaganda, The Fat Lady, Be Content, Head Office, Hotel Hungaria, Cypres).

Perfect als studie na bachelor of master maar ook prima als extra opleiding als je al werkt (lessen gaan door op weekavond).

46


WAT IS CONTENT RULES?! Content Rules?! is geen nieuw begrip in de wereld van content marketing. AP Hogeschool Antwerpen nam de afgelopen jaren al verschillende initiatieven omtrent content marketing. In 2017 organiseerden we het congres Content Rules?!, het eerste congres in Vlaanderen dat alle actoren uit de contentmarketingindustrie op ĂŠĂŠn locatie samenbracht. In 2018 volgde een modulaire posthogeschoolvorming Content Marketing, bestaande uit 4 sessies, om verder op dit thema in te zoomen. In 2019 zetten we de lijn verder. De media-, marketing- en communicatiesector verandert voortdurend en bedrijven zijn steeds meer op zoek naar werknemers die over nieuwe competenties en de juiste expertise beschikken, ook op het vlak van content marketing. Daarom bood AP Hogeschool Antwerpen vanaf het academiejaar 2019-2020 een nieuw postgraduaat aan rond dit thema.

WAT IS CONTENT MARKETING?

POSTGRADUAAT CONTENT MARKETING

Content marketing is een snelgroeiende marketingen communicatiediscipline die zich situeert op het raakvlak tussen marketing, media & PR. Centraal bij content marketing staat de creatie van waardevolle en relevante content, die strategisch wordt ingezet om een publiek op te bouwen en aan zich te binden. Content marketing wordt steeds meer gebruikt door bedrijven en organisaties om hun marketing-, sales- of communicatiedoelstellingen te realiseren.

Met dit postgraduaat wil AP Hogeschool Antwerpen een onafhankelijk expertiseplatform bieden waar het spanningsveld tussen journalistiek, communicatie en marketing aan bod komt. Nieuwe communicatiedisciplines zoals content marketing, native advertising, branded content en content advertising worden er kritisch besproken.

In content marketing komen verschillende kennisdomeinen en skills samen: strategisch inzicht in merken, conceptueel denken, contentcreatie, journalistiek, marketing- en salesinzichten en accountmanagement.

WAAROM EEN POSTGRADUAAT CONTENT MARKETING VOLGEN?

AP Hogeschool Antwerpen houdt met haar opleidingen Journalistiek en Communicatiemanagement, de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen in journalistiek en communicatie.

47


POSTGRADUAAT CONTENT MARKETING IS IETS VOOR JOU ALS… je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging en je je kennisveld verder wil uitbreiden. je een strategisch, analytisch en creatief vermogen hebt.

INSCHRIJVEN

je kennis hebt van traditionele en digitale media. je een teamplayer bent. je stressbestendig bent en goed overweg kan met deadlines. je een hands-on mentaliteit en een commerciële mindset hebt. je geïnteresseerd bent in content en hoe je een verhaal kan vertellen.

2020

Gebeten door content marketing?! Om je kandidaat te stellen moet je je voorinschrijven voor 28 juni 2020 via inschrijven.ap.be! In een volgende stap vragen we je om je cv en motivatiebrief aan ons te bezorgen. Op basis daarvan maken we een definitieve selectie. Er worden maximaal 35 deelnemers toegelaten, dus wees er snel bij!

Een postgraduaat kan je volgen nadat je een bachelor- of masterdiploma hebt behaald. Je verdiept je in een bepaald aspect en je verbreedt de competenties uit je vorige opleiding. Een postgraduaat kan je ook volgen als je al enige werkervaring hebt en je je kennis wil uitbreiden in een specifiek vakdomein.

HET PROGRAMMA MODULE 4: DIGITAL & SOCIAL CONTENT

MODULE 3: VISUAL CONTENT MODULE 2: STORYTELLING, NEWS CONTENT & EDITORIAL CONTENT

MODULE 5: DISTRIBUTION, PROMOTION & POE

MODULE 1: INTRODUCTION, STRATEGY - MARKETING MEDIA

MODULE 6: PORTFOLIO, BUSINESS CASE & CONGRESS

STAGE

MEER INFO?

48

www.ap.be/postgraduaat/content-marketing of stuur een mail naar chris.vangils@ap.be


Co-organisatoren AP Hogeschool Antwerpen bestaat uit 10.000 studenten, 24 professionele

bacheloropleidingen, acht artistieke en 19 HBO5-opleidingen, verdeeld over vier departementen en twee Schools of Arts. Bij AP Hogeschool staat de student centraal en is persoonlijke begeleiding zeer belangrijk. Dankzij een intensieve studieloopbaanbegeleiding helpen wij onze studenten de juiste studiekeuze te maken en ondersteunen wij hen om een succesvol studietraject af te leggen. AP is een hogeschool waar de departementen en opleidingen hun vakgebied overstijgen en hun kennen en kunde delen. Een hogeschool waar medewerkers en studenten kansen krijgen om te groeien en te bloeien en te bouwen aan zichzelf.

Kanaal Z, de enige business zender in Vlaanderen, Wallonië en Brussel staat voor betrouwbare financieel-economische berichtgeving met een klare kijk op business, economie en geld. Dankzij het ruime programma-aanbod heeft Kanaal Z/Canal Z zich als multi-themazender gepositioneerd en zorgen beide zenders dagelijks voor duiding en inspiratie voor ondernemers en beslissers. Als tweede missie helpt Kanaal Z/Canal Z de bedrijven met de optimalisatie van de audiovisuele bedrijfscommunicatie. Audiovisueel as a Service! (A.a.a.S) Vanuit deze missie is Kanaal Z/Canal Z de stuwende partner van de Video Experience Day. Als derde missie stimuleert Kanaal Z/Canal Z het ondernemerschap en zetten de zenders aan tot ondernemen.

Structurele partners Le Cercle de Wallonie est le premier Cercle d’affaires en Wallonie. Il regroupe 1000 membres dont la majorité occupe des postes de direction dans le secteur privé, public ou académique. Il sert de lieu de rencontre et de porte-voix pour les forces vives de la Région, avec un seul but apolitique et fédérateur : contribuer au redressement économique et social de la Wallonie. Devenez Membre : gratuité des salles de conférence + accès aux Cercles étrangers + privilèges exclusifs

Kinepolis is meer dan film alleen. Wilt u een origineel event organiseren of een cinemazaal huren? Verrast u graag met leuke relatiegeschenken? Of wenst u uw merk op een originele manier neer te zetten? Bij Kinepolis kan u terecht voor een breed gamma aan oplossingen! Hoogstaande technologie. Comfortabele zetels. Efficiënte organisatie. Ons team staat vanaf het eerste contact tot de uiteindelijke evaluatie klaar voor u met hun uiterst persoonlijke aanpak zowel voor kleine als grote groepen. Meer info? Check business.kinepolis.be of mail naar: business@kinepolis.com Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lidbedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Zijn leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigt het ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. www.vbo.be

Videohouse is een belangrijke facilitaire partner voor mediabedrijven, productiehuizen en televisiestations. Bij ons kunt u terecht voor alle mogelijke audiovisuele vragen doorheen het volledige productieproces. Met meer dan 300 gespecialiseerde medewerkers en de meest geavanceerde middelen zetten wij ons graag in om elk project te doen slagen. Sportwedstrijden, evenementen, televisieopnames, post productie en zoveel meer. We hebben tevens een intern productiehuis (www.motionmakers.ne) die bedrijven, agentschappen en overheden helpen bij de productie van hun audiovisuele verhalen.

49


Mede mogelijk gemaakt door... L’Association Belge de la Communication Interne , ABCi, est une ASBL rassemblant plus de 200 membres connaissant un intérêt pour la communication interne et travaillant dans tous les secteurs : publics, privés et non-marchands. Notre ambition est de promouvoir la communication interne comme acteur de dialogue et moteur de développement de l’organisation. Nous développons une communauté de professionnels de la communication interne. Nous soutenons nos membres dans leur trajet de développement au travers d’échanges et de partages d’expériencesNous participons à l’évolution des métiers de la communication interne. Nos valeurs : passion – ouverture – entraide et proximité. La Belgian Association of Marketing (BAM) rassemble les professionnels du marketing et des médias en Belgique. Elle a pour mission de transformer la pratique du marketing en une pratique basée sur le sens, le « Meaningful Marketing », qui accompagne les entreprises dans leur transformation centrée sur le client. BAM organise des événements, lance des initiatives avec les principaux acteurs du marché, propose un programme de formations et intervient auprès des instances politiques (législation, lobbying). Plus d’infos sur www.marketing.be Depuis 1958, l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales, IHECS, organise des formations dans le domaine du journalisme et de la communication en articulant théorie et pratique des médias. Ancrée dans le présent et tournée vers demain, l’école veille à ajuster son enseignement aux logiques et pratiques professionnelles grâce à une dynamique originale, centrée autour de la pédagogie du projet.

iVOX is een interactief onderzoek- en marketingbureau uit Leuven, actief sinds 2004.

Ontstaan als een dataverzamelingsbedrijf rond hoe consumenten/burgers omgaan met de toen nog nieuwe ICT toepassingen. Nu uitgegroeid tot een innovatief onderzoeksbureau op alle domeinen dat de focus legt op het realiseren van impact op basis van tastbare resultaten en inzichten. Via heldere rapporten en interactieve applicaties zoals bijvoorbeeld ‘De Stem Van Vlaanderen’. Onderdeel van de Europese Bilendi groep, actief in alle belangrijke Europese landen op vlak van dataverzameling.

Video is a great tool for marketing and communication. So, you better make sure your videos get the results you want. That’s why we at Jack & Charlie focus on giving brands and companies the superpowers to produce videos that get the job done. Always. We can help you grow your business with a clear video strategy, great video production, a video distribution plan with the appropriate metrics or video workshops to make your own videos. Visit jackandcharlie.be to have a look at our work and say hello.

KWIN is geen ‘normaal’ communicatieagentschap. Strateeg en creatief Kwinten Lambrecht zoekt bij elke uitdaging, indien nodig, naar de meest geschikte experten op de markt om je communicatiegolf naar ongeziene hoogten te tillen. Van creatief concept en strategie, tot visuele uitwerking en woord.Geen eenheidsworst dus, maar op maat. Geen ik-zal-het-je-eens-vertellen mentaliteit van agentschap naar klant, maar persoonlijk en in team. Geen buzzwords, maar creativiteit en impact.Een (digitale) koffie plan je zo in via www.kwin.be

50


Mediaplannen voor reclame of PR? In de MediaSpecs Database kun je alles vinden: reclametarieven, contactgegevens, verschijningen en deadlines. ALLE Belgische en Luxemburgse media bij elkaar, netjes georganiseerd en vlot doorzoekbaar: het tarief is zó gekend, het contact is zó gelegd. Je kan filteren op regio, doelgroep, type en thema. Laat je inspireren en verken het medialandschap. Magazines, kranten, huis-aan-huis, digitaal, radio, tv, out-of-home. B-to-C en B-to-B. Zoek alle info op MediaSpecs.be, ook voor wekelijks medianieuws.

Suzuki is reeds jaren gekend als een autoconstructeur van compacte en zuinige benzinewagens. Beste voorbeelden hiervan zijn de Swift en Ignis die niet alleen uitblinken op gebied van een gunstige prijs-kwaliteit verhouding, maar ook op gebied van zuinigheid, wat uiteraard resulteert in een uiterst lage CO2-uitstoot. Tevens scoort Suzuki in het compacte SUV segment helemaal niet slecht : de S-Cross en de Vitara zijn twee modellen die de laatste jaren binnen dit specifieke segment ook hun weg hebben gevonden. Trends Business Information creëert relevante content om de juiste zakelijke

beslissingen te nemen. Wij leggen het vergrootglas op alle bedrijven en zelfstandigen in België. Dankzij onze zoekmachine vindt u snel bestaande klanten, leveranciers of prospecten terug. Voeg daar onze handige dashboards, rapporten of webtools aan toe, en u weet dat u over alle informatie beschikt om te beslissen hoe u uw bedrijf de toekomst in stuurt. Daaraan koppelt zij het belang van ondernemers om te verbinden en verbonden te worden via onze communicatieplatformen/-kanalen. ‘IN SEARCH FOR BUSINESS’.

Ben je professioneel bezig met interne communicatie met medewerkers? Word dan

lid van Vonk, het netwerk voor interne communicatie in Vlaanderen en Brussel. Want vonk is er voor jou om: (1) je kennis en competenties in interne communicatie te verbreden, te verdiepen en up te daten, (2) je ervaringen te laten uitwisselen met collega’s en (3) het belang van goede interne communicatie uit te dragen. Vonk promoot mee videocommunicatie door al meer dan 20 jaar de Video Experience Day te ondersteunen. Word lid via www.vonknetwerk.be.

Algemene sponsors

Dessano

P. De Greef

51